Fendert Lokaal 2015 week 51

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 15 d e c e m b e r 2 0 15 | w e e k 51 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

PEPPER voor goed doel

Kerstkaarten bezorgen

Steun voor ‘t Griegje

Sprankelende kerstshow

Koos Nieuwkerk en Bas Remijn werken mee aan een ‘waterproof’ Fijnaart

“De fouten uit het verleden nu herstellen” A59 liggen. “Al vele jaren heb ik waterschade en daar heb ik veel discussies over gevoerd met het waterschap”, vertelt hij. “Ook toen het waterschap en de gemeente plannen kregen om de drie duikers onder de A59 te vergroten. Daardoor zou er een snellere afvoer van het water uit het dorp gerealiseerd worden. Maar dat zou ook betekenen dat de landbouwers ten noorden van de snelweg nog meer wateroverlast krijgen. Je gewassen als aardappelen en uien gaan dan verloren. Beter is het als Fijnaart zelf extra waterberging heeft om het water op te vangen. Maar dan moet het water bij een volledige verzadiging van de grond wel in die berging blijven totdat het waterpeil ten noorden van de A59 voldoende is gezakt. Vervolgens kun je de berging gedoseerd leeg laten lopen.”

Bas Remijn (l) en Koos Nieuwkerk buigen zich over het dossier dat Koos over de wateroverlast heeft opgebouwd.

Elke aankondiging van een hevige regenbui volgt Corina Nieuwkerk vanaf het puntje van haar stoel. Samen met haar man Koos heeft ze op het punt gestaan te verhuizen. Hun woning staat in de Vrouwe Jacobstraat in Fijnaart. Een straat die de afgelopen twintig jaar vele malen onder water heeft gestaan. Water dat de huizen zelfs binnendrong. Maar dat ook de gewassen vernietigde van de agrariërs aan de andere kant van de A59, zoals bij Bas Remijn. Het versneld afvoeren van het regenwater naar het noorden is dan ook geen oplossing maar het verplaatsen van het probleem, stellen Koos en Bas. Sinds afgelopen zomer werken waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk samen met inwoners en agrariërs aan een antwoord op het waterprobleem in Fijnaart. Zij hebben Koos Nieuwkerk en Bas Remijn gevraagd om mee te denken. In vijf bijeenkomsten zijn maatregelen bedacht die het komend jaar uitgevoerd worden. In de jaren negentig Koos is al jaren met de gemeente

in gesprek over een oplossing. “Toen we hier 28 jaar geleden kwamen wonen, was er niets aan de hand. Maar toen was er ook veel minder bebouwd. Hier in de straat had je nog de Delta Parel en aardappelhandel Nieuwkerk. Op die locaties staan nu allemaal woningen en alles moest aangesloten worden op de kleine riolering in deze straat. In de jaren negentig is de ellende begonnen met 1998 als dieptepunt. Toen stond een deel van Fijnaart da-

genlang onder water. We hebben tijden gehad dat het wel drie à vier keer per jaar raak was. De laatste keer was op 31 augustus dit jaar. Gelukkig kwam toen het water niet binnen.”

“De ellende begon in de jaren negentig” Waterschade Landbouwer Bas heeft zijn percelen ten noorden van de

Hoogteverschillen De oorzaak van de wateroverlast ligt volgens beiden in de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. “In Fijnaart zijn grote hoogteverschillen. Daar is bij het bouwen van de huizen tientallen jaren geen rekening mee gehouden. Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat het regenwater van het hoge, oostelijke deel afgevoerd wordt via de riolering van het lage, westelijke deel. Die kan dat nooit aan”, stelt Bas. “De beste oplossing zou zijn als het oostelijk deel anders ontwaterd wordt”, vult Koos aan. “Het oostelijk deel ligt zo hoog, dat je daar geen waterproblemen krijgt”, aldus Bas. “Een waterberging in het lagere deel van Fijnaart zou ook niet verkeerd zijn. Daar zijn wel mogelijkheden voor.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

van woensdag 16 t/m zaterdag 19 december

Roomboter croissants 4 stuks voor € 1,99 Suikerbrood half voor € 0,99

Roomboter appelpunten per stuk € 0,99 met slagroom

Winnaars decemberactie (2) Op 1 december is de decemberactie van Ondernemersvereniging Fijnaart van start gegaan. Bij besteding van elke 10 euro bij de deelnemende winkeliers ontvangt iedereen een gratis lot. Wekelijks worden 5 loten getrokken. De winnaars krijgen een uitnodiging voor het Prijzenfestijn op 15 januari. De volgende 5 winnaars zijn:

- L.A. van Driel - Jongerius - Esther Matthee - Anja Kamp - A. Straver De winnaars krijgen bericht.

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

Rock Around the Xmas Tree met DJ Littel en live muziek van pop/rock coverband Way Beyond Aanvang: 22.00 uur Kaarten: voorverkoop € 7,50 / aan de deur € 10,00

Deelnemende winkeliers zijn: De Fendertse Hoeve, De Graanbeurs, Eethuis Family, Bakkerij Sonneveld, Hermans Optiek, Topshopper, Bike Totaal Sweere, Schouwenaars Schoenen, Ellen B Mode, Woonpalace Boelhouwers, Bakkerij P. Nagelkerke, Voet Installatietechniek, Jumbo Fijnaart, Slijterij Van der Maas, Kado & Zo en Shakerstore.

Team Slagerij Otto Wenst u Fijne feestdagen Slachterij/Slagerij Otto Molenstraat 37, Fijnaart Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Maatregelen voor een ‘waterproof’ Fijnaart

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Ook voor

schaatsen slijpen! Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

De duisternis in de donkere dagen voor kerst wordt teruggedrongen met duizenden lampjes waarmee we ons huis versieren en soms ontsieren. Tijdens een tochtje door het dorp ontmoet ik elke decembermaand de vertrouwde taferelen. Ik passeer de metershoge vlaggenmast die tot in de top is omwikkeld met een lichtslang. Als ik linksaf sla, houd ik altijd even in om het uitbundig schouwspel bij nummer 40 gade te slaan. Even verderop hangt een Kerstman op een slee aan de muur. Het kan aan mijn fantasie liggen, maar in mijn beleving ging de beroemde Noordpoler in het verleden echt naar beneden.

Redactie

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

TER INTRO

In augustus dit jaar ging het opnieuw mis. FOTO BRANDL KANNEKENS

Maatregelen De maatregelen die tijdens de bijeenkomsten met het waterschap en de gemeente zijn afgesproken bestaan onder andere uit het afkoppelen van de afvoer van het regenwater in het oostelijk deel, het productiebos gebruiken als waterberging, het weghalen van de stuw achter De Parel en het gedoseerd laten leeglopen van de waterberging bij de voetbalvelden. “Het zijn maatregelen die echt nut hebben. Nu alleen maar hopen dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden”, benadrukt Koos.

Toen er in de nacht van 30 op 31 augustus hoosbuien kwamen, liepen de straten weer onder. Op dat moment bleek echter wel dat de duikers onder de A59 niet te klein zijn. In 36 uur tijd was het waterpeil in de sloten weer op hetzelfde niveau als voor de regenbuien. De snelweg is dus helemaal het probleem niet.”

Waterpeil Bas hoopt daarnaast dat het waterschap wat flexibeler om kan gaan met de landelijke regels voor het waterpeil. “De landbouwgronden zijn namelijk de grootste waterbuffers. In de zomermaanden wordt de waterstand in de sloten en kanalen op een hoger peil gehouden dan in de winter. Ik vind alleen dat het waterschap dit zomerpeil bij volledige verzadiging van de landbouwgrond extra moet kunnen laten zakken om zo extra wateropvang te realiseren. Afgelopen augustus stond het waterpeil enorm hoog. Ik heb het waterschap toen al gewaarschuwd, maar ze mochten het water niet verder laten zakken.

Dorpsavond De afgesproken maatregelen worden op maandag 22 februari gepresenteerd op de Dorpsavond in Fijnaart. “De fouten die in het verleden zijn gemaakt moeten nu hersteld worden”, stelt Koos. “Hopelijk zijn we dan verlost van de problemen met het water.”

“De snelweg is helemaal het probleem niet”

In de loop van januari worden in Fendert Lokaal de afgesproken maatregelen voor een ‘waterproof’ Fijnaart nader toegelicht en met een kaart inzichtelijk gemaakt.

Door Jan Willem van Bodegom

Onze bijdrage aan het lichtjesfeest blijft beperkt tot een ‘Twinkle Twines’ die vele jaren geleden op de kop is getikt. Twinkelend kun je hem niet meer noemen. Het kunstboompje mist enkele takken en van de oorspronkelijk 290 lampjes is de helft al gedoofd. Een vervanger is nog niet gekozen. Daarom is ook deze kerstperiode het gehavende exemplaar weer van zolder gehaald. Mijn moeder genoot altijd van de versieringen aan de huizen en in de voortuinen. Als ik haar ophaalde voor het kerstdiner vroeg ze me om extra langzaam te rijden. Vooraf had ik goed gekeken welke straten rijkelijk versierd waren. Die nam ik dan mee in de route. De twinkeling in haar ogen was mijn beloning. Voor het tweede jaar kan ik haar niet ophalen voor het kerstdiner. Toch maak ik die dag een autoritje door de Fijnaartse straten; langs de lichtslang, het uitbundig schouwspel en de kerstman op de slee. In gedachten zie ik de twinkeling naast me.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


KERS T

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding week 51

...bomen ...stukken ...boeketten ...sterren ...man? Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Gezellig avondje uit eten met vrienden,familie

tafel bbq

5 soorten vlees/vis lekkere ijscoupe € 24.50 p.p.

www.depolder.eu 0168 46 2228

TO

EG

nv

van

Garage Hollander

g:

DA G 1 9.3

ER

0u

1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

E TO

GA

NG

TO

E SB

EG

;z

MA

aa

lo

n:

Za

Pr le 4 ins n Za 793 Ces M cen Prin lenc B F argr tr u e iet m 479 ses Ma nijtnrau str 19 Za arm rgri aa De CB t D .15 3len ce tstr F ijnanteru et 1P5 Pa aat De Prin art m uu ses Mar are grie 5 Pa rell rel tstraat 115 4793r CB Fijn aar € t

AR T

pe

20

16 AR T2 016 : 19 12 .15 € ,5 uur 20 MAAR € 1 15,0 0 vo aanvang: T 2016 2 0 14.00 uur; € 1 ,50 v aa orve zaa uur

IJ

G AN

S

SB

EW

TO E G A

; za

MA

al o

pen

l open: 13

.45 uur

oonrv r €5,012 deerk koo 0 ,50 rver a voo zo p p p € 15,00an aan de za aaolkoo

de al zaal

Wl I J S N G S BPEare op rko l aa ez

ve

or

vo

d l 0 ,5 aan are 12 0 P € 15,0De um 5 ntr€ aat 1

6nceargrietstr 1le 20ZPari5nsueusrBMFijnaart oop erk RT : 13.44793 C oorv zaal A 0v e n e 2,5 aan d MAal op 6 €€115,00 De rel 1 Pa 0 0 a m z 2 centru aat 15 T 2 len r Mar G uur; grietstr AR Zauuses aart DA 14.00 9 MA en: 19.15Prin 4793 CB Fijn N 1 : p ZOnvangDAG ur; zaal o R 0u rverkoop aa E € 12,50 voo de zaal ZATang: 19.3 18 MAART 2016r € 15,00 aan v G .15 uu anIJDA VaR l open: 19 aanvang:

Kaarten à € 12,50 verkrijgbaar bij: Drogisterij Sebastian Voet Installatietechniek Slijterij Van der Maas

IJS

De m t 15 tru traa engriets c n r rt

S

Pr 93 C 47

18

D g: 1 AG 19 9.30

ZONDAG

W

le Ma naa Zainses B Fij ur

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop

IJ

an

ZAT

aan

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

GEEF CISKE CADEAU!

TO EG AN AN GS TO E G A N G S B EG S B W I JESW B E IJS W IJ aa

WG Makelaars BV

of collega's

Houtskool Grill

VR

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

19.30 uur;

zaa

Ciske de Rat De Musical Op 18, 19 en 20 maart in De Parel in Fijnaart

Online bestellen: www.oranjevaan.nl/ciske


Pagina 5

PEPPER speelt voor 3FM Serious Request geren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. NPO 3FM geeft ze met Serious Request een stem en PEPPER doet dat in Fijnaart.

Komende zondag treedt PEPPER opnieuw belangeloos op voor Serious Request.

In haar korte bestaan is de Fijnaartse pop-coverband PEPPER al bezig om een mooie traditie op te bouwen. Dit jaar speelt zij voor de tweede keer belangeloos voor Serious Request, bekend van het Glazen Huis. De dj’s in het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in decem-

ber 2015 samen met Nederland in voor de generatie van de

toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jon-

‘t Fenderts Schaep In november stond PEPPER nog op de planken met de musical ‘t Fenderts Schaep. De muzikanten speelden daar deels Nederlandstalige nummers en deels hun pop-repertoire. Op zondagmiddag 20 december speelt PEPPER in De Graanbeurs. De band zal daar nummers uit haar eigen repertoire spelen, maar de leden zijn ook bereid om nummers uit ‘t Fenderts Schaep te herhalen. Maar dit doen ze niet voor niets, want ze willen tenslotte zo veel mogelijk geld inzamelen voor Serious Request, net als vorig jaar. Waar: De Graanbeurs, Kadedijk 106, Fijnaart. Wanneer: zondag 20 december, vanaf 15.00 uur. Kosten: entree is gratis, doneren aan Serious Request kun je binnen doen. Alle giften zijn welkom, groot en klein.

Samen in actie voor de Voedselbank Van 7 t/m 18 december voert Omroep Brabant met alle Brabanders actie om de Voedselbanken te ondersteunen met de actie ‘Samen voor de Voedselbank’. Daarbij is alle hulp welkom. Op donderdag 17 december staat Omroep Brabant op de weekmarkt in Zevenbergen om boodschappen in te zamelen. De meeste mensen weten wel ongeveer wat de Voedselbank is, maar wat ze nou precies doen…? Wanneer is iemand klant van een voedselbank? De voedselbank geeft aan dat iemand zich mag inschrijven als klant als er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag dat uit de volgende formule komt: Het basisbedrag is 110 euro. Daarna voor ieder gezinslid, volwassene of kind 70 euro. Dus een éénpersoonshuishouden 180 euro per maand, tweepersoonshuishouden 250 euro etc.

Leefgeld is niet alleen voor eten en drinken, maar ook voor alle andere uitgaven, zoals persoonlijke verzorging, kleding, schooluitgaven, huisdieren en sparen voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine als deze kapot zou gaan. Overigens mag iemand niet langer dan drie jaar klant zijn bij de voedselbank.

Cijfertjes • 55 % van de aanvragers van een voedselpakket is vrouw. • 32 % van de huishoudens die klant zijn, betreffen éénoudergezinnen. Alleen het segment alleenstaanden is groter: 40 %. • Een kwart van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg. • Meer dan de helft van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen. • 23 % van alle klanten ontvangt de volledige termijn van 3 jaar een voedselpakket. Hoe zit het in onze gemeente? Sinds 2007 bestaat Voedselbank Moerdijk. Elke week worden on-

geveer 100 pakketten gemaakt. De lokale supermarkten, zoals Jumbo in Willemstad en Fijnaart, AH in Klundert en Zevenbergen en Attent in Standdaarbuiten, geven onverkochte voorraden weg. Maar ook boeren, bakkers en detailhandelaren doneren voedsel. Wanneer verenigingen een feestje geven en er blijft ongeopend eten over, dan krijgt de Voedselbank dat. In oktober is de jaarlijkse supermarktactie. Dan geven particulieren een boodschapje weg. Dit jaar was de opbrengst daarvan 140 kratten! Zo zijn er heel wat prachtige initiatieven. Maar het is elke week weer afwachten wat er in een pakket komt. Daarom is elke hulp meer dan welkom. Ook met kleine hoeveelheden zijn we blij.

Waarom doet Omroep Brabant mee aan de actie? Omdat het een regionale omroep is, van en voor de mensen in Brabant. En die mensen hebben soms honger. Omroep Brabant heeft de middelen en de mensen om iedereen in Brabant te berei-

ken en hen te vragen of ze willen helpen. Geen ver-van-mijn-bed actie, maar hier in Brabant. Waar vind ik meer informatie? Op de website www.voedselbankmoerdijk.nl staat alle informatie overzichtelijk uitgelegd. En tijdens de inzamelactie op 17 december op de markt in Zevenbergen kunt u in gesprek gaan met de vrijwilligers. U bent van harte welkom!


Laat uw kerstkaarten bezorgen voor Serious Request

Herken je dit? De kerstdinertjes komen er aan, je hebt wat leuke nieuwe jurkjes gekocht en denkt: “Nog snel even lijnen, wat kilootjes er af want dan staat het allemaal nét wat leuker”. En als het dan zo ver is, ga je, na het veel te strenge dieet, weer hé-le-maal los!!! En voor je het weet, hangen je nieuwe jurkjes weer in de kast te klein te zijn. Maar ach…denk je dan…maakt niet uit want is bijna januari, en dán…

Dit is zó’n bekend verhaal. En eerlijk is eerlijk, ik heb er zelf ook jaren aan mee gedaan. Weet je dat goede voornemens op 1 januari juist averechts kunnen werken? Het voornemen alléén al om in januari weer te gaan lijnen, kan je in december wel 3 à 4 kilo extra opleveren, want…. zeg je tegen jezelf: “Geniet nog maar even lekker want stráks… dan mág het niet meer.” En je doet je nog een keertje tegoed aan een bonbon of een stuk boterletter. Uh??? Boterletter??? Sinterklaas was toch al lang voorbij? “Ja, maar dat gooi je toch niet weg? Dat is toch zónde?” En zo gebruiken we ons lichaam als kliko om de restjes in weg te gooien want nu kán het nog. En het is ook niet erg, want 1 januari, dánnnn…… Dit fenomeen noemen we het ‘Last diner sydrome’. Ik heb er zelf 30 jaar lijnen en diëten voor nodig gehad om te ervaren dat ‘t niet werkt. Natuurlijk kun je met een feestje of etentje een keer meedoen. Maar wat verder alléén werkt, is eten… niet lijnen maar normaal gezónd eten! Uw kerstkaartenbezorgsters: (v.l.n.r.) Femke, Hannah, Brianne en Sam.

Vier schoolvriendinnen van het Markland College in Zevenbergen hebben een originele actie bedacht voor Serious Request. Zij bezorgen graag uw kerstkaarten. De kosten daarvan bedragen 30 eurocent per kaart. Sam, Femke, Brianne en Hannah zorgen ervoor dat uw kaart op het juiste adres en het geld bij Serious Request komt. Het versturen van kerstkaarten is elk jaar weer een heel gedoe. De kaarten voor de familieleden, vrienden en kennissen die niet in het dorp wonen gaan meestal op de post. Maar bij de adressen in de eigen omgeving spelen we meestal zelf voor postbezorger. Dat hoeft dit jaar niet. En… u steunt er nog een goed doel mee ook! Serious Request Sam, Femke, Brianne en Hannah zitten bij elkaar op het Markland College in Zevenbergen. Zij bedachten een leuke manier om geld in te zamelen voor Serious Request, de jaarlijkse actie van 3FM. Dit jaar vragen de dj’s in het Glazen Huis aandacht voor

de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden. Het viertal gaat kerstkaarten bezorgen in Fijnaart, Willemstad en Zevenbergen. Hannah Bienefelt is contactpersoon in Fijnaart.

Sam, Femke, Brianne en Hannah bezorgen graag uw kerstkaarten Mail of bel Wie zijn kerstkaarten binnen de grenzen van de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen wil laten bezorgen, stuurt een

mail naar: kerstkaartenbezorgen@hotmail. com of belt naar 0168-465074. Dat kan tot en met maandag 21 december. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het ophalen van de kerstkaarten. Deze worden uiterlijk donderdag 24 december bezorgd. De kosten zijn 30 eurocent per kaart. Er moet bij het afhalen contant betaald worden. Een donatie of extraatje voor Serious Request mag natuurlijk ook. Graag zelfs! Ook dat kan doorgegeven worden op bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer. Door Jan Willem van Bodegom

Natuurlijk reist dan wel meteen de vraag: ‘Wat ís gezond?’ Tja… dat je daar wat tips bij nodig hebt, kan ik me voorstellen. Want weet jij nog wat goed voor je is en wat niet? Weet jij wat je met een gerust hart kunt nemen en wat je beter zou kunnen laten staan? Weet je hoe je etiketten moet lezen? Ben je al een eeuwigheid aan het lijnen en kom je geen steek verder? Of heb je last van allerlei vage klachten zoals moeheid, hoofdpijn, slecht slapen, jeuk, gewrichtsklachten, diabetes type 2? Dan is nu misschien toch wel hét moment voor een goed voornemen: Nog deze maand contact opnemen met Jouw LijfLijn. Omdat jouw gezondheid ónze passie is. Tel. 0168-462101.


Pagina 7

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 17 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Samenzijn met koffie Donderdag 17 december 13.30 uur: Graanbeurs Kerstviering KBO

Zondag 20 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere 4de zondag Advent Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Pastoraal werker: P. de Meijer Misdienaars: Noa en Bente Lector: Rina Koster: Patrick Volders Collectanten: J. Dingemans en Y. Reuvers Gebedsintenties: Overleden ouders Neelen-van Vlimmeren en zoon Giel Collecte: eigen kerk Zondag 20 december 19.00 uur: Dorpskerk Oecumenische Kerstzangdienst Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 20 december 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: 4e Adventszondag Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Jan Tolenaars Gastheer/gastvrouw: Peter van der Eijk Collecte rondgang: Onderhouds-

fonds Collecte uitgang: Ouderenwerk: Elisabethbode + Amaryllusbol Zondag 20 december 19.00 uur: De Dorpskerk Volkskerstzangdienst Dinsdag 22 december 15.00 uur: Vijverhof Kerstviering Ouderensoos Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre

Kerstconcert in Fijnaart zingt d’Engelenburgh voor kerst ma geheel in de kerstsfeer. Aan liefhebbers van samenzang is ook gedacht. Een mooier begin van uw kerst is nauwelijks denkbaar! Het concert begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Reserveren is noodzakelijk: tel. 06-83572448 of engelenburgh@live.nl

Op zondagmiddag 20 december biedt d’ Engelenburgh in Fijnaart een bijzondere kerstmiddag. In het sfeervol ingerichte rijksmonument aan de Molenstraat staat de muziekmiddag in het teken van Kerstmis. Een bijzondere voorbereiding op de kerstdagen. Met de kerstboom op de achtergrond brengen bariton Ger Venneker, de sopranen Ellen Deelen en Simone Tousaint en pianist Johan Cnossen enkele van de mooiste en ontroerendste liederen uit musical (ondermeer uit Showboat, Les Miserables en The Sound of Music) en operette. Na de pauze staat het program-

Koffie met taart De gasten worden in de pauze getrakteerd op koffie met taart. De entree voor de middag bedraagt tien euro per persoon. Vanaf 14.00 uur is de deur aan de Molenstraat 24 open, het concert begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Er is plaats voor een dertigtal bezoekers.

