Page 1


F茅szek World Tour: R贸ma


TARTALOM

FÉSZEK Házunk Tája Képes Krónika 4 Köszöntők 8

Üdvözlet a g Ü gólyáknak y 9 Kreditrendszer Bolognai szósszal 10 Útikalauz gólyáknak 12 (B)Álom 13 Az első újkori Szakest emlékére 14 Alumni 2010 Köszöntők 15 Bulikatalógus 16 B.A.B.A. - Behind the scenes 17

Szellem Én is voltam gólya 28 Love story a 10-esben 28 Korreláció-analízis

Elvonó

Árva-Szabó Péter novemberi. 29 Dsida Jenő Most elmondom... 29 Berkl Péter Lomhán tátong 29

Párbeszéd

Balaton retró Pécsiközgáz módra 18 Interjú Ragoncsa Szabolccsal, a Gólyatábor főszervezőjével

Mozaik

Vizsga, g , avagy g gyy dráma öt részben 30

Lehúzó

Így írtok ti, így élünk mi 20 Képregény 21

Szonda

Gólyaszonda 22

Izzadságszag Szarpoén Bt. 31 Kedves Szüleim! 31 KTK (Ál)hírmondó 31 Korunk Robinsonja 32 Egyetemi élettan Gólyaszemmel 32 Visszaemlékezés: Gólyaláger v.2003 32 Egyetemi állattan 33 Hogy ne csak egy elhullott példány legyél... Töhötöm - The very best of 34 Mi mondtuk, ők lejegyezték 35 Hallgatóink aranyköpései Képregény 36

Szakma Közgazdász szlengszótár 24 Válogatás klasszikusainkból 25

Így gy vizsgáztok g ti 26 Ahogy azz oktatók Ah kt tók látják

Kontaktus

Aranyköpések 37

Impresszum

Alapítók: László Barna, Nagy Zsolt, Réti Gábor Gungl Larion fôszerkesztô, lehuzó • Tarnai Zoltán felelôs szerkesztô, címlap, képes krónika • Horváth Judit házunk tája • Hauser Andrea párbeszéd • Kupa Krisztina szonda • Marton Lilla kilátó • Schatzinger Anita szakma, köret • Vad Endre szellem • Áldozó Krisztián elvonó • Kiglics Tímea mozaik • Pál Eszter aranyköpések, kontaktus • Omacht András, Schumann Tamás, Pap Balázs webes kiadás • Cselik Péter grafika Tördelôszerkesztôk: Gungl Larion, Horváth Gergely, Pál Eszter, Tarnai Zoltán Olvasószerkesztôk: Németh Boglárka, Petz Gábor Olivér, Schatzinger Anita, Vidákovics Alexandra Fotó: Karton Network További munkatársak: Árva-Szabó Péter, Bence Krisztina, Berkl Péter, Hauszknecht Imre, Horváth Judit, Horváth Zsófia, Kiss Dalma, Petz Gábor Olivér, Ragoncsa Szabolcs, Szentiványi Judit Közremûködô oktatóink: Dr. Gyetván Ferenc, Dr. Ulbert József, Dr. Szûcs Krisztián, Dr. Töröcsik Mária Szerkesztôség: 7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/501-599/3180. Mobil: 30/512-0428. Hirdetések: Németh Boglárka 30/279-6767, hirdet@feszek.pte.hu Internet: honlap: http://feszek.pte.hu; Olvasói levelek: olvasoi@feszek.pte.hu; Aranyköpések: arikopi@feszek.pte.hu Nyomdai munkálatok: V-TESA Bt. (7720, Pécsvárad, Radnóti Miklós u. 11)

XVII. évfolyam 9. szám

3


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Gólyatábor 2009

4

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Gólyatábor 2009

Fotók: Karton Network

XVIII. évfolyam 1. szám

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

5


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Gólyabál 2009

6

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

PEN 2009

Fotók: Karton Network

XVIII. évfolyam 1. szám

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

7


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Kedves Gólyák! Alig egy hónapja, hogy megkapták az értesítést: felvették Önöket a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karára. Gondolom, azóta is két meghatározó érzés kavarog Önökben: öröm és várakozás (vagy talán egy csipetnyi félelem?). Kérem, engedjék meg, hogy gólyatábori köszöntômben, melyben elsôként szólok dékánként Karunk legfiatalabb hallgatóihoz, én is az érzelmek oldaláról kiindulva fogalmazzam meg mondanivalómat! Azt hiszem helyénvaló, ha az elôbb említett két érzés mellé három további is társul: a hála, a büszkeség és a tettvágy! Nem hiszem, hogy lenne ennél jobb alkalom egy pillanatnyi megállásra, és visszatekintésre, melynek során néhány gondolattal, vagy ha lehetôségük nyílik rá, egy-két szóval, gesztussal, egy pár sorral kö-szönjék meg szüleiknek, családjuknak, hogy eddigi életükben támogatták Önöket, és a nyugodt környezet biztosításával lehetôvé tették, hogy Önök immár egyetemisták lettek. Szintén hála illeti azokat a kitûnô általános-, illetve középiskolai pedagógusokat, akik a mai, bizony eléggé áldatlan „tanársors” mellett sem sajnálták a fáradságot, hogy tehetséges diákjaikból, Önökbôl, a lehetô legtöbbet kipréselve elérjék, hogy sikeres érettségi vizsgájuk jutalmaként szeptemberben az egyetemi padban folytathatják a tanulást. Kedves Fiatal Barátaim! Önök talán még nem érzik, de higgyék el, hogy az idôsebbeknek, a szülôk és tanárok generációjának is idôrôl idôre szüksége van némi pozitív visszacsatolásra; arra, hogy a gyermekeik, tanítványaik sikere megerôsítse a hitüket abban, hogy ebben a mai, rohanó, sokszor kegyetlennek tûnô világban is érdemes becsületesen dolgozni, hiszen ez teremti meg a fenntartható fejlôdés legfontosabb alapját, a „kimûvelt emberfôk” új generációját! Második érzésként igenis helyénvalónak tartom, ha büszkeség tölti el szívüket! Önöket nem akárhová vették fel a sokszor túlképzéssel „vádolt” magyar felsôoktatásban, hanem „Magyarország Elsô Egyetemére”, az 1367-ben Nagy Lajos király által alapított Pécsi Tudományegyetemre, ahol a mintegy 30 ezer hallgatót, 10 karon, közel kétezer oktató tanítja, biztosítva az országban szinte egyedülállóan széles képzési palettát. Ráadásul a PTE karai közül is az egyik legrégebbi, legnagyobb elismertséggel rendelkezô kar várja Önöket, a Közgazdaságtudományi Kar, amely az elmúlt évtized szinte valamennyi képzési rangsora szerint az ország két legerôsebb gazdaságtudományi felsôoktatási intézményének egyike. Ebben a pillanatban ez még talán nem érdekli Önöket (vagy az is lehet, hogy inkább tartanak a magas követelményektôl!), de higgyék el, a jövôbeni munkaerôpiaci pozíciójuk, az elhelyezkedési lehetôségeik szempontjából igenis alapvetô fontosságú, hogy hol szereznek diplomát. Igen, igaz, hogy az aulában ki van írva: „Sub pondere crescit palma”, sôt az is igaz, hogy a Kar oktatói ezt komolyan is gondolják, de mindnyájan tudjuk, a kilátás is a magasból a legjobb! Végezetül azt kérem, hogy a szeptemberi tanévkezdésre legyenek tele tettvággyal! Tudom, hogy ma, ami-kor életük eddigi legnagyobb paradigma-váltásánál járnak, azaz „felnôttek lettek”, szabadon bulizhatnak, nincs mindennapos számonkérés a suliban, a szüleik sem vetnek megrovó pillantást, ha éppen nem mentek be elôadásra; akkor nehéz elhinni, hogy most jött el az igazi munka ideje, pedig így van! Ne szürküljenek bele a „tömegbe”, ne higgyék el, hogy nem készülni „trendi”, ne gondolják azt, hogy az egyetemi mindennapok akkor is épp eléggé „pörgôsek”, ha a felét átalusszák! Válasszanak maguknak kedvenc tárgyat, tárgycsoportot, és foglalkozzanak azzal intenzívebben, mint a többiek – meglátják, egy idô után megéri! Keressenek olyan diákszervezetet, melyben szívesen tevékenykednének, és meglátják, egy idô után hallgatótársaik megköszönik a munkájukat, és elismeréssel adóznak a plusz idôráfordításért! És mindemellett éljenek igazi, kulturált egyetemista életet; járjanak moziba, színházba, sportoljanak, használják ki az Európa Kulturális Fôvárosa nyújtotta hihetetlen lehetôségeket, mert csak így lesznek olyanok, akiknek a PécsiKözgáz szeretné nevelni Önöket: munkájukat hatékonyan végzô értelmiségiek, akik közgazdászként a magyar társadalom felemelkedésén dolgoznak! dr. Rappai Gábor dékán Mindehhez kívánok Önöknek sok-sok erôt és kitartást, de mindenekelôtt egy nagy „beavató” bulit, amit 2010-es Gólyatábornak hívnak! •

Kezdôdik! Készüljetek fel, hogy a Gólyatáborra egyetemi életetek egyik legfontosabb állomásaként fogtok visszaemlékezni. Itt kezdôdik minden, itt tudatosul bennetek elôször, hogy: „Igen, most már egyetemisták vagyunk.” Megismerkedtek a diákszervezetekkel, egymással, megkapjátok az elsô tanácsokat a felsôbbévesektôl (amiket nem mindig célszerû megfogadni). Az elsô nap mindig csendes, mindenki keresi a helyét, de a negyedik nap végére már a leghalkabb elsôs is torkaszakadtából fogja ordibálni, hogy: „Hatos, hatos!”. Igyekezzetek minél több feladatban részt venni, mert úgy lesz igazán maradandó az élmény. Ismerkedjetek bátran a csoportotokon belül és kívül is, hiszen mind együtt fogjátok átvészelni az elkövetkezendô 3-5 évet. Természetesen a Gólyatábor is véget ér egyszer, és megkezdôdik a rettegett félév. Elôadások, gyakorlatok, ZH-k, és beadandók véget nem érô sora. De ne ijedjetek meg, „pécsiközgázosnak” lenni sokat többet jelent ennél. Rengeteg lehetôség nyílik meg elôttetek, csatlakozhattok a különbözô diákszervezetekhez, részt vehettek a számtalan egyetemi programon, Szakesten, Pécsi tavaszon. A legfontosabb, hogy nyitottak legyetek az új dolgokra, élvezzétek ki ezeket az éveket, de emellett tanuljatok, írjatok TDK dolgozatot, vegyetek részt pályázatokon, igyekezzetek minél jobban kitûnni. Sok szerencsét! • Gungl Larion fôszerkesztô

8

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Üdvözlet a Gólyáknak Írta: Mystic Kedves Gólyák! Ha ezt olvassátok, feltehetôleg már túléltétek a gólyatábor legalább egy napját (vigyázat, a java még hátra van!). Szóval gratulálok mindenkinek, és remélem, legalább olyan jól fogjátok érezni magatokat, ahogy mi, tavalyi gólyák annak idején. Bár a többséget valószínûleg kevéssé foglalkoztatják az ex-gólyalány emlékei, azért hadd osszam meg Veletek, milyen volt nekünk akkor! Az érettségi után nem izgultam… úgy voltam vele, hogy majd csak felvesznek valahova. Befejeztem a gimnáziumi éveket, szerenáddal, bankettel, ahogy azt kell, és elmentem nyaralni a Balcsira. Aztán eljött A NAGY NAP, kiderültek a ponthatárok, és sikítva ugráltunk, hogy „Fölvettek! Fölvettek! Fölvettek!”, kezdôdött az ünneplés, koccintás a sikerre… Csak késôbb tudatosult, hogy mit is jelent ez valójában: egyetem. Nincs többé gimi végiglevelezett töri és németórákkal, nincs kártyázás az utolsó padban bioszon, sem osztályfônök, aki intôt adhat érte. Nem fogja senki elkérni az ellenôrzônket, ha késünk, és nem szidnak le, ha fölteszszük a lábunkat az asztalra. Nem jelenti hetes a hiányzókat, és nem kell attól rettegni, hogy kihívnak felelni egy olyan napon, amikor nem készültél. Ez már egy másik világ. Na de milyen? Azt akkor még senki nem tudta. Felrémlett a gimis gólyatábor… na de ez mégsem

XVIII. évfolyam 1. szám

lehet ugyanaz! Akkor viszont mi lesz? Van suli, van albérlet – ismerôsök viszont egyáltalán nincsenek. Mikor felültem a vonatra a gólyatáborba menet, teljes káosz uralkodott a fejemben: mit fogok én öt napig csinálni egy csomó vadidegen emberrel? Aztán jöttek a seniorok. Összetereltek minket a vasútállomáson, és elindultak velünk valahova, ahol nem tudtuk, mi vár ránk, és kikkel találkozunk majd. Szobatársak, csapattársak, szaktársak – lassan kezdtem kevésbé elveszettnek érezni magam az emberek tengerében, és mire az esti csoportfoglalkozásra került sor, már úgy éreztem, tartozom valahova. Sôt, pár feladat és némi vodka után már azt, hogy ez a legjobb hely, ahol lehetek a világon! A pörgés pedig nem állt meg! A csapat kezdett összeszokni, és rövidesen már mindenkinek elsôdleges célja volt, hogy gyôzelemre vezesse a kettest vagy az ötöst, a zöldeket vagy a kékeket. Seniorjaink ôrültebbnél ôrültebb feladatokba vezettek minket, és olyan nótákat tanítottak, amelyeket egy magára valamit adó gimnázium falai között biztos nem tûrnének meg. Ezek után bárki haladt el mellettünk, mi bizony bebizonyítottuk, ki a hangosabb, kívülrôl tudtuk a szerelmes dalt, és ódában „dicsértük” a jogászokat – a hét végére csak annak maradt hangja, aki valami okból nem vette komolyan a feladatokat. A vetélkedôk szinte egymást érték, és akár akartuk, akár nem, elôbb-utóbb mindenkit magával ragadott a fertôzônek bizonyuló versenyszellem: a lányok vizespólóban bizonyították, hogy ôk aztán egy kicsit sem szégyellôsek, és, hogy úgy mondjam, mellbedobással küzdöttek a

gyôzelemért. De a fiúk is megvédték a becsületüket: olyan táncot mutattak be, amitôl még a sokat tapasztalt zsûrinek is elállt a szava! Telt az idô, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy az é utolsó este vetélkedôi véu get g értek, és a gólyalány megválasztásakor az én m nevemet mondják. Mi? n Hogy én? Hiszen nem csiH náltam semmi mást, csak n jól j éreztem magam! Nem számít! Ha már a csapatom s nem nyert, legalább ennyi n dicsôség járt nekünk, a d legôrültebbeknek! l A hajnal elsô sugarai egy bágyadt, álmos, de vidám társaságot világítottak meg: túléltük! MI vagyunk a Pécsiközgáz új gólyái! Túléltük a tábort, vár ránk a nagybetûs ÉLET! Rekedten, suttogva búcsúzkodtunk, telefonszámot cseréltünk és megfogadtuk, hogy alig egy hét múlva találkozunk az iskolában. Hát így kezdôdött. A sok szerencsétlen gólyából fékezhetetlen, de összetartó, vidám társaság kerekedett, akik a világ legkirályabb helyére tartoznak – így éreztük akkor. Az elsô napon aztán rögtön bebizonyosodott, hogy a dolog azért nem fenékig tejfel: itt is vannak jó tanárok, rossz tanárok, izgis órák, unalmas órák… volt, aki újra levelezésbe kezdett, mások kártyáztak a hátsó padban, föltett lábbal. Egy hét mámor után megint csak úgy éreztük, mintha egy lépést sem tettünk volna elôre. Tisztára, mint a gimiben! Ne ijedjetek meg, azért nem teljesen így van! Nem értesítik a szüleid, ha lógsz az óráról, és csak akkor böknek oldalba, ha már túl hangosan horkolsz. A szüneteket háziírás helyett a csoporttársakkal töltöd a menzán, vagy a kávézóban, és szerda este garantáltan találsz egy olyan helyet, ahol jobb, mint otthon. Ha egy év múlva visszagondolsz, azt fogod mondani: mégiscsak megérte! •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

9


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Kezdô szakácsoknak ajánljuk

Kreditrendszer bolognai szósszal Vegyünk egy közgázos hallgatót, adjuk hozzá a kreditrendszert, majd körítésként locsoljuk meg egy kis "Bolognaival”! Készítette és frissítette: Kupa Krisztina (Maja)

Álljunk neki elôször az alapétel elkészítésének: hogy is néz ki a kreditrendszer? A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely harminc tanulmányi munkaórát jelent. Tehát egy 3 kredites tárgyra 3x30 órát kell(ene) készülnöd. Ha esetleg valamelyik tárgyból nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy tervezted (értve alatta elégtelent), akkor az adott tárgyért árgyért járó kreditpontoktól is ell kell búcsúznod, mivel egy gy tantárgy teljesítését, ezzel együtt a kredit jóváírását a minimum elégséges érdemjegy jelenti. Ez kötelezô tárgy esetén azzal jár, hogy azt újraa fel kell venned annak nak következô meghirdetésekor, ésekor vagy teljesítheted vizsgakurzusként, ami azt jelenti, hogy csak vizsgaként veszed fel. Kreditrendszerben „bukás” mint olyan már nem létezik.:-) A rendszerbôl adódóan azért így is érhetnek kellemetlen meglepetések. Fôleg a több féléves, úgynevezett egymásra épülô tárgyak esetében kell nagyon odafigyelni (pl. Gazdaságmatematika I., Gazdaságmatematika II.), mivel addig nem lehet az adott tárgyat folytatni, amíg az elôfeltételeket nem pótoltad, akár vizsgakurzus vagy keresztfélév formájában. Nézzük, milyen új ízeket jelent mindezek mellett a Bologna-rendszer! A gazdaságtudományi képzési területen belül két képzési ág létezik: a közgazdasági és az üzleti képzési ág. A közgazdasági képzési ágon belül nálunk egy alapszak indul: az

10

alkalmazott közgazdaságtan. Az üzleti képzési ágon belül pedig három: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapszak. Még mielôtt belevágnánk a közepébe, megismertetnélek egy újabb fogalommal, a modullal. A modul a szak tantervének megfelelô tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal magába, amelyek valamilyen szempontból rokon ismereteket tartalmaznak, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalja össze. Lássuk sorjában! so Közgazdasági képzési ág K Alkalmazott közgazdaságtan Ahhoz, hogy megszerezd az alapfokozatot, ami ugye elsôsorban a cél, 180 kreditet kell k összegyûjtened a 6 félév alatt. ala A képzést 3 jelentôs tantervi egységre (modulra) lehet bontani: egys Az els elsô a gazdaságtani és módszertani alapismeretek modul, mely 60-70 kreditet ér. Ez a modul tartalmazza azokat az úgynevezett alapozó tárgyakat, melyek segítségével olyan ismeretekre tehetsz szert, melyek segíthetnek a késôbbi szakmai tárgyak megértésében. Ide tartozik a gazdaságmatematika, a statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan, pénzügy és a számvitel. A második modul a társadalomtudományi alapismeretek nevet viseli és mindössze 15-25 kredit az értéke, mégis nagy jelentôséggel bír, hiszen olyan tudást ad, ami a mindennapi élethez kötôdik, kicsit kilépve a „hardcore” közgazda-

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

ságtanból. Ide tartoznak az EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia és a szervezet- és vezetéselmélet. A harmadik modul maga a képzés tömör lényege, a szakmai törzsanyag, 80-100 kreditért. Itt már tényleg azzal foglalkozhattok, amit az alkalmazott közgazdaságtan címszó alatt elképzeltetek: gazdaságelméleti, gazdaságstatisztikai, pénzügyi, elmélettörténeti, gazdaság modellezési, gazdaságpolitikai, ágazati és funkcionális gazdaságtani, közösségi gazdaságtani, világ- és Európagazdaságtani, környezet gazdaságtani, közpolitikai ismeretek, továbbá differenciált szakmai ismeretek várnak rátok. Üzleti képzési ág Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Pénzügy és számvitel alapszak Az üzleti szakos képzések egységes struktúra alapján épülnek fel. 210 kreditet kell megszerezned a 7 félév alatt. Szintén 3 modult tartalmaznak, ezek azonban eltérnek a korábban bemutatottaktól. Az elsô a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 80-90 kreditpontért. Itt is látható, hogy jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek az üzleti képzésben az alapok elsajátítására, hiszen a képzés során ez jelenti a legtöbb

