Page 1

in

ARENDONK

week 11 - 14 maart 2019

Bezoek voor 31 maart onze toonzaal en geniet van verlengde opendeurvoorwaarden

TOONZAAL

Wippelberg 4 | B-2370 Arendonk | +32 14 67 21 20 www.bruyndoncx.be

TOONZAAL

Hoge Mauw 460 | B-2370 Arendonk | +32 14 67 84 81 www.tegelsvanbergen.be

Uw renovatie start in onze toonzaal


Gemeentelijke berichtgeving

COMMODO’S - BEKENDMAKINGEN Besluit omgevingsvergunning • Kris Stessens – Berendonk 57 – slopen van een bestaand bijgebouw (20 m²), bouwen van een nieuw bijgebouw van 40 m² (5 x 8 m) en de functiewijziging van bureau naar schoonheidssalon – besluit ter inzage t.e.m. 3 april 2019 • Koen Van Houdt – Hazegewoud 38 – bouwen van een bedrijfsgebouw (magazijn) van 454 m² met bedrijfswoning en dubbele carport en het aanleggen van een terreinverharding van 218 m² – besluit ter inzage t.e.m. 3 april 2019 • Autonoom gemeentebedrijf Arendonk – Van Eycklaan 7 – slopen van bestaande constructie en het bouwen van een houten berging met overdekte fietsenstalling van 35,3 m² (9,8 x 3,6 m) – besluit ter inzage t.e.m. 3 april 2019 • Gunter Peere – Hoge Mauw 170 – verandering door uitbreiding en wijziging VDLKTI – besluit ter inzage t.e.m. 10 april 2019 • Hilde Borgers – Leeuwerfstraat 8 – bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met dubbele carport en een bijgebouw (tuinberging en overdekt terras) van 50,7 m² – besluit ter inzage t.e.m. 10 april 2019

GLASBOLMETER EN –PETER, IETS VOOR JOU? Er staan tien glasbollen verspreid over onze gemeente. In die glasbollen worden enkel witte en gekleurde glazen flessen en bokalen ingezameld. Jammer genoeg denken sommige mensen daar anders over. Zij laten er plastic zakken, kartonnen dozen en andere brol achter. Erger jij je daar ook aan en wil jij je engageren om de glasbol in je buurt te controleren op netheid? Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat om glasbolmeter of –peter te worden. Gewapend met handschoenen, vuilzakken en prikkers kan je na een korte opleiding aan de slag. Je kan je aanmelden via mooimakers@iok.be of via Nele Kerkhofs, de mooimaker van IOK Afvalbeheer, op het nummer 014 57 10 39.

2


WERKEN AAN JE WONING? DENK AAN DE WOONPREMIES Als je verbouwingen of aanpassingen aan je woning wil uitvoeren, kan je ook dit jaar rekenen op tal van premies. We geven je een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies. De renovatiepremie is vernieuwd. Deze premie kan worden aangevraagd door eigenaars-bewoners of eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De te renoveren woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken: o Categorie 1: de structurele elementen van de woning (fundering, muren ...) o Categorie 2: het dak (werken aan dakgebinte, -bedekking, goten en afvoer) o Categorie 3: buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren) o Categorie 4: technische installaties (werken aan de elektriciteit, de sanitaire installatie en de centrale verwarming). • De huidige verbeteringspremie kan nog worden aangevraagd tot en met 30 mei 2019. Ook hier zijn er verschillende categorieën van werken waarvoor je een premie kan aanvragen. Per categorie is er een vastgelegd premiebedrag. • De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019. Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies •

Vanaf 1 maart 2019 kan je een sloop- en heropbouwpremie aanvragen van 7 500 euro als je een woning wil slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning. Meer info: www.energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie •

Je kan ook nog premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Die kan je aanvragen via: www.fluvius.be/nl/thema/premies. Als je in een periode van 5 jaar 3 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en je hiervoor een premie aanvraagt bij je netbeheerder, kom je automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende ingreep (zie ook: www. energiesparen.be/totaalrenovatiebonus). Meer info Dienst grondgebiedszaken – 014 40 90 70 – charlott.dierckx@arendonk.be

3


Gemeentelijke berichtgeving

WIELERWEDSTRIJDEN NIEUWELINGEN EN JUNIOREN Het wielerseizoen start in Arendonk op zaterdag 23 maart 2019. Er vinden dan 2 wielerwedstrijden (nieuwelingen en junioren) plaats georganiseerd door KSV Sport en Steun. De omloop volgt Akkerstraat, Roobeek, Hertevelden, Koeistraat, Vrijheid, De Valken en De Daries. Van 13.00 uur tot 18.00 uur veroorzaken deze sportwedstrijden op dit traject en zijwegen lichte verkeershinder. Verkeersmaatregelen • Alle verkeer is verboden op de omloop. Tussen de diverse proeven is er plaatselijk verkeer mogelijk. • Parkeren op de rijbaan is er eveneens verboden. Wegomlegging Er is een wegomlegging voorzien als volgt: • Van Schotelven naar Retie: bij voorkeur via Schotelven (Akkerstraat wordt afgeraden). • Van Schotelven naar Nederland/Ravels: via Bergen en Schutterstraat (Aldi langs Kloosterbaan). • Van Wampenberg naar Retie/Turnhout: via Hokken, Schutterstraat en Schotelven Plaatselijk verkeer toegelaten (Aldi langs Kloosterbaan). • Van Ravels naar Retie: via Bergen en Schotelven (Akkerstraat wordt afgeraden). • Van Ravels, voor centrum: via Schutterstraat en De Maaskens. • Middelvelden naar Retie: kan via de Kerkstraat een bypass maken. • Van centrum (Vrijheid) naar Retie: via Kloosterbaan – Bergen – Schotelven. • Bewoners die vertrekken op de omloop kunnen altijd met de rijrichting van de renners hun bestemming bereiken. Meer info Technische dienst – 014 40 90 86 – dirk.sterckx@arendonk.be

