Page 1

Festival projektového řízení

PRŮVODCE FESTIVALEM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 21-22/11/2013 DOX Praha © 2013 Economia, a.s. Všechna práva vyhrazena


Káva, tělo a duše


SLOVO ÚVODEM Když jsme se loni rozhodli uspořádat první ročník soutěže Projektový manažer roku, bylo naším cílem především upozornit na práci projektových manažerů jakožto profese, jejíž význam rok od roku stoupá, ale jejíž potřebnost stále ještě mnozí nedokážou docenit. To se myslím podařilo. Stále více firem a organizací si uvědomuje nezastupitelnost profesionálního vedení projektů a stále více top manažerů již disponuje dostatečným povědomím o tom, co může kvalitní projektový manažer firmě nabídnout. Po loňském úspěšném prvním ročníku jsme se samozřejmě rozhodli v soutěži pokračovat a na galavečeru, který se uskuteční 21. listopadu v centru současného umění DOX, budou i letos vyhlášeni nejlepší manažeři projektů, nejúspěšnější projekty a oceníme i nejlepší studentské projekty. Zásadní změnou je však to, že soutěž v letošním roce doplní vrcholná dvoudenní mezinárodní konference Festival projektového řízení. Na jeho přípravě se tentokrát podílely všechny tři klíčové organizace, které se v České republice problematice projektového řízení věnují: Společnost pro projektové řízení, Česká komora PM a Komora projektových manažerů. Výsledkem této spolupráce je mimořádně kvalitní program, který nabízí přednášky o nejnovějších trendech v oblasti projektového managementu, případové studie úspěšných projektových realizací i řadu praktických workshopů, kde si budou moci účastníci konference promluvit se špičkovými profesionály o problémech a úskalích, které s sebou řízení projektů nese. Samozřejmým bonusem pak je možnost setkat se s kolegy z celé republiky a navázat osobní vztahy s těmi, kteří každý den řeší stejné problémy jako vy. Věříme, že každý z vás najde v programu pro sebe něco užitečného a zajímavého a jménem hlavního mediálního partnera bych ráda všem popřála dva inspirující a příjemné dny na Festivalu. PhDr. Jarmila Frejtichová šéfredaktorka odborného časopisu Moderní řízení

POŘADATELÉ FESTIVAL PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Pořadatel: Economia, a.s. Za podpory: Společnost pro projektové řízení Česká komora PMI Komora Projektových Manažerů

SOUTĚŽ PROJEKTOVÝ MANAŽER ROKU Pořadatel: Společnost pro projektové řízení Spolupořadatel: Economia, a.s. Záštita nad událostmi: Svaz průmyslu a dopravy Čeké republiky

ON LINE: Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály www.dropbox.com / Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013

Moderní řízení Produkce: Publiq Tisk: BOOM Tisk


PREZIDENTI VÍTAJÍ NA FESTIVALU

Na přípravě festivalu projektového řízení se podílí tři nejvýznamnější organizace, které se v České republice věnují problematice projektového řízení: Společnost pro projektové řízení, Česká komora PMI a Komora Projektových Manažerů. Jejich vrcholní představitelé Vás zvou na tuto ojedinělou událost.

MICHAEL MOTAL

SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Velmi mne těší, že vás mohu přivítat na Festivalu projektového řízení, nezávislé přehlídce aktuálních trendů, informací i novinek ze světa projektového řízení. Festival vnímám nejen jako odborné setkání, ale i společenskou událost. Je to akce, kde se můžete setkat s pestrou skupinou profesionálních projektových manažerů, podporovatelů i nadšenců projektového řízení napříč odvětvími i fanoušky různých mezinárodních standardů. Je to akce, kde je mnoho zajímavých lidí. Navíc je toto setkání spojené i s vyhlášením výsledků letošního ročníku soutěže Projektový manažer roku. Soutěže, která si klade za cíl hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery, manažerky a projekty. Jsem přesvědčen, že právě propojení festivalu a soutěže dává této akci nádech jedinečnosti. Můžete si nejen vyposlechnout zajímavé lidi, ale lze se i setkat se soutěžícími. Tedy s lidmi, kteří se nebojí ukázat výsledky své práce a porovnat je s ostatními. Právě kvůli takovémuto pestrému propojení teorie a praxe, pohledům různých „škol“ projektového řízení, propojením různých oborů, ve kterých se projektový management využívá se Společnost pro projektové řízení, o.s. rozhodla aktivně tento festival podpořit.

Ing. Michael Motal Společnost pro projektové řízení

Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se o letošní ročník Festivalu i Soutěže zasloužili. Organizačnímu týmu, týmu expertů, řečníkům i soutěžícím. A samozřejmě i všem obchodním partnerům, bez jejichž podpory by realizace obou akcí byla těžko realizovatelná.

IGOR LUHAN

ČESKÁ KOMORA PMI

Projektový manažer se nerodí. Každý projektový manažer musí projít celou cestu od svých učednických let až do etapy, kdy se stane skutečným odborníkem, za nímž chodí na radu jeho kolegové a na jehož práci a výsledky se spolehnou i ti nejnáročnější zákazníci. A celá tato profesní pouť je podmíněna tím, že neustále sbírá zkušenosti a informace. Nejen ze svých úspěchů a neúspěchů, ale i od okolí. Věříme, že široký záběr v tématech a její zaměření na trendy v projektovém řízení nepochybně osloví celou komunitu projektových manažerů, od začátečníků až po ty nejzkušenější a elitní. Zároveň věřím, že aktivní účast České komory PMI přinese účastníkům festivalu zajímavé informace a obohacující zážitek.

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP Česká komora PMI

MARTIN KLUSOŇ

KOMORA PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

Projektové řízení už není jen okrajovou záležitostí několika společností ani doménou velkých IT firem. Řemeslo projektových manažerů si vydobylo svou pozici i díky neustále komplexnějším projektům a zrychlující dodávce. Proto nás těší, že téma projektového řízení v poslední době rezonuje, což potvrzuje i samotné konání Festivalu projektového řízení 2013. Už samotný fakt, že festival proběhne, je velmi pozitivní krok vůči projektovým manažerům, ale i širší veřejnosti. Pokud vás zajímá výměna zkušeností, aktuální trendy z oblasti projektového řízení či zkušenosti z praxe, pak si vychutnejte Festival společně s námi. Srdečně vás vítáme.

Martin Klusoň Komora Projektových Manažerů


POŘADATELÉ A ZÁŠTITA SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ O.S. POŘADATEL SOUTĚŽE A SPOLUPOŘADATEL FESTIVALU

Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) je člensky největší organizací profesionálních projektových manažerů v České republice. SPŘ je neziskovou organizací a největší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. SPŘ sdružuje projektové manažery všech uznávaných standardů a metodik a sama certifikuje dle standardů International Project Management Association (IPMA). Hlavními funkcemi SPŘ jsou implementace mezinárodních standardů a norem do národního prostředí, šíření projektové kultury a povědomí, partnerství v nastavování principů projektů či posuzování kvality projektových záměrů.

ECONOMIA A.S.

POŘADATEL FESTIVALU A SPOLUPOŘADATEL SOUTĚŽE Economia, a. s. je nakladatelská společnost vydávající ekonomická a odborná periodika v České republice. Economia je zakládajícím členem Unie vydavatelů a členem Evropské asociace ekonomického tisku (European Business Press). Náklady vydávaných titulů audituje ABC ČR. Economia je vydavatelem deníku Hospodářské noviny a týdeníku Ekonom, Respekt, Marketing & Media, Obchodní věstník. Economia je dále vydavatelem těchto odborných titulů: Bankovnictví, Business Spotlight, FP-finanční poradce, Finanční Management, HR Management, Moderní Obec, Moderní Řízení, Právní rádce. Internetová divize Economia zajišťuje provoz více než dvou desítek zpravodajských a odborných webů spojených v projektu www.iHNed.cz.

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ZÁŠTITA UDÁLOSTI

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největší nestátní, dobrovolná, nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Svaz reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice a hájit společné zájmy svých členů.

MODERNÍ ŘÍZENÍ

ZÁŠTITA ODBORNÉHO ČASOPISU Odborný měsíčník o nových trendech v řízení - manažerský digest. Přináší zahraniční i domácí know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů, analýzy a výsledky průzkumů, případové studie a zkušenosti z řízení firem.


FESTIVAL DÁLE PROFESNĚ PODPORUJÍ ČESKÁ KOMORA PMIProfesní organizace v oblasti projektového řízení.

KOMORA PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ Profesní organizace v oblasti projektového řízení.

 O FESTIVALU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Průřezová přehlídka představí vrcholnou formu setkání profesních organizací a profesionálních manažerů v oblasti projektového řízení, manažerů informačních a komunikačních technologií, řídících pracovníků a majitelů vzdělávacích, konzultačních a personálních společností a manažerů aktivně realizujících profesionální projektové řízení projektů napříč celou podnikatelskou sférou. Věříme, že tato akce přispěje k autonomnímu rozvoji a propagaci projektového řízení v České republice, k výměně zkušeností nad aktuálními trendy i k navazování spolupráce a vytváření nových sítí v oblasti projektového řízení. Festival se uskuteční pouze v letošním roce.

Festival projektového řízení

O SOUTĚŽI PROJEKTOVÝ MANAŽER ROKU Soutěž již druhým rokem vyhlašuje organizace profesionálních projektových manažerů, Společnost pro projektové řízení, v přímé spolupráci s vydavatelstvím Economia. Posláním soutěže je upozorňovat na nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery, manažerky a samotné projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, napříč všemi odvětvími a mezinárodně uznávanými standardy projektového řízení (IPMA, Prince2 a PMI) v ČR. Soutěž představuje aktuální trendy projektového řízení, prezentuje praktické znalosti a kompetence v řízení a realizaci reálných projektů a přináší tak ucelený obraz dění ve světě projektů. 


PARTNEŘI GE MONEY BANK A.S. GENERÁLNÍ PARTNER

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR. Své služby a produkty orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. GE Money Bank je v Česku jedničkou v podpoře zemědělců a potravinářů, kterým vedle řady produktů nabízí expertní poradenství a pomoc při přípravě projektů a žádostí o evropské či státní dotace. GE Money Bank je předním bankovním inovátorem v Česku. Jako první nabídla svým klientům NFC platební karty v mobilu bez omezení a zdarma. Produkty GE Money Bank se pravidelně umisťují na předních příčkách celostátních soutěží finančních institucí. Zárukou stability a důvěryhodnosti GE Money Bank je její členství v General Electric, třetí největší firmě na světě. 

AUTOCONT CZ A.S. HLAVNÍ PARTNER

Společnost AutoCont CZ a.s. jako významný český dodavatel IT technologií působí aktivně v oblasti projektového řízení. Dodávky rozsáhlých informačních systémů i menších celků jsou za účelem zajištění kvality řízení realizovány pomocí projekt managementu. Specifickou oblastí v portfoliu AutoCont je implementace systémů na podporu projektového řízení, které se věnujeme od roku 2002. Za tuto dobu AutoCont realizoval desítky implementací systémů Enterprise Project Management na platformě Microsoft Project Server a vyvinul řadu rozšiřujících modulů a vlastních komponent podporujících nejlepší praxi řízení projektů, které dále rozvíjí. Realizované projekty procházejí napříč průmyslovými odvětvími (automobilový průmyslu, finanční instituce, telekomunikace, stavebnictví, utility ad.) i veřejnou a státní správou. Pro implementaci řešení EPM disponuje společnost AutoCont specializovaným týmem certifikovaných odborníků a zázemím předního českého dodavatele služeb v oblasti IT. Získáním specializovaných certifikací a prokázáním úspěšných implementací (včetně mezinárodních) dosáhla společnost AutoCont CZ a.s. certifikace Microsoft Partner pro oblast “Gold Project and Portfolio Management”.

MICROSOFT S.R.O. HLAVNÍ PARTNER

Microsoft drží v současné době suverénní první místo na světě mezi softwarovými firmami. Jejich nejvýznamnějším produktem je operační systém Windows, který společnost vyvíjí a zdokonaluje již od roku 1995. Nejnovější verze, Windows 8, kterou společnost vydala v loňském roce, je prvním MS operačním systémem kompatibilním s dotykovými zařízeními. Společnost se v rámci charitativní činnosti věnuje celosvětovému projektu Potenciál bez hranic, v České republice spolupracuje Microsoft například na projektu Bezpečný Internet.cz.


PARTNEŘI SHINE Consulting S.R.O. HLAVNÍ PARTNER

Špičková česká poradenská a vzdělávací společnost zaměřená ve dvou divizích na rozvoj projektové kultury a manažerského a osobnostního rozvoje. Připravujeme k mezinárodní certifikaci projektových manažerů i organizací. Na české i mezinárodním trhu působíme již od roku 1996. Zkušenosti a mezinárodní know-how nabízíme česky i anglicky, zakázkově i formou otevřených kurzů v obou divizích. Naše metodiky jsou kompatibilní s mezinárodními standardy IPMA®, PMI®, Prince2 a ČSN ISO 10006. DIVIZE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Rozvoj znalostí a dovedností projektových manažerů Příprava na recertifikace IPMA® / PMI® Nastavení systému projektového řízení Podpora realizace konkrétních projektů DIVIZE MANAŽERSKÉHO A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE Emoční (vnitřní) leadership Osobnostní rozvojové programy Rozvoj klíčových kompetencí manažerů Manažerské komunikační a prezentační dovednosti HR poradenství Programy SHINE Consulting jsou jako jediné v České republice akreditovány pro certifikaci a recertifikaci IPMA® A, B, C, D a současně i akreditace PMI®. Metodiky a postupy společnosti SHINE Consulting jsou kompatibilní s mezinárodními standardy IPMA®, PMI®, Prince2 a ČSN ISO 10006. V rámci rozvojových programů využívá společnost produktů SHINE Project Management Academy®, zavedenou registrovanou značku s řadou referencí a Advanced Academy. Silný, široký a zkušený tým senior lektorů a konzultantů, kteří nejenom školí projektové řízení, ale zároveň pomáhají nastavit procesy spojené s řízením projektů také sami projekty aktivně řídí. Jsou certifikovaní/akreditovaní na nejvyšší úrovni. Konzultanti SHINE Consulting jsou certifikováni na úrovních IPMA® Level A, B a PMP®. Tři z lektorů jsou zároveň zkoušejícími IPMA® a spoluvytváří standardy testování v ČR. Společnost působí na trhu přes 17 let a o kvalitě jejich práce hovoří řada významných referencí spokojených klientů SHINE. Prověřená flexibilita, rychlost, ochota a klientský, konzultační přístup. Špičkové programy a workshopy s mezinárodní akreditací a současně široká nabídka. Propracovaná metodika tréninku a podpora přenosu znalostí do praxe. Vlastní kvalitní školící prostory v Praze - Dejvicích.