XVIII. évfolyam 1. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK kreditértéket. Ide tartoznak a matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek. Az alkalmazott közgazdaságtan alapszakhoz hasonlóan a második modul a társadalomtudományi alapismeretek nevet viseli és szintén csekély kreditértékkel járul hozzá a megszerzendô kreditekhez, mindössze 10-20 kreditet ér. Ahogy fentebb is láthattátok, ide tartoznak az EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia és filozófia tárgyak. Fontos megjegyezni, hogy az üzleti képzésben az elsô egy-másfél év alatt a három szak tananyaga minimális mértékben tér csak el egymástól, az elsô két modul például tökéletesen megegyezik. A harmadik modul hoz csak változást, ugyanis ez a szakok szakmai törzsanyagát tartalmazza 70-90 kredit értékben. A gazdálkodási és menedzsment szakon ez fôleg menedzsmentes tárgyakat, pl: emberi erôforrást, stratégiai vezetést, és vezetés és szervezés tárgyakat takar. A kereskedelem és marketing szakon a marketinghez kapcsolódó kurzusok játszanak fôszerepet, ilyen a marketingmenedzsment, kommunikáció, értékesítési technikák is. A pénzügy és számvitel szakon pedig a vállalatértékelés, számvitel és a pénzügyi piacok jelentik a szakos tárgyak magját. Fontos megjegyezni, hogy van lehetôség mindhárom szak esetében szakirány választására harmadéven, amennyiben a Kar úgy dönt, elindítja azokat. Errôl késôbb kaptok majd tájékoztatást. Amint észrevehettétek, a 3 modul összesen 180 kreditet ér csak, míg én 210-rôl írtam

XVIII. évfolyam 1. szám

A matemátrix világa: Kom Lou Shi - a feketeöves matekrata

követhet és így tovább – persze nem érdemes a végtelenségig húzni).

a legelején. Ez azért van így, mert az utolsó félévben egy összefüggô szakmai gyakorlatot kell teljesítened 30 kreditpontért. MINDENKINEK!!! Amit érdemes tudnod errôl a 6 (7) félévrôl! Minden félévben átlagosan 30 (±3) kreditet kell teljesítened. Ez azért fontos, mert ez alapján fogsz ösztöndíjat kapni, valamint ha túlléped a szakod által elôírt kreditmennyiséget 10%-nál többel, akkor már fizetned is kell érte. Ha a kötelezô és a kötelezôen választható tantárgyakból megszerzett kreditjeid száma a második aktív félév elteltével kevesebb, mint 30; ha a kötelezô és a kötelezôen választható tantárgyakból megszerzett kreditek száma a negyedik aktív félév elteltével kevesebb, mint 60. Ha valamelyik tantárgyat háromszor felveszed, vagy a tantárgy teljesítéséhez elôírt kreditmennyiséget ugyanazon tantárgyon belül háromszor felveszed és mégsem teljesíted, valamint ha a diplomát a beiratkozástól számított, a képesítési és kimeneti követelményekben szereplô képzési idô (6, ill. 7 félév) kétszerese alatt – egyaránt számítva az aktív és passzív féléveket is – nem szerzed meg, akkor sajnos tanulmányaid végéhez érkeztél. A passziválásról fontos tudni, hogy egymást követôen maximum két félévet passziválhatsz, azonban ezt megteheted többször is egy-egy aktív félév beiktatásával (1 aktív félév, majd két passzív, majd megint egy aktív, amit két passzív

Pár szót a nyelvi követelményekrôl. Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsôfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. A szakmai nyelvoktatás keretében a nappali tagozatos hallgatók térítésmentesen egy félév heti 4 órás (4 kredit) gazdasági / üzleti nyelvvizsgára felkészítésben részesülnek. (Elnevezése: Szakmai nyelvvizsgára felkészítô tréning.) A felkészítést tovább térítéses oktatási formák egészítik ki. (A nyelvi tanszék által szervezett tanfolyamok.) A nyelvtudás szintjétôl függôen kettô vagy három féléves szakmai nyelvi kurzusokra iratkozhatsz be a negyedik vagy ötödik félévben. A nyelvi követelményekrôl és minden másról még sokat fogsz hallani, figyelj oda, mit mondanak (mondunk) a tájékoztatókon, ezek ugyanis nagyon fontos dolgok. Reméljük, ennyi elrettentésnek bôven elég lesz. Ne csüggedj, ha még nem teljesen világos, hogy mibôl áll ez a rendszer, kismilliószor fogsz róla hallani késôbb is. Nyugodtan kérj tanácsot felsôévesektôl, ugyanis szeptembertôl már csak Bolognás hallgatók tanulnak karunkon. Emellett bátran fordulj a Hallgatói Önkormányzat tagjaihoz, valamint bármely diákszervezethez, ugyanis ôk igazán benne vannak az egyetemi életben és örömmel fogadják majd megkeresésedet! Az egyes modulokba tartozó tantárgyakat és bôvebb információt találhatsz szakod tantervében, amely elérhetô a www.ktk.pte.hu honlapon, valamint a TO-tól átveheted CD formájában. Addig is, érezd jól magad a Gólyatáborban! •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

11


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Rákóczi út 80.

Útikalauz gólyáknak Az épület újjászületett! Az idei már a hetedik olyan év, melyben Ti, gólyák a Vasvári Pál utca felôl, a vadonatúj fôbejáraton keresztül közelíthetitek meg az egyetem épületét. A régi, Rákóczi úti fôbejáratnál már csak az igazán elszánt közgázosok próbálkozzanak a bejutással, úgysem fog sikerülni... Arra ugyanis már nincsen mód. Eredeti szöveg: elbé, nagyati Átdolgozta: ERmi, Gabesz, Pró agy múltra tekinthet vissza a 48-as tér. Történelemszagú levegôjének alakításához egy-két hajléktalan is gyakorta hozzájárul, s ez bizony igencsak ronthatja a diák szépérzékét. A Rákóczi úti tömb, alias “B” épület mellett egy másik ékkô is hozzájárul a Pécsi Közgáz szépségéhez, a szivárvány színeiben “pompázó”, ún. “narancssárga komplexum”. Hétpróbás bûnözôhöz méltóan ez az épület is rendelkezik néhány álnévvel, mint például “Z”, “Dohány utcai”, “Csúnya”, “Zippi” (ez utóbbi különbözô írásalakokkal él a köz(gáz)tudatban). Az elmúlt évekhez képest azonban történt egy kis változás: szeptembertôl már nem a ”Z”-ben, hanem a ”B” épületben lesz megtalálható az összes KTK-s hallgatói szervezet, valamint a HÖT (Hallgatói Önkormányzati Testület) irodája. Fontos tehát, hogy ne hagyd félrevezetni magad, különben soha nem találod meg a TO-t (Tanulmányi Osztály), ami idén már „megboldogult” könyvtárunk helyén fog székelni. Az egyetem egyik legfontosabb helyisége, az Aranygaluska által üzemeltetett büfé és étterem a “Z” épületben található, akárcsak a jegyzetbolt és a pénztár (ha esetleg UV-t kellene fizetned…). Elôbbinél nagyon sok mindent kaphatsz be, de hányingert, hasmenést vagy szalmonellát csak nagyon elvétve. Mindkét tömb fel van szerelve az alapvetô emberi tevékenységeket szolgáló mellékelyiségekkel, amelyek fontosságukat szerényen leplezve, diszkréten húzódnak meg a lépcsôk mellett. Nem mindig van kiírva, hogy WC, meg az hogy férfi vagy nôi, de sebaj, nyiss be bátran, idôvel

12

úgyis megtanulod. Felmerül persze a kérdés, hogy ki tölt el olyan sok idôt egyszerre az egyetemen, hogy szüksége van erre a szolgáltatásra?! Bármilyen rémisztôen hangzik, vannak ilyen emberek, akik akár napi több órát is képesek eltölteni az épületben. Kész horror! Adminisztratív és egyéb ügyes-bajos problémáiddal kapcsolatban több fontos fórumot kell megemlíteni: 1. Állandóan figyeld a faliújságokat, hátha elmarad a matek elôadás, vagy valahol ingyen kakaós csigát osztanak, vagy albérlôtársat keres egy mindenre kész lány vagy fiú (nemed és ízlésed szerint választhatsz). 2. Elôfordulhat, hogy az egyik elôadás közepén azt tapasztalod, hogy egyszerre mindenkinek megszólal a telefonja csörögve, rezegve és csipogva. Nem kell megijedned, valószínûleg csak a HÖT kíván SMS-ben értesíteni a legaktuálisabb kari hírekrôl, vagy egyszerûen ritmikus táncos mulatságra

mindenképpen szentelj némi idôt a Coospace színtereinek böngészésére is, hiszen nemcsak az elló…elmulasztott (mégiscsak diplomatikusabban hangzik, nem?!) elôadásokon vetített diákat töltheted le, esetleg kommunikálhatsz oktatóiddal a tárgyakkal kapcsolatban, de az egész évfolyamodat (és így Téged is) érintô problémákról is itt tájékozódhatsz. Sôt, még a Fészek aktuális Szondájához is itt juthatsz el! 4. Ne felejtsd el minél hamarabb elsajátítani az ETR (Egyetemi Tanulmányi Rendszer) használatát sem. Bár vizsga és tantárgyfelvételi idôszakban biztosan nem fogja magát a szívedbe lopni a monitorodba égett (vagy éppen fagyott) honlapjának képe. Mindemellett nagyon hasznos kis adatbázist tartalmaz. A már az imént említett vizsga- és tantárgyfelvétel mellett itt követheted nyomon ösztöndíjad és befizetéseid alakulását. Itt iratkozhatsz be, aktiválhatod és passziválhatod félévedet az Interneten keresztül. Ez mellett áttekinthetô formában elôcsalogathatod különféle átlagaidat, könyvtári tartozásaidat, és még ki tudja mennyi hasznos (és haszontalan) dolgot találhatsz itt. 5. Aztán ott van a Tanulmányi Osztály. (Ha nem rendelkezel a magyar diákokra jellemzô szövegfelejtési készséggel, akkor még emlékszel hol.) Itt sokat tapasztalt adminisztrátor hölgyek várnak (fôvesztés terhe mellett kizárólag ügyfélfogadási idôben fogadnak!!!), ha valaki lehányta vagy megette a diákigazolványodat, ha iskolalátogatásit kell vinned palotapincsid szociális Ahol mindig élet van - a diákszervezetek próbál szintje a “Z” épületben segélyének megállapításához, és fôleg ha UV-csekket kell venned. (Ez az “UVinvitálni Téged. csekk” egy undorítóan obszcén szó, remélem 3. Fogadj meg egy jó tanácsot! Ha ritkán lesz dolgod vele.) valamelyik egyetemi gépen, vagy akár 6. Legelôször kellett volna említenem a otthon támad kedved egy kis diákság lángpallosú védelmezôit, a problémák internetezéshez (a kar falain belül erre a leküzdésének rettenthetetlen lovagjait, az 025-ös nagyelôadó elôtti folyosón van egyetemi élet szebbé-jobbá tételének hôsies lehetôséged), akkor a „kötelezô” dolgok elkötelezettjeit, a Hallgatói Önkormányzat (MSN, e-mailek, iwiw, sporthírek, tagjait. Hozzájuk bármikor fordulhatsz kicsiny, sztárpletykák, Honfoglaló, stb.) mellett alagsori irodájukban, például ha a támad egy

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Rákóczi úti épület különleges nevezetessége, a hírhedt “halálfolyosó”. Egy felsôbbéves hallgatótársad így emlékezik vissza: “Ez egy rövid szakasz, jó néhány irodával; itt állomásoznak az informatika, a számvitel, a matek és a statisztika tanszékek oktatóba bújt kommandósai és orkjai. Télen és nyár elején másfélmásfél hónapig a félelem és rettegés jeges fuvallatai szállnak itt, és délelôttönként olyan a hangulat, hogy ehhez Íme a hirhedt halállabirintus , avagy Mória csarnokfalai képest a Szent Inkvizíció börtöne hawaii humorfesztivál. ötleted, hogyan lehetne megoldani az oktatást Többen látni vélték, hogy egyszer Arnold elôadások és vizsgák nélkül; ha a büfé elôtt Schwarzenegger vizsgaidôszakban Beatles koncertet akarsz rendezni, de kell egy betévedt erre a folyosóra, és alig egy óra kis anyagi támogatás Lennon feltámasztására; múlva megôszülve, 140 centi magasan és ha vetélkedôsorozatot szeretnél indítani “Ki 35 kilósan távozott…”. Büszkén tud többet más barátnôjérôl?” címmel; ha ki jelenthetem, hogy a végzett hallgatók, akarod rúgatni az egyik oktatót; ha téged akar megkötvén a “Gyûrû Szövetségét”, kirúgatni az egyik oktató; ha elhagyott a leszámoltak vala a diáksereget sanyargató kedvesed. Ebben az utolsóban talán már nem “Ork sereg” bástyáival. Júniusban tehát tudnak segíteni, de biztos lehetsz benne, hogy azt hittük, örökre vége a rettegésnek, de megpróbálják. szomorúan tapasztaltuk, hogy a “Sötét Évekkel ezelôtt, a szóbeli vizsgák sötét Erôk” a nyáron sem voltak restek, és újabb homályába veszô idejében még létezett a

harcállásokat építettek ki a negyedik emeleten. Megszületett hát a “halállabirintus”, ahova elsô utadra feltétlenül hívj segítségül egy harcedzett veterán hallgatótársad, rajtuk talán már nem fog annyira az átok. Nemcsak azért fontos megemlíteni még a „B” épület alagsorát is, mert itt található egy rakás ital- és csokiautomata, amelybôl az esti elôadásaid elôtt tudsz frissítôket vásárolni némi aprópénz ellenében, hanem azért is, mert ezen a környéken tanyázik a Fészek szerkesztôsége is! Itt bármikor szívesen látunk publikálni kívánt írásaid vagy egy üveg áldozati alkohol ellenében. Egyéb folyosókon és lépcsôkön lehet például lejönni, menni, beszélgetni, hallgatni, nevetni, sírni, aludni, ugrálni és még sok egyebet csinálni, a jó ízlés határain belül. Szóval ez a pár száz négyzetméter lesz elkövetkezendô éveid egyik meghatározó helyszíne. Érezd hát jól magad! •

Új helyszínen

(B)Álom

Sok gólyával beszélgettem még a bál elôtt, vajon milyen is lesz a gólyabál, milyennek képzelik el? Bár ár sok különbözô véleményt hallottam, de egy dolog megegyezett: mindenki álmodozott valamirôl. "Álmodunk unk és vágyakozunk.” Vágyakozással telt a bál elôtti idô, hiszen mindenki kicsípheti majd magát, báli ruhát és vágya öltönyt húzhat, - ami lehet, hogy nem épp a legkényelmesebb, de az alkalomhoz illô és gyönyörû. öltöny Írta: Jucus Szerencse, hogy nem vagyok babonás, ugyanis az idei gólyabál éppen péntek 13án került megrendezésre, novemberben. Igaz, az utolsó pillanatokig azt hittem, hogy nem tudok elmenni, hiszen nagyon „ügyesen” pont arra a hétre betegedtem meg, de mivel péntek délutánra hirtelen jobban lettem, így aztán kapkodás lett belôle: gyorsan elôkeresni a báli ruhát, hajat belôni, sminket felrakni, és már lehet is menni bálozni.

XVIII. évfolyam 1. szám

Az idei gólyabál a Laterum Hotel dísztermében került megrendezésre, ahol csinosabbnál csinosabb fiatalok jelentek meg az est folyamán. Nemcsak a gólyák és az egyetemisták csípték ki magukat, hanem a tanári asztalnál is elegáns, vidám tanárok ültek. Miután megtelt a terem, és mindenki elfoglalta a helyét, még pár köszöntôt hallhattunk, amit a gólyák nyitótánca követett, majd jöhetett a várva várt vacsora. Biztosra veszem, hogy nem csak nekem kopogott már a szemem az éhségtôl, de az ünnepi lakoma enyhítette ezt az érzést. Az est

további részében kellemes zenére lehetett táncolni, és nem maradhatott ki a szokásos vonatozás sem, Gyetván Ferenc tanár úr vezetésével. A tombolán értékes nyeremények vártak a játszókra, majd éjjel 1 körül buszok jöttek a bálozókért, így nem jelentett gondot átjutni a Cyrano-ba, ahol folytatódhatott a tánc és a zene, DJ Portugal mixelésével. Egy szép estét tölthetett el az, aki eljött a gólyabálra, mindenki kívánsága valóra válhatott, és aki esetleg idén lemaradt, jövôre is lesz bál. „Hiszünk, mert álmainkban hinni annyi, mint egész életünket álomban tölteni, s élni az életet, melyet álmodunk magunknak.” •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

13


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Hangulatkeltés

Az elsô újkori Szakest emlékére Ma már a Közgazdász Szakest csak egy rendezvény a számos kari és egyetemi megmozdulás között ött az éves mûsornaptárban. Bô tíz évvel ezelôtt viszont a pécsi közgázosok még nem dúskáltak a kocsmán smán kívüli programokban. Ezért is hullott termékeny talajra Dr. Tóth Tibor professzor úr ötlete, aki elszólta magát az akkori lelkes harmadévesek között: a pécsi közgázon is volt valaha Szakest... Írta: Rega (ex-KTK) A bulizásra számos más alkalom kínálkozott már 1993-ban is, de mégis kellett egy este, ami más, mint a többi szokásos elhajlás, egy ünnepélyes alkalom, ami összekovácsolja a közgázosokat. Az elsô Szakest szervezôk harmadévesen már tisztában voltak azzal, hogy ennek a viszonylag még fiatal Karnak nincsenek a legendás selmecbányai diákélettel összemérhetô tradíciói. Ha nincsenek, akkor teremtsünk mi hagyományokat - ez volt a jelszó akkoriban. Ebben a nagy lelkesedésben alakult ki a Szakest arculata is, ami nagyjából változatlan formában él ma is. Ha körbenézünk a közgázos hallgatók között ellentétben minden ezzel ellentétes sztereotípiával - egy valamit nem állíthatunk rólu(n)k, hogy ez egy homogén tömeg lenne. Ez a sokszínûség optimális esetben kreativitással is párosul. Talán épp ez a tény, hogy sokan nem nézik ki belôlünk, hogy a számok, forintösszegek, árfolyamok, stb-n kívül más is forog a fejünkben, piszkálja fel olykor a közgázosokat, hogy produkálják magukat. Ebbôl fakad a Szakest legfôbb tulajdonsága, a “performance” jellege. Persze csoportszellem nélkül ritkán jön a motiváció, ezért a Szakest tulajdonképpen évrôl évre az évfolyamok igazi erôpróbája. Vajon sikerül ütôképes csapatot összehozni 200 emberbôl. A feladat csak látszólag tûnik egyszerûnek. Ha ki sem tud állni az évfolyam - erre is akadt példa a 12 év alatt - azzal rossz bizonyítványt állít ki magáról. Az elsô szervezôk a 1993-as egyetemi napok sikeres diákrektor kampánya után álmodták meg a Szakest forgatókönyvét. Nekik magától érthetôdônek tûnt, hogy mekkora móka a “színpadra lépés” és az, hogy erre bárki képes. Mûfaji kötöttségek nincsenek, persze a közönség mindig a látványra (különösen sok táncos leányzóra), az ütôs zenékre és a humorra a legfogékonyabb. Az ironikus tanárparódiákban hagyomány szerint a végzôs évfolyam alkotja a

