{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 3

Csángó lagzi Budapesten

A TARTALOMBÓL:

– avagy „nunta” az Almássy téren – 7. Emlékkönyv Vásárhelyi Lászlóról Matyasovszki József 9. Sámánok Eurázsiában Hoppál Mihály 10. Magyar népi énekiskola IV. Paksa Katalin 11. Népzene Bartók műveiben 12. Cuháré – A Szeredás új albuma Rőmer Judit, Kálmán P. „Cucás” 14. Ünnep az Ifjú Szíveknél Takács András 17. Az örök Kalotaszeg Szávai József 19. Elhunyt Balla Ferencné Szász Etelka Paksa Katalin – Németh István 20. MAGTÁR Csender Levente: Szűnőföldem Juhos Kiss Sándor rajza 22. FOTÓGALÉRIA – Tunézia, 2000 Molnár Zoltán 30. Az előadásmódról Avar Anna 31. „Tánc és társadalom” Felföldi László

D

übbög a nagydob, zengnek a kobzák, énekelnek a hegedűk, sikongatnak a szültük. Csángó menyecskék, leányok fergeteges jókedvvel csujjogtatnak. Most ért véget a hivatalos szertartás, kitódulunk a házasságkötő-teremből, hatalmas menetbe rendeződünk a Wesselényi utcán, s megindulunk az Almássy tér felé. Nagy Bercel, a vőfély vezeti a menetet. Elől megy az új pár, a násznagyok, azután mi. A násznép csuda tarka, sohasem volt, nem is lesz népség. Pesten tanuló csángó diákok, munkások, a pusztinai menyasszony és a klézsei vőlegény rokonai, valamennyien népviseletben, budapesti barátok, munkatársak, zenészek, néprajzosok, köztisztviselők. Míg vonulunk, szakadatlan szólnak a hangszerek, s a tréfás és huncut csujjogatások. Magas fejhangon, hihetetlen hangerővel fújják az asszonyok: Pusztinai hegy alatt, lányok sütik a halat, papírosba takarják, a legénnek úgy adják! Hújjújú, huhuhú! Keresztanya kendeje, ki van vetve a kertre, Keresztapa őrizze, hogy a szél el ne vigye! Hujujú, huhuhu! A pesti járókelők csodálkozva, mosolyogva bámulják vidám menetünket, az autósok félrehúzódnak előlünk, még egy mentő is utat ad. Az Almássy téri Szabadidőközpont előtt akadályba ütközünk. Egy kötéllel elkötötték a pusztinai legények a bejáratot. Váltságdíjat követelnek a vőlegénytől, amiért kiviszi a „faluból” a menyasszonyt. Hosz-

szas alkudozás következik. Ennyi liter, anynyi „para” – ahogy a moldvaiak a lejt becézik – az ára, hogy átengedjenek. – Erőst hamiss ember! Csapjon bé! Vagyis, hogy engedjen be! A rikoltozásban mintha Csoma Gergő szobrászművész hangját vélem felismerni. Végül, ha jól hallottam a nagy ribillióban, nyolc euróban és négy üveg Jägermeisterben, no meg, egy előkelő bákói vendéglőben elfogyasztandó ebédben megegyeznek. Az eurókat apróban, látványosan egy vödörbe dobálja a vőlegény, s aztán mehetünk beljebb. A lépcsőn a vőlegény rokonai fogadják az ifjú párt. Kevés bort öntenek a földre, búzát hintenek az ifjú házasok elé, majd papírpénzt tesznek a menyasszony és a vőlegény cipőjének az orrára. Lehajolnak, felveszik a bankókat, s aztán, a bulgareszka vérpezsdítő dallamára bevonulunk a hatalmas, csángó szőttesekkel felékesített terembe. Olyan érzésem van, mintha egy hatalmas jurtában lennék. A csujjogatók rendíthetetlenül harsognak tovább: „Hojzák ki a lajtorját, elhoztuk a madárkát, Ha nem hoznak lajtorját, elvisszük a madárkát. Hujjujú, huhuhú!” Összefogódzkodva, betáncolunk a nagyterembe. Pompásan megterített asztalok sorakoznak. A vőfély vezeti a sort, körbetáncoljuk az asztalokat. Nincs ülésrend, ki

32. A mi furulyánk – III. Kozák József

fotó: Perényi Rita

34. Koboz-vita – Fábri Géza, Bolya Mátyás, Róka Szabolcs 36. Ízlés-e? Vélemény-e? Avagy... Szász József 37. Rezesbandák – Alföldy-Boruss Márk, Pálóczy Krisztina 38. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó Juhász Erika 42. Pásztorkodás Borzován Krivdova Éva 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

Címlap: Szőcs Mária (Pusztina, 1979) • Belső borító: Moldvai fiatalok (Pusztina, 1930-as évek)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/1  

A TARTALOMBÓL: Kóka Rozália: Csángó lagzi Budapesten – avagy „nunta” az Almássy téren –; Matyasovszki József: Emlékkönyv Vásárhelyi Lászlóró...

folkMAGazin 2006/1  

A TARTALOMBÓL: Kóka Rozália: Csángó lagzi Budapesten – avagy „nunta” az Almássy téren –; Matyasovszki József: Emlékkönyv Vásárhelyi Lászlóró...

Advertisement