Page 1

DET HELE MENNESKE

Brand Book for udviklingen af professionelle fodboldspillere


“Den, der opgiver at blive bedre, ophører med at være god.”

PROLOG


EN BRAND BOOK

BRAND PHILOSOPHY

Et Brand kan i virkeligheden koges ned til at være en organisation med en personlighed. I FC Midtjylland ved vi godt, at der er større klubber i verden end os, men vil aldrig ankerkende, at de har en bedre, større eller mere fast personlighed end os, uanset om vi snakker akademiet eller det store billede. Selv om vi befinder os på heden, så føler vi, at vi gør det helt rigtige og at de unge mennesker, der lever for og på akademiet kommer ud i den anden ende med en ballast, der styrker dem i lige dele karriere, liv og ånd.

”Brand Philosophy er et stort ord for en jyde, men når vi bliver ved med at insistere på begrebet “Det Hele Menneske”, så er det simpelthen fordi det siger alt om vores tilgang til spillerne, til os selv og i kommunikationen med omverdenen. Det er sådan vi forstår os selv og det er sådan vi håber andre forstår os eller ser os i alle sammenhænge. Der er altid en dynamisk konflikt mellem profil og image, imellem hvad vi gerne vil ses som og hvad verden ser os som – men profil er et fladt og tomt ord for noget, som kommer fra hjertet og som direkte kan overføres til hverdagen på plænen, så måske derfor er filosofi tættere på, selv om det stadigvæk er et højtflyvende ord for noget meget jordnært – en kerneværdi.”

En Brand Book for akademiet ved FC Midtjylland handler blandt andet om at gøre en dansk arbejdsmetode til en eksportidé. Begrebet design eller Branding handler dog her i lige så høj grad om det, som mange andre vil kalde en praktisk tilgang til livet. Men det handler også om netværk, lokal forankring, tillid, formidlingsevner og kommunikation på tværs af faggrænser, landegrænser og mentale barrierer.

At lykkes for akademiet handler om mere end faste strukturer, træningsmønstre, konstant fokus på udvikling, nytænkning og motivation. Det handler om at være 110 procent til stede, at være engageret og at turde, fordi man ikke kan lade være. Det handler om at identificere sig med og blive en symbiose med sit arbejde, så det ikke længere er et job, men så stor en del af sig selv, at det ikke kan rives væk.

Begrebet Brand Book er valgt som overskrift, fordi et Brand også er en samlet betegnelse for et navn, et symbol eller et andet karakteristika, der identificerer og skiller konceptet ud fra andre lignende koncepter. Med andre ord et klart defineret regelsæt eller levemåder, der adskiller noget fra noget andet og FC Midtjylland fra alle andre akademier.

”Mange af mine kammerater spiller fodboldmanager på computeren. Jeg spiller det i virkeligheden med trænere, der skal præstere og spillere, der skal udvikles. Det er da verdens bedste liv. Kan man ønske sig mere?”

Dette DNA er hos FC Midtjylland en streng af en levende og omskiftelig organisme, som kun kan defineres i øjeblikket og som har en fast konsistens eller ramme bestående af værdierne, men hvis indholdsmæssige struktur ændrer form fra sæson til sæson og alt efter hvem i organisationen, der præger de enkelte kromosomer, som kan være spillerne, trænerstaben, nyudvikling, samarbejdsrelationer og meget andet.

BRAND IDENTITY

Når en akademitræner kigger en journalist dybt i øjnene og siger, at han har været i klubben i fem år, men ikke har været på arbejde endnu – og mener det – så er det Brand Identity.

Når vi inspireres af andre sportsgrene og tænker, at de kan tilføre os viden og nye træningsmetoder, så optimerer vi DNA, men vi ændrer ikke på vores livssyn og vores syn på, hvordan vi udvikler hele mennesker. Vi prikker til vanegrøften og hiver os selv op fra denne, når vi også selv engang imellem falder i, men vi er synlige og gennemsigtige med vores budskaber internt og eksternt. Vi ændrer os hver uge, hver dag og forhåbentlig oftest til det bedre og dette er et absolut fundament for vores selvforståelse – at intet aldrig er perfekt, at der altid er brug for og plads til forbedringer og udvikling, for hvorfor ellers leve og stræbe, hvis alle døre har været åbnet og alle veje prøvet?

På Jysk hedder det også sund fornuft og det hedder hårdt arbejde og fokus hver dag og hver time, så man ikke glemmer eller har for travlt til at anerkende hinanden for det, som man er god til og som man bliver bedre til hele tiden - når man arbejder med hele mennesker

Når en spiller hæver pokalen som årets akademispiller og ikke møder en snert af misundelse, men kun oprigtig anerkendelse og respekt fra alle omkring ham, så er det også Brand Identity – det er sådan akademiet ser ud indeni, når vi tager trøjerne af og udenpå ligner alle andre.

”Udvikling og design er meget mere end formgivning. Det består i at kombinere viden, som man har samlet mange Claus Steinlein, ordførende direktør FC Midtjylland. steder fra.”

Når cafeteriapersonalet og cheftræneren debatterer opskriften på den bedste omgang pasta m. kødsovs eller unge akademispillere og superligaspillere sammen kører ud til en klub for at fortælle om deres hverdag og for at træne juniorspillere og der ikke er et formaliseret hierarki imellem dem – så er det hjerteblod i måden at tænke respekt for hinanden på – og det er Brand Identity.

Sjælen i FC Midtjylland Ville ikke være hel uden familier på tribunen, uden hr. og fru. Jensen, venner, kollegaer, fodboldentusiaster og ikke mindst alle de ildsjæle, som udgør Black Wolves. En stor milepæl for akademispillere er at få deres debut på superligaholdet og høre, mærke og føle brølet fra Black Wolves på Unibet tribunen, når de træder ind på banen. Black Wolves er en naturlig og uundværlig del af fornemmelsen på stadion og de repræsenterer sammen med børnefamilierne, sponsorer og alle andre, der nyder en god kamp, den ånd, der er i alle superligaklubber, men som for os i vores midtog vestjyske mave- og geografiske region står for noget unikt og for en del af vores – Brand Identity.

”Livet handler ikke om at finde sig selv. Livet handler om at George Bernard Shaw skabe sig selv.”


HISTORIEN������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 Den korte version

DET HEMMELIGE KRYDDERI������������������������������������������������������������������� 6 Opskriften på en professionel fodboldspiller

VISION & MISSION - MOD & MÅL������������������������������������������������������������� 8 Hele tiden nye mål

VANER & BEHOV������������������������������������������������������������������������������������� 14 Maslow med et twist

TALENT-ANATOMI������������������������������������������������������������������������������������ 18 Fundamentet for potentialet

VILJE VS TALENT�������������������������������������������������������������������������������������22 Sådan ser et talent ud indeni

HÅRD HUD PÅ VÆRDIERNE�������������������������������������������������������������������28 Akademiets DNA

SVIGERMORS DRØM�������������������������������������������������������������������������������36 Mere end bare et talent

PRODUKTIONSMETODE�������������������������������������������������������������������������40 Et indblik i talentets hverdag

MENTAL MASSAGE���������������������������������������������������������������������������������� 45 Holistisk talentudvikling

INDHOLD

MODNINGSPROCESSEN�������������������������������������������������������������������������50 Skabelsen af en FCM Akademispiller

MER’ IDRÆT OG BREDDEIDRÆT������������������������������������������������������������54 Talentudvikling og klubsamarbejde

KULTUROVERSÆTTELSE������������������������������������������������������������������������60 Oversættelse af koncept for udvikling og tilpasning

FREMTIDEN & GENERATIONERNE��������������������������������������������������������68 Kulturelle barrierer og generationsskifte

HISTORIEN Den korte version


2 PIGER 1 DRENG

En af de bagvedliggende tanker med akademiet var ikke at skabe dygtige fodboldrobotter, så det var os, der fortalte spillerne, hvad klokken var, men at bygge ure i hovederne på dem, så de kunne se det selv — at fodre deres selvstændighedsgen, men også at præge deres personlige og fodboldmæssige udvikling ud fra helhedsmodellen. Vi sige det jo igen og igen, fordi det er vores verden at den eneste sandhed – opskriften på det bedste produkt er at tænke i hele mennesker – hvis den sandhed er en forkert tese, så er alt hvad vi gør forkert. Claus Steinlein siger, at han har 2 piger og 1 dreng. 2 piger sammen med hans kone og 1 dreng i form af akademiet. Det er en dreng, som aldrig vil komme til at høre om Janteloven. Han skal tro, at han er noget og at han kan nå langt.

DEN ÅRLIGE SAMLING

Maleriet har måske ikke den store kunstneriske værdi, men hænger på akademichefens kontor, fordi det udtrykker noget omkring livet på akademiet. På den årlige camp i 2006 blev alle delt op i grupper, hvor de skulle udfærdige et maleri. Det ironisk tonede billede forestiller Steinlein, som i sin guldhabit overrækker Salami pokalen som årets akademispiller. Den årlige samling med alle omkring FCM, både ansatte og frivillige, handler om at formidle budskabet omkring de opstillede mål for året, samt en handlingsplan for, hvordan de mål kan nås. Hvilken retning skal vi gå? Samlingen er en vigtig og uundværlig del af det at skabe en ”vi” følelse og en god kommunikation på tværs

2

”Det er vort ansvar og ikke os selv, vi skal tage alvorligt.” 

Peter Ustinov

Akademiets første hold med gode eksempler på talentudvikling. Glen Riddersholm gik fra lilleput til superligatræner. Der er også spillere som Christian Sivebæk, Jesper Juelsgård, Simon Kjær, Winston Reid og Jonas Lössl.


FRA NANTÉS TIL JYLLAND

I 2003 drog Claus Steinlein og Flemming Broe til Nantes for at besigtige den franske klubs fodboldakademi, som var kendt og respekteret for sin høje kvalitet og for at turde tænke nyt. Det fik ideerne til at blomstre hos den kommende akademidirektør og FCM’s talentchef, som i sommeren 2004 kunne byde indenfor til FC Midtjyllands helt eget fodboldakademi – et akademi efter en dansk model, hvor det hele menneske er i centrum for fodbolduddannelsen. Det er et princip, en værdi og nærmest en ideologi, som akademiet har været loyal overfor i tænke, sjæl og handling lige siden

DET JYSKE GEN

Det er også en holistisk tankegang, en dansk/nordisk filosofi at integrere hele mennesket og ikke alene fokusere på talentet og fodbolden. Vi ville have 2 spillere til VM i 2010 med vores arbejde og vi lykkedes med det i form af Winston Reid og Simon Kjær. Vi tog til Nantes og kom hjem med en plan. Vi havde det hele i hovedet og på et stykke papir og to uger senere startede vi op, fordi vi ville det og fordi vi havde den midtjyske tankegang dybt printet i hjernen med at alt kan lade sig gøre – man skal bare finde vejen. Nogle kalder det entrepreneurship eller iværksættergenet, men det er simpelthen et karaktertræk for Midt- og Vestjylland, at tingene ikke behøver at være komplicerede og at det vigtigste for at lykkes er viljen, så finder man vejen bagefter eller måske samtidig og nogle gange er det bare en mavefornemmelse. Men vores følelse i maven var rigtig og vedblev at være rigtig. Nike siger Just Do It og jeg ved ikke om Midtjyder i stedet siger hvad venter vi på? eller om de bare gør det – men de gør det.

4

Salami modtog i 2005 pokalen for bedste akademispiller. Guldhabitten er syet af Claus Steinleins hustru.

TAVLEN PÅ AKADEMICHEFENS KONTOR VISUALISERER TANKEN OM, AT VI HELE TIDEN SKAL HAVE STORE MÅL OG NYE MÅL. HVIS DU LYKKES MED AT KOMME I SUPERLIGATRUPPEN, SÅ SKAL NÆSTE MÅL VÆRE BARCELONA.


MAGIEN OPSTÅR

En professionel fodboldspiller defineres ikke alene ud fra, om han kan leve af at spille fodbold – om fodbold er det, han gør. Det handler om, hvad han er.

At han ER fodbold! Når man som menneske agerer ud fra en erhvervsmæssig sammenhæng - her fodboldens verden - og gør det, fordi man ikke kan lade være, så kald det bare afhængighed eller fanatisme eller lidt nørdet - vi kalder det professionalisme.

1+1=3

Udvikler du dig som menneske, udvikler du dig også som fodboldspiller. Når det hele menneske trives, bringer det resultater på banen. Talentudvikling handler i høj grad om at udvikle spillernes forståelse for fællesskabet. Vi arbejder ud fra regnestykket, at 1+1=3. Drengene lærer at blive holdspillere frem for individualister. Det er i fællesskabet, at magien opstår. Dette er ikke nogen ”let” øvelse og når det ses på skrift, så virker det langt mere tilforladeligt og ligetil end hverdagen opleves, men fastholdelse omkring bærende principper som dette, hvor vi fylder på med uddannelse, sociale kompetencer og en dynamisk tilgang til hverdagen, skaber basis for at ikke alene spillere, men også trænere og alle andre omkring akademiet, har en klar forståelse for vores succeskriterier.

DET HEMMELIGE KRYDDERI Opskriften på en professionel fodboldspiller

Dermed agerer vi alle med det samme engagement og har den samme mavefornemmelse, men uden at miste nysgerrigheden for, hvordan vi i morgen kan gøre det endnu bedre. Uden nysgerrigheden bliver du aldrig bedst, hverken som fodboldspiller, skolelærer eller virksomhedsleder. Ud fra akademiets betragtninger er netop nysgerrighed en afgørende personlig kompetence, der er ligeså væsentlig indenfor idræt som i alle andre sammenhænge.