PARTNEŘI BOOM TISK S.R.O. PARTNER

Tiskárna BOOM TISK patří již několik let mezi nejvýznamnější polygrafické podniky v ČR. Jako jedna z mála firem se soustředí na dodání komplexního řešení v oblasti ofsetového a digitálního tisku, ale svým klientům poskytuje také servis v oblasti přípravy projektů, dokončujícího zpracování a řešení distribuce. To vše v co možná nejkratších lhůtách. Náš slogan “Méně peněz, méně času, méně starostí - Méně než běžná tiskána” přesně vystihuje charakter našeho přístupu ke klientovi. Firma byla založena v únoru 1995 a v následujících letech zaznamenala raketový růst. Dnes je BOOM TISK jednou z nejmoderněji vybavených a největších producentů hybridních tiskovin ve střední Evropě s kapacitou 1 mil. plnobarevných digitálních stran a 4,8 mil. ofsetových stran denně! Produkuje pro nejnáročnější nadnárodní i českou klientelu s důrazem na maximální péči o zákazníka a poskytnutí komplexních služeb.

ZA PODPORY Společnost Nestlé Nespresso SA, světový průkopník a odborník na trhu s porcovanou kávou nejvyšší kvality. S vedením ve městě Lausanne ve Švýcarsku a více než 8000 zaměstnanci má společnost Nestlé Nespresso SA zastoupení v takřka 60 zemích světa. V roce 2012 tato společnost provozovala světovou maloobchodní síť 300 exkluzivních butiků. Chcete-li se dozvědět více informací, navštivte stránky www.nespresso.com/cz. Nespresso je také dodavatelem profesionálních řešení šitých na míru pro firmy všech velikostí a hotelů a restaurací. Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již 22 let. Grada Publishing si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné a populárně-naučné literatury. Nabídka pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. V produkci Grady nechybí ani překlady významných zahraničních titulů. Součástí nakladatelské strategie společnosti je přinášet odborníkům, studentům i širší odborné veřejnosti aktuální informace a znalosti, včas, a také v maximální odborné kvalitě a dostupnosti. Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek je světoznámý český výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel. Jeho díla je možné nalézt v mnoha stálých sbírkách světových galerií a muzeí. Realizátor skleněného domu v Hamburku, nizozemského muzea národního umění v Den Bosch, pařížských butiků Karla Lagerfelda. Držitel Německé ceny za architekturu, Rytíře umění a literatury Francouzské republiky a držitel Ceny za užité umění a architektury prince Bernharda. Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je zvyšovat kvalitu českého vysokého školství, především prostřednictvím vzdělávání a podpory aktivních vysokoškolských studentů. ACSA existuje 11 let a za tu dobu pomohlo tisícům mladých lidí, kteří díky jeho službám mohli svoji práci pro druhé vykonávat lépe a efektivněji, především však s úsměvem na tváři a bez zbytečných starostí. Kromě podpory vysokoškolských studentů vzděláváme zaměstnance veřejné správy v různých oblastech, díky čemuž mohou svým občanům poskytovat kvalitnější služby. Své služby orientované především na kvalitu poskytujeme samozřejmě i řadě firem. Důležitou součástí činnosti, již od vzniku ACSA, je systematické vzdělávání a rozvíjení projektového řízení. Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz již více než 20 let radí lidem a organizacím a učí je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci. Propojuje odborníky nejen z neziskového světa, ale také podnikatele, obchodníky a veřejnou správu. Svých cílů dosahujeme nejen poskytováním vzdělávacích služeb, ale také prostřednictvím informačních aktivit a publikační činností. Provozujeme specializovanou veřejnou knihovnu, spravujeme katalog neziskovek a databázi finančních zdrojů, vydáváme pravidelný grantový kalendář, organizujeme každoroční soutěž veřejně prospěšných kampaní Žihadlo roku, zprostředkováváme odborné konzultace a vydáváme elektronický měsíčník Svět Neziskovek.


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Hlavní mediálním partnerem akce je odborný měsíčník o nových trendech v řízení - manažerský digest Moderní řízení. Přináší zahraniční i domácí know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů, analýzy a výsledky průzkumů, případové studie a zkušenosti z řízení firem.

firemní sociolog vedení a vztahy ve firmě

Inzerce

AutoCont Enterprise Project Management představuje kompletní sadu softwarových nástrojů pro podporu projektového řízení AutoCont EPM pomáhá řídit 

Rozvojové a strategické projekty

Vývoj nových produktů

Investiční a stavební projekty

Projekty zavádění nových technologií

Výzkum a vývoj

Projekty ve veřejné správě

Marketingové kampaně

www.autocont.cz/epm


AutoCont Enterprise Project Management (EPM) představuje kompletní sadu softwarových nástrojů pro podporu projektového řízení. Nástroje AutoCont EPM podporují efektivní plánování, řízení a monitoring projektů včetně řízení portfolií v souladu se strategickým plánem organizace. Umožňují správu projektových informací, dokumentů, problémů a rizik na jednom místě a minimalizují pracnost jejich aktualizace. Řešení pomáhá organizacím, které poskytují služby nebo dodávky formou projektů, zvyšovat efektivitu práce a dodávat kvalitní produkty při dodržení termínu a rozpočtu.

Microsoft Project Server 2013  Rychlé zahájení práce  Přístup téměř odkudkoliv  Strategické řízení a optimalizace

zdrojů

 Zlepšení řízení & kontroly  Efektivnější komunikace  Nalezení & sdílení informací  Rozhodování na základě sdílených dat  Zlepšená správa IT  Rychle přizpůsobitelné a inovovatelné

www.autocont.cz/epm

AutoCont je držitelem nejvyšších kompetencí pro implementaci a podporu systému Microsoft Project & Portfolio Management a lídrem na českém trhu v této oblasti. Námi dodaná řešení úspěšné podporují projektové řízení v desítkách rozsáhlých organizací i v malých týmech, ve veřejném sektoru i v komerční sféře.


TÝM EXPERTŮ ČLENOVÉ TÝMU EXPERTŮ PROCES VÝBĚRU ČLENŮ HODNOTÍCÍHO TÝMU

FINALISTÉ SOUTĚŽE PROJEKT ROKU NEZISKOVÝ A STUDENTSKÝ PROJEKT ROKU


ČLENOVÉ TÝMU EXPERTŮ ING. MICHAL OPAT

MANAŽER TÝMU EXPERTŮ, AQUASOFT S.R.O. Ing. Michal Opat je certifikovaný projektový manažer IPMA Level B, PRINCE 2®, první vítěz hlavní kategorie Projektový manažer roku 2012 a novopečený viceprezident Společnosti pro projektové řízení, o.s. Řízení projektů se věnuje více než 12 let. Během své praxe řídil řadu složitých a komplexních projektů, především v oblasti integrace a vývoje specifických informačních systémů na zakázku v oblasti státní správy. Pracuje ve společnosti Aquas oft, spol. s r.o. na pozici Manažera divize, kde tedy vedle odpovědnosti za řízení projektů odpovídá i za jednu divizi společnosti z pohledu jejího organizačního řízení a výrobní realizaci přiděleného obchodního objemu. Michal Opat vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu elektrotechniky a informatiky.

ING. MIROSLAVA BUCHBAUEROVÁ ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

Pracuje ve společnosti Český Aeroholding, a. s. dříve ve společnosti Letiště Praha, a. s., jako projektová manažerka v oddělení ICT, kde tuto pozici zastává od března roku 2000. Řídila komplexní projekty implementací ICT systémů, např. Geografický informační systém, ICT Service Desk, včetně základních ITIL procesů, Document Management System, včetně napojení na ISDS, projekt implementace Elektronické spisové služby nebo v poslední době také projekt dosažení souladu s PCI DSS standardy. Při výstavbě Terminálu 2 v letech 2004 až 2006 vedla a koordinovala projekty výstavby infrastruktury pro GSM operátory a infrastruktury pro bezdrátovou síť. Je certifikovaným projektovým manažerem stupně C podle standardu IPMA a členem Společnosti pro projektové řízení, kde zastává funkci Manažera kvality a člena Odvolací komise certifikačního orgánu SPŘ. Před příchodem na letiště pracovala několik let v redakci časopisu PC Magazine Czech Edition. Je absolventem ČVUT, Fakulty strojní a inženýrské, obor Přesná mechanika a optika. Svoji původní profesi vykonávala v opticko-mechanické konstrukční kanceláři státního podniku Křižík (ZPA) do roku 1992.

ING. TOMÁŠ HANZLÍK ZENTIVA GROUP, A.S.

Vystudoval obor chemické inženýrství na VŠCHT v Praze a je certifikovaným projektovým manažerem IPMA Level C. V rámci své profesní praxe se účastnil investičních projektů v Rusku a Bělorusku v odvětví plynárenského a chemického průmyslu. Několik let pracoval pro britské a americké petrolejářské společnosti v Londýně v oblasti projektové přípravy a návrhu rafinérských komplexů v Indii (pro společnost Bechtel Corporation) a Kuvajtu (pro společnost Worley Parsons). V rámci profesního rozvoje poskytoval konzultace na Dalian Institute of Chemical Physics (pro společnost BP) jako součást programu Clean Energy. Po návratu do České republiky pracuje na projektech v oblasti biotechnologického a nyní farmaceutického průmyslu na pozici Global Project Manager. Tomáš Hanzlík je členem České společnosti chemického inženýrství (ČSCHI).

ING. TOMÁŠ HAMR NEZISKOVKY.CZ

Absolvent ČVUT v Praze (Fakulta elektrotechnická) a UMIST Manchester (Study stay under Phare). Člen správní rady Neziskovky.cz, viceprezident ČIMIB a člen Komory projektových manažerů působí jako výkonný ředitel a senior projektový manažer v poradenské společnosti Conceptica, s.r.o. V minulosti působil jako lektor ve společnosti Gopas a.s., ale také jako obchodní ředitel a člen představenstva WEBCOM a.s., či obchodní ředitel společnosti Levi Systems a.s. Ve svých profesních činnostech se zaměřuje na řízení projektů (vývoj, implementace/Roll-out, ERP), bezpečnost IT, školení a trénink nebo projektové kanceláře a metodiky. Řídil řadu rozsáhlých projektů ve státním sektoru i zdravotnictví, např. Smart administration pro Ministerstvo kultury ČR. Řízení projektu transformace informatiky při slučování Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu a zároveň přechod PF ČR na organizační složku státu nebo řízení projektu Centrální ekonomický systém řízení pro Pozemkový fond ČR. Vedoucí projektu a hlavní konzultant Auditu informatiky pro WOOD & CFS a také krizový projektový manažer projektu DATAX, krizového řízení nasazení ERP systému pro 800 uživatelů pro společnost Datart, a.s. Je držitelem PRINCE2® Foundation 2013 a PRINCE2® Practitioner 2013.


ČLENOVÉ TÝMU EXPERTŮ ING. TOMÁŠ KLEIN, PMP SHINE CONSULTING, S.R.O.

Absolvent VUT-FSI v Brně, je soudním znalcem, certifikovaným projektovým manažerem PMI – Project Manager Professional s více jak 10ti letou praxí v řízení mezinárodních i národních projektů a vedení týmů. Je členem Společnosti pro projektové řízení a České komory PMI, kde působil v kontrolním výboru. V současné době působí jako lektor-konzultant řízení projektů a zavádění či rozvíjení projektové kultury napříč oborovým spektrem, např. strojírenství, farmaceutický průmysl, finanční sektor, telekomunikace, automobilový průmysl. Spolupracuje s firmou Shine Consulting, s.r.o.

ING. ŠTĚPÁN KOUBA

ARBES TECHNOLOGIES, S.R.O. Ředitel divize bankovních systému společnosti ARBES Technologies a certifikovaný projektový manažer IPMA Level B. Projektovému řízení se věnuje více jak 8 let. Během své praxe se zaměřil na řízení rozsáhlých a komplexních projektů implementace kritických bankovních systémů. Z pozice ředitele divize je zodpovědný za dlouhodobý rozvoj core banking systému ARBES OBS včetně jeho expanze do zahraničí (např.: Portugalsko, Latinská Amerika, Střední a východní Asie, Východní Evropa) a realizace několika inovativních projektů v bankovním sektoru (jako je implementace nové banky AirBank). Štěpán Kouba vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu Financí a účetnictví.

RNDR. ONDŘEJ KRAJÍČEK Y SOFT CORPORATION, A.S.

Ondřej Krajíček vystudoval, učil a pracoval v letech 1999 - 2007 na Masarykově Univerzitě, Fakultě informatiky a Ústavu výpočetní techniky (Institute of Computer Science). Absolvoval magisterský studijní program (Aplikovaná informatika) a v rámci studijního programu Informatika dosáhl titulu RNDr. Během studia prošel mimo jiné spoluprací s několika společnostmi (absolvoval např. Manager Shadowing ve společnosti Microsoft Česká Republika). Byl členem mezinárodní sítě excellence CoreGrid a participoval na výzkumném záměru Fakulty informatiky a sdružení CESNET, z.s.p.o. Od roku 2007 pracuje ve společnosti Y Soft Corporation, a.s. Nejprve v roli ředitele oddělení vývoje (General Manager of R&D), později se změnou právní formy jako člen představenstva odpovědný za R&D. Na této pozici řídil růst oddělení R&D, strategické vývojové projekty, zavádění nových technologií, a jejich implementaci u klíčových zákazníků a budování některých částí interní IT infrastruktury. V jedné z řídících rolí se podílel na ustavení a řízení OEM spolupráce se společnostmi z USA a Japonska. Na konci roku 2012 přijal novou roli ředitele výzkumu (opět pozice v představenstvu společnosti), která je více orientována na strategické projekty a řízení technologie. Dnes se věnuje především roli hlavního architekta, supervizi a řízení klíčových strategických projektů (implementace SafeQ u globálních zákazníků, zavádění nových produktů a technologií). Typický rozsah projektu se kterým pracuji je implementace u globálního zákazníka v několika zemích / na různých kontinentech, vč. zavádění nové technologie nebo verze produktu, ve kterém jsou zapojeny týmy vývojářů, inženýrů kvality, technických konzultantů a projektových manažerů. Prošel různými školeními, certifikacemi (IPMA level C, CSM/CSPO ve ScrumAlliance) a zkušenostmi (je členem IT Committee AmCham Česká Republika a AmCam Plus Club). Jeho celoživotním cílem je elegantně řešit zdánlivě neřešitelné problémy a vhodně kombinovat teorii s praktickými zkušenostmi. Na své práci si nejvíce cení otevřené komunikace se zákazníky, bez nutnosti sobě či jim cokoliv předstírat.

