Page 1

INFO SĂPTĂMÂNAL

NR. 83: 17-23 februarie 2013

Filadelfia iubește-ți aproapele

Versetul săptămânii „Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți.” Efeseni 5:3

Îndrăgostirea și dragostea în familia creștină Ideea că singurul motiv pentru a rămîne căsătoriţi este că cei doi sunt îndrăgostiţi unul de altul nu lasă loc pentru a considera căsătoria un contract sau o promisiune. Dacă singurul lucru important este dragostea, atunci promisiunea nu poate adăuga nimic; şi dacă nu adaugă nimic, nu ar trebui făcută. Lucrul curios este că îndrăgostiţii înşişi, câtă vreme rămân cu adevărat îndrăgostiţi, ştiu mai bine lucrul acesta decât cei care vorbesc despre dragoste. Cântecele de dragoste din toată lumea sunt pline de jurăminte de statornicie eternă. Legea creştină nu impune asupra sentimentului de dragoste ceva ce este străin de natura acelui sentiment: ea le cere îndrăgostiţilor să ia în serios ceva ce sentimentul însuşi îi impulsionează să facă. Şi, bineînţeles, promisiunea făcută când sunt îndrăgostit şi tocmai pentru că sunt îndrăgostit, promisiunea de a fi credincios persoanei iubite cât timp trăiesc, mă angajează să-i fiu credincios chiar şi dacă încetez să mai fiu îndrăgostit. Promisiunea trebuie să fie făcută cu privire la lucruri pe care le pot face, cu privire la acţiuni: nimeni nu poate promite că va continua să simtă într-un anumit fel. Am putea la fel de bine să promitem că nu vom avea niciodată dureri de cap sau că nu ne vom simţi niciodată flămânzi. Dacă expresia cu care se încheie poveştile, „Şi au trăit împreună fericiţi toată viaţa”,

este luată în sensul: „în următorii cincizeci de ani ei au simţit aceeaşi dragoste ca şi în ziua când s-au căsătorit”, atunci afirmaţia spune ceva ce probabil nu a fost adevărat niciodată şi ceva ce nici nu poate fi adevărat. Cine ar putea suporta să trăiască în starea aceea de exaltare măcar cinci ani? Ce s-ar întâmpla cu slujba ta, cu pofta ta de mâncare, cu somnul tău, cu prieteniile tale? Desigur, când încetezi să fii „îndrăgostit”, nu înseamnă că încetezi să iubeşti. Dragostea, în acest al doilea sens— spre deosebire de „a fi îndrăgostit” — nu este doar un sentiment. Este o unitate profundă, menţinută prin voinţă şi întărită în mod deliberat prin obicei; întărită prin graţia pe care amîndoi partenerii o cer şi o primesc de la Dumnezeu. Ei pot avea această dragoste unul pentru altul chiar şi atunci când nu le place unul de celălalt, la fel cum te iubeşti pe tine însuţi chiar şi atunci cînd nu îţi place de tine. Ei pot păstra această dragoste chiar şi atunci când, dacă şi-ar permite, le-ar fi mai uşor să se „îndrăgostească” de altcineva. Faptul că au fost „îndrăgostiţi” i-a determinat mai întâi să-şi promită fidelitate: această dragoste mai potolită le permite să-şi respecte promisiunea. Maşinăria familiei funcţionează tocmai cu această dragoste, „îndrăgostirea” a fost explozia care a pornit motorul.

C.S. Lewis - extras din cartea ”Creștinismul redus la esențe”

1


D

um 17 febr inică BISERuarie 2013 - Viziu ICĂ Domn ne de la evang ul pentru heliza re.

13 ie 20 E r a u r N feb i - 18 RSOA LunIUNE, PEITE tuiți MIS ÂNTU nemân ii NEMntru cei biseric ăm. - Pe familiile ne rug din tru care pen

Ma

MA rți - 19 fe bruar SPIRTURIZAR ie 201 3 - O v ITUALĂ E i a onor ță sfân PERSO eze p tă ca N e Du re să ALĂ -L zeu.

mne

Miercuri -

februarie 2013 CAUZE SPEC20 IA LE - cauz

Motive de rugăciune Sâmbătă

23 februarie 2013

PROPRIA FAMILIE

- Voia lui Dumnezeu în familie.

Vin e

22

ȘC febru ri - R OA arie con esur LA F 2013 str se p ILA uc en DE ț

ia g tru LF IA răd ini ței .

Familii pentru care ne rugăm 1. Bulgaru Adina - sănătate; - mântuirea lui Robert, fratele ei. 2. Buliga Gheorghe și Viorica - mântuirea nepoților Cristi și Cristina. 3. Boiciuc Ruben Răzvan. - pentru înțelepciune și putere să termine facultatea cu bine. 4. Bursuc Ovidiu și Ana cu copiii, LuigiBeniamin, Evelina - pentu educația copiilor, statornicie și creștere.