14

FÉSZEK-hez kötôdik. Természetesen nem véletlen az egybeesés, hogy az évfolyamok madárneveken szólítatnak meg. Bár kronológiai sorrendben az elsô újkori Szakest megelôzte a FÉSZEK elsô számának megjelenését, de az ötletgazda - az alapító fôszerkesztô (Nagy Zsolt) - fejében már meg volt a kapcsolat. A FÉSZEK lesz majd az, ami összefogja a Kölyökgólyák, a Fiatal Csókák, a Büszke Sólymok, a Nemes Darvak és Vén Sasok seregét. A történethez hozzátartozik, hogy az induláskor volt egy “hatodik” pótévfolyam is, ami a négyéves képzésrôl az ötévesre való átállás miatt született. Természetesen ôk sem maradhattak ki az eskütételbôl, büszkén b ké viselték l a Túlkoros Díszpintyek címet. Hogy érdemes-e elmenni? Érdemes-e szerepelni? Tekintsünk el a szórakoztató élménytôl, az ötödéves búcsú bizsergetô hangulatától, a fellépés izgalma által generált adrenalin lökettôl vagy a sok munkával közösen összehozott produkció okozta örömtôl. Nézzük egy kicsit hosszabb távra. (Jelen cikk szerzôje sajnos már képes nagyobb perspektívából visszatekinteni) A ''...a Szakest tulajdonképpen évrôl évre az évfolyamok igazi erôpróbája...'' minap addigra túl magát…), hogy megint eltelt egy év, egy baráti társaságban beleszaladtam egy sok pedig mintha csak tegnap lett volna az elôzô évvelezelôttiSzakestenkészültfotógyûjteménybe eskü. Erre aztán rátesznek egy lapáttal a búcsúzó (még a digitális kamerák elôtti korból). Azt a ötödévesek, akik a gyertyák fényében kirobbanó, visítozó, térdcsapkodós vihorászást, szembesíthetik önmagukat és a közönséget a amit a 10 évvel ezelôtti szakestes önmagunk diákévek múlandóságával. Láttunk már ebbôl is látványa okozott, nehéz lenné felülmúlni. gyorsan lezavart évfolyamlista felolvasást, de Micsoda arcok, micsoda ruhák, micsoda frizurák!! olyat is, amikor nemcsak lányok szipogtak Higgye el a kedves olvasó, hogy nincs annál egymás vállán az ilyenkor “kegyetlennek” ható nagyobb élmény, mint ezekre a nagyszerû Máté Péter számokra. Ami ezután jön már csak pillanatokra visszaemlékezni. De ahhoz, hogy legyen mire visszaemlékezni, levezetés, ideális esetben egy, a szokásosnál is meg kell teremteni a diákélet “nagyszerû jobban sikerült táncos party hajnalig. Büszkén mondhatjuk, hogy van egy fontos pillanatait”, ezért MUSZÁJ ott lenni a “kelléke” a Szakestnek, ami eredendôen a Szakesten. • legemlékezetesebbet. Valahogy bennük az 5-6 év során már felhalmozódik az ehhez feltétlenül szükséges tapasztalat és bátorság. A Szakest másik különlegessége, hogy ez nem csak diákbuli, hiszen erre az estére az oktatók is meghívást kapnak. A diákság pedig végre nem csak a katedrán és a vizsgán láthatja ôket, hanem, amikor hagyományos szerepükbôl kiesve ôk is produkálják egy kicsit magukat. (A Szakest egyébként kiváló alkalom a vélt és valós sérelmek kibeszélésére egy pohár sör mellett a tanerôkkel.) Nem hagyomány a hagyomány teátrális elemek nélkül. Az évfolyamok versengenek a produkciókban (sôt ô az elsô lô években még külön ügyességi vetélkedô is gazdagította a Szakest programját), de a végén úgyis mindig a Közgáz gyôz, amikor eljön az eskük ideje. Ez persze leírva banális, de egy jól sikerült Szakesten nem szükséges belemagyarázni. Érezni lehet a hangulaton, milyen jó, hogy egyszer az évben ennyien együtt. Ezt csak fokozza a rövid eskü, amikor igaz csak egy-két percre, de mindenki belegondolhat (már aki nem pörögte

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK ALUMNI 2010

Köszöntôk Szerkesztette: Áldozó Krisztián Kedves Pécsiközgázos Hallgatók! Gratulálok! Sikerült bejutniuk a Pécsiközgázra, így jogosultságot g szereztek arra, hogy megkezdjék életük egyik legnagyobb le kalandját. Ennek elsô állomása a Gólyatábor, ahol a – minden bizonnyal - sok hasznos információval lesznek le gazdagabbak, és talán még azt is megtudják, hol lesz le a beiratkozás. Amikor ezeket a sorokat olvassák, talán elôször van a kezükben a Pécsiközgáz lapja, a Fészek. Vagy talán elôször e járnak a Karon, mint Gólyák. Hadd köszöntsem Önöket Ö ez alkalomból úgy is, mint ennek a közösségnek a tagja. Akinek ráadásul az egyik legfontosabb feladata, hogy mindenki jól érezze magát a Karon. Ez persze nem azt jelenti, hogy én szervezem a bulikat, viszont elég sok olyan hallgatói program is zajlik év közben, amiben az általam vezetett Kapcsolati Igazgatóságnak is jut „némi” szerep. Itt van például mindjárt a szeptemberi rendezvény, ami kiemelt fontosságú számunkra, mivel szeptember 23-25. között ünnepeljük a Kar alapításának 40. évfordulóját. A háromnapos rendezvénysorozatra mindenkit sok szeretettel várunk, de legfôképpen szeptember 24-én délelôtt a Kar udvarán, ahol lesz minden, mi „szem-szájnak ingere”. És még a füleknek is próbálunk majd kedveskedni. Részletekért keressenek minket e-mailben (kapcsolat@ktk.pte.hu) vagy személyesen (B245. iroda). Vagy látogassanak el a Kar hivatalos weboldálara (www.ktk. pte.hu), vagy a megújult Pécsiközgáz oldalra (www.pecsikozgaz.hu). Ha bármilyen ötletetük, javaslatuk, rossz vagy jó véleményük van, ami segíthet nekünk még jobbnak lenni, kérem, küldjék el ezeket is. • dr. Szûcs Krisztián Kapcsolati Igazgató

dr. Ulbert József Dékánhelyettes

Üdv a Hetvenes végzettektôl! Üdv az Alapítóktól! Mi adtuk ki az elsô kari újságot, ha tudjátok még mi aaz – stencilezett formában. Mi botladoztunk az egyetemi llétben, mert ki kellett találnunk, mi is az. Nem voltak nnagy elôdök, nem lehetett kész formákba ülni. Azért nnem tartott sokáig, hogy bizonyos dolgok kellemes ruttinná váljanak … Mi is nagyon örültünk, hogy egyetemisták lehetünk, pparadicsomi állapot volt távol a szülôi háztól felnôtt él életet kezdeni! k d i! Persze P elôször jött a kollégium - albérleti lehetôség alig volt, megfizetni sem igen tudtuk volna. Akkor robbant a Love Story, abból átvettünk néhány, a kollégiumi közösséget érintô szabályt…A fiúk akkoriban egy év katonaság után kerültek az egyetemekre, így ôk már ismerték egymást, be nem állt a szájuk, a katonakalandok mindent vittek! Ez nektek kimaradt. Vidám volt, fôleg az elsô vizsgaidôszak sokkjáig… Az egyetemi lét körülményei mások voltak, de az élmények ugyanúgy meghatározóak lettek, mint nektek lesznek! Kalandra fel! • dr. Törôcsik Mária egyetemi tanár

XVIII. évfolyam 1. szám

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket kkedves Gólyáink! Köszönjük, hogy jól döntöttek. Igen, Önök jó helyre kkerültek. Intézményt és szakmát is jól választottak. A P Pécsi Közgáz, mint ahogy bizonyára értesültek már róla, iidén d ünnepli megalapításának 40. évfordulóját. E tisztes kkort rajtunk kívül csak egy hazai közgazdászképzô intézm mény tudta megélni. Karunk ezek szerint rendelkezik m mindazon képességekkel, amelyek bármilyen körülmények kközött a túlélés lehetôségét biztosítják. Pontosan ezt a kék k pességet és készséget kívánjuk megerôsíteni hallgatóinkban is. Mától kezdve természetesen Önök is részesei lesznek ennek a folyamatnak. Azon túl, hogy szakmát tanulnak, emberséget tapasztalnak, el fogják sajátítani a kételkedô gondolkodás mûvészetét is. Ez utóbbi tulajdonképpen a mi szakmánk. Számos más szakmához képest azonban annak ellenére is jelentôs hátrányban vagyunk, hogy igyekszünk racionálisan gondolkodni. Képzeljék csak el, mi történne, ha egy vegyész, egy fizikus és egy közgazdász hajótörést szenvedne. Kievickélnének egy lakatlan szigetre, ahová az ár a hajóról konzervdobozokat sodorna. A vegyész azzal kísérletezne, hogy a konzerveket kitegye a napra, ahol abban gázok, gôzök keletkeznek, majd felrobban a konzerv, hozzá lehet férni a beltartalmához. A fizikus biztosan erôhatásoknak tenné ki a konzervdobozokat, azaz éles sziklákkal kísérletezne. A közgazdász viszont kis gondolkodás után ebben a helyzetben nem mondhat mást: „tételezzük fel, hogy van egy konzervnyitónk....”. És ezzel már meg is oldotta a problémát. Sajnos, a társadalmi méretû kísérletezések kora lejárt. Ezért különös jelentôséggel bír szakmánk számára a válság idôszaka, hiszen ez a felüdülés és a megújulás lehetôségét hordozza. Éljenek Önök is ezzel a lehetôséggel. Soha ne hezitáljanak kérdezni és soha ne szégyelljék, ha valamit nem értenek, mindig adjanak hangot kételyeiknek, próbáljanak racionálisan és kultúráltan érvelni igazuk mellett. Ne feledjék, tanáraik sem tévedhetetlenek... •

Pécsi Közgáz: Én így szeret(t)em… Amikor 2003-ban leérettségiztem, egyetlen vágyam volt, hhogy sikerüljön a felvételim a PTE KTK-ra. Nem állítom, hhogy nem számított a pécsi közgáz jó híre, de akkor elsôsorban aazért drukkoltam, hogy Pécsre járhassak egyetemre. Azok kközé tartoztam, akik elôrébb írták az „A” lapjukra a PTE K KTK-t, mint a BKÁE-t (ma Corvinus Egyetem). De, hogy iigazán g hova is csöppentem, arra csak azután, jöttem rá, hhogy az álmom valóra vált… Mivel világéletemben közösségi ember voltam, ezért már gólyatábor elôtt beszippantott a Fészek, ahol az eltöltött hosszú évek alatt megértettem, hogy mitôl is olyan kiváló hely a pécsi közgáz: amellett, hogy igen magas nívón folyik a közgazdaságtudományok oktatása, kiváló lehetôségek kínálkoznak a megannyi diákszervezetben, és különbözô programokon keresztül, hogy aktívan alakíthasd a saját „korod” pécsi közgázát. Egy oktatási intézmény hírnevét öregbítheted szakmai és közösségi teljesítménnyel egyaránt. A PTE KTK pedig mindkét szempontból remek lehetôségeket nyújtott. • Hauszknecht Imre PTE-KTK 2003-2009 Fészek fôszerkesztô 2004-2007

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

15


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Terepszemle 2009

Bulikatalógus

Pécs folyton pezsgô életének két, jól elkülönülô oldala van. Nappal turisták százaii lepik el a belváros nevezetességeit, az éjszaka pedig az egyetemistáké és a fiataloké. Mivel elôször minden új gólya lya ez utóbbit ismeri meg, így egyértelmû, hogy a Fészek is a "sötétebb”, hangosabb oldallal ismertet meg Benneteket. És kül különben is! A nappali nevezetességeket minden idegenforgalmi kiadvány tartalmazza. Ha a múzeumokat is végig akarjátok járni, szerezzetek be egyet! Eredeti szöveg: Gabesz, Jim Frissítette: Boglár, Gabesz Most pedig lássuk azokat a „nevezetességeket”, amelyeket feltétlenül végig kell járnod, hogy jól szórakozz, és másnap kialvatlanul ülj be elôadásra, vagy kezdj el tanulni! Idén is nehéz dolga van annak, aki szeretne éjjel legény lenni, ugyanis a korábbi években történt bezárások, lebontások miatt a lehetôségek köre szûkebb lett, bár a helyzet nem annyira siralmas, ugyanis számos új klubbal is büszkélkedhet a pécsi éjszakai élet. A tavaszi félévben, a Közgáz „hivatalos” szerda esti helyszíne a másfél éve nyílt Pécsi Est Café (Rákóczi út 46., Kereskedôk Háza, Római Szint) volt. Számomra a legnagyobb (és egyetlen) szórakozást a plazmatévék jelentik, amiken a vonalemberke, vagyis Menô Manó kalandjai okozhatnak kisebb függôséget. A kiváló DJ-felhozatalnak köszönhetôen remek szettekben élvezhetjük végig az estét, bár én inkább a lépcsôn üldögélve szürcsölném át a bulit az akciós koktélok felhozatalából. (A közönnyel teli sorok ellenére Boglárkát számos Estes buliban láttuk, amint jól érzi magát – a szerk.) Nem csak éjszaka van nyitva, napközben café-ként funkcionál. Tavaly a Pécsi Tavasz hivatalos afterpartyja volt, ahol Kiss Ádámmal is majdnem találkozhattunk. Szintén a fiatal szórakozóhelyek közé tartozik a Stardust (Bajcsy-Zsilinszky u. 4., Skála Áruház alsó szint), amely a mi korosztályunkat szerdán, pénteken és szombaton várja egy kis ereszdelahajamra. Ajánlatos vastag tárcával útnak indulni, ha ide tervezitek az aznapi bulitokat. Alig kétéves csillag az éjszakában a Color Café (Rákóczi út 50.), ahol változatos programmal várják a szórakozni vágyókat, az elmúlt idôszakban gyakran rendeztek különbözô humoresteket, sportközvetítéseket, és neves DJ-k szolgáltatták a muzsikát. Kissé távol esik a belvárostól ugyan, de – ha még megtehetitek, mivel a bezárás veszélye fenyegeti – érdemes ellátogatni a Hard Rák Caféba (Ipar u. 7.), amelyet négy-öt éve teljesen felújítottak. Korábban a teltházas közgáz-szerdás

16

bulik helyszíne volt, vonzó italakciókkal. A hely elônye, hogy több helyiséget (kis- és nagyterem, valamint kert) alakítottak ki, így nyáron egészen jó szabadtéri bulikat rendeznek. Egy másik érv is szól a hely mellett, ez pedig az olcsó belépés. Nem ritkán ingyenesen is bejuthatsz az aktuális bulira. A Rákot kedden, szerdán, pénteken és szombaton érdemes felkeresni. Boszisoknak és nem boszisoknak is kötelezô legalább egyszer ellátogatni a Boszorkány kollégiumba (Boszorkány u. 2), a Pollack B Klubba, valamint a frissen felújított Univ kollégiumba (Universitas u.) is. A Bosziban a jó hangulat és a társaság garantált, a pénztárcánkat is kíméli a hely, ahol a tavalyi évben minden kedd este szórakozhattunk, és vélhetôen idén sem lesz ez másképp. Kihagyhatatlan az évente kétszer megrendezett disznóvágás és az alattomos pálinkás forralt bor. Az Univ kollégium újraélesztett bulikínálatát pedig e sorok íróival lesz lehetôséged felfedezni! Hosszú idô óta népszerû szórakozóhely Pécsett a Sörház (Xavér u. 19.), bár az utóbbi idôben egyre fiatalabbak kezdik látogatni. Szerdán, pénteken és szombaton biztosan találsz embereket a pincehelyiségben berendezett klubban, szombaton általában teltházasak a bulik. Viszonylag új hely a Kar épületétôl nem is olyan messze levô Lépcsôház (Rákóczi út 6567.), amely szeptembertôl több bulival várja majd a szórakozni járó fiatalokat – és középkorúakat. A kedd és a szerda az egyetemistáké a Lépcsôházban, míg pénteken és szombaton old’s és retro bulikkal várják a vendégeiket. A hely elônye, hogy a belvárosban található. Említsük még meg a Cyrano Café-t (Czinderi u. 6.), amely szintén közel van a belvároshoz, és péntekenként sokan is látogatják, azonban ezt a helyet elsôsorban a tele pénztárcával útnak indulóknak ajánljuk, ugyanis az árak itt még a csillagoknál is magasabbra szöknek. Szó se róla, a magas árszínvonalért cserébe tényleg minôségi szórakozást és „ellátást” kaphatunk,

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

hiszen a hely tényleg nagyon igényes és szép, azonban valószínûleg kevesen lesznek közöttetek olyanok, akik legalább kéthetente itt töltik majd a péntek éjszakájukat… Persze könnyedén elôfordulhat, hogy a Kedves Olvasó a „csendes duhaj” kategóriába sorolja magát, és nincs elragadtatva a túlzsúfolt, túl hangos, túlfûtött tömegnyomortól. És persze az is elôfordulhat, hogy a rituális tánckedvelô olvasó szívesen megalapozza a hangulatát a belváros berkein belül elszórt vendéglátóipari egységek valamelyikében. Következzen itt egy rövid beszámoló a teljesség igénye nélkül. Itt van mindjárt a Papucs (Janus Pannonius u.). Elmondható róla, hogy hallgatóbarát árakkal vár mindenkit, aki meg meri kóstolni a kisfröccsöt. Azért ne ijedjünk meg, a folyékony kenyér ára sem veri a csillagos eget. Összefuthatsz itt egyébként egy csomó olyan arccal is, akikkel mondjuk fényes nappal az utcán sosem. Egy mondatban talán úgy lehetne fogalmazni a Papucsról: A hely, ami még karácsonykor is nyitva tart. Utoljára akartam hagyni a Kicsit, azaz a Jobb mint otthon kisvendéglôt (Zsolnay Vilmos út 15.), de aztán rájöttem, úgyis ide fogtok járni legtöbbet. Tetszik vagy sem, ez a jogászközgazdász bázis. Itt találkozhatsz a legtöbb ismerôssel, és itt teljesül az inni vágyó hallgató minden álma. Két zenegép, megszámlálhatóan végtelen sok csocsóasztal és barátságos árak. A hely kitûnôen alkalmas mindenféle, buli megalapozására, a szórakozás garantált! Akik csak beülnének egy kellemes beszélgetésre valahova, és közben nem tagadnak meg egy jó korsó sört, netán más egyebet, azok kedvéért még pár ajánlat következik. Személyes kedvencem a nem túl nagy Winston Pub. (Jókai u. 4/a.) Kiválóan alkalmas kisebb baráti beszélgetésekre. Pár éve még ez volt a belváros egyik legolcsóbb helye, azonban egy tulajváltást és némi átalakítást követôen ezt már nem mondhatom el róla. Persze nem is drágább, mint a centrum többi helye.

XVIII. évfolyam 1. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Az Apolló Artmozi épületén belül található a Trafik (Perczel Mór u.22.). A körülbelül egy éve mûködô hely rendkívül hangulatos, és legalább ennyire népszerû is. Ha hétvégén szeretnél ott asztalhoz jutni, hát igyekezz idôben érkezni. Elôfordulhat, hogy kinn laksz „Egyetemvárosban”, az orvosi meg a BTK környékén. Ne aggódj! Ha nincs kedved bemászni a belvárosba, ajánlhatom neked a Paulust.(Ifjúság u. 6.) Mióta átépítették és kibôvítették, igencsak sûrûn látogatják a helyet. Mi is szeretjük, hiszen kapható ott finom hazai Szalon is. Említést kell tennem a Café Danteról (Janus Pannonius u.11.) is. Én személy szerint nem

rajongok érte, nem csak hallgatóellenes árai miatt, de valahogy a hely is fura a nagy termeivel. Ezek ellenére szintén elég népszerû helyrôl beszélünk, nagyon sok baráti körnek törzshelye, és elôbb-utóbb úgyis megfordultok ott. Érdemes esetleg ellátogatni a Café Zaccba (Mátyás király u. 2.), a Csalogányba (Kacsóh Pongrác u. 2.), a Rundóba (Citrom u. 16.). Az uránvárosiaknak a Kubába (Kerényi K. u.). Ezeket helyhiány miatt most nem részletezem, de egy percig se aggódjatok, három plusz kettô év alatt úgyis mindenhova eljuttok majd. Érdemes esetleg ellátogatni a Café Zaccba (Mátyás király u. 2.), a Csalogányba (Kacsóh

Pongrác u. 2.), a Rundóba (Citrom u. 16.). Az uránvárosiaknak a Kubába (Kerényi K. u.). Ezeket helyhiány miatt most nem részletezem, de egy percig se aggódjatok, három plusz kettô év alatt úgyis mindenhova eljuttok majd. •

B.A.B.A.

