Kerteminde Havne og marinaguide 2015-2016

Page 1

KERTEMINDE

2015/2016

HAVNE- OG MARINAGUIDE Harbour and marinaguide Hafen und Marina guide


Havnekontor - Åbningstider og kontaktoplysninger April, maj og september Hverdage kl. 08.00-11.00

Oktober-marts Efter aftale

Juni, juli og august Hverdage kl. 08.00-11.00 og kl. 18.30-20.30 Weekend og helligdage kl. 08.00-09.00, kl. 11.00-12.00 og kl. 18.30-20.30

Åbningstider på telefon: +45 65 15 15 37 Telefonen er åben hverdage kl. 08.00 – 14.00 (lukket mellem kl. 12.00 – 13.00)

havn@kerteminde.dk

Kolofon

Indhold

Udgivet i maj 2015 af VisitKerteminde i samarbejde med Kerteminde Havn og Marina. Tekst: Artikler fra 2014 af Kim Jørstad, Tekstsnedkeriet, Kerteminde Havn og Marina, VisitKerteminde og klubber. Foto: Emil Andresen, David Trood, Glenn Hansen, Mads Nielsen, Kerteminde Kommune og VisitKerteminde Annoncesalg: Danny Lund dlu@visitkerteminde.dk og Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Annonceproduktion: Allicat og Danny Lund Layout: Danny Lund / Clausen Grafisk Tryk: Danny Lund / Clausen Grafisk OBS! Vi har været omhyggelige med både indsamling og kontrol af de mange oplysninger i guiden. Finder du alligevel fejl og mangler, vil vi meget gerne vide det, så vi kan korrigere i næste års udgivelse. Kom endelig frit frem med konstruktiv kritik så hurtigt som muligt til: turist@visitkerteminde.dk Vi takker på forhånd.

Velkommen til Kerteminde Havn og Marina............................4 Faciliteter og oversigtskort.............................8 Sportsdykning.................................................. 10 Masser af aktiviteter for søulke – Kerteminde Sejlklub.................................... 12 Socialt samvær – Amanda Sejl- og motorbådsklub.............. 16 Kerteminde Kajakklub.................................... 18 Elsker at gå i dybden – Kerteminde Frømandsklub........................ 20 Scan QR koden................................................. 24 Herligheder og hemmeligheder.................. 28 Badestrande i Kerteminde Kommune........ 32 Kerteminde Turistbureau.............................. 32 Hindsholm......................................................... 35


Velkommen til en god handel!


4

Velkomst Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Velkommen

til Kerteminde Havn og Marina I Kerteminde Kommune byder vi velkommen til en kommune med en lang og traditionsrig maritim historie. I Kerteminde by findes ikke færre end syv havne, fra tiden der var engang til anno 2015. Kerteminde Marina er i perioden 20142015 renoveret, og servicebygningerne er blevet moderne med gode forhold, herunder god tilgængelighed. På Kerteminde Havn findes der selvbetjeningsautomat, bl.a. til betaling af havneplads og to infoskærme til at finde oplysninger om åbningstider, attraktioner og andet. Det lokale turistbureau ligger under 500 m fra selve Marinaen. Vi håber, I har lyst til at blive i Kerteminde Marina. Vi giver den tredje overnatning gratis. Find mere om den maritime historie, Fiskerihavnen, Renæssancehavnen, Museumshavnen, Industrihavnen, Lillestranden, Marinanen og Jollehavnen på www.visitkerteminde.dk, www. ostfynsmuseer.dk eller scan QR koden nedenfor. Her i guiden kan du finde en oversigt over faciliteter, restauranter og spisesteder, specialforretninger, de maritime foreninger, bykort, cykelruter til Hindsholm, attraktioner, turistbureau og meget mere. Hvis du er i tvivl, kan vi varmt anbefale at kontakte turistbureauet på: tlf. +45 65 32 11 21 eller sende en mail til turist@visitkerteminde.dk

Vi elsker Kerteminde Kommune og opfordrer alle til at dele deres oplevelser på de sociale medier med ”hashtag” #kerteminde #havenvedhavet.

Alt det praktiske… Marinaen inviterer til HYGGE for hele familien­. Der er fri adgang til udendørsgrill, sidde­pladser og 3 legepladser. Der er mindre end 500 meter til attraktionerne Fjord & Bælt, Kerte­minde Mini­ golf, Johannes Larsen Museet og Kerteminde by. På Kerteminde Havn og Marina findes der et ordensreglement, som vi vil anmode om, at alle overholder: 1. Slagsmål, skrig, råb eller anden støjende, volde­lig, fornærmelig eller lignende optræden der kan forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted. 2. Det er ikke tilladt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. 3. Det er ikke tilladt at benytte højttalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende og forbi­ passerende. 4. Udspring og badning i Havn og Marina er forbudt. 5. Arealerne skal efterlades i rengjort stand 6. Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Havn og Marina følges. 7. Ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 følges. Vi ønsker en god ferie og et godt ophold i Kerte­minde Haven ved Havet


Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016 Velkomst

Welcome

to Kerteminde Harbour and Marina In Kerteminde, we welcome you to a municipality with an age-old maritime history, steeped in tradition. The town of Kerteminde has no fewer than seven harbours, dating from way back when to the present day. In 2014-2015, Kerteminde Marina underwent refurbishment and the service buildings now offer modern, improved facilities, including good accessibility. At Kerteminde Harbour, there is a self-service ticket machine where, among other things, guests can pay for their mooring, as well as two information screens displaying information about opening hours, attractions, etc. The local tourist office is situated less than 500 m from the Marina. We hope you’ll be tempted to stay at Kerteminde Marina. We throw in the third night for free. For further information about the maritime history, Fiskerihavnen, Renæssancehavnen, Museumshavnen, Industrihavnen, Lillestranden, Marinaen and Jollehavnen, visit www.visitkerteminde.dk, www.ostfynsmuseer.dk or scan the QR code below. Here in the guide, you will find a list of the facilities, restaurants and eateries, speciality shops, maritime associations, town maps, cycle routes to Hindsholm, attractions, tourist office and much more besides. If you have any questions, we warmly recommend that you contact the tourist office on: tel. +45 6532 1121 or e-mail turist@visitkerteminde.dk

5

We love Kerteminde Municipality and urge everyone to share their experiences on the social media using “hashtag” #kerteminde #havenvedhavet.

All the practicalities… The Marina lends itself to family FUN. It offers free access to the outdoor barbecue, seating and three playgrounds, and it is less than 500 metres away from the attractions Fjord & Bælt, Kerteminde Minigolf, the Johannes Larsen Museum and the town of Kerteminde. At Kerteminde Harbour and Marina, there is a set of rules that we ask everyone to abide by: 1. Fighting, screaming, shouting or other noisy, violent, abusive or similar conduct that could disturb public order must not take place. 2. Indecent or offensive behaviour likely to insult others or cause public offence is not permitted. 3. The use of loudspeakers, audio systems, musical instruments or the like is not permitted, if such use is likely to be a significant source of annoyance to local passers-by. 4. Diving and swimming at the Harbour and Marina are prohibited. 5. The area must be left in a clean condition. 6. Regulations for the observance of good order at Kerteminde Harbour and Marina must be observed. 7. Executive Order no. 511 of 20 June 2005 must be observed. We wish you a wonderful holiday and a pleasant stay in Kerteminde The Garden by the Sea.


6

Velkomst Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Willkommen

im Jachthafen und Hafen Kerteminde

Wir lieben die Kerteminde Kommune und fordern alle auf, ihre Erlebnisse auf den sozialen Medien zu teilen mit ”hashtag” #kerteminde #havenvedhavet.

Kerteminde ist eine Kommune mit einer langen und traditionsreichen maritimen Geschichte. In der Stadt Kerteminde gibt es im Laufe der Zeiten nicht weniger als sieben Häfen. Die Kerteminde Marina wurde 2014/2015 renoviert und präsentiert sich heute mit modernen Servicegebäuden mit besten Bedingungen, darunter guten Zugangsverhältnissen.

Nützliche Informationen...

Im Hafen von Kerteminde gibt es einen Selbstbedienungsautomaten u. a. zur Zahlung der Liegeplatzgebühren, und zwei Infobildschirme, die über Öffnungszeiten, Sehenswürdigkeiten u. a. informieren. Die örtliche Touristeninformation ist weniger als 500 m von der Marina entfernt.

In Hafen und Marina gilt eine Hafenordnung, die von allen Besuchern einzuhalten ist: 1. Schlägereien, lautes Schreien oder andere Formen von lärmendem, gewalttätigem oder ungebührendem Verhalten, die die öffentliche Ordnung stören, sind nicht erlaubt. 2. Unanständiges oder ungebührendes Verhalten, das andere belästigt oder öffentliches Ärgernis erregt, ist nicht gestattet. 3. Es ist verboten, Lautsprecher, Musikanlagen, Musikinstrumente u. Ä. so zu benutzen, dass ander­e Gäste und Anleger sowie Passanten belästigt werden. 4. Springen und Baden ist in Hafen und Marina verboten. 5. D ie Flächen sind in sauberem Zustand zu hinterlassen. 6. Die Vorschriften zur Einhaltung der Ordnung in Hafen und Marina Kerteminde sind zu befolgen. 7. Der Ordnungserlass Nr. 511 vom 20. Juni 2005 ist zu befolgen.

Wir hoffen, Sie haben Lust auf einen längeren Aufenthalt in der Kerteminde Marina. Wir schenken Ihnen die dritte Übernachtung. Mehr über die maritime Geschichte und die sieben Häfen (Fischereihafen, Renaissancehafen, Museumshafen, Industriehafen, Lillestranden, die Marina und Jollenhafen) finden Sie unter www.visitkerteminde.dk, www.ostfynsmuseer. dk oder scannen Sie einfach den nachstehenden QR-Code ein. In diesem Führer finden Sie auch eine Übersicht über Einrichtungen, Restaurants und Cafés, Fachgeschäfte, maritime Vereine, Stadtpläne, Fahrradrouten nach Hindsholm, Attraktionen, die Touristeninformation u. v. a. m. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich an die Touristeninformation zu wenden unter: Tel. +45 65 32 11 21 oder per E-Mail an turist@visitkerteminde.dk

Die Marina lädt zu GEMÜTLICHKEIT für die ganze Familie ein. Ein Grillplatz im Freien, Sitzplätze und drei Spielplätze stehen frei zur Verfügung. Die Attraktionen Fjord & Bælt, Kerteminde Minigolf, Johannes Larsen Museum und die Innenstadt von Kerteminde sind weniger als 500 m entfernt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und einen angenehmen Aufenthalt in der Kertemind­e Der Garten am Meer.


