Fax Vpisnik 2022

Page 1

AJ I DIR RŠ TU TA EŠ S S PR PAJ U SK

VSE FAKULTETE, VISOKE IN VIŠJE ŠOLE NAJTEŽJI PREDMETI IN KAKO ŠTUDIRATI PREIZKUSI NADARJENOSTI ROKOVNIK ZA VPIS ŠTUDIJ V TUJINI

FAX VPISNIK

2022

VSTOPI V NOV SVET, IZBERI SVOJO FAKULTETO / V.Š.

Mogenas Mladinski Mediji

Krizni center za mlade Podmilščakova ulica 20, Ljubljana T: 01/236 12 22, 041 419 121 E: kcmlj@gov.si

Dnevni center Skupaj v skupnosti Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana T: 01/510 16 76, 051 300 380 E: dnevni.center@skupajvskupnosti.si

TOM telefon

za otroke in mladostnike T: 116 111, www.e-tom.si E: tom@zpms.si


·

·

·

·VODIČ SKOZI 1. LETNIK V ŠTUDENTSKEM MESTU

D

i Dijaskisvet.si Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

Dragi dijak in starši, tudi letos smo za vas pripravili brezplačen priročnik Fax Vpisnik 2022. Odnesite ga domov in skrbno preglejte. Fax Vpisnik spravite na vidno mesto na svoji pisalni mizi, da ga boste stalno uporabljali v naslednjih mesecih, ko se boste odločali za vpis na fakulteto, samostojni visokošolski zavod ali višjo strokovno šolo, potrebovali štipendijo, iskali nov dom v bodočem študijskem mestu ter iskali odgovore na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo porajala kot bodočim študentom. Veliko sreče pri izbiri prave fakultete! Vaše uredništvo Priročnika Fax Vpisnik & portala DijaskiSvet.si Zahvaljujemo se podjetjem, ustanovam, vladnim organizacijam in strokovnjakom, ki so omogočili, da je priročnik Fax Vpisnik za dijake brezplačen. Ovitka ne plastificiramo, ker varujemo okolje. Razvoj Priročnika Fax Vpisnik je omogočilo Študentsko društvo za razvoj medijev MiHeC. Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. Izjave avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevajo nujno stališč uredništva. Blagovne znamke in logotipi so last oglaševalcev. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli razmnoževanje, fotokopiranje ali reproduciranje vsebin v celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja je prepovedano.

KAZALO 6

72 85

SEZNAM FAKULTET IN MNENJA STAREJŠIH ŠTUDENTOV

6 UNIVERZA V LJUBLJANI 40 UNIVERZA V MARIBORU 57 NOVA UNIVERZA

Društvo VTIS – Društvo v tujini izobraženih Slovencev (Vpis na fakulteto v tujini)

59 UNIVERZA NA PRIMORSKEM 64 UNIVERZA V NOVI GORICI 69 UNIVERZA V NOVEM MESTU

Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Koledar za vpis na visokošolske zavode 2022)

SEZNAM SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV SEZNAM JAVNIH IN ZASEBNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

94 KOLEDAR ZA VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO 95 87 VPIS NA FAKULTETO V TUJINI 96 KOLEDAR ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE 2022 96 NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O ZAŠČITI 90 KONTRACEPCIJA 98 6

STROKOVNJAKI

Katarina Jerman, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva (Najpogostejša vprašanja o zaščiti, Kontracepcija)

Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM (Vpis na fakulteto v tujini) Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba (Koledar za vpis na všjo strokovno šolo) prim. Darija Strah, specialistka ginekologije, Diagnostični center Strah (Kontracepcija)


ZAKAJ IZBRATI VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA?

Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana (Bavarski dvor, atrij pod Borzo)


SEZNAM FAKULTET IN MNENJA STAREJŠIH ŠTUDENTOV Pripravili smo obsežen sklop mnenj starejših študentov fakultet, akademij in visokih šol po Sloveniji. Da bi vam olajšali odločitev o vpisu na pravo študijsko smer, smo jih namesto vas povprašali, katere predmete imajo najraje in kateri so najtežji, koliko časa dnevno porabijo za študij in koliko pred izpiti, kje kupujejo in dobijo literaturo, kako ocenjujejo svojo fakulteto, koliko prostega časa imajo na dan, kako ga izkoristijo in kaj bi svetovali bodočim študentom. Vsem anketiranim študentom se za predstavljene koristne informacije, ki vam bodo omogočile lažjo izbiro ustrezne fakultete, iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo fakultetam in šolam, ki so nam pomagale s pravilnimi podatki. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, da to ni mogoče, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno. Ustanovam smo pripisali tudi osnovne podatke: študijske programe, vpisne pogoje, kakšno zaposlitev vam izbrani študij omogoča in število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta. Podatki fakultet so bili veljavni v času priprave Fax Vpisnika, v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe. Vsem bodočim študentom in njihovim staršem želimo veliko uspeha pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in uspešen študij.

UNIVERZA V LJUBLJANI

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOTEHNOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biotehnologija ali biologija; če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi: 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošen uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature. Izredni študij: ne Zaposlitev: znanstveno raziskovalne in izobraževalne ustanove, vladne službe za delo v razvojnih programih kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski ter farmacevtski industriji, tehnologijah ohranjanja in sanacije okolja, medicinskih programih, v proizvodnji izdelkov za splošno rabo in v podjetjih sodobnih biotehnoloških postopkov. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 87 (2021), 84,5 (2020), 77 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MIKROBIOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošen uspeh pri splošni maturi matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, biotehnologija, kemija ali fizika) na maturi; za kandidate s poklicno maturo (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske medicine, veterinarski tehnik, živilsko prehranski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, kozmetični tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.): 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval 40 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: v medicini, agro-živilstvu, farmacevtski industriji, ohranjanju okolja, izobraževanju in drugih vladnih službah in v raziskovalni sferi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 86,75 (2021) 82,5 (2020), 83,75 (2019)

8


NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Urška Dobovišek, program: UN Mikrobiologija »Poleg prisotnosti na faksu, mi študij na dan v povprečju vzame še 2 do 3 ure. Sproti si urejam zapiske in objasnim nerazumljivo snov, intenzivno učenje pa nastopi nekaj dni pred izpitom. V 1. letniku je najbolj zanimiva Molekularna biologija, kjer se študentje prvič srečamo s samostojnim delom v laboratoriju, za najtežji predmet velja Mikrobna ekologija v zadnjem letniku. Knjig za naš

študij ne potrebuješ, saj so dovolj zapiski iz predavanj. Včasih profesorji pošljejo dodatne članke, ki se štejejo kot gradivo za izpit. Glede obštudijskega življenja je na BF lepo poskrbljeno, študentska organizacija in študentski svet skrbita za povezanost različnih smeri, za nepozabne trenutke mikrobiologov pa skrbi Društvo študentov mikrobiologije. Mikrobiologi smo zakon, biti del BF je najlepša izkušnja. Če vas zanima, kaj vse se skriva v našem vsakdanjiku, laboratorijsko okolje in raziskovanje mikrobnega sveta, vabljeni, da se vpišete na naš študij.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA BIOLOGIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % biologija, biotehnologija, kemija ali fizika na maturi. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo: 30 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu (biologija, kemija, fizika, biotehnologija). Izredni študij: ne Zaposlitev: raziskovalni laboratoriji, upravne ustanove (ministrstva, inšpekcijske službe, različni zavodi, občinske uprave), nacionalni in krajinski parki, botanični in zoološki vrtovi, v muzejih ter v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 82 (2021), 75,5 (2020), 78 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MIKROBIOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošen uspeh pri splošni maturi matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, biotehnologija, kemija

9ali fizika) na maturi; za kandidate s poklicno maturo (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske medicine, veterinarski tehnik, živilsko prehranski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, kozmetični tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.): 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval 40 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: v medicini, agro-živilstvu, farmacevtski industriji, ohranjanju okolja, izobraževanju in drugih vladnih službah in v raziskovalni sferi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 86,75 (2021) 82,5 (2020), 83,75 (2019)

Matic Pregelj, program: UN Biologija, 3. letnik »Za študij tekom predavanj in vaj dnevno ne porabim veliko časa, saj z obiskom slednjih veliko uspem narediti že na faksu. Dnevno delo zajema predvsem priprave na posamezne vaje, ponovitev snovi, pisanje poročil. Učenje sproti je priporočljivo, vendar se tudi z nekaj neprespanimi nočmi pred izpitom uspe pripraviti. V 1. letniku se večina

študentov najtežje sooča z Matematiko in Kemijo. Vso učno gradivo je dostopno v spletnih učilnicah, rabljene knjige se lahko izposoja v knjižnici na oddelku, možna je tudi izmenjava med vrstniki, za kar so organizirani sejmi. Veliko predmetov je sestavljenih iz vaj in predavanj. Vaje so pri vseh predmetih obvezne, ravno tako se prisotnost preverja pri nekaterih seminarjih. Predavanja so neobvezna vendar z udejstvovanjem tudi pri teh je študij in učenje za izpite mnogo lažje.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandida¬te s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: javne gozdarske službe, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarske družbe, šolstvo, področje samostojnega podjetništva (primarna predelava lesa, gozdne gradnje, trgovanje z lesom, arborikultura, okrasno drevesničarstvo, ekoturizem, zasebni uradi za gozdarsko svetovanje, biološko inženirstvo, okoljsko načrtovanje, upravljanje z visokogorskim svetom, saniranje ekoloških žarišč). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 64,5 (2021), brez omejitve (2020 in 2019). VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: javna gozdarska služba, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarskih združbah, samostojno podjetništvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 69 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 43 (2020), 66 (2019)

Nikolina Mencin, program: UN Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, 3. letnik »Nekateri predmeti na naši smeri zahtevajo sprotno delo, spet drugi so malce lažji in je dovolj, da se učiš le pred izpitom. Marsikomu sta Matematika in Statistika v veliko breme, vendar so asistenti in profesorji vedno pripravljeni naredit še kakšno dodatno uro za ponavljanje snovi. Sploh v 1. letniku je veliko dela z urejanjem herbarijev, pa tudi poročil iz terenov in seminarskih nalog je kar nekaj, saj imamo terene skoraj

vsak teden. Prisotnost na terenih in vajah je obvezna, pri predavanjih pa se hitro vidi na katera se splača hodit in na katera ne. Na splošno ti v dnevu ostane še dovolj časa za druge dejavnosti. Gozdarstvo je res čudovit in raznolik študij. Razredi niso preveč številčni, kar omogoča, da se s profesorji in asistenti poznamo. Tako se lahko s profesorji skoraj da individualno menimo za dodatne roke izpitov in kolokvijev. Aktivna sem v Društvu študentov gozdarstva, v katerm organiziramo veliko koristnih tečajev in izletov, ki bi našim študentom koristili.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

11


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRAJINSKA ARHITEKTURA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus posebne nadarjenosti, 15 % splošna matura oz. poklicna matura z izpitom iz maturitetnega predmeta matematika, v kolikor ga ni opravil že pri poklicni maturi in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto. Izredni študij: ne Zaposlitev: podjetja za izdelovanje načrtov krajinskih ureditev, prostorskih planov, presojanja vplivov na okolje, ministrstva, agencije, občine oz. njihovi oddelki za področje gradnje, urejanje prostora, varstvo okolja, razvoj podeželja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55,28 (2021), 58,51 (2020), brez omejitve (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Jure Gruden, program: UN Krajinska arhitektura, absolvent »Za mojo smer je treba opraviti sprejemne izpite. V primeru omejitve vpisa sprejemni izpiti predstavljajo 75 % točk. Pri študiju Krajinske arhitekture ni veliko klasičnega učenja – torej delanja izpiskov, ponavljanja različne literature. Večino časa porabimo za praktično delo na projektih. Pogosto porabimo za delo poleg rednega pouka in predavanj

12

kar nekaj ur, pred oddajo projektov se delo pogosto zavleče tudi pozno v noč. Najtežji predmet v 1. letniku je Uvod v prostorsko načrtovanje, ki je glavni oblikovalski predmet v 1. letniku, zaradi drugačnega načina dela s katerim se večina študentov prej še ni srečala. Ker je naš oddelek manjši, se med sabo zelo dobro poznamo in si delimo zapiske. Veliko več je praktičnega dela kot pa teorije. Predavanja niso obvezna, vendar jih ni veliko in poslušanje resnično pomaga pri opravljanju predmeta.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO - ZOOTEHNIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: pridobljeno znanje in veščine diplomantom omogočajo zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitvenih dejavnostih, v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO - ŽIVINOREJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitveni dejavnostih, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

tutork, uporabljamo diplomske naloge. Kar je objavljeno na e-učilnici je več kot dovolj. Za razmerje med prakso in teorijo ne morem podat zanesljivega odgovora, saj je bilo lani vse online. Vaje so drugače zelo zanimive in tudi teorija je dosti izpeljana na predavanjih iz prakse. Zootehniko bi označil kot zelo aplikativen in zanimiv študij. Prisoten je oseben odnos študent-profesor, saj se lahko vse pomenimo z njimi.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Maj Zupančič, program: UN Zootehnika, 3. letnik »Stvari si zelo hitro zapomnim, kakšen teden kaj več, kakšen teden pa popolnoma nič. V 1. letniku mi nobeden izmed predmetov ni bil težaven, v 2. sta bila težja predmeta Kvantitativna genetika in Biometrija. Zahtevne jih naredi kriterij ocenjevanja in pa nezanimanje študentov za predmet. Učno gradivo se dobi v knjižnici, stari zapiski od

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA LESARSTVO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: v podjetjih za predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za spomeniško varstvo), v izobraževalnih ustanovah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSKO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: v javnih in lastnih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, trgovina z lesom, storitvene dejavnosti, javni sektor in izobraževanje. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Metod Cvetko, program: VS Lesarsko inženirstvo, 2. letnik »Na dnevni ravni se v povprečju porabi 2 do 3 ure. Dnevno delo obsega pisanje poročil za vaje, pisanje seminarskih nalog in ponavljanje snovi. Celotno delo oz. ocenjevanje je nastavljeno tako, da vzpodbuja sprotno učenje (tedenski kolokviji, kvizi ipd.). Za večino novih študentov, so najtežji predmeti

v 1. letniku. Za študente iz poklicnih srednjih šol, so to bolj splošni predmeti, kot je Matematične metode. Za študente iz gimnazij pa so to strokovni predmeti, kot sta Anatomija lesa, Fizika lesa. Zelo dobro učno gradivo pripravijo profesorji in je dostopno v spletni učilnici. Oddelek bi opisal samo s pozitivnimi besedami, saj je količina znanja, ki se pridobi neprecenljiva, občutek dobrega počutja in sprejetosti pa neopisljiv.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

13


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA AGRONOMIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: kmetijsko rastlinska pridelava (vodja dela proizvodnje, organizator, kontrolor), na področju trga in storitvenih dejavnosti (trg s svežim sadjem in zelenjavo, okrasnimi rastlinami in ostalimi kmetijskimi rastlinami in proizvodnimi materiali), v javnem sektorju (kmetijska zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, uprava) ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: strokovna mesta pri pridelavi poljščin, travinja, v drevesnicah, pri pridelavi zelenjave, sadja, grozdja, vina, zdravilnih zelišč in okrasnih rastlin, službe v botaničnih vrtovih, krajinskih parkih in gospodarskih organizacijah ali kot samostojni podjetniki. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Žiga Štrukelj, program: UN Kmetijstvo – agronomija, 3. letnik »Učim se le pred izpiti, saj se s poslušanjem predavanj naučim dovolj. Tudi za ostalimo delo, kot so seminarske naloge ni potrebnega veliko časa. Slednje mi ne vzame več kot par ur na teden. V 1. letniku sta večini študentov najtežja predmeta

14

oglas_137_100_v1.indd 1

Mikrobiologija in Matematika, verjetno zaradi hitre razlage. Na vajah je vedno obvezna prisotnost, sicer pa je UN študij predvsem teoretičen, zato priporočam obisk predavanj za lažje razumevanje. Kar se tiče učnega gradiva je naša knjižnica precej založena, sicer pa se dobijo tudi zapiski prejšnjih generacij. Faks je super, priporočam ga vsem, ki se zanimajo za kmetijstvo, za širitev znanja je pa res, da ni globine.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

06.12.2021 13:11


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ŽIVILSTVO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŽIVILSTVO IN PREHRANA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: v obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih za kontrolo kakovosti hrane, v dejavnostih izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in varnosti hrane, institucionalnih prehranskih obratih, zdraviliščih in centrih s posebnimi prehranskimi programi, distribucijski centri in trgovine za prodajo hrane. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 77 (2021), 71 (2020), 70 (2019)

Lea Drejta, program: UN Živilstvo in prehrana, 3.letnik »Delo, ki ga posvetim faksu je zelo odvisno od urnikov, predmetov, letnika študija in bloka. Nekateri bloki so bolj naporni od drugih, za poročila vaj porabim približno uro, za seminarske naloge pa dlje časa. Najtežji predmet je zagotovo Kemija, saj nosilec predmeta res vlaga v ta predmet in želi, da jo študenti razumejo in znajo. Meni osebno je to dalo dobro podlago za naprej, saj je znanje iz kemije na tem področju res ključnega pomena in se

uporablja tekom študija ves čas. Gradivo je v veliki večini dostopno v spletni učilnici, knjige bolj redko pridejo v poštev (bolj za seminarske naloge). Sama bi si želela več prakse, a od letošnjega leta dalje strokovna praksa obsega dva krat več ur kot prej. Večina predmetov ima laboratorijske vaje, ki so kar zanimive. Lahko bi rekla, da je tu sproščeno vzdušje, ljudje so preprosti in okolica fakultete je zelo sproščujoča.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GEOLOGIJO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura, 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu matematika ali tuj jezik (slednji v primeru, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi). Programi srednjega strokovnega izobraževanja, s katerih se lahko prijavijo bodoči študenti so: geotehnik, gradbeni tehnik, strojni tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik računalništva, kmetijski tehnik, elektrotehnik, veterinarski tehnik, zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik. Izredni študij: ne Zaposlitev: geološka podjetja, znanstveno-raziskovalni inštituti, rudarstvo, gradbeništvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Mateja Macut, program: UN Geologija, 2. letnik podiplomskega študija »Študij mi dnevno vzame 2 do 3 ure. Zlasti na začetku faksa je kar nekaj sprotnega dela, pred izpiti pa potrebujem tudi nekaj več časa. Ker je geologija precej terenska naravoslovna veda, smo pogosto tudi na celodnevnih ekskurzijah. V 1. letniku so najtežji zunanji predmeti, to sta Matematika, Fizika.

Brez teh ne gre, saj jih potrebuje vsak naravoslovec. Naš oddelek je precej majhen, zato gradivo in literaturo dobimo večinoma kar od profesorjev. Razmerje med teorijo in prakso se spreminja tekom študija. Na začetku je več teorije, saj je treba pridobiti znanje najprej, potem pa sledi zanimivejši del, ko se odpravimo na večdnevne dogodivščine na teren. Predavanja niso obvezna, vendar jih je dobro obiskovati zlasti v 1. letniku, ko si vsak ustvarja svojo sliko o študiju in se še uči načina razmišljanja.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK V ŠTUDENTSKEM MESTU

D

i Dijaskisvet.si Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

15


NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INŽENIRSTVO MATERIALOV Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Programi srednjega strokovnega izobraževanja, s katerih se lahko prijavijo bodoči študenti so: metalurški tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva. Izredni študij: da, šolnina za šolsko leto 2021/2022 za 1. letnik znaša 5.500 €. Zaposlitev: industrija, raziskovalne inštitucije, učitelj, javne službe. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): METALURŠKE TEHNOLOGIJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za šolsko leto 2021/2022 za 1. letnik znaša 4.000 €. Zaposlitev: industrija, raziskovalne inštitucije, učitelj, javne službe. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Blaž Žerjav Jereb, program: UN Metalurgija in Materiali, 2. letnik podiplomskega študija »Dnevno za študij poleg predavanj in vaj porabim 1–2 uri. Učim se po navadi pred izpitom in porabim teden ali kak dan manj. Najtežji predmeti so Matematika in Mehanika (1. letnik) in Fizikalna metalurgija (2. letnik). Zahtevni so zaradi količine snovi in

16

težavnosti predmeta. Vsa literatura je na voljo v fakultetni knjižnici, v NUK-u ali pri profesorju. Profesorji večino svojih predavanj pošljejo študentom pred predavanji. Knjig nisem kupoval, imel sem približno 50 € stroškov na leto s tiskom literature. Veliko je teoretičnih predmetov, zato da dobiš dobre osnove za razumevanje praktičnih pojavov. Pri vsaki uri tudi spoznamo praktične vidike teorije, ki jo obravnavamo. Predavanja po večini niso obvezna, so pa zelo koristna. Na vajah je prisotnost 80 ali 100 %.«


NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO, RUDARSTVO IN OKOLJE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu matematika, fizika ali tuj jezik (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Programi srednjega strokovnega izobraževanja, s katerih se lahko prijavijo bodoči študenti so: elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik optik ali tehnik steklarstva. Izredni študij: ne Zaposlitev: raziskovalec, projektant na področju rudarstva, gradbeništva, javne uprave in v raziskovalnih ter znanstvenih inštitucijah doma in v tujini. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: raziskovalec, projektant, strokovni sodelavec na področju rudarstva, gradbeništva, javne uprave in v raziskovalnih ter znanstvenih inštitucijah doma in v tujini. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

1. letniku so najtežji splošni predmeti, npr. Matematika, ker dijaki pridejo z različnimi osnovami in jih je treba spraviti na enak nivo. Študij poteka zelo individualno, saj je pogosto malo vpisanih in je vsa literatura posredovana študentu osebno. Prisotnosti se sicer ne preverja, je pa glede na majhno število vpisanih odsotnost takoj opazna. Faks bi opisala kot zelo fleksibilen. Po končanem študiju izbiraš med širokim naborom projektov in smeri ter se za vsakega najde kaj zanimivega.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Anja Pirc, program: VS Geotehnologija in rudarstvo, 3. letnik »Za sprotno pregledovanje snovi porabim približno 2 uri na dan, kar potem olajša pripravo na izpit. Ker je to tehnično usmerjen program je velik poudarek na izdelavi elaboratov vaj, teorija pa potem na izpitu obdelano snov poveže v celoto. Za tiste, ki jim ne leži pomnenje neskončnega števila informacij in k problemom pristopajo praktično, je to idealna smer. V

