Page 1

JOHN DEERE SMØREMIDLER DEN KOMPLETTE SERIEN AV SMØREOLJE, FETT OG FROSTVÆSKE Den beste beskyttelse av maskiner til landbruk og gartneri

NOTHING RUNS LIKE A DEERE


2

3

JOHN DEERE GIR VEKST I LANDBRUKET VELG SMØREMIDLER – SPESIALUTVIKLET TIL BRUK I

TRANSMISJONSOLJE

JOHN DEERE-MASKINER Landbruksmaskiner arbeider under barske og krevende forhold – og i alle former for hardt vær. Det blir konstant stilt høye krav til maskineriet, og det er derfor en god investering å vedlikeholde med de beste tenkelige smøremidlene. De originale smøremidlene fra John Deere er spesialutviklet til bruk i John Deere-maskiner. De sikrer kraftfull prestasjon og langvarig beskyttelse av alle typer maskiner, selv under de hardeste arbeidsbetingelsene.

• Hy-Gard (s. 8)

MOTOROLJER • Plus 50 II 5W-40 (s. 4) • Plus 50 II 15W-40 (s. 5) • Break-In Plus (s. 5)

BESKYTT INVESTERINGEN DIN Den beste måte å beskytte investeringen din i landbruksmaskiner på, er ved å bruke de originale smøremidlene fra John Deere. John Deeres smøremidler av ypperste kvalitet er sammensatt spesielt for å sikre deg optimal prestasjon. • Smører for å redusere friksjonen mellom metalloverflater ved kontakt og i bevegelse – samt for minimering av slit ved metall-mot-metall-kontakt. • Kjøler metallkomponenter som lager, stempler, ventiler osv. • Beskytter mot korrosjon og rust gjennom nøytralisering av syreholdige eksosprodukter samt minimering av oljefortykkelse forårsaket av sotpartikler. • Minimerer friksjon og slitasje på motordeler samt stempler, slager, akslinger osv. • Motvirker oppbygging av avleiringer på stempler og stempelringer. • Vedlikeholder rene interne overflater ved å nøytralisere og stoppe de skadelige produktene fra eksos og støv, som minimerer dannelse av avleiringer og koks. • Tetter for eksempel pakninger og stempelringer i kraftoverføring i eksempelvis hydrauliske systemer. • Reduserer effekttap og øker på den måten effektiviteten. • Sikrer tilfredsstillende funksjon ved både høye og lave temperaturer.

FROSTVÆSKE • Cool Gard II (s. 18)

AKSELOLJER • Extreme Gard (s. 9) • Extreme Gard LS 90 (s. 10)

HYDRAULIKKOLJER • Bio Hydrau-Gard (s. 10) • Hydrau-Gard (s. 11)

INNHOLD INTRODUKTION................................................................................. 2 MOTOROLJER ................................................................................... 4 

SMØREFETT Hydraulikkolje

• Grease-Gard Arctic (s. 15) • Grease-Gard Premium Plus (s. 16) • Grease-Gard Premium (s. 17)

TRANSMISJONSOLJER....................................................................... 8 HYDRAULIKKOLJER...........................................................................12  SMØREFETT..................................................................................... 15  FROSTVÆSKE .................................................................................. 18 PRODUKTNUMMER OG INNHOLD................................................... 20

Vår offisielle partner i Norge innen landbruk, Park & Anlegg

MOTOROLJENS VISKOSITETSKLASSER............................................. 21


4

5

Motorolje

Motorolje

PLUS 50 II

PLUS 50 II

Premium 5W-40-motorolje utviklet for moderne lavutslippsmotorer

Premium 15W-40 motorolje

BRUK

BRUK

Tunge maskiner i terreng, kjøretøy med John Deere Final Tier 4-­motorer, kjøretøy som krever CK-4-olje, lastebiler, båtmotorer, naturgassmotorer, pickuper og personbiler.

Oljen anbefales til alle firetakts-dieselmotorer med turbo- eller superlader, herunder motorer med dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), dieseloksideringskatalysator (DOC) og avkjølt gjenvinning av eksosgasser (EGR). Produktet kan også brukes til bensinmotorer.

Plus-50 II er også anbefalt for bruk i alle eldre dieselmotorer der Plus-50 har vært brukt.

STØRSTE FORDEL

STØRSTE FORDEL

Plus-50 II Premium kvalitets motorolje (5W-40) er en smøring med avansert ytelse utviklet for moderne lavutslippsmotorer, samtidig som kravene for bruk av både tunge kjøretøy i terrenget og lettere kjøretøy, inkludert kjøretøy på veier, er oppfylt.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON API: CK-4 , CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, SN, SL, SJ ACEA: E9, E7

• O vergår ytelsesnivået til API CK-4 for dieselmotorer. • Overgår ytelsesnivået til API SN for bensinmotorer. • Spesielt formulert for å forhindre oksidering, avleiringer, korrosjon og slitasje med en overlegen sotkontroll. • Reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. • Yter maksimal beskyttelse mot slamavleiring og koksdannelse. • Førsteklasses fluiditet ved lav temperatur reduserer motorslitasje ved oppstart i ekstremt kalde værforhold. • Utmerket ytelse i et temperaturområde på -45 ºC til 50 ºC. • Ytelse tilsvarer Plus-50 II 15W-40 i slitasjereduksjon og anti-oksideringstester. • Lengre intervall mellom oljeskift, opptil 750 timer.** Benytter man andre typer motorolje halveres intervallet. • Lav-asketeknologi som bidrar til lengre levetid for dieselpartikkelfiltre. ** til utvalgte John Deere-maskiner med Final Tier 4-motorer, når Plus 50 II-olje og originale John Deere-filter brukes.

Typiske fysiske egenskaper

• Fremragende løsning til hele maskinparken – velegnet til nye og eldre motorer. • Perfekt til motorer med lave utslipp. • Lengre intervall mellom oljeskift, opptil 750 timer.** Benytter man andre typer motorolje halveres intervallet. • Hindrer slit, korrosjon, slam, sot og oksidering. • Fremragende ytelsesevne ved lave temperaturer. • Lever opp til den nyeste API CK-4-standarden. ** til utvalgte John Deere-maskiner med Final Tier 4-motorer, når Plus 50 II-olje og originale John Deere-filter brukes.

Lever opp til de høyeste krav og kan arbeide under ekstreme driftstemperaturer. Ekstra ytelse gir ultimativ beskyttelse under ekstreme driftstemperaturer. Enestående skifteintervaller på opptil 750** timer.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SN/SM/SL/SJ ACEA: E9/E7

Typiske fysiske egenskaper

Egenskaper

Typeverdi

Egenskaper

Typeverdi

Kinetisk viskositet ved 40 °C

94 cSt

Kinetisk viskositet ved 40 °C

128 cSt

Kinetisk viskositet ved 100 °C

13,8 cSt

Kinetisk viskositet ved 100 °C

15,6 cSt

Viskositetsindeks

149

Viskositetsindeks

127

HTHS-viskositet ved 150 °C

3,8 cP

HTHS-viskositet ved 150 °C

4,3 cP

Flytpunkt

-51 °C

Flytpunkt

-36 °C

Flammepunkt

245 °C

Flammepunkt

225 °C

10,5

Totalt basisnummer (TBN)

1,0 vektprosent

Nivå svovelaske

Totalt basisnummer (TBN) Nivå svovelaske

mg KOH/g

mg KOH/g

10,5 1,0 vektprosent

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme. .

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme. .


6

7

Motorolje

BREAK-IN PLUS

Innkjøringsolje 10W-30 – godkjent av John Deere

BRUK Multigrade-smøremiddel som godkjennes av John Deere for innkjøring av nye eller nyoverhalte motorer. Under den innledende arbeidsperioden gir Break-In Plus tilsvarende funksjon og beskyttelse som Premium Plus 50 II. Under innkjøring av en ny eller nyoverhalt motor med Break-In Plus må olje og oljefilter byttes med et intervall på minst 100 timer og maks. 500 timer. John Deere Break-In Plus-motorolje kan brukes til alle John Deere-dieselmotorer, ved alle sertifiserte utslippsnivå.

STØRSTE FORDEL • • • • •

ontroll av stempelring/membranhold uten slit. K Beskytter ventilsetet og tannhjulene mot slitasje. Oppfyller oljekravene til Final Tier 4-motorer. Kan brukes i alle eldre motorer. Inneholder spesielle tilsetningsstoffer som styrer stempel og sylinderforing uten å lage riper. • Oljeskifteintervall på opptil 500 timer. Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen.

Spesielt utviklet til bruk i restaurerte eller renoverte motorer og nye John Deere-motorer i den innledende innkjøringsperioden.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON ACEA E9/E7, SAE 10W-30, API CK-4/SM

Typiske fysiske egenskaper Egenskaper

Metode

SAE-klasse

Typeverdi 10W-30

Tetthet ved 15 °C

kg/m³

ASTM D 4052

873

Viskositet ved 40 °C

mm²/s

ASTM D 445

71

Viskositet ved 100 °C

mm²/s

ASTM D 445

10,2

Viskositetsindeks

ISO 2909

130

Dynamisk viskositet ved -25 °C

ASTM D 2602

6700

Flytpunkt

°C

ISO 3016

-45

Flammepunkt

°C

ISO 2592

220

TBN

mgKOH/g

ISO 3771

10,5

Svovelaske

%

ISO 3987

0,95

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen.


8

9

Transmisjonsolje

Akselolje

HY-GARD

EXTREME GARD

Premium girolje for traktorer med unik formel

Premium 85W-140 og 80W-90-girolje

BRUK

BRUK

Dette topprodukt blant smøremidler sikrer rolig drift under alle former for arbeidsbetingelser – bl.a. til: • Girkasser og differensialer med «våte» bremser. • Girkasser med hydrauliske bremser. • Kombinerte gir- og hydraulikksystemer. • Hydrauliske girkasser.

