Page 18

SUKCESJA

Dlaczego potrzebujemy w Polsce prywatnych fundacji rodzinnych?

Daria Leszczyk Adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Właściciele polskich firm rodzinnych coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania swoim biznesem. Jednocześnie niezbyt chętnie chcą korzystać z rozwiązań zagranicznych, które umożliwiają tworzenie fundacji prywatnych przeznaczonych do zarządzania majątkiem rodzinnym.

R

18

Rosnąca świadomość wagi problemu niekontro-

dostrzega potrzebę zaplanowania i wdrożenia

lowanej sukcesji, a także indywidualne uwarun-

procesu sukcesyjnego w swojej firmie. Pytani

kowania rodzinne oraz okoliczności gospodar-

o cele, jakie powinien realizować proces sukcesji,

cze sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców

wskazują na:

Profile for Inicjatywa Firm Rodzinnych

RELACJE. Magazyn Firm Rodzinnych. Grudzień 2018  

RELACJE. Magazyn Firm Rodzinnych. Grudzień 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded