revista Telecomunicaciones n124CAT

Page 1

00

1

01

100100111100011100011 000011110101010 01100 0001 100100111100011100011

0

00

10

11

01

00

11

11

00

01

10

01

00

0 10 01 0 01

00 11

01

1 11

01

01 01

11

00 01

11

11

01

00

01

0

00

00

01

11

11

10

00

11

0 00

10

00

01

11

01

00

10

00

01

Els Socis Col·laboradors de Feceminte valoren la situació del mercat 01

1

124

01100 0001 100100111100011100011 00001111 01010111001110001110 01 11 10 0 0 0 0 1 00 1 Exemplar gratuït 1 01 0 0 0 10 11 01 1 1 00 0 0 11 1 0 11 0 1 00 1 01 0 11 00 00 0 0 01 1 1 1 1 0 0 1 0

Feceminte present a les jornades informatives sobre la TDT por satèl·lit La VI Edició del Fòrum @asLAN Expo Barcelona 2009 contarà amb la col·laboració de Feceminte Artícle de Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Feceminte assisteix a la Junta General Ordinària de Mútua Intercomarcal Federació Catalana d’Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions


SUMARI

EDITORIAL 4 Editorial OPINIÓ INSTAL·LADORS 6 Visió de l’instal·lador sobre la recepció de TDT per satèl·lit NOUS FEDERATS 8 Empitel i Anthena (remodelació) AULES TÈCNIQUES I FORMACIÓ 10 Nou temari per a les Aules Tècniques 11 Feceminte ultima els nous cursos de formació AGENDA 10 Agenda FECEMINTE 12 Feceminte, present en les jornades informatives sobre la TDT per satèl·lit 14 Feceminte col·laborarà en la VI Edició del Fòrum @asLAN Expo Barcelona 2009 15 Feceminte assisteix a la Junta General Ordinària de Mútua Intercomarcal SOCIS COL·LABORADORS 16 Visió del mercat (part 1) 17 Cirprotec 18 EGi 20 Engel 22 Jung 23 Mútua Intercomarcal 24 Optimus 25 Siemens - Gigaset Communications Iberia 26 Televés

L’ARTICLE 28 “La TDT, en un compte enrere imparable”, per Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

LLAR DIGITAL 40 BTicino mostra la domòtica per la llar 40 ASIMELEC i l’Ajuntament de Madrid presenten el Projecte del Demostrador de la Llar Digital

NOTÍCIES 30 Continua el Tour HDTV de Televés per Europa 30 L’antena FLASHD d’Ikusi, finalista en els premis Delta de disseny 31 HISPASAT firma amb OHB y THALES ALENIA SPACE els contractes per al desenvolupament de la missió Small GEO 32 Estudi de SES ASTRA sobre la televisió d’alta definició a Espanya i Europa 32 Asimelec celebra un seminari sobre la convergència a les TIC 33 La Generalitat impulsa un nou model de prestació de serveis centrals TIC per pymes 33 El Coettc, a punt per a la 8ª Diada de les Telecomunicacions a Catalunya

CCTV 41 Els ‘podcasts’ de formació tècnica de PELCO s’estrenen amb gran èxit 41 Axis i Kowa presenten el nou controlador d’iris per a càmares de vigilància

NOVETATS 34 TVHUNTER, el medidor de camp més petit del món 34 Catàleg de productes per a la TDT, de Fagor 34 Sistema de megafonia i alarma per a veu de gran capacitat, d’Optimus 36 Jung presenta un nou número de la seva revista design&solutions 36 Ikusi continua ampliant la seva gama d’equips per a la TDT 36 UNAOHM continua el desenvolupament de l’equipament per instal·lacions fotovoltaiques 37 TELEVÉS posa en mans dels instal·ladors una completa guia per a l’adaptació a “l’apagada analògica” 38 One For All llança una nova gama d’antenes exteriors 38 TV-95 Premier preparada per a la TDT

INSTALA B 42 Comença la cinquena edició del cicle formatiu B de Feceminte 43 Connectors sense polit, de 3M 43 R&M aposta per la fibra òptica 44 Nou terminal mòbil de mesures R&S ROMES2GO, de Rohde & Schwarz 44 HP ProCurve amplia la família 3500 Switch Series 46 Cables folgats amb tub d’alumini d’OPTRAL 46 Equip de proves per a cable de coure de 30 MHz de C3, Cables i Components per Comunicacions 47 Guifi.net, la xarxa WIFI oberta, lliure i neutral més gran del món 48 Cisco amplia el seu catàleg de solucions per a Pymes 48 Nous switches Layer 3, d’Allied Telesis EMPRESES ASSOCIADES A FECEMINTE 50 Empreses associades SERVEIS 54 Empreses que ofereixen importants descomptes a les associades de Feceminte


EDITORIAL

El Soci Col·laborador essencial a Feceminte

F

eceminte va ser pionera a nivell estatal en la creació de la figura del soci col·laborador. Va ser clara llavors la necessitat de conjuminar esforços i crear sinèrgies amb un agent essencial en aquest i qualsevol sector: el fabricant. I ho va fer, a més, amb la clara motivació de crear els vincles i activitats tals que contribuïssin a compartir una visió de l’estat i evolució del mercat en el qual conviuen: el de les telecomunicacions.

Aquesta relació es fa més necessària, si cap, en moments de canvi. I aquest és el moment que estem vivint en el mercat de les telecomunicacions. És, per tant, un moment en què han de renovar-se els vincles, als quals feia referència, amb la finalitat d’afrontar el canvi i compartir tota aquella informació que se’n derivi. L’activitat innovadora dels fabricants és un element tractor d’aquest canvi i, per tant, en ells hi ha una de les claus per a desxifrar el sector que se’ns aproxima. Per la nostra banda, com a instal·ladors, els traslladarem la realitat del mercat, d’allí on aquesta innovació es posa en funcionament i retornarem aquesta experiència a qui ens acompanya en aquest interessant camí. El resultat: crear la corretja de transmissió que permeti dur la innovació al mercat i el mercat a la innovació a través dels programes formatius i informatius; un fet fonamental en els nostres dies. A través d’aquestes pàgines, Feceminte renova, nombre a nombre, el compromís amb els seus socis col·laboradors. No obstant això, en aquesta edició hem pretès reflectir la importància del seu paper en

la nostra federació i, donant eco a la seva opinió sobre el moment actual, presentar la seva visió del mercat de les telecomunicacions. És important que aquesta visió abraci als nostres federats i als nostres socis a través de les pàgines d’un mitjà de referència en el sector com és la nostra publicació. Seran, d’altra banda, múltiples les iniciatives que tindran lloc en els pròxims mesos per a compartir visions i crear dinàmiques de treball conjunt. Una d’elles ja va ser presentada en aquestes pàgines: els esmorçars de treball han estat un èxit i tindran continuïtat en el futur pròxim. Crearem i compartirem els fòrums de debat tractant, una vegada més, de posar en comú la nostra visió del mercat i transmetre la nostra experiència així com captar les necessitats, inquietuds i prendre bona nota de l’opinió de qui té una visió privilegiada del nostre sector: els nostres socis col·laboradors.

Xavier Núñez President Feceminte

Editor: Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions / Directora: Mariel Sangrà / Redacció i publicitat: telecomunicaciones@ feceminte.es / Administració: Viladomat 174, · 3a planta 08015 Barcelona · Tel.: 934 545 962 · Fax: 934 510 160 · feceminte@feceminte.es · www. feceminte.cat / Disseny i maquetació: Cros i Massó · Tel. 933 290 607 · info@crosimasso.net / Impressió: Grafisol S.L. Aquesta revista Telecomunicacions correspon al núm. 124 (4/09) i abasta els mesos de juliol i agost de l’any 2009. Telecomunicacions no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors en els treballs publicats, ni s’identifica necessàriament amb llur opinió. D.L.: B. 41.330/86


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

Opinió de les

empreses instal·ladores

Recentment, l’Administració ha obert la possibilitat de rebre la TDT per satèl·lit en aquelles àrees on no existeixi cobertura de TDT o aquesta sigui deficient. A través d’Abertis Telecom es procedirà a l’activació dels receptors d’usuari necessaris i, en tot aquest procés, l’instal·lador professional representa un element imprescindible en la interlocució amb l’usuari. Feceminte transmetrà a les empreses federades tota la informació necessària per a aquest procés i anuncia que es realitzaran jornades informatives i formatives destinades a difondre aquesta informació en detall. Informació que es publicarà en el nou portal web de la Federació, www.feceminte.cat. Així doncs, com a pilar bàsic d’aquest nou procés, Quina opinió li mereix aquesta iniciativa ministerial? Considera que el procés serà àgil i adequat? Quin altres elements creu necessaris per què aquest servei sigui eficaç per a l’usuari?

Comsis Comunicacions Girona Creiem que fins al moment hi ha hagut poca informació referent a això sobre la TDT per satèl·lit per part de l’Administració. La iniciativa ens sembla l’única opció possible per a solucionar els problemes de cobertura de TDT existents, encara que ens sembla que arriba tard i de forma precipitada. El procés està bén plantejat perquè hi hagi una correcta regulació de les sol·licituds i no hagi intrusisme professional. Però, per altra banda, creiem que no són adequats els passos a seguir ja que ralenteixen el procés. Exposem un exemple amb el qual ens hem trobat: vam fer una sol·licitud per a l’activació d’un receptor en una zona de muntanya amb problemes de cobertura, on l’encesa digital ja estava acabada. Necessitem disposar d’un receptor

per a poder iniciar la sol·licitud, quan creiem que allò lògic seria fer la sol·licitud i, una vegada acceptada, validar el receptor. Una vegada tramitada la sol·licitud, l’Administració ens demana més dades, informe tècnic, coordenades, etc, informació que no sabem on remetre ja que des de la pàgina de Abertis no hi ha opció d’inserir arxius, modificar o anul·lar la sol·licitud. En el nostre cas, l’Ajuntament local ens ha comunicat que en breu disposarà d’un repetidor que solucionarà els problemes de cobertura en la zona. En la nostra opinió ens sembla que hi ha poca coordinació entri Abertis i l’estament oficial que valida les instal·lacions, és a dir, la Generalitat de Catalunya. t


OPINIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

RC Consultoria i Instal·lacions, S.C.P. Mataró La iniciativa de la TDT via satèl·lit neix inicialment per a solucionar problemes de cobertura en zones “complicades”. A priori, la idea està molt bé, però si s’estudia amb més deteniment presenta una sèrie d’inconvenients importants. Primer de tot, l’agilitat. No entrarem en quin tipus d’instal·lacions són o no són vàlides per a la TDT via satèl·lit (aquí cadascun ja tindrà la seva baralla amb l’Administració) però, d’entrada, cal comunicar el procediment a la Generalitat perquè doni el vistiplau a la instal· lació (si és que el dóna). Després, tenim tot el procediment d’alta dels equips més l’informe a realitzar de la hipotètica instal·lació. En resum, una sèrie de tràmits que poden ser del tot menys àgils, sobretot si tenim en compte que la gent que es queda sense televisió, no té la paciència com a principal virtut. Segon problema: la instal·lació. Com

ja és sabut, tots els canals de TDT no es troben en la mateixa polaritat. Per als qui ens dediquem a això, poca més informació cal afegir per a saber els problemes que poden sorgir en comunitats on no hagi implementada una ICT i sobretot comunitats velles on les preses estiguin en cascada. Tercer problema: el cost. Aquest problema no és res més que la lògica conseqüència dels dos primers problemes: temps=diners, dificultat=diners. I, a tot això, cal sumar-li el cost dels receptors, res a veure, almenys a dia d’avui, amb receptors “estàndard” per a TDT del mercat. Resumint, l’ús del satèl·lit per a la TDT pot ser una molt bona solució, és més, és l’única solució en aquells llocs on la cobertura via repetidors no és possible. Però una cosa queda clara: la instal·lació promet ser costosa i de no fàcil implementació. t


FEDERATS

Nous federats

Empitel S.L

Empitel SL c/Ciència, 8 - Polígon Industrial les Massotes 08850 Gavà (Barcelona) Telèfon: 93 638 85 92 Fax: 93 638 97 94 Mòbil: 670 29 73 75 Web: www.empitel.com E-mail: empitel@empitel.com

Creada l’any 2001, Empitel està formada per professionals amb una dilatada experiència que ofereixen serveis de telecomunicacions i informàtica a empreses capdavanteres en el sector. Disposa d’una nau industrial de 700 m2 i 200 m2 d’oficines. La seu central és a Gavà (Barcelona) i té delegacions a Zaragoza i València. Ofereix un ampli portafoli de serveis i solucions globals adaptades a les necessitats de les operadores de telefonia i internet, i treballa des de l’inici amb empreses capdavanteres del sector: ràdio (equips RF, dissenys especials, difusió), transmissió (ràdio enllaços, fibra òptica, creació de circuits...). També ofereix serveis a empreses: data centers (networking i solucions de cablejat, control d’accessos, detecció i extinció...), xarxes i comunicacions (disseny de xarxes, solucions de cablejat...), infrastructures (telefonia, il·luminació, videosuper-

visió...), telecomunicacions (solucions de cobertura, radioenllaços, telefonia). Empitel conta amb una flota de 23 vehicles i amb un equip de 45 treballadors. Ha participat en les fites més importants del sector de les telecomunicacions dels últims 25 anys com la digitalització de la xarxa de Telefònica, la xarxa de telecomunicacions per a les Olimpíades de Barcelona 1992, el desplegament de les xarxes de Airtel i Amena (actuals Vodafone i Orange), el FÒRUM 2004 de Barcelona, l’expansió d’Internet, la implantació TDT, etc. A més, a partir d’aquest estiu, els passatgers del vaixell Zurbarán que realitzin la travessia Barcelona-Mallorca a través d’ACCIONA TRANSMEDITERRÁNEA, podran gaudir de la cobertura i qualitat de Vodafone en tot el trajecte, gràcies a la instal·lació realitzada per Empitel. t

Noves instal·lacions

Anthena S.L L’empresa la van fundar en 1963 Rafael, Núria i Jordi. Més tard, cap a 1996, va ser el nebot de Rafael, Esteve, qui va seguir amb l’empresa, que va pertànyer a Axil. Actualment, i a causa del canvi generacional, és pel que Anthena ha remodelat el seu local: Manel, el fill d’Esteve, dirigeix el negoci des de l’any passat, quan el seu pare es va jubilar. Sempre s’han dedicat a oferir serveis de telecomunicacions: instal·lació d’antenes, parabòliques, porters i videoporters. t


AULES

Nou temari per a les Aules Tècniques

Feceminte ultima els nous continguts d’Aules Tècniques per a aquest curs 2009-2010, que comencen amb el seminari de Promax “Mesures en Gap Fillers”

10

Feceminte agraeix la col·laboració dels centres de formació en els quals s’organitzen les sessions d’Aules Tècniques

Tarragona

Barcelona

PIMEC

ESCOLA DEL TRE-

Rambla Nova 41,

BALL Aula Taller

4ª planta

d’Electrònica

Girona

Compte d’Urgell 187

IES MONTILIVI - Aula d’Electrònica Avda Montilivi 125

Aquesta Aula Tècnica, eminentment pràctica, es realitzarà el pròxim dia 30 de setembre en les instal· lacions de Promax, i tindrà una durada aproximada de 3-4 hores. El temari que es tractarà és el següent: 1. Introducció. 2. Estructura d’un GAP FILLER. 3. Mesures de precisió en freqüència. 4. Mesures de Potència. 4.1. Mesures amb Bolòmetre. 4.2. Mesures amb Analitzador d’Espectre. 4.3. Mesures amb Medidor de Camp. 4.4. ROSEGA. 5. Mesures de Linealitat (Muscleres). 6. Mesures de planicitat de sortida del CH. 7. Verificació de la planitud de sortida. 8. Mesura de senyal d’entrada del GAP FILLER. 8.1. Gràfica d’espectre d’entrada per CH. 8.2. Paràmetres del senyal d’entrada per CH.

8.3. Desacoblament entre antenes de Recepció Transmissió. 9. Mesures de verificació BER i MER. 10. Mesures de verificació en Camp. Per a aquests pròxims mesos estan previstes Aules Tècniques de la mà de Legrand, Fte Maximal, Unex, Fagor i el nou Soci Col·laborador de Feceminte, Cirprotec. Les Aules Tècniques de Feceminte sorgeixen com una alternativa més de formació però amb una filosofia i uns objectius clarament diferenciats: són la resposta a les preguntes quotidianes dels operaris de telecomunicacions, sorgides en el dia a dia. I els encarregats de fer-los són els Socis Col·laboradors de Feceminte, que donen resposta als dubtes tècnics i poden proporcionar les eines necessàries als professionals instal·ladors per a la instal·lació dels seus productes. Per a més informació, posi’s en contacte amb Feceminte o consulti la web www.feceminte.cat. t

AGENDA SETEMBRE 2009

Expo Comm Argentina 2009

SIMO Network www.simonetwork.es

Del 22 al 24 (Madrid)

Fira Internacional de Serveis i Solucions TIC per a Empreses. L’antic SIMO és ara de caràcter exclusivament professional i es presenta com el fòrum on el professional de l’empresa pot conèixer de primera mà l’oferta tecnològica així com els avantatges i possibilitats que ofereix per a la competitivitat del seu negoci. La zona d’exposició comprendrà els següents continguts: Infraestructures i Sistemes; Eines i Solucions per a l’empresa; Telecomunicacions i Internet, i altres entitats sectorials. A més, l’Institut d’Empresa coordina un programa de conferències on experts i capdavanters d’opinió abordaran els grans reptes tecnològics i donaran a conèixer l’avantguarda de la tecnologia. Per altra banda, la fira contarà amb una sèrie d’activitats, organitzades en col·laboració amb Advanced Network Consulting (ANC), dirigides als professionals del canal de distribució, un col·lectiu fonamental en la cadena de valor del sector TIC.

www.expocomm.com.ar Del 22 al 25 (Buenos Aires) Fira de Telecomunicacions i Tecnologia. Trobarà solucions en seguretat, comunicació satel·lital, internet, sistemes, web hosting, eines, emmagatzematge de dades, xarxes i molt més. És l’àmbit de negocis triat per companyies nacionals i internacionals capdavanters de la indústria per a presentar totes les novetats tecnològiques i solucions per a l’empresa en matèria de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació.


FORMACIÓ

Feceminte ultima els nous cursos de formació

Seguint amb el seu pla anual de formació per a instal·ladors de telecomunicacions, la federació està preparant el temari per als pròxims mesos

11 D’una banda, estan previstos cursos de Gap Fillers a Girona amb el temari següent: difusió de la TDT (xarxes multifreqüència, xarxes de freqüència única, reemissores i repetidors) i extensió de la cobertura: desplegament i instal·lació de Gap Fillers (paràmetres tècnics, marc regulatori, etc). Per un altre, s’estan organitzant altres tres cursos de formació de gestió per a pymes: 1. Com negociar amb la banca i reduir costos financers 2. Estats financers: com entendre, interpretar i utilitzar els estats financers 3. Gestió del temps i delegació. 4. Finalment, també s’està desenvolupant el curs de Llar Digital per a instal·ladors organitzat per La Salle; s’hi explicarà la situació actual de les TIC en el sector de l’edificació, els pilars fonamentals de

la llar digital (comunicacions, seguretat, automatització i control, etc.) i es durà a terme una part pràctica. Durant l’últim any, Feceminte ha ofert un extens calendari de formació als seus associats: s’han realitzat cursos de Gap Fillers, de fibra òptica (PROMAX i CORNING), i de “Routing CCNP” de CISCO. Altre tipus de cursos que ha tingut gran èxit en les seves convocatòries és el de “Seguretat de treballs en altura”, a més del de “Instal·lació i configuració de capçaleres de televisió”. Finalment, a més d’impartir cursos d’un caire més tècnic i enfocat a aspectes del sector, també s’han realitzat cursos de Prevenció de Riscos Laborals. Sol·liciti més informació sobre tots els cursos a Feceminte o consulti la intranet del federat en www. feceminte.cat. t

AGENDA OCTUBRE 2009

IP Convergence Photonex 2009

Barcelona Meeting Point 2009

www.ipconvergence.fr Del 6 al 8 (París)

www.photonex.org 14 y 15 (Regne Unit)

www.bmpsa.com Del 27 octubre al 1 de novembre (Barcelona)

Fira centrada en la tecnologia de les comunicacions. És un aparador de: comunicacions mòbils, VoIP/ToIP, infraestructura IP, identificació i seguretat. També té lloc el M2M Fòrum, que aborda els temes de teleserveis, teleassistències, telegestió, domòtica, monitoreig i molt més.

Fira de Tecnologia i Aplicacions de la Llum. Es poden trobar fotoelectrònics, fotònica, Optronics i tecnologies òptiques. La fira exposa tecnologies d’il·luminació, sistemes de maneig de llums, components de fibra òptica, equips i instruments, làsers, fonts de llum / llums / leds i altres.

És l’únic Saló Immobiliari professional i internacional d’Espanya. Ofereix la possibilitat de contactar amb les personalitats més rellevants del sector, conèixer les millors oportunitats d’inversió, aconseguir finançament per a un projecte, etc. El visitant podrà conèixer els últims projectes i serveis d’un ampli ventall d’empreses relacionades amb l’immobiliari, des de promotors immobiliaris, institucions públiques, empreses de project management, arquitectes, enginyers, empreses constructores, associacions professionals, etc. BMP consta de tres parts: el Saló Professional, el Saló Gran Públic i el Symposium Internacional. El Symposium de BMP és un dels més prestigiosos d’Europa amb més de 40 sessions en les quals es tracten els temes més actuals del mercat immobiliari i més de 130 ponents nacionals i internacionals de prestigi destacat.


FECEMINTE

Feceminte, present en les jornades informatives sobre la TDT per satèl·lit

12

Es van realitzar a Mataró i a Ripoll organitzades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i anaven dirigides als instal·ladors de la zona afectada per la primera fase de l’apagada analògica

El procés de transició a la televisió digital terrestre que s’està duent a terme a Catalunya inclou diferents fases d’execució, així com l’aplicació de diferents alternatives que han de garantir els criteris d’eficiència i eficàcia necessaris per a la seva implantació en tot el territori. Per això, la Generalitat treballa en la possibilitat d’habilitar la recepció de la TDT via satèl·lit en aquells casos on no sigui viable la recepció convencional. Amb la finalitat d’informar als instal·ladors sobre aquesta nova opció, Feceminte, conjuntament amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i Abertis Telecom, van participar en dues jornades en dues de les zones afectades per la primera apagada analògica: Mataró i Ripoll. Per començar, Feceminte va donar la benvinguda a les empreses instal·ladores de telecomunicacions i va realitzar una petita introducció sobre els assumptes a tractar en la trobada, per a donar pas a la primera part de la jornada: la presentació per part de la Generalitat del desplegament i cobertura prevista de la TDT en el territori i criteris per a l’acceptació de la solució de TDT SAT en aquelles zones sense cobertura, a càrrec d’Antoni Soler, responsable del pla “Catalunya Connecta”. La segona part es va centrar en la presentació de la solució TDT SAT per part d’Abertis Telecom i del procediment d’alta, a càrrec de Xavier Cortés, representant de la companyia.

Presentació de la Generalitat

Antoni Soler, responsable del pla “Catalunya Connecta”, va fer un primer repàs a les actuacions que està duent a terme l’Administració catalana perquè les zones rurals rebin correctament tots els serveis de telecomunicacions com són la banda ampla, la telefonia fixa i mòbil, i via ràdio. Quant a l’encesa sincrònica, va comentar que la Generalitat ha activat centres emissors abans del temps previst i que s’estan realitzant totes les accions necessàries perquè tota la població tingui accés a la nova televisió digital. Per a plantar cara a les possibles zones fosques del territori, Soler va esmentar la solució amb la qual va començar a treballar la Generalitat de la TDT per satèl·lit. Va explicar que es demanarien receptors via satèl·lit en algunes de les quatre casuístiques amb la qual els instal·ladors es poden trobar:

• Zones on la TDT ja està encesa. Es pot mirar si es pot activar la situació satel·lital.

• Zones on la TDT està prevista. Però la televisió analògica no s’apagarà fins que no es pugui veure la digital. • Zones on la TDT està prevista però no hi ha cobertura suficient. Mirar si el satèl·lit funciona correctament per a aquesta zona o esperar a l’encesa del nucli. • Zones sense cobertura.


FECEMINTE

Presentació d’Abertis Telecom

Para evitar que una vegada finalitzades les emissions analògiques hi hagi zones on no es pugui rebre la TDT, es proposa complementar-lo amb la TDT per satèl·lit, sobre la base del Reial Decret 1/2009, de 23 de febrer, de mesures urgents en matèria de telecomunicacions. Això va començar per comentar Xavier Cortés, representant de la companyia, que va fer un petit repàs a les fases de l’apagada analògica (juny i desembre de 2009 i 3 d’abril de 2010) i de les cobertures, una vegada apagades les emissions analògiques (TV públiques: 98% + extensions, i TV privades: 96% + extensions). Per a dur a terme aquest projecte, Abertis Telecom va proposar la distribució de receptors a través dels instal·ladors professionals registrats, la validació per part de l’Administració i l’activació de receptors mitjançant una plataforma web. Un petit resum del procediment seria el següent: • L’usuari no té TDT Terrestre i acudeix a un instal· lador registrat. L’instal·lador observa la impossibilitat de captar la TDT amb antena terrestre. Fa un informe tècnic i ho tramita amb l’Administració. • Una cop validat l’informe tècnic per l’Administració, l’instal·lador adquireix el nombre de receptors que van a ser necessaris en aquesta instal·lació i els activa en la Web d’Abertis Telecom • Es realitza la instal·lació a casa de l’usuari del receptor, que ja està activat i provat. Xavier Cortés va explicar i va fer una demostració del procediment a seguir perquè l’instal·lador pogués dur a terme una instal·lació via satèl·lit. De moment, segons va comentar Abertis Telecom, fabricants actuals autoritzats a distribuir aquest tipus d’equips són Televés i Ikusi.

Finalment, es va fer un repàs a les preguntes més freqüents que poden sorgir en aquest procés, a més del torn de preguntes que va sorgir entre els instal·ladors presents en les jornades. En destaquem algunes:

Es necessita una formació prèvia per a poder instal·lar i activar els equips de TDT SAT? Sí, consisteix en el coneixement de tot el procés d’alta, validació i activació dels equips, així com la subscripció d’un procediment de “bones pràctiques”.

Qui validarà la sol·licitud d’instal·lació d’un equip TDT-SAT? En el cas de Catalunya, personal de l’Administració del departament del “Pla Catalunya Connecta”.

Emetran els canals de TV local per satèl·lit? Inicialment NO, per l’elevat cost que suposa; encara que la decisió depèn exclusivament d’ells i de qualsevol possible negociació que pogués establirse amb Hispasat.

Hi ha possibilitat que existeixin subvencions per a la instal·lació dels equips TDT SAT? Inicialment, des de l’Administració catalana no s’ha pres cap decisió en aquest sentit, malgrat sigui poc probable.

Emetrà el múltiplex de TV3 per satèl·lit? Està en procés d’estudi.

Es realitzaran més jornades informatives en altres comarques que s’aniran anunciant amb antelació. Per a més informació sobre aquest nou sistema de recepció per satèl·lit, pot consultar la intranet de la web de feceminte www.feceminte.cat, exclusiva per a empreses associades. t

13


FECEMINTE

Feceminte col·laborarà en la VI Edició del Fòrum @asLAN Expo Barcelona 2009

Un any més, la federació col·laborarà i participarà en aquesta nova edició que tindrà lloc els dies 3 i 4 de novembre en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona

14

Es tracta d’un esdeveniment caracteritzat per l’adaptació, que aposta per generar sinèrgies i mantenir-se com a referent i marc de trobada professional TIC a Catalunya. Per a això conta de nou amb la col·laboració especial de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el suport d’empreses de la zona que aposten per la iniciativa. Feceminte torna a ser entitat col·laboradora de l’esdeveniment, en el qual moderarà un planell d’experts i participarà en les iniciatives d’aquesta VI edició. L’objectiu d’aquesta VI edició és afermar aquesta trobada com a l’escenari idoni per a acostar la tecnologia, i en particular la Innovació IP, a una zona amb un potencial tecnològic i entramat empresarial que el doten d’una realitat i necessitats específiques a les quals el Fòrum pretén oferir una “visió estratègica” de les TIC. En 2009 i durant els dos dies de l’esdeveniment, es mantindran les activitats de l’any passat. Des d’un ampli Programa de Conferències centrades en Xarxes, Seguretat i Productivitat impartides pels principals proveïdors del Sector, passant per l’Exposició on poder crear contactes professionals, fins a la consolidació de l’Àrea Presentació Casos d’Èxit. Per a completar aquesta oferta, i en línia

amb l’objectiu d’adaptació, s’engegaran Demos de Producte en una zona habilitada per a això. Així, les ponències estructurades en temàtiques tecnològiques d’actualitat tindran la seva aplicació real en aquest espai. L’Associació confia poder transmetre amb aquest esdeveniment el missatge que la Innovació IP és una eina per a augmentar la productivitat i que apostar per les TIC incideix clarament en el retorn d’inversió per a grans corporacions i PYMES. Segons paraules del Vicepresident de @asLAN, Jose Luis Guisat: “esperem seguir consolidant el Fòrum, com ja va ser l’any passat batent rècords de participació, gràcies al suport de les institucions, especialment la Secretaria de Telecomunicacions i la col·laboració amb altres entitats. És molt important també en aquesta edició el dinamisme i interacció que estem impregnant amb la zona Demo on podem verificar els èxits tecnològics, l’exposició i Ponències estructurades.” L’Organització ja ha avançat les temàtiques que centraran aquesta VI Edició: Xarxes en el CPD Xarxes en entorns de campus - Xarxes i Eficiència Energètica - Serveis IP i Virtualització - Seguretat en Mobilitat - Seguretat en Virtualització - Seguretat en Xarxes - Productivitat en llocs de treball. t

Gràcies al conveni signat entre @asLAN i Feceminte, les empreses associades de la federació poden gaudir de descomptes en les inscripcions per a accedir a tots els panells d’experts i a documentació impresa del Fòrum, entre d’altres avantatges. Poden fer la inscripció a través d’Internet (www.aslan.es) o en el moment d’entrar a l’esdeveniment, presentant la invitació que podran adquirir a través de FECEMINTE.


FECEMINTE

Feceminte assisteix a la Junta General Ordinària de Mútua Intercomarcal

L’entitat incrementa els seus ingressos un 6,4% i supera els 169 milions d’euros en 2008, amb el que augmenta el seu benefici en 13,38 milions. A més, va presentar “Històries Mútues”, un singular recorregut al llarg dels seus 75 anys Mútua Intercomarcal continua assolint xifres històriques d’ingressos. Així, malgrat el context econòmic negatiu, l’entitat va ingressar 169,08 milions d’euros el passat exercici, un 6,4% més que en 2007. Al tancament de 2008, els beneficis obtinguts han estat de 13,38 milions d’euros, 7,49 milions provinents de la gestió de Contingències Professionals i 5,89 milions de Contingències Comunes. Els resultats es van presentar durant la Junta General Ordinària de Mutualistes, on va assistir Feceminte i en la qual, a més, es va presentar el llibre del 75è aniversari de l’entitat. Alexandre Blasi, president de l’entitat, va presidir la Junta, celebrada en la seu corporativa de l’entitat, acompanyat per Miquel Blanch, director general, Jordi Serres, vicepresident primer, i Jaume Sangrà, secretari. A part de les xifres d’ingressos i beneficis, Miquel Blanch va destacar també que Mútua Intercomarcal ha augmentat en 1.015 empreses associades, amb les quals arriba a les 54.309. Pel que es refereix als treballadors protegits, l’exercici va finalitzar amb un total de 238.741 en règim general. L’entitat conta actualment amb sucursals i delegacions repartides per tot Espanya i una plantilla de 315 persones (un 2,3% més que en 2007). Destaca, en aquest sentit, el treball realitzat per l’equiparació laboral realitzada per Mútua, amb un 57,5% de dones i un 42,5% d’homes. A més, la forma-

15

ció segueix essent un element clau en la millora contínua de l’entitat i de les persones que la formen. Així, durant 2008, es van realitzar un total de 20.936 hores de formació, que equivalen a 66 hores per empleat. En previsió de futur, el director general de Mútua Intercomarcal va explicar que els objectius per a 2010 passen per frenar la caiguda de la recaptació de quotes que està provocant la crisi i aconseguir així superar els 190 milions d’euros, mantenir el nombre de treballadors protegits en règim general i superar el llindar dels 46.000 treballadors autònoms. Un punt destacat de l’acte va ser el dedicat a la presentació del llibre del 75è aniversari de Mútua Intercomarcal. Sota el títol “Històries Mútues”, l’entitat presenta la seva història d’una manera singular. “No és un llibre d’aquells que vagi a parar a les prestatgeries per a no tornar a ser consultats mai més”, va explicar Miquel Blanch, qui va afegir que “com sempre, Mútua Intercomarcal ha volgut anar més enllà i presenta un llibre que, a més d’una publicació, és un món de vivències compartides per tots durant aquests tres quarts de segle”. Segons ha remarcat el director general de Mútua, “la història ens farà viatjar a experiències i records personals amb la vista, el tacte i l’olfacte”. Cap destacar el nomenament de Lara Alonso, directora de Feceminte, per part de la Mútua Intercomarcal com a interventora d’actes per a aquest any. t


SOCIS COL·LABORADORS

Visió del mercat Part 1

16

Comença un nou curs i, amb ell, el balanç de tot l’esdevingut aquest any i dels objectius que es marquen les empreses per al curs que ve. Els Socis Col·laboradors de Feceminte ofereixen el seu punt de vista sobre la situació actual del mercat i de com li planten cara: la televisió digital terrestre, les Infrastructures Comunes de Telecomunicació, nous productes per a abastar aquests i més segments, són punts forts que els fabricants poden aprofitar per a reafirmar la seva posició en el mercat. Aquests articles es publiquen per ordre, segons el nom dels Socis Col·laboradors que col·laboren en cada nombre. La seva opinió s’anirà publicant al llarg dels nombres següents de la nostra revista.

CAVEL

UNAOHM

Penso que, en el nostre sector, un fabricant capdavanter de coaxials com Cavel, no tenint moltes novetats a nivell de producte en aquesta època tan difícil, el que fem és mantenir, abans de res, una serietat absoluta en termes de preus i serveis de cara al client. Per mitjà dels nostres delegats els duem tot el suport possible perquè totes les informacions tècniques i comercials segueixin sent sempre ràpides i clares. Perquè mirant el futur, els nostres clients podran contar amb nosaltres, segurs que la nostra missió serà la de sempre: fer tot el que podem per aquell que ens tria. No obstant això, la política comercial de Cavel segueix mantenint la mateixa línia: vendre als distribuïdors i no buscar mitjans per a arribar directament a l’instal·lador, de manera que les relacions amb els nostres clients siguin sempre clares i transparents.

Unaohm és conscient de la situació actual que està travessant el nostre mercat. Per això, oferim una àmplia gamma de productes que s’adapten a les necessitats dels nostres instal·ladors a un preu molt competitiu, donant-los un suport tècnic i assessorament personalitzat des del nostre centre de reparacions a Madrid. La nova seu de Unaohm a Espanya (Madrid) ha estat creada amb l’objectiu de poder oferir un tracte més proper als nostres clients, reforçat per un equip de professionals del sector. Igualment, Unaohm coneix la necessitat dels instal· ladors d’emprendre nous reptes professionals en aquests temps quan el treball disminueix, i per això s’ha llançat al sector fotovoltaic amb un medidor/ certificador d’instal·lacions fotovoltaiques. Aquesta instrumentació és totalment nova en aquest sector i ofereix a l’instal·lador un equip de mesura amb totes les garanties de qualitat que Unaohm ofereix en el sector de la instrumentació.

Fabrizio Fossati, director de Ventas España.

Mario Ripoll, director.

En la foto: Ana María Plaza, directora; Mario Ripoll, director; y Ernesto Benedetti, presidente


SOCIS COL·LABORADORS

CIRPROTEC Ja des de la seva creació en 1993, Cirprotec (CPT) ha orientat la seva activitat a oferir solucions de protecció contra el llamp i les sobretensions, en diferents camps d’activitat, entre els quals destaquen per la seva trajectòria les aplicacions de protecció per a instal·lacions de telecomunicacions.

CPT, dintre de la seva estratègia d’empresa espe· cialista, disposa d’una àmplia gamma de solucions per al sector de les telecomunicacions: protecció per a equips connectats a línies telefòniques, a lí· nies de mesurament i control, equips de processos de dades, radiofreqüència i a comunicacions en general. La innovació és el motor de Cirprotec: és referent tecnològic a nivell internacional en l’àmbit de les proteccions contra el llamp i les sobretensions. Per a això posseeix recursos humans qualificats, mit· jans tècnics i un dels més importants laboratoris d’assajos d’alta tensió i corrent d’Europa. Atent a la dinàmica i ràpida evolució tecnològica del sector de les telecomunicacions i de les seves aplicacions, Cirprotec està desenvolupant de forma permanent nous productes innovadors d’alta qualitat que do· nen solució a les noves necessitats de protecció en aquest sector. El repte de CPT és créixer en paral·lel al canvi tecnològic, avançar i oferir la millor solució, transparent, eficaç i compatible amb els nous es· tàndards tecnològics de les telecomunicacions. Cirprotec, com a complement al desenvolupament de nous equips, realitza formació en la projecció i instal·lació dels equips de proteccions, per a assolir una major sensibilització dels usuaris i professiona· lització de les instal·lacions. Amb aquesta finalitat, ha desenvolupat un ampli programa de seminaris de formació i jornades tècniques, que donen su· port a instal·ladors, enginyers i arquitectes, en el marc de col·laboració amb Feceminte. En el camp de les telecomunicacions hem vist i estem vivint una autèntica revolució tecnològica; en el camp de la imatge hem passat de tecnologies analògiques a la televisió digital (TDT) en un temps rècord; en comunicacions, les línies de dades analògiques han deixat pas a les línies ADSL,... Aquestes noves tec· nologies utilitzen una electrònica molt més avan· çada, dimensions més reduïdes i un menor cost, però al mateix temps, les fan molt més sensibles a pertorbacions externes com les sobretensions. Així mateix, la pròpia naturalesa de les instal· lacions de telecomunicacions (instal·lacions a la

17

intempèrie, instal·lacions remotes, llargs tiratges de cable,...), fa que estiguin altament exposades a l’efecte de les sobretensions per descàrrega direc· ta de llamp o per induccions en les mateixes. Cal remarcar que, en avaluar la necessitat de protecció en aquest tipus d’instal·lacions, hem de tenir en compte la pèrdua de continuïtat de servei per so· bre del cost dels equips, que en costos econòmics pot ser menyspreable. En el camp normatiu, textos com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) recullen aquesta problemàtica, en el seu apartat SU-8, defineixen l’obligatorietat de realitzar un estudi per a analitzar la necessitat d’instal·lar dispositius per a protegir contra impac· tes directes de llamps. En el cas d’instal·lar protec· ció externa, el mateix CTE obliga a protegir contra sobretensions les línies de xarxa elèctrica i de tele· comunicacions.

José Antonio Martín, gerent.


SOCIS COL·LABORADORS

EGi

18

El sector elèctric ha viscut en els últims temps una època de creixement en vendes mai vist. El “boom” immobiliari sustentat sobre la construcció i venda d’habitatges amb un preu de venda elevat i afavorit pels baixos tipus d’interès, va fer que les vendes de material elèctric creixessin exponencialment. Aquesta situació va portar també com a conseqüència l’aparició de multitud d’empreses de petita grandària per a donar resposta a les necessitats de la construcció.

Alfonso Force, director de Màrqueting y Promoció.

En aquests moments vivim l’ensulsiada d’aquest model de creixement. La caiguda de les vendes i de la construcció d’habitatges ha estat brusca i accentuada. Per tant, toca replegar veles. El sector en general s’està adequant a la nova situació i adaptant les seves estructures a la situació real. És

més que probable la desaparició de moltes de les empreses que van néixer amb el “boom” immobiliari, ja que la seva estructura financera no podrà suportar molts mesos d’inactivitat. Només les més fortes sobreviuran. El mercat farà la garbella i per tant aquelles que no han sabut realitzar un creixement sostingut i sustentat sobre garanties financeres van a tenir molts problemes. Vist el negatiu de la situació, aportem algun punt de vista positiu. De les crisis neixen oportunitats i les empreses que sobreviuen surten enfortides. No hem d’esperar que el sector immobiliari torni als mateixos índexs de creixement que fa uns anys. Per tant, les empreses han de buscar nous mercats, nous clients i adaptar la seva oferta de productes a aquesta nova situació. En el cas concret d’EGi, basarem la nostra estratègia en dos pilars fonamentals: ajustament pressupostari i diversificació de negoci. La nostra vista està posada sobre el sector terciari, al qual podem oferir diverses gammes de producte que compensin la segura baixada en vendes del producte d’habitatge. Megafonia per a grans instal· lacions i intercomunicació assistencial van a ser més importants si cap en els pròxims anys per a nosaltres. Paral·lelament l’aposta que EGi va fer en el seu moment per l’I+D ens ha de permetre ser molt més ràpids a l’hora d’oferir un producte a la mesura de les necessitats del mercat. Òbviament, també caldrà ajustar pressupostàriament l’empresa a la nova situació en vendes encara que, en aquest sentit, la situació d’EGi ens permet poder seguir apostant fort amb noves campanyes i diverses accions de màrqueting, sostinguts sobre la nostra xarxa comercial a nivell nacional i que conta amb un alt grau d’especialització i coneixements tècnics per a donar solució al nostre client.


SOCIS COL·LABORADORS

ENGEL Distribuïdor exclusiu de Gol Televisió per al canal professional

20

Des de fa uns mesos la situació del mercat és complexa a causa de la parada de l’obra nova i la crisi global que s’està vivint. De totes maneres, des del punt de vista d’ENGEL som molt optimistes perquè gràcies a la imminent apagada analògica, el nostre sector en concret s’està salvant de la crema, i les nostres xifres en aquest 2009 són d’un fort creixement, a causa de les vendes de receptors TDT i els seus productes associats per a l’adaptació de les instal·lacions tant individuals com col·lectives.

A més, les perspectives són molt positives perquè amb l’arribada de la Lliga de futbol, comença també la TDT de pagament, fet que generarà més moviment i negoci en el nostre sector. El primer canal de TDT de pagament serà Gol Televisió, amb una àmplia oferta de futbol, entre la qual destaca la Lliga BBVA espanyola (1ª i 2ª divisió), la Copa del Rei i la Champions League i els principals partits internacionals (la Premiere League anglesa, el Calci Daniel Isus, director Comercial ENGEL AXIL S.L. italià, Copa Libertadores, lligues Sud-americanes, partits de classificació per al Mundial).

Es podrà gaudir setmanalment de dos partits de Lliga (un d’ells sempre serà el F.C.Barcelona o el Reial Madrid), dos partits de Champions (l’únic canal de pagament on es podrà veure aquesta competició), a més de la Copa del Rei i les lligues internacionals. ENGEL reafirma la seva posició capdavantera de fabricant de receptors i material per a televisió signant un acord amb Gol Televisió per a distribuir en exclusiva receptors i CAMs amb la targeta oficial “GOLt” en el mercat d’instal·lador professional. La nova gamma GOL Sèries ofereix una àmplia solució de productes i inclou: • Un receptor top de gamma, el ENGEL PRO, amb un sintonitzador d’alta sensibilitat per a rebre els canals TDT fins i tot en zones de difícil cobertura, i funcions molt interessants per a l’usuari com el DAC (Detector Automàtic de Canals). • Un receptor compacte, l’ENGEL NANO, de reduïdes dimensions, pensat per a poder arribar al mercat a un preu competitiu que oferirà totes les funcions d’un zapper TDT estàndard, més el nou canal Gol Televisió. • I l’ENGEL CAM, un complement imprescindible per a adaptar el parc de Televisors amb TDT incorporat i amb ranura C.I. a la nova TDT de pagament. Senzillament, inserint-la en la ranura del televisor, podrem gaudir del nou canal Gol Televisió, sense necessitat de cables ni accessoris addicionals, i sempre aprofitant el comandament i el receptor TDT del propi televisor. ENGEL serà l’única marca amb targeta oficial Gol Televisió disponible en el mercat professional d’instal·ladors. A més, com a promoció d’arrencada, tots els productes de la Gol Sèries inclouran un mes gratis de subscripció al nou canal GOL Televisió. Amb ENGEL i GOL Televisió ja podem gaudir del millor futbol!!!!


SOCIS COL·LABORADORS

JUNG ELECTRO IBÉRICA Al nostre entendre el mercat actual es manté estable, tant en domòtica com en comunicacions. Malgrat la crisi, les vendes de tecnologia sistema KNX i electrònica segueixen una evolució moderadament positiva, tant en el segment residencial com en el terciari.

22

Arturo Nasarre, responsable de Màrqueting. Cal destacar la progressiva aparició de nous nínxols de mercat, com la rehabilitació i l’eficiència energètica en edificis i habitatges d’obra nova. En el segon cas, el conjunt d’exigències en matèria de sostenibilitat que recull el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) està donant un impuls important a sistemes com el KNX que procuren una major eficiència energètica, amb el consegüent estalvi d’energia. Sens dubte, aquests valors es van imposant a poc a poc. En uns anys, serà impensable un edifici que no incorpori tecnologia punta per a una gestió tècnica de les seves instal·lacions orientada a l’eficiència. Per altra banda, el baixó en la construcció d’obra nova ha afectat a tots els subministradors de material en qualsevol segment. Lògicament, aquesta situació ens ha afectat com a tots, però precisament aquesta necessitat d’estalvi ens ha obert una porta als nous segments abans esmentats. En aquest sentit, ens estem promocionant amb més força en despatxos d’arquitectura i enginyeries que aposten fort per la sostenibilitat en el marc del nou CTE. Quant a vendes, estem en línia amb l’any 2007, amb un descens de facturació aproximat del 20% pel que fa a 2008. No podem realitzar previsions per al que queda d’any, però esperem mantenirnos en aquests nivells de venda acceptables. De fet, resulta impossible predir quan serà que veurem l’inici de la recuperació econòmica i en quins termes ens ha d’afectar. El que si està clar és que actualment qualsevol empresa ha d’optimitzar el seu funcionament i, en molts casos, s’han de realitzar ajustaments en moltes àrees per a intentar mantenir una línia de negoci acceptable. Per la nostra banda estem sortejant la crisi, però és impossible realitzar-ne qualsevol tipus de predicció sobre la durada i l’abast. Esperem que la recuperació arribi com més aviat millor en bé de tots.


SOCIS COL·LABORADORS

MÚTUA INTERCOMARCAL Reinventar-nos Si a nivell general ja toca viure temps complicats per la crisi global que perjudica empreses i llocs de treball, en les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, aquesta època dolenta es veu incrementada pel canvi de model que, des de l’Administració, s’està aplicant en el sector. Tot indica que el futur està escrit i que serà un sector molt més reduït i més afí a la gestió pública que a la privada com fins ara.

