Estats financers. FEPCCAT 2018

Page 1

2018

FEPCCAT Estats financers -revisats per l'auditor-


ACTIU a 31-12-2018

PASSIU a 31-12-2018

1


Compte resultats a 31-12-2018

2


Estat canvis patrimoni net 2018

Contacte FEPCCAT Tlf. 873451851 administracio@fepccat.org

3