ING. ZBYNĚK KREBS

E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. Absolvent ČVUT-FEL, obor ASŘ (Automatizované systémy řízení). Certifikovaný PM dle IPMA – B. Manažer projektu roku 2012 na straně zákazníka. Od roku 2006 člen SPŘ, zkušební komisař Certifikačního orgánu IPMA. Aplikovanému projektovému řízení v oblasti ICT se věnuje více než 15 let. Vedl desítky projektů implementace podnikových informačních systémů pro bankovnictví, pojišťovnictví, ve výrobních podnicích a energetice a to jak doma tak v zahraničí. V současnosti je Program manažerem mezinárodního programu „Smart Grid“ zaměřeného na implementaci informačních systémů pro tzv. chytré energetické sítě v největší soukromé energetické společnosti v Evropě - E.ON IT Czech republic, s.r.o.


ČLENOVÉ TÝMU EXPERTŮ ING. VLASTIMIL POLÁČEK, PMP AUTOCONT CZ, A.S.

Absolvent FP a FEI VUT v Brně, je certifikovaným projektovým manažerem (PMI; The George Washington University - Master’s Certificate in Project Management; Microsoft Certified Professional) s více než 14ti letými zkušenostmi z projektového řízení a informačních technologií. Působí jako manažer v oblasti Enterprise Project Management (EPM) ve společnosti AutoCont CZ, a. s. Má bohaté zkušenosti z konzultační podpory a implementace systémů EPM ve firmách z řady oborů, například v oblasti telekomunikací, bankovnictví a automobilového průmyslu.

ING. RICHARD ŘEHOŘEK, MBA SANTÉ GROUP, S.R.O.

Richard Řehořek pracuje na pozicích Koordinátor projektů a Project Manager ve skupině SANTÉ GROUP (soukromá zdravotnická síť pro poskytování vysoce kvalifikované zdravotnické péče ve všech medicínských oborech po celé ČR), kde má na starosti plošné vnitrofiremní zavedení projektového řízení a projektový management přímo svěřených projektů. V minulosti pracoval na pozicích Chief A&D Manager v softwarové společnosti, která se zabývá vývojem a dodávkami informačních systémů pro zdravotnictví či Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, o.s., kde měl na starosti provoz IT oddělení a projekt vývoje nového IS. Vystudoval technické obory Aplikovaná informatika na VŠFS, o.p.s. a Informační technologie a management na BIVŠ, a.s., manažerské vzdělání MBA získal na London International Graduate School, kde od téhož roku studuje v programu Executive DBA (PhD) obor Management. Je členem Společnosti pro projektové řízení, o.s. Je držitelem platných certifikací ISO 20000-1 (Internal Auditor IT Service Management), ISO 10006 (Projektový manažer), ISO 27001 (Information Security Manager - Internal Auditor), PRINCE2 Foundation a ITIL V3 Foundation.

ING. JAROSLAV ŠVEC

AKADEMICKÉ CENTRUM STUDENTSKÝCH AKTIVIT Absolvent FIT VUT v Brně a ředitel ACSA (Akademického Centra Studentských Aktivit), zakladatel a dlouholetý předseda Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně, mezinárodně certifikovaný projektový manažer (certifikát IPMA level B), lektor a poradce, bývalý viceprezident Společnosti pro projektové řízení, o.s. Má zkušenosti s řízením komplexních projektů v neziskové i komerční sféře a s přípravou mezinárodních dohod.

ING. VLADIMÍR VLACHOVSKÝ DELOITTE SECURITY, S.R.O.

V prostředí informačních technologií se pohybuje nepřetržitě již od dob svého vysokoškolského studia na Katedře počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Prošel několika firmami v oboru a působil také v zahraničí. Své více než 25leté zkušenosti získal při spolupráci s řadou významných podniků a institucí, kde se intenzívně využívají informační technologie, hlavně v rámci dlouholetého působení v poradenské společnosti Deloitte. Účastnil se velkého počtu rozsáhlých projektů pro významné organizace privátního i veřejného sektoru doma i v zahraničí a řadu z nich řídil. Zpracovával nejrůznější posudky, hodnocení, odborná stanoviska a studie proveditelnosti. Připravoval zadávací dokumentace a organi­zo­val zadávací řízení. Účastnil se implementací na straně dodavatele i na straně zákazníka. Dohlížel na kvalitu poskytovaných dodávek a služeb a kontroloval řádné a včasné plnění smluvních závazků dodavatelů. Navrhoval různá organizační a technicko-ekonomická opatření, procesy a měřítka výkonnosti, které pak pomáhal uvádět do praxe. Je senior projektovým manažerem IPMA Level B. Má osvědčení kvality projektového managementu ISO 10006. Je znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování produktů a služeb v informačních technologiích, a z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika se zvláštní specializací aplikační software a informační technologie v řízení podniků a institucí, produkty a služby v informačních technologiích, řízení a provádění projektů.


ČLENOVÉ TÝMU EXPERTŮ ING. MIROSLAV ZVRŠKOVEC, PMP GE MONEY BANK, A.S.

Vystudoval Telekomunikace na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Od roku 2008 pracuje pro GE Money Bank, kde nejprve absolvoval jeden z nejprestižnějších rozvojových leadership programů - Information Technology Leadership Program (ITLP), dvouletý program s komplexním zaměřením na projektový management a vedení lidí, a následně se stal členem PMO, kde působí dodnes v roli IT projektového manažera. Jeho klíčovou kompetencí je řízení a doručování strategických a celobankovních programů a projektů. Zároveň se podílí na správě a řízení portfolia projektů a aktivně pracuje na zlepšování celofiremní projektové kultury a metodiky včetně školení nových pracovníků. Je certifikovaným projektovým manažerem PMI – Project Management Professional.

PROCES VÝBĚRU TÝMU EXPERTŮ PROCES VÝBĚRU ČLENŮ HODNOTÍCÍHO TÝMU SOUTĚŽE PROJEKTOVÝ MANAŽER ROKU 2013

Vyhlašovatel a pořadatel Soutěže, Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) osloví aktivní profesní organizace v oblastech projektového řízení v České republice s výzvou k nominování svých kandidátů do hodnotícího Týmu expertů.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDOKLADY NA KANDIDÁTY Vysoká teoretická odbornost zocelená rozumně dlouhou a intenzivní praxí

Nositel certifikátu IPMA B ® nebo alespoň IPMA C ®, PgMP ® nebo alespoň PMP ®, případně PRINCE 2 Practitioner ® Místní a časová dostupnost s ohledem na Harmonogram soutěže

KONEČNÝ VÝBĚR TÝMU EXPERTŮ, BYL PROVEDEN TAK, ABY:

Byly relevantně zastoupeny všechny tři hlavní mezinárodní standardy projektového řízení (IPMA, PMI a PRINCE2) Byl zastoupen co největší počet různých oborů a oblastí profesní působnosti (po splnění základních kritérií).

JAK SE LETOS HODNOTÍ KATEGORIE PROJEKT ROKU, STUDENTSKÝ A NEZISKOVÝ PROJEKT ROKU Hodnocení je dvoukolové. Nejprve proběhne posouzení přihlášky a k ní připojené dokumentace Týmem expertů. Hodnocení z této části tvoří 50% celkového hodnocení. Výsledkem prvního kola je výběr a nominace pěti finalistů pro příslušnou kategorii soutěže.

Hlavními principy hodnocení jsou: - Přínos projektu svému okolí. - Realizace v souladu s dobrou praxí PM. - Vědomá práce s kuželem nejistoty, tedy:

Ve druhém kole provedl Tým expertů osobní návštěvu na místě realizace projektu a výsledkem bylo jeho hodnocení, které tvoří 50% celkového hodnocení.

• realizátoři i zadavatel projektu proaktivně přistupovali k měnícím se okolnostem, pracovali na bázi společné dohody, nikoli nátlaku, • cíl projektu, rozsah projektu i průběh realizace proaktivně upřesňovali tak, aby bylo dosaženo užitečného výsledku.

Výsledkem druhého kola je rozhodnutí Týmu expertů o vítězích a celkovém pořadí z nominovaných finalistů pro příslušnou kategorii soutěže.

- Efektivní vynaložení finančních prostředků, odměna realizátorům.


FINALISTÉ SOUTĚŽE PROJEKT ROKU ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ OTEVŘTE 13. KOMNATU Přihlašovatel

PAVEL HLAVÁČ (ZLATÝ PRUH POLABÍ, O.P.S.) O projektu Projekt řeší problém zatraktivnění běžných prohlídek na památkově chráněných objektech, hradech a zámcích. Díky zapojení příběhu, hry a kostýmované postavy je prohlídka zážitkem pro dospělé i děti. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na zapojených objektech. Jejich marketingové zviditelnění a zvýšení povědomí veřejnosti o tom, že prohlídky zámku není nutným zážitkem.

NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přihlašovatel

MILAN ŠVEŘEPA (3P CONSULTING, S.R.O.) O projektu Transformace ústavní péče představuje zásadní výzvu systému pomoci lidem se zdravotním postižením. Ústavní (velkokapacitní, koncentrovaná zařízení) nevyhovují potřebám uživatelům, právním podmínkám ani požadavkům na poskytování kvalitních sociálních služeb. Pro nápravu tohoto stavu je třeba provést transformaci těchto zařízení na podporu poskytovanou v komunitě – v běžném prostředí, v malých bytech či domech, organizovanou podle individuálních podmínek a potřeb uživatelů. Česká republika má více než 400 ústavních zařízení pro lidi s postižením, žije v nich přes 16 tisíc lidí, z toho 1 tisíc dětí. Z hlediska transformačních změn je tedy na začátku. Z tohoto důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo projekt Podpora transformace sociálních služeb. Ten navazuje na vládou schválenou koncepci transformace a zaměřuje se na pilotní provedení transformačních změn ve vybraných ústavních zařízeních. Projekt byl podpořen programem OP LZZ, zahájen v roce 2009 a ukončen 2013.

INTEGRACE DOHLEDOVÝCH SYSTÉMŮ A CMDB Přihlašovatel

JAROSLAV JIČINSKÝ O projektu Projekt vznikl jako reakce na sloučení společností ČEZDATA a ČEZNET, kdy vznikla rozsáhlá IT infrastruktura, která byla dozorována řadou nástrojů od různých výrobců. Cílem projektu bylo centralizovat události generované různými nástroji do jedné dohledové konzole, zajistit jejich obohacování o další informace potřebné pro jejich řešení a vybudování CMDB včetně procesní podpory. Dalším cílem bylo vybudovat podporu pro publikaci katalogu služeb a sledování jejich plnění. Ve finále pak maximální automatizace celého procesu poskytování IT služeb od objednání po dodávku a následnou fakturaci. Projekt byl výjimečný svým rozsahem, komplexností a spojením procesní a technologické oblasti do jednoho řešení.


FINALISTÉ SOUTĚŽE PROJEKT ROKU U NÁS DOMA TŘÍDÍME! Přihlašovatel

LUCIE HALAKUCOVÁ O projektu Projekt vznikl jako reakce na poptávku spol. EKO-KOM na předložení návrhů pro zajištění aktivit k propagaci třídění odpadů ve vybraných městech Středočeského kraje. Zadavatel každým rokem uvolňuje finanční prostředky na zlepšení kvality třídění odpadu a zvýšení procenta zapojených občanů do třídění odpadu. Předcházející statistiky ukázaly, že je velký rozdíl v množství vytříděných odpadů mezi jednotlivými městy. Proto pro Středočeský kraj vybral 3 města s nízkými hodnotami množství vytříděného odpadu. Pro tyto města měla být vytvořena aktivita, která tuto problematiku zlepší.

FINALISTÉ SOUTĚŽE NEZISKOVÝ A STUDENTSKÝ PROJEKT ROKU CULTUREA Přihlašovatel

JAN PTÁČNÍK (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIÍ) O projektu Projekt vznikl jako reakce na poptávku spol. EKO-KOM na předložení návrhů pro zajištění aktivit k propagaci třídění odpadů ve vybraných městech Středočeského kraje. Zadavatel každým rokem uvolňuje finanční prostředky na zlepšení kvality třídění odpadu a zvýšení procenta zapojených občanů do třídění odpadu. Předcházející statistiky ukázaly, že je velký rozdíl v množství vytříděných odpadů mezi jednotlivými městy. Proto pro Středočeský kraj vybral 3 města s nízkými hodnotami množství vytříděného odpadu. Pro tyto města měla být vytvořena aktivita, která tuto problematiku zlepší. Projektové manažerky

KATEŘINA ČERNÁ, ŽANETA KONEČNÁ (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ) Projekt zastřešuje přípravu a organizaci dvoudenního kulturního festivalu Culturea. Jedná se o festival zaměřený na poznávání jiných kultur, letošní ročník se uskutečnil festival poprvé a to s prezentací kultur Japonska a Itálie. Díky Culturei jste ve Zlíně mohli jeden den ochutnat sushi přímo z rukou sushi mistra a hned další den si pochutnat na italských lahůdkách připravených italským šéf kuchařem RicardemLucque. Na programu byly workshopy (kaligrafie, origami, kurz přípravy alternativní kávy…), kinematografie, divadlo a živé šachy, které se ve Zlíně uskutečnily poprvé. Festival Culturea patří pod Komunikační agenturu (Komag) Univerzity Tomáše Bati. Cílem Komagu je umožnit studentům uplatnit teoretické znalosti v praxi díky projektům, které studenti sami vedou a organizují. Projekt řeší problém zatraktivnění běžných prohlídek na památkově chráněných objektech, hradech a zámcích. Díky zapojení příběhu, hry a kostýmované postavy je prohlídka zážitkem pro dospělé i děti. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na zapojených objektech. Jejich marketingové zviditelnění a zvýšení povědomí veřejnosti o tom, že prohlídky zámku není nutným zážitkem.


