RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD - Træningshåndbog for ledere

Page 1

RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD TRÆNINGSHÅNDBOG FOR LEDERERESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Træningshåndbogen er skrevet til alle ledere i Roskilde Kommune. Den kan bruges til træning og refleksion i forhold til ledelsesgrundlaget – alene, sammen med andre ledere og i fællesskab mellem ledere og medarbejdere.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Træningshåndbogen er personlig, og når den er skrevet ud, kan lederen få en ny i HR-afdelingen. Områdelederne arbejder med bogen på flere work-shops, og de har mulighed for at arbejde videre med håndbogen sammen med deres egen ledergruppe og enhed.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Træningshåndbogen bygger på en kobling mellem filosofi og ledelse, hvor formålet med hverdagens træning og refleksion er dannelse forstået som livs- og ledelsesduelighed. Bogen indeholder ledelsesgrundlaget med inspirerende spørgsmål til de enkelte elementer samt konkrete anledninger til at blive klogere på sin egen personlige ledelsesfilosofi.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Bogen giver en kort introduktion til centrale elementer i den praktiske filosofi, som for eksempel protreptik, phronesis og hexis samt feedback. Den praktiske filosofi giver lederne mulighed for at blive klogere pĂĽ ledelsesgrundlaget samtidig med, at de bliver bedre til situationsbestemt at trĂŚffe gode ledelsesbeslutninger.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD I bogen er der forskellige træningsværktøjer og -metoder, der er lige til at bruge. Lederne bliver for eksempel trænet i at anvende Den Gyldne Middelvej, Målhierakiet og Sokratisk Dialoggruppe. Hver metode kan anvendes på alle elementer i ledelsesgrundlaget specifikt målrettet den enkelte leders træning af lederadfærd i hverdagen.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Der er endvidere træningsskemaer, der gør træningen konkret og handlingsorienteret inkl. muligheder for feedback og læringsdialoger.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Der er også god plads til lederens egne noter. Træningshåndbogen er netop en håndbog, en notesbog og en logbog, der fungerer som redskab til, at alle ledere i Roskilde Kommune kan etablere deres egen træningsbane for en løbende udvikling af et godt lederskab der bygger på ledelsesgrundlaget.RESULTATER GENNEM TILLID OG MOD Indsigt i ledelsesteorier og -modeller er ikke nok, når det gælder udvikling af lederskab og realisering af et ledelsesgrundlag. At være en god leder kræver også masser af praktisk træning. Derfor er det en leders ansvar, at der er tid og rum til at øve sig, gøre sig umage, eksperimentere og få feedback på sin ledelse samt eftertænksomt at forholde sig nysgerrigt til sine erfaringer.

Idéudvikling: Dorte Theibel Østergaard Michael Højlund Larsen Layout: Glyholt Grafisk Design Fotos: Ingrid fotografi Forfatter: Michael Højlund Larsen


Indsigt i ledelsesteorier og -modeller er ikke nok, når det gælder udvikling af lederskab og realisering af et ledelsesgrundlag. At være en god leder kræver også masser af praktisk træning. Derfor er det en leders ansvar, at der er tid og rum til at øve sig, gøre sig umage, eksperimentere og få feedback på sin ledelse samt eftertænksomt at forholde sig nysgerrigt til sine erfaringer.

ISBN: 978-87-93485-02-0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.