Des de fa uns anys, la Seguretat Social ha anat incorporant normes que orienten a les mútues a la fusió i a les aliances entre elles, amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sector. Així ho justifica el Ministeri de Treball. Malgrat aquest argument, l’eficiència no té perquè respondre a la grandària d’una mútua, ni amb el seu volum d’ingressos; i la mostra la tenim en mútues mitjanes i petites que fins avui han presentat uns resultats excel·lents i les reserves cobertes al cent per cent i que, per tant, garanteixen la cobertura assistencial i econòmica sense cap tipus de problema, en tots els llocs on tenen implantació. No obstant això, el model que vol l’Estat contempla poques entitats, grans, i amb cobertura en tot el territori. Així doncs, ens agradi més o menys, com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social que som, hem de seguir les directrius que se’ns marquen i buscar solucions de futur que conservin, al màxim, l’esperit de servei i que garanteixin els llocs de treball. Aquesta és, avui, la principal missió de les mútues. Aquesta voluntat de concentrar el sector, que també sofreixen les caixes d’estalvis i les mútues de previsió social, ens situa en un escenari que ja no es basarà en la mentalitat de la caixa comuna que va inspirar la creació de les mútues i que tant arrelada estava a Catalunya. L’escenari futur té més a veure amb les oficines d’atenció i servei de les Administracions Públiques i, en aquest cas, integrades a una agència nacional de la Seguretat Social, com així ja s’ha manifestat des d’aquest ens en alguna ocasió. Tot i el poc marge d’actuació que ens queda, cal ser més creatius que mai, per a poder salvaguardar l’essència del bon servei a les empreses, als treballadors i a la societat, per a impregnar-lo allí on ens dugui el futur. El temps donarà i treurà raons. El temps farà evident si la gestió privada –deguda-

ment vigilada per l’Estat– o la gestió pública resulta més beneficiosa per a totes les parts implicades: Estat, empreses i treballadors. El que en cap cas és i serà admissible és que més enllà del model que s’empri, aquest no garanteixi les cobertures assistencials i econòmiques que tenen dret els associats i els usuaris.

23

Lluís Torra, director de Comunicació i Relacions Institucionals de Mútua Intercomarcal.


SOCIS COL·LABORADORS

OPTIMUS

24

Cert és que les expectatives i les visions a llarg termini en el mercat que ens movem i en les empreses que fan activar-lo, estan marcades pel resultat a curt termini i les inseguretats financeres. Cobrir despeses s’ha convertit en un objectiu en moltes empreses. Existeix la psicosi de la por i la inseguretat. El que està clar és que la crisi està aquí, entrellaçada amb les finances i el mercat.

Els diners i el factor preu han fet aparició de forma fulminant. En uns casos per falta de liquiditat, en uns altres allargant els terminis de pagament de forma inasumible per les empreses privades, en un clar aprofitament de la situació actual. La contractació d’obres a la baixa és habitual i els gestors de compra aprofiten la conjuntura per a esgarrapar encara més el seu marge de benefici, en detriment de l’empresa que subministra el producte o servei. La situació atípica del mercat ha fet que adquireixin més importància els valors humans, per sobre d’una tecnologia que se’ls dóna per suposada a les empreses. Parlem de transmissió de confiança, bon tracte, proximitat entre client i proveïdor, seguretat en l’empresa, com a proveïdor o client... Observem un mercat desentrenat, que ha viscut (i viu) situacions estranyes, ja sigui per l’ambició de riquesa en voler guanyar diners ràpidament amb

el mínim esforç, o bé per les enveges cap als que guanyen diners i treballen bé. També per assumir riscos excessius. El motiu, possiblement: la ceguesa provocada per la situació de “bonança inflada” viscuda durant anys. Actualment s’observen algunes empreses que compren sense disposar de diners o amb diners deixats. Per tant és habitual exigir-ne el pagament per avançat i per precaució es decideix no accedir a la venda de producte o servei. És habitual dir NO a múltiples obres davant la incertesa i inseguretat en el cobrament. També rebre el NO com a resposta. Fins a la data l’empresa no s’enfrontava a aquesta realitat i una clau de l’èxit actual és saber gestionar correctament el nou escenari; no aïllar-se mentalment davant el fracàs d’una o diverses vendes i esforçar-se a millorar el seu negoci, servei, oferta o producte. En definitiva posar a prova el seu “saber fer per a millorar”. La realitat actual implica una dificultat major a tancar operacions, en moltes ocasions sense un perquè clar. L’empresa s’enfronta a la necessitat de millorar en tot el ventall de la seva gestió interna, des dels manuals dels productes a la motivació del personal. En aquest sentit la font d’innovació no és pròpiament el creador, dissenyador o investigador, ho és el client. En èpoques de crisi és molt més evident i l’empresa està en l’obligació d’aprofitar un dels pocs aspectes en els quals el mercat s’ha enriquit. Al costat dels productes i serveis de l’empresa, pren una rellevància d’alt nivell l’avantatge competitiu financer. I en aquesta situació de mercat es dissenyaran sistemes centrats en les persones, i això és i serà un avenç.

Rafael Fernández, director comercial.


SOCIS COL·LABORADORS

GIGASET COMMUNICATIONS IBERIA La implantació de la TDT no té marxa enrere. La fi de la televisió analògica cada vegada està més a prop i cal estar llest per a l’arribada de la Televisió Digital Terrestre. Ve per a quedar-se i és necessari que totes les llars s’adaptin a temps per a poder seguir gaudint de la principal activitat d’oci del nostre país: “veure la tele”.

Segons dades de l’últim informe publicat per Impulsa TDT, el parc instal·lat de receptors (siguin TV amb TDT integrat o descodificadors externs) arriba ja als 18 milions d’unitats. Això suposa que gairebé el 60% de les llars estan adaptades i l’audiència mitja diària supera el 30%. Hi ha receptors per a tots els gustos i necessitats, des dels més senzills que només permeten veure la televisió gratuïta fins als que ofereixen a l’usuari serveis diferencials de valor afegit, que no aporten altres equips. I és que el simple accés a la TDT és tan sols el punt de partida. El ciutadà pot revolucionar la seva forma de veure televisió, configurant-se una autèntica “televisió a la carta”. En aquesta línia, Gigaset Communications sempre ha apostat per la innovació constant i pel desenvolupament de nous serveis. Primer va ser el servei SincroguíaTV® de InOut, una Guia de Programació Electrònica actualitzada constantment que facilita enormement els enregistraments sota el sistema One Clic Recording, sempre que l’equip conti amb un disc dur o permeti la connexió de dispositius per a realitzar enregistraments. Els equips amb doble sintonitzador, com per exemple Siemens Gigaset M685T PVR permet veure un programa alhora que es grava altre, gravar dos programes de forma simultània i fer enregistraments a la carta gràcies al Servei Majordom®. A més, el Siemens Gigaset M685T PVR permet accedir al primer Videoclub per TDT, Butaca TV®, un servei exclusiu de Vídeo Sota Demanda (VOD). Les pel·lícules del servei es poden llogar en qualsevol moment, sense dependre d’un horari fix de programació. Per a reforçar la seva aposta per la TDT, Gigaset Communications continua desenvolupant nous equips. Recentment ha llançat al mercat receptors bàsics de gran qualitat i amb les prestacions més

avançades, a l’abast de tots. Així mateix, temes tan sensibles com són la TDT de pagament o l’Alta Definició també estan sent considerats. Aquestes àrees, que sens dubte seran dinamitzadors del mercat en els pròxims mesos, són vistes des de Siemens Gigaset com a grans oportunitats per a tots els agents implicats i per a la societat en el seu conjunt.

25


SOCIS COL·LABORADORS

TELEVÉS Reptes, oportunitats i valors 26

Els actors del sector de les Telecomunicacions ens enfrontem a una conjuntura complexa, amb zones d’ombra que no seria prudent obviar, però també amb la promesa d’interessants oportunitats a l’abast de qui sàpiga atrapar-les. Com a empresaris, ens preocupen situacions com la caiguda de la construcció residencial, que ha tingut un lògic impacte en el negoci de la instal·lació comuna de telecomunicacions (ICT). Com a tècnics, ens fascina poder jugar un paper protagonista en el procés de transició a la televisió digital terrestre (TDT).

Sergio Martín, responsable de comunicació.

La TDT suposa un gran canvi tecnològic, però també l’obertura d’un ampli ventall d’oportunitats de negoci. Des del punt de vista d’una empresa com Televés, única firma en el sector amb I+D+i i fabricació en tota la gamma de productes per a la gestió del senyal de la ràdio-televisió, des de l’antena fins al receptor, la visió de la TDT és molt clara. La companyia duu anys preparant-se per a la televisió digital i l’escenari futur de negoci que deixarà aquest canvi tecnològic, amb fortes inversions en investigació i desenvolupament, i en la implantació de línies de fabricació d’avantguarda. Això ha fet possible que pràcticament tots els productes estratègics del catàleg actual de la companyia hagin estat desenvolupats específicament per a aquesta tecnologia. I explica també el paper protagonista que Televés està jugant en el desplegament digital, que durà el senyal de la TDT a totes les llars espanyoles i situarà al nostre país en primera línia dintre del context europeu. No obstant això, un grup multinacional com Televés, amb presència comercial en més de 80 països, no pot deixar de pensar en termes globals. Espanya ha optat per un ambiciós calendari de transició a la TDT, que la situa en el grup de cap. Però abans de 2012, data fixada per la Unió Europea per al cessament d’emissions analògiques, tots els països del Vell Continent haurien d’haver completat el procés de transició a la TDT. Televés està preparada per a aprofitar aquesta oportunitat per tal de consolidar el seu lideratge en aquells mercats en els quals gaudeix ja d’una posició preferent, i per a reforçar la seva presència en els altres. En particular, els països d’Europa Central i de l’Est ofereixen excel·lents perspectives.

Aquest reforçament del perfil internacional de la companyia significarà un increment de les vendes en l’exterior, que vam estimar que, en el termini de tres anys, podrien suposar el 50% de la xifra de negoci total del Grup. Innovacions com l’antena DAT HD, la primera antena intel·ligent, desenvolupada específicament per a la televisió digital, o el medidor de camp H45, el primer de la seva classe que incorpora el processat digital, seran des del punt de vista del producte alguns dels pilars d’aquesta estratègia de creixement. També serà clau el desenvolupament d’algunes de les filials del Grup més joves i puixants, com Tredess, especialitzada en el disseny, desenvolupament i fabricació d’equipament de difusió i transmissió de gap-fillers per a la cobertura de la televisió digital; Gsertel, especialitzada en el desenvolupament d’equips de mesura; o Arantia, dedicada a l’enginyeria, instal·lació i gestió de serveis i solucions audiovisuals per a grans negocis i hotels. Des de la direcció de Comunicació del Grup Televés, la nostra contribució als plans de desenvolupament de l’empresa passa per fer arribar aquests valors corporatius als nostres públics objectius i fer visible el lideratge de la companyia. Per a això, hem començat a engegar un conjunt d’eines que es caracteritzen pel seu abast global i per l’ús intensiu de les noves tecnologies. Sabem, no obstant això, que la nostra veritable fortalesa és contar amb la implicació i el treball diari dels més de 800 empleats que integren la nostra organització. t


ARTICLE

La TDT, en un compte enrere imparable

28

per Joan Manuel Tresserras Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicaci贸


ARTICLE

A Catalunya, la televisió ja ha començat a deixar de ser analògica per passar a ser digital. El Govern, els operadors i tots els agents implicats han estat fent durant els últims mesos un esforç notori per a afrontar aquest procés amb les millors garanties. En aquest sentit, el Pla d’Actuació de la TDT que impulsen els departaments de Governació i Administracions Públiques i de Cultura i Mitjans de Comunicació permetrà que l’encesa digital s’avanci considerablement a l’apagada analògica total, la data prevista de la qual és el 3 d’abril del 2010. Em complau dir que la ciutadania també fa adequadament els deures i que el país s’està adaptant al nou sistema d’una manera satisfactòria. Actualment, tres de cada quatre llars catalanes ja han donat el pas tecnològic necessari, pel que poden gaudir de la nova televisió i beneficiar-se adequadament dels seus avantatges. Tot i així, i per a evitar sorpreses d’última hora, serà bo que tot el món es connecti a la TDT com més aviat millor. Una campanya de comunicació eficaç és una contribució positiva en aquest sentit, i és molt útil, doncs, que el Govern conti –a més dels professionals del sector–, amb la col·laboració dels ajuntaments i entitats de la societat civil per a dur-la a bon terme. És dintre d’aquesta campanya de comunicació que cal destacar el paper dels instal·ladors i la valuosíssima col·laboració amb Feceminte. La seva experiència de més de quatre dècades en l’àmbit de les telecomunicacions ha estat decisiva per a acreditar les seves empreses federades com a “Agents TDT”, un distintiu de qualitat que permet assessorar als ciutadans i generar-los la confiança necessària en la televisió del futur.

Avui hi ha 1.600 “Agents TDT” acreditats en tot el territori per a prestar amb eficàcia aquest servei. El seu assessorament conta amb el suport de la Guia TDT per a professionals 2009, editada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. D’aquesta obra s’han distribuït 6.000 exemplars que es dirigeixen no només a les empreses instal· ladores, sinó també a administradors de finques, comerços, oficines d’informació als consumidors i un ampli espectre de professionals que estan en contacte amb el públic. Un dels grans eixos del Pla d’Actuació del Govern és afavorir l’accés universal al nou sistema. Es tracta de garantir integralment el servei també en aquells llocs on ara no es veu la televisió analògica o es rep un senyal deficient. Per a arribar a aquest objectiu, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha engegat el pla “Catalunya Connecta”. Aquest pla, mitjançant la compartició d’infras­ tructures d’altres serveis de telecomunicacions o amb la creació de noves infrastructures, preveu no només donar cobertura de TDT, sinó també de telefonia mòbil i de banda ampla als nuclis de població de més de 50 habitants. La Televisió Digital Terrestre suposa, en definitiva, una concepció avançada de les indústries culturals i una nova contribució -un altra, però no menys important– a vertebrar el nostre país des de la modernitat. La seva irrupció afavoreix, també, la llengua catalana, que és el principal signe distintiu de la nació i el que ens fa més clarament singulars en el món global. t

Actualment, tres de cada quatre llars catalanes ja han donat el pas tecnològic necessari, pel que poden gaudir de la nova televisió i beneficiarse adequadament dels seus avantatges.

29

És dintre d’aquesta campanya de comunicació que cal destacar el paper dels instal∙ladors i la valuosíssima col∙laboració amb Feceminte. La seva experiència de més de quatre dècades en l’àmbit de les telecomunicacions ha estat decisiva per a acreditar les seves empreses federades com a “Agents TDT”.


