Page 1

3-veis sprøyter

- spisser og hygiene

Spissene til 3-veissprøytene er en viktig detalj i hygieneregimet på klinikken. Spissene skal skiftes mellom hver pasient, og man må enten bruke metallspisser som vaskes og autoklaveres, eller man må bruke engangs i plast eller plast/metall. Uansett blir det betydelige mengder å holde rede på.

Focus har sett på de mange engangsspisser som er tilgjengelig på det norske markedet. Vi har som utgangspunkt for våre økonomiske beregninger: Klinikken har 1 tannlege og 1 tannpleier i full jobb, 20 pasienter daglig i 200 arbeidsdager gir 4000 sprøytespisser i året. Vi har funnet prisene som tannlegen må betale. OBS at noen leverandører oppgir sine priser eksklusive moms og uten frakttillegg: Dette vanskeliggjør prissammenlikninger, og må ikke overses! Tabellen forteller oss hva vårt anslåtte forbruk av engangsspisser til 3-veissprøyten koster oss i året. Det er store prisforskjeller innenfor merkene, og prisene kan også variere sterkt etter hvilke rabatter du har hos din leverandør. Viktigst er det å konstatere at prisforskjellene i gjennomsnitt dreier seg om 60-80%. Vi ser at selv de dyreste også tar frakt i tillegg, og alt etter innkjøp, kan prisforskjellen nærme seg 100%. Tenk dere at firma X tar 100 kr. for en vare, mens firma Y tar 170 kr. Ved å gi 40% rabatt, tjener firma Y fremdeles mer penger enn firma X ! Vi har ikke kommentert selve produktet, utseende, funksjon. Noen er smekre, noen tykkere, noen greiere til å holde ut kinn osv. Vi har testet alle typene på vår unit, og kan i prinsippet ikke se at noen er bedre enn andre. Tannlegen finner seg til rette med valget sitt. Likevel kan kvaliteten variere, som f.eks. gjennomstrømming vann/luft. For å kople til en spiss, trenger du et adapter som ikke er engangs. Du får adaptere til alle sprøytene på markedet, noen gratis. Kjøpe på nett? Engangsspisser er ukomplisert å kjøpe på nett, forutsatt at du er forsiktig og vet hva du gjør. For netthandel er Ebay trygt. Det paradoksale er at du gjør jo ikke noe “nytt”. Flere av leverandørene i Norge får faktisk sendt varene direkte fra lager i utlandet og fram til deg. Tid og frakt er med andre ord ikke noe eget problem. På Webshops/E-bay finner du plastspisser i bra kvalitet fra diverse Tabellen er forenklet i den forstand at alle data ikke er synliggjort. Vi har også fokusert på hver enkelt type sprøytespiss, med et gjennomsnittlig prisanslag. På www.focustann.no finner du priser, typer og betingelser angitt for hver leverandør.

Sealthight Spectrum Kerr 34

FOCUS TANN VÅR 2014

leverandører: Pris fra kr. 1,10 pr.stk. Men husk at dette tar tid, og ikke alltid er så vellykket. Det kan dessuten virke som om flere av sprøytespissene i bunn og grunn har samme design, slik at man kan anta de masseproduseres på samme sted til tross for forskjellige merker. Eksempelvis disse: Firmaet Crystal Tip fra USA annonserer og leverer i Norge til omtrent dobbelt pris av hva du trenger å betale på Ebay. Hvis du vil kjøpe enda mer direkte på nett, finner du f.eks. Bytech: Men du må kjøpe inn store kvanta. En liten advarsel er at slike innkjøp tar mye tid, og du bør være spesielt interessert for å dra nytte av nett-handel i vår sammenheng. Mer på www.focustann.no Andre “funn”: For å lette oversikten, bryr vi oss ikke om spissene er hvite, farget eller ass i pakning: Det er marginale forskjeller i pris. Men vi tar med vanlig liten pakning og vanlig stor pakning for hver spiss. Ikke unaturlig er prisen pr. stk. billigere for større pakninger. Et “nytt” eksempel: Kerr sender ut egen tilbudsavis. De oppgitte “tilbudspriser” var så høye at vi ikke tar de med i sammenlikningen, da de ødelegger “gjennomsnittprisen” ! Er det lønnsomt? På vår vei for å finne spisser og priser, dumpet vi tilfeldigvis over en metallspiss som var nøyaktig maken til den vi har brukt på OscarsBorr i mange år! (Vi gikk for 2-3 år siden over til engangsspisser fordi metallspissen kostet 2-300 kroner pr. stk.) Nå ser vi at Dental-Direct tar i underkant av 27 kroner, fraktfritt. Vi vurderer slik: Vårt hygieneregime er vi trygge på; først vask i desinfeksjon vaskemaskin, og deretter i autoklav. Vi tenker at 30 spisser (= kr. 810) klarer seg minst 1 år; kanskje øke til 50 spisser (= kr. 1350). Du kan sammenlikne innkjøpsprisen på metallspisser med engangsspisser: Metallspissene er robuste og behagelige. Mindre avfall er en annen gevinst. Adapteret/overgangen er den samme for begge typer.

Produkt. Det at et produkt har et oppgitt prisintervall skyldes prisforskjell hos de leverandører vi har fått prisene fra.

Antall i salgspakningen

Prisintervall billigst - dyrest pr. stk

Prisintervall billigst - dyrest pr år (4000 stk)

Prisforskjell mellom billigst og dyrest pr. år

% avvik fra billigste produkt

Riskontroll, Acteon

250

2,20 - 2,48

8800 - 9904

1104

13 %

Sanitip, Dentsply

250

2,43 - 4,30

9713 - 17200

7487

77 %

Seal thight, Kerr

200

1,88 - 3,48

7505 - 13920

6413

86 %

Seal thight, Kerr, Stor pakke

1500

1,71 - 2,48

6827 - 9920

3093

45 %

Crystal Tip Fra Crystaltip.com USA

1500

2,40 -

9600 - 9600

-

-

Crystal Tip på Webshop

250

1,54 - 2,40

6144 - 9600

3456

56 %

Sanitip Dentsply

Crystaltip

Riskontroll Acteone

20140520 3 veis sprøyter ftv 2014 web  
Advertisement