• Sluttdrev, differensialer, manuelle girkasser og hypoidaksler

STØRSTE FORDEL • Ø kt levetid på mekaniske komponenter takket være fremragende antislitasjeegenskaper. • Tilpasset alle typer driftsbetingelser, f.eks. høy hastighet / choke-belastning, høy hastighet / lavt moment, lav hastighet / høyt moment, og plutselige skift i belastningen. • Forbedret renhold av komponenter ved lange skifteintervaller, og sikrer en effektiv smøring under alle former for driftsbetingelser.

STØRSTE FORDEL • Y telsen overgår den nyeste John Deere-spesifikasjonen (J20C) for UTTO-smøremidler. • Fremragende i våte miljøer. • Fremragende til å motvirke korrosjon og dannelse av avleiringer på grunn av høye temperaturer. • Baner vei for lydløs og rolig funksjon av «våte» bremser. Dette sikrer bedre produktivitet, lengre holdbarhet på bremsebeleggene samt mindre vibrasjon og slamring. • Utmerker seg ved å gi mindre koblingsslipp og en mer rolig inngripen, noe som reduserer slitasje og gir lengre levetid på koblingen. • God til å motvirke slitasje på sluttdrevet, takket være spesielle antislit-tilsetninger for giret og friksjonsforbedrende tilsetningsstoffer for «våte» koblinger og «våte» bremser.

HY-GARD er en avansert universal girolje for traktorer (UTTO), som gjør det ekstremt enkelt å velge det rette smøremidlet til landbruksutstyr.

EXTREME-GARD er en høytytende girolje – spesielt utviklet til smøring av mekaniske akslinger og slutt-drev i landbruksmaskiner fra John Deere.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON

Overgår tester for John Deere JDM J20C* og RES 10060, API GL-4, AFNOR NF E 48 602 type HV, Ford New Holland M2C-134D, FNHA-2-D.201.00, Massey-Ferguson M1143 (bare 10W-30), M1135 (oppfyller) (bare 5W-30), Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, 05F, Caterpillar TO-2

API - GL-5

* lav-viskositets HY-GARD oppfyller John Deere JDM J20 D

Typiske fysiske egenskaper

Typiske fysiske egenskaper

Egenskaper

Metode

Typeverdi Hy-Gard

Typeverdi lav-viskositet

Egenskaper

Metode SAE J 306

Tetthet ved 15 °C

kg/m³

ASTM D 4052

873

842

SAE-viskositetsgrad

Viskositet ved 40 °C

mm²/s

NF T 60-100

59,2

37,8

Kinetisk viskositet ved 40 °C

mm²/s mm²/s

Viskositet ved 100 °C

mm²/s

Flammepunkt

PMCC

80W-90

85W-140

146

358

14,7

25,6

ISO 2909

100

94

ISO 3104

NF T 60-100

9,4

7,5

Kinetisk viskositet ved 100 °C

ISO 2909

141

172

Viskositetsindeks

°C

NF T 60-105

-36

-51

Tetthet ved 15 °C

kg/m³

ISO 12185

904

908

°C

NF T 60-118

220

152

Flammepunkt

°C

ISO 2592

175

215

ISO 3016

-27

-15

Viskositetsindeks Flytpunkt

Typeverdi

Brookfield-viskositet

Flammepunkt °C

NF T 60-152

ved -20 °C

Pa.s

4,3

ved -35 °C

Pa.s

62,4

ved -40 °C

Pa.s

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen.

1,45

17,0

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen.


10

11

AKSELOLJE

EXTREME GARD LS 90 Spesialolje for differensialbremser

BRUK • Sperredifferensialer manuelle girkasser og hypoidaksler.

STØRSTE FORDEL • Økt levetid på mekaniske komponenter takket være fremragende antislitasjeegenskaper. • Beskyttelse af tandhjul under langtidsopbevaring • Slitagebeskyttelse ved alle temperaturer • Forbedret renhold av komponenter ved lange skifteintervaller, og sikrer en effektiv smøring under alle former for driftsbetingelser.

EP-tilsatt (extreme pressure) olje, som primært benyttes i sperredifferensialer, som finnes i visse typer landbruksmaskiner.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON: SAE 90, API GL-5, MIL-L-2015 B

Typiske fysiske egenskaper Egenskaper Kinetisk viskositet ved 40 °C Kinetisk viskositet ved 100 °C

Metode

mm²/s

Viskositetsindeks

ISO 3104

Typeverdi 155 15

ISO 2909

95

Tetthet ved 15 °C

kg/m³

ISO 12185

909

Flammepunkt °C

°C

ISO 2592

210

Flytpunkt

°C

ISO 3016

-12

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen.


12

13

Hydraulikkolje

Hydraulikkolje

BIO HYDRAU-GARD

HYDRAU-GARD 46 PLUS

Avansert, biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske

Avansert hydraulikkolje til krevende oppgaver

BRUK

BRUK

• T unge hydrauliske system for anleggs- og gravemaskiner. • Hydrauliske systemer for maskinverktøy. • Hydrostatiske girkasser. • Kontrollutstyr og hydraulikksystem for generell industri. • Girkasser i mellomklassen som krever en hydraulikkolje med antislitasjeegenskaper. • Den kan ofte brukes der kravene til mineralbaserte hydraulikkvæsker som oppfyller ISO 11158 (HM/HV) og DIN 51524 del 2 eller del 3 (HLP/HVLP), har blitt spesifisert. Dog bør oljens arbeidstemperatur ikke overstige 90 °C.

