Ungdomsklub 7 klasse

Page 1

Denne folder henvender sig specielt til: forældre som har medlemmer der skal skifte

til Ungdomsklubben d. 1. Maj 2020. (Medlemmer som starter i 8. klasse efter sommerferien)

INDHOLD Side 2 Overgang til Ungdomsklub (Praktisk information til forældre)

Side 3 Din ungdomsklub

Side 4 Praktiske informationer (Ophæng til køleskabet)

OBS:

Aftenklubben er både for Junior- og Ungdomsklubmedlemmer


Kære forældre Når jeres børn går i 7.klasse, kan de fra 1. maj blive medlem af Ungdomsklubben, der er en del af Filippas aftenklub. Aftenklubben har åbent mandag, onsdag og torsdag kl.17.30-21.30.

Jeres barn udmeldes automatisk af Filippa klubben 1. maj 2020. Derfor skal I huske at overflytte ham/hende fra juniorklub til ungdomsklub, med virkning fra 1. maj 2020, dette kan I allerede gøre fra dags dato ved at gøre følgende:

1.

Skrive en mail til: Mivo01@frederiksberg.dk I mailen skriver i følgende: Barnets navn, klasse og CPR-nummer. Eks. ”Thomas (CPR. Nr… ) fra 6.b vil gerne indmeldes i ungdomsklubben..

2.

Indmeldingen kan også ske via Frederiksberg Kommunes hjemmeside (Pladsanvisningen). I kan også følge linket som er sendt ud til jer på Aula.

I Filippa tilstræber vi os en stabil og harmonisk aftenklub 

Marck, som er aftenklubkoordinator, er tilstede 2 aftener om ugen.

På vores personalemøder gennemgår vi punkter, der omhandler aftenklubben og de medlemmer, som bruger den.

Vi lægger mange kræfter i arrangementer og hverdagsaftener, som er målrettet jeres børns alder.

Historisk set, er der en del unge, der ”hænger ud på gadehjørnerne” eller sidder alene foran computeren derhjemme, i stedet for at være en del af fællesskabet i en aftenklub. Vi ser selvfølgelig gerne, at de unge i stedet benytter Aftenklubbens mange tilbud.

Med jeres hjælp Jeres hjælp er meget vigtig for, at vi kan bibeholde en stabil og harmonisk aftenklub i Filippa. For at skabe DEN BEDSTE aftenklub for jeres barn, er der flere ting I kan gøre: 

Vi håber at vi i fællesskab med jer forældre kan hjælpes ad med at få de unge i aftenklub, da det ikke er en selvfølge, at de selv tager initiativet.

Tjek klubbens hjemmeside (under ”aftenklub”).

Læse aftenklubbens klubblad på vores hjemmeside, Aula samt Facebook, som udkommer hver d. 1.

Meld Jer ind i vores Facebookgruppe—”Filippaklubben Frederiksberg”, hvor der hele tiden er nyheder/billeder/hvad vi laver følgende aften osv…

Mange hilsner fra aftenklubben i Filippa Michael Vork, Leder & Marck Holm, aftenklub koordinator


Her et lille uddrag af hvilke aktiviteter, der typisk er i Aftenklubben. Hold øje med AFTENKLUB-BLADET for Maj - Juni

Aktiviteter vil komme i AK BLADET, så I altid ved, hvad der kommer til at ske! Vi har åbent i aftenklubben mandag, onsdag og torsdag Vi tilbyder aftensmad hver dag. HUSK I skal tilmelde jer aftensmad inden kl. 16.00 i Blækken eller på 3821 1080. Det koster en 20’er (mobilepay) at spise

med i aftenklubben. (Man kan også købe madkort med 11 klip til 200 kr. som ligger opbevaret i klubben - Så behøver man ikke lave mobilepay betalinger hver gang). ……SÅ kom glad og frejdig i jeres nye aftenklub. Vi glæder os til at se jer!


Praktiske informationer

AFTENKLUB 2019 ÅBNINGSDAGE i AFTENKLUBBEN: Mandag - Onsdag - Torsdag ÅBNINGSDAGE i AFTENKLUBBEN: ÅBNINGSTIDER: Mandag - Onsdag - Torsdag 17.30 - 21.30

ÅBNINGSTIDER: HVEM ER UNGDOMKLUBMEDLEM: 17.30 - 21.30 7. klasse (1.maj) indtil man fylder 18 år HVEM ER UNGDOMKLUBMEDLEM HVEM ER JUNIORKLUBMEDLEM: 7. klasse (1. maj) indtil det fyldte 18 år 5. klasse (1.maj) indtil 7. klasse (1.maj) HVEM ER JUNIORKLUB MEDLEM KONTINGENT 5. klasse (1. maj) indtil 7. klasse (1. maj) Se takster på www.frederiksberg.dk KONTINGENT Aftenklubkoordinator: Marck Holm Se takster på www.frederiksberg.dk Mail: maho04@frederiksberg.dk Mobil: 22724073 Aftenklub koordinator: Leder: Mail: Mail: Mobil: Mobil:

Marck Holm Michael Vork maho04@frederiksberg.dk mivo01@frederiksberg.dk 38211080 28981081

Leder: Klubbens hjemmeside: Mail:

Michael Vork www.filippaklubben.dk mivo01@frederiksberg.dk 28981081 Filippaklubben Frederiksberg

Mobil: Facebookgruppe:

Klubbens hjemmeside: www.filippaklubben.dk Klubbens telefonnummer: 38211080 Facebook gruppe:

Filippaklubben Frederiksberg

Klubbens telefon nr:

38211080

Ophæng til køleskabet Ophæng til køleskabet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.