Page 1

Sunnfjord

Fosseheimen 2012

Fossestien Š CH/Innovation Norway

www.sunnfjord.no


www.sunnfjord.no

2

CONTENTS About Sunnfjord

2

National Touriste Route

3

Hiking

4

Fishing

5

The Fjords

6

Lisjevatnet at Hov © CH/ Innovation Norway

Rural Tourism

7

About Sunnfjord

Culture, traditions

8

Culture, art, history

9

Jølster, Førde, Naustdal, Gaular Sunnfjord ligg sentralt på Vestlandet med sitt kjende fjordrike og sterke kontrastar, midt mellom Bergen og Ålesund. Sunnfjord skil seg frå naboregionane i Sogn og Fjordane fylke. Med sine ukjende fjordarmar, sitt mjukare landskap samt kraftfulle og varierte vassdrag med eit rikt tal fossar, set dette preg på landskapsformar og busetting. Opplev mangfaldet frå den vesle bygda nær fjellet eller fjorden til byen Førde med sitt varierte storbytilbod. Frå organiserte aktivitetar i urørd natur til nasjonale og særskilte kulturopplevingar hos Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Avstandane er korte mellom dei store opplevingane og regionen eignar seg godt for dagsturar frå breen i aust til fjorden og øyane i vest.

Sunnfjord lies at the heart of Western Norway with its starkly contrasting fjord scenery, halfway between Bergen and Ålesund. Sunnfjord is distinctive from neighbouring regions in Sogn & Fjordane County. Its little-known fjord arms, and gentler landscape in harmony with powerful and diverse watercourses and magnificent backdrop of numerous waterfalls, have left their impression on landscape forms and settlements. Come explore and experience the diversity from the charming little village close to the mountains or the fjord, or the town of Førde with all the shops and amenities a city has to offer. From organised activities in virgin countryside to national and exceptional cultural experiences at Sogn & Fjordane Art Museum. Distances are short between the major attractions and the region is ideal for day trips from the glacier in the east to the fjord and islands in the west.

Jølster, the glacier district

10

Førde, festival & business

11

Active holiday

12

Attractions, activities

13-15, 18

Maps

16-17, 31

Booking & Transport

19-20

Accommodations

21-27

Events, Dining in Førde Practical Information Suppliers

27, 28 29

18, 20, 27, 29, 30, 32

Sunnfjord Næringsutvikling AS Box 133 • NO-6801 Førde Tel. +47 57 72 19 51 E-mail: post@sunnfjord.no

www.sunnfjord.no


Explore hiking

3

Likholefossen © CH/ Innovasjon NOrge

Hestad kapell © Marit Hjortung

Utsikten Gaularfjellet © Willy Haraldsen

FACTS Gaularfjell and Røvikfjell Mountain - view point Gaular watercourse – rivers, lakes, waterfalls Fossestien – 21 kms marked trail, along the watercourse Eldalstunet Farm – summer cafe, local produced souvenirs Hestad – family friendly, cultural sites trail, beach, trout fishing, guided trip in the chapel, call +47 90590996. Waterfalls: Likholefossen, Vallestadfossen, Huldefossen Sunnfjord Museum – open air museum, guided trip, relax area.

National Touriste Route Gaularfjell into Fosseheimen

Gaularfjellet i Fosseheimen • Gaularfjell – das Land der Wasserfälle Ein tur på vegen over Gaularfjellet mellom Dragsvik ved Sognefjorden, nær den kjende turiststaden Balestrand, og Moskog nær Førde i vest, tek deg inn i Fosseheimen. Langs det freda Gaularvassdraget går vegen langs sprudlande stryk og fosser, og langs blanke vatn som perler på snor. Køyreturen er spanende og variert, langs tronge fjorder, på veg i slyng opp bratte fjellsider, over høge fjell til lune daler. Utsikta fra høydene over Vestlandsnaturen er mektig. Born og vaksne kan oppleve aurefiske på sitt beste og vandre på merka og tilrettelagte stier langs fossar og stryk.

Norwegischen Landschaftsrouten Gaularfjellet in Fosseheimen Die Straße über das Gebirge Gaularfjellet führt Sie von Dragsvik am Sognefjord, in der Nähe des bekannten Touristenortes Balestrand, westlich nach Moskog bei Førde. So gelangen Sie auch in das Gebiet Fosseheimen. Entlang des unter Naturschutz stehenden Flusslaufes reihen sich Stromschnellen, Wasserfälle und klare Seen dicht hintereinander. Die Fahrt ist spannend und abwechslungsreich und führt an langen schmalen Fjorden vorbei und auf Serpentinen das steile Gebirge hinauf zu lieblichen Tälern. Von oben haben Sie Aussicht über die gewaltige westnorwegische Natur. Kinder und Erwachsene können in besten Forellengewässern ihr Angelglück versuchen oder auf markierten Wanderwegen entlang der wilden Wasserfälle spazieren.

If you take the road over the Gaularfjell mountains between Dragsvik in Sognefjorden, near the well-known tourist spot of Balestrand, and Moskog close to Førde in the west, it will bring you into Fosseheimen (Waterfall Country). The road follows the Stateprotected Gaular watercourse; taking you past rushing rapids and cascading waterfalls, skirting mirror-like lakes in quick succession like pearls on a thread. The drive itself is exhilarating and varied, one moment alongside narrow, mysterious fjords, the next snaking its way in hairpin bends up steep mountainsides, over tall mountains to peaceful, green valleys below. Take time to stop and enjoy the marvellous views from the heights along the way. Young and old alike can try their luck at trout fishing and wander along marked, cleared trails that give you a closeup view of thundering waterfalls and rapids.


Explore hiking

4

View from Flugestøylen, Jølster © Marit Hjortung

FACTS HIKING IN SUNNFJORD There are numbers of walks and local hiking maps, please contact the tourist information offices at Skei and in Førde. Ask for tip and advice for walks in Sunnfjord. Events: 30 June

Fossestien © bopicture.de

Storehesten © bopicture.de

1

Sept

Storehesten Uphill www.stroehestenopp.no Førde Uphill www.fordeopp.no

Sunnfjord

- hiking in Fosseheimen

Vandring i Fosseheimen • Wanderungen im Fosseheimen

Vandring i Sunnfjord gir deg eit flott utsyn over fjella i Fosseheimen, fjordane, breen og havet. Opplev det flottaste fjordlandskapet i verda. Er du glad i å bruke beina kan fjella by på mange og varierte turopplevingar. Ta med deg familien og venner på ein av dei tilrettelagde naturstiane, eller gå laus på dei meir krevjande fjelltoppar. I 2012 vert 15 fotturar merka og skilta med nasjonal standard. Gjensidige Stiftinga er med å bidra til at Fjord Norge regionen kan gjere eit løft I høve utviklinga av produktet vandring på Vestlandet. Sunnfjord er aktiv deltakar i prosjektet.

Das Wandern in Sunnfjord bietet eine fantastische Aussicht über das Gebirge von Fosseheimen, die Fjorde, den Gletscher und das Meer. Erleben Sie die vielleicht eindrucksvollste Fjordlandschaft der Welt. Nehmen Sie Familie und Freunde mit auf eine leichte Tour auf einem Wanderpfad, oder packen Sie einen der herausfordernden Gipfel an. 2012 werden 15 Wanderrouten nach einem nationalen Standard markiert und beschildert. Die Stiftung der Versicherung Gjensidige trägt stark dazu bei, dass die Region Fjord Norwegen ein höherwertiges Wandererlebnis anbieten kann.

Hiking in Sunnfjord give you marvellous views over the mountains in Waterfall Country, the fjords, glacier and sea. Experience the most beautiful fjord scenery in the world. There are numerous beautiful and different walks, so bring your family and friends and follow one of the many laidout walks or, if you’re really fit and brave, tackle the more demanding mountaintops. In 2012 15 walking trails will have been marked and signposted according to a national standard. Gjensidige Stiftinga is a contributor to ensuring the Fjord Norway region can raise the level of excellence in developing the product concerning hiking.


Explore fishing

5

Årskogstøl lake in Haukedal valley © Tom Skyrud

Trout fishing in Viksdalen © Tom Skyrud

FACTS ABOUT FISHING Trout fishing: Local fishing permits for lakes and rivers. Fishing trips contact Norsk Fiskesenter, tel. 91 13 95 52, www.fiskeguiden.no. Fishing for wild brown trout incl accommodation on a farm, contact Haukedalen Fiskeferie, tel. 91 79 22 76, http://t-aarska.home.online.no Salmon fishing: National and local fishing permit needed. For salmon fishing in Nausta and Jølstra rivers contact Fabel Aktiv by Mr. Frøysland, tel. 91 61 18 46, www.fabelaktiv.net. For salmon fishing in Gaula contact Mr. Døskeland, mob. 95 20 39 49, www.gaulaelveeigarlag.no

Fiske

- trout and salmon fishing

Aurefiske og laksefiske • Forellenangeln und Lachsfischen

Gullfiske etter aure i Haukedalsvatnet og Jølstravatnet. Vår region er eit eldorado for sportsog hobbyfiskarar. Innan ein times omkrets med bil finn du hundrevis med fiskevatn og eit ti-tals elvar. Vakande, bitevillig og sølvblank aure har dei siste åra ført profesjonelle flugefiskarar frå Norge og England til Sunnfjord. Vi har 3 lakseelvar og dei heiter Nausta, Gaula og Jølstra. Nausta er ei av landets beste lakseelvar. Gaula er mest kjend for fisket i Osfossen, der elva renn ut i Dalsfjorden. Jølstra, som i fleire år har vore stengd for fiske etter vill-laks, opna i 2003 opp for ei avgrensa kvote og det vil verte vidareført.

In den Seen Haukedalsvatn und Jølstravatn, kann man gut angeln. Unsere Region ist ein Eldorado für Sport- und Hobbyfischer. Innerhalb von einer Autostunde finden Sie Hunderte von Fischseen und um die zehn Flüsse. Springende Forellen locken seit Jahren professionelle Fliegenfischer aus ganz Norwegen und auch England nach Sunnfjord. Wir haben 3 Lachsflüsse, und zwar die Nausta, die Gaula und die Jølstra. Die Nausta ist einer der besten Lachsflüsse in Norwegen. An der Gaula ist das Angeln am Wasserfall Osfossen bekannt. Die Jølstra, wo einige Jahre das Angeln auf Wildlachs verboten war, wurde im 03 wieder begrenzt geöffnet.

The Haukedals and Jølstra Lakes are amongst the best trout lakes in Norway. The region is an Eldorado for sports and hobby fishermen. Whithin an hour by car you will find over 100 lakes and more than 10 rivers. The silver coloured trout has attracted fly fishers from Norway and England to Sunnfjord. We have 3 salmon rivers, which is Nausta, Gaula and Jølstra river. Nausta is one of the best salmon river in Norway. Gaula is most known for the fishing in Osfossen waterfall. Fishingwise Jølstra was closed to the public for many years but, with a strict quota system now in place, it was reopened in 2003.


Explore the fjords

6

Førdefjorden © Terje Rakke, Nordic Life, Fjord Norway

Tønna in Bygstad

Bakkejekta in Dalsfjord

ROUND TRIP Sognefjord in a nutshell – The Sognefjord and Gaularfjell Mountain The round trip will leave daily from Bergen and Oslo in the period 01.06.-31.08. Booking/Info: www.fjordtours.com, tel. +47 815 68 222 The Dalsfjord: Tønna, lunch place in Bygstad, tel. +47 57 71 79 04, www.tønna.no The Førdefjord: Russenes is a recreational areal, excellent for fishing, swimming and hiking.

Fjordane våre

- the Førdefjord and Dalsfjord

Førdefjorden og Dalsfjorden • Die Fjorde - Førdefjord und Dalsfjord I Sunnfjord finn du to sjarmerande fjordar. Førdefjorden slynger seg ut frå Førde og heilt ut til Svanøy nær Florø. I det dramatiske og særprega Heilefjellet ligg Trollfonna, der det er is og snø året rundt. Gaula renn ut i Dalsfjorden ved Osen Gard, som har historie attende til Vikingtida ca 850 e.kr. Gaularspelet nytter garden som scene. Opplev fjorden roande frå eit vikingskip med guide. Opplev ein spennande rundtur som synar deg det vakraste og kontrastane av Sunnfjord: Dalsfjorden, Vikingfjorden, Fosseheimen og nasjonal turistveg over Gaularfjellet til Balestrand ved Sognefjorden.

In Sunnfjord finden Sie zwei reizvolle Fjorde. Der Førdefjord schlängelt sich von der Insel Svanøy in der Nähe der Küstenstadt Florø bis hinein zur Inlandstadt Førde. Auf dem dramatischen Berg Heilefjellet liegt Trollfonna, wo das ganze Jahr Schnee und Eis ist. Der Fluß Gaula mündet am Hof Osen Gard in den Dalsfjord. Der hat historische Wurzeln zurück zur Wikingerzeit. Das Gaularspelet benutzt der Hof als Bühne. Erleben Sie ein spannende Rundreise, die die schönsten Seiten der Sunnfjord-Region zeigt: Dalsfjord, Vikingfjord, Fosseheimen und die grüne Touristenstraße über das Gaularfjellet nach Balestrand am Sognefjord.

In Sunnfjord you will find two beautiful fjords. The Førdefjord snakes along from Førde to Svanøy near Florø. In the dramatic Heilefjellet lies the Trollfonna, which is covered all year round in ice and snow. Gaula river runs out in the Dalsfjord at the Osen farm, which has a history dating back to the Viking period of around 850. The Gaular outdoor theatre uses the farm as a backdrop. Explore an exciting round trip kicks off that will treat you to the most beautiful aspects of Sunnfjord: Dalsfjorden, Vikingfjorden, Fosseheimen and the National Tourist Road over Gaularfjell mountain range to Balestrand by the Sognefjord.


Explore Sunnfjord

7

Myklebust valley © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

FACTS ABOUT RURAL TOURISM Please ask for tip about the suppliers in the Sunnfjord region. Be prepared of how to experience Sunnfjord - a taste of culture and tradition.

Bygdeturisme og gardsmat - a taste of culture and tradition

Håjen cafè © Aud Slettehaug

Rytnetunet Farm © bopicture.de

Ein smak av kultur og tradisjon • Eine Kostprobe der hiesigen Kultur und Tradition På kryss og tvers i Sunnfjord finn du spennande stadar som tilbyr lokalt særpreg for deg som vil oppleve det autentiske, nære og ekte. Rein, sunn mat laga av friske råvarer frå dyr som beiter fritt i saftig fjellgras sommaren igjennom. Frukt og bær dyrka på små, frodige areal langs fjordane våre. Her finn du serveringsstadar med tradisjonelle rettar, foredla og tilpassa dagens smak. Vi tilbyr overnatting både i restaurerte gardshus og moderne hytter. Velkommen til å møte naturen, kulturen og menneska på nært hald.

Wenn Sie das Authentische, Echte und Typische erleben wollen, sind Sie im Verwaltungsbezirk Sunnfjord richtig. Über die ganze Region verstreut finden Sie spannende Anlaufpunkte, die etwas Besonderes bieten. Produkte von Tieren, die auf saftigen Gebirgsweiden grasen. Obst wird auf den fruchtbaren Böden entlang der Fjorde angebaut. Hier finden Sie Cafés, wo man traditionelle Bauernkost auf verfeinerte und moderne Art zubereitet. Wir bieten Übernachtungen in renovierten Bauernhäusern und auch in modernen Hütten an. Seien Sie herzlich eingeladen, die intensive Bekanntschaft mit der norwegischen Natur, der Kultur und der Menschen zu erfahren.