NOTÍCIES

Continua el Tour HDTV de Televés per Europa La unitat mòbil de TELEVÉS duu recorrent Espanya i Portugal des del mes d’abril per a acostar als tècnics i als professionals la tecnologia de la televisió del futur

30

El “Tour HDTV” és una iniciativa engegada per Televés per a acostar la televisió del futur als tècnics, distribuïdors i professionals del sector. Per això, conta amb una unitat mòbil dotada d’equips d’última generació que duu per tota Europa el senyal de la televisió d’alta definició, al mateix temps que brinda als tècnics i professionals informació sobre aquesta tecnologia d’avantguarda i les eines necessàries per a gestionar-la. Entre els equips desenvolupats per TELEVÉS que es poden conèixer en el “Tour HDTV” es troben la nova antena DAT HD, que incorpora “tecnologia intel∙ligent”; el medidor de camp portàtil H45, el primer en la seva classe que incorpora el processat digital, o els mòduls T05, amb els quals es pot configurar tot tipus de

capçaleres amb tecnologia específicament desenvolupada per a l’HDTV. A més, la gira pot ser seguida pas a pas pels internautes, a través del lloc web www.hdtv-tour. com, en el qual es troba tota la informació relativa a les dates i llocs previstos per a cadascuna de les parades. A més, la web ofereix cròniques i fotos de les activitats desenvolupades en cadascuna de les etapes ja realitzades. En properes dates, el “Tour HDTV” retornarà a Portugal, per a després continuar la seva gira per les diferents comunitats autònomes espanyoles. En 2010 creuarà els Pirineus per a recórrer França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, els països nòrdics i l’Europa de l’Est. t

L’antena FLASHD d’Ikusi, finalista en els Premis Delta de Disseny La primera antena totalment muntada del mercat ha estat seleccionada com a finalista dels prestigiosos Premis Delta, que atorga l’Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives (ADI-FAD) cada dos anys. En concret, ha quedat finalista en la modalitat de “Productes per al muntatge d’instal∙lacions i la construcció” L’antena FLASHD d’Ikusi continua obtenint victòries. Primer van ser els excel∙lents resultats de la seva campanya de llançament i comercialització i ara el reconeixement al seu disseny que arriba de la mà dels Premis Delta, que s’atorguen des de fa prop de 50 anys i que constitueixen tot un segell d’excel∙lència. El jurat, compost per personalitats destacades del món del disseny nacional i internacional, ha valorat les singulars característiques d’adaptabilitat, responsabilitat, coherència, imatge i fiabilitat de l’antena FLASHD, seleccionantla com a finalista dels Premis Delta. Una selecció que, en si mateixa, constitueix ja un reconeixe-

ment i que atorga, a més, a FLASHD la certificació “Selecció ADI-FAD”. El resultat final de l’edició 2009 dels premis es coneixerà el pròxim 11 de novembre. Els Premis Delta tenen com objectiu promoure, a través de la selecció dels dissenys que opten als premis i de la concessió d’aquests, el reconeixement públic d’aquells productes que destaquin pel seu caràcter innovador, per la renovació conceptual que demostri la seva creació, per la resposta social que puguin obtenir i per la seva adequació mediambiental, així com per la seva elaboració formal i la seva qualitat de fabricació. t


NOTÍCIES

HISPASAT firma amb OHB i THALES ALENIA SPACE els contractes per el desenvolupament de la missió Small GEO L’operador de satèl·lits espanyol serà l’encarregat de l’adquisició, llançament i operació del nou satèl·lit Hispasat AG1, que incorpora la càrrega útil avançada de comunicacions REDSAT que permetrà un ús més eficient de la seva potència i prestacions HISPASAT ha signat amb la companyia alemanya OHB-System AG el contracte per a la construcció de la plataforma i la integració del nou satèl∙lit Hispasat AG-1 (Small GEO). També ha subscrit amb l’empresa Thales Alenia Space Espanya l’acord per al desenvolupament de la càrrega útil avançada de telecomunicacions REDSAT que s’embarcarà en aquest satèl∙lit, el llançament del qual a l’espai està previst en 2012. Això suposa un nou avanç en la missió Small GEO, promoguda per l’Agència Espacial Europea (ESA) dintre del programa ARTES 11, que té per objecte el desenvolupament, validació i posada en òrbita d’una innovadora plataforma per a satèl∙lits geoestacionaris de grandària reduïda, capaç de satisfer els requisits de les comunicacions per satèl∙lit, cada dia més exigents. L’HISPASAT AG-1 incorpora la càrrega útil REDSAT de processat a bord de nova generació, dissenyada

i fabricada per Thales Alenia Space Espanya, basada en l’experiència prèvia del sistema Amerhis embarcat en els satèl∙lits Amazonas, i una antena activa de feixos reconfigurables, fabricada per EADS CASA Espai. El nou satèl·lit permetrà a la companyia consolidar la seva posició en l’àmbit del processat a bord digital regeneratiu, al mateix temps que és una mostra més de la seva clara aposta per la col∙laboració per al desenvolupament d’avanços en el sector de les telecomunicacions espacials. Les seves 20 transpondedores en bandes de freqüències Ku i Ca subministraran una àmplia oferta de serveis de comunicacions. Al costat de la participació de Thales Alenia Space Espanya i EADS-CASA Espai, per al desenvolupament de la missió Small GEO, HISPASAT conta amb la col·laboració del CDTI en el desenvolupament de programes d’innovació en l’àmbit aerospacial. t

31


NOTÍCIES

Estudi de SES ASTRA sobre la televisió d’alta definició a Espanya i Europa Segons un estudi realitzat per SES ASTRA, gairebé dos milions de llars europees veuen programes en alta definició a través dels satèl∙lits del Grup SES, ASTRA o SIRIUS

32

A Espanya, la televisió d’alta definició continua el seu creixement. A la fi de 2008, hi havia més de set milions de televisors preparats per a rebre canals d’alta definició, el que representa un 45 per cent de les llars espanyoles. Durant l’any passat el nombre de televisors preparats per a rebre alta definició es va duplicar a Espanya, procés animat per la baixada de preus de les pantalles de televisió i LCDs. L’estudi estima que la penetració de pantalles per a alta definició a Espanya arribarà, a la fi de l’any 2010, a un 64 per cent o, el que és el mateix, que deu milions de llars amb televisió estaran preparats per a rebre alta definició, xifra superior si la comparem amb el 55 per cent de les llars europees. A Europa, s’espera en qualsevol cas un futur brillant per a la televisió d’alta definició, ja que s’esti-

ma que, l’any 2012 hi hagi instal∙lats 158 milions d’aparells de televisió d’alta definició, el que representa un 80 per cent de totes les llars europees amb televisió. Addicionalment, l’estudi aclareix que una de cada tres llars preparades, veuran televisió d’alta definició, essent el satèl·lit la major plataforma per a distribuir continguts en alta definició, amb 18,7 milions de llars, en recepció tant individual com col∙lectiva. La resposta de l’alta definició ha estat espectacular a Europa per al Grup SES: gairebé 2 milions de llars europees, amb recepció directa a la llar, veuen programes en alta definició a través dels satèl·lits ASTRA o SIRIUS. Els satèl∙lits ASTRA emeten prop de 70 canals en alta definició, xifra que s’estima arribarà als 100 canals en 2010. t

Asimelec celebra un seminari sobre la convergència a las TIC Es va celebrar dintre del marc dels Cursos d’Estiu de la Universitat Politècnica de Madrid, amb un destacat grup de dirigents empresarials del sector TIC espanyol. Al llarg de les quatre jornades es va debatre sobre el futur d’Internet, els nous models de negoci en la xarxa i els emprenedors dintre d’ella, o el marc jurídic i les polítiques públiques per a l’Internet del futur. També es va abordar el tema de la TDT, la Llar Digital i la Indústria de continguts digitals. El seminari va dedicar la seva última sessió a les Telecomunicacions, en la qual els principals representants d’aquest entorn van exposar la necessitat d’una regulació que possibiliti a aquest sector poder seguir impulsant el seu desenvolupament econòmic.

ASIMELEC ha contat amb un impressionant elenc de diferents responsables de l’entorn empresarial TIC, de l’Administració Pública i del món acadèmic. Des de presidents i directors generals, fins a empresaris innovadors, o representants d’empreses punteres en l’entorn d’Internet. El seminari va permetre als assistents donar un complet repàs a tots els mercats, entorns i tendències que estan actualment decidint el futur, tant del macrosector TIC, com el seu paper en el futur de la nostra economia. t


NOTÍCIES

La Generalitat impulsa un nou model de prestació de serveis centrals TIC per a pimes La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques ha engegat un nou model de provisió i prestació dels serveis centrals TIC de la Generalitat que vol ampliar les oportunitats de participació de les pimes i potenciar el teixit empresarial català, al mateix temps que millorar la flexibilitat i la qualitat en la prestació dels serveis. El nou model va ser presentat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, el director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Josep Lluís Checa, i el director de l’Àrea d’Operacions del CTTI, Jaume Cabiscol, en un acte en el CaixaForum que va reunir més de 100 empresaris del sector. El nou model, que substitueix al vigent des de l’any 2005, amplia de 3 a 15 els lots d’adjudicació de serveis, amb un import superior als 40 milions d’euros a l’any. Amb aquesta diversificació dels lots de serveis passen a ser: 3 dedicats a atenció a l’usuari, seguretat i gestió de processos; 9 d’explotació de sistemes; 1 de xarxa; 1 de correu i 1 més d’infrastructures CPD (Centre de Processament de Dades). El nou model facilita la gestió, i per tant el

control, de tot el procés per part del CTTI, que és l’ens encarregat de planificar i establir les directrius de gestió i explotació dels sistemes informàtics i de telecomunicacions que la Generalitat de Catalunya necessita per a funcionar, així com de coordinar, supervisar i controlar la seva execució. El nou model de serveis centrals TIC s’emmarca dintre del pla TIC.cat impulsat conjuntament pel Departament de Governació i Administracions Públiques i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat per a millorar la competitivitat de les empreses catalanes del sector de les TIC, atès que la capacitat de compra de la Generalitat de Catalunya pot actuar com element d’ajuda i definició a diferents sectors econòmics del nostre país. t

El Coettc, a punt per a la 8ª Diada de les Telecomunicacions a Catalunya El Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya celebra aquesta Diada el pròxim dia 29 que, al seu torn, donarà començament a la Setmana de les Telecomunicacions de Catalunya. La Diada se celebra amb motiu de Sant Gabriel, patró de les Telecomunicacions. La Diada la conformaran cinc activitats: una conferència inaugural, taules rodones, una o diverses exposicions de material TIC d’última generació, moments per al Networking (que els assistents puguin alternar, saludar-se, fer negocis, etc.) i, finalment, el lliurament dels Premis Excel∙lència a les Telecomunicacions. La Diada està orientada als professionals del sector TIC, i als estudiants d’enginyeria i FP. S’analitza el que ha estat el sector en l’últim any i es fa una prospecció del que serà el futur immediat. Les diferents ponències no són planells d’alt contingut científic, sinó exposicions i plantejaments de tendències futures. t

33


NOVETATS

TVHUNTER, el medidor de camp més petit del món PROMAX ELECTRONICA SA llança al mercat el TVHUNTER, el medidor de camp més petit del món. És un cercador de TDT que permet aliniar les antenes d’una manera ràpida i incorpora totes les mesures necessàries per a assegurar una recepció de qualitat: potència del canal, MER, CBER, VBER, etc, tant en format numèric com gràfic. El seu funcionament és extremadament automàtic i es basa en tres passes bàsiques: distingir el senyal d’un determinat focus transmissor d’entre diversos senyals, identificar els múltiplex digitals i finalment obtenir la màxima qualitat possible del senyal rebut. És per

34

aquesta raó que només disposa de tres botons. En utilitzar-lo per primera vegada, es autoconfigura ell mateix quan es connecta a una antena amb els canals digitals habituals de la zona. El TVHUNTER ha estat preparat per a la seva utilització en condicions de treball exteriors adverses, disposa de pantalla retroiluminada i ofereix una llarga durada de la bateria. És un certificador que dóna la informació més fiable dels canals que es reben en la instal·lació. Podem dir que aquest instrument és la contribució més decisiva a la implantació de la TDT. t

Catàleg de productes per a la TDT, de Fagor Fagor Electrònica presenta el nou catàleg amb equips d’última generació que incorporen la més avançada tecnologia, desenvolupada en exclusiva pel seu departament d’I+D. El catàleg ofereix solucions de: • Captació del senyal: Antena Di@na plus G69, Antena Digit 45, Antena Digit 75 i Dipolo @ ktive. • Amplificació de masteler per a recepció individual: Sèrie AMB 800, Sèrie AMB 700. • Amplificador Selectiu Programable per a habitatges petits i mitjanes col·lectives: MicroMATV Futura, MicroMATV Book.

• Per a habitatges mitjans i grans col·lectives:

• •

Sistema de capçalera Sèrie NEXUM (amb necessitat de correcció de nivells) i Convertidor de canal per FI Sèrie CIF + A/D (amb gran necessitat de correcció de nivells). Per a hotels i grans col·lectivitats: Transmodulador COFDM/PAL Sèrie TDM (sense necessitat de decodificador). Receptor TDT: Sèrie Tedi 200. t

Sistema de megafonia i alarma per a veu de gran capacitat, d’Optimus La companyia llança al mercat el nou sistema de megafonia i alarma per a veu SX-2000 amb certificació EN-60849/ EN54. És un sistema de control de megafonia versàtil, eficaç i escalable, basat en una matriu d’àudio amb un control central i les unitats d’entrada i sortida distribuïdes, enllaçades entre si via xarxa amb protocols TCP/IP, amb cable CAT5 STP i connectors RJ45. És adequat per a instal·lacions de gran envergadura, amb múltiples edificis, com aeroports, centres comercials, fàbriques, etc.

• Conversió AD/DA PCM de 24 bits i 48 kHz de

Algunes de les seves característiques principals són: • Supervisió de funcions digital. • Configuració del sistema centralitzada o distribuïda. • Processat de senyal d’àudio totalment digital. • Incorpora DSP per a millorar la qualitat i claredat d’avisos i música.

• Connexió addicional d’àudio analògic per a

freqüència de mostreig.

• Cable CAT5-STP i connectors RJ45 • Connexió de xarxa 10 BASE-T/100 BASE-TX amb protocol TCP/IP.

• Doble connexió de xarxa per a assegurar les comunicacions.

• Transmissió en temps real (màxim retard 5 ms).

senyals d’emergència.

• Alimentació de 24 V CC redundant i supervisada.

• Fins a 64 entrades d’àudio amb 32 pupitres microfònics remots.

• Fins a 128 sortides d’àudio (zones d’altaveus).

t


NOVETATS

Jung presenta un nou número de la seva revista design&solutions En l’edició núm. 2, la publicació coincideix amb el desè aniversari de la fundació de Jung Electro Ibèrica, pel que l’empresa ha volgut retre homenatge a projectistes, instal·ladors i amagatzemistes amb la presentació d’algunes de les empreses integradores que hi col·laboren i una petita mostra de les obres més importants realitzades amb el sistema KNX. Jung Electro Ibèrica ha llançat el segon nombre de la seva revista corporativa design&solutions, publicació dirigida als professionals del sector, l’objectiu del qual és donar a conèixer el dia a dia de l’empresa i de les solucions tècniques i estètiques que ofereix. Inclou un bon nombre de notícies

d’actualitat de la companyia, així com àmplia informació sobre les novetats de producte llançades al mercat, com són els mecanismes de la sèrie LS Cromado i la pantalla tàctil KNX a color amb connexió a Internet. Així mateix, dintre de l’apartat “Solucions Jung”, la publicació informa sobre els 40 anys d’existència de la intemporal i avantguardista sèrie LS. En relació a l’apartat tècnic, la revista inclou un complet article que aprofundeix en l’actual tema de l’estalvi energètic en edificis i de com aconseguir-lo mitjançant el sistema KNX. El professional que ho desitgi pot baixar la revista en PDF des de la web: www.jungiberica.es. t

36

Ikusi continua ampliant la gamma d’equips per a la TDT Ha incorporat dues noves referències a la seva àmplia gamma d’equips específicament dissenyats per a la TDT: l’Smart Mini, el receptor d’Ikusi per a la TDT, i l’Smart Premium, la solució d’Ikusi per a la TDT de pagament L’Smart Mini és un receptor que aspira a convertirse en un referent en el mercat per la seva qualitat, robustesa i prestacions i que compleix rigorosament amb la legalitat vigent en matèria de llicències. Però no és només un receptor, sinó que està equipat també amb la funció PVR, el que ho converteix en un gravador de video digital. A més, conta amb funcions de recerca automàtica de canals, el sistema multi-idioma OSD que ofereix el menú en català, euskera, gallec, anglès i francès, port USB i és compatible amb múltiples formats de video. Durant aquest mes, Ikusi ha començat a comerci-

alitzar el seu primer receptor específicament dissenyat per a la recepció de la TDT de pagament, el Smart Premium. Com el seu company de gamma Smart Mini, està equipat de sèrie amb un menú multi-idiomes i està preparat per a suportar les aplicacions interactives, com Internet, banking, tele-compra, tele-educació, tele-assistència, correu electrònic o jocs interactius que la TDT vagi incorporant en el futur. Amb aquests dos llançaments Ikusi continua aportant al mercat solucions tecnològiques que ajuden a afrontar el canvi de la televisió analògica a la televisió digital. t

UNAOHM continua el desenvolupament de l’equipament per a instal·lacions fotovoltaiques Després del llançament en el mercat d’equips per a la prova i la certificació d’instal·lacions fotovoltaiques (UT 805 i UT 905), Unaohm presenta l’UT 915, una unitat de control remot per al monitoratge continu dels generadors fotovoltaics. Aquest aparell permet monitoritzar contínuament el rendiment dels planells solars i avisa a l’usuari en cas d’anomalies. El senyal d’alarma pot transmetre’s a l’usuari o a l’instal·lador mitjançant un mòdem GSM que envia un SMS d’avís. Amb l’UT 915 l’usuari té la seguretat de controlar constantment l’eficiència de la seva instal·lació. t


NOVETATS

TELEVÉS posa en mans dels instal·ladors una guia completa per a l’adaptació a l’apagada analògica La companyia també ha engegat la web www.elapagonanalogico.net i ha distribuït 15.000 exemplars del fulletó “De l’apagada analògica a l’encesa digital” La guia “De l’apagada analògica a l’encesa digital” és un document de 40 pàgines en el qual s’ofereix informació sobre els principals paràmetres del procés de transició a la TDT, i sobre les condicions tècniques i l’equipament necessari per a adaptar les instal·lacions, tant individuals com col·lectives, posant l’accent en la importància de cuidar tots els elements que formen part de la instal·lació per a garantir la qualitat del servei. El fulletó inclou àmplia informació sobre els equips de Televés per a la captació, distribució i mesura del senyal de la televisió digital terrestre. A més, Televés ha creat el site www.elapagonanalogico.net, especialment dedicat als aspectes tècnics del procés de transició a la Televisió Digital Terrestre (TDT) a Espanya i concebut com a eina al servei dels instal·ladors professionals. Des de la web pot consultar-se i descarregar-se la guia.

