revista131CAT

Page 1

131 Exemplar gratuït

Matelec

2010

aparador tecnològic per a l’instal·lador de telecomunicacions

Formalitzada la integració de Feceminte a la Comissió Territorial d’Asimelec a Catalunya Feceminte col·labora, un any més, en el Fòrum asLAN Expo Barcelona Pròxima trobada entre Socis Col·laboradors de Feceminte Feceminte i Guinaz materialitzen un acord de col·laboració

Federació Catalana d’Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions


SUMARI

3 EDITORIAL 4 Editorial OPINIÓ INSTAL·LADORS 6 Valoració de l’instal·lador sobre les noves accions a realitzar, després de l’apagada definitiva de les emissions analògiques. AULES TÈCNIQUES I FORMACIÓ 8 R&M realitza amb èxit l’Aula Tècnica de sistemes de cablejat 9 Continuen els cursos de formació de Feceminte AGENDA 8 Agenda FECEMINTE 12 Formalitzada la integració de Feceminte en la Comissió Territorial d’Asimelec a Catalunya 12 Feceminte col·labora un any més en el Forum @asLAN Expo Barcelona 2010 13 Feceminte participa al VIII Congrés Internacional d’empreses integradores i instal·ladores de Telecomunicació 14 Feceminte col·labora en el Postgrau d’Infraestructures d’Accés Ultrarràpid i Llar Digital de La Salle 14 Gavà TV compta amb la col·laboració de Feceminte 14 Feceminteassisteix a la 9ª Diada de les Telecomunicacions a Catalunya SOCIS COL·LABORADORS 16 Feceminte i GUINAZ materialitzen el seu acord de col·laboració 18 Tercera trobada entre Feceminte i els seus Socis Col·laboradors 18 Ikusi i Hoeft&Wessel signen una aliança estratègica per al mercat de billetaje en transport públic 20 R&M absorbeix al seu partner portuguès 20 Schneider Electric augmenta la seva facturació gràcies a les economies emergents, el segment industrial i IT

21 HISPASAT augmenta un 50,3 per cent el seu benefici net fins als 70,6 milions d’euros 22 Fermax, model d’innovació i èxit a través del disseny 22 Mútua Intercomarcal renova la seva certificació A+  23 Engel Axil, també amb l’apagada italiana 23 El HDTV Tour de Televés arriba a Itàlia amb la televisió del futur NOTICIES 24 SES ASTRA agafa la iniciativa en 3D 24 Asimelec porta el cloud computing a debat NOVETATS 26 Promax presenta les seves novetats 26 WISI presenta els seus productes i solucions 26 SKYLINE, Innovació, adaptabilitat i elegància 28 LCS2 Sistema de Cablejat Estructurat de Legrand Group 28 Novetats Unaohm 2010 29 Intercomunicació amb àudio i vídeo per IP de Optimus 29 Tactile, el nou videoporter de GUINAZ 30 Nou Kit Surf de Golmar 30 Cirprotec crea un blog tècnic i presenta les seves novetats en fires 31 Fracarro: una gamma cada vegada més completa, perfecta per a l’era digital 31 Sèrie 8000, la capçalera QPSK>COFDM autoecualiTzable de Fagor ARTICLE 32 Article de Televés. TDT i ‘fading’ en zones costaneres: el paper de l’antena LLAR DIGITAL 34 Nou controlador d’estades compacte KNX de Jung 34 Asimelec prepara l’II Congrés de la Llar Digital 35 Balanç positiu del Demostrador Digital de Asimelec 35 Nous sensor de presència i interruptor sense fil de Lutron

CCTV 36 Schneider Electric actualitza el sistema de video vigilància d’una sala de subhastes a París 36 Axis Communications celebra la seva Conferència de Partners 2010 de la Península Ibèrica 37 Càmera domo PTZ amb compressió de PELCO 37 Bosch llança els nous videograbadors de la Sèrie 700 INSTAL·LA B 38 Cable d’instal·lació Real10 Cat 6A de R&M 38 3M presenta nous cables i connectors per a sistemes de control industrial 39 Rohde & Schwarz Espanya presenta les seves novetats en Matelec 2010 39 Nova plataforma de mesures Multi-Tecnologia per a xarxes d’Accés de Telecom Unitronics 40 Alvarion inclou l’estàndard TD-LTE en el seu portfoli de productes 40 D-Link presenta les seves novetats en un nou butlletí 41 Torpede per a aplicacions exteriors de C3 41 Nou seminari de Agilent Technologies FIRES 42 Matelec 2010, pol d’atracció per a les empreses estrangeres 44 Superades les expectatives per IFA Berlín 2010 44 IBC 2010 reflecteix una indústria robusta 44 Futura 2010, un certamen amb sabor a satisfet EMPRESES ASSOCIADES A FECEMINTE 46 Empreses associades SERVEIS 50 Empreses que ofereixen importants descomptes a les associades de Feceminte


EDITORIAL

Matelec 2010,

apostant fort pel nostre futur

N 4

ova cita amb Matelec i amb el Congrés d’empreses Instal·ladores i Integradores de Telecomunicacions, i una nova oportunitat de prendre el pols al nostre sector. Plenament conscients del moment actual i l’entorn de crisi que ens segueix assotant tant com a la resta de l’economia del país, la cita amb la fira de referència de les telecomunicacions s’ha de posar en context adequadament per veure-la en la seva correcta dimensió; encara que d’entrada hem de valorar que en un moment com l’actual el sector gairebé en ple apost i estigui present amb fortalesa en un esdeveniment d’aquesta magnitud i importància. Així, aquesta trobada serà fonamental per albirar les bases del que serà (o ja és en aquest moment) el nostre sector en el futur immediat després d’un període en el qual, fortament implicats en un procés de transició tecnològica com el de la TDT, hem pogut com a col·lectiu destinar una gran quantitat d’energia a treballar per aquest futur. Doncs bé: ara és el moment de materialitzar-ho. De moment haurem de fer-ho en tot allò que depèn de nosaltres. Això és, els instal·ladors formant-nos en els nous segments a fi d’estar totalment preparats per desenvolupar-los, donant el salt qualitatiu per diversificar la nostra activitat empresarial i estendre-la cap al concepte d’integració en el qual hem de posicionar-nos fortament i assentant-nos cada vegada més en el perfil TIC que ens correspon per activitat i posició al mercat. També els fabricants preparant el seu portfoli per estar presents als nous mercats i facilitar-nos la creació dels nous serveis (amb la llar digital com a màxim exponent). Sabem de l’esforç que tots ells estan ja realitzant en uns moments en els quals el múscul financer per al R+D+i pot no estar (o no està) disponible com caldria desitjar a causa del context de crisi i de falta de finançament o d’ajudes. Per tant, cal reconèixer una vegada més la voluntat d’innovació i d’embranzida del col·lectiu de fabricants d’electrònica per a les telecomunicacions.

per parlar d’innovació). El primer i més fonamental: que el nou reglament d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació vegi la llum en forma de Reial decret al més aviat possible. Això com a condició necessària, no perquè tingui una aplicació immediata al mercat del nou habitatge o de la rehabilitació, atès que amb tota probabilitat veurà la llum amb un període de carència (necessari al nostre entendre) i que el sector de la construcció seguirà per un temps sota paràmetres de mínima activitat, sinó perquè es converteixi en el catalitzador necessari per a la creació de noves sinergies i expectatives al mercat. El segon factor és potser, ara com ara, un brindis al sol, però que hem de fer tots els dies: que la crisi remeti o es pal·lii en alguna de les seves formes i permeti veure la llum al final del túnel. Salutacions a tots i molta sort.

Xavier Núñez Presidente Feceminte

Conscients, també, que necessàriament hauran de produir-se factors que facilitin la sortida al mercat de tot això (no oblidem que és premissa necessària Editor: Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions / Directora: Mariel Sangrà / Redacción y publicidad: telecomunicaciones@ feceminte.cat / Administración: Viladomat 174, · 3a planta 08015 Barcelona · Tel.: 934 545 962 · Fax: 934 510 160 · feceminte@feceminte.cat · www. feceminte.cat / Diseño y maquetación: Cros i Massó · Tel. 933 290 607 · info@crosimasso.net / Impresión: Grafisol S.L. Aquesta revista Telecomunicacions correspon al núm. 131 (5/10) i abasta els mesos de setembre i octubre de l’any 2010. Telecomunicacions no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors en els treballs publicats, ni s’identifica necessàriament amb l’opinió dels mateixos. D.L.: B. 41.330/86 En compliment de la legislació actual, si no desitja rebre la publicació Telecomunicacions o desitja modificar l’adreça d’enviament, indiqui-ho a través d’un correu electrònic a telecomunicaciones@feceminte.cat


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

Opinió de les

empreses instal·ladores

6

El dividend digital ha començat fort aquest nou curs i des del mes de setembre s’han afegit més canals a la TDT. Després de l’apagada definitiva de les emissions analògiques, el Govern va repartir aquelles freqüències que van quedar alliberades amb el pas a la nova televisió. Així, es va assignar un múltiplex de cobertura estatal a cadascun dels concessionaris de televisió privada nacional segons l’establert en el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre. Amb el que ara podem veure nous canals com a Nitre, La Nou, La Set, Boing, Marca TV, La Sisena2, Canal+ 2, etc. Aquesta opció està obligant a realitzar noves accions en els centres emissors segons l’assignació realitzada per la SETSI pels radiodifusores públics i privats d’àmbit estatal. A més, suposa un reajustament del senyal en aquests centres, ja que exigeix canviar la freqüència en la qual emetien algunes cadenes i, com a conseqüència, tornar a adaptar i ampliar els equips col·lectius d’antena dels edificis per poder captar-les. Com a instal·lador, quina valoració fa d’aquest punt del procés? Considera que ha rebut suficient informació sobre aquest tema? Quina percepció ha rebut per part dels usuaris? Com preveu el desenvolupament d’aquest canvi en els propers mesos?

Aie Electrónica Montcada i Reixac En referència a la qüestió referent al procés d’instal·lació, des del punt de vista de la valoració de l’empresa, cal reconèixer que està generant més intervencions, tant en instal·lacions col·lectives com a individuals. Això genera més volum de treball, que, a causa de la situació conjuntural global que s’està vivint, valorem molt positivament. Pel que fa a la informació emesa, si bé s’ha rebut, cal tenir en compte que ha estat a destemps. Creiem que, d’haver-se sabut abans de l’apagada analògica, s’hagués actuat en conseqüència en les comunitats de veïns, evitant així la col·locació d’un segon i tercer cofre per situar els mòduls amplificadors addicionals.

Respecte a la percepció dels usuaris, existeixen diferents tipus de resposta. Des de l’usuari que ho percep des de la positivitat: “Més oferta televisiva i diversitat”; fins al perfil d’usuari escèptic davant la gradualidad de les incorporacions progressives de noves ofertes de canals; passant per aquell que accepta el procés de canvi constant que comporta. En aquest últim aspecte, molts opten per una possible adaptació el dia de demà, a causa que, actualment, o bé no els resulta atractiva, o bé, prenen en consideració el fet que la majoria de canals estan en proves.

Convé destacar el fet que, davant aquesta situació, el gran beneficiat és el que té l’antena individual o un amplificador multibanda. Encara així, es reconeix, que no és la solució adequada per a situacions geogràfiques com la de Montcada i Reixac (on està situada l’empresa). Per concloure, en referència al procés de desenvolupament, hi ha una clara tendència en augment a causa de l’augment de demanda. Així, aquest volum de treball comporta un procés interessant a destacar des de l’òptica empresarial, respecte a l’adaptació d’instal·lacions col·lectives, tant de capçalera com de baixants. t


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

Autodivisió Santa Coloma de Gramenet En primer lloc, si bé ens agradaria agrair el fet que es plantegin aquestes qüestions en aquest moment, a causa del grau de vigència que tenen ja en l’actualitat, creiem important destacar, que és aviat per fer valoracions definitives sobre aquest tema. Encara així, estem d’acord a destacar, ja a dia d’avui, la repercussió que aquests canvis estan tenint en el nostre volum de treball. Partint del contacte directe amb el client a les zones en les quals treballem, d’edificis de dimensions mitjanes, que, o bé es van adaptar mantenint els amplificadors analògics, o bé es van adaptar instal·lant centrals multibanda, tenim la impressió que la seva percepció és la de no tenir més que “resintonitzar els receptors per poder gaudir de la nova programació”. Amb aquest propòsit, des del punt de vista de l’empresa, els edificis, “senzillament”, s’han d’adaptar per petició expressa; procés a partir del qual, s’instal·len exclusivament els mòduls amplificadors digitals proveïts.

Referint-nos de nou a l’opinió dels usuaris, aquests, entenen perfectament que s’hagin d’afegir mòduls per rebre nous serveis, si bé els costa valorar els canvis realitzats: multiplex 43-44 (per a canals HD) o repetició de canals en diferents multiplex. Creiem que la informació sobre aquest tema podria haver estat major i més esclarecedora. Nosaltres, igual que els clients, pensem que mai és tard per afegir nous serveis, però sí massa aviat per migrar serveis d’un multiplex a un altre, o fer canvis en freqüències. Partint de la base del comentat anteriorment, estem molt esperançats que es vagi ampliant la gamma de serveis, tant en quantitat com en qualitat. Això, al seu torn, s’hauria de traduir en un major moviment i intensitat de treball en tots els camps que abastem a nivell professional. t

7


AULES

R&M realitza amb èxit l’Aula Tècnica de sistemes de cablejat La classe, impartida per l’empresa soci col·laboradora, va tractar el tema “L-100 instal·lador de cablejats Lan en coure” i atorgava el certificat i la targeta personal com a Instal·lador Certificat en Coure R&M Freenet

8

Feceminte agraeix la col·laboració dels centres de formació en els quals s’organitzen les sessions d’aules tècniques

Tarragona

Barcelona

PIMEC Rambla Nova 41, 4ª planta

ESCOLA DEL TREBALL Aula Taller de Elecrónica Compte d’Urgell 187

Girona

IES MONTILIVI - Aula de Electrónica Avda Montilivi 125

L’objectiu de l’Aula era conèixer els sistemes de cablejat estructurat i les nocions d’estandardització aplicable a aquest tipus d’infraestructura (ISO/CENELEC/EIA/TIA). Va tractar també la tecnologia aplicada a la transmissió de senyal de telecomunicació de R&M i paràmetres bàsics elèctrics/òptics. Es va realitzar una part pràctica de terminació de components de coure/Fibra òptica. L’Aula es va realitzar a l’auditori PIMEC de Barcelona. El temari va ser el següent: uu Els estàndards dels sistemes de cablejat genèrics. uu Paràmetres elèctrics bàsics dels sistemes de coure. uu Nocions bàsiques dels cablejats en fibra òptica. uu El sistema R&M Freenet. uu El programa de garanties R&M Freenet. Un dels principals objectius de Feceminte és proporcionar als seus instal·ladors federats un ampli ventall

de formació com cursos tècnics, seminaris professionals, jornades divulgatives, etc. En aquest sentit van sorgir fa uns anys les Aules Tècniques com una alternativa més però amb una filosofia i uns objectius clarament diferenciats: són la resposta a les preguntes quotidianes dels operaris de telecomunicacions que sorgeixen en el dia a dia. I els encarregats de fer-ho són els Socis Col·laboradors de Feceminte, que poden proporcionar les eines necessàries als professionals instal·ladors per a la instal·lació dels seus productes. S’han realitzat també Aules Tècniques de Fermax, de les quals s’informarà àmpliament en el proper nombre.

Properes convocatòries

Estan programades Aules Tècniques de Hispasat al costat de Promax. Per a més informació: www.feceminte.cat o Atenció al Federat. t

AGENDA NOVEMBRE I DESEMBRE 2010

Globalcom 2010 II Congrés d’Hogar 10 (Madrid) Digital www.iirspain.com/Producto

iiR España organitza el seu XIV Congrés Internacional de Telecomunicacions on reuneix a les empreses de major lideratge que tractaran els temes de màxima actualitat del sector: noves infraestructures fixes i mòbils, nova Regulació de connexions ultrarrápidas: NGN, noves Estratègies en xarxa de Fibra: FTTH, Continguts, Serveis i Aplicacions, Refarming i Dividend Digital, LTE i Mercat Únic Digital. Davant la nova proposta sobre l’espectre radioelèctric anunciat pel Ministeri d’Indústria, les empreses més importants del sector de Telecomunicacions prendran noves estratègies i accions.

11 i 12 (Sevilla) www.asimelec.es El II Congrés Internacional d’Hogar Digital està organitzat per ASIMELEC, principal patronal espanyola en el sector de l’electrònica, les telecomunicacions i les noves tecnologies. Durant les sessions del congrés es debatran per part dels experts més qualificats, tots els temes referents a aquest sector emergent que té com a objectiu el desenvolupar i integrar les tecnologies de la informació i les comunicacions en l’habitatge del segle XXI. En el transcurs d’aquestes dues jornades la ciutat acollirà no només a les empreses i institucions que conformen la Comissió Multisectorial de la Llar Digital, sinó a administracions, associacions i institucions i empreses involucrades en el desenvolupament i implantació d’aquest nou sector.

GSM Middle East 2010 30 i 1 de decembre (Dubai) www.gsm-3gworldseries. com La fira es concentra a les xarxes de telecomunicacions i la seva importància en la indústria de telecomunicacions al costat de l’impacte de externalización en operacions de xarxa.