Throughout the Sunnfjord region you will find fascinating places that offer you the chance to experience authentic, local culture and dishes. Pure, wholesome food made from fresh raw materials from livestock grazing freely on juicy mountain grass all summer long. Fruit and berries grown in small, fertile fields along the shores of our fjords. Here you will find cafés/restaurants serving traditional dishes, prepared and adapted to modern tastes. Accommodation available in renovated farmhouses and modern cabins. Look forward to meeting Sunnfjord Nature, Culture and Locals faceto-face!


8

Culture, traditions, dining experience

Eldalstunet - kurs og oppleving

une

Matopplevingar, kurs og måltid I bakstehuset i Støfringsdalen i Jølster får de matopplevingar, matkurs og måltid. Bakstehuset er ein møteplass for vener, familie, organisasjonar, kollegaer, bedrifter eller grupper. Ein stad der de kan møtast for å lære, oppleve og nyte.

Cooking courses and dining The farm house bakery in Støfringsdalen in Jølster offers culinary experiences, cooking courses and dinners based on traditional Norwegian cuisine. The bakery is a meeting place where friends, family, organisations, colleagues, firms or groups can learn, experience and enjoy. STØFRINGSDAL • 6847 VASSENDEN • +47 95146531 • +47 57727143 e-post: kari@fjordamattunet.no • www.fjordamattunet.no

SERVERING - Sundagsmiddag i juni, juli og august kl. 13-18. Vi kan dekke til 70-80 personar og lagar sjølv all mat. Lokale råvarer. Tradisjonell, norsk kost og rettar med tradisjon frå vårt distrikt. Catering, ring oss! HUSFLIDSPRODUKT – vi lagar av tre frå eigen skog, som vert rodemåla med gamle, tradisjonsrike mønster frå vårt eige dalføre. Viksdalsmaling er ein eigen stilart. FOSSESTIEN – merka og tilrettelagt tursti langs vassdraget. Spørsmål? Vi svarar gjerne. SERVING – Sunday dinners during June, July and August 1pm-6pm. Seating for 70-80 persons. All meals prepared from local produce. Traditional, Norwegian fare and dishes special for our district. For your catering needs, just ring us! HOME CRAFTS – wooden articles fashioned from trees felled in our own woods, painted red and decorated with old, traditional patterns from our own valley. The Viksdal pattern is an individual decorative style. FOSSESTIEN (the Waterfall Trail) – the walking trail has markings and follows the watercourse. Any questions? We’ll do our best to answer them. Speiselokal – Sonntagsessen im Juni, Juli und August zwischen 13.00 – und 18.00 Uhr. Wir haben Platz für 70-80 Personen und das Essen wird eigenhändig und aus Rohwaren der Umgebung hergestellt. Traditionelle norwegische Hausmannskost mit Gerichten, die aus unserer Umgebung stammen. Catering kann auch bei uns bestellt werden! HANDARBEIDSPRODUKTE – Wir fertigen Holzprodukte aus eigenem Waldbestand an, die dann kunstvoll mit Farben und traditionellen Mustern unserer Gegend verziert werden. Das Viksdalsmalen ist eine eigene Stilart. FOSSESTIEN – markierter Wanderpfad entlang der Flüsse und Wasserfälle. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

NO-6978 Viksdalen • Tel. +47 57 71 76 03 • Tel. +47 57 71 97 15 E-mail: hennskil@frisurf.no • www.viksdalen.no/eldalstunet

Adresse: Angedalsvegen 5, NO-6800 Førde Tel.: +47 57 72 19 00 www.fordehuset.no

An establishment packed with history and charm, situated in the Dalsfjord. Serving of dishes based on local and regional produce.

Info/Bookings for groups, meetings and private functions Tel. +47 57 71 79 04 • www.tønna.no

Førdehuset er eit regionalt kulturhus i Førde sentrum, som er viktig for idretts- og kulturlivet i Førde, Sunnfjord og Sogn og Fjordane. Førde kommune eig og driv Førdehuset som inneheld SoF Teater, Førdefestivalen, idrettshall, symjehall, Kino Førde, Førde bibliotek, og ulike lokalar til møte, øving, kurs, konferansar og arrangement. Førdehuset(Førde haus) ist ein regionales kulturelles Zentrum in Førde. Førdehuset sind wichtig für sport und kultur in Førde, Sunnfjord und Sogn og Fjordane. Førde Gemeinde besitzt und betreibt Førdehuset mit Sogn og Fjordane Theater, Førde Internationelle Folk musikk Festival, Sporthalle, Schwimmbad, Kino, Bibliothek und verschiedene Räumlichkeiten für Tagungen, Schulungen, Kurse, Konferenzen und Veranstaltungen. Førdehuset (House of Førde) is a regional cultural center in the center of Førde, which is important for sports and cultural life in Forde, Sunnfjord and Sogn og Fjordane. Førde municipality owns and operates Førdehuset containing Sogn og Fjordane Theater, Førde International folk music festival, sports hall, swimming pool, cinema, library, and various rooms for meetings, training, courses, conferences and events.


Explore the culture, art and history

9

Sunnfjord museum © Helge Aspevik

Sunnfjord Museum © Finn Loftesnes

Vevring village © Gunnar Vassbotten

FACTS: The popular artist and eccentric, Oddvar Torsheim, resides in Førde. You can see a lot of his works at Sunnfjord Hotel in Førde. The Black Friday: The Luftkamp Museum located near the Førdefjord, tells the story of 9. Febr. 1945, the day when an attack on German vessels in the Førdefjord ended up with a thrilling dogfight between British and German fighter aircraft. Tel. +47 57 81 82 60. Eikaas Galery: Explore L. Eikaas pictures and graphics. Tel. +47 57 72 67 67. Sogn & Fjordane Art Museum, tel. +47 57 82 50 40.

Kultur, kunst, historie - rich in culture, art and history

Gemeinde der Kultur, Kunst und Geschichte Sunnfjord er rik på kunst, kultur og historie. Frå Dalsfjorden vandra første landnåmsmann på Island, Ingolfr Arnarsson, ut. I Jølster budde mellomalderbaron Audun Hugleikson, Norges mektigaste mann etter kongen. I nyare tid har målaren Nikolai Astrup gjort Jølster landskjend. I heimen hans kan du sjå korleis han jobba og oppleve nokre av motiva han henta frå landskapet og menneske som trollbatt han. Sunnfjord Museum er hovudmuseet for regionen, kjent for idylliske omgjevnader og høg kvalitet. I Førde bur og arbeider kunstnaren Oddvar Torsheim. På Sanden i Naustdal står skulpturen “Budeie med kjARTanroser” laga av Kj. Slettemark (1932-2008), fødd og oppvaksen i bygda.

Das Gebiet Sunnfjord ist reich an Kunst, Kultur und Geschichte. Aus Dalsfjorden kommend, wanderte Ingolfr Arnarsson, der erste Siedler Islands, aus. In Jølster wohnte der Mittelalterbaron Audun Hugleikson, Norwegens mächtigster Mann gleich nach dem König. In neuerer Zeit hat der Kunstmaler Nikolai Astrup den Ort Jølster im ganzen Land bekannt gemacht. Auf seinem Heimathof kann man besichtigen, wie er gearbeitet hat. Auch kann man viele seiner Motive bewundern, die er aus der Landschaft gewonnen hat. Das Sunnfjord Museum ist das Hauptmuseum der Region und ist bekannt für seine idyllische Umgebung und die hohe Qualität der Sammlung.

Sunnfjord is blessed with a profusion of art, culture and history. From the Dalsfjord the first settler to set sail for Iceland, Ingolfr Arnarsson. In medieval times Baron Audun Hugleikson, Norway’s most powerful man after the King, resided in Jølster. In more recent times the painter Nikolai Astrup set Jølster on the Norwegian map. In his home you can see how he worked and view some of the motifs from the Jølster landscape and people that so fascinated and inspired his work. Sunnfjord Museum is the main museum for the region, renowned for quality exhibitions. At Sanden in Naustdal you will see the statue “Dairy maid with kjARTanrose” sculpted by Kj. Slettemark (1932-2008), who was born and brought up in the district.


Explore the glacier district

10

Haugabre Glacier © Kjell Kjøsnes

NEW 2012: Breogfjell, guided trip on Haugebreen glacier. BOOKING: In season, book advance no later than 4.30pm the day before to Jølster Tourist Information Office, +47 57 72 85 88. Off season +47 41 14 60 70 Breogfjell ltd, post@breogfjell.no.

Haugabre Glacier

Season: 1 July-31 August.

Brebygda Jølster - Jølster, the glacier district

Die Gletschergemeinde Jølster I Jølster kan ein sjå Jostedalsbreen både frå E39 i Kjøsnesfjorden, og i Stardalen. I 1890 vedtok Den Norske Turistforening å tilsetje førarar med patent på visse ruter over Jostedalsbreen. Etter dette har det vore fleire patentførarar i Jølster for rutene Lunde til Fjærland, og frå Fonn til Veitastrond. Frå gamalt av gjekk folk nødig på breen. Framover på 1800 talet voks trafikken både i form av drifting av kveg, menn på friarferd, eller ein skulle besøkje nabogrender i bryllaup eller barnedåp. Turistane tok til å vandre på breen på slutten av same hundreår. Berre i Jølster vert desse patentførartradisjonane vidareført i form av dagsturar med erfarne breførarar på Haugabreen.

In Jølster sieht man den Gletscher Jostedalsbreen in Kjøsnesfjorden von der E39 und in Stardalen aus. Im Jahre 1890 stellte der norwegische Wanderverein einen zertifizierten Gletscherführer für einige Routen über den Jostedalsbreen ein. Später hat es für die Routen Lunde – Fjærland und Fonn – Veitastrond mehrere ausgebildete Gletscherführer in Jølster gegeben. In früheren Zeiten ging man nicht zum Zeitvertreib über den Gletscher. Im 19. Jh. stieg jedoch allmählich die Zahl der Gletscherwanderer an, Touristen auch. Nur in Jølster werden diese Gletscherführertraditionen in Form von Tagestouren mit erfahrenen Führern auf dem Haugabreen fortgesetzt.

In Jølster you can see Jostedal Glacier from both the main road E39 in Kjøsnesfjorden, and in Stardalen. In 1890 the Norwegian Trekking Association decided to appoint guides with exclusive rights on certain routes over the Jostedal Glacier. Since then there have been several guides with exclusive rights in Jølster for the routes Lunde to Fjærland, and from Fonn to Veitastrond. In olden times people only ventured on to the glacier when this was necessary. But from the 19th century onwards traffic increased. Tourists also found their way up on to the glacier. Only in Jølster were these patent guide traditions carried on as day trips with experienced glacier guides on the Haugabre Glacier.


Explore Førde city

11

Førde Folk Music festival © Folkemusikkfestivalen

© POW Production

© Førde folkemusikkfestival

FACTS ABOUT FØRDE 5-8 July Førde Folk Music Festival, tel. +47 57 72 19 40, www.fordefestival.no The culture house, Førdehuset: All year round you can get your fill of the fine arts and culture as well as performances by stars of the entertainment scene in Norway. Tel. +47 57 72 19 00, www.fordehuset.no Sunnfjord Museum, tel. +47 57 72 12 20, www.sunnfjord.museum.no Sogn & Fjordane Art Museum, tel. +47 57 82 50 40, www.sfk.museum.no

Førde

- the festival and business centre

Festival og handelsbyen • Die Festival- und Handelsstadt Førde er festivalby for heile verda. Første helga i juli kvart år møter musikkulturar frå heile verda til musikk, song og svingande rytmar. Dei siste åra har Førde utvikla seg til viktigaste handelssenteret mellom Bergen og Ålesund. Innan 10 minutters gange finn du handelstilbod frå meir enn 150 butikkar. På begge sider av elva Jølstra finn ein serveringsstader med tilbod for einkvar smak. Året rundt kan du oppleve kunst og kultur samt fleire av riksstjernene i underhaldningsnorge. Gode overnattingstilbod gjer Førde til eit godt utgangspunkt for å utforske Fosseheimen, fjordane, breen og kysten.

Førde ist die Festivalstadt mit dem Tor zur Welt. Jährlich am 1. Wochenende im Juli treffen sich die Musikkulturen der ganzen Welt zu Musik, Gesang und feurigen Rhythmen. In den letzen Jahren hat sich Førde zum wichtigsten Einkaufszentrum zwischen Bergen und Ålesund entwickelt. Innerhalb von 10 min Fußmarsch locken mehr als 150 Geschäfte zum Einkaufen. Auf beiden Seiten des Flusses Jølstra gibt es Gaststätten, die etwas für jeden Geschmack bieten. Gute Übernachtungsmöglichkeiten machen Førde zum optimalen Ausgangspunkt, um Fosseheimen, die Fjorde, die Gletscher und die Küste zu erforschen.

Førde is a festival town for the whole world. The first weekend in July musical cultures from across the globe travel to Førde for an energising, inspiring meeting of music, song and captivating rhythms. In recent years Førde has developed into the most important centre of commerce between Bergen and Ålesund. Just 10 minutes’ walk takes you to more than 150 shops. On both sides of the river Jølstra there are places to just grab a snack or dine out in style – take your pick! A wide range of accommodation makes Førde the ideal base from which to explore Waterfall Country, the fjords, glacier and coast.


Explore active holiday

12

Rafting i Jølstra © Terje Rakke, Nordic Life, Fjord Norway

Hiking © bopicture.de

Golf in Sunnfjord

FACTS: How about a thrilling ride on the flying fox over Stardalen or accomplishing the trek to the summit of Mt. Snønipa - accompanied by a tour guide of course? Jølster Rafting, www.jolster-rafting.no Go-kart, www.nmksunnfjord.no Sunnfjord Golfklubb, www.sunnfjordgk.no Jølster Skisenter, www.jolsterskisenter.no

Aktiv ferie - Active holiday

Aktive Ferien Er du på leit etter feriemålet med eit stort utval opplevingar? Sunnfjord kan definitivt vere svaret. Innan 1 time køyreradius finn du aktivitetar i ulike genrar for store og små. Er du ute etter eit adrenalinkick eller vil du nyte ei stille stund i fjellheimen ved eit vatn? Du kan svinge golfkølla på ein 9 hols par bane eller more deg med fart og spenning på gokartbana i lag med vener. Rafting, elvebrett, rappellering eller paintball i kombinasjon med overnatting i lavvo kan vere årets tips til blåtur? Eit luftig svev i løypestreng over Stardalen eller nå fjelltoppen Snønipa i lag med turguide?

Auf der Suche nach einem Ferienziel, dass Ihnen eine Vielzahl an Erlebnissen bietet? Dann sind Sie in Sunnfjord definitiv richtig. Im Umkreis einer Autostunde findet man die unterschiedlichsten Aktivitäten für jedes Alter. Brauchen Sie einen Adrenalinkick oder sehnen Sie sich nach der Ruhe an einem Gebirgssee? Sie können auch den Golfschläger auf einer 9Lochbahn schwingen oder Spaß und Spannung zusammen mit Freunden auf der Gokartbahn erleben. Rafting, Riverboard, Abseilen oder Paintball mit anschließender Übernachtung im Lavvo Gruppenzelt könnte ein Geheimtipp für die nächste Fahrt ins Blaue sein.

Are you searching for the holiday destination that offers a wide range of attractions and activities? In which case, Sunnfjord definitely fits the bill! Within a radius of 1 hour’s driving you will find a whole range of activities for young and old. Are you out after an adrenalin kick or just want to sit in silence at the edge of a tranquil mountain lake? Or you can swing a golf club on the 9-hole golf course or enjoy yourself ripping around the go-kart track, racing against your friends. Rafting, river boarding, rappelling or paintball in combination with an overnight stay in a lavvo tent can be the ideal tip for a “mystery tour”?


Attractions

13

Galleri Sør

Galleri G

Galleri G KUNST - GÅVER - INNRAMMING Opningstider: Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl.10.00 - 15.00.