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL, GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: razvoj novih izdelkov v industriji, pedagoško delo, strokovno delo v javnih službah in zastopništvih, vodi in načrtuje procese v grafični industriji in na področju interaktivnih komunikacij. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Načrtovanje tekstilij in oblačil: brez omejitve v zadnjih treh letih; Grafične in interaktivne komunikacije: brez omejitve - minimum za 2. in 3. željo, brez omejitve (2021), 74 (2020), 62 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: opravlja se preizkus likovne nadarjenosti. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa: 70 % preizkus, 20 % splošna matura in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izbirajo tudi kandidate s poklicno maturo: 70 % preizkus, 10 % poklicna matura, 10 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: snovanje novih vzorcev, modelov, kolekcij, ekonomska propaganda, raziskovanje tržišča. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2021), omejitev vpisa (2020), brez omejitve (2019)

17


VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO, GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku Izredni študij: samo Grafična in medijska tehnika, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša za 1. letnik 3000 €. Zaposlitev: razvoj novih izdelkov v industriji, pedagoško delo, strokovno delo v javnih službah in zastopništvih, vodi in načrtuje procese v grafični industriji in na področju interaktivnih komunikacij. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Grafična in medijska tehnikaredni: 83 (2021), 81 (2020), 83 (2019); Tekstilno in oblačilno inženirstvo: brez omejitve v zadnjih treh letih

Maruša Bratina, program: UN Grafične in interaktivne komunikacije, 3. letnik »Koliko časa dnevno porabim za študij je odvisno od obdobja v semestru, povprečno pa približno 2 uri (poleg dnevnih obveznosti na fakulteti). Delo na faksu zajema tudi pisanje seminarskih nalog, oddaje poročil, v 2. in 3. letniku tudi več oblikovalskega dela, fotografiranje, oblikovanje spletnih strani. Če sproti slediš predavanjem je učenja malo, sicer pa se po

moji oceni vsakega predmeta za izpit naučiš v manj kot tednu dni. Največ študentov ima v 1. letniku težave pri Matematiki, Fiziki in/ali Kemiji, saj se jih veliko vpiše na to smer predvsem zaradi njenega umetniškega vidika in jim je ta »naravoslovni« del v imenu naše fakultete zgolj nepotrebno breme. Pri večini predmetov je dana možnost opravljanja s kolokviji. Osnovno gradivo za predmete v večini primerom posreduje profesor sam. Študij se mi zdi zelo raznolik z obsežnim naborom različnih predmetov.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, PORTOROŽ bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. Kraj izvajanja študija: Portorož in Ljubljana, če je dovolj kandidatov. Zaposlitev: vodstvena dela v različnih prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih, v organih državne uprave, kjer bodo s svojim znanjem oblikovali razvoj prometnega in logističnega sektorja. Pričakuje se, da bodo študentje študij nadaljevali na drugi stopnji. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA LOGISTIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, in splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. Kraj izvajanja študija: Portorož in Ljubljana, če je dovolj kandidatov. Zaposlitev: strokovna in vodstvena dela v različnih prometnih in pomorskih podjetjih ali podjetjih, ki se ukvarjajo z logistiko in distribucijo izdelkov, npr: letališča, pristanišča, avto-prevozna podjetja, železnica, marine, špedicije, carine, zunanja trgovina, pošta, avtocestna podjetja, organi državne uprave in podobno. VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): NAVTIKA in POMORSKO STROJNIŠTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v visokošolska strokovna študijska programa Navtika in Ladijsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. Kraj izvajanja študija: Portorož

18


Zaposlitev: Diplomanti Navtike so usposobljeni za neposredno službo na ladjah trgovske mornarice, začenši s kadeturo - pripravništvom in napredovanjem v častniške nazive krovne službe do kapitana največje prekooceanske trgovske mornarice, tovorne ali potniške ladje, ki lahko pluje po vsem svetu. Lahko se zaposlijo tudi na kopnem, saj imajo znanja, potrebna za strokovna in vodstvena dela v različnih panogah pomorskega in prometnega gospodarstva, kot so: pristanišča, marine, špedicije, agencije, ladjedelnice. Diplomanti Pomorskega strojništva so usposobljeni za vodenje, upravljanje in vzdrževanje strojnih ter energetskih sistemov. Zaposljivi so na ladjah trgovske mornarice, najprej kot asistenti stroja in napredovanjem v častniške nazive do upravitelja stroja velike ladje, ki lahko pluje povsod po svetu. So usposobljeni tudi za delo v gospodarstvu na kopnem, na primer: pristanišča, ladijski prevozniki, marine, ladjedelnice, upravljanje in vzdrževanje jaht, vodenje proizvodnih obratov, razvojni oddelki, vzdrževanje strojev in naprav, vodenje energetsko procesnih sistemov v industriji, hotelirstvu, turizmu, bolnišnicah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitev za vse študijske programe

torki''). Pri tem študiju je zelo pomembno spremljanje pouka, čeprav predavanja niso obvezna. Za izpite in kolokvije se po navadi začnem učiti vsaj en teden prej. V 1. letniku sta najtežja predmeta Matematične metode 1, ter Gospodarsko pravo. Pri večini predmetov ne potrebujemo dodatnega gradiva, poskrbijo ga profesorji, ki nam posredujejo prosojnice, skripte. Vse ostalo se dobi v fakultetni knjižnici. Prakso imamo sicer samo v 3. letniku, vendar traja kar mesec in pol, tako da lahko vseeno dobimo precej praktičnih izkušenj.«

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Matej Hočevar, program: VS Prometna tehnologija in transportna logistika, 3. letnik »Vedno sem si želel delati v logistiki ali prometu in po pregledu študijskih opcij se mi je zdelo, da FPP ponuja največ. Po mojem mnenju je najboljša prometna in logistična fakulteta v Sloveniji, posebnost je to, da je na obali in se tako lahko udeležujemo jadranja ali veslanja, ki deluje v sklopu fakultete. Fakulteta organizira dodatna izobraževanja in so aktivni tudi pri posredovanju različnih kadrovskih štipendij ali različnih del, povezanih s smerjo študija. Načeloma mi ostaja veliko prostega časa, ki ga izkoristim za druženje ali žuranje (''študentski

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

19


Leon Hribar, program: VS Navtika, 3. letnik »Za vpis sem se odločil, ker sem prepričan, da želim to početi v življenju. Literaturo sem v celoti pridobil od višjih letnikov, skripte in snov priskrbijo profesorji. Predavanja so po večini obvezna, vendar so tudi zanimiva. Všeč mi je, da imamo v program vključeno tudi prakso – te je približno 20 %. Sam se za izpite pripravljam tako, da pri predmetih poslušam in sodelujem, pred izpitom pa

snov samo preletim. Najtežji predmet je bil Navigacija, ker smo se srečali z veliko novimi pojmi. Všeč mi je, da se kolegi med sabo dobro poznamo in smo zelo povezani. Študij omogoča precej prostega časa, ki ga rad zapolnim z raznimi obštudijskimi dejavnostmi, kot sta jadranje in veslanje. V bližini sta dva študentska domova, kjer se pogosto tudi družimo.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika in jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: področje elektrotehniške (avtomatika, elektronika, energetika, mehatronika, telekomunikacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije) in računalniške industrije, ostala področja gospodarstva (kemična, farmacevtska, gumarska, tekstilna in živilska industrija, metalurgija, trgovina, transport, informacijske dejavnosti in storitve) in negospodarstva (državna uprava, šolstvo, raziskovalni in razvojni inštituti in zavodi, vojska, policija, zdravstvena dejavnost idr.). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63 (2021) oz. 94 (2020), 54 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: v podjetjih, katerih primarna dejavnost je s področja elektronike, energetike, mehatronike, telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, avtomatike in tehniške kakovosti in tudi v različnih drugih panogah gospodarstva (računalniška, kemična, farmacevtska, gumarska, tekstilna in živilska industrija, metalurgija, trgovina, transport, informacijske dejavnosti in storitve) in negospodarstva (državna uprava, šolstvo, raziskovalni in razvojni inštituti in zavodi, vojska, policija, zdravstvena dejavnost idr.). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 78 (2021) oz. 60,5 (2020), 66 (2019) INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MULTIMEDIJA (FE in FRI UL) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov in jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: zaposlovanje v podjetjih, katerih dejavnost pokriva področje multimedije, multimedijskih komunikacij, telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, širše področje multimedije, zaposlitev na različnih drugih področjih gospodarstva (npr. radio in televizijska produkcija, trgovina, informacijske dejavnosti in storitve), vodstvene funkcije v malih, srednjih in večjih podjetjih. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 85 (2021), 82,6 (2020), 77 (2019)

Tina Perko, program: UN Elektrotehnika, 3. letnik »Študenti imajo na voljo izredno dober sistem zbiranja in objave zapiskov, starih izpitov in kolokvijev preko društva Štromar.si. Povprečno na dan porabim za študij 2 uri, med izpitnim obdobjem več. V 1. letniku je med bolj zahtevnimi predmeti – Osnove elektrotehnike. Med letom največ časa vzamejo priprave na laboratorijske vaje in kolokvije. Na univerzitetni smeri študenti nimamo veliko praktičnih izkušenj – to lahko kompenzirate s prostovoljnim sodelovanjem v katerem od laboratorijev

20

ali na projektih. Prostega časa imam dovolj, da občasno delam, hodim na zabave in izlete. Društvi Štromar.si in EESTEC mnogokrat pripravljata delavnice na področju elektrotehnike in mehkih veščin. Dijakom, ki se odločajo za ta študij svetujem, da naj se vpišejo na našo fakulteto, če jih zanima tehnika. Posebno pobudo bi dala dekletom, saj nas na fakulteti ni tako veliko. Faks je zelo človeški, zaposleni in sošolci pa zelo prijazni.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


FAKULTETA ZA FARMACIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); ENOVIT MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): FARMACIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu farmacevtski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta kemija ali fizika; kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu kemijski tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta biologija; kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta fizika. Izbrani maturitetni predmeti ne smejo biti predmeti, ki jih je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ob omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: biologija, biotehnologija, fizika ali kemija 20 % točk; kandidati iz točke b) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi ali zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: lekarne, farmacevtska industrija, zastopništva, veledrogerije, zdravstvene organizacije, laboratoriji, inštituti, zdravstveni domovi, klinični laboratoriji, državni organi. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 88 (2021), 83 (2020), 83 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LABORATORIJSKA BIOMEDICINA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ob omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 10 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: medicinski laboratoriji na vseh treh ravneh zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnice, klinični centri in inštituti), farmacevtska industrija, zastopništva, raziskovalne organizacije. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 87,75 (2021), 91 (2020), 88,5 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOZMETOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo; b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija, biologija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točke a) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Izredni študij: samo Grafična in medijska tehnika, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša za 1. letnik 3000 €. Zaposlitev: v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijskih službah, v raziskovalnih inštitucijah, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 80,5 (2021), 84,8 (2020), 78 (2019)

