Cutting Edge 2013 - Program

Page 1

PROGRAM / Cutting Edge 2013 / 17.0kt. 2013 / Forskningsparken Konferansier for dagen er Hanne Kari Fossum • 08.30 Registrering • 09.00 Åpning • 09.10 Emerging technology trends: Welcome to the “Hybrid-Age” Ayesha Khanna • 10.00 Pause

Science

Innovation

• Big Data = store muligheter Informatikkprofessor Arild Waaler, UiO

• Application Monitoring for critical system integrations Marius W. Storsten, AIMS

• Medisin for dine gener Instituttleder Dag Undlien, UiO

• Hindrer angrep på dataapplikasjoner Tom Lysemose, Promon

• Epigenetikk: genenes muligheter Medieprofessor Tanja Storsul, UiO

• When collaboration becomes visual and fun Bjørn Haugland, Symphonical • DragonBox: Learning 2.0 Rolf Assev, WeWantToKnow

11:45 12:30

• 11.45 Lunsj Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/Lunsj/ • Design med atomer gir materialer med nye egenskaper Førsteamanuensis kjemi Ola Nilsen, UiO

• Molekylær design gir skreddersydd medisin Jan Terje Andersen, UiO/Novozymes

• “Financial Engineering” – hvordan kontrollere risiko i dagens energimarkeder Professor Fred Espen Benth, UiO

• Med mobilen vil du klare å endre vaner og livsstil Harald Schjelderup-Lund, Changetech

• Nye muligheter med innendørs posisjonering Professor Sverre Holm, UiO 13:45 14:00 14:15 15:30

10:30

08:30 09:00 09:10 10:00

• Nanoradar: Ser gjennom vegger og måler om du lever! Dag Wisland, Novelda • Touchless gesturing technology Haakon Bryni, Elliptic Labs

• 13.45 Pause • 14:00 Kick-off for ellevill eksperimentering! • 14:15 Vi viser fram 3D-printing, gjør det selv-elektronikk, programmering med mer • 15:30 Innovasjonsvorspiel med servering. Utdeling av Inven2s idépris og kåring av vinnerene i Pangstart


Innovation Creativity

Science

cuttingedge2013.no

Fantastisk forskning Ayesha Khanna m/ flere

Vitenskap og forskning driver verden fremover. Hvor pusher vi grensene nå?

Ellevill eksperimentering Roger Antonsen m/ flere

Maker-bølgen er her! Programmerbar hardware, kameraer, sensorer og 3D-printere åpner et hav av muligheter for alle med fantasi og skaperkraft.

Sensasjonelle startups Startups er hot! Hvem skaper det neste «Facebook»?

Hanne K.Fossum m/ flere

Oslo Innovation Week / Forskningsparken 17. oktober 2013 / Påmelding / Begrenset antall plasser


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.