Galleri G • Hafstadvn.9, 6800 Førde • Telf. 57 82 18 17 • sigridgrov@hotmail.com

Sunnfjord Museum

- Måleri / grafisk trykk - Keramikk - Glaskunst - Smykkekunst - Kreativ innramming

HAFSTADVEGEN 33, FØRDE TLF: 57 82 77 22

- GRATIS INNGANG

Jølstramuseet - museum og galleri

Addr.: Movika, N-6800 Førde • Tel. +47 57 72 12 20 • Fax: +47 57 72 12 29 E-mail: sum@misf.museum.no • www.sunnfjord.museum.no

Opening hours: 1-30.6 and 16-31.8.: Mon.-Fri. 10am-4pm Sat.-Sun.12-5pm 1.7-15.8.: Mon.-Fri. 10am-6pm Sat.-Sun.12-5pm Open by advance booking.

Addr.: N-6847 Vassenden • Tel. +47 97 14 09 75 / +47 91 34 06 20 E-mail: heidi.fossheim.aardal@enivest.net • www.jolstramuseet.no

Opening hours: Medio June-medio August. Saturdays and Sundays 12-5pm or by advance booking Tickets: (incl. guide, coffeé/tea) Adults NOK 50 Children NOK 25

Tickets: Adults NOK 55. Pensioner/Students/Group NOK 40, Children under 18 years: Free

Dette er hovudmuseet for Sunnfjord, kjent for idylliske omgjevnader og høg fagelg kvalitet. Vi ynskjer velkommen til utstillingar og personleg guiding i bygningar som går heilt attende til år 1500, alle med tidsrett innreiing og spennande historie. I friluftsmuseet er det urtehage, levande dyr og aktivitetar for born. Med audioguide på norsk, engelsk eller tysk kan du vandre Mostien til museet sitt stølsanlegg med bygningar og kulturlandskap. Vi har kafe og museumsbutikk og vi skal ta godt imot deg! Dies ist das Hauptmuseum für die Region Sunnfjord und ist bekannt für seine hohe Qualität. Willkommen zu unseren Ausstellungen und geführten Rundgängen durch die Anlage. Die ältesten Häuser stammen aus dem Jahr 1500 und sind alle originalgetreu eingerichtet. Im Freiluftmuseum haben wir einen Kräutergarten, Tiere und veranstalten Aktivitäten für Kinder. Auf dem angelegten Pfad Mostien können Sie der Alm einen Besuch abstatten. Während der Tour sind Sie mit einem Kopfhörer mit Audio-guide in deutscher Sprache ausgestattet. Café und Museumsgeschäft. Wir freuen uns auf Sie! This is the main museum for Sunnfjord, renowned for its high level of cultural-historical quality. We invite you to see the exhibitions and we also personally guide visitors around the buildings, some of which date back as far as the year 1500, all faithfully restored to their original setting, complete with fascinating histories. In the open-air museum there is a herb garden, live animals and activities for the children. With an audio guide in English you can wander along the Mostien Path to the museum’s summer pasture farmlet with its buildings and cultivated landscape. Then perhaps a visit to our cafe and museum shop to round off your visit!

Tunet består av 13 gamle hus og ei samling på over 3000 gjenstander frå fjern og nær fortid. Museet har også eit kunstgalleri og salsutstilling med nasjonale og faste lokale utstillarar. Utleige av lokale til ulike formål. Tunet ligg på Vassenden i Jølster ved E39.

Das Museum besteht aus 13 historischen Häusern und einer Sammlung von über 3000 Gegenständen aus ferner und naher Vergangenheit. Hier befinden sich auch eine Kunstgalerie und eine Verkaufsausstellung mit nationalen und festen Ausstellern der Region. Wir haben Räume zu vermietung. Das Hof liegt an der E39 am Vassenden in Jølster.

The open-air museum is the site for 13 old buildings and a collection of more than 3000 artefacts from olden and modern times. The museum also has an art gallery and sales exhibitions with national and permanent local exhibitors. Rental of rooms for meetings, weddings, confirmations and more. The courtyard is situated by E39 at Vassenden in Jølster.


14

Attractions / Activities Kunst og handverk i Jølster

Astruptunet og Eikaasgalleriet Addr.: Sogn og Fjordane Museum of Fine Arts, Prestebøen, N-6800 Førde • Tel. +47 57 82 50 40 E-mail: post@sfk.museum.no • www.sfk.museum.no

Kunst og handverk i Jølster Verkstadutsal av glas og keramikk

Kari Astrup-Geelmuyden Ă…rdal 6NHLL-ÂĄOVWHU Mobiltlf. 911 95 304 Ope 10.00Âą17.00, eller etter avtale RQVGDJRJVÂĄQGDJVWHQJW

E-post: kajsakari@hotmail.com

Biletkunst - RosemĂĽling i telestil

Elsa Norunn HĂĽheim Nydal Orrehaugen 6NHLL-ÂĄOVWHU Telefon: 57 72 84 51, mobiltlf.: 915 89 073 E-post: enhn@elsanorunn.no

www.elsanorunn.no

Kyrkjetekstilar - Utsmykking - Designstoff

Jølster Design Myklebust Kunst & Handverk AS

Myklebust 6847 Vassenden Telefon: 57 72 63 50 E-post: myklebust@mkh.no

www.jolsterdesign.com

Audhild Vikens Vevstove Addr.: N-6843 Skei i Jølster • Tel: +47 57 72 81 25 • Fax: +47 57 72 81 15 E-mail: skei@audhild-viken.no • www.goshopNorway.com

Stardalen SommarkafÊ Addr.: Stardalen, NO-6843 Skei i Jølster • Tel. +47 99 41 41 94 • Fax: +47 57 72 89 11 E-mail: joarhelgheim@hotmail.com • www.stardalen.no

Cafe/Gallery Open all year round. LunchcafĂŠ seats 110 guests.

Season: From mid-June to mid-August. Open Sundays from May until end of September. Opening hours: Open daily, 12pm-10pm.

Š Reidar Helgheim

Om sommaren er butikken open alle dagar, ogsĂĽ søndag. I høgsesongen er det kveldsope. Forretninga er lokalisert ved E39 i nĂŚrleiken av Skei Hotel. Vi har ein spesiell heilĂĽrs julebutikk. Kafeteriaen “Kaffistovaâ€? har plass til ca. 110 gjestar. Butikk ogsĂĽ i Førde.

Heimelaga norsk mat. Kom og smak vĂĽre gode heimelaga kaker! Ope for private arrangement ogsĂĽ utanom sesongen. Matlevering. Galleri med skiftande utstillingar

Im Sommer ist der Laden täglich geÜffnet, auch Sonntags. In der Hochsaison kÜnnen Sie sogar abends einkaufen. Das Geschäft liegt an E39, in der Nähe des Skei Hotel. Wir sind auch in Førde. Wir haben auch eine Abteilung fßr Weihnachtsartikel und eine schÜne Cafeteria.

Norwegische Hausmannskost. Testen Sie unsere kĂśstlichen Kuchen! FĂźr private Gesellschaften auch auĂ&#x;erhalb der Saison geĂśffnet. Catering. Galerie mit wechselnden Ausstellungen.

In the summer the shop is open every day including Sundays. At the height of the season the shop stays open in the evening too. The shop is situated on E39 close by the Skei Hotel. In our shop you will find a special Christmas Shop and a good Cafeteria. We have a shop also in Førde.

Home-cooked Norwegian food. Come and sample our delicious home-baked cakes! Open for private events also off-season. Food delivery service. Gallery with changing exhibitions.


Activities Norsk Fiskesenter - fiskeopplevingar i Sunnfjord Addr.: N-6847 Vassenden i Jølster • Tel. +47 91 13 95 52 E-mail: eivind.fossheim@fiskeguiden.no • www.fiskeguiden.no

15

Jølster Rafting AS Addr.: N-6843 Skei i Jølster • Booking: +47 90 06 70 70 E-mail: post@jolster-rafting.no • www.jolster-rafting.no

Season: May-September.

Season: 1 May - 1 October.

RATES: Rafting, from NOK. 850 (age limit 15) Family rafting NOK 590 Riverboarding NOK 890 Paintball NOK 430 - 630 Abseiling NOK 550

Other web pages: www.fishing-norway.com www.angeln-norwegen.no

Discounts for groups larger than 10 persons.

© Eivind Fossheim

Med bacecamp i Jølstramuseet i Jølster tilbyr vi Fiskepakke 1: 3 dagers ørretfiske og 2 dagers laksefiske. Fiskeguide i 8 timer. Hytte med to soverom, kjøkken, bad/toalett i 6 net- ter. Leie av alt fiskeutstyr inkl. vadebukser og flytevest, fiskekort og fiskeavgift. kr. 14 300,- for 2 personer. Fiskepakke 2: Fisketur etter ørret med guide i Jølstra og Jølstravatnet. Dagstur med fiskeguide i 4 timer, leie av alt fiskeutstyr, inkl. vadere og flytevest og fiske- kort i 24 timer. Fangstgaranti. kr. 600,- per person for minst 2 personer. Havfisketurer med guide og profft utstyr etter avtale. Norwegisches Angelcenter – Angel-highlights in Sunnfjord. Pauschalangebote im Base Camp beim Jølstramuseum in Jølster: 1: Dreitägiges Forellenangeln samt zweitätigem Lachsangeln. Angelguide steht 8 Stunden zur Verfügung. 6 Übernachtungen in einer Hütte mit 2 Schlafzimmern, Küche und Bad/Toilette. Verleih aller Angelausrüstung inkl. Wathosen und Schwimmwesten für NOK 14.300,-/2 Personen. 2. Pauschalangebot: Forellenangeln mit Guide im Fluss Jølstra und auf dem See Jølstravatnet. Tagesausflug mit 4-stündigem Angeln mit Guide, Verleih aller Angelausrüstung inkl. Wathosen, Schwimmwesten und Angelschein (24 Std.) Fanggarantie! NOK 600,- pro Person (Mindestzahl: 2 Personen). Ausflüge zum Meeresangeln mit Guide und professioneller Ausrüstung nach Absprache.

Jølster rafting tilbyr ulike raftingturar der du bestemmer vanskegrad, og tid du vil bruke. Elvebrett for den som vil ha mest mogleg nærkontakt med elva. Brevandring, paintball, rappellering, lavvoleir med badestampar høver godt for grupper.

Jølster Rafting bietet unterschiedliche Raftingtouren an, wobei man selber den Schwierigkeitsgrad und die Zeitlänge bestimmen kann. Riverboard für diejenigen, die wirklich mit dem Fluss auf Tuchfühlung gehen wollen. Gletscherwanderungen, Paintball, Abseilen, Gruppenzeltlager und Badebottich sind passend für Gruppen.

Jølster Rafting offers various rafting trips where you decide the level of difficulty, and how long the trip will take. River boarding for those who are after maximum close contact with the river. Guided glacier tours, paintball, rappelling, Saami lavvo (tent) camp with outdoor heated tubs ideal for groups.

Norsk Fiskesenter – fishing experiences in Sunnfjord. Our base camp is ideally located at Jølstramuseet (museum) in Jølster where we offer: Fishing package 1: 3 days trout fishing and 2 days salmon fishing. Accompanied by a fishing guide for 8 hours (total). Cabin with two bedrooms, kitchen, bathroom/toilet for 6 nights. Hire of all fishing equipment including wading trousers and life jacket, fishing license and fishing fee. Kr. 14 300.- for 2 persons. Fishing package 2: Fishing trip for trout with guide in Jølstra and Jølstravatn Lake. Day trip with fishing guide for 4 hours, hire of all fishing equipment including wading trousers and life jacket, and fishing license for 24 hours. Guaranteed you’ll catch a fish. Kr. 600,- per person for minimum 2 persons. Sea fishing trips with guide and professional equipment available by prior booking.

SunnFJORD GOLFklubb

Jølster Skisenter AS

Addr.: N-6847 Vassenden • Tel. +47 57 72 87 40 E-mail: post@sunnfjordgk.no • www.sunnfjordgk.no

Addr.: Bjørkelia, NO-6847 Vassenden • Tel. +47 57 72 75 50 • Mob: +47 95 72 30 06 • Fax: +47 57 72 73 99 E-mail: stig@jolsterskisenter.no • www.jolsterskisenter.no

Season: May-October.

For opening hours and prices, pleace see our web pages.

Green Fee/Day card NOK 250.

© Sunnfjord Golfklubb

Phone to book a lesson with the instructor.

Sunnfjord Golfklubb si bane er ein 9 hols par 71 skogsbane med 18 variert utslagar, lengde 4510m. Romsleg driving range med 15 ny utslagsmatter og overbygg på 3 utslag. Stor puttinggreen og treningsbunker. Klubbhuset er eit naturleg midtpunkt med store ProShop, for kjøp og utleige av utstyr, golfinstruksjon og kafé. AboutGolf simulator om vinter. Bane ligg på Vassenden i Jølster ved E39, 18km frå Førde.

Age limit: Children: 7-15 years old Adult: 16 and older Modern electronic ticket system. Key card is possible to purchase for NOK 75.

Alpinanlegg for heile familien med skitrekk, barneheisar og 4 km alpine løyper der alle finn si utfordring. Vi har skileikeanlegg for dei små og i tilknyting til barneheisområda finn du trivlege grillstover der det er fyr i grillen. Vi har også MX parken, som er ein terrengpark med spanande element og utfordringar. I området kring Jølster Skisenter finn du både lysløype og mange km med oppkøyrde spor i ein fantastisk natur.

Sunnfjord Golfclub verfügt über einen bewaldeten Golfplatz mit 9 Löchern und Par 71 mit 18 variierten Abschlagplätzen, Länge 4510 m. Geräumige Driving Range mit 15 neuen Abschlagsmatten. Großes Puttinggreen. Neue Abschlagsmatten mit Überdachungen an drei Abschlägen. Ein natürlicher Mittelpunkt ist das Clubhaus mit Proshop für Verkauf und Verleih von Ausrüstung. Golfanleitung und Café. «AboutGolf“Simulator im Winterhalbjahr. Der Platz liegt in Vassenden in Jølster an der der E39, 18 km von Førde.

Alpines Skicenter für die ganze Familie mit Skilift, Kinderliften und 4 km Abfahrtspisten, wo alle auf ihre Kosten kommen. Wir haben eine Skispaßanlage für Kinder und in der Nähe der Kinderlifte gemütliche Grillhütten, wo man Mitgebrachtes grillen kann. Dann gibt es noch den MX Park, einen Terrainpark mit spannenden Herausforderungen. In unmittelbarer Nähe zum Jølster Skisenter gibt es eine Flutlichtloipe und viele Kilometer mit Langlaufloipen in sagenhafter Natur.

Sunnfjord Golfklubb’s course is a 9-hole, par-71 woodland course with with 18 tees to test your golfing skills; total length 4510 metres. Open driving range with 15 new driving mats, 3 undercover. Large putting green and practice bunker. The clubhouse commands centre stage with its large ProShop, where you can purchase and hire equipment. Golf instruction available. Café. AboutGolf simulator available in winter. The golf course is located at Vassenden in Jølster by regional road E39, 18km from Førde.

Alpine complex for the whole family with ski tow, children’s lifts and 4 km of alpine trails. We have a ski playground for the littlest ones and just by the children’s lift you will find the cosy, inviting grill chalet, where there’s always a fire roaring in the grill. We also have an MX park, which is a terrain park with exciting elements and challengers for MX riders. In the area around Jølster Skisenter there are both lamppost-lighted trails and in winter many kilometres of prepared skiing trails through magnificent scenery.


