Fleksibel utdanning Norge

NO

Fleksibel utdanning Norge er en nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger. Organisasjonen ble stiftet i 1968, og har siden spilt en aktiv rolle i utviklingen av fleksibel utdanning i Norge.

Stacks