Page 1

De slagerij van de… 21e eeuw

Uit het eindwerk - schooljaar 2002/2003 van oud-leerling Tine Lefevere Tine baat samen met oud-leerling Nicolas Vandenbroucke een Keurslagerijtraiteur-feestzaal 't Buskantje uit www.tbuskantje.be

Welke trends zullen de doorslag geven in de toekomst en hoe moet de slager-traiteur daarop inspelen? Hoe zal de consument denken en kopen gedurende de komende jaren? Welke rol speelt de informatietechnologie in de toekomst? - Het gedrag van de consument… - Kan de volgende generatie klanten overweg met het bakken of garen van een biefstuk? Of zullen deze groep consumenten kiezen voor de kant-en-klare gerechten? - De “ ouderwetse “ ambachtelijke vleeswaren zoals bloedworst, witte pens, hûre, preskop, pastei enz... zullen aan populariteit winnen. De kant-en-klare gerechten zullen steeds meer terrein inpalmen. Ze dienen de perfecte vervanger te worden van wat ooit de traditionele thuismaaltijd was. Deze gerechten zijn meestal gezonder dan fast–food en goedkoper dan een restaurantmenu, dus een ideale combinatie voor de toekomst. Een toekomst met weinig tijd … - De consumenten zijn minder trouw en veeleisender dan vroeger. De slager-traiteur dient rekening te houden met de leefgewoonten, het winkelgedrag, de koopgewoonten van de klant. Het is belangrijk om jezelf in de leefwereld van de klant te plaatsen. De consument wil vlug bediend worden, maar wil tegelijkertijd ook een goede service. - De reclame, de publiciteit van de toekomst. Met de radio en televisie kwam de publicitaire spot. Via de telefoon wordt er aan telemarketing gedaan. Talrijke bedrijven prijzen hun producten aan via een catalogus. Met het internet wordt het weer iets anders … de commerciële website … een website met een onbeperkte ruimte om de producten aan de man te brengen. Het is belangrijk de consument warm te maken voor diverse producten. - Zal er nog vlees gegeten worden? Vlees van de toekomst : biologisch? De consument grijpt meer en meer naar biologische en ecologische producten. Bio en eco, woorden die vlot over de tong rollen, maar wat betekenen ze? - Biologische landbouw volgt de wetten van de natuur. Het is een natuurlijke, milieuvriendelijke teeltwijze. - Ecologie houdt in dat in onze natuurlijke omgeving alles met alles verbonden is.

1


De biologische producten zijn in trek, vooral bij de jongere generatie, ze zijn in opmars. De consumenten hechten steeds meer belang aan voedingsproducten die op een milieu - en diervriendelijke wijze worden geproduceerd. De consument krijgt met andere woorden belangstelling voor de achtergrond van de producten. Ook vegetarische bereidingen doen hun intrede, het is een vleesvervanger. Maar is het niet wat dubieus dat een slager nu ook al ‘vegetarische’ producten gaat aanbieden. Is dat niet een beetje zelf toegeven aan de consument dat je inderdaad af en toe je vlees maar beter kan vervangen? Opgelet dus met die vleesvrije producten, het zou een argwaan naar de (oudere generatie) klanten toe kunnen opwekken. Maar aan het vegetarisch kan er echter ook een voordeel aan verbonden worden, als slager kunnen we het ook gebruiken als klantenservice. Vegetarisch als klantenservice. Er zijn al enkele producten op de markt: zoals de fijne vleeswaren, pan-klare gerechten. We krijgen dikwijls een verkeerd beeld voorgeschoteld van het woord vegetariër. Het is in ieder geval een persoon die zeer bewust bezig is met de voeding, het zijn mensen zoals jij en ik. Het zijn hier ook vooral de jongere generatie die meedoen aan deze trend, door eigen overtuiging of door de media. - Het probleem en de evolutie van het verpakkingsmateriaal, het zogenaamde eco – shopping. - Het kiezen van de beste verpakking. De winkeliers kunnen vandaag kiezen uit een waaier van verpakkingsproducten. Vacuüm verpakken is de oudste methode en zorgde zo’n 25 jaar geleden voor een revolutionaire verandering. Ondertussen is er de verpakking onder gas atmosfeer bijgekomen. Ook is deze verpakkingsmethode een dure aangelegenheid van de slager. - Wordt het papier in de toekomst vervangen door ‘tupperweare potjes?’ Het zogenaamde eco – shopping, de bedoeling van deze manier van verpakken is om onze steeds groeiende afvalberg af te remmen. Er zijn ook echter enkele negatieve punten aan deze manier van winkelen: - De persoonlijke reclame op de verpakking verdwijnt… - Zal het ‘potje’ (meegebracht door de klant) voldoen aan de strenge hygiënische normen? - Heeft een drukke slager tijd om deze verpakkingsmethode toe te passen? - Convenience food. Deze term van bereiden komt van Amerika, de letterlijke betekenis: “gemaksvoedsel” Het zijn producten die door een leverancier of producent bereid en eventueel al verpakt zijn, vb. voorgesneden vlees, voorgebakken vis. Deze trend is de laatste jaren verdubbeld en volgens mij heeft het nog een grote toekomst voor de boeg. Deze methode van bereiden van voedingsmiddelen wordt vaak gebruikt in grootkeukens, restaurants en misschien in het vooruitzicht bij de slagers. Hierbij wint de kok of slager tijd, eventueel minder personeel in dienst nemen, lage kostprijs, sneller serveer klaar. Dé ideale manier voor het sneller bereiden van een maaltijd.