Hydraulisk olje i toppklasse, med høytytende sinkbasert antislitasjeteknologi, høykvalitets API Group II-grunnolje. Krevende hydrauliske driftsanvendelser, som skogbruk. Kan brukes for hydrauliske system og kraftoverføringssystem som utsettes for store temperaturvariasjoner eller der det kreves veldig stabilt viskositetsnivå ved varierende temperatur for å beholde effektivitet og responsevne.

STØRSTE FORDEL

STØRSTE FORDEL

Miljøgodkjent hydraulikkolje basert på syntetiske ester og kan brukes der det stilles krav iht. ISO 15380 HEES med «redusert miljøpåkjennelse på vann og jord ved bruk» (EU ecolabel).

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON ISO: 12922 HFDU, 15380 HEES, VDMA: 24568, SP: SS 15 54 34, EU Ecolabel, USDA BioPreferred Program, U.S. EPA VGP

• F remragende beskyttelse mot slit og korrosjon. • Avanserte askefri (sinkfri) anti-slitasje-tilsatser gir beskyttelse under en rekke ulike forhold. • Redusert fare for nedbrudd med spesielle antislit-tilsetninger for giret og friksjonsforbedrende tilsetningsstoffer for «våte» koblinger og «våre» bremser. • Har fått klassifiseringen «ikke skadelig» for bakterier, alger, bløtdyr og fisker i fersk- og saltvann ved test som vannbårne fraksjoner i samsvar med retningslinjer fra OECD og EPA. • Biologisk nedbrutt til mer enn 60 % etter 28 døgn ved test i samsvar med OECD 301 B (CO2-evolusjonstest).

Typiske fysiske egenskaper

Høykvalitets hydraulikkolje for tøffe arbeidsforhold og økte temperaturintervaller. Overlegen beskyttelse mot slitasje, korrosjon og oksidering.

• U trolig viskositetsstabilitet • Lave svingninger i viskositet på grunn av temperaturen. • Høy termisk stabilitet. • Fremragende filtreringsevne, både våt og tørr. • Hurtig luftfrigivelse og antiskummende egenskaper. • Redusert fare for nedbrudd. • Høytytende sink-basert antislitasjeteknologi har blitt integrert for å sikre effektiviteten under alle driftsforhold, inklusive både lav og høy driftsbelastning.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON ISO: 11158 type HV, ASTM: D6258 HV, DIN 51524, reservedel 3 HVLP type, GB: 111181.1 - HV, DENISON (HF-0, HF-1, HF-2), Eaton (Vickers) Brochure 03-401-2010, MAG IAS P-70 (ISO 46)

Typiske fysiske egenskaper

Egenskaper

Metode

Typeverdi

Egenskaper

ISO-væsketype

ISO 6743-4

HEES

ISO-oljetype

ISO-viskositetsgrad

ISO 3848

46

ISO-viskositetsgrad

Grønn

Kinetisk viskositet ved 20 °C

mm²/s

1522

Kinetisk viskositet ved 40 °C

cSt

47,20

Kinetisk viskositet ved 100 °C

cSt

9,41

Viskositetsindeks

ISO 2909

188

Tetthet ved 15 °C

kg/l

Farge Kinetisk viskositet ved 20 °C

cSt

Kinetisk viskositet ved 40 °C

cSt

Kinetisk viskositet ved 100 °C

cSt

Viskositetsindeks

ISO 3104

Metode

Typeverdi HV

ISO 3848

46 113

ASTM D445

46 8,4

ISO 2909

161

ISO 12185

0,870

Tetthet ved 15 °C

kg/m³

ISO 12185

921

Flammepunkt

°C

225

Flammepunkt

°C

ISO 2592

322

Flytpunkt

°C

-42

Flytpunkt

°C

ISO 3016

-42

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme.

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Variasjoner i egenskapene kan forekomme.


14

15

Smørefett

GREASE-GARD ARCTIC Litiumfett for kalde forhold

BRUK John Deere Grease-Gard™ Arctic er et flerbruksfett til bruk i alle typer maskiner. Det er også egnet for smøring av industrikjøretøy og -maskiner. John Deere Grease-Gard™ Arctic er perfekt egnet til å brukes der det er viktig å smøre og beskytte lager, drivaksler og alle andre bevegelige deler, med et fett som tåler ekstremt lave temperaturer. NLGI klasse 0 lar vår John Deere Grease-Gard™ Arctic støtte deg i arbeidet selv under de kaldeste forholdene du møter når du jobber om vinteren. Den beholder pumpeevnen sin selv ved lave temperaturer, og sikrer dermed enkel håndtering av dine daglige vedlikeholdsrutiner.

