Page 1

Forst책else og praktisk bruk av GPS Del II

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Praktisk bruk Vi kan nå det grunnleggende innen GPS. Vi kan: • • • •

Slå på GPSen Grunnleggende oppsett av GPS Forstår tallene og kan overføre dem til kartet Utnytte foreløpig kunnskap i praksis

Og i bunnen har vi våre kunnskaper innen kart og kompass, samt generell terreng / kart forståelse. GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Praktisk bruk • • • •

Lagre og bruke veipunkter Lagre og bruke ruter Sporlogg/tracklogg Praktisk bruk

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lagre og bruke veipunkter Det er mange måter å lagre veipunkter på • • • •

Lagre posisjonen der vi er Lagre posisjon ved å legge inn tallene Lagre posisjon ved hjelp av kartet i GPSen Lagre posisjon på PC også overføre til GPSen

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


GPS kurs • Vi har valgt å bruke Garmins 60 CX som mal i denne presentasjonen. De fleste lag har denne. Så for alle som har andre beklager vi dette. Og må referere til egen bruksanvisning. Veldig mye av dette er likt på de forskjellige GPSer.


Lage posisjonen der vi er • • • • •

Trykk ”mark” (ha god gps dekning) Pil ned til flagget og velg symbol Pil ned til navnet (tre tall eks 002) Skift til det navnet du ønsker Avslutt med OK Trykk ”Find” og se at det nye veipunktet er der.

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage posisjon ved å legge inn tallene • Trykk ”mark” • Legg nytt navn og symbol • Pil ned til posisjon, skift til ny posisjon.(husk alle tallene) • Avslutt med OK Sjekk at den ligger i Veipunkt listen. Her ser du også avstand fra nåværende posisjon, er en grei kontroll på at det er riktig gjort

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage posisjonen ved hjelp av kartet i GPSen • Velg kartfunksjonen • Flytt pilen (med ”musknappen”) til ønsket posisjon • Trykk ”Enter” • Rett navnet og symbol (hvis ønskelig)

Sjekk i veipunkt listen om det nye veipunktet er der

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage og bruke ruter •

Når vi skal lage en rute på GPSen, må vi først ha lagret alle veipunktene vi skal bruke i ruten. • Dette er mye enklere hvis vi har anledning å gjøre dette på pc i forkant. • Det kan også være enklere å lage et spor og lagre dette. Spor er mye mer nøyaktig en ruter. Men vi kan kun lagre 20 spor.

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage og bruke ruter • • • • • •

Trykk ”Menu” x-2 Velg ”ruter” Velg ”ny” Velg første vegpunkt Og neste Avslutt med ”Naviger”

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


PC og GPSen Vi skal nå bruke PCen til lage posisjon og ruter. • Vi forutsetter at programmet Map Source og kart er installert på pcen. • Koble USB kabelen mellom GPS og pcen.

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


PC og GPSen Verktøy. Kartverktøy – markere kart som skal overføres til GPS Zoom knapp – venstre museknapp zoomer inn og høyre ut Hand. Flytte/tilpasse kart Veipunkt – lage veipunkter Ruter – lage ruter Pil – info knap. Legg pilen over objektet og du ser hvilken info som ligger der Linjal – Måle avstander mellom to eller flere punkter Spor – Tegne spor

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lagre posisjoner på PC og overføre til GPSen Velg flagget/veipunkt markøren

Flytt markøren til ønsket posisjon og venstre klikk med musa

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lagre posisjonen på PC, og overføre til GPSen Du får da opp ett nytt vindu. Sett inn det navnet du ønsker på posisjonen og velg ok Du kan også skifte tegn som blir ved siden av teksten, men denne har lett for å bli veldig dominerende hvis en har veldig mange slike.

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008

Veipunktet legger seg i veipunktlista


Lagre posisjonen på PC, også overføre til GPSen Trykk sende til knappen Når du har laget alle Veipunktene du ønsker å overføre

Du får da opp ett nytt vindu og PCen viser om det er koblet til en GPS. Huk av det du vil overføre og trykk send

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage ”ruter” på PC, også overføre til GPSen Velg ruteverktøyet Flytt markøren til der du ønsker å starte ruten. Klikk med venstre musknapp, gå videre til neste og neste punkt på ruten

Ruten legger seg i rutelisten

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Lage ruter på PC, også overføre til GPSen Trykk sende til knappen Når du har Laget alle rutene du ønsker å overføre

Du får da opp ett nytt vindu og PCen viser om det er koblet til en GPS. Huk av det du vil overføre og trykk send

GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Sporlogg/tracklogg Sporloggen ligger normalt på konstant. Vi kan når som helst lagre den eller starte ”Trackback”. Da får vi en nøyaktig rute å følge tilbake.

Track Back – Snur sporet, slik at du kan gå samme vei tilbake. (forutsetter at du har hatt GPSen på, slik at den har fått lagret sporet) GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008


Husk det nytter ikke å lære dette i teorien, vi må ut å bruke dette i praksis. Vi har tatt ut det vi ser som viktigst og forutsetter at dere setter dere grundig inn i resten. Vi sees på øvelser. I del III av kurset skal vi se hvordan vi kan bruke GPS og PC på aksjoner. Del III kommer november 08 Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp

Lykke til med kurset GPS kurs II Norsk Folkehjelp 2008

/GPSKursdel2  

http://www.folkehjelp.no/filestore/GPSKursdel2.ppt

/GPSKursdel2  

http://www.folkehjelp.no/filestore/GPSKursdel2.ppt

Advertisement