Page 1

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920  –1950


Antatt Jan De Meyere Elisabeth Meyer 1932 Sølvgelatin på barytt limt på papp Eier: Nasjonalbiblioteket, Gyldendals bildearkiv


Innhold

7 Forord 9 Elisabeth Meyer — et uvanlig liv av Hanne Holm-Johnsen

34 54 80 98 148 168

Fotografier, 1929 — 1955 Persia, 1929 India, 1932 — 1933 Ungarn, 1938—1939 Norge, 1939 — 1950 Alaska, 1954—1955 Mexico, 1955

Tekster 195 Levende fotografi av Nina Strand 221 Reisebokforfatteren Elisabeth Meyer av Elisabet Vallevik Engelstad 261 Bruddstykker — fortellinger fra Elisabeth Meyers arkiv av Hege Oulie 288 Litteraturliste


Anbefalelsebrev skrevet av Frtidjof Nansen i forkant av Elisabeth Meyers reise til Persia i 1929 9. november 1928 2-L0003 virksomhet Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv


Forord

Elisabeth Meyer (1899–1968) var i sin samtid en kjent journalist og fotograf, men etter sin død har hun som så mange med henne blitt glemt. Først ved overdragelsen av Meyers arkiv til Preus museum i 2000 ble hun gjenoppdaget og skrevet inn i den norske historien. I hennes samtid var det få kvinner som valgte et yrkesaktivt liv og enda færre som markerte seg som skribenter og fotografer. Meyer starter som journalist, men illustrerer allerede fra begynnelsen av sine bøker og artikler med egne fotografier. De om lag 50 000 fotografiene i arkivet med motiver fra blant annet Syria, Irak, Iran, India, Mexico, Canada og USA vitner om hennes utferdstrang og eventyrlyst. Brev, artikler og bøker forteller om en orientert skribent med evne til å møte både statsledere og arbeidsfolk. Meyer treffer Atatürk og Gandhi før de blir historiske, reiser alene til Iran fra Tyrkia i 1929 og senere til India i 1932. De to reisene blir til bøkene En kvinnes ferd til Persia (1930) og En kvinnes ferd gjennem India, (1933). I sitt videre virke som reportasjefotograf og journalist bor hun i lengre perioder utenfor Norge. Fra 1937 til 1939 studerer Meyer fotografi i Berlin og Budapest, der hun følger opptakten til andre verdenskrig på nært hold. Meyers nysgjerrighet for mennesker og deres levesett førte henne ikke bare til fremmede kulturer. Som fotograf rettet hun like gjerne blikket mot det norske hverdagsliv og minoriteter i eget land. De mange bildene hun tok mellom 1939 og 1950 gir et kulturhistorisk interessant blikk på vår nære fortid. Vår kunnskap om og forståelse av Elisabeth Meyer har utviklet seg under arbeidet med boken. Gjennom nitid grunnforskning i arkivet

har mange brikker som forteller om hennes liv, falt på plass. Frem trer et mangefasettert bilde av en nysgjerrig, modig og engasjert kvinne som hele sitt yrkesaktive liv fortsatte å utvikle seg både som skribent og fotograf. Artiklene i boken viser ulike sider av Meyers liv, men tar fremfor alt for seg hennes fotografiske praksis, og da særlig hennes utstrakte reisevirksomhet som fotograferende journalist. Det har derfor vært viktig å vise et utvalg som reflekterer mangfoldet og tidsspennet i Meyers fotografiske virksomhet. Preus museum ønsker å rette en stor takk til Norsk kulturråd for midler til å ordne arkivet, og til Fritt Ord, som har gitt oss støtte til å engasjere to eksterne skribenter: Nina Strand, som har skrevet historien om Elisabeth Meyer som fotograf, og Elisabeth Engelstad, som har skrevet om globetrotteren. Vi vil takke Strand, Engelstad og Forlaget Press for å ha bidratt til at museet kunne realisere bokprosjektet, og designer Rune Døli for formgivning. En takk går også til Groth-Hansen for å ha donert arkivet til Preus museum og til Mats Wibe Lund for informasjon han har gitt om sin tante Elisabeth Meyer og om fakta rundt arkivets historikk. Fra museets side takkes Hanne Holm-Johnsen for å ha skrevet biografien og Hege Oulie for artikkelen om arkivet samt for å ha vært prosjektleder for boken og utstillingen. En spesiell takk går også til Preus museums bibliotekar Torvill Solberg, som har hjulpet til med kildearbeid omkring Elisabeth Meyers publiseringsvirksomhet, og til alle ansatte som har bidratt til boken. Ingrid Nilsson  Preus museum

