Page 1

MARITIM

GUIDE

+ værdifulde tips fra eksperter + udfoldelseskort

for Fjordregionen Aabenraa Flensburg Fjord Sønderborg

Opdag de mangfoldige oplevelsesmuligheder ved den dansk-tyske Østersø

Maritim kulturhistorie Bådbygning

Rundt om fisk

Vandsp

ort

Maritime fester

Skibsfart

Sejlads

Strand og fjord

www.fjordregion.com

1


Om projektet

”Helårsoplevelsesregion”: Et dansk-tysk turismeprojekt der medfinansieres af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Siden foråret 2009 samarbejder kommunerne om Flensburg Fjord – fra Langballig til Flensburg over Sønderborg til Aabenraa– om dette grænseoverskridende projekt. Formålet er i samarbejde med aktørerne at ny & videreudvikle en mangfoldig og vedvarende tilbudsstruktur af oplevelser året rundt. Dette skal lykkes ved hjælp af innovative produkter, grænseoverskridende kompetenceudvikling samt vidensdeling og netværksdannelse. Du kan få flere informationer på www.fjordregion.com og du må også gerne sende os en mail: info@fjordregion.com.

Projektpartner

neue Karte

Tysk side Stadt Flensburg Gemeinde Harrislee Stadt Glücksburg Amt Langballig Amt Hürup Gemeinde Sörup Kreis Schleswig-Flensburg IHK zu Flensburg

Aabenraa Nordborg

Augustenborg

Sønd

erbor

Gråsten

Dansk side Sønderborgs Erhvervsog Turistcenter Sønderborg Kommune Aabenraa Kommune Syddansk Turisme

Kruså Glücksburg Langballig Flensburg Hürup

Sörup

g


S.04-25

Maritim kulturhistorie: Historien af havnebyen Flensburg Historisk Havn, Flensburger Schifffahrtsmuseum Rom og de vestindiske øer Romhistorien, Købmandsgårde, Cathrinesminde Teglværksmuseet Handel med Fjernøsten og Sydamerika Søfartsmuseet Aabenraa, Løjt Land, Rundemølle Tips fra eksperten Nyd rom med i glasset ... med alle sanser En tur på Kaptajnernes Sti Rum & Zucker Meile

S.26-33

Bådbygning – dengang og i dag: Museumsværfter Museumsværft, Kalvø Værft, Nydamvæft, Lindeværft Moderne værfter FSG Tip fra eksperten Kurser på Museumsværftet

S.34-39

Skibsfart: Bundesmarine Marinesschule Mürwik På kryds (og tværs-) togter ”Die weiße Flotte“, Dampskib Alexandra Tip fra eksperten Tag en tur på vandet

S.40-47

Sejlads: Havne Sejlområde fjordregion, Moderne Marinaer Tips fra eksperten Sejl med, At lære at sejle

Indhold Maritim Guide

S.48-55

Rundt om fisk: Frisk fisk på bordet Maritim kulinarik, Frisk fisk fra Fjordregionen Tip fra eksperten Havfiskeri, Vadefiskeri efter Østersø-øredder

S.56-61

Strand & Fjord: Sol, strand og vand Strande i Tyskland og Danmark Tip fra eksperten Blå Flag Aktiviteter

S.62-67

Vandsport: Surfe og dykning Tip fra eksperten Alt på et bræt, Opdag en verden under overflade

S.68-82

Maritime Fester: Maritim historiske fester Rumregatta, På tur som barnematrøs, Nautics, Dampf Rundum, Grogtörn, Æblefesten, Værftdagen på Kalvø, Rum & Zucker Markt, Piratdage i Aabenraa Moderne Events OstseeMan, Strandmeile Glücksburg, Fördecrossing, Drachenboot-Cup 3


Historisk Havn (C 11) På dette sted er der i løbet af de sidste ca. 25 år blevet skabt en enestående og levende samling af gamle sejl- og dampskibe, foruden et aktivt museumsværft og et spændende skibsfartsmuseum. Her genskabes og restaureres gamle skibe og gøres sødygtige igen. Museet ligger på havnekajen med Flensburgs gamle bydels smukke kulisse »Küste« som baggrund med sine gamle bygninger, baggårde, pakhuse, porte og smutveje, således at man får et levende indtryk af en historisk søfarer- og arbejdskultur og en dagligdag, der i kombination med store og små arrangementer og events giver en enestående oplevelse, selv set i europæisk sammenhæng. Hvadenten

Klassiske yachter


Maritim kulturhistorie Historien af havnebyen Flensburg du færdes alene, sammen med familien eller i en gruppe og hvadenten du besøger os i din fritid, ferie eller arbejdstid - hvis du interesserer dig for gamle skibe, byder Flensborg og især den historiske havn mange timers og dages spændende opdagelser, for eksempel hvis du vælger at genopleve en sejlskibsofficers arbejdsdag med en tur langs „kaptajnernes sti“ (»Kapitänsweg«), eller tager på sejltur med et sejl- eller dampskib... eller måske bare nyder søfarts-atmosfæren med knirkende træplanker, lugten af gammelt tovværk og synet af de vuggende master og duvende sejl. Flensburg havns vestside med sin gamle by og de velbevarede huse langs vandet med deres mange baggårde og historiske gange og murværk.

Der er masser af parkeringspladser i f.eks. parkeringshusene »Speicherlinie« og »Norderstraße«. Du skal bare følge parkeringssystemets pile. Promenaden går direkte langs vandet fra havnespidsen i syd. Du kan nå det hele til fods.

fra useet set Skibfartsm sværftet Museum

Udsigt fra de n østlige side af havnen 5


Flensburger Schifffahrtsmuseum (C 11) Rom, havvand og Flensburg - kombinationen af våde varer, salte bølger og en ombejlet grænseregions mangfoldige historie har skabt en levende handels- og havneby med stolte traditioner! På Flensburger Schifffahrtsmuseum bliver den store historie med dens utallige små historier om havnen, købmandsgårdene, pakhusene, skibene, rederierne, tovværk, rigninger, maskiner, motorer, maskinmestre, matroser, kaptajner og hverdagslivet om bord og på land til virkelighed. Det er ofte forunderlige eller ligefrem sære, men altid sande historier fra en fortidig, men vir-

kelig verden med fjerne lande, Vestindiske Øer, negerslaver, sukkerrør og rom. Mere nutidigt og lige så spændende er historierne om spritruter - på tysk kaldet „smørture“ - og denne fjords helt særlige kvinder, „petuhtanterne“. Og så er der jo også den sveddryppende historie om jern, stål, nitter og svejsesøm. Om hvordan værftet „FSG“, Flensburgs Skibsbygningsselskab, udvikledes til et af verdens mest moderne af slagsen.

1885 Røret fra

Motor fra 1934

Kalkgrund-Model


Maritim kulturhistorie Historien af havnebyen Flensburg Udstilling... Skibsfartsmuseets udstilling er en oplevelse for alle sanser. De besøgende har mulighed for „hands-on“ oplevelser; der må ses, høres, røres, afprøves og forundres. Således bliver et besøg på Skibsfartsmuseet til en spændende opdagelsesrejse for store og små eventyrere og kiggelystne. Museets skiftende særudstilllinger indenfor emnerne havet, søfart og kunsthistorie åbner op for de store vidder. Fremvisninger af praktisk håndværkskunst indenfor søfart og landbaseret maskinhåndværk er med til at levengøre historien. Aktionsdage

Her laves knuder

museet Sjov foran

som f.eks. „Rum & Zucker Markt“ om foråret eller „Tovværksmagernes møde“ om efteråret er attraktive highlights i byens årskalender. Derudover byder Flensburg og Skibsfartmuseet på børnedage, ferieprogrammer, guidede ture, byture, knudeknytning, romsmagning, koncerter og forelæsninger året rundt og dermed på afvekslende og interessante arrangementer og udstillinger på og omkring museet. Og så må den hyggelige museums-café med sin indbydende museumsbutik og dens særlige sortiment bestående af bøger, postkort, T-shirts og søfarts-souvenir selvfølgelig ikke glemmes!

Flensburger Schifffahrtsmuseum Schiffbrücke 39, D-24939 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 85 29 70 Fax: +49 (0)461 - 85 16 65 Mail: schiffahrtsmuseum@flensburg.de www.schiffahrtsmuseum.flensburg.de Åbningstider: hver dag undtagen mandag

Info Box

Ahoi

7


Romhistorien

I det 18. årh. var Flensburg en af de betydeligste handelshavne for Vestindienflådens skibe. Skibene sejlede først og fremmest til Jomfruøerne i Caribien, med de dengang danske øer St. Croix, St. Thomas und St. John. Der hentedes den ufortyndede rom,

kaldet „killdevil“, til byen. Dette bryg brugtes som udgangsmateriale og var begyndelsen til Flensburgs rom-boom. Der er levn efter

St. Croix - en dans k-ves

tindisk ø

denne tid i mange shanties og sømandssange om „en hel flaske rom“.


Maritim kulturhistorie Rom og de vestindiske øer

videreudvikledes gennem århundreder. I rommens blomstringstid fandtes der i Flensburg flere end 200 „romhuse“. Idag er der kun to traditionsforetagender tilbage: Romhus Johannsen i Mariegade og vin- og romhuset Braaschs lille baghus-manufaktur i Rote Straße (Røde Gade). Her fås selvfølgelig det ideale souvenir fra ferien i Flensburg.

a gamle tid Romtønder fr

Rommen blev (som den dag idag) fremstillet og brændt i Caribien. I Flensburg blev brygget „forskåret“ og forædlet til den kendte klare, stærke drik, der opnår sin gyldne farve ved lagringen i egetræstønder. En kunst, der

Johannsen Rum, Große Straße 1903

Hos Rumhaus Johannsen og Braasch kan du finde den passende souvenir fra dine ferie. „Flensburger Handtasche“ som souvenir...

9


Købmandsgårde (C 11) Gårdene er et bærende element af den Historiske Havn. De opstod som resultat af en bymæssig udvikling, der voksede op omkring havnen. En »havn« udgør infrastrukturen for de skibe, der skal lægge til eller ligge i byen. Hertil leveredes varerne, her blev de opmagasineret, forarbejdet, behandlet, forædlet og herfra blev de solgt videre. Rommen, selvfølgelig, men mere end det - især og i særdeleshed det eftertragtede sukker fra de caraibiske øer blev raffineret her.

aße“

orderstr Baggård i „N

Fra Holm direk t ind i baggården..

En sådan raffinering og forædling fandt for det meste sted i gårdene. Varerne blev således leveret til havns, lagt på plads »forneden« i magasinerne og pakhusene, bearbejdet i gårdenes sidefløje og solgt »foroven« i forretningshusene i parallelgaderne langs kysten. Hele denne kæde kan den dag i dag stadig ses og spores i bygningsværkerne. Gårdene er således en del af den Historiske Havns samlede kædesystem. Man kan vist roligt kalde det et stort held, at bygningerne blev skånet for krigenes bomber og at der i efterkrigsårene ikke var penge nok til at erstatte dem med nye huse, sådan som det er sket i delstatens landshovedstad Kiel. Og at saneringen af den gamle by og dens smukke gårde derefter er sket med så megen finfølelse, ja det er endnu en del af heldet. De gamle skibe, der duver på vandet foran den Gamle Bys smukke silhuet »Küste« udgør sammen med


Maritim kulturhistorie Rom og de vestindiske øer de talrige gårde og gange et indblik i gamle dages søfarts-, arbejds- og hverdagskultur, som i denne sammenhængende form er enestående i Europa.