FINALISTÉ SOUTĚŽE NEZISKOVÝ A STUDENTSKÝ PROJEKT ROKU MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADELNÍCH ŠKOL SETKÁNÍ / ENCOUTER 2013 Přihlašovatel

TEREZA KOUDELOVÁ (DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Projektové manažerky

TEREZA KOUDELOVÁ, ANNA STRÁNSKÁ (DIVADELNÍ FAKULTA JAMU V BRNĚ) O projektu Projekt zastřešuje přípravu a organizaci mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUTER 2013. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá již od jeho prvního ročníku v tom, že hlavními organizátory jsou studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (DIFA JAMU). Myšlenka samotného festivalu vznikla z potřeby zakladatelů setkávat se s dalšími divadelními profesionály a studenty divadelních škol a vytvořit z města Brna centrum kulturního (a především divadelního) dění. Tato přehlídka tvůrčí činnosti mladých umělců se stává každým rokem prestižnější, především díky bohaté účasti studentských souborů divadelních škol ze všech koutů světa. Do Brna pravidelně míří divadelníci ze zemí Visegrádské čtyřky a také sem již zavítaly soubory z Jižní Koreje, Kolumbie, Filipín, Spojených států amerických, Íránu a mnoha dalších zemí. Již třiadvacátý ročník festivalu se odehrál od úterý 16. dubna do soboty 20. dubna 2013 na pěti brněnských scénách. Ze známých osobností jej podpořili např. Pavel Liška, Jana Plodková, Pavel Zedníček či Arnošt Goldflam.

VEŠKERÝ OBSAH FESTIVALU DOSTUPNÝ

ON LINE

Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály, Fotografie, Video záznamy a další

www.dropbox.com Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013


Festival projektového řízení FESTIVALOVÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠKY WORKSHOPY

ČASOVÝ ROZVRH PROGRAMU


CERTIFIKACE V OBORU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ MOŽNOSTI V ČR 21/11/2013; 09:00 hod (30´) Certifikace… Certifikace? Certifikace! K čemu je vlastně dobrá? Kterou vybrat? Jak se liší certifikační proces u jednotlivých „certifikačních produktů“? Jaké jsou vstupní požadavky pro jednotlivé certifikáty? Jak jsou nastaveny ceny za přípravu, vlastní certifikační proces a udržování platného certifikátu? Kde najít další informace a jaké jsou trendy v této oblasti? Vystoupení upozorňuje na vybraná fakta ze dvou navazujících studií, které mapují možnosti certifikace projektových manažerů v ČR. Studie se zabývají certifikacemi podle PMI®, IPMA®, PRINCE2® a Národní soustavy kvalifikací ČR (oblast projektového řízení). Studie se nezabývají certifikacemi na úrovni organizací a ISO normy zmiňují pouze v kontextu nastavení kvality certifikačních procesů. První studie (publikovaná 26.9.2013) se zaměřuje primárně na certifikace s nejdelší historií (PMI® a IPMA®) a uvádí i srovnání počtu certifikovaných projektových manažerů podle PMI®, IPMA® i PRINCE2®. Druhá studie (publikovaná 20.11.2013) mnohem podrobněji mapuje jednotlivé certifikáty, a to včetně popisu certifikačních procesů. Zaměření pozornosti je v této druhé studii rovnoměrné na všechny 4 možnosti, tj. i PRINCE2® a Národní soustavu kvalifikací ČR. Druhá studie je členěna z důvodu maximální objektivity na dvě části: Část I – vybraná fakta •

Tato část uvádí pouze vybraná relevantní fakta, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor a fakta si interpretovat sám. Tato část obsahuje pro jednotlivé certifikační možnosti tyto dílčí kapitoly

Aktuálně platný standard a aktuálně platný rámcový popis certifikačního procesu. Charakteristika klíčových certifikátů. Jaké jsou zásadní vstupní podmínky pro jednotlivé certifikáty? Klíčová fakta pro úspěšnou certifikaci. Aktuální ceny certifikace. Platnost certifikátů a proces jeho udržování v platnosti. Jak je ošetřena kvalita certifikačního procesu. Veřejně dostupné statistiky a informace o certifikaci.

Část II – komentář autorů •

Druhá část obsahuje subjektivní pohled na věc očima autorů s respektem, že stejné informace může někdo jiný vnímat jinak.

Po vyhodnocení shromážděných informací autoři konstatují, že v ČR je dostupná nabídka všech nejvýznamnějších certifikačních produktů pro jednotlivce (IPMA®, PMI® i PRINCE2®) a je dostatek kvalitních subjektů, které při cestě k certifikaci zájemce podporují. Každý z těchto standardů nabízí řadu dílčích certifikátů a podrobnosti certifikačních procesů dokladují, že celý systém je kvalitně nastaven, je transparentní a funkční. U nové možnosti ověření kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací ČR (oblast projektového řízení) je patrné, že se jedná o produkt na počátku svého životního cyklu. Konkrétní rozhodnutí, kterou certifikaci zvolit, je závislé na situaci, ve které se daný uchazeč nachází. Je vhodné uvážit prostředí, ve kterém uchazeč působí, jeho jazykovou vybavenost, zda-li má zájem o kompetenční rozvoj nebo spíše o znalost konkrétní metodiky, chce celoživotně platný dokument apod.. Naše práce k tomuto rozhodnutí nabízí řadu podkladů.

Ing. Martin Adámek, MBA /SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA / SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Ing. Tomáš Klein / SHINE CONSULTING S.R.O. Ing. Přemysl Hoffmann, Ph.D. / SHINE CONSULTING S.R.O. Autorem studie je SHINE Consulting s.r.o. (http://www.shine.cz). Všechny části studie jsou publikovány v rámci blogu SHINE. (Dostupné z: http://www.shine.cz/ blog/projektove-rizeni a http://www.shine.cz/blog/certifikace). Studie je ponechávána k volnému šíření ve veřejném prostoru, autoři si však vymiňují, aby studie nebyla šířena pro komerční účely, aby byla zachována integrita textu, a aby byla studie řádně citována.


TRENDY V OBLASTI SLUŽEB PRO PROJEKTOVÉ MANAŽERY 21/11/2013; 09:30 hod (25´) Tak jako neustrnula profese projektových manažerů, tak se mění i služby, které jim jsou poskytovány a které oni využívají. Ponechme stranou komerční školení a podívejme se na nekomerční aktivity, především organizace sdružující projektové manažery, protože i v nich dochází ke změnám. Jsou u nás zastoupeny organizace projektových manažerů jak na obecné úrovni, tedy bez vazby na určitou metodiku (uveďme Projektový Underground, Čaj o páté, Komora projektových manažerů), tak i služby vázané na určitou metodiku projektového řízení a principy certifikace, které ji determinují. Přirozeně je zde i skupina skutečně elitních, úspěšných, aktivních a profesionálních PM, kteří mají neformální autoritu mezi všemi PM. Členství v ní představuje vrchol profesionální kariéry pro kvalitní PM. Její členové jsou tradičně vázáni na Českou komoru PMI, ta nyní připravuje rozšíření svých aktivit pro ně, tedy orientaci na skutečně exkluzivní služby pro své členy. Jaké a co to konkrétně znamená se dozvíte na prezentaci.

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP / ČESKÁ KOMORA PMI

HLAVOU V OBLACÍCH S BOTAMI V LOUŽI, ANEB POHLED NA TRENDY PM Z PRAXE 21/11/2013; 09:55 hod (25´) Agile, SCRUM, Customer Centric, PBS/WBS, CPI / SPI, .... Co, z toho se vám honí hlavou, když vyplňujete status report na týdenní schůzku o stavu projektu? Přináší vám PM trendy užitečné věci pro vaši praxi, nebo na ně vzhlížíte s pocitem pracující mámy, sledující extravagantní top na štíhlé modelce kráčející na molu? To, že i pracující máma může vypadat trendy je bez debaty. Pojďme si však spolu popovídat o tom, že i vývojové směry v projektovém řízení mohou pozitivně ovlivnit právě váš projekt. Podělíme se také o naše zkušenosti s trendy, praxí a teorií, s cílem rozproudit plodnou diskuzi věnující se právě pokrokovým trendů v praxi. Andrej Chamula / KOMORA PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

PANELOVÁ DISKUZE SE ZÁSTUPCI PROFESNÍCH ORGANIZACÍ V ČR 21/11/2013; 10:20 hod (10´)

ON LINE: Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály www.dropbox.com / Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013


PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU STAVU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE REALIZOVÁNO SPOLEČNOSTÍ EY 21/11/2013; 10:30 hod (20´) Společnost EY (dříve Ernst & Young) provedla již osmý ročník unikátního průzkumu řízení interních projektů v ČR a SR. Průzkum proběhl za podpory České komory PMI a Slovenské komory PMI. Letošního ročníku se zúčastnilo 69 společností a organizací působících v České republice a na Slovensku v rozdílných sektorech: telekomunikace, informační technologie, finanční služby a výrobní průmysl. Spektrum účastníků pokrývá rovnoměrně celou škálu podniků podle jejich velikosti dle počtu zaměstnanců. Nadnárodní společnosti, které se účastnily, uvedly jako sídlo převážně USA, Německo, Rakousko a Francii. Mezi respondenty patřily Czech Coal Group, Komerční Banka, Citibank, PPF Banka, Česká spořitelna, Hewlett-Packard, Vodafone, T-Mobile, ŠkoFIN, A.S.A., AVG Technologies a mnoho dalších. Čtyřmi nejčastěji realizovanými typy projektů byly tradičně modernizace IT, vývoj/uvádění nového produktu, restrukturalizace procesů a snižování nákladů. Oproti minulému roku vzrostl počet společností s nárůstem počtu realizovaných projektů. 2/3 projektů mají větší rozpočet než 40 tis. eur. Projekty kratší než tři měsíce nejsou příliš časté. Ve zkoumaném období (2012/2013) bylo včas a v rozpočtu dokončeno pouze o něco více než polovina všech uzavřených projektů, přesněji 57 % projektů. Zhruba 27 % projektů nedodrželo termín dokončení a 20 % projektů překročilo rozpočet. Nicméně v případech překročení času i rozpočtu jasně dominují případy překročení těchto ukazatelů o méně než 20 %. Mezi respondenty vzrostl počet společností s existující projektovou kanceláří (PMO) a také se zvýšil počet „skutečných“ projektových manažerů. Nicméně pouze 6 % respondentů považuje svoji PMO za ovládající nejlepší postupy. Projektoví manažeři řídí nejčastěji dva až tři projekty souběžně. Mezi nejčastější certifikace projektových manažerů patří PMP a PRINCE2. Dodržování nástrojů řízení a projektové dokumentace projektu klesá s průběhem projektu. Nejčastěji používanými nástroji jsou harmonogram projektu, rozpočet nákladů, ekonomické vyhodnocení a plány řízení projektu. Nejčastěji používaným softwarem pro projektové řízení je MS Project. Pro hodnocení projektů společnosti využívají kvantitativní a kvalitativní kritéria, avšak málokdy jejich kombinaci. Věříme, že tato pravidelná sonda do stavu projektového řízení v ČR a na Slovensku je pro Vás užitečná. Budeme rádi, když se podíváte na výsledky ve větším detailu buď v naší brožuře nebo na našem webu www.ey.com/ zvysovanivykonnosti. Ať se Vám projekty daří!

Ing. Petr Knap, MBA, PMP / EY

POPTÁVKA PO PROJEKTOVÝCH MANAŽERECH NA ČESKÉM PRACOVNÍM TRHU 21/11/2013; 10:50 hod (10´) Srovnání profesí dle dat Jobs.cz Tomáš Ervín Dombrovský / LMC & KARIÉRNÍ PORTÁL JOBS.CZ

COFFEE BREAK by Nespresso 21/11/2013; 11:00 - 11:15 hod (10´)


AGILNĚ A ŠTÍHLE! 21/11/2013; 11:15 hod (25´) Téměř každý o nich mluví, jen někteří jim opravdu rozumí a ještě nikdo je neviděl úspěšně fungovat v praxi! I tak by se s trochou nadsázky dalo hovořit o technikách agilního a štíhlého projektového řízení. Co je podstatou obou technik a jak je využít v každodenním životě projektového manažera? Základní dilema projektového manažera zní – jak správně identifikovat, měřit a realizovat hodnotu (užitek) projektu či programu. Ze statistik úspěšnosti vyplývá, že zhruba každý třetí projekt je odsouzen k neúspěchu, ať už z důvodu nenaplnění benefitů, překročení rozpočtů nebo svým prodlením. Za hlavního viníka lze označit různé zdroje neefektivností, ať už ve fázi iniciace, plánování či realizace. Vhodné je proto mít v zásobě pár triků agilního a štíhlého řízení. Vod(o)pad Tradiční model vodopádu byl mnohými odepsán, přestože se nadále používá pro základní rozfá-zování projektů. Problémem je dlouhý plánovací horizont a strnulost sekvenčního přístupu při měnících se podmínkách (částečně ošetřen rolovacím plánováním), zafixování scopu se složitým procesem řízení změn, tlačení (push) produktů „shora“, namísto jejich tažení (pull) od zákazníka, nerealistické odhady přínosů projektů, stejně jako snaha protlačit „slona klíčovou dírkou“. Výsledkem je nejen občasné minutí cíle či ztráta smyslu projektu, ale také množství odpadu, jako jsou zpoždění, prodlevy, vícenáklady, opravy, rušení či nadbytečné aktivity. Žádoucí zacyklení Agilní techniky naproti tomu sází na krátké plánovací cykly s dodávkami v malých inkrementech, užší a častější interakci s finálním zákazníkem, preferují funkční řešení před náročnou dokumen-tací, prosazují filosofii „implementuj nyní, zdokonaluj později“, a snaží se o prioritizaci dodáva-ných řešení a jejich včasné testování. Výhodou jsou také větší týmová spolupráce daná denními schůzkami „na stojáka“, kolokací týmu snižující informační prodlevy a chyby a zlepšující ideové obohacení, stejně jako vizualizace průběhu projektu pro všechny členy týmu. Výsledkem je lepší kontrola nad procesem tvorby produktu, větší viditelnost průběžných výsledků a schopnost lépe reagovat na měnící se podmínky a požadavky. Nevýhodou je snaha implementovat řešení i za cenu nízké kvality, riziko ztráty původního kurzu, stejně jako problematická role projektového manažera („servant leader“), jehož úkolem je především odstínit vývoj od businessu. Hodnota nade vše Zatímco agilní techniky se soustředí na absorpci změn, štíhlé techniky si berou na mušku samotné pojetí hodnoty. Lean definuje hodnotu jako vše, co je zákazník ochoten zaplatit/ocenit. Cokoliv jiného představuje odpad, který váže zdroje bez potřebné návratnosti. Lean se důsledně soustředí na klíčové aktivity s největším přínosem, kritickou cestu a odstraňování úzkých míst, nejrizikovější předpoklady a jejich testování, trvalé učení a zlepšování, ale také vytváření systémových (namísto provizorních) řešení s opětovnou využitelností, nebo na zabudování kvality (až dokonalosti) do řešení hned napoprvé. Výsledkem je nejen naplnění potřeb zákazníků, ale i minimalizace rizika a maximalizace využití zdrojů. I zde nalezneme požadavek na vizualizaci dodávky ve formě znázornění hodnotového řetězce ve snaze minimalizovat veškeré nehodnototvorné aktivity. Vyčerpávajícím způsobem popisuje využití leanu v praxi inženýrských programů tento rok uve-řejněná zpráva PMI.org „The Guide to Lean Enablers for Managing Engineering Programs“, která v květnu 2013 získala ocenění Shingova institutu (jakási Nobelova cenu průmyslu). Zpráva je společným dílem PMI.org, MIT a Mezinárodní rady pro systémové inženýrství (INCOSE) - obsahu-je 10 hlavních problémů a na 300 štíhlých praktik usnadňujících řízení inženýrských programů, stejně jako porovnání agile a lean technik.