4


INFOMOMENT ERFRECHT Donderdag 28 maart 2019 – 19.30 uur – Zaal De Garve Ben jij nog niet helemaal mee met de nieuwe wetgeving rond het erfrecht? Notaris van Gansewinkel zorgt dat je helemaal up-to-date bent. Dit infomoment is een organisatie van de seniorenraad i.s.m. het Sociaal Huis maar staat open voor iedereen en is helemaal gratis. Meer info Dienst vrije tijd – 014 40 90 68 – kim.rossie@arendonk.be

SENIOR CINEMA: HASTA LA VISTA – 2 APRIL 2019 Van oktober tot en met april organiseert de seniorenraad elke eerste dinsdag van de maand een cinema voor de Arendonkse senioren in de cinemazaal van jeugdhuis ’t Onkrooid. Zowel in de voormiddag (9.30 uur) als in de namiddag (14.30 uur) vindt er een filmvertoning plaats. Dinsdag 2 april 2019: Hasta La Vista Een film over drie mindervalide jongens die houden van wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om eindelijk van de grond te gaan. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. Kaartjes zijn te koop aan 2 euro (1 euro met een vrijetijdspas) bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. Een drankje na de film is inbegrepen in de prijs. Organisatie Cultuurdienst i.s.m. seniorenraad Tickets en info Dienst vrije tijd – 014 40 90 68 – kim.rossie@arendonk.be

5


Gemeentelijke berichtgeving

SCHENKING OPBRENGST BIERPROEFAVOND Tijdens de herdenkingsvierdaagse ‘100 jaar Groote Oorlog’ in november 2018 organiseerde de brandweerpost van Arendonk een heuse bierproefavond. In Arendonk weten ze wat dorst is … wat een opkomst! De brandweerpost had vooraf al beslist om de opbrengst aan twee goede doelen te schenken. Als eerste schonken ze een cheque van 750 euro aan het organiserend comité van het kerstdiner voor alleenstaanden en minderbedeelden. De tweede cheque van 1 500 euro ging naar het G-orkest, een orkest voor mensen met een beperking. Top gedaan, brandweer Arendonk!

NIEUWS VAN DE BIB MAART: JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB In maart houden we traditiegetrouw jeugdboekenmaand, en dit jaar vieren we niets minder dan vriendschap. Boekenvrienden? Kom gezellig in de bib snuisteren tussen de nieuwste jeugdboeken. Of leen een hilarisch, superspannend of misschien wel romantisch vriendenverhaal. De bib heeft ze allemaal! Houden jij en je vrienden van wat meer actie? Doe dan de digitale speurtocht! Breng een tablet of smartphone mee, vraag de geheime startcode aan de balie en go! (Kan je geen tablet of smartphone meebrengen? Leen er dan eentje van de bib.) Wanneer? Heel de maand maart, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

6


OVER LEVEN IN DE NATUUR: LEZING DOOR MIKE DE ROOVER Dinsdag 26 maart 2019 – 19.30 uur – Zaal de Wamp Heb je altijd al eens in de natuur willen slapen in een zelfgemaakte shelter? Wil je leren hoe je vuur kan maken zonder aansteker of lucifer? Zin om een maaltijd bij elkaar te zoeken in het bos en die te bereiden op een houtvuur? Je eigen houten lepel kerven met een zakmes? Bushcraft staat voor allerlei vaardigheden die je nodig hebt om in de natuur te verblijven. Daardoor sta je dichter bij de natuur, maar ook dichter bij jezelf, een geweldige ervaring. Mike De Roover, auteur van het heerlijke boek ‘Bushcraft’ komt naar onze bib voor een lezing over overleven in de natuur. Inschrijven kan telefonisch op 014 67 16 14 of per mail naar bibliotheek@arendonk.be. MIJN PRIVACY IN DIGITALE TIJDEN Dinsdag 2 april 2019 – 19.30 uur – Zaal De Wamp Via sociale netwerken, webmail en andere online diensten delen we steeds meer persoonlijke gegevens en informatie op het internet. In deze workshop leren we eerst wat meer over hoe grote onlinebedrijven met deze gegevens omspringen en waar zij wettelijk aan gebonden zijn. We bekijken ook hoe je hier zelf een gezonde attitude tegenover kan hebben en gaan heel concreet even bij de grootste spelers kijken. We bekijken de privacy-instellingen van Facebook en gaan wat dieper in op de voor- en nadelen van de manier waarop Google met al je ‘data’ omspringt. Ten slotte leren we ook enkele gouden regels waarmee je privacy-inbreuken en zogenaamde ‘phishing’pogingen van hackers en malafide websites kan vermijden of afwenden. Inschrijven kan telefonisch op 014 67 16 14 of per mail naar bibliotheek@arendonk.be.