“Udvikler du dig som menneske, udvikler du dig også som fodboldspiller. Når hele mennesket trives, bringer det resultater på banen.”

TIME & TIMING

7


VISION & MISSION MOD & MÅL Hele tiden nye mål

GOALS BEYOND THE HORIZON


BEDSTE TALENTUDVIKLER

FCM vil udvikle positionen som landets bedste talentudvikler med en rød tråd fra talent til førstehold. Klubben henter 8 spillere landet over i hver årgang. Når de kommer ind på akademiet, får de kost, logi, undervisning og alt udstyr til fodbold samt 800 kroner i lommepenge om måneden. Samtidig får de en kontrakt med FC Midtjylland. Klubben har solgt spillere, som er udviklet på akademiet, for 100 millioner kroner. Hvis vi siger, at FC Midtjylland er bedst, så bliver vi naturligvis målt på mange parametre, som eksempelvis antal af spillere på liga niveau fra akademiet eller antallet af solgte spillere og for hvilke beløb, men måske har vi også selv andre, interne evalueringskriterier? Når en spiller efter at være udklækket fra akademiet vælger at blive læge eller tømrer eller skolelærer i stedet for professionel fodboldspiller - og lykkes godt med det - så er det også i orden og noget, som vi kan være stolte af. Vi vil tænke, at vi har været med til at udvikle mennesket til at tage denne rationelle beslutning, som godt nok ikke skaber økonomisk værdi for os som akademi, men fordi vi netop fokuserer så intenst på udviklingen af det hele menneske, så må vi også give plads til, at de vælger til og nogle gange fra og at vi kan rumme, når de vælger at give slip. Det handler basalt set om respekten for de valg, som vi eller de tager, nogle gange sammen og nogle gange hver for sig – det er vel egenligt også kun almindelig sund fornuft.

AKADEMICHEFENS KONTOR - HER KAN MAN FORNEMME ÅNDEN OG UDVIKLINGEN AF AKADEMIET, MED FOKUS PÅ DE STORE MÅL FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN. KUNSTGRÆS SOM GULVTÆPPE OG ARTIKLER OM AKADEMIET SOM WALLPAPER. SAGDE NOGEN VISUALISERET STORYTELLING?

10

”På sigt skal vi have verdens bedste fodboldakademi med de aller dygtigste trænere og spillere.”


JAGTER UDVIKLINGEN

Selvom akademiets succes afspejler sig i de mange kontraktspillere, så understreger vi samtidig, at klubben hele tiden skal jagte en fortsat udvikling. Hele tiden må vi blive endnu bedre, og det arbejder vi for hver eneste dag, fra morgen til aften, om det så er trænere, bestyrelse eller andre, så tænker vi hele tiden på, hvordan vi kan blive ved med at bygge endnu et godt og nyt lag ovenpå det, vi har i forvejen. Verden holder jo ikke op med at flytte sig, hvis vi stopper op. Derfor er stilstand faktisk at gå baglæns. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke giver plads til refleksionen og fordybelsen eller at vi hiver alt ned fra hylderne, hvis det er nyt. Fornyelsen kan lige så godt komme indefra, at vi opnår nye erkendelser, nye personlige udviklingstrin. Måske er det i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt om du udvikler plastik, biler eller fodboldspillere? Din verden er en rulletrappe, der godt nok bevæger sig fremad, men du skal bare fortsætte med at gå og nogle gange løbe – også selv om målet nogle gange flytter sig, lyset går ud eller de siger i højtaleren, at man ikke må løbe på rulletrapper. Hvis du lytter til stemmen i højtaleren i stedet for at lytte til den indre stemme, der siger til dig, at i morgen tager du fandeme løbesko på til rulletrappen, så stop du bare op og nyd udsigten lidt og intet galt i det. Men så har du solgt din sidste bil og din sidste plastikbakke og mistet det, som du lovede dine spillere, at du ville tilføre dem. Kant, vilje, mod og en vej til et mål, som måske er større end man kan nå, men også kun måske. Altid kun måske. Altid.

VISION

FC Midtjylland skal være hele regionens hold og stolthed. Nordeuropas førende talentudvikler. En sund og troværdig forretning i balance.

MISSION 2020

Kvalificere os til europæisk gruppespil mere end én gang. På økonomisk ansvarlig vis. Med en spillertrup bestående af 70 procent egen avl.

12

”Hver gang du virkelig stopper op og ser frygten i øjnene, får du mere styrke, mod og selvtillid. Du skal gøre det, du ikke Elleanor Roosevelt tror, du kan.”

VANER & BEHOV Maslow med et twist


MASLOWS DIMENSIONER

ALISE RE

G RIN

SELV

Psykologisk set er vaner forbundet med tryghed, så når vi bryder vaner, bryder vi med tryghed. Ægtheden er et vigtigt nøgleord i forhold til at bryde vaner og skabe nye rammer for udvikling, i vores tilfælde handler dette om at skabe fodboldspillere, der matcher vores fælles DNA.

EGO

SOCIALE BEHOV TRYGHED OG SIKKERHED BASALE BEHOV

Situationen med at skabe ejerskab over et skift fra en vanetænkning/tryghed til en ejerskabsfornemmelse, der tilfører og understøtter en social dimension i hverdagen, er basalt set at skære i Maslows behovspyramide under tryghed og skabe en ny tryghed under det tredje element – de sociale behov. Dette er en psykologisk balance, som i vores tilfælde ofte virker, netop fordi der er en autentisk dialog omkring, hvad forholdet mellem trygheden og det sociale aspekt indebærer - hvorfor det at tænke som et hold er så vigtigt.

Fordi vi tror på den menneskelige dimension, dybte sparring, mental træning og ægte nærvær, trænere imellem, trænere og spillere imellem og spiller til spiller på alle niveauer og årgange. Afstanden mellem idealet/målet fra vores perspektiv må helst ikke have en væsentlig afstand fra hverken virkeligheden eller de enkelte spilleres mål. Man kan ikke lave om på et andet menneskes måde at agere på, hvis de ikke næsten kan røre, dufte eller se målet med forandringen og en socialiseringsproces kan både ses og mærkes, når spillerne står tidligt op og sammen gør rent.

Tesen er, at social og egobehovene skal byttes om, så ego fylder mindre end de sociale behov. Det er en svær balance fordi vi netop ikke skal afskære spillerne fra at have et ego eller fra at tænke store mål og ambitioner. Vi siger til dem, at de skal tro på sig selv i Barcelonas holdopstilling, men vi opdrager dem til at være socialt intelligente, både udenfor og inde på banen. Vi har eksempelvis i dag i samfundet en mere personlig holdning til religiøsitet og kristendom end en egentlig fælles og værdibestemt indstilling. Vi er altså ikke blot kristne, men kristne ud fra vores egen individuelle forståelse. Vi identificerer os med andre ord ikke i samme grad som i 1940’erne via vores sociale mønstre, vores forbilleder og vores samfundsautoriteter – vi er for længst nået til individets tidsalder. Det er vi i skolen, på arbejdspladsen og i mange andre sammenhænge og på alle planer. Vores arbejde med at udfordre akademispillere på det sociale område er at udfordre en samfundstendens, der på mange områder er positiv, men som også skal tøjles i vores eget minisamfund for at vi kan fungere sammen.

VIRKELIGHEDEN OG MÅLET

Vores trænere søger altid at tale til flere behov på én gang, at integrere flere lag end fodbolden i en kommunikation – som i en vanlig kaffereklame, der forsøger at nå ind til så mange sanser, som det er muligt på 20 sekunder. Måske er det ikke nyskabende, målbart og reelt effektfuldt – og måske virker det kun delvist. Men det er en værdi, som vi omsætter til praksis hver morgen og hver dag

Et væsentligt element i træningen på akademiet er at lære spillerne at tænke deres medspillere ind i det næste træk.

”Enhver mands liv ender på samme måde, og det er kun detaljerne med hensyn til, hvordan han levede, og hvordan han døde, der skiller den ene mand fra den anden.” 

Ernest Hemingway.

15


FCM & BEHOVSPYRAMIDEN

Kan man visualisere FCM og behovspyramiden? FC Midtjylland forsøger ikke at ignorere behovet for ego, men vi fokuserer meget på den anerkendende side af egobehovet, at rose, når der er noget at rose for og at lære et væsentligt taktisk element, som er nødvendigt på banen, nemlig det at tænke sine medspillere ind i det næste træk.

Man kan ikke generalisere. Måske sker alt dette i trin, hvor ikke alle springer på toget samme tid eller samme sted og måske kan vi gradbøje pyramiderne, så de er forskellige alt efter om vi er: 

Vi taler, spiller og lever fodbold og vi gør det ved morgenmaden og ved aftenkaffen eller i det gode samarbejde med skolen og College, forældrene og stort set alle andre relationer og situationer, men vi husker at der er andet end fodbold og at fodbold ikke kan stå alene. Det hele menneske kan ikke reduceres til et eller to behov og lykkes – Ikke på vores akademi og efter vores bedste overbevisning ingen andre steder. Vi er basalt set sociale dyr, flokdyr og væsner, der forstår sig selv i spejlet af andre, så vi husker og prøver på hele tiden at blive bedre til at arbejde bredt med spilleren og mennesket. Det er måske en af grundene til at vi ofte lykkes godt med akademispillerne. Det tror vi selv på.

Måske er det også en af de ting, der gør en sammensmeltning af kulturer muligt og overførslen af vores koncept til og fra Nigeria og Indien? Vi fordrer altså empati over ego og det sociale over individet – modsat mange andre dele af samfundet – modsat den kommunikation, der foregår på markedet i dag, hvor vi ikke køber noget uden følelsen af at det er produceret helt specifikt til os som individer.

16

”Do not wish it was easier, wish you were better.”

Jim Rohn

TALENT-ANATOMI Fundamentet for potentialet


FCM & ECCO

”Vi er en aktievirksomhed. Og vi driver akademiet ud fra økonomiske overvejelser. Men det er med et menneskeligt ansigt. Det sociale element og skolearbejdet har lige så høj prioritet. Det hele menneske er i centrum på akademiet.” Når man tager et label af en Ecco sko, så kan man stadig se, at det er en Ecco sko. Der er særlige specifikationer, design karakteristika, materialevalg m.m., der afslører tilhørsforholdet til Ecco. For akademiet ved FCM er der et fundamentalt ”label”, som ligger til grund for enhver kreativ, nytænkende aktivitet. Nogle mennesker tror, at man alene via grundig, systematisk og påpasselig research kan finde de bedste løsninger i forhold til hvordan man lykkes med sit produkt, sin karriere eller i vores tilfælde med at udvikle spillere mest optimalt – og alt dette skal vi også, men det er lige så vigtigt at tænke denne research som noget, der kan give et fingerpeg i retning af muligheder, men at det ikke endeligt må dirigere udviklingen eller skabe tunnelsyn. Vi opnår de bedste resultater ved at udvikle på kreative tanker og originale ideer, ved at tro på dem, implementere dem meget omhyggeligt, entusiastisk og stringent. Vi er simpelthen overbeviste om, at de bedste, mest effektive ideer kommer fra hjertet og kommer indefra. Så hvis nogen spørger, hvorfor man tror, at der til fodboldtræning kan trækkes positive resultater ud af at observere på og lade sig inspirere af elementer fra ballettens verden, så er svaret, at det er fordi vi har modet til at tro på det. Den etiket må man gerne sætte på os.

NOGLE AF NØGLEORDENE FOR AT KOMME IGENNEM ER TÅLMODIGHED, VILJE, TALENT, MOD, STANDHAFTIGHED, ET GRAN AF HELD, VEDHOLDENHED OG FOKUS.

PROFIL & IMAGE

KLÆDT AF TIL SKINDET

Vi prioriterer højt at rumme det hele og kende spilleren så godt som muligt, så forældre, lærere, trænere, ledere og spilleren selv arbejder tæt sammen om at nå det fælles mål: At udleve fodbolddrømmen, få en uddannelse og generelt trives som menneske. Med andre ord: Talentudvikling i et helhedsperspektiv.

Men hvad så, når man tager trøjen af en FCM spiller? De skal kunne håndtere modgang. Vi gør meget ud af at få opdyrket svigermors drøm, som vi siger. Det gør, at de har et fundament til at klare modgang og medgang. De går ikke amok, når de har medgang, og der er Mads Albæk en ambassadør for, at man holder begge ben på jorden og husker vores motto med, at den, der opgiver at blive bedre, ophører med at være god. Når de får modgang, ryger de heller ikke helt i kulkælderen. THE EYE OG A SPECIAL NEEDLE

Hvad er så forskellen på en profil og et image? I FC Midtjylland er filosofien, at udviklingen af mennesker og fodboldspillere går hånd i hånd. Hverdagen skal hænge sammen, så den enkelte spiller trives både socialt, familiært, i skolen og på fodboldbanen.

FCM sørger for alle ting rundt om fodbolden og skolen: Massage, fysioterapi, lektielæsning etc. Således sætter vi handling bag ordene om “Det hele menneske”.

