Page 1

Deres ref: Alle

Til regioner, lag og grupper

Vår dato: 02.07.2012

Vår ref: Finn Erik Thoresen

Invitasjon til Dialogkonferansen 22.-23.september 2012 Norsk Folkehjelp ønsker å styrke kontakten mellom styret og region / lokallagene i organisasjonen. Det inviteres derfor til den årlige dialogkonferansen på Sørmarka kurs og konferansesenter. Konferansen skal være en kilde til inspirasjon og en god møteplass. Det er først og fremst ledere i region og lokallag som inviteres, men det er mulig å sende en annen fra styret. Bokostnaden ved konferansen dekkes av Norsk Folkehjelp. Det gjennomføres reisefordeling på konferansen og derfor må alle finne billige billetter. Reisefordelingen gjøres opp med lagene senere. Det blir satt opp fellestransport fra hovedkontoret i Oslo, ut til Sørmarka kl. 1200 lørdag 22.september. Det går fellestransport tilbake til Oslo kl. 1500 søndag 23.september. Til informasjon så avholdes det styremøte i Norsk Folkehjelp fra fredag til lørdag. Dialogkonferansen starter med lunsj fra kl. 13.00 og programmet på dialogkonferansen starter kl. 1400 på lørdag. Vedlagt finner du: Programmet for konferansen, påmeldingsskjema og reiseinformasjon til Sørmarka. Påmelding gjøres på vedlagte skjema innen 20.august. Du finner også vedlagt praktisk informasjon om transport og konferansested. Spørsmål vedrørende dialogkonferansen kan rettes til organisasjonsrådgiver Per Øivind Eriksen, tlf. 982 29 541 eller e-post per.eriksen@npaid.org Vel møtt!

Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp

Finn Erik Thoresen Styreleder

Norsk Folkehjelp PB-8844 Youngstorget N-0028 OSLO Besøksadresse Storgt. 33 A

Telefon +47 22 03 77 00 Telefaks +47 22 20 08 70

Webside www.folkehjelp.no E-post Norsk.folkehjelp@npaid.org

Bankgiro 1503 18 47793 Givertelefon 82043088 Side 1/1

BrevmedinvitasjontilDialogkonferansen2012  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/BrevmedinvitasjontilDialogkonferansen2012.pdf

Advertisement