Ing. Tomáš Mergl / ČESKÁ KOMORA PMI

ON LINE: Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály www.dropbox.com / Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013


MODERNIZACE EVROPSKÉ PÁTEŘNÍ CLOUD INFRASTRUKTURY APLIKOVÁNÍM FIREMNÍCH STANDARDŮ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 21/11/2013; 11:40 hod (25´) Případová studie se zabývá modernizací hlavní, páteřní infrastruktury IBM, která poporuje IBM v Evropě. IBM má tisíce zákazníků, kteří vyžadují špičkovou kvalitu a špičkovou dostupnost svých služeb. Rozebereme několikaletý program, jehož úkolem je modernizace monitorovací části páteřní infrastruktury IBM podporující služby zákazníkům. Podíváme se také na stávající moderní trendy projektového řízení, díky kterým jsme výsledků dosáhli, a to v souladu s požadavky všech stakeholderů: Zajištění kvality a dostupnosti celé infrastruktury - je důležité mít komplexní monitorovací vrstvu, která dokáže upozornit na potenciální problémy, které mohou nastat. To jsou výzvy, kterým IBM ve 21. století čelí a důvody, proč iniciativa vznikla. Podíváme se na tři základní procesní struktury, které jsme použili - existující IBM standardy projektového řízení: Enterprise Process Framework, IBM World Wide Project Management Method a Procesy založené na ITIL standardu. Je třeba je přizpůsobit standardy specifickým požadavkům - adaptovat existující standardy pro účely programu. Rozebereme, jakým způsobem jsme upravili firemní standardy tak, aby jejich využití bylo co možná nejoptimálnější. Řízení lidských zdrojů v rámci programu - podíváme se na význam způsobů řešení organizační, reportovací a technické struktury lidských zdrojů. Komunikace - v rámci programu jsme pravidelně komunikovali s více než 100 různými stakeholdery. Podíváme se, jakým způsobem jsme vyřešili tento komplexní komunikační management plán. Komplexní plánování za použití několika metod odhadu a plánování. Náš plán byl silně ovlivněn mnoha externími závislostmi, které jsme nemohli přímo ovlivnit, proto jsme museli plánovat s určitým procentem nejistoty. Abychom dosáhli co největší přesnosti plánu, použili jsme několik metod odhadu a plánování, které se navzájem podporovaly.

Ing. Evel Meckarov, PMP / IBM Mgr. Christopher Camargo, MBA, PMP / IBM

SCOPE PROJECT MANAGEMENT - ANEB JAK DOBŘE POPSAT, O CO V PROJEKTU VE SKUTEČNOSTI JDE 21/11/2013; 12:05 hod (20´) Jedná se o světovou novinku propojení Service Science Management and Engineering (SSME) a Project Management. (SSME je nová vědní disciplína propojující praxi a akademickou sféru, kterou iniciovalo IBM. Zabývá se problematikou poskytování služeb a jejími rozdíly a dopady na vztahy mezi účastníky směny. U služeb jsou zásadní rozdíly ve vzájemných vztazích, na rozdíl od vztahů prosté směny.) Protože dnes je veliká většina projektů právě o dodávce služeb, má toto nové pojetí zásadní dopady na projektový management jako obor. Proto bychom velice rádi toto téma zařadili. Odborná priorita Programové komise SPŘ. Myšlenková mapa ilustrující obsah přednášky


Zdenko Staníček: SCOPE Project Management - aneb jak dobře popsat, o co v projektu ve skutečnosti jde

Rozsahem a obsahem vedený management projektů a programů

Kdy problém řešit jako Komplexní Projekt a kdy jako Program?

Řízení projektů a programů pomocí rozsahu a obsahu

Kdy změnit pohled, kterým se na problém díváme? Příklad testování releasů velkého systému

Problémy k řešení

Jak to nazvat Česky ?

Řízení projektů a programů vedené pozorností zaměřenou na scope = předmět plnění = obsah/rozsah řízeného projektu/programu

Příklad realizace rozsáhlého inovativního systému na základě postupných zakázkových projektů

IPMA ISO PMI

Scope ve světových standardech a ...

Řízení projektů a programů pomocí předmětu plnění

Scope Driven Project/Program Management

Intuitivně

Co je to Scope

Department of Defense USA

Historický vývoj Definice Účel

Hierarchický rozklad předmětu plnění Dialog realizátora projektu/programu s jeho zákazníkem Základní pojmy Service Science Aplikace na Projekty a Programy

Česky

Projekty/Programy jako Duální Servisní Systémy

Stromová struktura obsahu a rozsahu Strom dodávek a subdodávek

Scope Breakdown Structure

Často nešťastně (pro disciplínu Project Management a zejména pro její praxi) nazývané WBS = Work Breakdown Structure

SDM = Scope Driven (PP) Management

Rozkladová procedura SBS

Rekurze Druhy SBS

Scope_Driven_Project_Program_Management.mmap - 10.11.2013 - GF


INFLACE OZNAČENÍ „PROJEKT“ 21/11/2013; 12:25 hod (25´) Projektové řízení se etablovalo jako samostatná profesní disciplína v 60tých letech minulého století a od té doby proniklo do mnoha profesních oborů. U nás svůj boom zažilo projektové řízení na přelomu 20. a 21. století a dalo by se předpokládat, že se tento obor již dostatečně vyprofiloval a ustálil natolik, že najmutím profesionálního projektového manažera by měla být podstatně navýšena pravděpodobnost celkového úspěchu projektu. Na trhu je velké množství projektových manažerů a přesto je nedostatek těch, kteří dokáží rozsáhlejší projekt dokončit v požadovaném rozsahu a kvalitě za stanovených omezujících podmínek. Zároveň platí, že i v dnešní době se velké a seriózní organizace jsou schopny pustit do víceletých projektů formou „velkého třesku“. A pod touto vizí pak dlouhodobě investovat prostředky, které ve svém výsledku přinesou jen potřebu dalších investic a posunů v čase. Co může být příčinnou tohoto stavu? Zřejmě nebude jediná, ale za zamyšlení nesporně stojí úvaha, zda se postupem času u nás poněkud nerozvolnilo vnímání pojmu projektový manažer a projektové řízení do příliš velké šíře, kdy se do této kategorie vejde v podstatě vše mimo zcela rutinní každodenní operativu. Zkusme se tedy alespoň částečně podívat, co k takovému stavu může vést a jak se z něj posunout k původně zamýšlenému obsahu a formě.

Ing. Martin Mareček, PMP / ČESKÁ KOMORA PMI

PANELOVÁ DISKUZE K TRENDŮM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 21/11/2013; 12:50 hod (10´)

OBĚD 21/11/2013; 13:00 - 13:50 hod (50´)

SYSTÉMOVÁ PODPORA ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA V RWE 21/11/2013; 13:50 hod (30´) Skupina RWE působí na trhu, který v současnosti prochází významnými změnami. Energetický sektor je pod velkým tlakem, který je patrný jak oblasti investicí do technologií, tak i ve snahách zaměřených na zvyšování vnitřní efektivity, jako jsou otázky optimalizace procesů, či organizačního uspořádání. Příkladem takovéto snahy byl i interní projekt zaměřený na zlepšení celkové projektové kultury a implementace nástroje pro její podporu. Projekt byl rozdělen do dvou na sebe volně navazujících etap. První etapa byla zaměřena na definování metodiky projektového řízení, nastavení procesů, úpravu vnitřní legislativy a tvorbu podpůrných materiálů a nástrojů pro řízení projektů. Druhá etapa potom měla celý koncept završit vytvořením praktického nástroje pro podporu jednotlivých činností. Vytvořit jednotnou softwarovou platformu pro koordinaci projektového portfolia a podporu operativního řízení projektů. To byly hlavní cíle RWE při výběru vhodného software. Výběr po důkladném výběrovém řízení padl na nástroj Microsoft Project Server a tým Enterprise Project Management společnosti AutoContu. Při návrhu řešení byl důraz kladen na to, aby výsledná platforma byla v budoucnu snadno upravitelná a mohla tak


reagovat na aktuální potřeby společnosti a změny trhu. Důležitými prvky implementační strategie byla synergie business a IT projektů, využití nejlepší praxe projektového řízení a rozšířená podporu v oblasti spolupráce projektových týmů. Nástroj umožňuje snadno sdílet důležité informace, včetně dokumentů, formulářů, rizik či problémů nebo reportů z jednotlivých fází. Microsoft Project Server přinesl zefektivnění spolupráce uvnitř projektových týmů, ujednotil přístup k dokumentům i řízení projektů jako takovému. Zásadním způsobem se také podařilo zefektivnit celý proces koordinace projektového portfolia a projektového reportingu. Projekt byl rozdělen do dvou na sebe volně navazujících etap. První etapa byla zaměřena na definování metodiky projektového řízení, nastavení procesů, úpravu vnitřní legislativy a tvorbu podpůrných materiálů a nástrojů pro řízení projektů. Druhá etapa potom měla celý koncept završit vytvořením praktického nástroje pro podporu jednotlivých činností.

Mgr. Martin Bělohoubek / RWE ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Martin Répal / AUTOCONT CZ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM PROJEKTU IMPLEMENTACE REGIONÁLNÍHO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU IKIS ® VE SKUPINĚ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 21/11/2013; 14:20 hod (30´) V posledních dvaceti letech došlo k masivnímu rozvoji na poli zdravotnické informatiky. Od nutnosti pořídit informační systém pro potřeby vykazování péče zdravotním pojišťovnám došlo k následnému rozšiřování těchto systémů o vedení zdravotnické dokumentace. K tomuto stavu docházelo v jednotlivých zdravotnických zařízeních, která nebyla či nejsou mezi sebou vzájemně propojena na úrovni výměny zdravotnických dat. Na moderní klinický systém jsou dnes kladeny naprosto jiné nároky. Je zřejmé, že stávající systémy tyto požadavky nesplňují v plné míře. Vedení zdravotnických zařízení si uvědomují, že jejich nynější systémy se stávají překážkou zvyšování kvality péče, neposkytuje služby, které nemocnice nezbytně potřebuje. Trendem posledních let je zajištění vzájemné výměny dat o pacientech. V souvislosti se vznikem skupin či řetězců zdravotnických zařízení (ať už privátních nebo krajských), jsou stále aktuálnějšími potřeby sjednocování interních procesů a metodik v oblastech, které se týkají způsobu a formy vedení zdravotnické dokumentace, ekonomiky provozu zdravotnických zařízení a sjednocení technologické platformy systémů provozovaných v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Cílem je zvýšit kvalitu poskytované péče, zjednodušit řízení jednotlivých zdravotnických zařízení a v neposlední řadě přinést úspory. Tyto snahy nejsou pouze doménou soukromých uskupení. Cílem integrace jsou lepší možnosti ve sdílení data a okamžitý přístup k datům o pacientovi, která vznikla během jeho hospitalizace nebo ambulantního vyšetření v nemocnici. Samozřejmostí je zajištění vysoké ochrany citlivých dat, jakými jsou data o pacientovi. V současné době existuje v České republice jediný nemocniční informační systém, který zcela splňuje požadavky na regionální systém. Tímto systémem je Integrovaný klinický informační systém IKIS®, který vyvinula společnost Medical Systems a úspěšně implementovala do provozu ve skupině zdravotnických zařízení. Přednáška se zabývá principy, postupy a zkušenostmi, které byly během implementace využívány. Aby výsledek implementace jednotného klinického systému odpovídal úvodním požadavkům, je nutné splnit několik základních principů a procesů. I když existují různé studie či návrhy, že při tak složitých projektech je nutná dlouhodobá a náročná příprava a vybudování rozsáhlých pracovních týmů, skutečnost a zkušenosti se zaváděním regionálního systému IKIS® hovoří o opaku. Oblast zdravotnictví je velmi náchylná na vnější i vnitřní vlivy, které mají dopad nejenom na samotnou péči o pacienta, ale i na způsob a provedení implementace informačního systému. Jedná


se o legislativní změny a specifika českého prostředí (systém vykazování zdravotním pojišťovnám), dále různé oborové požadavky na sledovaná data, požadavky vyplývající z akreditací nemocnic a v nemalé míře i rozdíly mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními (ať už z hlediska používaných standardů či lokálních zvyklostí). Velmi zásadním faktorem je obecná nechuť ke změnám nebo nejasné či nedefinované požadavky. Proto je vhodné a žádoucí změny aplikovat postupně. Např. při implementaci jednotného regionálního systému, systém nejprve implementovat a začít využívat a teprve posléze zahájit další procesy, které povedou např. ke sjednocování způsobu vedení zdravotnické dokumentace, sdílení IT služeb apod. V přednášce jsou uvedeny praktické zkušenosti a postřehy z implementace tak náročného systému, jakým regionální nemocniční informační systém bezesporu je. Kromě toho je v přednášce upozorněno i na určitá úskalí, která je možné očekávat.