6 / 7


Ukjent fotograf Elisabeth Meyer med Mathilde Berntsen (Tilla), husholdersken til naboen Johann Stendal ca. 1905–1907 Reprofotografi av visittkort, sølvgelatin på barytt Publisert i Urd nr. 26, 19. desember 1953 Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv

Ukjent fotograf (Hjalmar og Elisabeth) Drachmanns grav, Skagen August 1934 Sølvgelatin på barytt Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv

Aage Remfeldt Elisabeth Meyer med sin far Sam Meyer 1919 Sølvgelatin på barytt Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv

Elisabeth Meyer Bertha Margarethe Meyer 1950–52 Sølvgelatin på barytt Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv


Elisabeth Meyer Til dåpen 1940 Sølvgelatin på barytt Elisabeth Eier: PreusMeyer museum, Elisabeth Meyers arkiv

Rapporter fra verden 1920 – 1950


Elisabeth Meyer «Spill Sigøiner» 1938–39 Sølvgelatin på barytt Diplom 2. plass i OKKs høstkonkurranse 1943 Elisabeth – et uvanlig liv Eier: PreusMeyer museum

Hanne Holm-Johnsen

30 / 31


Innfødte kvinner i Palmyra 1929 Sølvgelatin på barytt Publisert i boken En kvinnes ferd til Persia, Gyldendal norsk forlag, Oslo, 1930 Positiv stemplet Magasinet for alle nr. 15 Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv Andre eiere: Nasjonalbiblioteket, Gyldendals bildearkiv

Neste oppslag: Armeneske barn i flyktningeleier Aleppo 27.03.1929 Sølvgelatin på barytt Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv

38 / 39


40 / 41


I denne flyktningleiren i Aleppo, Syria, har opp til 50.000 armenier levd i hytter av leire, kassebord og bensinkanner. Barnedødeligheten var her ca. 90 % 1929 Sølvgelatin på barytt Publisert i Magasinet for alle nr. 2, 9. januar 1963 Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv

42 / 43


52 / 53


56 / 57


82 / 83


96 / 97


122 / 123


182 / 183


Ukjent fotograf Gertrude Bell, alltid på farten, med fly, bil eller kamel, for å inspisere og planlegge de mange moderne tiltak som det nye kongeriket krevde ukjent årstall Sølvgelatin på barytt Publisert i Magasinet for alle nr. 37, 11. september 1963 Eier: Preus museum, Reisebokforfatteren Elisabeth Meyer Elisabeth Meyers arkiv

Ukjent fotograf Emir Feisal som Gertrude Bell i 1921 fikk valgt til Iraks Konge. Han Ukjent fotograf hadde egenskaper som araberne Kameldriveren Risa Khan som ble setter høyest: ukuelig mot, klokskap, Persias Sjah forsiktighet og en evne til å vinne folk ukjent årstall – europeere som orienter Sølvgelatin på barytt ukjent årstall Publisert i boken En kvinnes ferd til Sølvgelatin på barytt Persia, Gyldendal norsk forlag, Oslo, Publisert i Magasinet for alle nr. 37, 1930 ­11. september 1963 Eier: Preus museum, Eier: Preus museum, Elisabet Elisabeth Meyers arkiv Vallevik Engelstad Elisabeth Meyers arkiv

Ukjent fotograf Elisabeth Meyer og Kemal Atatürk’s adoptivdatter. Reisen Konstantinopel–Angora 1929 Digitalisert fra sorthvitt negativ Eier: Preus museum, 226 / 227 Elisabeth Meyers arkiv


Ukjent fotograf Gandhi i sitt hjem ukjent årstall Sølvgelatin på barytt Publisert i En kvinnes ferd gjennom India, Gyldendal norsk forlag, Oslo, 1933 og Urd nr. 5, 28. februar 1948 Reisebokforfatteren Eier: Preus museum,Elisabeth ElisabethMeyer Meyers arkiv

Elisabet Vallevik Engelstad

256 / 257


Elisabeth Meyer Antatt fra serien Berit og Bjørn på landet 1940-tallet Digitalisert fra 6 × 6 negativer Eier: Preus museum, Elisabeth Meyers arkiv


Elisabeth Meyer Ungarn 1938–39 Bromoljetrykk Elisabeth Eier: PreusMeyer museum, Elisabeth Meyers arkiv

Rapporter fra verden 1920 – 1950

Elisabeth Meyer. Rapporter fra verden 1920-1950  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you