Op zondag 20 december wordt de jaarlijkse Kerstzangdienst gehouden in de Dorpskerk aan de Kerkring in Fijnaart. Voordat we de week voor kerst in gaan, zingen we met elkaar de aloude kerstliederen. Medewerking aan de Kerstzangdienst wordt verleend door Johan van der Steen op orgel en het Blazersensemble. De aanvang is 19.00 uur. Deze kerstzangdienst is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Iedereen is van harte welkom.

Hoofdvestiging Bergen op Zoom Heiningen 115 4623 TN Bergen op Zoom T 0164 - 23 34 73 F 0164 - 23 88 78 info@uitvaartbrabant.nl

Vestiging Roosendaal Bachlaan 3 4702 KD Roosendaal T 0165 - 53 37 85 F 0164 - 23 88 78

Sint Willebrord Den Elshout 7 0165-533785 Breda 076-5416906

De uitvaartverzorging waar u alles mag verwachten! www.uitvaartbrabant.nl


Volle Graanbeurs geniet van Black Sheep beats DJ Yorick & Jens

Verrassende muziekcombinatie slaat aan een jarenlange traditie waarin zij samenwerking zoeken met muzikanten uit de gemeente Moerdijk om zodoende en breed publiek te kunnen bereiken. Door dit jaar met Yorick Zandee en Jens van Hoof samen te werken werd een jonge doelgroep bereikt. Hun inmiddels bekende nummer #Family, deze keer met intro van de Black Sheep Swing Band was een daverend succes.

Een gemêleerd publiek

De muzikale ontmoeting met DJ Yorick en Jens van Hoof pakte zeer goed uit.

In een volle Graanbeurs verraste zondagmiddag de Black Sheep Swing Band in combinatie met DJ Yorick en Jens van Hoof het publiek met een geweldig optreden. De opzet van een zondagmiddagoptreden met de opzwepende beat van de Fijnaartse DJ Yorick en het pianotalent van Jens

van Hoof bleek een gouden zet van de Black Sheep Swing Band. Een gemêleerd publiek van jong tot oud en liefhebbers van ver-

schillende muziekstijlen konden hun hart ophalen. Met deze samenwerking voldoet de Black Sheep Swing Band weer aan

Heerlijk feest Het eind van het optreden stond garant voor een heerlijk feest met het nieuwe nummer Follow your heart van DJ Yorick, Jens en zangeres Kim van Doorne. Het volgende optreden van de Black Sheep Swing Band zal volgend voorjaar zijn met een editie van Muzikale wijnen. Een gezellige wijnproeverij met muziek van deze eigenwijze kudde zwarte schapen.

Koopgoeddag steekt ijsvereniging ‘t Griegje een hart onder de riem Na de succesvolle 7e Koopgoeddag van 8 november waren er weer 4 cheques ter waarde van 350 euro te verdelen. Inmiddels zijn er twee van de vier uitgereikt. Eén cheque is geschonken aan Wesley en zijn gezin. Opgegeven door zijn moeder en heel erg dankbaar in ontvangst genomen!

energie verdient een dikke pluim, maar daarmee alleen is de vereniging niet geholpen.

Oproep Koopgoeddag wilt daarom een oproep doen aan iedereen die de ijsvereniging een warm hart toedraagt. Tijdens de laatste inbraak zijn er veel dingen vernield of ontvreemd. Ze zijn nu De tweede cheque is aan op zoek naar een aantal ijsvereniging ‘t Griegje spulletjes die het plezier in Fijnaart gegeven. Deze op de ijsbaan kunnen kleine vereniging is de vergroten. Denk aan laatste tijd alleen maar in warmhoudplaatjes en het nieuws geweest omgrote potten en pannen dat er ellendige dingen voor de koek en zopie. zijn gebeurd. Na de laatOok zou het fantastisch ste inbraak in de contaizijn als er weer een gener c.q. unit zagen weinig Nelis en Sharona Breure van ‘t Griegje ontvangen de cheque uit handen van Annemieke Olmer (r). luidsinstallatie komt! mensen het meer zitten. gebruiken! aankomt, zodat heel Fijnaart Als er mensen zijn die zoiets Maar dankzij de oplettendheid gebruik kan maken van een hebben, niet meer gebruiken en van Stichting Hangout, die de Hopen op vorst prachtige en veilige ijsbaan. Het zouden willen schenken, neem ijsvereniging opgegeven heeft bij Het water is weer op het land zou toch doodzonde zijn als deze dan contact op met de Koopde Koopgoeddag, is er weer een gepompt en we hopen nu navereniging noodgedwongen goeddag 06-48398313 of rechtklein lichtpuntje. De cheque van tuurlijk allemaal dat er een moet ophouden te bestaan. streeks met de ijsvereniging ’t 350 euro is een positief duwtje mooie en lange vorstperiode Hun doorzettingsvermogen en Griegje 06-23745917. in de rug, die ze keihard kunnen


Caroline’s Kerstshow klopt tot in de puntjes Ballet/dansschool Caroline weet elk jaar te imponeren met een wervelende show. Afgelopen weekend kwam daar nog een facet bij. Elke bezoeker verliet theater Fidei et Arti in Oudenbosch met een warm kerstgevoel. Daarvoor zorgden de honderden leerlingen uit Heijningen, Willemstad, Dinteloord en Rozenburg. Caroline Ophof uit Heijningen reist elke dag van de week de regio af om ballet- en dansles te geven. Vorig jaar maart besloot ze een grootse uitvoering te geven met al haar groepen. Cirque du Caroline was zo’n succes, dat het afgelopen weekend een winterse opvolger kreeg. De theaterzaal van Fidei et Arti werd drie keer overdonderd met een kerstshow die tot in de puntjes klopte. De gekozen muziek was afwisselend trendy hiphop en klassiek melodieus. De veelal zelf in elkaar gestoken kostuums waren zoals altijd prachtig, met dit keer extra veel lichtjes. De lichtshow was een streling voor het oog en paste volledig bij de muziek en de danspasjes. De choreografie was zoals altijd bij Caroline verrassend, origineel en sloot naadloos aan bij de muziek. Hoogtepunt Elk optreden was een hoogtepunt in de show. Bijzondere vermelding verdient zeker het nummer Hallelujah dat live op de piano werd gespeeld door Rêve en op de spitsen gedanst door Chemais Ophof, beiden dochters van Caroline. De rendiertjes, elfjes en pinguïns waren vertederend en de urban boys vet cool. De selectiegroepen lieten zien waarom zij zijn geselecteerd. Maar ook alle andere dansers en danseressen maakten van de kerstshow een perfecte show! Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 10

Kennedyschool op bezoek bij de buren in d’Engelenburgh!

De vleugel in de grote kamer van d’Engelenburgh.

De oude pastorie, wie is er niet geweest in de tijd dat je communie deed, trouwde, je kind liet dopen of zomaar op de koffie ging bij pastor Van Oers of zuster Maria. ‘t Schijnt dat er nu mensen wonen die iets met klassieke muziek doen……hoorden we. Misschien wel iets voor cultuureducatie, bedachten we. Juffrouw Herma en juffrouw Tiny van de Kennedyschool belden op een dinsdagmiddag aan. Marcel Deelen was thuis en nodigde ons vriendelijk uit om binnen te komen. De vertrouwde imposante trap, de gang, alles kwam ons bekend voor. Hier kwamen we binnen voor ons sollicitatiegesprek voor de Kennedyschool. Muziekinstrumenten In de grote kamer tal van muziekinstrumenten waaronder een vleugel, een harp en nog wat instrumenten waarvan we de naam niet kenden. Al pratend, onder ‘t genot van een kopje thee bedachten we dat het mooi zou zijn om hier met de kinderen aan de slag te gaan.