STØRSTE FORDEL

Universal-litiumfett for utmerket ytelse under ekstremt kalde forhold.

• • • • • • • •

F ås i 400 g-patron eller 18 kg spann. Gir god mekanisk stabilitet. Effektiv korrosjonsbeskyttelse. Lagringsstabilitet. Gode egenskaper mot slitasje og for høyt trykk. Ikke løselig i vann. Hjelper med å vedlikeholde levetiden til deler. Egnet for sentrale smøresystemer ved arbeid under lave omgivelsestemperaturer. • Temperatur-bruksområde: -30 °C til +120 °C.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON ASTM D217, NLGI Klasse 0

Typiske fysiske egenskaper Egenskaper

Metode

Typeverdi

Penetrering ved 60 000 slag

DIN ISO 2137

355–385

Penetrering ved 100 000 slag

ASTM D 217

388 (+30)

EMCOR-test, destillert vann

DIN 51 802

0,0

Cooper 24 t ved 100 °C

ASTM D 130

1b

ASTM D 942

7 kPa (0,7 bar)

Korrosjonsbestandighet

Oksideringsbestandighet Trykktap etter 100 timer ved 100 °C

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme.


16

17

Smørefett

GREASE-GARD PREMIUM PLUS

Smørefett

GREASE-GARD PREMIUM

Toppkvalitets litium-basert fett

Universal-litiumfett

BRUK

BRUK

Beskyttelse av lager, drivaksler, og alle andre bevegelige deler som krever fettsmøring.

Lager, drivaksler og alle bevegelige deler som krever smørefett, spesielt hjullager og U-ledd. Ideell til daglig smøring av for eksempel aksellager. Velegnet til milde temperaturer, begrenset brukbar under forhold med ekstreme temperaturer.

Kompatibel med de fleste fettyper. Ideell til langtidssmøring av f.eks. kulelager og tetninger. Dekker hele temperaturområdet. Grease-Gard Premium Plus er det foretrukne smørefettet til sentralsmøresystemer.

Grease-Gard Premium egner seg til sentrale smøresystemer med begrensninger under varme driftsforhold og lave omgivelsestemperaturer.

STØRSTE FORDEL

STØRSTE FORDEL

• • • • • • • •

• Gode høytrykkegenskaper • Enestående beskyttelse mot korrosjon. • Får i standard og Lube-Shuttle®-patroner.

Enestående beskyttelse mot vibrasjoner Beskyttelse mot korrosjon og våte forhold Forlengede smøreintervaller Fås i standard og Lube-Shuttle®-patroner Motstår høye temperaturer. Overlegne vannbestandige egenskaper. Temperaturområde -28 °C til +167 °C. Ideell til bruk med rullende kontakt, for eksempel i lager.

Premium HD avansert litiumfett til mange formål til heavy-duty-bruk.

Fremragende universal-litiumfett til bruk gjennom hele året. Til bruk med lett til moderat belastning.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON

ASTM D217: NLGI klasse 2, ISO 6743-9: L-X-CDHB 2, John Deere bekreftelse: RES 156226

ASTM D217: NLGI klasse 2, ISO 6743-9: L-X-CCHB 2, John Deere bekreftelse: RES 156226

Typiske fysiske egenskaper

Typiske fysiske egenskaper

Egenskaper

Metode

Typeverdi

Egenskaper

Metode

Typeverdi

Penetrering ved 60 000 slag

DIN ISO 2137

265–295

Penetrering ved 60 000 slag

DIN ISO 2137

265–295

Dryppepunkt

IP 396

≥ 250 °C

Penetrering ved 100 000 slag

ASTM D 217

310 (+34)

Flytetrykk ved -30 °C

DIN 51 805

≤ 1400 hPa

Korrosjonsbestandighet

Oljeseparasjon 18 t/40 °C

DIN 51 817

≤ 2 %

EMCOR-test, destillert vann

DIN 51 802

0,0

170 mm²

Cooper 24 t ved 100 °C

ASTM D 130

1b

14 mm²

Oksideringsbestandighet

Grønn

Trykktap etter 100 timer ved 100 °C

ASTM D 942

0,8

Grunnoljeviskositet ved 40 °C Grunnoljeviskositet ved 100 °C Farge

DIN 51 562-1

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme.

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen. Fremtidig produksjon kommer til å følge produsentens spesifikasjoner, men variasjoner i egenskapene kan forekomme.


18

Frostvæske

COOL-GARD II

Ferdigblandet kjølevæske for motorer

BRUK Alle vannkjølte diesel- og bilmotorer, herunder motorer med gjenvinning av avkjølt eksos (EGR). Også til bruk på høyt ytende utstyr til terrengkjøring, kjøretøy til alminnelig gatebruk, og vannpumper, generatorer, og kompressorer. Unik John Deere-formel.

STØRSTE FORDEL • Levetid på opptil 6 år/6000 timer for utstyr med høy belastning. • Ekstra beskyttelse mot rust og avleiringer. • Den bemerkelsesverdige kavitetskontrollen gir lengre levetid for metalloverflater, og gir vannpumpen mer effektiv ytelse. • Frostbeskyttelse ned til -37 °. • Beskytter mot korrosjon og avleiringer om både sommer og vinter. • Nitritt-fri for å hindre dannelse av aluminiumskorrosjon.