PROJECTRAPPORT NATUURINRICHTINGSPROJECT DE LIEREMAN Van 18 maart tot en met 16 april 2019 gaat het projectrapport van natuurinrichtingsproject De Liereman in openbaar onderzoek. Dat rapport geeft een overzicht van de maatregelen

7


Gemeentelijke berichtgeving

die beoogd worden om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen, en dit met respect voor de landbouwer en de andere gebruikers van de open ruimte. Naast het rapport wordt ook de lijst met de belanghebbenden (eigenaars en gebruikers van gronden in het projectgebied) in openbaar onderzoek neergelegd. Het openbaar onderzoek houdt in dat elke geïnteresseerde burger alle documenten van het rapport en de lijst kan inkijken en daar zijn/haar bemerkingen op kan formuleren. De documenten liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Oud-Turnhout, Arendonk en Ravels van 18 maart tot en met 16 april tijdens de openingsuren. Wie opmerkingen heeft, kan die uitsluitend tijdens de periode van het openbaar onderzoek indienen in het gemeentehuis. Tijdens het openbaar onderzoek worden twee informatievergaderingen gehouden. De eerste vindt plaats in Oud Turnhout, de tweede infoavond wordt georganiseerd in Arendonk. • maandag 18 maart 2019 in OC De Djoelen – zaal De Knaap, Steenweg op Mol 3, Oud-Turnhout om 19.30 uur • donderdag 21 maart 2019 in zaal de Wamp boven de gemeentelijke bibliotheek, Park Deroissart 5, Arendonk om 19.30 uur. De Vlaamse Landmaatschappij houdt ook meerdere zitdagen in Oud-Turnhout en Arendonk, waarop belanghebbenden terechtkunnen met vragen en opmerkingen. Meer info Dienst grondgebiedszaken – 014 40 90 82 – simon.wuyts@arendonk.be

DOE MEE MET DE GROEPSAANKOOP DAKISOLATIE EN GROENDAKEN In het voorjaar van 2019 lanceert IOK, samen met de gemeentebesturen van Arendonk, Beerse, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Baarle-Hertog, Vosselaar en Turnhout een groepsaankoop dakisolatie en groendaken. Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Bovendien voorziet de netbeheerder nog een premie voor dakisolatie. Met deze groepsaankoop willen we de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. Er worden zowel prijzen opgevraagd voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning, als voor een nieuwbouwwoning. Ga voor een geïsoleerd én groen dak De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaankoop groendaken.

8


Groendaken hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en NOX uit de lucht. Een groen dak oogt natuurlijk ook veel mooier dan een zwart exemplaar. Heb je interesse? Vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de groepsaankoop dakisolatie kan via www.iok.be/ dakisolatie, of www.iok.be/groendak voor de groepsaankoop groendaken. Geen internet? Schrijf je dan in via 014 57 42 57 of bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis. Geïnteresseerde aannemers kunnen zich aanmelden via www.iok.be. Infoavonden Wil je graag meer informatie? IOK organiseert een aantal infoavonden waar we dieper ingaan op de werking van de groepsaankoop en waar je technische informatie krijgt over dakisolatie en groendaken. De infoavonden starten telkens om 20.00 uur. Datum

Locatie

Woensdag 24 april 2019

Turnhout, Tuinzaal van de Warande, Warandestraat 42

Woensdag 15 mei 2019

Hoogstraten, Zaal De Welgezinde, Vrijheid 149

Donderdag 19 september 2019

Rijkevorsel, Zaal Forsela, Hoogstraatsesteenweg 19

Donderdag 10 oktober 2019

Arendonk, Zaal De Wamp, Deroissart 5

Wil je mee beslissen? De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die dakisolatie of een groendak willen laten plaatsen. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving. De stuurgroep zal doorgaan op maandag 27 mei om 19.30 uur in Beerse. De groepsaankoop kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Voor meer info kan je terecht op www.kempen2020.be. Meer info IOK – 014 57 42 57 – duurzaamheidsteam@iok.be

9


Gemeentelijke berichtgeving

‘DENK VROEGER AAN LATER!’ INFOSESSIES OVER EINDELOOPBAANPLANNING & PENSIOENVOORBEREIDING VOOR ZELFSTANDIGEN Zelfstandige ondernemers wachten best niet te lang om hun eindeloopbaan grondig voor te bereiden. Zowel zakelijk als privé valt er heel wat op voorhand te regelen op fiscaal, juridisch, bedrijfseconomisch, familiaal en financieel vlak. Integraal VZW (Dienst Pensioenvoorbereiding voor Zelfstandigen) organiseert daarom de informatiecyclus ‘Denk vroeger aan later!’ over eindeloopbaan- en toekomstplanning voor vooruitziende zelfstandigen. In een driedelige reeks behandelen praktijkspecialisten de pensioenregeling voor zelfstandigen en toegelaten activiteit (mogelijkheden verder werken en pensioen genieten), de ziekteverzekering & uitkeringen; de fiscale gevolgen bij het overlaten, verkopen of beëindigen en de waarde van de zaak en tenslotte de Vlaamse erfbelasting, de successie- en persoonlijke financiële toekomstplanning. In Turnhout vinden de sessies plaats in het CM regiokantoor, Korte Begijnenstraat 18, op dinsdag 26 maart, 2 april en 23 april. Meer info www.denkvroegeraanlater.com

AZ TURNHOUT OPENT DEUREN TIJDENS DAG VAN DE ZORG Je bent op zondag 17 maart tijdens Dag van de Zorg van harte welkom in AZ Turnhout voor een unieke blik achter de schermen. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur openen de deuren van zowel campus Sint-Jozef als campus Sint-Elisabeth en bezoek je plekken die anders niet toegankelijk zijn. Tijdens een boeiend kijk- en doeparcours ontdek je de werking van meer dan dertig diensten en afdelingen. Leuk voor het hele gezin Ook kinderen amuseren zich op deze opendeurdag. Er zijn fotozoektochten door het ziekenhuis en je komt op het parcours heel wat activiteiten speciaal voor kinderen tegen.