Een les over muziek, klassieke muziek, muziek uit de Middeleeuwen. We weten hoe het eruit zag op schilderijen, we kennen de geschiedenis. Nu gaan we het horen… Workshop De kinderen van groep 7 en 8 zullen op 15 december een workshop volgen in d’ Engelenburgh. Leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn bezig met het thema Middeleeuwen. Marcel zal samen met een gastdocent, die speciaal voor deze gelegenheid een klavecimbel meeneemt, de kinderen laten ervaren hoe de muziek in de middeleeuwen klonk. Een unieke ervaring en nog wel zo dicht bij ‘huis’! We kijken er naar uit en zullen in de volgende Fendert Lokaal onze ervaringen met u delen!

Rijksmonument In d’Engelenburgh, ooit pastorie van de rooms-katholieke parochie van Fijnaart, neemt muziek en cultuur tegenwoordig een centrale plaats in. Het gebouw, een rijksmonument uit 1873, is gerestaureerd en heringericht en ademt helemaal de sfeer van vroeger. De benedenkamers lenen zich bij uitstek voor muziek: hoge plafonds geven een goede akoestiek. Om die reden organiseren Ellen en Marcel Deelen maandelijks muziekmiddagen. Of het nu om klassieke muziek, zangkunst, operette of jazz gaat, er is voor elke smaak wel iets en dankzij de toelichtingen tijdens de uitvoeringen steken bezoekers er altijd wat van op. Waar kunnen jongeren beter kennismaken met muziek dan in d’Engelenburgh, dat ook nog eens vlak bij de school staat?

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Kerstmis Vroeger war ik saome meej ooze Jan miesdienaor in de kerk, maor ik zaat meej ooze Jan ok in het koor. Het kienderkoor in de kerk in Ette. Wij moese oefene iedere week op school, vur of nao de lesse bij menjeer Buis. Maor da klikte nie zo, waant die foeterde altij. Op donderdagaovond fietste wij naor de Biekorf in Ette. Menjeer Gottmer war eigelijk de dirigent en meneer Buis hielp um af en toe. As wij in de Biekorf al un tijdje geoefend are, kwaame de grwoote manne er ok nog bij om saome te zienge. Laoter fietste wij saome dan wir naor huis. Afijn as ut dan Kerstnaacht war moese wij ne kjir om 4.00 uur ’s naachts zienge. Spannend wor. Wij stonde dan bovenin bij ut grwoote orgel. De warmte zaat duidelijk bovenin. We stonde in de wienter gewoan te zweete jong. Wa wel leutig war, we konde lekker alle mèènse bekijke. Da vin ik nog steeds leutig. Un aander jaor moese we vurin de kerk staon bij ut hoofdaltaor, meej allemaol un grauwe wiete toog aon en un houte kruiske aon ooze nek. Vanuit de sacristie liepe we dan achter mekaore aon naor ut hoofdaltaor. Ut grwoote mannekoor stond dan aachter oos, dus saome war da un jile woop wor. Ik vond da altij wel spannend! Laoter ware ooze Jan en ikke gin lid mjir van ut koor, maor oos moeder juist wir wel, maor dan van ut vrouwekoor, wa ondertusse opgericht war. Die kon mwooi zienge. Ze oefende thuis dikkels as ze ete aon ut kooke war. Op zaoterdag zaat ik laoter te ljire. Mijn kaomer war bove de keuke en oos moeder war de kippe vur de zondag aon ut braoije. Dan zong ze jil de litanie van de kerk wor. Nou motte weete da oos moeder nwooit vloekte. As wij da deje, zee ze der iets van. Da moog nie. As ze aon ut braoije war klonk ut credo dur oos huis ene. Da gieng zo: “Credo in umnum deeeejo….ai-je gotver…!! Dan spetterde ut bij ut braoije en ut kwaam op dur aande. Ikke lache! Was da nou moeder, wa doe de gij nou???


Pagina 11

Nancy Frijters FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Nancy Frijters. met... Ik ben creatief dus als ik tijd over heb, vind ik haken erg leuk. Van een dagje weg en wandelen kan ik ook erg genieten Als ik 10 miljoen euro win... Geen idee, dan zou ik daar eerst goed over na moeten denken De beste voetbalclub van de wereld is… Die heb ik niet. Ik ben geen sportkijker. Dan sport ik liever zelf. Tegenwoordig is er heel veel tijd voor de voorbeschouwing en de nabeschouwing!! Nee, daar geef ik niets om Mijn lievelingsspel is... Heb ik niet. Ik vind het heerlijk om met mijn kinderen een bordspel te spelen. Cluedo, kaarten dat maak eigenlijk niet uit. De gezelligheid vind ik het fijnste Mijn lievelingssport is... Indien ik tijd heb lekker hardlopen Mijn naam is... Nancy Frijters-Nieuwkerk Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Ik ben geboren (op 5 augustus 1970) en getogen in Fijnaart. Ik ben dus een echte Fendertse. Sinds 2001 werk ik ook in Fijnaart bij Kindercentra de Roef B.V. Gestart als peuterspeelzaalleidster bij de Hummelhoek en nog steeds werk ik met heel veel plezier voor en met kinderen Het liefst eet ik… Geen voorkeuren, ik ben een alleseter. Friet vind ik superlekker, maar van spruiten met een gehaktbal, daar kan ik net zo van genieten Deze film moet iedereen zien… Forrest Gump en The Green Mile. Klassiekers Het boek waarvan ik erg genoot was... Duizend schitterende zonnen, een roman van Khaled Hosseini De mooiste kleur vind ik… Zwart

Ik luister graag naar… Op het gebied van muziek vind ik het belangrijk dat het muzikaal goed in elkaar zit. Mijn voorkeur gaat wel uit naar rockmuziek, maar Ryan Adams is ook verschrikkelijk goed Zo drink ik mijn koffie… Simpel, zwart Mijn lijfspreuk is… Heb ik niet echt. Doe maar gewoon Ik heb een grote hekel aan... Onrecht en negatieve mensen Mijn bijnaam is... Vroeger had ik die wel, toen noemde ze me ook wel nasi Ik ben trots op Mijn kinderen!! Mijn favoriete vakantieland is… Sinds kort is dat de Azoren Mijn sterrenbeeld is… Leeuw Mijn vrije tijd breng ik door

Ik heb bewondering voor… Mensen die eerlijk zijn en belangeloos elkaar helpen Mijn grootste blunder... Te veel om op te noemen Op televisie kijk ik graag naar... Daar waar geen reclames zijn. Ik kan mij daar verschrikkelijk aan storen!

Mijn favoriete vak op school… Rekenen en tekenen Mijn beste vriend/vriendin is... Ik ben heel erg blij met een paar hele goede vriendinnen. Veel gezelligheid en lachen Ik ben bang voor... Voor spinnen in ieder geval niet Fijnaart vind ik... Vroeger saai, maar als je ouder bent, is het een fijne plaats om je kinderen in op te laten groeien en om te leven Wat ik mis in Fijnaart is... Een gezellige uitstraling ( centrum) wat je in sommige dorpen wel hebt Het mooiste plekje in Fijnaart is… de polders eromheen. Heerlijk om te wandelen en fietsen Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Ja, dat is toch echt de oude Super!!! Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Willemstad. Gezellige terrassen, mooie gebouwen, straatjes en natuur. Geeft een vakantiegevoel

Corporatie gaat Woonkwartier heten Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard willen in 2016 fuseren. Het fusieproces verloopt voorspoedig. De huurdersorganisaties en gemeenten staan achter de fusie. Inmiddels is ook de naam van de beoogde nieuwe organisatie bekend: Woonkwartier. Het proces om te komen tot de fusie verloopt voorspoedig. De huurdersorganisaties en de gemeenten hebben aangegeven achter de fusie te staan. Met hen zijn ook concrete afspraken gemaakt over onderwerpen waar de nieuwe organisatie de komende jaren extra aandacht aan besteedt, zoals betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Voordat de fusie een feit is, moet de minister zijn goedkeuring nog geven. De corporaties hebben er echter alle vertrouwen in dat de fusie doorgaat. Hierbij streven zij ernaar vanaf halverwege 2016 als nieuwe organisatie naar buiten te treden.