Behind the scenes Missi Statement as to what the objectives of the Business Degree Programmes in English are: Mission “Our mission is to provide the best English language business administration education in Centrall and Eastern European Region. Írta: BABA “Our mission is to provide the best English language business administration education in Central and Eastern European Region. We strive for excellence in teaching. We seek to embrace and utilise diversity. We seek to provide our students with both knowledge of contemporary business management theory, and up-to-date practical knowledge and skills that can enable them to become successful business practitioners in a highly competitive global environment.” (From the booklet provided by the B.A.B.A & MSc programmes to all students interested.) Well... To be honest these stated are true. Ok, it is not the U.S. MARINES, but despite lots of rumours this is not the place to come if you want to get a diploma without doing anything. The best proof of this, is that last year we started of being a year of 53 pupils. Next semester we are luck if we reach a class of 30. That’s 23 in one year. But let’s just see, how we do what we do... It is a whole lot different from what the Hungarian norms are. In the Hungarian educational system it is very common to have several oral examinations as well as the possibility to have more than one retake after failing an examination. Well, bad luck for us. First of all, it is Middlesex University as well as English Educational system policy to have written exams and the chance to attend one retake for all failed ones. We do have oral exams, but those are one’s that we have to pass in order for us to receive the

XVIII. évfolyam 1. szám

Hungarian equivalent of our diploma. If student fails more than one retake, than it is sure, that he/she will have to re-attend the year, and can not continue on with his/her studies. In the extreme unfortunate situation of failing more than two retakes, such as three, the student will be “disqualified” from the programme. His/her career as a B.A.B.A. or MSc student ends, for at least two years. Let’s take another difference. Our fellow Hungarian students for example don’t always like to attend all of their classes. They don’t have to, since it is not compulsory for them to do so. All of our classes are seminars, therefore we have an attendance read out each and every lesson. These rules are only a few, but there are various other differences that I could enhance, but to be honest, these were mostly negative facts mentioned. Let’s see some, that make it really worth applying to these programmes... As written in the segment taken from the brochure, this type of education tries to concentrate on giving more experience and practical knowledge to the students as well as knowledge of contemporary business management theory. This is communicated to us through various subjects and tasks. There is Psychology, Business Communication and Business English for example. These are subjects that tend to concentrate on the day-today communication and connection between partners in business and economics. These

expertise are thought by professors who have experience in each and every field of their profession, such as former members of Board of Directors at multinational companies etc. We also study theory which is crucial for the proper development of our view towards business in global. Such courses are Economics, where we study complex calculations as well as required theory, Organisational Behaviour, which concentrates on giving the main view and directive points on how to control our, and other employees business behaviour at a firm. It also gives clues on how to work effectively in groups, and how to form the best possible working staff at a company. International business is probably one of the most on-the-point courses during the first year. As the name show, it covers issues concerning business all around the world. One more important aspect of the course is that we aren’t only marked according to our results reached at our exams. We receive lots of homework during the semesters as well as case studies and course works. These help us understand the importance of deadlines, written comprehension and planned-, thought out work. The above mentioned was only a brief introduction of the programmes you can take at this university in English. If you want a personal remark, I strongly advise anybody to try it. If so, or if you just have any other questions, feel free to visit our office, which can be found on the 3rd floor of the yellow building. The secretaries will kindly help you with all your requests. •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

17


PÁRBESZÉD

FÉSZEK Interjú Ragoncsa Szabolccsal, a gólyatábor fôszervezôjével

Balaton retró Pécsiközgáz módra

Mióta évekkel ezelôtt megtudtam, hogy az egyik barátnôm retrós gólyatáborba készülôdik, azóta élt bennem a vágy, hogy nekem is részem észem lehessen ilyesmiben. Aztán jöttek a kalózok, az olimpikonok és az úttörôk, én pedig kezdtem feladni a reményt. De igaz a mondás, türelem rózsát terem, hiszen idén Ragoncsa Szabolcsot, feladn a fôsz fôszervezôt faggathattam a gólyatáborról, melynek témája: 1970... egyszerû oka van, mégpedig az, hogy 2010-ben ünnepli karunk a 40. évfordulóját. Ennek következtében lesz szeptemberben egy nagyobb sza- Miért vállaltad el a tábor szervezését? bású ünnepség, melynek a gólyatábor tökéletes - A tábor szervezését igazából akkor vállaltam felvezetôje lehet a gólyák részérôl. Bízunk benel, amikor elvállaltam a kulturális referens poszt- ne, hogy sikerül elérni a célunkat, és tudatosítaját, hiszen ezzel az én feladatommá vált a HÖT ni, hogy mit is jelent ez a 40 év a kar számára. által kezdeményezett összes program (természetesen beleértve a gólyatábort is) lebonyolítá- Milyen programok várnak a gólyákra? sa. Így a válasz a kérdésre tulajdonképpen az, - Hát… ez természetesen tihogy nem elvállaltam, hanem ez a kötelessé- tok!:) Bár nem árulok el sokat gem. Ettôl függetlenül nagyon örülök neki, ed- azzal, ha azt mondom, hogy a dig is már több program szervezésében vettem hagyományostól nem térünk el részt a karon, jó dolog valamit „legfelülrôl” is in- nagyon. Az esték tagolása tézni. Ôszintén remélem, hogy nem okozok ugyanaz, mint ami az eddigi senkinek csalódást. években jól bevált. Lesznek fel-

Készítette: Orsi

- Mikor kezdôdött a szervezés, hogy állt össze a csapat? - A szervezés igazából már az év elején elkezdôdött, amikor az elôzô HÖT a helyszínt kiválasztotta. A következô lépés májusban jött, amikor is elkezdtük kiválasztani a szervezôi, illetve a csoportvezetôi gárdát. Ez a szokásos módon zajlott: pályáztatás, pályázatok leadása a Szolgira, átnézés, meghallgatások, kiválasztás. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy a szervezôi gárda is visszaálljon arra a rendszerre, ami régen volt: csupa most másodévét kezdô hallgató. Ez sajnos csak részben sikerült, azonban így sem bánkódunk. Úgy érezzük, hogy egy jó kis csapat állt össze, akikkel jól lehet dolgozni. - Mi alapján választottátok ki a tábor témáját? - Több lehetôség volt, amin gondolkodtunk. Egyrészt adta magát a foci vb, ami köré egy jó kis programot lehetett volna építeni, azonban a megvalósítás macerásabb lett volna. Volt még szó több témáról is, de végül, részben a Kar és a Kapcsolati Osztály kérésére is, az 1970-es évek mellett döntöttünk. Ennek egyetlenegy, nagyon

18

adatok, amik a csapatot, lesznek feladatok, amik az egyéneket, és olyanok is, amik a májakat teszik próbára. És természetesen olyanok is, amelyek a három valamilyen kombinációját, esetleg mindhármat egyszerre. Hogy ebbôl mi fog kisülni, azt majd a helyszínen meglátjuk. A programok után még feltörekvô, illetve már csúcson lévô együttesek/elôadók fogják mulattatni az újdonsült hallgatókat, napközben pedig oktatóink, illetve cégek fogják formálni a nézeteket. - Miben lesz más ez a gólyatábor, mint az eddigiek? - Alapvetôen két dolgot tudnék kiemelni, ami jobban eltér a korábban megszokottaktól. Az elsô a diákszervezetek bemutatkozásának lebonyolítása. Úgy gondoltuk, hogy az eddig alkalmazott „egybemindentháthamegjegyeznekvala mit” módszer nem nagyon vált be, így a második napon délután, ami a diákszervezeteké lesz, a csoportok a standoló szervezeteket körbejárják, ismerkednek velük, játékos feladatokat megoldva tapasztalják meg, hogy melyik szervezet, mivel foglalkozik, ezzel próbálva elôidézni

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

egy megnövekedett hallgatói aktivitást. Nem mellékes persze, hogy a délután segít felkészülni az esti megmérettetésre is, ami csakúgy, mint eddig, ugyanezen a sémán fog alapulni. A másik, ami még eltér a korábbiaktól, hogy megpróbáljuk kihasználni a víz közelségét, és a parton és a Balatonban egyaránt csapat-centrikus feladatokat végrehajtatni a csoportokkal. - Miért hasznos a gólyák számára a tábori részvétel? - Most jöhet ide a szokásos megismersz embereket, kapcsolati tôke, életre szóló barátságok, stb blabla… És tényleg így van. Óriási elônyben indul már az elsô napon az az ember, aki ott volt a gólyatáborban azzal szemben, aki nem, hiszen csupa ismerôs arc lesz ott a teremben, és ha esetleg ô is egy ismerôs arc lesz egy ilyen ismerôs arcnak, akkor már le is lehet ülni mellé és megdumálni, hogy hogyan is volt ez a négy nap. Másrészt itt általában olyan történetek születnek, amiket még (saját tapasztalat alapján) évek múltán is felemleget az ember, és nevet rajta egy jót egy korsó sör mellett. Lehet errôl beszélni perceket, órákat, de akár napokat is, a lényeg az, hogy ez a 4-5 nap alapjaiban határozza meg az ember egyetemi éveit. - Mit üzensz a tábor résztvevôinek? - Csak azért nem mondom, hogy érezzék magukat legalább fele olyan jól, mint én, mert az hülyén hangzana. Szóval érezzék magukat legalább olyan jól, mint én 2007-ben, és akkor nagy baj nem lehet. Érezze mindenki szabadnak magát erre a pár napra (természetesen emberi korlátok között azért :P), és érezze magát olyan jól, és persze úgy jól, ahogy csak tudja. Ja, és persze kéretik mindenkit a piros pólósokra hallgatni! :) •

XVIII. XVII II. évfolyam évfolya am 1. szám


PÁRBESZÉD

FÉSZEK Senior(ita) beosztás 1. csoport

Szervezôk

Németh Erik

Ragoncsa Szabolcs..... Fôszervezô Borbély Alíz............... Gazdaságis Igmándy Zoltán Áron.... program Széki Fülöp.................... program Horváth Anita................ program Schlôgl László Ferenc...logisztika Szerb Bence................. logisztika Decsi Zoltán.................logisztika Rédli Cintia...................logisztika Gazos Márta.................logisztika Benedikti Dávid............logisztika Eckert János................. logisztika Tímár Judit................... logisztika Páskuly Gabriella......... logisztika

30/698-7358 30/392-8470 30/521-1383 30/949-5977 30/599-4977 30/218-1804 20/251-7505 30/458-3222 30/224-6183 30/317-1643 70/607-5096 70/552-8043 20/592-2336 20/802-3454

Veres Tamara Foga András

2. csoport

linababa89@msn.com Schmidt Karolina 0630/333-9058 Galambos Gergely galambosgergely@citromail.hu 0630/375-3635 barnibo@gmail.com Prifer Barnabás 0620/320-7854

3. csoport

Kovács Katalin Sályi Péter Eszik Áron

4. csoport Fertôi Zsigmond Héra Krisztina Rack Ádám

5. csoport zso6161@gmail.com 0630/864-7465 sztmot@freemail.hu 0630/611-0900

rackadam@gmail.com 0620/851-2511

"Regisztrációs" nap

Augusztus 27. Péntek 7:30 - 14:00 Érkezés/ Regisztráció 14:00 - 15:30 Megnyitó beszédek 15:30 - 17:30 Csopi fogi 17:30 - 18:00 Fészek zsíroskenyerezés 18:30 - 20:00 Csopi fogi 20:00 - 23:00 Estivetélkedő 23:00 - 00:30 SKA-Pécs 00:30 Parti

erikpapa@citromail.hu 0630/841-3610 veres.tamara@gmail.com 0670/607-9856 andras-7@freemail.hu 0630/682-6215

catie187@gmail.com 0630/811-5795 s-peter@lajt.hu 0620/576-0946 csmte@iif.hu 0620/925-6051

zimzo@freemail.hu 0620/486-7126 Kalmár Evelin Anikó kalmar_evelin@freemail.hu 0670/408-2107 miseta.marina@gmail.com Miseta Marina 0630/429-0069 Zimány Zoltán

"Diákszervezetek" napja

Augusztus 28. Szombat 7:30 - 9:00 Reggeli 9:00 - 10:30 Csopi fogi 10:30 - 12:00 Szak bemutató 12:00 - 13:30 Ebéd 13:30 - 17:00 Diákszervezetek bemutatkozása 17:00 - 18:30 Vacsora 18:30 - 20:00 The Crybabies 20:00 - 20:30 Csopi fogi 20:30 - 00:00 Éjszakai vetélkedő 00:00 Parti

6. csoport Kosári Aurél Csanaky Márk Takács Bernadett

kosariaurel@freemail.hu 0630/846-9171 jobb21@freemail.hu 0630/395-1655 detty.t@freemail.hu 0620/534-4344

7. csoport Cvenits Ádám Baracskai Barbara Csiszár Csaba

8. csoport

codysurfer9@gmail.com 0630/588-4441 bbarbika8@citromail.hu 0620/359-2994 csabi7@citromail.hu 0630/634-6417 hawaii.zoli@freemail.hu 0630/773-8933 ihhiivett@hotmail.com 0620/319-2330 anett.senko@gmail.com 0630/946-3632

Havasi Zoltán

ôze Ivett Senkó Anett

"Tájékoztató" nap

"Záró" nap

Augusztus 29. Vasárnap

Augusztus 30. Hétfő

7:30 - 9:00 Reggeli 9:00 - 10:00 Csopi fogi 10:00 - 11:00 OTP 11:00 - 12:00 Tanári előadás 12:00 - 13:30 Ebéd 13:30 - 14:00 Nyelvi tájékoztató 14:00 - 17:00 Strand szessön 17:00 - 18:30 Vacsora 18:30 - 19:30 Csopi fogi 19:30 - 23:00 Vetélkedő 23:00 - 00:30 Punnany Massif 00:30 Parti

7:30 - 9:00 Reggeli 9:00 - 10:00 Csopi fogi 10:00 - 11:00 MKB 11:00 - 12:00 Tanári előadás 12:00 - 13:30 Ebéd 13:30 - 15:30 Ügyességi játékok 15:30 - 17:00 Csopi fogi 17:00 - 18:30 Vacsora 18:30 - 19:30 Csopi fogi 19:30 - 00:00 Nagyvetélkedő 00:00 - 02:00 Dévényi Tibi bácsi 02:00 Parti

Távozás kedden 10:00-ig

XVIII. évfolyam 1. szám

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

19


LEHÚZÓ

Összeállította: Maja és Yogee

Szavak: ködlámpa, royal flush, munkakör, karácsonyfa, aranyérkenôcs Képzeletbeli riport egy oktatóval: Szücs Tamás (számvitel) - Tanár Úr, Ön szerint van jobb az E-F egyezésnél? - Egy royal flush! - És mit használ, ha csak nem jön a szeretett lapkombináció? - Jobb esetben folytatom a munkaköröm, rosszabb esetben jöhet az aranyérkenôcs! - Mi volt a karácsonyfa alatt? - Ködlámpa! - Köszönjük Tanár Úr!

Villáminterjú Zsoldos „Joe” Bálinttal - Joe, miután a Fészektáborban Palkó „Palesz” Andrással elloptatok egy vitorlás hajót, és szél híján egymást tologattátok a fél méteres vízben, majd visszakötöttétek a mólóba, úriemberségbôl engedtétek le a vitorlát? - Igen. - Köszönöm az interjút!

Szavak: kompetencia, hal, vámpír, tömör oxidréteg, trendelemzés Végre megtörtént!!! A trendelemzést követôen a Fészek fôszerkesztôje belátta, hogy vámpírként szívta az újság tömör oxidrétegét. Ezért a halvérû felelôs szerkesztô lett az új fônök, ô volt a legkompetensebb a jelöltek közül. Így már megnyugodhat a népesség, mert a Fészek tönkremegy!

20

FÉSZEK

Így írtok ti

Így élünk mi

Válogatás a Fészek vetélkedô hallgatói gyöngyszemeibôl

Villáminterjú híres fészkesekkel (Bede Márton nyomán)

Villáminterjú Omacht „Misi” Andrással - Misi! Amikor Krápicz Janival a gólyatáborban egy habparty után úgy döntöttetek, hogy csobbantok a -10 fokos Balatonban és dideregve aludtatok néhány órát a folyosón egy szál fürdônadrágban, mivel Mupe a szobátokban próbált vízszintes helyzetbe dumálni egy lányt, sikerrel járt? - Nem. - Köszönöm az interjút!

Szavak: korrigált kreditindex, aranyhörcsög, Áki, teljesítményértékelés, cipôfûzô Kedvenc könyv bemutatása Kedves olvasni vágyó és már régóta olvasó barátaim! Kérlek titeket, nézzétek el írási stílusom hiányosságait, sajnálatos módon kényszerpályán mozgok e területen, hiszen egyetemi tanulmányaim teljesítményértékelését végzô eszköze, a korrigált kreditindexem eredménye még egy nem túl magas IQ-val megáldott aranyhörcsög eredményénél is roszszabb lett. Ezúton szeretném nektek bemutatni kedvenc könyvemet, melynek címe: Áki kalandjai a vérsikló cipôfûzôvel.

Villáminterjú Lékó Ildikóval - Ildi, amikor egy munkanapon túl sokat panaszkodtál, hogy nem akarsz tördelni, és csak mondtad a magadét, mire Jim és Joe vastagon odaszigszalagoztak a székhez, és jobb kezed az egérre, bal kezedet a billentyûzetre ragasztózták úgy, hogy minden fontosabb kombinációt elérj, idô elôtt végeztél a munkáddal? - Igen. - Köszönöm az interjút!

GÓLYATÁBORI GÓLYAT GÓL LYAT TÁBO ORI KÜLÖNSZÁM KÜLÖ ÖNSZ ZÁM

Szavak: sajtburger, madáretetô, integrálás, korrigált kreditindex, aranyérkenôcs Mese egy sajtburgerrôl Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sajtburger. Szegénykét senki nem akarta megenni, így kihûlt, felfázott a hideg fémpolcon és aranyeret kapott. Másnap reggel elment a Madáretetô Gyógyszertárba aranyérkenôcsért. Azonban nem adtak neki, mivel aranyérkenôcs vásárlása esetén, ha épp sajtburger vagy, a korrigált kreditindexes 4.23 felett kell legyen. Egyetlen tantárgyból tudott volna szegény sajtburger javítani, gazdmat2-bôl, de sajnos nem ment neki az integrálás. Ha a kis sajtburger megtanult volna integrálni, az én mondókám is tovább tartott volna, s nem fájna a segge.

Villáminterjú Forster Ákossal - Ákos, igaz az, hogy a gólyatábori jelentkezési felhívásra rajzoltattál egy karikaturistával egy „én, vizsgaidôszakban” témájú képet, mire az akkori fôszerkesztô, Gufi felkért Fészkezni, mondván, hogy kell egy jó rajzoló, te pedig beleegyeztél és 6 évet voltál a szerkesztôség tagja annak ellenére, hogy úgy rajzolsz, mint egy két éves gyerek zsírkrétával? - Igen. - Köszönöm az interjút!

Szavak: kompetencia, ködlámpa, vámpír, Kiszel Tünde, operációkutatás Jó kérdés? Egy napon furcsa kérdéssel kezdte az M1 esti mûsorát Baló György: - Jó estét kívánok , Balóóóó Gyôôôôjgy vagyok! Vajon milyen kompetenciákkal rendelkezik Kiszel Tünde? A kérdés jogos! A válasz: Nem tudjuk!! Sokan nézték e mûsort az országban. Köztük volt Komlósi Sándor is, az operációkutatás nagymestere. A kérdés hallatán – máig tisztázatlan okokból – vámpírrá változott, majd eltûnt, mint szürke szamár a ködlámpában.•

XVIII. XVII II. évfolyam évfolya am 1. szám


LEHÚZÓ

FÉSZEK A 20th Century megmutatta...

