Page 1

Naam:_____________________________________ nr.:_____ datum:___________

Hoe groeit een boek? papier, drukproef, blauwdruk, plakboek, Thea Beckman, Marc De Bel, auteur, uitgever, zetcomputer, kopij, vormgever, vertaler, boekhandels, zetter, Roald Dahl, manuscript, zetmachine, binder, corrector, computer, boek, bindt, katernen, één, tekenaar, illustrator, 16 bladzijden, drukken, lector, oplage, kaft, architect, drukker Het begint bij de ………………………. Hij heeft een verhaal voor ogen dat hij neerschrijft op ……………....... Tegenwoordig gebeurt dit alles op de ……………………… Het is een ruwe versie van het verhaal. Er wordt nog veel geschrapt en aangepast. Enkele bekende jeugdschrijvers: …………………………………………………………… ……………………………………… De schrijver of …………………………. leest en herwerkt zijn verhaal tot een ………………………….. Dit is een volledige versie van het verhaal. Het verhaal is volledig af zoals de schrijver het wilt hebben. De schrijver typt dit manuscript nog eens netjes uit en stuurt het naar de ......................................... Hij moet het boek laten ……………………. en verkopen aan de …………………………. Hij bepaalt de ……………………. van het boek en hoe het ingebonden moet worden. De …………………...........leest de boeken in opdracht van de …………………….. Hij geeft ook raad aan de uitgever of het een goed boek is of niet, of het boek goed zal verkopen of niet. De lector is meestal gespecialiseerd in …………. soort van boeken. Er is een lector voor kinderboeken, voor fantasieboeken, voor thrillers,… Ondertussen heeft de uitgever een ………..……..………of …….………………………. gevraagd, de plaatjes te tekenen en een ………………… voor het boek te ontwerpen. Soms zijn …………………… en illustrator dezelfde personen. (bijvoorbeeld Marc de Bel) Het gelezen manuscript met de tekeningen noemt men de ………………... Dit gaat naar de …………………………. Hij is de ………………………. van het boek, hij giet het boek in een goede vorm. Hij bepaalt waar de foto’s staan en hoe de tekst geschikt staat. Sommige boeken worden vertaald uit een andere taal door een ……………………….. De kopij gaat naar de ……………………………. De tekst wordt gezet door een ………………………..………, ………….………………, …………………………... Er wordt een ..................................................... gemaakt. De fouten worden verbeterd door een ……………………………. De vormgever maakt met de verbeterde tekst, de foto’s en de tekeningen een ……………………...


Hiervan wordt een …………………………… gemaakt. Het boek wordt gedrukt op vellen van ………………………………... Deze gedrukte vellen gaan naar de ……………………... De vellen van 16 bladzijden worden gevouwen tot ………………………….. De ………………………….. lijmt en …………………… de katernen tot een fraai ……………... Vooraleer we een boek kopen in de boekhandel is er dus heel wat werk geleverd door vele mensen.


Naam:_____________________________________ nr.:_____ datum:___________

Woordenschat A. Welke zegswijze of de uitdrukking hoort bij de juiste verklaring? Zet de juiste letter bij het cijfer. 1. Andermans boeken zijn duister te lezen 2. Tussen de regels door lezen 3. Een schoon boek hebben 4. In het boek van iemands hart geschreven zijn 5. Dat spreekt boekdelen 6. Ergens iemand op iets drukken 7. Volgens het boekje verlopen 8. Dat is een gesloten boek 9. Een boek met zeven zegelen 10. In de ogen te lezen staan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

uit de inhoud opmaken wat niet uitdrukkelijk gezegd is. Dat is een duistere zaak Een afgesloten periode Het is moeilijk de bedoelingen van een ander te begrijpen Gedachten en voornemens van iemand doorgronden Bemind worden Zoals gepland verlopen Met klem wijzen, benadrukken Niets op zijn kerfstok hebben Veelzeggend, veelbetekenend 1

2

3

4

5

6

7

8

9

B. Vul het gepaste werkwoord in. Nummer de verklaring. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Iemand de les ______________ Iets te boek ______________ Succes ______________ Met zijn neus in de boeken ______________ zijn boekje te buiten ______________ Iemand iets op het hart ______________ Te boek ______________ ______________ als een boek. Met aandrang bevelen Altijd studeren, lezen Streng berispen Iets opschrijven, beschrijven Geluk hebben Onnatuurlijk overkomen Doen wat niet meer aanvaardbaar is Bekend staan als (bv. schuldenaar)

