Fida vuosikertomus 2015

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2015


56

YHTEISTYÖMAATA

218

AKTIOLAISTA JA 18 HENKILÖÄ LYHYTAIKAISESSA LÄHETYSTYÖSSÄ

4 ��������������������������������������������������������������RAKKAUTTA EI VOI LEIKATA 6 ��������������������������������������������������NÄIN PERUSTIMME SEURAKUNTIA 10 ������������������������������������������ TOIVOA ITÄ-EUROOPAN ROMANEILLE 14 ���������������������������������� KOULUTUS VARUSTI LÄHETYSTEHTÄVIIN 18 �������������������������������������������������������������APUA ENITEN KÄRSINEILLE 22 �������������������MAANJÄRISTYKSESTÄ JÄLLEENRAKENNUKSEEN 26 ��������������������� KEHITYSYHTEISTYÖ TOI KESTÄVIÄ MUUTOKSIA 30 �����������������������������������������������������������LIIAN MONET JÄÄHYVÄISET 32 ������������������������������������HYVÄÄ LUONNOLLE JA LÄHIMMÄISELLE 36 �������������������������������������������������������������������������������������FIDAN TALOUS 38 ��������������������������������������������������������������������������������FAKTAA FIDASTA

fidainternational

@fidainfo

@fidainternational

fidaTV

TOIMITUSTIIMI HANNA HOKKANEN, KIRSI KOSKI-KUJALA, LASSI MÄKINEN, PÄIVI SIMI-KIM TAUSTATOIMITTAJAT HARRI HAKOLA, ARTO HEINONEN, KATJA KÖYKKÄ, CARLA DE LOPEZ/MNM, REBECCA PALMI SEKÄ ALBANIAN, JORDANIAN JA NEPALIN HANKETIIMIT GRAAFINEN SUUNNITTELU ARTO KARVONEN VALOKUVAT HANNU HAPPONEN, JANNE HARJUKOSKI, ARTO KARVONEN, DANIEL KORPELA, MARKUA KUJALA, PÄIVI LEPPÄNEN, MATTI LINDGREN, EINO MANNER, LASSI MÄKINEN, JANI SAARINEN, ISMO SALERTO, HENRIK SUNI, JOLLE TOUKOLA, SAM TUOKKOLA, NINA UUSILA, EMILIA VESALAINEN KANNEN KUVA EINO MANNER. NEPALILAINEN 6-VUOTIAS AJIT-POIKA PÄÄSI FIDAN TUKEMAAN KOULUUN JA HALUAA TULLA ISONA LÄÄKÄRIKSI, KOSKA LÄÄKÄRIT OSAAVAT PARANTAA.


228

165

63

9 500

LÄHETTIÄ 40 MAASSA

KEHITYSYHTEISTYÖHANKETTA 28 MAASSA

1 104 000

KG LAJITELTUA TAVARAA FIDA LÄHETYSTORIEN PK-SEUDUN LAJITTELUKESKUKSESSA

KOULULAISTA OSALLISTUI FIDAN KEHITYSKASVATUSTUNNEILLE

SAAVUTTAMATTOMAN IHMISRYHMÄN PARISSA LÄHETYSTYÖTÄ

26 000

NEPALILAISELLE HÄTÄAPUA MAANJÄRISTYKSEN JÄLKEEN

36 000 IHMISEN RAVITSEMUS PARANTUI PYSYVÄSTI

27

KAIROS-KURSSIA

Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyö & humanitaarinen apu. Kutsumustyötä uskon, toivon ja rakkauden motivoimana vuodesta 1927. Neljä mannerta, 56 maata, miljoonia onnellisia muutostarinoita.


4–5 /// Pääkirjoitus

RAKKAUTTA EI VOI LEIKATA V

uosi 2015 oli Fidan 88-vuotisen historian yksi haasteellisimmista. Suomen uuden hallituksen leikkaustoimenpiteet koskivat myös järjestöjä. Fidalle leikkaus tarkoitti toiminnan sopeuttamista lähes neljällä miljoonalla eurolla vuodesta 2016 alkaen. Ulkoministeriön tuki pieneni vuodesta 2015 3,4 miljoonaa euroa, ja muu sopeutuksen tarve oli yli 400 000 euroa. Leikkaus piti tehdä todella kireällä aikataululla, ja leikkauksen suuruus sattui kipeästi. Sopeutusohjelma johti yt-neuvottelujen kautta 22 suomalaisen henkilön irtisanomiseen, toiminnan päättymiseen vuoden 2016 loppuun mennessä yli 10 maassa ja yli kahdenkymmenen hankkeen lopettamiseen. Kaikkiaan yli 150 000 kehitysmai-

den avunsaajaa menetti hankkeiden kautta saamansa tuen. Irtisanomiset koskivat yli 150 paikallista hanketyöntekijää. Miksi näin piti toimia? Kysymykseen on helppo antaa vastaus suomalaiselle veronmaksajalle, joka ei halua kuulla omien etujensa leikkaamisesta. Kehitysmaan köyhälle ihmiselle vastauksen keksiminen onkin paljon haasteellisempaa. Ihmiselle, joka elää alle eurolla päivässä tai joka joutuu lähettämään lapsensa työhön selvitäkseen taas yhdestä päivästä, on turha esitellä taloutemme madonlukuja. Me yksinkertaisesti olemme liian rikkaita ymmärtämään maailman epäoikeudenmukaisuutta. Siksipä kehitysyhteistyöleikkauksia voidaan pitää rikkaan yhteiskunnan häpeällisenä arvovalintana.

Viime syksynä otimme Fidassa käyttöön lauseen rakkautta ei voi leikata. Kipeästä sopeutusohjelmasta huolimatta tehtävämme on edelleen sama: viedä kristittyinä toivoa sinne, missä ihmisten toivon kipinä on hiipunut.

YKSI SYDÄN KERRALLAAN Fidan ja Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyö vei sanomaa Jeesuksesta sinne, missä ei ole vielä seurakuntaa. Uusia seurakuntia perustettiin saavuttamattomien ihmisryhmien pariin. Seurakunta on Jumalan rakkauden muuttamakristittyjen yhteisö, joka saa ihmeitä aikaan. Lähetystyömme tavoitteena on seurakuntien perustamisen lisäksi valmentaa opetuslapsia, jotka jatkavat työtä itsenäisesti. Useat kumppaneis-


Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret pääsivät kouluun. Perheet ja kokonaiset kyläyhteisöt voivat paremmin. tamme ottivatkin ensimmäisiä askeleitaan lähetystyössä. Fidan kokemus ja koulutus olivat siinä avainasemassa. Kehitysyhteistyömme kautta köyhistä köyhimmät ihmiset löysivät ihmisarvonsa ja alkoivat rohkeasti ja aktiivisesti toimia paremman tulevaisuuden eteen. Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret pääsivät kouluun. Perheet ja kokonaiset kyläyhteisöt voivat paremmin, kun ruokatuotanto, ympäristö, elinkeinot, terveys ja hygienia kohentuivat. Humanitaariset kriisit – niin ihmisen aiheuttamat konfliktit kuin luonnonkatastrofit – ovat yleistyvä ilmiö. Syyrian kriisi ja terrorismi hallitsivat kansainvälisiä uutisia. Maailman kriisien vaikutuksesta pakolaisvirrat alkoivat vyöryä Eurooppaan. Suomikin sai oman osansa.

Vuonna 2015 autoimme pakolaisia Lähi-idässä ja Euroopassa. Tuimme myös Suomen helluntaiseurakuntien kotimaan pakolaistyötä. Jatkoimme humanitaarista avustustyötä Kongossa ja Ugandassa pitkäaikaisen kriisin keskellä. Nepalin maanjäristys herätti suomalaisia auttamaan. Fida keräsi 460 000 euroa maanjäristyksen uhreille. Vaikka vuosi 2015 jääkin historiaan kipeiden leikkausten takia, jatkuu työmme vahvana tulevaisuudessakin. Olemme kiitollisia Suomen ulkoministeriölle saamastamme tuesta. Suuren kiitoksen ansaitsevat tuhannet työmme yksityiset tukijat, useat yritykset ja tietysti jäsenyhteisömme Suomen helluntaiseurakunnat. Haluamme kiittää koko henkilöstöämme. Erityisesti myötäelämme

niiden kanssa, jotka menettivät kutsumustyönsä sopeutusohjelman vuoksi. Kiitämme Jumalaa, joka auttaa meitä tekemään vähemmällä enemmän. Muutamme maailmaa – yksi sydän kerrallaan.