XVIII. évfolyam évfoolyam 1. szám szám

GÓL GÓLYATÁBORI LYATÁ ÁBOR RI KÜLÖNSZÁM KÜ ÜLÖNSZ ZÁM M

21


SZONDA

FÉSZEK

Gólyaszonda Kedves Mikrofonfejû, Légyszemüveges Idôutazó Kisgólyák! Mint minden évben, idén is megszondáztattunk Titeket még a gólyatábor elôtt, hogy visszatevés nélküli mintavétellel reprezentatív felmérést készíthessünk rólatok. Írta: Maja (14%), az alkalmazott közgazdászok (10%) és a lelkes FSZ-esek (8.5%) követik. 1. Terveid szerint hol fogsz lakni szeptembertôl? Elsô kérdésünkkel - kár is titkolnom,- azt szerettük volna kideríteni, hogy vajon hol számíthatunk nagyobb mennyiségben gólyacsapatok felbukkanására a félév folyamán. Igaz, hogy a kollégiumi elhelyezésrôl még nem kaptatok értesítést a kérdôív kitöltésekor, de azért egész jól be lehet tippelni, hogy lesz-e belôle csótánymentes UNIV luxus, vagy albérletben, híd alatt, illetve alternatív couchsurfing opciókkal élve hajtjátok nyugalomra a buksitokat az elkövetkezô idôszakban. Egyelôre úgy néz ki, hogy tömeges roham várható az UNIV környékén (34%), de jelentôs ôshonos gólyapopulációval is számolnunk kell, hisz a válaszadók mintegy 31%-a pécsinek vallja magát. Albérletbe 24%-otok szándékozik költözni, míg csupán 11% vetemedik arra, hogy elsô egyetemi évét bejárósként élje meg – már most megmondom, hogy 90%-uk másodéven már kolis, albis, vagy megtûrt „kanapénalvó” lesz. Hol fogsz lakni szeptembertôl? Pé 2. Miért a közgazdász cs iv ag pályát választottad? yo k Igen-igen, a fogas kérdés. Ha visszaemlékszem, nálam a választás kb. 2 percet vett igénybe és a következô gondolatmeneten alapult: orvos nem leszek, mert nem bírom a vért; jogász és bölcsész rlet é nem leszek, mert magolni b l A nem tudok; mérnök nem

Ko llé gi um

Nem kell megijedni a fenti gyönyörûséges kifejezésen, ez csupán „szakmai” ártalom. Ti is megértitek ezt majd fél év múlva, amikor egy esetleges randi elôtt annak határhasznán tanakodtok majd, valamint a csokoládé és alma között vacillálva a problémára közömbösségi görbéket alkalmazva találtok megoldást. De ismétlem, nem kell megijedni, a Szonda nem (csak) errôl szól. Itt (még) rátok vagyunk kíváncsiak, arra, hogy kik vagytok, mik vagytok, mibôl vagytok (fontos kérdés), hol alszotok a tanév folyamán (ez még fontosabb) és hogy egyáltalán méltóak vagytok-e a pécsiközgáz vérbeli kisgólyájának megtisztelô címére. Ennek kiderítésére furfangos módon elrejtettünk a felvételi csomagotokban egy csillivilli A4-es lapot telis-tele kérdésekkel, melyet több, mint 200 lelkes gólyapalánta vissza is juttatott hozzánk. És hogy mi lett az eredmény? Alább olvashatjátok, de elôbb egy pár adat a kitöltôkrôl: 55-45% a lányok-fiúk aránya, legtöbben (42.5%) menedzsmentesek küldték vissza a kérdôívet, ôket a pénzügyesek (25%), majd a marketingesek

s ró já Be

22 22

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

leszek, mert még egy napocska megrajzolásával is meggyûlik a bajom néha, de szeretem a számokat, enyhén extrovertált vagyok, hát akkor legyek közgazdász. Szóval így történt. De hogy veletek mi a helyzet? Nos, többségeteket (34%) a vezetô pozíció jövôbeli lehetôsége vonzotta a közgazdász pálya felé, ez nem is meglepô, sôt, hogy a második helyen 22%-kal a pénz szerepel, az sem meglepô. Szorosan követi ôket a „jóvoltammatekbóléstöribôl” indoklás, miszerint a felvételi tárgyak játszottak szerepet a kiválasztási folyamatban. Itt jegyezném meg, hogy ha kémia-fizika szakra be lehetne kerülni matek-történelem felvételi tárgyakkal, sokkalta többen érdeklôdnének a dolog iránt! 11% mondta azt, hogy a családi vállalkozásba szeretne besegíteni és ehhez próbál tudást, tapasztalatot gyûjteni, míg 13% választotta az egyéb opciót, melyhez a „mert valamit muszáj volt”, a „mert jó” és - a kedvencem – „ha már a saját bankszámlámon nem, legalább máshol láthatok nagy számokat” indoklásokat írtátok. 3. Miért a Pécsiközgáz volt számodra a befutó? Imádom Pécset, imádom a pezsgést, az életet és a város minden szegletét. Imádom az egyetemet, a diákszervezeteket, és perverz módon még a tanulást is. Imádom a hatalmas bulikat, szerettem a B-t, az UNIV-ot, a Rákot és még az Estet is. És amúgy pedig, csak ide vettek fel! Ez az én sztorim. A tiétek is ehhez hasonlít majd pár hónap múlva, az elsô három faktor tekintetében legalábbis biztosan. De hogy most mi a helyzet? Többségetek (57%) az egyetem jó hírneve miatt gondolta úgy, hogy ide jelentkezik, ami nem is csoda, hiszen ha megkérdezel egy pécsiközgázos és egy

XVIII. évfolyam 1. szám


SZONDA

FÉSZEK Miért a közgazdász pályát választottad? Egyéb Családi biznisz Pénz Felvételi tárgyak Vezetô pozíció

corvinusos diákot, biztos vagyok benne, hogy a pécsi diák fog ódákat zengeni az egyetemérôl. Ennek egyik oka a pezsgô hallgatói élet, a bulik, melyet a választás során 22% tartott kiemelkedôen fontos faktornak, emellett 17%otok magát a várost, a Mecsek fôvárosát, Pécset szemelte ki egyetemi életének helyszínéül. Mindössze 3%-otok volt az, akit csak ide vettek fel, és ennek a pár embernek üzenem, hogy ne csüggedjenek, ez a legjobb dolog, ami történhetett velük, ezt tapasztalatból mondom! 4/a. A gólyatábori csomagban több diákszervezet is bemutatkozott. Te melyiket találod a legszimpatikusabbnak, és miért? Jelen esetben nem szeretném, ha bármelyik diákszervezet elcsüggedne, ezért ódzkodnék a kvantitatív értékeléstôl, így csak nagyságrendileg vázolnám fel, hogy melyik szervezet alkalmazta jól illetve kevésbé jól a Marketing kurzuson elsajátított tudást. Kimagasló népszerûségnek örvend a FÉK, mely harkányi éjszakai fürdôzésével elég nagy elônnyel indult a többi diákszervezet elôtt, de ettôl függetlenül minden elismerésem az övék, hiszen valamit nagyon jól csináltak! A mozgás szerelmesei a Sportfólió bemutatkozó anyagának örültek, ôket követi azonos pontszámmal a HÖT, a Karton és a Fészek (ezúton is köszönjük a bizalmat), és egyelôre úgy tûnik, hogy a gólyatábor FÉKtelensége (haha) egyelôre elfojtja a komolyabb szakmai érdeklôdéseteket, így a JPKSZ, a TM és az MKT is kicsit háttérbe szorult. Az utazgatós-konferenciázgatós-nyári egyetemes-multikulti AISEC és AEGEE szintén túl távolinak tûnik egyelôre. Azért nem mellékesen jegyzem meg, hogy végül elég sokan nem tudtatok dönteni a diákszervezetek között, így a fenti eredmények csak a konkrét választ adók véleményét tükrözik. 4/b. Tervezed, hogy esetleg csatlakozol is valamelyikhez? Ha igen, melyikhez?

XVIII. évfolyam 1. szám

A kérdésre adott válaszok nem meglepôen elég nagy összhangban vannak a 4/a kérdés eredményeivel. Többségetek a FÉK-es pancsolásokat szeretné tagként is átélni, a Sportfólió is népszerû, ôket követi a Karton és a Fészek, majd szorosan utánuk következik a HÖT, MKT, JPKSZ, AISEC és AEGEE. Azoknak pedig, akik nem tervezik, hogy diákszervezetek tagjai legyenek, vagy még nem döntötték el, hogy melyikre esik a választásuk (60%), adok egy tippet. Ne hagyjátok ki a diákszervezeti életet az egyetemi éveitekbôl. Annyi pluszt ad, melyet a sok buli sem tud pótolni (ráadásul a diákszervezeti lét önmagában heti 2-3 plusz bulit is jelent), rengeteg embert ismerhetsz meg és így ismerheted csak meg igazán, milyen egyetemistának lenni. Én elôbb voltam Fészkes, mint hogy elkezdôdött volna a gólyatábor és minden percét imádom az elmúlt 4 évnek (igen, tudom, vén vagyok). Tehát, diákszervezeti életre fel! 5. Mit vársz a gólyatábortól? A gólyatábor nem más, mint 360 ember öszszeeresztve négy napon keresztül, melynek során a szervezôk és a felsôévesek tesztelik a gólyák talpraesettségét, alkoholés álmatlanságtûrô képességét. De hogy ki mit vár tôle, az már egy másik kérdés. Többségetek ismerkedni akar, bár sajnos arra egyikôtök sem tért ki pontosan, hogy ez milyen célból történik: barátság, szerelem, esetleg aktuális alvópartner megismerése a cél. Ôket a bulipártiak követik, és itt nem csak a zenére tombolást kell érteni, hanem azt, hogy maga az egész egy nagy buli, amit kár lenne kihagyni (fôleg, ha Dévényi Tibi bácsi is ott lesz). Sokan voltak olyan szolidak, hogy a gólyatáborban próbálnak majd információkat szerezni az egyetemrôl, a tárgyakról (voltam senorita, próbálkoztunk ilyesféle beszélgetésekkel, de valahogy az alkohollal kapcsolatos mókák nagyobb népszerûséget élveztek, így hamar feladtuk). Páran nem is mertek belegondolni abba, mi vár rátok augusztus 27-31-ig, míg kedvenc válaszadóm elvárásai kifejezetten reálisak: ô neki a gólyatábor nem más, mint „Non-stop defekteskedés”. 6. Mi jut eszedbe a következô szavakról? Kicsi: Mint azt öreg közgázosok is tudják, a

Kicsi egy vendéglátóipari egység, ahol jó áron lehet inni sokat és jófélét. Szerintetek viszont a Kicsi lehet: hosszúlépés, gnóm, melléknév (értékelendô), néger, csiga, katicabogár, meglepetés, Ricsi, legkisebb húgom (már akinek). Coospace: A „koszpész” nem más, mint egy internetes információs felület fórumokkal, színterekkel, ahol az elektronikus tananyagokat is megtalálhatjátok (valamint a Szonda online változatát is). Szerintetek azonban: egy együttes, kimaradt egy L, kocsma, ûrtehén, Szeged (ezt többen is írtátok és mi nem értjük), valamint a kedvencem, amin órákat szakadtam: egy pingvin, ami zöld! Piros UV: Ez a harmadik vizsgád a félévben, arra figyelmeztet, hogy beza tárgy újrafelvétel van készülôben. Szerintetek pedig nem más, mint: sárga, vakulás, sugárzás, Hollandia, lámpa, fizika óra és koktél. BA: Ez nem más, mint az alapképzés, azaz Bachelor of Arts rövid megfelelôje. Szerintetek: Borbély Alíz (hogy meg lesz hatódva), Besorolás Alatt, valamint - a kedvenc ismét - az ABL elsô két betûje fordítva. Est: Immáron két éve szolgál közgázos törzs bulihelyként. Szerintetek: Established, újság, I was drunk, kerülöm, sötét, szórakozás, a napnak az a része amikor nem alszok, valamint Arany János: Családi Kör. Karton Network: Karunk fotós-videós diákszervezete. Szerintetek: klub, rajzfilm, Magyar Népmesék csatornája, Scooby-Doo, Tom és Jerry (majdnem stimmel) és papírbolt. GT: A gólyatábor köznapi elnevezése. Szerintetek: autó, GT+A=GTA, Guruló Teknôs, garázstetô, motor, Gazdasági Társaság, és - ismét egy kedvenc - apám monogramja! ETR: Egyetemi Tanulmányi Rendszer. Szerintetek: szívás (mélységesen egyetértek), francia létige, idegbaj (szintén), és nálam tarolt az egészen törpe rendôr és az Este Talán Restart is. Így a második oldal végére érve meg kell állapítanom, hogy jól vettétek az akadályokat és büszkén nyújtom át nektek a képzeletbeli „Vérbeli Pécsiközgázos Gólya” címet. Köszönöm szépen mindenkinek, aki vette a bátorságot és hangot adott véleményének, és remélem évközben is ennyire közlékenyek lesztek velem! Most pedig sipirc bulizni! •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

23 23


SZAKMA

FÉSZEK

Közgazdász szlengszótár© Copyright : Ágii - Nagy - László - Réti Büfé: órák közötti (helyetti) felfrissülésre alkalmas helyiség, ami a Dohány utcai épület alagsorában található. Oázis a szürke sivatagban. Mindig találhatsz valami finomat, de ha egy ebédre vágysz, azt is kaphatsz a büfé melletti menzán. Dékán: a kar feje. Háromévente választják az exhibicionista vagy önsorsrontó jelentkezôk közül. A folyosón elegáns öltönyt, gondterhelt arcot és külföldi vendégeket visel. Megtekintheted festett portréjukat, az ôsidôktôl kezdve napjainkig, a díszterem külsô falán. Elôadás: hatalmas tudású oktató érdekfeszítô témát taglal lebilincselô, sziporkázó stílusban. Szavai alatt csak a tollsercegés, a légyzümmögés hallik. (Évente néhány alkalom.) Egyébként az elsô soroktól eltekintve kiváló alkalom torpedó és egyéb társasjátékbeli tudás elmélyítésére. A tanár hangja néha zavaró lehet, ám gyakorlott élvezôinek sem verbális, sem vizuális fegyelmét nem veszi igénybe, ezért néha katalógussal és ZH-val színesítik. Odafigyelni nem érdemes: vagy már tudod, vagy úgysem érted. Az ~-ok látogatottsága negyedévre vetekszik egy NB II-es sakkmérkôzésével. ETR (ejtsd: ítiár): all-in-one 21. századi technológia az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos nyilvántartási és információközlési feladatok ellátására. Vizsgaidôszakban a vizsgára való fel-, le- és átjelentkezés elsôdleges eszköze. Nyomokban hibákat tartalmazhat. Fészek: a Kar magas színvonalú, érdekes, izgalmas, olvasmányos, páratlan, közszolgálati, nem napi (hanem háromheti) lapja. Jellegzetessége: ha nem tudod, mikor jelenik meg, és épp nem vagy a karon, már csak “lopva” juthatsz hozzá - ugyanis másfél óra alatt el szokott fogyni. HÖT: az egyetemisták harcos érdekvédelmi szervezete, akik a költségvetés által finanszírozva harcolnak a költségvetés ellen. Ha rátalálnak a valós hallgatói érdekekre és a közös ellenségképre, akkor sikerül egységbe kovácsolniuk a diákságot. Ôk támogatnak minden rendezvényt és kari szervezetet, ezért is érdemes szervezetükkel a szoros barátság kialakítása. Irodájuk a Dohány utcai épület mélyén található. Jogász: állítólag szintén egyetemista. Két alfaja létezik, a jurátus alcoholicus és a jurátus pedálicus. Elôbbi éjszakai életmódot folytat, fôbb

24

elôfordulási helyei a környék kocsmái és a szerdai bulik. Az egyetem környékén kizárólag vizsgaidôszakban figyelhetô meg. A másik alfaj, szokását tekintve szöges ellentéte az elôbbinek. A Nappal kel és nyugszik, Pécsbôl kizárólag a kollégium - egyetem útvonalat ismeri. Tananyagon kívülkommunikációraképtelen.Afajkeresztezhetô a közgazdásszal, de ez az eltérô vizsgaidôszakok miatt sok nehézséggel jár, arról nem is beszélve, hogy közös utód esetén, csakúgy, mint a mátrixoknál, gyakori a degeneráció. Értelmes: lásd fehér holló, Loch Ness-i szörny, stb. Órai jegyzet: az elôadáson és szemináriumon elhangzottak írásos rögzítése, késôbbi vizsgára készülés alapja. Eleinte (fôleg elsô év elsô félév) szinte kizárólag saját termék. Késôbb az általunk kiszemelt, órára járó hölgy diáktársunk munkája. Fontos: nem elég, ha jegyzetírónk órára jár, de próbáljunk meg olyat keresni, akinek esze is van. Piros UV(PTE-részvény): a harmadik és egyben utolsó lehetôség a vizsga abszolválására. Ez gyakran még a leglustábbakból is kihozza a maximumot (de nem mindig). Árfolyama magasabb a normál változaténál. Puskázás: hasonló a középiskolában megismert technikához. Alkalmazási területei: ZH-k, írásbeli és szóbeli vizsgák. A puskázás során a diák a tanári társadalom által legálisnak még el nem ismert “segédeszközt” (emlékeztetôt) vesz igénybe. A puska mérete a mikro mérettôl (professzionális puskák: tollbetét-puska, tekercselôs, managerkalkulátor, stb.) a makro méretig (primitív A4-es puskák) terjed. Változatai: 1. kipuskázás: tankönyv, órai jegyzet lemásolása. Csak a legnagyobb arcúaknak! 2. lepuskázás: az okosabb (ill. jobb puskával rendelkezô, esetleg jobb helyen ülô) sorstárs segítségül hívása. A kari diákság puskázási módszereirôl lásd oktatóink öszszeállítását a 26-27. oldalon. Szeminárium: adott témakör megvitatása kis csoportokban, oktatók vezetésével. Hol a tanár beszél, hol a diák. Ez utóbbi többnyire hol nem. Szolgi (Szolgáltató Iroda): az egyetem egyik legjobb helye, ahol a segítôkész és szépséges munkatársak mindig segítenek megtalálni a legjobb szabadidôs programokat. Vásárolhatsz itt például kedvezményes mozi-, squash-, kori-, uszoda-, kondijegyeket, illetve mindig van Hírle-

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

vél illetve PécsiEst. A Szolgi másfelôl egy iroda is, ahol lehetôséged nyílik a nyomtatásra, fénymásolásra. Érdemes havonta legalább egyszer felkeresni és begyûjteni az új információkat. Megtalálható az egyetem Z épületének mélyföldszintjén. Szorgalmi idôszak: = tanév – vizsgaidôszak. A pihenés, szórakozás, diákszerelem korszaka, esetleg egy kis elôadással, szemináriummal fûszerezve. Voltaképpen az az idôszak, amikor a diák valódi egyetemi életet él. Teszt: olyan ZH, ahol a hallgató puszta kombinatorikai módszerrel választja ki a tanár által kért válaszokat. T.O. (Tanulmányi Osztály): ez az a hely, ahol az indexedet kapod ki és adhatod le, itt foglalkoznak a halasztott vizsgákkal, és válaszolnak minden kérdésedre, ami a tantárgyakkal kapcsolatos. A T.O.-t megtalálhatod a Dohány utcai (piros-sárga) épület magasföldszintjén. UV (utóvizsga, bukta, visszatapsolás), (BABA: retake, [ríték]): egy újabb lehetôség az adott tantárgy lezárására, amennyiben a vizsgáztatót valamilyen okból nem sikerült az elsô alkalommal tudásunk legalább elégséges voltáról meggyôznünk. Minden valamire való egyetemista rendelkezik uv-val. Néhány “szorgalmasabb” deák számára már szinte elképzelhetetlen egy vizsgaidôszak utóvizsga nélkül. UV kapu: a közgáz felôl az Árkád irányába vezetô úton a bal oldali járdán található tábla. Ahányszor áthaladunk alatta, annyi utóvizsgánk lesz a következô vizsgaidôszakban. Vizsgaidôszak: = tanév – szorgalmi idôszak. Az egyetemista életének legnehezebb szakasza, amikor újra ás újra ádáz küzdelmeket kell vívnia a tanári kar egyes (általában legvérszomjasabb) “harcosaival”. A vizsgaidôszak ezekbôl a csatákból és a csatákat megelôzô (a diáktól és a tantárgytól függôen) nullától akár több hétig is terjedô felkészülésbôl áll. ZH (BABA: mittherm): = zárthelyi dolgozat: amikor a diákságot egy vagy több marcona oktató a szabadlevegô helyett egy zárt helyiségbe kényszeríti, ahol mindenféle értelmetlen kérdésekkel bombázza. Formája szigorúan írásbeli. Fontos: a zh elôtt megfelelô ülôhely megszerzése, azaz messze a szélsô padsoroktól és közel az eminenshez. Lásd még: puskázás! •

XVIII. évfolyam 1. szám


SZAKMA

FÉSZEK

Válogatás klasszikusainkból Az alábbiakban alá egy szubjektív válogatást teszünk közzé azokból a tankönyvi monda mondatokból, amelyek valamilyen okból nyomot hagytak a hallgatók emlékezetében. A kiragadott részletek más-más szempont miatt kerültek “pellengérre”, van amelyik stílusával, van amelyik tartalmával vívta ki figyelmünket. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy így szövegkörnyezetükbôl dézett kiszakítva torzulhat a mondatok eredeti jelentéstartalma, ezért is ajánljuk minden kedves olvasónak az idézett munkák alaposabb áttanulmányozását... Összeállították: rega - müpe - kj “Ma már gyakorlati példák bizonyítják, hogy az almozás a sertéstartás minden fázisában jól alkalmazható és az almos trágya mind az épületen belül a rekeszek közül, mindpedig az épületek mellett kiépített trágyacsatornából tolólapos kistraktorral jól eltávolítható.” Dr. Sántha Attila: Agrártermelés és környezetvédelem “A faji diszkrimináció az Amerikai Egyesült Államokban jelent elsôsorban problémát. Az utóbbi évtizedekben az amerikai törvényhozás számos módon preferálta a felnövekvô színesbôrû generációt. Ezért a 35 év alatti színesbôrû munkavállalók és a fehér foglalkoztatottak között lényeges eltérés nincs. Az egyetemeken és az értelmiségi körökben is súlyuknak megfelelô számú helyet foglalnak el. Mikor mondhatjuk ezt el a mi színesbôrûjeinkrôl.” Dr. Zinhober Ferenc: Bevezetés a közgazdaságtanba “Hajtsunk végre két iterációt a redukált pivot algoritmussal az A mátrixon. Célszerûségi okokból a második iterációt elegendô már csak az elsô pivot elemhez tartozó Schur-komplemensen végrehajtani...” “...Mivel az a3 vektor bázisvektor lesz, és az új koordinátái trivi-álisan alakulnak, ezért az a3 oszlopát az átalakított táblázatba nem írjuk be, csupán fejben tartjuk.” Dr. Komlósi Sándor: Bevezetés egyensúlyi és optimalizáló modellek vizsgálatának matematikai módszereibe “Házzasságnak mondjuk a szociológiában azt a cselekményt, amellyel a felnôttek házastársi-családi kapcsolatot létesítenek egymás között.” “A reciprocitás példájaként többek között a Trobriand-szigeteknek a Malinowski által leírt kula-kereskedelmét említi...” Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába

“Olyan eljárást kellett tehát választani, amely egyfelôl számba veszi az egyes faktoroknak a megfigyelési egységek mindegyikére egyenként gyakorolt hatását (a faktorpontértéket), másfelôl azt is megmutatja, hogy a faktorokban kifejezôdô komplex hatások milyen mértékben “felelôsek” az eredeti csoportszerkezet átstrukturálódásáért. Ez utóbbi ugyanis jelzi, hogy a gazdálkodás egészének faktorban elkülönülô részrendszerei mennyiben specifikálják a gazdasági egységeket, tehát a részrendszerek különbözôségeibôl a munkamegosztási rendszerbe való illeszkedés mértékére és jellegére is következtethetünk. E két szempontnak együttesen a diszkriminációanalízis felelt meg.” Dr. Tóth Tibor: A magyar mezôgazdaság struktúrája az 1930-as években “Ez a valami tehát olyannyira valóságosan létezik, hogy el sem gondolható nemlétezônek. Mert elgondolható, hogy létezik valami, amirôl nem gondolható el, hogy nem létezik; ez pedig nagyobb, mint amirôl az gondolható el, hogy nem létezik. Ezért ha arról, aminél nagyobb nem gondolható, elgondolható, hogy nem létezik, úgy az, aminél nagyobb nem gondolható el, nem az, aminél nagyobb nem gondolható: ez önellentmondás. Tehát olyannyira valóságosan létezik valami, aminél nagyobb nem gondolható, hogy el sem gondolható nemlétezônek.” Andrássy György: Filozófiai szöveggyûjtemény “A szem külön mozgásérzékelô sejteket tartalmaz; az ember felfigyel a tücsökciripelés abbamaradására.” Dr. Sramó András: Informatika

“Válasszuk ki a legkisebb le nem fedett elemet, és ezt vonjuk ki a le nem fedett elemekbôl, majd adjuk hozzá a kétszer fedett elemekhez, miközben az egyszer fedett elemek változatlanul maradnak.” Dr. Danyi Pál - Dr. Varró Zoltán: Operációkutatás

“Kiindulhatunk a technikai-gazdasági viszonyokból, s ez esetben azt látjuk, hogy a döntés tengelyében az újratermelési-növekedési feltételek biztosítása áll, s a diszkrecionális hányad mérete csak közvetve meghatározó, annyiban tehát, amennyiben a helyesnek bizonyuló fejlesztési döntések a piacon a profitmaximalizálás irányába hatnak. A termelés értékének ezt a csoportosítását hívjuk a tartalmi megkülönböztetés okán felosztásnak.” Dr. Tóth Tibor: A magyar mezôgazdaság struktúrája az 1930-as években

“A szervezeti változásokkal egyidejûleg az embereknek is meg kell változniok. Új ismertekre kell szert tenniök, több információt kell feldogozniok, új feladatokkal kell foglalkozniok, el kell mélyíte-niök szakértelmüket és gyakran kell változtatniok magatartásukon, a szervezetben való mûködésük szokásain is.” Milan Kubr: Vezetési tanácsadás

“Ez a gnoszeológiai probléma, amelynek ágán kivirágozhat a filozófiai agnoszticizmus is, a modern mikrofizikának éppen úgy gondja, ahogy a társadalomról való gondolkodás is szembekerül vele.” Dr. Tóth Tibor: A magyar mezôgazdaság struktúrája az 1930-as években •

XVIII. évfolyam 1. szám

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

25


SZAKMA

FÉSZEK Ahogy az oktatók látják...