19


VILJE VS TALENT S책dan ser et talent ud indeni


FUNDAMENTET FOR POTENTIALET

TALENT

Det evige spørgsmål er, hvorvidt talent eller vilje er det vigtigste fundament for potentialet. Nogle tænker vilje. Nogle tænker talent eller kropsbygning. Kan man dele det op i procenter?

Talent er evnen til at udføre ting på en vellykket måde eller at have tillært sig en evne på et bestemt område. Nogle kalder de specielt talentfulde for lykkeligt geniale. Vi kalder det bare hårdt arbejde.

Helt sikkert er det, at uden viljen, uden kant, så er talentet ligegyldigt. Så er der ikke noget talent. Vi tænker, at når man lykkes, så er det 30 procent talent og 70 procent vilje, krydret med en hel masse hårdt arbejde, en insisterende og næsten irriterende trængen sig på for at komme foran de andre. Så har man i hvert fald chancen.

Hvis udgangspunktet er de 30 procent, så skal det arbejdes med alle detaljer af talentet, alle kilder til motivation, alle vinkler, der på et individuelt basis kontinuerligt kan udvikle talentet. De er jo aldrig ens, så hvis vi ikke tog de individuelle briller på, så ville vores kommunikation og træning ramme forbi alt for mange parametre til effektivt at kunne lykkes med talentudviklingen.

Nogle gange skal det hele også pyntes med held for at man lykkes, men heldet har det bare med at følge de ihærdige.

”Et virkelig stort talent finder sin glæde i udøvelsen at dette.” 

Johann Wolfgang von Goethe

VILJEN

Vilje er menneskets evne eller kapacitet til at vælge eller handle på en uafhængig og fri måde - evnen til regulering af egen tilstand, opmærksomhed og adfærd. Regulering af opmærksomhed, regulering af vores følelsesreaktioner, at træffe et valg, at overveje et valg, at overvinde muskeltræthed, at modstå fristelser (f.eks. chokolade), at acceptere en risiko og at bryde med en vane. Det er svært når det mange ting og det er hver dag og hele tiden, men det er spillereglerne, når man vil lykkes.

”Viljen til at ville skaber evnen til at kunne.”

H.N. Andersen

SAMTALER OG SPARRING MED TRÆNERE OG IMELLEM SPILLERE ER ILTEN, DER FÅR DAGLIGDAGEN TIL AT LYKKES OG HØJNER SPILLERNES FORSTÅELSE FOR VALGET AF AKTIVITETER. DET KALDES OGSÅ I DAGLIG TALE INDRE MOTIVATION. DET LIGELIGT PRIORITEREDE FOKUS PÅ SKOLEN, SOCIALE KOMPETENCER OG SPORT ER VED AKADEMIET DEN KRYDDERIBLANDING, DER BEDST UDVIKLER BÅDE TALENTET OG VILJEN.

UDEN VILJEN GÅR TALENTET TABT

At lægge arm er ikke en del af hverdagen ved akademiet, men vi arbejder med viljen og den indre motivation, fordi spillernes chance for at lykkes med egne og vores mål, fælles og individuelle mål, er tæt forbundet med selvrefleksion og viljen til succes.

23


For at skabe den bedste udviklingskultur, er det vigtigt, at spillerne socialt tager vare om hinanden. Ældre, erfarne spillere viser de nyere spillere vejen frem fagligt, ved at agere som rollemodeller. På den måde foregår den vigtige samtale, der flytter bjerge, ikke blot mellem spiller og træner, men også fra spiller til spiller. Vi udlever fodbolddrømmen sammen og vi udvikler os sammen.

THE PERFECT BLEND

Alle superligaklubber i Danmark arbejder med viljen og har en holdning til, hvordan man bedst muligt bearbejder den, former den indre glød, skaber en varig motivation. Det er ikke hverken nyt eller unikt, men basalt for at nå det optimale med sit hold og de mennesker, som holdet udgøres af. FCM mener naturligvis, at vi har en rigtig indfaldsvinkel til at kunne nå ind til der i spilleren, hvor glæden og gløden aktiveres, fordi vi arbejder med de tre kerneområder af udvikling, der hedder Skolen, Sociale kompetencer & Sport. Uden at fokusere bredt vil vi ikke kunne fokusere på dybden.

Den rigtig vej til indre motivation for den enkelte spiller finder via sparring med både trænere og andre spillere.

SAMTALEN ER NØGLEN OG OMDREJNINGSPUNKTET

Samtale er væsentligt for spillernes arbejde. Den gensidige respekt er altafgørende, når man mikser vilje med talent for at finde den indre motivation. Det er helt nødvendigt, at spillerne har tillid nok til at åbne sig op og involvere sig i holdet, men i særdeleshed også i fællesskabet. Der er forskellige måder at finde frem til den indre motivation. Den rigtige vej for den enkelte skal findes via sparring med trænere og andre spillere. Det gælder om for den enkelte spiller at erkende vejen, at være åben og nysgerrig på sine egne potentialer og på, hvordan de bedst muligt kan optimeres og realiseres – at de tager sparring og input meget seriøst og lærer både at blive gode lyttere og gode til selv at mærke efter, hvor man er på udviklingstrappen. Hans egne evner kombineret med holdet og rammerne, skaber vejen.

24

”Hvis man savner hjælp til at bygge et stort skib, skal man ikke bede om hjælp til slid og slæb, men vække folks længsel efter havet.” John Engelbrecht

AT SPOTTE TALENTET

Superligatræner Glen Riddersholm spiste en dag i 2004 sammen med andre trænere fra akademiet på Hereford og lavede her en konkurrence for at se, hvem der var bedst til at spotte talent. Der var 16 spillere i puljen, som alle havde spillet i 6 måneder. Konkurrencen gik ud på at vælge 8 spillere, som ville komme længst i fodboldkarrieren. Sedlerne blev lagt i en kuvert, der skulle åbnes fire år senere. Ingen havde skrevet Simon Kjær ned på sedlen – og ca. 3 måneder senere blev Simon solgt for 30 millioner kroner. Dette kan måske ikke alene bevise, at et element som indre motivation og vilje er væsentligt for en spiller, hvis han skal lykkes, men det kan måske give et fingerpeg i den retning. Den nødvendige glød fandt Simon først efter den aften og måske derfor var han ikke på sedlerne?

Akademiet tilbyder og arbejder med værktøjer, der kan styrke viljen og motivere individet til selv at tænke 25/7 om sin døgnrytme, så drive er noget, der kommer indefra. Hverken pisken eller guleroden kan fremelske en indre motivation. Det kan kun ens eget hjerte og en oprigtighed omkring sine drømme og mål. For nogle kommer det i en tidlig alder og nogle kalder disse børn særligt motiverede eller særligt engagerede. Akademiets holdning er, at et talent har en ekstraordinær lyst til at lære noget – at udvikle sig kontinuerligt – og en evne til at bevare denne lyst over en længere periode. Det er en af trænernes store roller at påvirke denne lyst til udvikling, så den er konstant opadgående og så man får det absolut bedste ud af sit talent – fordi man selv vil. Trænerens rolle er ultimativ vigtig i skabelsesprocessen, hvis man skal bruge de helt fine ord, fordi kvaliteten af træningen eller undervisningen og den daglige kommunikation mellem træner og spiller er afgørende for resultatet. Vi skal tage spilleren seriøst helt fra starten, for hvis vi fra netop starten sagde ”lad os nu se, hvor det bærer hen”, så ville det bare ikke bære nogen steder hen – fordi vi ikke selv var seriøse. Ordet ”godt nok” findes bare ikke i en FCM ordbog, fordi noget, der kun er ”godt nok” aldrig er godt alligevel.

25


HÅRD HUD PÅ VÆRDIERNE Akademiets DNA


INDENI & UDENPÅ

Er værdierne for spillerne og klubben de samme? Hvilke værdier bærer igennem? Er det Steinlein og hans værdier som lykkes? Er det trænernes? Hvad er værdierne og hvorfor behøver man ikke at skrive dem ned? Hvordan formulerer man svigermors drøm? Hvad er den tynde, røde tråd? Ulven er et udpræget flokdyr, der værner om sit territorium og forsvarer det overfor alt og alle. I ulveflokke skabes et naturligt hierarki, hvor den stærkeste placeres højest. Også i FC Midtjylland skal man gøre sig fortjent til sin plads gennem hårdt arbejde og instinkt for kollektivets succes. FC Midtjylland ved som ulven, at sammenhold er altafgørende i jagten på succes. Hjælper flokken ikke hinanden, og sættes kollektivet ikke over individet, er det umuligt at opnå resultater. Vi vil vinde sammen !!! ”Jeg har et stærkt team omkring mig. Vi fornemmer i fællesskab, om en spiller duer. Vi er gode til at tage de rigtige chancer på det rigtige tidspunkt.”

EN STRENG I SPILLERNES DNA ER AT KUNNE HÅNDTERE MODGANG, MEN OGSÅ AT DE KAN SÆTTE SIG 110 PROCENT OP TIL ALLE KAMPE - AT VILLE VINDE, UANSET OM DET ER BRØNDERSLEV ELLER BARCELONA - OG AT TURDE TRO PÅ DET, SELV OM BØLGERNE GÅR HØJT OG STRØMMEN ER IMOD.

VÆRDIERNE

Fodbold er en holdsport. Det ved alle. Det siger alle. Det er let at forholde sig til. Men det er ikke let for alle at forstå, så de tænker det i alle spillets facetter. Derfor arbejder vi intenst med det i hverdagen, så det står skrevet i panderynkerne på os, når spillerne kigger på os og så ved de, hvad vi vil sige, inden vi siger det. Så de selv tænker det, når vi ikke er der.

Samarbejde er en stige, man kan kravle op ad og nogle mennesker ser ikke formålet med det hele, før de står på det øverste trin. Men så får vi dem derop, trin efter trin, dag efter dag. Det første trin hedder tillid. Hvis der ikke er tillid mellem træner og spiller, så knækker stigen inden foden rammer det næste trin.

Vi har ansvaret for en række unge mennesker, som har en familie i ryggen, der har deres egne værdier og normer, som vi ikke vil konflikte med. Som vi skal involvere og engagere, så motivationen kommer alle steder fra. Og fordi det er det eneste rigtige at gøre, når vores fælles norm er “Det hele menneske”. Ellers ville det jo bare være en floskel. Vi kan ikke lykkes fuldt ud, hvis spillerne ikke har opbakning hjemmefra. Det er mennesker, der er vores produkt og ikke maskiner. De skal fodres med meget andet end havregryn og styrketræning.

I FCM udlever vi sammen fodbolddrømmen. Respekt er fundamentet. Udvikling er drivkraften. Forskellighed er styrken. Glæde er midlet. “Det hele menneske”, en komplet fodboldspiller.

POWER ON DEMAND

29


Vi skal lytte til spillerne, når de har problemer, når de er nysgerrige, tvivlende eller rammes af livets knap så lyse sider. Og vi skal lære dem at nyde NU’et uden at forblive i NU’et. Samhørigheden er ikke kun en tanke, men ses også fysisk på akademigangen, hvor superligaen og akademiet smelter sammen med trænerkontorerne plantet klods op ad hinanden. Tæt dialog er nøglen til succes.

at der bliver evalueret hvert år på træningsmetoder og hold DNA, så tingene ikke bliver eller opleves statiske – så vi kan påvirke et DNA, træde tråde ud og indsætte nye kromosomdele.

Indre motivation, et ”drive”, der siger, at man lykkes, fordi man selv vil lykkes – ikke fordi forældre eller trænere eller lærere siger at man kan og skal, men fordi det er det eneste rigtige. Som et design, der er så åbenlyst, at publikum tænker, at det da ikke kunne gøres på nogen anden måde, men hvor der ligger masser af omtanke og sved, blod og tårer bagved. Indædt viljestyrke.

SPILLER DEIGN-DNA

HOLD DESIGN-DNA

Der er en række spillemæssige karakteristika, som akademitrænere søger at skabe konsensus for ved alle holdene, fra første års akademispillere til overgangen mod superligaholdet. Vi ser et FCM hold, som i alt, hvad de foretager sig, er offensivt indstillet. Vi spiller med fysisk kompetente spillere, som er sindssygt aggressive i duelspillet. Vi spiller sprudlende og begejstrende fodbold, hvor målet er at underholde og skabe gode oplevelser. Det vil vi bl.a. gøre ved, at vi altid tør spille bolden op. Vi bringer mange med i gennembruds- og afslutningsfasen. Vi spiller struktureret, men fleksibelt i forhold til bevægelserne i de forskellige positioner. Når muligheden opstår, går vi i duel og søger gennembruddet og afslutningen. Når vi mister bolden, ønsker vi at generobre den hurtigst muligt. Hele holdet skal tænke fremad og være aggressive i tanker og handling. I det etablerede pres går vi højt op. Vi tør spille mand-mand i bagkæden og samtidigt stå højt med bagkæden. Vi ønsker at forsvare bolden frem for målet og vi skal turde at gå højt, frem for hvad der kan ske lavt. Denne overordnede filosofi ligger fast i træningen – alle skal kunne se, at det er en flok vilde dyr, der løber efter bolden. Det er væsentligt, som et design element,

30

”At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at Søren Kirkegaard. miste livet.”

Et FCM hold fungerer som et team i betydningen, at deres fælles forståelse skaber et bedre resultat end 11 individuelt tænkende spillere vil kunne opnå. Fællesskabet er den 12. spiller. Effekten af den pulje af spillere, der tegner et hold, påvirker altid holdets DNA – uanset målet og værdierne og træningsmetoderne. Vi udvælger ikke spillere ud fra enkelte kriterier, men forsøger at sætte individets kompetencer ind i en kontekst. Skal de være hurtige? Det afhænger af den enkelte spiller. Hurtighed må ikke være den eneste sandhed, selv om det er et udtryk for FCM DNA generelt. Styrken i den enkelte kan ligeså godt være en strategisk godt tænkende spiller, som er ”hurtig i hovedet.”

RESPEKT SOM NORM

Ordet indeholder alt for mange tilgange og forståelser til at det kan stå alene. Hvis det bliver slynget ud og ikke fortolket, så er ordet uden betydning. I vores kultur har vi respekt for forskelligheden, kulturen, hinanden, omgivelserne, respekt for værdien af anerkendelse, forskellige personer og forskellige holdninger og meninger. Vi husker den gensidige respekt, respekt for forskellige kompetencer og respekt til spillerne. Danskere lærer fra barnsben, at man har en overordnet respekt, så vi kan fungere sammen som samfund. Et sæt uskrevne, etiske spilleregler. Vi tænker, at man også skal gøre sig fortjent til respekt. Respekten er der via den måde man er sammen på. Forventningsniveauet skal afstemmes. Der er respekt på et menneskeligt niveau. Selvom en spiller ikke får sin kontrakt forlænget, er der en stor respekt til den spiller og vi gør meget ud af at den spiller føler sig respekteret til det sidste. Trænerne og spillerne iblandt har respekt for at nogle af spillerne træner i fritiden og andre ikke gør. I FC Midtjylland er de klassiske niveauforskelle fra ung til gammel spiller minimerede. Hierarkiet hos os er mindre udtalt end i mange andre klubber. Fordi kastesystemet er hæmmende for en fælles tænkemåde og for al udvikling. Et alt for hierarkisk opbygget system er en blodprop, der stopper tilførslen af ilt rundt i organismen.

31


Vi har også naturligt et behov for respekt for forskellige kulturer. Simpelthen fordi det er en del af vores DNA at inkludere forskellighed. Vi er ikke så gode til at arbejde med folk der ikke har den gensidige respekt for hinanden. Så bliver det svært at lykkes som menneske og som spiller. Vi fravælger individer uden basale, empatiske træk. Vi kan lære mennesker teknik og vi kan forbedre deres sociale kompetencer. Men vi kan ikke lære dem menneskelighed. Det skal de have med i skoletasken, når de kommer. FCM adskiller sig fra andre klubber ved at skolen og akademiet løber ud i ét. Så man er sammen på en anden måde. Så kommunikationen i hverdagen er tæt. Så forståelse og tilpasning væk fra egoet er i fokus. Så vi lykkes sammen og deler vores succeser. Så respekt bliver en mavefornemmelse.

at være skarpe på hele tiden. Indtil dagen kommer, hvor spyddet er så robust og skarpt, at det kan nedlægge mammutten. Kun gennem det konstante fokus på bevægelse, mentalt og menneskeligt, kan vi nå de store mål med individet og med holdet.

FORSKELLIGHEDEN ER STYRKEN OG KRAFTEN

Det hænger sammen med respekten - det gør os til et stort samlet hele – et kæmpe team. Kulturen er forskellig. Forskelligheden kan og skal være til stede og den skal tænkes positivt, da man kan udnytte forskelligheden både som træner og spiller. Spillerne kan gøre hinanden gode, hjælpe hinanden til at præstere og støtte hinanden. Rent fysisk kommer de også forskellige steder fra. Der kan være forskelle i væremåde fra Valby til Thisted. Der kan være direkte og indirekte personligheder. Impulsive og afventende, men de kan alle tilføre hinanden nye indsigter. Se forskelligheden som en styrke i stedet for som en hæmsko – og gør det altid. Man giver hinanden forskellige input og lærer af hinanden, både som træner og spiller. Nye vinkler. Vi skal se verden og banen fra helikopteren. Så vinder vi både på kort og lang sigt.

GLÆDEN ER ILTEN

Hvis man har følelsen af glæde, kan man udfolde sig fuldt ud. Det er vigtigt, at der er flere personer indover, når vi arbejder med det hele menneske. Lev i nuet og vær glad for hvor du er – vær glad for de små ting såvel som de store ting. At arbejde for FCM er ikke noget man gør - det er noget man er. Der er ingen tydelig defineret arbejdstid på stedet – der er fokus på livskvalitet i dagligdagen. Det har stor betydning at gå på arbejde, men det må ikke føles som arbejde. Det er vigtigt med glæde når man er sammen 24/7, både trænere og spillere. Glæden gør at man kan yde over længere tid. Det er en livsstil og det er ilten til blodet.

UDVIKLING UDEN BUDDHA

Nysgerrighed – drivkraften til hele tiden at ville lære, blive bedre, ikke være tilfreds. Vi mener det, når vi siger, at man har tabt, når lysten til udvikling ikke er til stede. Er det ikke også ret arrogant at tænke om sig selv, at man er på Buddha stadiet, uanset hvor gammel man er? Vi tænker vel, at man lige så godt kan ligge sig til at dø, hvis man mister lysten til læring, sparring, tilpasning og indsigt.

32

Det handler om meget mere end fodbold. Det handler om et basalt menneskeligt instinkt, som vi har haft i tusinder af generationer og som vi egentlig bare prøver

Der er fokus på alle 4 værdier – men der bliver lagt vægt på en af dem, alt efter hvad der bliver lavet og hvem der gør det. Det er naturligt at hele trænerstaben er med i processen, hvis der skal laves det hele menneske. Man kan være oppe i det røde felt men hurtigt efterfølgende være nede på jorden igen og gode venner. Vi har et fælles mål, men plads til respekt for forskellige meninger og måder at agere på. Alle trænerne kender alle spillerne. Kommunikationen og respekten er åbenlys i FCM. Miljøet og stemningen er bare til det. En fodboldspiller er ligesom i mange andre brancher vandrende, hvor ansatte ved FCM er loyale og ofte ikke kan se sig selv hos en anden klub.


SVIGERMORS DRĂ˜M Mere end bare et talent


DET SOCIALE KODEKS

Der arbejdes hver dag og hele tiden med en treenighed bestående af Skole, Sociale kompetencer og Sport – vores tre s’er. De er sideløbende og allestedsnærværende, fordi man ikke kan blive et komplet menneske eller en komplet fodboldspiller uden at integrere alle dele i sin hverdag. Det sociale aspekt bygges op uden for skema i form af input fra trænere og undervisere, taktiske oplæg og holdningsbearbejdende rutiner. Ingen slipper for rengøring eller fælles pligter. Alle lærer at værdsætte fælles normer, regler og værdier. Fordi fodbold er en holdsport, der skal tænkes og arbejdes med lige så meget uden for banen som på banen. Fordi vi værner om retten til at have et stort ego, men ikke på bekostning af andre. Fordi “Det hele menneske” har respekt og omtanke. Fordi det virker. Det er naturligvis danske normer, som rækker langt ud i samfundet og langt ind i alle danskeres liv og derfor kan det umiddelbart virke voldsomt, når vi tænker og taler sociale kompetencer så meget, som vi gør. Det er bare nødvendigt, når vi både skal rumme andre kulturer, som skal lære danskhedens værdier og mange forskelle familienormer, der skal passes ind i en bestemt orden og til sidst vores klub-DNA. Når vi mister bolden, så går vi alle sammen efter den – men vi gør det ikke blindt. Vi går efter dem med de store egoer – og de kan bare ikke styres uden at blive tilført sociale kompetencer.

TRÆNEREN & RESERVEFAMILIEN

En træner på et akademi, hvor unge spillere opholder sig 24/7, vil nødvendigvis komme til at få en opdragende funktion på flere niveauer. Dette naturligvis både i forhold til skolearbejdet og de sociale kompetencer, sideløbende med den formelt set primærfunktion som træner. Han er både træner og familie, når vi skal have hverdagen på akademiet til at fungere. Det er ultimativt vigtigt at træneren kan se den enkelte spiller i helikopterperspektiv.

36

”Du kan ikke lære et menneske noget. Du kan bare hjælpe Galileo Galilei det til at opdage det i sig selv.” 

Når træningen er overstået, står han til rådighed for småproblemer, afsavn og spørgsmål, humor, kortspil og alle andre store og mindre vigtige øjeblikke. Han er en voksen rollemodel, som fungerer som underviser eller lærer, men uden et bord imellem ham og den lærende. Det er en rolle, som man er særdeles bevidst om, fordi den omhandler privatsfæren og fordi forældrene har krav på et aktivt samspil med træneren og en indsigt i de unges trivsel, så man ikke træder ved siden af de respektive familiers normer og så integriteten i alle situationer fastholdes på et moralsk, etisk og socialt højt stadie. Det er svært og det fordrer naturligt til alle tider et individuelt fokus på spillerne, samtidig med, at de overordnede spilleregler ikke på nogen måde udsættes for kompromisløsninger.

HVAD SÅ MED SVIGERMOR?

I arbejdet med ambitiøse, målrettede, unge mennesker kan det være en udfordring at snakke fælles sondringer, fælles mål og fælles værdisæt. Der er en afgrund imellem deres mentale udviklingsstadie og vores intentioner om sammen med dem at skabe det bedst mulige, professionelle fundament for deres fremtidige karrierer. Det kan bedst gøres ved at snakke i billeder og ved at blive ved med at fastholde dem i målet om at de skal blive hele mennesker. Her er et par af de basale fordringer for en akademispiller:

•• Vi er af den faste overbevisning, at svigermors drøm er et helt menneske,

der ikke brokker sig alt for meget over opvasken eller at det er hans tur til at snuppe støvsugeren.

•• At han videreudvikler en empatisk sans for andre på holdet og for de mennesker han omgås, også udenfor akademiet og i alle livets forhold.

•• At han laver sine lektier så godt, som han formår og ikke slipper hånden fra tastaturet før arbejdet er færdigt.

Det forventer forældrene, som har tillid til at vi gør tingende rigtigt og det forventer trænerne af sig selv som mentorer og sparringspartnere for spillerne. Det forventer svigermor.


PRODUKTIONSMETODE Et indblik i talentets hverdag


SPØRGSMÅL OG SVAR

Træningsmetoder, Goal Box tanken, systematikken. Hvordan ser hverdagen ud på akademiet? Er man bevidst om at være anderledes end andre superliga klubber? Hvordan er sproget/kommunikationen? Hvorfor kan en svømmetræner ikke give nye fif til en fodboldspiller og hvem siger, at en håndboldtræner ikke kan lære noget af en ishockeytræner? Klubben har en efterskole og et gymnasium, og det hele ligger i gåafstand. Desuden har den netop begyndt en HF-linje. ”Vi er meget strenge med, at de unge passer skolen og gør deres bedste til træningen. Sker det ikke, spiller de ikke med på holdet i næste kamp.” I alt seks fuldtidstrænere er tilknyttet akademiet, og de har hver ansvar for en halv snes spillere. Det vil sige, at de også følger dem i deres hverdag og livet uden for skolen. Selv om spillerne træner syv gange om ugen, går de alligevel ud for sig selv og træner. Det kan være frispark, indlæg, afleveringer — hvad som helst. Ikast Stadion med kunstgræsset står åben for dem altid. Vi opfordrer spillerne til at selvtræne så meget som muligt. De skal selvfølgelig have ordentlig morgenmad, frokost og så videre. Men vi holder ikke øje med dem. De bestemmer selv. Det er deres ansvar. Og de finder hurtigt ud af, at hvis de ikke lever sundt, bliver de overhalet af de andre.

•• Spillerne bor på akademiet, der ligger 25 skridt fra det stadion, hvor de træner. Det betyder, at spillerne kan træne altid.

•• De seks trænere har et fælles kontor, hvor de planlægger træning og udveksler erfaringer og ideer.

•• Ingen får lov at holde sig i ro, selv om de ikke er i kamp. Tiden bliver udnyttet til det yderste.

40

”Vi sætter høje mål,” siger Steinlein. ”Da vi begyndte, sagde jeg, at vi ville have to mand, der havde været på vores akademi, med ved VM i 2010. Det var Simon Kjær og Winston Reid. Næste mål er i 2015 at have en spiller blandt de 50, hvoraf årets spiller i verden kåres.” Alt tid går vi efter de høje mål. Janteloven har ikke plads i vores hoveder.


SKOLEGANG •• Der er mulighed for folkeskolens 9. og 10. klasse på Idrætsefterskolen Ikast. •• Der er mulighed for en ungdomsuddannelse på enten Ikast Handelsskole, Ikast Gymnasium eller FCM HF.

•• Der samarbejdes ligeledes med Ikast Ungdomscenter (10. klasse) og byens erhvervsliv, hvis spilleren ønsker en mere praktisk uddannelse.

•• Der er således muligheder for en hel normal skolegang uanset om spilleren er bogligt eller praktisk orienteret.

DEN DAGLIGE TRÆNING •• Samarbejdet med skolerne i Ikast By muliggør formiddagstræning i tidsrummet kl. 08.00 – 10.00 flere gange om ugen.

•• Der er eftermiddagstræning i klubben flere gange om ugen (I alt 7-9 træningspas).

•• Der er holdtræning, som tilgodeser taktiske elementer i fodbolduddannelsen. •• Der er gruppetræning, som tilgodeser en gruppe af spillere såvel teknisk som taktisk.

•• Akademispilleren følger en hel normal skolegang med sine klassekammerater og deltager i skolens daglige liv på lige fod med de øvrige elever.

DET SOCIALE LIV

Det er efter FCM’s overbevisning vigtig at kombinere elitefodbold med et godt fritidsliv. •• En akademispiller har 1 fridag om ugen uden fodbold på skoleskemaet eller træning i klubben.

•• En akademispiller har senest kl. 18.30 fri fra træning i FCM og får derved en hel aften til lektier og almindeligt samvær med klassekammerater.

FAKTA

I hver årgang fra U16 - U19 er ca. 8 spillere optaget på akademiet og på kontrakt i klubben. Alle spillere på akademiet bor på Idrætsefterskolen i Ikast (ISI), på akademiet i Ikast-Brande Arena eller på Sportstar College, hvor der trænes op til ni gange om ugen. På akademiet lægges der dog stor vægt på at have det hele menneske i centrum. Derfor passer hver enkelt akademielev en normal skolegang på Idrætsefterskolen i Ikast, 10. klasse Centret i Ikast, Ikast HF, Ikast Handelsskole eller Ikast Gymnasium og deltager i skolens daglige liv.

•• En akademispiller undgår transporttid fra hjemmet til træning. •• En akademispiller konverterer således både transporttid til mere træning, men ligeledes til et helt normalt ungdomsliv efter kl. 18.30.

•• En akademispiller mister hverken sin uddannelse eller sin ungdom, men udnytter sit talent optimalt og kan som 18-årig træffe beslutning om fortsat karriere — såvel fodboldmæssigt som civilt.

•• En akademispiller har mulighed for at få tilknyttet en plejefamilie.

42

”Succes er hårdt arbejde, vedholdenhed, træning, indlæring, masser af ofre og frem for alt stor kærlighed til dét, du gør, eller træner dig op til at kunne gøre.”Pelé.

MENTAL MASSAGE Holistisk talentudvikling

Skrevet af Rene Petersen, mentaltræner i FC Midtjylland


HOLISTISK TALENTUDVIKLING

FRA FØLELSER TIL FAKTA

Men basalt set er vi som mennesker ikke bedre end vi har det. Så hvis du ikke er motiveret kan du ikke præstere over længere tid og samtidig på et højt niveau. Fordi det er nemlig hvad det hele handler om; at være motiveret til hele tiden at kunne præstere optimalt – at kunne High Performe!

SPORTSPSYKOLOGISK MODEL

At gå fra at være en talentfuld ung fodboldspiller med gode fodboldmæssige evner til at blive en topprofessionel og salgsklar fodboldspiller kræver meget mere end bare at kunne fantastiske ting med bolden på banen. Det kræver mangfoldige evner og selvindsigt at nå sine drømme og det at kunne agere på forskellige niveauer – også uden for fodboldbanen.

DEN MENNESKELIGE EGENKAPITAL

I FC Midtjylland er vores klare mission at udvikle fodboldspillere på et så højt kvalitativt niveau, at de kan sælges til udlandet og dermed gøre regionen stolt og naturligvis også genere en vis mængde kapital til klubben. Udover at ville være de bedste til at sælge unge fodboldspillere, vil vi også være de bedste til mennesker. For FCM hænger de to ting uløseligt sammen. Jo bedre vi er til at dyrke den menneskelige egenkapital, jo mere motiveret og dedikeret vil spillerne agere og jo større vil vores økonomiske egenkapital ligeledes blive.

MENTAL MASSAGEORDNING

I moderne fodbold har man som den største selvfølgelighed en fysisk massageordning – og af gode grunde. Den er med til at sikre at spillerne undgår stive og irriterede muskler, der på sigt kan udvikle sig til skader. Den er ligeledes med til at sikre, at spillerne fysisk hele tiden fremstår i en så optimal udgave som overhovedet muligt.

44

Vi arbejder i FCM ligeledes med en mental massageordning, der skal sikre det samme som den fysiske ordning, blot på det mentale område. Vi skal i samarbejde med spillerne via samtaler, coaching og rådgivning være på forkant med de mentale problemstillinger, så den enkelte spiller fremstår i en så god kontinuerlig mental forfatning som overhovedet muligt. I FCM er det altafgørende, at vi proaktivt arbejder med den mentale del og ikke kun arbejder med spillerne, når de er kommet i ubalance. Faktisk gør vi en del ud af at bevidstgøre spillerne omkring deres bedste og dårligste udgave i deres tanker, vaner og adfærd. Vi hjælper spillerne med at skabe selvindsigt og på den måde gøre dem selvledende i deres jagt på deres fodbolddrømme.

Man har i alt den tid professionel fodbold har eksisteret talt om, at selvtillid – det at være i balance og tro på sig selv – har været over 50% af en fodboldspillers eller et holds succes eller det modsatte. Men for mange er det ord som er svært håndterbare da de som oftest bliver evalueret i en følelsesmæssig kontekst og følelser har det med at være ligeså uhåndgribelige som sand, der forsvinder mellem fingerene på os. Så det handler om at sætte følelserne på formel, så vi kan arbejde med dem rent faktuelt. Selvtillid, balance, tro på tingene er jo et resultat af nogle faktuelle ting, som er gået forud for succesen. At sætte mål om at blive verdens bedste fodboldspiller eller blive solgt til udlandet er dejligt uforpligtende. Det bliver straks mere forpligtende når man skal italesætte hvad man på daglig basis skal efterleve i tanke, tale, vaner og adfærd. I FCM har vi den filosofi, at hvis du vil gå hele vejen, er din personlighed og oplevelsen af din egen identitet altafgørende, fordi det hænger rigtig tæt sammen med ens selvværd, selvtillid, indre motivation, værdier og typiske adfærd. Man er nødt til som kommende professionel fodboldspiller, at have størst mulig indsigt i sine styrker og svagheder på det mentale plan, da det er kvaliteten af dine tanker, der afgør, hvilke handlinger du foretager dig på og udenfor banen og hvilken skæbne du får! Ligeledes er det helt grundlæggende som fodboldspiller at lære, hvad det vil sige at forpligte sig, planlægge vejen til sine mål, samarbejde og lære balancen mellem fodbold og sit liv udenfor sporten. Derudover er der en masse mentale færdigheder man skal kunne håndtere til selve træningerne og kampene, såsom spændingsregulering, målsætning, indre dialog, konkurrencestrategier, evaluering/feedback, selvtillid mm.

WINNING IS COLORFUL

For at skabe en større mental bevidsthed hos spillerne har vi i godt og vel tre år arbejdet med Estimate`s adfærdsprofil. Adfærdsprofilen er med til at kortlægge de enkeltes spillers foretrukne adfærd og motivationsfaktorer. En vigtig selvindsigt at komme i besiddelse af, da det er med til at skabe en bevidsthed hos den enkelte spiller ift. hvilke adfærdsstrategier der er de mest hensigtsmæssige hen imod spillerens mål og drømme. Det er nemlig ikke altid, at vores foretrukne adfærd, er den mest hensigtsmæssige adfærd og så må vi tillægge os en anden adfærd der hvor det måtte FCM’S HOLISTISKE TALENTUNIVERS - SANDHEDEN FINDES IKKE, DEN SKABES


være påkrævet. En disciplin, der kræver ligeså hård træning som ude på fodboldbanen. Vores erfaringer med spillerne viser også, at de i rigtig mange tilfælde udvikler sig som fodboldspillere, når de bliver udviklet og modnet som mennesker og får tillært sig universelle færdigheder som individ. Derfor har en holistisk tilgang til talentudvikling vist sig at være indiskutabel, og yderst effektfuld. Adfærdsprofilen er bygget op omkring fire arketyper som er defineret igennem fire farver. Det gør profilen let implementerbar fra vores yngste spiller på u17 og op til vores superligahold og samtidig et visuelt og faktuelt værktøj til at gøre en til tider følelsespræget evaluering og udvikling mere håndgribelig.

DNA-JOURNAL

For FC Midtjylland handler det rigtig meget om at få formaliseret det mentale arbejde, på lige fod med klubbens fodboldfilosofi. Enhver fodboldklub med respekt for sig selv har naturligvis en fodboldtaktik, men ikke nødvendigvis mentale– og adfærdsmæssige strategier, der i sidste ende skal sikre, at vi lever op til taktikken på banen. Der bliver som oftest planlagt en fodboldkamp ud fra et fodboldtaktisk perspektiv, men normalt evalueret ud fra et mentalt og adfærdsmæssigt perspektivt. Det er her, hvor der er et kæmpemæssig uudnyttet potentiale i mange klubber, men som vi er kommet rigtig langt med i FC Midtjylland, faktisk så langt, at FC Barcelona skeler til, hvad FC Midtjylland gør i den retning. For at sikre den bedst mulige udvikling for den enkelte spiller er vi i gang med at udvikle hvad vi indtil videre har kaldt en ”DNA-journal” på hver enkelt spiller. Den skal blive til spillerens Bibel. Den skal indeholde alle informationer, som måtte være relevante ift. spillerens personlige, fodboldmæssige og sociale udvikling der, samtidig skal sikre et højt kommunikationsniveau imellem spiller og de relevante trænere/ledere, som igen skal sikre at vi alle kører i den samme retning ift. spillerens mål og drømme. Når Peter som 13-årig så bliver indlemmet i ulveflokken og 7 år senere kan skrive sin første superligakontrakt, kan han se tilbage på et formaliseret og visuelt opslagsværk over vejene til sine mål og drømme, lige fra tanker til adfærd over fysiske og fodboldmæssige delmål til personlige og sociale udviklingsmål. Det er hvad holistisk talentudvikling er for os.

46

”Hvis vi vil High performe skal vi holistisk performe.”

FORKLARING AF FARVERNE I ADFÆRDSPROFILEN

De fire farver repræsenterer fire forskellige typer med diverse tydelige karakteristika. Ved alle mennesker er en af de fire særligt fremherskende. Den røde er beskrivende for det vi kalder en producent, altså en loyal og resultatorienteret person. Den blå er administratortypen, stædig, konservativ, men ofte også en ledertype. Den gule er kendetegnet ved et stærkt drive, et menneske med mod, visioner, impuls og benævnes entreprenør, fordi en sådan type er med til skabe nytænkning. Endeligt synliggøres den grønne persontype, som vi kalder integrator, ved sin markante, empatiske tilgang til sin omverden.

DEN RØDE •• Er stræbsom og resultatorienteret. Går gerne i spidsen for gruppen. Har al-

mindeligvis fuld kontrol over gruppen. Medarbejdere, der ikke passer ind, bliver efterladt. Anses for teknisk dygtig af sine medarbejdere. Er meget kritisk over for målbar kvalitet. Har megen respekt for det system han tilhører. Forpligtiger sig til at skaffe resultaterne hjem. Er hurtig til at straffe og belønne. Hurtig reaktionsevne skaber resultaterne.

DEN BLÅ •• Administratoren er viljestærk og vedholdende. Kan virke lidt majestætisk el-

ler intellektuel. Har stor personlig drivkraft. Lægger store planer og gennemfører dem. Kender værdien af ritualer og procedurer. Er meget logisk og fornuftig. Kan være konservativ og diplomatisk. Vil gerne samle tingene om sin person. Er meget interesseret i detaljer og fakta. Er ofte god til at delegere.

DEN GULE •• Driver andre fremad. Er inspirerende og idérig. Tænker ofte hurtigt. Er ny-

tænkende, skabende og visionær. Er almindeligvis eventyrlysten og modig. Har et ofte et malende, beskrivende sprog. Er risikovillig – tør gribe chancen. Træffer gerne nye beslutninger. Er ofte en farverig person. Giver gerne andre frihed. Kan lide frihed for sig selv.

DEN GRØNNE •• Integratoren er menneskeven. Altid venlig og charmerende, populær og vellidt. Som oftest munter og generøs. Er åben over for andre mennesker. Er sensitiv over for andres følelser. Har stor menneskelig ansvarlighed. Er omsorgsfuld og hjælpsom. Har god politisk forståelse. Kan løse konflikter. Kan fastholde principper og alligevel ændre reglerne.

DE FIRE FARVER FRA ADFÆRDSPROFILEN FLYDER I VORES ÅRER

47


MODNINGSPROCESSEN Skabelsen af en FCM Akademispiller

PROCESS & PROGRESSION


MODNINGSPROCESSEN

FCM akademiet har tre primære målsætninger, hvoraf de to første ikke adskiller sig væsentligt fra andre akademier. At kunne skabe sit hold ud fra ”egen avl” og i nogle tilfælde at sælge videre er for mange hold en målsætning baseret på et faktum, der hedder, at danske klubber har en begrænset økonomisk ramme, samt et ligeledes ubestrideligt faktum, at videresalg af spillere er et væsentligt element i klubbers indtægtsgrundlag. Kort sagt at:

•• Udvikle spillere på internationalt niveau

DE TRE KASSER

ÅRGANG 1

De strukturelle eller overordnede forskelle på årgangene er, at årgang 1 med dem under 16 år bliver tilknyttet vores efterskole. Der er primært fokus på spillernes sikkerhed/tryghed og udviklingen mod “Det hele menneske.” Fodboldteknisk opbygges basale færdigheder. Desuden opbygges kroppen, så spillerne kan træne op imod 8 gange om ugen.

•• Udvikle spillere til FCM superligatruppen •• Udvikle spillere, som i forhold til personlige og faglige kompetencer er hele mennesker

Sidstnævnte er et bærende element i akademiets tilgang til spillerne på alle de fire årgange og i alle sammenhænge, fordi det er vores fælles sprog og vores religion, som ikke kun skal på skemaet om søndagen, men alle dage og ligger under huden på en akademispiller, mens han er her og gerne resten af hans tilværelse på og udenfor banen – kald det bare for indoktrinering – vi kalder det en livsstil og et menneskeligt værdifællesskab. I alle typer virksomheder deler man oftest værdier og afkast op i Tangibles eller Intangibles – det direkte målbare og det ikke direkte målbare. Værdien af en fodboldspiller er ikke i alle sammenhænge baseret på målbare faktorer. Vilje vs. Talent – viljen er intangible og talent er direkte omsætteligt – man kan placere det i kasser og veje kassens reelle, objektive værdi. Men vejen til at skabe bare lidt mere end hvad talentet så ud til at kunne bære handler om viljen og at kunne påvirke viljen positivt – det er en proces, som hos FC Midtjylland tager 4 år. 8 akademispillere var med, da FCM på udebane mod FCK i foråret 2014 vandt 5-1. Det er vigtigt for os at understrege at man også som ungdomsspiller er med til at gøre en forskel.

50

”Nogle mennesker dør, når de er 30, men bliver først begravet, når de er 80.”

ÅRGANG 2

Bor på akademiet. Fokus på at spillerne får hverdagen til at fungere uden for faste rammer, at påvirke modenhedsgraden og “Det hele menneske.” Fortsætter med at træne basale, tekniske færdigheder og boldbesiddelse, samt at opbygge kroppen via fitness og styrketræning. Fokus er på den personlige udvikling, virkelig og i en sparring med trænerstaben at tage ansvar for egen læring. Sportsfagligt er omdrejningspunktet de individuelle færdigheder og kernekompetencer. Der fortsættes med via fitness og styrketræning at opbygge en fysisk stærk krop.

ÅRGANG 3 OG 4

Bor på Sportstar College og fokus er for spillerne at tage et personligt ansvar. Deres næste skridt er at få deres egen lejlighed, men ansvar for personlig og sportsfaglig udvikling er i højsædet. Deres individuelle færdigheder og spidskompetencer videreudvikles som ved de andre årgange, så de på optimal vis kan præpareres til en fuldtidskontrakt. Spillerne matches til superligaholdet og reserverne, samtidig med, at deres krop bygges op til fuldtidsprofessionelt fodbold på topniveau.

DESTINY IS NOT ABOUT CHANCE, IT IS ALL ABOUT CHOICE: IT IS NOT A THING TO BE WAITED FOR, BUT A THING TO BE ACHIEVED.


INKLUSION OG FOKUS PÅ BREDDEIDRÆTTEN

Den bærende værdi for FC Midtjylland handler om mere end at skabe professionelle sportsudøvere. Som en regional kulturbærer agerer FCM med social bevidsthed og ansvarsfølelse for det samfund, vi er en del af og ønsker at kulturoversætte de normer og arbejdsredskaber, der danner basis for en sund holdning til sport og til tilværelsen som helhed. FC Midtjylland har i Danmark formået at skabe et unikt netværk af mindre klubber og samarbejdspartnere, hvor kommunikation og talentudvikling er bærende elementer i hele infrastrukturen for klubben. Dette kan ikke lykkes uden samtidigt at have en forståelse og respekt for de værdier, som er dybt rodfæstet i foreningslivet gennem generationer. Det handler om inklusion, om fællesskab og et fokus på breddeidrætten. Der er i alt 160 samarbejdsklubber, hvoraf de 141 er fodboldklubber. Ligesom vores tanker og handlinger omkring det hele menneske er funderet på talentudvikling i hverdagen, er det ikke alene basal humanistisk tænkning og sund fornuft, men også vitalt i alle sportslivets forhold at integrere og favne alle mennesker, alle idrætsudøvere.

”Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke.” 

MER’ IDRÆT OG BREDDEIDRÆT Talentudvikling og klubsamarbejde

Poul Henningsen

AT UNDERSTØTTE DEN DANSKE FRIVILLIGHEDSKULTUR, SAMT MÅL FOR BÅDE DGI OG DANSK IDRÆTSFORBUND, ER IKKE UFORENELIGT — KUN SUND LOGIK. I FREMTIDEN SKAL ELITEN OG BREDDEN FINDE VEJE TIL AT TÆNKE MERE SKÆVT OG MEGET MERE PÅ TVÆRS. AT HAVE BREDDE- OG ”MER” IDRÆT SOM FOKUSOMRÅDE ER BÅDE EN STYRKELSE AF BØRNS FORUDSÆTNINGER FOR ET GODT UNGE- OG VOKSENLIV, MEN OGSÅ EN FØDEKÆDE TIL ELITEIDRÆTTENS MANGE FACETTER — OGSÅ TIL FCM AKADEMIET. 53


MÅL OG FORMÅL

Formålet med FC Midtjylland Klubsamarbejdet er et bredt og stærk samarbejde om regionens stærkeste hold. Konceptet blev med fusionen en del af FC Midtjylland i 1999. Det er Danmarks største og mest omfattende klubsamarbejde og vi putter utroligt mange ressourcer i hele tiden at være synlige overfor vores samarbejdsklubber. Målet med FCM Klubsamarbejdet har som et af sine primære succesparametre at give oplevelser til børn og unge via FC Midtjylland. En af måderne at gøre dette på er ved at skabe inspiration i hverdagen, at påtage sig et ansvar som positive rollemodeller og møde idrætsudøverne der, hvor de er, både fysisk i den enkelte klub og i forhold til deres ambitioner og mål. Uanset om de har fokus på deres sport som elite- eller breddeidræt, så vil en væsentlig drivkraft i samarbejdet være at styrke børns forudsætninger for et optimalt unge- og voksenliv, samt at være medvirkende til at fremelske en indre motivation for at dyrke idræt.

Dette kan direkte overføres til folkeskoleregi og førskoleregi, hvor vi ønsker at medvirke til en opprioritering af foreningsidræt i hverdagen og en support til de tanker, der fordrer nye foreningsinitiativer, der sammensmelter skoledelen med de frivillige sportsaktiviteter.

AT TÆNKE SKÆVT

Vi kan godt tænke bredt og have tydelige mål på samme tid, men vigtigst for at lykkes med FC Midtjylland Akademiet er det, at vi også skal kunne og turde tænke nyt og skævt og at vi for enhver pris hopper udenom vanegrøfter i forhold til fodbolden, udvikling/træningsmetoder og samarbejde på tværs af interesser og idrætsgrene. Det er endnu engang tilbage til ordet nysgerrighed.

”Den allerbedste måde at forudse fremtiden på, er ved sammen med andre at skabe den selv.”

VI ER HEDENS HOLD OG DET ER EN VIGTIG DEL AF VORES IDENTITET OG SELVFORSTÅELSE. DER ER EN HÅRFIN BALANCE MELLEM AT TILSIDESÆTTE JANTELOVEN OG DET ALDRIG AT MISTE JORDFORBINDELSEN. VI SKAL I SÆRLIG GRAD HUSKE AT VÆRDSÆTTE ALLE DE FORENINGER OG FRIVILLIGE KRÆFTER, DER ER MED TIL AT GØRE FC MIDTJYLLAND MULIGT.

SKOLE OG IDRÆT SKAL SMELTE SAMMEN

En altid positiv gevinst ved børn og idræt er, at det markant og målbart understøtter og udvikler den intellektuelle formåen, hvilket prioriteres højt i akademisammenhæng, da “Det hele menneske” omhandler en ydre og indre motivation til at præstere så meget som overhovedet muligt på det akademiske og uddannelsesmæssige plan, uanset om vi her forholder os til efterskoler, gymnasiale eller andre niveauer. FROM WHERE WE COME

Spillerne nyder de sociale sammenhænge med de unge spillere fra de frivillige idrætsforeninger i regionen.

55


KULTUROVERSÆTTELSE

Danmark, Nigeria, Indien… hvad er ligheder og forskelle? Hvordan kan man sammensmelte kulturelle og sportslige koder? Går man på kompromis? Hvordan lykkes man? Hvornår er man en ulv? Hvis man ser hen mod globaliseringen i år 2020 bliver det en global verden med mange kulturer. Det globale arbejdsmarked, hvor kommunikation, arbejde og problemløsning vil ske på tværs af fysiske grænser. Der vil ske hurtigere og hurtigere ændringer i udfordringer og krav til det enkelte menneske. Det handler om at lære at navigere i kaos frem for at styre/kontrollere kaos. Der vil blive stillet store krav til det enkelte menneskes selvværd, drømme og handlekraft. FC Midtjylland ønsker at sætte fokus på det hele menneske, både i Afrika, Indien og i Danmark - og hvis spillerne kommer til Danmark. Derfor er det vigtigt, at de som har med eksempelvis afrikanerne at gøre i dagligdagen ved hvilke vilkår, de afrikanske drenge kommer fra. FC Midtjylland har et fodboldakademi i Nigeria, og Steinlein fremhæver betydningen af det. ”Uden de afrikanske spillere havde Simon Kjær og Winston Reid aldrig nået det stadium, som de har. Afrikanernes hurtighed og robusthed gør, at de danske spillere virkelig skal hanke op i sig selv for at matche dem. Da Kjær og Reid de første gange skulle forsvare sig over for afrikanerne på banen, strøg de afrikanske drenge forbi dem, og de to fik lært, at man ikke kan stå på hælene, hvis man skal fange dem.” 

KULTUROVERSÆTTELSE Oversættelse af koncept for udvikling og tilpasning

Hele FCM akademikonceptet som det er i Danmark skal implementeres i Indien. Vi er alle forskellige, og det bliver en kunst i Indien at møde dem, der hvor de er, på deres niveau og i forhold til deres behov. Der er faktisk et indisk ordsprog, der passer til denne rejse, som siger, at ”den, der kun kender den ene side af en sag, heller ikke kender den” og det passer vel meget godt ind til en sammenhæng, hvor vi skal overføre et i forvejen dynamisk koncept til en anden kultur, men ikke uden at kende og tage hensyn til og tilpasse konceptet til den kultur. Det er så simpelt og så svært på samme tid at gøre og sige som Kirkegaard, men vi skal møde folk der, hvor de er. Hvis vi tror, at vi kan skabe en flok danskere på akademiet i Indien, så kan vi lige så godt smide håndklædet i ganges - for nu at bruge den lokale jargon…

Det betyder, at læringsprocessen går begge veje, fra de danske normer og måder at tænke og agere på, som er nødvendigt basalt at forstå for nigerianske såvel som kommende indiske spillere, hvis de vil lykkes og have succes – til at akademispillerne lærer hårdheden og overlevelsesinstinktet, fokus på fodbolden som levebrød og hurtighed som noget man kan lære via hård træning og derfor efterstræbe metodisk.

En mark udenfor Old Goa, som bliver til et fodboldakademi.

DET INDISKE EVENTYR

OG DE DAGLIGDAGS, KULTURELLE UDFORDRINGER?

Alle virksomhedsledere, der outsourcer eller starter nyt op i andre kulturområder ved, at der er masser af fælder og farer forbundet med dette. Vi kan også kalde det opmærksomhedspunkter. Vi kan vælge at tænke så meget over det, at det kommer til at tynge hele processen og måske endda sløre målet – eller vi kan vælge at tage det som en kæmpe udfordring og tænke, at det kun kan blive spændende og godt, fordi det er et stort og ambitiøst mål og fordi vi har sagt, at vi kan og vil. Forskellen på de to ord kan og vil er enorm - og vi siger begge dele. Vi tager et personligt ansvar med ordet vil.

Fodboldspillerne i Indien spiller f.eks. ikke i den periode, hvor de går til eksamen. Det er vi nødt til at acceptere, selv om det er en af de svære udfordringer på flere niveauer. Vi skal for at lykkes møde dem i bevidstheden om deres behov, ønsker og tænkemåde, men hvor det er med et dansk tempo og en dansk styring. Når vi siger det på denne måde, så er det fordi der naturligvis er kvalitetsforskelle, måske forskelle på tilgangen og det faktum, at fodbold i Indien ikke prioriteres på linje med hvordan det anses i europæisk sammenhæng.

59


Kommunikativt er danskere et af de mest direkte kommunikerende folkefærd. Vi siger vores mening og forventer et svar, når vi spørger, hvor indere er meget mere indirekte formulerende. Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for os og for dem at tilnærme os et fælles sprog og en fælles platform, så antallet af misforståelser, irritationsmomenter og situationer, der føres til tidsspilde minimeres. Det er et af de store mål, men et af de absolut afgørende. Det bærende ord for at vi lykkes på den front er tålmodighed, tålmodighed og… tålmodighed. I Indien er spillernes år delt op i fodboldtid, regntid og eksamenstid, hvor vi i Danmark både har sommer og vinteridræt. Dermed siges det jo, at der både er niveau, kultur og vejrmæssige forskelle, der har en nogle gange direkte og nogle gange indirekte påvirkning på, hvad der kan lade sig gøre, men det er alt sammen lige meget. Når vi har besluttet, at det bliver en succes – så bliver det en ubetinget succes.

DANMARK, NIGERIA OG INDIEN ER FRA TRE FORSKELLIGE KONTINENTER OG DE SKAL I FCM REGI SMELTE SAMMEN I EN FÆLLES FORSTÅELSE, EN FÆLLES KOMMUNIKATIV INDFALDSVINKEL SAMT DELTE MÅL OG METODER.

OG NÅR VI SAMMENLIGNER NIGERIA MED INDIEN?

Vi er meget i Indien for at skabe det rigtige miljø til denne proces, både ressourcemæssigt, fysisk og mentalt – hvor er de og hvor langt kan vi nå indenfor hvilke tidsrammer? Lige på nuværende tidspunkt spiller spillerne på en strand dernede og ikke en fodboldbane. Der er lang vej, men vi ser passionen hos folkene/spillerne. Det er uendeligt vigtigt.

Indernes approach til fodbolden er bestemt anderledes end det vi oplever med de nigerianske spillere. Afrikanerne er stærke overlevere, så de vil gøre alt for at blive til noget og skabe sig en bedre tilværelse. I Indien tror de på næstekærlighed og er meget religiøse og der er det hele kulturen, som er påvirket af denne tilgang. Nigerianere derimod har mere den danske tilgang til religion - uden at man kan generalisere, hvilket vi jo heller ikke kan i Danmark.

Trænerne skal uddannes mere og bedre og coaches til at lykkes med vores model. Det er en ting at lytte og forventningsafstemme, men vi ved alle, at det farligste i verden er vanegrøfter, mentale eller fysiske, som man ikke kan hive nogen mennesker op fra uden at man viser dem vejen, stigen, klatrevæggen – kald det, hvad du vil – vores tilgang skal være hands-on, netop fordi kulturforskellen er så markant, som den er.

I Nigeria er det den enkelte spiller, som skal påvirkes i forhold til udnyttelsen af sit talent, hvor det i Indien nærmere er hele holdet eller hele fodboldkulturen, hvilket set udefra gør udfordringen noget større...

Det er en stor udfordring kulturelt at arbejde med inderne – og omvendt, vil de ganske sikkert sige, men vi skal have danske trænere til Indien, så den indiske kultur bliver krydret med den danske mentalitet. Vores tanker omkring udvikling af spillere skal præge det pædagogiske arbejde. De har ikke på samme måde som i Danmark en kultur for træneruddannelse, så dette er også et element, der skal integreres samtidig med, at vi skal prøve at undgå alle de opstartsfejl, som vi selv har begået.

”Det, der ligger før os, og det der ligger efter os, er for intet at Oliver Wendell Holmes regne mod det, der ligger inden i os.” SYMBIOSIS

Fodbold på stranden, hvor de kommende akademispillere træner. 

61


OG HVAD SKAL & KAN VI SÅ NÅ?

KULTUR-EVOLUTIONEN

Det dansk fodbold har brugt 40 år på at opnå, skal gøres meget hurtigere i Indien. Måske skal tidsrammen indskrænkes til 10 år, fordi de ellers altid vil ligge nogle år bag de andre. De er nødt til at få speedet processen op i Indien for at kunne følge med på verdensplan.

En af måderne at lykkes på er at lykkes med den kulturelle forståelse på en så gennemgribende måde, at det både på og udenfor banen bliver en så respektfuld sammensmeltning af normer, regler, forventninger og mål, at man bruger hinandens styrker aktivt og dynamisk. Når man lykkes sammen, så griner man mere sammen end man græder.

Selvfølgelig er der opsat mål og tidslinjer og rammeaftaler for et projekt som dette, der vel egentlig bedst kan betegnes som værende en konceptoverførsel, men det er på ingen måde et filantropisk projekt. Der er lige så naturligt nogle målbare kriterier, som gerne skal efterfølges af resultater, der kan gøres op i penge, prestige og Brand Value – både for inderne og for FC Midtjylland.

Akademiet med den fysiske placering i Goa, har opstart 2014 og målet er, at indere skal på FC Midtjylland superligaholdet inden 2020. Der skal være ca. 40 akademispillere og en skole med plads til 1200 elever tilknyttet akademiet. Det at bygge et akademi er slet ikke noget nyt, men at bygge et akademi i Indien er banebrydende. Vi har ambitioner om at påvirke bredt og dybt og vedvarende og det fordrer vores tilstedeværelse, vores engagement og både vores og deres vilje og tro på en ny fremtid for indisk fodbold. Vi kan ikke give dem Premier League på fem år og måske aldrig nogensinde og det samme kan vi sige om dansk superligafodbold, men vi kan under alle omstændigheder give dem drømmen om det, så de når et skridt på vejen.

ET NYT FÆNOMEN

62

FC Midtjylland er meget stolte af de præstationer, som klubben har opnået i sin korte levetid. Det betyder dog ikke, at klubben stiller sig tilfreds med fortidens præstationer. Som en ulv er den hele tiden på jagt efter et nyt bytte – et nyt mål, som skal bidrage til endnu et succesfuldt kapitel i klubbens historie. En historie der handler om udvikling, alle livets facetter.

Principperne for 25/7 reglen gælder også, når man skal arbejde på tværs af kulturelle skel.

DEN DANSK/NIGERIANSKE SMELTEDIGEL

Forståelsesproblemer med sprog og kultur er den åbenlyse udfordring, men at undres over behovet for trafiklys, at blive nervøs for banker uden mænd med maskinpistoler, at have frustrationer over vores mange automater… frygten for ikke at slå til… hverdagen… struktur… Det er ikke bare en stor mundfuld for et ungt menneske. Det er en Berlinmur, der skal klatres op ad, men det kan gøres, fordi vi vil - og fordi de vil.

Vi kommer også til at udvikle os og undres og lære en masse i denne proces, ligesom vi har tilegnet os rigtig meget i kommunikationen og processen med Nigeria. Det er et trekantsfænomen, hvor spillere fra Nigeria kan udvikle spillere fra Indien og hvor de nigerianske kan lære andre spillestile og tilgange, såvel kulturelle som sportslige.

De nigerianske spillere bor på Sportstar College og det overordnede ansvar for hverdagen, når den ikke har med fodbold at gøre, ligger ved Karsten Werge - den socialpædagogiske vagthund, som alle omtaler som Integrationsministeren – kærligt sagt, men ærligt ment. Han er mellemled og støddæmper og facilitator – men først og fremmest menneske.

Men uanset hvor svært og umuligt og helt verdensfjernt vort mål om at lykkes godt med et akademi i Indien er, så er det bare også et eventyr og noget, der kribler i maven på os – netop fordi det er så langt væk og fordi vi siger, at afstand er en mental tilstand, der kan ændres på – så det gør vi.

FCM formulerer ikke specifikke mål i forhold til arbejdet med at lykkes med de nigerianske spillere. Det overordnede mål er, at spillerne kan begå sig i de forskellige danske miljøer. Men kommunikationen mellem trænere og College er tæt, fordi alt er samarbejde og fordi det at lykkes på banen hænger nøje sammen med at lykkes udenfor.

Som når den gode Pippi siger, ”det har jeg aldrig gjort før, så det er jeg nok rigtig god til.” Måske er vi ikke kun anderledes med bolden, men også i bolden, men vi siger altså det samme som Pippi.

”Hemmeligheden ved succes er stadig at ville noget.” 

Benjamin Disraeli

EN VEJLEDERFAMILIE ER LIGEGLAD MED FODBOLDEN

Afrikanerne gentager sig selv mange gange og snakker meget i billeder. Derfor bruges der også meget billedsprog i kulturmødet. Snakken og ligeværd. ”Du skal ikke bukke for mig og jeg hedder ikke sir, jeg hedder Karsten.” Der bruges meget energi på, at når man færdes i det danske miljø, så aflærer man de Nigerianske adfærdsmønstre, der ikke fungerer i et lige samfund. I deres miljø er der ét regelsæt de følger, men når de træder ud af deres miljø er de nødt til at tilpasse sig det nye miljø. Alt andet er ikke at hjælpe. Alt andet er at forvirre og skabe utryghed hos dem og hos os.

Vejlederfamilierne har drengene, fordi de godt vil hjælpe dem og gøre dem til en del af familien og ikke fordi de spiller fodbold. Familierne er ligeglade med om de spiller godt eller ej. Familierne får ikke penge for at være der og for at opbløde det kulturelle clash, der nødvendigvis opstår imellem så forskellige baggrunde.

MOTIVATION & AFRICAN TIME

Alle spillere fra Nigeria har en dansk familie. Det er et mål, at de bliver en del af deres danske familie, fordi de får så meget med der fra. Det er 50 % + som de danske vejlederfamilier gør for spillerne. Hverken klubben, trænere eller pædagogisk/kulturel vejledning vil kunne gøre alt det arbejde selv. FC Midtjylland siger til vejlederfamilierne første gang de er til møde, at de skal opdrage spillerne på samme måde som deres egne børn, da spillerne på den måde lærer de danske normer bedst.

De danske spillere har også en vejlederfamilie - men ikke et nært så intenst forhold, som de afrikanske spillere har til deres familier. De fleste spillere er sammen med deres familier 1-2 gange i ugen og i weekenderne. Familierne snakker primært engelsk med deres spiller, men spillerne lærer det danske sprog bedst ved familierne. De danske børn i familierne gør det hårde arbejde, da de hjælper de afrikanske spillere til at lære og forstå det danske sprog. Familierne skal imødekomme spillernes behov og kultur. Det ubevidste, ligefremme, ukomplicerede møde mellem kulturer, når unge mennesker kommunikerer, er et værdifuldt afsæt for spillerne, måske netop fordi de agerer mere end de reflekterer. Fordi forskelle nedbrydes med ligefremhed. Man behøver ikke den perfekte grammatik for at kunne spille Wii sammen og man har ikke behov for refleksion, når man spiller fodbold i haven. Så let og så tilgængeligt er kulturmødet heldigvis også nogle gange.

De har et begreb der hedder African time, som betyder, hvis man har en aftale kl. 17, så er det ikke sikkert, at afrikanerne er klar til kl. 17. De finder ret hurtigt ud af det med dansk tidsforståelse, da hvis de f.eks. kommer for sent til træning, så får de ikke lov at spille. De finder ud af at alting er organiseret i Danmark og der er en konsekvens, hvis man kommer for sent. Hvor lang tid tager det så at overgå fra African time til Danish time? Kan det lade sig gøre? Faktisk, så finder de hurtigt ud af, hvornår der er en lang elastiksnor mellem folk og i hvilke situationer, der er en stram silkesnor. I starten er de meget motiverede, men når de begynder at forstå, hvor svære danske normer og forventninger er, så daler motivationen. Så skal vi altså løfte med tålmodighed og åbenhed, men uden at slække på fordringer. Så lykkes vi. Fordi vi bliver ved og fordi vi ikke svigter hverken dem eller os selv.

De, der hurtigst lærer at tænke europæisk, lærer også hurtigst at få succes på banen. Da man også på banen tænker europæisk. De tænker ikke fremad, men i nuet. Bolden skal i målet og det ved de godt, men alt det taktiske med, hvordan den bedst kommer i målet, har de svært ved at se, hvis sproget og dermed den kulturelle tankegang ikke er med på vognen.

HVAD ER FØRSTE, ANDET, TREDJE TRIN FRA NIGERIA TIL DANMARK?

Den første uge bruger de på at få vist frem, hvilken planet de er kommet til. Det er alt lige fra ”det her er vejen” og ”det er et fortov” og skilte og lovene bliver forklaret. Trekanterne på vejen er ikke bare pynt, men de har en mening.

63


GOD INTEGRATION ER EN MAVEFORNEMMELSE

Engagement er et let ord at bruge. Vi fylder det på vores CV, når vi søger job og vi kræver det af andre, men det ligger bare i maven på os, at vi er her, fordi vi hører til her. Dem, der er på akademiet og college er ikke medarbejdere, de er medejere. Deres engagement består i, at de vil drengene det bedste, både ude og indenfor banen. Deres styrke er at alle er lige engagerede i alle. Trænerne på alle holdene går op i, hvordan spillerne har det på de andre hold. Familiefølelsen er meget ægte. De er nødt til at være meget bevidste om, hvad de gør, da det jo ikke er naturlig at flytte fra Afrika til Midtjylland. Der er en samhørighed, da de bliver mødt på samme måde i alle deres miljøer, i skolen, på banen, socialt osv.

En afrikaner lærer ikke at begå sig i vores samfund ved at læse om Danmark. En dansker lærer heller ikke at sælge danske møbler i Kina ved alene at læse om den kinesiske kultur. Global kommunikation handler om at se, føle, lytte, mærke og det handler om nærvær. Det er så utroligt svært og tager mere end tid. Det kræver mere end tid. Det kan lykkes over tid, men det fordrer, at man glemmer tid.

DEN STØRSTE UDFORDRING ER UDEN FOR BANEN

Anerkendelsen af det uomtvistelige faktum, at det ikke er nok med fodbold for at blive en god fodboldspiller.

Forskellen på en produktionsvirksomhed og akademiet er, at de ikke har faste arbejdstider. Derudover er spillernes største udfordring ikke fodbolden, men alt det uden for fodboldbanen.

Der er mange måder at lykkes med kulturforståelse og integration på, men at lave et skoleskema alene eller læse en bog er bare ikke nok. Det er slet ikke nok. Man skal se folk i øjnene og se ind bag øjnene for at lykkes.

Hvis vi skal lære en dansk dreng og en afrikansk dreng det samme, så bliver det gjort på forskellige måder. Alle spillere bliver behandlet ens ved at give dem de samme vilkår, men ved netop at behandle dem alle sammen forskelligt.

RESPEKTEN BLANDT SPILLERNE FOR HINANDEN, OG FRA TRÆNERSTABEN TIL MENNESKET BAG SPILLEREN ER ET NØGLEORD FOR AT LYKKES MED AT UDVIKLE PÅ BANEN, I SKOLEN OG I DET SOCIALE KOMPETENCEFELT.

FCM VÆRDIER, SOCIALE KOMPETENCER OG AT TÆNKE SOM ET HOLD

Spillerne opnår fællesskabet og en forståelse for værdien af det fælles ud fra de situationer, de til dagligt bliver udfordret med. Det første år de er her, arbejder de meget sammen med højskolen, hvor college har lavet et udførligt skema med fodboldundervisning, håndbold og højskoleundervisning, hvor de faktisk er en del af højskoleundervisningen.

”Du lever kun én gang, men hvis du lever det rigtigt, er det Adam Marshall også nok.” TOGETHER WE CAN

De kommer med på højskolens introtur, hvor de cykler op igennem landet og hvor de modtager kultur- og historieundervisning. Man skal møde kulturen, snuse til den, for at komme ind bagved og tilnærme sig en forståelse for den.

De afrikanske drenge har en anden motivation end de danske drenge. Der hvor de kommer fra er samfundet ikke bygget op omkring rige, mellemklassen og de fattige. Det er bygget op omkring fattige, endnu fattigere og ekstremt fattige.

DEN MENTALE BEHOVSPYRAMIDE

Når den danske spiller er bange for at blive sat på bænken, er de afrikanske spillere bange for at blive sat på en flyver hjem. De er bare et andet sted på den mentale behovspyramide end de danske drenge. De er også et sted, hvor de naturligt gerne vil tage sig af deres familier, som oftest har en dårlig økonomi. Det er forståeligt og prisværdigt, men vi lærer dem også, at de skal kunne passe på sig selv, før de kan passe på deres familier. Der er mange ting ved kulturmødet, som er svært at håndtere rigtigt og måske gør vi tingene omvendt i forhold til andre og nogle gange kan vi virke hårde eller vi kan skabe forundring andre steder. Det er bare vores faste overbevisning at hvis man ikke arbejder mål- og stålsat og tænker det hele menneske ind i processen uanset om det er danske eller nigerianske drenge, så lykkes vi ikke med hverken eller.

65


FREMTIDEN & GENERATIONERNE Kulturelle barrierer og generationsskifte


DE GODE SPØRGSMÅL

Hvordan ser fremtiden ud for FC Midtjylland Akademiet? Hvis man ser på de gængse adfærdsmønstre, der er ved unge i dag og sammenligner det med dem man forventer udvikles i fremtiden – er der så forbehold, der skal tages? Nationalt som internationalt? Skal vi snart håndtere elite curlingbørn og hvordan gør man det? Fejer vi ikke allerede lidt foran vores akademispillere? Skal vi arbejde endnu mere intenst med sociale kompetencer og det hele menneske, fordi individet overordnet set bevæger sig væk fra fællesskabet og de fælles, uskrevne, men basale værdier?

EGOLAND

Egoerne vokser hele tiden og det er selvfølgelig en grund til, at vi fokuserer meget på sociale kompetencer i forhold til spillerne. I fremtiden skal vi meget tættere på spillerne end vi er nu. Vi skal kende dem, som vi kender vores egne børn Én træner skal vide alt om en spiller og alle trænere skal vide lidt om alle spillerne. På den måde kan vi bedst hjælpe spilleren og udvikle ham som fodboldspiller og måske også lidt som menneske. Trænerne indtager en rolle som reserveforældre for spillerne og alene derfor er det vigtigt, at der er et stærkt bånd og tillid imellem dem og spillerne. Faktum i vores univers er, at hvis mennesket lykkes – så lykkes fodboldspilleren også. Sådan skal vi alle tænke og vi kommer til at tænke det mere fremadrettet. Man skal møde mennesker der, hvor de er, men for virkelig at vide, hvor de er, skal man bruge tiden på dem. Ellers kan man ikke udvikle dem. Det kræver masser af leg og masser af snakke. Vi har aldrig været tankpassere og vi bliver det aldrig. Vi skal hjælpe spilleren til overfladen. Vi skal hjælpe dem til at forstå sig selv. Og vi skal hele tiden, nu og altid, blive bedre til at forholde os til det hele menneske og give plads til at det menneske kan udvikles bredt.

AT TURDE SIGE DET

68

Day one er 1.Juli 1999. FC Midtjylland blev navnet på en ambitiøs sammenslutning med målet om et dansk mesterskab. Siden er der kommet andre mål til. At skabe verdens bedste fodboldakademi var et af de vigtigste. Hvor langt vi er i tidslinjen for at nå det mål er ikke kun op til os at vurdere. Vi er langt, men vi bliver aldrig hverken færdige eller tilfredse. Naturligvis kan man udvikle verdens

bedste fodboldspiller i Ikast. Det handler meget om at turde sige det og ikke være bange for omverdenens reaktion. Havde Guldfireren mon vundet Bronze, hvis de ikke var gået efter guldet? Var de så ikke blevet nummer fem eller seks i stedet? Fra mennesket er ganske lille lærer det i Danmark at indpasse sig under fælles normer. Det er både godt og nødvendigt, men for en eliteidrætsudøver kan det være en mental hæmsko, når vi samtidig siger til dem, at de skal være verdens bedste på banen. Vi har planer om at fjerne Janteloven fra skoleskemaet.

MÅLET STÅR IKKE STILLE

Vores mål rykker sig hele tiden, omformuleres, ser anderledes ud, ændrer betydning. Et tredje mål er nemlig aldrig at stå stille. Som en ulv er FCM hele tiden på jagt efter et nyt bytte – et nyt mål, som skal bidrage til endnu et succesfuldt kapitel i klubbens historie. Vi har både bevidste og ubevidste mål. Men de fleste er store. Man skal sætte målet højere end det er realistisk – så man aldrig stopper med at blive bedre.

DET GØR DE UNGE HELLER IKKE

25/7 ER MÅLET

Vi skal udvide vores mentale kalender og holde op med at lade os begrænse af ydre rammer. Det kræver 25 timer i et døgn for at blive en bedre professionel fodboldspiller end de andre. Hvis de andre bruger 24 timer i døgnet, så skal du finde en time mere end dem til at træne og udvikle dig. Find ud af, hvad de gør og gør det mere og bedre. Du skal altid være den time foran. Det kan sagtens lade sig gøre – hvis man vil. Begrænsninger er kun mentale barrierer, som kan flyttes via mental styrke og vedholdenhed. Måske lyder det som en østtysk landstræner i gymnastik eller en kinesisk filosofi omkring hårdt arbejde, men det er nu tænkt meget jysk, fordi det starter og slutter i hovedet på dig. Det er en beslutning, der skal tages og den skal tages af alle, der vil blive bedst til fodbold eller badminton eller andre forhold i livet. De bedste folkeskolelærere er jo også dem, der er det i sjælen. Det er dem vi husker og som prægede vores liv og nu vores børns liv, fordi vi kunne mærke dem og vi kunne mærke deres ønske om at ville os det bedste. De var fantastiske lærere, fordi de i sig selv var den time mere.

De unge mennesker, der optages på akademiet, har ikke de samme holdninger og helt den samme indstilling, som de havde for 10 år siden. Og om fem år er den ego håndbold, som de har med i kufferten blevet til en badebold – det er bare tendensen og vi skal ikke stoppe tiden eller gøre alt det, som gamle mænd bruger deres tid på.

Vi startede bogen med lidt kækt at sige, at et Brand er en organisation med en personlighed. Det er for os en personlighed, der skal værnes om. Som man ikke må tage for givet, ignorere eller på anden måde forsømme. Som man kun lykkes med, så det giver et aftryk, når man er helt og aldeles engageret. Det skal være fundamentet for loyalitet og langtidsholdbare visioner. Stil forveksles ofte med substans, fordi de synlige tegn på et Brand i form af vores logo, trøjer m.m. er de umiddelbare tegn på differentiering fra andre klubber eller andre akademier, men vi tænker, at den ægte værdi af vores akademi i høj grad handler om alt det udenom og alt det indeni – altså tilbage til det hele menneske. Så pas på det. Pas på jeres Brand, for hvis der er en snært af ægthed bag det, så er det meget mere end et ord. Ingen superliga- eller serieklub er kun et CVR nummer eller kun et navn. Ikke noget akademi i verden er kun et produktionsapparat eller resultatet af koldt og beregnende adfærd, hvis de vil lykkes. Ingen virksomheder har succes på den lange bane, hvis ikke man kan ”mærke” kulturen og det DNA, der formes i korridorerne. Vores kultur – vores substans - er præget af bevægelse. Det står på døren. Det står på alle dørene. “Den, der opgiver at blive bedre, ophører med at være god.” Det er ikke ensbetydende med, at der ikke laves fejl – der er masser af fejl. Heldigvis. Men de skal helst ikke gentages. Vores kultur er også præget af, at værdierne er tydelige og omfavnes af alle i organisationen, frivillige og ansatte, spillere og trænere og kokke og hele vores berøringsflade, så vi alle taler og tænker det samme sprog, selv om dialekten eller måden at formidle sproget på kan variere. Det gør vores akademi og tanken bag det hele menneske tydeligt, målbart, synligt. Det gør os til den flok ulve, der kommer mange forskellige steder fra og hvis DNA oprindeligt kan være meget forskelligt, men vi har alle en genetisk kode, der er ens og som betyder, at FCM ikke er noget vi gør, men noget vi er.

Vi skal ikke holde en generation tilbage eller tage udgangspunkt i, at de er forkerte, fordi de ikke er, som vi selv var år tilbage. Vi skal udnytte deres ego og deres voksende ego, men vi skal ændre måden at håndtere det på. Det skal vi gøre om fem år og det skal vi gøre i morgen. Vi skal fjerne deres mentale håndbremse, så de bliver til det bedst mulige, ligesom alle forældre ønsker for deres børn, at de får det bedst mulige liv. De bliver ikke hyret til Barcelona alle sammen, men de har alle ambitionen om det. Ellers var de ikke her.

”Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er Benny Andersen omsonst. Alt har sin tid, som er nu.”

ENGAGEMENT, STIL & SUBSTANS

”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” 

Charles Darwin

Den kode er vores helhedstænkning. Kald det holisme, kald det den danske eller nordiske model. Vi arbejder med det hver eneste dag og det er beskrevet mange steder i denne bog, fordi vi tænker det fra vi kommer og til vi går, fra man starter på akademiet og forhåbentlig resten af livet. Hvis der ikke kan være plads til at forholde sig til det hele menneske, hvad skal vi så forholde os til?

69


BLAST AWAY YOUR LIMITS

FROM ABOVE AND BEYOND


MINDESKRIFT TIL FOTOGRAF BO LAVINDSGAARD

Spændet mellem lys og mørke er nogle gange mindre end vi tror. For Bo var mørke og skarphed ensbetydende med fordybelse, erkendelse, at nå ind til det ypperste vi kan præstere. At kende, anerkende og se os selv. Bo vidste intet om fodbold. Hans første kamp på plænen med pressefotograf trøjen var hans første fodboldkamp. Det var sjovt. Og det var vigtigt for processen. Ingen tunneltænkning. Kun ren indlevelse. Han vidste alt om, hvordan man fanger et øjeblik i en evighed.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Denne historie er en visuel og tekstuel hormonindsprøjtning til Black Wolves og de mange familier og støtter, der følger og holder med FC Midtjylland. Den er faktisk til alle, der elsker fodbold. Den er også skabt som inspiration for fodboldtrænere og håndboldtrænere - til samtlige idrætstrænere og udøvere og på alle niveauer. Vi får jo selv inspiration fra mange andre sportsgrene og vil gerne give noget videre.

Kun for sjældent møder man mennesker, der kan opfange en følelse, en mavefornemmelse, en skrøbelig tanke, og som kan omsætte den til kunst, der skaber rum til refleksion, fordybelse, ro. Og fodbold er følelser. Instinkt. Impuls. At mærke os selv sammen med andre.

Bogen er også ment og tænkt som en appetizer til de, der med en anden indfaldsvinkel er nysgerrige på akademiets måde at tænke talentudvikling på - og så kan man være virksomhed eller forening, folkeskolelærer eller journalist – vi håber naturligvis at den kan favne bredt og at rigtig mange mennesker, der som vi, prøver at tænke og agere anderledes, kan få noget ud af at læse bogen og mærke billederne.

Bo ville få jer til at tænke. På FC Midtjylland. På jer selv. På det vi kan, når vi vil. Det var kun det, han ville. Det er en lille ting. Og en stor ting. Vi håber, at I kan se det og mærke det.

Ja – og så synes vi grundlæggende bare, at vores univers er et fantastisk sted at være og noget, som vi meget gerne, også på denne måde, vil dele med dig som læser, tilskuer, spiller, menneske.

Han døde i en alt for ung alder umiddelbart efter færdiggørelsen af billederne til denne bog.

Ses vi på stadion?

REDAKTION LAYOUT & GRAFIK

FOTO & BILLEDREDIGERING

CHRISTINA LIND

BO LAVINDSGAARD

SONNY HENRIKSEN

TEKST MIKAEL JENSEN I SAMARBEJDE MED

CLAUS STEINLEIN TRÆNERSTABEN VED FCM AKADEMIET


Profile for FC Midtjylland

FCM Akademi Brand Book  

FCM Akademi Brand Book  

Advertisement