Page 1


K APITELNAMN

2

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


INNEHÅLL

Innehåll

Välkommen till FEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kontrollera dina kunskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Början till ett långvarigt förhållande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Studera hos FEI i Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Studera på distans med FEI FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sveriges främsta föreläsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vi är experter på bokföring & redovisning . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bokföring I – grunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bokföring II – årsbokslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bokföring III – årsredovisning enligt K2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bokföring IV – årsredovisning enligt K3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ekonomikurser för icke-ekonomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Allmän Företagsekonomisk Kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Företaget i samhället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Redovisning & analys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Aktier & finansiella instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ekonomiska kalkyler & budgetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Marknadsföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Affärs- & verksamhetsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 För dig som värderar eller kreditbedömer . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Läsa & förstå bokslut – Analys I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Analysera företag – Analys II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Värdera & förvärva företag – Analys III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bli Certifierad Löneadministratör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lön I – praktisk löneadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Lön II – fördjupningskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Lön III – uppdatering & nyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Nätverk Lön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Certifikat i Personaladministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kurser för nya HR-medarbetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Certfierad Ekonomiassistent – utbildning i två steg . . . . 18 Ekonomiassistent I – företagsekonomi, bokföring & lön . . . . . . 20 Ekonomiassistent II – bokslut, lön, Excel & budget . . . . . . . . . . . . 21

Ekonomichefsprogrammet – ett gediget kurspaket . . . . 22 Företagsekonomi för ekonomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Affärsjuridik för ekonomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Koncernredovisning I – grunder i enlighet med K3 . . . . . . . . . . . . 30 Koncernredovisning II – fördjupning i enlighet med K3 . . . . . . . . 30 Beskattningsrätt I – introduktion till företagsbeskattning . . . 31 Beskattningsrätt II – fördjupning i företagsbeskattning . . . . . . 31 Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ekonomistyrning II – fördjupning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ekonomistyrning III – nya styrmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Moms I – systemets väsentliga delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Moms II – fördjupning och nyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 IFRS I – introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 IFRS II – fördjupning och tillämpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Excel – ett verktyg för ekonomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Excel för ekonomer I – grunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Excel för ekonomer II – fördjupning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Excel för ekonomer III – avancerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

HR-chefsutbildningen – praktisk spetskompetens . . . . . 54 HR-chefens verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Företagsekonomi för HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Personalekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Praktisk arbetsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rekrytering & intervjumetodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Arbetsmiljö & rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Etik & mångfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Strategisk kompetensförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 HR-chefens roll i ledningsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Certifikatkurser för chefer & ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Förhandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Marknadsföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Key Account Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Projektledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Styrelsearbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ledarskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nyheter från FEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 FEI Studielån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Akademiska studier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Master of Science in International Human Resource Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Allmänna villkor/Hitta till FEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1


VÄLKOMMEN TILL FEI

Vad har Anna, Johnny, Maria och Anton gemensamt? Våra kursdeltagare Anna, Johnny, Maria och Anton pryder den här katalogen. Det är en del som skiljer dem åt, exempelvis bakgrund, arbetsuppgifter och position. Men de har också mycket gemensamt. De är ambitiösa. De vill utvecklas i sina yrkesliv. De har en arbetsgivare som stödjer dem. De har valt FEI för sin kompetensutveckling. Det här är egenskaper som de delar med tiotusentals andra kursdeltagare på FEI under årens lopp. Det gör oss till en av Sveriges mest anlitade utbildare av medarbetare inom näringsliv, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer. En FEI-kurs innebär en investering för dig och ditt företag. Det betyder en satsning i pengar, tid och hårt arbete. För oss på FEI är det ett stort ansvar att se till att investeringen ger så god avkastning som möjligt. Genom tester, utvärderingar och uppföljningar fångar vi upp dina och din arbetsgivares synpunkter. Synpunkter som sedan är avgörande för hur vår verksamhet utformas. FEI verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch och vi är helt beroende av att våra kunder ser direkt nytta av sin investering. Det gör de! I nio fall av tio finansierar arbetsgivaren kursavgiften. FEI står för handfasta kurser av hög kvalitet som ger praktisk användbara kunskaper. Vårt eget hus i centrala Stockholm erbjuder en fin miljö för studier. Vi är dessutom ledande inom modern och innovativ distansutbildning. Vår modell FEI FLEX innebär att du kan välja FEI var du än befinner dig. Läs mer om FEI FLEX på sidorna 10–11.

Välkommen till FEI 2014–2015! Vd Magnus Rolf och medarbetare

2

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


K APITELNAMN

Anna Z Persson, Risk Manager, SEB

Johnny Kreft, Aff채rsomr책deschef Psykiatrika, NGS Group AB

Maria Rothstein, HR Manager MCI Scandinavia

Anton Wass, Purchasing Manager Pierce AB 3


KONTROLLERA DINA KUNSK APER

Kontrollera dina kunskaper – vi erbjuder över 300 tentamenstillfällen per år! Vi vet att våra kursdeltagare är glada för att de har fått chansen att vidareutbilda sig. Det innebär förstås att de känner vikten av att verkligen ta till sig den nya kunskapen – både för egen del och för arbetsgivarens bästa. Men trots höga ambitioner kan det ibland vara svårt att avgöra om satsningen på kompetensutveckling har fungerat fullt ut. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. Till exempel:  Det ska vara hög nivå på lärtransfern – det vill säga, effektiv överföring av kunskaper och färdigheter till kursdeltagaren  Utbildningen ska vara på rätt nivå – inte för låg och inte för hög  Det ska finnas en konkret koppling till deltagarens arbetsuppgifter  Arbetsgivaren som har finansierat kursen ska ges möjlighet till engagemang och uppföljning  Både arbetsgivare och deltagare ska få konkret återkoppling På FEI har vi under många år förfinat vårt erbjudande enligt dessa principer. Vår bestämda uppfattning är att högst måluppfyllelse åstadkoms om kursdeltagare ges möjlighet att kontrollera sina kunskaper efter en kurs. Vi anser vidare att detta görs enklast och bäst genom traditionell tentamen; ett prov som genomförs med tidsbegränsning i en skrivsal. Tentamen är obligatorisk om du vill uppnå en examen från FEI. Om du går en kort kurs är tentamen frivillig. Det är enkelt att anmäla sig till en tenta – du kan göra det före, under eller efter kursen. I samband med anmälan anger du om resultatet ska skickas till andra än dig själv. Kom överens med din arbetsgivare, chef eller mentor om vad som passar er bäst. Sist men inte minst. Det finns många tillfällen att välja på. Vi erbjuder över 300 tentamenstillfällen per år! På dagtid, kvällstid och helger.

4

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


K APITELNAMN

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

5


FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMISK A INSTITUTET

Början till ett långvarigt förhållande FEI är inget vanligt utbildningsföretag. Dels är vi ovanligt gamla i branschen; vi har bidragit med kunskap till svenskt näringsliv sedan 1888. Dels har vi ett lite annorlunda mål för vår verksamhet; vi vill att din studietid hos oss ska vara början till ett långvarigt förhållande! Ett förhållande som fortsätter i många år efter att du har avslutat din utbildning. FEI ägs av Föreningen Företagsekonomiska Institutet – en ideell förening som i 125 år har erbjudit aktiviteter för människor som vill utvecklas i sina yrkesliv. Föreningens huvuduppgift är att ”sprida kunskap i företagsekonomiska frågor och befrämja gott kamratskap bland föreningens medlemmar”. Det gör vi bland annat genom ett brett utbud av aktiviteter: högklassiga föreläsningar, utdelning av pris för årets bästa doktorsavhandling, den årliga FEI Galan på Grand Hotel, nätverksträffar med mera, men också sociala evenemang där vi träffas och har trevligt tillsammans. Den som väljer att gå en flerterminsutbildning på FEI blir automatiskt elevmedlem i Föreningen FEI från första studiedagen. Efter examen är du välkommen att bli ordinarie medlem. Vår målsättning är att medlemskapet ska ge dig ett bra nätverk, att det ska bidra till din personliga utveckling och hjälpa dig framåt i karriären.

Vid FEI Galan på Grand Hotel i Stockholm hyllas det gångna årets kursdeltagare vid FEI!

6

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


INLEDNING K APITELNAMN

Föreningen FEI står bakom det prestigefyllda Oskar Sillén-priset för Sveriges främsta doktorsavhandling i företagsekonomi. 2013 års pris delades mellan Charlotta Bay och David von Laskowski. Avhandlingarna framlades vid Uppsala universitet respektive Handelshögskolan i Stockholm. Prissumman uppgår till 30 000 kronor. Grattis Charlotta och David!

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

7


STUDERA PÅ FEI I STOCKHOLM

Studera i FEI:s lokaler mitt i Stockholm Utbildningsmiljön är en viktig kvalitetsfaktor. Din inlärningsförmåga ökar om du trivs! FEI:s klassrumsbaserade kurser och utbildningar genomförs i vår egen fastighet på Kammakargatan 10 mitt i centrala Stockholm. Vår närmaste granne är Johannes kyrka som tornar upp sig ovanför Kungsgatan, Sveavägen och Birger Jarlsgatan. Det är lätt att ta sig till oss. Tunnelbanestationerna Rådmansgatan och Hötorget ligger på några minuters gångavstånd. FEI är väl beläget även för dig som kommer med tåg eller flyg. Välkommen in i vårt hus! Miljön är svårslagen. Vi har strävat efter att behålla den ursprungliga sekelskiftesatmosfären utan att göra avkall på datorer, teknik och annat som krävs för goda studieresultat. Resultatet är en modern och ändamålsenlig utbildningsmiljö som också har charm och hög trivselfaktor. I källarvalven återfinns FEI Restaurant & Lounge som står till tjänst för dig som är kund hos oss. Här serverar köksmästare Johan Sundström och hans medarbetare frukostbuffé, vällagade luncher med stort salladsbord, kaffe med bakverk eller smörgås och frukt. Du har möjlighet att ange särskilda önskemål, exempelvis om du är allergiker, när du anmäler dig. Längre ned i Kammakargatans backe bedriver vi verksamhet på ytterligare tre adresser. Alla lokaler är modernt inredda och anpassade för att våra kunder ska få ut maximalt av sin studietid på FEI.

8

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


K APITELNAMN

9


FEI FLEX

Studera med

– var du än befinner dig FEI och Stockholm hör ihop. Vi har verkat i huvudstaden sedan 1888. Vårt varumärke är väl inarbetat hos både arbetsgivare och medarbetare. Vi är stolta över att tiotusentals yrkesverksamma stockholmare har utbildat sig på FEI under årens lopp. Men de senaste åren har vår geografiska marknad blivit större – våra kursdeltagare finns numera i hela Sverige. Hur kommer det sig? FEI har framgångsrikt utvecklat marknadens ledande modell för moderna distansstudier. Vi kallar studieformen för FEI FLEX för att betona att den står för flexibilitet och valfrihet. FEI FLEX innebär att lektionerna genomförs i specialutrustade klassrum hos oss i Stockholm samtidigt som de direktsänds via internet. Som kursdeltagare kan du vid varje enskilt lektionstillfälle välja att vara på plats hos oss i Stockholm eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Dessutom går det att repetera lektionerna i efterhand, var och när som helst. En majoritet av våra Stockholmsförlagda kurser erbjuds från och med 2014 också med FEI FLEX. Det innebär att du som kund är geografiskt obunden. Du kan studera aktivt vare sig du befinner dig i Stockholm eller någon annanstans!

FEI.SE / FEIFLEX

10

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


K APITELNAMN

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

11


SVERIGES FRÄMSTA FÖRELÄSARE

Möt Sveriges främsta föreläsare Våra lärare är ofta ”ett namn” inom sina respektive områden. När du går en kurs i marknadsrätt med Katarina Ladenfors, lyssnar på redovisningsexperten Stefan Rosberg eller lär dig företagsbeskattning av Thomas Almendal, möter du några av Sveriges mest uppskattade föreläsare. FEI:s lärare är ämnesexperter, praktiskt verksamma och utmärkta pedagoger. De har dessutom en förmåga att skapa en trivsam stämning som gagnar inlärningen och gör studietiden på FEI till något du kommer att minnas. Både för kunskaperna och för att du hade roligt! Katarina, Stefan och Thomas är inte ensamma. Över 100 kursledare undervisar på FEI. Alla är handplockade för sin speciella kompetens. Ingen är lärare på heltid. Alla arbetar inom de områden de undervisar i. Det borgar för att du får praktiska kunskaper som du direkt kan använda i arbetet.

Topputvärderingar även med När våra lärare undervisar med hjälp av FEI FLEX får de samma höga betyg av kursdeltagarna som vid traditionella kurser – ofta till och med bättre! Vi ser det som ett bevis på lärarnas förmåga och att ny teknik kan tillföra ytterligare en dimension i lärandet.

Johan McCarthy Utbildningschef

12

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


K APITELNAMN

Thomas Almendal, skattejurist och lärare på FEI

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

Stefan Rosberg, auktoriserad revisor och lärare på FEI

Katarina Ladenfors, advokat och lärare på FEI

1313


BOKFÖRING & REDOVISNING

På FEI är vi experter på bokföring! Vårt marknadsledande kompetensprogram ger heltäckande kunskaper i bokföring, bokslut och årsredovisning. Du får kompetensen att ta ett totalansvar för redovisningen. Bokföring I – grunder

Bokföring II – bokslut

 5 dagar eller 3 + 2 dagar eller 10 pass  Stockholm eller FEI FLEX

 5 dagar eller 3 + 2 dagar eller 10 pass  Stockholm eller FEI FLEX

Bokföring III – årsredovisning enligt K2

Bokföring IV – årsredovisning enligt K3

 4 dagar eller 2 + 2 dagar eller 8 pass  Stockholm eller FEI FLEX

 4 dagar eller 2 + 2 dagar eller 8 pass  Stockholm eller FEI FLEX

Kursstarter löpande under hela året!

14 14

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


BOKFÖRING &KREDOVISNING APITELNAMN

Aixia Tönhardt, Ekonomiassistent, Mobile Arts. Aixia gick Bokföring I, II och III och klarade tentamen på respektive nivå för att uppnå FEI:s Bokföringscertifikat. Grattis Aixia!

Du kan tentera efter varje nivå för att uppnå FEI:s Bokföringscertifikat.

INOM OMRÅDET

HAR TILLDELATS

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

15 15


BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring I – grunder

Bokföring II – årsbokslut

Bokföring I är det första steget i vårt klassiska kompetensprogram inom bokföring och redovisning. Det är en nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper. Den är praktiskt upplagd och mycket användbar eftersom alla delar av bokföringsarbetet behandlas.

Bokföring II är det andra steget i vårt bokföringsprogram. I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras och att upprätta bokslut. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden du måste behärska.

OM K URSEN

I kursen får du lära dig hur affärshändelser registreras löpande och hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras. Det är vår uppfattning att man bäst lär sig löpande bokföring från handen till huvudet, och inte tvärtom! Det gäller helt enkelt att öva och åter öva. I både manuella och datorbaserade övningar får du träna dig i att bokföra vanligt förekommande affärshändelser som t ex inköp, försäljning och löneutbetalning. I kursen ingår också hur du fyller i skattedeklarationer och hur skattekontot fungerar. Avslutningsvis genomförs ett omfattande praktikfall som på ett autentiskt sätt sammanfattar de affärshändelser som ingår i kursen. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer, alternativt till dig som vill utvidga ditt arbetsområde till att också innefatta bokföring/redovisning. Kursen är även lämplig för företagare som själva vill kunna sköta företagets löpande bokföring. Förkunskaper i bokföring krävs inte. K URSINNEH Å L L

 Redovisningens begrepp och kontoslag  Redovisningssystemets uppbyggnad  BAS-kontoplanen  Löpande bokföring och verifikationer  Vanligt förekommande affärshändelser  Redovisning av personalens lön, sociala avgifter & skatt  Redovisning av moms  Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto  Bokföringslagen  BFN:s allmänna råd och rekommendationer  Avskrivningar och andra periodiseringar  Avstämning av konton  Tillämpningar i standardprogram för redovisning  Autentiskt praktikfall EF T ER K URSEN

Efter kursen ska du självständigt kunna sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. HUR 5 dagar eller 3+2 dagar eller 1 pass/vecka – 10 veckor AVGIFT 20 500 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

OM K URSEN

Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. I samband med detta kommer vi att gå igenom och tillämpa några av de värderingsregler som finns i regelverket K2. Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment. F ÖR V EM ?