Így vizsgáztok Ti

A Közgáz veterán hallgatói között egészen biztosan nincs olyan, aki egy korsó sör mellett ne tudna elmesélni legalább egy tucat érdekes és humoros vizsgasztorit. Ugyanakkor belegondolt ndolt már bárki is abba, hogy az itt tanító Oktatóink mennyi élménnyel gazdagodnak egy-egy vizsgaidôszak alatt alatt? Összeállításunkban Karunk Oktatói által az elmúlt vizsgaidôszakban összegyûjtött anyagokból válog válogattunk... tat, úgyhogy most nem jönnék, hanem mikor jöjjek?” “FSZ-es vagyok és azt mondták, hogy ebbôl is vizsgáznom kell, de nekem van felsôfokú OKJ-s papírom, “Nem tudjuk, kik vagyunk, de jó lenne most már és érettségiztem is, és most mit tegyek itten kéremszépen?” vizsgázni.” “Nna, már megint jönnek. Nem beszélnek, csak Az egyiknek sikerül… a másik lebukik jönnek. Jönnek reggel, délben és este, hétfôn és szomAz amatôr 1.: Jajistenem, hova tettem? (Fobaton. Még jó, hogy már nincs szóbeli, el is pusztulnánk. Állítólag felkészültek. Majd meglátjuk. Mi is rog jobbra-balra, zsebbe nyúlkál, köhög, tüszfelkészültünk. Hol is az a könyv? Aha, ezt kéne tud- szent, iszik, míg a felügyelô felfigyel): “Magácsniuk, mind, nicsak, nicsak. Mit is kérdeztünk ka idegsokkos? Mit segíthetek? Álljon csak fel!”. Letavalyelôtt? Tavaly? No, annyit ezeknek is kellene bukás. Az amatôr 2.: “Hol van már megint ez a görény? tudniuk. Meg nem is jártak elôadásra, ugyi. Nem jöttek el az elsô ETR idôpontra, 100 helyett csak tízen? Hogyan húzzam ki, a fene essen belé!” (Lehajtott fejjel, alulról felfelé pislog, forgatja a fejét, No jó, nem az én idôm, a tiétek. Még hogy hogyan is tanítottam Én? Mi ez a felmé- hónalja alatt hátranéz, míg a felügyelô oda rés? Hát akkor rakjuk össze a kérdéseket, aztán mu- nem jön): “Nna, adja csak ide szépen, ha magának ilyen fontos vagyok, hát idejöttem.” Lebukás. tassák meg, hogyan vizsgáznak Ôk!” Az amatôr 3.: “Legalább az elsô oldalt, könyörTömeg be, terem tele, csoki, cukrosvíz, megengedett és meg-nem-engedett tan- göm! Menj már arrébb, fordítsd ki, te nyavalyás!” anyagok elhelyezése, aggódóak középre felül, (Derekát kihúzza, másfélszeresre nô, meggörfelkészültek elsô sorokban, reménytelenek a bül, szeme kigúvad, “fényképez”, majd visszaterem legtetején, oroszlánok (bocs, felügyelôk) zuhan, és sebesen kitölti az elsô 10 tesztkérdést.) Felügyelô a hirtelen táltosodást érzékelaz arénában (bocs, az OTP-ben). ve, vidáman: “Álljon csak fel, jöjjön ide az elsô sorba, Kezdôdhet a küzdelem. az eddigit szépen áthúzzuk, jó munkát!” Lebukás. Az amatôr 4.: Hatalmas, vastag, lelógó puA beijedt, a béna, a nagyothalló és az értetlen lóver, egy kisebb család elfér alatta. Laza vakaFelügyelô az ajtóban, 150 ember nyomul: ródzás közben ez-az elôjön belôle. Oktató ki“Hangosan mondják, hogy IGEN, JELEN, igyekez- szúrja, hiszen 25 fok van. “Mi van magán?” zünk!”. “Kovács Amália”! Semmi. “Kovács!” Kis “Anyukám kötötte.” “Emelje csak fel.” “Nade mozgás a 100-as tömegben. “Nincs, kihúzom!” tanárúr!” “Na jó, rázza ki!” Lebukás. “Nagy Anasztázia!”. Apró hölgy nyomakodik beAz amatôr 5.: 45 fokos szögben ül, lába a fele. “Maga az Anasztázia?” “Nem”. “Akkor?” “Ko- pad lapjához szorítva. Felügyelô rászól, de vács”. “Maga miért tolakszik, hogy hívják?” nem mozdul. Lökdösésre minden odaszorí“Wensoffszky”. “Nem tûnt fel, hogy névsorban hala- tott cucc leomlik. Lebukás. dunk? Majd félóra múlva jöjjön erre!”. Névsor elAz amatôr 6.: Gigantikus hajzuhatag. Kezéfogy, maradt 15 ember, az arénába már beszo- vel matat, nem teszi le véletlenül se. Közeledô rultak izgatottan üvöltöznek. “Maguk kicsodák?” felügyelô esetén lemerevedik, mint Harry “Izé, másik teremben voltunk.” “Másik ajtónál vár- Potter a kígyótól. “Mutassa a kezét!” Lebukás. tunk.” “FEEK-esek vagyunk, nem szerepelünk sehol.” Amatôr csapat: Nagy egyéniség középen, “Nem engedett fel az ETR”. “Nem tudjuk, kik va- körülötte négy felkészült balek. Egyéniség gyunk, de jó lenne most már vizsgázni.” “Most máshol osztja a lapot, félreszáj, hátrafordulás, kézjekellene lennem, mert az XY tanárúr csak most vizsgáz- lek. Már régen készen van, de az istennek se

Összeállították: Karunk oktatói

26

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

mozdul, minden lehetséges idôrésben körbekommunikál. Lebukás: felügyelô kiemeli, a csapat összeomlik. A profi 1.: Na, ez jó lesz, 10. sor középen, ide ugyan be nem lát. Balkézbe harmonika, elsô öt fejezet, amíg rendezkednek ottan alul. A többire ráülök, aztán majd cserélünk. A profi 2.: “Tegyük csak be a lap alá. Affene, újrahasznosíthatón nyomták, ez szürke. A lényeg, hogy folyamatosan írjak, Mindegy, mit, lássa, hogy én dolgozom. Ha elment, elô a lényeget, aztán megint kapirgálunk valamit, csak belesimulni, nem szabad feltûnni.” A profi 3.: Ez az, utolsó sor, fal mellett úgyse szeret járkálni. Retikül, kicsit kinyitva, benne a cucc. NEM NYÚLHAT BELE! Személyiségi jogaim vannak! A profi 4.: Az elsô 3 percben feltûnôen zörög egy kis vacak puskával. “Na lám, mit csinál maga itten, látják, nálam nem megy ez, adja csak ide!” Büszke oktató két kör után lerogy. Profi 4. elôveszi a valódit és nekilát. A profi 5.: “Tanár úr, ez az 5. kérdés a Hosentraiger-modell szerint értendô, vagy a tanár úr által a 4. elôadáson említett cikk alapján dolgozzam ki?” Tanár belevörösödik: “Ne üvöltsön, odamegyek!”. Odamegy, átmászik, suttogva: “Mit akar?” Kérdés még bonyolultabban, percekig. Öten addig átmásolják a dolgozat felét, és elégedetten hátradôlnek. Tanár izzadva el. “Szép, volt, Ubul! Két kör ingyen!” A profi 6.: Nem kell izgulni. Kicsit kapirgálunk, ezek amatôr felügyelôk. Majd az utolsó 5 percben! Egyesek már kifelé húznak, kérdezôsködnek, felügyelô ideges, elkezdi beszedni, NA MOST! A-B-B-C-A-I-H-B-B-I tedd már kijjebb, te nyomorult, igentanárúr már adom D-B-B-A-D-B KÉSZEN VAGYOK, VISZEM, NE MENJEN EL! Oktatók, felügyelôk és egyéb emberfajták A negédes: “Nyomuljanak csak, nyomuljanak, úgyis mind megbuknak. Leültek mind? Mindenki tudja, milyen vizsga ez, hahahaha? Majd megtudják.”

XVIII. évfolyam 1. szám


SZAKMA

FÉSZEK A keménykedô: “Hol a diákigazolvány? Az UVjegy? ETR névsorban szerepel? Bar banki igazolás? Mi ez, kabát? Teszi le rögtön? Ne oda, az ablakba! Üljön már le! Ne oda, itt rend van, 3. sor 4. hely, egyenes derékkal! Kezeket a padra, lássam mindkettôt! Maga meg ne jöjjön be addig, amíg itten azonosítok, menjen ki! Hogy mikor kezdünk? Félóra múlva, amikor már rend lesz!” A sokat-láttam-már: “Leültek mind? Akkor: osztály, vigyázz! Karokat magasba! Oldaltartás! Kettôs lábbal kétszer felugrunk, egy-kettô! Nna, most más leülhetnek, a puskákat összeszedjük a padlóról.” A laza: “Jöjjenek csak, jöjjenek, mindenki befér! Tegye el azt az igazolványt, mit gondol, rövidlátó vagyok, úgyse jön ide senki megbukni potyára! Készen van mindenki? Akkor hátsó 4 sor feláll, elôrejön, elsô négy sor hátravonul, gyerünk, gyerünk, belelátok én magukba!” A megengedô: “Nézze, kilóg ez az izé. Adja csak ide. Csak dolgozzon a saját fejével!”. Öt perc múlva. “Hát van még magának? Mennyiért vette? Ide vele”. Újabb 10 perc. “Maga hátrafelé fordulva is tud írni? Hol tanulta?” A csoport röhög, harmadszor is, idô telik, jól elvagyunk. A tréfás: Hallgató oldalazva be, a többiek már írnak. “Maga mit akar?” “Izé, vizsgázni.” “Hova járt?” “Hát, ide-oda.” “Felvette ezt a tárgyat?” “Egyszer-kétszer…” “Tanult valamit?” “Hát, eztazt.” “Na, menjen innen, aztán szedje össze magát!” “És mikor vizsgázhatok?” “Elôbb-utóbb.” A meggondolatlan: Két kör, felügyelô felfigyel: a hölgy keresztbetett lábai közül fehérségek kandikálnak, alig tud ülni, forog. Tanár: “Nna, adja csak ide gyorsan!” “Mit, tanár úr?” “Hát, ami a lába között van”. Jönnek az e-mailek (minden levél valódi, archivált!) Ki vagyok, hol vagyok levele: Tisztelt Tanarnô, nem látom a hálón a gyakorlaton elért félévi pontjaimat . Ugye Maga a gyakorlatvezet ôm? Ha nem, kérem továbbitsa annak a levelem, aki az én gyakorlatvezet ôm. Hogyan is megy ez? XY (EHA: DDDD) vagyok, ZZ I. tárgyból vizsgára jelentkeznék 2007 április 12-n, 13 h-ra. FSZ vagyok, mittudomén, mi folyik

XVIII. évfolyam 1. szám

itten: Tisztelt Tanár úr! Érdeklôdnék, hogy akinek nem sikerült a tegnapi vizsgája, annak van e lehetôsége javításra? Köszönettel: XXX YYY (hölgy), FSZ. II. Évf. FSZ, a bonyolult lelkû, de legalább ragaszkodó: Tisztelt Tanár Úr! XY vagyok Fsz képzésre járok YYY szakra. Azzal a kéréssel fordulok Önhöz hogy, már voltam 2szer vizsgázni az elôzô sajnos csak 46 pontos lett,hány ponttól 2es? a második meg 20 tehát sikeresen megbuktam: (Szeretnék érdeklôdni , hogy mikor lesznek még vizsga lehetôségek és kell - e érte fizetni!Nekem az a problémám hogy jan.9-én angol középfokú szakmai nyelvvizsga szóbelim lesz, január 16-án meg 10 órakor statisztika! (Ezeken a napokon lehetett UV-t tenni) Megszeretném próbálni még egyszer ha lehetséges!Mert fontos tantárgy az XXX csak nem az erôsségem sajnos de mindent megprobálok mert meg kell csinálni!!!! Remélem levelemmel nem zavartam és várom válaszát!!!!! A naív, de jólnevelt: Tisztelt Tanár Úr!!! Most néztem meg a XX eredményeket az etr-en.Sajnos már nem vagyok Pécsen ezért nem tudom megnézni a dolgozatomat. A dolgozatom 4es lett,de ha jól láttam,akkor 1 v 2 pont kellene az 5-höz!Ha lesz ideje, akkor nézze meg legyenszíves még1x a dolgozatomat,hátha talál pár pontot...Úgy tudom nekünk nem kell beiratni a jegyünket,így van ugye??Kérem majd válaszoljon! Segítségét elôre is köszönöm! Tisztelettel:” Az aranyos: Kedves Tanár Úr! Sajnos csak most olvastam el elôzô üzeneteit. Így már kerestem egy másik témát, sôt már el is kezdtem csinálni a dolgozatomat. Most gondolom nagyon mérges rám! Kérem ne tegye! Én csak szeretnék megfelelni az elvárásainak. Így belevágtam egy új téma keresésébe és feldolgozásába. A téma: GGGGG …stb. Ha nem tetszik elfogadni, akkor megcsinálom mégegyszer a másik témával. Csak ne legyen mérges rám! Akinek már mindegy, de megpróbálja: Január XX-án írt piros uv-m iránt szeretnék érdeklôdni, méghozzá azt szeretném tudni hogy hány pontos lett, mivel elég sokat készültem rá és úgy éreztem, hogy sikerült. Ezek szerint rosszúl éreztem, mégis szeretném tudni milyen közel voltam a ketteshez. Válaszát elôre is köszönöm! TTK-s, aki tényleg bajban van: Tisztelt Tanár úr! XY vagyok, TTK YYY szakos 2. éves ,a mai ZZZ vizsgám elégtelen lett, ez volt a harmadik, és szerettem volna jeletkezni a 18-i vizsgára de az ETR nem engedi, ezek szerint nem vizsgázhatok már ebben a félévben? vá-

laszát elôre is köszönöm. A mániákus levelezô, “kerüljünk közel lelkiekben” stílus: -Tisztelt tanár Úr! Elkéstem a beadandómmal, sok problémán volt, küldhetem még? -Küldje. -Elkészitettem az esettanulmányt és mellékeltem, küldöm. (nem küldi, csak a levelet) -Nincs melléklet. -Elnézést, most megpróbálom. -Hát, ez egy eléggé gyalázatos munka, 48 pontot ér, majd küldjön egy esettanulmány-feldolgozást is, hogy együtt teljesitse az egészet . (merthogy azt elfelejtette) -Sajnálom Tanár Úr! Nézze, ez volt a maximum most, és nem a képessegeimmel van a baj én 4 év alatt nem UVztam. Tudom, én vállaltam, de ez igy nagyon nehéz. Ha megcsinálom az esettanulmányt lehet belôle 2-es? (elküld valamit, a vizsgaidôszak utolsó napján éjjel fél egykor) -Rendben, ez ér 19 pontot, mivelhogy szerkezete az nincs, igy van 67 pontja, ami egy közepes. Menjen aludni. -Köszönöm Tanár Úr! Igen szerintem is fontos, én korábban XX egyetemen már tanultam ezt, az tényleg tetszett hogy … hosszasan irkál. És ami öröm, eltesszük, volt értelme: Tisztelt Tanárnô! Nagyon szépen köszönöm jóságát! Tisztelt Tanár Úr! Köszönöm válaszát, ez az elsô karácsonyi ajándékom! (éjfél utáni email): Tisztelt tanár úr! Rendkívül gyors válaszát, megértését nagyon köszönöm! Legyen olyan szép a napja amilyennek szeretné! Kedves Tanár úr! Nagyon vidám nap lett az, amelyik a reggeli posta hirtelen feltépésével, és a jeles szakdolgozati bírálat olvasásával folytatódott. Köszönöm a segítséget és a jóindulatot, amit irányomban eddigiekben tapasztalhattam. Kedves Tanár úr! Köszönöm szépen a gyors és kedves válaszát. Azt hiszem a Tanár úr üde színfoltja az oktatásnak és örülök hogy engem is tanított! •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

27


SZELLEM

FÉSZEK

Én is voltam gólya A következô írás egy majdnem büszke sólyommá vált egyetemista pennájából ából született. Öt év tel el azóta, hogy a szerzô a Széchenyi téren várta akkor még é gólya csoporttársait: évnyitó bulira igyekeztek a RÁK-ba. Írta: Babe Tudom, hogy korán érkeztem, hiszen csak egy óra múlva találkozunk. De ülni a négy csupasz fal között és a vonatzakatolást hallgatni, ami a közeli pályaudvarról tör be a szobába, hogy megôrjítse a bent lévôket, szinte elviselhetetlen. Itt a lépcsôn jó gondolkodni. Már szürkül az ég, és szerencsére van még egy kis idôm, hogy az egészet átgondoljam. Mi vár rám itt, mit kell majd tennem az elkövetkezendô 5 évben, mire számítsak, és mi fog teljesen váratlanul, sorscsapásszerûen fölbukkanni. Kit kell megismernem, megszeretnem, kitôl várhatok segítséget, és esetleg én kin segíthetek. Még csak pár napja vagyok Pécs gyönyörû városában, még csak egy pár napot töltöttem az egyetem kapui mögött, de már most érzem, hogy életem for-

dulóponthoz ért. Eszembe jut a gólyatábor, ahová annyira vegyes érzésekkel érkeztem. Egyrészt aggódtam, hiszen senkit sem ismertem még, és féltem a képmutatástól, a szerepjátszásoktól, nagyképûségtôl. Persze ez a félelem felesleges volt, hiszen mindenki kedves volt, az elején még csöndes is, aztán a második csopifogi után már merész és kezdeményezô is. Mindenkinek jó kedve volt, és senki sem panaszkodott. Legfeljebb azt nem értettük, miért kell (szinte) teljesen meztelenre vetkôznünk a már hûvös nyárvégi estén az éjszakai akadályversenyen, és miért kell annyira kedvesnek lennünk a szervezôkhöz csak úgy általában. Igaz, nélkülük nem jöhetett volna létre a gólyatábor (bár mi, gólyák is kellettünk hozzá). A másik érzés, ami hatalmába kerített szeptember legelején, az az újrakezdés érzése volt.

