Page 6

6

Bedrijfsreportage

Brijvoer geeft meer uniforme biggen bij de eigen moeder "ForFarmers heeft veel ervaring met dit voersysteem en met voeren van brij aan biggen", aldus Frank Schapendonk (l.). En dat maakt écht het verschil, ziet ook Hans Tax.

De biggen bij de familie Tax in Diessen

vers gemaakt brijmengsel dat de biggen

voordelen heeft. Volgens Frank

(N.Br.) doen zich vanaf geboorte te

zich zichtbaar goed laten smaken. Sinds

Schapendonk­, accountmanager zeugen en

goed aan een vers brijmengsel.

begin juli is dit een dagelijks tafereel; de

biggen bij ForFarmers, profiteert een big het

Daarvoor investeerde Tax in een

ondernemers plaatsten toen een Nutrix+

hele leven van een hoge voeropname voor

brijvoersysteem, speciaal voor

brijvoerinstallatie voor bijvoeren in de

het spenen. “We hanteren de stelregel dat

biggen. Met de kennis en voeders

kraamstal. “We willen een maximale

van ForFarmers­komt het systeem

groei bij de biggen, omdat de ruimte

optimaal tot zijn recht. Dat resulteert

beperkt is”, vertelt Hans Tax. “Daarnaast

in 13,8 gezonde, bij de eigen moeder

worden hier inmiddels bijna 17 biggen

gespeende, biggen en een voerop-

levend geboren per worp en deze biggen

name voor het spenen van maar liefst

moeten zo veel mogelijk door de eigen

900 gram.

moeder worden grootgebracht.” Wat

elke 100 gram extra voeropname vóór het

extra voeding in de eerste weken is dan

spenen resulteert in 50 gram extra groei in

welkom en zelfs noodzakelijk.

de opfok. Maar ook in de vleesvarkensfase

Een pneumatisch gesis in de kraamstal van de familie Tax verstoort de rust bij de

‘In het begin wordt de groei van biggen gemaakt’

realiseren deze biggen een hogere groei.”

biggen die slapen of bij de moeder aan

Vroeg beginnen

Nat voer geeft een hogere opname dan

het drinken zijn. In hoog tempo vullen de

Het is al langer bekend dat vroeg

droog. Er zit echter veel werk in en hygiëne

voerbakjes in de afdelingen zich met een

beginnen met bijvoeren in de kraamstal

is altijd een aandachtspunt.

ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2