Fördjupningskursen är lämplig för dig som arbetar med löpande bokföring och som behöver lära dig bokslutsarbete samt utveckla förmågan att läsa och förstå ekonomisk rapportering. Den vänder sig exempelvis till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer. För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring I. K URSINNEH Å L L

 Lagar, regler och principer för redovisning inklusive BFN:s allmänna råd och rekommendationer  Jämförelse mellan K2 och K3  Avstämning av balansposter  Periodisering, löpande och vid årsbokslutet  Sambandet mellan värdering och resultat  Värdering av omsättningstillgångar  Värdering av anläggningstillgångar  Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver  Redovisning av egen skatt i aktiebolag  Eget kapital i aktiebolag  Praktikfall  Tillämpningar i standardprogram för redovisning EF T ER K URSEN

Efter kursen ska du självständigt kunna upprätta bokslut för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. HUR 5 dagar eller 3+2 dagar eller 1 pass/vecka – 10 veckor AVGIFT 21 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

PAKETERBUDANDE! 50 000 KR, 25% RABATT! 14 DAGAR/28 PASS. TENTOR INGÅR! Om du väljer att anmäla dig till tre nivåer, till exempel Bokföring I, II och III reduceras avgiften till 50 000 kr*. Då ingår också tentamina för FEI:s Bokföringscertifikat.

CERTIFIKAT FEI:s Bokföringscertifikat är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet. Vad krävs? Godkända tentamina på Bokföring I- och II-nivå samt III-nivå eller IV-nivå.

16

PAKETERBUDANDE! 63 600 KR, 30% RABATT! 18 DAGAR/36 PASS. TENTOR INGÅR! Om du väljer att anmäla dig till samtliga fyra nivåer, det vill säga Bokföring I, II, III och IV, reduceras avgiften till 63 600 kr*. Då ingår också tentamina för FEI:s Bokföringscertifikat.

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring III – årsredovisning enligt K2

Bokföring IV – årsredovisning enligt K3

Bokföring III är det tredje steget i vårt kompetenspaket inom redovisning. Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras i ett företag som har valt K2 som regelverk. Teori varvas med exempel och övningar.

Årsredovisning enligt K3 är den senaste kursen i FEI:s utbud av kurser inom redovisning. Kursens ger både en ordentlig teoretisk genomgång av regelverket K3 och omfattande övning att upprätta årsredovisning med kassaflödesanalys. Den är lämplig för dig som arbetar i ett företag som måste – eller väljer att – tillämpa K3.

OM K URSEN

I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommendationer. I samband med detta kommer vi att noggrant gå igenom och tillämpa de värderingsregler som finns i K2. Jämförelse kommer även att göras med K3 som är obligatoriskt i större företag. Kursen avslutas med ett kortare avsnitt om räkenskapsanalys där du får lära dig att analysera företagets räkenskaper med avseende på betalningsförmåga, ekonomisk ställning och lönsamhet. F ÖR V EM ?

För dig som siktar på att ansvara för årsredovisningen i ett mindre privat företag som har valt att upprätta årsredovisning enligt det allmänna rådet K2. För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring II. K URSINNEH Å L L

 Värdering enligt allmänna rådet K2  Repetition av bokslutsdispositioner och skatt  Upprättande av årsredovisning  Delar av Årsredovisnings- och Bokföringslagen  Normering inkl BFN:s allmänna råd och rekommendationer  K-projektet med särskild fokus på K2  Resultaträkning och balansräkning  Utformning av tilläggsupplysningar  Förvaltningsberättelse  Revisionsberättelse  Räkenskapsanalyser  Nyckeltal i flerårsöversikten EF T ER K URSEN

Efter kursen ska du självständigt kunna ansvara för årsredovisningen i ett mindre privat företag som har valt att upprätta årsredovisning enligt det allmänna rådet K2 eller assistera i detta arbete. Du kommer även att kunna analysera och presentera räkenskaperna till olika intressenter, exempelvis ledningsgruppen eller kreditgivare. HUR 4 dagar eller 2+2 dagar eller 1 pass/vecka – 8 veckor AVGIFT 21 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

OM K URSEN

Från och med 2014-01-01 blev BFNAR 2012:1 (K3) det nya huvudregelverket för aktiebolag i Sverige. Det innebär bland annat att det är obligatoriskt för större företag att tillämpa K3 medan mindre företag i många fall kan välja att tillämpa det enklare K2- regelverket. I denna omfattande och mycket praktiska kurs ges först en ordentlig teoretisk genomgång av K3, hur regelverket är uppbyggt och hur du ska hitta information. Därefter får du lära dig att upprätta en årsredovisning inklusive kassaflödesanalys, för ett aktiebolag där årsredovisningen uppfyller de krav som ställs enligt K3. I samband med detta kommer du, med hjälp av kunniga lärare, att lösa ett antal övningsuppgifter relaterade till K3. I kursen ingår också att titta på och förstå skillnader mellan regelverken K2 och K3. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som siktar på att upprätta eller ta del av upprättandet av en årsredovisning för:  ett större företag som måste upprätta sin årsredovisning enligt K3 eller  ett mindre företag som inte behöver använda K3 men som ändå väljer att följa K3-regelverket. För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande FEI:s kurs Bokföring II – årsbokslut. Om du även/istället har gått FEI:s kurs Bokföring III – årsredovisning enligt K2 är det bara en fördel. K URSINNEH Å L L

 Ordentlig genomgång av K3 – Vem som ska tillämpa K3 – Vilka andra regelverk finns det nu och i framtiden – Hur regelverket är uppbyggt – Hur man läser och hittar i regelverket – Jämförelser mellan K3 och K2  Upprättande av årsredovisning – En praktisk övning där du får upprätta en årsredovisning inklusive kassaflödesanalys som uppfyller kraven enligt K3 – I samband med detta kommer du att lösa ett antal övnings- uppgifter relaterade till K3

Ska du välja Bokföring III eller Bokföring IV?

EF T ER K URSEN

Större företag ska tillämpa K3. Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag: a. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50. b. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, c. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Efter kursen ska du självständigt kunna ansvara för att upprätta årsredovisningen i ett mindre K3-företag eller kunna bidra väsentligt i detta arbete i ett större K3-företag.

Om ditt företag inte uppfyller något av dessa kriterier är det ett mindre företag! Mindre företag kan välja att tillämpa det enklare regelverket K2 eller de mer omfattande K3-reglerna.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

HUR 4 dagar eller 2+2 dagar eller 1 pass/vecka – 8 veckor AVGIFT 23 600 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

17


EKONOMIASSISTENT I & II

Ekonomiassistenten har en nyckelroll på ekonomiavdelningen. Vår utbildning i två steg ger relevanta kunskaper som du har nytta av direkt. EKONOMIASSISTENT I En ekonomiassistents uppgifter kan variera men rollen är alltid viktig. Som stöd till ekonomi-, redovisnings- eller lönechefen i en större organisation eller en självständig roll med administrativt ansvar i ett mindre företag. Ekonomiassistent I på FEI förutsätter inga ämneskunskaper – bara motivation och intresse.

Företagsekonomi

Bokföring

Lön – grunder

 1 dag / vecka i 1 vecka  Stockholm eller FEI FLEX

 1 dag / vecka i 5 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

 1 dag / vecka i 3 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

EKONOMIASSISTENT II Ekonomiassistenten hjälper ekonomichefen men har också kunskap och förmåga att arbeta och agera på egen hand. Kursen Ekonomiassistent II ger kunskaper och säkerhet för att uppnå detta. Kursen kan ses som en fortsättning på nivå I men den kan också läsas separat.

Excel

Lön - påbyggnad

Bokslut

 1 dag / vecka i 2 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

 1 dag / vecka i 2 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

 1 dag / vecka i 4 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

Budgetering  1 dag / vecka i 1 vecka  Stockholm eller FEI FLEX

Kursstarter i januari, april, september och november.

18

Lektioner en dag i veckan!

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMIASSISTENT I & II

Isabelle Sköld Kursdeltagare på FEI

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

19


EKONOMIASSISTENT I & II

Ekonomiassistent I Det är alltid stor efterfrågan på duktiga ekonomiassistenter med gedigna kunskaper. Många får en viktig roll som ekonomichefens ”högra hand”. I en sådan roll är det avgörande att du har breda kunskaper. Kursen syftar därför till att ge dig kompetens inom respektive delområde men också att ge förståelse för hur arbetet på ekonomiavdelningen fungerar i sin helhet. OM K URSEN

Ekonomiassistent I syftar därför både till att ge kunskaper inom respektive ämne och att ge en förståelse för sambanden mellan ekonomifunktionens olika delar. Kursens tre huvudmoment ger en sammanhållen kunskapsbas som omedelbart går att använda i praktiken. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som är administratör eller assistent på ekonomiavdelningen eller har annan befattning där du arbetar med någon del av redovisningssystemet, t ex reskontran, och vill utvidga ditt ansvarsområde. Utbildningen lämpar sig också för dig som har ett helhetsansvar för administration, löner och ekonomi i ett mindre företag eller för dig som nyss har, eller avser att starta, eget företag. K URSINNEH Å L L

 Grundläggande företagsekonomi Utbildningen inleds med en introduktion i företagsekonomi och en genomgång av olika företagsformer. – Företagsekonomiska begrepp – Grundläggande associationsrätt  Bokföring Bokföring är den viktigaste och mest centrala delen i kursen. Du får lära dig hur affärshändelser registreras, hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras och hur räkenskapsmaterial skall arkiveras. – Redovisningens begrepp och kontoslag – Redovisningssystemets uppbyggnad – Kontoplanen BAS – Redovisning av personalens lön, sociala avgifter och skatt – Redovisning av moms

– Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto – Avskrivningar och andra periodiseringar – Avstämning av konton – Arkivering av räkenskapsmaterial – Lagar, regler och normer för redovisning – Tillämpningar i standardprogram för redovisning

 Lön – grunder Det är vanligt att den som sköter bokföringen också ansvarar för löneadministrationen. Uppgifterna är besläktade, men det finns många specialregler som den som hanterar företagets löner också måste känna till: om arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt etc. Kunskaper i löneadministration är således mycket viktiga för ekonomiassistenten, särskilt i mindre företag där man ofta är den enda på företaget som kan dessa regler. – Regler för arbetstid och ledigheter – Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter – Rese- och traktamentsbestämmelser – Kontrolluppgifter – rättelser, avstämningar mot företagets redovisning – Tillämpningar i standardprogram för lön EF T ER K URSEN

Efter kursen klarar du det dagliga arbetet som ekonomiassistent och har goda kunskaper i praktiskt ekonomiarbete. Du kan självständigt sköta bokföring och lönehantering i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse. HUR 1 dag/vecka – 9 veckor AVGIFT 29 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

20

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMIASSISTENT I & II

Ekonomiassistent II I fördjupningskursen Ekonomiassistent II utvecklas dina kunskaper ytterligare. Fokus är nu i ännu högre grad på förståelse och analys. Målet är att ge dig kunskaper som möjliggör självständigt ansvar för vissa moment i ekonomiarbetet. Precis som i grundkursen är helheten viktig. OM K URSEN

I Ekonomiassistent II vävs fyra viktiga moment samman. Excelkursen innebär fristående kunskaper som också är tillämpbara i boksluts- och budgetarbetet. Löneavsnittet riktar in sig på områden med särskild relevans för ekonomiarbetet. Bokslut är den mest omfattande delen och ger betydande kunskaper inom området. Det avslutande avsnittet Budgetering bygger på en god förståelse av bokslutet. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som har gått Ekonomiassistent I eller har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Du arbetar sannolikt redan som ekonomiassistent och behöver bygga på dina kunskaper för att kunna medverka i företagets budget och bokslutsarbete. Förkunskaper i Excel är inte nödvändiga. K URSINNEH Å L L

 Excel Excel är ett av de mest användbara dataprogrammen i ekonomiarbetet. Vi går igenom hur Excel integreras med andra program och hur man utformar ekonomiska rapporter och presentationer. – Presentation av ekonomisk information – Länkning – Matematiska, logiska och ekonomiska funktioner – Informationsutbyte mellan Windows-program – Import av bokföringsfiler  Lön – påbyggnad Denna delkurs fokuserar på två viktiga löneområden som har särskild relevans för bokslutsarbetet, nämligen semesterlön och kostnadsersättningar. – Semesterlöneberäkning – Traktamenten och andra kostnadsersättningar

 Bokslut Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden du måste behärska för att kunna upprätta ett bokslut. Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner ett företag kan utnyttja. – Avstämning av balansposter – Periodisering, löpande och vid årsbokslutet – Sambandet mellan värdering och resultat – Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar – Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver – Redovisning av egen skatt i aktiebolag  Budgetering Utbildningen sammanfattas i det avslutande avsnittet om budgetering. Arbetet med budgeten är den aktivitet som ofta berör flest medarbetare och i budgeten samordnas planer för företagets verksamhet. – Likviditets- och resultatbudget – Lönsamhet och räntabilitet – Budgetspel EF T ER K URSEN

Efter kursen har du ytterligare breddat dina kunskaper. Du kan nu ge ett väsentligt bidrag till boksluts, budget- och ekonomistyrningsarbetet i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse. HUR 1 dag/vecka – 9 veckor AVGIFT 30 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår

Du kan tentera efter respektive nivå för att bli Certifierad Ekonomiassistent.

CERTIFIKAT FEI:s Certifikat för Ekonomiassistenter är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Vad krävs? Godkända tentamina på Ekonomiassistent I- och II-nivå.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

PAKETERBUDANDE! 45 000 KR, 25% RABATT! 18 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Ekonomiassistent I och II reduceras avgiften till 45 500 kr*. Då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat för Ekonomiassistenter.

21


EKONOMICHEFSPROGRAMMET

FEI erbjuder marknadens mest gedigna utvecklingsprogram för dig som arbetar på en ekonomiavdelning och är på väg in i en roll som redovisningschef, controller eller ekonomichef. FEI:s Ekonomichefsprogram är en välkänd yrkesutbildning med tradition. Det har erbjudits sedan 1944! Du får kvalificerade kunskaper – många som har genomgått programmet har ledande befattningar inom ekonomifunktionen och/eller i ledningsgrupper. Programmet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning – ämnen som juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att lektionerna är praktiskt upplagda med många exempel från verkligheten. FEI:s Ekonomichefsprogram betyder flexibilitet. Det består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Vi erbjuder tre möjligheter beroende på din nuvarande eller framtida yrkesroll: Redovisningsansvarig, Controller eller Ekonomichef. Genomförandet är mycket flexibelt. Du kan påbörja studierna när du vill under året. Välkommen att läsa mer om Ekonomichefsprogrammet på de kommande sidorna. Ytterligare information finns förstås också på fei.se!

22

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET K APITELNAMN

FEI:s Ekonomichefsprogram vänder sig till flera kategorier av ekonomer. Redovisningsansvarig är först och främst lämplig för dig som arbetar i ett mindre företag eller koncern som tillämpar K2-regler. Controller är för ekonomer som har ett ansvar i företagets interna styrprocesser. Det fullständiga programmet, Ekonomichef, riktas huvudsakligen till dig som arbetar i ett företag med en mer krävande redovisning, exempelvis som använder K3, har internationell verksamhet eller både och. Stefan Rosberg, Auktoriserad revisor och lärare på Ekonomichefsprogrammet

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

2323


EKONOMICHEFSPROGRAMMET

Välj mellan tre inriktningar eller bygg på successivt utifrån din befattning och karriärmål  Redovisningsansvarig: kurs 1–8  Controller: kurs 1–9 + 18 Studietid 12, 16  Ekonomichef: kurs 1–18 eller 24 månader. Den inledande kursen läser du genom att ta del av inspelade föreläsningar samtidigt som du har löpande kontakt med en handledare på FEI. Du får möjlighet till repetition och du får en plattform för resten av utbildningen. Från och med kurs 2 genomförs undervisningen i block – oftast två till tre dagar i taget – på FEI i Stockholm. Lektionerna streamas dessutom direkt via vårt system FEI FLEX. Det innebär att du kan medverka i utbildningen även om du inte har möjlighet att närvara fysiskt i klassrummet.

1. Företagsekonomi för ekonomer

2. Affärsjuridik för ekonomer

3. Årsredovisning enligt K2

 2 + 3 + 3 dagar  Inspelat material samt handledarstöd

 2 + 3 + 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 2 + 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

4. Analysera företag

5. Koncernredovisning I – i enlighet med K3

6. Företagsbeskattning I

 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 2 + 3 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

7. Ekonomistyrning I

8. Ekonomistyrning II

9. Ekonomistyrning III

 2 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 2 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

10. Årsredovisning enligt K3

11. Koncernredovisning II – i enlighet med K3

12. Företagsbeskattning II

 2 + 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

13. Moms I

14. Moms II

15. IFRS I

 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 1 dag  Stockholm eller FEI FLEX

16. IFRS II

17. Ledarskap för ekonomichefer

18. Examensarbete

 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

24

Löpande starter!

 3 + 3 + 3 dagar  Stockholm

 2 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 Löpande 3 månader  Stockholm eller FEI FLEX

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET K APITELNAMN

Teori och praktik i balans Med en balans mellan teori och praktik lär jag mig som allra bäst. Den balansen finns i Ekonomichefsprogrammet – Controller. Att lärarna kommer från näringslivet ger en extra dimension. Dessutom är det roligt och inspirerande att studera – du får ett lyft och ser möjligheterna som finns i ditt arbete! Anna Z Persson, Risk Manager, SEB

Samtliga moment examineras och leder till Diplomerad Ekonom.

