Page 1

secretaria de PSEC www.pv.ccoo.es/ensenyament

PSEC

Edita: Federació d’Ensenyament de CCOO del País Valencià Pl.Nàpols i Sicilia, 5 - 46003 València Tel.: 96 388 21 55 Fax:96 388 21 06 Dipòsit legal: CS 90 - 1990

MIRA LA TEUA NÒMINA 2018 Nòmina desglossada en els mesos sense paga extra

Ajudant de Cuina Ajudant de Manteniment Cuiner/a Cuiner/a Educador/a Ed. Especial Educador/a Infantil Fisioterapeuta Mestre/a Laboral Personal de Neteja Treballador/a Social

APF APF C2 C1 C1 A2 A2 APF A2

Sou base (mes) 559,50 559,50 611,30 734,50 734,50 978,26 978,26 559,50 978,26

Trienni (mes) 13,75 13,75 18,26 26,85 26,85 35,47 35,47 13,75 35,47

Complement de destinació 219,52 219,52 265,31 311,15 311,15 425,64 356,96 219,52 356,96

Complement específic 307,51 307,51 327,72 380,00 380,00 426,13 426,13 307,51 426,13

Pagues extra de juny i desembre Complement de PAGA EXTRA (JUNY/DESEMBRE) Sou base Trienni destinació Ajudant de Cuina Ajudant de Manteniment Cuiner/a Cuiner/a Educador/a Educació Especial Educador/a Infantil Fisioterapeuta Mestre/a Laboral Personal de Neteja Treballador/a Social

Ajudant de Cuina Ajudant de Manteniment Ajudant Cuiner/a Educador/a Educació Especial Educador/a Infantil Fisioterapeuta Mestre/a Laboral Personal de Neteja Treballador/a Social

559,50 559,50 605,73 634,82 634,82 713,44 713,44 559,50 713,44

13,75 13,75 18,09 23,19 23,19 25,87 25,87 13,75 25,87

219,52 219,52 265,31 311,15 311,15 425,64 356,96 219,52 356,96

Sou mensual SOU MENSUAL SENSE SOU MENSUAL SENSE TRIENNIS (excepte març i TRIENNIS (en març i setembre) setembre) 1086,54 1086,54 1204,33 1425,66 1425,66 1830,03 1761,35 1086,54 1761,35

1131,28 1131,28 1258,40 1489,06 1489,06 1916,78 1834,10 1131,28 1834,10

Complement compensatori de març i setembre 44,74 44,74 54,07 63,41 63,41 86,75 72,75 44,74 72,75

Complement específic 307,51 307,51 327,72 380,00 380,00 426,13 426,13 307,51 426,13

PAGA EXTRA 1086,54 1086,54 1198,76 1325,97 1325,97 1565,22 1496,54 1086,54 1496,54

1


PSEC

RETRIBUCIONS 2018 Sou anual depenent del nombre de triennis SOU ANUAL

Ajudant de Cuina Ajudant de Manteniment Cuiner/a Educador/a Educació Especial Educador/a Infantil Fisioterapeuta Mestre/a Laboral Personal de Neteja Treballador/a Social T=triennis

0T 15301,01 15301,01 16957,67 19886,63 19886,63 25264,27 24274,76 15301,01 24274,76

2T 15685,90 15685,90 17468,28 20623,68 20623,68 26219,04 25229,54 15685,90 25229,54

4T 16070,79 16070,79 17978,90 21360,74 21360,74 27173,82 26184,31 16070,79 26184,31

6T 16455,68 16455,68 18489,51 22097,80 22097,80 28128,59 27139,08 16455,68 27139,08

8T 16840,57 16840,57 19000,13 22834,86 22834,86 29083,36 28093,86 16840,57 28093,86

Equivalència entre grups antics i nous:

Abans B C D E

Ara A2 B C1 C2 Agrupacions Professionals (APF)

CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL Segons grup i Grau de Desenvolupament Personal (GDP), quantia anual: 2017 (100 %) anual GDP1 GDP2 GDP3 GDP4

A1 3153,22 6306,3 9459,38 12612,6

A2 2049,6 4099,2 6148,66 8198,26

C1 1313,9 2627,66 3941,56 5255,32

C2 1051,26 2102,24 3153,22 4204,34

AAPP 788,34 1576,68 2365,02 3153,22

Segons grup i Grau de Desenvolupament Personal (GDP), quantia mensual (14 mensualitats iguals): 2017 mensual (100%) GDP1 GDP2 GDP3 GDP4

2

A1 225,23 450,45 675,67 900,9

A2 146,4 292,8 439,19 585,59

C1 93,85 187,69 281,54 375,38

C2 75,09 150,16 225,23 300,31

AAPP 56,31 112,62 168,93 225,23

10T 17225,46 17225,46 19510,75 23571,92 23571,92 30038,14 29048,63 17225,46 29048,63

20180209 mira la teua nòmina psec 2018  
20180209 mira la teua nòmina psec 2018  
Advertisement