Tiszta lappal indulhattam, hiszen senki sem ismert még, és tudtam, hogy messze az otthontól egyedül én alakítom az életemet. Talán még nem érzem, és nem értem mit jelent egyetemistának lenni. Azt hiszem ez egy más dimenzió, egy különleges állapot. Mindenesetre boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek, hogy befogadtatok, elfogadtatok, hogy én is részese lehetek ennek a más dimenziónak. Hiszen máshogy is történhetett volna. A Széchenyi tér már puha sötétségbe merült. Megfigyeltétek már azt a tiszta bársony-kéket, amibe az ég burkolózik rögtön sötétedés után? Már a kis fények is ragyognak: a város lámpásai. A többiek is hamarosan megérkeznek. Viszlát eddigi életem, üdvözöllek új világ. •

Korreláció-analízis

Love story a 10-esben Pitycity városka egyetemén tanult egy fiú, akit ζ (olv. Kszí)-nek hívtak. Szerelmes lett η (olv. Éta)-ba, )-ba, akivel minden elôadáson szorosan egymás mellett ültek a 10-es teremben. η dögös lány volt, nemének akive ének legszebb darabjai közül. legsze Írta: Dr. Gyetván Ferenc Legalábbis ζ így látta. És mivel nem beszélt senkinek érzelmeirôl, ezért nem billentette ki senki ezen stabil meggyôzôdésébôl. ζ vonzódását η is észrevette, és ô sem volt érzéketlen. η azonban ósdi nevelést kapott, és még éltek benne anyja intelmei, melyeket a diszkók harsogó zajának nem sikerült teljesen kioltania. ζ egyfolytában ôt figyelte, de η továbbra is diszkrét volt. ζ tudta, hogy míg η diszkrét marad, együttes sûrûségfüggvényük nem lesz folytonos. ζ tehát igyekezett η-t folytonossá tenni, de hosszú idô telt el, amíg sikerült. Ezalatt az idô alatt a korreláció nem volt zavartalan közöttük. Sôt igen furcsa formát öltött! Ami igen ritkán fordult elô, a korreláció bár pozitív volt, de aszimmetrikus, amin maga a korrelációs együttható is elcsodálkozott, de nem

28

szólt bele, mert mi köze hozzá! Az aszimmetria abból eredt, hogy ζ sokkal erôsebbnek érezte a közöttük levô kapcsolatot, mint η. Ezt a féloldalas korrelációt azonban nem lehetett tovább fenntartani, mert ζ sûrûségfüggvénye egyre vadabbul lüktetett. ζ megkérte η-t, hogy növelje ô is 1-re a korrelácós együtthatóját. ζ is és η is tudta, immár ha akarják, ha nem, ôk már nem külön ζ és külön η, hanem ôk egy (ζ,η) párt alkotnak. Az idô nagyon gyorsan kezdett múlni. ζ-t η módusza és kvantilisei egyre kevésbé érdekelték, és η szórása is egyre nagyobb lett. Mire gyökeik ζ1, ζ2 és η1, η2 kijárták az iskolát, a kovarianciájuk elôször csak csökkenni kezdett, majd elérte a nullát. És amit sosem hitt volna, elôbb-utóbb negatívvá vált. Erre abból jött rá, hogy η valami lineáris fôzeléket készített neki vacsorára, pedig tudta, hogy nem szereti. ζ

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

arra gondolt, hogy mégis csak jobb lett volna, ha nem zsúfolják be anno az elsô évfolyamot a 10-es terembe, mert akkor most nem kellene ezzel az η nevû öregasszonnyal veszôdnie. ζ hibáztatta az akkori mûvelôdési kormányzatot, hogy annyira megemelte a felvételi keretszámokat. Pedig hibáztathatta volna önmagát is, hogy miért kellett neki minden elôadáson bent ülnie. Ment volna ki inkább a PMFC edzéseire nézônek. De aztán arra gondolt, senki sem kerülheti el a sorsát. Az ô sorsa maga η. Így könyvelte el a dolgot, és Isten akaratában megnyugodva dôlt hátra hintaszékében. Kinyitotta a könyvet, melyet kezében tartott félig becsukva, mutatóujjával a 244. és 245. oldal között. Ásított egyet, és mielôtt elaludt volna, arra gondolt, jó lenne már végre levizsgázni ebbôl a valószínûségszámításból! •

XVIII. évfolyam 1. szám


ELVONÓ

FÉSZEK Dsida Jenô

Most elmondom... Most elmondom, kicsim, az úgy volt: mikor a halk sík bársonyán kihúnyt a nap és már sovány arccal fölkelt a szép, hazug hold, nagyon vágytam hozzád beszélni Ó, nem bohón és nem bolondul, de mélyen, mint harang ha kondul s ahogy csak férfi tud beszélni. Árva-Szabó Péter

novemberi. Valahogy azt kellene elmondanom, hogy a hazugságok és elhallgatások kénsava már titkos utakat mart fülemtôl a szívemig, és most, a tél közeledtével apró jégkristályokkal feltelik testem megannyi kapillárisa. Mint buszablakra, ül ki ereim falára a dér, és ujjbeggyel rajzol hamis dallamokat belé minden messzirôl jött kifosztott szívû komédiás, akik egy anekdotát ismernek, s lám, azt is rosszul csupán. Mosatlan üveg a lelkem. Falán rúzsfoltok elkent pirosában kitaposott ösvény a „rajtam át”. Szájpadlásomról gyomromba zuhanva vívnak lassú haláltusát visszanyelt remények, s nyelvem hegyén - érzem - saját hazugságaim kénsav íze éget.

XVIII. évfolyam 1. szám

Kezembe fogtam kezedet s felpillantottam, - fel a fára, melynek tar ágán furcsa, árva levél-sziluett reszketett, úgy imbolygott fonnyadt-ezüsten, mint lágy könnycsepp, mely csüng a vékony pilla szélén, vagy illanékony pernye, ha percig áll a füstben. Mint bús leány, kit lassu méreg naponta mart s félig megölt, de menyasszonyi fátylat ölt, bár tudja, több napot nem ér meg és révedezve haboz és vár, tétovázik a hajdani mérget ma is felhajtani: maradna is még, hullna is már.

Berkl Péter

Lomhán tátong Lomhán tátong az éjszaka, Tán a fiát várja haza… A morcos öreg hold is Halvány napként visít az égen, Ôrjáratra indult a messzeségben. „Apa! Ha nagy leszek, lehetek én Is fényes Csillag?” – fénytáncot Jár egy szentjánosbogár had. Fekete szoknyát húzott az égbolt, Szétmálló szöcskenótára illegeti magát. Késô van már, aluszik a messzeség is; A sötét árnyak horkanása pengeként Hasít a nehéz csendbe. A szél levelekkel verekedve tör utat Magának, Ô soha nem fárad el. Visít az avar: Ô is táncolni akar.

Társai, sárga, hullt szerelmek, halomban hevernek alul s éreztem, jaj, ez is lehull, ha szavaim most rálehelnek, nem bírja ki e halk, finom lény, ha holdsugárnál tömörebben csak egy hang is feléje rebben... És én hallgattam, mint a holdfény.

, lék va gy m ho lne a eg, pró ar r s a tá e m n gy t ko dj hó a tot n/ al nge suk a m oga z Ö e ás ra ál A t ell nap m v al. lan mi v e hó dalo írái zéb rôl i e i iro át l d k öbb nk. ndô lm t e u lee ! k a i y d k l a od ro de Keg en, osko el he) -ir sa a l d y s e/S n iá er leg gon ztas (H /Ö sét e oc szf d z t á e e l S an pr esé gy dv te a tr Ká edv Ke ke ke a pné L el tum K H le ). len g e á me /Sh de t e , H l ( tte te

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

29


MOZAIK

FÉSZEK Izzadságszag

Vizsga, avagy dráma öt részben Prológus: A félév folyamán persze semmit sem tanulsz, a ZH-t megpróbálod kipuskázni vagy más írja meg m helyetted (Veszélyes! Részletekkel a szeniorok szolgálnak...), könnyen elôfordulhat, hogy ogy a tantá tantárgy nevével és az oktató személyével sem vagy tisztában. Írta: elbé I. rész - A felkészülés Van X napod, hogy felkészülj a vizsgára. X bármilyen szám lehet, a végén úgyis kevésnek tûnik. Ha bejártál az órákra, akkor saját jegyzetedbôl tanulsz, de ez általában igencsak utópisztikus elképzelés. Sokkal valószínûbb, hogy elkéred másoktól lefénymásolni azokat az anyagokat, amiket ôk fénymásoltak le korábban más fénymásolatokról. (Az elemi logika szabályai szerint minden ilyen lánc elején kell lennie egy eredeti jegyzetnek is, ez azonban - szerzôjével együtt - sokszor a legendák homályába vész.) Tanulni hazautazol, majd kitalálod, hogy a koleszban jobban tudsz, visszajössz, rájössz, hogy talán mégis csak otthon, hazamész, de mégse... Idôvel beletörôdsz. A téli vizsgaidôszakban nem lehet tanulni, mert ott a karácsony, a szilveszter, meg esik a hó. A nyári vizsgaidôszakban nem lehet tanulni, mert meleg van, meg süt a Nap.

tarthat a várakozás. A vérnyomásod leföl ugrál, nem tudod, hogy ülj vagy állj vagy járkálj. Hányingered van és hasmenésed. Tudod, hogy át kéne még nézni a tételeket, de nincs már erôd. Mindenkinél jobban irigyled azokat, akik már kijöttek, és átmentek. Úgy érzed, neked már minden mindegy, rúgjanak ki, csak legyél túl az egészen...

II. rész - A vizsga elôtti éjszaka Estére már világossá válik elôtted, hogy rohadt keveset tudsz. A pánik jéghideg szorításából az a felismerés ment meg, hogy még ott van az éjszaka. Ha ijedtséged kellôen erôs fizikummal párosul, akár az egész éjszakát át tudod tanulni, és reggel alvás nélkül bemész vizsgázni. Legtöbbször viszont - akár akarod, akár nem - elalszol, de nem ilyenkor álmodod a legszebbeket.

IV. rész - Tételhúzás és kidolgozás Belépsz. A húzásra kialakul valami babonád, igyekszel azt követni. Jobbal, ballal, alulról, felülrôl, középrôl. (Megjelölt vagy átlátszó tételeknél persze más a helyzet.) Amíg az elôtted lévô két-három ember vizsgázik, van idôd kidolgozni a tételt. Ekkor ismét több nehézséggel kerülsz szembe. Egyrészt baromira zavar, hogy a soros vizsIII. rész - Vizsgára várva a folyosón A legborzalmasabb az egészben. Idôzí- gázó beszél. Vagy, hogy nem beszél. Hogy tésedtôl, taktikádtól, szerencsédtôl milyen sokat tud. Vagy, hogy milyen kevefüggôen pár perctôl akár pár óráig is set. Másrészt neked az istennek sem jut

30

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

eszedbe, hogy mi kell a saját tételedhez. Minden erôtartalékodat mozgósítva próbálsz visszaemlékezni a jegyzetre, vagy inkább puskázol. Ez utóbbihoz a lehetôségek, körülmények (ki hol ül, mit csinál a tanár, merre néz) tudományos igényû, elôzetes felmérése szükséges. V. rész - A vizsga maga Ha nem adtad vissza a tételt, elkerülhetetlenül eljön az a pillanat, hogy leülsz a vizsgáztatóval szemben. A következô percekben folyamatosan, okosan beszélsz, kapásból és helyesen válaszolsz az oktató kérdéseire, meggyôzöd ôt tudásod alaposságáról. Vagy nem. Sôt, többnyire nem. A lényeg azonban úgysem ez, hanem az, hogy hányast kapsz. Igazságosságra ne is számíts. Nulla tudással is kaphatsz ötöst, de ha halálra tanulod magad, akkor is kirúghatnak. Ha átmentél, akkor még esetleg bosszankodhatsz azon, hogy miért nem kaptál jobb jegyet, de általában örülsz. Ha kivágtak, akkor neked tényleg szar, kezdheted elôlrôl az elsô résztôl. Epilógus: A vizsga után délután pihensz, sétálsz, hazautazol, stb., de semmiképp se tanulsz, ez íratlan törvény. Este elmész egy kisebb-nagyobb társasággal valamelyik erre alkalmas intézménybe ünnepelni. Ennek a programpontnak csupán az a hátulütôje, hogy a baráti körödön belül valaki mindig vizsgázik, valakit mindig ünnepelni kell, és ez - bár kétségkívül kellemes tevékenység ?, nem könnyíti meg a felkészülést. De az egyetemistákat kemény fából faragták, nem rettennek vissza a nehézségektôl, megoldják a problémát. Nézd meg a felsôbbéveseket! Ha ôk át tudtak menni a vizsgákon (elôbb vagy utóbb), akkor Neked is sikerülni fog. Csak vedd könnyedén. •

XVIII. évfolyam 1. szám


MOZAIK

FÉSZEK

Szarpoén Bt.

Gólyatábor 2010

- Hogy hívják az otthonülôs pasas - Mondja szomszéd, maga cukrozza az feleségét? - Antigoné. epret? - Nem, én trágyázom. Mostanában nem tudok együtt lenni a barátnômmel, de rájöttem mi a baj. Az új cipôm Lancast. Quentin Tarantino és Samuel L. Jackson beszélgetnek. - Mibe halt bele Augustin Cauchy? - Mit csináltatok tegnap délután? - Kapott egy sorozatot. - Bújócskáztunk és John Travolta a hunyó. Baranyában rengeteg a kóbor eb. Több is veszett Mohácsnál. - Mit csinál a paraszt a földjén? - Teri vagyok, 15 éve használok Calgont, ami eddig - Szánt szándékkal. 876 545 forintomba került. - Juli vagyok, szarok a Calgonra, inkább Az oldal az igényes szellemi Aki éjjel legény a talpán, az legyen háromévenként 4500 forintért veszek egy új fûtôszálat. termék pártolója, a Szarpoén Bt. nappalis... vagy levelezôs! támogatásával jöhetett létre.

Kedves Szüleim! Írta: elbé Hála Istennek jól vagyok, melyhöz hasonlókat maguknak is kívánok. Örömmel tudatom szüleimmel, hogy épp most tanuljuk a síkbeli koordinátarendszert és a Tanár Úr azt mondta, hogy a következõ hétre mindenkinek legyen egy “x” és egy “y” tengelye, ami újonnan 650 forintba kerül darabonként. Azt is mondta, hogy szerencsénk van, hogy csak a síkbeli koordinátarendszert tanuljuk, mert különben kéne egy “z” tengely is,

ami már jóval drágább: 1120 forint. Azonban Kedves Szüleim, van itt egy fiú, aki már a másik Tanár Úrhoz is járt és nagyon okos fiú, és aki engem is az itteni szokásokra, meg dolgokra megtanít. Ez a fiú mondta, hogy jövõre úgyis fog kelleni az “z” tengely is, és õneki megvan mind a három, de neki már nem kell, és nekem olcsón eladja az egész szettet 2000 forintért. Kedves Szüleim, ha ezeket az olcsó tengelyeket meg akarják venni nekem, és nem akarják, hogy a Ta-

nár Úr megbuktasson, akkor legyenek szívesek a pénzt sürgõsen elküldeni. Továbbá Kedves Szüleim, a minap hallottam, hogy jövõre Operációkutatásból több “feszítõfára” is szükségünk lesz. Kérem, ne verjék magukat komoly költségekbe, mert ezek a “feszítõfák” nagyon drágák lesznek. Egyben örömmel tudatom, hogy a félévi vizsgákon több tárgyból sikerült kettessel levizsgáznom. Maradok szeretõ lányuk: Józsi •

KTK (Ál)hírmondó Diák Ábel másodéves hallgató, tárgyfelvétel közben elmulasztva teljességvizsgálati kötelezettségét, múlt héten balesetet okozott az ETRen, aminek során az Operációkutatás és Munkaerõpiac tárgyai frontálisan ütköztek. A szerencsétlenségben egyik tantárgy sem sérült meg. A lelkiismeretes dékánis hölgyek minden délután meglocsolják az iroda ajtaja elôtt gyökeret vert várakozókat. A HÖT elnöke új személyi sofôrt keres Mercedes e230-as típusú gépjármûvéhez. Érdeklôdni a nala045@ktk.pte.hu címen lehet. Nagy Abigél, festett szôke, harmadéves hallgatót a TanTan-on felvilágosították, hogy az ETR nem Kozsó egyik új poptriójának elnevezése. Gyetván tanár úr cáfolta, hogy az integrálás mûveletének bármi köze lenne az EU-csatlakozáshoz Június végén a gazdaságtörténet UV-n Hallgató Béla és dr. Kaposi Zoltán egy elégséges érdemjegy formájában megkötötték a Rákóczi Úti Békét A gondos MKT-sok elhatározták, hogy ezentúl minden este meggyújtják a lángot az egyetemi épület tetején az irodájuk fölött álló világítótoronyban. Zöldfülû Károly, frissen végzett PhD-s az egyetemi folyosókon eltévedve véletlenül hallgatóként ült be a saját órájára a 8-as nagyelõadóban •

XVIII. évfolyam 1. szám

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

31


MOZAIK

FÉSZEK Egyetemi élettan

Korunk Robinsonja Tudósaink közel 3 év megfeszített munkával rájöttek, hogyan vészelhetô át haláleset nélkül (lásd még: megdöglik az unalomtól, öngyulladás, agybuborék) egy másfél órás elôadás. Kutatásaik eredményét az alábbiakban teszik közzé. Írta: Palesz Az alapfeltevés az, hogy 15 perc az, amit egy átlagos tûrôképességû nebuló egy tevékenységgel kibír. Az elôadás így hat egységre osztható. Az elsôben a nebuló még aktív, szellemileg épnek azonban mégsem tekinthetô, mivel a periódus elsô felében jegyzetelni akar (a “saját hibájából sem tanul” tipikus esete). A felmérések szerint átlagosan 47mp kell ahhoz, hogy a nebuló rájöjjön: ma sincs esélye. A hátralévô idôt frissességének köszönhetôen agymunkával tölti: az elsô sorokat pásztázva felméri esélyeit a bôszen jegyzetelô, érzéketlen gépekhez hasonlító, zömében nônemû sorstársai körében, majd a vizsgaidôszakra gondol. Különbözô fogadalmak következnek (“Többet úgysem jövök be!”). Így megnyugodva, lelkiismeret-furdalás nélkül töltheti a hátralévô 5 periódust tiszta erôbôl a túlélésre koncentrálva. A második egységben javasolt tevékenység: a padban talált/valakitôl elkért Metro

kezdetben álcázott, késôbb egyre nyilvánosabb tanulmányozása, a keresztrejtvény megfejtése, röhögés a képregényen, politikusok fikázása. Szomszéd bökdösése tollal. Harmadik periódusban játék a telefonnal: Bantumi, Kukac, Minigolf, Tenisz, Tetris, Blackjack, telefontól függôen. Kivételesen unalmas órákon rekorddöntés, általában fojtott káromkodás. Negyedik egység: a nebuló kezd kifogyni az ötletekbôl. Ilyenkor tökéletes megoldás az amôba - akár a mellettünk ülôvel, akár egyedül. Akkor legalább mindig gyôz, és sikerélménye van. Ötödik elem: pihentetô rajzolás, kevésbé tehetségeseknél a pad firkálása, esetleg a szomszéd idegesítése levelezéssel vagy kedves üzenetek jegyzetébe való csempészésével (“Szia! Mi a helyzet?”). Fekvés a padon (rutinos nebulóknál alvás nyitott szemmel, gátlástalanok csukott szemmel). A szomszéd arca kezd pirosba váltani - nyilván csak a meleg miatt. Hatodik - utolsó, de legnehezebb - periódus: a szenvedés csúcsa, a nebuló már érzi a vég eljövetelét. Már többször rászól-

Gólyaszemmel

tak beszélgetés miatt, a szomszéd feje is teljesen lila. Átvészelése egyénenként változó, általános megoldás nincs. Néhány javaslat, ami beválhat: 1. fantáziálás a körülöttünk ülôkrôl szexuális beállítottságtól függôen (lányoknál: “Milyen jó lenne kéz a kézben nézni a naplementét”, fiúknál: “Micsoda mellek, ugye kellek?!”). 2. Percek felrajzolása a padra, majd elteltükkor letörlése. 3. Telefon ellenôrzése 21 mp-enként, nem jött-e SMS vagy hívás. Ilyenkor a legnagyobb aljasság tovább tartani az órát, hiszen új periódus kezdôdik. Amint véget ér, hirtelen újra a világ részévé válik a nebuló, a szomszéd is megbocsájt, mindenki vidám, önfeledten menekülnek. Ezt is túléltük! Sajnos évrôl évre visszatérô rémálom (matek I-II., számvitel, makro I-II.) a kilenc egység hosszúságú elôadás. Túlélése a mai napig felderítetlen, célszerû a nebulók körében “lelépés a szünetben” elnevezésû gyakorlatot követni, amíg tudósaink kitartó munkája nem hozza meg a gyümölcsét. •