HAR TILLDELATS

FÖR AVLAGD EXAMEN I

Anna Z Persson Ekonomichefsprogrammet – Controller STOCKHOLM DEN

I särskilt slutbetyg meddelas de vitsord som tilldelats vid tentamina i de ämnen som ingår i utbildningen. Företagsekonomiska Institutet är ett dotterbolag till Föreningen Företagsekonomiska Institutet, en ideell medlemsförening som grundades 1888. Medlemskap är öppet för den som examinerats från någon av Företagsekonomiska Institutets längre utbildningar. Föreningen verkar för att främja kamratskap och sprida kunskaper i företagsekonomiska frågor.

ORDFÖRANDE F Ö R E N I N G E N F Ö R E TA G S E K O N O M I S K A I N S T I T U T E T

V E R K S TÄ L L A N D E D I R E K T Ö R F Ö R E N I N G E N F Ö R E TA G S E K O N O M I S K A I N S T I T U T E T

12 juli 2013

CENSOR DIPLOMUTBILDNINGARNA

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

25


K APITELNAMN EKONOMICHEFSPROGRAMMET

Camilla Törnroos, Controller/redovisningsansvarig, AB Botkyrkabyggen och Petra Dittlau, Enhetscontroller, Folksam.

2626

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET

Det avslutande examensarbetet har både du och ditt företag nytta av Ekonomichefsprogrammets avslutas med ett examensarbete – ett vetenskapligt arbete med slutsatser som går att använda i praktiken. Syftet är att träna förmågan till självständig problemlösning, det vill säga att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera resultatet. Examensarbetet kan göras i grupp eller individuellt. FEI:s erfarna handledare följer arbetet och fungerar som bollplank. Utöver schemalagda avstämningsdagar träffas handledare och grupp enligt överenskommelse under cirka tre månader. Det färdiga arbetet redovisas slutligen för handledare och studiekamrater, varav några fungerar som opponenter. I examensarbetet fördjupas dina kunskaper i ett eller flera delmoment i utbildningen. Dessutom ska arbetet anknyta till ett företag, bransch eller marknad. Många deltagare väljer ett ämne och problemställning som deras arbetsgivare har direkt praktisk nytta av. Petra Dittlau, Enhetscontroller på Folksam och Camilla Törnroos, Controller/redovisningsansvarig, AB Botkyrkabyggen, mottog pris för bästa examensarbete på Ekonomichefsprogrammet vid FEI Galan 2013. Titeln var ”Värdering och analys av potentiella leverantörer med hjälp av Krajlics matris – från enstaka inköp till samarbetspartner”. Juryns motivering löd. En mycket välskriven uppsats som på ett kreativt sätt kombinerar teori med ett praktiskt verktyg till gagn för inköps- och ekonomiavdelningar. Grattis Petra och Camilla!

Exempel på andra examenarbeten:  Kassaflödesanalys som styrmedel i mindre tjänsteföretag  Internprissättning  Revisionsplikten  Beskattning i fåmansföretag: 3:12-reglerna  Nyckeltal som styrmedel i hotellbranschen  Slopat momsundantag för ideella föreningar

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

27


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Ekonomichefsprogrammet

Företagsekonomi för ekonomer

Är en välkänd professionsinriktad utbildning med tradition. Den är anpassad för yrkesverksamma ekonomer som efterfrågar gedigna kunskaper som omedelbart går att omsätta i praktiken.

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Utbildningen är flexibel och vänder sig till dig som redan arbetar som eller alternativt siktar på:  Redovisningsansvarig  Controller  Ekonomichef F ÖRK UNSK A P SK R AV

Lämpliga teoretiska grundkunskaper för Ekonomichefsprogrammet är ekonomiskt program i gymnasieskolan alternativt att du har fått motsvarande kunskaper via andra studier eller genom praktiskt ekonomiarbete. Din yrkeserfarenhet ska vara från redovisningsområdet; det förutsätts att du kan löpande bokföring. De flesta deltagare har relativt lång yrkeserfarenhet, deltagarnas medelålder är 34 år. INRIK T NINGA R

FEI:s Ekonomichefsprogram betyder flexibilitet. Det består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Vi erbjuder tre möjligheter:

 Redovisningsansvarig: 8 delkurser – 12 månader Denna variant av programmet vänder sig till dig som ansvarar för redovisningen i en organisation. Ekonomichefsprogrammet Redovisningsansvarig ger dig säkerhet i den tekniska delen av arbetet, det vill säga gedigna ämneskunskaper för att klara alla delar av företagets redovisning. Men utbildningen har ytterligare en dimension. Som redovisningsansvarig är det viktigt att kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter. Du lär dig att tänka kritiskt och granskande.  Controller: 9 delkurser & examensarbete – 16 månader Denna inriktning vänder sig till dig som har, eller siktar på, en roll som controller, det vill säga med ansvar för den interna ekonomiska styrningen i företaget. I det avslutande examensarbetet görs en fördjupning inom ekonomistyrningsområdet under ledning av kvalificerade handledare.  Ekonomichef: 17 delkurser & examensarbete – 24 månader För dig som har, eller satsar på, ett totalansvar för företagets ekonomifunktion med ambitionen att bidra till företagets strategiska utveckling, rekommenderar vi att du går samtliga moduler som ingår i Ekonomichefsprogrammet. Denna variant vänder sig i första hand till dig som arbetar i ett företag som använder K3-regelverket. Utöver ytterligare fördjupning inom ekonomiområdet får du också utveckla dina färdigheter som chef och ledare. Ekonomiavdelningens arbete är i mångt och mycket ett utpräglat lagarbete. Alla medarbetare måste dra åt samma håll för att producera relevanta och korrekta rapporter och bokslut. Arbetet sker ofta under stark tidspress. Ekonomichefens förmåga att leda och entusiasmera personal är därför mycket viktig. I det avslutande examensarbetet väljer du ett ämne inom något av utbildningens huvudmoment. HUR Moduler 2–3 dagar under 12/16/24 månader AVGIFT Redovisningsanavarig 134 500 kr*,

Controller 154 600 kr*, Ekonomichef 224 600 kr*. Samtliga avgifter delas upp och faktureras terminsvis. VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen efter respektive delkurs ingår

28

Är du ekonom och vill fräscha upp dina kunskaper? Denna kurs ger aktuella kunskaper i bokslut, kalkylering och hur företaget påverkas av beslut i omvärlden. Aktuella metoder, lagar och regler tas upp. Kursen är en introduktion för den som väljer Ekonomichefsprogrammet men kan även läsas som en enstaka kurs. OM K URSEN

Kursen omfattar tre områden som är viktiga för dig som är ekonom. Det första avsnittet behandlar samhällsekonomiska begrepp och samband, syftet är att kunna tolka och förstå hur det egna företagets situation påverkas av förändringar i samhällsekonomin. Därefter följer en sammanfattande genomgång av de viktigaste frågorna vid bokslutarbete. Avslutningsvis behandlas centrala begrepp inom kalkylering och ekonomistyrning. F ÖR V EM ?

Kursen är i första hand en introduktion till dig som har valt FEI:s Ekonomichefsprogram. Kursen förutsätter att du kan löpande bokföring inklusive grundläggande kunskaper i hur ett årsbokslut upprättas. Ingående kunskaper i ekonomistyrning och samhälls-/ nationalekonomi förutsätts inte. Du kan också välja den här kursen som en fristående kurs. Den passar då utmärkt för dig som redan arbetar som ekonom men du känner att du vill ha en snabb och flexibel uppdatering och komplettering av gamla kunskaper. K URSINNEH Å L L

 Samhällsekonomi – BNP, utrikeshandel och bytesbalans – Tillväxt, inflation och arbetslöshet – Finans- och penningpolitik  Redovisning och bokslut – Periodiserings- och värderingsfrågor i samband med bokslut – Bokslutsdispositioner och skatt – Regelverket avseende K2 och K3  Ekonomiska kalkyler – Principer för ekonomisk kalkylering – Ekonomisk analys och styrning EF T ER K URSEN

Efter kursen har du uppdaterade kunskaper inom kursens huvudområden. Du känner till aktuella trender, lagstiftning och regelverk. Du har fått en repetition av hur bokslut upprättas och du känner till de huvudsakliga skillnaderna mellan K2- och K3-reglerna. Efter kursen har du en ordentlig plattform för fortsatta studier på Ekonomichefsprogrammet. HUR 2+3+3 dagar. Inspelade lektioner med handledarstöd. Du kan disponera lektionstiden som du önskar, du kan till exempel välja att studera på kvällar och helger. Du har regelbunden kontakt med en handledare för respektive avsnitt. AVGIFT Som enstaka kurs 24 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras terminsvis. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se. ** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Affärsjuridik för ekonomer  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de har en tryggare grund att stå på och ett bättre beslutsunderlag. Kursen omfattar sju heldagar uppdelade på tre block.

OM K URSEN

Affärsjuridik – eller handelsrätt som ämnet ibland kallas – reglerar ett företags verksamhet och är den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. I kursen får du praktiska kunskaper för att kunna fatta korrekta juridiska beslut. Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de juridiska regler som styr företagens verksamhet, och som är centrala för den som arbetar med ekonomifrågor i en ledande befattning. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till ekonomer som har behov av breda och relevanta juridiska kunskaper i sitt arbete. Förkunskaper i juridik krävs inte men du bör ha erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete eller övergripande ekonomisk förståelse via chefs- eller resultatansvar. K URSINNEH Å L L

 Avtalsrätt  Köprätt  Fordringsrätt  Sakrätt och obeståndsrätt  Associationsrätt  Affärsjuridik för ekonomer kan läsas fristående men den utgör också en delkurs i FEI:s Ekonomichefsprogram. EF T ER K URSEN

Efter avslutad kurs har du relevanta kunskaper i de juridiska områden som direkt berör ekonomiarbetet och, i ett bredare perspektiv, företagets verksamhet. Du kan arbeta effektivare och har mindre behov av att anlita extern juridisk kompetens. HUR 2+3+2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 24 900 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

De här kurserna ingår också i Ekonomichefsprogrammet Årsredovisning enligt K2  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras i ett företag som har valt K2 som regelverk. Kursen innehåller också ett kortare avsnitt om räkenskapsanalys. Kursbeskrivning finns på sidan 17 och på fei.se. HUR 2+2 dagar

Årsredovisning enligt K3  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs Kursen ger en teoretisk genomgång av regelverket K3 och innehåller också omfattande övningar om hur du ska upprätta en årsredovisning med kassaflödesanalys i enlighet med K3. Kursbeskrivning finns på sidan 17 och på fei.se. HUR 2+2 dagar

Analysera företag  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs I denna kurs får du lära dig metoder för att analysera företag med utgångspunkt i årsredovisningen. Särskild vikt läggs vid att förstå syftet med analysen och välja metod utifrån detta. Kursbeskrivning finns på sidan 44 och på fei.se. HUR 3 dagar

Ledarskap för ekonomer  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs I denna kurs lär du dig att leda, utveckla och stödja dina medarbetare på ekonomiavdelningen i arbetet mot gemsamma mål. Kursen innehåller många övningar som bygger på upplevelsebaserad pedagogik. Kursbeskrivning finns på sidan 67 och på fei.se. HUR 3+3+3 dagar

Lägre avgift om du väljer hela programmet!

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

29


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Koncernredovisning I – i enlighet med K3

Koncernredovisning II – i enlighet med K3

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke-noterade företag som upprättar koncernredovisning kommer att påverkas av det nya redovisningsregelverket K3.

OM K URSEN

I kursen belyser vi skillnaderna mot regelverket RR1:00 och vi går igenom nyheter och förändringar. En av de större förändringarna är den så kallade enhetssynen, som är en avgörande utgångspunkt vid upprättande av koncernredovisning i enlighet med K3. Ytterligare en stor förändring är en koncernmässig hantering vid förändringar i ägarandelar.

Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar. F ÖR V EM ?

Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

OM K URSEN

F ÖR V EM ?

Kursen är särskilt lämplig för dig som har grundläggande kunskaper i koncernredovisning motsvarande vår kurs Koncernredovisning I. K URSINNEH Å L L

 Koncernbegreppet  Lagar och normer för koncernredovisning  Koncernen ur beskattningssynpunkt  Förvärvsmetoden  Förvärv av helägda dotterbolag  Interna transaktioner  Förvärv av dotterbolag med minoritetsandel  Hantering av intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

 Nyheterna inom koncernredovisningen  Enhetssynen och vad det innebär  Upprättande av en förvärvsanalys enligt K3  Vad händer vid förvärv och avyttringar av dotterföretag?  Vad händer i koncernredovisningen vid förändrad ägarandel?  Hantering av tilläggsköpeskillingar och transaktionskostnader vid förvärv  Hur hanteras omräkningsdifferenser för utländsk valuta?  Redovisning av koncernbidrag  Hantering av minoritetsintresse  Påverkan och redovisning av eget kapital i koncernen

EF T ER K URSEN

EF T ER K URSEN

Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovisning. Du har god förståelse för metod och samband och du kan lösa de flesta frågor som uppstår i arbetet.

Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovisning med högre svårighetsgrad. Du har fördjupade kunskaper och kan hantera mer komplicerade frågeställningar.

HUR 3 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 17 500 kr* inkl. litteratur,

HUR 2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 13 500 kr* inkl. litteratur, material

K URSINNEH Å L L

material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

PAKETERBUDANDE! 24 400 KR, 25% RABATT! 5 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Koncernredovisning I och II reduceras avgiften till 24 400 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat i Koncernredovisning.

CERTIFIKAT FEI:s Certifikat Koncernredovisning är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom koncernredovisning. Vad krävs? Godkända tentamina på Koncernredovisning I- och II-nivå.

30

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Företagsbeskattning I – introduktion

Företagsbeskattning II – fördjupning

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att hitta i lagtexten. I denna gedigna introduktionskurs får du en överblick av skatteområdet.

Fördjupningskursen är en ”top-up” på Beskattning I som ger dig mer avancerade kunskaper inom företagsbeskattning.

OM K URSEN

Kursen är inriktad på beskattning av näringsverksamhet med tonvikt på aktiebolag. Målsättningen är att ge dig kunskaper i att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen samt att ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. Överblicken prioriteras men skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att hitta i lagtexten. För att träna denna förmåga arbetar vi med praktikfall, där vi löser skatteproblem av varierande svårighetsgrad och karaktär. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med redovisnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen bör du ha goda kunskaper i affärsredovisning, och du bör kunna läsa och förstå ett bokslut. K URSINNEH Å L L

 Introduktion till inkomstbeskattning och sociala avgifter  Inkomst av tjänst  Inkomst av kapital  Bostadsbeskattningen  Inledning till företagsbeskattningen  Bokföringsmässig och skattemässig redovisning, periodisering av kostnader och bokslutsdispositioner  Beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag  Beskattning av aktiebolag och företagsgrupper  Beskattning av fåmansföretag  Internationell beskattning

OM K URSEN

Kursen syftar till att ge god kännedom om företagsbeskattningens struktur samt att ge förmåga att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena, bland annat företagsöverlåtelser och generationsskiften. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med avancerade redovisnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. Lämpliga förkunskaper är Beskattning I eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. K URSINNEH Å L L

 Periodiseringsfrågor  Aktiebolags-/fåmansföretagsbeskattning  Koncernbeskattning och omstrukturering  Företagsöverlåtelser  Generationsskiften EF T ER K URSEN

Efter kursen kan du identifiera och lösa avancerade problem inom företagsbeskattningen självständigt. HUR 2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 14 500 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

EF T ER K URSEN

Efter kursen kan du identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen självständigt samt ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. HUR 3+3+2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 36 400 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

PAKETERBUDANDE! 39 300 KR, 25% RABATT! 10 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Beskattning I och II reduceras avgiften till 39 300 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat i Beskattning.

CERTIFIKAT

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

FEI:s Certifikat i Beskattning är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i företagsbeskattning. Vad krävs? Godkända tentamina på Beskattning I- och II-nivå.

31


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta och väl fungerande system för kalkylering och styrning. Information som framtas ska stärka ekonomiavdelningen i sina ställningstaganden. Av lika stor vikt är att affärsansvariga får rätt information, både för sitt operativa och strategiska beslutsfattande. OM K URSEN

Kursen fokuserar på ett antal olika metoder och modeller för kalkylering och styrning och den ger verktyg som går att använda i olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande. Eftersom aktuell och rätt strukturerad information är så viktig kommer även en del av kursen att visa hur man kopplar ekonomiska värden från olika databaser till egenproducerande simuleringsmodeller i Excel. F ÖR V EM ?

Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering och styrning internt i företaget. Du kan arbeta på ekonomiavdelningen med denna typ av frågor, kanske i kombination med att du sköter den externa redovisningen. Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som har behov av att göra kalkyler och budgetar alternativt för att bättre förstå ekonomiskt tänkande och rapportering. K URSINNEH Å L L

 Ekonomistyrning och ekonomisystem  Kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande  Kalkylering inom handel, tjänster samt industri  Investeringsbedömning  Värdering av anbud  Databashantering  Excel som beslutsstöd EF T ER K URSEN

Efter kursen får du med dig en omfattande verktygslåda som gör att du kan hantera ett flertal olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande. HUR 2+3 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 21 300 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Ekonomistyrning II – fördjupning  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär varit i fokus. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark inom ekonomistyrningsområdet. OM K URSEN

På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen. F ÖR V EM ?

Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering och styrning i organisationen. En funktion som i vissa företag kombineras med externredovisningen. Nu vill du utveckla dina färdigheter och få verktyg för hur ekonomistyrningsarbetet kan förbättras och bli mer effektivt på din arbetsplats. Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som vill använda sig av mer sofisitikerade styrmodeller i sin planering. Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning I eller motsvarande. K URSINNEH Å L L

 Budgetering  Riskhantering  Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning  Cash management  Finansiell strategi  Kassaflödesanalys  Rörelsekapitalbehov  EVA (Economic Value Added)  WACC (utfördelning av kapitalkostnader) EF T ER K URSEN

Efter kursen har du goda kunskaper kring ekonomistyrningens traditionella delar och utveckling. Du kommer att behärska frågor kring ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. HUR 2+3 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 23 900 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

PAKETERBJUDANDE! 48 900 KR, 25% RABATT! 15 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Ekonomistyrning I, II och III reduceras avgiften till 48 900 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat i Ekonomistyrning.

CERTIFIKAT FEI:s Certifikat i Ekonomistyrning är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i ekonomistyrning. Vad krävs? Godkända tentamina på Ekonomistyrning I, II och III-nivå.

32

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Ekonomistyrning III – nya styrmodeller  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

Den tredje och avslutande nivån i FEI:s kursserie tar upp nya styrmodeller. Kursen är lämplig för dig som är en avancerad användare. Kursledarna, som är både forskare och praktiker inom ekonomistyrning, förmedlar de senaste rönen. OM K URSEN

Utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet går fort. Nya idéer och synsätt på hur företag bör styras har lett till att nya styrmodeller utvecklats. På denna kurs ges dels en översikt över den senaste utvecklingen, dels en fördjupning avseende de styrmodeller som fått störst genomslag. Kursen utgår från svenska förhållanden och svenska praktikfall men ger också en internationell utblick. I kursen diskuteras utbredning av och förutsättningar för budgetlöst företagande, strategisk ekonomistyrning, japansk ekonomistyrning (bl a målkostnadskalkylering), livscykelkalkylering och utvecklingen mot en ny typ av ABC-kalkylering. Vi behandlar också frågor kring det balanserade styrkortet och immateriellt kapitals betydelse för styrningen. F ÖR V EM ?

Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering och styrning i organisationen och efterfrågar en avancerad verktygslåda för att kunna arbeta med nya modeller i din organisation. Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som vill ha insikter i det senaste som händer inom området. Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning II eller motsvarande färdigheter inhämtade på annat sätt.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

K URSINNEH Å L L

 Budgetlöst företagande  Utvecklingen inom ABC-kalkylering  Livscykelkalkylering  Balanserade styrkort  Strategisk ekonomistyrning  Japansk ekonomistyrning  Immateriellt kapital EF T ER K URSEN

Efter kursen behärskar du de senaste verktygen och modellerna inom modern verksamhets- och ekonomistyrning. Du kan vidare bedöma hur och i vilka sammanhang dessa är relevanta och du kan implementera metoderna på ett effektivt och lönsamt sätt. HUR 3 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 17 800 kr* inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Kurserna på detta uppslag ges med Välj klassrum eller distans. Alla lektioner går också att repetera i efterhand.

33


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

Moms I  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs OM KURSEN

Mervärdesskatten är den viktigaste av de indirekta skatterna. De flesta varor och tjänster omfattas av skatteplikt. Denna kurs ger dig goda kunskaper om alla väsentliga delar av det svårgenomträngliga mervärdesskattesystemet. Vi går igenom hur moms redovisas och betalas och övar på den praktiska handläggningen i deklarationer och kvartalsrapporter. Vidare behandlas mervärdesskatteregler för export och import, handel mellan EU-länder, undantagen från skatteplikt, avdragsrätt för ingående skatt samt regler för marginalbeskattning av vissa varor och tjänster. I avsnittet om EU-handel behandlas hur mervärdesskatt redovisas vid varuhandel mellan EU-länder samt hur köpta tjänster redovisas mellan EU-länder och övriga länder. Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner. FÖR VEM? Kursen är lämplig för medarbetare på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer samt redovisningskonsulter som behöver förbättra kunskaperna om mervärdesskatt. K URSINNEH Å L L

 Mervärdesskattesystemet  Avdragsrätt  Export och import  Marginalbeskattning (begagnade varor samt tjänster)  EU-handel (varor och tjänster)  Frivillig skattskyldighet  Varor och tjänster  EU-transaktioner  Redovisningsprinciper  Yrkesmässighet  Olika skattesatser  Omsättning  EU-transaktioner HUR 2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 14 500 kr* inkl. litteratur,

material och måltider

VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Moms II  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs

 Tjänster mellan koncernbolag  Vidarefakturering/utlägg  Avdragsrätt – risker och möjligheter  Fakturerings- och redovisningsfrågor HUR 2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 14 500 kr* inkl. litteratur,

material och måltider

VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

PAKETERBJUDANDE! 22 900 KR, 25% RABATT! 4 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Moms I och II reduceras avgiften till 22 900 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat.

CERTIFIKAT FEI:s Certifikat i Moms är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i mervärdesskatt. Vad krävs? Godkända tentamina på Moms I och II-nivå.

IFRS I  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs OM KURSEN

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt IFRS – International Financial Reporting Standards. För onoterade företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Du får kunskaper om redovisningsprinciperna som utgör basen för IFRS samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella rapporter. Kursen ger vidare en översikt av de övriga standarder och uttalanden som är mest väsentliga. F ÖR V EM ?

Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter och juridiska rådgivare. K URSINNEH Å L L

Lämpliga förkunskaper är Moms I eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Du bör också ha praktisk erfarenhet av att arbeta med momsfrågor.

 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter  IFRS – grundläggande redovisningsprinciper  Normgivningsprocessen inom IASB och EU  Skillnader mellan IASBs normer och Bokföringsnämndens normer  Intäktsredovisning  Finansiella rapporter  Omsättningstillgångar  Anläggningstillgångar  Skulder och avsättningar  Klassificeringsfrågor avseende materiella, immateriella och finansiella tillgångar  Koncernredovisning  Första gången IFRS tillämpas

K URSINNEH Å L L

HUR 1 dag AVGIFT Som enstaka kurs 7 500 kr* inkl. litteratur,

OM KURSEN

Denna påbyggnadskurs vänder sig till dig som vill ha fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt inklusive nyheter, gällande rättsfall, beslut och förslag. Kursen är särskilt relevant för redovisningskonsulter eller medarbetare på revisionsbyråer som konfronteras med olika typer av momsfrågeställningar inom varierande branscher och företagstyper. Fokus läggs på praktisk tillämpning och problemlösning. F ÖR V EM ?

 Frivillig skattskyldighet och avdragsrättens omfattning för fastighetsägare respektive hyresgäst  Överlåtelse av fastigheter och lokaler  Moms i koncerner 34

material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga** KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAK A KURSER

IFRS II  Ingår i Ekonomichefsprogrammet  Kan läsas som enstaka kurs OM KURSEN

Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de principbaserade redovisningsregler som utgör IFRS. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder och uttalanden. Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalanden för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncernredovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett användar- och tillämparperspektiv. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som medverkar vid upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer ingående kunskaper om IFRS regelverk. Lämpliga förkunskaper är IFRS I eller motsvarande. K URSINNEH Å L L

 IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar  IFRS 3 Rörelseförvärv  IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter  IFRS 13 Värdering till verkligt värde  IAS 1 Utformning av finansiella rapporter  IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel  IAS 12 Inkomstskatter  IAS 17 Leasingavtal

 IAS 19 Ersättningar till anställda  IAS 23 Låneutgifter  IAS 36 Nedskrivningar  IAS 38 Immateriella tillgångar  IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering  IAS 40 Förvaltningsfastigheter  Nya IFRS och reviderade IAS  Aktuella uttalanden från IFRIC och SIC avseende tolkningar av IFRS HUR 2 dagar AVGIFT Som enstaka kurs 14 500 kr* inkl. litteratur,

material och måltider

VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomi-

chefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

PAKETERBJUDANDE! 17 700 KR, 25% RABATT! 3 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till IFRS I och II reduceras avgiften till 17 700 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat.

CERTIFIKAT FEI:s IFRS-Certifikat är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har goda kunskaper inom IFRS-regelverket. Vad krävs? Godkända tentamina på IFRS I och II-nivå.

Nu ansvarar jag för ekonomin Efter en karriär i finansbranschen ville jag växla spår. Jag valde FEI. Genom Ekonomichefsprogrammet lärde jag mig både teori och hur effektivt ekonomiarbete går till i praktiken. Utbildningen gav kunskaperna och självförtroendet att ta ansvar för hela ekonomifunktionen i företaget. Patricia Lamberstam, CFO, PL Consulting

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök. GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

35


EXCEL FÖR EKONOMER

De flesta ekonomer kan en del Excel men vill lyfta sin nivå till att få ut mer av programmet. Våra praktiska kurser i tre steg går från grundläggande till avancerad nivå! Excel för ekonomer I

Excel för ekonomer II

Excel för ekonomer III

 2 dagar eller 4 pass  Stockholm eller FEI FLEX

 2 dagar eller 4 pass  Stockholm eller FEI FLEX

 2 dagar eller 4 pass  Stockholm eller FEI FLEX

Du kan tentera för att uppnå FEI:s Excelcertifikat.

INOM OMRÅDET

Excel för ekonomer

HAR TILLDELATS

Eva B Svensson

Kursstarter löpande under hela året.

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

2 februari 2014

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

PAKETERBJUDANDE! 23 600 KR, 25% RABATT! 6 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Excel för Ekonomer I, II och III reduceras avgiften till 23 600 kr*. Då ingår tentamen för FEI:s Excelcertifikat.

36

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


EXCEL FÖR EKONOMER

Excel för ekonomer I Excel är ett fantastiskt program som kan underlätta vardagen för ekonomer och andra som arbetar med siffror. OM K URSEN

Excel är mycket omfattande och har många finesser. Den som ”lär sig rätt” från början har bättre förutsättningar att få maximal nytta av programmet. Denna kurs är för dig som har testat att använda Excel; nu är du mogen att öka dina kunskaper rejält. F ÖR V EM ?

Denna kurs vänder sig till dig som provat att använda Excel men som upplever programmet som omständligt och komplicerat. Du har således erfarenhet av att arbeta i Windowsmiljö men begränsad erfarenhet av Microsoft Excel. Kursen passar dig som vill få en bred kunskap om Excels möjligheter och som söker nya och arbetsbesparande vägar för att få uppgifter utförda. Kursen passar i första hand ekonomer men är även lämplig för andra som vill använda Excel i sitt arbete. K URSINNEH Å L L

 Excels grunder med bl a menyflikar och snabbåtkomst med anpassningsmöjligheter  Redigering och formatering av kalkyler  Skapa formler med relativa och absoluta cellreferenser  Presentera data med hjälp av enklare diagram  Skapa anpassade och ändamålsenliga utskrifter  Introduktion till Excels grundläggande funktioner  Skydda celler som innehåller formler  Spara som mall  Gruppredigering och länkning mellan blad  Skapa och använda listor  Villkorsstyrd formatering  Serier, kommentarer och felmeddelanden EF T ER K URSEN

Efter kursen har du tillägnat dig arbetssätt och teknik för att effektivt kunna skapa kalkyler med formler och presentera i diagram samt arbeta med listor. Kursen ger också en introduktion till användning av funktioner och länkning. HUR 2 dagar eller 4 pass AVGIFT 8 900 kr* VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX

Excel för ekonomer II Excel II är en påbyggnadskurs för dig som är en relativt van användare av Excel men du vill lära dig att utnyttja fler av programmets möjligheter. OM K URSEN

För att du ska ha maximalt utbyte av kursen är det lämpligt att du har gått Excel I eller har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Kursens introducerar huvudmoment som pivottabeller, konsolidering och hantering av stora datamängder, men i kursen utvecklas även vissa viktiga moment från Excel I som funktioner, länkning och tabellhantering. F ÖR V EM ?

Kursen riktar sig till relativt vana användare av Excel som vill bredda och fördjupa sina kunskaper om programmets möjligheter och viktigaste tillämpningsområden. Genom praktiskt inriktade övningsexempel visas hur du på ett situationsanpassat och effektivt sätt kan använda programmet i ditt dagliga arbete.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

K URSINNEH Å L L

 Skapa, utforma och använda pivottabeller  Konsolidering och disposition av större mängder data  Dynamiska funktioner som underlättar ditt arbete  Skapa kapslade funktioner  Länkning mellan arbetsböcker  Klistra in special  Skydda kalkyler och kontrollera inmatning  Infoga som tabell  Avancerat filter  Hantera dubbletter  Delsumma EF T ER K URSEN

Efter kursen har du fått god insikt i Excels stora utbud av användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera dina dagliga arbetsrutiner. Du har även skaffat dig mångsidig kunskap av hur Excel söker, hämtar, bearbetar och sammanställer information. HUR 2 dagar eller 4 pass AVGIFT 9 900 kr* VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX

Excel för ekonomer III I det tredje steget av vårt kompetensprogram i Excel utvecklas dina kunskaper i programmets möjligheter. OM K URSEN

De avsnitt som har ingått i föregående steg fördjupas ytterligare och nya, mer avancerade funktioner introduceras. Vår kurs Excel för ekonomer II är en lämplig bas men inget krav; du kan lika gärna ha uppnått motsvarande nivå på annat håll. I denna kurs får du lära dig att utnyttja ännu mer av programmets potential. Du får kännedom om fler av Excels mer avancerade användningsområden till exempel fördjupning i pivottabeller, kapslade funktioner och avancerade grafiska presentationer. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som är en erfaren Excel-användare. Du bör ha gått Excel II eller förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt. K URSINNEH Å L L

 Anpassad verifiering  Konstruera avancerade formler  Fördjupning i datum- och tid-hantering  Lager och egenskaper för celler  Fördjupning av Pivottabeller  Avancerade diagram  Animering av Exceldiagram i PowerPoint  Scenariohanteraren och målsökning  Mer om Sidhuvud och sidfot  Fördjupning i Villkorsstyrd formatering  Introduktion till makron EF T ER K URSEN

Efter kursen har du mycket goda kunskaper i många av Excels funktioner. Du kan tillämpa programmet på ett kvalificerat sätt i varierande situationer som gör dig till en effektiv användare. HUR 2 dagar eller 4 pass AVGIFT AVGIFT 11 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen nivå I–III (750 kr*

obegränsat antal försök)

37


FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

Vår klassiska utbildning för icke-­ekonomer. Inga förkunskaper är nödvändiga. Du får en verktygslåda i företagsekonomins viktigaste delar. Vi vänder oss till en bred målgrupp: chefer, tekniker, säljare, administratörer, med flera. Företaget i samhället

Redovisning & analys

 1 förm/vecka i 3 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

 1 förm/vecka i 8 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

Ekonomiska kalkyler & budgetering

Marknadsföring

 1 förm/vecka i 6 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

 1 förm/vecka i 3 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

Aktier & finansiella instrument  1 förm/vecka i 2 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

Affärs & verksamhetsutveckling  1 förm/vecka i 4 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

6 starter per år: januari, mars, maj, augusti, oktober & december

38 38

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

Du kan tentera efter respektive kurs för att uppnå FEI:s Certifikat i Företagsekonomi

INOM OMRÅDET

Företagsekonomi

HAR TILLDELATS

Johan Fremdling

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

14 september 2013

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

Johan Fremdling Försäljningschef på Alentec & Orion AB GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

39


FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

Allmän Företagsekonomisk Kurs – ekonomi för icke-ekonomer Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga! FEI:s klassiska generalistutbildning ger dig alla verktyg som du behöver. Utbildningen omfattar sex delkurser inom företagsekonomins olika delar. Ett förmiddagspass i veckan under cirka 9 månader. Starttiden är flexibel, du kan påbörja utbildningen sex gånger per år. OM K URSEN

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för alltfler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”. För lekmannen är ämnesområdet ”företagsekonomi” ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel. Detta faktum är tydligt i kursplanen, där sambanden mellan företagsekonomins olika delar betonas. Du får bland annat med dig följande från kursen: – förståelse för företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi – värdering av resultat och ekonomisk ställning – identifiera och bedöma olika finansieringsalternativ – upprätta kalkyler och göra lönsamhetsbedömningar – hur arbetar företag med marknadsföring och kundlojalitet – hur förändringar kan utveckla verksamheten F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till en bred målgrupp. Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Det kan röra sig om specialister som har fått nytt eller utökat budget- och resultatansvar. Det kan vara chefer som behöver ytterligare på fötterna för att jobba med verksamhetsutveckling. Eller egenföretagare som kan sin produkt och marknad utan och innan men efterfrågar bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar. DEL K URSER

 Företaget i samhället  Redovisning & analys  Aktier & finansiella instrument  Ekonomiska kalkyler & budgetering  Marknadsföring  Affärs- & verksamhetsutveckling HUR 26 förmiddagar kl. 09.00–12.00 under ca 9 månader AVGIFT För hela utbildningen 49 900 kr* inkl. litteratur,

material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen efter respektive delkurs ingår

Kursen vänder sig till en bred målgrupp. Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande.