LLOYD KangaROOS

Vestergade 5 Tlf. 6532 2194


8

Faciliteter Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Musik på havnen Den 24/6, den 8/7, den 22/7 og den 5/8 kl.16.00-17.00 ved Kerteminde Havnekontor.

Velkommen til Kerteminde Marina

Faciliteter -FACILITETER Kerteminde Marina

K

Førstehjælp og hjertestarter Erste hilfe First aid

Toiletter i Marinaen Offentlig/Handicap

1 stk.

Se kort

Gæstetoilet

21 stk.

Se kort

Bad

17 stk.

Se kort

Vaskeri

1 stk.

Se kort

Diseltank

1 stk.

Se kort

Tankstation

2 stk.

Se kort

Brandslukningsudstyr Brandbekämpfung Fire fighting equipment Redningsudstyr Lifesaving Lifesaving

Velkommen til Kerteminde Marina

Brændstof

Affald

Affaldsgårde

5 stk.

Takster/booking Bådpladser 682 Førstehjælp og hjertestarter hilfe MobilkranErste First aid

Brandslukningsudstyr

SvingkranBrandbekämpfung Fire fighting equipment Redningsudstyr Lifesaving Lifesaving

Maks. 7 t.

Maks. 2 t.

Bestilles på Havnekontoret Førstehjælp og hjertestarter Erste hilfe First aid

Bestilles på BrandslukningsudstyrHavnekontoret Brandbekämpfung Fire fighting equipment

Maks. 0,5 t.

Bugsering til vands/lands

Lifesaving Pr. påbeg. ½ time

Døgn

Indtil 10mSpildolie og olieholdigt vand. Døgn Olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. Altöl und ölhaltiges wasser Waste oil and oily water

Indtil 15m

Døgn

Over 15 m

Døgn

Akkumulatorer og batterier

Over 15 mAkkus og mere end 10 pers. Døgn Accumulators

Generel rabat: Engangsbatterier

Redningsudstyr Lifesaving

Pr. påbeg. ½ time

– henvendelse til havnekontoret Entleeren von Holdingtanks – bitte wenden Sie sich an die Hafenmeisterei Emptying holding tanks – please contact the authority office

Gæstesejler Indtil 7m

Fri

kr. 197,00

kr. 130,00

Spildolie og olieholdigt vand. by shower/toilet notice Olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. Altöl und ölhaltiges wasser Waste oil and oily water

kr. 140,00 kr. 150,00 kr. 200,00

Toilet Toilette Toilet

Engangsbatterier Normale Einweg-batterien Ordinary disposable batteries

Handicaptoi Behinderten Toilet for dis

Restaffald Hausmüll, restabfälle Refuse collection, residual waste

Bad/toilet Dusche/toile Shower/toile

Pap og papir, glas Pappe und papier, glas und flaschen Cardboard and paper, jars and bottles

Vaskeri Wäscherei Laundry

Jern- og metalaffald, affaldstræ Eisen, holz Iron, wood

Grill-gård Grillplatz Barbecue ya

Kemiske toiletter Ausgussbecken Slop sinks

Benzin Benzin Petrol

Brændbart storskrald fra fiskerne Sperrmüll der fischer Bulky waste from fishing vessels

Diesel Diesel Diesel

Bad/toilet Dusche/toilette Shower/toilet

Toilet

Ausgussbecken Slop sinks

Shower/toilet

kr. 2,00 Pr. påbegyndt minut Kemiske toiletter Vaskeri Wäscherei Brændbart storskrald fra fiskerne Laundry

20 x passage

Havnekontoret Slop sinks

Se kort

kr. 40,00

Sperrmüll der fischer Bulky waste from fishing vessels

Pr. passage

RabatkortKemiske toiletter

Toilet Toilette Toilet

Restaffald

Pap og papir, glas Pappe und papier, glas und flaschen Cardboard and paper, jars and bottles

Slæbested Jern- og metalaffald, affaldstræ

Telefon Telefon Telephone

Handicaptoilet Behindertentoilette Toilet for disabled persons

kr. 390,00

Handicaptoilet Behindertentoilette Pap og papir, glas Toilet disabled persons Pappe und papier, glas und for flaschen

Brændbart storskrald fra fiskerne Betalingsautomat Ved Havnekontoret Sperrmüll der fischer Bulky waste from fishing vessels

Akkumulatorer og batterier Akkus Accumulators

Engangsbatterier Toilet Normale Einweg-batterien Ordinary disposableToilette batteries

Iron, wood

Ausgussbecken

and office.

Telefon Akkumulatorer og batterier Telefon Akkus Telephone Accumulators

Refuse collection, residual waste

Eisen, holz Iron, wood

Telefon Telefon Telephone

kr. 216,00

restabfälle Betal for 2 og blivHausmüll, i 3 dage Refuse collection, residual waste

Depositum for betalingskort Leje

Spildolie og olieholdigt vand. Olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. Altöl und ölhaltiges wasser Waste oil and oily water

Havnekontor. Åbningstider: Se opslag ved Åbningstider: Se opslag ved Tømning af holdingtank Havnekontor. – henvendelse til havnekontoret bad/toilet og kontor. bad/toilet og kontor. Entleeren von Holdingtanks Hafenmeisterei. Öffningszeiten: Siehe AusHafenmeisterei. Öffningszeiten: Siehe Aus– bitte wenden Sie sich an die Hafenmeisterei hang bei Bad/Toiletten und Büro. hang bei Bad/Toiletten und Büro. Port authority office. Opening hours: See Emptying holding tanks – please contact thePort authority office office. Opening hours: notice authority Seeby shower/toilet and office.

Normale Einweg-batterien Pensionistrabat: I månederne apr. - maj og Ordinary disposable batteries and paper, jars and bottles sep. - okt. ½ prisCardboard for hver Restaffald Jern- og metalaffald,Bad/toilet affaldstræ andet døgn. Eisen, holz Hausmüll, restabfälle Dusche/toilette

Bad

Havnekonto bad/toilet og Hafenmeiste hang bei Ba Port authorit notice by sh

Se kort Velkommen til Kerteminde Marina Se kort

Mastekran

UdlejningTømning af standardstativ af holdingtank

Tømning af holdingtank – henvendelse til havnekontoret Entleeren von Holdingtanks – bitte wenden Sie sich an die Hafenmeisterei Emptying holding tanks – please contact the authority office

Grill-gård Grillplatz Barbecue yard

kr. 50,00

kr. 700,00

Benzin Benzin Petrol Diesel Diesel Diesel

Vaskeri Wäscherei Laundry Grill-gård Grillplatz Barbecue yard Benzin Benzin Petrol Diesel Diesel Diesel


Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016 Kort

en til e Marina

isterei

ved

Aus-

ee

KERTEMINDE MARINA

Havnekontor. Åbningstider: Se opslag ved bad/toilet og kontor. Hafenmeisterei. Öffningszeiten: Siehe Aushang bei Bad/Toiletten und Büro. Port authority office. Opening hours: See notice by shower/toilet and office. Telefon Telefon Telephone Toilet Toilette Toilet Handicaptoilet Behindertentoilette Toilet for disabled persons Bad/toilet Dusche/toilette Shower/toilet Vaskeri Wäscherei Laundry Grill-gård Grillplatz Barbecue yard Benzin Benzin Petrol Diesel Diesel Diesel

9


10 Klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Sportsdykning Scuba diving / Sporttauchen Sportsdykning i Kerteminde Havn er tilladt under forudsætning af: 1. at dykning finder sted indenfor de på oversigtstegningen angivne områder A, B og C 2. a t det benyttede område afmærkes med 2 stk. signalflag A (dykkerflag) af reglementet størrelse (100x150cm), placeret i vandet ud for kyst/ kaj, således at disse sammen med kyst/kajlinjen markerer arealet indenfor hvilket, der dykkes 3. at havnekontoret under­ret­ tes forud for dykning pr. brev eller mail på adressen: Kerteminde Havn og Marina, Marinavejen 4, 5300 Kerteminde eller på havn@kerteminde.dk 4. samt at dykning kan ske uden at være til gene eller fare for hverken den sejlende trafik eller de udøvende dykkere Al sportsdykning uden for ovennævnte områder er ikke tilladt. God fornøjelse - Kerteminde Havn og Marina

Scuba diving is permitted at Kerteminde Harbour provi­ded that: 1. it takes place in areas A, B and C marked on the layout drawing 2. t he areas used are marked with two signal flags A (diver down flags) of the size stipulated (100x150 cm), placed in the water off the coast/ quayside, so that they, together with coast/quay line, mark the area within which the dive is taking place 3. the Harbour Office is informed prior to the dive by letter or e-mail at: Kerteminde Harbour and Marina, Marinavej 4, DK-5300 Kerteminde or at havn@kerteminde.dk 4. and that dive can take place without being a nuisance or danger to the sailing traffic or the divers themselves. All diving outside the areas mentioned above is prohibited. Enjoy! - Kerteminde Harbour and Marina

Sporttauchen ist im Kerteminde Hafen nur unter folgenden Voraussetzungen erlaubt: 1. Das Tauchen erfolgt innerhalb der auf der Übersichtskarte markierten Gebiete A, B und C 2. D ie Tauchgebiete werden mit 2 Signalflaggen A (Taucherflagge) in vorgeschriebener Größe (100x150 cm) im Wasser vor der Küste/Kai markiert, so dass sie zusammen mit der Kai-/Küstenlinie die Fläche, innerhalb der getaucht wird, abgrenzen 3. Das Hafenbüro wird vor dem Tauchgang schriftlich per Brie­f oder E-Mail an folgende Adresse informiert: Kerteminde Havn og Marina, Marinavej 4, 5300 Kerteminde oder unter havn@kerteminde.dk 4. Das Tauchen muss erfolgen, ohne den Bootsverkehr oder die beteiligten Taucher zu stören oder in Gefahr zu bringen Sporttauchen außerhalb der genannten Gebiete ist nicht erlaubt. Viel Vergnügen! - Kerteminde Hafen und Marina


Lad OS samle trådene for dig! • Reparationer af tøj. • Udskiftning af lynlåse. • Oplægning af bukser, kjoler mm. • Hyndebetræk. ... og meget mere... Åbnings

tid

er Mandag, tirsdag, torsdag o g fredag k l. 10-16. Onsdag k l. 10-18.

Bittens systUe

Strandvejen 29B, Kerteminde • bittennanne@hotmail.dk. • Tlf. 26961071


12 Klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

De fleste af klubbens sejladser er åbne, så gæste­sejlere er velkomne til at melde sig.

Masser af aktiviteter for søulke – Kerteminde Sejlklub www.kerteminde-sejlklub.dk

Kerteminde Sejlklub nyder godt af den fantastiske beliggenhed, hvor Kertemindebugten giver ideelle forhold til sejlads. Klubben er en af Fyns største klubber med godt 350 medlemmer.