L’engegada de la web i la producció i distribució de la guia formen part de la política de suport tècnic i formatiu als instal·ladors professionals. L’acció forma part de la política de suport tècnic i formatiu als professionals i s’emmarca en el compromís de TELEVÉS amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), que suposa actualment el 80% del volum de negoci de la companyia. t

37


NOVETATS

One For All crea una nova gamma d’antenes exteriors Els nous models SV 9351, SV 9352 i SV 9355 destaquen per la seva capacitat per a millorar la recepció i evitar interferències en el senyal TDT

38

One For All (OFA), líder mundial en tecnologia infraroja per a comandaments a distància universal i especialistes en el disseny d’antenes d’interiors, ha llançat una nova línia d’antenes exteriors per a la recepció de senyals de televisió TDT i de ràdio DAB que es converteixen en la millor solució per a aquells llocs en els quals la recepció del senyal és de baixa qualitat. Els nous models –SV 9351, SV 9352 i SV 9355– destaquen per la facilitat de la seva instal·lació. El model SV 9351 rep els senyals digitals en zones de senyal feble, gràcies a que posseeix un potent amplificador de fins a 24 decibels i té recepció UHF en banda ampla. Es pot instal·lar en només tres passes, ja que els reflectores i directors vénen preensamblats. Per la seva banda, el model SV 9352 es converteix en la millor solució per a obtenir senyals digitals terrestres dintre de casa des de l’exterior. Incorpora un Balun PCB amb rendiment digital millorat i xarxa reflectora que filtra les imatges dobles, així

com una caixa bipolar resistent a l’aigua amb connector F. El model SV 9355, a més del Balun PCB que incorpora el model SV 9352, té una triple barra amb directors per a obtenir una millor captació de senyal. A més, els seus filtres actius redueixen al mínim les possibles interferències. En el cas dels models SV 9352 i SV 9355, ambdós ofereixen el millor senyal de ràdio i el major nombre de canals de televisió gràcies al seu potent amplificador de 24 i 28 decibels, respectivament. Són compatibles amb tecnologia digital i l’avantatge de tenir els elements fixos ja preinstal·lats fa que la seva engegada no sigui complicada ni requereixi d’un personal especialitzat. Aquestes antenes es poden muntar i instal·lar en només quatre passes. Posseeixen un complet kit de subjecció, amb tots els connectors i instruccions necessaris per a això. Les antenes One For All SV 9351, SV 9352 i SV 9355 estan disponibles en els grans magatzems i principals botigues especialitzades d’Espanya. t

TV-95 Premier preparada per a la TDT El fabricant de torres per a telecomunicacions ha ampliat la seva ja coneguda i ben considerada gamma de ferratges Premier, i ha creat una gamma de torres auto suportades per a repetidors i reemissores que aportaran solució a alguns punts en els quals la televisió digital pot tenir problemes de recepció o emissió

Aquest producte està tenint molt bona acceptació ja que les torres són molt fàcils i ràpides de muntar, no els cal grua per al seu muntatge i instal·lació, i si a tot això se suma la gamma de torres disponibles, es converteix en el suport perfecte per a la solució de qualsevol problema que pugui sorgir.

Sobre l’alçament sense grua, TV-95 Premier també ha ideat diverses solucions, ja que depèn de les circumstàncies del terreny del que es disposi, la grandària de la torre o la utilitat que se li vagi a donar per a rendibilitzar-la en el període de temps més curt. t


LLAR DIGITAL

BTicino mostra la domòtica per a la llar BTicino renova el seu espai en el centre de Barcelona per a oferir el primer Concept Store en l’àmbit de la instal·lació elèctrica. Un concepte domòtic, el Sistema My Home, que s’integra totalment en la decoració de la llar

40

L’escenografia plantejada permet, tant a professionals com a particulars, descobrir les possibilitats de la domòtica: control de la il·luminació; automatització de persianes, tendals, portes i altres dispositius que es vulguin governar; gestió de la temperatura; difusió sonora; comunicació i seguretat; tot mitjançant escenaris quotidians que reflecteixen la senzillesa del sistema. Un sistema domòtic, pròxim a les persones, que de forma intuïtiva permet controlar i gestionar les accions elèctriques i electròniques, des d’un simple interruptor fins a pantalles tàctils, o a distància gràcies a Internet i a altres dispositius de comunicació.

El Concept Store s’estructura en tres àrees: la novetat, l’elecció estètica i l’elecció tecnològica. Les novetats es mostren en els dos aparadors existents; l’àrea d’elecció estètica es divideix en dues parts: d’una banda Axolute, la sèrie de mecanismes de referència quant a materials, acabats i integració tecnològica, i per una altra, les sèries Living, Light i Light Tech, que ofereixen la total llibertat d’elecció segons cada estil. Finalment, l’elecció tecnològica, on el visitant pot experimentar totes les funcions que My Home, el sistema domòtic de BTicino, aporta per a la consecució del confort desitjat i la seguretat requerida, a través dels diferents ambients recreats: entrada, hall, saló, despatx, cuina, descans...

ASIMELEC i l’Ajuntament de Madrid presenten el Projecte del Demostrador de la Llar Digital Aquest projecte és una iniciativa de la Comissió Multisectorial de la Llar Digital d’ASIMELEC i està subvencionat pel pla Avança del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

El Demostrador de la Llar Digital pretén donar a conèixer als ciutadans, de manera pràctica i propera, les solucions tecnològiques ja disponibles en el mercat i que li permetin millorar la seva qualitat de vida en la llar, servint d’aparador per a mostrar els serveis oferts per les empreses que desitgin adherir-se a aquest projecte. El seu objectiu és difondre aquesta iniciativa a institucions i empreses interessades a participar-hi, incorporant els seus serveis i tecnologies per a l’habitatge. Aquest Centre simularà un habitatge normal però equipat amb les últimes tecnologies i connectada a Internet, i s’inaugurarà a la fi del pròxim mes de novembre.

Martín Pérez, president d’ASIMELEC, explica que “a més de romandre obert per al ciutadà durant els pròxims cinc anys, el Demostrador també està pensat per al desenvolupament del segment professional, ja que dintre d’aquest Simulador hi tenen cabuda gran quantitat de productes i serveis, que podran ser mostrats en aquest aparador de la Llar Digital, gràcies als alts nivells de desenvolupament tecnològic assolits per les empreses del nostre sector”. L’Ajuntament estima que visitaran el Demostrador unes 200 persones diàries, fet que suposa més de 60.000 persones l’any, i s’hi promourà la participació de joves i col·legis, mitjançant concursos d’aportació d’idees, visites guiades, etc .


CCTV

Els ‘podcasts’ de formació tècnica de PELCO s’estrenen amb gran èxit Aquests podcasts, creats per l’Institut de Formació de PELCO (PGTI) per a ser visualitzats en qualsevol reproductor Mp3 o Mp4, són l’última novetat per a contribuir que els professionals “segueixin aprenent” en qualsevol moment o lloc La companyia de disseny, desenvolupament i fabricació de sistemes de seguretat de vídeo, anuncia que el seu Servei de Podcasts de Formació Tècnica ha tingut una magnífica acollida per part dels professionals del sector. Gràcies a l’esmentat nou servei, que disposa de més de quaranta cursos, s’abraça una àmplia gamma de solucions de la companyia, com el sistema de vídeo digital Digital Sentry i el sistema de posicionament Spectra IV, i aspectes més teòrics (Tecnologia Wireless). PELCO continua amb l’objectiu de simplificar l’accés als productes més populars i ensenyar pas a pas la configuració, l’operació i els aspectes tècnics de tots ells. Per aquest motiu, la Biblioteca també inclou un total de divuit podcasts sobre els fonaments de videoseguretat, ja que són els cursos online més demandats. Tots els cursos PGTI estan formatats específicament per a dispositius Mp3 o Mp4. Per localitzar i descarregar els podcasts, només cal punxar en el link: http://training.pelco.com/podcasts/Pelco_Presents_Podcasting.html. També es poden trobar al

41

visitar la pàgina web de la companyia (www.pelco. com), accedir al menú “On the Web” situat en el marge esquerre inferior i clicar sobre “Pelco Global Training Institute” (PGTI) i, a continuació, en “Pelco Training Podcasts”, on es troben actualment quaranta-quatre cursos. t

Axis i Kowa presenten el nou controlador d’iris per a càmeres de vigilància P-Iris és una nova característica que permet un control de l’iris més precís i possibilita a les càmeres de xarxa fixes oferir una major qualitat d’imatge tant si s’usen en interiors com en exteriors Axis Communications, el líder global de vídeo en xarxa, i Kowa Company, fabricant de productes òptics, presenten un objectiu amb P-Iris que, al costat d’un programari especialitzat, permet regular de manera automàtica i precisa l’obertura de l’iris, el que augmenta els nivells de contrast, nitidesa, resolució i profunditat de camp. Aquest control d’iris avançat resulta especialment beneficiós per a les càmeres megapíxel/HDTV i en aplicacions de videovigilància que exigeixin un alt nivell de qualitat d’imatge. P-Iris actua al costat del programari de la càmera de xarxa per a oferir automàticament la millor posició d’obertura de l’iris (el que fa que entre la quantitat de llum precisa per a aconseguir imat-

ges nítides) i obtenir una qualitat d’imatge òptima en qualsevol condició lumínica. En condicions de molta llum, P-Iris limita el tancament de l’iris per a evitar el desenfoc (difracció) que es provoca quan l’obertura de l’iris és massa petita. Aquest efecte es produeix normalment en càmeres que utilitzen objectius amb iris de tipus DC, especialment si s’utilitzen juntament amb sensors megapíxel. La possibilitat d’evitar aquesta difracció i, al mateix temps, treure profit d’un iris controlat automàticament suposa una opció molt preuada en aplicacions de videovigilància en exteriors. P-Iris s’incorporarà en les pròximes càmeres de xarxa d’Axis, començant per la càmera de xarxa de 3 megapíxels AXIS P1346. t


INSTALA B

Comença la cinquena edició del cicle formatiu B de Feceminte

42

La federació està ultimant els cursos de la cinquena edició del Cicle formatiu B per a tot aquest any que ve, indispensables per mantenir-se com a referents en el mercat del Tipus B

Feceminte segueix treballant per a elaborar el temari de la cinquena edició del Cicle Formatiu B, amb l’objectiu de crear una línia formativa capaç de proporcionar al tècnic de l’empresa instal·ladora la base de tots aquells coneixements que requereixi per a gestionar una instal·lació de veu i dades des de l’element més bàsic fins a la integració final del sistema. Estan previstes noves incorporacions de contingut i d’empreses formadores. Les temàtiques que es tracten en aquest cicle són: • cablejat estructurat • fibra òptica, certificació de xarxes • xarxes sense fil • VoIP • seguretat en xarxes • tecnologies i xarxes d’accés • dispositius de Networking. Convergència IP Com en cada edició, els cursos es porten a terme amb la col·laboració de La Salle, a Barcelona, i se’n realitzen dues sessions: una per al directiu de l’empresa instal·ladora de telecomunicacions, i una altra dirigida al tècnic d’aquesta empresa. Tot això amb l’objectiu principal d’orientar el contingut formatiu

a les necessitats concretes del perfil de l’assistent. Des que Feceminte iniciés el primer curs del cicle formatiu B el novembre de 2005, més de 300 gerents i tècnics d’empreses instal·ladores de telecomunicacions han ampliat els seus coneixements sobretot en qüestions relacionades amb el segment de les xarxes de veu i dades, el “Tipus B”. Aquests coneixements han estat impartits per més de deu professionals d’empreses puntals d’aquesta tipologia: Allied Telesis, AL-pi, Avaya, Corning, Fluke Networks, Optral, Ortronics i Proxim. Aquest cicle ofereix una visió clara sobre la situació del mercat de les telecomunicacions dintre del segment B en l’ORDRE CTE/1296/2003, i posa a l’abast de l’empresa instal·ladora informació sobre les noves oportunitats de negoci i totes aquelles qüestions tècniques necessàries per a la correcta implantació d’aquests sistemes. D’aquesta manera, el Cicle Formatiu B de Feceminte s’ha erigit com a referent en aquest mercat i el seu objectiu és seguir oferint oportunitats d’aprenentatge per a la consolidació de les empreses instal·ladores com a assessores en telecomunicacions per a l’usuari final. t


INSTALA B

Connectors sense polit de 3M Acceleren les tasques d’instal·lació in situ en aplicacions interiors i de planta exterior 3M ha ampliat la seva línia de connectors sense polit amb la introducció dels models LC per a aplicacions de fibra multimode i monomode i LC/ APC monomode. Aquests connectors acceleren la instal·lació in situ de fibres òptiques de 250 i 900 micres utilitzant un disseny pre-ensamblat en una sola peça. Com la resta de la família de connectors No Polish Connector (NPC) de 3M, els nous models han estat desenvolupats per a reduir el temps d’instal·lació i minimitzar la inversió. El connector LC NPC ha estat testat per a superar els requeriments d’aplicacions FTTH en interiors i exteriors i es troba disponible en monomode 62.5 micres, 50 micres i 50 micres LOMMF (fibra multimode optimitzada per a làser) per a enllaços 10 Gb. El model NPC LC/APC es presenta amb una configuració d’entroncament pla estàndard o amb un entroncament angular per a assolir una excel·lent reflexió de menys de -60 dB. Els LC/APC Flat Splice han estat dissenyats per a dotar d’un magnífic rendiment en xarxes de transmissió digital com una xarxa òptima que requereix una terminació LC/

43 APC. Els LC/APC Angle Splice, per la seva banda, estan especialment indicats per a transmissions de video analògic amb una reflexió òptica inferior a -60 dB a temperatures extremes. Amb una tecnologia d’acoblament de ferrul prepolida en fàbrica i entroncament mecànic, els connectors NPC de 3M es poden instal·lar amb una sola eina en menys de dos minuts i elimina la necessitat de polit en camp. Els connectors NPC de 3M compleixen amb els requeriments EIA / TIA 568-B.3 i IEC i són compatibles amb la normativa RoHS – 2002 / 95 / CE. t

R&M aposta per la fibra òptica R&M prediu que la FTTH (Fibra fins a la Llar) serà el mercat de masses del futur. Aquest any la companyia multiplicarà per deu la seva inversió en I&D en l’àrea de solucions de fibra òptica Segons Reichle & De-Massari AG, l’empresa suïssa especialista en sistemes de cablejat estructurat, Europa està en el llindar de l’edat de la fibra òptica. Ha vist com nombrosos operadors de xarxa, serveis municipals i administracions locals per tot el continent han llançat recentment una onada d’inversions en aquest camp i les troballes de diversos estudis portats a terme per prestigiosos instituts d’investigació també avalen el que afirma la companyia: que l’any 2009 marca l’inici d’una nova era en les xarxes de comunicació. El cablejat de coure no serà aviat suficient per a tenir garantit l’accés a aquestes xarxes de comunicació. Per a garantir velocitats de transmissió superiors als 50 megabits per segon, el cablejat de fibra òptica serà necessari en tot el sistema, amb inclusió del què es denomina FTTH o Fibra fins a la Llar.

