Financial investigator 01 2017

Page 22

VOORZITTER Peter Kolthof, Avida International DEELNEMERS

Foto’s: Ruben Eshuis Fotografie

// RONDE TAFEL FIDUCIAIR MANAGEMENT, INTEGRAAL BALANSBEHEER EN LDI:

Eric Huizing, Ahold Pensioenfonds Hans Kestens, diverse pensioenfondsen Johan de Kruijf, Pensioenfonds UWV Piet Molenaar, diverse pensioenfondsen Dries Nagtegaal, diverse pensioenfondsen Anton van Nunen, diverse pensioenfondsen Christiaan Tromp, diverse pensioenfondsen

KERNTAAK VAN DE FIDUCIAIR IS KENNISOVERDRACHT Door Hans Amesz

De meeste pensioenfondsen maken op de een of andere manier gebruik van een fiduciair manager. Uiteindelijk is fiduciair management een instrument om je doelstellingen als pensioenfondsbestuur te realiseren.

20

FINANCIAL INVESTIGATOR

NUMMER 1 / 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.