Ing. Marek Smilowski / MEDICAL SYSTEMS A.S.

PRAKTICKÉ PRINCIPY ŘÍZENÍ PROJEKTU SPOLEČNOSTI UNICONTROLS VE SPECIFICKÉM PROSTŘEDÍ 21/11/2013; 14:50 hod (30´) Společnost UniControls a.s. je výrobcem a dodavatelem komponent průmyslové automatizace a především systémových integrátorem a dodavatelem systémových řešení v aplikačních oblastech drážních vozidel, železniční dopravy a plynárenství. Společnost byla založena v roce 1991 skupinou pracovníků – techniků a vývojářů a od počátku její existence je jednou z jejích hlavních deviz technická a oborová odbornost. Postupnou evolucí roste z původní s.r.o o patnácti zaměstnancích. V současné době je akciovou společností se 150ti zaměstnanci a výkony cca 450 mil. Kč. S růstem společnosti rostou i nároky na úroveň organizace a řízení procesů ve společnosti, mění se požadavky na kontroling i reporting, je třeba precizněji definovat odpovědnosti a pravomoci v rámci procesů i organizační struktury podniku. Jedním z často skloňovaných pojmů v rámci rozvoje společnosti jsou i pojmy projektové řízení, projektový manažer, projektová kancelář a podobné. Příčin je několik. Jednou je zavádění certifikace dle standardu IRIS, který představuje aplikaci požadavků ISO9001 pro železniční průmysl. Tato certifikace klade důraz na projektový pohled na procesy, zejména ve vztahu k zákazníkovi. Jinou příčinou byl požadavek na jednotnou metodiku řízení a realizace obchodních zakázek. Obchodní případy ve společnosti jsou v zásadě dvojí. Buď se jedná o dodávku výrobku, v tom případě jsou řešeny standardním systém objednávek výrobků ve výrobě s následnou expedicí k zákazníkovi. Nebo se jedná o dodávku sofistikovanější, kde předmětem dodávky jsou typicky jednoúčelové vývojové práce, kooperace, vlastní výrobky, nakoupené zboží a koordinační činnosti. Tyto zakázky mají všechny charakteristické znaky projektu. Další typickou činností, mající charakter projektu jsou interní vývojové činnosti. Ve firemní terminologii jsou nazývány interními projekty a hlavním znakem je skutečnost, že nejsou spouštěny na základě smlouvy s externím zákazníkem ale na základě rozhodnutí vedení. Při praktickém zavádění principů projektového řízení je třeba respektovat celou řadu okolností. Nezvolili jsme zavedení metodou „velkého třesku“, ale rozhodli jsme se stavět na těch postupech, které se již v praxi osvědčily. V přednášce budou podrobněji popsány některé oblasti a témata se zaměřením na hlavní problémy, se kterými se bylo potřeba vypořádat, např.: nalezení jednotné metodiky pro velké projekty i pro malé zakázky, pro interní i externí projekty, rozdělení pravomocí a odpovědností mezi projektovou a liniovou organizační strukturu, řešení nekončících problémů s dostupností zdrojů, jak zabezpečit pracovníky s požadovanou odborností v požadovaný čas, zastupitelnost, koordinace liniového a projektového vedení, řešení priorit projektů, jednotný reporting, sledování celého portfolia projektů z úrovně vedení společnosti,


plánování a vykazování na jednotlivé projekty, aktualizace plánů, dostupnost informace o vytížení na naplánovaných a očekávaných projektech, hodnocení ukončených projektů, motivace projektových vedoucích, hledání kritérií, která do hodnocení a motivace zohlední skutečnost, že některé projekty jsou výnosnější, některé snadnější a některé od počátku vysoce rizikové. Cílem zavádění principů projektového řízení rozhodně není stav, kdy veškeré zakázky budou řídit certifikovaní projektoví manažeři, ale nalezení praktického kompromisu implementace takových pravidel projektového řízení, která umožní efektivní realizaci velkého množství zakázek, účinné a pružné plánování zdrojů a minimalizuje rizika neplnění termínů, nákladů a kvality.

Ing. Jindřich Patočka / UNICONTROLS A.S.

PROJEKT V LINII - LINIE V PROJEKTU 21/11/2013; 15:20 hod (30´) Příspěvek obsahuje zamyšlení a praktické zkušenosti projektového manažera se zaváděním projektového řízení ve větší společnosti, kdy se střídají etapy podpory a zavržení, počátečního nadšení a pozdějšího zklamání a také optimismu následovaného po čase rezignací v souvislosti s prosazováním činnosti projektové kanceláře. To vše zasazeno do kontextu liniové organizační struktury klasického typu. Mgr. Miroslava Buchbauerová /SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

COFFEE BREAK by Nespresso 21/11/2013; 15:50 - 16:05 hod (15´)

TÝMOVÁ MOTIVACE JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU 21/11/2013; 16:05 hod (40´) Cílem přednášky je akcentovat význam týmové motivace jako klíčového nástroje pro podporu přípravy, realizace a zhodnocení projektu ve všech fázích jeho životního cyklu. Účastníci se částečně interaktivní formou dozvědí, Proč je motivace projektového týmu významným faktorem pro realizaci projektu jako celku Proč je týmová motivace „něco jiného“, než motivace jednotlivců tvořících tým, a proč i velmi motivovaní jednotlivci ještě nemusí tvořit motivovaný projektový tým Jak může manažer projektového týmu ovlivňovat jeho motivaci Jak pracovat se členy týmu tak, aby byli motivovanými a byli ochotni spolupracovat Příspěvek je založen na teorii motivace, a dále na praktických poznatcích získaných vlastní poradenskou a profesní praxí. Vychází ze systému efektivního humanitního vedení, který je výchozím stanoviskem poradců projektu Firemní-sociolog.cz. Publikum se kromě poznatků uvedených výše dozví řadu praktických tipů, které může využít ve své práci projektového managementu i členů projektových týmů. To vše s praktickými příklady a zkušenostmi.

PhDr. Vojtěch Bednář /FIREMNÍ SOCIOLOG

ON LINE: Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály www.dropbox.com / Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013


DŮLEŽITOST EMOČNÍ INTELIGENCE V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU 21/11/2013; 16:45 hod (45´) Projektový manažer je především leader, který je zodpovědný za dosažení cílů projektu, musí projekt dotáhnout do zdárného konce. Je odpovědný za projekt od A až do Z, ve všech jeho fázích, definuje projektový tým, zpracovává plán projektu, projekt řídí, monitoruje, hodnotí dosažené výsledky. Zároveň však musí zkoordinovat cíle několika zainteresovaných skupin. Mnohdy musí sloučit naprosto neslučitelné ve velmi těsném časovém horizontu. KOMPETENCE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, EMOČNÍ INTELIGENCE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA A TÝMU Toto vše klade velký tlak na osobnost projektového manažera a jeho sebereflexi, kam on sám je schopný projekt při svých současných schopnostech posunout, a co vše musí v rámci rozvoje sebe samotného udělat proto, aby projekt dovedl k očekávanému cíli. Na jakých svých silných a slabých stránkách a jak, je nutné zapracovat v konkrétním časovém horizontu v souladu s vývojem projektu. Dále je nezbytné jeho reálné zhodnocení situace projektu, SWOT analýza, výběr lidí do svého úzkého týmu, s co nejlepší introspekcí a vhledem, a mít neméně důležitou vlastnost úzce související s emoční inteligencí, a tou je otevřenost ke zpětné vazbě od ostatních a přiměřenou reakci na ni. Tzn. dle posouzení objektivity tvrzení učinit změny ve svém jednání vedoucí k růstu schopností manažera projektu, a tím pádem i ke zvýšení efektivity projektu. V neposlední řadě musí první osoba projektu být schopna poskytovat pravidelně, ale i ad hoc konstruktivní zpětnou vazbu všem spolupracujícím osobám – otevřeně s nimi hovořit. Pokud manažer disponuje vysokou emoční inteligencí, tak dokáže vědomě prožívat své emoce, uvědomovat si, co dělá, řídit a kontrolovat své chování v závislosti na potřebě sám sebe motivovat k dosažení úspěchu. Zároveň toto sebepoznání mu pomáhá snadněji rozpoznat jakými kvalitami disponuje on a jakými ostatní členové jeho týmu. Vidí jasnou hranici mezi jím samotným a ostatními lidmi. Disponuje pak i větší empatií, rozpozná emoce ostatních lidí a na základě toho na ně pak působí a motivuje je, a zároveň dokáže svůj tým propojit k co nejlepší týmové spolupráci. Velmi známý je příklad ledovce, který nechybí v žádném tréninkovém programu emoční inteligence. Naše mysl je jako ledovec. Je jen malá část toho, co vědomě žijeme a ukazujeme ostatním. Větší část naší mysli, tzn.to jací jsme, zůstává námi neobjevená, ukrytá. Někdy ji vidí ostatní, ale my ji nevidíme. Tato část je část ledovce pod hladinou, na kterou, pokud nám není dostatečně známa, můžeme narazit jako na útes a v důležitých i méně důležitých životních situacích nás může tento náraz potopit. I právě proto je důležité učit se s touto naší části pracovat, rozpoznávat ji a měnit k, pro nás, nejlepšímu obrazu svému tak, aby se stala našim pomocníkem, ne zrádcem. K objevení sebe samotného nám pomáhají různé techniky osobního růstu a rozvoje, které nás učí být více vědomými a zvyšují naší emoční inteligenci. Jsou to jak individuální techniky, tak skupinová či týmová vzdělávání. Projektový manažer je stavebním pilířem celého projektu, je nosným základním kamenem, na kterém stojí celý projekt. Čím pevnější je, čím více sám sebe zná, tím stabilnější je prostředí a průběh celého projektu a zároveň lépe zkoordinuje a spojí všechny lidské zdroje celého projektu, protože je bude lépe znát, vědět, jak na ně působit, aby dosáhli cíle co nejefektivněji. Působení emoční inteligence v týmu může být velmi zrádné a závisí na tom, jak velkou část sama sebe neznám. Většinou na sebe lidé reagují v prvních vteřinách a minutách setkaní velmi nevědomě a většinou na sebe narazí části ledovců skrývající se pod hladinou. To znamená, že vycházejí ze svých zkušeností, které mají zapsané ve svém nevědomí z minulosti, a ještě si je nevyřešili. Tuto část ledovce zatím neodkryly. Čím více na sobě pracujeme, tím menší je riziko toho, že nás něco z reakce ostatních lidí na naše chování, na naši osobu, překvapí. Prací na sobě se poznáváme více a více. Také jsme otevřenější komunikaci s ostatními a jejich zpětné vazbě. Což je velmi důležitá věc v projektovém managementu. Obecně každý z nás je unikátní a originální osobností a každý z nás vidíme „stejnou“ věc z jiného úhlu pohledu. Každý vnímáme svět svým osobitým způsobem. Jsme ovlivněni naším původem, kulturou, zkušenostmi, které jsme nasbírali, našimi představami o hodnotách, soudy a předsudky, našimi názory atd. Na světe neexistují dvě stejné osoby se stejnými filtry vnímání, ani jednovaječná dvojčata nemají identické zkušenosti, tzn. filtry. Tudíž ani v projektovém týmu neexistují dva lidé, kteří vidí stejný úkol 100% stejně. Čím větší projektový


tým je, tím náročnější je pro projektového manažera nejen uřídit, zkoordinovat rozdílnost vnímání, ba naopak ji co nejlépe využít v daném projektu. Protože rozdílnost pohledů je mnohdy velkou výhodou v projektovém řízení. Umět smíchat rozdílnost názorů tak, aby vytvořily důležitou základnu stejného vnímaní a zároveň konstruktivně použít sílu, vliv a pohon různorodosti nápadů, tam kde je právě potřeba. To vyžaduje vysokou znalost sám sebe, abych se mohl otevřít názorům, argumentům ostatních a vytěžit z nich co nejvíce. Tým je tak silný jako jeho nejslabší článek. Nutno podotknout, z pohledu emoční inteligence týmu, čím otevřenější komunikací tým vládne, tím se zvyšuje jeho emoční inteligence. Zkušenosti a výzkumy dokazují, že výkon týmu je pak produktivnější a efektivnější. Opravdovým týmovým sdílením informací se také předchází a zabraňuje nedůvěře, nedorozuměním, neproduktivním konfliktům, omylům a podobně, např. domněnkám typu …. Já jsem si myslel, že on to ví, on to udělá atd.

Ing. Markéta Pivcová / I SEE YOU

MANAGEMENT RIZIK A KONTROLA V PROSTŘEDÍ HUMANITÁRNÍCH OPERACÍ 21/11/2013; 17:30 hod (30´) Realizace projektů humanitrání a rozvojové pomoci vyžaduje díky specifickému kontextu daných zemí, ve kterých jsou realizovány, určitou dávku flexibility, invence a nestandardních řešení. Prostředí, kde se ne vždy dají aplikovat standardizované postupy, kde ne vždy můžete kvůli bezpečnosti kontrolovat přímou realizaci a kde mohou být tradiční kulturní vzorce překážkou pro přímočará řešení, je výzvou pro desítky projektových manažerů společnosti Člověk v tísni nejen v místě realizace, ale i na ústředí. Jak je v takovém prostředí možné uplatňovat centralizované systémy či standardizované procesy? Jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy na centrální úrovni? Jak jsou řízena rizika uvnitř největší české humanitrání organizace? Tuto problematiku se Vám pokusí přiblížit Tomáš Kocian ze společnosti Člověk v tísni.

Tomáš Kocián / ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.

PŘESTÁVKA 21/11/2013; 18:00 - 18:30 hod (30´) Ukončení odborného programu prvního dne festivalu

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE PROJEKTOVÝ MANAŽER ROKU 2013 21/11/2013; 18:30 - 19:30 hod (60´) Vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže o nejlepší projekt roku a studetský / neziskový projekt roku.