50/50-blandingen er klar til bruk, og beskytter så lenge at enkelte maskiner blir kjøpt på nytt, før det oppstår behov for å skifte kjølevæske.

TYPE- OG YTELSESSPESIFIKASJON ASTM D3306, D6210

Typiske fysiske egenskaper Egenskaper

Metode

Typeverdi

Farge

ISO 3104

Gyllen gul

Tetthet ved 20 °C

INF T 60-172

1080

pH (50/50 etter volum)

ASTM D-1287

7,8–9,0

Frysepunkt (50/50 etter volum)

ASTM D-1177

-37 °C

Disse egenskaper er typiske for den aktuelle produksjonen.


20

21

Produktnummer og innhold

Motoroljens Viskositetsklasser SAE-klasser

Felleskjøbets portefølje Produkt

John Deere Plus 50 II 5W-40

John Deere Plus 50 II 15W-40

John Deere Break In Plus 10W-30

John Deere Hy-Gard

John Deere Hy-Gard (Low Viscosity)

John Deere Extreme Gard 80W-90

John Deere Extreme Gard 85W-140

John Deere Extreme Gard LS 90

John Deere Bio Hydrau-Gard 46

John Deere Hydrau-Gard 46 Plus

John Deere Grease Gard Arctic

John Deere Grease Gard Premium Plus

John Deere Grease Gard Premium

John Deere Cool-Gard II

Univar produktnummer

209 Liter

2024859

20 Liter

2024860

5 Liter

2035191

(BULK)

2024942

1000 Liter

2009283

209 Liter

1006253

0W

6200

20 Liter

1006252

5W

6600

55 Liter

1006411

5 Liter

1006254

1000 Liter

2024857

5 Liter

1006234

1000 Liter

1005692

209 Liter

1005690

20 Liter

1005689

55 Liter

1005691

5 Liter

1006139

(BULK)

2017280

20 Liter

1005693

1000 Liter

2035303

209 Liter

1005674

20 Liter

1005684

20 Liter

2017270

209 Liter

2017088

20 Liter

1005683

5 Liter

2017272

209 Liter

1005994

20 Liter

1005749

1000 Liter

2009632

209 Liter

1005751

20 Liter

1005750

(BULK)

2006427

18 Kg

2033451

0,4 Kg

2038349

18 Kg

2005858

50 Kg

2017277

0,4 Kg

1005701

18 Kg

2017275

0,4 Kg

1005700

200 Liter

1006228

20 Liter

1006227

5 Liter

1006226

Baseolje

Side

SAE (Society of Automotive Engineers) klassen angir oljens viskositet. Flytegenskaper under kalde forhold angis med ett SAE tal 0 til 25 fulgt av et W og viskositen ved driftsvarm motor angis med SAE tall; 8 til 60.

Emballasje

SAE-KLASSER FOR MOTOROLJER Syntetisk

SAEklasse

4

Maks. CCSviskositet mPas

Mineralsk

Syntetisk

Mineralsk

Mineralsk

5

6

Temperaturgrense for pumpbarhed °C

mm2/s/100 °C

mm2/s/100 °C

°C

-35

60000

-40

3,8

-30

60000

-35

3,8

10W

7000

-25

60000

-30

4,1

15W

7000

-20

60000

-25

5,6 5,6

9500

-15

60000

-20

25W

13000

-10

60000

-15

8

Kinematisk viskositet maksimum

mPas

20W

8

Kinematisk viskositet minimum

HTHS-viskositet minimum, mPas 150 °C

9,3

8

4,0

<6,1

1,7

12

5,0

<7,1

2,0

16

6,1

<8,2

2,3

20

6,9

<9,3

2,6

30

9,3

<12,5

2,9

40

12,5

<16,3

3,5 (0W-40, 5W-40, 10W-40) 3,7 (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)

50

16,3

<21,9

3,7

60

21,9

<26,1

3,7

Mineralsk

9

MOTOROLJENS KVALITETSKLASSER

Mineralsk

9

API og ACEA Normer De mest vanlige kvalitetssystemene for olje til smøring av kjøretøyer er følgende:

Mineralsk

10

Syntetisk

12

API:

American Petroleum Institute er en betegnelse på de amerikanske anbefalingene og kvalitetskravene som en motorolje skal oppfylle. De aktuelle API-klassifiseringene SA til SN gjelder for bensinmotorer, mens CA til CK er for dieselmotorer.

Bensinmotorer Bokstaven S er koden for API-klassifisering av olje til bensinmotorer. SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG og SH: Brukes ikke mer.

Mineralsk

13

Mineralsk

16

Mineralsk

16

Mineralsk

17

-

18

SH:

Motorer fra 1996 eller tidligere. Motortester og grenser er maken til klasse SG, men de er svært presis definert, og overvåkede prøvemetoder gjør den betydelig mer krevende.