La companyia suïssa es considera a si mateixa capaç de suportar tots els conceptes actuals i els sistemes de protocol per a transmissions de banda ampla i banda ultra ampla. R&M posseeix solucions per a una instal·lació completa de xarxes de fibra òptica i xarxes híbrides així com per a la migració successiva des del coure i el coax a la fibra òptica. El que fa això possible és la seva gamma modular de cablejat de coure i de fibra òptica. La companyia està en aquests moments portant a terme grans inversions per a desenvolupar nous productes, i també per a agilitzar tant les instal·lacions com el servei i fer-los més segurs i fiables. R&M ha augmentat en un deu per cent, pel que fa a l’any 2008, la seva inversió en el desenvolupament de noves solucions de productes de fibra òptica. t


INSTALA B

Nou terminal mòbil de mesures R&S ROMES2GO de Rohde & Schwarz

L’alt rendiment del nou terminal mòbil simplifica la certificació en xarxes mòbils de ràdio

44

Aquest terminal de Rohde & Schwarz suporta GSM, GPRS, EDGE, WCDMA i HSDPA, les tecnologies essencials d’avui dia que s’estan emprant en xarxes en tot el món, i per a una àmplia anàlisi d’errors també emmagatzema automàticament esdeveniments d’errors que ocorren abans del començament de les mesures. La nova solució s’implementa en mòbils de mesura específics, disponibles comercialment. En la manera de telèfon mòbil, els operadors de xarxes poden analitzar simultàniament transmissions de dades i veu en la xarxa mòbil en la qual s’estan realitzant les mesures. R&S ROMES2GO simplifica el treball diari dels tècnics de camp ja que les tasques comunes de mesura estan pre configurades.

Durant les mesures, els paràmetres claus, tals com canal, nivell i qualitat de servei, es visualitzen gràficament en el terminal mòbil de mesura. Si cal incloure informació addicional, l’enginyer de manteniment pot introduir in situ un comentari que s’associa a la mesura amb la marca de l’hora. Per a mesures en interiors els resultats es creen automàticament durant el camí recorregut. Per a mesures en exteriors es poden utilitzar dades d’un GPS. Quan una mesura hagi acabat, el R&S ROMES2GO transmet automàticament les dades a un servidor FTP. Els resultats s’avaluen utilitzant el programari R&S ROMES2GO o altres eines de tercers. El terminal mòbil de mesures per a 3GPP R&S ROMES2GO ja està disponible a Rohde & Schwarz. t

HP ProCurve amplia la família 3500 Switch Series La companyia llança el nou HP ProCurve 3500 10/100, que permet a les empreses millorar la gestió de les seves xarxes mitjançant quatre opcions de gran flexibilitat per a les seves aplicacions de negoci Els nous switches HP ProCurve 3500 10/100 poden ajudar a les empreses que hagin d’afrontar la compra de hardware o tinguin alts costos de manteniment, a l’estandarditzar les operacions de xarxa des del nucli fins a l’extrem gràcies al chipset ProVision i el programari unificat que incorporen, que simplifiquen tota la gestió de la xarxa. El ProCurve 3500 10/100 ha estat dissenyat per a oferir a les empreses els nivells de funcionalitat necessaris per a les seves aplicacions, amb el que és ideal per a companyies amb desplegament en l’extrem que no necessiten Gigabit en tots els punts, com telefonia IP, solucions de seguretat física o solucions wireless, mantenint els màxims nivells de seguretat i eficiència operacional.

El switch escalable 3500 10/100 també es converteix en una protecció de la inversió en oferir actualitzacions de programari per a tota la vida amb la flexibilitat d’actualització a un programari premium. El suportar interoperabilitat basada en estàndards permet a les empreses afegir qualsevol switch 3500 10/100 a entorns de xarxa multi-fabricant. El HP ProCurve 3500 10/100 conta amb una àmplia oferta que inclou opcions de 24 o 48 ports, així com l’elecció d’incorporar o no Power over Ethernet (PoE). Totes aquestes noves solucions s’han dissenyat per a satisfer els estàndards de qualitat de HP, incloent la Garantia per a tota la vida de ProCurve, que es converteix en una autèntica protecció de la inversió. t


INSTALA B

Cables folgats amb tub d’alumini d’OPTRAL La gamma ALP, que es compon de models amb fins a 48 fibres òptiques, és ideal per a aplicacions exteriors i canonades de sanejament OPTRAL, S.A., presenta la seva gamma ALP de cables multitub amb cinta d’alumini per a aplicacions exteriors que està especialment indicada en canonades de sanejament.

46

Aquests cables, amb capacitat per a allotjar fins a sis tubs actius i 48 fibres òptiques, es caracteritza per una construcció folgada amb element central (GRP), fibres òptiques, tub farcit de gel, cinta d’alumini i coberta exterior de polietilè en color negre. També existeix l’opció d’una coberta termoplàstica exterior LSZH retardant a la flama. La família de cables multitub ALP, que posseeix un rang de temperatura operativa de -40 a +70 °C, també destaca per un diàmetre exterior de 11,6 i 12,5 mm, excel·lent resistència a l’aixafada (2000 N) i als llamps ultraviolats (aplicacions exteriors) i sota coeficient de fricció. Per tant, aquests cables compactes i robusts amb tub d’alumini es converteixen en la solució ideal per a aquells clients que demanden la màxima resistència a inclemències extremes en instal·lacions exteriors. t

Equip de proves per a cable de coure de 30 MHz de C3, Cables i Components per a Comunicacions El AXS-200/610 és ideal per a identificar i trobar problemes de senyal a la “última milla” de serveis de triple ús C3, Cables i Components per a Comunicacions, S.L., nova empresa del Grup COFITEL, presenta l’equip de proves en cable de coure de 30 MHz AXS-200/610 de EXFO que permet als tècnics de camp veure l’espectre complet de VDSL2 en tasques de recerca i identificació de pertorbacions i problemes de senyal que afecten al lliurament de veu i vídeo en la “última milla” de serveis de triple ús (triple play). Aquest model, que forma part de la gamma SharpTESTER Access Line, també oferix un ampli rang de proves d’extrem únic que ajuden als tècnics de camp a localitzar i reparar ràpidament les fallades que afecten a la qualitat de servei (QoS). Gràcies a un ample de banda de 30 MHz i a un ampli rang dinàmic, el AXS-200/610 pot realitzar proves del bucle local de pràcticament qualsevol servei que

es presti, incloent VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL, G.SHDSL, HDSL, HDSL2, T1/I1 i RDSI. El AXS-200/610 també es caracteritza per precalificació en segons amb la indicació automàtica de “aprovació/error” de les proves; mapeador de bucle per a simplificar la detecció de fallades, ponts i extrems de cable; “funció de Soroll” per a gestionar l’espectre en el seu conjunt de cable; i realització de proves metàl·liques completes amb mesurador de diversos paràmetres (DMM) i freqüència de veu (VF). El AXS-200/610 és de gran ajuda a l’hora de posar fi als dubtes entorn de la localització de fallades de bucle, alliberar recursos valuosos d’empreses de telecomunicacions i reduir les despeses operatives de proveïdors de servei. t


INSTALA B

Guifi.net, la xarxa WIFI oberta, lliure i neutral més gran del món

Aquesta xarxa ja fa uns mesos que opera a Girona de la mà, entre molts d’altres usuaris, de l’empresa associada a Feceminte, Serveis Globals Electrònics Guifi.net es forma a partir del tram que aporta cada participant. És oberta perquè pot participar qualsevol persona; lliure, perquè no hi ha un propietari que imposi restriccions; i neutral, perquè l’acord d’interconnexió és entre iguals i afecta només a la xarxa, no als continguts que hi circulen. No es tracta d’una empresa orientada a proporcionar un servei públic o de pagament, una associació, una comunitat, o un ajuntament. És un conjunt de tots ells: una coincidència d’interès comú d’un grup de persones que la formen. Existeix una Fundació amb el mateix nom; les normes que regeixen el seu funcionament es troben a: http://guifi.net/ComunsSensefils. La fundació Guifi.net té l’objectiu de posar en comú tota la infraestructura que suposa una xarxa sense fils per a oferir recursos i serveis, i proporcionar els mecanismes d’organització perquè funcioni i es gestioni. També posa a la disposició dels usuaris les últimes tecnologies, amb el que es converteix en un espai d’investigació i desenvolupament per a l’adaptació d’aquestes tecnologies a les finalitats que li són pròpies en una xarxa oberta. Cal destacar que la fundació Guifi.net forma part de RIPE NCC, organisme que coordina l’assignació d’adreces d’Internet .

Com funciona? Es connecta el node de casa amb la resta de nodes a través de supernodes (conjunt de ràdios i antenes sectorials de cobertura, i direccionals per a connexió a distància). Per a això, es necessita un ordinador, un router amb antena externa i un fil de xarxa entre el router i l’ordinador. Així, l’usuari s’afegeix al projecte en tres passes: lloc on viu, router que té i enllaç que fa. D’aquesta manera, l’usuari (particular, institució, empresa) té diverses opcions per a unir-se a aquesta xarxa: estenent-la (supernodes, apadrinant), o aportant continguts. Actualment, Guifi.net està creixent a un ritme d’uns 200 nodes mensuals aproximadament. Arriben ja als 7.258. Habitualment es realitzen cursos, tallers, presentacions on s’alliberen tot tipus de coneixements tècnics: configuració d’antenes client, servidors Linux, ús de web, etc. Gràcies a Guifi.net es creen nous models de negocis i la seva filosofia de xarxa oberta en el bucle d’usuari és una solució eficient per a la inclusió digital. Per a més informació: http://www.guifi.net. També es pot veure la presentació http://www. sgelectronics.es/Guifi.net.htm. t

47


INSTALA B

Cisco amplia el seu catàleg de promocions per a Pimes Noves solucions, l’assistència i el suport ajuden als partners de Cisco a prestar millors serveis a les petites empreses

48

Cisco anuncia noves solucions, serveis i sistemes d’assistència perquè les empreses de petita grandària millorin la seva productivitat mentre redueixen al mínim les necessitats de gestió dels actius tecnològics. Entre les solucions es troben els nous desenvolupaments a partir de la sèrie Small Business Pro, dissenyats perquè els partners de Cisco puguin crear, instal·lar i gestionar sistemes compatibles amb les necessitats tecnològiques evolutives de les petites empreses. Aquestes solucions inclouen els commutadors Cisco ESW 500, que augmenten la productivitat i capacitat de resposta davant els clients de les petites empreses, eliminant els temps de desocupada de la xarxa i evitant els talls de l’activitat empresarial; la passarel·la telefònica IP Cisco SPA8800, que permet connectar les seves centraletes IP de codi obert amb altres telèfons i faxos analògics existents; la càmera IP PVC300 de Cisco, un sistema de vigilància per a

vídeo IP que ajuda a protegir les propietats dels empleats i les petites empreses mitjançant vídeo en directe que pot visualitzar-se virtualment des de qualsevol lloc. Cisco proporciona també assistència de tipus 24/7 des de la comunitat en línia per a Pimes. Així mateix, ha llançat una nova versió en espanyol de la pàgina Web per a petites empreses, de manera que s’optimitzi el servei prestat a la comunitat hispanoparlant de petites empreses i als partners de Cisco que la protegeixen.

Partner Oficial de Londres 2012 El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres (LOCOG) ha anunciat que Cisco serà el Proveïdor oficial d’infrastructures per a Londres 2012. El contracte converteix a Cisco en l’únic proveïdor per a tota la infrastructura de xarxa dels Jocs Olímpics. t

Nous switches Layer 3 d’Allied Telesis

CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribució de solucions per a xarxes LAN, anuncia millores en la gamma AT-8624 de switches Layer 3 d’Allied Telesis para respondre a les necessitats del mercat i oferir compatibilitat en coure i fibra amb uplinks Gigabit combo

L’AT-8624T/2M v2 ofereix 24 ports 10/100TX Fast Ethernet i dos uplinks combo Gigabit, mentre que l’AT-8624/PoE, amb les mateixes funcionalitats del model anteriorment esmentat, també disposa de Power over Ethernet. Ambdós models són equipats de fàbrica amb dues uplinks AT-A65 que inclouen els mòduls SFP combo 10/100/1000T. Aquesta nova gamma de productes facilita les tasques d’instal·lació, ja que els mòduls uplinks estan inclosos i no és necessari demanar-los per separat, tret que es requereixi suport de fibra 100 Mbps.

Els switches AT-8624T/2M v2 i AT-8624/PoE incorporen característiques avançades com triggers (disparadors) que apaguen els ports que no estan en ús, estalviant així en costos d’energia, i es presenten amb una PSU (font d’alimentació) redundant opcional. Els productes Layer 3 originals (AT-8624/2M i AT8624/PoE) encara es troben disponibles. Juntament amb les noves versions, doten de solucions efectives i eficients en el desplegament de múltiples xarxes, des de pimes a grans campus universitaris. t


EMPRESES ASSOCIADES

9 TEKNIC BLANES S.L. Tordera A.D.T. TELECOMUNICACIONES, S.L. Montcada i Reixac ABAD TELECOMUNICACIONS, S.L.L. Barcelona www.abadtelecomunicacions.es

AIE COM. ELECTRONICA., S.L. Montcada i Reixac 50

www.aieservice.com

AIR TV Barcelona ALBERT FONT CLOTAS Sant Pere Pescador ANPA Telecomunicacions i Electrònica SL Barcelona ALPE TELEVISIÓ DIGITAL, S.C.P. Cerdanyola del Vallès ANSATE, S.C.P. Mataró www.ansate.es

ANTENA RÀPID Badalona ANTENAS BALUN, S.A. Barcelona www.horta-bcn.com/balun

ANTENAS BARCELONA Barcelona ANTENAS DIGISAT Pallejà www.antenasdigisat.com

ANTENAS GAUDI, S.L. Barcelona ANTENAS INSTASER, S.L. Barcelona ANTENAS LECHA Barcelona

ANTENAS NUÑEZ (Diseño Y Desarrollo De Telecomunicaciones, S.l.) Terrassa ANTENES GERUNDA, S.L. Girona ANTENAS SABADELL, S.L. Sabadell ANTENAS TAPIA Sant Feliu de Llobregat ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES RX SAT, S.L. Cerdanyola del Vallès www.rxsat.com

ANTENES I SERVEIS BARCELONA S.L. Barcelona www.antenes-serveis.com

ANTENES MIRSAT, S.L. Terrassa ANTHENA, S.L. Barcelona AQUÍ ANTENAS, S.L. Sant Adrià del Besòs ARAM TELECOMUNICACIONES, S.L. Barcelona www.aramtele.com

ARTEMI ELECTRODOMÈSTICS, S.L Mora d´Ebre www.artemiservices.com

ASESORES DE TELECOMUNICACIONES JAE, S.L. Barcelona

AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA Sta. Coloma de Gramanet AXP TECNITRONIC, S.L. Sitges BARNASERVEI, S.C.C.L. Barcelona www.barnaservei.net

BECANO INSTAL·LACIONS, S.L. Barcelona www.becano.com BERGADÁ INSTALACIONES, S.L. Sabadell www.bergadainstalaciones. com

