Page 1

Hipoteka odwrócona: będą dwie ustawy? Ministerstwo Finansów poinformowało, że ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, powinna być niedługo gotowa. Kiedy? Trudno powiedzieć, prace nad projektem trwają już jakiś czas. Ministerstwo Gospodarki pracuje natomiast nad regulacjami, które dotyczyłyby umów dożywocia i renty dożywotniej, które oferowane są przez fundusze hipoteczne. Będą dwie odrębne ustawy? - W marcu tego roku otrzymaliśmy informację, iż w Ministerstwie Gospodarki powołano zespół, który ma za zadanie opracować propozycje uregulowania modelu sprzedażowego odwróconej hipoteki. W skład zespołu roboczego weszli ponoć przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rządowego Centrum Legislacji – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A. Ministerstwo Gospodarki chciałoby prowadzenia działań legislacyjnych modelu kredytowego i sprzedażowego jednocześnie. Oznaczałoby to, że w jednym akcie prawnym uregulowałoby zarówno kwestie odwróconego kredytu hipotecznego, jak i sprzedaży nieruchomości z prawem dożywocia, która jest już oferowana na polskim rynku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd. - W tej chwili, a działamy na polskim rynku od czterech lat, opieramy nasze umowy o Kodeks Cywilny. Dobrze byłoby, gdyby ustawa regulowała także kwestie dotyczące modelu sprzedażowego hipoteki odwróconej, najważniejsze jest bezpieczeństwo seniorów, także dla nas - dodał Robert Majkowski. Hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym działa na polskim rynku od czterech lat, oferują ją fundusze hipoteczne. Świadczenia pieniężne są wypłacane seniorom dożywotnio, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości. Jednocześnie emeryt może do końca życia zamieszkiwać w swoim mieszkaniu, czy domu. źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Hipoteka_odwrocona_2_ustawy  

Ministerstwo Gospodarki chciałoby prowadzenia działań legislacyjnych modelu kredytowego i sprzedażowego jednocześnie. Oznaczałoby to, że w j...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you