40

Företaget i samhället  Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Först får du en orientering om samhällsekonomiska begrepp som marknader och priser, tillväxt, inflation och arbetslöshet. Syftet är att ge dig en grundläggande förståelse för de samhällsekonomiska och juridiska förutsättningarna för företagens verksamhet. K URSINNEH Å L L

 Företagsekonomins arbetsområden  Samhällsekonomi, marknader och priser  Tillväxt, inflation och arbetslöshet  Sveriges ekonomi HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 3 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 6 800 kr inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

Redovisning & analys  Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

I redovisningssystemet registreras, bearbetas och rapporteras information som skall underlätta beslut i ekonomiska frågor. Kunskaper i bokföring utgör därför grunden för förståelsen av hela det företagsekonomiska ämnesområdet. Tonvikten har lagts vid att du ska se hur olika affärshändelser påverkar företagets resultat- och balansräkning, dvs bokslutet. Där får du information för att göra exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och andra företagsvärderingar. Kan du läsa och förstå ett bokslut har du värdefull information som kan tolkas och värderas, och risken för felaktiga beslut minskar. K URSINNEH Å L L

 Redovisningens uppgifter i företaget  Kontoplaner  Grundläggande bokföring och bokslut  Värdering av tillgångar och skulder  Analys av ekonomisk ställning och lönsamhet  Eget kapital i olika företagsformer  Årsredovisningen i aktiebolag HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 8 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 17 900 kr inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER OCH ENSTAK A KURSER

Aktier & finansiella instrument

Marknadsföring

 Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs

OM K URSEN

OM K URSEN

Här ger vi dig en grundläggande förståelse för företagets finansiering. Intresset för aktier och börshandel ökar ständigt, och allt fler känner behov av att öka sina kunskaper om detta ämnesområde. Tonvikten har därför lagts vid att du ska få en bättre förståelse för hur handel med aktier, andra värdepapper och finansiella instrument behandlas.

I denna kurs riktas intresset mot den intäktsskapande delen av företagets verksamhet. Här får du lära dig mer om olika marknadssituationer och vilka konkurrensmedel som står till förfogande, samt hur du kan samordna och utveckla dessa i en marknadsplan.

K URSINNEH Å L L

 Marknadsföringens grunder  Strategisk och taktisk marknadsföring  Efterfrågebegrepp och konkurrensmedel  Marknadskommunikation  Marknadsplanen

 Företagets finansiering  Eget kapital i aktiebolag, ökning och minskning av aktiekapitalet  Aktier och aktiehandel  Börsen och andra noteringsalternativ  Optioner och optionsrätter HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 2 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 4 900 kr inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

Ekonomiska kalkyler & budgetering  Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Budgeten är ett styrinstrument för ledningen. Hur kan budgeten fungera som underlag för ekonomisk styrning? Avsnittet avslutas med ett datorbaserat företagsspel där du får tillämpa dina kunskaper i budgetering. I avsnittet om ekonomiska kalkyler tränas du i resultatanalys, produktkalkylering och grundläggande investeringsbedömning. Exempel på kalkylsituationer kan vara offertgivning, prissättning, intern lönsamhetsbedömning m m. Problemet är sällan att klara de matematiska beräkningarna. Det är att kunna formulera vilken typ av problem du står inför, och vilka metoder som står till buds för att lösa problemet. K URSINNEH Å L L

 Budgeten som planeringsredskap  Utarbetande av resultat- och likviditetsbudgetar  Grundläggande kostnads-/intäktsanalys  Resultatplanering och lönsamhetsbedömning  Produktkalkylering  Investeringsbedömning  Företagsspel

K URSINNEH Å L L

HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 3 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 6 900 kr inkl. litteratur,

material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

Affärs- & verksamhetsutveckling  Ingår i Allmän Företagsekonomisk Kurs  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

I denna kurs höjer vi blicken lite. Dels får du ta del av hur ett modernt styrelsearbete bör fungera. Sedan får du följa ett företags utveckling över tid och se vilka fallgropar det finns. Därefter får du stifta bekantskap med olika typer av verksamhetssystem och processtänkande. Sist, men inte minst, får du praktiska anvisningar om hur en ökad kundlojalitet skärper företagets konkurrensförmåga. K URSINNEH Å L L

 Corporate Governance och god sed i styrelsearbetet  Organisationers livscykel  Verksamhetsstyrning  Kvalitetssystem, TQM, ISO 9000 och Six Sigma  Nöjda och lojala kunder HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 4 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 8 900 kr inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

HUR 1 förmiddag kl. 09.00–12.00/vecka i 6 veckor AVGIFT Som enstaka kurs 13 900 kr inkl. litteratur, material

och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Allmän Företagsekonomisk Kurs. Frivillig möjlighet för övriga**

EF T ER K URSEN

Samtliga kurser på detta uppslag ger dig som är ickeekonom verktyg för att hantera företagsekonomiska frågor i ditt arbete. Du har en bättre förståelse för ekonomiska samband och kan bidra till företagets strategi, utveckling och lönsamhet.

CERTIFIKAT FEI:s Certifikat i Företagsekonomi är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har goda kunskaper inom företagsekonomi. Vad krävs? Godkända tentamina i samtliga delkurser.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms obegränsat antal försök.

41


K APITELNAMN ANALYSKURSER

Du kan tentera efter respektive nivå för att uppnå FEI:s Analyscertifikat.

INOM OMRÅDET

Analys

HAR TILLDELATS

Katarina Sutton

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

42 42

25 januari 2014

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


ANALYSKURSER

Hur går det egentligen? Vilka nyckeltal är relevanta för ditt företag, bransch eller konkurrenter? Du lär dig förstå, tolka och agera med utgångspunkt i bokslut och årsredovisningar. Läsa & förstå bokslut  3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

Analysera årsredovisningen

Värdera & förvärva företag

 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

Kursstarter löpande under hela året! Kurserna ges med Välj klassrum eller distans. Alla lektioner går också att repetera i efterhand.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

43 43


ANALYSKURSER

Läsa & förstå bokslut – Analys I

Analysera företag – Analys II

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information, som minskar risken för felaktiga beslut.

I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenternas. Utgångspunkt för analysen är årsredovisningen.

OM K URSEN

I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de regler i Aktiebolags-, Bokförings- och Årsredovisningslagen som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs. Men det viktigaste av allt är att du får handfasta tips om hur man kan ”läsa mellan raderna” för att på detta sätt göra slutsatsen mer träffsäker. Teori varvas med många praktiska övningar. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till en bred målgrupp, alla medarbetare som behöver kunna läsa och förstå ett bokslut, exempelvis ekonomer, medarbetare inom bank och finanssektorn (särskilt de som handhar kreditbedömning), chefer, egna företagare, konsulter, journalister, försäljare, assistenter och andra administratörer. Kursen är en nybörjarkurs som inte kräver några specifika förkunskaper. K URSINNEH Å L L

 Grundläggande företagsekonomiska begrepp  Aktiebolagskunskap  Företagets redovisningssystem  Att läsa och förstå en resultat- respektive balansräkning  Analys av årsredovisningen och andra finansiella rapporter  Nyckeltal för bedömning av lönsamhet, finansiell ställning och intern effektivitet EF T ER K URSEN

Efter kursen har du goda kunskaper i hur redovisningssystemet är uppbyggt och kan tolka och analysera bokslutets olika poster och deras utveckling över tid. Du har även insikt i de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut. HUR 3 dagar AVGIFT 14 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

OM K URSEN

En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassaflödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till ekonomer, medarbetare inom bank och finans (särskilt de som gör kreditbedömningar), chefer, analytiker, konsulter, revisorer, journalister eller andra som behöver kunna analysera företag. För att tillgodogöra dig kursen bör du kunna läsa och förstå ett bokslut. K URSINNEH Å L L

 Intern och extern analys  Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet  Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning  Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie  Analys av rörelserisk och finansiell risk  Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas  Kassaflödesanalys EF T ER K URSEN

Efter kursen har du lärt dig analysmetoder som kan användas i de flesta företag, oberoende av storlek eller bransch. Du kommer att kunna avgöra vad som är viktigast att fokusera på beroende på syftet med analysen. HUR 3 dagar AVGIFT 15 300 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

CERTIFIKAT FEI:s Analyscertfikat är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i att analysera och värdera företag.

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms obegränsat antal försök.

44

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


ANALYSKURSER

Värdera & förvärva företag – Analys III Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utvecklas, även i mindre företag. Det finns många fördelar med att köpa och sälja bolag, men också många risker.

 Strategisk analys  Företagsvärdering  Företagsbesiktning (due diligence)  Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal  Rättsregler vid företagsförvärv  Integrations- och efterarbete

OM K URSEN

EF T ER K URSEN

Flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av företag i samband med företagsförvärv, bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence). Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt, transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika moment och verktyg. Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom företagsförvärv och ger kunskap om bl a de olika analysmetoderna som används, såsom DCF-värdering och finansiell besiktning. Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner.

Efter kursen kommer du att ha bättre förmåga att förstå och arbeta med företagsförvärvets alla delar. Bland annat behärskar du transaktionsprocessen och har ingående kännedom om olika moment, t ex strategisk analys, företagsvärdering, företagsbesiktning och avtalsskrivning. HUR 3 dagar AVGIFT 18 400 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till chefer, revisorer, banktjänstemän, konsulter, redovisningspersonal, analytiker och andra som kommer i kontakt med företagsförvärv på olika sätt i sin yrkesutövning. K URSINNEH Å L L

 Varför köper företag andra företag?  Vilka risker finns vid företagsförvärv?  Transaktionsprocessens delar

PAKETERBJUDANDE! 38 200 KR, 25% RABATT! 9 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Läsa & förstå bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva företag reduceras avgiften till 38 200 kr*. Då ingår också alla tentamina för för FEI:s Analyscertifikat.

Kurserna på detta uppslag ges med Välj klassrum eller distans. Alla lektioner går också att repetera i efterhand.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

45


LÖN I, II & III

”Allt” ingår i marknadens mest gedigna utbildning för löneadministratörer. Från beräkning, lagstiftning och skattedeklaration till mjuka frågor och Excel. Lön I – praktisk löneadministration  2 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

Lön II – fördjupningkurs  2 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

Lön III – uppdatering och nyheter  2 + 3 dagar  Stockholm eller FEI FLEX

Jag och mina kollegor har utvecklat och förfinat FEI:s kurser under många år. De innehåller allt du behöver för att kunna arbeta med lön på ett tryggt och effektivt sätt. I och med att kurserna genomförs med FEI FLEX kan du dessutom gå igenom och repetera avsnitt hemma i lugn och ro efter kursen. En klar fördel! Kristina Karlén

Kursstarter löpande under hela året!

Kristina Karlén är huvudansvarig för FEI:s kurser i löneadministration. Kristina är en välkänd pedagog och författare inom löneområdet.

46

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


LÖN I, II & III

Cathrine Södergren, Lön & HR-administrator, Vattenfall, gick alla tre kursnivåerna i FEI:s kompetenspaket inom löneadministration. Hon tenterade respektive nivå med godkänt resultat och erhöll därmed FEI:s Lönecertifikat. Grattis Cathrine!

Du kan tentera efter respektive nivå för att uppnå FEI:s Lönecertifikat.

INOM OMRÅDET

Lön

HAR TILLDELATS

Cathrine Södergren

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

14 september 2013

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

4747


LÖN I, II, & III

Lön I – praktisk löneadministration

Lön II – fördjupningskurs

Denna praktiska nybörjarkurs vänder sig till dig som saknar eller endast har begränsad erfarenhet av löneadministration. Via genomgångar varvat med många övningar bygger du successivt upp dina kunskaper inom detta viktiga område. Efter kursen kan du självständigt sköta lönerna i ett mindre företag eller assistera i ett större.

FEI erbjuder en fördjupningskurs för dig som har gått Lön I – Praktisk löneadministration eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. En spännande och omfattande kurs för dig som vill utvecklas inom löneområdet.

OM K URSEN

FEI är sedan många år en etablerad anordnare av kurser i löneadministration. Deltagare från hundratals olika företag och organisationer har börjat med grundkursen Lön I för att sedan gå vidare med Lön II och III. Vi tror att det främsta skälet för kursernas popularitet är att de är handfasta och påtagligt praktiska. Vårt mål är att förse dig med kunskaper som du direkt kan tillämpa i ditt dagliga arbete. Lön är som bekant ett föränderligt område; nya lagar och regler som berör lönearbetet introduceras varje år. Lön I är dock uppbyggd med utgångspunkten att du har ingen eller begränsad erfarenhet av att arbeta med löner. Pedagogiken är därför utpräglat metodisk, du lotsas med säker hand genom de viktigaste momenten av våra erfarna lärare. F ÖR V EM ?

Lön I vänder sig till dig som är administratör, assistent eller sköter företagets bokföring och ska få utökade arbetsuppgifter. Kursen är även lämplig för dig som är löneassistent på ett större företags personalavdelning. Kursen kräver inga förkunskaper i löneadministration. K URSINNEH Å L L

 Bruttolöneberäkning  Nettolöneberäkning  Preliminär skatt  Jämkning  Bilförmån  Drivmedelsförmån  Arbetsgivaravgifter  Skattedeklaration  Kontrolluppgifter  Lönesystemet  Personuppgiftslagen EF T ER K URSEN

Efter kursen ska du självständigt kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag och känna till regler kring arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt och andra viktiga moment. Du har också fått en övergripande genomgång av lagstiftning på arbetsmarknaden.

OM K URSEN

Här på FEI hittar du några av marknadens mest omfattande kurser inom lön. I Lön II får du vidga dina kunskaper ytterligare. Kursen syftar till att du ska känna dig trygg i dina nya kunskaper och kunna tillämpa dem praktiskt i din yrkesroll. Under kursen kommer du få förståelse för den lagstiftning och de regler som enligt Skatteverket måste tillämpas. Du har sedan tidigare erfarenhet från löneområdet men får här fördjupa dig ytterligare inom utvalda delar. F ÖR V EM ?

Du kanske arbetar på ett litet företag där du sköter bokföringen och en del av företagets löneadministration och står nu inför utökade arbetsuppgifter. Kursen är också lämplig för medarbetare på ekonomi- och löneavdelningar som har fått utökade arbetsuppgifter som innefattar mer avancerad löneadministration. Lämpliga teoretiska förkunskaper är vår kurs Lön I eller motsvarande. K URSINNEH Å L L

 Arbetstid  Semester  Sjuklön och sjukpenning  Föräldraledighet  Traktamenten och andra kostnadsersättningar  Ledighetsregler EF T ER K URSEN

Efter kursen har du god insikt i det omfattande regelverk på arbetsmarknaden som bygger på lag, kollektivavtal och praxis. Du kommer att känna till vilka regler som är tillämpliga för olika situationer som kan uppstå. Du har kunskaper att självständigt sköta mer avancerad löneadministration i ett företag. HUR 2+3 dagar AVGIFT 20 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

HUR 2+3 dagar AVGIFT 19 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

Kurserna på detta uppslag ges med Välj klassrum eller distans. Alla lektioner går också att se i efterhand.

48

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


LÖN I, II, & III

Lön III – uppdatering och nyheter

Nätverk Lön

Lön III är den sista och avslutande kursen i vårt kompetensprogram för löneadministratörer. I denna kurs fokuserar vi på specifika områden som har särskild aktualitet: Löneväxling, Excel och Kommunikation. Efter kursen kan du välja att tentera för att uppnå FEI:s Lönecertifikat.

Bygg upp och behåll ovärderliga kontakter samtidigt som du håller dig à jour! Nätverk Lön är en möjlighet för dig som går eller har gått Lönekurser på FEI att träffa kollegor under trevliga former och få tips och råd om det senaste som händer inom ditt område.

OM K URSEN

VA RF ÖR H A R V I SK A PAT F EI N ÄT V ERK L ÖN ?