BLANCO CARRASCAL, S.L. Barcelona BUIRA TECNICS, S.L. El Vendrell C.M. ROCA TELECOMUNI–CACIONS I SERVEIS, S.L. Gavà CAMOS COMUNICACIONS, S.L. Figueres

COMERCIAL TEL-SAT, S.C. Platja d´Aro

ELECTRO GO.AN.CA, S.L. Vilassar de Mar

COMP. ELECT. TELELUX, S.L. El Vendrell

ELECTRODOMÈSTICS ESTEVE, S.L. Maçanet de Cabrenys

www.teleluxsl.com

COMSIS COMUNICACIONS, S. C. Girona www.comsiscomunicacions. com DB SYSTEMS S.C.P. Terrassa www.dbsystems.es

DECIBEL TELECOMUNICACION, S.L Barcelona Delta Toga, S.L Tarragona DIGISERVEI BCN, S.L. Barcelona DIGITAL INS. ELECTRÓNICA, S.L. Barcelona www.antenasdigital.es

DIGITAL TVC Sant Esteve Sesrovires DIGITEC Barcelona

ELECTROLLAR, S.L. Malgrat de Mar ELECTRONIC INSTALACIONES RUBI, S.L. Rubí ELECTRÓNICA AUSTRALIA, S.C.P Badalona www.electronicaaustralia. com

ELECTRÓNICA BLAYA Igualada ELECTRÓNICA CANALDA Mora d´Ebre ELECTRÓNICA DURO Santa Coloma de Gramenet ELECTRÓNICA F. RIUS, S.L. Sant Pere de Ribes ELECTRÓNICA GIBERT, S.C.P Torredembarra

www.grupcamos.cat

www.digitec.cat

CATESTER, S.L. Cambrils

DINESTAR, S.L. Malgrat de Mar

ELECTRÓNICA GONZÁLEZ Castelldefels

CERDANYA SEGURETAT INSTAL·LACIONS, S.L. Puigcerdà

DISTRONIC, S.C. Palafrugell

ELECTRONICA JOAN, S.L. Sant Joan de les Fonts

www.distronic.tv

www.electronicajoan.org

CIBERTEL, S.L. Salt

DOMITEL, S.L.L. Vilanova i la Geltrú

www.cibertel.com

www.domitel.com

ELECTRONICA LOSADA. S.L. Blanes

CLOVER, S.L. Barcelona

DTT DIGITAL INSTAL·LACIONS, S.C.P Terrassa

ELECTRÓNICA MAXIM MIRANDA, S.L. Lleida

ASISTENCIA TECNICA MALADETA L´Hospitalet de Llobregat

CLUB DE LA ELECTRÓNICA Puigcerdà

ASTRO ANTENAS Barcelona

COLL FAVÀ SERVEIS, S.L. Sant Cugat del Vallès

EDISA TELECOMUNICACIONS, S.L. Girona

AUBANELL REPARACIONS, S.L. Gandesa

COMERCIAL SINGULAR, S.L. Barcelona

ELECTEL RODRIGUEZ, S.L. Lleida

www.viasatvalles.com

www.electel.es

ELECTRÓNICA NOVA IMATGE La Seu d´Urgell ELECTRÓNICA OLIVERAS, S.L. Manresa www.videoacustica.com


EMPRESES ASSOCIADES

ELECTRÓNICA RIBES, S.L. Lleida ELECTRÓNICA RODON, S.L. Barcelona ELECTRÓNICA ROMERO Sils ELECTRÓNICA SABOYA, S.L. Cardedeu ELECTRÓNICA SANFER, S.C. Cerdanyola del Vallès ELECTRÓNICA SEVITEL, S.L. Reus ELECTRÓNICA TEIDE Barcelona ELECTRÓNICA TRES TORRES, S.L. Granollers ELECTRÓNICA VIVET Vic ELECTROTÉCNICA FRANCESC FERRER Roses Empitel, S.L Gavà www.empitel.com

ERMENGOL ARMENGOL, S.L. Cervera ESPLU ELECTRÓNICA, S.L. Esplugues www.esplu.com

FOLCH - CARBONELL, S.L. Valls FREKUENSIA ELECTRÓNICA, S.L. Sta. Coloma de Gramanet GINSER, S.L. Girona www.ginser.com

GO & GO MULTISERVICIOS S.L. Barcelona www.goandgo.es

GRUP BALASCH TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT Terrassa GRUPO RED 4 Sistemas de Telecom. S.L. Molins de Rei GUIMSER ELECTRÒNICA, C.B. Manresa HISTELEK, S.L. Barcelona www.histelek.com

IBERCOM 2 Vidreres IMSA, S.C.P. Terrassa INSAGA Barcelona INSTAL AL SERVEI DE LA COMUNITAT, S.L. Barcelona www.instalservei.com

EURO ANTENA, S.C.P. Badalona

INSTAL·LACIONS ELECTRONIQUES Parets del Vallès

EUROSONIM Alella

Instal.electroniques@gmail. com

www.eurosonim.com

INSTAL·LACIONS QUIM ROCA, S.L. Valls INSTALACIONES BAENAS, S.L. L´Hospitalet de Llobregat

EVALBERT, S.L. Sant Andreu de la Barca FELIU CANALIAS, C.B. Campdevànol FELIX PEÑA, S.L. Barcelona

INSTALACIONES COMUNITARIAS CLAVERO, S.L. Barcelona INSTALACIONES FERREIRA Cornellà de Llobregat

ISIEGAS, S.C.P. Premià de Mar

MICROTELEFONO, S.L. Barcelona

ITC COMUNICACIONES, S.L. Barcelona

MIGUEL PERALTA Barcelona

J.C. TECNICS, S.L. Figueres

MONKOTEL, S.L. El Prat de Llobregat www.monkotel.com

INSTALACIONES GOVAL, S.L. Sabadell

www.jctecnics.com

JAIME MORÉ GUASCH Barcelona

MOLINA SERVEIS TÈCNICS, S.L. Barcelona

INSTALACIONES INSTANTANEAS ACR-3, S.L. Barcelona

JJ COMUNICACIONS 2006, S.L. Tarragona

NADIR INGENIERÍA SISTEMAS MÓVILES, S.L. Barcelona

INSTALACIONES SERVISON DOS, S.L Barcelona Instalaciones y servicios de comunicaciones S.A Barcelona www.iscbarcelona.com

INSTALCARAZ Sabadell INSTALGRUP CHIRIVELLA, S.L. Malgrat de Mar INSTALOC, S.L. Barcelona INSTALRAPID, S.L. Mollet del Vallès INSTALRAPID VALLES, S.L. Mollet del Vallès INSTAL-SAT Calella INSTELDAVA, S.L. Sant Feliu de Llobregat INTECSA, S.L. Castellar del Vallès INTELANT, S.C.P. Barcelona INTERFONOS del Vallés, S.L. Sabadell www.interfonosdelvalles.com

JORDI SARROCA I RIPOLL Miravet JOSÉ A. GARCÍA RAIMUNDO Sant Feliu de Llobregat JOSEP M. SOLER NOGUER Báscara JRC TELECOMUNICACIONES Piera

www.nadir.es

OIDALE, S.L. Vilassar de Mar OLGA BERNARD MADUELL. S.L.N.E. Reus ONA VALLÉS, S.L. Sabadell www.onavalles.com

OSI-SERVILANG, S.L.L. Barcelona

www.jrctelecomunicaciones .com

PERARRIERA, C.B. Mataró

JUBANY ABRIL, S.L. S.Mª de Palautordera

PERE RIGALL DESPLANS Castelló d'Empúries

LABORTRONIC, S.L. Martorell

www.telicom.cat

LAFCARR PROJECT & DESIGN, S.L. Vilablareix www.lafcarr.com

LAYSO ELECTRONIC, S.A. Terrassa www.layso.com

LECHA TELECOMUNICACIONS, S.L. Barcelona M.FRESNEDA TELECOMUNICACIONS, S.L. Montcada i Reixac MEGATEL, S.C.C.L. Manresa

PHONWORLD, S.L. Mataró PIRE TELECOMUNICACIONS, S.L. Gavà www.pire.es

PRISCO ELECTRONICA, S.L. L´Escala www.priscoelectronica.es

PROMATIC 1996, S.L. Barcelona PUNTAL ELECTRÓNICA Y TELECOM. Gandesa RADIOTECNICA Sta. Perpètua de Mogoda www.radiotecnica.es

41 anys al servei de l’empresari instal·lador de telecomunicacions

51


EMPRESES ASSOCIADES

RADIO CODERCH, S.L. Olot RADIO LA PLATA, S.L. Barcelona www.radiolaplata.com

RADIO LUZ Vilanova i la Geltrú RÀDIO PEPE, S.A. Palamós Radio Servicio Sepúlveda 102, S.L Barcelona www.lasguias.com/sepulveda

RADIO WATT, S.A. Barcelona 52

www.radiowatt.com

R.C. CONSULTORIA I INSTAL·LACIONS, S.C.P. Mataró www.rc-ci.com

REPARATUR TV Aiguafreda REYRE, S.L. Sant Feliu RODAMILANS SERVEIS, S.C.P. Les Borges Blanques RODI BCN DISTRIBUCIONES, S.L L´Hospitalet de Llobregat www.rodibcndistribuciones. es

RONETSA TELECOM, S.L. Mataró SABAT- SAT Tortosa SANT CUGAT TELECOMUNICACIONS S.C.P. Sant Cugat del Vallès SANYÉ ENGINYERIA I TELECOMUNICACIONS Granollers SATECA, S.L. Barcelona www.sateca.com

SATYBIT, S.L. Barcelona SELIGRAT ANTHEL Barcelona www.seligrat.com

SERCO, Servicio Colectivas, S.L. Barcelona SERTRONIC Palafrugell www.sertronic.tv

SERTRONIC PROYECTOS E INSTALACIONES Premià de Mar SERVEI TÈCNIC BLAU, S.L. Barcelona

SERVITEC, S.C.P Mataró SEVSAT 2000 S.L. Barcelona SIAN ELECTRONICA, S.L. El Prat de Llobregat SIMAX Lleida SINCRO TV, S.L. Barcelona www.sincrotv.com

SERVEI TÈCNIC COSTA BRAVA, S.L. (ELECTROLLAR) Sant Feliu de Guíxols

SINOPHOS GROUP LLORET, S.L. Lloret de Mar

SERVEI TÈCNIC GARCIA - RODA, S.L. Barcelona

SO IMATGE MARSINO CAMINAL, S.L. (ELECTRONICA SIMAC) La Seu d´Urgell

Servei Tècnic Joyma S.L Malgrat de Mar SERVEI TÈCNIC MERIDIANA, S.C.P. Barcelona SERVEIS GLOBALS ELECTRONICS, S.C.C.L. Girona www.sgelectronics.es

SERVEIS INTEGRATS DIGITALS S.L. Barcelona

www.sinophosgroup.com

SO-IMATGE VALVERDE, S.C.P. Cubelles STAM TELECOMUNICACIONS, S.L. Sant Joan Despí

THE DIGITAL TELE & CO, S.C.P. Barcelona

TELECOMUNICACIONES ILUCTRON, S.L. Sta. Coloma de Cervelló

TKS ELECTRONICS Sant Boi de Llobregat

TELECOMUNICACIONS DIGITALS ALT NIVELL, S.L Barcelona TELECOMUNICACIONS ELECTRÒNICA SONIELEC, S.L. Mataró TELECOMUNICACIONS GATEU, S.L. Lleida

TARRAGÓ COMUNICACIÓN, S.C.P. Barcelona

www.antenes.cat

TÈCNICS EMPORDÀ, S.C. Castelló d´Empuries

SERVICIO TÉCNICO ALONSO 98, S.L. Ripollet

TECNOCOLOR T.T. Telecomunicacions, S.L. Igualada

SERVICIO TÉCNICO CHAROP Barcelona

TECNOCOM 2006.S.L. Sant Feliu de Guixols

SERVICOLOR Viladecans

TECNOTELE PENEDÈS, S.L. Vilafranca del Penedés

SERVICOM REUS, C.B. Reus

TELE - ELECTRON, S.L. Barcelona

SERVITEC Barcelona

www.tele-electron.com

TRANSMITEL, S.L. Barcelona

TRIAC ELECTROTÉCNIQUES, S.L. Roses

TELECOMUNICACIONES OPEN SERVICE, S.C.P. Sant Boi de Llobregat TELECOMUNICACIONES SMM, S.C.P. Badalona TELEDECO, S.L. Amposta

SERVEIS TÈCNICS D´ANTENES, S.L. Barcelona

TOYSY, S.C.P. Barcelona

TELECOMUNICACIONS GIRONA, S.L. Girona

TALARN CONSULTING Mollet del Vallès

www.serinte.net

TOT-TELECOS Vilalba dels Arcs

www.grupgateu.com

www.tlcsmm.com

www.talarnconsulting.com

TOP TÈCNIC, S.L. Empuriabrava

TRES SAT, Inst. Elect., S.C.C.L. Vilanova

www.stam.cat

TANTIK SOLUCIONS S.L.L. L’Hospitalet de Llobregat

SERVICIO JUCA, S.C.P El Prat de Llobregat

TELECOMUNICACIONES GARGALLO, S.L. Amposta

TELEDOMO, S.L. L´Hospitalet de l´Infant TELESAT GAVA, S.L. Gavà TELESAT, TELECOMUNICACIONS Rubí TELETÈ, S.C.P Torredembara www.telete.es

TELEVIDEO TERRASSA, S.L. Terrassa TELNOVA, S.L. Sabadell TELKEN, S.L. Barcelona TELVI-3, C.B. Reus

www.triacelectro.com

TUDELA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, S.L.U Molins de Rei www.tudelatelecom.net

UIX CASALS, S.L. Mataró UNIÓN ELECTRÓNICA Mataró VALLÉS SERVICE, S.L. Granollers VESYS- VALLDAURA ELECTRÓNIC SYSTEM Ripollet VEU I DADES SERRA, S.L. Girona VICTOR SO PROFESSIONAL, S.L. Lloret de Mar VILA ELECTRÓNICA C.B.P Figueres www.vilaelectronica.com

VIPS TELECOM, S.L. Barcelona Xavier Roqueta Instalacions Gurb www.xrenginyers.com

ZAPPING EMPORDÀ, S.L. Figueres


SERVEIS

Empreses que ofereixen descomptes importants als associats a Feceminte.

54

La Salle: Corporate Training Formació tècnica i de gestió empresarial a mesura. Descomptes del 10% en plans de formació per a treballadors d’empreses associades a Feceminte.

Cros i Massó Disseny gràfic i comunicació. Desenvolupament, gestió i manteniment de llocs Webs. Tarifes especials per a les empreses associades a Feceminte (Web Hotel.)

La Caixa Condicions financeres especials. Acord específic amb l’empresa PROMAX i exclusiu per a empreses federades per a la compra d’equips de mesura mitjançant renting o leasing.

Jordi Vilaró Corredor d’Assegurances Assegurança de responsabilitat civil que respon a tots els paràmetres i obligacions definides per la llei en matèria de Registres professions. Tarifa especial per a empreses associades a Feceminte.

seprela xxi Prevenció de riscos laborals. Assessorament i descomptes especials per a empreses associades a Feceminte.

OPEL-JColl Vehicles nous i d’ocasió a preus especials per a empreses associades a Feceminte.

Pimec Telefónica – ADSL Sol·licitant una nova alta de línia ADSL, gaudirà d’un estalvi durant les 12 primeres quotes.

Movistar Condicions individualitzades i atenció personalitzada. Descompte trucades nacionals a partir de 13,5 % Descompte trucades internacionals 35% Descompte SMS nacional 60% Mòduls nombres propis i nombres Movistar: Gratuït.

Solred Descompte de 0,039 Euros per litre de gasoli. Descompte de 0,018 Euros per litre de gasolina.

SolRed-Vía-T Preu exclusiu PIMEC 38 Euros (IVA inclòs.) Validesa de 5 anys sense quotes de manteniment .


Agra茂m el suport dels nostres Socis Col路laboradors


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.