De fleste af klubbens sejladser er åbne, så gæste­sejlere er velkomne til at melde sig.

Tirsdage er der flest både på vandet, bl.a. de små optimister i havnebassinet, joller og mange slags erfarne kapsejlere i kølbåde ude på bugten.

Det er også muligt at melde sig som gast på en båd. Som noget nyt kom der i 2014 hurtige sportsbåde på vandet, der trænes af Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. I løbet af året er der flere større sejlerarrangementer: • Sail Extreme • Classic Fyn Rundt • Havnefest • Storebæltsmesterskabet for Folkebåde • Romsø Rundt

Onsdage er det folkebådssejlerne, der dyster på bugten.

Find links til andre Fynske og nationale sejlerarrangementer på hjemmesiden.

Torsdage er det igen jollerne, som huserer på vandet.

Kontakt www.kerteminde-sejlklub.dk eller info@kerteminde-sejlklub.dk

Det skyldes først og fremmest klubbens høje akti­vitetsniveau og den brede vifte af tilbud til alle fra begyndere til erfarne sejlere. Alle ugedage er der sejlads i klubben. Mandage står der pigesejlads i kølbåde på programmet.


Boris Fisk Jollehavnen Sydstranden: Kom og oplev en fantastisk udsigt over jollehavnen og Storebælt! Vi byder på små fiskeretter samt hjemmelavede fiskefrikadeller, filet og hjemmerøget fisk. Åbent weekender og helligdage kl. 11-18 Fra den 29/6 åbent alle hverdage kl. 11-20, til og med 9/8 Nyd også den gode mad på Cafe Boris på Dosseringen 20 ved Fiskerihavnen.

Åbent weekender resten af august samt hele september

Se menu kor

t på ww w.c a

feb oris

.dk

Ring 27122656..!

L E D N A H E OST

med traditioner

! Stort, lækkert udvalg te. Specialister i Gede-os

Langegade 18 · 5300 Kerteminde Telefon 65 32 12 16 · Fax. 65 32 12 53 mail: ostogvin@mail.tele.dk


- til hele familien..!

Helle Christiansen Daglig bestyrer byder velkommen

Softshell, regntøj, fritidssko, gummistøvler, jakker, polo, shorts, T-shirts, fitness- og løbetøj

Marinavej 1, 5300 Kerteminde, www.ny-form.com


50%

Spar op til

på alt

Kurt E. Nielsen Direktør Har nu åbnet sin ny form butik nr.27 på havnen i Kerteminde


16 Klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Socialt samvær

– Amanda Sejl- og motorbådsklub www.amandaogmbk.dk Socialt samvær er i højsædet hos Amanda Sejl- og motorbådsklub, og i centrum for samværet står motorbåden og kærligheden til livet på havnen og til søs. Det er ikke farten og konkurrencen, der trækker i medlemmerne. De har bl.a. tursejlads, hvor sjælen kan nå at følge med, når man tager mod syd, nord og øst. Ca. 130 medlemmer af klubben holdet meget af at udveksle viden og erfaringer om det at sejle med motor. Nogle af medlemmerne har masser af erfaringer og måske ovenikøbet håndværksmæssig kunnen, der kan være de fleste bådejere til gavn. Klubben former ganske enkelt et stort socialt netværk, hvor alle er velkomne. Alle har prøvet at være nybegynder, så der er stor forståelse for, at nybagte bådejere ikke nødvendigvis håndterer sin båd, som var han/hun født med et ror mellem hænderne. I vinterhalvåret er der klubaftener i klubhuset på Marinaen, hvor man er samlet om foredrag, kurser eller lignende. Fx ”sikkerhed til søs”. Når nye hjælpemidler til sejladserne kommer på markedet, inviterer klubben gerne kendere på besøg, så medlemmerne kan få ny relevant viden. En fast aktivitet i vinterhalvåret er lørdagscafé mellem kl.10.30 – 13.30. Her er det altid muligt at kigge ind til en kop kaffe, en øl og en snack. Sommeren (april til oktober) inviterer typisk til sejlads på havet. Medlemmerne er derfor aktive til søs frem for i foreningens lokaler. Der opstår tit uformelle møder på broen, ved klubhuset, og hvor godtfolk mødes blandt medlemmerne.


Trollegade 2 c. Tlf. 65323263

keramik i stentøj

Åben hver dag 10-17.30 og lørdag formiddag 10-12

Pizza, Pasta eller Steak? Velkommen i restauranten eller i den hyggelige og lune gårdhave. I kan også vælge at hente selv eller lade os bringe maden.

Hans Schacksvej 5, 5300 Kerteminde, Tlf: 62213612, www.pizza-pronto.dk Åbningstider:

Online bestilling på .dk pizza-pronto

Vintersæson: Fra kl: 15 - 22 (Gælder fra d. 1/9 til d. 30/4) Sommersæson: Fra kl: 11 - 22 (Gælder fra d. 1/5 til d. 31/8)


18 klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Når man sejler i kajak, bliver man et med naturen og oplever sæler, fisk, fugle og marsvin på nærmeste hold.

Kerteminde Kajakklub www.kerteminde-kajak.dk Kerteminde Kajakklub har ca. 250 medlemmer. Bugten, fjorden og Noret byder på optimale betingelser for det lille fartøj, som en kajak er, uanset om der er tale om en havkajak eller en turkajak. Sikkerhed er i fokus i klubben. I foreningen handler det meget om, at deltagerne og medlemmerne skal have en stor fortrolighed med kajakken, så de undgår problemer på deres sejladser. De færdigheder medlemmerne opnår, skal naturligvis også afprøves i praksis. Det sker bl.a. på ture i den nærmeste omegn, hvor kajakkens muligheder udnyttes til fulde.