10


Bovendien mogen ze op 17 maart hun pop of knuffel mee naar het ziekenhuis brengen, voor een bezoekje aan de poppendokter. Tien jaar AZ Turnhout AZ Turnhout bestaat tien jaar, en dat vieren ze onder andere met deze opendeurdag. In 2009 besloten de twee Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef samen te smelten tot ĂŠĂŠn ziekenhuis. Door de schaalvergroting kon AZ Turnhout zich steeds meer specialiseren in topklinische zorg die niet in elk ziekenhuis wordt aangeboden. Zo hebben ze onder meer een expertisefunctie ontwikkeld op het vlak van dialyse, pijnbehandeling, radiotherapie, cardiologie, neurologie en psychiatrie. Praktische info Tijdens de Dag van de Zorg ben je welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. De laatste rondleiding start om 15.30 uur. Parkeren is gratis op 17 maart. Voor meer informatie over Dag van de Zorg en een overzicht van de activiteiten per campus, kan je terecht op www. azturnhout.be/dagvandezorg.

11


Gemeentelijke berichtgeving

Vrijdag 15 maart 2019 Algemene kennisquiz – 20.00 uur tot 23.30 uur – Renova – Koninklijke Fanfare Wampegalm Zondag 17 maart 2019 Tweedehandsbeurs – 9.30 uur tot 12.00 uur – Zaal De Garve – Gezinsbond Arendonk Workshop Jazzdance by Natascha de Jong – 11.00 uur tot 12.30 uur – danszaal Molenwiel – Dansstudio Focus vzw Wandeling – 13.30 uur tot 17.00 uur – hoek Koeistraat-Middelvelden – KWB Arendonkcentrum Woensdag 20 maart 2019 Handlettering – 19.00 uur tot 22.00 uur – Zaal De Vloed – Femma Arendonk centrum Vrijdag 22 maart 2019 Ladies@thequiz – 20.00 uur – Zaal De Garve – CD&V Arendonk Kaartavond ‘rikken en bieden’ – 20.00 uur tot 23.30 uur – Zaal De Ontmoeting – KWB Arendonk-centrum Popcorn-afterwork-party – 20.00 uur – Zaal De Ster – ouderraad GBS Sint-Jan Zaterdag 23 maart 2019 Wielerwedstrijd nieuwelingen en juniors – 13.00 uur tot 18.00 uur – Café Angèle – KSV Sport & Steun 8ste Filmgala – 14.00 uur tot 17.00 uur & 19.00 uur tot 22.00 uur – Zaal De Garve – Arendonkse Videoclub

12


GGRROOTTEE VVEERRKKOOOOPP TTW WEEEEDDEEHHAANNDDSSSSPPUULLLLEENN

Garageverkoop 27 27 & & 28 28 april april 2019 2019 SSCCHHRRIIJJFF JJEE IINN VVOOOORR EEIINNDD M MAAAARRTT VVIIAA HHTTTTPPSS::////RREESSEERRVVAATTIIEESS..AARREENNDDOONNKK..BBEE

WANNEER WANNEER WAAR WAAR INFO INFO

27 27en en28 28april april2019 2019van van8.00 8.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uur overal overalininArendonk Arendonk 014 01440 4090 9099 99--katrijn.van.gorp@arendonk.be katrijn.van.gorp@arendonk.be


CASH BACK ACTIE tot €30*

* voorwaarden in de winkel

OPTIEK MICHIELSEN PA S S I O N F O R E Y E S

VRIJHEID 72 • ARENDONK • TEL. 014-67 89 20

w w w. o p t i e k m i c h i e l s e n . b e Maandag 09:00 – 12:00 | 13:30 – 18:00 • Dinsdag 09:00 – 12:00 | 13:30 – 18:30 • Woensdag 09:00 – 12:00 | 13:30 – 18:30 Donderdag 09:00 – 12:00 • Vrijdag 09:00 – 12:00 | 13:30 – 18:30 • Zaterdag 09:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00 • Zondag Gesloten


WONINGVERZEKERING

Cookies, bij DVV 2 maanden

GRATIS * Woningverzekering

Accepteert u onze cookies? Bij DVV Verzekeringen kan u rekenen op echte experts van vlees en bloed, niet op robots of virtuele assistenten. Onze Facetime is een echt gesprek en onze cookies zijn echte koekjes. Uw DVV-consulent luistert naar u en helpt u met het beheer van uw verzekeringen. Een hele geruststelling, zeker als het eens echt mis gaat.

NK Verzekeringen bvba Kantoor Arendonk - Wampenberg 30/1 - 014/67.24.21 Kantoor Oud-Turnhout - Stw. op Mol 54/1 - 014/45.35.14 WWW.NKVERZEKERINGEN.BE NKVERZEKERINGEN@DVV.BE

Neem tussen 18/02 en 30/04/2019 een woningverzekering Cocoon en krijg 2 MAANDEN GRATIS*. Kom langs in ons kantoor of kijk snel op www.dvv.be. Wij helpen u graag.

Oef, een mens.