Harri Hakola | toiminnanjohtaja


6-7 /// Seurakuntien perustaminen

YKSI SYDÄN KERRALLAAN Kristikunnan painopiste on siirtynyt Euroopasta etelään ja itään, ja samalla lähetystyö suuntautuu entistä vähemmän pohjoisesta etelään. Fida tukee kumppaniseurakuntien alkavaa lähetystyötä järjestämällä Kairos-kursseja ja laajempaa lähetyskoulutusta. Koulutuksia järjestettiin vuonna 2015 Thaimaassa, Kambodzhassa, Etiopiassa, Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa, Venäjällä, Latviassa, Valko-Venäjällä ja Espanjassa. Multiplication Network Ministries -nimisen seurakuntien

istuttamiseen erikoistuneen järjestön kautta Fida on mukana tuhansien seurakuntien syntymisessä Latinalaisessa Amerikassa, Espanjassa ja Venäjällä. Itäisessä Afrikassa Fidan kumppaniseurakuntien lähetystyö suuntautuu erityisesti lähialueiden saavuttamattomien kansojen pariin, ja useimmat lähetystyöntekijöistä lähetetäänkin oman maan sisällä. Tansanian helluntaikirkon ulkolähetys suuntautuu tällä hetkellä Mosambikiin, Sambiaan, Malawiin ja Pemban saarelle.

PUSKAPAPPI ETIOPIASSA: JEESUS ON PARANTAJA! Jumala on avannut ovia aiemmin täysin suljetulla muslimialueella Etiopiassa. Erään sheikin pienellä lapsella oli vakava virtsatiesairaus, johon sairaalahoito ei ollut tehonnut. Sheikki, joka aiemmin vastusti ankarasti evankelistojen työtä, toi epätoivoissaan lapsensa evankelistanaisen kotiin saadakseen apua. Seurakunta ja evankelista rukoilivat pojan puolesta ja Jeesus paransi lapsen täysin. Sheikki ja hänen perheensä tulivat uskoon. Lokakuussa 2015 aloittaneiden puskapappien rukouspiireissä kävi vuoden lopussa jo 600 uskovaa.


Fida tekee työtä 165 saavuttamattoman kansan parissa. Seurakuntien perustaminen on työmme ytimessä: haluamme saattaa loppuun Jeesuksen antaman lähetystehtävän ja viedä evankeliumin kaikille kansoille. Fidan kumppaniseurakunnat ovat suunnanneet työtään entistä tiiviimmin saavuttamattomien kansojen pariin, ja vuoden 2015 aikana on saatu hyvä käsitys siitä, minkä saavuttamattomien kansanheimojen pariin työ ulottuu. Kansojen saavuttamista tukemaan Fida on räätälöinyt raamattukoulutusta, joka on suunnattu seurakunnanistuttajille. Tansaniassa ja Etiopiassa seurakunnanistuttajat suuntaavat erityisesti syrjäseuduille, ja heidät tunnetaan siksi puskapappeina. Fida kouluttaa seurakunnanistuttajia myös muun muassa Indonesiassa ja Intiassa.

MONINKERTAISESTI HYVÄÄ HONDURASISSA ”Haluan nähdä muutoksen kotimaassani Hondurasissa, joka on yksi maailman väkivaltaisimmista maista. Haluamme mennä paikkoihin, joissa ongelmana eivät ole pelkästään lukutaidottomuus, väkivalta ja nuorisorikollisuus, vaan syvään juurtunut välinpitämättömyys.” – Rosa Minda, La Paz Assembiles on God -seurakunnan pastori. Hondurasiin on syntynyt jo 1 500 uutta seurakuntaa MNM-järjestön avulla.

MIKSI SEURAKUNTIA? Seurakunta on Jumalan valtakunnan todellisuutta maan päällä. Se on ryhmä ihmisiä, ja samalla niin paljon enemmän. Se on joukko, joka elää todeksi uudeksi luotua maailmaa, vaikka se ei vielä sitä näekään.

TUKEA PERHEILLE KASVATUSTYÖHÖN

APUA PULAAN JOUTUNEILLE

YHTEISÖN RAKENTAMINEN

Seurakunnalla on parhaimmillaan tervehdyttävä vaikutus omaan yhteisöönsä – se näyttää esimerkin siitä, miten eletään sovussa, rauhassa ja rakkaudessa.

Keniassa kristilliset esikoulut ja ympäristöprojekti avasivat omalta osaltaan ovia kyliin. Ne lisäsivät paikallisten luottamusta kristittyihin ja vuorovaikutusta eri kansanryhmien välillä.

RAUHAA MAAILMAN MYRSKYISSÄ

TOIVON SANOMAA TOIVOTTOMILLE

ESIMERKKI PAREMMASTA MAAILMASTA


8–9 /// Seurakuntien perustaminen

16 464 Maailman kaikki kansat

6 544 Saavuttamattomat kansat

165 Fidan tyÜn piirissä olevat saavuttamattomat kansat


Saavuttamaton = Kansanryhmästä alle 2 % on uudestisyntyneitä kristittyjä tai kristittyjen kokonaismäärä on alle 5 %. Kansa = Ihmisryhmä, jonka sisällä evankeliumi voi levitä kohtaamatta hyväksymisen (uskonnon tai kulttuurin muutos) tai ymmärtämisen (kieli) esteitä.


10–11 /// Itä-Euroopan romanit

"odotan innolla koulukirjoja" Perheeni on hyvin köyhä eikä meillä ole läheskään aina edes ruokaa kotona. Meiltä lapsilta puuttuvat kengät ja usein olemme paljain jaloin talvellakin. Isä on usein humalassa eikä huolehdi meistä. Äiti ei pysty käymään töissä, koska hänei ole käynyt koulua eikä osaa lukea. Pääsin tänä vuonna mukaan kummilapsiavun piiriin. Odotan innolla, että saan koulukirjat ja koulutarvikkeet ja repun. Olen siitä niin iloinen! Tykkään käydä koulua ja opetella kirjoittamista. Koulun jälkeen huolehdin pikkusiskostani, niin että äiti saa tehdä kotitöitä, esimerkiksi pestä vaatteita. Äiti on alkanut käydä naisten kokouksissa. Siellä kerrotaan Jumalasta ja opetetaan tärkeitä asioita terveydestä, hygieniasta ja lasten kasvatuksesta. Bjanka, 9v, Albania

Aiemmin serbilapsia peloteltiin mustalaisilla, nyt lapset osallistuvat samoihin kerhoihin kulttuuritaustasta riippumatta. Ljiljana Baniček, hankekoordinaattori 3 600

Rukoilkaa hengellistä heräämistä romaniyhteisöissä ja voimia romanityössä mukana oleville. Työllistymismahdollisuuksia korkean työttömyyden keskellä. Vjollca Racaj, hankekoordinaattori 129


TOIVOA ITÄ-EUROOPAN ROMANEILLE Fida ja helluntaiseurakunnat veivät toivon sanomaa, koulutusta ja monenlaista käytännön apua romaneille 11 maahan Itä-Euroopassa.