2


Besluit: Zoals u ziet zal er volgens mij veel veranderen in de toekomstige slagerijen. De enquête Het is niet alleen belangrijk mijn eigen kijk op de toekomst te noteren. Het is evenwel belangrijk om de visie van de klant, dus van anderen te kennen. Deze enquête geeft zicht op de verschillende meningen en uitspraken van de consument. Deze vragenlijst werd door een publiek ingevuld, uit verschillende leeftijdscategorieën. Hieronder vindt u de reeks vragen die ik de personen voorgeschoteld heb, als het ware een voorbeeldenquête. Deze vragenlijst werd gegeven aan een 10 – tal personen. 1.Eet u nog vlees ondanks al de negatieve reclame die de vleesindustrie overspoelt? 2. Hoe ziet u de toekomst in voor het vlees, zullen volgens u, de jonge generatie van vandaag nog vlees verbruiken? 3. Zou u het wel eens durven een vegetarische maaltijd te serveren? 4. Kent u de term biologische vlees? Wat houdt volgens u het biologisch vlees in? Weet u de betekenis van het woord biologisch? 5. Het is duidelijk dat het biologisch vlees duurder is, zou u een briefje meer uit uw “ portemonnee “ halen voor het biologisch vlees? 6. Hebt u vertrouwen in het voorverpakt vlees? 7. Waar gaat u het liefst en het meest, bij een slager in een grootwarenhuis of verkiest u de “slagerij op de hoek”, met andere woorden waar hebt u het meeste vertrouwen in? 8. Wat vindt u van de tegenwoordige controle op vlees? Vindt u dat er nog strengere maatregelen dienen te komen inzake hygiëne? Wat zou er nog moeten veranderen? Wat zou u dan indien u voor één dag minister van volksgezondheid willen veranderen? 9. Is uw slager kindvriendelijk genoeg? Maken de slagers de kinderen warm om een stukje vlees te verorberen? 10. Brengt u dagelijks een bezoek aan de slager? Hoeveel keer per week gaat u naar u slager? Gaat u steeds naar een “ vaste “ slager of neemt u de slagerij die het best gelegen is tijdens andere boodschappen? Conclusie. Uit de 10 – opgeloste enquêtes ben ik meer te weten gekomen over het gedrag van de consument. Hun manier van denken over de vleesindustrie kwam in elke enquête sterk naar voren. Bij de klant gaat het maar om een aantal dingen dat is het vertrouwen en de kwaliteit van het vlees.

3


4


5


6

De slagerij van de 21ste eeuw - Tine Lefevere  

Uit het eindwerk - schooljaar 2002/2003 van oud-leerling Tine Lefevere Tine baat samen met oud-leerling Nicolas Vandenbroucke een Keurslage...

De slagerij van de 21ste eeuw - Tine Lefevere  

Uit het eindwerk - schooljaar 2002/2003 van oud-leerling Tine Lefevere Tine baat samen met oud-leerling Nicolas Vandenbroucke een Keurslage...

Advertisement