111372 cA - RPR Turnhout 0848.760.688

*2 maanden gratis + 10 betalend op uw 1e jaarpremie als u intekent tussen 18/02 en 30/04/2019. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie een nieuwe woningverzekering Cocoon, met of zonder bijkomende opties en mits aanvaarding van het risico. Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/wonen/cocoon. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Als u een klacht hebt, kan u zich eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL 01/2019


PAASDANSSTAGE


keuken

E I R E

N O

T A V

Odrada bedenkt, tekent en zorgt voor de uitvoering van uw keukenrenovatie. Bezoek onze showroom voor meer inspiratie.

NU KEUKENACTIES 56

57 | black

GLASLINE MATT

1800152_056_057_C19.indd 56

13.08.18 09:03

Ook voor de renovatie van uw berging zit u bij ons goed. COUNTRY KITCHEN

Glas matt lavaschwarz | Glass matt lava black | Cristal m

1800152_056_057_C19.indd 57

Kom binnen voor een gratis offerte. NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

SILENT SILENT SILENT SILENT COLORS COLORS COLORS COLORS

uszüge, plant. . your life easier.

aíbles que hacen más os de trabajo. de tareas. 585858 58 58 5959 | 59 silent |59 silent 59 | silent | |silent colours silent 58 colours 58 colours 58 colours 58 colours 5959 59 | 59 silent | silent | |silent silent colours colours colours colours

1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 581800152_058_059_C19.indd 58 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 585858 585858 58

13.08.18 13.08.18 13.08.18 13.08.18 13.08.18 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 1800152_058_059_C19.indd 13.08.18 1800152_058_059_C19.indd 13.08.18 13.08.18 13.08.18 09:03 09:03 09:03 09:03 1800152_058_0 591800152_058 59 1800152_05 1800152_0 595959

NEW slapen | wonen | werken | keukens | opbergen | decoratie Lavaschwarz-Satin Lava black satin Negro lava satinado

SILENT COLORS

WWW.ODRADA.BE DIE COUNTRY-KÜCHE IN MODERNEM LAVASCHWARZ ist stylish und gleichzeitig elegant. Holz-Elemente unterstützen den Charakter der Küche und in der beleuchteten Vitrine finden Ihre „Schmuckstücke“ einen passenden Platz.

Molsesteenweg 46 - Balen - 014/34 66 00 weekdagen: 10-18u30 - zaterdag: 10-18u zondag: 13u30-18u — vrijdag: gesloten THE COUNTRY KITCHEN IN MODERN LAVA BLACK is stylishly elegant. Wooden elements lift the character of the kitchen, with the illuminated glass display cabinets providing the perfect setting for your favourite pieces. LA COCINA COUNTRY EN COLOR LAVA NEGRO MODERNO tiene estilo y al mismo tiempo es elegante. Los elementos de madera refuerzan el carácter de la cocina y en las vitrinas iluminadas tendrá espacio para sus objetos preferidos.

58

116

117 | country kitchen

1800152_116_117_C19.indd 116

59 | silent colours

1800152_058_059_C19.indd 58

13.08.18 09:34

1800152_116_117_C19.indd 117

SIENA

VIENNA

Lavaschwarz-Satin |1800152_058_059_C19.indd Lava black satin |59Negro lava satinado 13.08.18 09:03

13.08.18 09:34

Sandgrau samtmatt | Sand grey matt velvet | Gris arena mate aterciopelado

13.08.18 09:03


O P S T I J G E N D

O P S T I J G E N D

T I J G E N D

V O C H T

V O C H T

I

V O C H T

I

K E L D E R D I C H T I N G

K E L D E R D I C H T I N G

I

C O N D E N S

I

S C H

VAARWEL VO VAARWEL VOCHT !

I

K E L D E R D I C H T I N G

I

C O N D E N S

I

S C H I M

Vochtbestrijding Tibas garandeert e

S T I J G E N D T I J G E N D

en definitieve oplossing voor Iveelvoorkom I C O N D E N S S C H I M M

Vochtbestrijding Tibas garandeert professionele zoals opstijgendeen vocht, water VAARWEL VOCHT ! in de kelde

V O C H T

I

V O C H T

I

K E L D E R D I C H T I N G

K E L D E R D I C H T I N G O P S T I J G E N D

V O C H T

I

I

C O N D E N S

K E L D E R D I C H T I N G

I

I

S C H I M

C O N D E N

en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen natte ramen, vochtige muren, een muffe ge O Pzoals S T I J G opstijgend E N D V O C H T vocht, I K E L Dwater E R D I C Hin T I N G kelder, I C O N condensproblemen, D E N S I S C H I M M E L de Ervaren en gediplomeerde specialisten vo definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen

VAARWEL VOCHT VAARWEL VOCHT ! VAARWEL VOCHT ! VAARWEL VOCHT ! VAARWEL VOCHT! ! VAARWEL VOCHT

Vochtbestrijding Tibas O P S garandeert T I J G E N D V O C H T een I K E professionele L D E R D I C H T I N G I C O N D E N S

en

I

S C H

natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. stipt en ordelijk uit en dit aan ee natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. Tibas garandeert een professionele en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen z en gediplomeerde specialisten de werken Ervaren en Ervaren gediplomeerde specialisten voerenvoeren de werken snel,snel, in de kelder, condensproblemen, natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schim stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen. stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen. aren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijz zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condensproblemen, O P S T I J G E N D V O C H T I K E L D E R D I C H T I N G I C O N D E N S I S C H I M M E L