CITTEL’10 Del 29 al 13 de decembre (La Habana, Cuba) www.cujae.edu.cu/eventos/cittel El VI Congrés Internacional de Telemàtica i Telecomunicacions es realitza en el marc de la XV Convenció Científica d’Enginyeria i Arquitectura (CCIA15). Sota el lema “Les Telecomunicacions i la Telemàtica per un desenvolupament sostenible” es reuniran professionals de diferents països per debatre sobre: - Gestió de Xarxes i Serveis de Telecomunicacions - Gestió d’informació - Seguretat - Xarxes de Telecomunicacions - Tecnologies i Serveis Emergents en Internet - Serveis Telemàtics, etc. El programa de l’esdeveniment inclou conferències magistrals, taules rodones, seminaris, presentació de ponències i cursos tutorials.


FORMACIÓ

Continuen els cursos de formació de Feceminte En els últims mesos s’han realitzat amb èxit cursos de Llar Digital, Switching CCNP (CISCO II), Gap Fillers i Fibra Òptica als quals han assistit un bon nombre d’empreses associades Hogar Digital

L’objectiu del curs organitzat per Feceminte, que es va realitzar a Barcelona, Girona i Tarragona, era presentar, de forma completa, el concepte d’Hogar Digital per traçar el camí a desenvolupar per l’empresa instal·ladora i la seva especialització en noves tecnologies. Dins de l’àmbit tecnològic, en finalitzar el curs l’alumne coneix les tecnologies bàsiques utilitzades per a la implementació de projectes domòtics, sap destriar entre ells i la seva conveniència, així com els fonaments per a la seva aplicació pràctica en projectes reals. També es defineixen els principals serveis que es poden oferir i les tendències actuals del sector. El curs va comptar amb responsables de formació de fabricants capdavanters al mercat i es van adequar els conceptes teòrics mitjançant pràctiques d’automatització i gestió de les comunicacions, així com d’oci i entreteniment.

9

Switching CCNP (CISCO II)

El requisit principal per a aquest curs era que l’estudiant necessitava haver assumit els coneixements associats al nivell de CCNA (CISCO I), curs realitzat anteriorment, l’objectiu del com era formar a tècnics per gestionar i configurar els equips de comunicacions de les xarxes de transmissió de dades. El temari impartit va ser el següent: uu TEMA 1 - Introducció a les xarxes de LAN ÑÑ · Introducció a les xarxes ÑÑ · La torre OSI i TCP/IP ÑÑ · Capa física ÑÑ · Capa d’enllaç: Ethernet ÑÑ · Capa de xarxa: IP ÑÑ · Capes de transport i aplicació ÑÑ · Conceptes de switching

uu TEMA 5 - Redundància ÑÑ · Redundància de capa 3 amb HSRP ÑÑ · Alta disponibilitat en Switch-Routers uu TEMA 6 - Qualitat de Servei QoS ÑÑ · Introducció QoS ÑÑ · Requisits de QoS

uu TEMA 2 - VLANs ÑÑ · Conceptes bàsics de switching ÑÑ · Disseny de LANs ÑÑ · Switchs Cisco ÑÑ · VLANs ÑÑ · Inter‐VLAN routing

Índex de pràctiques: 1. Introducció a las xarxes LAN

uu TEMA 3 - Switch-Routers ÑÑ · Enroutament entre VLANs ÑÑ · Switching multicapa amb Switch-Routers ÑÑ · Enroutament entre VLANs amb Switch- Routers

2. VLANs

uu TEMA 4 - Spanning Tree Protocol (STP) ÑÑ · Introducció a la redundància

·

Protocol Spanning-Tree

ÑÑ ·

ÑÑ · ÑÑ · ÑÑ ·

ÑÑ · ÑÑ ·

Verificar la configuració per defecte d’un Switch Configuració bàsica del Switch Administració de la taula d’adreces MAC Configurar, verificar i esborrar VLANs estàti ques VTP: configuracions client/servidor i enllaç troncal 802.1q Configuració d’enroutament entre VLANs

3. Switch-Routers ÑÑ ·

Inter-vlan routing amb processador intern

4. Spanning-Tree Protocol ÑÑ ·

Selecció del root bridge


FECEMINTE

Gap Fillers

Fibra Òptica

1. TDT i les Xarxes MFN i SFN. 2. Equips i paràmetres tècnics dels Gapfillers. 3. Instal·lació d’un centre emissor. 4. Marc Regulatori. 5. Model de projectes tècnics. 6. Model de protocol de proves.

uu uu uu uu uu uu uu uu uu

L’objectiu del curs, dirigit a treballadors en actiu del sector metall i a autònoms, era dotar a l’alumne d’una visió completa de les tecnologies de difusió i remissió de la TDT, aprofundint en els GapFillers com a equips de remissió de baixa potència. El curs va comptar amb la col·laboració d’un expert que va aprofundir en els aspectes tècnics i d’equipament per a la correcta instal·lació d’aquests sistemes. L’índex del temari que es va impartir va ser el següent:

10

Pròxims cursos previstos

Estan previstos cursos de Veu i Dades. Informi’s a Feceminte o en la intranet del federat a www. feceminte.cat. t

Feceminte va organitzar aquest curs de Fibra Òptica dirigit a les empreses associades. Donat la propera publicació del Nou Reglament Regulador de les ICT on es contemplarà la Fibra Òptica com a portador obligatori, Feceminte va creure convenient dissenyar una formació dirigida a adquirir els coneixements necessaris per poder afrontar aquest tipus d’instal·lacions. L’índex del temari que es va tractar va ser el següent: Introducció a la Fibra Òptica. Conceptes previs. La Fibra Òptica. Equipament. Topologies de xarxa. Instal·lació. Paràmetres de mesurament. Equips de mesurada instrumentació. Fabricants relacionats. S’han realitzat també cursos de ICT, dels quals s’informarà amb detall en el proper número.


FECEMINTE

Formalitzada la integració de Feceminte en la Comissió Territorial d’Asimelec a Catalunya Dilluns passat, dia 20 de setembre, va quedar formalitzada la integració de Feceminte en la Comissió Territorial d’Asimelec a Catalunya. Després d’una reunió bilateral a la qual va assistir Xavier Nuñez, president de Feceminte, Martin Perez, president d’Asimelec i José Perez, actual gerent de la mateixa, es va formalitzar aquesta integració i es van abordar qüestions relatives a la futura participació activa de Feceminte amb la finalitat d’aportar la seva base de coneixement i la seva experiència en tots aquells projectes TIC en els quals la comissió prengui part. Això

12

té lloc en un moment que és considerat de màxima importància donada la imminent fusió d’Asimelec amb l’altra gran associació del sector, Aetic, la qual cosa originarà una associació que ostentarà la representativitat total del sector TIC a nivell estatal. D’aquesta manera, Feceminte seguirà en la junta directiva de l’associació territorial que es generi derivada de la citada fusió amb la voluntat de seguir impulsant el sector TIC a Catalunya i participar activament de la seva evolució al nostre territori. t

Feceminte col·labora un any més en el Forum @asLAN Expo Barcelona 2010 La VII edició, que va tenir lloc en el World Trade Center de Barcelona, es va renovar respecte als anys anteriors i va oferir major valor afegit al directiu de la PIME

@asLAN va tornar a finals d’octubre a Barcelona amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretària Telecomunicacions i Societat de la Informació, els seus associats i importants entitats regionals com PIMEC, Localret, el COETC/ACET o Feceminte. En aquesta VII edició es van introduir importants canvis i novetats, especialment pensades per oferir major valor afegit al directiu de la PIME. L’objectiu d’aquesta nova edició era reforçar aquesta trobada com el marc de trobada a Catalunya per establir contactes i accedir als coneixements necessaris per aprofitar les oportunitats que ofereix el món IP. Sota el missatge “Tecnologia, l’oportunitat del canvi, la clau de l’èxit”, la trobada, dirigida especialment a directius de PIMES, i responsables TIC d’empresa i Administració Pública, va mostrar d’una manera nova a través d’un format 3.0 com la convergència IP està transformant la forma de treballar, oferir productes, consumir, etc. i de quina manera les empreses poden aprofitar totes aquestes tecnologies per innovar en aquests aspectes i aconseguir l’èxit. Francisco Verderas, Gerent d’@asLAN, va reconèixer que aquest any el Forum @asLAN Barcelona s’havia transformat amb importants novetats. Es van adaptar a les peticions d’empreses associades, particularitats del teixit empresarial de Catalunya, així com als suggeriments dels assistents de passades edicions. El resultat, doncs, va ser un esdeveniment 3.0.

A grans trets, l’esdeveniment va comptar amb cinc activitats principals: uu Les conferències i panells d’experts, que van abordar temes de màxima actualitat com la virtualització, transformació del CPD, banda ampla sense fil o els serveis en el núvol. uu Tallers de demostracions. uu Zona de Social Networking. uu I, com a complement fonamental per a directius Pimes, es van realitzar dues conferències magistrals sobre ‘èxit, empresa i tecnologia’, impartides per dos prestigiosos speakers del món del management: Emilio Duró i Jordi Vila Porta, dos conferenciants de reconegut prestigi que van oferir les seves respectives visions sobre com superar moments de dificultat i aconseguir l’èxit en l’empresa mitjançant la motivació, la innovació, i l’oportunitat que suposa la inversió en tecnologia, per aconseguir aquest canvi. Dos entusiastes comunicadors, amb gran experiència davant milers de persones, que no van deixar indiferent a l’auditori. Gràcies al conveni signat entre @asLAN i Feceminte, les empreses associades de la federació van poder gaudir de descomptes en les inscripcions per accedir a tots els panells d’experts i a documentació impresa del Forum, entre d’altres avantatges. t


FECEMINTE

Feceminte participa al VIII Congrés Internacional d’Empreses integradores i instal·ladores de Telecomunicació Xavier Núñez, president de Feceminte, prendrà part en la conferència sobre la nova legislació de ICT

13

En el marc de MATELEC, el Saló Internacional de Material Elèctric i Electrònic, celebrat a la fi d’octubre, tindrà lloc el congrés convocat per FENITEL i organitzat per AMIITEL. L’obertura del congrés serà a càrrec de Pedro Ramiro, president d’Amitel, Antonio Mateos, president de Fenitel, i Alfonso de Borbó, director general de Matelec. Un dels temes importants que es presentaran, serà la nova legislació d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), taula que moderarà Xavier Núñez, president de Feceminte. D’una banda, s’explicaran els aspectes generals de la nova legislació, a més de la visió dels col·legis d’enginyers de telecomunicacions en la relació amb els operadors, la regulació d’Hogar Digital i l’auge de la fibra òptica. Uns altres dels temes que es tractaran seran: uu “Les empreses instal·ladores i integradores de telecomunicacions”, la nova regulació de l’empresa instal·ladora, convergència tecnològica i la formació requerida per a la integració de sistemes de telecomunicació. uu Una taula titulada “Innovació i gestió: les nostres empreses guanyen el futur”, la societat digital i el desenvolupament econòmic, les necessitats d’innovació tecnològica en les Pimes, 3D i els nous serveis audiovisuals. Un mòdul, doncs, en el qual es van comentar les grans expectatives de la superació de la mateixa gràcies a aquestes noves idees i a l’aprofitament de fac-

tors que es vénen gestant des de fa temps.

uu I, finalment, un altre dels temes que més enau-

ge està i que està afectant actualment al sector dels instal·ladors, és el del Dividend Digital, que pot ser i serà un gran impuls per a totes les empreses del sector que sàpiguen aprofitar aquest moment clau. En la taula “Realitat i negoci del dividend digital” es van tractar diversos punts com l’assignació de freqüències, la visió dels fabricants davant l’impacte del dividend, l’evolució de les instal·lacions.

Com a tancament, i repetint la positiva experiència de l’any passat, es tornarà a realitzar el debat 89” en el qual els instal·ladors prendran la paraula per a plantejar un debat sobre els assumptes que els concernen directament. A més, els assistents al 8º Congrés gaudiran d’una visita guiada i gratuïta al Centre Demostrador d’Hogar Digital d’ASIMELEC, en la qual podran conèixer de primera mà el més avançat expositor existent a Espanya en la matèria. Per tractar tots aquests temes, els organitzadors comptaran amb la presència de professionals del

sector tals com alguns Socis Col·laboradors de Feceminte: Televés, Promax, Alcad, Legrand i Hispasat. Tots ells, al costat de SES Astra, patrocinaran l’esdeveniment. t


FECEMINTE

Feceminte col·labora en el Postgrau d’Infraestructures d’Accés Ultrarràpid i Llar Digital de La Salle Davant les noves reglamentacions i l’evolució de les tecnologies aplicables a les infraestructures, s’està produint una falta de professionals qualificats i un buit formatiu que aquest programa vol cobrir. Per això, els objectius del postgrau pretenen generar una formació eminentment pràctica en els diferents àmbits en els quals explica i la formació de professionals qualificats a l’entorn d’aquestes tecnologies. Amb la imminent publicació de la nova normativa que afecta a les infraestructures comunes de tele-

comunicació i a la falta de consens en la realització de cursos de formació, es crea una oportunitat on aquest postgrau vol convertir-se en el referent nacional per a la formació de professionals que vulguin dedicar la seva activitat a realitzar projectes d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació d’Accés Ultrarràpid, així com de disposar del coneixement bàsic per poder dissenyar les futures Llars Digitals. Més informació en www.beslasalle.net. t

14

Gavà TV compta amb la col·laboració de Feceminte La televisió del Delta va iniciar les emissions regulars al canal 46 de la TDT el mes de setembre. És la primera televisió pública local en TDT de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) La Diada de Catalunya va ser el tret de sortida d’aquest nou canal que compta ja amb 12 anys d’història en la seva era analògica. Un canal que comptarà amb la col·laboració de Feceminte en els temes tècnics i de sintonització. Un informatiu especial, un documental sobre la història i el futur de Gavà TV i una entrevista amb l’alcalde de la població, van ser alguns de les estrenes preparades per a aquest dia. L’alcalde va destacar que “durant la seva trajectòria, Gavà TV ha estat un referent de servei públic i de proximitat, una essència que es reafirma en aquesta nova era digital com una aposta ferma per la implementació de les no-

ves tecnologies de la informació i la comunicació al servei de la ciutadania”. Amb l’emissió de Gavà TV en TDT s’amplia l’oferta televisiva. Com va avançar l’alcalde, “la nostra televisió no només ens informarà del que passa a Gavà. També serà una finestra a tota la comarca, especialment a la zona del Delta”. Per veure Gavà Televisió en TDT fa falta sintonitzar el canal 46 de la televisió. No es necessita cap adaptador ni cap esforç addicional. En cas de tenir algun problema, el teleespectador ha de contactar amb el seu instal·lador habitual, Agent TDT o amb empreses associades a Feceminte. t

Feceminte assisteix a la 9ª Diada de les Telecomunicacions a Catalunya Organitzada pel COETTC (Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya), va congregar en el Cosmocaixa a més d’1.500 professionals, a una cinquantena de ponents del més alt nivell, i a nombroses personalitats de la Generalitat i del Govern estatal. La 9ª Diada la van conformar cinc activitats: un debat inaugural, deu taules rodones, Networking per als assistents, i el lliura-

ment dels Premis Excel·lència a les Telecomunicacions. Algunes de les novetats d’aquesta novena edició van ser: intervencions molt breus i nombroses respostes al públic; la Diada online, que va permetre als inscrits formular preguntes als ponents; i la retransmissió de tots els actes de l’Auditori a través de TV en telèfon mòbil, Internet, i per TDT. t


SOCIS COL·LABORADORS

Feceminte i GUINAZ materialitzen el seu acord de col·laboració El nou Soci Col·laborador de Feceminte és especialista en fabricació de porters, videoporters, controls d’accés i comunicació interior

16

Feceminte va realitzar una visita institucional a la seva seu a Peralta, Navarra. L’acord el van materialitzar Xavier Núñez, president de Feceminte, i Alfonso Guindulain, gerent de GUINAZ. També va estar present en la signatura, el nou representant de la zona de Barcelona i Tarragona, David Valle

L’empresa

GUINAZ neix l’any 1994 i es concentra, originalment, en el disseny i la fabricació de circuits electrònics en format subcontractació incorporant posteriorment activitats d’i+d+i en l’empresa que, unides a les inquietuds de la segona generació familiar, van donar lloc a la creació l’any 1998 de la línia de negoci “porters i videoporters electrònics”. En l’actualitat, GUINAZ és una companyia assentada i amb capacitat de creixement al seu mercat natural però amb les mires posades simultàniament a créixer a Espanya i a ampliar el seu negoci a l’exterior, on desenvolupa operacions en 15 països tant d’Europa com de la zona del Golf.

Oferta de productes i línies de negoci

GUINAZ estructura el seu negoci en dues línies fonamentals: subcontractació Electrònica, línia de negoci original de la companyia amb clients en sectors com l’automoció, les energies renovables o les màquines de vending; i porters electrònics, que inclou com a aplicacions i productes porters electrònics, videoporters electrònics, control d’accés i comunicació interior. La línia de porters electrònics és l’aposta estratègica de futur de GUINAZ. La companyia sustenta aquesta línia de negoci amb desenvolupaments i productes propis amb el reconeixement, entre uns altres, del Centre per al Desenvolupament de la

Tecnologia i la Innovació. La flexibilitat a tots els nivells, la fiabilitat i la capacitat d’aportar servei al client, no només des d’un punt de vista logístic sinó també d’adequació del producte als requisits del mercat, són i pretenen ser les claus d’aquesta línia de negoci.