16

Destination Sunnfjord rf Sto

Grov

jor

d

615

Florø

V

Eikefjord

NAUSTDAL 14

Storebru 5

Ramsdal Naustdaltunnelen

us

Na

Naustdal

ta

Botn

Vevring

Redal

Førdef

611 609

Helle

FØRDE

5

d en

Erdalen

609

13

Russenes

j or

A

Postvegen

Blegja

Solheim

1304

1209

Askvoll 609

Eikenes

D a l s fjor d

Dale

en

57

57

Ga

E39

ul a

Flekke +47 57 72 72 53 +47 57 72 72 46 +47 57 82 51 55 +47 91 79 22 76

21–27 21–27

HØYANGER

Leirvik

Rysjedalsvika

Lavik 607

Bergsvt.

Bogstunnelen Norevik Aven

Torvund

E39

Alværa

boa ress Exp

t

Massnes

So g n ef 92

55

Kyrkjebø Nordeide

r s f jo g n a

Hø y

Avedalen

Høyanger

Vadheim

Vikavt.

Nordstrandsvt.

Lav ikd ale Bruland n

E39

G ud dal en

Attraksjonar/aktivitetar, sjå sider: 13–15, 18 Attractions/activities, see pages: 13–15, 18

red ale n

Fossvt.

I nd

Overnatting, sjå sider: Accommodation, see pages:

57

Viksdalsv

19 GAULAR

j o r de n

M 92

t fjorde

12

Movt.

20

Vad h eimsfjord e

607

Åsvt

18 Hestad

Tel.

Teiknforklaring / Legend

9

Mos

Hestadfjorden

23 Sande 22 21

11 Bøane Hytter, Vassenden Årseth Hytter, Vassenden 12 Gjerland Gard, Haukedalen 13 Haukedalen Fiskeferie, 14 Haukedalen

3

ra

16

Skilbrei

610

Overnatting / Accommodation

5 E39

Masdalen

24 Bygstad 19

Laukeland

Jølst

Digrenesvt. Langelandsvt.

Storehesten Gjøsetvt.

len

18 Førde 2

1

Askvoll

a ed g n

Vamråk

Dyrdal


17

Destination Sunnfjord E39

onavt.

Langevt. Longevasshytta

Førde

7

Botnavt.

nen

5

n e Dvergsdalsdalen

t av Jølst r

6

at

4

1

Toll road

Fonn

5

5

Årdal

Ålhus 6

alen 2 Stard 8 Klakegg

Skei 3

7 5

15

11 4 Vassenden 12 9 10 8 10 JØLSTER 9 11 12

Kjøsne sf

jord en

Jostedalsbreen Nasjonalpark

Lunde

6

Bøyabreen

lst

ra

Grovabreen

skog

Grønningstølvt.

t. Holsavt.

Holsen

Gjerland

13

Ga

14

Haukedalsvt.

Rørvik

en dal e k 13 Hau ula

5

Troget Tredjevt.

Fjærland

Jostefonni

Mundal

Vikum Vallestad

15

Viksdalen 16

16 16

Hov

17

17 Fosse

vt. 610

Gaularfjellet

Lauvavt.

stie n2

Nystølsvt.

13

Sogndal

Myravt.

1 km

Vetlefjorden

Måren

Ferry

Ortnevik

13

Askvoll

E 39 Balestrand

Bergen

Sogndal Øvre Årdal

Brimnes

H A55R D A N G E R Expr Odda Nessane 13 ess b o at

Sunnfjord

E 16

Oslo

Hella

Ferry

NEW ROUND TRIP:

Sognefjord in a nutshell Booking/Info: www.fjordtours.com Tel. +47 815 68 222

55

Balestrand

Vangsnes 13

So

Vik

J E P S O N E L L E N

n de or sfj nd rla

13

Dragsvik

Rysjedalsvika Sogn efjorden Vangsnes Lærdal Låne Oppedal Flåm Gudvangen Myrdal Voss E 39 Oslo Bruravik 7

NORWAY

K A R T:

Førde

Farnes

Fjæ

Sandane E 39 Jostedalsbreen

Florø

Oslo 15

en

H tu øya nn ng ele ern

Hellesylt Stryn

No rdfjord

Lånefjo rden

d en

n uti Dale a G

E6

Geiranger

ord

gsd

n ale

E 39

efj

N. Breidalsvt.

Ferry

E 136

gn

Ø. Breidalsvt.

Trondheim

Molde

Ålesund

Sogndal

National Tourist Route Balestrand–Moskog 84 kms.


Activities

18

²MXOL

Vil du ha full fart:

Gokart utleige Krükenesmarka Førde Ca 8 km langs Rv 609 mot Askvoll

5DJQKLOG)XUHERWWHQPHHWVVL[KRUQEORZHUV

JDVWDQR Â&#x2039;<QJYH2OVHQ6Â EEH

Kom og køyr gokart

OLYHDWWKH)ÂĄUGH)HVWLYDO

Opningstider Tysdag og torsdag 18-21 Laurdag og søndag 12-16

([SHULHQFHV RIDOLIHWLPH 6FDQGLQDYLD¡VODUJHVWIHVWLYDOIRUDFRXVWLFWUDGLWLRQDODQGZRUOGPXVLF SUHVHQWVVRPHRIWKHĂ&#x20AC;QHVWLQWHUQDWLRQDODUWLVWVDQGKDVDIRFXVRQ WKH1RUZHJLDQDQG1RUGLFWUDGLWLRQDODQGFRQWHPSRUDU\PXVLFVFHQH 7KHIHVWLYDOZDVHVWDEOLVKHGLQLQ)ÂĄUGHDVPDOOWRZQLQWKH IMRUGUHJLRQRI1RUZD\

Tlf for booking 95 43 90 30 www.nmksunnfjord.no Annonsen er betalt av:

´7KH)RUGH)HVWLYDOLVUHPDUNDEOHLQHYHU\DVSHFWWKHVHQVHRI FRPPXQLW\WKHJHQHURVLW\RILWVYROXQWHHUVWKHSURIHVVLRQDOLVP RILWVVWDIIWKHYDULHW\RILWVYHQXHVDQGWKHTXDOLW\RILWVPXVLF¾ *HUDOG6HOLJPDQ )ROORZXVDW)DFHERRN

IRUGHIHVWLYDOQR

:LGHUÂĄHWDNHV\RXWR)ÂĄUGH KIURP2VORPLQIURP%HUJHQZZZZLGHURHQR

Facts: â&#x20AC;˘ Season 01.07.-31.08. / 3 days a week â&#x20AC;˘ Bookings on request in June and Sept. â&#x20AC;˘ 6-hours tour, 3 hours on the glacier â&#x20AC;˘ Meeting point: Jølster Tourist Office at 9am. Price: From Nkr 690 per person. Max. 10 persons per guide. Booking; Book in advance, no later than 4.30pm the day before. In season: +47 57 72 85 88 Jølster Tourist Office Off season: +47 41 14 60 70 Breogfjell ltd, post@breogfjell.no

- heilt naturleg Naustedalen ligg i Naustdal, midt mellom Førde og Florø i Sogn og Fjordane. Her har vi til alle tider gleda oss over flott natur og lokale tradisjonar. No har vi gĂĽtt saman om ĂĽ dele dalen vĂĽr med deg. Kontakt: Tel. +47 91591751 â&#x20AC;˘ www.naustedalen.no

Haugabreen er ein lett tilgjengeleg brearm i Jostedalsbreen Nasjonalpark. PĂĽ turen inn mot breen fortel føraren om breen si rolle i utforminga av landskapet og om lokal brehistorie. Møtet med dei glinsande iskrystallane tilpassar vi etter gruppa sine ønskjer og forutsetningar slik at alle i taulaget fĂĽr ein minnerik tur! Ta med vindtøy, varme klede, vottar, gode tursko, solbriller, mat & drikke og fotoapparat. Haugabreen ist ein leicht erreichbarer Gletscherausläufer im Jostedalsbreen Nationalpark. Auf dem Weg zum Gletscher informiert der Guide von der Rolle des Gletschers bei der Formung der Landschaft und fĂźhrt in die lokale Gletscherkunde ein. Die Gletschertour wird auf die WĂźnsche der Gruppe zugeschnitten. Auf diese Weise bekommen alle in der Seiltruppe ein unvergessliches Erlebnis im blauen Funkeln des ewigen Eises. Denken Sie an winddichte und warme Bekleidung, Handschuhe, Wanderschuhe, Sonnenbrille, Proviant und Fotoapparat. Haugabre Glacier is a glacial arm of the Jostedal Glacier Nationalpark; easily accessible from within Jostedal Glacier National Park. On your way to the glacier your guide will tell you about the role the glacier has played in forming the landscape and about local glacial history. We adapt each encounter with the glistening blue-ice crystals according to the groupâ&#x20AC;&#x2122;s requests and weather conditions so that everyone in the rope-team is treated to a thoroughly memorable trip! Be sure to take the following with you; wind-proof outer clothing, warm clothing, mittens, sturdy footwear, sunglasses, food & drink and camera.


Online booking

Online Booking Sunnfjord

By inquiry/booking through us take notice of: • Method of payment; cash/card/prepaid • Can you bring your pet? • Rental; bed-linen • Routines by cancellation • Prices are subject to change during holidays • Cleaning. The information about the objects is provided by the management of the object. Destination Sunnfjord accept no responsibility for errors or changes that occur after this brochure has been printed. Information: post@sunnfjord.no Tel: + 47 57 72 19 51

www.sunnfjord.no

FØRDE

Season: 15.6.-31.8. Opening hours: Monday-Saturday: 9am - 5pm Sunday: CLOSED Førde tel. +47 57 82 22 50

Hestadfjord lake © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Do you need a place to stay? We can suggest several types of accommodation. Our online booking service can help you finding accommodation in our region.

JØLSTER

Season: 15.6. - 31.8. Opening hours: Monday-Saturday: 10am - 6pm Sunday: 12pm - 5pm Jølster tel. +47 57 72 85 88

19


Transport

20

BY BUS TO SUNNFJORD From Oslo, 3 daily departures. From Bergen and Ålesund, 5 daily departures. From Trondheim, 1 daily departure. Ad at the back. Nor-Way Bussekspress, tel. +47 815 44 444. www.nor-way.no. For local bus routes in Sunnfjord and for the region, please visit www.ruteinfo.net EXPRESS BOAT FROM BERGEN Express boat from Bergen to Lavik or Florø. www.norled.no from 1 May 2012. Bus from Lavik or Florø to Førde. THE HURTIGRUTEN (COASTAL STEAMER) The Hurtigruten calls daily at Florø on both its northbound and southbound voyages. Hurtigruten, tel. +47 810 30 000, www.hurtigruten.com

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

BY AIR Førde Airport Bringeland is located in the middle of Sunnfjord, with good connections to, for example, Oslo and Bergen with the airline Widerøe’s. Ad at the back. Bergen Airport is a 3 hours drive from Sunnfjord, and offers good connections to Norwegian cities and to international airports. Widerøe tel +47 810 01 200, www.wideroe.no. SAS, tel. +47 05400, www.sas.no

BY CAR The trip to Sunnfjord is a great experience in itself. From Oslo follow E16 to Hønefoss, RV7 to Gol and then RV52 over Mt. Hemsedal, E16 to Lærdal, RV5 to Sogndal and Førde. From Bergen and Ålesund take the E39. From Kristiansand to Evje and Røldal, RV13 from Odda to Moskog (Førde). Information about road and traffic conditions throughout Norway. Tel. 175 (+47 23 23 78 63 from abroad). Timetable information for ferries, buses and express boats. For Sogn og Fjordane call 177

when in the county. www.fjord1.no / www.ruteinfo.net CAR HIRE Hertz, Førde, Tel. +47 57 82 00 88 Avis, Førde, Tel. +47 57 72 50 80 Europcar Bilutleie, Førde, Tel. +47 57 82 08 11 TAXI Førde +47 57 82 14 25 Sande, Gaular +47 48 03 00 08 Skei, Jølster +47 905 75 555 Vassenden, Jølster +47 482 10 022 Hjelle`s Taxi, Naustdal +47 57 81 91 36


Accommadation Tal senger

Fiske

Vandring

Høyseth Camping CB

Bading

Fv 453

21

Handel

36

1 km

Golf 0m

Handicaptilpassa

16 km

2,5 km

28 km

NO

Addr: Stardalen, N-6843 Skei i Jølster – Tel. +47 57 72 89 63 • E-mail: camping@hoyseth.no • www.hoyseth.no

Hos oss kan du opplev naturskjønne Jølster. Høyseth Camping ligger i Stardalen i Jølster, med Jostedalsbreen som nærmeste nabo. Høyseth er et lite og rimelig, men koselig og populært sted. Vi har 8 campinghytter, 6 små (4 pers.) og 2 store (6 pers.), 15 campingenheter og sanitæranlegg. Kort vei til bre, fiskevann og bærplukking, og merket tursti til Briksdalen.

Stardalen Hyttegrend CB

Fv 453

Bei uns können Sie naturschönes Jølster geniessen. Wir liegt im Stardalen, Jølster, mit dem Jostedalsgletscher Nationalpark als nächster Nachbar.Høyseth ist ein kleines und preiwertes, aber gemütliches und beliebtes Campingplatz.Wir haben 15 Ställplätze für Camping,6 kleines Hütten(4 bettplätze) und 2 grossen Hütten (6 bettplätze), und anitäranlage mit Duschen.Vom der Camping ist der Weg kurz sowohl zu Angelnflüssen und Seen, Rafting, Gletschern und in die Gebirgswelt.

60

200 m

100 m

At Høyseth Camping you can experience the beautiful nature in Jølster. We are located in Stardalen, with the Jostedal glacier as a close neighbour. Høyseth is a small and reasonable, but cosy and popular place. We have 20 spaces for camping units, 6 small cabins (4 beds) and 2 large cabins (6 beds), and sanitary Installation with showers. Høyseth Camping is near by the glacier, fishing possibilities, and marked walking path to Briksdalen.

11 km

500 m

Addr.: Stardalen, N-6843 Skei i Jølster • Tel. +47 57 72 89 88 • Fax: +47 57 72 89 11 • E-mail: kontakt@stardalenhyttegrend.com • www.stardalenhyttegrend.com

10 høgstandard hytter for 4-6 personar i rolege omgjevnader. To soverom, bad med dusj og wc, vaskemaskin, velutstyrt kjøkken. Peisovn. Farge-TV. Terrasse med hagemøbler. Heilårsope. Bilveg heilt fram.

Skei Hotel H

E39/Fv 5

10 Hütten mit hohem Standard für 4-6 Personen. Schlafzimmer, Bad mit Dusche und WC. Waschmaschine, Küche mit kompletter Ausstattung. Kaminofen. Farbfernseher. Terrasse mit Gartenmöbelen. Ganzjährig geöffnet. Ruhige Umgebung. Befahrbarer Weg biz zu den Hütten.

250

100 m

200 m

200 m

Angenehmes und bequemes Hotel mit Traditionen seit 1889. Das Hotel liegt in herrlicher Natur am See Jölstravatnet.

250 senger i 129 komfortable rom, stor og hyggeleg spisesal, romslege salongar, 2 barar med alle skjenkerettar, levande musikk til underhaldning og dans. Aktivitetsavdeling med flott symjehall, sauna, boblebad, tyrkisk dampbad og solarium. Trimrom og leikerom for born.

250 Betten in 129 komfortablen Zimmern, großer, gemütlicher Speisesaal, geräumige Salons, 2 Bars, Livemusik zur Unterhaltung und zum Tanz. Aktivitätsabteilung mit schöner Schwimmhalle, Sauna, Jacuzzi, türkischem Dampfbad und Solarium. Fitnessraum und Spielraum für Kinder.

Stor kurs- og konferanseavdeling med plass for inntil 400 personar i plenum. 16 velutstyrte kurs- og møtelokale av ulik storleik, alle med både trådlaustog kabelbasert breibandssamband.