SJ:

Motorer fra 2001 eller tidligere. Motortest og testmetoder er maken til klasse SH, men det stilles krav til lavere fordampning og fosforinnhold.

SL:

Motorer fra 2004 eller tidligere. Motortester og testmetoder er maken til klasse SJ, men det er strengere krav til beskyttelse mot bunnfall forårsaket av høye temperaturer og krav til lavere oljeforbruk.

SM:

Kvalitetsklasse, tatt i bruk i 2004. Til alle motorer som brukes i dag. I denne klassifiseringen er oljens egenskaper som oksidering, slitasje og antibunnfall samt ytelse ved lave temperaturer og drivstofføkonomien forbedret.

SN:

Kvalitetsklasse, tatt i bruk i 2010. Til de nyeste motorene. Denne klassifiseringen fokuserer primært på friksjonsreduksjon (drivstofføkonomi) og additivpakkens flyktighet.

Dieselmotorer Bokstaven C er koden for API-klassifisering av olje til dieselmotorer: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 og CG-4: Brukes ikke mer. CH-4:

Lansert i 1998. Amerikanske motorer med lave utslipp som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser, stilt i 1998. Erstatter CD, CE, CF-4 og CG-4.

CI-4:

Lansert i 2002. Amerikanske motorer med lave utslipp som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser, stilt i 2004. Spesielt til motorer med resirkulering av avgass (EGR). Erstatter CD, CE, CF-4,CG-4 og CH-4.

CJ-4:

Lansert i 2006. Hurtiggående firetaktsmotorer som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser, stilt i 2007. Hovedsakelig beregnet til alle typer drivstoff med under 15 ppm svovel og med partikkelfilter til diesel. Erstatter CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4 og CF-4. Olje av bedre kvalitet enn anbefalt kan brukes i alle firetaktsmotorer, slik at det blir bedre motorbeskyttelse mot slitasje, korrosjon osv.


22

CK-4:

API Service kategorien CK-4 beskriver oljer for bruk i hurtiggående firetakts dieselmotorer designet for å møte 2017 kravene hva gjelder eksosutslipp, da både for vei-gående kjøretøy samt Tier 4 standarden for ulikt entreprenørutstyr, samt tidligere årsmodeller dieselmotorer. API CK-4 standarden overgår kravene for API CJ-4, CI-4 inkludert CI-4 PLUS, CI-4 og CH-4 og kan effektivt smøre motorer som krever en av disse standardene.

FA-4:

API service kategorien FA-4 beskriver enkelte XW-30 oljer spesielt formulert for bruk i utvalgte hurtiggående firetakts dieselmotorer som er designet for å møte 2017 ”on highway greenhouse (GHG)” eksosutslipps standardene. API FA-4 er ikke utskiftbar eller bakadgående kompatibel med API CK-4, CJ-4, CI-4 med CI-4 PLUS, CI-4 og CH-4 oljer. Anvend den aktuelle motorprodusents kravspesifikasjon for å avgjøre om API FA-4 oljene er egnet for bruk i den aktuelle applikasjonen.

ACEA:

Association des Constructeurs Européens Automobiles. ACEA er de europeiske bilfabrikantenes fellesorganisasjon. Organisasjonens oppgave er å utvikle bl.a. kvalitetsklassifiseringer til motoroljer ved særlig å ta hensyn til europeiske motorkonstruksjoner og bruksfor hold. For å oppfylle en bestemt kvalitetsklasse skal oljen bestå både laboratorie- og motorprøver. Ved laboratorieprøver testes bl.a. oljens viskositet, tilbøyelighet til skumdannelse, forskyvningsstabilitet og rustbeskyttelsesevne. Ved motorprøver undersøkes bl.a. oljens evne til å forebygge korrosjon i lager, rivning fra stempelringene og slitasje i kamaksel og sylindervegger. ACEA-klassifiseringene av motoroljer trådte i kraft i begynnelsen av 1996 da de tidligere CCMC-klassene G4, G5, PD2, D4 og D5 gikk ut. Motoroljer deles inn i fire grupper: ACEA A, 1 til 5 for bensinmotorer i person- og varebiler ACEA B, 1 til 5 for dieselmotorer i person- og varebiler ACEA C, 1 til 5 for dieselmotorer med partikkelfilter i person- og varebiler ACEA E, 1,2,3,4,5,6,7,9 for dieselmotorer i tunge kjøretøy Siden 1996 har ACEA A og ACEA B vært atskilt, men i 2004 ble de slått sammen til A/B-klasser da de egner seg til både bensin- og dieselmotorer. A1/B1:

Brukes ikke mer.

A3/B3:

Oljer til bensin- og dieselmotorer, stabile oljer som beholder viskositeten ved høy ytelse, til lange oljeskiftintervaller og/eller kraftig bruk, og/eller når det kreves lav viskositet hele året.

A3/B4:

Bensinmotorer og dieselmotorer med direkte innsprøyting; stabile oljer som beholder viskositeten og har høy ytelse. Egner seg til bruks formål der det kreves olje i A3/B3-klassen.