Flensburger Hofkultur

Livemusik og hyggelig stemning...

himmel ...under fri

Om sommeren banker byens puls dog med en anden rytme. Om aftenen, under åben himmel, liver byens torve, pladser, gadecaféer og købmandsgårde op; i de lune sommernætter viser byen pludselig et overraskende mediterrant ansigt og danner den perfekte ramme omkring udsædvanlige klange, lyde, billeder og syn. „Flensburger Hofkultur“, det er en helt særlig sommerfestival, som i flere uger om sommeren forvandler den indre bys gamle købmands- og håndværkergårde til en lang række scener med koncerter og optrædener med teater, kabaret og film under åben himmel. Her vender det folkelige liv tilbage til sine rødder, thi allerede i historisk fortid mødtes og blandedes her forskellige kulturer. Ikke kun danske og tyske folk og skikke på klods hold - også alverdens sejlskibe og internationale handelsforbindelser førte en aroma fra hele den vide verden her til byen. Der duftede af Caribien (rom), Afrika (kaffe), Asien (krydderier) og ind i mellem - skandinavisk og strengt - af hvalolie og sild. 11


Cathrinesminde Teglværkmuseet (G 9) Cathrinesminde Teglværk er et stort og flot museum, smukt beliggende ved bredden af Flensburg Fjord. Her kommer du som besøgende tæt på fascinerende indtryk af egnens historie: I over 300 år blev der på dette sted produceret store mængder af teglsten. Næsten 70 teglbrænderier dominerede før i tiden fjordens bred med deres høje skorsten. Kajanlæggene, hvor travle sejlskibe lastede de først og fremmest røde og gule mursten, er stadig synlige. Teglstenene blev eksporteret så langt væk som til det fjerne Caribien. Alene på her på Iller Strand - hvor det nuværende museum befinder

Tøranlæg

sig - lå der 8 teglværker. Idag er der kun Cathrinesminde tilbage og kun de mange teglsten (og en teglværks-sti, der leder hen til resterne) langs stranden minder om fortidens travlhed, og sådan ser der også ud mange andre steder langs begge sider af fjorden. Ved Nybøl Nor er der imidlertid syv teglværker, der har slået sig sammen om at videreføre de gamle teglværkers industrielle kultur, her fremstilles de kendte Egernsund teglsten. Produktionen af tegl-mursten på dette sted starte-


Maritim kulturhistorie Rom og de vestindiske øer

Arbejderlejlighed

de i 1732 - i begyndelse brugte man kammerovne, men i 1892 byggedes den store ringovn, der satte sig op mod konkurrenterne og dannede grundpillen for teglværkets lange levetid. Men da tunnelovnene kom frem som ny industristandard, stoppede også produktionen af teglsten på Cathrinesminde. Og således sluttede en epoke, da ringovnen blev slukket for altid i året 1968. Men allerede i 1980 voksede interessen for at genoplive denne svundne del af en interessant kulturepoke og to år efter i 1982 brugtes teglværket som kulisse for udendørs teaterarrangementer. I 1986 begyndte et omfattende beskæftigelsesprojekt, der sørgede for at de forfaldne bygninger genopstod i al deres pragt - og således blev åbningen af det imponerende teglværksmuseum Cathrinesminde en flot afslutning på et stort fælles projekt og starten af museet, båret frem af parternes engagement. Tag et nærmere kig på den store ringovn på hele 481 m² og opdag teglstensproduktionens mangfoldighed i de kæmpestore (op til 100 meter lange) tørrestuer, eller besøg en typisk arbejderbolig fra 1890erne, 1930erne og 1960erne.

d

an ab Illerstr

Tegllandsk

Tip: Med en af museets guider bliver udstillingen mere levende og du får interessante ting at vide om forrige tiders produktionsbetingelser. Ud over friluftsteatre (i de lige år) byder museet også på skiftende udstillinger, et historisk værksted for skolebørn, „kulturmåned“ maj (i de ulige år) med kendte kunstnere og meget andet...

Kontakt: Cathrinesminde Teglværksmuseet, Fon: +45 - 74 44 94 74 Illerstrandvej 7, Iller Strand, DK-6310 Broager www.museum-sonderjylland.dk Åbningstider: apr., sep., okt.: kl.10.00 - 16.00, maj - aug.: kl.10.00 - 17.00 Guidet turer hele året og efter aftale.

Info Box 13


Sejladsen til Fjernøsten

Fra ca. 1830 til 1850 indtog Sydamerika hovedrollen i Aabenraaernes omfattende langfarter. Mange af de sejlskibe som byggedes i Aabenraa eller på Jørgen Bruhns værft på Kalvø blev sejlet til sydamerikanske havne som Rio eller Valparaiso, hvor man bl.a. hentede guano som gødning.

Fra midten af det 19. århundrede var Kina og Japan Aabenraaskibenes foretrukne mål, men derudover også Australien og New Zealand. Blandt andet fragtede de varer som silke, té eller opium til Europa eller kinesiske arbejdere til Amerika. En særlig stor rolle spillede byens førstedampskibsreder Michael Jebsen (1835-1899), som omkring 1890 oprettede fast rutefart på Kinakysten. I 1895 – efter åbningen af telegrafen mellem Europa og Østen – grundlagdes et handelshus med kontor i Hong Kong. Mange af Aabenraa museets etnografiske genstande fra Østen, deriblandt t

kibsværfte Model af s Kalvø


Maritim kulturhistorie Handel med Fjernøsten og Sydamerika Havnemodel, som viser Aabenraa havn omkring 1865. Havnen var dengang præget af mange skibsværfter, hvor der byggedes mange velsejlende træskibe, som kom til at se hele verden.

japanske samurairustninger,og kinesiske vaser og djunkemodeller kom til byen om bord på et af Jebsens mange skibe, som bar byvåbenets 3 makreller i deres rederiflag.

Det er en junke

Samurairustning

En af de 6 samurai-rustninger fra museet. De kom som souvenir til Aabenraa i det 19. århundrede. Siden 1887 hører rustninger til museets samling. 15


Søfartsmuseet Aabenraa (C 4) I bunden af den idylliske Aabenraa fjord ligger den gamle søfartsby Aabenraa. Gennem århundreder har skibe og søfolk fra byen og Løjt land besejlet de store verdenshave og hjembragt mærkelige ting fra fjerne egne. I 1887 anlagdes Aabenraa Museum med rariteter fra omegnen og minder fra den store sejlskibstid. Den nuværende bygning fra 1937 indeholder en helt unik samling af søfartsgenstande og etnografiske artefakter fra hele verden. Museet har en imponerende samling af skibsportrætter, som viser smukke skibe fra Aabenraa, Sønderborg og Flensburg enten på havet eller i fjerne havnebyer og som fortæller om områdets stolte søfartstraditioner.

Som noget nyt fortæller museet siden 2010 om det kvindelige element i søfarten: f.eks. som galionsfigurer eller sømandskoner, både hjemme i Aabenraa og ombord på forskellige.

Etnografisk samling

m

tsmuseu Aabenraa Søfar


Maritim kulturhistorie Handel med Fjernøsten og Sydamerika

Skibsportræt at skibet ”Chico”, som blev bygget i Aabenraa og som var det første vestlige skib, der sejlede op ad Yangtse-floden i Kina. Skibet blev i 1860erne ud for Hong Kong overfaldet af kinesiske pirater.

Skibet „Ch ico“ Klipperskibet „Cimber“, bygget på Jørgen Bruhns værft på Kalvø, som omkring 1850 blev kendt som ”verdens hurtigste sejlskib”, da det gennemførte rejsen fra Liverpool til San Franciso – rundt om Kap Horn – i kun 103 dage.

Et galionsfigur fra museet, som stammer fra Jørgen Bruhns skib „Calcutta“

Info Box

Kontakt: Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa H.P. Hanssens Gade 33, DK-6200 Aabenraa Fon: +45 - 74 62 26 45 www.museum-sonderjylland.dk

Åbent: hverdag, undtagen man-og helligdage 17


Løjt Land (C-D 3)

Løjt Land blev dannet under den sidste istid som en randmoræne, og er en skarp kontrast til landskabet på den anden side af den gamle hovedfærdselsåre. Vandet fra Løjt løber ud i Genner Bugt og i Aabenraa fjord begge steder gennem tunneldale. Vandet fra den vestlige del af Løjt Land løber vestpå og ender i Vidåen. Halvøen Løjt Land er et frodigt landskab med mange bakker og de berømte levende hegn helt tilbage fra 1.500 tallet.

I dette kuperede landskab findes idylliske hulveje og i landsbyen Barsmark de mange stråtækkede huse og flere af gårdene der er de såkaldte ” kaptajnsgårde ”. I Løjt Kirkeby byen der er bygget op om den flotte mere end 900 år gamle kirke morsomme dobbelthuse. På Løjt Land var der i fordumsdage 4 vandmøller, og den mest kendte var Rundemølle, hvor der i dag er egnsmuseum for Løjt Land. Bækken, der har givet vand til møllehjulet er Elsted bækken, som fører vand fra de store mosedrag ved Bodum. Den yngste af vandmøllerne var Stenbjerg vandmølle anlagt i 1836 af den navnkundige Jørgen Bruhn, der også byggede skibe på Kalvø (se også side 27). Det nuværende møllehus er blevet fornemt renoveret i 1988. Den fuldender hele det romantiske anlæg med udflugtsrestauranten fra ca. 1880. Den præger stedet med sin to – etages veranda i sveitserstil, og også den er nyrestaureret. Det fortælles, at stedet blev tilpasset, så det mest muligt kunne minde Jørgen Bruhns norskfødte kone om hendes hjemland.


Maritim kulturhistorie

Rundemølle

Handel med Fjernøsten og Sydamerika

(C/D 2) Udstillingerne omfatter bl.a.: • Interiører fra kaptajnsgårdene på Løjt Land

• 50 store skibsmodeller, der viser skibsbygning gennem 5.000 år

• Beklædning fra inderst til yderst gennem næsten 100 år

• Løjt Lands historie og stor sam- ling af oldtidsfund

• Gammel købmandsforretning

• Omfattende fotoarkiv

• Landbrugsredskaber og anden mekanik m.m. Rundemølle 1895, set fra syd. Efterhånden har naturen taget udsigten til Rundemølle, så i dag har man ikke så meget udsigt fra syd.

e 1895

Rundemøll

Info Box

Adresse: Rundemøllevej 180 B, DK-6200 Aabenraa

Åbningstider: 01. maj - 01. november 2011 Onsdage i ulige uger eller efter aftale med Erling Madsen Fon: +45 - 74 61 78 04 Parkering: må ikke ske i gårdspladsen. Der er plads til 1 bus eller nogle få personbiler langs vejen sydvest for Rundemølle - øvrig parkering henvises til den offentlige plads ovenfor møllen (tilkørsel fra Rundemøllevej). Dårligt gående bedes aftale nærmere med foreningens repræsentanter. 19


EKSPER TENS

Flensborg n, Turistschef

Finn Jense

Hobbies: Mine 4 døtre og selvfølgelig min kone, havørredfiskning, stranden, vennerne. Livsmotto: Handling kræver gerninger - ikke ord. Jeg elsker Fjordregionen, fordi… ...jeg her føler mig frisk som en havørn. Jeg er glad for kombinationen af høj livskvalitet og spændende jobmæssige udfordringer. Fjordregionen har meget at byde på, lige fra ankerkæder til ålemadder, og det er lige mig.

Finn Jensen

Mit forslag til jer: Den, der har caribisk guld og to landes kulturer foran dørtrinnet, har jo sin skat lige ved hånden. Romhus Johannsen Lidt gemt af vejen i en lille gyde overfor den imponerende Marienkirche i Flensburg står den gamle Marienborg og trodser tidens tand. Teglstensbygningen med trappetårn, læsseluger og en port med grønne fløje gemmer på en skat: rom fra egen produktion. Det såkaldte „Non-Standard-Produkt“ hældes på flasker hos „Johannsen-Rum“uden at der spildes en eneste dråbe. Således foregår lagring, hældning på flasker og etikettering med håndkraft i det lille firma, der er i familiens eje. Og i dette sammenhæng bruges stadig de samme slags gamle redskaber, som man kan finde og beundre en halv kilometer mod nord i Skibsfartsmuseet.


Maritim kulturhistorie Tip fra eksperten

Nyd rom i glasset… med alle sanser

(C 11)

Åben guidet rundvisning plus en lille prøvetår tilbydes hver uge i den historiske bygning sommeren igennem. På rundvisningen får den besøgende serveret et fascinerende indblik og interessante oplysninger og fakta omkring romhuset Johannsen og dets kulturhistorie.

Braasch Rum Kom - og nyd den bedste rom! Her fås den originale Braasch-rom fremstillet efter den gamle Flensborg chef-opskrift! Bliv opslugt af det caribiske smagsguld fra Braasch Rum-Manufaktur og dyk ned i en glansfuld fortid med sejlskibe, der tog tørnen fra Flensborg til Vestindien. Destillatør Walter Braasch har stået fadder til recepturen for denne fremragende romblanding efter chefens gamle opskrift. Hvis du giver besked i forvejen, har du mulighed for at få en rundvisning i huset inkl. en lille „rommelig“ smagsprøve.