Eva Topler, program: UN Kozmetologija, podiplomska študentka »Študij je zanimiv in širokospektralen. Najbolj zanimiva predmeta sta mi bila Kozmetični izdelki 1 in 2, pri katerih smo se učili na kakšen način delujejo posamezni izdelki in katere sestavine so v njih prisotne. Predavanja niso obvezna, vendar ker ni knjig, kjer bi pogledali razlago snovi na prosojnicah in je pomembno, da si dobro zapisujemo. Vaje so obvezne, prisotnost se preverja, ponekod se piše pred vajami kratek test, ki

lahko vpliva na končno oceno. Matematika in Fizika sta dokaj težka predmeta, sploh pri tistih, ki niso imeli splošne mature. Večina gradiva je na prezentacijah, ki jih dobivaš sproti za vsak predmet. Stari izpiti so v starejših FB skupinah kozmetologija. Večina študentov, ki zaključi dodiplomski študij se vpiše na magisterij Industrijska farmacija, kar omogoča večjo možnost za zaposlitev. Brucem svetujem, da so tekom študija aktivni v Farmacevtskem društvu, kjer se izvajajo projekti, saj tako širite znanje in poznanstva.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

21


FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA, VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Pri vseh kandidatih s poklicno maturo pa: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Podrobnosti so v vsakoletnem razpisu za vpis. Gradbeništvo: Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo z gradbeništvu sorodnih štiriletnih srednješolskih programov. Geodezija in Vodarstvo in okoljsko inženirstvo: Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo. Izredni študij: ne Zaposlitev: Gradbeništvo: v projektivnih birojih in izvajalskih podjetjih, na inštitutih ter javnih zavodih in občinah; na področju trženja in managementa gradbenih storitev ter proizvodov. Opravljali bodo dela povezana z zagotavljanjem stabilnosti, varnosti in trajnosti, ali energetsko učinkovitostjo, izgradnjo prometnic, energetskih objektov, urejanjem vodotokov, sanacijo plazov, ter tudi obnovo objektov. Geodezija: v geodetskih ali geoinformacijskih podjetjih, v državni geodetski službi, v uradih državne javne uprave in na občinah. Diplomant zna povezovati področja geodezije in geoinformatike, prostorskega planiranja ter področja ekonomskih, pravnih in organizacijskih ved – znanje je ključno pri izvedbi geodetskih in gradbenih projektov, pri evidentiranju in vrednotenju nepremičnin, geoinformacijskih rešitvah ter pri upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami in prostorom. Tisti, ki se odločijo za nadaljevanje študija na drugi stopnji, lahko pridobijo nadalje licenco pooblaščenega inženirja geodezije in kot pooblaščeni inženir. Okoljsko gradbeništvo: v projektivnih birojih in izvajalskih podjetjih na področju vodarstva in okoljskega gradbeništva, prostorskega načrtovanja ter upravljanja in evidentiranja vodnega prostora in ogroženih območij kot tudi na inštitutih in zavodih, kjer se ukvarjajo z okoljskim gradbeništvom. Področja dela obsega varovanje voda, upravljanje z vodami, varstvo pred poplavami, načrtovanje vodooskrbe, čistilnih naprav za pitno in odpadno vodo, vodnih poti, hidroelektrarn. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): OPERATIVNO GRADBENIŠTVO, TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: Gradbeništvo: v projektivnih birojih in izvajalskih podjetjih, na inštitutih ter javnih zavodih in občinah; na področju trženja in managementa gradbenih storitev ter proizvodov. Opravljali bodo dela povezana z zagotavljanjem stabilnosti, varnosti in trajnosti, ali energetsko učinkovitostjo, izgradnjo prometnic, energetskih objektov, urejanjem vodotokov, sanacijo plazov, ter tudi obnovo objektov. Geodezija: v geodetskih in geoinformacijskih podjetjih ter podjetjih, ki se ukvarjajo z nepremičninami, v državni geodetski službi, v drugih uradih državne javne uprave in na občinah. Se odločijo za nadaljevanje študija na drugi stopnji, lahko pridobijo nadalje licenco pooblaščenega inženirja geodezije in delujejo na področju geodetskih storitev kot pooblaščeni inženir. So strokovnjaki, ki znajo kombinirati znanja geodezije in geoinformatike ter upravljanja nepremičnin na eni strani, ter pravna in ekonomska znanja na drugi strani za podporo upravljanju nepremičnin in odločitvam v prostoru. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Andraž Zavolovšek, program: UN Gradbeništvo »Najbolj zanimiva predmeta sta mi bila Stavbarstvo 1 in 2, saj me zanimajo energijske obnove objektov. Meni najtežji predmet pa je bila Matematika 2, v 1. letniku. Obseg predmeta je res velik in zahteva sprotno delo, ter razumevanje teorije. Predmete, kot so Matematika, Trdnosti in Konstrukcije bi uvrstil med pomembnejše, zlasti za redno obiskovanje predavanj. Ta sicer večinoma niso obvezna, vendar se

22

je dobro pozanimati vnaprej, katera je priporočljivo obiskovati sproti. Menim, da je študij gradbeništva zahteven, a tudi zelo zanimiv. Veliko je teorije in malo prakse, imamo jo le v 3. letniku, 14. dni. Za vse predmete lahko na spletni strani Klanček.si najdemo največ informacij o izpitih, kolokvijih in odgovore na vprašanja. Med izpitnim obdobjem je malo manj prostega časa, ga pa je zato tekom semestra več. Trenutno smo iskan kader in ni težko dobiti študentskega dela. V sklopu fakultete so prirejeni tudi karierni dogodki, na katerih se predstavijo podjetja, katera ponujajo tudi kadrovske štipendije.«


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): ARHITEKTURA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus sposobnosti, 12,5 % splošni uspeh pri maturi in 12,5 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (opravljen izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tujega jezika, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus sposobnosti, 12,5 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 12,5 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus sposobnosti za študij lahko kandidat opravlja le enkrat v tekočem razpisnem postopku in velja le za tekoče leto. Izredni študij: da, šolnina za leto 2021/2022 znaša 3.000 €. Zaposlitev: projektantske organizacije, gradbena podjetja, urbanistični zavodi, inšpektorati, industrija. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 44,38 (2021), omejitev vpisa (2020, 2019)*; izredno brez omejitve v zadnjih treh letih

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): URBANIZEM Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % splošni uspeh pri maturi in 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (opravljen izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tujega jezika, če je kandidat matematiko že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus sposobnosti za študij lahko kandidat opravlja le enkrat v tekočem razpisnem postopku in velja le za tekoče leto. Izredni študij: da, šolnina za leto 2021/2022 znaša 3.000 €. Zaposlitev: v javnih službah (ministrstva, v javnih zavodih), na upravnih enotah, na občinah, na raznih raziskovalnih inštitucijah, v projektivi ipd. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve * Za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021 (glede na število prispelih prijav) je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Na tem programu ni podatka o minimumu, saj je bilo sprejetih manj kandidatov kot je bilo razpisanih mest. Preizkus sposobnosti je namreč opravilo manj kandidatov.

Klemen Kranjec, program: UN Arhitektura, absolvent »Za vpis na študij arhitekture je potrebno opraviti sprejemne izpite, ki predstavljajo 80 % vpisnih zahtev in so tako glavno sito za vpis na ta študij (poleg tega, da zvoziš maturo). Sestavljeni so iz treh delov, za pripravo predlagam učenje perspektivnega risanja (risanje vsakdanjih predmetov) in osebno pripravno na sprejemne izpite. Priporočam obisk predavanj, ker so tako vaje in izpiti veliko lažji. Na predavanjih dobite dobro teoretično podlago, preden

pridete do izpita vas čaka izdelovanje maket in tedenske oddaje. Ta način dela se zelo razlikuje od srednje šole. Sam sem se učil le pred izpiti, ampak sem obiskoval predavanja. Tam sem delal tudi zapiske, ki so najboljše gradivo za izpite, v primeru literature pa jo dobite v knjižnici ali FB skupinah. Najtežji predmet v 1. letniku je Matematika, a so zaradi narave dela zahtevni kar vsi predmeti. Prakse je veliko, že v 1.letniku, tako da se naučiš res veliko. Z dobro organizacijo pa imaš še vedno lahko čas za hobije.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje prvostopenjske študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): BIOKEMIJA, KEMIJA, KEMIJSKO INŽENIRSTVO, TEHNIŠKA VARNOST Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se pri izboru kandidatov upoštevajo merila, objavljena na spletni strani fakultete. Izredni študij: ne Zaposlitev: znanstveno-raziskovalni inštituti, šolstvo, kemijska, farmacevtska in papirna industrija, metalurgija, okoljevarstvene tehnologije, inšpekcijske službe, zdravstvo, prehrambena industrija, forenzični laboratorij. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Biokemija: 83,75 (2021), 88,5 (2020), 85 (2019); Kemija: 79 (2021), 86 (2020), 84,5 (2019); Kemijsko inženirstvo: 74 (2021), 80 (2020), 74 (2019); Tehniška varnost: brez omejitve v zadnjih treh letih

23


VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V študijski program Kemijska tehnologija se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa bodo: kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: znanstveno-raziskovalni inštituti, šolstvo, kemijska industrija, farmacevtska industrija, papirna industrija, metalurgija, okoljevarstvene tehnologije, zdravstvo, prehrambena industrija, forenzični laboratorij. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 75 (2021), 81 (2020), 74 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Blaž Slabajna, program: UN Kemija, podiplomski študent »Sprejemni izpiti niso potrebni. 1. letnik zna biti naporen zaradi prehoda na čisto nov način učenja, zato profesorji dopuščajo opravljanje predmeta z dvema pozitivno opravljenima kolokvijema. K obveznemu tedenskemu delu spada priprava na laboratorijske vaje in pisanje poročila po opravljeni vaji. Osnovno učno gradivo so izročki predavateljev, katera ob predavanjih dopolniš s svojimi zapiski, zato priporočam, da hodite na predavanja in delaš te sproti. Predmeti so obsežni, zato

učenje večer pred izpitom zagotovo ne pride v poštev. V 1. letniku mi je bila najbolj zanimiva Anorganska kemija, ker smo na vsakem predavanju imeli demonstracijske eksperimente, vendar med študenti velja za najtežji predmet. Študij je raznolik in zanimiv, vključuje veliko praktičnega dela v laboratoriju. Za pestro obštudijsko dejavnost skrbi predvsem Študentska organizacija, ki organizira ekskurzije, tečaje, športne dogodke, izobraževanja, delavnice in žure. Za študentsko delo pa več časa ostane poleti.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VETERINARSKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe): ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): VETERINARSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov pri maturi (fizika, kemija, biologija). Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo na programu veterinarski tehnik, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet iz kemije. Če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz biologije ali fizike; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi. Vsi sprejeti kandidati bodo morali pred vpisom predložiti zdravniško potrdilo specialista medicine dela o zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog doktorja/ice veterinarske medicine (v Železničarskem zdravstvenem domu v Ljubljani). Izredni študij: ne Zaposlitev: veterinarske bolnice ali klinike, uradni veterinarji pri Veterinarski upravi RS, v sanitarnih in tržnih inšpekcijah, v nadzoru kakovosti živil živalskega izvora v klavnicah, predelovalnicah mesa, predelovalnicah rib, mlekarnah, v farmacevtski industriji, tovarnah krmil, zavarovalništvu, v veterinarski službi Slovenske vojske, pri Ministrstvu za notranje zadeve, v izobraževanju in raziskovanju. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 88,8 (2021), 87,2 (2020), 87 (2019)