Visszaemlékezés: Gólyaláger v.2003

1. nap: “Meleg van. Nincs elég bajom, akkor még csoportfoglalkozásra kell mennem. Álmos vagyok. agyok. Hagyjatok békén! Mi a fenét bámul rajtam? Ennél hülyébb helyet nem is találhattunk volna a foglakozás kozásra. Hé! Miért hozzák ide azt a varázslóbabát, holott én lovagnak jelentkeztem! Ez nem is csoportfo portfoglalkozás, hanem csoportterápia... Írta: Szedzsim Látom a többiek is annyira élvezik, mint én. Itt ül mellettem valami Henrik, nem értem miért akarja annyira kicserélni a névkártyánkat. Jobbra tôlem egy csaj. Csak tudnám, miért kellett beszólnia, ettôl nem lett sokkal jobb kedvem. A zöldpólós srác meg azt ordítja: “Négyes! Négyes!”, nem hat meg vele túl sok gólyát. Az meg pláne nem világos, miért kellene követnünk a példáját. Jól van na! Majd mondogatom én is félhangosan…” 2. nap: “Ez a hely már sokkal inkább megfelel a csoportterápiának… késtem öt percet. Nem hat meg. Úgy látom, a társaság

32

nagy része ennél lényegesen késôbb érkezik majd. Azért jövögetnek. Éneklünk, kiabálunk. Ez nem is olyan rossz. Az Olivér is ordít mellettem, akkor már én is. Mi? Az ötös csoport hangosabb, mint mi. Ezt azért nem hagyhatjuk. “Négyes! Négyes!”…” 3. nap: “Nem értem! Már két perce elkezdôdött a csoportfoglalkozás… Hol van az a hat hiányzó ember? A tegnap éjszakai vetélkedô kicsit összerázta a csapatot, még ha erre nem is emlékszik mindenki. Na jó senki nem késett többet öt percnél ez még megbocsátható. Már megint az ötösök. Simán leordítottuk ôket… azt hiszem. Ezek az együtténeklések egész jók… kitaláltam egy új versszakot…” 4. nap: “Csak öt perc múlva kezdôdik a cso-

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

portfoglalkozás, de már mindenki itt van… Az utolsó simítások a nagyvetélkedô elôtt. Az indulókat énekeljük, áldomást iszunk, festék kerül az arcokra, címeres lobogónk büszkén táncol a szélben. Elszánt tekintetek, tettre kész csapattársak. Induljunk! …………. Nem nyertünk! Érdekes egy csöppet sem zavar. A csapatunk boldogan indul kifelé a terembôl, az udvaron még sokáig, ünnepeljük magunkat, illetve a NÉGYES CSAPATOT!” 5. nap: “Tegnap éjjel még sokáig énekeltünk együtt… Nincs hangom. Azért én úgy gondolom mindenki, aki akarta az jól érezhette magát. Hé! Piros és zöld pólóban futkosó lányok és fiúk: Ez szép munka volt… Köszönjük szépen!” •

XVIII. évfolyam 1. szám


MOZAIK

FÉSZEK Hogy ne csak egy elhullott példány legyél...

Egyetemi állattan

A Fészek F legeslegelsô gólyatábori különszáma 1996 szeptemberében jelent meg. A most mo következô cikk eredetije még abban szerepelt, majd késôbb hosszú évekig méltatlanul hanyagoltuk. Ennek azonban most vége; Zoles írását Tika aktualizálta, hogy újra segítse ítse a gólyákat eligazodni a Karon. Írta: Palesz Kedves kis egyetemünkön érdekesnél érdekesebb állatfajokkal találkozhat a szemlé1ôdô. Ezen fajok közös tulajdonsága, hogy csak a PTE KTK területén fordulnak e1ô. Az ismertetést célszerû csoportosítással kezdeni. A táplálkozási piramis legalján csupa tollas hátú egyed él. Egyedszámuk ennek megfelelôen magas. Ezek közül is a legprimitívebb felépítésû, legegyügyûbb lény a KÖLÖKGÓLYA (ld. alább). Szimplicitását mutatja, hogy - bár mindössze egy évig él - mindent megszív, amit csak lehet. (Guinness-rekordok közé illik: csúcsformában egy kölökgólya napi 16-17 szívásra is képes!) A nôstény egyedek, melyek még harmatosan frissek és bugyuták, gyakran esnek áldozatul más egyetemi állatfajoknak, pl. csókáknak, darvaknak. A hím egyedek viszont legtöbbször úgy élik le rövidke életüket, hogy nôsténynek még csak a közelébe sem jutnak. Eme önmegtartóztatás ellenére a faj életképes, évi 160170 pld. (az ország és a Kar vezetôinek élénk természetvédô, madár-barát politikájának köszönhetôen manapság már 250-260 példány) születik, bár ugyanennyi el is pusztul (átalakul). Idei szaporulatuk a kimutatások szerint 260 pld. körüli. Meglepô módon a rendkívül kedvezôtlen életviszonyokat nyújtó tanulószobák és egyetemi elôadások környékén találhatjuk meg ôket legtöbbször. A többség még nem vállalkozik hosszú utakra, és behúzott nyakkal, ártatlanul szemléli az idôsebb madarak röptét. Csak a legéletrevalóbb példányok fordulnak e1ô kocsmák és mulatók árnyas hûvösében. A következô és egyben legértékesebb állatfaj a FIATAL CSÓKA. Eme fajból sugárzik az életvidám pozitivizmus, ami nem is csoda, hiszen sikerült túlélniük a kritikus gólyakor-

XVIII. évfolyam 1. szám

szakot, a Kar legveszélyesebb ragadozóinak (lásd lejjeb!) vérengzéseit. A csókák kedves idôtöltése a kölökgólyák babrálása: a szívatást egybôl a gólyatábor nevû becsapós játékkal kezdi. Ez - nevével ellentétben - nem a gólyák, hanem a csókák szórakoztatását szolgálja. Minthogy kezdenek ráébredni a legnagyobb igazságra (azok lesznek a legéletképesebb madarak, és azoknak a legnagyobb a túlélési esélyük, amik ha csak lehet elkerülik a ragadozókkal teletûzdelt egyetemet és helyette minél nagyobb utazásaik közben szerzik meg a nagy mennyiségû éltetô nedût), mozgáskörzetük rendkívül tágas: a már említett mulatókon kívül a város bármely pontján megtalálhatóak. A következô 3 fajról a szerzônek csak futó ismeretségei voltak, ezért a cikk ezen részét Tika egy kicsit kiegészítette. Most pedig ismertetem a ragadozó fajokat. Ezek a fajok rendszerint csak 1-3 példányban fordulnak e1ô az egyetemen, azonban vérszomjas voltukból fakadóan az egész tollas-sereg retteg tôlük. Lássuk azokat, amelyek a gólyák közül szedik áldozatukat. A legveszélyesebb állatfaj címért két állat verseng : a GÓLYAFALÓ TOTYA és a GAZD MAT-SZÖKDÉCS. Az IGAZSÁGOS KÁPÓ ( 1 . ábra) a karunk egykori állata, a Gólyafaló Totya egyenesági leszármazottja. Csalogatóanyagát jól, érdekesen és összefüggôen adja le, de az áldozatoktól is megköveteli az

anyag pontos visszaadását. Aki ennek nem felel meg, azt szívfájdalom nélkül UVsugárzással bombázza. (Ebbôl a harmadik adag már halálos). Bár a kar madarai szerint lényegesen civilizáltabb és korrektebb itélõképeséggel rendelkezik elõdjénél, mégis az elsô vizsgán rendszerint 30-60% az elhullás, és a tollasok közül általában 6-10 végleg elvérzik és tárgyismétlésre kényszerül. A GAZD-MAT-SZÖKDÉCSNEK (2. ábra) három példánya él az egyetemen, de ebbôl a kilencujjú szinte teljesen veszélytelen. A két törpe viszont, különösen a négyfogú rendkívüli óvatosságot igényel. Csalogatóanyaguk kifejezetten bûzös, alig értékelhetô, bár gyanítom, ez nem az ô bûnük. A faj veszélyességét minôsíthetetlen, de rendkívül mérges csalogatóanyag magyarázza. Külön kín, hogy óráik néhol 150 percesre is nyúlhatnak. A SÁNTA CSIPASZ nem sorolható az életre veszélyes fajok közé. Vigyora lehengerlô és a legváratlanabb pillanatokban ölti fel. Csalog-atóanyaga vaskos de érdekes. Ez talán az egyetlen tárgy ami megfelel a kor szellemének. A sikeres beugró megírása után a bukás már szinte lehetetlen. Egyetlen halfajunk a BARAN CSUKA (lásd nemtomhányadik ábra). Rendkívül veszélyes faj: ha felingerlik iszonyatos pusztítást végez a kölkök között. Társult faja, a VARGÁNYA TILLA, mely a médiából megismert Tilla-fajta szöges ellentéte. Fontos tudni, hogy a kalapja szorgalmi idõszakban még igen ízletes, de vizsgaidõszakban erõsen mérgezõvé válik, melybe nem egy gólya belepusztul. Alapértelmezésben tökéletesen emészthetetlen csalogatóanyagukat gyakran humoros betétekkel teszik fogyaszthatóvá. Maga az anyag sok öszszefüggést tartalmaz, de a sok görbe néha megzavarja a gólyákat, s így lesz a görbe eredménye egy egyenes az indexbe... A többi tollas fajt fogyasztó állat feltérképezése a jövendô és a ti feladatotok. •

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

33


MOZAIK

FÉSZEK

The Very Best of Rajzolta: Kiss Dalma

34

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

XVIII. évfolyam 1. szám


MOZAIK

FÉSZEK Hallgatóink aranyköpései

Mi mondtuk, õk lejegyezték Nag érdeklôdéssel olvastuk, és olvassuk a Tanáraink aranyköpései rólunk is Nagy szóló részleteit. Úgy érezzük e vonatkozásban nemcsak az oktatók, hanem em a hallgatók is tudnak közfigyelemre érdemeset produkálni. Ezért közre szeretnénk adni az általunk észlelt legeredetibb diákmondásokat egy sorozatban, a többi tanszéki kollégát is csatlakozásra buzdítva egyúttal. Évek során sorozatra való összegyûlt nálunk, most bevezetésül és ízelítôül két megnyilvánulás. Az egzakt közgazdaságtudományi ágak területén kiemelkedôen fontos a diszkrét és a folytonos változó, illetve ismérv fogalma. Nagy súlyt fektetünk ennek megismertetésére, praktikus példákkal illusztrálva e fogalmakat. Klasszikus példánk: diszkrét változó pl. gyerekszám (másfél gyermek ugye nem lehetséges) és folytonos változóra például a testmagasság mért adata. Egy kollegina biztosra akart menni: diszkrét=gyermekszám; folytonos=a növésben lévô gyermek testmagassága. (Elöször lenulláztuk, de utána “ez olyan aranyos” felkiáltással fele pontot adtunk rá.) A másik egy hosszabb történet. 8-as elôadóban írásbeli dolgozat, megjelent 86 fô, kezünkben 85 dolgozat - Állj! Senki ne mozduljon! - üvöltözés részünkrôl. - Ki nem adta be? - Semmi válasz. Egy kolléga kezében egy papírral oldalaz a kijárat felé. - Hova-hova kolléga, csak nem egy dolgozat van a kezében? - Ez a dolgozat, de ez nem publikus! - Mi az, hogy nem publikus! - Rávetettük magunkat, kicsavartuk a kezébôl. Egy kérdésre adott választ idézünk belôle. A mintavétel fajtái: egyszerû véletlen, rétegzett, csoportos, többlépcsôs. A négy válasz kipontozva, világos tehát, hogy négygyel kell küzdeni. A válaszok alapján megpróbáltuk genezisében rekonstruálni a válaszadást. Az elsôre bejön az isteni szikra (vagy a szomszéd), egyszerû véletlen mintavétel. Az isteni szikra kihunyt, vagy a szomszéd kapott figyelmeztetést... ki kell találni. Ha van egyszerû mintavétel, bizonyára van kissé bonyolult mintavétel. A folytatás már könnyû, csak az elsô jelzôt kell elhagyni: bonyolult véletlen mintavétel. Értelemszerû, hogy a folytatáshoz már csak egy megfelelô szuperlativusz kell. Ezt hallgató barátunk a kurvára bonyolult mintavétel fordulatban vélte felfedezni.

XVIII. évfolyam 1. szám

”Jogos” Kft.

Üzleti gazdaságtan vizsgán az egyik kérdés a vállalkozási formák közötti választás, amelynek jellegét változtatni szoktam. Most is egy ilyen jellegû kérdés volt, amelynek alapszituációjában hallgatók állnak össze, hogy egy vállalkozást alapítsanak. Néhányan azt írták, hogy ennél a vállalkozásnál lehet kft.-t alapítani, mert akkor a jogi személyiség a jogász hallgató lesz. Eléggé megdöbbentett, hogy néhány hallgató szerint a jogi személyiség és a jogász hallgató fogalma fedi egymást. (Dr. Szerb László elbeszélése alapján)

Dr. Tóth Tibor vizsgáján történt: - Mi az az OMKE? - ??? - Mentõkérdés: mikor alakult? (Dr. Szerb László nyomán)

„Oktatói aranytett” A minap, koradélután a büfében vásárolt az egyik oktató kolléga. Mikor fizetésre került a sor, benyúlt a zsebébe, hogy pénzt vegyen elõ. Ahogy elõhalászta az érméket, egy használt óvszer is kiesett a zsebébõl... Mintha észre se vette volna, távozott. Az „áru” még jó ideig ott hevert parlagon, hogy mindeki megcsodálhassa... Még szerencse, hogy nem volt tömeg... - A vizek összterületének 5 %-a alkalmas ivásra. - Sajnos az üvegházban hiába termelõdik “biotermék”, hosszú távon a Föld felmelegedéséhez vezet, ami elég nagy negatívum. - Környezetvédelmi törvények, ‘90-es évek: Salt I, II. - A nem tervszerû családtervezés... - A riói konferencia Stockholmban volt. - Az ország levegõje nemzetközi szinten közepes mértékû. - A Föld biodipólusosságának megõrzése... - A Föld egy nagy önszabályozásra képes orgánum. - ...savas esõ, amelynek alapanyaga a szénés kéntüzelésû + N erõmûvekbõl származik.

S-AKTÁK Történetek a Statisztika Tanszék titkos ügyeibõl!

Statisztika-dolgozatbeadás. A dolgozatra rá kell írni a hallgató azonosítóját és a gyakorlatvezetõ nevét. - Kolléga, miért nem írta rá a gyakorlatvezetõ nevét? - kérdezi R. kolléga. - Hááát, most nem tudom - így a hallgató válasza. - Hogy-hogy nem tudja? Nem jár gyakorlatra? - Één? Minden gyakorlaton ott voltam, kivéve az elsõt, de akkor mutatkozott be. - Akkor is rá kell írni valamit, és az azonosítás nem olyan nehéz. Hölgy az illetõ? - Nem. - Akkor nem S. kolléganõ. Én vagyok? - Nem. - Akkor már csak kettõ maradt. Zakóban jár? - Néha igen, néha nem. - Szemüveges? - Néha rajta van, néha nem. - Szokott ordítani? - Igen. Ekkor belép P. kolléga. - Á! Ugye õ az? - Nem. - Nos, kolléga, akkor vagy mégsem járt órákra, vagy már hárman ordítunk a tanszéken!

A riói konferencia Környezetgazdálkodás beugrókon szokás szerint érdekes dolgokat írtak a hallgatók, amelyek közül Gazdag László docens összegyûjtött néhányat: - A Római Klub II. jelentését Picsarovic írta. - 116 állam és 175 ország vett részt (a riói konferencián). - A Föld egy nagy önszabályozó rendszer, amelynek csak egyik része az ember, mint állat. - A hulladékkezelés alatt azt értjük, hogy olyan a termelés során megmaradt anyagot próbálunk visszajuttatni az anyagi körforgásba, amit nem lehet. - A vizeket alapjáraton is több minõségi csoportba soroljuk.

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

35


FÉSZEK

XVII. évfolyam 1. szám

MOZAIK

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

36


KONTAKTUS

FÉSZEK Arikopi@feszek.pte.hu

Oktatói aranyköpések H au

smann Pét

Dr.

er

-"Mi lehet egy kocsma kibocsájtása?...

A havonta

day-Sántha . Bu At Dr t - Maguk mind emberek, legalábbis azt mondják magukról.

kibocsájtott

részegek száma."

ila

- "Aki pécsi és idejött és azt hiszi, hogy megfogja az Isten lábát, valószínûleg más testrészét fogja fogdosni."

Varró Zoltán

. Varga Józs Dr e f

-"Remélem ettek, mert amit most mondok, le " az desszert lesz.

Dr.

Rappai Gábor:

- "Képzeljék el, hogy én vagyok a kaliforniai kormányzó. El tudják képzelni? Nem csodálom. Tudják ki ô? Arnold Schwarzenegger." - "Lehet, hogy ötödév végén majd úgy fognak emlékezni, hogy a méznyalás után a statisztika a második legjobb dolog az életükben." -"Nézzük meg a szemünkkel. A fülünkkel is megnézhetjük, de a szemünkkel többet látunk. "

D

Gazdag László Dr. "A férfiak felfogása szélesebb. Szerintük 3 dolog létezik: szex, sör, foci. A nôknél utolsó az

rró Zol r. Va tá

XVIII. évfolyam 1. szám

-Úgy szaporodnak, mint eső a gomba után.

n b . Sza ó Zoltá Dr

n

- Amikor opkutot tanulnak, ne legyen 20 foknál melegebb... szabályozatlan fûtésû panelban nem lehet tanulni, 20-23 fokok: biztos bukás.

KKONTAKTUS ONTAKTUS

kettôhiányzik."

-"Számos olyan korlát van, amely létezik

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

37


KONTAKTUS

FÉSZEK Arikopi@feszek.pte.hu

Oktatói aranyköpések Dr. M

Karoliny Márto nn Dr. é - "Csak konyhanyelven rajzolom, hogy mirôl beszéltem ennyit."

a dár P é t e r

obay Péter .D Dr - Most csak a szemük járjon, mint az asztalfiók, ki-be; a szájukat csukják be.

"Közepesen ittas állapotban, szóval négykézláb" - "Nem az a baj hogy nyakig ér a szar, hanem hogy lötykölik." - "Tudják-e, hogy miért járnak a bankárok feketében? Mert temetik a pénzt!"

arga József Dr. V - "Az átméretezô manóm feláll." -"A kurzorfigyelô manó figyeli az egér mozgását, és folyamatosan ordítja a kurzor x, y koordinátáit (...) Hány ilyen manó szükséges a háttérben egy program mûködéséhez? Kurva sok! (...) A manóknak két fajtájuk van: a rendszermanók, ezek tüzelnek elôször és nagy vállapjuk van, illetve a hardverközeli manók.

- "Ne menjünk már el úgy az óráról, hogy nem rittyentettünk össze egy keresleti függvényt. Hát teljesen elidegenednénk magunktól." - "A hosszú távú átlagköltség függvényt LAC-cal jelöljük, László, hogy ha komolyabban akarunk róla beszélni."

Dr.

Bessenyei Istv

á

n "Ha unja, menjen ki nyugodtan, nem leszek mérges, csak a maga kellemes hangja rosszul interferál az én kevésbé kellemes hangommal." -

etván Fer en . Gy r c D - "Azt ajánlom a lányoknak, hogy ne szabjanak túl sok feltételt, amikor barátot keresnek, mert üresen marad a halmaz, amibôl válogatni lehet. " - " Ha szembe jön a Király utcában egy függvény, mi jut eszükbe róla elôször-??? Hát hogy konvergál e " - "Nagyra értékelem azokat a nôket, akiknek ha nincs mondanivalójuk, nem szólnak egy szót sem. Idôsebb hölgyeknél ezt fôleg az anyósokra értem. "

38

GÓLYATÁBORI KÜLÖNSZÁM

LÉGY RÉSEN! Ha hallottál egy jó vizsgasztorit az elõzõ félévrõl, vagy csak az órán arra lettél figyelmes, hogy az egész társaság nevet egy tanári bakin vagy viccen, akkor ne tartsd meg magadnak! Ragadj tollat/billentyûzetet, és juttasd el a Fészek Szerkesztõségbe (Fõ épületbe a 025-ös mellett), vagy küldd el az arikopi@ feszek.pte.hu címre!

XVIII. évfolyam 1. szám


FĂŠszek World Tour: London


18. évf. 01. szám - Gólyatábori Fészek (2010-08-25)  

A 18. évfolyam 1. lapja- Gólyatábor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you