GUINAZ i Feceminte

El client de la marca GUINAZ és l’instal·lador de telecomunicacions i pertànyer a Feceminte és una conseqüència natural d’això a Catalunya. Són principalment els instal·ladors de telecomunicacions els que aprecien les diferències que GUINAZ aporta enfront dels seus competidors: fiabilitat, flexibilitat i innovació.

Acord de col·laboració

Amb aquest nou conveni de col·laboració signat per Xavier Núñez, president de Feceminte, i Alfonso Guindulain, gerent de GUINAZ, ambdues parts acorden realitzar accions d’interès per al col·lectiu i potenciar conjuntament la qualitat del professional instal·lador de telecomunicacions. El nou Soci Col·laborador manté l’objectiu de fomentar un intercanvi directe i permanent amb les empreses instal·ladores de Feceminte amb les quals comparteixen interessos comuns. t

Román Lantarón, secretari de Feceminte i vocal de Socis Col·laboradors:

“Dins de la nostra secció per a Socis Col·laboradors, i en el nostre afany de professionalitat i diversificació en el nostre sector, volem donar la benvinguda a un nou Soci Col·laborador: Guinaz Videoporters. Des de Feceminte volem agrair-li la seva col·laboració i implicació amb el col·lectiu d’empreses instal·ladores de telecomunicacions de la nostra federació; i, com a entitat Soci Col·laboradora, li brindem el nostre recolzament en quantes activitats es considerin d’interès per contribuir al desenvolupament dels professionals que formen part de Feceminte”.


SOCIS COL·LABORADORS

Tercera trobada entre Feceminte i els seus Socis Col·laboradors

La Federació i les seves empreses Soci Col·laboradores es reuniran de nou a Barcelona per tractar els assumptes prioritaris que ocupen l’actualitat del sector de les telecomunicacions 18

El proper 25 de novembre, Feceminte i els seus Socis Col·laboradors tractaran la situació actual del sector amb l’objectiu d’iniciar projectes de col·laboració conjunts per recolzar a l’instal·lador professional de telecomunicacions. La federació informarà per les vies habituals de comunicació els assumptes a debatre i les coordenades d’aquesta trobada. En les altres trobades es van debatre nombrosos temes d’actualitat que afecten als instal·ladors i es van unificar criteris per afrontar el futur amb garanties; a més de reforçar les activitats conjuntes entre federació i Socis Col·laboradors per a l’empresa as-

sociada. Conceptes com a innovació o servei es van enfocar a nous camps com el Hogar Digital, la nova ICT o la Fibra Òptica. D’aquesta manera, des de Feceminte es manté una actitud proactiva imprescindible per definir estratègies conjuntes per al futur de l’instal·lador de telecomunicacions. El Soci Col·laborador té la implicació de recolzar a l’instal·lador professional en la seva activitat diària, li proporciona un suport constant mitjançant la presència en els projectes impulsats per la federació i en tota acció divulgativa que aquesta lidera a Catalunya. t

Ikusi i Hoeft&Wessel signen una aliança estratègica per al mercat de billetatge en transport públic Les màquines de ticketing de Hoeft & Wessel destaquen pel seu sistema de gestió de monedes i per estar absolutament adaptades per atendre a persones amb diferents discapacitats Ikusi i l’empresa alemanya Hoeft&Wessel han aconseguit un acord d’exclusivitat recíproca per al mercat espanyol de billetatge. Una aliança en la qual Ikusi aporta la seva destacada posició com a integrador de sistemes, el desenvolupament del programari i el coneixement vertical del mercat, i Hoeft&Wessel la seva àmplia experiència en el disseny i fabricació de màquines expenedores de tiquets. Aquest acord permet continuar millorant l’eficàcia dels projectes desenvolupats per Ikusi per a diferents companyies de transport. Fa temps que Ikusi treballa al mercat dels sistemes de billetatge, oferint als seus clients solucions completes per a l’emissió, control i validació de títols de transport en les seves diferents modalitats. Ara, a més, ho fa col·laborant estretament amb una empresa de primer nivell al mercat del ticketing amb

la qual ja ha tingut l’ocasió de realitzar projectes que s’han portat a terme amb èxit com és el cas del Tramvia de Vitòria. Una col·laboració que es tornarà a materialitzar-se en el projecte del Tramvia de Saragossa pel qual Ikusi subministrarà el sistema de billetatge, a més dels sistemes d’informació al viatger, el sistema de contaje de persones i el sistema d’ajuda a l’explotació, i en el Tramvia de Múrcia en el qual Ikusi col·laborarà activament en el desenvolupament d’un sistema de billetaje intermodal, a més de subministrar i desenvolupar els sistemes de ticketing, radio Tetra, la xarxa de comunicacions, el SAE-sistema d’ajuda a l’explotació, cronometría, CCTV, el sistema d’informació i el de senyalització ferroviària. t


SOCIS COL·LABORADORS

R&M absorbeix al seu partner portuguès D’aquesta manera, amplia les activitats de vendes, ofereix més atenció per a operadores, major presència de la marca, i tot això amb un equip de reconeguts experts

20

La signatura suïssa especialitzada en cablejat Reichle & De-Massari AG ha absorbit al seu partner portuguès, LanCom Communicações, Lda. Mitjançant aquesta adquisició, R&M pretén reforçar la presència de la seva marca a Portugal i consolidar les seves relacions comercials, especialment amb les operadores. “El nostre soci disposa d’excel·lents contactes amb operadores de xarxa i companyies de telecomunicacions. R&M compta amb la capacitat operativa i financera necessàries per promoure el desenvolupament d’aquest mercat, la qual cosa ens converteix en una combinació perfecta”, explica el seu director general, Martin Reichle, pel que fa a aquesta adquisició, que es va completar aquest estiu. L’operació permetrà a R&M beneficiar-se dels efectes d’aquesta sinergia i aproximar-se encara més als seus clients.

LanCom Communicaçõés, Lda passarà a ser part de la nova filial portuguesa de R&M. Aquesta conservarà als seus empleats, incloent l’equip d’adreça, amb Antonio Vinagre com a director i Luis Alves com a director de vendes i màrqueting. Tots dos van fundar LanCom en 2007 i van ser artífexs del ràpid creixement de la companyia i del seu èxit. La nova filial portuguesa de R&M ampliarà l’oficina de vendes principal i crearà noves ocupacions amb el propòsit d’ampliar el magatzem i incrementar el nivell de servei per als seus clients al mercat d’operadores. En el futur serà possible subministrar solucions personalitzades in situ als clients. La gamma de productes LanCom ja existent continua estant disponible. A més, R&M té la intenció de potenciar al mercat de cablejat estructurat per a oficines i edificis. t

Schneider Electric augmenta la seva facturació gràcies a les economies emergents, el segment industrial i IT La companyia dobla el seu benefici net i aconsegueix els 735 milions d’euros durant la primera meitat de l’any. També ha registrat un marge de EBITA del 15,2% Schneider Electric, especialista global en gestió de l’energia, ha presentat una facturació de 4.661 milions d’euros corresponent al segon trimestre de l’any, un 10,2% més respecte al primer. A més, l’empresa ha duplicat el seu benefici net durant la primera meitat del 2010, aconseguint els 735 milions d’euros, un 112% més que la primera meitat del 2009. La facturació de la primera meitat de l’any va ser de 8.571 milions d’euros, la qual cosa suposa un 10,5% més respecte al mateix període del 2009. El creixement orgànic ha augmentat un 6,4%. Schneider Electric també ha registrat un marge de EBITA del 15,2% abans de costos de reestructuració i de costos d’integració de Areva Distribution. Jean-Pascal Tricoire, president i CEO de Schneider

Electric, ha comentat: “Els nostres negocis s’han impulsat durant els mesos passats. Ens hem beneficiat de la nostra gran diversificació respecte al mercat d’usuaris finals; el segment industrial i els data centers han estat els primers a aixecar-se. El moment sòlid que viuen les economies emergents continua amb un creixement de doble dígit. A més, hem aprofitat les noves oportunitats de mercat, notables en els àmbits de l’eficiència energètica i de les energies renovables. (…) Donada la significativa productivitat industrial i l’eficiència operacional, estem molt bé posicionats per aconseguir en 2011 una reducció de costos per valor d’1.600 milions d’euros.” t


SOCIS COL·LABORADORS

HISPASAT augmenta un 50,3 per cent el seu benefici net fins als 70,6 milions d’euros Els ingressos de l’operador de satèl·lits superen els 150 milions d’euros, impulsats per la internacionalització i la diversificació de les seves línies de negoci. HISPASAT, setè operador de satèl·lits del món per ingressos, ha obtingut, al tancament de l’exercici 2009, els millors resultats operatius i financers de la seva història, superant per cinquè any consecutiu les seves previsions i objectius. Amb un benefici net consolidat de 70,6 milions d’euros, al tancament de 2009, l’operador capdavanter en la difusió i distribució de canals en espanyol i portuguès, ha incrementat aquesta xifra en un 50,3 per cent respecte al tancament de 2008. Durant aquest exercici, HISPASAT ha intensificat la seva aposta per la internacionalització i la diversificació, aportant la seva capacitat espacial a operadors de telecomunicacions i radiodifusores del sector audiovisual, a l’entorn empresarial i governamental, àmbits en els quals el Grup compta amb una important experiència, així com a serveis

relacionats amb l’accés a Internet, la banda ampla i la telefonia IP, entorns en els quals els satèl·lits de HISPASAT són plataformes estratègiques per al seu desplegament. També distribueix un nou dividend històric de 12,2 milions d’euros i el llançament amb èxit de l’Amazones 2, el major satèl·lit amb cobertura americana, reforça la seva presència a Amèrica. HISPASAT segueix apostant per la innovació i lidera nombrosos projectes de R+D+i relacionats amb els principals camps d’interès estratègic en l’àmbit de les comunicacions per satèl·lit. En concret, s’ha centrat en la TV en Alta Definició (TVAD), la televisió en 3D, solucions per a la universalització de la difusió a través del satèl·lit, dels continguts de la TDT, així com en l’accés a Internet i serveis per satèl·lit en mobilitat, en entorns terrestres, aeris i marítims. t

21


SOCIS COL·LABORADORS

Fermax, model d’innovació i èxit a través del disseny El fabricant de videoporters va ser una de les empreses seleccionades per a l’exposició “València, disseny i innovació” que aquest estiu es va poder veure a la ciutat del Turia

22 Segons els experts de la Universitat Politècnica de València, Fermax és un excel·lent exemple de com el disseny, aplicat de forma transversal en les estructures d’una empresa, pot convertir-se en motor d’innovació i en recepta d’èxit. Per això, va ser una de les empreses escollides per a l’exposició. Aquesta va mostrar de forma didàctica i eficaç de quina manera el disseny és capaç de modificar productes i serveis: els millora, els agrega valor i ajuda al fet que enriqueixin la vida quotidiana de tots. Però, a més, després de la visita es fa evident que aplicar el

disseny té una gran recompensa per a les empreses: l’èxit internacional. L’exposició va centrar la seva atenció en les empreses, ja que elles són els qui han fet l’aposta d’incorporar el disseny al seu estil. Per això va seleccionar 17 marques que estan millorant amb el seu treball aspectes tan diferents de la vida quotidiana com ferratges de mobles, altaveus, calçat de muntanya, mobiliari urbà, plaques solars o aerogeneradors. De Fermax, destaca al catàleg de l’exhibició “la seva capacitat per aplicar el disseny industrial en tots els seus productes”, ressenyant especialment l’ús de nous materials, la permanent aplicació de la tecnologia d’avantguarda o la presentació d’interfícies amigables per a tot tipus d’usuaris. Per mostrar la universal eficàcia del seu disseny i la seva capacitat d’innovació, va exposar els productes més recents de la signatura valenciana al costat d’una amplísima mostra de fins a 300 imponents edificis i projectes que es troben repartits pels cinc continents i on els equips Fermax estan instal·lats i en funcionament. t

Mutua Intercomarcal renova la seva certificació A+  I ho fa pel seu informe de Responsabilitat Corporativa, que en aquesta ocasió ha estat l’eix entorn del qual s’ha articulat l’Anuari de Gestió i Responsabilitat 08/09 Una vegada més, Mútua Intercomarcal compleix els compromisos establerts, per la qual cosa obté l’acreditació que constitueix el màxim reconeixement a l’elaboració de memòries de sostenibilitat. La certificació és atorgada pel Global Reporting Initiative (GRI), en aquest cas a través de l’entitat verificadora acreditada Aenor. La renovació de la certificació A+ de GRI, fruit de la continuïtat i la transparència de l’entitat, torna a posicionar Mútua Intercomarcal en el model més avantguardista dins de l’àmbit de protocols per a l’elaboració d’aquest tipus de documents. Els responsables de Aenor Catalunya destaquen el treball realitzat per Mútua Intercomarcal en matèria de medi ambient i responsabilitat social, i recorden que, l’any 2008, va obtenir la certificació A+ en la primera

auditoria a la qual es presentava. A més, Mútua Intercomarcal manté el compromís amb el Pacte Mundial de Nacions Unides, iniciativa voluntària per la qual els adherits es comprometen a complir amb els requisits dels deu principis fonamentals de l’organització internacional, i segueixen apostant per la responsabilitat corporativa. GRI és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu elaborar un estàndard fiable i obert per a l’elaboració de memòries de responsabilitat corporativa. Aquest model que promou la transparència i el contrast de la informació que les organitzacions ofereixen, s’ha anat difonent i actualment compta amb milers d’empreses que apliquen el seu protocol al voltant del món. t


SOCIS COL·LABORADORS

Engel Axil, també amb l’apagada italiana L’empresa catalana especialitzada en receptors per a televisió treballa durament des de la seva delegació a Milà amb l’objectiu d’aprofitar l’apagada analògica a Itàlia, que culminarà l’any 2012 Engel Axil ha liderat la venda de receptors de TDT a Espanya, on ha venut més del 30% dels adaptadors durant el període de digitalització. La seva facturació en els últims dos anys ha crescut un 50% fins a situar-se en 66,5 milions d’euros. Els plans d’expansió internacional de la companyia coincideixen amb les apagades analògiques de diferents països, per això preveu obrir més delegacions en un futur proper: els seus plans passen per diferents països de Sud-amèrica com Argentina, Xile, Perú i Colòmbia, on està previst que la televisió digital arribi durant els propers dos anys. Per a la seva implantació a Milà, que va tenir lloc fa uns pocs mesos, Engel Axil va comptar amb el suport de Acc1o, agència depenent de la Generalitat. La internacionalització de Engel Axil es va iniciar l’any 2002 amb l’absorció d’una sig-

natura francesa del sector. Actualment, un 15% del seu volum de negoci procedeix de les exportacions, que es concentren al mercat francès. La companyia té un centre de producció a Sèrbia i, a més dels adaptadors de TDT, està especialitzada en els receptors de televisió de pagament i va ser de les primeres a fabricar els decodificadors per a Gol TV. t

El HDTV Tour de Televés arriba a Itàlia amb la televisió del futur La unitat mòbil de Televés va continuar amb la seva gira europea després d’haver recorregut Espanya, Portugal, Regne Unit, Irlanda i França. El ‘Tour HDTV’ de Televés va desembarcar a Itàlia després d’un any de recorregut per diversos països europeus. Aquesta vegada van ser els tècnics i instal·ladors italians els que van conèixer de primera mà en la unitat mòbil de Televés les claus tecnològiques de la televisió d’alta definició (HDTV). La gira va començar al setembre a la ciutat de Bozen, des d’on va recórrer les principals localitats del país. En aquesta gira va participar també activament l’àmplia xarxa comercial de Televés, que va comptar amb la col·laboració d’empreses distribuïdores de material elèctric i electrònic. La gira es va poder seguir pas a pas a través de la web www.hdtv-tour.com, en la qual es troba tota la informació relativa a les dates i llocs previstos per a cadascuna de les parades. A més, la web ofereix cròniques i fotos de les activitats desenvolupades en cadascuna de les etapes ja realitzades.

