__MAIN_TEXT__

Page 1

Concursul internaţional de canto Alexandru Farcaş Ediţia a II-a 9 -13 Septembrie 2015 Arad – România Condiţii de participare Sunt admişi concurenţi de toate naţionalităţile născuţi după data de 1 ianuarie 1971 *** Direcţiunea concursului poate oferi dispensă de vârstă în situaţii speciale.

REPERTORIU Toţi candidaţii trebuie să prezinte un repertoriu alcătuit din cinci arii de operă (exclusiv în limba italiană), de compozitori care aparţin secolelor 18, 19 şi primei jumătăţi a secolului 20.

ÎNSCRIERE Formularele de înscriere completate trebuiesc trimise până la data de 1 Septembrie 2015: -Prin poştă (scrisoare recomandată) Concursul Internaţional de Canto “Alexandru Fărcaş” 2015 Ediţia a II-a Filarmonica de Stat Arad P-ţa George Enescu nr. 1 310131 Arad România -Prin email, la adresa: artistic@filarmonicaarad.ro Cererea de înscriere trebuie să cuprindă: - copia unui act de identitate sau a paşaportului - fişa de înscriere - o fotografie (de tip paşaport) - o copie a reducţiei canto-pian (format pdf sau pe hârtie) pentru toate ariile propuse în repertoriu - fotocopia chitanţei de plata a 50 de Euro taxă de participare la: FILARMONICA DE STAT ARAD Concursul Internaţional de canto “Alexandru Fărcaş” 2015 Ediţia a II-a CUI 3678246 CONT IBAN: RO18BTRL00204202653326XX – în Euro BANCA TRANSILVANIA ARAD SWIFT BTRLRO 22 ARA sau FILARMONICA DE STAT ARAD Concursul Internaţional de canto “Alexandru Fărcaş” 2015 Ediţia a II-a CUI 3678246 CONT IBAN: RO69BTRL00201202653326XX – în lei ( 50 euro la cursul zilei ) BANCA TRANSILVANIA ARAD SWIFT BTRLRO 22 ARA

Calendarul etapelor


Tragerea la sorţi Miercuri 9 Septembrie ora 10:00 Liceul de artă “ Sabin Drăgoi“ - în cazul în care candidatul este absent, numărul de ordine va fi extras de unul dintre membrii juriului. Numărul extras la tragerea la sorţi indică ordinea intrării pentru toate etapele concursului. Datorită faptului că prima etapă este împărţită în două zile, juriul îşi rezervă dreptul de a amâna pentru a doua zi audiţia concurentului care nu poate să fie prezent în prima zi, în mod evident, în cazul în care acesta se justifică prin motivaţii valide. Miercuri 9 Septembrie ora 13.00, Liceul de artă “ Sabin Drăgoi“ repetiţie cu pianistul acompaniator pus la dispoziţie de către organizatori. Candidaţii pot participa cu pianistul propriu, în condiţiile în care preiau costurile acestuia în totalitate. Etapa I (eliminatorie) cu acompaniament de pian: Miercuri 9 Septembrie ora 15.00 Liceul de artă “ Sabin Drăgoi“ Joi 10 Septembrie ora 11.00 Liceul de artă “Sabin Drăgoi” Se va interpreta o arie la alegerea candidatului. În situaţia în care juriul consideră aria neconcludentă, îşi rezervă dreptul de a cere interpretarea unei a doua arii (integral sau parţial), selecţionată din repertoriul de concurs. În acest scop, candidaţii trebuie să pună la dispoziţie în această prima etapă, toate partiturile repertoriului de concurs. Etapa a II-a (eliminatorie), cu acompaniament de pian: Vineri 11 Septembrie ora 11.00 Liceul de artă “ Sabin Drăgoi“ Se vor interpreta două arii din repertoriul concurentului: Una la alegerea concurentului, cea de a doua la alegerea juriului. Etapa a III-a (finală), cu acompaniament de orchestră: Sâmbătă 12 Septembrie ora 10.00 - 15.00 repetiţie cu orchestra Teatrul clasic “Ioan Slavici” Sâmbătă 12 Septembrie ora 19.00 Teatrul clasic “Ioan Slavici” Vor fi interpretate două arii, la alegerea juriului, din repertoriul concurentului, cu acompaniament de orchestră Duminică 13 Septembrie ora 10.00 Teatrul clasic “Ioan Slavici” Repetiţie cu orchestră pentru “Gala laureaţilor” Duminică 13 Septembrie ora 19.00 Teatrul clasic “Ioan Slavici” Ceremonia de premiere şi “Concertul laureaţilor” cu acompaniamentul orchestrei Filarmonicii de Stat Arad