Pagina 12

Rein Beerendonk vertelt… (3)

Zo komt vrouw Van Parijs ter sprake. Ze woonde op de Driehoek en ze verkocht onder meer zoethout, maar ook ‘water en vuur’ (heet water en gloeiende kooltjes voor in de stoof, red.) Veldwachter Veldwachter Jan Termaten was een goedaardige man die zelden iemand verbaliseerde. Toen het toch een keer zover gekomen was, moest hij mede verschijnen op de zitting van de kantonrechter. De rechter begroette hem met “Dag Termaten, ben je daar weer eens?” Bijna verontschuldigend reageerde hij: “Ja edelachtbare, ik had al zo dikwijls gewaarschuwd…” Gemeentewerker De enige gemeentewerker was Aart Oostdijck. Met een kruiwagen, schop en bezem trok hij door de straten om op te ruimen wat de paarden achter zich hadden laten vallen. Hij repareerde ook gaten in de wegen en straten. Clement was olieventer, klokkenluider, doodgraver en geldophaler in de kerk.

Op 18 februari 1913 kwam in Fijnaart Rein Beerendonk ter wereld. In zijn geboortedorp is hij 33 jaar onderwijzer geweest, waarvan 23 jaar als hoofd van de R.K. Jongensschool St. Antonius. In 1979 had hij een vraaggesprek met Toon Kloet over het verleden van Fijnaart. In drie delen plaatsen wij dit vraaggesprek in Fendert Lokaal. Deze week het slot. Bakker Beerendonk De vader van Rein Beerendonk was zoals gezegd een van de Fenderse bakkers. Er is een tijd geweest dat hij met een kruiwagen het brood rondbracht, maar ging daarna over tot de hondenkar. Hij maakte hele lange dagen. Zo lang zelfs dat de enkele protestantse klanten die hij had, zeiden dat hij wel zaterdags moest komen en niet zondags, dus voor middernacht. Werkgelegenheid “Het was voor de oorlog al slecht gesteld met de werkgelegenheid. Ik weet dat er toen veel gezinnen uit Fijnaart en Heijningen wegtrokken, bijvoorbeeld naar Eindhoven waar ze bij Philips gingen werken of naar de Kunstzij (AKI en later ENKA geheten, red.) in Breda. Het pendelen naar de Rotterdamse haven en de Kabelfabriek kwam na de Tweede Wereldoorlog pas.”

Tbc In de jaren 20 kwam er ook hier veel tbc voor. “Als ik dat zo eens naga”, zegt hij “dan kwam het veel voor onder boeren en ik denk dat de besmetting door het vee kwam.” Toen waren er niet voldoende sanatoria voor zoveel zieken en ook niet iedereen kon zich een verblijf daar permitteren. Patiënten konden van het Groene en Wit-Gele Kruis een houten tent in bruikleen krijgen. Die waren draaibaar en op de zon te richten. De zieken lagen overigens dag en nacht in de tent op bed. Ze waren dan ook afgezonderd van het gezin. Dorpsgenoten In het gesprek met Rein Beerendonk worden namen genoemd van personen die op de een of andere manier hun eigen plaats in de Fijnaartse samenleving hadden.

Clement Jansen De olieventer Clement Jansen was ook een echt dorpstype. Hij stond algemeen bekend als Clement, Jansen werd er nooit bij gezegd. Hij stond bekend om de grappen die hij uithaalde. ”Behalve olieventer was hij klokkenluider, doodgraver en geldophaler in de kerk”, weet Beerendonk te vertellen. “Dat laatste kwam wel eens goed van pas. Als iemand bij hem in het krijt stond en in de kerk met groot geld betaalde, rekende hij meteen de geleverde olie af.” Van Laarhoven Een andere figuur die hij zich nog levendig herinnert, was ene Van Laarhoven uit Zundert, die tot in Fijnaart masthout leverde. Vader Beerendonk kocht hout bij hem om de oven mee te stoken. Onder zijn wagen had hij een kist hangen waarin hij ‘beer’ mee terug naar Zundert nam. Toen hij op een dag appeltjes voor zijn moeder meebracht, zaten die in de emmer waarmee hij de beer schepte. ”Ik heb hem wel eerst uitgeveegd, hoor”, verontschuldigde hij zich.

De radio Het gezin Beerendonk was een van de eerste in Fijnaart die een radio bezaten. “De allereerste had Van Kalmthout,” herinnert hij zich. “Hij was boer en machinist op de suikerfabriek. De radio had hij zelf gebouwd.” De radio die bij Beerendonk stond, hadden ze gekregen van de leverancier van schoensmeer na een ontzaglijk grote bestelling. “In het begin kon je er alleen om 12 uur ’s middags politieberichten op beluisteren en soms ’s avonds nog iets.” Een telefoon hadden ze bij Beerendonk ook al vrij vlug. Ze hadden nummer 8. Regelmatig kwamen de mensen uit de buurt om er gebruik van te maken. “Mijn moeder kon er maar niet aan wennen dat je met iemand kon praten die je niet zag. In het begin deed ze dan ook eerst een schone schort aan voor ze iemand opbelde!”

“Moeder deed eerst een schone schort aan voor ze iemand opbelde” Studie Studeren was in de jeugdjaren van Rein Beerendonk - althans in Fijnaart - iets bijzonders. Hij heeft de MULO gevolgd in Oudenbosch. In diezelfde plaats ging hij naar de kweekschool. Voordat hij die studie afgerond had, was er een vacature op de jongensschool in Fijnaart. Het toenmalige schoolhoofd P. Weijnen nam toen iemand aan voor tijdelijk, om de baan vrij te houden voor Rein, die later niet alleen zijn schoonzoon geworden is, maar hem ook opgevolgd is als hoofdonderwijzer. Priester Nico (*1907), de broer van Rein Beerendonk is ook gaan studeren en is priester geworden in de congregatie van Mill Hill. Hij werd in 1935 gewijd en was daarmee de tweede Fijnaarter sinds 1900 die priester werd. Voor zover Rein het kan nagaan zijn er na zijn broer nog 9 ‘priesterzonen’ uit Fijnaart voortgekomen. (Het zijn er 11 geweest, red.) Na 1963 is het wat dat betreft ook in Fijnaart stil geworden.


Pagina 13

voor dergelijke praktijken. Om 20.00 uur komt men in de regel niet aan de deur met rozen en al helemaal niet in een woonzorgcentrum.