Viro

Latvia Liettua

Rukousaiheena on rakennus, jossa voitaisiin pitää lastenleirejä, festivaaleja, konferensseja, seminaareja ja muita tapahtumia. Sergei Lacko Puheenjohtaja, Elämä ja Valo

Valko-Venäjä

1 500 Ukraina

Unkari Romania

Avunsaajat

Bosnia ja Hertsegovina Kosovo

Kummilapsityö

Bulgaria

Kerhot

Albania

Kesäleirit Joulujuhla 3 000

Nuortentilaisuudet Lastentilaisuudet Tukiopetus

2 684

25 vuotta sitten romanien parissa oli enemmän kirkkoja kuin moskeijoita. Nyt on yhteisöjä, joissa ei ole kirkkoa mutta on moskeija. Rukoillaan, että tilanne muuttuisi. Svetoslav Popov Vie minut kouluun –projektin vastuuhenkilö 175

Kielikurssit Tietokoneopetus Kulttuuritapahtumat Ammattiopetus Esikoulut


12–13 /// Itä-Euroopan romanit

Kylä ratkesi riemuun Agristeun kylään valmistui lokakuussa suomalaisten lahjoittajien tuella toimintakeskus, jossa on tilaa romaniseurakunnalle ja sen lastenkerhoille. Uusissa tiloissa on nyt myös keittiö ja suihkut, jotka tulevat tarpeeseen. – Jumala on ihmeellinen, minulla ei ole sanoja kiittää. Olen niin onnellinen, ylpeä ja kiitollinen! riemuitsi Stella, joka on tehnyt lapsityötä Agristeun romanilasten parissa jo 17 vuotta.

MARIN PÄÄSI PÄIHTEISTÄ Marin Mezei on elänyt koko elämänsä Agristeun kylässä Romaniassa. Lapsuutta varjosti isän alkoholinkäyttö. – Kun isä oli humalassa, hän tappeli toisten kanssa. Nuorena Marininkin elämä alkoi kulkea sivuraiteille. – Join ja tein tyhmyyksiä. Häpeän sitä mitä tein, Marin toteaa. Serkkunsa kutsusta hän meni kylän romaniseurakuntaan ja teki parannusta. Ote uskonasioista lipesi kuitenkin pian. Kierrettyään vuosia kehää Marin päätti vuonna 2007 seurata Jeesusta vakavissaan. Päihteet ja ryyppyporukat jäivät. – Entiset kaverit eivät halua edes

puhua minulle. Mutta seurakunnassa saan kohdata Herran. Tämä uusi elämä on Hänen työtään.

TÖIHIN SLOVENIAAN Perheen upea omakotitalo erottuu Agristeun kylällä. Sen eteen on tehty paljon töitä. Huhtikuussa ja elokuussa koko perhe matkustaa 1 000 kilometriä länteen Sloveniaan sesonkityöhön humalaviljelmälle. Keväällä köynnökset kuokitaan ja sidotaan, loppukesästä kerätään sato talteen. Kumpikin työrupeama kestää 1,5 kuukautta. Töitä paiskitaan 12 tuntia päivässä 20 euron päiväpalkalla.


OMAN KANSAN ASIALLA

Taisto Valentin | Mikkeli 1. Romaniassa. 2. Järjestin aktiomatkan ja toimin aktioryhmän tiiminjohtajana. Pidimme Timisoarassa ja Curticissa tapahtumat lapsille. Jaoimme ruokapusseja, joissa oli mukana Johanneksen evankeliumi. 3. Puhuimme romaniseurakunnissa lapsityön puolesta ja iltapäiväkerhoista, joissa yhdistyy pyhäkoulu ja koulunkäynnin tukeminen. Kaikki viisi seurakuntaa halusivat aloittaa lapsityön. 4. Muistan kun eräässä kokouksessa tuotiin terveisiä Romanian-matkalta. Kyyneleet silmissä ristin käteni ja sanoin Jumalalle: jos voin jollakin tavalla auttaa omaa kansaani, niin tässä olen.

Allan Palm | Tampere 1. Latviassa ja Liettuassa. 2. Teimme kotikäyntejä ja avustimme monella tavalla: veimme ruokaa, vaatteita ja arkielämän tarvikkeita. Neuvottelimme viranomaisten kanssa. Järjestimme lapsille ja nuorille kerhoja ja tuimme ohjaajia. 3. Baltian romanityöntekijöiden konferenssi pidettiin syksyllä. Sain kertoa pastoreille Latviassa tehdystä romanityöstä ja haastaa heitä mukaan. 4. Ensi syksynä tulee 30 vuotta siitä, kun Jeesus antoi syntini anteeksi ja kutsui julistamaan evankeliumia. Olen saanut nähdä Jumalan rakkauden ja hyvyyden syntisiä kohtaan ja erityisesti romanikansaa kohtaan.

Keijo ja Anneli Baltzar | Lahti 1. Eestissä, Latviassa ja Ukrainassa. 2. Vierailimme romanikodeissa, pidimme hengellisiä tilaisuuksia, annoimme humanitaarista apua, keskustelimme opiskelu- ja työllistymisasioista, vietimme aikaa yhdessä. 3. Olemme nähneet monien ottavan Jeesuksen vastaan, ja heidän elämänsä on muuttunut niin sisäisesti kuin ulkonaisesti. Latviassa ja Valko-Venäjällä romaneja on siunattu seurakunnan tehtäviin. 4. Kutsumuksemme ja velvollisuutemmekin on auttaa avuntarpeessa olevia heimoveljiä ja -sisaria. Usein ajattelemme, että lähdemme antamaan jotain, mutta olemme palanneet joka matkalta jotain saaneena.

Veikko ja Kirsi Hekkala | Eura 1. Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Unkarissa, Bulgariassa, Romaniassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Slovakiassa. 2. Suunnittelimme työn eteenpäin viemistä yhdessä vaimoni Kirsin kanssa. Avustimme eri tavoin, neuvoimme, koulutimme ja pidimme kokouksia. 3. Nyt haluamme panostaa erityisesti pyhäkoulu- ja esikoulutyöhön. Paikalliset, seurakunnan yhteydessä toimivat henkilöt varustetaan ja koulutetaan tähän työhön ja edelleen kouluttamaan ja varustamaan muita. 4. Haluamme olla mukana, koska tämä on Jumalan suunnitelma.

1. Missä teit romanilähetystyötä? 2. Mitä käytännön tehtäviä hoidit? 3. Minkä ilahdutti erityisesti? 4. Miksi haluat olla mukana?


14–15 /// Koulutus & varustaminen

KOULUTUS SAI PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN NÄKY Vuonna 2015 koulutimme seurakuntia toimimaan heikoimpien hyväksi ja viemään uskon, toivon ja rakkauden sanomaa. Tavoitteemme on seurakunta, joka huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti, vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja tuo muutoksen parempaan. Arviolta 4 000–5 000 henkilöä sai Fidan tuella varustusta erilaisiin lähetystehtäviin. Tuloksena syntyi uusia seurakuntia, aloitettiin lähetystyö uusilla alueilla, löydettiin ratkaisuja yhteisöjen ongelmiin ja innostettiin tukijoukkoja entistä vahvempaan osallistumiseen.

TYÖKALUT MONINKERTAISTUMINEN KOULUTUS

SEURAKUNTA LASTEN PUOLELLA

Arviolta 4 000–5 000 henkilöä sai varustusta erilaisiin lähetystehtäviin.

”Koen tärkeimmäksi tehtäväkseni pitää pyhäkoulua lapsille. Haluan toimia kuuluvasti lasten äänenä seurakunnassa niin, että lapset kokisivat heille kuuluvaa turvallisuutta ja tulisivat hoidetuiksi. Mikään seurakunta tai ihminen ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen seurakunta ja jokainen ihminen voi tehdä jotakin. Emme voi olla vaiti, kun lapsemme kärsivät. Ajattele suuria, aloita pienestä, toimi heti. Vaikka monilla lapsilla on suuria ongelmia, Jumalan mahdollisuudet ovat suurempia kuin yhdenkään lapsen ongelmat”. Pastori Dalton, Kenia16–17 /// Koulutus & varustaminen

RAAMATTU– JA LÄHETYSKOULUTUS 1. Rakentaa raamatullisen pohjan kumppaniseurakunnille ja rohkaisee heitä kehittämään omaa teologiaa. /// Innostaa ja varustaa kumppaneita lähetystyöhön ja seurakuntien perustamiseen saavuttamattomien kansanryhmien pariin. 2. 18 maata 3. 1 100–1 200 opiskelijaa 4. Osallistujat perustavat kymmeniä, jopa satoja uusia seurakuntia, jotka vaikuttavat vahvasti ympäristöönsä. /// Kumppanit aloittavat oman lähetystyön. Vuonna 2015 uusia avauksia oli mm. Italiassa, Keniassa, Romaniassa, Tansaniassa ja Venäjällä.