A5/B5:

Til bensin- og dieselmotorer; stabile oljer som beholder viskositeten og har høy ytelse, til lange oljeskiftintervaller, når det er bruk for oljer med lav friksjon og lav viskositet, dvs. en HTHS-viskositet på 2,9–3,5 cP – dette kravet forbindes med drivstoffbesparelse. Disse oljene er uegnet i noen motorer - sjekk manualen for hindringer.

Low SAPS-oljer til lette kjøretøy med katalysator og partikkelfilter ACEA C ble innført i 2004 som en ”Low SAPS” smøreolje til bensin- og dieselmotorer. Oljen er utviklet til motorer som har dieselpartikkelfilter eller 3-veis katalysator, og der det kreves Low SAPS-oljer med lav friksjon og lav viskositet. Disse oljene forlenger holdbarheten til partikkelfilteret eller 3-treveiskatalysatoren og gir drivstoffbesparelser. Low SAPS smøreoljer har redusert innhold av sulfonert aske, fosfor og svovel. De inneholder en ny generasjon av additiver, som i betydelig grad optimerer bruken av partikkelfilteret og 3-veiskatalysatoren. Disse oljene er uegnet i noen motorer - sjekk manualen for hindringer. Ordforklaring: SAPS: Forkortelse for Sulphated Ash (sulfatert aske) – Phosphorous (fosfor) – Sulphur (svovel). C1:

Til bensin- og dieselmotorer; stabile oljer som beholder viskositeten, er velegnet til katalysatorer og har høy ytelse, til kjøretøy med dieselpartikkelfilter (DPF) og 3-veis katalysator (TWC), og der det kreves SAPS-oljer med lav friksjon og lav viskositet, og der HTHS-viskositeten er på over 2,9 cP. Disse oljene forlenger holdbarheten av DPF og TWC og gir drivstoffbesparelser.

C2:

Til bensin- og dieselmotorer; stabile oljer som beholder viskositeten, er velegnet til katalysatorer og har høy ytelse, til kjøretøy med diesel partikkelfilter (DPF) og 3-veis katalysator (TWC), og der det kreves oljer med lav friksjon og lav viskositet, og der HTHS-viskositeten er på over 2,9 cP. Disse oljene forlenger holdbarheten av DPF og TWC og gir drivstoffbesparelser.

C3:

Til bensin- og dieselmotorer; stabile oljer som beholder viskositeten, er velegnet til katalysatorer og har høy ytelse, til kjøretøy med dieselpartikkelfilter (DPF) og 3-veis katalysator (TWC). HTHS-viskositeten i disse oljene er høyere enn 3,5 cP. Disse oljene forlenger hold barheten av DPF og TWC.

C4:

Til bensin- og dieselmotorer; stabile Low SAPS-oljer som beholder viskositeten, er velegnet til katalysatorer og har høy ytelse, til kjøretøy med dieselpartikkelfilter (DPF) og 3-veis katalysator (TWC). HTHS-viskositeten i disse oljene er høyere enn 3,5 cP. Disse oljene forlenger holdbarhet en av DPF og TWC.

C5:

Til bensin og dieselmotorer; viskositets-stabile Mid SAPS motoroljer utviklet for ytterligere drivstoffbesparinger. Velegnet og kompatibel med katalysatorer og er utviklet for lengre oljeskiftsintervaller i kjøretøy med alle typer moderne eksosrenseutstyr som f.eks. dieselpartikkelfilter. For bruk i motorer som er designet og godkjent av produsenten for å kunne anvende en lav-viskositets olje med en minimum HTHS viskositet på 2,6 mPas.

ACEA E-normer til kraftige dieselmotorer E1/E2/E3/E5: Brukes ikke mer. E4:

Til motorer uten DPF som arbeider under ekstremt krevende forhold. SHPD (syntetiske) oljer. EURO I-V motorer.

E6:

Euro I–VI-motorer. Typisk syntetiske UHPD-oljer der det kreves ekstrem stempelrenhet, sotkontroll og slitasjekontroll. Til de lengste oljeskiftinter vallene. Euro IV-VI krever samtidig Low SAPS-additivpakke.

E7:

Euro I–IV-motorer uten DPF. Høye krav til stempelrenhet m.m. E7 er ikke Low SAPS-oljer, selv om en Low SAPS-olje godt kan ha E7. Godkjent til lange oljeskiftintervaller.

E9:

Den nyeste ACEA E-normen til motorer med eller uten DPF i forbindelse med drivstoff med lavt svovelinnhold. Sulfatert aske <1 % − til EGRog/eller SCR-motorer. Ligger tett opptil API CJ-4. EURO I-V motorer.


NOTHING RUNS LIKE A DEERE. Den beste måten å beskytte investeringen i landbruksmaskiner på er å bruke de originale John Deere-smøremidlene. John Deeres smøremidler av høy kvalitet er spesielt formulert for å sikre optimal ytelse.

kontakt oss Tlf 994 30 640 www.fkra.no e-post: deler@fkra.no

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

John Deere smøremidler  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded