Carta Albă a sectorului ONG din România - EDIȚIA 2012

Page 1

Carta Albă a sectorului ONG din România EDIȚIA 2012

Acest document reprezintă o colecție de propuneri pe care o serie de organizații neguvernamentale le fac partidelor politice și instituțiilor publice.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.