KOULUTUKSEN ABC 1. TAVOITE 2. MAIDEN MÄÄRÄ 3. OSALLISTUJAT 4. VAIKUTUKSET

LAPSITYÖNKOULUTUS 1. Tukee ja kehittää seurakuntien lapsityötä ja valmistaa lähetyskasvatusmateriaaleja. 2. 3 maata 3. 165 henkilöä 4. Kumppaniseurakunnat käynnistivät lastensuojeluohjeiston valmistelun ja saivat työkaluja lasten sielunhoitotyöhön.

DAVAR-KOULUTUS 1. Lisää ymmärrystä juutalaisten roolista Jumalan pelastussuunnitelmassa ja antaa lähettäjille ja lähtijöille valmiuksia saavuttaa juutalaisia. 2. 3 maata 3. 120–130 henkilöä 4. Osallistujat saivat lähetysnäkyynsä päivitystä ja työkaluja juutalaistyöhön. Davar on selkeyttänyt Israel-teologiaa.

”Näkynä on satojen seurakuntien syntyminen näiden kansojen pariin.” Hannu L, muslimityön kouluttaja


”Kun ihmiset saadaan saman pöydän ääreen keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, vaikutukset ovat valtavan suuret.” Prakash Lal, CHE-yhteisökouluttaja

KRISTILLINEN YHTEISÖKOULUTUS (CHE) 1. Sytyttää seurakuntajohtajissa näkyä koko yhteisön muutoksesta ja kouluttajaa tähän tehtävään kouluttajia. 2. 10 maata 3. 330 henkilöä 4. Tarjosi pysyviä ja paikallisiin voimavaroihin perustuvia ratkaisuja köyhyyteen ja auttoi perustamaan seurakuntia.

MUSLIMITYÖN KOULUTUS 1. Vaikuttaa seurakuntien asenteisiin muslimeja kohtaan ja antaa työkaluja muslimien kohtaamiseen. 2. 12 maata 3. 1 500–2 000 henkilöä 4. Pioneerievankelistat perustivat seurakuntia Etiopiassa, Indonesiassa ja Intiassa.

KAIROS-KURSSIT 1. Innostaa ja varustaa kristittyjä osallistumaan aktiivisesti lähetystehtävään etenkin vähiten saavutettujen ihmisryhmien parissa. 2. 6 maata 3. 356 henkilöä 4. Osallistujat toimivat aktiivisesti seurakunnissaan lähetystyön monissa vapaaehtoistehtävissä, esirukoilijoina ja tukijoina.

MUITA FIDAN KOULUTUKSIA • Päämääränä kasvu. Kotimaan seurakuntien johdolle ja lähetysvaikuttajille avuksi lähetystyön suunnitteluun ja kasvutavoitteiden saavuttamiseen. • Fida Health Promotion (FHP). Ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulutusmateriaaleja hyödynnettiin kymmenissä maissa. • Teltantekijäkoulutus. Fida koulutti yhdessä muiden järjestöjen kanssa teltantekijäksi aikovia henkilöitä. • Tiiminjohtajakoulutus. Monipuolinen ja käytännönläheinen tietopaketti seurakuntien aktiotiimien vetäjille. • Fidan kehitysyhteistyöhankkeissa koulutetaan vuosittain jopa kymmeniätuhansia paikallisia henkilöitä kehitysyhteistyöteemoista.


18–19 /// Humanitaarinen apu

APUA ENITEN KÄRSINEILLE Fidan humanitaarinen apu suuntautui pakolaisten avustamiseen kriisialueilla. Maailmassa on tällä hetkellä pakolaisia enemmän kuin koskaan aiemmin. Yli puolet heistä on lapsia. Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) vuosikymmeniä jatkuneet sissiryhmien raa’at väkivaltaisuudet pitävät edelleen noin kahta miljoonaa ihmistä paossa kotiseudultaan. Konfliktialueilla lapsia kaapataan sotilaiksi. Kongon konflikti on suurimpia humanitaarisia kriisejä sitten toisen maailmansodan.

Fidan hanke jatkui Suomen ulkoministeriön tuella Itä-Kongossa maansisäisten pakolaisten parissa. Avun piirissä oli 7 867 kotitaloutta. Erityisesti apu suunnattiin lapsille, naisille, vanhuksille ja vammaisille henkilöille. Jaoimme heille elintärkeitä taloustavaroita ja annoimme ruokaturvaa parantavaa viljelyapua.

”Tapasin tämän 12-vuotiaan tytön käydessäni Bulongon pakolaisleirillä Kongossa. Hänen kotiinsa oli hyökätty, isä ja veljet oli tapettu. Hän oli selvinnyt pikkusiskonsa ja äitinsä kanssa yli viikon pakomatkan jälkeen Bulongon leirille. Hänet otettiin psykososiaalisen tuen ohjelmaan, koska hän ei voinut mennä kouluun. Äiti nimittäin haki töitä leirin ulkopuolelta, joten tytön piti hoitaa pikkusiskoaan. Tyttö osallistui pikkusiskonsa kanssa lastentoimintaan ja sai virikkeitä muuten niin epätoivoiseen tilanteeseen.” – Arto Heinonen, Uganda


Pakolaisuuteen joutuneet ihmiset ovat usein syvästi traumatisoituneita. Kurjat leiriolosuhteet ja pitkään jatkuva epävarmuus vievät apatiaan. Jotta ihmiset voisivat selviytyä, Fida ja kumppaniseurakunnat ovat tarjonneet psykososiaalista tukea pakolaisasutuksissa Kongossa ja Ugandassa. Erityisesti lesket ja yksin paenneet äidit lapsineen ovat saaneet apua. Yhteisöllinen tuki auttaa pitämään kiinni toivosta. Myös lasten koulunkäynnin ja vapaa-ajantoiminnan tukeminen auttaa toipumisessa.

Leikkipaikkojen rakentaminen on yksinkertainen keino tukea lasten psyykkistä hyvinvointia raskaan elämäntilanteen keskellä. Kuvassa lapset leikkivät Fidan ja Kongon helluntaikirkon lapsiystävällisessä tilassa Benin pakolaisasutuksessa.

Ugandan Rwamwanjan ja Adjumanin pakolaisasutuksissa jaettiin 10 000 kongolaiselle ja eteläsudanilaiselle lapselle koulumateriaaleja ja rakennettiin 1 500 lapselle lapsiystävällisiä alueita, joissa järjestetään leikkejä, urheilua ja musiikkia. Nuoria kannustettiin jatkokoulutukseen.

Etelä-Sudanissa puhkesi sisällissota kaksi vuotta sitten. Yli kaksi miljoonaa ihmisistä on paennut kotiseudultaan, heistä noin puoli miljoonaa naapurimaihin. Pakolaiset asuvat huonoissa oloissa ylikansoitetuilla leireillä ja vaatimattomissa asutuksissa, joissa lapsia uhkaavat vakava aliravitsemus ja kulkutaudit. Fidan kumppaniseurakunnat ovat avustaneet eteläsudanilaisia pakolaisia Ugandan Adjumanin pakolaisasutuksessa.

Fidan ja ulkoministeriön tuella rakennettiin 100 suojamajaa, 100 käymälää ja 100 käsienpesupistettä. 600 avunsaajasta suurin osa oli leskiä ja yksinhuoltajaäitejä, sekä orvoksi jääneitä lapsia.


20–21 /// Humanitaarinen apu


LÄHI-ITÄ ETSI TURVAA Autoimme Syyrian sotaa ja Isisin terroria paenneita perheitä Lähi-idässä ja Euroopassa. Pakolaistyö rahoitettiin lahjoitusvaroin. IRAK, KURDISTAN

Leirissä varttuu sukupolvi, joka on lähtenyt pienenä kotoaan. Siksi on tärkeää antaa lapsille sisältöä arkeen, joka on lähinnä päämäärätöntä odottelua. – Fidan työntekijä, Kurdistan

• Tuimme lapsiystävällisen tilan toimintaa Arbatin pakolaisleirillä. Siellä järjestetään 3–6-vuotiaille Syyriasta ja Irakista tulleille lapsille turvallista toimintaa – leikkejä, musiikkia, askartelua, sekä aakkosten ja numeroiden opetusta. • Hankimme talven varalle 1 100 lämmitintä pakolaisten asuttamiin taloihin, sekä kesäksi viilentimet 200 perheelle Dohukin telttaleirissä.

TURKKI • Alkuvuodesta jaoimme ruoka-apua pakolaisleireille Sirnakissa ja Surucissa. • Joulukuussa 2015 kumppaniseurakuntamme aloitti kuntoutusohjelman vammaisille pakolaislapsille Ankarassa. Fidan tuella tiimiin palkattiin kaksi ammattilaista lasten avuksi.

EUROOPPA • Ohjasimme varoja seurakuntakumppaneiden avustustyöhön pakolaiskeskuksissa Espanjassa, Makedoniassa ja Unkarissa. Niillä hankittiin ruokaa, talvivaatteita sekä hygieniatarvikkeita, kuten vauvan vaippoja. Makedoniassa valtaosa apua saaneista oli yksin matkanneita lapsia ja nuoria. • Saksassa ja Itävallassa tuimme kumppaniseurakuntien pakolaistyötä.


22–23 /// Humanitaarinen apu

KUN NEPAL ROMAHTI Tuhoisa 7,8 magnitudin maanjäristys iski Nepaliin huhtikuussa 2015. Katastrofissa kuoli noin 9 000 ja loukkaantui yli 20 000 ihmistä. Kokonaisia kyliä tuhoutui maan tasalle.

N

oin 1,5 miljoonaa lasta jäi kodittomaksi, ja arviolta 5 000 koulua tuhoutui. Eniten järistyksen aiheuttamassa humanitaarisessa kriisissä kärsivät kaikista köyhimmät, kastittomien dalitien asuttamat syrjäiset kyläyhteisöt. Fida aloitti välittömästi avustuksen työalueensa tuhoutuneissa kylissä. Suomessa Fidalla oli juuri käynnissä Eväät elämään -keräys, joka valjastettiin nopeasti hätäapukeräykseksi. Avustustyö aloitettiin Fidan paikallisten kumppaniseurakuntien

(AOG) ja niiden rekisteröityjen järjestöjen kautta: Transformation Nepal (TFN), Nepal Intergral Mission Society (NIMS) sekä Rescue Nepal. Kaikkien kumppaneiden kanssa Fidalla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä kehitysyhteistyöhankkeissa. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana välitimme 125 000 euroa varainkeräyksen tuottoa ja 60 000 euroa Suomen ulkoministeriön tukea Nepaliin. Apumme tavoitti yli 26 000 ihmistä. Ensivaiheessa jaoimme ruokatarvikkeita, suojapressuja, huopia ja hygieniatarvik-

keita kymmeniin kyliin kahdeksan piirikunnan alueella. – Työalueistamme esimerkiksi Nuwakotin piirikunnassa 90% rakennuksista tuhoutui. Lähes jokainen talo oli vaurioitunut ja kymmenen koulua käyttökelvottomia, kertoo kesällä alueella vieraillut avustustoiminnan päällikkö Ismo Salerto. Toisessa vaiheessa toimitimme Nuwakotin ja Okhaldhungan alueille noin 1 140 perheelle rakennusmateriaalia väliaikaisen kodin rakentamiseksi ja 1 248 perheelle siemeniä riisinistutukseen. Vanhemmille ja


SANIN TYTÄR MENEHTYI RAUNIOIHIN

S

ani Maya Tamang, 27, asui pienessä vuokrahuoneessa Nuwakotissa Keski-Nepalissa kahden tyttärensä kanssa. Perheen ulkomailla työskennellyt isä oli menehtynyt vain vuotta aiemmin. Maanjäristys iski lauantaina 25.4. aamupäivällä. Se tuhosi Sanin kotitalon täysin. Sanin toinen tytär menehtyi raunioihin. Fidan avustushanke rakensi Sanille väliaikaisen kodin. – Saamani apu oli elintärkeää, kun menetin rakkaan tyttäreni ja kotini, Sani kiittää. Sani ja hänen tyttärensä traumatisoituivat pahoin maanjäristyksen takia. Sani on saanut apua myös traumoihin, mutta elämä on edelleen todella haastavaa. Hän yrittää parhaansa mukaan elättää tytärtään, vaikka työtä ei ole. Sani viljelee pientä maapalstaa ja tekee kaikkensa, jotta voisi laittaa tyttärensä kouluun.

Jo ennestään köyhä maa on maanjäristyksen runtelemana vielä haavoittuvampi. Nepal tarvitsee materiaalista apua ja rukousta. Terhi Teiskonlahti, Fidan työntekijä, Nepal

opettajille järjestettiin apua traumojen käsittelyyn. Väliaikaisia koulurakennuksia tehtiin 10, jotta lasten koulunkäynti pääsi jatkumaan nopeasti. – Kumppaniemme vapaaehtoiset auttoivat väliaikaisten rakennusten pystyttämisessä niitä henkilöitä, jotka eivät itse pystyneet rakentamaan, kuten leskiä, vanhuksia ja yksinhuoltajia. Vapaaehtoisia oli yli 80, Salerto kertoo. Keväällä 2016 aloitamme Nuwakotissa tuhoutuneiden koulujen pysyvän jälleenrakentamisen lahjoitusvaroin. Kylien jälleenrakentaminen tulee olemaan pitkä prosessi. – Hyvin onnistunut keräys antaa meille mahdollisuuden auttaa kyliä toipumaan pitkällä tähtäimellä, Salerto kiittää.

10

VÄLIAIKAISTA KOULURAKENNUSTA

26 000

IHMISELLE RUOKAA JA SUOJAA

1 140

PERHEELLE VÄLIAIKAINEN KOTI

1 248

PERHEELLE TUKEA VILJELYN ALOITTAMISEEN


24–25 /// Humanitaarinen apu

1/3 maanjäristyksen hätäapu 1/3 kehitysyhteistyöhankkeet 1/3 koulujen ja kylien jälleenrakennus

MENESTYNYT KERÄYS TUKEE TOIPUVAA NEPALIA Fidan ja helluntaiseurakuntien vuosittainen Eväät elämään -keräys oli juuri alkamassa, kun Nepalin maanjäristys iski joihinkin Fidan työalueen kyliin. Lipaskerääjät saatiin nopeasti kaduille ja keräysmainokset mediaan. Eväät elämään -keräys tuotti vuoden aikana ennätykselliset 461 000 euroa. Laaja joukko vapaaehtoisia otti osaa keräykseen. Kolmasosa tuotosta käytettiin maanjäristyksen hätäapuun ja kolmasosa ohjattiin Nepalin kehitysyhteistyöhankkeisiin, joissa on mm. rakennettu kaksi uutta koulua, sekä tuettu 27 valtionkoulua, joissa on yhteensä 7 000 oppilasta. Valtaosa oppilaista on köyhimpiä daliteja. Lopuilla varoilla tuetaan koulujen ja kylien jälleenrakennusta. Alkamassa on esimerkiksi kolmen koulun rakentaminen Nuwakotissa.