Große Kurs- und Tagungsabteilung mit Platz für 400 Personen. Insgesamt 16 gut ausgestattede Kurs- und Tagungsräume verschiedener Größe,- alle mit Breitbandsanschluß.

Eigen, stor hage. Breitt utandørs aktivitetstilbod med tennisbane, badminton, minigolf, robåtar og syklar. Hestesenter og flott 9-hols golfbane kun ca. 25 min. frå hotellet. Rafting. Ørretfiske, fjellturar og brevandring. Turar med hotellbuss og guide til nokre av dei mest kjende attraksjonane i området kvar veke i sommarsesongen. Helikopterturar over Jostedalsbreen.

Großer Garten. Umfassendes Angebot an Außenaktivitäten, z.B. Tennis, Badminton, Minigolf, Boots- und Fahrradverleih. Pferdezentrum und 9-Lochgolfplatz nur 25 Km vom Hotel entfernt. Rafting. Forellenangeln, Berg- und Gletscherwanderungen. Im Sommer wöchentlich geführte Busausflüge nach einigen der bekanntesten Attraktionen in der Umgebung. Hubschraubertouren über den Jostedalgletscher.

50

500 m

50 m

ONLINE-BOOKING

200 m

25 km

Yes

ONLINE-BOOKING

Hyggeleg og komfortabelt hotell med tradisjonar sidan 1889. Hotellet ligg vakkert til ved nordenden av Jølstravatnet.

E39

Yes

10 high standard cabins which accommodate 4-6 people. 2 bedrooms, bathroom with shower and wc, washing machine, fully equipped kitchen. Color-TV. Fireplace. Deck with outdoor furniture. Open all year round. Peaceful surroundings. Road all the way to cabin.

Addr.: N-6843 Skei i Jølster • Tel. +47 57 72 78 00 • Fax: +47 57 72 78 01 • E-mail: info@skeihotel.no • www.skeihotel.no

Skei Servicenter CB

25 km

500 m

Pleasant and comfortable resort hotel with traditions dating back to 1889. The hotel is situated in beautiful natural surroundings by Lake Jølster. 250 beds in 129 comfortable en suite bedrooms, spacious and pleasant dining room, 2 fully licensed bars, live music for entertainment and dancing. Large conference centre for up to 400 people. 16 well equipped meeting rooms and –suites, all with both wireless and cabled high speed, broadband connection. Indoor swimming pool, sauna, jacuzzi, turkish steambath and solarium. Fitness room and children’s playroom. Private, relaxing gardens. Wide range of outdoor activities with tennis court, badminton, "putting green" mini-golf, rowing boats and bicycles. Horse riding centre and spectacular 9-hole golf course nearby. White river rafting. Trout fishing, mountain hikes and glacier trips. Excursions by hotel coach with guide to some of the most well-known sights and attractions in the area. Helicopter flights over the Jostedal Glacier.

100 m

25 km

YES

Addr.: N-6843 Skei • Tel. +47 57 72 82 34/40 42 83 90 • Fax: +47 57 72 67 73 • E-mail: ola@essoskei.no • www.essoskei.no Skei Servicesenter ligg ved E39, i Skei sentrum. 3 hytter med 6 sengeplassar i kvar. Dei er nye og har høg standard. Bad med dusj og toalett. Tv, kokeplater og oppvaskmaskin. Heilårsutleige i gode, varme hytter. Vi kan tilby frukost, lunsj og middag samt utleige av møtelokaler og mulighet til levering av rundstykker,eller anna enkel servering. Vi driv også Haugen Camping, 1,5 km vest for Skei. Enkel overnatting i nostalgiske hytter. Oppstillingsplass for bubil/Campingvogn. Uleige av båt.

Hotell (H)

Pensjonat/Pension (P)

Liegt an der E39 im Zentrum von Skei. 3 neue Hütten mit hohem Standard mit je 6 Betten. Bad mit Dusche und Toilette. TV, Kochplatten und Spülmaschine. Ganzjahresvermietung in guten und warmen Hütten. Wir bieten zudem Frühstück, Lunch und Mittagessen an. Vermietung von Konferenzräumen und Belieferung von belegten Brötchen und Ähnlichem. Wir betreiben auch den Campingplatz Haugen Camping, 1,5 km westlich von Skei. Einfache Übernachtung in nostalgischen Hütten. Standplätze für Wohnmobile und Campingwagen. Bootsverleih.

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

Skei Servicesenter is located alongside regional road E39, in the centre of Skei. 3 new, high standard cabins, each sleeping up to 6 persons. The cosy, winter-insulated cabins contain bathrooms with shower and toilet. TV, cooking elements and dishwasher. Can be rented all year round. We offer breakfast, lunch and dinner as well as hire of meeting rooms. With meetings we can also serve coffee, light refreshments and similar to meet your requirements. We also run Haugen Camping, 1.5 km west of Skei. Basic accommodation in nostalgic cabins. Site for camper vans/ caravans. Hire of (row)boat.

Camping (CA)


22

Accommadation Tal senger

Fiske

Vandring

Bading

Fv 5

Kjøsnes Feriehytter CB

Handel

17

30 m

Golf 2 km

Handicaptilpassa

30 m

2 km

20 km

No

Addr.: Kjøsnes, N-6843 Skei i Jølster • Tel/fax. +47 57 72 85 29 • Mob. +47 97 01 92 86 • E-mail: nil-eikj@online.no • www.kjosnes.no Glimrande utgangspunkt som baseferie for å oppleve Nord Vestlandet. 3 høgstandard hytter, 2-3 soverom med 5-6 sengeplassar i kvar eining. Heilårsope. Båtar kan leigast med eller utan motor. Fjell- og breturar, godt aurefiske.

Beste Ausgangslage für Basisferien im nördlichen West-Norwegen. 3 Hochstandard-Ferienhäuser, je 2-3 Schlafzimmer und 5-6 Bettplätzen. Ganzjahrbetrieb. Boote können mit oder ohne Außenborder geliehen werden. Berg- und Gletscherwanderungen, gutes Forellenfischen. Die Hütten liegen in ruhiger Umgebung. Kinderfreundlich. Fußweg/Fahrradweg zum Ortskern in Skei.

Hyttene ligg i rolege omgjevnader. Barnevennleg. Gang- og sykkelveg til Skei sentrum.

Fv 5

Lunde Turiststasjon CB/P

35

1 km

0m

Excellent base and starting point for your holiday in the West Country. 3 high standard cabins with 2-3 bedrooms for 5-6 beds in each. Open all year round. Boats can be hired with or without motors. Fantastic mountain trips and glaciers walks. Good trout fishing. The cabins are situated in tranquil settings. Child-friendly. Walking and cycling path to Skei village.

1 km

12 km

Jølsterlia Hyttetun CB

E39

28

No

ONLINE-BOOKING

Addr: N-6843 Skei i Jølster Tel. +47 57 72 82 21 • E-mail: ahlunde@online.no • www. turiststasjon.no Rimeleg overnatting i rolege omgjevnader med mektig natur. 2 leiligheiter og 4 dobbeltrom m/u bad. Romma har tilgang til kjøkken. 4 hytter med enkel standard, 2-4 sengar. 1 høgstandard hytte med 2 soverom, 4-6 senger, stove, bad med vaskemaskin og kjøkken med oppvaskmaskin. Alle hyttene har utsikt mot fossefall og bre. Båtutleige og sal av fiske- og jaktkort. Utgangspunkt for fjellturar og brevandring. Fin utegrillplass ved elva. Leikeplass. Utleige av grillhytte og badestamp. Skytesimulator og øksekasting. Heilårsope.

30 km

Preiswerte Übernachtungen in ruhigen Umgebungen. 2 Wohnungen und 4 Dplzimmer mit oder ohne Bad. Die Zimmer haben Zugang zu einer Küche. 4 Hütten von einfachem Standard, 2-4 Betten. 1 Hochstandardhütte mit 2 Schlafzimmern, 4-6 Betten, Wohnzimmer, komfortabel ausgestattet Bad und Küche. Alle Hütten haben Aussicht auf den Wasserfall und den Gletscher Bootsverleih und Verkauf von Angel- und Jagdscheinen. Grillstelle. Die Grillhütte und der Badebottich können gemietet werden. Bergund Gletscherwanderungen. Ganzjahrbetrieb.

300 m

0m

Reasonable accommodation in peaceful surroundings. 2 flats and 4 dbl-rooms with and without bath. The dbl-rooms have access to a kitchen. 4 cabins with simple standard, 2-4 beds. 1 high standard cabin with 2 bedrooms, 4-6 beds, lounge, full equipped bathroom and kitchen. All cabins have views towards waterfall and glacier. Rental of boats and sell fishing and hunting permits. Starting point for mountain and glacier walks. Barbecue spot. Kiddies’ play area. Hire of barbecue cabin and outdoor hot tub. Shooting simulator and axe throwing game. Open all year.

800 m

8 km

16 km

No

Addr.: Årdal, N-6843 Skei i Jølster • Tel. +47 57 72 66 30 • E-mail: finn@jolsterlia.no • www.jolsterlia.no 5 store høgstandard hytter med peis inne og stor terasse ute. Flott utsikt og fint turterreng både sommar og vinter. Hyttene ligg i rolege og barnevennlege omgjevnader.

5 große und erstklassige Hütten mit Kamin und großer Terrasse. Herrliche Aussicht und tolles Wandergebiet im Sommer wie im Winter. Die Hütten befinden sich in ruhiger und kinderfreundlicher Lage. Unsere Gäste können unsere Boote auf dem See Jølstravatnet gratis benutzen. Das ganze Jahr über geöffnet. Wir betreiben auch die Veredlung und den Verkauf von wilden Forellen aus dem See Jølstravatnet.

Våre gjester disponerer båt gratis i Jølstravatnet. Heilårsope. Vi driv og med foredling og sal av villfanga aure frå Jølstravatnet.

Jølvassbu Camping CB/CA

E39

35

0m

0m

5 large high standard cabins with fireplace and large outdoor deck. Beautiful view and excellent touring countryside both in summer and winter. The cabins lie in quiet, child-friendly surroundings. Our guests are free to use our rowboats on Jølstravatn lake. Open all year round. We are engaged in the processing and sale of wild-catch trout from Lake Jølstra (Jølstravatnet).

100 m

150 m

1,5 km

Yes

© N. Rønnekleiv

Addr.: N-6847 Vassenden • Mob. +47 92 06 22 03 • E-mail: post@jolvassbu.no • www.jolvassbu.no Du finn oss på Vassenden på sørsida av elva Jølstra ved Jølstravatnet. I naturskjøne omgjevnader kan du nyte rolege, avslappande feriedagar. Her kan du gå turar i merka løyper, sykle langs småvegar, fiske, bade, rafte, spele golf, gå på breen eller shoppe. Om vinteren er det gode skitilbod med løyper og alpinanlegg. Vi tilbyr hytter med 5 sengar i 2 soverom, stove, kjøken, med utstyr og terrasse. Plass for telt, vogn og bubil. Sanitæranlegg med seperate dusjrom og eige rom for funksjonshemma. Vask og tørk av klede, sykkelutleige, sal av turkart og fiskekort.

PlusCamp Jølstraholmen Camping og Hytter CB/CA

E39

90

Wir befinden uns in Vassenden auf der Südseite des Flusses Jølstra. In dieser herrlichen Landschaft können sie sich entspannen. Man kann Wandern, Fahrrad fahren, angeln, baden, raften, Golf spielen oder auf dem Gletscher gehen. Im Winter; Skilaufen mit Langlaufloipen und Skiliften vor Ort. Wir haben Hütten mit 5 Betten in 2 Schlafzimmern, Wohnzimmer, ausgestatteter Küche und Terrasse. Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile. Servicegebäude mit Duschen und einem behindertengerechten Raum. Waschm., Fahrradverleih, Karte und Angelscheine.

0m

10 m

2 km

You will find us at Vassenden on the south side of the Jølstra river. In beautiful surroundings you can enjoy a relaxing holiday. You might fancy hiking, bicycling, fishing, swimming, rafting, maybe a round of golf, or a guided walk on the glacier. In winter; ski trails and alpine slopes. We offer cabins, each with 5 beds in 2 bedrooms, lounge, fully outfitted kitchen and terrace. Sites for tents, caravans and camper vans. Sanitary building with showers and separate room for physically disadvantaged persons. Washing facilities, bicycle hire, sale of maps and fishing licences.

10 m

200 m

N-6847 Vassenden • Mob: +47 95 29 78 79 • E-mail: post@jolstraholmen.no • jolstraholmen@pluscamp.no • www.jolstraholmen.no Vi ligg i Jølster kommune, 25 km vest frå Skei sentrum i retning Førde, 18 km frå Førde. Det er lett tilkomst frå E39. Jølstraholmen ligg idyllisk til ved fiskeelva Jølstra, ei av Noregs beste ørretelvar. Vi har 18 hytter, 12 heilårshytter. 60 camping-/caravanplassar med straum, 50 plassar med straum, vatn og kabel-tv. 40 sesongplassar. Nytt sanitæranlegg. Gratis dusj til våre gjester! 4 nye moderne velutstyrte leiligheter. 61 29` 17”N - 6 4 ` 59” Ø

Hotell (H)

Pensjonat/Pension (P)

Wir befinden uns in der Gemeinde Jølster, zwischen Skei und Førde an der E 39, 25 km westlich vom Ortszentrum in Skei und 18 km von Førde. Der Campingplatz liegt in idyllischer Lage am Fluss Jølstra, einem der forellenreichsten Flüssen in Norwegen. Wir verfügen über 18 Hütten, davon sind 12 Ganzjahreshütten. 60 Wohnmobil-/Wohnwagenplätze mit Strom, 50 Plätze mit Strom, Wasseranschluss und Kabelfernsehen. 40 Saisonplätze. Neue Sanitäranlage. Für unsere Gäste sind die Duschen gratis! 4 neue moderne und gut ausge-stattete Wohnungen.

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

We are located in Jølster Municipality, 25 km west of Skei village centre in the direction of Førde, 18 km from Førde. Easy access from County Road E39. Jølstraholmen is idyllically situated by the river Jølstra, renowned as one of Norway’s best rivers for fishing trout. We have 18 cabins, 12 winter-insulated cabins. 60 camping/caravan sites with power points, 50 sites with power points, water supply and cable TV. 40 seasonal sites. New sanitary building. Free showers for our guests! 4 new, modern fully equipped apartments.

Camping (CA)


23

Accommadation Tal senger

Fiske

Vandring

Øvrebø Hytter & Motell CB

Bading

E39

Handel

64

250 m

Golf 0m

Handicaptilpassa

2,5 km

500 m

1 km

No

Addr.: N-6847 Vassenden • Tel. +47 57 72 71 26 • Fax: +47 57 72 75 39 • E-mail: hytter@c2i.net • www.hytteutleige.no Kos deg hos oss! Ferieanlegg i rolege omgjevnader nær Jølstravatnet. Vi har 8 hytter med god standard, bygde etter dei beste norske tradisjonar med utvendig panel i furu, torvtak og småruta vindauge. Alle hyttene er vinterisolerte, med salong, spisekrok, kjøkken med komplett utstyr og to soverom. Bad/dusj/wc er standard. Hyttene har 4-11 sengeplassar. Motellet er ein naturleg del av ferieanlegget. 8 leiligheiter, 2-4 personar. Alle med eige kjøkken, dusj/wc og møblert terrasse. Aurefiske, variert turterreng, rafting og kort veg til golfbane. Vi har båtutleige og sal av fiskekort. Du finn oss ved E39, 20 km frå Førde. Over brua på Vassenden, sving deretter til høgre og køyr 400 m. Velkommen!

Genießen Sie einen Aufenthalt bei uns! Ferienanlage in ruhiger Umgebung nahe des Sees Jølstervatnet. Wir haben 8 Hütten mit hohem Standart, nach bester norwegischer Tradition erbaut, mit Kieferverkleidung an den Außenwänden, Grasdach und mit kleinen Fensterscheiben. Alle Hütten sind für den Winter isoliert, mit Wohnzimmer, Essecke, voll ausgestatteter Küche und 2 Schlafzimmern. Bad/Dusche/WC sind Standart. Die Hütten haben 4-11 Betten. Das Motel ist ein Teil der Ferienanlage, 8 Wohnungen, 2-4 Personen. Alle Wohnungen haben eine eigne Küche, Dusche/WC und eine möblierte Terrasse.

Fv 13

40

0m

500 m

All of the cabins are winter-insulated, each with a lounge, dining nook, fullyequipped kitchen and two bedrooms. Bathroom/shower/WC are standard. The cabins sleep 4-11 persons. The motel is an integrated part of the holiday complex. 8 apartments, each sleep 2-4 persons. All with own kitchen, shower/WC and furnished terrace. Trout fishing, contrasting terrain for Nature walks, rafting and just a short distance from the golf course. We have boats for hire and sell fishing licences.

Das Angeln nach Forellen, abwechslungsreiches Wandergebiet, Wildwasserfahrten und kurzer Weg zur Golfbahn. Bei uns können Sie Boote mieten und Angelscheine kaufen. Wir sind an der E39, 20 Km von Förde zu finden. Bei Vassenden nach der Brücke nach rechts abbiegen und 400 M weiterfahren. Herzlich willkommen

Viksdalen Camping CB/CA

Get away from it all and relax with us! A holiday complex in tranquil surroundings close to Lake Jølstra. We have 8 cabins of comparable standard, constructed according to the best Norwegian traditions with outer panels of pine, turf roofs and charming, chaliced windows.

You’ll find us beside Main Road E39, 20 km from Førde. Drive over the bridge at Vassenden, then turn right and drive a further 400 metres. Welcome!

20 m

5 km

30 km

No

Addr.: N-6978 Viksdalen • Tel. +47 95 78 77 57 • E-mail: atle.vallestad@online.no Vi har 7 godt utstyrte hytter med plass til 4-6 personar, varmt og kaldt vatn. 2 hus med dusj og TV. Vi ligg ved elva Gaula, rett ved Vallestadfossen. Fiske i elv og i vatn, båt i Haukedalsvatnet. Sal av fiskekort og kioskvarer.

Cabins for rent in Viksdalen

CB

Fv 13

24

Wir haben 7 gut ausgestattete Hütten mit Platz für 4 bis 6 Personen, warmes und kaltes Wasser. 2 Häuser mit Dusche und TV. Wir liegen am Fluß Gaula, ganz in der Nähe vom Wasserfall Vallestadfossen. Fischen im Fluß und in Seen, Boot auf dem See Haukedalsvatnet. Verkauf von Angelscheinen und Kioskwaren.

100 m

0m

We have 7 fully equipped cabins for 4-6 persons, hot and cold water. 2 houses with shower and TV. We are close to the watercourse Gaula and the waterfall Vallestadfossen. Fishing in the river and the lakes close to the camping. Boat in Haukedalsvatn lake. Fishing licence and snacks for sale.

200 m

500 m

45 km

No

Addr.: N-6978 Viksdalen• Arnstein Hoff tel. +47 57 71 79 46 / 911 76608 • E-mail: a-hof@online.no • Jarle Arvid Hellebust tel. +47 57 71 97 22 / 901 21953 • E-mail: jarle49@yahoo.com Helge Hoff tel. +47 57 71 79 45 / 906 19823 • E-mail: hehof@online.no • www.gaular.com

4 familiehytter til leige i Viksdalen. 6-8 personer. Høgstandardhytter i flott turterreng både sommar og vinter – fiske, vandre, sykle- og skimuligheter for heile familen. Kort veg til fossar og vatn, fjordar og bre.

Hov Hyttegrend CB/CA

Fv 13

68

www.sunnfjord.no • www.viksdalen.no

4 Familien Hütten im Viksdalen mit Platz für 6 bis 8 Personen. Hochstandardhütten im tolles Wandergebiet im Sommer wie im Winter. – angelen-, wandering-, fahrraden- und skimøglichkeiten für die ganze Familie. Geringe Entfernung zu Wasserfällen und Seen, Fjorden und Gletschern.

50 m

50 m

Cabins for rent in Viksdalen 4 family-cabins for  6 - 8 persons. High standard/all facilities cabins in exellent touring countryside both summer and winter – fishing, hiking, bicicling and skiing for the whole family. Short distance from waterfalls and lakes, fjord and glacier.

100 m

11 km

50 km

No

Addr.: N-6978 Viksdalen • Tel. +47 57 71 79 37 • Mobile: +47 91 18 84 66 • E-mail: ottarhov@c2i.net • www.hovhyttegrend.no Ved Rv13 nær Gaularfjellet. Denne vegen vil om få år få status som Nasjonal Turistveg. 22 hytter i 3 storleikar; 13, 28 og 45 kvm, også med toalett og dusj. 2 – 6 personar. Servicebygg med kiosk, camping med 20 straumuttak. Aurefiske i elvar og vatn, robåt og kano. Salg av fiskekort. Dagleg minibusservice for turgåarar på Fossestien. Godt utgangspunkt for baseferie i Fjord Norge.

Hotell (H)

Pensjonat/Pension (P)

An der Straße Rv13 in der Nähe des Gebirges Gaularfjellet. Diese Straße wird in wenigen Jahren den Status „Grüne Straße" (Nasjonal Turistveg) bekommen. 22 Hütten in drei Größenordnungen: 13, 28 und 45 m2, mit Toilette und Dusche. 2 – 6 Personen. Kiosk, Camping mit 20 Stromanschlüssen. Forellenangeln in Flüssen und Binnenseen, Ruderboot und Kanu. Angelkarte. Täglich fahren wir unsere Gäste mit dem Kleinbus zum Wandern auf dem Wasserfallpfad. Guter Ausgangspunkt für Tagesauflüge.

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

By regional road Rv13 near Gaularfjellet. In a few years’ time this road will gain status as a National Tourist Road. 22 cabins in 3 sizes; 13, 28 and 45 sq. m, also with toilet and shower. 2 – 6 persons. Service centre with kiosk, camping with 20 power points. Trout fishing in rivers and lakes, rowing boats and canoes. Sale of fishing licence. Daily mini-bus service for hikers on the Waterfall Path. Good starting point for base camp holiday in Fjord Norway.

Camping (CA)


24

Accommadation Tal senger

Fiske

Vandring

Hestad Gard

CB

Bading

Fv 610

Handel

6

200 m

Golf 0m

Handicaptilpassa

200 m

10 km

41 km

No

Addr.: Hestadgrend, N-6973 Sande i Sunnfjord • Mobile: +47 95 22 41 55 • Tel. +47 57 71 76 44 • E-mail: kjell@hestad-gard.no • www.hestad-gard.no Gamal tømmerstove frå 1884, fullt restaurert 2003. Høg standard, 75 m2, 3 soverom (1 i anneks) med sengeplasser til 6 personar pluss ekstrasenger. Fullt utstyrt kjøken og stove med peisomn. Oppvaskemaskin, vaskemaskin, parabol. Ligg 200 m frå landskapsvernområde og Hestad kapell. Godt aurefiske i vatnet, garnfiske. Båt.Badeplassar, riding hest/ponni. Fleire merka turstiar, t.d. Gøyvinga.

Nedrestrand Gard

CB/P

Fv 421

Blockhütte von 1884, restauriert 2003. Hoher Standard, 75 m2, 3 Schlafzimmer mit Betten für 6 Personen zuzüglich Extrabetten. Küche und Wohnzimmer mit Kamin. Waschmaschine, Satellitenanschluss. In Hestad 200 m vom Landschaftsschutzgebiet und der Kirche Hestad Kapell. Reichhaltiger Forellenbestand im See, Fischen mit Netzen. Bootsverleih. Badestrände, Pferde/Ponyreiten. Mehreren markierten Pfaden, zum Beispiel Gøyvinga.

8

200 m

0m

Log cabin built in 1884, restored in 2003. High standard, 75 m2, 3 bedrooms (1 in annexe) that sleeps 6 persons plus extra fold-up beds. Fullyequipped kitchen and lounge with wood stove. Washing machine, TV satellite dish. Located 200 metres from a protected nature reserve and Hestad Chapel. Good trout fishing in the lake, net fishing. Boat. Swimming spots, horse/pony riding. Several marked trails, for example Gøyvinga.

200 m

9 km

40 km

No

Addr.: Hestadgrend N-6973 Sande i Sunnfjord • Tel. +47 57 71 76 41 • Mob. 91 12 69 55 • E-mail: livogjoar@nedrestrand.com • www.nedrestrand.com Særprega tunmiljø med restaurert hovedhus frå 1864. Huset inneheld ei røykstove på 40m2, nytta til ulike arrangement. Servering og formidling av gardshistorie. Overnattingsdel på 85m2 inneheld stove, fullt utstyrt kjøkken og vaskerom med oppvaskemaskin og vaskemaskin, bad med wc, varmekablar og dusj. Oppreidde senger. Kan få frukostservering. Båtleige. Gode fiskeog turtilhøve. Sykkelleige, lett terreng. Sesong heile året.

Per Lien CB

Fv 610

Spezielle Bauernhofatmosphäre mit einem restaurierten Hauptgebäude aus dem Jahr 1884. Im Haus befindet sich eine 40m2 . Bewirtung und Einblick in die Geschichte des Hofes. Die Wohneinheit ist 85 m2 groß und beinhaltet Wohnzimmer, Küche, Waschraum mit Spülmaschine und Waschmaschine, ein Badezimmer mit WC, Wärmekabel und Dusche. Bezogene Betten. Frühstück kann angeboten werden. Bootverleih, Gute Angel- und Wandermöglichkeiten. Fahrradverleih. Das ganze Jahr über geöffnet.

10

60 m

10 m

Charming farmhouse (1864) settlement with the restored main residence. The building contains a traditional Norwegian røykstove (40m2), which can be used for all occasions. Serving of food and guests are given an insight into the farm’s history. Accommodation section (85m2) contains a lounge, kitchen and washroom with dishwasher and washing machine, bathroom with WC, heated floor and shower. Beds ready made up. Breakfast service available. Boat hire. Good fishing and lovely area for walks and cycling. Open allyear round.

100 m

7 km

40 km

No

Addr.: Hestadgrend, N-6973 Sande i Sunnfjord • Tel. +47 57 71 76 25 • Mob. +47 48 23 37 44 • E-mail: per.lien@gmail.com 1 tømmerhytte med høg standard, 73 m2 med plass til 6 personar. 1 hus med høg standard, 66 m2 med plass til 4 vaksne og 2 barn. Begge ligg i Hestadgrend og nær eit godt fiskevatn. Turterreng rett utanfor døra, kort veg til fossar, bre og fjord. Utleige av båt og sal av fiskekort. Godt utgangspunkt for dagsturar.

Sande Kro og Hotell H

E39

34

1 Hütte im Blockbau von hohem Standard, 73 m2 mit Platz für 6 Personen. 1 Haus von hohem Standard, 66 m2 mit Platz für 4 Erwachsene und 2 Kinder. Beide Gebäude in Hestadgrend gelegen, in kurzem Abstand von einem fischreichen See. Wandergelände gleich vor der Tür, kurze Entfernung zu Wasserfällen, Gletscher und Fjord. Bootsverleih und Verkauf von Angelscheinen. Guter Startpunkt für Tagesausflüge.

0m

200 m

1 log timber cabin of high standard, 73 m2 that sleeps 6 persons. 1 house of high standard, 66 m2 that sleeps 4 adults and 2 children. Both are located at Hestadgrend and close to a lake renowned for its fishing. Ideal terrain for walks just outside the front door, short distance to waterfalls, the glacier and fjord. Hire of rowboat and sale of fishing licences. Ideal starting point for day trips.

200 m

20 m

Døskelandlia Camping CB/CA

Fv 610

30

Sie finden uns an der E39 auf halber Strecke zwischen Bergen und Stryn, am Ort Sande in der Gemeinde Gaular. Ein gemütliches Hotel mit 15 Zimmern, je mit Dusche, TV, Radio und Telefon. Ausgezeichnete Küche mit Frühstück, belegte Brote, Kuchen, Lunch und Mittagessen. Aktivitäten: Fischen und Jagd, Schießbahnen, Tontaubenschießen, Schwimmen, Fußwandern. Neurenovierte Tagungs- und Gesellschaftsräume. Behindertengerechtes Restaurant.

100 m

3 km

No

ONLINE-BOOKING

Addr.: N-6973 Sande i Sunnfjord • Tel. +47 57 71 80 50 • Fax: +47 57 71 80 51 • E-mail: post@sandehotel.no • www.sandehotel.no Du finn oss ved E39 midtvegs BergenStryn, på Sande i Gaular kommune. Eit koseleg hotell med 15 rom, alle med dusj, tv, radio og telefon. Kroa kjenneteiknast for sitt framifrå kjøkken, som serverar frukost, smørbrød, kaker, lunsj og middag. Aktivitetar – fiske og jakt, skytebanar for leirdue og rifleskyting, bading og fotturar. Nyoppussa møte- og selskapslokale. Restaurant er tilrettelagt for funksjonshemma.

40 km

50 m

We are situated on the E39 halfway between Bergen & Stryn at Sande in Gaular Municipality. A pleasant hotel with 15 rooms, all with shower, TV, radio & telephone. The inn is well known for its excellent kitchen, which serves breakfast, sandwiches, cakes, lunch and dinner. Activities include fishing and hunting, clay pigeon and rifle shooting, swimming and walks. Recently renovated meeting and party premises. Our buildings have been specifically designed to meet the needs of the physically disadvantaged.

3 km

43 km

No

Addr.: N-6973 Sande i Sunnfjord • Tel./Fax: +47 57 71 89 12 • E-mail: knut@prestegard.no Du finn oss 3 km frå Sande sentrum mot Dale ved Gaularelva. Vi tilbyr campinghytter med 2 soverom, dusj, oppvaskmaskin og enklare hytter. I hovudhuset leiger vi ut doble soverom med tilgang til kjøkken og bad. Campingplassen har òg oppstillingsplass for bubilar og telt. Vi har båtar til utleige og sal av fiskekort.

Hotell (H)

Pensjonat/Pension (P)

Wir sind am Fluß Gaularelva, 3 km vom Sande Zentrum in Richtung Dale. Unsere Campinghütten haben 2 Schlafraüme, Dusche und Geschirrspüler für Hütten mit einfachem Standard. Im Haupthaus vermieten wir Doppelzimmer mit Küchen- und Badbenutzung. Stellplätze für Campingwagen und Zelt. Wir vermieten auch Boote und verkaufen Angelscheine.

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

You will find us 3 km from Sande township towards Dale, by the Gaularelva river. Here you will find: High standard cabins with 2 bedrooms, shower and dishwasher to huts of a more basic standard. We rent out a double bedroom in the main residence, with access to the kitchen and bathroom. The camping grounds has sites for campervans, caravans and tents. We also have boats for hire and sale of fishing licences.