Saša Rus, program: EM Veterina, 6. letnik »Veterina je res enkraten faks. Sošolci in profesorji so super – preprosti, brez zadržkov pomagajo. Tako študenti kot s profesorji imamo dobre, sproščene odnose, vsako težavo skupaj rešimo. Urnik je precej razgiban – včasih imaš cel dan predavanja, drugič skoraj nič. Študij ti sicer omogoča še dodatno delo, a je potrebno ravno zaradi urnika najti fleksibilno delo. Ko ni izpitnega obdobja imaš dovolj prostega časa, z vsakim letnikom več. Žuri na veterini so pogosti in najboljši! Drugače pa dnevno porabim zelo malo časa za študij – skopiram si prosojnice za naslednji dan. Pri

24

določenih predmetih si je treba kaj za vnaprej pogledati, ampak na to že opozori profesor. Najtežja predmeta sta Patologija in Patofiziologija. Ko narediš Patologijo si na konju! V 1. letniku je najtežja Anatomija – zaradi obsežnosti snovi in novih, latinskih izrazov. Gradivo se dobi od starejših študentov, za to bo poskrbel tutor. Po 4. letniku se začne bolj praktično delo, kar mi je najbolj všeč. Moj nasvet je: uživajte v naslednjih šestih letih, ker prehitro minejo. Ne skrbite za študij, vsi smo dali to skozi. Ob sebi imate sošolce, ki so v enaki situaciji – pomagajte si in skupaj boste brez težav naredili faks, pa še noro se boste zabavali.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


MEDICINSKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe): ENOVITA MAGISTRSKA ŠTUDIJA (6 let): DENTALNA MEDICINA in MEDICINA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik, en naravoslovni predmet). Izredni študij: ne Zaposlitev: javni in zasebni zdravstveni zavodi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dentalna medicina: 84,85 (2021); 84,0 (2020), 87,7 (2019), Medicina: 88,2 (2021); 87,5 (2020) 90,05 (2019)

Nika Kodelja, program: EM Medicina, 3. letnik »Študij mi vzame povprečno 2 uri na dan. Zelo je pomembno, da snov predeljuješ sproti. Sama doma poskušam predelati snov, ki je bila podana na predavanjih, nato se pripravim na prihajajočo vajo. Za večje predmete se začnem učiti 2 meseca prej, za manjše pa zadostuje par dni prej. Všeč mi je, da se pri večini predmetov snov iz

vaj pokriva s snovjo predavanj, tako da je posameznik »prisiljen« sprotnega dela, kar se na koncu izkaže kot zelo koristno. V 1. letniku so najtežji predmeti Anatomija, Biofizika, Biologija celice. Težki so predvsem zaradi količine snovi. Večino literature kupujemo v kopirnici Štorklja. Nekaj je dobimo tudi od svojega tutorja. Faks je zahteven, vendar že v teku študija posameznik spozna smisel učenja. V času študija je veliko odrekanj, vendar sem prepričana, da je trud ob koncu poplačan.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): FIZIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 30 % splošni uspeh pri maturi, 30 % uspeh iz matematike pri maturi, 20 % uspeh iz fizike pri maturi oz. v 3. letniku, če je kandidat ni opravljal pri splošni maturi in 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta matematika (če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ki ga še ni opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike pri poklicni maturi ali pri maturitetnemu predmetu matematika. Izredni študij: ne Zaposlitev: raziskovalna dejavnost, visoko šolstvo, računalniška industrija elektro in elektronska industrija, telekomunikacije, optična in strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemijska in farmacevtska industrija, zdravstvo, certifikacijske institucije, izobraževanje in mediji, finance, državna uprava (različne agencije). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): MATEMATIKA, FINANČNA MATEMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 30 % splošni uspeh pri splošni maturi, 30 % uspeh iz matematike pri splošni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom splošne mature iz predmeta matematika, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % uspeh pri predmetu splošne mature matematika, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: tehnološki in logistični sektorji gospodarstva, raziskovalne in razvojne inštitucije in tehnološki parki, javna uprava, statistični zavod, banke, zavarovalnice, borzno-posredniške hiše, pokojninski in zdravstveni skladi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Finančna matematika: brez omejitve (2021, 2020, 2019); Matematika: brez omejitve (2021, 2020), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 73,5 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA FIZIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 20 % splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 30 % uspeh iz matematike pri splošni/poklicni maturi oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravil pri poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval. Izredni študij: ne

25


Zaposlitev: raziskovalna dejavnost, računalniška industrija, elektro in elektronska industrija, telekomunikacije, optična in strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemijska in farmacevtska industrija ter državna uprava. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAKTIČNA MATEMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjih ključih: 30 % uspeh pri splošni/poklicni maturi, 30 % uspeh iz matematike pri splošni/poklicni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: informacijski sektorji gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), tehnološki in logistični sektorji gospodarstva, statistične službe (načrtovanje anket, statistična obdelava podatkov), informacijska in matematična podpora v finančnih inštitucijah, javna uprava. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): PEDAGOŠKA MATEMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjih ključih: 30 % splošni uspeh pri splošni maturi, 30 % uspeh iz matematike pri splošni maturi, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom splošne mature iz predmeta matematika, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % uspeh pri predmetu splošne mature matematika, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Kandidati, ki niso zaključili srednje šole v Sloveniji, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Izredni študij: ne Zaposlitev: poučevanje, zaposlitev v inštitucijah, ki se ukvarjajo z razvojem šolstva, zaposlitev lahko najdejo tudi v gospodarstvu. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Ylenia Žiber, program: VS Fizikalna merilna tehnika, 3. letnik »Faks je naravoslovno nastrojen in usmerjen v pripravo študentov na reševanje problemov. Pozitivna stvar je praksa za pridobivanje delovnih izkušenj, kot študent lahko delaš tudi na inštitutu Jožefa Štefana. Pred posameznim izpitom se učim 1 ali 2 tedna prej, odvisno od zahtevnosti. Najtežji predmet na smeri je Matematično fizikalni seminar, saj je potrebno nekaj znanja programiranja. V 1. letniku sta najtežja

Matematika 1 in Fizika 1, saj sta precej obsežna. Edina knjiga, ki se jo pomoje splača kupiti je Matematični priročnik, ostale literature je dovolj v knjižnicah, stari testi in skripte pa so na spletni učilnici. Prisotnost je obvezna le pri eksperimentalnih predmetih. Skoraj vsi predmeti imajo kolokvije – toplo jih priporočam, saj je manj snovi za učenje. Na tej smeri mi je ostalo precej prostega časa, sem pa ga večinoma porabila za študentsko delo. Vsako leto imamo Mafijski piknik, kjer se profesorji in študenti družijo, kaj pojejo in spijejo.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil zaključni izpit na katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, (b) kdor je opravil poklicno maturo ali, (c) kdor je opravil splošno maturo. Kandidati bodo izbrani glede na: splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). Izredni študij: če je dovolj kandidatov. Zaposlitev: upravljalec informacijskih sistemov, razvijalec programske opreme, inženir za informacijsko varnost, sistemski administrator, spletni razvijalec, robotik, inženir interneta stvari. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 81 (2021), 79,8 (2020), 79 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil splošno maturo, (b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali (c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh na zaključnem izpitu ali maturi (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).

26


Zaposlitev: razvijalec programske opreme, projektni vodja, arhitekt računalniških omrežij, upravljalec podatkovnih baz, sistemski analitik/arhitekt, razvijalec operacijskih sistemov, robotik, razvijalec umetne inteligence/strojnega učenja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 77 (2021), 75 (2020), 76 (2019) INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA (v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko) Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk). Zaposlitev: podatkovni arhitekt, podatkovni analitik, aktuar, razvijalec umetne inteligence/ strojnega učenja, inženir za informacijsko varnost. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 88 (2021), 87,8 (2020), 86 (2019) INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MULTIMEDIJA (v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko – glej Fakulteto za elektrotehniko)

Luka Tavčer, program: UN Računalništvo in informatika, podiplomski študent »Vpisal sem se, ker gre za perspektiven poklic, ki me zanima in mi omogoča, da brez težav dobim službo ali ustvarim nek popolnoma svoj produkt/storitev. Priporočal bi ga vsem, ki jih računalništvo zanima, saj je na vrhunskem nivoju in ponuja ogromno znanja. Veliko je sprotnega dela, nalog, seminarskih nalog, projektov, tako da lahko včasih cele dneve presediš za računalnikom in delaš

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA (v sodelovanju s Fakulteto za upravo) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko: (a) kdor je opravil splošno maturo, (b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali (c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točk (a) in (c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). Kandidati iz točke (b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk). Zaposlitev: vodja informatike, načelnik upravne enote, vodja pisarne, razvijalec informacijskih sistemov, upravljalec podatkovnih baz. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

naloge, ki so v večini primerov pogoj za pristop k izpitu. Največ programerskega znanja sem osvojil pri predmetih Programiranje 1 in 2, Algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2 ter Operacijski sistemi. Knjige se dobijo v knjižnici na fakulteti ali v Centralno tehniški knjižnici, a jih sam v času študija nisem potreboval, saj so vsa gradiva dostopna na spletni učilnici ali pa drugje (Stackoverflow). Enkrat na leto organizirani ''hitri zmenki'' s potencialnimi delodajalci, kjer lahko najdemo zaposlitev. Prav tako organizira tudi razne izobraževalne dogodke in konference.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je opravil: a) splošno maturo; b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) in izpit splošne mature iz predmeta matematika. Predmeta matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi; c) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Izredni študij: ne Zaposlitev: znanstvenik, raziskovalec, inovator, vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, vodja projektive, snovalec novih tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov,

27


snovalec novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 65,5 (2021), brez omejitve (2020), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52,5 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo - Projektno aplikativni program se lahko vpiše, kdor je opravil: a) splošno maturo; b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij); c) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Izredni študij: ne Zaposlitev: vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, snovalec novih tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov, snovalec novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik, inšpektor, pilot helikopterja, pilot letala, navigator v letalskem prometu. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 66 (2021), 65 (2020), 56 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Edi Benko, program: VS Strojništvo – projektno aplikativni program, 3. letnik »Sprejemni izpiti niso potrebni. Ima pa fakulteta pogoj Matematike, kot predmet na maturi. Za faks porabim dnevno od 2 do 3 ure za seminarske in domače naloge. Za izpite sem se začel učiti eden do dva tedna pred pisanjem. V 1. letniku sta najtežji Matematiki. Zahtevne ju naredi obsežna in težka snov. Vse knjige in potrebno gradivo se lahko kupi v knjižnici fakultete.

Sam sem ga največ kupi od starejših študentov, kar je tudi najbolj ugodna varianta. Razmerje med teorijo in prakso je 50:50. Predavanja v veliki večini niso obvezna, medtem ko vaje so pri vseh predmetih obvezne. Dobro je, da si prisoten in predvsem, da poslušaš razlago. Pozitivne strani so, da se naučiš trdega dela in da z vztrajnostjo se daleč pride. Dijakom svetujem, da so vztrajni v učenju in, da se ne preveč obremenjujejo z rezultati izpitov.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ZDRAVSTVENA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe): UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SANITARNO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ter izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 10 % točk; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 60 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: v zdravstveni dejavnosti, v inšpektoratih, ministrstvih in drugih upravnih organih (področje zdravstva, okolja in prostora, inšpekcija dela), v inštitutih s področja zdravstva in ekologije, v procesih higienskih tehnologij, v projektantskih podjetjih; na področju obvladovanja celotne verige varnosti živil, varnosti kozmetičnih proizvodov in igrač, varovanja zdravja pri delu; v podjetjih in javnih zavodih za preskrbo s pitno vodo, ravnanjem z odpadki, v izobraževalnih zavodih, v zavodih, kot so vrtci, šole, domovi za starejše občane, študentski domovi, v dejavnostih higienske nege, kopališčih, higieni turizma, v različnih evropskih in svetovnih organizacijah, povezanih z zdravstvom, higieno in varstvom okolja ter v ostalih dejavnostih, podjetjih in procesih, kjer je pomemben higienski vidik ter na področju presoj. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 74 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60,5 (2020), minimum 62 (2019) VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): BABIŠTVO, ZDRAVSTVENA NEGA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Izredni študij: ne (Babištvo), da, šolnina znaša 4.000 € (Zdravstvena nega). Zaposlitev: v bolnišnicah, zdravstvenih domovih (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, patronažna), na zavodih za zdravstveno varstvo, zdraviliščih, domovih za starejše, zavodih za rehabilitacijo invalidov, šolah in vrtcih, reševalnih službah, humanitarnih organizacijah, v zasebni zdravstveni praksi.

28


Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Babištvo (redno): minimum 94 (2021), minimum 94,6 (2020), minimum 93 (2019); Zdravstvena nega (redni): minimum 87,8 (2021), minimum 80 (2020), minimum 83 (2019); Zdravstvena nega (izredni): minimum 75 (2021), ni omejitve (2020), minimum 62 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DELOVNA TERAPIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi oz. zaključnem izpitu 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri slovenskem in tujem jeziku v 3. in 4. letniku srednje šole 30 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: bolnišnice, inštituti, zdravstveni domovi (ambulantna in patronažna služba), na področju socialnega varstva; splošni in posebni socialni zavodi, zasebni izvajalci socialnovarstvenih storitev, varstveno delovni centri, društva in nevladne organizacije, na področju izobraževanja; vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za tri leta: redno: minimum 81,5 (2021), minimum 83,5 (2020), minimum 81 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) opravil splošno maturo, b) opravil poklicno maturo smer v štiriletnem srednješolskem programu tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku 20 % točk, ko se je predmet predaval; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 30 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku 40 % točk, ko se je predmet predaval; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku 40 % točk, ko se je predmet predaval. Izredni študij: ne Zaposlitev: v državnih ali zasebnih ustanovah primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva, inštituti, zdravilišča, vzgojno-izobraževalna in socialni zavodi, posebne šole, športni klubi, reprezentance. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redno: minimum 96,4 (2001), minimum 96,49 (2020), minimum 95,2 (2019) VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): ORTOTIKA IN PROTETIKA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA Kandidate izbirajo ob omejitvi vpisa po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika) v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika) v 3. in 4. letniku 30 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: ORTOTIKA IN PROTEKTIKA - v aplikacijskijskih službah in centrih, centrih za poklicno usmerjanje invalidov, lekarnah s tehničnimi pripomočki in večjih bolnišnicah. Kot enakopraven član sodeluje v rehabilitacijskem timu skupaj z zdravnikom, fizioterapevtom, delavnim terapevtom, medicinsko sestro in drugimi strokovnjaki iz različnih področij. RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA - v javni in zasebni zdravstveni dejavnosti na področjih diagnostične in interventne radiologije, nuklearne medicine in radioterapije. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Ortotika in portektika: minimum 72,5 (2021), minimum 72 (2020), minimum 67 (2019); Radiološka tehnologija: minimum 95,2 (2021), minimum 94 (2020), minimum 94 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Kandidati iz točke a) izbrani glede na: uspeh pri splošni maturi 25 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, praktični izpit 50 % točk; kandidati iz točke b) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi ali zaključnem izpitu 25 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, praktični izpit 50 % točk. Izredni študij: da, šolnina znaša 4.000 €. Zaposlitev: v javni in zasebni zdravstveni dejavnosti na področju dentalne tehnologije. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: minimum 67,35 (2021), minimum 68,46 (2020), minimum 65,14 (2019); izredno: ni omejitve (2021, 2020, 2019)

29


Karmen Smolič, program: VS Babištvo, diplomantka »Program je zelo obširen, razgiban in zanimiv. Biti babica je najlepši poklic, nič lepšega kot pomagati na svet spraviti novo življenje. Bodočim študentom priporočam, da redno hodijo na predavanja in si vsakodnevno delajo zapiske. V 1. letniku se tudi sprotno učite, sploh za najpomembnejši predmet Babištvo in babiška praksa, ki je meni osebno tudi najbolj zanimiv predmet, saj je najbolj razgiban.

Rabljene knjige in zapiske je ugodno kupiti od kolegov višjih letnikov na sejmu rabljene literature. Razmerje med teorijo in prakso je odvisno od predmeta. Praksa oz. klinične vaje so obvezne, vsebuje jih 10 predmetov, prav tako je obvezna večina predavanj. Udeležujte se vseh predmetih, saj se med seboj povezujejo. Ob študiju je možno delati, vendar med vikendi ali popoldnevi, odvisno od urnika prakse. Pomembno je, da si dobro organiziran, tako ti ostane čas za delo in hobije.«

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 65 (2021), 67 (2020, 2019)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Katja Burger, program: UN Socialno delo, 1. letnih pod. »Na faks sem prišla bolj po naključju, vendar se je izkazalo za eno izmed boljših naključij v mojem življenju. Od študija sem največ pridobila na osebni rasti. Na I. stopnji sem študirala izredno, kar mi je omogočilo, da sem lažje tudi ves čas delala, vendar pa sem zaradi tega imela manj prostega časa. Študij socialnega dela je sestavljen tako

iz predavanj, ki so nekatera obvezna, druga ne, kot tudi vaj in prakse. Prakse je bilo po mojem mnenju dovolj, da smo dobili občutek, kaj se pri našem delu pričakuje. Sama sem se študija lotila tako, da sem vso literaturo pridobila v fotokopirnici in se potem začela intenzivno učiti kakšna 2 tedna pred izpitom. Osebno mi je bil najtežji predmet Statistika, v 1. letniku pa tudi Sociologija in uvod v socialno delo, kjer je bilo precej literature. Želela bi le, da bi bil študijski program enovit, ker bolonjski sistem nekako zahteva še vpis na magisterij.«

Program izobraževanja za socialno delo usposablja strokovnjake in strokovnjakinje s posebnimi teoretskimi in metodičnimi znanji za pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk. Socialni delavci in delavke posegajo v življenja ljudi v njihovem socialnem kontekstu in skupaj z njimi razvijajo odgovore na njihove težave in stiske. Z institucionalnimi sredstvi (socialno oporo) in na kreativen način z inovativnimi rešitvami omogočajo ljudem čim večjo samostojnost. Ponujajo človeško oporo in strokvno pomoč pri premagovanju hujših življenskih pretresov, ki ogrozijo blaginjo ljudi (zaradi ekonomskih in osebnih razlogov ali zaradi elementarnih in drugih nesreč). Zlasti pa krepijo ljudi, ki jim grozi izključitev ali so že izključeni iz družbenih tokov, tokov dela itn. Zato je njihova naloga, da gojijo človeške kvalitete in uveljavljajo etična načela stroke – spoštujejo človeško integriteto in pravice, si prizadevajo za izboljšanje življenjskih razmer posameznikov, družin, delovnih, sosedskih in drugih skupin in skupnosti ter pospešujejo socialno pravičnost, solidarnost, enake možnosti in demokratična razmerja v družbi.

1. letnik univerzitetnega programa prve stopnje Socialno delo – redni študij Vpiše se lahko: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk) • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

30

FakultetaSocilanoDelo.indd 1

29.11.2013 21:26:27


Larisa Kac, program: UN Socialno delo, diplomantka »Študij socialnega dela morda res ni bil moja prva izbira, a mi za vpis ni žal. Gre namreč za zanimiv študij, ki ti omogoča precej prostega časa za delo in druženje. Delo med samim študijem ni zahtevalo veliko časa, količina časa in zahtevnost dela je odvisna od predmeta in izvajalca. Sama sem se večinoma učila le med izpitnim obdobjem, je pa odvisno od predmeta, koliko časa ti vzame, da se naučiš. V 1. letniku je bil zame najtežji predmet Metodologija I., predvsem zaradi kompleksnosti snovi.

Zahtevna predmeta sta še Statistika in Socialno delo z družino. Vso literaturo sem pridobila v kopirnici, kamor profesorji pošiljajo gradivo. Prisotnost na predavanjih je večinoma obvezna vsepovsod, tudi na predavanjih, ki se skladajo s prakso, kar se potem odraža v nalogah, ki jih je potrebno opraviti na praksi tekom študija. Kar je zelo dobro pri študiju Socialnega dela, je to, da je eden redkih programov pri nas, ki ponuja toliko prakse tekom študija. Fakulteta je zelo dovzetna za predloge, organizira dodatne dejavnosti, študenti imamo svoje društvo, v katerem se lahko udejstvujemo.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane 3-letne univerzitetne programe prve stopnje (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošna matura: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku; poklicna matura in maturitetni predmet: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk). Izredni študij: ne Zaposlitev: podjetja in organizacije, državna uprava, javni in zasebni sektror, ki se ukvarja z načrtovanjem, vrednotenjem in implementacijo internetnih in spletnih storitev, analizo (elektronskih) podatkov, podatkovno analitiko, razvojem digitalnih storitev in statistiko (statistični uradi). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: brez omejitve (2021, 2020, 2019) KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh pri tujem jeziku pri splošni maturi, 10 % uspeh pri enem od družboslovnih ali humanističnih predmetov (filozofija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina ali zgodovina). Izredni študij: ne Zaposlitev: kreativni in raziskovalni poklici povezani z mediji, komuniciranjem in popularno kulturo, medijska in kulturna produkcija, družbeno komuniciranje v mednarodnem okolju. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: 65,75 (2021), omejitev na 2. in 3. želji 74,5 (2020) oz. 68 (2019)

2020 12 FDV oglas 137x66,5.indd 1

10/12/2020 22:19

31


DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI, KULTUROLOGIJA – ŠTUDIJE KULTUR IN USTVARJALNOSTI, NOVINARSTVO, POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE, SOCIOLOGIJA, SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev – Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi: tržno-komunikacijske dejavnosti v oglaševanju, odnosi z javnostmi, spletno komuniciranje, pospeševanje prodaje, medijsko in kreativno načrtovanje. Zaposlitev – Kulturologinja – študije kultur in ustvarjalnosti: področje kulturne produkcije (umetniška dejavnost, kulturne industrije), kulturnega menedžmenta (galerije, gledališča, knjižnice, društva in druge nevladne organizacije), kulturnega marketinga (trženje, turizem), kulturne politike (na nivoju lokalnih skupnosti, države in mednarodnih organizacij), množičnih in alternativnih medijev (poleg uredništev za kulturo tudi celotno medijsko polje življenjskih stilov), medkulturnega posredovanja (poslovnega in političnega) kulturna produkcija. Zaposlitev – Novinarstvo: samostojno novinarsko delo na različnih področjih in v različnih medijih. Zaposlitev – Politologija: politično okolje, zunanje zadeve, javna uprava, politične stranke, vodstva podjetij, lobiranje, vodenje politik, nevladne organizacije, lokalna samouprava, raziskovalne organizacije, evropske institucije in multinacionalna podjetja. Zaposlitev – Sociologija: v zasebnem sektorju – v oddelkih za trženje, kadrovskih službah, medijskih hišah in podjetniškem sektorju; v mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacijah – v inštitutih, »think tankih« (možganskih trustih), aktivističnih skupinah, mednarodnih strokovnih telesih in razvojnih agencijah; v državnih organih in občinah – v ministrstvih, vladnih službah, uradih, političnih strankah, javni upravi; v javnih zavodih – s področja izobraževanja, kulture, socialnega varstva in športa. Zaposlitev – Sociologija – kadrovski management: analitično, strokovno, svetovalno in vodstveno delo na kadrovsko-organizacijskem področju v podjetjih in drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi in mednarodnih institucijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 80 (2021), 77 (2020), 73 (2019); Kulturologinja – študije kultur in ustvarjalnosti: omejitev na 2. in 3. želji 54 (2021) oz. 56,5 (2020), brez omejitve (2019); Novinarstvo: brez omejitve (2021), 64,5 (2020), 54 (2019); Politologija: brez omejitve (2021, 2020, 2019); Sociologija: brez omejitve (2021, 2020, 2019); Sociologija – kadrovski management: omejitev na 2. in 3. želji 64,5 (2021, 2020), 60 (2021) MEDNARODNI ODNOSI Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošna matura in 50 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: diplomatske službe, analitiki za investicije in prodajo v transnacionalnih podjetjih, strokovnjaki v sistemu specializiranih agencij OZN ali evropskih mednarodnih organizacij, eksperti in družbeno-politični aktivisti v mednarodnih nevladnih organizacijah, lobisti in novinarji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: 78,75 (2021), 80,5 (2020, 2019) OBRAMBOSLOVJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za tiste, ki imajo splošno maturo: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku, za tiste, ki imajo poklicno maturo* in maturitetni predmet pa: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk). * Opravljena mora biti poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: strojni tehnik, ekonomski tehnik, tehnik mehatronike, tehnik varovanja, elektrotehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik računalništva, zdravstvena nega, geodetski tehnik, geotehnik, kemijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, logistični tehnik, živilsko prehranski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, plovbni tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika angleščina, ekonomija, informatika, sociologija, zgodovina, geografija, filozofija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi. Izredni študij: ne Zaposlitev: upravni del Ministrstva za obrambo, Slovenska vojska, Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje ter celotni podsistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni in lokalni ravni, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenska obveščevalnovarnostna agencija, Urad za varovanje tajnih podatkov, itd., delo v mednarodnih varnostnih organizacijah (Nato in OVSE) ter institucijah Evropske unije, obrambna industrija, delo na področju kritične infrastrukture. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: omejitev na 2. in 3. želji 50 (2021), brez omejitve (2020, 2019)

32


Nuša Detiček, program: UN Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije, 3. letnik »Za ta študij sem se odločila, ker ob koncu SŠ še nisem vedela, kaj točno bi želela študirati, in sem iskala program, ki je zastavljen na široko. Ne obžalujem izbire, veliko sem pridobila s tem študijem. Občutek imam, da so mi zaradi pridobljenega znanja odprta mnoga vrata. Kar nekaj študentov sodeluje pri organizaciji dogodkov, v organizacijah in društvih. Študij ti zagotovo omogoča dovolj časa za neštudijske dejavnosti. Predavanja so razporejena od 8.00, tudi do večera. Prisotnost pri večini predmetov preverjajo. Priporočam redno obiskovanje predavanj

in vaj. Dobiš občutek, kaj profesorji zahtevajo, kaj so njihove preference, kaj je bistvo predmeta. Literaturo sem pridobila na sejmu literature, ki je na FDV-ju vsak oktober. Gradivo je možno dobiti v fotokopirnici pod faksom, preko Zebre (portal FDV), pogosto sami profesorji posredujejo članke. Že sam študij te nekako prisili, da bereš sproti, tako je za izpite manj dela. Veliko predmetov se da narediti s kolokviji in je izpitno obdobje bolj sproščeno. Marsikoga straši predmet Mediji in popularna kultura v 2. letniku. Večini študentov največ težav predstavljajo za naš program temeljni predmeti (Socialna in kulturna antropologija, Jezikovna kultura, Uvod v sociologijo in/ ali Temelji komunikologije). Snov ni težko razumljiva, a ker je tako bistvenega pomena, so lahko ocenjevanja zelo zahtevna.«

Petra Soldo, program: UN Politologija – Študij politike in države, 3. letnik »FDV je res super faks za vsakega družboslovca. Predavanja niso obvezna, a so mi zelo zanimiva. Pri nekaterih predmetih so tudi vaje, kjer pa profesorji preverjajo prisotnost. Hkrati obiskovanje predavanj zelo pomaga, saj so po mojem mnenju dobri

zapiski ključni za učenje, da narediš hitro vsak izpit. Sama se učim sproti, berem gradiva in delam zapiske ter ponavljam snov. Osebno mi je bil najtežji predmet Mednarodni odnosi zaradi velikega obsega snovi. Literaturo pa načeloma pridobivam po raznih kanalih, tako od tutorjev kot iz knjižnice, digitalnih knjižnic in tudi preko Zebre (portal FDV).«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za tiste, ki imajo splošno maturo: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku, za tiste, ki imajo poklicno maturo* in maturitetni predmet pa: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk). * Opravljena mora biti poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: tehnik varovanja, grafični tehnik, fotografski tehnik, predšolska vzgoja, medijski tehnik, tehnik računalništva, zdravstvena nega, gastronomija in turizem, gradbeni tehnik, ekonomski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, farmacevtski tehnik, zobotehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, tehnik oblikovanja, gozdarski tehnik, okoljevarstveni tehnik, veterinarski tehnik, živilsko prehranski tehnik, aranžerski tehnik, strojni tehnik, ladijski strojni tehnik, elektrotehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuji jezik (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), ekonomija, filozofija, geografija, grščina, informatika, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, madžarščina kot drugi jezik, psihologija, računalništvo, slovenščina kot drugi jezik, sociologija, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi. Izredni študij: ne Zaposlitev: politične ustanove (parlament, politične stranke), civilnodružbene organizacije (nevladne organizacijah, zagovorniške skupine, interesne skupine, sindikati, zbornice itd.), javna in državna uprava (vlada in vladne službe, ministrstva, agencije), lokalna samouprava (občine), mednarodne institucije (strukture Evropskega parlamenta, Evropske komisije, evropske agencije, evropske politične stranke, nevladne organizacije na ravni EU), mediji (novinarji, uredniki, komentatorji, analitiki) Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v prejšnjih treh študijskih letih: brez omejitve (2021, 2020, 2019)

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

TEOLOŠKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe): ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): TEOLOGIJA (izvaja se v LJ) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.400 €. Zaposlitev: laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne dejavnosti. Možne zaposlitve so tudi v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

33


DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po nasle¬dnjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.400 €. Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih, kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB – v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po nasle¬dnjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 3.000 € (za obe smeri študija skupaj). Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih, kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Nikolaj Horvat, program: UN Teološki študiji »Študij je teoretične narave, vendar je zaradi obravnavane vsebine predmetov Teologija, Filozofija in Zgodovina, pravzaprav teorija tudi naša praksa. Zelo zanimivi so predmeti, ki povežejo več področij – Filozofija religije, Uvod v teologijo in še mnogi. Vpis je prava izbira, če vas zanima delo z ljudmi, vas navdušuje skrivnostnost življenja in bivanja – vprašanja o smislu, svetu in Bogu so vedno na paleti. Med težjimi predmeti so večini Zgodovina cerkve,

34

Eksegeza evangelijev, še kakšna Eksegeza in Latinščina (ki ni obvezna za vse). Poleg obiskovanja predavanj vsakodnevnemu študijskemu delu namenim približno 2 uri; za urejanje zapiskov, pisanje komentarjev besedil in seminarskih nalog ter esejev. Na izpite se začnem pripravljati večinoma v zadnjem tednu pred izpitom, za obširnejše predmete dva. Za predmete, ki veljajo kot glavni se učim kolikor le morem sproti. Gradivo zelo radi posredujejo študenti višjih letnikov, večino ga dobimo tudi v knjižnici fakultete in pri profesorjih. Vzdušje je zelo sprejemajoče, skoraj »domačno«, večinoma se med seboj poznamo, kar je odlična prednost manjše fakultete.«


Liza Primc, program: EM Teologija »Fakulteto, bi opisala kot osebno in razgibano, med seboj pa se večinoma poznamo. Za vpis sem se odločila, ker me zanima mnogo področji, tako filozofija, psihologija in religija kot aktualni problemi, zato se za eno smer študija nisem mogla odločiti. Študij teologije mi omogoča ravno to razgibanost. Dnevno delo mi vzame 1 do 2 uri. Urnik je strjen, osredotočen na jutranje ure in je zato študentom prijazen, kar omogoča kar nekaj popoldanskega časa, tudi za študentsko delo. Na izpite se pripravljam 3 do 7 dni, vsekakor odvisno od obsega snovi. Profesorji znanje večinoma preverjajo s kolokviji, tako da je sprotno učenje nujno. Najtežji so biblični predmeti, v 1. letniku je to

Uvod v Novo in Staro zavezo, ker zahtevajo poglobljen študij v Sveto pismo in veliko sprotnega dela, vendar ga s pridnostjo ni težko opraviti. Študij temelji na teoriji, ki jo je 80 %, 20 % pa predstavljajo vaje. Vendar pri teoriji pogosto osvetljujemo konkretne probleme. Na predavanjih je obravnavana tudi snov, ki je v knjigah ni, zato je udeležba priporočljiva. Prisotnost na vajah pa je obvezna. Večina profesorjev uporablja skripte ali učbenike in knjige, nekateri le PowerPoint predstavitve. Skripte posredujejo profesorji sami na začetku leta oz. ob koncu predavanj. Na fakulteti lahko obiskujemo različna obštudijska predavanja (Nikodemovi večeri), organizirajo karierni dan, kjer se predstavijo alumni TEOF, spodbujajo hobije (slikarstvo, glasba, petje).  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

Taja Oblišar, program: UN oblikovanje vizualnih komunikacij – grafično oblikovanje »Izjemno težo imajo sprejemni izpiti, ki predstavljajo 90 % pogojev za vpis. Sicer sprejemni izpiti niso zelo zahtevni, če le imaš nekaj predzadnja. Dijakom svetujem, obiskovanje pripravljalnih tečajev na sprejemne izpite, če že ne prihajate iz umetniške gimnazije. V predmetniku je v ospredju praksa in praktični izdelki, ki so tudi razstavljeni na seminarskih razstavah. Obvezna je prisotnost na vajah, na predavanjih pa ne, zato tu in tam kakšno predavanje tudi lahko izpustimo. Vseeno je koristno biti prisoten na predavanjih, saj bistveno manj časa porabiš za učenje med izpitnim obdobjem. Dnevno pisanju