Kursen behandlar tre områden: Löneväxling, Excel och Kommunikation. Löneväxling innebär att en anställd avstår från en viss del av sin lön mot någonting annat. Det kan gälla exempelvis en pensionsförsäkring, kompetensutveckling eller hushållsnära tjänster. Kursen tar bl a upp hur löneväxling behandlas kostnadsneutralt för arbetsgivaren och vad skattekonsekvenserna blir. Excel är programmet med obegränsade möjligheter. Du får här god insikt i Excels användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera det dagliga lönearbetet. I avsnittet Kommunikation tränas du i att hantera olika känsliga situationer som kan uppstå i löneadministratörsrollen. Samtal, sekretess och integritet är nyckelområden.

FEI Nätverk Lön har tillkommit därför att vi har märkt att många som arbetar med lön också vill ha ett organiserat erfarenhetsutbyte med kollegor i andra företag och organisationer.

F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig i första hand till dig som har gått, eller har kunskaper motsvarande Lön I och II. Kursen passar också dig som är erfaren löneadministratör och har förvärvat motsvarande kunskaper praktiskt. K URSINNEH Å L L

 Löneväxling – Kvittning av lön – Utmätning  Excel – Formler och en förståelse för hur Excel tänker – Arbeta med flera blad; 3D-formler mellan blad (Rikskuponger, traktamenten) – Statistikfunktioner; villkorsfunktionen OM – Export från Hogia till Excel; Pivottabell  Kommunikation – Sekretess och integritet – Hantering av känslig information – Kommunikationsstilar – Att bemöta människor i olika situationer – Att hantera reaktioner i samtal – Att hantera anställda i känsliga situationer – Stöd och support till chefer inför lönesamtal

F ÖR V EM ?

FEI Nätverk Lön riktar sig till dig som:  redan har gått en eller flera av våra kurser Lön I, II och III eller har FEI:s Lönecertifikat eller  har intresse för och kunskaper i löneadministration utan att tidigare har deltagit i FEI:s kurser. FEI Nätverk Lön är inte ett alternativ till våra lönekurser utan ett komplement. Nätverket är ett forum för din egen utveckling – du håller dig löpande uppdaterad. Du får de senaste nyheterna inom löneområdet i ”kortversion”, helt enkelt. Dessutom får du som sagt tillfälle till erfarenhetsutbyte med lönekollegor i andra företag och branscher. Träffarna avslutas alltid med trevligt mingel och en lättare måltid. F Y R A T R Ä F FA R

Vi träffas vid fyra tillfällen per år (kl. 16.00–19.00). Du tecknar dig för fyra löpande tillfällen, du kan således välja när du vill ansluta dig till nätverket under året. HUR? 4 tillfällen per år, kl. 16.00–19.00 AVGIFT? 4 000 kr* VAR? FEI, Kammakargatan 10, Stockholm

EF T ER K URSEN

Kommer du känna dig trygg inte bara inom de tekniska delarna av löneadministrationen utan även kunna hantera andra typer av situationer som uppkommer i arbetet. Du har kunskaper som du har nytta av i en kvalificerad lönebefattning i ett företag eller annan verksamhet med anställda. HUR 2+3 dagar AVGIFT 21 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

CERTIFIKAT FEI:s Lönecertifikat är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i löneadministration Vad krävs? Godkända tentamina på Lön I, II och III-nivå.

PAKETERBJUDANDE! 48 700 KR, 25% RABATT! 15 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Lön I, II och III reduceras avgiften till 48 700 kr*. Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Lönecertifikat.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

49


CERTIFIK AT PERSONALADMINISTRATION K APITELNAMN

Jag och mina lärarkollegor som undervisar på FEI har många års erfarenhet från branschen. HR blir aldrig tråkigt! Samspelet mellan människor är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. Det är en ynnest att ge FEI:s yrkesverksamma kursdeltagare förutsättningar och verktyg för att utvecklas inom HR-området. Maria Öhrström, HR-konsult och kursledare på FEI

50 50 50

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


CERTIFIK AT PERSONALADMINISTRATION

En introduktionsutbildning för nya medarbetare på HR-­avdelningen eller medarbetare som saknar formell utbildning i personaladministration. Introduktion till personalarbete & rekrytering  1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

Människokunskap  1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

Medarbetarutveckling

Ekonomi för PA-­området

 1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

 1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

Introduktion till arbetsrätten

Etik & mångfald  1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

 1 dag eller 2 kvällar  Stockholm

4 starter per år: januari, april, september och november

Du kan tentera för att uppnå FEI:s Certifikat i Personaladministration.

INOM OMRÅDET

Personaladministration

HAR TILLDELATS

Janice Johansen

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

14 februari 2014

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef

51


CERTIFIK AT PERSONALADMINISTRATION

Certifikat Personaladministration FEI:s Certifikat Personaladministration är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Den är lämplig för nyblivna medarbetare på personalavdelningen eller medarbetare som saknar formell utbildning i personaladministration. Utbildningen fungerar också utmärkt för chefer med personalansvar. Certifikat Personaladministration ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga personaladministrativa frågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-/personalfunktonens roll, att lära sig de viktigaste begreppen, att analysera den egna rollen på avdelningen och att genomföra praktiska lösningar. Utbildningen ger också konkret förståelse för det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare får deltagarna lära sig både företags- och personalekonomiska grunder och att kunna använda ekonomiska modeller i det praktiska PA-arbetet. F OK US PÅ T EK NIK ER OCH ME T ODER

Du får en helhetssyn på det personaladministrativa området. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation. U T F ORMNING F ÖR Y RK E S V ERK S A MM A

Certifikat Personaladministration är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. Du kan välja att läsa kursen på två sätt:  en kväll i veckan under tolv veckor.  dagtid i två tredagarsmoduler, totalt sex dagar. Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier.

K URSINNEH Å L L

 Introduktion till personalarbete och rekrytering En introduktion till personalarbete ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Det inkluderar definitioner av begrepp och roller på en personalavdelning. Avsnittet omfattar även rekrytering som är en viktig utgångspunkt i organisationens kompetensförsörjning.  Medarbetarutveckling Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Delkursen ger en introduktion till utvecklingssamtal, lönesamtal och kompetensutveckling.  Ekonomi för personaladministratörer I detta moment får du en introduktion till ämnet företagsekonomi och hur det tillämpas i HR-funktionen. Du får lära dig ekonomiska samband och termer och lära dig känna igen och förstå en årsredovisning. I momentet ingår också en introduktion till personalekonomiska beräkningar.  Människokunskap Grunden i friska företag är ledare med en god självinsikt/ kännedom. I detta moment tar vi upp hur människor fungerar och våra olikheter. Vi kommer att arbeta med din profil samt ge dig verktyg för en bättre förståelse och kommunikation.  Introduktion till arbetsrätten Du får en översikt av det arbetsrättsliga området och lär dig lösa juridiska problem genom exempel och övningar. Moment inkluderar arbetsledningsrättens grunder och arbetsskyldighetens omfattning.  Etik och mångfald Detta avsnitt tar upp etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i alla organisationer. Vidare behandlas mångfaldsfrågor; för att lyckas i morgondagens konkurrens om kunder och medarbetare måste mångfald – människors olika bakgrunder och tankesätt – välkomnas i organisationen. EF T ER K URSEN SK A DU:

 förstå HR-/Personalfunktionens roll i företaget  kunna analysera den egna personaladministrativa rollen  ha kännedom om centrala begrepp  förstå teorier, metoder och modeller inom de viktigaste delmomenten  förstå arbetsrättens viktigaste moment  ha insikt i ekonomiskt tänkande inom personalområdet HUR 1 kväll i veckan kl. 18.00–21.00 i 12 veckor eller 3 + 3 dagar

kl. 09.00–16.00 (dag 1 i varje modul börjar kl. 10.00) AVGIFT 26 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår

Cina Holmer Forskningsadministratör Göteborgs universitet Certifikat Personaladministration, FEI

CERTIFIKAT I Certifikat i Personaladministration avslutas utbildningen med en tentamen. Vad krävs? Godkänd tentamen för att erhålla FEI:s Certifikat.

52

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


CERTIFIK AT PERSONALADMINISTRATION

Certifikat Personaladministration gav mig både kunskaper och en bra plattform för att läsa vidare. Jag trivdes med både studierna och FEI så nu går jag Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen. Janice Johansen, Kaffeknappen

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. Kunden binder sig endast för en termin i taget. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se. GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

53 53


HR-CHEFSUTBILDNINGEN

Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen  Lektioner en dag i veckan  11 delkurser och ett avslutande examensarbete  Välj din egen studietakt och programlängd Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildningsprogram för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR. Diplomerad Personalvetare vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang. Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Målet är att du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som attraherar de bästa medarbetarna, som uppmuntrar dem att växa och som skapar delaktighet, trygghet och gemensamma värden. En kultur med en direkt och tydlig koppling till företagets strategi och mål. Programmet är utformat för att ge dig maximal valfrihet. Du läser 11 delkurser samt skriver ett avslutande examensarbete. Programlängden väljer du själv. Standardformatet är lektioner en dag i veckan under drygt ett år parallellt med arbetet. Om du föredrar långsammare studietakt kan du ta upp till två år på dig att slutföra utbildningen.

NYHET! Efter slutförd utbildning kan du bygga på med en akademisk Masterexamen i internationell HR. Läs mer under Nyheter på sidan 70!

54

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


HR-CHEFSUTBILDNINGEN JURIDIK K APITELNAMN & SK ATT

Att kombinera studier med mitt arbete var A och O när jag valde FEI. Jag tog steget in i min nya roll som HR Manager under utbildningen. Det gav en fantastisk möjlighet att direkt använda kunskaperna. Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen blev vägen till mitt drömjobb! Maria Rothstein, HR Manager, MCI Scandinavia

55 55


HR-CHEFSUTBILDNINGEN

Innehållet utgår från de krav som en arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete. I alla moment finns en tydlig koppling mellan teori och praktik. HR-­chefens verktyg

Coaching

Företagsekonomi för HR

 1 dag/vecka i 3 veckor  Stockholm

 1 dag/vecka i 2 veckor  Stockholm

 1 dag/vecka i 2 veckor  Stockholm

Personalekonomi

Rekrytering & intervjumetodik

Etik & mångfald

 1 dag/vecka i 3 veckor  Stockholm

 1 dag/vecka i 3 veckor  Stockholm

HR-­chefens roll i ledningsgruppen

Stategisk kompetensförsörjning

 1 dag/vecka i 3 veckor  Stockholm

 1 dag/vecka i 3 veckor  Stockholm

HR-­chefens ledarskap

Arbetsmiljö & rehabilitering

 3 + 2 dagar  Stockholm

 1 dag/vecka i 5 veckor  Stockholm

Praktisk arbetsrätt  1 dag/vecka i 5 veckor  Stockholm

Projektarbete inom HR

 1 dag/vecka i 2 veckor  Stockholm

 Löpande 3 månader  Stockholm

Välj din egen studietakt: 1–2 år parallellt med arbetet. Lektioner en dag i veckan kl. 09.00–16.00!

56

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


HR-CHEFSUTBILDNINGEN K APITELNAMN

Samtliga moment i HR-chefsutbildningen examineras och leder till examen som Diplomerad Personalvetare.

Jane Wallin, HR-chef på Ledarna firar examen vid FEI Galan 2013 tillsammans med kurskamraterna Maya Wikstad, Camilla Toft Grahn, Pernilla Pettersson, Ebba Vallgårda och Emelie Bäckvall. Grattis!

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

57


HR-CHEFSUTBILDNINGEN & ENSTAK A KURSER

Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen Detta utbildningsprogram för nyckelpersoner inom Human Resources innefattar alla centrala ämnesområden. Lektioner äger rum en dag i veckan. Utbildningen kan genomföras under ett till tre år. Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Vårt mål är att du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som attraherar de bästa medarbetarna, som uppmuntrar dem att växa och som skapar delaktighet, trygghet och gemensamma värden. En kultur med en direkt och tydlig koppling till företagets strategi och mål. DELTAGA RP ROF IL

Diplomerad Personalvetare vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang. De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete. Deltagarnas teoretiska bakgrund varierar. Vissa har gymnasiestudier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriärerfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Deltagarnas medelålder är 37 år. Bland arbetsgivarna återfinns företag, offentliga arbetsgivare och frivilligorganisationer. VA D INGÅ R I U T BIL DNINGEN ?

Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process- och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig. HUR GENOMF ÖRS U T BIL DNINGEN ?

Lektoner äger rum en dag i veckan kl. 09.00–16.00. Utöver de schemalagda dagarna ingår litteraturstudier, övningsuppgifter och reflektion mellan passen. Varje delkurs avslutas med tentamen eller annan examination. Utbildningen avslutas med ett omfattande projekt-/examensarbete. K URSINNEH Å L L DAGA R

HR-chefens verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Företagsekonomi för HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Personalekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Praktisk arbetsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 HR-chefens ledarskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rekrytering & intervjumetodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Etik & mångfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Strategisk kompetensförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 HR-chefens roll i ledningsgruppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Arbetsmiljö & rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Projektarbete inom HR löpande under 3 månader HUR 1 dag/vecka i 14 –24 månader beroende av vald studietakt AVGIFT 147 000 kr* (faktureras 4 x 36 750 kr) inkl. litteratur,

HR-chefens verktyg  Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Kursen definierar och sammanfattar HR-chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för att arbeta effektivt och framgångsrikt med HR. Kursen är lämplig som en orientering eller uppfräschning av äldre kunskaper för kvalificerade medarbetare som är på väg in i en roll som HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Kursen lämpar sig också för chefer inom andra discipliner som vill ha kunskaper om hur modernt HR-arbete bedrivs. K URSINNEH Å L L

 Organisationslära  Chefens alla samtal  Teamutveckling  Kompetensutveckling  Chefs- och ledarutveckling HUR 1 dag/vecka i 3 veckor AVGIFT 16 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

Coaching  Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach arbetar du som ledsagare och hjälper medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre. K URSINNEH Å L L

 Syftet med och värdet av coaching  Coaching som förhållningssätt  Kommunikation och coaching  Coaching i praktiken  Att arbeta strukturerat med coaching  Att lyssna, ställa frågor samt ge feedback HUR 1 dag/vecka i 2 veckor AVGIFT 12 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

Lägre avgift om du väljer hela programmet!

material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen efter respektive delkurs ingår

58

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


HR-CHEFSUTBILDNINGEN & ENSTAK A KURSER

Företagsekonomi för HR

Praktisk arbetsrätt

 Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs

OM K URSEN

OM K URSEN

I dagens arbetsliv har HR en bred generalistroll, där ekonomi och affärsmässighet ingår som viktiga beståndsdelar. Dessutom ökar kraven på att HR konkret ska bidra till företagets lönsamhet. Detta innebär att HR behöver en ekonomisk grundkompetens och förmåga att kunna kommunicera HR:s bidrag i ekonomiska termer. I kursen får du successivt lära dig ekonomiska begrepp och samband samt bygga upp din förståelse och kunskap inom området. Praktikfall och exempel har direkt koppling till HR. I kursen behandlas utformning och innehåll i bokslut och årsredovisning. Vidare beräknas och används nyckeltal som är särskilt relevanta i ett HR-perspektiv. Dessutom behandlas ekonomiska rapporter som budget, utfall, uppföljning och prognoser.

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området innefattar dock inte bara lagstiftning utan även reglering som återfinns i avtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens organisationer. Arbetsrätten innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för alla parter.

K URSINNEH Å L L

 Känna en trygghet i den egna ”siffervardagen”  Behärska ett gemensamt ekonomiskt språk  Förstå innehållet i årsredovisningen  Ha kunskap i hur man använder sig av nyckeltal  HR-funktionens roll ur ett mer affärsmässigt perspektiv  Presentera HR:s verksamhet i ekonomiska termer HUR 1 dag/vecka i 2 veckor AVGIFT 12 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

Personalekonomi  Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt. Kursen vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR eller har en roll som chef/arbetsledare med personalansvar i en annan del av verksamheten. Kursen är också lämplig för dig som arbetar på ekonomiavdelningen med uppgift att ta fram beslutsunderlag till ledningsgruppen eller liknande beslutsfattande organ.

K URSINNEH Å L L

 Arbetsrätt  Kollektivavtal  Arbetstagarinflytande och arbetsledning  Anställningsförhållandets rätt  Arbetsmiljö och arbetstid  Arbetsrätten i EU HUR 1 dag/vecka i 5 veckor AVGIFT 27 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

F ÖR V EM ?

Samtliga kurser på detta uppslag ingår i HR-chefsutbildningen men de kan också läsas som enstaka kurser. Du som väljer det senare alternativet, dvs att gå en enstaka kurs, efterfrågar sannolikt en snabb kunskapsinjektion inom just detta område. Din bakgrund kan därför variera, det är till exempel inget krav att du arbetar enbart med HR-frågor för att ha utbyte av kursen. EF T ER K URSEN

Efter respektive genomförd kurs har du kunskaper och verktyg inom just detta specialområde. Deltagare i HR-chefsutbildningen har fått dessa färdigheter och tillgodogör sig dessutom en holistisk helhetssyn genom att de olika områdena vävs ihop under utbildningen.