AUTOLLA NEPALIIN TOI HYVÄÄ Vuonna 2012 alkanut Autolla Nepaliin -hyväntekeväisyyshanke on saanut Nepalissa paljon aikaan Fidan hankekylissä. Kolmen vuoden aikana mm. elokuvan lipputuloilla on rakennettu yhdeksän koulua. Keväällä 2015 Autolla Nepaliin -elokuva valjastettiin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi, kun elokuvan hyväntekeväisyysnäytökset keräsivät huikean potin lahjoituksia Fidan Eväät elämään -keräykseen ja muutamalle muulle järjestölle.


NÄIN KEHITIMME KOULUJA • Fida ja kumppanit tukevat lasten koulunkäyntiä kahdeksassa niistä 15 piirikunnasta, joissa järjestö Nepalissa työskentelee. • Yli 95 prosenttia lapsista käy jo koulua Fidan kohteena olevissa maithilivähemmistön kylissä! Edelliseen vuoteen 2014 verrattuna koulunkäyntiaste nousi yli 10 prosenttiyksikköä. • Erityisesti köyhien ja kastittomien sekä vammaiset lapset jäävä usein koulutuksen ulkopuolelle. • Fidan työn ansiosta yhä useammat vanhemmat lähettävät lapsensa töiden sijasta kouluun. Erityisesti tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt. • Lasten koulunkäynnin tukeminen vähentää osaltaan myös lapsiavioliittoja, jotka ovat maassa liian yleinen ilmiö. Esimerkiksi 10–19-vuotiaana tytöistä naimisiin astuu neljä kymmenestä (lähde: Unicef Nepal 2015).

– Vanhempani sanoivat minulle, ”Älä mene kouluun, kyllä buffaloiden vahtiminen riittää tytölle.” Mutta halusin mennä kuitenkin. He myöntyivät ja sanoivat, että jos aloitan koulun, siellä sitten täytyy käydä säännöllisesti. Näin tein, muistelee Bimla Kumari Mandal. Hän on 23-vuotiaana naisrehtorina harvinaisuus Nepalissa ja ylpeä johtamastaan maithilinkielisestä, laadukkaasta Mithleshwor Nikashin peruskoulusta.

Raj Kumari, 19, pääsi viime vuonna Fidan tukemaan lukutaitoryhmään. Ryhmissä harjoitellaan myös kirjoittamista ja matematiikan alkeita. Laskutaito mahdollistaa pienen liiketoiminnan harjoittamisen. Raj on näin tiellä kohti unelmaansa tulla opettajaksi.


26–27 /// Kehitysyhteistyö

Fidan kehitysyhteistyö vahvisti kirkkokumppaneiden omaa sosiaalista työtä. Kaikissa hankkeissa huomion keskiössä olivat lapset ja nuoret. Lisäksi työ keskittyi haavoittuviin ihmisryhmiin.

400 vähäosaista lasta aloitti koulunkäynnin Fidan slummikoulussa Dhakassa, Bangladeshissa.

56 naista ja 44 miestä oppi kasvattamaan kuivuutta sietäviä viljakasveja Keniassa.

1 000 kotitaloutta pääsi puhtaan juomaveden piiriin vuonna 2015 päättyneessä ympäristöhankkeessa Keniassa Kambodzassa käynnistettiin onnistuneesti pilottihanke, joka vastaa kaupunkilaisnuorten tarpeisiin.

40 %

PALVELUTUOTANTO Konkreettinen palvelu- tai avustustyö, kuten koulujen ja klinikoiden varustaminen ja opettajien kouluttaminen.


Kiinan päättyvästä terveysvalistushankkeesta, jossa koulutettiin opettajia uiguurivähemmistön keskuudessa, hyötyivät erityisesti lapset ja nuoret.

Fida vaikutti kehitysyhteistyössä noin 124 000 haavoittuvassa asemassa olevan lapsen ja nuoren elämään kumppaneiden kanssa vuonna 2015.

60 %

VAIKUTTAMISTYÖ JA KAPASITEETIN VAHVISTAMINEN Ihmisoikeusperustaista toimintaa, joka vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti päätöksentekoon ja pyrkii muuttamaan yhteiskunnan rakenteita oikeudenmukaisemmiksi. Myös kumppaniseurakuntien ja -järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen oman yhteisönsä kehittämisessä.

”Olemme kaikki samanarvoisia lain edessä” –koulutus pidettiin slummiyhteisölle Dhakassa.

20 vapaaehtoistyöntekijää koulutettiin pitämään ympäristötietoiskuja kouluissa Irakin Kurdistanissa.

Läpileikkaavat teemat hankkeissa: Sukupuolten tasa-arvo Vammaisasiat Rauhanrakentaminen Ympäristö ja ilmastonmuutos Kulttuuri Hiv/aids


28–29 /// Kehitysyhteistyö

TOIVON TALON LÄKSYKERHO

K

osovossa elää vähemmistönä 35 000–40 000 romania. Tarkkaa lukua ei tiedetä, koska monelta romanilta puuttuu syntymätodistus ja sen myötä muut viralliset asiakirjat. – On perheitä joissa lapset eivät käy koulua. Koulua käyvät lapset tarvitsevat apua läksyjen kanssa. Romanilapset myös joutuvat helposti koulukiusatuiksi, kertoo uuden romaniyhteisöhankkeen koordinaattori Vjollca Racaj Kosovosta. Pääkaupunki Prištinassa asuvaa 120 köyhää romaniperhettä lähti auttamaan myös kosovolaispastori Artur Krasniqin evankelinen seurakunta. – Sodanjälkeiset 16 vuotta ovat olleet kovia Kosovossa. Ihmisillä on henkisiä ja etnisten ryhmien välisiä haavoja. Romaneilla ei ole yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia, kertoo Artur Krasniqi ja jatkaa: – Kun vierailimme romaniyhteisöissä, havaitsimme että lapset kärsivät eniten, koska he eivät käy koulua. Kyse on heidän tulevaisuudestaan.

Toivon talon läksykerhossa opettaja Fatime Veliu neuvoo 8-vuotiasta Nerminaa.


PIDETÄÄN HUOLTA YMPÄRISTÖSTÄ Ilmastonmuutos on todellisuutta itäisessä Afrikassa, jossa moni alue kärsii eroosiosta ja ajoittaisesta kuivuudesta tai tulvista. Fida työskentelee paikallisten kirkkokumppaneiden kanssa Keniassa, Tansaniassa ja Burundissa köyhien pienviljelijöiden ruokaturvan parantamiseksi. Yhteisöissä annetaan koulutusta monipuolisista ja kuivuutta kestävistä viljelymenetelmistä. Eroosiota torjutaan taimitarhoin. Myös vedensaantia maaperästä parannetaan. Koulut ovat mukana ohjelmassa. Tansaniassa viljelyopetus on levinnyt 80 alakouluun Mwanzan alueella. Hankkeessa on rakennettu myös energiatehokkaita, saviseinäisiä kannettavia uuneja. Uunit vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Burundissa uuneja on rakennettu jo lähes 400 (187 uunia vuonna 2015) ja Kenian Kivaan ja Waitan kyläläiset organisoivat jo satojen uuniensa myynnin.

Fida oli mukana yhdeksän järjestön ja Ylen Nenäpäivä-kampanjassa. Nenäpäivä-tuotoilla Fida tuki lasten ja perheiden ruokaturvaa.


30–31 /// Kehitysyhteistyö

Leikkausten seurauksena Fida vetäytyy kehitysyhteistyössä kokonaan Jordaniasta, Pakistanista, Palestiinalaisalueilta (Israel), Sri Lankasta ja Vietnamista.

