Sommerfest 2019

Page 1

HUSK FREDAG den 24.maj. kl 16 - 20

Festen er for medlemmer, forældre og søskende. I medbringer selv kød til den store grill - vi laver gratis salatbar og flutes, og sælger sodavand og slik. Der vil være kinesisk lotteri med masser af skønne præmier, underholdning og åben scene, og massevis af aktiviteter. I tilmelder jer på filippa@frederiksberg.dk. Skriv medlemmets navn og klasse samt hvor mange børn og voksne i kommer. VI GLÆDER OS TIL EN SJOV OG HYGGELIG AFTEN MED JER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.