A.H. Johannsen GmbH & Co. KG Marienstraße 6, Flensburg Fon: + 49 (0)461 - 25 200 Fax: + 49 (0)461 - 25 338 www.johannsen -rum.de

asch e.K. mhaus Bra Wein- & Ru lensburg F , e 26 - 28 Rote Straß 00 )461 - 14 16 Fon: +49 (0 013 16 )461 - 14 Fax: +49 (0 h sch.s www.braa

21


EKSPER TENS Kaptajnernes Sti

jewicz, Gisela Mikolaensborg Turistguide i

Fl

Hobbies: Læse bøger, Flensburgs byhistorie og Slesvig-Holstens nationalhistorie Arbejdsmotto: : Mine gæster skal føle sig som konger og dronninger Jeg elsker Fjordregionen, fordi… ...dette er min interessante og smukke hjemstavn, som jeg gerne viser frem for vore gæster.

Gisela Mikolajewicz

Mit forslag til jer: „Jeg vil gerne invitere jer på en dejlig spadseretur gennem de smukkeste gamle købmandsgårde eller det romantiske kvarter fra kaptajnernes og sejskibenes dage.“ Flensburgs „Kaptajnernes Sti“ fører ikke kun hen til byens kendte seværdigheder (Kompagniporten, Skt. Mariae Kirke, havnen), men også til nogle af byens kroger og gyder, der er ukendte selv for mangen indfødt flensborger! Når et skib i tidligere tider indløb i Flensburg havn, havde kaptajnen en masse opgaver at tage sig af: Der var varer, der skulle fortoldes, losningen skulle forberedes, nødvendige reparationer ved skibsskroget eller masterne skulle aftales med håndværkerne. Og den næste rejse skulle også forberedes. Kaptajnen var nødt til at indkøbe rejseproviant, fremstille læsseplaner til ladningen og eventuelt hyre nye styrmænd eller matroser.


Maritim kulturhistorie Tip fra eksperten

En tur på „Kaptajnernes Sti“ (C 11)

På denne tur følger vi en tilfældig „kaptajn Petersen“ fra Flensburg i tiden fra de store sejlskibe. Det er en typisk ærinde-tur, som han skulle gå i det 19. årh. Ved hjælp af kilder fra Skibsfartsmuseet, Byarkivet og udfra gamle kaptajners og sømænds beretninger bliver en del af fortidens havneliv og -gøremål fra for 100 år siden levendegjort. Historien giver et lille indblik i søfartens problematik og i de formentlig „gode gamle tider“. Den viser de forandringer, der dengang var på vej, skabt af jernbanen og den nye industrialisme, dampskibsfartens og turismens begyndelse og den belyser samtidigt slutfasen for sejlskibenes storhedstid. Kaptajnernes Sti begynder ved Skibsfartsmuseet nede ved havnen. Her kan du også få ledsagebrochuren med vejkort, kaptajn Petersens historie, samlesæt o.m.a.

„Oluf-Samson-

Gang“

kt“

mar På „Norder

Er du interesseret? Så tilmeld dig hos Flensburg Fjord Tourismus på Fon: +49 (0)461 - 90 90 920 Denne guidede tur tilbydes også med dansktalende guider. Flensbu

rgs gam le bydel

23


EKSPER TENS

Mit forslag til jer:

Ruth Rolke, ensburg ristguide i Fl Tu

Hobbies: „Mit job er min hobby – som jeg dyrker med hjerteblod og lidenskab“, Læsehest (megen faglitteratur), hobbykok og -gartner Livsmotto: „Kun det bedste til mine gæster!“ Jeg elsker Fjordregionen, fordi… den er så mangfoldig: Her er der gang i den med aktiviteter og events, men der er også ro på og afspænding i naturen og plads til at være alene. Jeg kan lide byen med deres huse af tegl, de åbne vidder og de mange romanske murstenskirker.

„Vi tager dig med til Flensburg Skibsfartsmuseets „Rom-og sukker strøg“ omkring år 1750, bortfører dig i tankerne til de Vestindiske Øer og sætter kronen på det hele - ganske jordisk - med en dram ægte rom. Det er levende historie i hverdagen!“

Handelen med de dansk-vestindiske kolonier i det 18. og 19. århundrede førte Flensburg ind i en kommerciel blomstringstid. Den dag i dag vidner de mange pragtfulde kontorhuse og købmandsgårde i den Gamle By om den rigdom, som rederierne og købmændene fra Flensburg erhvervede sig. Fra 1755 sejlede Flensburgs skibe til øen St. Croix i Caribien og hjembragte bomuld, tobak, træ til farvning, ædle træsorter, men først og fremmest også rom

Ruth Rolke

Stuk


Maritim kulturhistorie Tip fra eksperten

og sukker tilbage til fjordbyen. Flensburg udviklede sig til et af de mest betydningsfulde steder for sukkerproduktion i hele det danske rige, der dengang ud over København også omfattede byer som Altona. Og den dag i dag har Flensburg verdensry som „Rom-by“.

Rum & Zucker Meile (C 11)

At millioner af afrikanske slaver blev udnyttet af de europæiske kolonialherrer under umenneskelige forhold på plantagerne af den caraibiske „sukkerø“ - det var der ingen der gøede ad i disse tider. De koloniale luksusvarer var efterspurgte goder og blev forarbejdet, raffineret og forædlet også i Flensburgs baggårde. Således blev sukker og rom råstofferne for en ny nydelseskultur.

„Westin

dienspeic

Ruth

Rolke

her“

Er du interesseret? Informationer og booking hos Flensburger Schifffahrtsmuseum Fon: +49 (0)461 - 85 29 70 eller Touristinformation Flensburg Fon: +49 (0)461 - 90 90 920 25


Museumsværft Flensburg (C 11)

Museumsværftet blev grundlagt i 1996 som et privat initiativ på sin nuværende beliggenhed ved siden af Museumshavnen og Skibsfartsmuseet på Flensburg havns vestside. Sponsoreret af den Europæiske Union er det meningen at den maritime del af vores kulturelle arv på praktisk vis skal flytte tættere på vor dagligdag og kunne opleves i praksis. Bådebyggerne og deres arbejde kan opleves åbent og frit tilgængeligt af de besøgende; indtil nu har Museumsværftets håndværkere restaureret mere end 33 mindre fragtsejlere, åbne fisker- og arbejdsbåde efter de gamle planer - med et udseende ganske som disse skibe og både prægede billedet af Østersøen for 100-200 år siden. Derudover tilbydes redskabskurser for unge og voksne, sådan at de under fagkyndig ledelse bliver i stand til at restaurere en fiskekutter fra 1917 eller arbejde med på en

Info Box

planlagt Vestindien-sejlbåd fra 1779. Eleverne får gennem en rundvisning på værftet et indblik i hvordan arbejdet med bådene udføres og kan få lov til at bygge deres egen lille modelbåd i træ, som de kan tage med hjem. Museumsværftet byder på mange muligheder for at komme tæt på en praktisk oplevelse af livet og arbejdet med træskibe og restaureringen på stedet af lokale historiske bådtyper på værftets eget slipanlæg. På denne måde blev der skabt regulære arbejds- og uddannelsespladser plus yderligere erhvervsmuligheder for sociale randgrupper. Indtil 2009 er der blevet uddannet ikke færre end 13 bådebyggere her. Kontakt: Schiffbrücke 43-45, D-24939 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 18 22 47 Mail: museumswerft@museumswerft.de Åbningstider: ma.-fre. 08.00-17.00, lø.-sø. 10.00-17.00


Bådbygning – dengang og i dag Museumsværfter

Kalvø Værft (D 1/2) Værftet på Kalvø blev anlagt af den driftige skibsreder Jørgen Bruhn fra Aabenraa. Han erhvervede øen i 1847 og i 1850 stod de nødvendige bygninger og beddingen klar. Skibsbyggeriet blev organiseret efter moderne metoder, bl.a. med konstruktion efter tegninger og beregninger. Allerede året efter løb det første skib, „Calløe“, af stablen. I årene frem til Jørgen Bruhns død 1858 blev der bygget store skibe, bl.a. af klippertypen, hvoraf „Cimber“, der søsattes 1856, var det største sejlskib i Skandinavien og Østersøområdet. Skibsværftet blev efter 1858 ført videre under navnet „Jørgen Bruhns Sønner“. Det sidste skib bygget på værftet løb af stablen i 1868. Miljøet med mester- og arbejderboliger, smedie og hovedbygningen „herrehuset“ er stadig velbevaret. Udstilling opbygget af foreningen „Det maritime Kalvø“ i samarbejde med Aabenraa Museum er åbnet.

rftet dsigt af Væ

Postkortu

Rundt om Kalvø På en tur rundt om øen vil der blive fortalt om Kalvøs dramatiske fortid samt om Jørgens Bruhns skibsværft der i midten af 1800tallet var et af Danmarks største. Rundvisningen slutter på museet hvor det er muligt at få et mere detaljeret indblik i hvad der foregik på den lille ø i Genner bugt for 150 år siden. > Turen med museumsbesøget tager ca. 1,5 time.

Info Box

Yderligere oplysning og bookning kan ske til Hrolf Thorulf: Fon +45 - 74 61 76 74 eller på Mail: hiin@mail.dk 27


Nydamværft (H 6) Nydambåden Den originale 23 meter lange egebåd, Nydambåden, kan i dag ses i Nydamhalle på „Archäologisches Landesmuseum“ på Gottorp Slot i Slesvig. Den er den ældste fundne klinkbyggede båd i Nordeuropa. Den er bygget for ca. 1700 år siden, i jernalderen. Den er sænket i Nydam Mose som led i en krigsbytteofring. For ca. 150 år siden blev den fundet og udgravet af C. Engelhardt. Med mellemstationer og efter restaureringsarbejder i Flensburg og Kiel nåede Nydambåden

ds: skur

Arbejdspla

til sidst i 1947 frem til det Arkæologiske Nationalmuseum på Gottorp SLot i Slesvig. Båden blev derefter målet og vejet meget præcist af det danske National- og Vikingemuseum for at kunne bygge en nøje kopi og gennemføre nogle eksperimenter med denne båd og for at regne sig frem til nogle resultater omkring datidens forhold: Hvordan roede man? Hvor megen vægt kunne båden læsses med som krigsskib? Var det muligt at krydse Østersøen med en sådan båd? Lauget har i januar 2009 ca. 65 medlemmer. I dagligdagen er vi ca. 22 aktive på værftet. For tiden arbejder vi to gange om ugen på værftet tirsdag aften kl. 18.30 til 21, hvor vi slutter af med kaffe og snak, og torsdag fra ca. kl. 9 til ca. kl. 15. Søsætningstidspunktet af båden er fastlagt til at være den 17. august år 2013 - 150 år efter dens opdagelse.

Info Box Det er en test-m odel

Adresse: Sottrupskov Nr. 15, DK-6400 Sønderborg Nydamgselskabet og bådelaug Vincent Jessen Skovbyvej 14, DK-6470 Sydals Fon: +45 - 74 41 57 47 Mail: mail@nydam.nu


Bådbygning – dengang og i dag

Lindeværft

Museumsværfter

(H 4) Hjortspringbåden Hjortspringbåden er en rekonstrueret kano med et mere end 2000 år gammelt krigsudstyr fra jernalderen. Skibet måler 19 meter i længden og er bygget af lindetræ. Hjortspringbåden vejede ca. 500 kg, det var meget lidt for en båd af denne størrelse. Sådanne både var let at manøvrere med og kunne bruges også til andet end flodskipperi.

I samtale m ed medarbejdere

Indenfor åbningstiderne kan de besøgende se en film om bådens tilblivelse på dansk, engelsk eller tysk. Der er rundvisninger i værkstedet, her har man lejlighed til at tage en snak med de tilstedeværende medlemmer. Vurdering af en jernalder-replika Åbningstider: Hele året arbejder medlemmer af bådelauget hver tirsdag (undtagen helligdage) fra kl. 18.30-21.00 med forskellige projekter.

Info Box

I sommermånederne (april-oktober) er værkstedet også åbent om lørdagen.

Adresse: Hjortspringbådens Laug Niels Peter Fenger Dyvigvej 11, Holm, DK-6430 Nordborg Fon: +45 - 74 45 04 30 Grupper: J.J. Kjær Rasmussen Mail: besoeg@hjortspring.dk 29


Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbh & Co.KG (FSG) (C 11)

Fragtskibet „Septima“ var det næste skib, der året efter blev taget i produktion. Mens de 700 enheder, der byggedes indenfor de efterfølgende 125 år for størstedelens vedkommende bestod af forskellige typer af fragtskibe og motorskibe med en bæreevne på op til 50.000 tons (tdw = tons dead weight), har værftet dog også bygget sejlbåde, fragtpramme, slæbebåde, flydedok, tankskibe, fiskerbåde og passagerskibe.

Efter at have ladet alle sine dampskibe bygge i England – som de fleste tyske skibsejere gjorde i det 19. århundrede - vovede 5 skibsejere i Flensburg det store skridt at grundlægge deres eget skibsbygningsfirma. Foretagendet grundlagdes i 1872 og blev kaldt „Flensburger Schiffbau Gesellschaft“ – forkortet til FSG. Selskabets første nye skib, „Doris Brodersen“, var en storsejler med jernskrog, den leveredes til en af partnerne i grundlæggelsen år 1875.

r Schiffbau Flensburge

aft

Gesellsch

Tallship „D oris Brode rsen“


Bådbygning – dengang og i dag Moderne værfter

Søsætning

e og turister e herboend ll a r fo t gh li tninger. Et high ffentlige søsæ o ts e rft væ maser FSG uceres som d ro p ke ik t efter Da skibene skræddersye s ge yg b n rne for sevare, me ger, kan tide in sn vi n a s e s ved at ordregivern kkende erfare lu e d u e rn søsætninge en. g i dagspress informere si

31


EKSPER TENS

Kurser på Museumsværftet

r, Uwe Kutzne s grundlægger et ft æ sv eum Mus

Nationalitet: ligemeget Hobbies: bygge både, iagttage horisonten, læse bøger og tegne Arbejdsmotto: Praksis frem før teori Jeg elsker Fjordregionen, fordi… ...man har mange muligheder Citat: Hver smerte grundlægger en ny erfaring

Uwe Kutzner

Mit forslag til jer:

For hele familien Når du besøger museumsværftet, kommer du tæt på bådebygningens realiteter. Du kan se, hvordan man bygger en dansk fragtsejler årgang 1794, hvordan man sætter spanter og bøjer planker, du finder ud af, hvordan man kalfatrer en båd og hvem der fodrer kølsvin. Du kommer til at møde gamle værktøjer og redskaber, kan afprøve gangspillet og prøve kræfter med en træksav. Derudover fremstilles her altid mindre fiskerbåde og du kan finde ud af hvordan en fiskers arbejdshverdag og hans redskaber ser ud. Værftet, hvor du og dine børn kan deltage Børn i alle aldre og af begge køn er velkomne hos os. Vi viser gerne det hele frem og forklarer tålmodigt. Store og små gæster får lov til at tage fat og være med. Sammen med vore bådebyggere kan I få lov til at anbringe planker på spanterne med træsøm, bore sømhuller med kopbor og flytte tunge laster med et gangspil. Vi stiller materiale og værktøj til rådighed, så ungerne selv kan bygge deres eget lille


Bådbygning – dengang og i dag Tip fra eksperten

drømmeskib, mens forældrene går på opdagelse i Flensburgs baggårde eller tager en slapper og indtager en lille forfriskning i vort tiltalende værfts-café. > Varighed af børne-bådsbyggeriet: ca. 1 time

træsav

Til far og barn Børnene bygger sammen med deres far en handy værktøjskasse, en lille sømandskiste eller en båd. Museumsværftet bistår med råd og dåd. Materiale og værktøj stilles til rådighed. Kontakt: Schiffbrücke 43-45, Flensburg (C 11) Fon: +49 (0)461 - 18 22 47 museumswerft@museumswerft.de Flere arrangementer på forespørgsel: Bryllupper, værftsbesøg m. guide, børnefødselsdage

Mit eget lille drø mme

skib

33


Marineschule Mürwik (D 11) Flensburgs Marineskole ligger i bydelen Mürwik og er bygget i stil med den nordtyske „Backsteingotik“ (Teglstensgotik). Siden år 1910 holder den tyske marines centrale officersskole til på dette sted. Marineskolens bygninger strækker sig over mere end 200 meter langs vandet og det ca. 60 m høje tårn knejser højt over Flensburg Fjords sydlige bred. På Marineskolen i Flensburg-Mürwik uddannes landets næste officersgeneration og forbereder sig til de høje krav, der stilles til en marineofficer. Uddannelsen kombinerer voksenuddannelsens mest moderne landvindinger og kommunikation af ledelseskapaciteter med søfartens og teknikkens klassiske elementer.

Edsaflæggelse af de nye officerer

I løbet af sin historie har skolen været skueplads for skiftende udviklinger og historiske brydninger. Efter afslutningen af 2. verdenskrig blev bygningerne på skift brugt som sygehus, tolderskole og pædagogisk universitet. 1956 blev skolen restaureret og sat i stand som uddannelsessted for den nydannede Forbundsmarines (Bundesmarine) officerer.


Skibsfart Bundesmarine

Marinehistorisk Samling Den Marinehistoriske Samling er den Tyske Marines Forsvarshistoriske Uddannelsescenters (Wehrgeschichtliches Ausbildungszentrum) didaktiske samling. Uddannelsescentret ligger i den gamle kommandørvilla, der 1910 blev bygget i samme stil som Marienborg, der ligger i bydelen af samme navn og opførtes af den tyske ridderorden („Ritterorden“). Dette er stedet, hvor hele den tyske marines elite får sin officersuddannelse. Stedets marinehistoriske samling viser den tyske marines historie fra 1848 op til idag med skibsmodeller, billeder, udstillingsgenstande og objekter fra søfarten, foruden kildetekster, der anskueliggør de historiske sammenhænge, også i kontekst med nutidige historisk-politiske problematikker.

Info Box

avet“ slot ved h „Det røde

Det var engang Gorch Focks galionsfigur

Åbningstider: tirsdage kl. 14:00 til 19:00 og efter aftale.

Husk pas eller ID kort! Kelmstr. 14, D-24944 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 31 35 58 76

Marineskolens indgan g 35


„Die weiße Flotte“ (C 11/E10) Oplev det skønne fjordpanorama langs den tysk-danske kyst ud til Okseøerne. Der venter dig en uforglemmelig udflugtstur på Østersøen med en enestående udsigt til begge sider af Flensburg Fjord.

„MS Möwe“

„MS Viking“

MS MÖWE Den lille „måge“ byder sine gæster på havnerundfart, fjordsejlads på Flensburg Fjord og ture langs den danske kyst op til Okseøerne.

MS VIKING Du behøver ikke at være viking for at nyde denne dejlige tur på fjorden fra Flensburg til Glücksburg og retur!

MS JÜRGENSBY Dette skib tager turen langs den danske kyst og vender ude ved Okseøerne - en dejlig oplevelse! Skibet har plads til 200 passagerer.

Info til køreplaner og priser fås her: Rederi Ketelsen, Fon: + 49 (0)461 - 62 945, www.ms-moewe.net MS Viking, Fon: +49 (0)461 - 25 520, www.viking-schifffahrt.de Flensburger Fähr Betrieb, Fon: +49 (0)173 - 91 92 001, www.flensburger-faehr-betrieb.de

Info Box

„MS Jürgensby“


Skibsfart „Salondampfer Alexandra“

På kryds (og tværs-) togter

(C 11) Når den historiske havn er passeret - hvor imponerende 3 masters skibe ofte er at se, kommer du til Alexandra. Dette flotte dampskib fra 1908 er et stykke kulturhistorie. Indtil 1975 sejlede Alexandra i linjefart på Flensburg Fjord. Efter at hun var færdig restaureret i 1989, kan dampskibsture igen opleves fra den historiske havn i Flensburg. Fra maj til oktober tilbydes udflugtsture i weekenden og i forbindelse med specielle arrangementer.

lexandra Dampskib A

Flere informationer om Alexandra på: Förderverein Salondampfer Alexandra Schiffbrücke 22, D-24939 Flensburg, Fon: +49 (0)461 - 21 232 Fax +49 (0)461 - 21 247, dampferalexandra@aol.com, www.dampfer-alexandra.de

Info Box 37


EKSPER TENS

Mit forslag til jer: arbejder

i, Med Jana Stawinsk nter Glücksburg Ce

TouristService

Hobbies: At gå tur med børnene, læse bøger. Mit livsmotto: En dag uden smil er en tabt dag! Jeg elsker Fjordregionen, fordi… …vi har det hele af alting! Vand, strand, skov, flade marker og bløde bakker. Man kan foretage sig alt muligt, lige fra at sejle til at vandre. Desuden har folk i denne region en særlig charme, fordi de kombinerer mentaliteterne fra to forskellige lande og kulturer.

„Lad bare bilen stå og ta‘ færgen. Du får et ubetaleligt panorama over sø og land med i købet!“ Livet er at sejle (kunne gamle H.C. ikke have sagt bedre)…. og det er først og fremmest så smukt! Læn dig tilbage og nyd panoramaet ud over Flensburg Fjord og den friske vind, der køler tankerne. Her er mange muligheder med tilbud om at tage en udflugt på vandet. Velkommen om bord!

Jana Stawinski

oven ord set fra Flensburg Fj


Skibsfart Tip fra eksperten

(C 11-E10)

Tag en tur på vandet

MS Viking sejler flere gange dagligt direkte fra Fjordbroen i Flensburg til Glücksburg. Det er et godt alternativ til bilen, for her lærer man Fjordregionen at kende på en helt ny måde. Turen går forbi Okseøerne og videre tværs ud over fjorden. Og lige endnu et lille tip: På de følgende sider finder du oplysninger om andre udflugtsskibe, traditionssejlere og muligheder for at tage med på en sejlbåd eller et sejlskib:…

Die MS Viking i Flensburg Hav n

EKSTRA

rg

Glücksbu Stranden i

Eller hvad med at se Fjordregion fra oven? (C/D11) Det kan sagtens lade sig gøre! Oplev den enestående frihedsfølelse ved at svæve gennem luften med vandflyveren, der starter ude på vandstationen i Sonwiks Yachthavn. Udsynet over Flensburg Fjord kan kun beskrives som vidunderligt og det er en ubeskrivelig dejlig følelse at lande direkte på vandet.

Landet lykkelig Mere info finder du her: CLIPPER AVIATION GMBH Wasserflugstation Flensburg Fördepromenade 1 D-24944 Flensburg-Mürwik Fon: +49 (0)461 - 150 55-0 Mail: info@clipper-aviation.de www.clipper-aviation.de 39


Sejlområde Fjordregion

Fjordregionen er ikke uden grund en af de populærste sejlområder. På den ene side er det meget beskyttet og derfor også interessant for begynder. På den anden side ligger de talrige sportsbådhavne ikke langt væk fra hinanden. Men det vigtigste er jo først og fremmest den malerisk kystlinie med de hyggelige bugter med skandinavisk flair. En sejltur er en god og uforglemmelig oplevesle! Læn dig tilbage, nyd udsigten over Flensburg Fjord og den friske brise. Der er masser af muligheder for en udflugt på vandet. Velkommen ombord!

avn

ystbådeh Aabenraa L

(C 4)

Sejlidyl på Fl ensburg Fjor d


Sejlads Sejlområde Fjordregion og moderne Marinaer

Moderne Marinaer

Fjordregionens mange havne for yachter og motorbåde er dejlige steder for en spadseretur! Nyd en skøn dag ved havnen og vandet i et af Tysklands smukkeste sejlsportsområder. Hjerteligt velkommen! Hvad enten du søger ro og fred, har lyst til at dagdrømme lidt, eller bare er lidt eller helt vild med sejlskibe og sejlerliv - ja så findes der en passende havn med de rigtige omgivelser til turen! Lystbådehavn Flensburg

Sønderborg byhavn

(C/D 11)

Marina Sonwik

(I 8)

Er du interesseret? Flere oplysninger finder du på www. fjordregion.com. Du kan også bestille den nye (trykte) havneguide her med det samme, den er en oversigt og beskrivelse af Fjordregionen for (ikke kun) sejlsportsfolket. Her finder du et nøje overblik over de forskellige havne, byer og seværdigheder - en glimrende hjælp, når du skal planlægge din næste ferie!

41


Museumshavnen (C 11) „Museumshafen Flensburg e.V.“ er et privat initiativ og blev grundlagt som almennyttig forening i 1979 for at „restaurere og vedligeholde traditionelle sejlskibe og andre historiske vandfartøjer“. Dette store felt indsnævres ved at man har specialiseret sig i erhvervssejlskibe fra denne region og kysterne, som f.eks. små fragtsejlere, fiskerbåde og tjenesteskibe som toldbåde lods- og redningskuttere. Museumshavnen stiler efter at være en præsentationsplatform for de gamle skibs- og bådetyper, der færdedes på Østersøen, i bælterne, sundene, Kattegat og Skagerrak i gamle dage og gøre dem tilgængelige for et bredt publikum. Museumshavnen har sat sig som overordnet mål at synliggøre byen Flensburgs skibsfartshistorie og samtidigt yde et bidrag til livskvaliteten til området i byens hjerte. Museumshavnen er en kulturforening så ud over at vedligeholde gamle skibe, der kan bruges i praksis som en slags sejldygtige og levende mindesmærker, plejer

skibe i Traditions havnen s Museum

man her sømændenes gamle traditioner og håndværk og her dyrkes en levende tilgang til gammel skibsfartskultur og kunst. Jollesamling Hvis du har lyst til at begynde dit strejftog gennem søfartens historie i Museumshavnens nordlige hjørne, opdager du som det første jollerne og de åbne fiskerbåde fra „Museumshafens Flensburg e.V.s“ jollesamling. Disse både blev brugt til fiskeri, varetransport og færgetjeneste. Traditionssejlere – historiske erhvervsfartøjer Lige ved siden af ligger kajanlægget, bolværket. Her er de større, gamle erhvervsfartøjer (fragtsejlere toldkuttere o.m.a.) fra distrikts- og kystsejladsen fortøjet. Alle disse erhvervsmæssigt sejlende fartøjer gjorde deres job i den lokale del af Østersøen, i dens fjorde, bælter og sunde og i Kattegat og Skagerrak.


Sejlads Klassiske yachter

Historiske sejlbåde

(C 11) Henne ved de gule bådshytter, tæt på havnespidsen, møder du en samling klassiske yachter. Her kan man tydeligt få øje på den udvikling, som sejlsporten og lystsejladsen med tiden har gennemgået i den vestlige del af Østersøen: Fra arbejdsbåden af kategorien „fiskerbåd“ frem til „lystsejler“, der var beregnet til fritidsfornøjelser og regatta-sport. Alle samlingerne er udstyret med vejledende og forklarende teksttavler. Du får spændende facts om de forskellige skibstypers udvikling og du kan opdage mangen en klassisk skønhed, for en del af de gamle klenodier blev udelukkende bevaret ved hjælp af begejstrede entusiasters håndfaste indsats.

Reb

43


EKSPER TENS

Sejl med! rg Søgaard,

Simon Kobe

org

db Tysk Skole, Pa

Nationalitet: dansk-tysk Livsmotto: Mit smil koster ikke noget - det er min gave til alle dem, jeg møder! Jeg elsker Fjordregionen, fordi… jeg altid kan gå en tur ned til vandet. Jeg kan godt lide at tage ud at svømme og jeg har også tit været med som gæst på traditionsskibet „Haabet“. Og det er altid spændende og afslappende at man samtidigt kan nyde synet af de skibe, der ligger i Flensburgs havn.

Simon Koberg Søgaard

Mit forslag til jer:

Sommer-gæstesejlads -tag ud på voverne med et traditionssejlskib! Fra juli til september lyder mottoet hver søndag “Kast løs og tag en tørn med et sejlskib!“ „Sommer-gæstesejladserne“ giver alle mulighed for at opleve livet om bord og mærke den traditionell sejlerkunsts glæder på egen krop. De traditionelle sejlskibes flåde består bl.a. af den nostalgiske hajkutter „Bodil“, den historiske sildelogger „Pirola“ og det tidligere post- og passagerskib „Fulvia“. Her får alle, der har saltvand i årerne eller en amatørkaptajn i maven mulighed for at tage roret og lege styrmand! Er du Hver søndag, kl. 10 og kl.15 interesseret? Historischer Hafen (C 11) Fon: +49 461 - 85 18 88


Sejlads Tip fra eksperten

Sejl med på „Haabet“

Mytteri...

Piratsejlads: Piraterne hærger kysten! Smæk øjeklappen på plads og stik til søs sammen med piraterne, når sejlskibet „Haabet“ hejser flagene og tager kurs mod piratøerne.

on Simon i akti

Fjordsafari: Tag og vær med til en spændende, tidlig safari om morgenen for at holde udkik efter den eneste hvalart, der hører permanent til ved Danmarks kyst – marsvinet. verden spændende Er du interesseret? aden rfl ve o under Afgange: Fra Kollund Mole: Mandag ...solnedgang Fra Sønderborg Havn: Tirsdag, onsdag og torsdag Aftensejlads: Kl.10 – kl.13.00 Fjordsafari Eller tag ham eller hende, du holder Kl.14 – kl. 16.00 Piratsejlads af, med på en romantisk sejltur om Kl. 18.30 – kl.21.30 Aftensejlads

aftenen, inkl. aftensmad på et smukt gammelt træskib og nyd solnedgangen over havet.

(I 8)

Booking: Krusaa Turisbureau............Fon: +45 - 74 67 21 71 Sønderborg Turistbuerau...Fon: +45 - 74 42 35 55 Gråsten Turistbureau.........Fon: +45 - 74 65 09 55 45


EKSPER TENS

nsionist og

pe Per Hansen,

sejler passioneret

Nationalitet: dansk Hobbies: At sejle, at nyde naturen og at lave noget sjovt med mine børnebørn

Mit forslag til jer:

Vil du sejle i Fjordregionen? Flensburg Fjord er nærmest et Eldorado. For det første er her et beskyttet farvand, som er velegnet til både nybegyndere og rutinerede sejlere. For det andet er næsten 30 lystbådehavne placeret som perler på en snor rundt om fjorden.

Livsmotto: Hvad du har oplevet, kan ingen tage fra dig!

Lære at sejle!

Jeg elsker Fjordregionen, fordi... ...landskabet her i områdert er så smukt og fordi Østersøen ligger så tæt på. Det at være så tæt på vandet er en ubeskrivelig følelse af frihed.

Fjordregionen byder dig velkommen. Der er mulighed for at tage sejlads licens hos en af de talrige sejskoler...

Elsker du havet og vil gerne lære at sejle?

Per Hansen

Optiregatta


Sejlads Tip fra eksperten

At lære at sejle Nysgerrige sejle lever

Hanseatische Yachtschule Glücksburg Philosophenweg 1 D-24937 Glücksburg Fon: +49 (0)4631 - 60 00 14 www.dhh.de

at hejse sejl

FAPO-Sailing GmbH Norderhofenden 16, D-24937 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 13 200 www.fapo.de

(D 10)

(C 11)

Sportbootschule Flensburg (C 11) Kapitän C.M. Hansen Am Kanalschuppen 6 D-24937 Flensburg Fon: +49 (0)173 - 91 92 001 info@sportbootschule-flensburg.de at sejle at lære

47


Kulinarikske oplevelsesmuligheder

Flensburg Jessens Fischperle (C 11) Ballastkai 6 24937 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 18 28 230

Nyd frisk tilberedt fisk direkte ved Fjorden!

Jessens Fis chperle

Piet Hennnigsen (C 11) Schiffbrücke 20 24939 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 24 576

k Lækker fis t e på bord

Hyggelig ste mning ved Pie t Henningsen


Rundt om Fisken Frisk fisk på bordet

Sønderborg Propperiet – Fisk og Steak Sdr. Havnegade 20 6400 Sønderborg Fon: + 45 - 74 42 00 00

(I 8)

Top beliggen hed:

Havnefront S ønderborg

„Propp

eriet “

„Ovndampet havørred“ Ingredienser: 1000 g havørred, 1 tsk. salt , 1 porre i tynde skiver , ½ citron i tynde skiver , 1 dl. vand , 1 dl. hvidvin Sauce: 1 løg, finthakket, 1 dl. purløg, fintklippet , 10 g smør, sky fra fisken, ½ dl. hvidvin, 1½ dl. piskefløde, salt, peber

1

Salt indeni og udenpå. Smør et ovnfast 2 Hæld fiskeskyen fra og hold ørre d e n fad af passende størrelse. Læg porrerin varm, mens saucen laves. Svits løg og purgene i bunden af fadet. Læg ørreden løg i lidt smør i et par minutter. Hæld fisovenpå og dæk den med citronskiver. kesky og hvidvin ved og lad det koge lidt Hæld vand og hvidvin ved. Dæk fadet ind. Tilsæt piskefløde og lad saucen koge med smurt alufolie og stil det i ovnen ved et par minutter. Smag til med salt og pe200 grader i ca. 35 minutter. Fisken er ber. (Hvidvin kan erstattes med vand). fær dig, når rygfinnen nemt kan løsnes. 3 Server med pillekartofler og kogte grønne bønner. 49


Frisk fisk fra Fjordregionen (C 11)

Flensburger Fischmarkt Fra kl. 9-18 finder Flensburg Fiskemarked sted. Langs med havnen byder flere end 60 salgsboder på mange lækkerier, spændende ting og sager. Friskfanget fisk, kulinariske lækkerier, beklædning og husholdningsartikler såvel som den populære børnekarusel afrunder det mangfoldige program.

Farverig Fiskemarked

k ved havet Lækker fis

Den lille fiskerimuseet

Info Box

Terminer: Marts – oktober (hvert andet søndag i måned)

På østsiden af Flensburg Havn ligger det lille fiskerimuseum. Museet viser hvordan man fangede bl.a. fisk for 100 år siden her i regionen. Der udstilles bl.a. fiskestænger, net og andre spændende ting. Museet er åbent i april og oktober fra kl.9 19.00.


Rundt om Fisken Frisk fisk på bordet

Langballigau: Frisk fisk direkte fra fiskeren

Fiskerne i Langballigau sælger friske fisk så længe lager haves.

Aabenraa: (C 4)

Sydhavnens Fisk Sydhavn 2b, DK-6200 Aabenraa Fon: +45 - 74 62 34 45

Sønderborg: (F 8)

Nogle fisker sælger deres fang på Slotskajen i Sønderborg.

Nordborg, Augustenborg, Fiskbiler: Fiskerne fanger også andre spændende ting.

(H 4, K6) Trane Fisk holder hver mandag fra kl. 9 – 12.45 i Nordborg hos Kvickly Leif`s fiskbil holder fra kl. 14.30 -17.30 i Stadionvej 6 i Augustenborg. 51


EKSPER TENS

Mit forslag til jer: ,

„Så længe du holder snøren i vandet, bider fiskene.“

Hobbies: Jagt, lystfiskeri og at være ude i naturen

Hvis du har lyst til at tage på fisketur, anbefaler Karsten følgende muligheder:

Livsmotto: Man vokser med sine opgaver!

Havfiskeri Mommark (Als) (M 7) Den helt store lystfiskeroplevelse for små grupper eller enkeltpersoner: Mommark og retur med Kim Frederiksen og hans kuttere M/S Lykkepigen og M/S Rasmus. Tørnene kan arrangeres individuelt og varer op til 8 timer.

esen Karsten Just rg VisitSonderbo

Jeg elsker Fjordregionen, fordi... ...naturen her er så dejlig og der er vand, så langt øjet rækker.

Karsten Justesen

Aftaler og booking: Kim Frederiksen Fon: +45 - 74 40 72 06 eller Fon: +45 - 30 74 84 36 Aftaler og booking Priser: Aftaler og booking ma-fre 390,00 €/dag Lø, sø, helligdage 440,00 €/dag Enkeltpersoner: 40,00 €/dag

Fiskeoplevelse

på åbent hav


Rundt om Fisken Tip fra eksperten

Når det gælder fisk

I dag spiser vi fisk

En stor fangst

Aabenraa og omgivelser (C 4) Jørgen Jensen har sejlet til havs med sin egetræs-kutter årgang 1912 „M/S Mik Pedersen“ i efterhånden 30 år. Det siges at hvis Jørgen ikke kan finde nogen fisk, er der heller ikke andre, der kan. Skibet rummer op til 12 personer. Fiskeudstyr kan lejes. Priser: Helcharter (12 personer): ca. 650 DKK/time Enkeltpersoner: 330 DKK for 6 timer. (Min. deltagere 8 personer). Tider: Juni – midt i august: onsdage,torsdage, lørdage og søndage eller efter aftale ved helcharter Tilmelding påkrævet! Kontakt: Jørgen Jensen Fon: +45 - 30 74 71 66 Mail: havfiskeri@mail.tele.dk Jørgen taler også tysk

Fynshav (L 5) Ture med Morten Kristiansen og M/S Nana, Fynshav retur Efter ønske kan skipper give tilbud på andre afgangshavne eller på individuelle langture. Information og booking Morten Kristiansen Fon: +45 - 74 47 48 25 Mobil: +45 - 21 45 55 97 Mail: msnana@mail.dk Morten taler også tysk Priser: Helcharter: 550 DKK/h (min. 4 timer) 8 timer (op til 12 personer) Ma-fr: 3200 DKK lø, sø, helligdage: 3500 DKK Enkelte personer: 8 timer fra Fynshav DKK 295 (min. 6 deltagere)

Bemærk! Fiskeri fra en båd kræver i henhold til dansk lovgivning et fiskekort, der kan fås f.eks. på ethvert dansk turistkontor. De lokale fiskeudstyrsforhandlere rådgiver gerne omkring de bedste sæsonpladser og hvilke fiskestænger der er velegnet til hvilke fisk og pladser. 53


EKSPER TENS

Vadefiskeri efter Østersø-øredder At kende de rette steder, at fortolke de aktuelle strømforhold, at hente motivation og åbne sindet for en af de mest spektakulære fisk, der kan fiskes med stang: fiskespecialist Jörg Strehlow gør dig „hooked“ på havørreder! På sine ekskursioner røber han, hvad der har gjort ham så succesrig i de sidste mere end ti år ved den danske og tyske Østersøkyst. Hvis du er en viderekommen lystfisker, får du her inspiration og ny viden omkring fiskeri og havvand. Begynderne får her lært alt det vigtigste omkring vadehavsfiskeri. Fleksibilitet er sagen! For at få en god fangst skal man nogle gange være ved på tyske side af Flensburg Fjord den ene dag og allerede næste dag ved øen Als – således bliver de guidede ture enormt effektive. Derfor venter Jörg Strehlow længst muligt med

at afgøre, hvilke fiskepladser, der skal opsøges den pågældende dag for at kunne træffe det bedst mulig valg. Så med ham står du altid på det rigtige sted. Det er kun selve det at hive fisken i land - som du selv må klare!


Rundt om Fisken Tip fra eksperten

Ydelser „alt inklusive“: • Små grupper (maks. 5 fiskere) • Fisketid ca. 10 time • Gedigne fiskestænger i fremragende kvalitet med hjul til udlejning • Alt madding på turen indbefattet • Souvenirfotos per mail • Frokostpakke som option (15 €)

Guidet-pris per deltager: 180,00 Euro Vadehavsrigtig påklædning: 10,00 Euro Kontakt: Mail: joergstrehlow@t-online.de Mobil: +49 (0)170 - 90 360 28

tolt

lystfiskers Det kaldes

BEMÆRK: Du kan få hjælp til at finde overnatning hos turistbureauerne i Fjordregionen.

...fiskerne bider også på om natt en

55


Strande i Tyskland

Fjordregionen byder på hele 300 kilometer kyst med utallige strande til enhver smag - fra ensomme, romantiske naturstrande og til den perfekte badestrand med strandkurv og livreddere. Find din yndlingsstrand hvad enten du ønsker ro og fred eller aktion og fornøjelser! Sol, strand & vand: Op af hverdagen - ned til vandet! Her kan du leje vandcykler: • Sandwig (Stadt Glücksburg) • Holnis (Stadt Glücksburg) • Langballigau (Amt Langballig) Strandafsnit for nøgenbadere : • Holnis (Stadt Glücksburg) • Langballigau (Amt Langballig) • Skovmose (Sydals) • Kærneland (Sydals)

Her kan du leje strandkurve : • Sandwig (Stadt Glücksburg) • Holnis (Stadt Glücksburg) • Langballigau (Amt Langballig)

Kurstrand Sand wig


Strand og Fjord Sol, strand og vand

Solitüde Strand i Flensburg

Solitüde, Flensburg (D 10) Stranden ligger ved Flensburg Fjord på vejen til Lyksborg. Solitüde Strand har en meget god infrastruktur, gratis parkeringsmuligheder og en grillplads. Delvist overvåges stranden af DLRG.

oner på Flensburgs hjemmeside. Kurstrand Sandwig og Holnis Drei i Glücksburg (C 11) Glücksburg er stolt på sine herlige strande. Sandwig og Holnis inviterer til at svømme, dykke og afslappe. Strandkurve, vandcykler og legepladser for de små gør en dag ved stranden perfekt. Kurtaxe 1,80 Euro

(F 9/10)

Ostseebad, Flensburg (C 10) Stranden ligger ved Flensburg Fjord på vejen til Wassersleben. Ostseebad Strand har en meget godt infrastruktur, gratis parkeringsmuligheder og en grillplads. Delvist overvåges stranden af DLRG. Det er delvist lovligt at bringe hunde med til stranden. Du kan få videre informati-

Wassersleben Stranden ligger ved Flensburg Fjord i Harrislee, umiddelbart ved den dansktyske grænse (Schusterkate). Wassersleben har en god infrastruktur med legeplads, minigolf og meget mere. Stranden er velegnet for familier med børn.

Strand i Langba lligau

(G 10)

Langballig Naturstranden i Langballig inviterer til at vandre, bade og til at samle muslinger! Strandområdet har en god infrastruktur og der er muligheden at udleje strandkurve. Det er meget vigtig for landsbyen at alle mennesker har muligheden for at opleve en dejlig dag ved stranden. Derfor får også handicappede muligheden for at udleje specielle strandkørestoler i Langballigau. Kørestolerne kan udlejes kostfri hos havnemesteren Trotz og kan bestilles per telefonen (Fon: +49 (0)173 - 24 23 922).

57


Strande i Danmark

De danske strande er yderst børnevenlige, her kan ungerne tumle i det rene vand. Danmarks langstrakte kyster byder på mange forskellige slags udseende og natur. Der er sandstrand, der er stejlkyster med stenede strande og som oftest en grøn bræmme af bøgeskove, der ikke bare „spejler sig i bølgen blå“, men også beskytter strandene mod vejrlig og yder skygge i høj solskin.

Sjov på stranden

Feriestemning

Strand i Søn derborg

Badesjov og blå bølger


Strand og Fjord Sol, strand og vand

Det er værd at gå på opdagelse i Danmarks skønne vang med sine dejlige badestrande og skyggefulde vige, der ligger som smørhuller mellem blide bakker. Prøv også at kigge lidt tættere på: Bølgerne skyller med regelmæssige mellemrum fascinerende souvenirs til lands, som man ikke finder andre steder – smådyr, fossiler og rav. Langs den danske kyst i grænselandets Fjordregion er der mange små og idylliske strande, der bare venter på dig. Her kan du finde mere info omkring de forskellige strande: www.fjordregion.com

Strand i Koll und

Det blå miljøflag er din garanti for rent vand! Det vajer over mange danske strande i Fjordregionen - et bevis for at vandkvaliteten her er i top.

ntastisk Her er det fa

59


EKSPER TENS

rmann, Sebastian Hearbejdersøn

Mit forslag til jer:

ed

VisitKruså m

„Hvis du også synes at havdyr er vildt spændende, så tag en tur til Blå Flag Stationen i Sønderborg! Her kan du selv forske og opleve fisk, krabber og planter.“

Nationalitet: dansk Hobbies: samle muslinger og stene, spille på min Wii, fødre fugle Livsmotto: Jeg laver det hvad der er sjovt og jeg vil gerne prøve alt! Jeg elsker Fjordregionen, fordi... …der er altid meget at opdage og fordi der sker altid noget fedt for børn.

Blå Flag Stationen ved Lystbådehavnen i Sønderborg er et mobilt udstillings- og aktivitetscenter, som du finder i Sønderborg Lystbådehavn. Stationen er bemandet med en biolog.

Sebastian Hermann

tion Blå Flag Sta


Strand og Fjord Tip fra eksperten

„Blå Flag“

(I 8)

Her kan man pr øve alt

Kom me d på opd agelse

stur

Aktiviteter

Kig forbi - og lån udstyr! I stationens åbningstid er du velkommen til at kigge forbi og få en snak med stationslederen om biologi og havmiljø. Du kan også låne udstyr for eksempel waders, våddragt (børn), krabbefangerudstyr, net og vandkikkert, så du selv kan gå på opdagelse på det lave vand. Kig ind i stationen og se udstillingsakvarierne med de fisk, dyr og planter, der findes i havet omkring os. Eller klap en krabbe i vores udendørs føle- og rørebassin. Vær opmærksom på, at stationen kan være aflåst i korte perioder, når personalet er ude i forbindelse med en aktivitet. Der foregår altid et eller andet på Blå Flag Stationen, så kom og vær med. Det er gratis at låne udstyr. Blå Flag Stationen tilbyder også masser af aktiviteter i løbet af sommeren. Flere informationer og kontakt: Blå Flag Station Sønderborg Lystbådehavn Ringgade 2, DK-6400 Sønderborg Fon: +45 - 27 29 40 84 Her finder du strande i Fjordregionen: www.fjordregion.com 61


Surfe

Når vinden står på fra øst, så er Holnis et perfekt surfområde. Sandbunden er flad og endda langt ude er vandet ikke særlig dybt. Her kan især begyndere komme til deres ret og lære at surfe. Også bugten ved teglværksmuseet Cathrinesminde i Broager er et rigtig godt område for begyndere, hvadenten det handler om surf eller kite. I sommersæsonen er det dog forbudt at dyrke vandsport her (fra 15. maj til 15. september), fordi dette område også er et fuglereservat. Skelde ligger også på Broagerland. Her er godt at surfe, når vinden kommer fra SV-øst. Skelde er lavtvandsområde og således især velegnet for begyndere.

Kegnæs ligger for sydenden af Als. På grund af sin særlige beliggenhed er Kegnæs super ved praktisk talt enhver vindretning og det gælder for både begyndere og viderekomne. På Als‘ østside finder du Skovby, Mommark, Fynshav og Himmark. De er altsammen gode surfsteder når det blæser fra SØ-N. Også Nordborg byder på mange gode spots. Vemmingbund nær Augustenborg anbefales ved vind fra SØ-Ø.

vandet Frihed på

Hulk i Aabenraa bugt er sagen når vinden kommer fra SV-Ø. Her er der chancer for gode bølger. Men da vandet bliver dybt ikke ret langt fra stranden, er dette sted ikke velegnet for begyndere.


Vandsport Dykning

Surfe og dykning

I Fjordregionen har vi ikke kun pragtfulde strande, under vandet finder du ligeledes en fascinerende verden. Udover et rigt dyre- og planteliv findes her også en række skibsvrag, som blot venter på at blive udforsket. Der arrangeres dykkerture med guide til forskellige vrag. Den historiske baggrund er interessant, idet man i slutningen af 2. verdenskrig selv sænkede mere end 60 ubåde under „aktion regnbuen“. Mange er blevet bjærget, andre sprængt, men mangt et relikt ligger stadig på havets bund.

vbunden Søanemone på ha

En meget ande rledes perspe ktiv

63


EKSPER TENS

Mit forslag til jer:

„Ligemeget hvilket hjørne vinden kommer fra, her finder du altid en velegnet surf- eller kitespot. Flensburg Fjord har noget at byde på for alle. Prøv det simpelthen, du bliver vild med det! Her har jeg lavet et kort over de bedste surfspots til dig:“

Fynshav

ussen, Gunnar Asm speed- og mester i To gange tysk sejlmager , ng rfi slalomsu

Hobbies: Windsurfing, biking, tennis, SUP, ishockey og meget andet! Livsmotto: „Hver dag af dit liv kan blive den hidtil bedste!“ Jeg elsker Fjordregionen, fordi… det føles ubeskriveligt at krydse op ned ad fjorden. Fordi det så ofte blæser på disse kanter og der findes dejlige strande og mange spots passende til enhver vindretning!

Gunnar Asmussen

Bugt ved Cathrinesminde Holnis

Skelde

Mommark Kegnæs

Gunnar anbefaler: „Hvis du er vild med vindsurfing, ligesom jeg, så er Fjordregionen det helt ideelle sted.“ „Så snart man har sat fødderne på brættet er man tilbage i det rette element: Dejligt atter at være på vandet!“


Vandsport Tip fra eksperten

Alt på et bræt!“ For at tjekke op på, hvilke retninger vinden blæser fra på hvilke steder, kan jeg anbefale to links: • www. dmi.dk • www.windfinder.com Eksperten i sit rette element

Du er begynder og vil gerne lære at surfe?

er

Tørøvels

Her kan du få surf- og kiteundervisning Surfschule Glücksburg/Holnis Strandservice Festersen (F 9) Fon: +49 (0)4631 - 72 25 www.surfschule-holnis.de Endelig

et på vand 65


EKSPER TENS

Opdag en verden under overfladen! , Peter Kopsch Dykkerlærer

Hobbies: Dykning, svømning, undervandsfotografering, rejser Livsmotto: Hold fast i glæden og nyd hver eneste dag. Jeg elsker Fjordregionen, fordi… denne regions dansk-tyske karakter gør landet mellem tvende have til noget særligt.

Peter Kopsch

Mit forslag til jer:

„Dykning er en fascinerende sport! Den åbner porten til en undervands-verden, der byder på naturens skønhed og stilhed. Dykkeren bevæger sig ud i et fremmed element, derfor er det vigtigt med en god dykkeruddannelse, der sikrer dit liv og helbred ude i havet! Første bud er: Dyk aldrig alene! Men det er jo alligevel meget sjovere, hvis man er to. Workshop i digital undervandsfotografering Workshoppen „digital undervandsfotografering“ ledes af en dykkerlærer og af Thomas Raake (fra Foto Raake, Flensborg), der er professionel fotograf og dykker. Der undervises i det teoretiske og praktiske grundlag og i apparat/udstyrskendskab. Efterfølgende omsættes teorien til praksis ved dykkerturen. Er du interesseret? WAL Tauchsport Fon: +49 (0)461 - 77 00 774


Vandsport Tip fra eksperten

Introduktionskursus i åbent vand Sammen med vores dykkerekspert får nye dykkere fra 12 år og opefter (for mindreårige kræves forældrenes samtykke!) mulighed for at få et første indtryk af dykkersporten. Introduktionskurset indeholder følgende ydelser: 1. Forberedelse og undervisning i sports- dykning, såsom vigtige forholds- og adfærdsregler under vandet 2. Introduktionskursus med dykkerudstyr (trykluftapparat) ned til maks. 5 m dyb de i ca. 30 minutter 3. Benyttelse af dykkerbasis

Dykkerskoler i Tyskland

Er du interesseret? Fördetauchschule Kopsch Fon: +49 (0)461 - 635 52

WAL Tauchsport Detlef Witte Wasserleben 29, D-24955 Harrislee Fon: +49 (0)461 - 77 00 774 www.wal-tauchsport.de

Fördetauchschule Kopsch Peter Kopsch Fahrensodde 20, D-24944 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 635 52 www.tauchen-kopsch.de Tauchzentrum am Hafen Frank Collatz Neue Straße 4, D-24939 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 14 50 43 50 www.tauchzentrum-am-hafen.de

Dykkerskoler i Danmark Broagerlands DykkerCenter Slotsvej 18, Iller, DK-6310 Broager Fon: +45 - 74 44 91 52 / 20 45 25 32 www.bldc.dk

At dyk ke

og at b live ov erras

ket

Brunsnæs Baltic-Dive-Center Fon: +49 (0)461 - 49 02 160 und Fon: +45 - 74 44 09 29 www.ifmb.com 67


Rumregatta

Engang om året ligger Flensburg midt i Caribien - det sker, når de gamle „historiske sejlende erhvervsfartøjer“ mødes i Museumshavnen og der holdes havnefest og regatta for at mindes gamle dages stolte traditioner fra Vestindien-handelens kronede dage, hvor man importerede sukker og rom i rå mængder til byen. I maj måned år 1980 blev denne særlige Romregatta skudt i gang for første gang og siden 1981 finder regattaen altid sted på en himmelfarts-weekend! Selvfølgelig er der fest og højt humør på Flensburgs Museumshavn. Højdepunktet er dog prisoverrækkelsen, der her kaldes „bortødsling af præmier“ („Preisvergeudung“), denne finder sted efter Romregattaen om lørdagen - hvor ikke første, men anden deltager over målstregen kåres som vinder! Der er mulighed for at sejle med på et traditionsskib som gæst og således være midt i en historisk tørn i nutidens skumsprøjt. Du kan tilmelde dig her: www.rumregatta.de

be fra Traditionsski hele verden

Farverig havnefest

Traditionssejlskibene anløber havnen Som optakt til den legendariske Romregatta sejler traditionsskibene om fredagen fra Danmark ind til Flensburg. De ærværdige gamle træskibe stikker til søs ved Helts Banke i Sønderborg og begiver sig ud på den ca. 5 timer lange overfart til Flensburg. (I 8 - C 11)


Maritime fester På tur som barnematros

Maritimhistoriske fester

(G 10 - C 11)

At lave knuder

Har du lyst til at prøve at være matros for en dag? Har du lyst til at synge og have det sjovt sammen med os andre og lære, hvordan de rigtige søfolk gør? Så tag med! Sammen med mange andre traditions-sejlskibe sejler vi til Flensburg. Om bord på skibet kan I tage et børne-matros-diplom. For at få det, skal du lære nogle sømands-kundskaber, såsom at

„Kan vi ikke syng e en sang mere? “

binde skibsknuder, sætte sejl, stå ved roret og styre skibet, pøse (trække vand op i en spand), synge til akkordeon-musik osv. For at ingen skal dø af sult undervejs, bydes der på skibet på en lille forfriskning, der bliver spist under dæk i den såkaldte „messe“. Når I så kommer i havn i Flensburg tildeles I et matrosdiplom, udstedt af en ægte søulk! 69


Nautics (C 11)

„Nautics“ foran Okseøerne...

Flensburg Nautics er et højdepunkt ikke kun for sejlere. Her kommer mange utroligt store og flotte gamle og nye fuldriggere til byen og lægger til ved den hyggelige havnefront i hjertet af byen. Det er det største fuldrigger-træf med traditionelle gaffelsejlere og yachter, Tyskland har at byde på og også samtidigt Flensburg bys største havnefest. Her genoplives et pragtfuldt stykke af den dansk-tyske søfartshistorie. Fortid og nutid

mødes i en ganske særlig „skibenes fest“, der søger mage. Der bydes på et interessant og spændende underholdningsprogram i Flensburg havn med deltagelse fra engagerede foreninger


Maritime fester Maritimhistoriske fester

og forbund og andre foretagender, der geografisk eller på anden måde er knyttet til regionen. Starten til Flensburg Nautics går, når skibene anløber havnen. Om fredagen krones festen med et imponerende festfyrværkeri, der oplyser himlen over byen ved ca. 23-tiden. Selve regattaen skydes igang om lørdagen og søndag kan skibene så beundres, før de ud på eftermiddagen atter forlader byens havn. Skibene samles i bugten ud for Wassersleben og så er der stor afsked fra Flensburg Nautics med fuldriggerparaden - en uforglemmelig og enestående oplevelse, der bliver stående mejslet i hukommelsen.

Et hyggeligt m øde ved havnen

Har du lyst til at sejle med ombord på et af skibene?

Info Box

Information omkring næste Flensburg Nautics og muligheder for at gæstesejle finder du her: www.flensburg-nautics.de 71


Dampf-Rundum (C 11)

I juli og august finder hvert 2. år skiftevis Flensburg Nautics og Flensburger Dampf Rundum sted – så er der det helt store show med enten de flotte fuldriggere og store sejlskibe eller osende skønheder og jernladies for et stort og begejstret publikum. I Flensburg havn stilles de smukke gamle træskibe og små dampdrevne både til skue og inviterer alle til at gense en tid, der synes som hentet ud af en nostalgikers drøm.

ndum...

Dampf-Ru

Dampskib „Alexa ndra“

Men det det er en attraktiv og virkelig tidsrejse, der ikke kun tiltaler drømmere, men også og især teknikinteresserede. Hele familien uanset alder kan være med på sight seeing ture med originale gamle dampskibe og beundre den gamle dampteknik i arbejde. Maskinernes og skibenes besætninger, der dyrker deres hobby med flid og omhu, står gerne til rådighed for gæsterne både til lands og til vands med svar, forklaringer og historier på de mange spørgsmål omkring dampteknikkens historie. Som gæstgiver og værtinde hyldes selvfølgelig, som altid, Flensborgs sømærke og maritime vartegn, damperen „Alexandra“. Der bydes på underholdning, sjov og ikke mindst spise og drikke på „Dampf- und Sehmeile“ (promenade med „damp og syn for sagen“). Til slut er der et fortryllende fyrværkeri, der vil begejstre folk i alle aldre. www.flensburger-dampf-rundum.de


Maritime fester Grogtörn (Toddy-tørn)

Maritimhistoriske fester

(C 11)

Den hårde kerne indenfor Flensburgs sejlermiljø bliver ikke engang hængende på det tørre 2. juledag. De skal ud på vandet - uanset vejret. Den 26. december hyldes Admiral Edward Vernon – kaldt „Old Grog“ („Gamle Toddy“). Det siges at denne admiral var den første, der i 1740 blandede varmt vand og sukker med rom. Før starten går, uddeles der en præmie til Flensburgs smukkeste romtoddykogekedel. Du er velkommen til at sejle med,

bare du møder op anden juledag klokken 11:00 med en flaske rom under armen på kajen ved Flensburg Museumshavn!

Sejlads i isfuldte temperaturer

este den smukk Hvem har

kedel?

73


Æblefesten

Friske æble r med Alle hjælper


Maritime fester Maritimhistoriske fester

De gamle træskibe stikker til søs under vajende sejl og flag ligesom i gamle dage, for at hente æbler og fragte dem til byen ad vandvejen. Skibene læsses og så går turen tilbage til Flensburg, her sælges æblerne direkte fra skibene og bådene ved kajanlægget. Parallelt med æbleskruddet finder følgende æble-relaterede arrangementer sted: Kollund (fredag): Traditionssejlerne lægger til ved Kollund mole. Der er mulighed for at kigge på de gamle skibe. På molen opstilles et festtelt med stort køkkenbuffet med mange lækre æblekager. Der bydes på live musik og et populært sømandskor (Aabenraa Shantychor) sørger for god underholdning og stemning hele eftermiddagen igennem. Selvfølgelig sælges der også friske æbler, æble-punch og friskpresset æblejuice. Med andre ord en spændende og hyggelig eftermiddag, der står i ”æblets tegn”. (C 10) Flensburg (lørdag): I Flensburg finder du et dejligt æblemarked – en hyggelig event rundt omkring emnet æble – med mange forskellige æble-attraktioner, som bl.a. tyske stegte æbler og dansk æble-bacon! Æbleturene foregår altid på en weekend i de slesvig-holstenske efterårsferier. Den nøjagtige dato kan du få oplyst på et af (C 11) regionens turistkontorer. Glücksburg (fredag): Æblerne læsses i Glücksburg. Her kan du være med til selv at presse æblemosten, prøve en æbleskrællemaskine, nyde æble-punch og proppe friskbagte æbletas(E 10) ker i dig! Termin: Hvert år i de slesvig-holstenske efterårsferie. Flere informationer kan du få i de forskellige turistbureauer i Fjordregionen. 75


Værftdagen på Kalvø (D 1/2)

På den tidligere gamle værft på Kalvø fra det 19. århundrede præsenteres de gamle maritime håndværk og gæsterne inviteres til at være med. Tag f.eks. på en sejltur, få mere at vide om de skibe og både, der blev bygget på Kalvø og hør om deres interessante og sommetider skæbnesvangre historie. Du kan også lære noget om skibshåndværk og navigation, tage på skatteløb, opleve de smukke omgi-

velser fra sædet af en hestevogn eller komme i sømandsstemning med Aabenraa Shantykor. Det er en dejlig oplevelse for hele familien i Genner Bugt, kun ca. 10 km nord for Aabenraa.

