Junior Klub 5 klasse

Page 1

Denne folder er lavet specielt til: Forældre som har børn, der kan benytte aftenklubben/ JUNIOR KLUBBEN (1.maj 2020) i Filippa. (Dvs. nuværende 5. klasser)

INDHOLD 

Overgang til Junior Klub—brug af aftenklub

Aften åben for 5 klasser i april

Eksempler på aktiviteter Maj - Juni 2020

Praktiske oplysninger om aftenklubben.

OBS: Aftenklubben er både Juniorklub og Ungdomsklub.


Kære forældre Glidende overgang til aftenklubben Når jeres børn går i 5. klasse, kan de fra 1. maj begynde at komme i aftenklubben mandag, onsdag og torsdag mellem kl.17.30 og 21.30. De kan fortsat benytte klubben alle hverdage fra Kl. 13.00 - 17.30. I Aftenklubben (AK) har de unge mulighed for, at være i klubben og lave mad, spise og hygge sammen med deres jævnaldrende venner og lave andre aktiviteter end i fritidsklubben. Juniorklubben er et perfekt sted hvor jeres unge kan mødes i trygge og sikre rammer.

Klub Filippa er klar til at modtage jeres unge: 

Vi har en aftenklub som "oser" af ungdomskultur, hvor der er plads og tid til de gode snakke, de fede ture og de sjove aktiviteter.

Vi lægger vægt på medindflydelse, de unge skal tage del i planlægningen, arrangementer, aftensmad, indkøb, oprydning m.m.

De unges ideer skal så vidt muligt føres ud i livet, med hjælp fra os medarbejdere.

Der er altid 3-4 medarbejdere i aftenklubben

Med jeres hjælp Det er vores erfaring, at skiftet mellem fritidsklub og aftenklub er en glidende overgang imellem de 2 typer klubmoduler, dvs. at de unge i 5.-6. klasse begynder at ændre deres klubadfærd, ved at komme i aftentimerne, frem for dagtimerne. Det er en proces som vi gerne vil have jeres hjælp til: I kan være med til at formidle samt motivere jeres børn til at benytte aftenklubben. Hjælp dem med at lave aftaler med kammerater/veninder om at følges til og fra klubben. Vi har erfaringer med at det skaber tryghed for jeres unge.

Følg med på :

AK Klubblad (Udkommer hver d. 1.) (Som vises på ”Filippaklubben.dk” og Aula Opslagstavlen.) FACEBOOK: ”Filippaklubben frederiksberg” (Her kan i altid se, hvad der sker for medlemmerne den pågældende aften) INSTAGRAM: ”Klubfilippa” (Her kan i ind i mellem se, hvad der sker for medlemmerne den pågældende aften)

Vi glæder os til at se jeres unge d. 1 maj i aftenklubben Mange hilsner fra aftenklubben i Filippa Michael Vork, Leder & Marck Holm, Aftenklub koordinator


Vi holder åbent 2 aftener i April KUN for 5. klasser!

TIRSDAG D. 14. APRIL 17.30 - 20.00 TIRSDAG D. 21. APRIL 17.30 - 20.00 Vi inviterer på aftensmad og hygge (Gratis - med tilmelding i Blækken)!

I vil få information omkring aftenklubben og hvordan den fungerer.

- Aftensmad i aftenklubben - Medbestemmelse - Klubblad - Aktiviteter - Spørgsmål fra de unge.

Hvornår har vi åbent? Hvilke voksne er her om aftenen?

... osv. osv.!

Medarbejder de pågældende dage: Tirsdag d. 14. april: Henrik, Marck og Kian Tirsdag d. 21. april: Maria G, Louise og Kristian


Her et lille uddrag af hvilke aktiviteter, der typisk er i Aftenklubben. Hold øje med AFTENKLUB-BLADET for Maj - Juni

Aktiviteter vil komme i AK BLADET, så I altid ved, hvad der kommer til at ske!

FØRSTE ÅBNINGSDAG FOR 5. KLASSERNE - mandag d.4. Vi har åbent i aftenklubben mandag, onsdag og torsdag Vi tilbyder aftensmad hver dag. HUSK I skal tilmelde jer aftensmad inden kl. 16.00 i Blækken eller på

3821 1080. Det koster en 20’er (mobilepay) at spise med i aftenklubben. (Man kan også købe madkort med 11 klip til 200 kr. som ligger opbevaret i klubben - Så behøver man ikke lave mobilepay betalinger hver gang). ……SÅ kom glad og frejdig i jeres nye aftenklub. Vi glæder os til at se jer!


ÅBNINGSDAGE i AFTENKLUBBEN: Mandag - Onsdag - Torsdag

ÅBNINGSTIDER: 17.30 - 21.30 HVEM ER UNGDOMKLUBMEDLEM 1. maj når man går i 7. klasse Til det fyldte 18 år HVEM ER JUNIORKLUB MEDLEM 1. maj når man går i 5. klasse til 1. maj når man går i 7. klasse

KONTINGENT Se takster på www.frederiksberg.dk Aftenklub koordinator: Mail: Tlf:

Marck Holm maho04@frederiksberg.dk 38211080

Leder:

Michael Vork mivo01@frederiksberg.dk 28981081

Mail: Mobil:

Klubbens hjemmeside: Facebook gruppe: Klubbens telefon nr:

www.filippaklubben.dk Filippaklubben Frederiksberg 38211080

Ophæng til køleskabet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.