Page 1

Pomocdl ar espodent air espondent ki Poot r zymani uzapr oszeni adoudzi ał u wwywi adzi enaFOCUSSONmasz dwi emożl i wości : Kl i kni ęci enal i nkawmai l u

Jedynecomusi szj eszczezr obi ć, t owpi saći mi ęl ubpseudoni m, kt ór ybędzi ewi docznypodczas wywi adu.

Wpi sani ekoduwywi adu nast r oni ewww. f ocusson. pl

Pomoc dla respondenta i respondentki  

Zapraszamy wszystkich do udziału w wywiadach online prowadzonych na FOCUSSON. Nie musicie pobierać żadnego oprogramowania - ta podpowiedź je...

Advertisement