OPEN END (KULTURNÍ PROGRAM A RAUT) 21/11/2013; 19:30 - 21:00 hod


ŘÍZENÍ PORTFOLIA PROJEKTŮ V GLOBÁLNÍ ORGANIZACI 22/11/2013; 09:00 hod (30´) Zavedení systému projektového řízení v globální společnosti si vyžaduje specifické přístupy. V rámci případové studie budou prezentována specifika kulturní, organizační i technologická. V úvodu budou uvedeny základní potřeby organizace a podmínky před startem projektu. Bude popsán průběh implementace projektového řízení na třech kontinentech, vyhodnocení a zkušenosti s nasazením jednotného systému v prostředí různých kultur. Uvedeme, jakým způsobem byly využity moderní technologie při vlastní realizaci projektu, jak byly využity moderní přístupy řízení projektů, včetně doporučení. Ing. Aleš Kulhánek / AUTOMOTIVE LIGHTING A.S.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A KULTURA V GE MONEY BANK PŘÍPADOVÁ STUDIE K MOBILE NFC PROJEKTU 22/11/2013; 09:30 hod (30´) Prezentace projektového životního cyklu a klíčových milníků v projektovém managementu GE Money Bank. Nahlédnutí do řízení projektového portfolia. Waterfall vs. Agile - naše zkušenosti z praxe. Praktická ukázka implementace Mobile NFC projektu. Efektivní strategie implementace inovativního projektu v bance a spolupráce s ostatními účastníky řešení. Ing. Miroslav Zvrškovec, PMP / GE MONEY BANK A.S.

OD PROJEKT MANAŽERSKÉH BATOLETE K VÝKONNÉMU ŘEDITELI ŘÍZENÍ OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA 22/11/2013; 10:00 hod (30´) Společně s mým kolegou Chrisem Camargo se pokusíme zodpovědět na otázku, kterou mě nedávno položil jeden z mých mladších kolegů: „Co mám dělat abych dokázal vyrůst v dobrého a úspěšného projektového manažera? Vždyť všichni máme stejný přístup k informacím, abslovujeme stejná školení, používáme stejné nástroje a postupy, ale přesto někteří y nás jsou úspěšnější více a někteří méně.“ Vzhledem k tomu, že každý z nás vnímá význam slova úspěch jinak, postavíme naši pomyslnou pyramidu úspěchu projektového managera na velikosti jeho vlivu a rozsahu jeho pravomocí ve společnosti. Ukážeme propojení mezi jednotlivými úrovněmi rolí projektových manažerů (projektová administrativa, projektový manažer, programový manažer, portfolio manažer a výkonný ředitel) a formálními (kvalifikačními a vzdělávacími) požadavky na ně. Pozastavíme se u zlomových bodů karierního růstu projektového manažera a jakým způsobem může vyspělá projektová kancelář napomoci k úspěšnému překonání bodů. Způsob vzdělávání, řízení rozvoje zkušeností a hodnocení dovedností projektových manažerů byl od roku 1996 postupně cílěně budován v rámci IBM tak, aby dokázal poskytnout potřebné zázemí a podporu pro více než dvacet pět tisíc pracovníků v profesi projektového manažera. Popsané úsilí IBM a vytvoření interní organizace zabývající se profesním rozvojem projektových


manažerů pak v roce 2010 PMI ocenila cenou „PM Solutions and PMI Project Management Office of the Year award“. Poukážeme nejen na nutnost důležitosti souvislého investování organizace do vzdělávání projektových managerů, ale i na možné způsoby motivace osobnostního rozvoje jednotlivců. Zdůrazníme klíčovou úlohu metody odborného vedení (mentoringu), a to jak přímého tak i virtuálního, jednak pro urychlení zažití správných návyků a postupů při řízení projektů, ale také jako přirozeného nástroje kontroly řízení kvality. Celá presentace pak zdůrazní klíčové očekávání, umění přinést obchodní hodnotu, jenž mají moderní organizace od svých projektových manažerů. Toto umění je postaveno na schopnosti vnímání a řízení požadavků a představ jednotlivých zainteresovaných osob a subjektů v rámci svěřeného projektu a schopnosti proměnění (realizovaní) těchto představ. Právě tato schopnost, schopnost přinést hodnotu zákazníkům, stojí na vrcholu naši pomyslné pyramidy úspěchu, jejíž základy tvoří schopnost řídit rozsah, rozpočet a časový plán projektu.

Mgr. Roman Slivka, PMP / IBM Mgr. Christopher Camargo, MBA, PMP / IBM

ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH MODELŮ POMOCÍ BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) 22/11/2013; 10:30 hod (30´) Building Information Modeling (BIM) podporuje proces správy informací o budově v průběhu celého jejího životního cyklu. BIM jako metoda využívající 3D modely pro řízení staveb je ve Skanska zavedena již od roku 2008 pro všechny projekty typu Design and Build. Z původních oblastí využití pro projektování a koordinaci projektové dokumentace se postupně důraz přesouvá na možnosti tvorby výkazů výměr, napojení na harmonogramy ale především pak napojení na ostatní dokumentaci a systémy pro údržbu a správu budov. Významný trend, který zvyšuje používání BIM modelů u všech typů staveb je fakt, že klienti začínají oceňovat transparentní řízení stavby pomocí modelu a především potom předání modelu s komplexními informacemi o stavbě do svých Facility Management systémů. Přednáška ukáže způsoby využití BIM na konkrétních projektech Skanska ve světě i první zkušenosti z realizace staveb v České republice. Ing. Ivana Krošová, MBA, PMP / SKANSKA

APLIKACE AGILNÍCH PŘÍSTUPŮ VE SPOLEČNOSTI SEZNAM.CZ 22/11/2013; 11:00 hod (30´) Společnost Seznam.cz řídí většinu vývojových projektů agilními metodikami (Scrum, Kanban). Jak vypadal vývoj mobilní aplikace Mapy.cz, jaká byla omezení projektu a s čím se projekt potýkal? Jaké jsou zkušenosti s použitím Kanbanu na projektech Zboží. cz? Scrum master projektů mobilní aplikace Mapy.cz a vývojových projektů Zboží.cz poví o své zkušenosti s agilním vývojem v Seznamu.


Agilní přístup je jedním ze způsobů, jak řídit nejen vývojové projekty, ale i celou firmu. V některých principech se liší od klasického projektového řízení, ale neznamená to, že nemůže žít v symbióze s principy, které definuj PMBOK či PRINCE2. Během vývoje aplikace Mapy.cz pro mobilní telefony došlo k tolika změnám požadavků, že je až s podivem, že se jedná ještě stále o jeden projekt.

Ing. Jiří Nedomlel / SEZNAM.CZ

STAKEHOLDER MANAGEMENT IS THE KEY MY BEST PRACTICES 22/11/2013; 11:30 hod (40´) / PREZENTACE V ANGLICKÉM JAZYCE The presentation delivers insight into my best practices of stakeholder management in the different project management phases and how it is possible to achieve big effect with little stake and easy means! Stakeholders are anyone who has an interest in the project. Project stakeholders are individuals and organizations that are actively involved in the project, or whose interests may be affected as a result of project execution or project completion. They are identified within the project environment analysis right at the start of the project and the relationship is managed and controlled until the end. Whereas classical stakeholders are managers and have organizational authority themselves, others who are members of the project organization or even the project core team are in the project manager’s responsibility. As the budget for project-organization-internal activities is often very limited, team building commonly seen as a waste of time and communication tools not state of the art the creativity of the project manager is in demand to positively bond the project team to the project. In my projects I often established untypical things to motivate and value the team and to transmit information to everyone but it proofed to be a good way of doing things. Get your own idea of it!

Iris Hauck Rameis / IHR PROJEKT - MEIN SERVICE / Rakousko

COFFEE BREAK by Nespresso 21/11/2013; 12:10 - 12:25 hod (15´)

KONEC ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK NÁSLEDUJÍ DVA HODINOVÉ BLOKY VZDĚLÁVACÍCH WORKSHOPŮ ON LINE: Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály www.dropbox.com / Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013


VYŠŠÍ ŠKOLA PROJEKTOVÝCH RIZIK 22/11/2013; 12:25 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Obsah workshopu prezentovaný ve formě myšlenkové mapy.

 

Ing. Michael Motal / SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

MOTIVACE PRO 21. STOLETÍ 22/11/2013; 12:25 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Obsah workshopu prezentovaný ve formě myšlenkové mapy. Účastníci workshopu se dozvědí základní informace o konceptu motivace z pohledu současného stylu vedení lidí. Dále také nové vědecké poznatky k tomuto tématu, které umožňují posunout pohled na motivaci a její využití do jiného světla. Nastíní nové možnosti motivace lidí a nabídne příklady z praxe. Hlavní body: Základní principy motivace Čím se liší vnitřní a vnější motivace Experiment Sam Glucksberga a vliv motivace na výkon Vnější motivace a kreativita Vlivy různých systémů odměňování na výkonnost Tříprvkový systém motivace pro 21. století

Mgr. Petr Hlušička / FIREMNÍ SOCIOLOG


EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ SOFTWAROVÉ PODPORY PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A PORTFOLIA 22/11/2013; 12:25 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Cílem workshopu bude navržení řešení klíčových potřeb při řízení projektového portfolia, včetně praktických ukázek. Na základě úvodní analýzy budou identifikovány prioritní oblasti a interaktivně připraven návrh řešení. Součástí workshopu bude ukázka práce v živém prostředí Microsoft Project 2013. Osnova: Identifikace klíčových potřeb Koncept návrhu řešení Praktické ukázky Vyhodnocení navržených řešení

Ing. Vlastimil Poláček, PMP / AUTOCONT CZ A.S. Ing. Martin Répal / AUTOCONT CZ A.S. Facilitátoři workshopu jsou zástupci jediného týmu v České republice, který získal od Microsoftu certifikát Project and Portfolio Competency Gold. Implementacemi Microsoft EPM se zabývají více než 10 let. Za tuto dobu působili ve více než stovce organizací, kde se zaměřili na zlepšování projektového řízení zejména s využitím systémové podpory na platformě Microsoft Project. Své zkušenosti jsou tak schopni promítnout do online návrhu řešení přímo v rámci workshopu.

COFFEE BREAK by Nespresso 21/11/2013; 13:25 - 13:40 hod (15´)

PRÁCE S EMOČNÍ INTELIGENCÍ SKRZE UVĚDOMOVÁNÍ SI JAKÝ JSEM A JACÍ JSOU OSTATNÍ 22/11/2013; 13:40 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Naše přednáška „Důležitost emoční inteligence v projektovém managementu“ rozebírá význam emoční inteligence projektového manažera. Jak je velmi důležité, aby manažer znal nejdříve sám sebe co nejlépe, aby mohl více poznávat ostatní. Aby konal věci co nejvědoměji. V závěru se přednáška věnuje hlavnímu vlivu verbální komunikace na zvyšování emoční inteligence projektového manažera, i celého projektového týmu. Jak moc je důležité být otevřen názorům a zpětné vazbě od každého člena týmu, ptát se na jejich názory, vnímat reakce ostatních na naše chování atd, zároveň i poskytovat zpětnou vazbu, stručně řečeno učit se otevřené komunikaci a používat ji v projektovém managementu. Verbální komunikace je velmi důležitá, nicméně lidé vnímají a používají hlavně neverbální komunikaci, aniž by si toho byli plně vědomi. Instinktivně reagují na vjemové podněty zvenčí, které procházejí jejich filtry vnímání.


Výzkumy dokazují následující charakteristiku našeho vnímání: 95% informací vnímáme zrakem 4% informací vnímáme sluchem 1% informací vnímáme jinak Prvním smyslem, kterým druhého vnímáme je zrak. Zrak je také smyslem, který nám přenáší nejvíce informací o druhém člověku, pokud ho máme možnost vidět svým zrakem. A tak na nás přímo působí to jak vypadá. Jaké má oči, čelo, rty, tvar hlavy, nos, tvar obličeje, obočí atd. Nicméně i když člověka nevidíme, i přesto na nás působí jeho fyziognomie, aniž bychom o tom věděli. Manažer či pracovník, jakýkoliv člověk a jeho charakter je určen jeho tělesnými rysy. Pouhé zvědomění toho, co tyto rysy znamenají, nám dokáže ulehčit mnoho soukromých i pracovních nedorozumění. Pokud vím, jaký mám rys v obličeji, např. jak daleko mám od sebe oči v porovnání s druhou osobou, mohu volit správný způsob jednání, např. zadávání úkolů tomuto člověku, komunikaci apod. Mohu ho přijmout na konkrétní pracovní pozici tak, aby byl co nejvíce prospěšný v mém projektovém týmu. V neposlední řadě nemusím druhé ani vidět, ale pokud budu mít pocit, že mi druhý v telefonní komunikaci nerozumí, dle jeho reakcí na naše slova mi ihned padne na mysl to, že on je jiný než já a jaký, a to hlavně díky znalosti rozdílnosti typologie rysů člověka. Jak tedy lépe poznat sám sebe? Co je pro mne důležité? Jak to komunikovat ostatním? Jak ještě lépe komunikovat s ostatními? Jak se chovat k ostatním tak, abychom si co nejlépe rozuměli, respektovali se a daleko efektivněji společně dosahovali stanovených cílů? Na tyto otázky nalézáme odpovědi díky učení se rozdílnosti rysů člověka. Např. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Sklon čela Výška přední části a zadní části hlavy Šířka vs. výška obličeje Blízkost očí Velikost duhovky Víčka očí Vzdálenost obočí od očí Tvar obočí Šířka obličeje u spánků vs. u brady Šířka nozder Plnost horního rtu Plnost dolního rtu Poloha brady a glabelly Tvar nosního můstku Tvar špičky nosu Délka trupu vs. dolní končetiny Tloušťka pokožky

Ing. Markéta Pivcová / I SEE YOU


SCOPE PROJECT MANAGEMENT - ANEB JAK DOBŘE POPSAT, O CO V PROJEKTU VE SKUTEČNOSTI JDE 22/11/2013; 13:40 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Workshop nazavuje na přednášku řečníka a je doplněný o praktické ukázky. Obsah příspěvku je ilustrován ve formě myšlenkové mapy v části přednášek. RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., CPD / SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

ESTIMACE V PROJEKTECH ZA POUŽITÍ MODERNÍCH TRENDŮ 22/11/2013; 13:40 hod (60´) / WORKSHOP PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY Ukázka různých technik estimace, jejich významu a návaznosti na zkušenosti v praxi za použití jednoduchého cvičení. Jedna z nejdůležitějších fází každého projektu je fáze plánování, kdy se vytvářejí estimace různých částí implementace projektu. Existuje spousta technik estimací, které se v projektech dají použít buď nezávisle na sobě nebo společně. Interaktivní workshop poukáže na několik různých typů estimací a jejich aplikovatelnost v praxi: Estimace založená na analýze dat: Interaktivní cvičení ukáže různé typy estimací, které se převážně zakládají na matematické analýze dostupných dat nebo historických informací. Intuitivní estimace: Lidský mozek je nastaven tak, aby hledal určité vzory a pravidla v každém komplexním systému a rychle rozhodoval na základě analýzy daného okolí. Poukážeme na nebezpečí intuice, hledání vzorů a pravidel a na důležitost nezávislých analýz dostupných dat. Motýlí efekt v estimacích: Pomocí jednoduchého cvičení poukážeme na nedokonalosti i těch nejlepších plánů a parametrických odhadů. Podíváme se, proč je důležité estimace kontrolovat během projektu a upravovat podle potřeby. Zároveň se zaměříme na silné a slabé stránky každého typu estimace a alternativní/moderní způsoby, jak přesnost těchto estimací zlepšit.