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se. ** 750 kr exkl moms obegränsat antal försök.

K URSINNEH Å L L

 Arbetskraftskostnader  Sjukfrånvarokostnader  Hälsobokslut  Utbildningsekonomi  Personalnyckeltal  Personalstatistik  Tidsanvändning HUR 1 dag/vecka i 3 veckor AVGIFT 17 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

59


HR-CHEFSUTBILDNINGEN & ENSTAK A KURSER

Rekrytering & intervjumetodik

Etik & mångfald

 Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs

OM K URSEN

OM K URSEN

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i flera avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Det finns många metoder och tekniker tillgängliga för att undvika misstag och säkerställa en lyckad rekrytering. Kursen vänder sig till dig som själv är direkt involverad i rekryteringsprocessen inklusive intervjuförfarandet.

Den här kursen lär dig mer om hur man arbetar med etik och mångfald inom HR-området. Du får grundläggande kunskaper i etik som gör dig mer medveten om den etiska dimensionen i de mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats. Du kommer också att ta del av olika sätt att arbeta med mångfald i en organisation. De praktiska tillämpningar som du lär dig under kursen ger direkt nytta i ditt eget arbete.

K URSINNEH Å L L

 Beteendebaserad intervjuteknik  Att ta fram och tolka kravprofiler  Rekryteringspolicy med mångfald  Förbereda frågor kopplade till kravprofilen  Intervjuträning med feedback  Bedömning av intervjun  Olika urvalsmetoders prognosförmåga HUR 1 dag/vecka i 3 veckor AVGIFT 17 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

Arbetsmiljö & rehabilitering  Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Många frågor dyker upp när en anställd behöver rehabiliteras. Hur stort ansvar har arbetsgivaren? Vilka åtgärder ska sättas in och när? Då kostnaderna i samband med rehabilitering kan bli mycket stora för företaget bör man agera tidigt och förebyggande också med en god arbetsmiljö. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera dessa frågor på bästa sätt. K URSINNEH Å L L

 Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas?  Vad säger lagen? Vilket ansvar har arbetsgivaren, chefen och medarbetaren?  Arbetslivsinriktad, medicinsk och social rehabilitering  Upptäcka tidiga signaler för att undvika sjukskrivning  Fördelning av rehabiliteringsansvar mellan arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetstagaren  Konkreta tips hur en rehabiliteringsutredning och ett rehabiliteringssamtal genomförs. HUR 1 dag/vecka i 2 veckor AVGIFT 12 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

K URSINNEH Å L L

 Är det någon skillnad mellan etik och moral?  Varför har etiken blivit så viktig i dagens samhälle?  Vilka värden och normer gäller egentligen?  Vilka etiska problem kan uppstå på en arbetsplats?  Hur identifierar och hanterar man ett yrkesetiskt dilemma?  Vad säger diskrimineringslagstiftningen?  Hur (o)medvetna fördomar får konsekvenser i arbetslivet och speciellt vid rekrytering  Hur skapas effektiva team? Vad säger forskningen? HUR 1 dag/vecka i 5 veckor AVGIFT 24 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

Strategisk kompetensförsörjning  Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs OM K URSEN

Vad har företaget för kompetens i idag? Vilken kompetens vill vi ha i framtiden? Strategisk kompetensförsörjning – eller Talent Management – är en verksamhetskritisk process som direkt påverkar organisationers förmåga att generera och leverera resultat. Det handlar om att rekrytera de bästa medarbetarna och matcha deras talanger till rätt befattningar i organisationen. Samt att motivera nya och gamla medarbetare att prestera på topp och utvecklas i samklang med verksamheten. Kursen ger konkreta metoder för att säkerställa att organisationens kompetensbehov för strategiska mål uppnås – i nutid och i framtid. Vikten av att tänka och handla långsiktigt betonas särskilt. K URSINNEH Å L L

 En lärande organisation  Kompetensanalyser och kompetensplanering  Lön och betalning  Att arbeta konsultativt i en HR-funktion  Att argumentera och motivera  Kompetensutveckling  Chefsförsörjning HUR 1 dag/vecka i 3 veckor AVGIFT 17 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

60

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


HR-CHEFSUTBILDNINGEN & ENSTAK A KURSER

HR-chefens roll i ledningsgruppen

HR-chefens ledarskap

 Ingår i HR-chefsutbildningen  Kan läsas som enstaka kurs

 Ingår i HR-chefsutbildningen

OM K URSEN

Hur ska du vara som chef för att leda gruppen mot uppsatta mål? Vägen går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare. Genom förståelsen kan du utveckla förmåga till samverkan och effektivitet. Kursen sker genom upplevelsebaserad pedagogik, grundad i synsättet att det krävs både intellektuell förståelse och praktisk träning för att människor ska utvecklas. Kursens speciella karaktär gör att den avviker från övriga i HRchefsutbildningen. Kursen är inte öppen för externa deltagare och den genomförs under två block om två dagar med en avslutande sammanfattande kursdag. Kursen examineras genom att deltagaren aktivt medverkar och bidrar.

I denna kurs diskuteras hur HR kan ge avgörande bidrag för att stödja den övergripande affärsstrategin i företaget. Hjälpmedel som HR-system, verksamhetsstyrning och processtänkande behandlas. Kursens huvudmoment är att definiera och analysera HR-chefens roll i ledningsgruppen. Vilka är HR-chefens strategiska argument? Hur underbyggs argumenten? Hur och i vilket forum ska argumenten framföras? K URSINNEH Å L L

 Arbeta i ledningsgruppen  HR-chefen som strategisk partner  Metoder och verktyg  HR-chefen = förändringsagent  Ledningsgruppens utveckling HUR 1 dag/vecka i 3 veckor AVGIFT 17 800 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i

HR-chefsubildningen. Frivillig möjlighet för övriga**

F ÖR V EM ?

Samtliga kurser på detta uppslag ingår i HR-chefsutbildningen men de kan också läsas som enstaka kurser. Du som väljer det senare alternativet, dvs att gå en enstaka kurs, efterfrågar sannolikt en snabb kunskapsinjektion inom just detta område. Din bakgrund kan därför variera, det är till exempel inget krav att du arbetar enbart med HR-frågor för att ha utbyte av kursen. EF T ER K URSEN

Efter respektive genomförd kurs har du kunskaper och verktyg inom just detta specialområde. Deltagare i HR-chefsutbildningen har fått dessa färdigheter och tillgodogör sig dessutom en holistisk helhetssyn genom att de olika områdena vävs ihop under utbildningen.

OM K URSEN

K URSINNEH Å L L

 Delaktighet, samarbete, öppet klimat  Förbättra kommunikationen och hantering av motsättningar  Utveckling av arbetsgruppen och dess medlemmar  Öka effektiviteten  Skapa en attraktiv arbetsplats genom större engagemang  Det svåra samtalet HUR 3+2 dagar VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Löpande examination genom aktiv

medverkan under kurstiden.

Projektarbete inom HR  Ingår i HR-chefsutbildningen OM K URSEN

I detta avslutande moment får deltagarna i HR-chefsutbildningen utföra ett kvalificerat projektarbete inom ett definierat område. Exempel kan inkludera en handlingsplan för mångfaldsarbete, en kompetensinventering eller en personalekonomisk budget. Uppdraget utförs normalt av en grupp deltagare, oftast två till fyra personer. Uppdragsgivare kan vara en av deltagarnas arbetsgivare eller en helt fristående organisation. En erfaren handledare från FEI:s lärarkår följer arbetet och fungerar som bollplank. Utöver schemalagda avstämningstider träffas handledare och grupp enligt överenskommelse under cirka tre månader. Det färdiga arbetet redovisas slutligen för handledare och studiekamrater, varav några fungerar som opponenter. K URSINNEH Å L L

Nyhet! Efter slutförd utbildning kan du bygga på med en akademisk Master-examen i internationell HR. Läs mer under Nyheter på sidan 70!

 Upptaktsmöte med uppdragsgivare, handledare och deltagande medarbetare  Uppdragsformulering och avgränsningar samt arbetsgång  Val av litteratur och andra informationskällor  Löpande avstämningsmöten  Muntlig presentation för handledare och arbetsgivaren  Skriftlig slutrapport om 30–40 sidor beroende på ämnesvalets omfattning HUR Löpande arbete under cirka tre månader. Schemalagda

avstämningsmöten med handledare VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Betygsatt slutrapport samt muntlig presentation.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

61


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består av sex kurser. Tre riktade till dig som har ansvar för affärsutveckling, samt tre kurser som lär dig att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål. AFFÄRSUTVECKLING Förbättra dina förhandlingsresultat

Marknadsför digitalt & traditionellt

Utveckla relationer till nyckelkunder

 3 + 1 dagar  Stockholm

 3 + 2 dagar  Stockholm

 3 + 2 dagar  Stockholm

LEDA, UTVECKLA & STÖDJA Effektiv projektledning

Engagerande ledarskap

Modernt styrelsearbete

 1 dag/vecka i 8 veckor  Stockholm

 3 + 3 + 3 dagar  Stockholm

 1 pass/vecka i 4 + 4 veckor  Stockholm eller FEI FLEX

Löpande starter under året!

62

Samtliga kurser för chef & ledare leder till FEI:s Certifikat.

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER K APITELNAMN & LEDARE

Kursen Certifikat Ledarskap var extremt nyttig och utvecklande för mig som chef. Inte minst eftersom jag var tvungen att lämna min ”komfortzon” i diskussioner och övningar. Det här är en kurs som speglar det som alla chefer och ledare dagligen kan relatera till. Den gav mig många aha-upplevelser! Johnny Kreft, Affärsområdeschef Psykiatrika, NGS Group AB

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

63


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

Certifikat Förhandling

Certifikat Marknadsföring

 Utveckla din egen förhandlingsförmåga

 Marknadsför digitalt & traditionellt

Denna kurs ger dig metoder och tekniker för framgångsrik förhandling utifrån dina egna styrkor. Du får en gedigen kunskapsbas och du får identifiera och utveckla din egen förhandlingsförmåga för att uppnå din fulla potential i olika förhandlingssituationer.

Certifikat Marknadsföring är en introduktionskurs i modern marknadsföring. Kursen är lämplig för chefer som vill uppnå ett mer marknadsorienterat synsätt. Kursdeltagaren får både konkreta kunskaper och givande inspiration om hur effektiv marknadsföring skapar affärer.

OM K URSEN

Kursen ger dig träning i förhandling och ökar din kunskap, skicklighet och kompetens inom området. Detta medför att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Kursen inkluderar hela förhandlingsprocessen från början till avslut. Du får insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Du får också ta del av hur du på bästa sätt kommunicerar i en förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Kursen ger vidare insikter i din egen förhandlingsstil och den andra partens förväntade förhandlingsstil. Du får en analys av din personlighet och en vägledning hur detta påverkar ditt sätt att förhandla och lösa konflikter. Genom övningar får du träna på att bli bättre inom din egen förhandlingsstil. Du lär dig också att anpassa din stil för att även kunna förhandla i ett underläge och vända detta till en styrkeposition. F ÖR V EM ?

Kursen är lämplig för chefer, projektledare och andra befattningar där det är viktigt att vara en duktig förhandlare. Den riktar sig också till dig som har förhandling som huvudsaklig komponent i ditt arbete, till exempel du som har ett fackligt eller politiskt uppdrag. K URSINNEH Å L L

 Förhandlingsstrategier, taktiker och tekniker  Följ förhandlingens faser på ett strukturerat sätt  Konsten att förbättra din förhandlingsstyrka  Bli bättre på att ”läsa av” och anpassa dig till din förhandlingspartner  Förberedelse och målsättning inom affärsförhandling  Få ett ökat självförtroende inför affärsförhandlingar  Bli skickligare på att kommunicera, hantera och bygga relationer  Identifiera din egen förhandlingsstil; styrkor och svagheter  Förbättra styrkor och svagheter i din individuella stil  Behärska hur du utvärderar och följer upp en förhandling  Utnyttja ditt stärkta självförtroende vid affärsförhandlingar  Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik  Hantera konfliktsituationer  Lär dig att känna igen lögnare EF T ER K URSEN

Efter kursen har du kunskaper för att åstadkomma ett positivt avslut i en förhandlingssituation. Du vet hur du ska bygga relationer under förhandlingsprocessen och skapa en plattform för ett fortsatt positivt samarbete med dem du förhandlar med. Du har vidare hittat din egen förhandlingsstil och vet hur du ska använda den framgångsrikt. HUR 3+1 dagar AVGIFT 24 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Examination ingår

64

OM K URSEN

Certifikat Marknadsföring är en koncentrerad men ändå heltäckande utbildning i marknadsföring. Kursen syftar till att ge en bättre förståelse för marknadens behov och önskemål för att bättre kunna bidra till företagets affärer. Du får breda kunskaper i praktisk marknadsföring. Kursen skiljer sig därvid mot många andra på marknaden; Hela marknadsföringsprocessen belyses, från analys- och beslutsfasen, via inriktning och utformning, till genomförande och uppföljning. Juridiska aspekter i marknadsföring, särskilt relevant för beslutsfattare, ingår som ett viktigt inslag. Hur IT används i marknadsföringen genomsyrar kursen. I kursen ingår marknadsföringens teori men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till chefer som vill bli bättre på marknadsföring. Kursen är lämplig för den som ska ta upp en befattning med marknadsföringsansvar men också för dig som inte har marknadsföring som huvudsyssla. Förkunskaper i kursens huvudområden krävs inte. Kursen förutsätter inte heller avancerade IT-kunskaper. K URSINNEH Å L L

 Marknadsföringens grunder – Marknadens behov och efterfrågan – Analysverktyg och modeller  Strategisk och taktisk marknadsföring – Att utforma konkreta och mätbara handlingsplaner – Konsument kontra business to business  Business Intelligence – Omvärldsbevakning – Förmågan att skaffa relevant information  Marknadsrätt – Marknadsförings- och konkurrenslagstiftning – Marknadsdomstolens domar – Branschpraxis – Etik och moral  Digital marknadsföring – Strategi för digital markansföring – Sökmotoroptimering, AdWords och Google Analytics – Sociala medier – Mobila kanaler EF T ER K URSEN

Efter kursen ska deltagaren veta hur man uppnår ökad marknadsorientering och självständigt kunna upprätta marknadsplaner. Vidare har deltagaren en förmåga att identifiera och bedöma omvärldsförändringar, har kunskaper i den viktigaste marknadsföringsjuridiken samt har verktyg för en effektiv digital marknadsföring. HUR 3+2 dagar AVGIFT 28 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen ingår KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

Certifikat Key Account Management  Moderna metoder att utveckla relationer

En kurs för dig som ansvarar för företagets viktigaste kunder. Den traditionella relationen mellan köpare och säljare har förändrats avsevärt de senaste åren. I kursen får du lära dig moderna metoder för att planera, styra och utveckla relationer till företagets nyckelkunder. OM K URSEN

Många köpande företag söker nya vägar för att samarbeta med sina leverantörer. Det finns idag en utbredd insikt om att konkurrensfördelar skapas i gränssnittet mellan det köpande företaget och dess leverantörer. Den traditionella relationen mellan köpare och säljare har för alltid förändrats! Det är i det här sammanhanget som Key Account Management (KAM) har fått en oerhört viktig roll i företag som vill driva affärer. Det gäller att organisera arbetet så att företaget satsar på rätt nyckelkunder för att därmed undvika att konkurrenterna hinner före. KAM handlar om att upprätta en plan som ska följas och att bygga livslånga relationer med kunder och leverantörer för att tillsammans utveckla en affärskultur som verkar i bådas intresse. En Key Account Manager ska också kunna agera som resurs åt sina kontakter vad gäller nya idéer och affärsutveckling, samt kunna koppla samman rätt personer hos sitt eget och kundens företag. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som har säljansvar för en eller flera av företagets nyckelkunder eller till dig som är på väg in i en sådan roll. Kursen är också lämplig för chefer på mellannivå som vill utveckla sin kompetens inom KAM.

