Vårt Felleskjøp - april 2019

Page 34

FAGARTI K KEL

FÅ NABOLAGETS GRØNNESTE PLEN! En vakker hage starter ofte med en grønn og frodig plen. Den vakre grønne matten kommer ikke av seg selv. Vi har noen gode tips til hvordan du, med litt innsats får en sunn plen som kan nytes hele sesongen.

Er du g i grøn lad gjøds n plen ler du både vår, so mme r og hø st!

MAY-LINDA SCHJØLBERG

GJØDSLE PLENEN JEVNLIG Noen tror det holder å gjødsle plenen en gang i året. Det er bedre å gjødsle lite og ofte, enn mye og sjeldent. Hver 4-6 uke er optimalt, så lenge plantene er i vekst trenger de påfyll av "mat".

Slik gjødsler du: VÅREN: Vi anbefaler å gjødsle med en organisk Pelletert hønsegjødsel, når plenen begynner å vokse. Vi anbefaler Helgjødsel fra Norsk naturgjødsel. Helgjødsel er Norges mest kjøpte naturgjødsel grunnet den unike kombinasjonen med rask vekst og lang virkning. Helgjødsel gir en bedre struktur og en luftig jord, der mikroorganismer og meitemark trives godt. Helgjødsel er også meget effektiv mot mose. SOMMEREN: Fortsett å tilføre gjødsel en gang per måned, frem til slutten av juli/midten av august. Vi anbefaler Helgjødsel eller Helgjødsel Grønn. Helgjødsel Grønn er et rimeligere alternativ til Helgjødsel. Helgjødsel grønn er utviklet spesielt med tanke på plen, det er også en universal hagegjødsel som passer godt til blomsterbedet samt til busker og bær. HØSTEN: Når sommeren er på hell, gjødsler du på nytt med Helgjødsel. Nå legger du grunnlaget for en god start for gresset neste vår, samtidig som du minsker vekstvilkårene for mosen.

34 VÅRT FELLESKJØP

GJØR PLENEN KLAR OM VÅREN: Dersom plenen er hardpakket kan det være lurt å lufte den. Stikk en greip, minimum 10 cm ned i jorda, og løft lett slik at det kommer luft til røttene. Gjenta med ca. 20 cm avstand. Lufting sikrer bedre vekstvilkår for gresstråene. KALK Plenjord bør ha en pH-verdi på rundt 6.0. På grunn av sur nedbør kan pH-verdien ofte være for lav. Når jorda er sur klarer ikke gresset å ta opp næringsstoffene den trenger for å vokse. Kalk øker pH-verdien i jorda, vanligvis anbefales det å kalke hvert annet år. Er du i tvil om du trenger å kalke, kan du måle jordens pH-verdi med et pH-indikatorsett. Dette settet får du kjøpt i FK butikkene. Artikkel nummer: 97022568791 KLØVER ER BRA Ikke vær redd for å få kløver i plenen din. Kløver fikserer nitrogen og gir en naturlig nitrogentilførsel til gresset. Gressmatter med god nitrogentilførsel får en dyp, fin farge. Innslag av kløver gir også en myk plen som er god å gå på. KLIPP GRESSET OFTE Klipp gjerne gresset én til to ganger i uken i vekstsesongen. Når plenen klippes jevnlig blir vekstene tettere og derfor blir plenen både kraftigere og flottere. Regelmessig klipping forhindrer samtidig mose å etablere seg. Har du mye mose anbefaler vi å gjødsle rikelig om våren. IKKE KLIPP GRESSET FOR KORT Ikke klipp gresset kortere enn 5 cm, klippes

gresset for kort slipper lyset ned til jorda, dette gir gode vekstvilkår for både ugress og mose. KLIPP UTEN OPPSAMLERKURV Fjern oppsamlerkurven eller bruk en god bioklipper som lar gresset ligge igjen på plenen, på denne måten gjødsles plenen naturlig. Dette er både bra for plenen, økonomisk og miljøvennlig. VURDER ROBOTKLIPPER En robotklipper er en naturlig bioklipper. Robotklippere klipper oftere, bedre og riktigere enn tradisjonelle gressklippere. Mosen forsvinner og plenen blir både frodig og grønn. En ekstra bonus med robotklipper er at de holder brunsneglene unna. Vi håper at disse tipsene kan være nyttige, og at du får den flotteste plenen i nabolaget. HUSK: Om en ønsker en grønn og frodig plen er det viktig å tilføre næring. Det er bedre å gjødsle lite og ofte enn mye og sjeldent.