El ‘Tour HDTV’ es va engegar fa un any. Fins avui ha recorregut Espanya, Portugal, Regne Unit, Irlanda i França. Amb el ‘Tour HDTV’, Televés reafirma la seva política de proximitat i suport als instal·ladors i distribuïdors, al mateix temps que ratifica l’aposta de la companyia per l’alta definició com el format de la televisió del futur. D’aquesta manera, Televés segueix fidel als quals han estat dos dels seus senyals d’identitat al llarg de tota la seva història: la participació activa en totes les grans iniciatives internacionals per a l’avanç de la tecnologia de la radiotelevisió, i el compromís per fer accessibles aquestes tecnologies a totes les llars. t

23


DESTACAT

Feceminte és guardonada amb un premi PIMES 2010

26

La Federació va rebre aquest reconeixement especial dirigit a gremis i associacions per la tasca desenvolupada a favor de l’associacionisme empresarial L’acte, organitzat per la patronal PIMEC, va tenir un caràcter solidari ja que la quota íntegra que abonaven els assistents s’ha destinat al programa ‘emppersona’ d’ajuda a l’empresariat que afronta serioses dificultats en el seu negoci o que ha cessat la seva activitat Els premis, que s’emmarcaven en el Sopar anual de la patronal, van estar presidits per SSAARR els Prínceps d’Astúries i de Girona en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Feceminte va ser premiada en la XIII edició dels premis PIMES 2010 que, per primera vegada, atorgaven un reconeixement específic a la tasca desenvolupada per gremis i associacions a favor de l’associacionisme empresarial. La patronal PIMEC va premiar a la Federació per la gran labor realitzada al 2009 en diversos àmbits: en el de l’Administració va dur a terme accions relacionades conjuntament amb les secretàries de Mitjans de Comunicació i de Telecomunicacions i Societat de la Informació en relació al procés de transició de la TDT, així com convenis amb el departament d’Educació i participació en congressos i jornades diverses; en l’àmbit legislatiu va participar en els esborranys de normatives i decrets; en l’empresarial, està adherida a comissions, grups de treball i ha participat en jornades empresarials; en l’àmbit social, manté convenis i acords amb Fundació PIMEC envers col·lectius d’exclusió social; a més de la celebració dels seus reconeguts premis CONNEXIÓ i la participació en nombrosos mitjans de comunicació. A més, PIMEC també va tenir en compte la llarga trajectòria de Feceminte en la seva labor d’únic interlocutor a Catalunya del col·lectiu d’instal·ladors de telecomunicacions, i difusor de garantia de qualitat cap a

l’usuari final a través de les seves empreses associades, que tenen com a base el treball ben fet i la professionalitat de la seva professió. Un reconeixement, doncs, merescut que els ajudarà a continuar amb la seva activitat, amb més implicació i il·lusió malgrat els temps convulsos actuals. Els premis tenien aquest any una causa solidària amb tots aquells empresaris i empresàries i persones autònomes que han hagut de renunciar a la seva activitat empresarial com a conseqüència de la crisi econòmica: la quota íntegra del sopar s’ha destinat al programa ‘emppersona’ que va engegar Fundació PIMEC fa uns mesos. El programa els proporciona suport personal i professional mitjançant orientació, assistència i assessorament perquè reforcin la seva confiança personal davant l’adversitat, recuperin el seu talent i obtinguin una segona oportunitat. ‘emppersona’ funciona des d’octubre de 2009, i a través d’aquest canal directe, PIMEC ha pogut rebre més informació de la crua realitat a la qual estan abocats molts empresaris i empresàries. Per això, amb la solidaritat dels premis ha volgut fer un pas més per ajudar a l’empresariat que està en situacions extremes.


DESTACAT

El Sopar anual de PIMEC va tenir lloc al Palau Sant Jordi de Montjuïc i va ser presidit per SS.AA. RR els Prínceps d’Astúries i de Girona, que van atorgar els guardons.

Premi/Reconeiexement

Guardonat

Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics:

EXPANSIÓN

Reconeixement al Treball Associatiu en el comerç:

UNIÓ D’ASSOCIACIONS PER A LA BENEFICÈNCIA DE LA XINA A CATALUNYA

Reconeixement a la Millor Iniciativa col·lectiva

FECEMINTE

Premi a la millor estratègia empresarial a través de la Innovació i la Internacionalització: Premi Fundació PIMEC als Valors d'empresa: Premi a la Qualitat Lingüística al món empresarial:

ICG SOFTWARE

SOLID ENGINYERIA

Premi al Comerç més competitiu:

FORN J. RIUS

Premi a la Microempresa més competitiva:

CINTEX 2000

Premi a la Petita Empresa més competitiva:

PROMISOL

Premi a la Mitja Empresa més competitiva:

SALICRU

“Un reconeixement al treball ben fet sempre constitueix una motivació extra per seguir treballant per aconseguir els reptes que com a Federació tenim per davant. Si aquest reconeixement prové d’una entitat com PIMEC i de les mans de SS.AA.RR els Prínceps d’Astúries, la satisfacció es converteix d’un nivell probablement poc descriptible. Des de Feceminte hem treballat molt per a la transició cap a la TDT. Però aquest procés històric de substitució tecnològica ha estat un projecte de treball conjunt, com no ens cansarem de repetir una vegada i una altra. Ha estat un camí llarg no exempt de dificultats i certament arriscat per tots els que, participant, teníem alguna cosa en joc. Per Feceminte ha estat l’ocasió perfecta per demostrar la qualitat dels professionals que la componen. Una fita que no hauria estat possible sense les bones pràctiques de les quals fan gala les nostres empreses instal·ladores de telecomunicacions. Feceminte només pot tenir la representativitat que ostenta i fer bandera del missatge de coresponsabilitat, en un procés com el viscut, comptant amb aquest factor determinant. És per això que aquest premi és per totes i cadascuna de les empreses que

27

TQ TECNOL

formen part. Com no, també per a l’equip humà de la nostra federació que, amb la seva professionalitat i saber fer ha permès treballar dur en tots els fronts amb paràmetres d’excel·lència. Com a president he d’afegir que em sento orgullós i que només puc tenir paraules d’agraïment per l’esforç dedicat i la implicació personal de totes les persones que conformen la família de Feceminte. Finalment i no menys important, agrair a PIMEC el seu reconeixement a través d’un premi de tant prestigi social. Ho recollim amb la humilitat deguda i no com a final d’un projecte sinó com a punt de partida d’un nou camí que ens portarà a aconseguir nous projectes amb la mateixa il·lusió i èxit”.

Xavier Núñez, president de Feceminte

Premis PIMES

Els Premis Pimes aconsegueixen aquest any la seva 13ª edició. Es van iniciar l’any 1997 com a reconeixement a la contribució anònima dels petits i mitjos empresaris catalans en el desenvolupament econòmic i social del nostre país. Amb els anys, s’han anat incorporant als premis diferents categories que premien la implicació d’organismes, administracions i mitjans de comunicació en el seu suport a les pimes. Els Premis Pimes estan oberts a totes les petites i mitges empreses de Catalunya, de qualsevol àmbit, i els únics requisits per presentar-se són tenir menys de 250 treballadors i no facturar més de 50 milions d’euros. Un jurat format per destacades personalitats del món polític, financer, econòmic i periodístic va decidir de forma objectiva quines eren les empreses guardonades mitjançant criteris empresarials segons cada categoria.


NOTICIES

SES ASTRA pren la iniciativa en 3D

24

La indústria aconsegueix un acord comú d’especificacions mínimes per a l’emissió per satèl·lit en 3D

SES ASTRA, una companyia del Grup SES va anunciar una nova iniciativa per recolzar la introducció de la televisió 3D a Europa. Com a part d’aquesta iniciativa, la Indústria ha arribat a un acord comú sobre les especificacions tècniques mínimes per a la introducció i difusió de la televisió en 3D. Les transmissions inicials per satèl·lit en 3D usaran formats punt a punt (per a resolució 1080i) o a baix a dalt (per a resolució 720p) que seran compatibles amb els receptors existents d’Alta Definició (HD). Els formats punt a punt i a baix a dalt són dos tipus transmissió per a emissions 3D per satèl·lit a través dels quals dues imatges es barregen horitzontal o verticalment en una sola trama. És necessari l’enviament de dues imatges diferents perquè els ulls de l’espectador percebin l’efecte estereoscòpic 3D. Els serveis en obert en 3D se senyalitzaran mitjançant la utilització de mecanismes definits sota un estàndard actualitzat Digital Video Broadcasting

(DVB), que permetrà canviar de forma automàtica l’emissió de 2D a 3D i de 3D a 2D. Ferdinand Kayser, President i CEO de SES ASTRA, va declarar: “Estem molt contents amb els resultats d’aquesta iniciativa que representa un salt fonamental en la introducció de la televisió en 3D a Europa. Mitjançant l’estreta col·laboració amb els nostres clients i la indústria electrònica, demostem de nou la nostra capacitat per reunir als principals actors de la indústria en el desenvolupament i innovació de la tecnologia de la difusió. Com a principal operador de satèl·lit a Europa, ens sentim molt orgullosos de formar part d’aquest desenvolupament que serà el proper impulsor per al mercat de l’electrònica de consum i assegura el fet que la televisió continuï sent el principal mitjà d’entreteniment”. t

Asimelec porta el cloud computing a debat Va organitzar l’I Congrés Núvol TIC després de la creació d’un nou grup de treball entorn d’aquesta tecnologia dins d’ASIMELEC, que es va constituir al febrer passat No hi ha dubte que el cloud computing és una clara tendència cada vegada més estesa entre les empreses. No obstant això, encara queden dubtes sobre les capacitats d’aquesta nova practica, i també cal tenir en compte els diferents aspectes que poden aconsellar o no la seva assumpció per part de les organitzacions. Per tot això, i amb l’ànim d’aportar informació i experiències sobre aquest nou concepte, ASIMELEC va organitzar l’I Congrés Núvol TIC després de la creació d’un nou grup de treball entorn d’aquesta tecnologia dins d’ASIMELEC, que es va constituir al febrer passat. Durant la jornada es va informar sobre com gestionar i implantar, d’una forma òptima, models de negoci i segments encara pendents d’explotar

en aquesta àrea. L’objectiu d’ASIMELEC és convertir aquest Congrés en un punt de trobada d’avantguarda que aglutini totes les claus entorn de el ‘núvol’ i que contribueixi al desenvolupament d’aquesta nova àrea del sector TIC al nostre país. El Congrés es va celebrar a l’auditori de la Secretaria d’Estat per a les Telecomunicacions (SETSI), i a més de ponències i taules rodones, va comptar amb diversos tallers tècnics sobre cloud per a tots aquells assistents que desitgin participar. Els patrocinadors de categoria gold en aquest esdeveniment van ser: IBM i Microsoft; i de categoria bronze: Eadtrust, Emtec, Exevi, GlobbTV,Intermark i Zertia Telecom. t


NOVETATS

Promax presenta les seves novetats El Soci Col·laborador de Feceminte presenta les seves novetats en instruments de mesura per ICT, capçaleres DTTV, mesuradors de camp, receptors de TDT i equipament per a antenes, entre d’altres

26

Promax ha desenvolupat una gamma completa d’equipament i utillatge per desenvolupar les labors d’instal·lació de fibra òptica que es demanen en les instal·lacions de tipus F: el catàleg inclou Analitzadors d’Espectre, OTDRs, mesuradors de potència, fonts de llum, identificadors de fibra, mesuradors selectius de potència, fonts triples, atenuadores calibrats i utillatge com fusionades i equips de connectorització. Quant a la capçalera DTTV, s’amplia cada dia amb nous mòduls que realitzen des de regeneració del senyal a la gestió de Transport Streams i

senyals IP TV. Els mesuradors de camp es consoliden en els seus models TVEXPLORER HD+ i TVEXPLORER HD LI, TV Hunter i SatHunter +. Les novetats en equipament per a antena presenten les noves centrals programables AGIL T10 i AGIL T56; i, finalment, Promax presenta el modulador digital integrat, que permetrà substituir els moduladors analògics de les instal·lacions per sistemes de digitals de molt alta qualitat. Més informació a www.promax.es. t

WISI presenta els seus productes i solucions WISI mostra les seves solucions i sistemes de capçalera per a les diferents solucions existents al mercat (xarxes de CATV, IPTV, fibra òptica, amplificadors, antenes) a Matelec 2010 Una de les estrelles és la WISI Compact Headend OH, que combina tots els avantatges d’una capçalera assequible i innovadora. L’equip està preparat tant per a la seva instal·lació en parets com per situar-ho en un rack de 19’’. La unitat base OH 50 té espai per fins a 14 mòduls dobles, la qual cosa permet un processament òptim de fins a 28 transponders digitals. Un altre producte de WISI és la seva Sèrie Streamline, una completa solució per a aplicacions de MPEG sobre IP. Cal destacar el sistema DVB IP Gateway US, una plataforma modular per video streaming DVBMPEG.

La companyia també té disponible el potent sistema WISI OXM, capaç de rebre, gestionar, descodificar, remultiplexar i remodular qualsevol font de televisió digital i convertir-la a la majoria dels formats digitals i analògics. Els mòduls per a aquest sistema són el processador de canals DVB-T OTX 200, un receptor digital terrestre i un processador que transcodifica o transmodula senyals entrants DVB-T MPEG-2 i MPEG-4 a diversos formats com els analògics PAL o AV, o digitals com QAM, IP o ASI. www.wisi.es t

SKYLINE, Innovació, adaptabilitat i elegància Amb 28 peces diferenciades estèticament i tan sols 40 referències, la SkyLine de Fermax es converteix en una eina potentíssima que permet aconseguir fins a 20 milions de combinacions diferents

Això significa la possibilitat de comptar amb plaques de carrer per atendre qualsevol tipus d’edifici, per donar resposta qualsevol necessitat, per atendre a tots els gustos i amb capacitat per incorporar qualsevol ampliació tecnològica: lectors d’empremtes, displays digitals, pantalla informativa, etc... El catàleg de plaques de carrer i lectors de control d’accessos de FERMAX, de qualsevol tecnologia, es concentra en 40 productes. Amb ells, el professional és autònom, és lliure en la seva elecció i pot diferenciar les seves instal·lacions de la resta. Amb SkyLine el seu projecte és únic. La senzillesa de la proposta es comprova en el stand que Fermax ha instal·lat en Matelec i que exhibeix totes les peces en un sol panell. Al costat del mateix, qualsevol visitant pot comprovar amb un intuïtiu programa informàtic la capacitat combinatòria de la nova línia de plaques. I amb la garantia de tenir una robustesa demostrada, ja que la SkyLine, encara sent

modular, té una IPK idèntica a les plaques monobloc que Fermax ha estat fabricant (IPK 437). Per a curiosos, un vídeo també instal·lat en el seu stand, mostra les proves de laboratori a la qual s’ha sotmès el producte (amb aigua, sorra, cops, etc) i que permeten al fabricant valencià, entre altres coses, assegurar fins a 100.000 pulsacions en cada polsador. Un altre expositor permet també comprovar l’aspecte net i l’acabat perfecte de la posterior d’aquesta placa que resulta revolucionària pel seu muntatge sobretot recordant les modulars que fins ara s’havien presentat al mercat. Amb SkyLine és suficient un clic per aconseguir la combinació desitjada. I els qui hem tingut ocasió de muntar-la podem donar testimoni d’una senzillesa que augura llarga vida a aquest nou producte Fermax. t


NOVETATS

LCS2 Sistema de Cablejat Estructurat de Legrand Group Des de la sala tècnica fins al lloc de treball. Un sistema complet, amb garantia de 20 anys

28

El nou sistema LCS² de categoria 6 (fins a 500 MHz), categoria 6 (fins a 250 MHz) i categoria 5 (fins a 100 MHz) s’ha dissenyat com a solució coherent per optimitzar el seu rendiment, sent a més per a l’ús de cables de fibra òptica o cables de coure. El nou connector RJ 45 LCS² és la base del rendiment del sistema LCS². En tan sols uns segons, es pot obtenir una connexió perfecta, amb garantia d’un funcionament òptim de la connexió des dels panells a la presa RJ 45. D’altra banda, els nous panells de connexió LCS² s’han concebut per optimitzar el muntatge i el manteniment. Compta amb subjecció dels cables en portacables individuals, blocs de 6 connectors RJ 45, connexió i desconnexió de cada connector per la part frontal del panell. I els nous armaris LCS2 es munten i desmunten amb total senzillesa. Suposa un estalvi de temps considerable en les obres i una accessibilitat total, gràcies als panells laterals i darreres extraïbles i a l’estructura completament desmuntable. t

Novetats Unaohm 2010 El fabricant Italià d’equips de mesura, Soci Col·laborador de Feceminte, confirma el llançament de la seva nova gamma de productes

Amb la seva presència ha pretès que tots els seus clients així com tots els professionals del sector poguessin veure, manejar i consultar tots els seus dubtes, a més de conèixer de primera mà totes les novetats que es presentaven. Com a novetat més rellevant cal destacar l’ampliació de la seva gamma de la sèrie “AP”, amb dos nous models de mesurador, l’AP-301 HD i l’AP-401 HD, amb els quals a més de poder realitzar mesures de satèl· lit, terrestre i cable, poden realitzar el mesurament de la potència òptica i les pèrdues en la distribució del senyal òptic.

Unes altres de les novetats que s’han pogut contemplar en la seva stand, és el mesurador EP-4000 HD un dels més complets del mercat, amb capacitat per realitzar mesures Wi-Fi. La marca no s’oblida de la seva gamma de mesuradors de “mà”: presentava el S-48Plus capaç de mesurar senyals DVB-S2. Únic mesurador de mà per a aquest tipus de senyals. Per totes aquestes novetats es fa imprescindible haver-los visitat en el seu espai en la fira. t


NOVETATS

Intercomunicació amb àudio i vídeo per a IP d’Optimus AIPHONE presenta un nou adaptador IP que transmet l’àudio i el vídeo dels seus videoporters La recent sèrie JK de videoporters d’AIPHONE augmenta les seves prestacions amb un nou adaptador IP que permet la transmissió i el control de la comunicació des de qualsevol ordinador amb una connexió d’Internet. El sistema JK identifica al visitant i obre la porta remotament, captura la imatge del visitant i l’envia per email en resposta a la trucada o a una alarma, i facilita l’enregistrament d’àudio i vídeo des de l’ordinador, convertint-ho en un NVR. La capacitat del sistema permet el control de fins a 20 conjunts de videoporter des de 10 ordinadors diferents. La sèrie JK es compon de monitors de 27 mm de grossor i instal·lació en superfície, amb ajust de contrallum, càmera panoràmica amb angle de 170º, zoom i control de moviment. La comunicació és

mans lliures, encara que disposen de polsador de parlar per a control de la comunicació. El sistema disposa d’il·luminació nocturna automàtica, funció de memòria amb captura de fins a 40 imatges amb 6 preses per imatge. Amb l’adaptador IP model JKW-IP les prestacions s’amplien i permet que des de l’ordinador es conversi, s’obri la porta, es gravi l’àudio i el vídeo i es rebin alertes de visites amb text i imatges (fins a 10 emails) amb emmagatzematge total de 10 GB. El sistema JK d’AIPHONE, distribuït per OPTIMUS, és adequat per combinar el control in situ de cada accés i el control remot simultani o en absència de fins a 20 accessos, en oficines, hotels, escoles, etc. t

Tactile, el nou videoporter de GUINAZ

Disseny, innovació i funcionalitat s’uneixen en aquest nou Monitor Digital que presenta el Soci Col·laborador de Feceminte

Tactile marca un abans i un després en matèria de videoporters. El seu format ha estat ideat seguint les últimes tendències en disseny i la seva fabricació en acer i metacrilat de gran resistència, garanteixen la seva robustesa. Entre les seves múltiples característiques caldria destacar: monitor digital color amb pantalla TFT de 3,5” i alta resolució d’imatge, àudio de qualitat excepcional, frontal tàctil retroiluminat amb LED blau, autèntica comunicació mans lliures i carcassa d’acer inoxidable. La seva varietat de prestacions fan del monitor Tactile un dels més complets del mercat quant a la seva funcionalitat: segon to integrat per a funció de timbre, secret de comunicació i possibilitat d’establir àudio i obreportas sense trucada prèvia;

menú de configuració per a instal·lador i usuari en pantalla; tecla auxiliar configurable i programable; doble obertura i trucada a consergeria; selecció de 4 tons de trucada; volum regulable; videovigilancia rotativa i ajust de lluentor i color. Inicialment Tactile ha estat concebut per a la seva instal·lació en superfície, encara que és possible instal·lar-lo encastat en caixa universal. I gràcies al seu frontal de tan sols 4mm. d’espessor i les seves reduïdes dimensions (138mm ample x 220mm alt), és el monitor més apropiat per formar part de les estades més exigents de manera elegant i discreta. t

29


NOVETATS

Nou Kit Surf de Golmar El Soci Col·laborador de Feceminte llança al mercat el nou kit de videoporter fabricat amb tecnologia denomés 2 fils per a cable estàndard d’1,5mm i fins a 100m de distància entre la placa i el monitor

30

Aquest nou kit incorpora: la nova placa de superfície Surf, càmera color orientable, 19 mm d’espessor i visera, el nou monitor Platea 22 amb pantalla en color, regulació de volum, intercomunicació, polsador per a funcions auxiliars (segona porta, llum de cortesia o qualsevol altra maniobra que vulguem realitzar) i alimentador de només 3 mòduls DIN. A més el kit permet una placa addicional, 2 monitors per habitatge i obrir 2 portes. El Kit Surf 4 és la millor opció per a instal·

lacions d’obra nova o per a substitució de timbres al mercat de la rehabilitació. Amb aquest nou producte, Golmar ha aconseguit que la tecnologia i les millors prestacions tinguin ara el millor preu gràcies a una important aposta amb un fort volum de producció. El producte ja està disponible per al seu subministrament immediat. Pot consultar al seu distribuïdor habitual o sol·licitar informació a www.golmar.es. t

Cirprotec crea un blog tècnic i presenta les seves novetats en fires El Soci Col·laborador de Feceminte també ha participat en la protecció contra el raig i l’abalisament lluminós de la innovadora planta termosolar Gemasolar, en Fonts d’Andalusia (Sevilla)

CPT ha creat el seu blog com a punt d’informació, consulta i debat sobre temes d’actualitat, tècnics i/o normatius que afecten al sector de la protecció contra el raig i les sobretensions. En el blog es tracten diverses temàtiques: novetats Cirprotec (llançaments de nous productes i solucions, aplicacions dels productes, obres protegides, premis,...) i tota l’actualitat del mercat (noves normatives, casos reals sobre les conseqüències de la caiguda de rajos i sobretensions,...). CPT anima a registrar-se i a participar en el blog especialista en protecció per poder compartir coneixements i solucionar qualsevol dubte. D’altra banda, Cirprotec va estar present en la fira ZERO EMISSION 2010 (Itàlia) d’Energies Renovables. Entre altres novetats, va presentar la renovada gamma de protectors desendollables (Tipus 1+2, fins a 25ca en 10/350) així com els dispositius de pro-

tecció contra sobretensions i pertorbacions electromagnètiques per a aparells sensibles (Tipus 2+3 amb filtre EMI). I, finalment, CPT va participar en la protecció contra el raig i l’abalisament lluminós de la planta Gemasolar de Fonts d’Andalusia, a Sevilla. El departament tècnic de Cirprotec va realitzar l’estudi d’enginyeria per protegir contra el raig les instal·lacions i va subministrar el material de protecció: Parallamps Nimbus® amb tecnologia PDC que permet una més àmplia i eficaç protecció de les instal· lacions. Així mateix, va subministrar el material per a l’abalisament lluminós de la torre central de la planta, de més 120 metres d’altura, en compliment de la normativa de la OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional) referent a l’abalisament lluminós d’obstacles fixos. t


NOVETATS

Fracarro: una gamma cada vegada més completa, perfecta per a l’era digital Fracarro posa a la disposició dels operadors un catàleg que no té paragones quant a nivell tecnològic i a integritat de l’oferta, permetent així fer front amb les eines adequades a totes les qüestions relatives al digital (incloent l’HD)

Algunes d’aquestes novetats són: Headline, amb Tansmodulador DVB-S2 – COFDM amb CI, una solució completa que pot convertir qualsevol tipus de senyal, satèl·lit, terrestre, analògica i digital en PAL, COFDM i IP; el Central de la sèrie K, amb transmodulador de DVB-S a TDT, que explica ara amb un mòdul per convertir el senyal de Satèl·lit a Digital Terrestre (QPSK-COFDM), amb tecnologia ARP (procediment de restabliment automàtic); les Centrals Compactes, com Digiflex, SAF i Compact line, que contenen en un únic box els principals elements d’un sistema de televisió centralitzat i són especialment adaptables a les exigències dels edificis multi-usuari, com a condominis de mitjanes i grans dimensions, hotels, estructures hospitalàries; transmissors i receptors de fibra òptica Switchline, ideals per distribuir el senyal

a llargues distàncies i en instal·lacions de grans dimensions; i, finalment, les noves antenes terrestres, sèrie Sigma, una solució resultat de la gran labor del departament intern d’Investigació i Desenvolupament. Respon a l’objectiu de millorar les característiques elèctriques dels models actualment existents al mercat. Per a això es replanteja de nou la mecànica de “Elements Directors” (en aquest cas anello loop), característica que ha contribuït a millorar notablement la “directividad” i el “guany” d’aquestes antenes garantint prestacions comparables a les d’antenes amb longitud molt major. Més informació a www.fracarro.com. t

Sèrie 8000, la capçalera QPSK>COFDM autoequalitzable de Fagor Aquest tractament converteix el senyal de satèl·lit (DVB-S o DVB-S2) en terrestre (DVB-T) per poder ser rebut directament en un televisor digital o un receptor TDT En integrar-lo amb altres processaments, com a convertidors i moduladors, es possibilita la distribució de tots els senyals (satèl·lit i terrestre) en les bandes I a V. La codificació DVB-T és suficientment robusta per convertir el senyal de satèl·lit a terrestre digital sense necessitat de realitzar canvis en el cablejat, o les connexions; tan sols en la capçalera. La capçalera sèrie 8000 de Fagor possibilita a l’instal·lador partir d’un equipament bàsic per anar implementant en el temps noves funcions. A partir d’una capçalera bàsica, l’instal·lador pot anar afegint mòduls en funció dels requeriments de la instal·lació, fins a arribar a configurar una capçalera teleprogramable, telemonitoritzable i autoequa-

litzada. La Capçalera pot ser programada de tres maneres: localment, a través de la Unitat de Control UCF 300; localment, mitjançant PC connectat al port USB, i el programari de programació -8000 SÈRIES PROGRAMMING-; i remotament, a través de la MCU (Master Control Unit) per mitjà de ethernet i el programari de programació - 8000 SÈRIES PROGRAMMING-. Tots els mòduls tenen un format idèntic i es munten de manera ràpida i senzilla indistintament en rack 6O 19” o en bastidor, directament sobre la paret. Cada mòdul està adreçat per un commutador rotatiu, i dotat d’un led indicador de funcionament i un altre de comunicació. t

31


ARTICLE

Article de Televés TDT i ‘fading’ en zones costaneres: el paper de l’antena

32

1.000 antenes, 1.000 solucions és el nom del concurs internacional convocat per Televés per premiar les millors solucions d’incidències en la recepció de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

El guanyador del primer premi, l’enginyer superior de Telecomunicacions Pedro Còrdova Osta, va basar el seu estudi en l’anàlisi de l’efecte de fading en la costa de Màlaga. Aquest tipus de problema ha estat reconegut per l’Administració, fins al punt que Indústria ha aprovat recentment l’habilitació de noves freqüències de TDT en comunitats autònomes en les quals es dóna aquesta incidència. Les proves realitzades per Còrdova Ósta es van efectuar al setembre de 2009. Són, per tant, anteriors al cessament de l’emissió analògica. El lloc triat per a l’estudi de camp va ser la zona nord de Sant Pere de l’Alcántara, a Marbella, on a l’estiu la població arriba als 700.000 habitants. Es tracta d’un emplaçament complex per a la recepció del senyal digital terrestre, doncs està alineat amb fins a quatre centres emissors: Marbella, Mijas (Màlaga), Sant Roque (Cadis) i Lújar (Granada). Entre els veïns de la zona són ben coneguts els problemes de recepció deguts a ressons i a aquest efecte de fading, aspecte en el qual es va centrar l’estudi. Aquest efecte està alimentat pel fet que, entre dos dels centres emissors —Sant Roque i Lújar— i l’antena de captació intervenen obertures d’aigua. En la prova es va registrar, en l’hores de major calor i per tant de major evaporació sobre l’obertura humida, una inestabilitat generada per fading de +/- 6dB. No obstant això, a la zona s’han documentat inestabilitats de fins a +/- 18 dB, en els mesos més càlids. En aquestes condicions, i amb la coincidència de senyals dels quatre centres emissors, el senyal en antena perd totalment la seva estabilitat i es descompon, fent-se irreconstruible. Pedro Còrdova Ósta va prendre mostres amb una separació temporal d’aproximadament una hora dels SFN, demostrant-se l’irregular comportament dels senyals procedents dels diferents centres emissors quan interactuen entre si i per l’efecte cíclic d’esvaïment (fading) en les hores de més calor. L’estabilitat del senyal només es recupera a la nit, quan baixen les temperatures. En aquestes difícils condicions, es va tractar d’obtenir la millor qualitat de senyal de sortida possible treballant inicialment amb una antena de bon posicionament al mercat i provant, a continuació, amb l’antena DAT HD BOSS de Televés, en dos de les configuracions que aquest equip possibilita. La primera prova es va iniciar realitzant una orientació per discriminació cap a un azimut de 60º, per minimitzar l’efecte del centre emissor de Mijas, de més potència, sobre el senyal rebut del centre emissor de Marbella, més feble. D’aquesta manera es redueix l’efecte de l’aparició de ressons. Encara així,

s’observen uns paràmetres fluctuants de potència i de la MER, sent el senyal inestable. A continuació, se substitueix l’antena emprada en la prova anterior per una DAT HD BOSS i, en una primera prova, s’empra aquest equip sense alimentació en el dispositiu BOSS-Tech. El resultat indica que, encara que es millora en quantitat de senyal rebut i la MER pren valors similars, no hi ha tantes fluctuacions i el senyal de sortida es fa més estable. Als canals 67 i 69 encara contiuen els ressons. Finalment, es procedeix a alimentar l’antena DAT HD BOSS de Televés amb 18V. El resultat és una important millora tant en qualitat com en potència, i s’aprecia una ecualització dels nivells de potència amb valors molt semblants: la senyal es va fent més estable i robusta. Els ressons dels canals 67 i 69 tenen ara una ínfima rellevància. Les conclusions del seu estudi extretes per Pedro Còrdova Osta indiquen que l’antena DAT HD BOSS, àdhuc sense pas de corrent, ofereix bons resultats, millorant els de altres antenes del mercat. Funciona encara millor amb alimentació, ja que estableix un valor promitg de sortida i equalitza de forma ideal tots els nivells de senyal. A més, ofereix major guany, ja que amb alimentació en el BOSS Tech s’obtenen aproximadament uns 11 dB més, i els nivells de MER-BER amb prou feines es veuen afectats en alimentar l’antena. D’aquesta manera, l’estudi guanyador del concurs 1.000 antenes, 1.000 solucions va demostrar la gran capacitat de la DAT HD BOSS per absorbir les grans fluctuacions per fading del senyal, jugant en això un gran paper l’electrònica que equipa l’antena. En paraules de Còrdova Osta, “és molt recomanable emprar aquesta antena quan existeixin obertures d’aigua entre el centre emissor i l’antena de captació, i s’ha de fer aprofitant les prestacions d’ajust automàtic del senyal percebut alimentant l’antena, i no en manera passiva. D’aquesta manera, s’aconsegueix una major estabilitat en els nivells del senyal, un paràmetre poc valorat per molts fabricadors i operadors, però d’incalculables avantatges en la TDT”. t


LLAR DIGITAL

Nou controlador d’estades compacte KNX de Jung KNX es postula com el sistema de control estàndard per excel·lència per a instal·lacions en edificis i habitatges. Com a empresa pionera en KNX, Jung segueix apostant fermament per aquesta tecnologia amb nous i innovadors desenvolupaments

34

Aquesta tecnologia d’automatització aporta solucions per poder integrar en un sol protocol les diferents funcions de l’edifici: il·luminació, persianes motoritzades, alarmes, climatització, audiovisuals, control de consums, entre d’altres. El nou controlador d’estades compacte KNX permet integrar en un sol aparell el control de diferents funcions com a il·luminació o persianes, a més de realitzar un avançat control de temperatura mitjançant la seva funció de control de calefacció i refrigeració. Permet establir diferents maneres de funcionament en climatització, mitjançant els quals es pot gaudir de la temperatura ambiental més adequada, obtenint així un alt grau de confort i una notable reducció del consum d’energia. A més, disposa de control

de velocitats del ventilador, la qual cosa el converteix en un dispositiu apte per a la gestió de diferents sistemes de climatització, com a fan-coils, radiadors o sòl radiant. Totes aquestes funcions es condensen en un dispositiu compacte que es munta en un caixetí universal, i que la seva estètica es pot adaptar a les diferents sèries de Jung mitjançant l’acobli de diferents jocs de tecles i display en diferents acabats i colors. Es tracta, doncs, d’un aparell altament estètic i funcional, que ofereix la major potència en el mínim espai, i la instal·lació del qual aporta un important valor afegit al sistema KNX. t

Asimelec prepara el II Congrés de la Llar Digital Organitzat per ASIMELEC, principal patronal espanyola en el sector de l’electrònica, les telecomunicacions i les noves tecnologies, tindrà lloc a la ciutat de Sevilla durant els dies 4 i 5 de novembre.

Durant les sessions del congrés es debatran per part dels experts més qualificats, tots els temes referents a aquest sector emergent que té com a objectiu el desenvolupar i integrar les tecnologies de la informació i les comunicacions en l’habitatge del segle XXI. En el transcurs d’aquestes dues jornades la ciutat acollirà no només a les empreses i institucions que conformen la Comissió Multisectorial de la Llar Digital, sinó a administracions, associacions i institucions i empreses involucrades en el desenvolupament i implantació d’aquest nou sector. El passat any Feceminte va participar amb la presència del seu president, Xavier Núñez, que va moderar una taula rodona. El Congrés va estar obert a tots els representants de les diferents administracions públiques, promotors i constructors, enginyers,

empresaris del sector de l’electrònica, informàtica i telecomunicacions amb interès a conèixer les que han de ser les línies a seguir per aconseguir a mitjà i llarg termini la plena integració entre els edificis i la tecnologia posada al servei dels seus habitants. En la Comissió de la Llar Digital de Asimelec, de la qual Feceminte és membre, queden englobades empreses de sectors empresarials molt diferents, com els Operadors de Telecomunicacions, Fabricadores d’Electrònica de Consum, Fabricadors d’Equipament Elèctric, Proveïdors de Serveis de Seguretat, Promotors Immobiliaris, Centres Tecnològics, Instal·ladors, Empreses d’Enginyeria i Integració, etc. t


LLAR DIGITAL

Balanç positiu del Demostrador Digital d’Asimelec Durant el primer semestre el Demostrador de Llar Digital d’ASIMELEC, l’habitatge del segle XXI de 200 metres quadrats equipada amb les tecnologies més avantguardistes i amb tot tipus de productes i serveis digitals, ha rebut a prop d’1.500 persones

El nombre de visitants d’aquesta Llar Intel·ligent, que romandrà viva i oberta al públic durant els propers cinc anys, no ha deixat d’augmentar. De fet, entre març i juny d’aquest any s’ha quadruplicat l’afluència de públic i l’interès dels professionals del sector. Segons l’enquesta de satisfacció que es realitza a tots els seus visitants, el 99% troba molt apropiades les instal·lacions, el 96% valora les seves condicions ambientals, més del 87% considera útils els elements tecnològics exposats, i més del 85% ha assenyalat que tornarà a visitar el Centre per conèixer les novetats que es vagin incorporant. Quant a les principals barreres que troben per a la integració d’aquests elements, els uns i els altres consideren que “són costosos” i que requereixen reformar el seu habitatge o la seva empresa. El centre Demostrador ha rebut a diverses visites

oficials, des del Secretari d’Estat per a les Telecomunicacions i la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al propi Alcalde de Madrid. La bona marxa d’aquesta iniciativa de ASIMELEC ha forjat en una nova agenda de jornades divulgatives, a càrrec de les diferents empreses patrocinadores, que es van reprendre a partir de setembre. En elles es tracten, entre altres temes, el Consum Responsable de l’Aigua, la Seguretat en la Llar, l’Oci Familiar, la Televisió Interactiva o l’Accessibilitat. t

Nous sensor de presència i interruptor sense fil de Lutron Lutron, en el seu compromís per l’eficiència energètica, llança dos nous productes que contribueixen al màxim estalvi d’energia proporcionant llum només quan és necessària Aquests productes formen part de la nova gamma de solucions d’eficiència energètica de Lutron, un conjunt de solucions tècniques avançades per a edificis comercials, tant per a reforma com a nova construcció. El sensor de presència Radio Powr Savr i l’Interruptor Sense fil Rania RF (per radiofreqüència) són les solucions ideals per a sales de conferències, oficines, aules, zones d’emmagatzematge, passadissos i banys. La instal·lació d’aquests nous productes és molt fàcil i es realitza en minuts reduint així el cost d’instal·lació. Radio Powr Svr no necessita cap tipus de cablejat i l’Interruptor Rania RF no requereix cable de terra ni canviar els cables que ja tenim per a un interruptor convencional. Radio Powr Savr és un sensor de presència sense fil d’alta sensibilitat que detecta moviments lleus per la seva excel·lent tecnologia XCTTM i té una molt

bona capacitat gràcies a la seva bateria de 10 anys de durada. Funciona de forma molt senzilla ja que compta amb un sensor de presència i absència que encén i apaga automàticament les llums de l’habitació. Rania RF funciona amb diferents lluminàries: incandescents/ halògenes, fluorescents, CFL, electròniques i de baix voltatge magnètic de 220-240 V. Lutron lidera aquest sector controlant fonts de llum amb una despesa eficient d’energia, i, avui dia, possibiliten la regulació completa de la llum en una àmplia gamma de tipus de llum fluorescent. Hi ha una creixent tendència cap a l’ús d’il·luminació LED i Lutron té el compromís d’ajudar al fet que els seus clients trobin la forma d’estalviar energia de la forma més bella. t

35


CCTV

Schneider Electric actualitza el sistema de video vigilància d’una sala de subhastes a París Proposant un sistema integrat per a la gestió de la seguretat a l’interior de la sala Drouot, Schneider Electric s’ha posicionat al mercat com l’actor capaç de proporcionar una oferta global i evolutiva en seguretat d’edificis

36

A partir de l’anàlisi del seu funcionament des de desembre de 2009, Drouot ha adoptat nombroses mesures per assegurar el nivell de seguretat i transparència que ofereix a les desenes de milers de col·leccionistes i entusiastes que visiten la sala de subhastes cada any. Schneider Electric ha dotat a Drouot d’un sistema integral de video vigilància format per 120 càmeres de 2.1 megapíxel amb plataforma estesa per video anàlisi i alta definició, model IDE20, amb la innovadora tecnologia SarixTM de Pelco by Schneider Electric. Aquestes càmeres amb cúpula fixa estan associades al sistema de video digital distribuït Endura, amb supervisió gràfica i enregistrament segur en RAID6. El sistema Endura permet als usuaris gestionar els fluxos de dades des de qualsevol lloc de la xarxa i

pot ser estès per incloure un infinit nombre de càmeres dins dels límits dels recursos oferts. Schneider Electric, especialista global en gestió de l’energia, és també un líder mundial en sistemes de video vigilància. Combinant solucions de seguretat amb serveis de gestió d’edificis, el Grup ofereix la seva experiència única i diferenciada per optimitzar instal·lacions, modernitzar-les al millor preu, reduir els costos de manteniment i de consum d’energia sempre guanyant en confort i seguretat. t

Axis Communications celebra la seva Conferència de Partners 2010 de la Península Ibèrica Axis Communications va celebrar el seu esdeveniment anual 2010 per als socis de vendes en dos esdeveniments d’una jornada i mitja de durada, a Madrid i a Barcelona La companyia va reunir als seus millors socis i va repassar amb ells les possibilitats de col·laboració per treure el màxim partit al creixement del mercat del vídeo en xarxa. Per a això es va preparar una atractiva agenda basada en seminaris, taules rodones i sessions informatives, a més d’activitats lúdiques i d’oci que van ajudar en les relacions entre tots els participants.

En haver desenvolupat des dels seus inicis un model de venda 100% indirecte, Axis Communications està totalment compromesa amb els seus socis de venda de valor afegit (integradors de sistemes, fabricadors de valor afegit i desenvolupadors d’aplicacions de programari). Aquests socis són percebuts com una prolongació del propi equip i exerceixen una funció clau tant en l’estratègia de mercat com en l’èxit global de l’empresa. Compartir amb ells informació i activitats que permetin estrènyer aquestes relacions és una part integral del model de relació i del concepte de negoci de Axis Communications. Totes les activitats incloses en l’agenda van analitzar i van discutir, de la mà de reconeguts ponents, les possibilitats de negoci actuals i futures que ofereix aquest creixent segment de mercat, així com compartir possibilitats de col·laboració que permetran a Axis i els seus socis continuar creixent i treure el màxim partit a les oportunitats de negoci que ofereix actualment. t


CCTV

Càmera domo PTZ amb compressió de PELCO El nou model Spectra IV IP d’elevada velocitat redueix el consum d’ample de banda i augmenta la qualitat d’imatge PELCO, by Schneider Electric, companyia capdavantera en el disseny, desenvolupament i fabricació de sistemes de seguretat de vídeo, anuncia que la disponibilitat del seu nou sistema de càmera domo PTZ d’elevada velocitat Spectra IV IP amb compressió H.264, que es converteix en la solució de videoseguritat de xarxa ideal per a entorns educatius i campus. La tecnologia Spectra IV IP dota als usuaris de la flexibilitat de seleccionar la compressió (MJPEG, MPEG4 i H.264). En comparació amb MPEG-4, el format H.264 redueix dràsticament el consum d’ample de banda i els requeriments d’emmagatzematge i millora la qualitat d’imatge.

La compressió H.264 es tradueix en menor càrrega de xarxa com a conseqüència de la disminució dels requeriments d’ample de banda. També es requereix menys espai de disc per gravar i emmagatzemar vídeo i, com els fitxers H.264 són de menor grandària, posseeixen millor qualitat d’imatge que altres formats de compressió. Optimitzat per treballar amb altres solucions de sistema de vídeo de PELCO, el dom Spectra IV IP es beneficia dels avantatges dels estàndards oberts. La companyia manté el seu compromís de facilitar la integració amb productes de terceres companyies i consolidar el seu lideratge en solucions obertes i integrades. t

Bosch llança els nous videograbadors de la Sèrie 700 Seran híbrids i en xarxa i tindran major funcionalitat i facilitat a l’hora de configurar i operar Bosch Security Systems presenta una nova sèrie de videograbadores digitals només IP, i Híbrids (IP més analògics): tots dos models ofereixen funcionalitat ampliada i una configuració i operació més senzilles. El Gravador en Xarxa Seriï 700 està basat en una plataforma en xarxa totalment nova que admet fins a 32 càmeres IP. És la versió actualitzada de la reconeguda plataforma híbrida de Bosch (integrada en gravador híbrid Divar XF de Bosch). Aquest últim gravador admet fins a 16 càmeres IP i 16 càmeres analògiques. Tots dos gravadors Sèrie 700 ofereixen enregistrament en temps real i reproducció amb una resolució real de 4CIF, a més de disposar de l’avançada tecnologia de compressió H.264. Els gravadors de la nova Sèrie 700 ofereixen una solució molt còmoda de ràpida instal·lació per a aplicacions de vigilància en xarxa de grandària mitjana a gran sense necessitat d’un PC. Tota la tasca es pot realitzar a través de l’interfície local d’usuari que inclou una senzilla eina de configuració amb un dispositiu automàtic d’assignació H.264. D’aquesta manera, pot configurar-se amb tota facilitat un complet sistema IP sense necessitat d’adreçar en xarxa cadascuna de les càmeres IP. Els gravadors Seriï 700 poden disposar de fins a quatre discos durs interns configurats en RAID. Es pot accedir

a aquests discos durs per la part frontal de l’equip per facilitar un canvi o una ampliació de la capacitat d’aquests discos durs (fins a 8 TB si fos necessari). A més, els gravadors també disposen d’una interfície per a connexió a un array d’emmagatzematge de vídeo en xarxa (iSCSI) de Bosch. Amb aquesta funció, és possible ampliar a gran escala l’emmagatzematge necessari en grans instal·lacions de CCTV amb gran quantitat de càmeres, alta resolució, gran velocitat d’imatges i llarg temps de retenció. Més informació a www.bosch.com. t

37


INSTAL·LA B

Cable d’instal·lació Real10 Cat 6A de R&M CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribució de solucions per a xarxes LAN, anuncia la disponibilitat d’una nova gamma de cables d’instal·lació Real10 Cat.6A O/UTP de R&M, que es distingeix per facilitat de desplegament, impedància de 100 Ω i freqüències de transmissió de dades de fins a 650 MHz. Amb aquests cables d’instal·lació, R&M i CMATIC completen la seva solució de coure i posen a la disposició del client versions tant en FTP com en UTP per respondre als requeriments de múltiples aplicacions i entorns. Les principals característiques de la gamma R504252, cable de 4 parells, (vuit conductors) de coure AWG 23, diàmetre de 9.0 mm, coberta LSZH (lliure d’halògens i no propagadora de flama) i garantia de cinc anys. Aquests cables, que es presenten en longituds de 305 metres, compleixen amb els estàndards ISO / IEC 11801 edició 2.1, IEC 61156-5 edició 2, EN 50173-1, EN 50288-6-1 i EIA / TIA 568B.2.10. t

38

3M presenta nous cables i connectors per a sistemes de control industrial Els nous models Power Clamp ofereixen una solució de connectivitat fiable i econòmica La Divisió de Solucions Electròniques de 3M ha introduït una nova línia de solucions d’interconnexió i cables complementaris per respondre a la demanda dels dissenyadors de sistemes de control industrial de millors prestacions en aplicacions d’alimentació d’entrada / sortida (I/O) i de distribució de senyal. Les noves sèries 3M Power Clamp Wiremount 355, 3M Power Clamp Header 356 i 3M Power Clamp Branch Connector 357 han estat dissenyades per oferir una connexió fiable i econòmica en aplicacions I/O, normalment trobades en un ampli rang de sistemes de control industrial, xarxes, equips mèdics i automatització de factories. Els cables complementaris de la sèrie 79100 de 3M doten d’una solució completa amb l’objectiu de crear fàcilment assemblatges de cable a mesura no només per a la gamma Power Clamp, sinó també per a la sèrie 3M Link Connector 381. Els productes Power Clamp es beneficien de l’ús de la tecnologia de connector de desplaçament de l’aïllament (IDC) de 3M per acabar cables ribbon plànols i discrets. Els connectors 3M Power Clamp han estat desenvolupats amb cobertes amb codi de colors per facilitar l’ús i la terminació de cable.

Aquests models també compten amb una guia de cable integrada que ofereix informació de la seva ubicació. Les etiquetes polaritzades ajuden a aconseguir una connexió fiable, fins i tot amb les condicions d’estrès mecànic i vibració oposades en entorns industrials. La solució 3M Power Clamp és ideal per oferir connexions elèctriques entre sensors, fonts d’alimentació, drives i unitats de control, aconseguint un bec de rendiment. Power Clamp redueix significativament el cablejat de control i alimentació necessari en línies de producció, estalviant tant espai com a cost. A més, els connectors són fàcils d’instal·lar i no requereix eines d’instal·lació especial. Els connectors i cables 3M Power Clamp també són idonis per a aplicacions i protocols de xarxa amb tecnologia oberta de la CC-Link Partner Association (CLPA). Les aplicacions inclouen la integració un ampli rang de dispositius d’automatització de nombrosos proveïdors en una sola xarxa. Per tant, els connectors ajuden a incrementar la flexibilitat en la construcció de línies de producció amb productes de partners de l’associació CLPA. t


INSTAL·LA B

Rohde & Schwarz Espanya presenta les seves novetats a Matelec 2010 Són la seva nova família d’oscil·loscopis R&S RTM i RTO i els seus últims desenvolupaments en EMC, Fibra Òptica i Broadcasting

Rohde & Schwarz Espanya va participar en la XV edició de Matelec 2010. A l’àrea de Broadcasting, Rohde & Schwarz va presentar els analitzadors de TV R&S ETL, ideal per a les mesures en producció, instal·lació, muntatge i manteniment de transmissors de TV, i el R&S ETH, una solució portàtil apta per a la instal·lació i manteniment de transmissors de baixa potència. En el camp de EMC, l’Empresa va presentar la nova solució per a mesures isòtropes de Camp Electromagnètic (CEM) de 9 kHz fins a 6 GHz, el TS-EMF, i el R&S ESL, receptor de mesura de baix cost per a la certificació en EMC. En Fibra òptica, Rohde & Schwarz exposa la nova fusionadora de fibra DVP-730 i les últimes novetats de la signatura EXFO en mesures FTTx. I la seva nova línia d’oscil·loscopis són els primers del món a integrar un sistema de tret digital i capaços d’analitzar un milió de formes d’ona per segon. Al costat de la família d’oscil·loscopis R&S RTM, Rohde & Schwarz va presentar la seva nova família d’oscil·loscopis R&S RTO, de dos i quatre canals amb

amples de banda 1 GHz i 2 GHz, que destaquen per la velocitat en la detecció de fallades i la fiabilitat del senyal. En el camp EMC, va exposar el nou receptor de mesura EMI R&S ESL, dissenyat per complir amb els requeriments dels usuaris que necessiten dur a terme mesures exactes de pre-certificació fins a 3 o 6 GHz, i el nou sistema de mesura TS-EMF, apte per a mesures isòtropes de Camp Electromagnètic (CEM) de 9 kHz fins a 6 GHz. A l’àrea de Broadcasting, el R&S ETL, una plataforma de mesura universal i l’Analitzador de TV portàtil R&S ETH, que ofereix les funcions d’un analitzador de TV, d’espectre i de xarxes en un únic equip. I, en el camp de fibra òptica, Rohde & Schwarz va posar a la disposició dels visitants els equips de mesura FTTx de la signatura EXFO Electro Optical Engineering aptes per a instal·ladors de telecomunicacions. t

Nova plataforma de mesures Multi-Tecnologia per a xarxes d’Accés de Telecom Unitronics La companyia presenta el MTS-4000. És una plataforma de grandària reduïda, compacta, i fàcilment transportable que cobreix totes les fases del cicle de vida de la xarxa, des de la instal·lació fins al manteniment de xarxes d’Accés i Enterprise, incloent serveis Triple-Play. Amb el seu disseny modular, el MTS4000 ofereix a tècnics de camp el major rendiment i escalabilitat que requereixen les tecnologies actuals. Alguns aspectes destacats són: display color de 7-polzades, amb possibilitat de pantalla tàctil; plataforma multi-tecnologia compacta i portàtil; solució per a proves des de capa física el nivell d’aplicació/ serveis; plataforma escalable amb possibilitat de 2 mòduls, que poden ser substituïts en camp per uns altres d’altres tecnologies; localizador Visual de Fallades, Mesurador de Potència i Sonda d’Inspecció per a connectors de fibra òptica; diverses opcions de connectivitat per a la transferència de dades: 2xUSB 2,0, Ethernet, Wifi / Bluetooth. Els mòduls disponibles són: OTDR per a curta i mi-

tja distància, optimitzats per Frth; mesurador de potència selectiu (POSA) per a xarxes FTTh; mòdul de caracterització de coure que inclou mesures de voltatges, resistència, TDR (Estafi Domain Reflectometer), localizador d’avaries, generació de tons i anàlisi espectral fins a 30MHz; verificació de serveis DSL fins a VDSL2; analitzador d’espectre òptic per a xarxes CWDM; analitzador IP/Ethernet per a xarxes d’empresa que inclou mesures des de la comprovació del cablejat físic Ethernet fins a la captura i anàlisi de tràfic IP; i altres opcions disponibles com a comprovació de serveis Triple-play (IPTV, VoIP, dades) i opcions esteses per a xarxes d’accés DSL. t

39


INSTAL·LA B

Alvarion inclou l’estàndard TD-LTE en el seu portfoli de productes Una versió unificada i d’alt rendiment del producte extrema-extrem 4Motion® assegura la migració i compatibilitat amb les properes generacions de la tecnologia WiMAX i TD-LTE

40

El proveïdor capdavanter a nivell mundial de xarxes 4G al mercat d’accés a banda ampla sense fil ha donat a conèixer el seu suport a l’estàndard TDLTE que serà incorporat en la seva solució estrella 4Motion que proporciona connectivitat permanent de banda ampla a través de serveis de mobilitat, roaming i handover. Alvarion seguirà promovent el desenvolupament i estandardització de la tecnologia WiMAX, així com l’increment del seu ecosistema, la millora i avanç dels productes amb tecnologia d’avantguarda que incorporen les característiques de punta necessàries per satisfer la demanda dels operadors a nivell global. A més, el fabricant permetrà als clients beneficiar-se també dels avantatges del creixent ecosistema basat en l’estàndard LTE a mesura que

aquest s’estigui desenvolupant en les diferents freqüències. Amb aquest objectiu, Alvarion participarà en proves de camp amb TD-LTE a partir del primer trimestre de 2011.  La companyia ha jugat un paper decisiu en el desenvolupament i comercialització de solucions de banda ampla sense fil per a diferents segments de mercat durant més de 15 anys. De fet, l’empresa ha estat clau en la creació de l’estàndard WiMAX basat en una arquitectura oberta i flexible amb solucions comercials implementades a escala global durant l’última dècada. L’enfocament de “xarxa oberta” d’Alvarion va iniciar una revolució al mercat d’equips sense fils gràcies a la creació d’una arquitectura “all-IP” que va produir una innovació sense precedents en la indústria. t

D-Link presenta les seves novetats en un nou butlletí Amb la celebració del seu desè aniversari en la Península Ibèrica, l’empresa presenta el primer nombre del D-Link Solutions Bulletin, una nova publicació bimestral online sobre les últimes solucions empresarials, productes i altres novetats de D-Link

D’una banda, el butlletí presenta les seves últimes novetats: Xassís DONIS-7200, família de xassís d’alta disponibilitat de 6 i 10 slots; DWS-4026, Wireless Switch 802.11n Gigabit amb 24 ports PoE; DAP-2690, punt d’accés Wireless N PoE Dualband (2.4 GHz i 5 GHz simultànies); DCS-7510, càmera IP per a exteriors amb infrarojos fins a 50 m. També ofereix les solucions D-Link d’emmagatzematge i de la seva gamma Smart III. L’emmagatzematge en xarxa té un microsite que ajuda als seus usuaris a comprendre quin és la solució d’emmagatzematge que millor s’adapta a les seves necessitats. A més, ensenya quins són els beneficis de l’emmagatzematge en xarxa per a cada tipus de negoci, i la possibilitat de navegar pel portfoli de productes. D-Link també ofereix totes les

noves funcionalitats de la seva Gamma Smart III, major rendiment i més estalvi energètic gràcies a la segona generació de Green Ethernet, tot a través d’un microsite. Algunes de les notícies de les quals informa també aquest butlletí són, d’una banda, la nova estratègia de Videovigilancia IP i les tres noves solucions per al mercat europeu. D-Link presenta les noves DCS-3710, DCS-6818 i DCS-5635 que ofereixen a les empreses i al sector públic i educatiu una solució de Videovigilància IP de principi a fi. I, d’altra banda, informa de la celebració de D-Link pel 25º aniversari de la tecnologia WiFi com a líder mundial d’accés Wireless per a empreses. Més informació a www.dlink.es. t


INSTAL·LA B

Torpede per a aplicacions exteriors de C3 El GPJ09L7-BR compta amb set entrades i deu safates per a vint-iquatre entroncaments cadascuna C3, Cables i Components per a Comunicacions, S.L., empresa especialitzada del Grup COFITEL, presenta el protector d’entroncaments òptics (torpede) GPJ09L7-BR per a aplicacions exteriors, que es distingeix per comptar amb set entrades i deu safates per a vint-i-quatre entroncaments. Se subministra en forma de kit, compost per: tancament GPJ09L7-BR, cinta de segellat, safata elements de fixació, anell de tancament, dotze brides de fixació, paper abrasiu, cinta platejada i accessoris de muntatge. Per respondre a tot tipus de requeriments d’aplicació, aquests protectors d’entroncament també ofereixen un bon nombre de components

opcionals, incloent conjunt de posada a terra, vàlvula de pressurització, tubs termo-retràctils i separadors. D’aplicació en entroncaments aeris o enterrats, els torpedes construïts amb material plàstic d’alta qualitat són apropiats per sagnat de cables amb allotjament de tubs, en comptar amb un port oval i set cilíndrics. Aquests protectors d’entroncament de cable de fibra òptica mesuren 260 (base) x 478 (altura) mm, pesen uns 5.800 grams i tenen un rang de temperatura operativa de -40 a +55 °C. El seu grau de protecció és IP68. t

41

Nou seminari d’Agilent Technologies Les tendències actuals de l’electrònica i les telecomunicacions obliguen als professionals a enfrontar-se cada dia a noves tecnologies i situacions cada vegada més complexes. El coneixement de la instrumentació juntament amb les proves i mesures necessàries des de nivell de components a sistemes de comunicació, no només escurça el cicle de disseny/desenvolupament i proves, sinó que també resulta indispensable per a l’obtenció de resultats precisos i exitosos. En aquest seminari, eminentment pràctic, els enginyers d’Agilent Technologies presenten l’arquitectura interna de la instrumentació i els fonaments de mesura teòrics i pràctics necessaris per a la caracterització de dispositius en RF a les següents àrees: Analitzadors d’espectre, Analitzadors de Senyal i Aplicacions Internes com a Soroll de Fase o Figura de Soroll, Mesuradors de Potència

i Analitzadors de Xarxes; utilitzant com a dispositiu sota prova en les demostracions un Transmissor i Receptor de RF. Es tracta d’un seminari gratuït d’una durada de mig dia que s’ha realitzat ja en ciutats com Granada, Almeria, Sant Sebastià, Mondragón, Gijón, Salamanca, Valladolid, Madrid, València, Barcelona i Alcalá d’Henares. Al novembre es realitzaran a Màlaga, Madrid i Vigo. L’agenda és la següent: 09:00 Benvinguda/Introducció, 09.05 Mesures de Potència, 10.05 Anàlisi d’Espectre, 10.45 Cafè, 11.15 Anàlisi de Senyal i Aplicacions Internes, 12.15 Anàlisis de Xarxes i 13.30 Tancament. El nombre de places és limitat i es pot formalitzar la inscripció per tres vies: trucant al telèfon 916313300, enviant un correu electrònic a contactcenter_spain@agilent.com o visitant la web www.agilent.es/find/backtobasics2010. t

El seminari “Fonaments de Mesura en Dispositius de RF” s’està realitzant aquests mesos en diverses ciutats espanyoles


FIRES

Matelec 2010,

pol d’atracció per a les empreses estrangeres

El Saló Internacional de Material Elèctric i Electrònic, MATELEC’10, celebra aquests dies la seva quinzena edició, organitzada por IFEMA, a la Fira de Madrid. 42 Fins al moment es compleixen els objectius de participació del principal saló industrial del nostre país, que preveu superar àmpliament el mig miler d’empreses i aconseguir el 25% de presència internacional, la qual cosa confirma l’interès que desperta el mercat espanyol elèctric, electrònic i de les telecomunicacions en les empreses estrangeres. En aquest context, l’Associació Multisectorial d’empreses, AMEC (dins de la qual està present la secció de fabricants exportadors de material elèctric i electrònic, AMELEC) va presentar recentment l’informe ‘Conjuntura 2009 i Perspectives 2010’, en el qual se subratllava que han aconseguit contenir la baixada de les exportacions en un 14,5 per cent gràcies al seu perfil exportador i innovador, i les bones previsions que van manejar en el seu moment, per fer front a la crisi. De cara a 2010, els objectius són incrementar la promoció comercial internacional, el foment de la innovació, la millora de la productivitat i la reestructuració de costos, la qual cosa potenciarà les previsions de AMEC per aquest any, que xifra en un 5% l’augment de les exportacions de les empreses espanyoles associades. Entre altres de les accions que duu a terme AMEC per recolzar l’accés a nous mercats de les empreses del sector, destaca la participació activa en MATELEC’10 amb les missions inverses i comercials, i les trobades Al Invest. En aquesta quinzena edició de la fira organitzen la trobada INVEST IN MED que compta amb la participació de 40 empreses i entitats procedents de nou països (Egipte, Líban, Jordània, el Marroc, Algèria, Tunísia, Turquia, Grècia i Espanya).

Espanya, un bon mercat per invertir El procés d’internacionalització del sector elèctric, electrònic i de telecomunicacions és un fet des de fa anys, tant en sentit exportador com d’entrada d’inversions al nostre país. Un exemple, d’entre moltes empreses que estaran presents a MATELEC’10, és la multinacional asiàtica CHINT, que produeix des de fa anys material elèctric sota estàndard europeu i que l’any 2010 ha decidit establir-se a Espanya, i desenvolupar el seu pla de negoci al nostre país. CHINT ha confirmat la inversió en la Unió Europea de més de 20 milions d’euros fins a l’any 2013. A Espanya invertiran prop de 6 milions fins a 2011, en el desenvolupament de noves factories que portaran ocupació i oportunitats al nostre país, a més de potenciar la seva presència al mercat, a través de la fira referent MATELEC.

Participació estrangera a MATELEC

El Saló Internacional de Material Elèctric i Electrònic representa un important pol d’atracció per a les empreses estrangeres, com a via d’accés al mercat espanyol. Així ho van confirmar les dades de la passada edició, amb 259 empreses provinents de 29 països. Precisament aquest és un dels aspectes més rellevants d’un certamen que, edició després d’edició, ha anat incrementant la seva dimensió internacional, la qual cosa ha permès afermar el seu posicionament en el rànquing mundial. En concret, la representació forana suposa el 25 per cent del total i el 13 per cent quant a ocupació neta. Unes dades que es veuen confirmats en la quinzena edició de Matelec 2010. t


FIRES

Extracte de l’entrevista a Antonio Mateos Corral, president de FENITEL, realitzada per Matelec “Matelec’10 és el punt de trobada sectorial al que crec que debem molt, doncs ens facilita coneixements i un àrea de relacions humanes que d’una altra forma seria difícil aconseguir”

El Saló Internacional de Material Elèctric i Electrònic, MATELEC’10, compta amb el suport de les principals federacions i associacions professionals del mercat. Un bon exemple és FENITEL, la Federació Nacional d’Instal·ladors de Telecomunicacions, que en cada edició celebra el seu prestigiós Congrés Internacional d’empreses Instal·ladores de Telecomunicació, i que representa els interessos d’un col·lectiu altament professionalitzat. El seu president, Antonio Mateos, manifesta en la present entrevista el compromís amb el saló referent per al sector, en el qual es donaran a conèixer els nous avanços en Televisió Digital Terrestre, en tecnologia per a dispositius mòbils, la TV en tres dimensions, la Llar Digital, etc. En altres paraules, reptes de futur per al futur dels instal·ladors de telecomunicacions:

Quins són els principals reptes de les empreses que representen en la seva agrupació?

El repte més immediat és la diversificació de l’activitat instal·ladora i integradora en l’àmbit de les Telecomunicacions. Gairebé tots els membres de FENITEL som petites i mitges empreses que tenim el do de la constant adaptació a un mercat permanentment canviant i evolutiu. Apareixen noves tecnologies que implantar i, sobretot, hem de mantenir les ja implantades. Són reptes diaris de les nostres empreses federades, i és una labor conjunta que des de FENITEL recolzem. Des de la Federació volem defensar la professionalitat de les empreses i maximitzar la seva rendibilitat. Sobretot, perquè al cap i a la fi, som empresaris.

Què suposa per als interessos del mercat elèctric, electrònic i de telecomunicacions, la celebració de MATELEC’10?

FENITEL sempre ha vist MATELEC com un aparador que hem de visitar i que ens ajuda a estar més immersos en les novetats del mercat de Telecomunicacions. És el punt de trobada sectorial al que crec que debem molt, doncs ens facilita coneixements i, especialment, un àrea de relacions humanes que d’una altra forma seria difícil aconseguir. En el col·lectiu d’instal·ladors i integradors de telecomunicacions és habitual aquest tipus de contactes, on sempre sorgeixen problemes i cal consultar als distribuïdors, als fabricants, etc. Per això, i malgrat com està el mercat, considero que hem d’esforçarnos per tenir aquest certamen. Els Instal·ladors i

Integradors de Telecomunicacions seguirem a MATELEC, a la recerca d’aquest “transvasament” d’idees compartides, o apreciant l’aparador tecnològic de les empreses que exposen, per portar aquests nous conceptes a les nostres empreses i aplicar-los cap a nous tipus de negoci.

Quines activitats tenen previstes organitzar en el marc de la fira?

FENITEL celebra el vuitè Congrés Nacional d’Instal·ladors i Integradors de Telecomunicació, fruit del renovat acord de col·laboració subscrit amb IFEMA i al costat de l’associació madrilenya AMIITEL. Igual que en anteriors edicions, el Congrés planteja una jornada de debat sobre temes sectorials, tant del que preocupa en el dia a dia a les nostres empreses, com de complements i informacions que els ajudin en la seva labor o que aclareixin circumstàncies que puguin tenir-se poc clares. Sempre hem tingut una molt alta participació i assistència. t

43


FIRES

Superades les expectatives per IFA Berlín 2010 La fira va impulsar el mercat a tot el món. Va créixer el nombre de visitants i va augmentar la presència en mitjans. També van tenir gran èxit les noves seccions Izone IFA i IFA eLibrary Els primers signes que la 50 edició d’IFA seria un èxit eren bones: l’espai d’exhibició va créixer fins a 134.400 metres quadrats i 1.423 expositors, un nou rècord. El nombre de visitants que van assistir va ser alt: 235.000 visitants, 125.000 professionals (8%). Gairebé 3,5 milions d’euros, el volum de comandes realitzades pel comerç minorista van superar les xifres de l’any passat. La Canceller Angela Merkel va inaugurar l’exposició: “La 50 ª edició és una ocasió per sentir-nos orgullo-

44

sos. IFA d’aquest any és el més gran en la història de l’esdeveniment. Són ja 50 edicions de la IFA que abasta 86 anys, i encara així l’espectacle segueix sent tan jove com sempre”. IFA Berlín mostra televisors de pantalla plana, sistemes de navegació satelital i les últimes innovacions en música digital, telecomunicacions (cable, telefonia mòbil, navegació, IP i solucions de xarxa), projecció d’imatge, DVD i electrodomèstics. t

IBC 2010 reflecteix una indústria robusta L’assistència total a la fira celebrada a Amsterdam va ser de 48.521, un augment del 8,7% pel que fa a l’assistència de l’any passat, la qual cosa es converteix en el IBC més gran en la història

IBC2010 va oferir una potent barreja d’estimulants sessions a través de quatre punts forts: els avanços tecnològics, la creació de continguts i la innovació, el negoci de la radiodifusió i el valor afegit. A més, va haver-hi una creixent demanda d’espai: més d’1.300 empreses van assistir a la fira, pel que es va afegir una sala pocs mesos abans de l’esdeveniment per donar cabuda a tots els que volien estar presents. El sentiment general dels expositors va ser que l’afluència de visitants va ser alta i que el negoci real ja estava fet per endavant. “IBC és molt més que la suma de les seves parts”, va concloure el CEO Michael Crimp. “Agreguem valor a l’exposició i conferències, amb iniciatives

com la formació i tallers, el món connectat, on la nostra fi de la indústria podia entendre el canvi de comportaments dels consumidors, i recorrent a manifestacions impressionants com la tecnologia Super NHK Hi-Vision.” t

Futura 2010, un certamen amb sabor a satisfet 350 proveïdors nacionals i estrangers van presentar en la fira d’Àustria els seus últims productes, així com innovacions tècniques i de disseny de l’electrònica de consum, electrodomèstics i telecomunicacions. El balanç dels organitzadors d’aquest quart any consecutiu és de 10.000 visitants, per tant positiu. En les conferències realitzades es va informar que la indústria va en augment, que l’auge continua i que s’esperen guanys en un any molt emocionant. En aquesta 12ª edició del Futura, entre altres novetats, es van poder veure sobre un total de 21.000 metres quadrats d’exposició el receptor

de HDTV més prim, l’últim en pantalles planes i en 3D, solucions per a l’Internet sense fil i les últimes tendències en càmeres digitals i equips de navegació. El director John Jungreithmair, CEO de Reed Exhibitions Messe Salzburg, arriba a una conclusió positiva: “Una fira comercial part de tres indicadors d’èxit: la logística, la resposta d’expositors i visitants, i la qualitat/quantitat. En els tres punts aconseguits, Futura 2010 ha obtingut bons valors. Per això es va mostrar, una vegada més, com un element indispensable i altament eficient clau del comerç nacional.” t


EMPRESES ASSOCIADES

9 TEKNIC BLANES S.L. Tordera

ANTENAS INSTASER, S.L. Barcelona

A.D.T. TELECOMUNICACIONES, S.L. Montcada i Reixac

ANTENAS LECHA Barcelona

ABAD TELECOMUNICACIONS, S.L.L. Barcelona

www.abadtelecomunicacions.es

AIE COM. ELECTRONICA., S.L. Montcada i Reixac 46

www.aieservice.com

AIR TV Barcelona ALBERT FONT CLOTAS Sant Pere Pescador ALPE TELEVISIÓ DIGITAL, S.C.P. Cerdanyola del Vallès ANMI ELECTRODOMÈSTICS Castefollit de la Roca www.anmi.cat

