Advertisement
The user logo

Fem Poble

Sant Pere de Ribes, Barcelona, Spain

https://encomu.fempoble.info

Fem Poble és una plataforma ciutadana oberta que es va presentar com agrupació d'electors a les eleccions municipals de 2015 a Sant Pere de Ribes. Com és sabut, l’àmbit municipal constitueix l’espai institucional on la ciutadania estableix relacions de major proximitat a la pressa de decisions polítiques. En canvi, en molts dels municipis on es gestionen importants pressupostos, com és el nostre cas, la ciutadania assisteix impotent a la reproducció de vells i nous repertoris d’aquesta vella política.

Publications