e kostume

Traditionell

Er du interesseret? Værftdagen finder sted den 3.weekend i august. Du kan få flere informationer hos Turistinformation Aabenraa Fon: +45 - 74 62 35 00

Værftet på Kalvø


Maritime fester Maritimhistoriske fester

Rum & Zucker Markt (C 11)

Hvert forår afholdes der i Flensburgs Skibsfartsmuseum et Rom & sukker marked. Med dette specielle marked og de særlige nydelser, det byder på. vil museet på kulinarisk vis hylde Flensburg bys historie og dens betydning som „Nordens rum- og sukkerhovedstad“. Med udgangspunkt i rom og sukker byder markedet på en lang række udsøgte søde og spirituøse produkter: Fra brændevine som rom, frugt- og kornsnapse over chokolade, konfekt, marcipan og bolsjer, kager, lagkager, orientalsk bagværk til andre søde sager som syltetøj og frugtpålæg, foruden kaffe og the. Således er det meningen, at gæsterne på markedet på

Sukkersk

ulpturer

smagfuld(!) vis får skærpet deres sanser for den store kulinariske mangfoldighed og de kostelige nydelsesmidler. Alle boderne tilbyder mulighed for at prøvesmage varerne, og der bliver demonstreret, hvordan de forskellige fremstillingsprocesser forløber (f.eks. fremstilling af bolsjer, forskellige marcipanformer, konfektdekoration, blanding af rom, præsentation af sukkerskulpturer…). Desuden er der vær-med tilbud for børn (sanse-parcours, „Søde fristelser“, male med sukkerkulør) foruden smagsprøver og korte foredrag om særligt udvalgte produkter og emner. Slikfabrikant 77


Piratdage i Aabenraa (C 4)

„Mytteriet

agt...“ bliver planl

Hver torsdag i juli måned har børnene mulighed for at slå sig løs som pirater - det er Skibsfartsmuseet i Aabenraa der står for arrangementet „piratdag“ - og enhver lille (sø) røver, der har lyst til at være med kan blive en lille del af en stor søfartshistorie. Helt perfekt bliver piratdagen med en skattejagt på museet og udforskningen af gamle traditionsskibe,

Er du interesseret? Når du har løst alle opgaver kan du få en rigtige pirat-certifikat. Du kan få flere informationer hos Kulturhistorie Aabenraa Fon: +45 - 74 62 26 45

selvfølgelig iført den helt rigtige piratdragtforklædning. Når du så har løst alle opgaverne er du sågar berettiget til at modtage et ægte, flot sørøver-diplom!

En lille pirat meget stor


Maritime fester OstseeMan

Moderne Events

(E 10) Hvert år går over tusinde atleter til start ved den legendariske „OstseeMan Triathlon“ i Glücksburg for at dyste om trofæet. „OstseeMan“, den eneste langdistancetriatlon med IronMandistancen (3,8 km svømning, 180 km cykling og 42 km løb) og den igangsætter med en massestart i det åbne hav. Blandt deltagerne møder man kendte top atleter og tyske mestre såvel som Ironman-aspiranter. Strandpromenaden i Glücksburg har masser af plads til tilskuere, der med jubel, tilråb og bifald kan fyre op under atleterne.

Alle deltager ve d starten

begynder 180 km cykling

Info Box

Flere informationer: www.ostseeman.de

Efter 42 km i målet 79


Glücksburger Strandmeile (E 10)

„Glücksburger Strandmeile“ er kendt som den helt store sommerfest for hele familien! Hele weekenden igennem er der underholdning i fin stil i Kurhaven og på Sandwig Strand. Og så er der Glücksburgs fyrværkstrylleri „Glücksburger Feuerzauber“, Slesvig-Holstens største musiksynkrone superfyrværkeri, der affyres fra fem pontoner

Info Box

Mere oplysning om „Glücksburger Strandmeile“ finder du her: www.gluecksburg-tourismus.de

Der fejres om aftenen

ude på vandet. Allerede om lørdagen løber det første højdepunkt af stabelen: Der gives startskud til DLRG Förde-Crossing (livredderforbundets fjordkrydsning). Til de små gæster bydes der på et broget underholdningsprogram med en blanding af leg, spil, sjov, action og animation. Hoppeborge, trampoliner og meget andet godt får børneøjne til at lyse


Maritime fester DLRG Fördecrossing

Moderne Events

(D 10 - E 10) Fördecrossing Fördecrossing er en svømmekonkurrence over 3km tværs over Flensburg Fjord. Svømmerne starter fra stranden i det hyggelige Sønderhav i Danmark, svømmer hele vejen over fjorden og krydser grænsen til Glücksburg på den anden side. Livredderforbundet ledsager kampen med sikkerheds-både og de modige svømmere har et publikum i form af en skare af sejlbåde. Målet i Glücksburg (Tyskland)

Start: Mellem O kseøerne i Sønderhav (DK)

Er du interesseret? Har du lyst til at deltage i en svømmetur tværs over fjorden? Alle oplysningerne desangående finder du her: www.foerdecrossing.de 81


Drachenboot-Cup

i Flensburg Ved havnespidsen llige hold ke rs fo mødes de

22 personer i et båd padler om sejren

Den efterhånden legendære DrachenbootCup afholdes hvert år i august måned af Flensborgs Unge Erhvervsfolk (Wirtschaftsjunioren Flensburg)! Som motto har man valgt „Fra regionen til regionen“ og i den ånd opfordrer de unge erhvervsfolk hvert år virksomheder og foreninger i regionen til at stille med et eller flere hold af medarbejdere, medlemmer eller kunder, der kappes om at padle sig frem til sejr. Her er det teamwork og koordination, der tæller stærkest, når dragebådene skal skydes frem til mål. Mandskaber med stærk vilje, samarbejdsog koordineringsevne har de bedste chance for at stikke snuden frem foran de andre både. Derudover gælder det også om at skabe kontakter og forbindelser ved denne lejlighed. Flensburgs Drachenboot-Cup giver anledning til at pleje og udvide eksisterende

netværker og skabe nye kontakter – den fælles kaproning på vandet skaber samarbejde og det traditionelle tyske erhvervshierarki får et skub i flad „dansk“ retning, idet chefer og medarbejdere mødes på øjenhøjde. Jo mere „takt og rytme“ der er over dragebådens bevægelser, jo hurtigere kan man se mållinjen og sejren imøde! Med sine næsten et hundrede teams (på ca. to tusinde deltagere) plus de mere end tre tusinde tilskuere, der understøtter roerne med jubel og høje tilråb er Flensburg Drachenboot-Cup byens største endags-event. Flere informationer: www.wj-drachenbootrennen.de

Info Box


Maritime fester Maritime højdepunkter

Event

Hvornår

Info

Rum & Zucker Hvert år i foråret,SchifffahrtsMarkt museum Flensburg

Et særligt fornøjelsesmarked som værdsætter Flensburgs betydning som ”Rom & Sukker by”. (s.77)

Rumregatta

Hvert år i Himmelfartsferien, Flensburg

Det største nordeuropæiske træf for gaffelriggere er et sandt tilløbsstykke for fans af traditionelle sejlbåde. (s.68-69)

Strandmeile

Hvert år i juli ved kurstrand, Glücksburg

Den dejlige kurstrand forvandler sig en hel weekend til en stor festplads for hele familien. Højdepunktet er Nordens største musikledsagede fyrværkeri – Glüksburger Feuerzauber. (s.80)

Hvert år i sammenhængen DLRGFördecrossing med Strandmeile

International svømning konkurrence fra Danmark til Tyskland. (s.81)

Dampf Rundum

Hvert andet år i juli eller august, Flensburg

Europas største damp-festival lokker med historiske dampskibe, Damplokomotiver og en overdådig samling af teknik her tusindvis af besøgende til Flensburg. (s.72)

Nautics

Hvert andet år i juli eller august, Flensburg

Ved „Fest der Schiffe“ fejres Flensburgs maritime fortid med alt , hvad dertil hører af sejlskibe i alle størrelser, typer og aldre. (s.70-71)

Piratentage in Hvert torsdag i juli, SøfartsAabenraa museet Aabenraa

I Søfartsmuseet Aabenraa har de små muligheden for at blive en stor pirat. (s. 78)

OstseeMan

Hvert år i august, Glücksburg

OstseeMan er den eneste langdistancetriatlon med IronMan distancen. Som igangsætter med en massestart i åbent hav. (s.79)

Drachenboot-Cup

Hvert år, den sidste lørdag i august, Flensburg Havn

Flensburger Drachenboot-Cup er med sine næsten hundrede teams (i alt ca. 2.000 aktive roere) og knap 3.000 begejstrede og højlydte tilskuere byens største endagsbegivenhed. (s.82)

Værftdagen på Kalvø

Hvert år på en weekend i august

På den maritime værft vises maritimt håndwerk og der inviteres til at være med. (s.76)

Æblefesten

Hvert år på en weekend i de slesvig-holstenske efterårsHvert år på en weekend i de slesvig-holstenske efterårsferie ferie. En vellykket fest rundt om æblen. (s.74-75)

Grogtörn

Hvert år på 2. juledag

Admiral Old Vernon, opfinderen af den legendariske grog, bliver hyldet. (s.73) 83


Regionskort

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Karte von Seite 2 + Koordinaten

K

L

M


Infos Turistinbureauer Kolofon Aabenraa Turistbureau H.P Hanssens Gade 5 ,DK-6220 Aabenraa Fon: +45 - 74 62 35 00, Fax: +45 - 74 63 07 44 E-Mail: graasten@visitaabenraa.com Homepage: www.visitaabenraa.com Kruså Turistbureau Flensborgvej 11, DK-6340 Kruså Fon: +45 - 74 67 21 71, Fax: +45 - 74 67 14 67 Mail: turist@visitkrusaa.dk Homepage: www.visitkrusaa.dk Sønderborg Turistbureau Rådhustorvet 7, DK-6400 Sønderborg Fon: +45 - 74 42 35 55, Fax: +45 - 74 42 57 47 E-Mail: info@visitsonderborg.com Homepage: www.visitsonderborg.com Gråsten Turistbureau Kongevej 71, Banegården, DK-6300 Gråsten Fon: +45 - 74 65 09 55, Fax: +45 - 74 65 35 13 E-Mail: graasten@visitsonderborg.com Homepage: www.visitsonderborg.com Touristinformation Flensburg Rathausstraße 1/Am ZOB, D-24937 Flensburg Fon: +49 (0)461 - 90 90 920, Fax: +49 (0)461 - 90 90 936 E-Mail: info@flensburg-tourimus.de Homepage: www.flensburg-tourismus.de

Udgiver Projekt Ganzjahres-Erlebnisregion Rathausplatz 1 D-24937 Flensburg www.fjordregion.de Projekt Helårsoplevelsesregion Flensborgvej 11 DK-6340 Kruså www.fjordregion.com

Glücksburg TouristServiceCenter Schloss Glücksburg, D-24960 Glücksburg Fon: +49 (0)800 - 20 200 40, Fax: +49 (0)4631 - 40 77 37 E-Mail: touristinfo@gluecksburg.com Homepage: www.gluecksburg.de

Dette magasin medfinansieres af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Toristikverein Amt Langballig/Ostsee Süderende 1, D-24977 Langballig Fon: +49 (0)4636 - 88 80, Fax: +49 (0)4636 - 88 37 E-Mail: tourismus@langballig.de Homepage: www.langballig-tourismus.de

Billeder u.a. von c fotolia.com

Turistbureau Sörup am See Bahnhofstr. 2a, D-24966 Sörup Fon: +49 (0)4635 - 12 77, Fax: +49 (0)4635 - 29 72 72 E-Mail: info@touristik-soerup.de Homepage: www.touristik-soerup.de

Koncept og grafisk opsætning Fresh!KONZEPT GmbH, Maike Liepolt, Harrislee www.freshkonzept.de Tryk Flensborg Avis Offset Druckerei, Flensburg

85


www.fjordregion.com

Din oplevelsesregion

Maritim Guide DK  

Alle maritime oplevelsesmuligheder i Fjordregion samlet i en brochure.

Maritim Guide DK  

Alle maritime oplevelsesmuligheder i Fjordregion samlet i en brochure.

Advertisement