O P S T I J G E N D

V O C H T

O P S T I J G E N D

I

V O C H T

K E L D E R D I C H T I N G

I

K E L D E R D I C H T I N G

I

C O N D E N S

I

S C H I M M E L

Vochtbestrijding Tibas garandeert een professione I

C O N D E N S

I

S C H I M M E L

Vochtbestrijding Tibas garandeert een professionele

en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtpro

zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condenspro VAARWEL VOCHT ! VAARWEL VOCHT ! en definitieve oplossing veelvoorkomende vochtproblemen en definitievevoor oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimm S zoals zoals opstijgend vocht, in de condensproblemen, Ervaren en kelder, gediplomeerde specialisten voeren de werk opstijgendVAARWEL vocht, water inwater deVOCHT kelder, condensproblemen, VAARWEL VOCHT ATIS natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen. V O C H T I K E L D E R D I C H I N nitieve G I oplossing C O N D E Nveelvoorkomende S I S C H I Mvochtproblemen M E L enT defi voor Vochtbestrijding garandeert een V O C H T I Tibas K E L D E R D I C H T I N G I C O N D Eprofessionele N S I S C H I M M E L O P S T I J G E N D V O C H T I Vochtbestrijding K E L D E R D I CTibas H T I N G I C een O N professionele D E N S I S C H I M M E L garandeert O P S T I J G E N D

O P S T I J G E N D

I Vochtbestrijding K E L D E R D I CTibas H T I N G I C een Ovocht, N professionele D E N S I in S H I M M Econdensproblemen, L garandeert zoals opstijgend water deC kelder, en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. VochtbestrijdingTibas Tibas garandeert garandeert een professionele Vochtbestrijding een professionele zoals opstijgend vocht, water in de condensproblemen, Ervaren en kelder, gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, en defi nitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen

O P S T I J G E N D

V O C H T

TE ERnatte TE ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. en

natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condensproblemen, stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke

zoals opstijgend vocht, water in de kelder, condensproblemen, prijzen. natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. Vochtbestrijding Tibas garandeert een professionele en definitieve oplossing voorgeur veelvoorkomende vochtproblemen zoals opstijgend natte ramen, vochtige muren, een muffe en schimmelvorming. Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, Vochtbestrijding Tibas garandeert eencondensproblemen, professionele en definitieve oplossing voor veelvoorkomende vochtproblemen zoals opstijgend vocht, water inErvaren de kelder, en natte ramen, vochtige muren, een muffe geur ensnel, schimmelvorming. Ervaren gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, gediplomeerde voeren de werken stipt enen ordelijk uit specialisten en dit aan eerlijke prijzen. stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen. vocht, water in deErvaren kelder, condensproblemen, natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. 62 136 en gediplomeerde specialisten voeren werken stipteerlijke en ordelijkprijzen. uit en dit aan eerlijke prijzen. stipt en ordelijk uitdeen dit snel, aan

VAARWEL VOCHT VAARWEL VOCHT! !

36

Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, en ordelijk en dit eerlijkeuitprijzen. Ervaren en gediplomeerde specialistenstipt voeren de werkenuitsnel, stiptaan en ordelijk en dit aan eerlijke prijzen. Tibas garandeert een professionele stipt enVochtbestrijding ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen.

en definitieve oplossing voorgarandeert veelvoorkomende vochtproblemen Vochtbestrijding Tibas een professionele GRATIS zoals opstijgend vocht, voor waterveelvoorkomende in de kelder, condensproblemen, GRAT enIS definitieve oplossing vochtproblemen OFFERTE GRATIS OFFERT natte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. E

zoals 0800 62 136 opstijgend

vocht, water in de kelder, condensproblemen,

GRA62 TIS 0800 136 Ervaren en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, OFFERTE OFFERnatte ramen, vochtige muren, een muffe geur en schimmelvorming. 62 136 TE 0800 stipt en ordelijk uit en-ditwww.tibas.be aan eerlijke prijzen.

62 136 Ervaren met Voor een afspraak onze afdeling 080008 6200136 en gediplomeerde specialisten voeren de werken snel, stipt en ordelijk uit en dit aan eerlijke prijzen. n deze regio 0800 62 136 - www.tibas.be Voor een afspraak met onze afdeling kan u bellen innaar 0800 62 136 deze regio 0800 62 136 - www.tibas.be kan u bellen naar 0800 62 136 of mailenVoor naar eeninfo@tibas.be afspraak met onze afdeling

ATIS ERTE

0800 62 136 - www. 0800 62 136 - www.tibas.be

GRATregio IS 0800 62 136 - www.tibas.be in deze O F F worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 www.polygongroup.be). E R TE naar 08000800 kan 62 136 62 136 - www.tibas.be 0800u6bellen 2 136 www.tibas.be 62 136 of mailen naar info@tibas.be www.tibas.be of mailen naar info@tibas.be

Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be). Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be).

Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be).

GRATIS OFFERTE TIBAS ANTWERPEN.indd

1

0800 62afdeling 136 -in www.tibas.be Voor een afspraak met onze ANTWERPEN 24/11/16

Lekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be).

ekproblemen en lekdetectie worden vakkundig opgelost door het partner-bedrijf Polygon (0800 96 600 - www.polygongroup.be). 1

kanonze u bellen naarin 0800 62 136 of Voor een afspraak met afdeling ANTWERPEN

08:10


Vaderdag 19 MAART

-20% OP ALLE

HERENPARFUMS

Nieuw

OPENINGSUREN : DI - VR: 9u-12u & 13u-18u • ZA: 9u-17u • ZO: 10u-12u • Ma gesloten • oF oP aFsPraaK.

carPentier nV

i de ValKen 20 i 2370 arendonK i tel: 014/67 71 89

www.carPentier-arendonK.Be


UW NIE

UW NIE


Bezoek onze showroom

Hoge Mauw 500

Bekijk ons nieuw verandaboek

Terrasoverkappingen

Arendonk 014/679024

*Nooit schilderen *Dakrand in inox *Gietijzeren palen

Actie !