Når man sejler i kajak, bliver man et med naturen og oplever sæler, fisk, fugle og marsvin på nærmeste hold. I løbet af året arrangerer klubben også udflugter og ture til steder, hvor udfordringerne i form af bølger og strøm er større. Året rundt arrangerer klubben kurser og aktivitetsdage, hvor interesserede – også ikke medlemmer – er velkomne til at deltage. Aktiviteter i sommerperioden: • Kurser for begyndere med henblik på at man bliver frigivet som egenrådig kajaksejler • Åbent hus • Kajakfestival • Kerteminde-Nyborg tur/retur • Noret Rundt • Tur til Romsø


Nyd et m책ltid, nyd udsigten, nyd livet...

Se vores menukort p책 www.restaurantkerteminde.dk


20 Klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Elsker at gå i dybden – Kerteminde Frømandsklub

Kerteminde Frømandsklub er, med en startdato tilbage i 1969, en af landet ældste af sin art. Den lange historie er formentlig en af forklaringerne på, at klubben i dag er meget velkonsolideret med alt det udstyr, som kræves, for at klubben kan tilbyde sine medlemmer rigtig gode oplevelser og udfordringer. Vi råder for eksempel over to både, fortæller formanden Jesper Trier. En limbo med 70 hk og sonar, og en RIB, også med sonar. Desuden har vi kompressor til luft og nitrox. Klubben har cirka 50 medlemmer, og de hyppigste aktiviteter er almindelige flaskedyk og undervandsjagt. Aktivitetsområdet er hele vejen rundt om Hindsholm samt ture til Lillebælt – og naturligvis også interessante steder i Storebælt. I sommerhalvåret er der klubaftener tirsdag og torsdag, hvor deltagerne som regel sejler ud til Romsø eller sydpå til Nyborg og foretager vragdyk. I vinterhalvåret er klubben i svømmehal hver onsdag aften. Nye medlemmer er velkomne. Adgangskriteriet er et dykkerbevis. Klubben uddanner ikke selv til beviset, men samarbejder med Fyns Dykkercenter i Odense.

Nye medlemmer er velkomne. Adgangskriteriet er et dykkerbevis. Klubben uddanner ikke selv til beviset.

Teoritimerne foregår ofte i klubbens lokale i marinaen, ligesom undervisningens dykkerture ofte foregår ved Kerteminde. Det er muligt at leje en del udstyr i klubben, men det er nødvendigt at investere i dragten, der naturligvis skal passe.


Alt til den billigste pris til dit kæle- og husdyr samt stort udvalg i fritidsbeklædning og fodtøj... Kom ind ti - måske ha l en snak hvad du mr vi lige, angler!

til Træbriketter egrej, sk fi t, se sommerhu eget mere. røgeovne og m

Vi kan lide tilfredse kunder, så vi tilbyder den bedste kvalitet og service. Velkommen hos Sibiriens.dk Åbningstider: Man-Fredag 9.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00 Søndag Lukket

Sibiriens dk. Så er du klædt på !

Scan koden og se vores lille film eller kik på www.sibiriens.dk

Bageri siden 1855

alle ugens 7 dage

1 rugbrød og 1 brød frit valg:

45,-

Normalpris kr. 56,-

Gælder også for vores koldog langtidshævede brød. Mød os på facebook

Langegade, Kerteminde, tlf. 6532 3811


Der har nu stået kø efter kø i Trollegade i 32 år Vi har åbent fra April til September

Vi bager selv alle vores vafler og rører selv vores guf efter egen opskrift. Det meste af vores is kommer fra et mejeri i Thisted, men vi har også is fra et Familieejet mejeri i Italien Vi har i alt 17 varianter is: 4 Sorbet 10 Flødeis 3 Italienske lavet på mælk

Salg, reparation og service af både, motorer og maritimt udstyr. Åbent: Man.-Tors. 7.45-16.15, Fre. 7.45-13.00 Sales, repair and maintenance of boats, engines and marine equipment. Opening hours: Mon.-Thurs. 7.45-16.15, Fri. 7.45-13.00 Verkauf, Reparatur und Wartung von Booten, Motoren und Schiffausrüstung. Öffnungszeiten: Mon.-Don. 7.45-16.15, Frei. 7.45-13.00


Dame- og herrefrisør

Søulke, saltvand og sol Salon Ghariba redder håret

Vejret på vandet kan være hårdt ved håret. Har du lagt til ved broen og skal du have en smule landlov? Forkæl dig selv og dit hår med en gang vask og klip i Salon ghariba, få hundrede meter fra marinaen. Herre: Vask og klip 160. Damer: Vask og klip 250.

Salon

Ghariba Tlf.: 6532 5608 Lukket mandag

www.salonghariba.dk


24 Klubber Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

Nyd ferien i Kerteminde og kom snart igen…

Scan QR koden

- fi nd vej til alle Kerteminde Haven ved Havets herligheder og hemmeligheder på visitkerteminde.dk Hele sommeren igennem er der liv og glade dage på Kerteminde Marina. Tag f.eks. børnene med til den ugentlige krabbeaktivitet på den nyetablerede krabbebane, lyst til musik ved havnekontoret, grill selv, find inspiration på infoskærmene i fælleshuset og havnekontoret og find en masse inspiration bl.a. på side 28.