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Woninginbraak Fijnaart Zaterdag 5 december is tussen 14.15 en 23.55 uur in een woning aan de Lindenstraat in Fijnaart ingebroken. De lamp met bewegingsmelder in de achtertuin werd vernield, waarna de toegang is verkregen door het raam aan de achterzijde open te breken. De woning is doorzocht en goederen zijn ontvreemd. De politie heeft sporen van de dader(s) veilig gesteld voor technisch onderzoek. Woninginbraak Heijningen In een woning aan de Polderstraat in Heijningen werd zaterdag 5 december ingebroken. Een ruit van de woning werd ingegooid, waarna middels de sleutel die aan de binnenzijde van de deur zat de deur is geopend. Er werd geld uit de woning ontvreemd. Mogelijk waren de daders op de hoogte van het feit dat er geld in huis was. Er werd namelijk gericht gezocht. Politie-onderzoek is gaande. Wij worden vaker met een dergelijke werkwijze geconfronteerd. Laat de sleutel niet op de deur zitten. Buiten niet, maar ook binnen niet. Maak het de inbrekers niet makkelijk. Overlast en baldadigheid Zondag 6 december kwam vanuit de Polderstraat in Heijningen wederom melding van overlast en baldadigheid. Het betrof vernielingen, het afsteken van vuurwerk en het hinderlijk roepen, schreeuwen, treiteren en pesten. Deze problemen met de jeugd in Heijningen zijn ook gesignaleerd en besproken door dorpsbewoners tijdens de gebiedsplannen. Ze staan inmiddels op de agenda

van de jongerenwerkers en hebben meer dan de aandacht van de politie. Echter zou het beter zijn als de ouders van deze jongeren hun kinderen er zelf op aan zouden spreken. Het kan volgens mij niet zo zijn dat dit ‘gewoon’ wordt gevonden in Heijningen. Die zondagavond werden rond 20.35 uur door de politie drie jongeren aangetroffen bij de bushalte op de dijk. Van deze jongeren is bekend dat zij bij de overlastgevende jeugd behoren. Een van hen was zo stoer om met zijn crossbrommer de dijk af te rijden om uit handen van de politie te blijven. Helaas voor hem liet hij zijn helm achter. Die is nu op te halen op het politiebureau in Roosendaal. Zijn vrienden wisten niet wie de eigenaar is. Ik ben benieuwd hoe lang de helm op het politiebureau blijft liggen. Aanrijding Op de Stadsedijk in Oudemolen vond maandag 7 december rond 05.50 uur een aanrijding met uitsluitend materiële schade plaats. Op de dijk stond een voertuig midden op straat een aanhangwagen aan te koppelen. Een voertuig dat kwam aanrijden zag dat te laat, met een aanrijding tot gevolg. Rozenverkoper Vorige week werd er door een rozenverkoper aan bewoners van Fendertshof rozen te koop aangeboden voor vijf tot tien euro per bos. Meerdere ouderen hebben de rozen gekocht, omdat zij bang voor deze verkoper waren. De rozenverkoper kwam omstreeks 20.00 uur bij de bewoners langs. Dat is geen tijdstip om aan de deur te komen. Pas op

Vrachtauto in de berm De bestuurder van een vrachtauto is dinsdag 8 december rond 09.55 uur op de Kwartiersedijk in Fijnaart in de berm gereden. Hij moest uitwijken voor een tegenligger. Berm en dijk werden beschadigd. Verdachte auto Een beveiligingsbedrijf signaleerde dinsdag 8 december rond 17.30 uur bij het windmolenproject aan de Groeneweg in Heijningen een auto waarvan de bestuurder bij de politie bekend is van koperdiefstallen. Dit voertuig werd ook al gesignaleerd bij het windmolenproject bij de Blaakweg in Ouddintel. Het betreft een grijze Peugeot van het type 206, afkomstig uit Dirksland. Wees alert, bel op tijd de politie: 0900-8844. Aanrijding Op de Boerendijk in Fijnaart moest woensdag 9 december om 16.50 uur een automobilist uitwijken voor een fiets en een busje. Bovendien had hij ‘ruzie’ met zijn mobiele telefoon. Derhalve verloor hij de controle over de auto en reed tegen een geparkeerde personenauto. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Daar werd ook bloed geprikt voor onderzoek. Er gebeuren veel ongevallen door ‘bellen’ tijdens het rijden. Hier staan fikse boetes op, omdat het onverantwoord/ gevaarlijk is. Het is beter om de auto even aan de kant te zetten. Inbraak in woning Donderdag 10 december werd om 10.30 uur een inbraak ontdekt in een in aanbouw zijnde woning. Aan de achterzijde was een houten plaat, dat tijdelijk functioneerde als raam, verwij-

derd. Vanuit de woning werd handgereedschap en elektrisch gereedschap gestolen. ‘Gratis’ aggregaat Aan de Hoge Heijningsedijk in Heijningen kwam vrijdag 11 december rond 12.10 uur een man aan de deur. Hij zou zojuist een aggregaat hebben afgeleverd bij een paardenhandelaar en had er nu een over. Die mocht hij van zijn baas ‘gratis’ weggeven. Pas op, trap er niet in. Dit is een bekende babbeltruc. Een aggregaat kost geld, die krijg je niet gratis. Dit is een smoes om binnen te komen, rond te kijken en meteen zijn slag te slaan of om later terug te komen. Bel meteen 0900-8844. De man reed in een bestelbusje met een Duits kenteken. De ramen aan de achterzijde waren geblindeerd. Omstanders reanimeren man Bij de bushalte aan de Kerkring in Fijnaart was vrijdagmiddag 11 december een man onwel geworden. Omstanders reanimeerden de man totdat ambulancepersoneel de reanimatie overnamen. De man kreeg weer hartstlag en is overgebracht naar het Amphia in Breda. Met dank aan degenen die deze man hebben gereanimeerd. Wees alert! Het is anderhalve week voor kerstmis. Dat betekent lange nachten en korte dagen. Vorige week drie woninginbraken. Geef de inbrekers geen kans. Sluit goed af, zeg even tegen de buren als je weg bent, laat een lichtje branden, wees alert en loop desnoods even terug om te kijken of alles op slot is. Zie je iets wat niet klopt, bel dan de politie op 0900-8844 of indien nodig 112. Neem het signalement in je op. Het noteren van het kenteken van een auto is altijd handig.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Spelers familievoorstelling Moord in de kerststal zijn er klaar voor De theaterzaal van De Borgh in Zevenbergen is omgetoverd tot een duizend-en-een-nacht kerststal. De flitsende kostuums zijn af, verse schmink ligt klaar, tekst, zang en dans zijn voldoende geoefend. De generale repetitie is geweest en dus zijn de spelers van Tejatergroep Snippers, inclusief de os en de ezelin, er helemaal klaar voor: aanstaande zaterdag beginnen de voorstellingen van

de familievoorstelling Moord in de kerststal. “Ik wil nog even kwijt dat dit écht een voorstelling is voor het hele gezin”, aldus Maurits Vroombout, die Jozef speelt. “We hebben leuke liedjes, mooie kostuums en een prachtig decor. Kinderen zullen zich niet vervelen. Daarnaast maakt de dubbelzinnige humor van Arjan Ederveen dat er voor de volwas-

senen ook veel te lachen valt! We hopen dat iedereen vrolijk de zaal verlaat, maar dat ze misschien ook nog even nadenken over de boodschap die ook in het stuk zit” Kaarten Er zijn nog kaarten te koop via www.snippersonline.nl, bij De Borgh en Arno’s in Zevenbergen.


Pagina 14

Agenda

Wintertoernooi TV Fijnaart

Dinsdag 15 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 18.00 uur: Vertrek Schouwburgbus naar Het Zwanenmeer in De Maagd, bushalte Kerkring in Fijnaart Woensdag 16 december 10.00 uur: Kerststukje maken Seniorenraad, ’t Onderdak in Fijnaart 14.00 uur: Kerstmiddag ANBO, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 17 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 18 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zaterdag 19 december 10.00 uur: Snertwandeling Tonnekreek, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 22.00 uur: Rock Around the Xmas Tree, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 20 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.15 uur: Kerstconcert, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart 15.00 uur: PEPPER Gaat Voor Serious Request, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 19.00 uur: Kerstzangdienst, Dorpskerk, Kerkring 1 in Fijnaart Dinsdag 22 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Tennisvereniging Fijnaart houdt van 18 januari t/m 24 januari een Wintertoernooi. Dit gebeurt op de nieuwe ‘all weather’ tennisbanen die vorig jaar november zijn aangelegd.