2

ele mem ne rugăm în acbrilor pentru care - ........................... eastă săptămână; - ...............................................................; - ........................... ....................................; .............................. - ........................... ......; ... - ........................... .................................; ... ... ... ...........................; * se completeaz ă duminică la pr ogramul Biser icii!

de fiecare parti

cipant

Joi

21 februa

rie 2013 AUTORIT ĂȚI - Să d

ob virtuți creândească știne .

5. Carpiuc Daniela - frații ei adolescenți, Cosmin și Emanuel de la Păltinoasa, să rămână credincioși Domnului; - pentru nemântuiți: are 88 de persoane pe listă, bunic, unchi, mătuși și verișori. 6. Cazacu Ianovici Andrei și Lavinia - relația lor să fie mereu bună și să rămână credincioși Domnului; - sănătatea Laviniei mai ales acum în timpul sarcinii.


Suferința naște dorul de Dumnezeu „Ba mai mult, ne bucurăm chiar Otilia Colibaba și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce ca modalitate de a ne arăta dragostea nădejdea.” Romani 5:3,4

Imaginea suferinței este cea mai neplăcută temă din viața noastră însă cea mai discutată. Pentru creștini suferința trebuie privită cu bucurie. Ea are rolul de a „modela” caracterul nostru, de a ne ajuta să „cheltuim” din eul nostru. Credincioșia lui Dumnezeu nu garantează credincioșilor scutirea de necazuri, durere și suferință. Ele își au originea chiar din grădina Edenului în urma alegerii făcute de Adam, de a nu asculta de Dumnezeu deschizând astfel calea suferințelor omenirii. De atunci, am fost supuşi suferinţei, și cât vom trăi pe pământ vom purta povara suferinței, ea nu poate fi evitată sau anihilată. Nimeni nu vrea să sufere și totuși Dumnezeu alege suferința

Sa! E greu să înțelegem felul lui de a-și manifesta dragostea față de noi. Prin suferință suntem conștientizați că suntem efemeri, și că țara noastră e sus. Cu cât ne vedem mai „muritori” cu atât suspinăm mai mult după un loc, o țară, o lume unde nu vor ma fi dureri în lunga noastră așteptare pe drumul greu al vieții, prin durerile și suferințelele noastre din ce în ce mai mult simțim cum se naște un dor pentru ceva care avem prin credință. Împletind răbdarea cu încercările și bucuria cu suferințele, inima noastră va fi plină de nădejdea revederii cu cel pe care l-am iubit toată viața... cu Domnul Isus care ne-a promis că este cu noi și când trecem prin suferință. Această nădejde să ne însoțească în fiecare zi.

Zile de naștere c e ava il a d e lf ia” S u e ri c ii „ F e m e m b ri i B is 18 februariosmin C riu arie 17 febru Fănica Ciubota n a e rie Turtur 0 februan 2 e i r a a 19 febru aniela Duciuc D cD Semeniu anu Tiberiu e Năsăud orin S c iu n Uje

arie 22 febru omnica D ernişov C

tălin

ă Apopei C telian Mugurel rie a u r a n b o e S f 21 ica Sim Posteucă riela-Manuela ţă Micşun Bădeli riu Bora Tibe u Beniamin r Persic Do

Spoială G

ab

nteze! â v u c e n i b eu să vă Dumnez 3


ÎNTÂLNIRE TINERET la Biserica „Filadelfia” Suceava

Bătălia împotriva

PORNOGRAFIEI

MESAJ BIBLIC PREZENTAT DE

CODRUȚ CIUBOTARI

DATA: 18 februarie 2013

ORA: 19:00

Întotdeauna deschiși pentru nevoile dumneavostră spirituale: Pastor Bădeliță Ioan - tel. 0744768692 Pastor Pauliuc Ioan - tel. 0744301174 Pastor Cotleț Neculai - tel. 0744597814

Marți - 19:00 PROGRAMUL Joi - 19:00 09:00 - Serviciu Divin SĂPTĂMÂNII Repetiție Fanfară 18:00 - Serviciu Divin Luni - 19:00 Miercuri - 16:30 Miercuri - 18:00 Vineri - 19:00 Seară de rugăciune Repetiție Cor Întâlnire tineret Cateheză Duminică

Biserica Penticostală „Filadelfia”

4

Str. Narciselor, nr. 5 E, 720207 - Suceava, jud. Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com; website: www.filadelfiasv.ro

Nr. 83 Info Saptamanal  
Nr. 83 Info Saptamanal  

Foia Bisericii Filadelfia

Advertisement