På hjemmesiden kan du også finde sangen og histo­rien om Amanda fra Kerteminde, link til stier og ture i Kerteminde by, naturligvis i gå­afstand fra Kerteminde Marina. Nyd ferien i Kerteminde og kom snart igen…


Cykelværkstedet der kommer til dig... - Kørsel kun 49 kr. Er cyklen flad eller trænger til eftersyn? Mangler du reservedele eller hjælp til din el-scooter? Vi m mob odtage r ilepa y og også swip p

ykelvognen.dk - dit mobile cykelværksted

Online booking på cykelvognen.dk eller ring 91 551 551 v/ Morten Gommesen • 5370 Mesinge

Om sommeren har vi udendørs servering Altid plads til hygge og go’e sild..!

Kom ind og oplev den gode stemning som præger Varmestuen. Hertil kan man også nyde en frisk røget sild/makrel/ laks eller en frikadelle/fiskefrikadelle. Vi glæder os til at se jer.

ykelvognen.dk

S den bpl is ude i oase omstren - dit mobile cykelværksted smukkog nyD dede n fisk e udsigt Renæserihavn og til sanceh avn

Live musik hver tirsdag kl. 17-19

Restaurant

Åbent alle dage kl. 9-19 Husk; her må ryges!

Dosseringen 8A • 5300 Kerteminde • 6532 3430


26 Kort Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016


Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016 Kort 27


28 Hemmeligheder Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

OBS! Der ergratis entré for alle under 18 år på museerne i Kerteminde Kommune.

Herligheder og hemmeligheder Turismens Venner byder i samråd med VisitKerteminde og Kerteminde Havn velkommen til alle gæstesejlere i Kerteminde Kommune. I hele skolesommerferien kan man sidst på eftermiddagen møde velkomstkomiteen på Marinaen med goodiebags og gode fif til en perfekt ferie. Hver søndag i samme periode inviterer Turismens Venner og VisitKerteminde til inspirationsmøder med gratis morgenmad (ligesom på charterferien). Det foregår på Kerteminde Camping ca. 1,2 km fra Marinaen – dette arrangement starter kl. 10.30 på søndage. På visitkerteminde.dk kan du finde inspiration til alt fra vægterture, booke en guide, festivaler, booke en middag hos en lokal, købe friske fisk eller nyde en af de mange specialforretninger. OBS! Der er gratis entré for alle under 18 år på museerne i Kerteminde Kommune. Værd at besøge i gåafstand fra Kerteminde Marina • J ohannes Larsen Museet (kunstmuseum) • Fjord & Bælt (oplev havets magi med sæler, marsvin, krabber og andre herlige dyr)

• Farvergården Bymuseum (gratis entré for alle) • Vesterhus Handels og kunsthus / Andresens Købmandsgård • Kerteminde by • Amandastatuen ved Langebro • Lillestranden, Renæssancehavnen, Museums­ havnen, Fiskerihavnen, Jollehavnen og det nye Søbad som ligger ved siden af Jollehavnen på sydsiden • Lundsgaard skovene Værd at besøge i cykelafstand (<10 km) fra Kerteminde Marina (Har I ikke cyklen med, kan den lejes på turistbureauet) • Vikingemuseet Ladby • Ulriksholm Slot • Hindsholm og de små landsbyer og godserne, bl.a. Hverringe Gods, Måle, Viby osv. • Munkebo Bakke Kertemindes nattevægter går vægtertur hver tirsdag i juli kl. 20.00 fra Farvergården Bymuseu­m i Langegade. Tæt på Bykirken. Alle er velkomne. OBS! Find mere om offentlig transport og/eller telekørsel til bl.a. landsbyer, attraktioner og andet på havnekontoret, på turistbureauet eller på kerteminde.dk.


Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016 Hemmeligheder 29

Delights and secrets In consultation with VisitKerteminde and Kerteminde Harbour, the association “Turismens Venner” (Tourism’s friends) welcomes all visiting sailors to Kerteminde. Late every afternoon throughout the school summer holidays, you will find the welcoming committee at the Marina, armed with goodie bags and helpful tips on how to enjoy the perfect holiday. Every Sunday during the same period, Turismens Venner and VisitKerteminde invite you to an inspiration meeting with free breakfast (just like on a package holiday!). It takes place at Kerteminde Camping around 1.2 km from the Marina – the event starts at 10.30 am on Sundays. At visitkerteminde.dk, you will find inspiration for everything from tours with the night watchman, booking a guide, festivals, booking dinner at a local eatery, buying fresh fish or enjoying one of the many speciality shops. NB! Children under the age of 18 years enjoy free admission to the museums of Kerteminde Kommune. Worth a visit within walking distance of Kerteminde Marina • The Johannes Larsen Museum (art museum) • Fjord & Bælt (discover the magic of the sea with seals, porpoises, crabs and other wonderful animals) • Farvergården local history museum (free admission for all) • Vesterhus Handels og kunsthus/Andresens Køb­mands­gård (old merchant’s house) • Kerteminde • The statue of Amanda on Langebro • Lillestranden, Renæssancehavnen, Museums­ havnen, Fiskerihavnen, Jollehavnen and the new Søbad harbour baths which is located next to Jollehavnen on the south side • T he Lundsgaard woods

Worth a visit within cycling distance (<10 km) of Kerteminde Marina • The Viking Museum Ladby • Ulriksholm Castle • Hindsholm and the small villages and estates, including Hverringe Manor, Måle, Viby, etc. • Munkebo Bakke hill Kerteminde’s night watchman does his rounds every Tuesday in July from 8 pm from Farver­ gården Museum in Langegade. Close to the town church. Everyone is welcome! OBS! For further information about public transport or the telephone transport booking service to villages, attractions and other places, visit the Harbour Office, the tourist office or at kerteminde.dk.