HYVÄSTIT SISKONI, AARTEENI Toiset tai kolmannet teekupilliset jäähtyivät vieressämme, kun itkimme toisemme kaulassa. Hämillään oleva tyttö kantoi teetä lisää ja vei kylmiä juomia pois. Miksi? – hän kysyi kuultuaan, että yhteinen aikamme on loppumassa. Yllättäen ja varoittamatta. Yritin kasata itseni ja mietin mitä vastaisin. Kertoisinko siitä, että rahat ovat Suomessa loppumassa ja hyvinvoinnin ylläpitoon tarvitaan talkoita? Ymmärtäisikö tuo perheenäiti sen – hän joka ruokkii perheensä muutamalla kolikolla päivässä ja jättää usein itse syömättä? Vai sanoisinko, että Suomessa tarvitaan rahaa teiden ylläpitoon, kun routa syö niitä joka vuosi? Ymmärtäisikö hän, joka kävelee joka päivä kilometrien matkan tullakseen koulutukseen, jossa voi oppia jotain

uutta – ja kokea olevansa tärkeä? Ehkä kertoisin sen, että Suomessa on paljon pakolaisia, joita halutaan auttaa. Ymmärtäisikö hän, joka itse tuli pakolaisena tähän maahan ja majoittaa nyt heimoveljiään kotonaan, joka jo valmiiksi pursuaa porukkaa? Puhuisimmeko tyynesti valinnoista, globaalista taloudesta ja viennin heikkenemisestä ja nyökyttelisimme ymmärtäen? Mainitsisinko ihmisten tahdosta auttaa – kertoisinko keskustelusta Suomessa ja sen pohtimisesta, kenelle apu kuuluu?

LIIAN SUURI KYSYMYS Huoneen nurkassa imettää nuori äiti vastasyntynyttä lastaan ja tuijottaa tyhjyyteen. Hän oli kuullut miehensä kuolleen rintamalle, ja seuraava-

na yönä oli syntynyt heidän yhteinen lapsensa. Tuo äiti ei kysy enää miksi. Se kysymys on liian suuri ihmisen vastattavaksi. Kuinka olisin voinut vastata mitään sellaista, mikä olisi meitä siinä hetkessä lohduttanut? Olin hyvästelemässä siskojani, joista oli tullut minulle aarteita. Elämä harvoin on mustavalkoista. Harmaata aluetta on liikaa. Ja on aivan liikaa päätöksiä, joita sanelevat arvot, joita en tunnista, valintoja, joiden mukana joudut vain kulkemaan. Lopulta ystäväni ojentautuu ja kuivaa molempien kyyneleet. ”Ins Allah Kher”, ”huolehtikoon Jumala”, hän sanoo. Mitäpä muuta voisimme toivoa. Katja Köykkä


43% 38%

Valtion leikkaukset 370 000 000 €

Fidan tuen leikkaus 3 400 000 €

150 000 kehitysmaiden

150 / 17 paikallista / suomalaista

26

5

ihmistä menetti avun

hanketta lakkautetaan

työntekijää irtisanottiin

maasta loppuu kehitysyhteistyö

Päätökset ovat Fidan hallitukselle raskaimmat kautta historian. Leikkaukset koskevat kaikkein vähäosaisimpia edunsaajia, ja samalla joudumme irtisanomaan kutsumustyötä tekeviä fidalaisia. Timo Martiskainen, Fidan hallituksen puheenjohtaja


32–33 /// Fida lähetystorit

KUULUMISIA FIDA LÄHETYSTOREILTA

"Katsomme paikan päällä, ovatko huonekalut myyntikelpoisia. Joskus joudutaan sanomaan, että sori vaan ei voida ottaa, on jo niin loppusuoralla tuo sohva. Rappukäytävässä saatetaan kysellä, haetteko ihan kotoa asti. Ovat positiivisesti yllättyneitä. Hyvää kuntoilua tämä tietysti on. Pitää kondiksessa syviä vatsalihaksia ja ryhtiä. Vaimokin sanoo, että onpa siinä ryhdikäs mies. Joskus on eksoottisia kantamisasennot kierreportaissa ison sohvan kanssa. Sellainen iso näkökulma pitää säilyttää, miksi mä teen tätä hommaa. Mä olen Sörkän lähetystyöntekijä. Pääasiassa teen tätä Jumalalle. Ja lapsille ja nuorille, joilla ei ole yhtään mitään.” Jarmo | noutopalvelu, Fida Sörnäinen

”Olen ollut Keravan Fidalla vapaaehtoistyössä kahdeksan vuotta. Aluksi somistin näyteikkunoita ja huolehdin tavaroiden esillepanosta.

Olen laputtanut vaatteita ja lajitellut tavaroita. Leivon kahvileipää henkilökunnalle. Eniten tykkään hinnoitella liinavaatteita, astioita ja pientavaraa, koska olen aina ollut kiinnostunut astioista ja kankaista. Vapaaehtoistyö on elämäntilanteessani iso henkireikä. Se auttaa jaksamaan ja antaa motivaatiota. Lähetystyö on aina ollut sydämellä. On valtava siunaus, että saan olla Fidan työssä mukana. Yleensä menen aamusta ja teen neljää tai kuuttakin tuntia, riippuu siitä, miten jaksaa. Meillä on myymälässä niin ihana ilmapiiri, että sinne on helppo mennä.” Pirjo | vapaaehtoistyöntekijä, Fida Kerava

"Kaikkien vaatteiden ja tavaramäärien keskellä huomaan työlläni todella auttavani muita ihmisiä: kehitysmaiden lapsia ja nuoria lähemmäksi heidän unelmiaan. Kassalle tulee äiti pienen tyttärensä kanssa. Kaunis kiharatukkainen tyttö seisoo Marimekon takissaan ja tuijottaa äitiään. Hän puristaa kädessään räsynukkea ja anoo saadakseen sen itselleen. Äiti ei ole kovin innokas ostamaan lisää täytettä lelujoukkoihin, mutta suostuu lopulta tytön pyyntöön ja saa tämän ikionnelliseksi. Tämä hetki muistuttaa minua siitä, kuinka äiti tekee lapsensa onnelliseksi välittämällä ja kuinka hän samalla tuo jonkun toisenkin lapsen toisella puolella maailmaa lähemmäksi onnellisuutta. Tästä on kaiken arjen kiireen ja työhaasteiden keskellä kyse. Välittämisestä. Ryhdy sinäkin mukaan jakamaan sitä ilon tunnetta, joka mahdollistaa jonkun lähemmäksi unelmiaan!" Rebecca | myymälänhoitaja, Fida Maunula


Lähetystorilöytö: sisäpelikengät 8,50 € Sörkän Fidalla kattelin aluks huonekaluja siinä ja sit tulin kenkien kohdalle ja näin nää. Tiesin heti, et noi mä haluun! Vanhat sisäpelikengät oli huonossa kunnossa, joten nää uudenveroiset kengät sai korvata ne. Benjamin

Lähetystorilöytö: yöpöytä 30 € Puotinharjun Fidalla osui silmään tyylikäs kokopuinen yöpöytä. Raikastimme sen ilmettä laittamalla vähän uutta maalia pintaan. Hakusessa on enää kivannäköinen vedin oveen. Maria


34–35 /// Fida lähetystorit

Fida lähetystorien tuotoilla on lähes 40 vuoden ajan tuettu kehitysmaiden lähimmäisiä. Myymälät tarjoavat edullisten löytöjen lisäksi myös helpon tavan osallistua hyväntekeväisyyteen.