ANPA TELECOMUNICACIONS I ELECTRÒNICA SL Barcelona ANSATE, S.C.P. Mataró www.ansate.es

ANTENA RÀPID Badalona ANTENAS BALUN, S.A. Barcelona www.horta-bcn.com/balun

ANTENAS BARCELONA Barcelona ANTENAS DIGISAT Pallejà

www.antenasdigisat.com

ANTENAS GAUDI, S.L. Barcelona

ANTENAS NUÑEZ (DISEÑO Y DESARROLLO DE TELECOMUNICACIONES, S.L.) Terrassa ANTENES GERUNDA, S.L. Girona ANTENAS SABADELL, S.L. Sabadell ANTENAS TAPIA Sant Feliu de Llobregat

AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA Sta. Coloma de Gramanet

COMERCIAL TEL-SAT, PLATJA D’ARO S.L. Platja d´Aro

ELECTRODOMÈSTICS ESTEVE, S.L. Maçanet de Cabrenys

AXP TECNITRONIC, S.L. Sitges

COMP. ELECT. TELELUX, S.L. El Vendrell

ELECTROLLAR, S.L. Malgrat de Mar

BARNASERVEI, S.C.C.L. Barcelona www.barnaservei.net

BECANO INSTAL·LACIONS, S.L. Barcelona www.becano.com BERGADÁ INSTALACIONES, S.L. Sabadell

www.bergadainstalaciones. com

www.teleluxsl.com

COMSIS COMUNICACIONS, S. C. Girona www.comsiscomunicacions. com DB SYSTEMS S.C.P. Terrassa www.dbsystems.es

DECIBEL TELECOMUNICACION, S.L Barcelona

ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES RX SAT, S.L. Cerdanyola del Vallès

BLANCO CARRASCAL, S.L. Barcelona BUIRA TECNICS, S.L. El Vendrell

ANTENES I SERVEIS BARCELONA S.L. Barcelona

DIGISERVEI BCN, S.L. Barcelona

C.M. ROCA TELECOMUNI–CACIONS I SERVEIS, S.L. Gavà

DIGITAL INS. ELECTRÓNICA, S.L. Barcelona

CAMOS COMUNICACIONS, S.L. Figueres

DIGITAL TVC Sant Esteve Sesrovires

www.grupcamos.cat

AQUÍ ANTENAS, S.L. Sant Adrià del Besòs

DINESTAR, S.L. Malgrat de Mar

CATESTER, S.L. Cambrils

ARTEMI ELECTRODOMÈSTICS, S.L Mora d´Ebre

DISTRONIC, S.C. Palafrugell

CERDANYA SEGURETAT INSTAL·LACIONS, S.L. Puigcerdà

www.rxsat.com

www.antenes-serveis.com

ANTENES MIRSAT, S.L. Terrassa ANTHENA, S.L. Barcelona

www.artemiservices.com

ASESORES DE TELECOMUNICACIONES JAE, S.L. Barcelona

CIBERTEL, S.L. Salt

www.cibertel.com

CLOVER, S.L. Barcelona

ASISTENCIA TECNICA MALADETA L´Hospitalet de Llobregat

CLUB DE LA ELECTRÓNICA Puigcerdà

ASTRO ANTENAS Barcelona

COLL FAVÀ SERVEIS, S.L. Sant Cugat del Vallès

AUBANELL REPARACIONS, S.L. Gandesa

DELTA TOGA, S.L Tarragona

www.antenasdigital.es

www.distronic.tv

ELECTRONIC INSTALACIONES RUBI, S.L. Rubí ELECTRÓNICA AUSTRALIA, S.C.P Badalona

w w w. e l e c t ro n i c a a u s t r a l i a . com

ELECTRÓNICA BLAYA Igualada ELECTRÓNICA CANALDA Mora d´Ebre ELECTRÓNICA DURO Santa Coloma de Gramenet ELECTRÓNICA F. RIUS, S.L. Sant Pere de Ribes ELECTRÓNICA GIBERT, S.C.P Torredembarra ELECTRÓNICA GONZÁLEZ Castelldefels ELECTRONICA JOAN, S.L. Sant Joan de les Fonts www.electronicajoan.org

DOMITEL, S.L.L. Vilanova i la Geltrú www.domitel.com

ELECTRONICA LOSADA. S.L. Blanes

DTT DIGITAL INSTAL·LACIONS, S.C.P Terrassa

ELECTRÓNICA MAXIM MIRANDA, S.L. Lleida

www.viasatvalles.com

EDISA TELECOMUNICACIONS, S.L. Girona ELECTEL RODRIGUEZ, S.L. Lleida www.electel.es

ELECTRO GO.AN.CA, S.L. Vilassar de Mar

ELECTRÓNICA NOVA IMATGE La Seu d´Urgell ELECTRÓNICA OLIVERAS, S.L. Manresa www.videoacustica.com


EMPRESES ASSOCIADES

ELECTRÓNICA RIBES, S.L. Lleida ELECTRÓNICA RODON, S.L. Barcelona ELECTRÓNICA ROMERO Sils ELECTRÓNICA SABOYA, S.L. Cardedeu ELECTRÓNICA SANFER, S.C. Cerdanyola del Vallès ELECTRÓNICA SEVITEL, S.L. Reus ELECTRÓNICA TEIDE Barcelona ELECTRÓNICA TRES TORRES, S.L. Granollers ELECTROTÉCNICA FRANCESC FERRER Roses EMPITEL, S.L Gavà

www.empitel.com

ERMENGOL ARMENGOL, S.L. Cervera ESPLU ELECTRÓNICA, S.L. Esplugues www.esplu.com

EURO ANTENA, S.C.P. Badalona EUROSONIM Alella

www.eurosonim.com

FOLCH - CARBONELL, S.L. Valls www.folchcarbonell.com

FREKUENSIA ELECTRÓNICA, S.L. Sta. Coloma de Gramanet GINSER, S.L. Girona

INSTALACIONES BAENAS, S.L. L´Hospitalet de Llobregat INSTALACIONES COMUNITARIAS CLAVERO, S.L. Barcelona

ISIEGAS, S.C.P. Premià de Mar

MICROTELEFONO, S.L. Barcelona

J.C. TECNICS, S.L. Figueres

MIGUEL PERALTA Barcelona

www.jctecnics.com

JAIME MORÉ GUASCH Barcelona

MONKOTEL, S.L. El Prat de Llobregat www.monkotel.com

INSTALACIONES FERREIRA Cornellà de Llobregat

JJ COMUNICACIONS 2006, S.L. Tarragona

MOLINA SERVEIS TÈCNICS, S.L. Barcelona

JORDI SARROCA I RIPOLL Miravet

www.goandgo.es

INSTALACIONES GOVAL, S.L. Sabadell

NADIR INGENIERÍA SISTEMAS MÓVILES, S.L. Barcelona

GRUP BALASCH TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT Terrassa

INSTALACIONES INSTANTANEAS ACR-3, S.L. Barcelona

GRUPO RED 4 SISTEMAS DE TELECOM. S.L. Molins de Rei

INSTALACIONES SERVISON DOS, S.L Barcelona

GUIMSER ELECTRÒNICA, C.B. Manresa

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A Barcelona

www.ginser.com

GO & GO MULTISERVICIOS S.L. Barcelona

HISTELEK, S.L. Barcelona

www.histelek.com

IBERCOM 2 Vidreres IMSA, S.C.P. Terrassa

INSTAL AL SERVEI DE LA COMUNITAT, S.L. Barcelona www.instalservei.com

INSTAL·LACIONS ELECTRONIQUES Parets del Vallès

EVALBERT, S.L. Sant Andreu de la Barca

Instal.electroniques@gmail. com

FELIX PEÑA, S.L. Barcelona

INSTAL·LACIONS QUIM ROCA, S.L. Valls

JOSEP M. SOLER NOGUER Báscara JRC TELECOMUNICACIONES Piera

www.jrctelecomunicaciones .com

www.iscbarcelona.com

JUBANY ABRIL, S.L. S.Mª de Palautordera

INSTALCARAZ Sabadell

LABORTRONIC, S.L. Martorell

INSTALGRUP CHIRIVELLA, S.L. Malgrat de Mar

LAFCARR PROJECT & DESIGN, S.L. Vilablareix

INSTALOC, S.L. Barcelona

INSAGA Barcelona

JOSÉ A. GARCÍA RAIMUNDO Sant Feliu de Llobregat

INSTALRAPID, S.L. Mollet del Vallès INSTALRAPID VALLES, S.L. Mollet del Vallès INSTAL-SAT Calella

www.lafcarr.com

LAYSO ELECTRONIC, S.A. Terrassa www.layso.com

LECHA TELECOMUNICACIONS, S.L. Barcelona

INTECSA, S.L. Castellar del Vallès

M.FRESNEDA TELECOMUNICACIONS, S.L. Montcada i Reixac

INTELANT, S.C.P. Barcelona

MEGATEL, S.C.C.L. Manresa

www.nadir.es

OIDALE, S.L. Vilassar de Mar OLGA BERNARD MADUELL. S.L.N.E. Reus ONA VALLÉS, S.L. Sabadell www.onavalles.com

OSI-SERVILANG, S.L.L. Barcelona PERARRIERA, C.B. Mataró PERE RIGALL DESPLANS Castelló d'Empúries www.telicom.cat

PHONWORLD, S.L. Mataró PIRE TELECOMUNICACIONS, S.L. Gavà www.pire.es

PRISCO ELECTRONICA, S.L. L´Escala www.priscoelectronica.es

PROMATIC 1996, S.L. Barcelona PUNTAL ELECTRÓNICA Y TELECOM. Gandesa

42 anys al servei de l’empresari instal·lador de telecomunicacions

47


EMPRESES ASSOCIADES

RADIO LA PLATA, S.L. Barcelona

SERTRONIC Palafrugell

RADIO LUZ Vilanova i la Geltrú

SERTRONIC PROYECTOS E INSTALACIONES Premià de Mar

www.radiolaplata.com

RÀDIO PEPE, S.A. Palamós RADIO SERVICIO SEPÚLVEDA 102, S.L Barcelona

www.lasguias.com/sepulveda

RADIO WATT, S.A. Barcelona www.radiowatt.com

48

R.C. CONSULTORIA I INSTAL·LACIONS, S.C.P. Mataró www.rc-ci.com

REYRE, S.L. Sant Feliu RODAMILANS SERVEIS, S.C.P. Les Borges Blanques

www.sertronic.tv

www.sertronic-sat.com

SERVEI TÈCNIC COSTA BRAVA, S.L. (ELECTROLLAR) Sant Feliu de Guíxols

TELECOMUNICACIONS DIGITALS ALT NIVELL, S.L Barcelona

SINOPHOS GROUP LLORET, S.L. Lloret de Mar

TELECOMUNICACIONS ELECTRÒNICA SONIELEC, S.L. Mataró

SO IMATGE MARSINO CAMINAL, S.L. (ELECTRONICA SIMAC) La Seu d´Urgell

TELECOMUNICACIONS GATEU, S.L. Lleida

SO-IMATGE VALVERDE, S.C.P. Cubelles

TELECOMUNICACIONS GIRONA, S.L. Girona

STAM TELECOMUNICACIONS, S.L. Sant Joan Despí

TELECOMUNICACIONES OPEN SERVICE, S.C.P. Sant Boi de Llobregat

SERVEI TÈCNIC GARCIA - RODA, S.L. Barcelona SERVEI TÈCNIC JOYMA S.L Malgrat de Mar SERVEIS GLOBALS ELECTRONICS, S.C.C.L. Girona www.sgelectronics.es

SABAT- SAT Tortosa

SERVEIS TÈCNICS D´ANTENES, S.L. Barcelona

SANYÉ ENGINYERIA I TELECOMUNICACIONS Granollers SATECA, S.L. Barcelona

www.sateca.com

SATYBIT, S.L. Barcelona SELIGRAT ANTHEL Barcelona www.seligrat.com

SERCO, SERVICIO COLECTIVAS, S.L. Barcelona

SIMAX Lleida

TELECOMUNICACIONES ILUCTRON, S.L. Sta. Coloma de Cervelló

SINCRO TV, S.L. Barcelona

SERVEIS INTEGRATS DIGITALS S.L. Barcelona

SANT CUGAT TELECOMUNICACIONS S.C.P. Sant Cugat del Vallès

SIAN ELECTRONICA, S.L. El Prat de Llobregat

TELECOMUNICACIONES GARGALLO, S.L. Amposta

SERVEI TÈCNIC BLAU, S.L. Barcelona

RODI BCN DISTRIBUCIONES, S.L Barcelona

www.rodibcndistribuciones. es

SEVSAT 2000 S.L. Barcelona

www.serinte.net

www.antenes.cat

SERVICIO JUCA, S.C.P El Prat de Llobregat SERVICIO TÉCNICO ALONSO 98, S.L. Ripollet SERVICIO TÉCNICO CHAROP Barcelona SERVICOLOR Viladecans SERVICOM REUS, C.B. Reus SERVITEC Barcelona SERVITEC, S.C.P Mataró

www.sincrotv.com

www.sinophosgroup.com

www.stam.cat

TALARN CONSULTING Mollet del Vallès

www.grupgateu.com

www.openserviceonline.es

TELECOMUNICACIONES SMM, S.C.P. Badalona

www.talarnconsulting.com

www.tlcsmm.com

TANTIK SOLUCIONS S.L.L. L’Hospitalet de Llobregat

TELEDECO, S.L. Amposta

TARRAGÓ COMUNICACIÓN, S.C.P. Barcelona

TELESAT GAVA, S.L. Gavà

TÈCNICS EMPORDÀ, S.C. Castelló d´Empuries TECNOCOLOR T.T. TELECOMUNICACIONS, S.L. Igualada TECNOCOM 2006.S.L. Sant Feliu de Guixols TECNOTELE PENEDÈS, S.L. Vilafranca del Penedés TELE - ELECTRON, S.L. Barcelona www.tele-electron.com

TELESAT, TELECOMUNICACIONS Rubí TELETÈ, S.C.P Torredembara www.telete.es

TELEVIDEO TERRASSA, S.L. Terrassa TELNOVA, S.L. Sabadell TELKEN, S.L. Barcelona TELVI-3, C.B. Reus

TKS ELECTRONICS Sant Boi de Llobregat TOP TÈCNIC, S.L. Empuriabrava TOT-TELECOS Vilalba dels Arcs TOYSY, S.C.P. Barcelona TRAMUNTEL Vilafant (Girona) TRES SAT, INST. ELECT., S.C.C.L. Vilanova TRIAC ELECTROTÉCNIQUES, S.L. Roses www.triacelectro.com

TUDELA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, S.L.U Molins de Rei www.tudelatelecom.net

UIX CASALS, S.L. Mataró UNIÓN ELECTRÓNICA Mataró VALLÉS SERVICE, S.L. Granollers VESYS- VALLDAURA ELECTRÓNIC SYSTEM Ripollet VEU I DADES SERRA, S.L. Girona VICTOR SO PROFESSIONAL, S.L. Lloret de Mar VILA ELECTRÓNICA C.B.P Figueres www.vilaelectronica.com

VIPS TELECOM, S.L. Barcelona XAVIER ROQUETA INSTALACIONS Gurb www.xrenginyers.com


SERVEIS

Empreses que ofereixen descomptes importants als associats a Feceminte.

54

La Salle: Corporate Training

OPEL-JColl

Formació tècnica i de gestió empresarial a mesura. Descomptes del 10% en plans de formació per a treballadors d’empreses associades a Feceminte.

Vehicles nous i d’ocasió a preus especials per a empreses associades a Feceminte.

Pimec

Cros i Massó Disseny gràfic i comunicació. Desenvolupament, gestió i manteniment de llocs Webs. Tarifes especials per a les empreses associades a Feceminte (Web Hotel.)

Telefónica – ADSL Sol·licitant una nova alta de línia ADSL, gaudirà d’un estalvi durant les 12 primeres quotes.

La Caixa

Movistar

Condicions financeres especials. Acord específic amb l’empresa PROMAX i exclusiu per a empreses federades per a la compra d’equips de mesura mitjançant renting o leasing.

Condicions individualitzades i atenció personalitzada. Descompte trucades nacionals a partir de 13,5 % Descompte trucades internacionals 35% Descompte SMS nacional 60% Mòduls nombres propis i nombres Movistar: Gratuït.

Jordi Vilaró Corredor d’Assegurances Assegurança de responsabilitat civil que respon a tots els paràmetres i obligacions definides per la llei en matèria de Registres professions. Tarifa especial per a empreses associades a Feceminte.

Solred

seprela xxi

SolRed-Vía-T

Prevenció de riscos laborals. Assessorament i descomptes especials per a empreses associades a Feceminte.

Descompte de 0,039 Euros per litre de gasoli. Descompte de 0,018 Euros per litre de gasolina.

Preu exclusiu PIMEC 38 Euros (IVA inclòs.) Validesa de 5 anys sense quotes de manteniment .

El portal web de referència del sector a Catalunya

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

Ampli contingut Intranet millorada per al federat i el Soci-Col·laborador Informació corporativa Revista ‘Telecomunicacions’ online Sala de premsa Notícies del sector ¡Y molt més!

Entri i descobreixi grans possibilitats al seu abast


Agra茂m el suport dels nostres Socis Col路laboradors


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.