NB! Children under the age of 18 years enjoy free admission to the museums of Kerteminde Kommune.


30 Hemmeligheder Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

ACHTUNG! Kinder und Jugend­liche unter 18 Jahren haben in allen Museen in der Kerteminde Kommune freien Eintritt.

Attraktionen und Geheimtipps In Absprache mit VisitKerteminde und dem Kerteminde Hafen heißt der Förderverein Turismens Venner alle Gastsegler in der Kerteminde Kommune willkommen. Während der gesamten Sommerschulferien befindet sich am späten Nachmittag ein Begrüßungskomitee in der Marina, mit Goodiebags und guten Tipps für einen perfekten Urlaub. Im gleichen Zeitraum laden Turismens Venner und VisitKerteminde jeden Sonntag zu Inspirationstreffen mit kostenlosem Frühstück ein (wie im Charterurlaub). Diese Treffen finden um 10.30 Uhr bei Kerteminde Camping ca. 1,2 km von der Marina entfernt statt. Unter visitkerteminde.dk finden Sie Anregungen zu allen Themen – Nachtwächterrundgang, Buchung von Stadtführern, Festivals, Abendessen bei Einheimischen, Kauf von frischem Fisch, Fachgeschäfte u. v. a. m. ACHTUNG: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben in allen Museen in der Kerteminde Kommune freien Eintritt. Sehenswürdigkeiten in Fußwegentfernung von der Kerteminde Marina • Johannes Larsen Museum (Kunstmuseum) • Fjord & Bælt (erleben Sie die Magie des Meeres mit Robben, Schweinswalen, Krabben und anderen tollen Tieren)

• Stadtmuseum Farvergården (freier Eintritt für alle) • Vesterhus Handels- und Kunsthaus / Andresens Købmandsgård • Stadtzentrum Kerteminde • Amanda-Statue an der Brücke Langebro • Lillestranden, Renaissancehafen, Museumshafen, Fischereihafen, Jollenhafen und das neue Seebad gleich neben dem Jollenhafen an der Südseite • Waldgebiet Lundsgaard Sehenswürdigkeiten in Radwegentfernung (<10 km) von der Kerteminde Marina • Wikingermuseum Ladby • Schloss Ulriksholm • Hindsholm und die kleinen Dörfer und Gutshöfe, u. a. Gut Hverringe, Måle und Viby • Der Hügel Munkebo Bakke Die Nachtwächter von Kerteminde gehen jeden Dienstag im Juli um 20 Uhr ihre Runde. Start ist am Stadtmuseum Farvergården in der Langegade, nicht weit von der Stadtkirche entfernt. Alle sind herzlich willkommen! OBS! Informationen über öffentliche Verkehrsmittel oder Ruftaxis (Telekørsel) zu Dörfern, Sehenswürdigkeiten u. a. erhalten Sie beim Hafenbüro, bei der Touristeninformation oder unter kerteminde.dk.


Velkommen Maj - August : kl. 11-22 September: kl. 11-20

Welcome Willkommen


32 Info Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016

OBS! I sommerperioden er der åbent syv dage om ugen.

Kerteminde Turistbureau Kerteminde Tourist Information Office / Touristeninformation Kerteminde Kerteminde Turistbureau Besøg VisitKerteminde og bliv inspireret. Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde www.visitkerteminde.dk Phone +45 65321121 turist@visitkerteminde.dk I sommerperioden er der åbent syv dage om ugen.

Kerteminde Tourist Information Office/VisitKerteminde Visit VisitKerteminde and be inspired.

Touristeninformation Kerteminde/VisitKerteminde Besuchen Sie VisitKerteminde und lassen Sie sich inspirieren.

Hans Schacksvej 5 DK-5300 Kerteminde www.visitkerteminde.dk Telehone +45 65321121 turist@visitkerteminde.dk

Hans Schacksvej 5 DK-5300 Kerteminde www.visitkerteminde.dk Tel. +45 65321121 turist@visitkerteminde.dk

During the summer, the office is open seven days a week.

Im Sommer ist das Büro täglich geöffnet.

See you soon!

Auf Wiedersehen und herzlich willkommen!

På gensyn og velkommen.


SHARE #Kerteminde #thegardenbythesea


SOMMERSJOV og historiske lege på Farvergården

Mød op hvis du har lyst til at • • • •

Prøve en væltepeter Lave kludedukker Stikke Palles øjne ud Vælte en svensker

• • • •

Kaste hestesko Gå på stylter Hoppe i svingtov Hoppe i paradis

• Male sten • Trække tov • Lave æsker

Tirsdag og torsdag fra 10.30 til 14.00 i perioden 7. juli til 13. august på Farvergården, Langegade 8 Arrangeret af Turismens Venner og Østfyns Museer

GR A EN TIS TRÉ


Kerteminde havne- og marinaguide 2015/2016 Kort 35

Hindsholm - Cykelruter

N

NORDSKOV

MARTOFTE

MADEHØJE HERSNAP

DALBY

MIDSKOV

MESINGE SALBY

VIBY

TÅRUP BREGNØR MUNKEBO DRIGSTRUP

KERTEMINDE

MÅLEIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.