Camping (CA)


25

Accommadation Tal senger

Fiske

Døskeland Bruk

Vandring

Bading

CB

Fv 610

Handel

25

0m

Golf 0m

Handicaptilpassa

4 km

4 km

40 km

No

Addr.: NO-6973 Sande i Sunnfjord • Tel. +47 95 20 39 49 • Fax: +47 57 72 01 01 • E-mail: olerune@doskeland.net • www.doskeland.com Døskeland Bruk ligg vakkert til ved lakseelva Gaula mellom Sande og Bygstad i Gaular kommune. 5 hytter med fullt utstyrt kjøkken, bad, parabol-tv, 2 til 4 soverom og 5 til 9 sengeplasser. Laksefiske i Gaula på eigne og formidla laksevald og aurefiske med og utan båt. Vi har også forskjellige båtar med og utan påhengsmotor på Dalsfjorden for utleige. Om hausten tilbyd vi hjortejakt og småviltjakt. Det er viking grav på garden og kunstutsalet Ellen’s Atelier. Kort veg til skytebane og gode turløyper i området. Tilgjengeleg møte- og selskaplokale. Avkjøring fra Rv39 mellom Førde og Sande (ca 5 km. før Sande) ved skiltet til ”Alværen”.

Rytnetunet

CB

Fv 391

12

Døskeland Bruk befindet sich am Lachsfluss Gaula in naturschöner Ungebung in der Gemeinde Gaular. An Hof befinden sich 5 voll ausgestattete Hüttenn. Angebot haben wir Lachsangeln in der Gaula. Im Herbst bieten wir die Hirsch- und Kleinwildjagd an. Außerdem befinden sich mehrere Wikingergräber auf dem Hof und der Kunstverkauf Ellen`s Atelier. Kurzer Weg zum Schießstand und markierte Wanderwege. Vor Ort sind auch Konferenz- und Gesellschaftssäle mit Beamer und Internet verfügbar. Døskeland Bruk liegt zwischen Førde und Sande. Ausfahrt beim Schild „Alværen“ an der E-39.

1 km

0m

Døskeland Bruk in beautiful Gaular - close to salmon-fishing. 5 cabins fully furnished w/2-4 bedrooms (5-9 beds). Salmon & trout fishing in Gaula from shore or boat, and also boats for rent in Dalsjorden. Fall offers deer & small wild animal hunting. Short way to hiking & firing range. Facilities for group-arrangements close-by. Rv39 between Førde & Sande.

2 km

1 km

No

Addr.: Rytne Gard, N-6977 Bygstad • Mob. +47 97 14 00 60 • E-post: meretelarsmon@gmail.com • http//:rytne.wordpress.com Spesiell atmosfære i historisk gardsmiljø oppunder Storehesten i Bygstad, 5 km frå sentrum.120 m2, 4 familierom, to hemsar, stort fellesrom, moderne kjøken og bad, utandørs badestamp, fantastisk utsikt over Dalsfjorden, flotte vandrevegar og skogløyper for dagsturar/stølsturar. Båtutleige for fiske i fjorden. Sesong heile året.

A little slower A little fitter A little "richer" …and a lot more natural……

Contact person: Ms Merete Larsmon.

Førde city

Førde Pensjonat P

E39

40

Besondere Atmosphäre in historischem Bauernhofmilieu oben unter dem Berg Storehesten, 5 km von Ortszentrum Bygstad. 120 m2, 4 Familienzimmer, zwei offene Dachschlafböden, moderne Küche und Bad, Außenbadebottich, großartige Aussicht über den Dalsfjord, schöne Wanderwege und Waldpfade für Tageswanderungen und Almtouren. Bootsvermietung für Fischen im Fjord. Ganzjahrbetrieb.

4 km

2 km

A special atmosphere of historical farming surroundings up under the Storehesten mountain in Bygstad, 5 km from the centre. 120m, 4 family rooms with lofts, large communial room, modern kitchen and bathroom. Outside bath tub. Fantastic view of the Dalsfjord, wonderful forest walks and the opportunity for day trips up to the summer farms. Boats for hire if you want to fish in the fjord. Open all year.

1 km

900 m

18 km

No

Addr.: Halbrendslia 14, N-6800 Førde. • Tel./Fax: +47 57 82 11 64 • E-mail: hillers@online.no • http://hillers.home.online.no

Koseleg pensjonat sentralt i Førde. 17 nyoppussa rom. Rimelege prisar med frukost inkludert. Fullt utstyrt minikjøkken.

Førde city

Rica Sunnfjord Hotel og Spa H

E39

410

Gemütliche Pension, zentrale Lage in Førde. 17 neurenovierte Zimmer. Niedrige Preise einschließlich Frühstück. Voll ausgestattete Miniküche.

300 m

2 km

Cosy pension located in the centre of Førde town. 17 newly renovated rooms. Reasonable prices with breakfast included. Fully equipped mini-kitchen.

0m

100 m

Addr.: Storehagen 2, P.O.Box 684, N-6804 Førde • Tel. +47 57 83 40 00 • Fax: +47 57 83 40 01 • E-mail: rica.sunnfjord.hotel@rica.no • www.rica.no Med 205 rom og 410 senger er Rica Sunnfjord Hotel eit moderne storhotell med alt det du ønskjer av fasilitetar. Romma er velutstyrte og fritidstilboda er omfattande, med innandørs og utandørs symjebasseng, tennisbane, minigolf, leikeplass, trimrom, solarium og badstover. Det førsteklasses kjøkkenet er viden kjent -spesielt for buffeten i Restaurant Laxen. Hotellet er med i prosjektet "Lokalmat på menyen" som skal løfte fram dei lokale matprodusentene, styrke samarbeid mellom landbruk og reiseliv, og ikkje minst - heve di matoppleving. Du kan velgje mellom seks større og mindre serveringsstader frå populære Restaurant Laxen til Barthold med levande musikk fredagar og laurdagar. Vi har og ei stor og ny kurs- og konferanseavdeling, med to heiltidstilsette kursvertar. Velkomen til møtestaden midt i fjordfylket!

Hotell (H)

Pensjonat/Pension (P)

Mit 205 Zimmern und 410 Betten ist Rica Sunnfjord Hotel ein modernes Großhotel mit allem, was man an Einrichtungen wünschen kann. Die Zimmer sind gut ausgestattet und die Freizeitangebote sind umfassend, mit Innen- und Außenschwimmbecken, Tennisplatz, Minigolf, Spielplatz, Fitnessraum, Solarium und Saunas. Die erstklassige Küche des Restaurants Laxen, insbesondere ihr Büfett hat einen berühmten und guten Ruf. Das Hotel nimmt an dem Projekt „Regionales Essen auf der Speisekarte" teil, wo die ortsansässigen Rohwarenproduzenten profiliert und die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Fremdenverkehr gestärkt werden sollen. Das Wichtigste dabei: Ihre Gaumenfreuden erreichen neue Höhen! Man kann zwischen 6 größeren und kleineren Lokalen wählen. Angefangen bei dem beliebten Restaurant Laxen bis zu dem Barthold, wo an Freitagen und Samstagen Live Musik spielt. Wir haben außerdem eine große und neue Kurs- und Konferenzabteilung mit zwei Vollzeitbeschäftigten Kursgastgebern. Willkommen in der Treffpunkt mitten im Fjordfylke!

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

18 km

Yes

ONLINE-BOOKING

With its 205 fully equipped rooms and 410 beds, Rica Sunnfjord Hotel is a modern, large hotel with every facility you could ever want. Leisure activities are well catered for here, with an indoor and an outdoor swimming pool, tennis court, mini-golf, children’s play area, fitness room, sun beds and saunas. Our first-class kitchen has gained wide renown – particularly for the buffet in Restaurant Laxen. The hotel is a participant in the project "Local food on the menu", the purpose of which is to draw attention to the local food producers, forge bonds between agriculture and tourism, and not least – enhance your dining experience. Take your pick from six larger and smaller in-house dining establishments, from the popular Restaurant Laxen to the Barthold, which features live music on Fridays and Saturdays. We have a large, brand new course and conference division, where you will be ably assisted by two fulltime course hosts/hostesses. Welcome to the place to meet at the heart of the Fjord County!

Camping (CA)


26

Accommadation Tal senger Førde city

Fiske

Vandring

Førde vandrerhjem P

Bading

Fv 481

Handel

110

6 km

Golf 100 m

Handicaptilpassa

2,0 km

300 m

Addr.: Sunnfjord Folkehøgskule, Solvang 3, N-6800 Førde • Tel. +47 90 61 97 70 • Fax: +47 57 82 99 61 • E-mail: forde@hihostels.no • www.hihostels.no/forde Koselig og familievennlig, kun 2 km fra Førde sentrum. 60 rom, med og uten bad på rommet, flere TV stuer og frokost. Enkeltrom, dobbeltrom og flotte familierom med gratis internet, parkering og vaskemaskiner for å nevne noe. Vi holder kurs og konferanser for opptil 120 personer. Egen grillplass til fri bruk, og masse flotte uteareal bruke. Kontakt oss nå for bestilling, og nytt den koselige atmosfæren hos oss. Velkommen til Førde Vandrerhjem!

Førde city

Quality Hotel Førde H

E39

Førde Vandrerhjem - Wanderherberge Gemütlich und familienfreundlich, nur 2 km vom Zentrum in Førde entfernt. 60 Zimmer mit und ohne Badanschluss. Mehrere Aufenthaltsräume mit TV. Frühstück. Einzelzimmer, Doppelzimmer und geräumige Familienzimmer mit gratis Internet. U.a. Parkplätze, Waschmaschinen. Gut geeignet für Kurse und Konferenzen für bis zu 120 Personen. Freier Zugang zum Grillplatz und in die naturschöne Umgebung. Nehmen Sie zum Bestellen bitte Kontakt mit uns auf, und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre bei uns. Herzlich Willkommen im Førde Vandrerhjem!

150

6 km

100 m

ONLINE-BOOKING

300 m

100 m

18 km

Yes

ONLINE-BOOKING

Heimekoseleg hotell med 69 rom, alle med bad, dusj, telefon og TV. Trådlaust internett på heile hotellet.

Gemütliches Hotel mit 69 Zimmer, alle mit Bad, Dusche, Telefon und Fernsehen. Kabelloses Internet überall im Hotel.

Cosy hotel with 69 rooms, all with bathrooms, showers,phones and TVs. Wireless internet throughout the hotel.

Vi har kurs- og konferanseavdeling med kapasitet for inntil 400 personar.

Wir haben eine Kurs- und Tagungsabteilung, die Platz für 400 Personen bietet.

We have a conference- and congress section, with a capacity of 400 persons.

Im Speisesaal werden Frühstück und Lunch sowie kaltes Büffet täglich zwischen 18.00 und 21.00 Uhr serviert.

The hotel’s dining room serves breakfast and lunch daily. The hot/cold buffet is also served daily from 6.00 pm to 9 pm.

Weinstube für bis 30 Personen für Partys, Tagungen und Abendessen.

Wine lounge that seats 30 persons, perfect for parties, meetings and special dinners.

Matsalen serverer frukost og lunsj samt kaldtbord med varme retter kvar dag frå kl. 18:00-21:00. Vinstove for 30 personar til selskap, møte og middagar. Restaurant Mathilda serverer á la carte kvar dag frå kl. 15:00 med prisar frå kr. 69,-.

In Restaurant Mathilda wird täglich ab 3 Uhr á la Carte serviert. Preise ab NOK 69.-.

Skjenkestova dansebar med alle rettar, ope onsdag - laurdag - aldersgrense 23 år. Fjord SPA står klar til å ønskje deg velkommen med tyrkisk bad,sauna, trimrom, solarium, boblebad både inne og ute, frisør og massasjesalong. Og hugs: Det treng ikkje koste allverda!

Førde Gjestehus og Camping CB/CA/P

168

Mathilda Restaurant serves a menu every day from 3 pm, prices from NOK 69.-

"Skjenkestova" ist vom Mittwoch bis Samstag geöffnet Tanzbar mit alle Schankrechte. Altergrenze 23 Jahr.

"Skjenkestova" bar is open with dancing from Wednesday - Saturday. 23 years of age.

Fjord SPA heißt Sie herzlich willkommen. Unsere Wellnessabteilung umfasst Türkisches Bad, Sauna, Fitnessraum, Solarium, innen- und aussen Jacuzzi Friseur und Massage.

Ready and waiting to pamper you is our Fjord SPA. The wellbeing section offers a Turkish bath, sauna, fitness room, sun beds, jacuzzis both in- and outdoors, hair stylist and massage.

5 km

1,5 km

50 m

Addr.: Kronborgvegen 44, N-6800 Førde • Tel. +47 46 80 60 00 • E-mail: post@fordecamping.com • www.fordecamping.com Førde Gjestehus og Camping kan heile året, ynskje alle hjarteleg velkomen til overnatting i rolege og trivelege omgjevnader. Våre 24 høgstandard hytter har stove med minikjøkken, eige bad med dusj og WC, og 1-2 soverom. Vi kan tilby 6 leiligheiter m/2 soverom + 4 rom m/kjøkken i nytt bygg. I vårt gjestehus har vi 16 rom med 1 etasjeseng, alle romma har eigen dusj og WC. I gjestehuset er det også tilgang til felleskjøkken. Om sommaren er 100 oppstillingsplassar for vogn, bubil eller telt og eit moderne serviceanlegg med dusj, wc og gjestekjøkken tilgjengeleg. I høgsesongen serverer vi frukost. På vårt store uteområde er det god plass til leik, ballaktivitetar og minigolf. Vi har eigne lokale over to plan for selskap, kurs og konferansar. I 1 etg. har vi 2 selskapslokale med plass til 70 / 50 personar og i 2. etg. inntil 25 personar. Du finn oss ved å ta av frå E39 i rundkøyring 1 km aust for Førde sentrum. På høgre sida av fylkesvegen til Sentralsjukehuset, rett før elva Jølstra, vil du finne oss.

Hotell (H)

YES

Førde Vandrerhjem (Hostel) Cosy and family-friendly, just 2 km from the centre of Førde. 60 guest rooms, with or without bathroom, several TV lounges and breakfast. Single rooms, double rooms and family rooms with free Internet. Washing machines available for guest use. Free parking. We hold courses and conferences for up to 120 persons. Own barbecue area within the spacious, pleasant grounds of the hostel. Don’t hesitate to contact us for a booking. Come and enjoy the ‘home-away-from-home’ atmosphere here. Welcome to Førde Vandrerhjem!

Addr.: Hafstadvg. 26, P.O.Box 683, N-6801 Førde • Tel. +47 57 82 81 10 • Fax: +47 57 82 81 11 • E-mail: adm@forde-hotell.no • www.forde-hotell.no

Førde city

21 km

Pensjonat/Pension (P)

Bei Førde Gjestehus og Camping sind Gäste das ganze Jahr herzlich willkommen zu Übernachtungen in ruhigen, angenehmen Umgebungen. Unsere 24 Hochstandard-Ferienhäuser haben Wohnzimmer mit Miniküche, Bad mit Dusche und WC und 1-2 Schlafzimmer. Wir können Übernachtung in 6 Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern und in 4 Zimmern mit Küche im Neubau anbieten. In unserer Herberge haben wir 16 Zimmer mit Etagenbetten. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC. Im Gebäude kann man auch die gemeinsame Küche benutzen. Im Sommer stehen 100 Plätze für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt und eine moderne Serviceanlage mit Duschen, WC und Gästeküche zur Verfügung. Während der Hochsaison wird Frühstück serviert. Unser großes Außengelände bietet reichlich Platz für Spiele, Ballaktivitäten und Minigolf. Wir haben eigene zweistöckige Lokalitäten für Gesellschaften, Kurse und Tagungen. Im Erdgeschoss haben wir 2 Gesellschaftssäle á 50/70 Personen und im 1. Stock für bis zu 25 Personen. Sie finden uns, indem Sie 1 km östlich von Førde auf der E39 am Kreisverkehr links abbiegen. Rechts an der Straße zum Krankenhaus, gleich vor der Brücke über den Fluss Jølstra, finden Sie uns.

Hytter/Cabins/Hütten (CB)

100 m

30 m

Yes

ONLINE-BOOKING Førde Gjestehus og Camping is open all year around, you will enjoy the quiet and pleasant surroundings of our guesthouse and/or camping site. The 24 high standard huts are complete with mini kitchen, shower, toilet and either 1-2 bedrooms. We rent out 6 apartments each with 2 bedrooms and 4 guest rooms with kitchen in the new building.Our guesthouse has 16 rooms, each with a bunk, and all have own shower and WC. Communal kitchen in guesthouse. Available in summer is a communal kitchen, an modern ablution block and a 100 sites for caravans, campers and tents. Breakfasts are served in high season. We have a large open area set aside for minigolf, playing and for ballorientated sports. Also available are two other facilities for parties, courses and conferances; On the 1st floor we have 2 private events rooms with room for 70 / 50 persons and on the 2nd floor up to 25 persons. Directions: Go east on the E39 for 1 km from Førde centre. At the round-about on the provisional road to the Central Hospital just before the Jølstra River, you will find us on the right hand side.

Camping (CA)


27

Accommadation / Events / Suppliers Tal senger Førde city

Fiske

Vandring

Førde Sommarhotell P

Bading

Fv 481

9

Handel 6 km

Golf 100 m

Handicaptilpassa

2,0 km

300 m

Velkommen til Førde Sommarhotell. Rimelig hotellalternativ med god standard, kun 2 km fra Førde sentrum. Moderne rom med flislagt bad, med oppreide senger og frokost i prisen. Gratis trüdløst Internett og gratis parkering. Førde Sommer hotell holder kurs og konferanser for opptil 120 personer. Store og rolige uteareal for fri bruk, med eigen paviljong for grilling. Velkommen til oss i sommer, ring og bestill rom hos oss nü.

Herzlich Willkommen im Førde Sommerhotel. GĂźnstige Hotelalternative mit gutem Standard, nur 2 km vom Zentrum in Førde entfernt. Moderne Zimmer mit gefliestem Bad, bezogene Betten und FrĂźhstĂźck sind im Preis enthalten. Gratis Wireless-Internet und freier Parkplatz. Førde Sommerhotel veranstaltet Kurse und Konferenzen fĂźr bis zu 120 Personen. DrauĂ&#x;en haben Sie viel Platz in ruhiger Atmosphäre und einen eigenen GrillPavillon. Herzlich Willkommen im Sommer bei uns. Rufen Sie bei uns an und bestellen Sie jetzt Ihre Zimmer.

21 km

No

ONLINE-BOOKING

Addr:Solvang 3, N-6800 Førde â&#x20AC;˘ Tel. +47 90 61 97 70 â&#x20AC;˘ Fax: +47 57 82 99 61 â&#x20AC;˘ E-mail: fs@sunnfjord.fhs.no â&#x20AC;˘ www.sunnfjord.fhs.no/sommarhotell

Welcome to Førde Sommarhotell. Reasonably-priced hotel alternative of good standard, just 2 km from the centre of Førde. Modern rooms with tiled bathrooms, comfortable beds; breakfast is included in the price. Free WiFi Internet and free parking. Førde Sommarhotell holds courses and conferences for up to 120 persons. Spacious park-like grounds with own pavilion for barbecues. We look forward to welcoming you here this summer, give us a call and book in with us now.

Events 2012 1 - 2 June: Outdoor summer consert - wwww.sommarfest.no 30 June: Storehesten Uphill - www.storehestenopp.no 5 - 8 July: Førde Folk Music Festival - www.fordefestival.no 7 July: Jølster Maraton - www.jolster-maraton.no  1 September: Førde Uphill - www.fordeopp.no 21 - 23 September: Vevring Art Exhibition - www.vevringutstillinga.no 3 - 6 October: Krimfest Vest â&#x20AC;˘ festival for crime - www.krimfest.no 12-14 October: Jazz on Jølster - www.jolsterjazz.com

JĂ&#x2DC;LSTER KOMMUNE

I verdas vakraste ramme skal vi fĂĽ fram skaparkrafta i mennesket

)ÂĄUGHNRPPXQHWOI6HUYLFHWRUJHW IRUGHNRPPXQHQR IRUGHKXVHWQR SRVWPRWWDN#IRUGHNRPPXQHQR

6843 Skei â&#x20AC;˘ Tlf. 57 72 61 00 â&#x20AC;˘ www.jolster.kommune.no

)RWR2VNDU$QGHUVHQ


28

Dining in Førde

DINING

IN FØRDE


29

Information / Suppliers

Practical information PHARMACY There are pharmacies in all communities. Contact the tourist information office for further information. POST OFFICES There are post offices in every municipality; some have their own premises and some are found in shops. BANKS Payment by credit card is accepted at most places. Cash points are located in the centres of all the municipalities. Currency can be exchanged in banks (Mon - Fri. 9am -3pm). DUTY DOCTOR Førde +47 57 72 21 50 Jølster +47 57 72 62 50 Naustdal +47 57 81 60 20 Gaular +47 57 71 82 40 EMERGENCY Fire: Tel. 110 Police: Tel. 112 Medical emergency: Tel. 113 VETERINARY Førde +47 57 82 60 00 MUNICIPALITIES Jølster kommune, NO-6843 Skei i Jølster Tel. +47 57 72 61 00, www.jolster.kommune.no Førde kommune, Hafstadvg. 21, NO-6800 Førde Tel. +47 57 72 20 00, www.forde.kommune.no Naustdal kommune, Berrvellene 33, NO-6817 Naustdal, Tel. +47 57 81 61 00, www.naustdal.kommune.no Gaular kommune, NO-6973 Sande i Sunnfjord Tel. +47 57 71 85 00, www.gaular.kommune.no

CLIMATE Sunnfjord, like the rest of western Norway, has a variety of weather conditions. Summers can be warm and nice, with temperatures climbing up to 30 C, but they can also be chilly with temperatures as low as 10 C. Inland areas usually have good snow conditions. CONCERN FOR THE ENVIRONMENT We urge everyone, both visitors and residents, to show concern for nature and the environment. Use bins for rubbish, and the recycling stations located around the area for other waste. PARKING FOR CAMPER VANS/MOBILE HOMES We encourage those who travel by mobile home to use the camping and caravan sites in the region rather than the lay-bys for overnight stays. Most camping and caravan sites offer toilets, showers, laundry facilities and waste disposal points. TRAVEL AGENTS Travelnet Fjordane Reisebyrå Tel. +47 57 72 50 70

set spor.... HANDELSHUSET FØRDE

57 82 00 51

Treffstaden på elvekanten! Matservering Måndag–torsdag Fredag Laurdag Søndag

11.30–18.00 11.30–22.00 11.30–22.00 14.00–18.00

Bar med alle rettar Måndag–tysdag Onsdag Torsdag Fredag– laurdag Søndag

11.00–19.00 11.00–01.00 11.00–23.00 11.00–02.00 14.00–19.00

Tlf. 57 83 22 95 – www.pikant.no

Alf Helgheim & Co AS

Skei Sentrum, 6843 Skei i Jølster Tlf. 57 72 83 11 • Fax 57 72 83 29 • www.alfhelgheim.no • post@alfhelgheim.no

LIBRARIES All municipalities in Sunnfjord have a public library, many with internet access. INTERNET Førde: Tourist information office. Addr.: Hafstadvegen 42 Tel. +47 57 82 22 50

Foto: © Reisemål Sunnfjord as

KOSTNADSFRI RUTEREPARASJON PÅ DAGEN!

• Glass- og frontrutereparasjon/skift • Klimaanlegg reparasjon/påfyll • Skadereparasjon • Lakkering • Solfilm Skade- og lakkverkstad for: Biltreff, Frydenbø Bilsenter og Opus. Opningstider: Mandag - fredag 730 - 1600


30

Suppliers

med kultur for utvikling

Din lokale leverandør av

FORNYBAR ENERGI

57 81 61 00 / www.naustdal.kommune.no

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 Sande i Sunnfjord www.gaular.kommune.no

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

Natur – til nytte og glede og glede Natur – til nytte www.sunnfjordenergi.no


44

Sandnes

Stavanger

Haugesund

en

E18

Oslo

Hanstholm Hirtshals

Kristiansand

9

E134 Oslo

NEW ROUND TRIP: Sognefjord in a nutshell Booking/Info: www.fjordtours.com Tel. +47 815 68 222

Express boat

Ferry

Egersund

E 39

Jørpeland

13

Sauda

f jo r d

606

Fure

Byrknes Gråvik

Bergen

Leirvåg

Sløvåg

Eivindvik

57

611

614

607

E39

E39

1209

Davik

5

Bergen

610

92

Søreide

den

Nesheim

S o g nefj or

Nordeide

Vadheim

Hestad

706 610

i n da

J øl

Utvik

Innvik

Stryn

Voss

E16

Stølsheimen

Arnafjord

55

Vinje

13

Balestrand

1547

Blåfjell

Vik

602

Hella

13

Vangsnes

Dragsvik

Bødal

15

Flo

Geiranger

Hjelle

V

Sogndal

601

Frønningen

Gudvangen

E16

Oslo

Myrdal

Flåm

Aurland

Undredal

Fresvik

Leikanger Hermansverk

5

jo r

Solvorn Ornes

1118

L

en

Fodnes

Vassbygdi

Sn

d

0 km

Geilo/Oslo

50

Lærdal

10

S

N

15

Lom/ Oslo

Lom/ Oslo

Ø

53

20

52

Borlaug

30 km

Gol/ Oslo

Fagernes/ Oslo

Sognefjellsvegen

E16

Årdalstangen Naddvik

53

55

Øvre Årdal

Fortun

Seimsdalen

55

Skjolden

Bomst. Toll Plaza

Mannheller

Kaupanger

Hafslo

Gjerde

Gamle Strynsfjellsvegen

258

Grotli

COUNTY MAP

Luster Gaupne

604

Molden

Veitastrond

Nasjonalpark / national park Bøyabreen

Snønipa

Olden

Loen

1848

Skåla

Hellesylt

1827 en bre Haugabreen als Nigarsbreen Fåberg d Briksdal ste E39 Jo Stardalen

Grovabreen

tra vt.

Skei

60

Grodås

Byrkjelo

ls v t .

Breimsvt.

Fo s s e s t i e n

Gaularfjellsvegen

Ortnevik

H o rn

Sandane

15

Rørvik Haukedalen Fjærland Mundal GaularEldalsosen fjellet

13

Høyanger

Hafstadfjellet

Mo

Vassenden

Ålhus

Gjengedal Nes

Førde

Naustdal

615

615

E39

Anda

Lote

Eidsdal

Linge

SOGN OG FJORDANE

Volda

Lauvstad

Nordfjordeid

Hyen

Ålfotbreen

E39

Sande

57

Bygstad

609

rd

Isane

Grøndal

Stordalen Matre

Oppedal

Lavik

Hyllestad

57

Flekke

Dale

1305

Nord fjo

Åheim

Maurstad Stårheim

61

Storehesten

Vevring

Grov Eikefjord

Blegja

rden

Eikenes

E39

620

Svelgen Kjelkenes

1305

Hornelen

Dalsfjorden

607

609

Rysjedalsvika

Krakhella

Grytøyra

608

Atløy Askvoll

15

618

Selje

Ferdig 2002 Rugsund

617

Førd e fj o

Stongfjorden

Hardbakke Daløy Rutledal Nåra

Sula

Alden Bulandet Værlandet

Stavøy

Svanøy

Askrova

Kinn

Florø

Hovden Batalden Fanøy

Kalvåg

Smørhamn

Grotle Oldeide 616

Måløy

Kråkenes

Leikanger

s

Stadlandet

.

sfj

nd

ge r

Stranda

øve g

Har da n

Ålesund/ Trondheim Ørsta

en

J E P S O N E L L E N D E S I G N

E39

lst

ær da

F jæ rla

len Joste da Lus

t ra f

unn elen

Distances to Molde Trondheim Førde/Sande from: Ålesund E 136 Askvoll 64/83 E 39 E 6 Bergen 177/155 Geiranger Hellesylt Dragsvik 70/75 Oslo Stryn Fjærland 70/100 No rdfjord 15 Florø 59/88 Sandane Florø E 39 Jostedalsbreen Geilo 286/316 Førde Geiranger 199/222 13 Hemsedal 219/249 Sogndal Øvre Årdal E 39 Dragsvik Kristiansand 588/565 E 16 ne fjorden Vangsnes Lærdal Lærdal 135/158 Sog Oslo Molde 271/294 Nordfjordeid 103/133 Voss E 39 Oslo 448/478 Bruravik Trondheim 558/580 Brimnes 7 Selje 152/187 Bergen HARDANGER Sogndal 104/134 Odda Stryn 122/152 13 Voss 170/174 Ålesund 238/258 Røldal Haukeligrend

County map 31


Oslo

No rdfjord

Fø ørd de S O G N O G FJ O R D A N E 13

Experience Lysefjord

Sog ogndal da

E 16

Oslo Flå Flåm

1 13 E 39

Eidfjord fjord

Norheimsund

Berge rgen gen en en

BUSKERUD

Myr y dal

Voss ss

7

en

HORDALAND

jord

HARDANGER

Odda Odda

ng

da

13 3

TELEMARK Haukelig Haukeligr ukelig end nd Oslo

Ha r

Tourist Ro Routes outes

Øvvr vree Ård dal

jo Sogn e f rden

E 134

E 134

E 39

Haugesund esund und nd

13 13

ROGALAND Kjerag Lyse ysebotn ys tn n Preikestolen P Pr reikestolen kestolen k den SSuleskard u k Stavanger ger ge e e fj o r

Ly

/\VHIMRUG IMRUUG gg /\VHIM gg +DUGDQJ JHUIMRUG +DUGDQJHUIMRUG 6RJQHIMRUG%HUJHQ)O¿P gg 6RJQHIMR RUG%HUJHQ)O¿P gg 1RUGIMR 1RUGIMRUG%HUJHQ6HOMH UG%HUJHQ6HOMH gg )ODJJUXW )ODJJUXWHQ%HUJHQ6WDYDQJHU WHQ%HUJHQ6WDYDQJHU 44 4

9

s

E 39

A U S T- A G D E R V E S TT AGDER Oslo s

Egersund g su 9

E 18

Kristiansand s sand d

ou sightseeing along th We o offer ffer fer yo y you the e whole h e coast of o FjordNorwa rway e major major fjords. FjordNorway jo y as w well as in three of the fjo We also ha have hav ve charterboats available available for for groups gr Booking: Charter Charter & Tourism: Tel +47 51 86 87 00 booking@norled.no book king@norled.no

www.norled.no .norled.no

Photo: Marcin Skiba

Great trav travel el experiences

CH/www.visitnorway.com

The easy way of travel

to/from Sunnfjord

• Frequent departures to/from Bergen, Oslo, Trondheim, Ålesund • Seat guarantee (Groups of more than 9 persons must make advance reservation) • Coaches of high standard For information, see nor-way.no or call +47 815 44 444

Tourist Information Office • Box 133, N-6801 Førde • Tel. +47 57 72 19 51 post@sunnfjord.no • www.sunnfjord.no

This catalouge has been published by Sunnfjord Næringsutvikling AS for free distribution. The catalouge was printed in a run of 25 000 copies in February 2012, in Norwegian, English and German. We can`t accept responsibility for any errors, omissions or subsequent alterations.

Flor oø

15

Geiranger G Ge eiranger nger ger Josstedalsbreen Jostedalsbreen dalsbreen b ee

E 39

Grafisk produksjon: eko, Førde

Selje e e

erf

Experience Coastal FjordNorway

Foto: Terje Rakke

Experience Sognefjord

Foto: Samferdselsfoto

Experience Hardangerfjord Foto: Frithjof Fure

Foto: Samferdselsfoto

Experience Experien ence Norway y Fjordsightseeing Fjo tseeing

Sunnfjord reiseguide  

A travel guide to Sunnfjord in Sogn & Fjordane, Norway.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you