Lahjoitukset

29

myymälää

Lajittelu*

75

keräyspistettä

Löydöt

26

tuhatta kanta-asiakasta

Myymälät

36

vuotta kierrätystä

Lähimmäiset

36

113 14

29

vuotta hyväntekeväisyyttä

hlön lajittelutiimi

myymälää

8,15

kg aa n o iljo m

vaatekeräyslaatikkoa

1,1

0,9

mi

on

aa

as

4 uudistettua myymälää

*) Näin lajittelimme pääkaupunkiseudulla. Muualla maassa Fidan myymälät lajittelevat vaatteet itsenäisesti.

palautui lajitel

17

myymälässä il

58 % vaatekeräyslaatikoista 42 % myymälöistä

ljo

milj. € liikevaihto

sia uk t i jo lah

25%

iak as

20%

kanta-asiakas

0,9

milj. € tulos

120

työntekijää

ta


tukkumyynti, uusiokäyttö, energia

ltuna myymälöihin

lmainen noutopalvelu

57%

11

kakkosluokkaa

pakettiautoa

salennus

18%

2

kirjat ja metalli lajitellaan erikseen

polttoon menevä sekajäte

rekkaa

15%

opiskelija-alennus

kampanjoissa jopa -50%

1-2

miljoonaa avunsaajaa

56

maata

60

talkoolaista

22

tuhatta talkootuntia


36–37 /// Fidan talous

FIDAN TOIMINNAN RAHOITUS AVUSTUKSIA (ulkoasiainministeriön myöntämä kehitysyhteistyötuki ja humanitaarinen apu sekä EU:n myöntämä hanketuki) saatiin yhteensä 9,26 milj. € (2014: 8,77 milj. €). Lisäksi vuodelta 2014 avustuksia siirtyi 589 000 €. Avustuksista siirrettiin 1,21 milj. € vuodelle 2016. LÄHETYSTORITOIMINNAN tuotot olivat 8,1 milj. € (2014: 7,8 milj. €. KUMMIMAKSUJA kertyi 1,8 milj. € (2014: 1,8 milj. €). Lisäksi vuodelta 2014 siirtyi kummimaksuja 427 000 €. Kummi-

maksuista siirtyi 244 000 € vuodelle 2016. LAHJOITUS- JA TESTAMENTTITUOTTOJA kertyi yhteensä 2,3 milj. € (2014: 2,1 milj. €) ja edelliseltä vuodelta siirtyi lahjoitus- ja testamenttituottoja 0,8 milj. €. Lahjoitus- ja testamenttituotoista siirtyi 0,8 milj. € vuodelle 2016. SEURAKUNTIEN TUKI-, PALKKATUKI- JA KOULUKASSAMAKSUJA kertyi 813 000 € (2014: 884 000 €). MUITA TUOTTOJA kertyi 589 000 € (2014: 387 000 €).

Lähetystyö Kehitysyhteistyö Humanitaarinen apu

Keräyskulut

17%

83% Rahankeräyslainsäädännön alaisista lahjoitustuotoista 83% käytettiin lähetys- ja kehitysyhteistyöhön sekä humanitaariseen apuun ja 17% keräyskuluihin.


FIDAN TUOTOT (1000 €) 2015 2014 2013 Avustukset (ulkoministeriö ja EU) 8 700 8 895 8 465 Lähetystoritoiminta 8 120 7 806 8 377 Lahjoitukset ja testamenttituotot 4 240 3 810 2 654 Seurakunnat 813 884 848 Muut tuotot 589 387 445 Tuotot yhteensä 22 462 21 782 20 789

FIDAN KULUT (1000 €) 2015 2014 2013 Varsinainen toiminta Henkilöstökulut -2 874 - 3 121 -3 277 Poistot -194 -156 -106 Muut kulut -11 148 -10 817 - 9 640 Varainhankinta Henkilöstökulut -4 268 -3 795 -4 099 Poistot -106 -57 -72 Muut kulut -3 232 -3 131 -3 502 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -78 -59 -60 Satunnaiset kulut* 0 -223 0 Kulut yhteensä -21 900 -21 360 -20 756 * Vuoden 2014 satunnaisiin kuluihin kirjattiin Malediivien kehitysyhteistyöhankkeesta aiheutunut tappio (kehitysyhteistyötuki, joka palautettiin toteutumatta jääneen rakennushankkeen vuoksi ulkoministeriölle).

TULOSLASKELMAN YHTEENVETO (1000 €) 2015 2014 2013 Tuotot yhteensä 22 462 21 782 20 789 Kulut yhteensä -21 900 -21 137 -20 756 Tilinpäätössiirrot, netto 0 5 47 Toiminnan jäämä 562 650 80 Satunnaiset erät 0 -223 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 562 427 80

MUITA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2015 2014 2013 Kokonaistuotot (1000 €) 22 462 21 782 20 789 Kokonaiskulut (1000 €) -21 900 -21 360 -20 756 Tulos (1000 €) 562 422 33 Ylijäämä (1000 €) 562 427 80 Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1000 €) 4 863 4 491 3 841 Vars. toim. kulujäämä % kokonaistuotoista 22% 21 % 18 % Maksuvalmius, Quick ratio 0,9 0,5 0,8 Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Vakavaraisuus, omavaraisuusaste, % 41 27 23 Hyvä Tyydyttävä Välttävä Jäsenmäärä, yhteisöjäsenet* 187 186 184 * Jäsenseurakuntiin kuului noin 42 000 jäsentä.

TIETOA HENKILÖSTÖSTÄ 2015 2014 2013 Henkilöstön määrä 31.12. Kotimaa, toimisto 34 38 42 Kotimaa, Fida lähetystorit 120 125 117 Ulkomaat 49 58 62 Henkilöstö yhteensä* 203 221 221 Henkilöstökulut yhteensä (1000 €) 7 142 6 917 7 375 * Ulkomaan henkilöstöluvussa ovat mukana vain Fidaan työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät. Luvussa eivät näy helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät.


38–39 /// Faktaa Fidasta

LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT JA YHTEISTYÖMAAT Alue / Maa

Aasia Bangladesh Bhutan Filippiinit Indonesia Intia Japani Kambodža Kiina Laos Malediivit Myanmar Nepal Pakistan Pohjois-Korea Sri Lanka Thaimaa Vietnam Lähi-itä ja Keski-Aasia Irak / Kurdistan Israel/palestiinalaisalueet Jordania Tadžikistan Turkki Afrikka Burundi Etiopia Kenia Kongon dem. tasavalta Tansania Uganda Australia ja Oseania Papua-Uusi-Guinea Etelä-Amerikka Bolivia Ecuador Kolumbia Paraguay Peru Eurooppa Albania Belgia Bosnia ja Hertsegovina Bulgaria Espanja Israel Itävalta Kosovo Kreikka Makedonia Montenegro Ranska Romania Saksa Ukraina Unkari Valko-Venäjä

Työntekijöitä

Työ alkanut

1975 2010 2 7 6 8 10

4 4 2 20

5

1971 1949 1950 1998 1929 1995 2005 1997 1988 2007 1998 1950 1946 2001

Evankeliointi, seurakuntien perustaminen

Raamattuja lähetyskoulutus

Kehitysyhteistyö

X X

X X X X X

X X X

X X X X

X

X X X X X X X

X

2010 2002 1983 2005

X X X X

Humanitaarinen apu

Kummilapsityö ja lapsityö

X

X X

X X X

X X

X X X X

X X

X X X

6 10

2007 1951 1949 1970 1934 1987

X X

X X

7

1968

X

X

4

1979 1987 2001

X

5 2 2 2 24 9 4

1992 1947 1995 1981 1967 1947 1974 2000

1 4

2003 2009

7 1 4

1985

Venäjä

2010 1997

Muissa tehtävissä Erityistehtävissä Konsultit

42 10

* YHTEENSÄ

228

X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X

Turistityö

X X X X

X

Raamatun kääntäminen

X X X X X

X

X

X X X

X X

X X

X

X

X X

X X X

X

X X X X X

X

X X X

X X

Koulutusyhteistyö Koulutusyhteistyö

X X

Turistityö

X

X

3 12

Muu

X

PEF-verkostojen koordinointi Turistityö, pakolaistyö Raamattutyö Pakolaistyö Pakolaistyö Pakolaistyö Pakolaistyö Romanityö/Elämä ja Valo Juutalais-/romani-/pakolaistyö Romanityö/Elämä ja Valo Fida Health Promotion, Raamatun kääntäminen

* Luku sisältää helluntaiseurakuntien ja Fidan lähetetyt työntekijät, joista Fida toimi työnantajana 49 henkilölle. Kotimaassa oli toimintavuonna 74 henkilöä (sis. Suomesta käsin toimivat lähetystyön konsultit 10 henkilöä).www.fida.fi

ELÄMÄSI LÖYTÖJÄ – osta tai kierrätä


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.