zitten gaan drukken boeken lezen staan spreken Stellen

10


C. Soorten boeken. Vul het juiste boek in. Kies uit: roman, encyclopedie, tijdschrift, naslagwerk, woordenboek, sprookje, avonturenverhaal, reisverhaal, register 1. Boek waarin men de afzonderlijk, alfabetisch gerangschikte woorden en hun betekenis kan opzoeken. ____________________________ 2. Verhaal over merkwaardige gebeurtenissen, over iets ongewoons, onverwachts dat iemand overkomt. ____________________________ 3. Allesomvattend, beschrijvend zaakwoordenboek. 4. Een verhaal waarin gebeurtenissen en ook karakterontwikkelingen van personen beschreven worden. ____________________________ 5. Drukwerk dat regelmatig (wekelijks, maandelijks) verschijnt. _________________ 6. Boek, tijdschrift of ander drukwerk dat alleen dient om iets op te zoeken over een bepaald onderwerp. ____________________________ 7. Vertelling waarvan de inhoud volledig verzonnen is en bestemd is voor kinderen. ____________________________ 8. Voortdurend bijgehouden boek waarin aantekeningen worden gemaakt omtrent personen of zaken. ____________________________ 9. Verhaal waarin de belevenissen van een reis verteld worden. ____________________________ 10. Een beeldverhaal, gevormd door een serie van afbeeldingen met tekst, die een verhaal vormen. ____________________________ D. Los de rebus op

___________________________________________________________________


Naam:_____________________________________ nr.:_____ datum:___________

Een Duitse uitvinding Verklarende woordjes: Types = lettervorm: een in reliĂŤf gegoten metalen letter of teken, dat voor het drukken wordt gebruikt. Legering = een mengsel van verschillende metalen, ontstaan door smelting. Antimoon = een giftig, zilverkleurig metaal dat wordt gebruikt voor het gieten van lettervormen Los de vragen op aan de hand van de tekst. 1. Wat werd er voor Gutenberg als inkt gebruikt? ___________________________________________________________________ 2. Waarom wilde Gutenberg de houten types vervangen door metalen types? ___________________________________________________________________ 3. Waar werd Gutenberg geboren, en wat was zijn opleiding? ___________________________________________________________________ 4. Wat was de basis van de nieuwe inkt die Gutenberg uitvond? ___________________________________________________________________ 5. Waarom kon Gutenberg zelf zijn bijbel niet drukken? ___________________________________________________________________ 6. Hoeveel tijd had een schrijver nodig om een boek over te schrijven? ___________________________________________________________________ 7. Nu kunnen niet enkel rijke mensen, maar alle geletterde mensen boeken verkrijgen. Wat wil dat zeggen, geletterde mensen? ___________________________________________________________________ 8. Waar kan men een kopie van de drukpers van Gutenberg zien? ___________________________________________________________________


Waar of niet waar? Fust verbrak de overeenkomst met Gutenberg omdat die teveel geld gebruikte. Peter Schรถffer is de schoonzoon van Gutenberg De kosten om een boek te drukken zijn 10 keer minder. Voordat er metalen types werden gebruikt, gebruikte men types uit gips om te drukken De eerste gedrukte bijbel werd bekend als de Gutenberg bijbel Men drukte met houten blokken enkel speelkaarten in Europa Gutenberg heeft een opleiding gevolgd om goudsmid te worden Gutenberg veranderde de drukpersen, zodat de druk minder gelijk verdeeld zou zijn.


Boekenfiche 1

Boekenfiche 2

Titel van het boek: ………………………………………………... Auteur/schrijver:…………………………………………………… Illustrator:…………………………………………………………….. Uitgeverij:…………………………………………………………….. Aantal pagina’s:……………………………………………………… Hoeveelste druk:…………………………………………………….. Jaar van uitgave:…………………………………………………….. Vertaling door:……………………………………………………….. Aantal hoofdstukken:………………………………………………... Eventuele andere boeken van de schrijver die vermeld worden:……………………………………………………………….. Beschrijving van de kaft:…………………………………………..... ……………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Korte inhoud in eigen woorden:……………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Titel van het boek: ………………………………………………... Auteur/schrijver:…………………………………………………… Illustrator:…………………………………………………………….. Uitgeverij:…………………………………………………………….. Aantal pagina’s:……………………………………………………… Hoeveelste druk:…………………………………………………….. Jaar van uitgave:……………………………………………………. Vertaling door:……………………………………………………….. Aantal hoofdstukken:……………………………………………….. Eventuele andere boeken van de schrijver die vermeld worden:………………………………………………………………. Beschrijving van de kaft:………………………………………….... ……………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Korte inhoud in eigen woorden:……………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Omslag getekend door:……………………………………………... Grootte van de tekst: zeer klein – klein – gemiddeld – groot

Omslag getekend door:…………………………………………….. Grootte van de tekst: zeer klein – klein – gemiddeld – groot


Naam:________________________________ Datum: ______________ nr.:______

Pictogrammen in de bibliotheek Schrijf de juiste naam onder het juiste pictogram. Kies uit: detective, griezelverhaal, dierenverhaal, western, science fiction, zeeverhaal, oorlogsverhaal, historisch verhaal, sprookje, humoristisch verhaal, spannend verhaal

werkblaadjes jeugdboekenweek  

Deze werklaadjes zijn bruikbaar in een derde graad. Het zijn allerlei lesjes wero of Nederlands.

Advertisement