REGULAMENT 1.Repertoriul se execută din memorie, cu textul în limba originală. 2.Candidaţii trebuie să pună la dispoziţie reducţiile canto - pian ale partiturilor (format pdf sau pe hârtie), pentru toate cele cinci arii propuse în repertoriu, ataşându-le la formularul de înscriere 3.Ariile vor fi interpretate în tonalităţile originale sau în transpoziţiile originale ale compozitorilor 4.Se acceptă salturile tradiţionale. 5.Pentru Concertul laureaţilor, juriul va alege o arie din repertoriul de concurs al candidatului, în funcţie de materialul de orchestră existent. 6.Ordinea prezentării ariilor în concurs este lăsată la alegerea candidatului. 7.Programul prezentat de candidat în fişa de concurs nu mai poate fi ulterior modificat. 8.Lucrarea aleasă de candidat pentru prima etapa, nu trebuie să depăşească durata de 8 minute. Această arie va fi înscrisă prima pe lista repertoriului propus de candidat in formularul de înscriere. 9.Pentru toate etapele, repertoriul ales de juriu va fi anunţat la încheierea fiecăreia dintre ele prin intermediul secretarului de concurs, care va transmite juriului şi opţiunea candidatului (pentru cea de a doua arie din etapa a II-a) 10.Rezultatele vor fi afişate la finalul fiecărei etape a concursului 11. Repetiţiile cu pian vor fi programate de comun acord, între pianistul acompaniator şi candidat, în funcţie de numărul concurenţilor. 12. Organizatorii pun la dispozitie un pianist pentru toti candidaţii. Candidaţii au dreptul de a veni cu pianistul personal, pe cheltuiala proprie. 13. Cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere pe întreaga perioada a desfăşurării concursului vor fi in sarcina candidatului. 14. Toate etapele concursului sunt deschise publicului. 15. Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a permite înregistrarea şi difuzarea parţială sau integrală a concursului prin intermediul radio-ului sau televiziunii. 16. Odată cu transmiterea formularului de înscriere, candidaţii acceptă ca în cazul în care vor fi înregistrate şi difuzate, interpretările lor nu vor fi plătite. 17. Organizatorii pot să nominalizeze unul sau doi membri supleanţi ai juriului în cazul în care unul sau mai mulţi membri desemnaţi nu vor fi în măsură să participe la una dintre etapele concursului. 18. Evaluarea va fi realizată după cum urmează: Etapa I - prin vot deschis Candidaţii care au obţinut majoritatea preferinţelor sunt admişi la etapa următoare (vor fi anunţate exclusiv numele) Etapa a II-a - prin vot deschis Candidaţii care au obţinut majoritatea preferinţelor sunt admişi în etapa următoare (vor fi anunţate exclusiv numele) Etapa a III-a (finala) - prin vot secret, cu note de la 1 la 10.


Premiile sunt atribuite în baza rezultatului dat de suma aritmetică a notelor (vor fi anunţate numele şi nota corespunzătoare) Recunoaşterile şi premiile speciale sunt date în baza deciziilor juriului care îşi rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile dacă concurenţii nu întrunesc cerinţele artistice potrivite. În cazul în care un concurent a fost studentul sau se află în relaţie de orice natură cu un membru al juriului, acesta din urmă se va abţine de la votarea concurentului. Decizia juriului este definitivă şi orice încercare de a o influenţa va avea ca rezultat descalificarea concurentului. Membrii Juriului: 1. Hasmik Papian Austria 2. Mario Malagnini Italia 3. Erdenetuya Balgansuren - Mongolia 4. Constantin Rîpă România

PREMII Premiul I - 2000 Euro Premiul II - 1500 Euro Premiul III - 1000 Euro & Premii speciale Tuturor finaliştilor le va fi înmânată o Diplomă de merit Versiunile traduse în diverse limbi, au aceeaşi valabilitate. Prin completarea fişei de înscriere şi semnarea ei, candidatul îşi exprimă acordul faţă de prezentul regulament în totalitatea lui.

Profile for Filarmonica Arad

Regulament 2015 limba romana  

Regulament 2015 limba romana  

Advertisement