CERTIFIKAT I kurserna för chefer & ledare erhålls FEI:s Certifikat efter examination med godkänt resultat.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

K URSINNEH Å L L

 Omvärldsanalysen – vilka behov har företaget av en nyckelkundsrelation  Vilka kritiska framgångsfaktorer arbetar företaget med för ett professionellt Key Account-arbete  Vilka krav ställer kunderna  Hur definierar vi en nyckelkund – kriterier och urvalsprocesser.  Vilka kunder är intressanta att satsa på ur ett finansiellt perspektiv  Hur kan vi påvisa lönsamhet i KAM-relationen  Hur kan en vinnande organisation se ut för det säljande företaget  Krav på de enskilda medarbetarna  Modeller för att få en strategisk plattform att verka utifrån  Processer för att hitta och behålla nyckelkunder samt utveckla KAM-teamet EF T ER K URSEN

Efter kursen har du erhållit en ökad förståelse för KAM-organisationen. Du har fått kunskaper om hur ett strukturerat sälj- och marknadsarbete ska bedrivas och du kan lägga fram en KAM-plan som beskriver detta för ledningen. Du är vidare införstådd med de kritiska faktorer som ger företaget ett försprång i nyckelkundsbearbetningen. Du kan genomföra kund-, behovs-, och beslutsgruppsanalyser och du kan rekrytera rätt personer till en KAM-organisation. Sammantaget har du fått en bred förståelse för vikten av ökat kundvärde och byggandet av en win-win situation. Kursen har också gett dig förutsättningar att affärsutveckla din verksamhet tillsammans med nyckelkunden. HUR 3+2 dagar AVGIFT 28 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen ingår

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart.

För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

65


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

Certifikat Projektledning

Certifikat Styrelsearbete

 Heltäckande kurs för nya projektledare

 Lär dig styra verksamheten mot uppsatta mål

Den här kursen utvecklar din förmåga att driva projekt effektivt och med hög kvalitet. Kursen är ovanlig i sitt upplägg. Den vänder sig till nya projektledare men är ändå så omfattande att den ger heltäckande kunskaper. Du får inblick i projektets samtliga delar – från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap.

Att verka i en styrelse är ett viktigt arbete, och särskilt utmanande då man arbetar tillsammans men har ett individuellt ansvar. Samtidigt som man ska verka för tillväxt och lönsamhet ska man utöva en kontrollfunktion. Man måste ha förmåga att tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Grunden för ett bra och effektivt styrelsearbete heter kunskap. Certifikat Styrelsearbete är en heltäckande kurs som ger dig konkreta kunskaper och verktyg för att styra verksamheten mot uppsatta mål.

OM K URSEN

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du genomföra ett projekt från start till mål. Tillsammans med dina kurskollegor arbetar du med ett konkret, verklighetsbaserat praktikfall genom hela kursen. Omfattningen är åtta dagar, det ger tid att tränga in i varje fas av projektarbetet. Studierna avslutas med att gruppen får rapportera och presentera arbetet. Inledningsvis definieras projektet genom detaljplanering, avgränsning och analys. Det efterföljande momentet projektdesign handlar om att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa. Projektledning handlar i mångt och mycket om att ta tillvara den mänskliga resursen. I kursens fokus ingår därför också att lära sig att bygga förtroendekapital under projektarbetets gång; förtroende hos beställare, användare och andra intressenter. Kursdeltagaren får lära sig att använda en projektmodell, samt att löpande dokumentera och rapportera projektförloppet. Avslutningsvis får du lära dig att leverera och följa upp projektet. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som är på väg in i en projektledande funktion eller är ny i rollen som projektledare. Kursen är också lämplig för mer erfarna chefer som vill lära sig att arbeta i projektform. K URSINNEH Å L L

 Vad är ett projekt?  Att säkerställa en enad bild av projektet  Förstudien och projektets uppgift  Grunden för rätt projektdefinition  Projektets ekonomi och projektstyrning  Projektkontraktet och struktur i genomförandet  Kommunikationsprofiler  Slutfasen  Konfliktlösning  Presentation av projektet EF T ER K URSEN

Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta, leda och genomföra ett internt eller tvärorganisatoriskt projekt och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska även kunna identifiera teamets olika faser, och hur du tar vara på de olika personligheter som finns med i en projektgrupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt. HUR 1 dag/vecka i 8 veckor AVGIFT 35 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen ingår

OM K URSEN

Styrelsearbete förekommer i många former – i privata och publika aktiebolag, bolag inom offentlig verksamhet och ekonomiska föreningar för att nämna några. Alla i styrelsen har ett individuellt ansvar för att verksamheten sköts på ett riktigt sätt och följer de lagar och regler som gäller. I en verksamhets olika faser finns det risker som måste hanteras. På senare tid har ansvarsfrågorna uppmärksammats alltmer. Du får en heltäckande genomgång av det omfattande ansvar en styrelseledamot har, det juridiska, etiska och moraliska. Utbildningen ger dig både grunderna och mer avancerade kunskaper inom styrelsearbete. Utbildningen tar dig igenom alla väsentliga delar i styrelsearbetet. Du lär dig styrelsens roll i strategival och bestämma mål för verksamheten, vilka verktyg styrelsen har att styra verksamheten med och hur detta arbete kan ske effektivt. Teori varvas med praktiska exempel och case, som kan hämtas från din vardag. Kursen är indelad i två fristående block, ett grundläggande och ett fördjupande. För att kunna tillgodogöra dig fördjupningen i Block 2 krävs att du deltagit aktivt i Block 1. Du kan välja att endast gå Block 1. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som är verksam i en styrelse, såväl i privat som offentlig verksamhet. Kursen passar både nya styrelseledamöter och de med erfarenhet av styrelsearbete. Den senare kategorin väljer kursen för att få in ett mer strategiskt förhållningssätt i sitt arbete. K URSINNEH Å L L

 BLOCK 1 – Ansvaret – Inriktning och formalia kring arbetsformer – Styrelsens styrfunktion – Kontrollfunktionen – Bolagets ekonomiska situation  BLOCK 2 – Styrelsens roll i strategiarbetet – Fördjupning inom styrning – Att anställa VD – Kris och krishantering EF T ER K URSEN

Efter kursen kan du bidra mer aktivt i styrelsearbetet, och verka för att verksamheten förs framåt mot uppsatta mål. Du förstår styrelsens roll i det strategiska arbetet och vilka medel den har till sitt förfogande. HUR 1 pass i veckan kl. 16.00–19.00 under 2 x 4 veckor,

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart.

För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI Studielån, läs mer på fei.se.

66

sammanlagt 8 veckor AVGIFT 19 000 kr* (avgift för endast block 1 är 11 800 kr) VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen ingår

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


CERTIFIK ATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

Certifikat Ledarskap  Utveckla ett engagerande ledarskap

Den här etablerade och mycket uppskattade kursen stärker dig i din roll som chef. Du lär dig att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål. Kursen vänder sig till dig som redan är chef eller är på väg in i en chefs- eller projektledarroll. OM K URSEN

Att just du blivit chef innebär att du bedömts vara kvalificerad för rollen. Nu vill du förbättra och stärka din roll genom att utveckla ditt ledarskap. Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen. Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling. F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chef- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper. Du kan ha några års erfarenhet i din roll som chef och nu känner du att du behöver en stabilare grund och bättre verktyg i ditt chefskap. Kursen är också lämplig för nyutnämnda chefer; denna grupp inkluderar ofta specialister som har fått ett utökat ansvar som nu också inbegriper personalansvar.

Pedagogiken baseras på att alla i kursgruppen ska bidra aktivt genom hela utbildningstiden. Vi förutsätter därför att alla deltagarna medverkar samtliga dagar. Det är därför inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. K URSINNEH Å L L

 Chefen som coach  Värderingar som ledarverktyg  Självkännedom och personlig utveckling  Kommunikation och dialog  Arbetsgruppens dynamik  Grupputveckling  Delegering  Svåra samtal  Hantering av motsättningar och konflikter  Att ge och ta emot beröm och kritik  Det dubbla representantskapet  Skapa arbetstillfredsställelse och engagemang  Personlig handlingsplan EF T ER K URSEN

Efter kursen har du fått praktiska verktyg för att öka effektiviteten i ditt beslutsfattande och din delegering. Du kan skapa delaktighet och laganda, utveckla arbetsgruppen och driva förändringar. Du är bättre och mer effektiv i din kommunikation och du har förmågan att hantera motsättningar och konflikter. Du har kunskaper och energi att skapa ett attraktiv arbetsklimat i den grupp eller verksamhet som du är chef för. HUR 3+3+3 dagar AVGIFT 38 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm KUNSKAPSKONTROLL Examination ingår

CERTIFIKAT I kurserna för chefer & ledare erhålls FEI:s Certifikat efter examination med godkänt resultat.

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

67


NYHETER FRÅN FEI

FEI STUDIELÅN – finansiering med låg ränta

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. För dig som inte har denna möjlighet men ändå vill satsa på din personliga kompetensutveckling erbjuder vi FEI Studielån. Erbjudandet vänder sig till dig som har eget företag eller vill betala kursavgiften som privatperson. Räntan är mycket konkurrenskraftig (se fei.se för aktuell räntesats). Amorteringstiden är upp till fem år.

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. Det är ett gott betyg till dig som får denna möjlighet – du är en medarbetare som företaget tror på och vill satsa på för framtiden. Ibland kan det också finnas en vilja från arbetsgivaren att finansiera en medarbetares kompetensutveckling men marknadsläget – eller andra faktorer – kanske gör att det inte är möjligt just nu. Om du har eget företag kan du befinna dig i en liknande situation. Du vet att du är i behov av kunskap men tvekar för att investeringen blir för stor. FEI har en lösning för dig Om du står för kursavgiften, via ditt eget företag eller privat, kan vi erbjuda finansiering genom FEI Studielån. Vem kan få lån? Du ska ha en stadig inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar. Du måste givetvis också uppfylla FEI:s antagningskrav avseende teoretisk och praktisk erfarenhet. Det är också ett krav från vår sida att dina lånebetalningar görs via autogiro. Det är enkelt att ansöka om FEI Studielån – du gör det i samband med kursanmälan på fei.se. Du får omedelbart besked online om din ansökan har beviljats.

68

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


NYHETER FRÅN FEI

AKADEMISKA studier på FEI

Utöver de kurser och utbildningar som beskrivs i den här katalogen erbjuder FEI också akademiska studier. Via samarbeten med universitet och högskolor, i Sverige och utomlands, anordnar vi kurser som ger akademiska poäng och leder till akademisk examen. Vårt akademiska utbud spänner från korta kurser till utbildningar på Masternivå. Hela det akademiska utbudet ges via FEI FLEX, vår unika metod som kombinerar undervisning i klassrum och distansstudier. Du kan studera på FEI var du än befinner dig. Högskolepoäng är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska

kriterier och krav. Studier med godkänt resultat ger högskolepoäng (hp, eller den internationella beteckningen ECTS) till deltagaren. I de kurser och utbildningar som vi erbjuder i samarbete med svenska högskolor är det en förutsättning att arbetsgivaren står för kursavgiften. I våra internationella samarbeten är detta inget krav, det vill säga, det är tillåtet att betala privat och erhålla poäng och examen.

AKADEMISKA KURSER OCH UTBILDNINGAR I FEI:s akademiska utbud återfinns både kurser och utbildningar, bland annat:  Fristående kurser 7,5 hp/15 hp  Företagsekonom CFEI 45 hp  Marknadsekonom DFEI 120 hp  Redovisningsekonom DFEI 120 hp

Läs mer om akademiska kurser på fei.se!

 Fil. kand. i företagsekonomi 180 hp  BA (Honours) in Business Management  MSc in International Human Resource Management  The FEI Scandinavian MBA

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

69


NYHETER FRÅN FEI

FEI lanserar internationell

MASTERUTBILDNING INOM HR

– med Sveriges främsta lärare

FEI lanserar en påbyggnadsutbildning inom HR som leder till akademisk examen: Master of Science in International Human Resource Management. Utbildningen genomförs helt på engelska med svenska lärare. FEI har rekryterat en kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. Lärarna har sin bakgrund vid olika svenska universitet – samtliga har lång erfarenhet av att undervisa på engelska. Utbildningen ger HR-kunskaper med internationell relevans. Du har mycket goda möjligheter att koppla utbildningens innehåll till ditt dagliga arbete genom praktikfall, rapporter och inlämningsuppgifter. Deltagaren får också ett nätverk genom kontakter med andra kvalificerade HR-praktiker.

KORTFAKTA För vem? Utbildningen vänder sig till dig som har eller är på väg in i en chefsbefattning inom HR/personalfunktionen eller verkar som HR-konsult, HR-partner, mentor eller föreläsare. Då utbildningen ges på engelska och har ett internationellt fokus bör du arbeta – eller satsar på att arbeta – i en miljö med internationell koppling. Antagningskravet är en akademisk examen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning, till exempel HR-chefsutbildningen vid FEI, samt minst tre års relevant arbetslivserfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet). Hur? Modernt och flexibelt studieupplägg med FEI FLEX, det innebär bland annat att studierna är geografiskt obundna, du kan delta aktivt var du än befinner dig.

Utbildningens utformning innebär betydande valfrihet. Den vänder sig först och främst till yrkesverksamma som vill studera parallellt med arbetet men programmet kan också läsas koncentrerat på heltid för den som vill uppnå examen snabbare.

Välj studietakt utifrån arbetssituation och karriärmål:  Deltidsstudier: Lektioner på FEI i pass om två dagar var sjunde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar online via webinarier. Programlängd: 2–3 år.  Heltidsstudier: Lektioner på FEI i pass om fyra dagar var nionde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar online via webinarier. Programlängd: 1–1,5 år. Avgift Deltidsstudier: 195 000 kr (delas upp och faktureras årsvis) inklusive litteratur, material och måltider.

Heltidsstudier: 165 000 kr (delas upp och faktureras terminsvis) inklusive litteratur, material och måltider.

Finansiering Fyra former av finansiering är relevanta för denna utbildning:  Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura  Deltagaren betalar avgiften mot faktura  Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån  Deltagaren betalar avgiften med hjälp av CSN studielån*

*utbildningen berättigar till studiemedel från CSN inklusive möjligheten att låna till avgiften.

70

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


NYHETER FRÅN FEI

Kurserna ges med Välj klassrum eller distans. Alla lektioner går också att repetera i efterhand.

Master of Science in Human Resource Management

ECTS

Fundamentals of International Management

10

Managing & Leading People

10

International Human Resource Management

10

Strategic International Human Resource Management

10

International Employee Relations

10

People Resourcing

5

Research Methods

5

Dissertation

30

Summa ECTS-poäng

90

GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

71


ALLMÄNNA VILLKOR / HITTA TILL FEI

Praktisk information & allmänna villkor Uppgifter i vårt kursprogram

Priser och bokning

Alla uppgifter i katalogen har noggrant kontrollerats. Av erfarenhet vet vi dock att fel ändå kan smyga sig in. Vi reserverar oss för, och beklagar, alla eventuella fel.

Avgiften för kursen hittar du i katalogen i anslutning till respektive kurs. Angivna priser gäller till och med 2015-06-30 med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. I kursavgiften ingår kursmaterial och förtäring i vår restaurang i samband med schemalagd undervisning. Kursavgiften faktureras före kursstart.

Studierådgivning

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta rätt i vårt omfattande utbud. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver information om och kring ditt utbildningsval, till exempel finansieringsalternativ. Du når oss via fei.se, info@fei.se eller telefon 08-545 137 90.

Mervärdesskatt

FEI:s kurser och utbildningar är momspliktiga. Samtliga avgifter i katalogen anges exklusive moms. Moms tillkommer således när vi fakturerar kursavgiften.

Avbokning

FEI Studielån

FEI tillämpar Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags Förenings (SAUF) standardvillkor: vid av- eller ombokning 2–4 veckor före kurs- eller terminsstart debiteras 50% av kursavgiften, vid senare av- eller ombokning debiteras 100% av kursavgiften. Kursplats kan överlåtas till annan person i samma företag.

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften när medarbetare studerar på FEI. För dig som själv vill göra en ekonomisk satsning för att få en kvalitetsutbildning, erbjuder vi en finansieringsmöjlighet. Betalning av kursavgiften med hjälp av FEI Studielån är möjligt för dig som har eget företag eller för dig som väljer att stå för kursavgiften som privatperson. Krediten erbjuds med en konkurrenskraftig ränta och du kan dela upp betalningen på upp till fem år. En kreditkontroll görs i samband med ansökan. Läs mer och ansök på fei.se.

Inställd kurs

FEI förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurser och ändra kursdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Hitta till FEI FEI Kammakargatan 10 Stockholm

Rådmansgatan n

ata

érg

ge Bir

an

ata

sg

Johannes kyrka

n

Döb

mm Ka

Humlegården

arl

en

t ga ar ak

rJ

g vä ea Sv

gn Te

elns

Kungl. biblioteket

an gat

Adolf Fredriks kyrka

n

ge vä ea Sv

ott Dr

Stureplan

Hötorget an

n ata gg

nin

Kungsgat

tan

72

Sergelstorg

lsgatan

Samue

n

Mäster

an

gat

T-Centralen

gel Ser

ga

gs

n Ku

ksgata Bibliote

Konserthuset

Hötorget

Norrmalmstorg

Hamngatan

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN  fei.se  info@fei.se  08-545 137 90


Utgå från startsidan. Utforska FEI:s breda utbud och hitta din kurs.

Få information om kursavgifter, finansieringsmöjligheter och erbjudanden.

Företagsekonomiska Institutets kurser & utbildningar 2014-2015