Nu extra kortingen en luxe barbecue gratis

Wij zorgen voor de complete afwerking,dakbedekking,glas,timmerwerk,enz


Oris Cleaning Services bvba Schoonmaakbedrijf Gelaatsverzorging • Make-up • Manicure Laserontharen • Ontharen met hars Ontharen met suiker • Pedicure

Molenwiel 8. • 0473/83.46.72

Like us on

Glazenwasserijwerken • Onderhoud van burelen Reinigen van kornissen en rolluiken • Reinigen van zonnepanelen Wij maken ook cadeaubonnen • Gratis prijsofferte Martine & Team Roobeek 69 2370 Arendonk e-mail : ocs1@telenet.be - telefonisch 014/67.17.20

Annemiek de Lange Hondenkapster en meer Hokken 61 • 2370 Arendonk 0031 653570566 - 0032 471257481

WWW.DOGGIESTOTALCARE.NET www.doggiestotalcare.net

TaxiJean

Heikant 38, Arendonk Enkel op afspraak TEL 014/67.92.96 - Gelaatsverzorging - Voetverzorging - Handverzorging - Ontharingen - Maquilleren

0475 84 33 38

4/04/2017 10:38:44

Luc Van Bylen - Paul Smets nieuwbouw -- renovatie renovatie -- herstellingen herstellingen alle alle merken merken nieuwbouw Den Tobberd Tobberd 20 20 -- 2370 2370 Arendonk Arendonk Den 0476/238 341 341 -- lucvanbylen@telenet.be lucvanbylen@telenet.be 0476/238

Van maandag maandag tot tot zaterdag zaterdag geopend geopend op op afspraak afspraak Van

NADINE

+32(0)493 30 90 17 info@blockxdakwerken.be taxijean77@gmail.com www.blockxdakwerken.be

SECTIONALE sectionale GARAGEDEUREN garagedeuren

info@kapsalon-inell.be info@kapsalon-inell.be www.kapsalon-inell.be www.kapsalon-inell.be

Schoonheids- en huidverbeteringsinstituut

2370 Arendonk Taxivervoer Luchthaventransport Koerierdienst

017_adv_Blockx_UWgemeente Arendonk.indd 1

Horststraat 80 80 Horststraat 2370 Arendonk Arendonk 2370 Tel. 014/67.28.15 014/67.28.15 Tel.

Ontstoppingswerken Herstellingswerken Camerainspectie Lekdetectie

KEMPISCHEONTSTOPPINGSDIENST.BE info@kempischeontstoppingsdienst.be


AUGUSTUS uuruw GESLOTEN Het beste18.00 voor ogen De Brulen 55 | Arendonk | +32 14 67 02 86 Voor al uw autoschade’s !

DE VALKEN 16 - ARENDONK - 014 67 24 35 - www.oogwenk.be DI - WOE - VRIJ: 9.00-12.00 / 13.30-18.00 DO: 9.00-12.00 / 13.30-19.00 ZAT: 9.00-17.00

DAKRENOVATIE

herman blockx Roobeek 80 2370 Arendonk GSM 0475 84 33 38

www.hermanblockx.be info@hermanblockx.be

BEGRAFENISSEN CAERS bvba Hertevelden 36A - 2370 HERTEVELDEN 36 A, 2370 Arendonk ARENDONK

014 67 74 02T.-014 caers.staf@belgacom.net 67 74 02

Koninklijke Harmonie De Arend Koninklijke Wampenberg 117

www.harmoniedearend.be WEBSITE: harmoniedearend@hotmail.com

gelaatsverzorging - ontharen - epileren - massage handverzorging gellak - massage gelaatsverzorging - ontharen - -epileren handverzorging -- gellak gelaatsverzorging - ontharen epileren - massage voetverzorging (ook aan huis) voetverzorging (ook- aan huis) handverzorging gellak

www.harmoniedearend.be

AGENDA: Zat. 23 maart 18u AGENDA ZATERDAG 5 SEPTEMBER V.A. 18U Deelname verbroederingsconcerten OPTREDEN VAN HETaan ARENDCOMBO “JUST4FUN” OP BERGROCK WEEKDIENST 28 AUGUSTUS en Sis Wijnen bij fanfare St.Willibrordus inZjef Merksplas HET AREND - lokaal huren: info bij Jan Nijs: 014 67 85 52 MUZIEKLES: voor de nieuwe leerlingen: START op vrijdag 11 Weekdienst: 15/03/19: Philip de Jong september om 18u met infosessie; inschrijven via het AREND - lokaal huren: info bij JanofNijs: 014 67014677364. 85 52 mail jonas_v_v@hotmail.com telefonisch

voetverzorging (ook aan huis)

Berendonk 2370Arendonk Arendonk Berendonk57 57 -- 2370 tel tel 014 676732 opafspraak) afspraak) 014 3290 90 (enkel (enkel op Berendonk 57 - 2370 Arendonk tel 014 67 32 90 (enkel op afspraak)