Mgr. Roman Slivka, PMP / IBM Mgr. Christopher Camargo, MBA, PMP / IBM Ing. Evel Meckarov, PMP / IBM

OTEVŘENÉ UKONČENÍ FESTIVALU Workshopy proběhnou interaktivním způsobem s prezentací nových poznatků, ukázkou experimentů a příkladů z praxe. (c) Všechna práva vyhrazena Pořadateli festivalu Veškeré festivalové příspěvky mohou být šířeny v soukromém sektoru pro nekomerční využití, pokud realizátor příspěveku nestanoví jinak. V případě použití obsahu příspěvků pro komerční použití podléhá šíření písemnému souhlasu ze strany pořadatele. www.pmroku.cz


Zastřešující organizace projektových manažerů v ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení Kdo jsme Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací odborníků na projektové řízení (projektových manažerů, konzultantů, manažerů) napříč standardy. V České republice jsme nejvyšší odbornou, nezávislou a kompetenčně orientovanou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení projektů. Co nabízíme • • • • •

Profesní komunitu projektových manažerů. Sdílení znalostí a zkušeností projektového řízení. Převod mezinárodních standardů, norem, metodik a know-how do národního prostředí. Poradenství a pomoc v oblasti projektového řízení v soukromém i veřejném sektoru. Standardy dobrého projektového řízení.

Proč se stát členem SPŘ • • • • • • •

Můžete rozvíjet své znalosti a zkušenosti v nejrůznějších otázkách projektového řízení. Získáte řadu kontaktů a vazeb s jinými projektovými manažery a společnostmi z oboru. Navážete partnerství v posuzování kvality projektových záměrů a výkladů, norem či metodik, které s projektovým řízením souvisí. Můžete se zapojit do činnosti některé ze specializovaných sekcí nebo expertních skupin. Pro členy SPŘ jsou stanovené výhodnější ceny certifikací a akreditace. Členové SPŘ mají možnost využívat zvýhodněných cen registrací na akce SPŘ a jejích partnerů. Své členy pravidelně informujeme o zajímavostech, novinkách a akcích z oblasti projektového řízení.

Naše služby Certifikace dle mezinárodního standardu IPMA® (International Project Management Association) provádí SPŘ prostřednictvím svého nezávislého Certifikačního orgánu: Certifikace projektových manažerů dle IPMA® Certifikace projektových manažerů je proces zaměřený na posouzení a ověření způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikace konzultantů dle IPMA® Certifikace konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií, a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z ob-

lasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifikace je ověření takovéto způsobilosti. Podrobnější informace o přihláškách a přípravě na certifi kaci najdete na webových stránkách Certifikačního orgánu SPŘ www.ipma.cz. Následující certifikace, akreditaci a ověření profesní kvalifikace provádí nezávislý Národní certifikační a akreditační orgán Společnosti pro projektové řízení ČR: Certifikace projektového řízení v organizacích Certifikace projektového řízení v organizacích představuje posouzení a zhodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia nezávislou odbornou autoritou. Certifikace je principiálně určena nejen ke zhodnocení a ocenění dosažených výsledků v oblasti projektového řízení, ale i jako významný nástroj a prostředek k systematickému rozvoji projektového řízení a projektové kultury v organizaci. Národní certifikace studentů Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení znalostí studentů v oblasti projektového řízení a jejich aplikaci v průběhu životního cyklu řízení projektu. Národní certifikace studentů je určena studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit, kteří absolvují akreditované vzdělávání na těchto školách nebo vzdělávacích centrech v průběhu studia. Akreditace vzdělávacích programů Akreditace vzdělávacích programů je proces zaměřený na posouzení náplně vzdělávacího kurzu v souladu s Národním standardem kompetencí projektového řízení. Jakýkoli vzdělávací subjekt má tedy možnost akreditovat svůj vzdělávací program a prokázat tak, že jeho kurz připravuje na certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA®. Ověření profesní kvalifikace Ověření profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. a hodnotících standardů. Jsme autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace: Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů. Tyto kvalifikace jsou celostátně uznávanou profesní kvalifikací zařazenou do Národní soustavy kvalifikací. Podrobnější informace o národních produktech najdete na webových stránkách www.cspr.cz. Kontakt: Společnost pro projektové řízení, o.s. Zemědělská 5, 613 00 Brno Tel.: +420 545 136 020, e-mail: info@cspr.cz www.cspr.cz / www.ipma.cz


VEŠKERÝ OBSAH FESTIVALU DOSTUPNÝ

ON LINE

Prezentace, Abstrakty, Komerční materiály, Fotografie, Video záznamy a další

www.dropbox.com Login: publiq@publiq.cz / Password: FPR2013

www.pmroku.cz Festival projektového řízení 2013

Produkce: Publiq.cz

Economia za podpory profesních organizací v oblasti projektového řízení Vám přinášejí:

Setkání profesionálů v oboru projektového managementu 21-22/11/2013/DOX Praha

30 ŘEČNÍKŮ NAPŘÍČ OBORY Festival ZAHRANIČNÍ HOSTÉ projektového TRENDY PŘÍKLADY Z PRAXE, PRAKTICKÉ POSTUPY řízení KOMPETENCE, ZNALOSTI, METODIKY ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PANELOVÉ DISKUZE INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ

NEJVĚTŠÍ VÝZVY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU PRO ROK 2013 Iris Hauck-Rameis / Rakousko Sebastian Strehmel / Švýcarsko Marek Smilowski Christopher Camargo

Igor Luhan / Česká komora PMI Zdenko Staníček / SPŘ Petr Knap / EY

Vojtěch Bednář / Firemní sociolog Markéta Pivcová / I see YOU Tomáš Dombrovský / Jobs.cz

PŘÍKLADY Z PRAXE IBM, GE Money Bank, UniControls, Skanska Člověk v tísni, Automotive lighting a řada dalších

Festival představí vrcholnou formu setkání profesních organizací a profesionálních manažerů v oblasti projektového řízení. Výměna zkušeností, diskuzí nad aktuálními trendy, navazování spolupráce, vytváření nových sítí v oblasti projektového řízení. V podvečer prvního festivalového dne budou slavnostně vyhlášeni vítězi soutěže o nejlepšího projektového manažera roku a projekt roku 2013, kterou již podruhé, vyhlásila Společnost pro projektové řízení (SPŘ) v přímé spolupráci s vydavatelstvím Economia. Dvoudenní událost je pořádána pro 180 účastníků. Festival se uskuteční za podpory profesních organizací v oblasti projektového řízení v ČR

Pořadatel

Záštita událostiGENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI A PODPOROVATELÉfiremní sociolog vedení a vztahy ve firmě


Vše, co jste chtěli vědět MM005322-1

o marketingu, reklamě a médiích, ale nevěděli, kde to najít.

46 TÝDENÍK PRO MARKETINGOVOU

11. 11. 2013

KOMUNIKACI A MÉDIA VYDAVATE LSTVÍ ECONOMIA

PPF má Telefóniku ČR. Vrátí se Eurotel?

James Gillies, šéf komunikace evropské jaderné laboratoře CERN, pro M&M exkluzivně o komunikaci vědy, antihmotě, černých dírách, nepokořitelných mýtech a ochotě informovat.

FOKUS, 12

WWW.MAM.CZ

Service design jako nový model spolupráce

S koupí české Telefóniky si PPF dočasně pronajala i brand O2. Co přijde pak? MARKETING, 18

„Diktafon si určitě nikdy nezapínám“

, A.S. — 74 KČ — 3,40 EUR

Přinášíme výsledky čtenosti a poslechovosti

Agentury už neplní jen zadání od klientů, někdy se stávají i jejich partnery. AGENTURY, 20

Z Mafry ochází šéf MF Dnes

Nedávno jsme informovali o tom, že vydavatelství Mafra zřejmě opustí šéfredaktor Lidových novin Dalibor Balšínek. Nyní probíhá další významná personální změna u druhého vlajkového titulu Mafry. Robert Čásenský (na snímku) opouští pozici šéfredaktora Mladé fronty Dnes. Má ale spolupracovat na přípravě plánu pro příští rok. Nový šéfredaktor deníku bude mít jistě radost z pravomocného rozhodnutí soudu,

Na časopiseckém trhu se daří titulům zaměřeným na cestování a zajímavosti. MÉDIA, 34

Seznam.cz zlevní příští rok reklamu o 5 až 10 %

že společnost Mladá fronta je povinna se zdržet používání slovního spojení „Mladá fronta“ v názvu ekonomického deníku „Mladá fronta E15“. ✕

INZERCE

Dejte vaší komun ikaci jeDine čnou sílu

Společnost Seznam.cz pro příští rok upravila ceník reklamních pozic tak, aby zadavatelé dosahovali srovnatelného poměru cena/výkon u všech typů kampaní. V rozhovoru pro M&M na str. 32 to sdělil manažer oddělení pro klíčové zákazníky Kamil Veselý. Průměrně by mělo dojít ke snížení ceny za reklamu o 5 až 10%. Seznam také pokračuje ve strategii pozvolného snižování agenturních bonusů, které převádí na zadavatele v podobě slevy. ✕

Sazka vybírá agentury

text Lucie Vaníčková, Tereza Vondráková

DATA TÝDNE Znalost kurýrních společností AKTUALITY, 4 Výsledky poslechovosti a čtenosti v ČR MÉDIA, 34 Ověřované náklady tisku podle ABC MÉDIA, 36 Nejvyhledávanější slova na webu MÉDIA, 37

GRAF TÝDNE Dávám přednost nákupu „zdravých“ (bio/light/nízkotučných) výrobků. neuvedeno 2,1 %

určitě ne 25,6 %

určitě ano – 4 % spíše ano 11,2 %

ani ano ani ne 27,4 %

spíše ne 29,8 % MML-TGI ČR 2012 3. a 4. kvartál (25.06.2012 - 09.12.2012)

Investiční skupina KKCG vypsala výběrové řízení na plánování a nákup médií pro rok 2014. Do jejího portfolia patří např. Sazka, Informační linky 1188 či CK Fischer, jejichž rozpočty společnost v poslední době zkonsolidovala k mediální agentuře Médea. Do tendru byly kromě ní pozvány agentury Carat, Mindshare, PHD a Starcom. Organizací je pověřena Flemedia, vítěz by měl být znám začátkem prosince. V červnu do KKCG nastoupil zkušený mediální manažer Jan Ksandr, který dříve pracoval např.

Pro Passat začíná pracovat Kaspen/Jung von Matt

v Danone či Vodafonu a nyní je za tendr zodpovědný. Sazka v současné době podle informací M&M vybírá také reklamní, digitální a PR agenturu. O kreativu se jí doposud

1 489 000 čtenářů denně

stará agentura VCCP. Sazka patří k významným reklamním zadavatelům, letos do konce září v médiích utratila podle monitoringu Admosphere 600 milionů korun. ✕

MM005354

více uvnitř

Oriflame vypsala tendr na kreativitu, média i na PR

CZ.NIC spustí Dobrou doménu

Novou agenturou automo- Společnost CZ.NIC odstartobilové značky Volkswagen vala kampaň, jejímž cílem je Passat se stala Kaspen/ upozornit /Jung von Matt. První menší radomena.cna web www.dobz. Cílem kampakampaň připravená novým ně je také rozšířit počet uži- zvolené internetové adresy. partnerem by se měla před- vatelů domény cz. Hlavními Kampaň proběhne v listopastavit ještě v tomto roce, na- hrdiny kampaně jsou malí du a prosinci plno se spolupráce rozběhne a v OOH médiích střední podnikatelé, kterým a on-line, připravila ji agentuod příštího roku. ✕ unikají klienti vinou špatně ra Saatchi & Saatchi. ✕

JEŠTĚ VÍCE AKTUÁLNÍCH ZPRÁV, MARKETINGOVÝCH

Společnost Oriflame, jež se zabývá přímým prodejem švédské přírodní kosmetiky, vypsala komplexní výběrové řízení na nový kreativní koncept komunikační kampaně, na plánování a nákup médií i na novou PR agenturu. Spolupráce by se měla týkat příštího roku. M&M to potvrdila marketingová ředitelka Oriflame Radka Eismannová. Prezentace pozvaných agentur proběhnou tento týden, vítězové by měli být zvoleni do konce listopadu. Společnost Oriflame doposud spolupracovala s agenturou Konektor. Současnou tváří kosmetiky Oriflame je zpěvačka Ewa Farna. ✕

A MEDIÁLNÍCH DAT NAJDETE NA WWW.MA

M.CZ

Jediný týdeník o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě na českém trhu Objednejte si ukázkové číslo Marketing & Media zdarma na www.mam.cz/zdarma


Průvodce festivalem projektového řízení 2013  

Průřezová přehlídka představuje vrcholnou formu setkání profesních organizací a profesionálních manažerů v oblasti projektového řízení, mana...

Průvodce festivalem projektového řízení 2013  

Průřezová přehlídka představuje vrcholnou formu setkání profesních organizací a profesionálních manažerů v oblasti projektového řízení, mana...

Advertisement