Donderdag 24 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Tevens heeft een groot aantal clubleden de afgelopen maanden niet stil gezeten en de handen uit de mouwen gestoken om ook een opfrissing te geven aan het clubgebouw. Het clubgebouw is aan de buitenkant voorzien van een nieuw kleurtje verf en de kleedlokalen, doucheruimten, toiletten en kantine zijn grondig aangepakt qua aankleding/betegeling.

Zondag 27 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ (slot), Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Dinsdag 29 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 31 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 2 januari 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 5 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 7 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Hoog niveau TV Fijnaart wil mede door het organiseren van dit toernooi ook

aan omliggende tennisverenigingen laten zien dat de kwaliteit van de speelvelden, maar ook het clubgebouw met zijn nieuwe facilitaire aanpassingen, naar een zeer hoog niveau is opgetrokken. TV Fijnaart nodigt alle tennisvrienden uit om mee te doen met dit Winter ‘Snert’ Toernooi. Schrijf je nu in via de site www. toernooi.nl of ga naar onze website www.tvfijnaart.nl en klik op de poster Winter’snert’toernooi (links boven in het venster).

Sportnieuws? Mail redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 15

Sportclub 50+ Fijnaart op de bowlingbaan

2-2 Seolto MP2 – de Fendert MP2 5-3 Internos C3 – de Fendert C1 1-3 Klundert B1 – de Fendert B1 8-0 SVC A1 – de Fendert A1 2-0 Dubbeldam VR2 – de Fendert VR1 1-8

Uitslagen

de Fendert E1 – Madese boys E2 10-0 de Fendert F2 – Virtus F2 0-0 de Fendert E4 – WHS E1 1-2 de Fendert 2 – Pelikaan 4 1-4 de Fendert 5 – Rillandia 3 4-2 de Fendert 1 – Kogelvangers 1 0-5 de Fendert VE1 – NVS VE1 3-8 Oranje Wit F3 – de Fendert F4

Het gaat er dan best wel fanatiek aan toe en doen de ouderen het zeker niet voor de iets jongeren onder. Drie kwartier hollen, springen, opdrukken, zwaaien, zwieren, liggen, en weer opstaan. Daarna, tot ieders plezier, drie kwartier voluit volleyballen. Week in, week uit. Echter, één keer per jaar, meestal in de maand november, ruilt men de divers belijnde blauwe gymzaalvloer van De Parel in voor de gladgeboende houten bowlingbanen van het Bowlingcentrum De 3 Musketiers in Zevenbergen. Bonte stoet van heilig blik Zo ook een recente woensdagavond, toen een bonte stoet van heilig blik zich vanuit het Fenderste een weg baande naar de bekende locatie aan de Hazeldonksezandweg in Zevenbergen. Men is daar kind aan huis en dus werd de groep met veel enthousiasme door de musketiers begroet. Na een vers bakje koffie of een andere, al dan niet alcoholische, versnapering begaf men zich naar het schoenenrek, om aldaar het benodigde bowlingschoeisel, liefst in de juiste maat, te scoren. Gelukkig kon een ieder zijn maatje-voor-eenuur vinden en na deze verplichte passessie kon men zich naar de banen begeven, om te zien in welk team men door de baancommissie was ingedeeld.

In baan 1 werden de degens gekruist door Max Boelhouwers, Piet Bom, Johan Kloet, Gerrit Nieuwkerk en Jan van Hoof. Op baan 2 gingen Theo van der Hoeven, Helmut Lange, Hans de Ruiter en Eddy Jansen (later aangevuld door René Consenheim) met elkaar de wedstrijd aan. In baan 3 tenslotte, traden Wim van Holland, Bert de Lint, Henk Nijhoff, Han Keijzer en Jan Gorter aan. Zoals gezegd ging het er zonder uitzondering op alle drie de banen wild en uiterste fanatiek aan toe en na een uur volop strikes en spares gerold te hebben, lichtte het woord ‘stop’ op de schermen boven de banen op. Helaas, aan alles komt een eind. Na het bowlen werd door de leden plaatsgenomen aan de grote ovale tafel voor de broodnodige nabeschouwing, die vergezeld ging met wat drankjes en snackjes, want de tijdens de krachtinspanningen op de banen verloren gegane calorieën moesten natuurlijk aangevuld worden. Op verzoek van de secretaris namen Wim en Theo de puntentelling voor hun rekening, waarna voorzitter René uiteindelijk stand mocht verkondigen. Overall winner bleek Bert de Lint, die uit handen van Piet Bom, winnaar van vorig jaar, de prachtige bokaal in ontvangst mocht nemen. Na alle plichtplegingen en felicitaties over en weer, ging een ieder tevreden en voldaan richting huis.

Zaterdag 19 december de Fendert F4 – Pelikaan F3 09.30 de Fendert 5 – Oranje Blauw’14 2 12.30 de Fendert VR1 – Wieldrecht VR2 14.30 Madese boys 3 – de Fendert 4 14.30

Clubactie staat inmiddels ook op de website. Kijk snel of jij in de prijzen bent gevallen!

Piet Bom (r) overhandigt Bert de Lint zijn wisselbokaal. FOTO JAN GORTER

Sportclub 50+ Fijnaart is, zoals de naam al doet vermoeden, een club voor de senior mannen in Fijnaart. Iedere woensdagavond komen zij net voor zeven uur ’s avonds samen om in het multifunctionele centrum De Parel de spieren helemaal los te laten gaan.

Programma

Uitslagen

vv Oranje-Blauw ‘14 Groot FIFA 16-toernooi Op vrijdag 18 december is het grote FIFA 16-toernooi op PS4. Aanvang 19.30 uur. Jezelf opgeven kan nog tot 17 december. Op dit moment zijn er al 23 ‘teams’ aangemeld. Op dinsdag 29 december is er in Sporthal de Buitelstee in Dinteloord het Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd, het is deze maal voor de D, de F en de B jeugd t/m 15 jaar (niet ouder). Graag om 12.00 uur aanwezig, zodat we de team’s kunnen samenstellen, we starten om 12.30 uur. We stoppen om 16.30 uur en om 17.00 uur gaan we friet eten bij de Fendertse Hoeve in Fijnaart Onze speciale dank gaat uit naar onze sponsoren voor dit toernooi: de firma Sweere en de Fendertse Hoeve. Vooraf aanmelden: zie website. De trekkingsuitslag van de Grote

Oranje Blauw’14 1 - Neerlandia’31 1 2-2 Oranje Blauw’14 za2 - Vosmeer 2 6-2 Oranje Blauw ‘14 D1 - T.P.O. D1 9-0 RSV F1 - Oranje Blauw’14 F1 2-2 Klundert MP2 - Oranje Blauw’14 MP1 7-1

Programma

Donderdag 17 december N.V.S. VE - Oranje Blauw ‘14 VE 19.30 vriendschappelijk Zaterdag 19 december De Fendert 5 - Oranje Blauw’14 za2 12.30 Oranje Blauw’14 VR1 - Klundert VR1 12.00 NSV B1 - Oranje Blauw’14 B1 11.30 Dit is een Bekerwedstrijd Zondag 20 december NSV 4 - Oranje Blauw’14 3 10.00

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

Snertwandeling rondje Tonnekreek Zaterdag 19 december houdt de De Prullenkast uit Oudemolenom 10.00 uur een Snertwandeling rondje Tonnekreek (circa 10 km), onder begeleiding van een gids. Na afloop kunt u genieten van een heerlijke kop erwtensoep. Deelname bedraagt € 12,50 p.p. Reserveren is nog mogelijk tot en met woensdag 16 december via: info@deprullenkast.nl


facebook.com/jumbosupermarkten

74c16d86-aa6d-4827-bfd2-7b809be20ff3.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

14-12-2015 10:07:51