GELAATSVERZORGINGEN GELAATSVERZORGINGEN

ROOBEEK 22 - 2370 ARENDONK 014/67.71.34 - www.natuursteengeudens.be

MANICURE

MASSAGES MASSAGES ONTHARINGEN MANICURE PEDICURE MANICURE

LLIIKK

PEDICURE

LLIKIK

MANICURE GELAATSVERZORGINGEN GELAATSVERZORGINGEN GELAATSVERZORGINGEN S OONN FFAACCEEB MANICURE ONTHARINGEN ONTHARINGEN BOO EE UUS PEDICURE

S ON FACEB EU OOKK

ARDUIN WITSTEEN ARDUIN WITSTEEN GRANIET COMPOSIET GRANIET COMPOSIET MARMER GRAFZERKEN MARMER GRAFZERKEN

MASSAGES

LLIIKK

11/06/15 13:12 MASSAGES

11/06/15 13:12

S ON FACEON FACE BO E U E U S BO

LI K

maatwerk in:

ONTHARINGEN ONTHARINGEN

OK

angool.indd 1 HanVangool.indd 1

11/06/15 13:12

OOKK

HanVangool.indd 1

PEDICURE PEDICURE MASSAGES SCHOONHEIDSINSTITUUT.ELOUTLOOK.BE MANICURE

SCHOONHEIDSINSTITUUT.ELOUTLOOK.BE

SCHOONHEIDSINSTITUUT.ELOUTLOOK.BE PEDICURE


Droogkuis en Wasserij Bubbels en Co.

Droogkuis kleding, hemdendienst, wasserij, overgordijnen, donsdekens, tapijten, ... Gratis afhaling en levering aan huis. Bel ons 014/67 00 33 of 0476/85 85 40 Mail ons info@bubbelsenco.com

www.interieur-schrijnwerk.be Interieurinrichting Maatkasten - Keukens Zolderafwerking Gyprocwanden en -plafonds ‘t Zand 35 - 2370 Arendonk Tel. 014/67 09 63 - Gsm 0495/32 59 50 gust@interieur-schrijnwerk.be

Kleur de lente

met een sfeervol decor

SPECIALIST DAKRENOVATIE

Bezoek onze showroom met een grote keuze aan verven, behangpapier, rolgordijnen, lamellen en alle toebehoren.

Hoge MauwHoge 630 Mauw 630, 2370 Arendonk

Hoge Mauw 630, 2370 Arendonk

www.marc-janssens.be 2370 Arendonk BEZOEK ONZE SHOWROOM www.marc-janssens.be BEZOEK ONZE SHOWROOM

0475 84 33 38 info@blockxdakwerken.be www.blockxdakwerken.be

t. +32 (0) 495 66 03 (0) 44495 66 03 44 t. +32 www.marc-janssens.be MET EEN GROTE KEUZE MET AAN EEN GROTE KEUZE AAN 0495 BEHANGPAPIER, 66 03OPENINGSUREN 44 VERVEN, Maandag enkel op afspraak

VERVEN, BEHANGPAPIER,

20171213_marc_janssens_210x150_VS01.indd 1

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Doktersdienst de dokter van dienst is te bereiken van vrij. 20u tot ma. 8u op het centrale nummer: 014/410 410 Wachtdienst Apothekers informatie is te vinden via : - www.apotheek.be - 0900/10 500 - bij elke apotheek (zie info-bord) Elke zaterdagvoormiddag zal steeds 1 van de 4 apotheken in Arendonk geopend zijn van 9u tot 12u30

OPENINGSUREN

Dinsdag

: 10-12 u | 14-18 u

ROLGORDIJNEN, LAMELLEN Maandag enkel op afspraak

Woensdag : 10-12 u | 14-18 u Openingsuren: ROLGORDIJNEN,LAMELLEN : 10-12 Dinsdag : 10-12 Donderdag u | 14-18 u u | 14-18 u EN ALLE TOEBEHOREN : 10-12 u | 14-17 • di: 10-12Vrijdag u. / 14-18 u. u EN ALLE TOEBEHOREN ma: op afspraak vrijdag : 10-12 Zaterdag u | 14-17 uu : 9-12 vr: 10-12 u. / 14-17 • za:u 9-12 u. Zaterdagu.: 9-12

Wachtdienst Tandartsen 090/339 969 (€ 1,5/min.) Men geeft het adres van de dichtstbijzijnde tandarts van wacht.

Tele-Onthaal : 03/237 92 92

20171122_adv_marc_janssens_v1.indd 1

Wachtdienst zelfstandige verpleging 16/3-17/3 Lenaerts Jeannine: 0473/76.10.52 Carry Huybregts: 0498/74.34.88

6/12/17 15:17

15/11/17 20:33

Uitleendienst Rode Kruis Arendonk Hovestraat 44 - ma. & do.: 19u - 20u 0474/481 587 www.rodekruis-arendonk.be

Thuisverpleging vzw De Voorzorg 24u/24u bereikbaar - 0800/97 520

Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming 016/56 97 53

Thuisverpleging & GEZINSZORG Wit-Gele Kruis 014/41 46 91

Anonieme alcoholisten (aa) groep arendonk 0475/63 87 51


bon TEGEN AFGIFTE VAN DEZE BON

3 gemarineerDe kippenfilet VOOR

€3

vers vlees sate’s

3 + 1 gratis

ossenvlees

100 gr. + 50 gr. gratis

elke WoensDag gehaktDag 1 kg kopen - 0,5 kg gratis

zaterDag & zonDag selDer/Wortelsoep Aanbieding geldig van donderdag 14 maart t/m woensdag 20 maart 2019 of zolang de voorraad strekt


Profile for Uitgeverij Intermedia

inARENDONK week 11-2019  

inARENDONK week 11-2019  

Advertisement