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE, KIPARSTVO, KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL, OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ, SLIKARSTVO Pravilnik o preizkusu nadarjenosti je objavljen na spletni strani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet (umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: ne Zaposlitev: samostojni umetnik, ilustrator, oblikovalec, zavod za varstvo kulturnih spomenikov, galerije, muzeji, restavratorski centri, samostojni kulturni delavec. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Industrijsko in unikatno oblikovanje – smer Industrijsko oblikovanje (redni): omejitev vpisa, brez minimuma (2021, 2020), 43,15 (2019); Industrijsko in unikatno oblikovanje – smer Industrijsko oblikovanje (izredni): / (2021), brez omejitve, zapolnjen s 1. željo (2020, 2019); Industrijsko in unikatno oblikovanje – smer Unikatno oblikovanje (redni): brez omejitve (2021, 2020, 2019); Kiparstvo (redni): brez omejitve (2021, 2020, 2019); Kiparstvo (izredni): / (2021), brez omejitve (2020, 2019); Konserviranje in restavriranje likovnih del (redni): 64 (2021), 61,8 (2020), 52,6 (2019); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Fotografija (redni): 43,87 (2021), omejitev vpisa (2020, 2019); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Fotografija (izredni): / (2021), brez omejitve (2020, 2019); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Grafično oblikovanje (redni): 53,93 (2021), 62,3 (2020), 66,9 (2019); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Ilustracija (redni): 47,66 (2021), 64,35 (2020), 65,7 (2019); Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer Ilustracija (izredni): / (2021), omejitev vpisa (2020), 71,7 (2019); Slikarstvo – smer Slikarstvo (redni): 63,07 (2021), 58,5 (2020), 54,15 (2019); Slikarstvo – smer Video in novi mediji (redni): 59,12 (2021), 76,95 (2020), brez omejitve (2019); Slikarstvo – smer Video in novi mediji (izredni): / (2021), brez omejitve (2020), brez omejitve zapolnjen s 1. željo (2019)

praktičnih domačih nalog namenim do 2 uri. Gradivo za pisne izpite objavijo profesorji preko VIS-a, vendar to niti ni tko pomembno, saj je glavni poudarek na praksi. Najkoristnejši in verjetno tudi najtežji predmet v 1. letniku je Likovna teorija. Z razporeditvijo časa, ti ostane tudi spodobna mera prostega časa. Sama sem poleg študija tudi delala in se vpisala še na vzporedni študij Filozofije. Žuri na našem faksu so sicer bolj redki, a dobri. Faks bi opisala kot zmedeno umetniški, ampak na zabaven način. Kot prednost fakultete bi izpostavila to, da lahko daš duška svoji kreativnosti. Profesorji se nam lahko individualno posvetijo, saj delamo v manjših skupinah. Med negativnimi pa bi omenila prostorsko stisko. Sicer pa vlada na faksu zelo sproščeno vzdušje.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

35


AKADEMIJA ZA GLASBO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA UMETNOST Smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje, Petje, Klavir, Orgle, Harfa, Harmonika, Čembalo, Kitara, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flavta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Trobenta, Rog, Pozavna, Tuba in sorodni inštrumenti, Tolkala, Kljunasta flavta, Sakralna glasba Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: sprejemni preizkus, s katerim preverjajo glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz predmetov Solfeggio, Glasbeni stavek in Glasbena zgodovina. Vpiše se lahko: a) kdor je opravil splošno maturo ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih primerih se v študijski program lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a) ali b), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 4.500 €. Zaposlitev: glasbeni producent, urednik, skladatelj, učitelj, član profesionalnih orkestrov, zborov ali komornih skupin, samostojni kulturni delavec, solist. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: omejitev vpisa, brez minimuma (2021, 2020, 2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GLASBENA PEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kandidati morajo opraviti sprejemni preizkus, s katerim preverjajo njihova glasbena znanja, glasbeno-umetniško nadarjenost in pedagoške predispozicije. Vpiše se lahko: a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa: a) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk; kandidati iz točke b) izbrani glede na: uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja 80 % točk, splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk. V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat, ki ne izpolnjuje vpisnih pogojev iz točk a) ali b), vendar izkazuje izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.300 €. Zaposlitev: učitelj, glasbeni producent, urednik, samostojni kulturni delavec. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2021, 2020, 2019)

Ivana Aleksić, program: UN Glasbena pedagogika, 2. letnik »Za vpis na Akademijo za glasbo je potreben sprejemni izpit, ki predstavlja 80 % točk. Pomen je, da študentje pokažejo svoje dosedanje glasbeno znanje in sposobnosti na več področjih. Za izpit ni tako pomembno kakšne so tvoje izkušnje, pomembno je, da se za izpit dobro pripraviš. Glasbena pedagogika je obsežen študijski program, ki zahteva veliko dela, zato je

še toliko bolj pomembno sprotno delo, ki ti hkrati olajša izpitno obdobje. Za najtežje predmete veljajo Solfeggio, Harmonija in Igranje zborovskih partitur. Pri teh je res treba vaje delati sproti. Skripte in gradivo za študij sem dobila v knjižnici, od profesorjev, v kopirnici Zebra ali smo jih skupaj naročili in dobili popust. Predavanja so po večini obvezna vendar so tudi zanimiva in precej koristna. Dobro je tudi, da imamo res veliko prakse.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI, FILM IN TELEVIZIJA UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (4 leta): DRAMSKA IGRA, GLEDALIŠKA REŽIJA Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezni program oz. smer in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Izkazati morajo znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna potrdila so vsako leto navedena v Razpisu za vpis.

36


Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % splošna matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Za študij Dramske igre sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet. Za študij Film in televizija sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo v srednješolskem programu Fotografski tehnik ali Medijski tehnik ter izpit iz enega od predmetov mature: Likovna teorija, Teorija in zgodovina drame in gledališča ali Umetnostna zgodovina. Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto; lahko se ga ponavlja po enem letu. Izredni študij: ne Zaposlitev: svobodni umetnik, asistent režije, realizator, montažer, režiser, igralec, dramaturg. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dramaturgija in scenska umetnost: omejitev vpisa, brez min. (2021, 2020, 2019); Dramska igra: omejitev vpisa, brez min. (2021, 2020, 2019); Film in televizija – smer Filmska in televizijska montaža: omejitev vpisa, 97,75 (2021) omejitev vpisa, 96,25 (2020), brez min. (2019); Film in televizija – smer Filmska in televizijska režija: omejitev vpisa, 96,88 (2021), omejitev vpisa, 96,5 (2020) brez min. (2019); Film in televizija – smer Filmsko in televizijsko snemanje: omejitev vpisa, brez min. (2021, 2020, 2019); Gledališka režija: omejitev vpisa, brez min. (2021, 2020, 2019)

igra do večera. Tako da doma nimam preveč časa za delo, saj večino časa preživim na faksu. Pred teoretičnimi izpiti se učim kakšen teden. Praktične izpite pa tako ali tako pripravljaš z profesorjem celo leto. Svoj faks bi opisal kot precej poseben in nenavaden. S sošolci na faksu preživiš veliko več časa kot tvoji vrstniki. Veliko več je dela na faksu in manj doma. Poseben je tudi zaradi načina dela, ki je zelo fizičen in bazira na poskušanju in vaji, ne pa na učenju.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Mak Tepšić, program: UN, Dramska igra, 4 letnik »Pomen sprejemnih izpitov je odločilen, saj je kar 90 % odvisno od njih in le 10 % od mature. Kar se zahtevnosti tiče; za prvi krog je treba pripraviti 3 monologe, 2 poeziji in eno prozo. Po opravljenem prvem krogu, se komisija odloči kdo gre v 2. krog. Tam trajajo naloge malo dlje in so bolj bazirane na improvizaciji. Dnevno sem kar nekaj časa na samem faksu. Zjutraj so po navadi teoretična predavanja in ostali predmeti, popoldan pa je vsak dan

PRAVNA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 na I. stopnji razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe): UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): PRAVO Za študijsko leto 2022/2023 bo na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Pravo, za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU razpisala 225 vpisnih mest za redni študij in 100 vpisnih mest za izredni študij, 10 vpisnih mest za vzporedni študij (redni študij) in 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva ter 5 vpisnih mest za tujce (redni študij ter prav toliko tudi za izredni študij). Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: šolnina za 1. letnik bo v študijskem letu 2022/2023 znaša 3.000 € (razdeljena bo na 6 obrokov). Zaposlitev: delo v pravosodju (sodnik, državni tožilec, odvetnik, notar itd.), gospodarstvu, državni upravi, institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 82 (2021) 77 (2020), 76 (2019)

Matevž Bedič, program: UN Pravo, 1. letnik podipl. študija »Študij prava zahteva veliko in veliko tudi da. Teoretično znanje, ki ga usvojimo, je praviloma dobro in koristi pri praktičnemu razumevanju prava. Bi pa rekel, da manjkajo bolj praktične izkušnje. Izjemnega pomena je organizacija časa. Zato ne priporočam dela ob študiju, vsaj ne na začetku študija. Za sprotno pripravljenost je potrebnih nekaj ur tedensko – ne nujno vsak dan. To so priprave na predavanja, vaje, prebiranje člankov ter sodb. Količina dela se pred izpitnim

obdobjem še poveča, zato je priporočeno sprotno delo, da je potem samo učenje manj zapleteno. Sam sem si urejal gradivo, da sem potem lahko mirno študiral vsaj 10 dni pred posameznim izpitom. Večini študentov sta v 1. letniku najtežja predmeta Rimsko pravo ter Ekonomija. Potem, v nadaljevanju študija še Kazensko, materialno in procesno pravo ter Civilno pravo. Gradivo se da pridobiti na sejmu rabljenih knjig, ki je organiziran vsako leto, med študenti krožijo tudi skripte. Veliko se dobi tudi na strani Pravnica.net, vendar je pri teh potrebno biti pazljiv, saj je lahko nekaj napak ali so zapiski zastareli.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK V ŠTUDENTSKEM MESTU

D

i Dijaskisvet.si Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

37


EKONOMSKA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošna matura: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku; poklicna matura: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.* * Kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja (ekonomski tehnik, tehnik računalništva) in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Če je kandidat predmet matematika že opravljal na poklicni maturi, pa iz predmetov ekonomija, informatika, maturitetni predmet iz tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), psihologija, računalništvo, sociologija ali zgodovina, splošne mature. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 za prvi, drugi in tretji letnik bo znašala 2.650 € / letnik. Zaposlitev: finančne institucije (banke, zavarovalnice, borza), upravne in organizacijske dejavnosti v podjetju, računovodska in revizijska dela, trženje, mednarodne institucije (tuja podjetja, predstavništva v tujini, EU), menedžment, turizem, poslovodenje, evropski projekti itd. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 60,5 (2021), 60 (2020), 57 (2019)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VISOKA POSLOVNA ŠOLA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 za prvi, drugi in tretji letnik bo znašala 2.650 € / letnik. Zaposlitev: finančne institucije (banke, zavarovalnice, borza), upravne in organizacijske dejavnosti v podjetju, računovodska in revizijska dela, trženje, mednarodne institucije (tuja podjetja, predstavništva v tujini, EU), menedžment, turizem, poslovodenje, evropski projekti itd. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 70,5 (2021), 63 (2020), 60 (2019)

Klodian Ademaj, program: UN Računovodstvo in revizija »Dnevno za študij porabim 3–4 ure. Večinoma se učim sproti, pred posameznim izpitom pa se učim 7–10 dni, odvisno od obsega predmeta. Za stare učbenike in zapiske se ponavadi odšteje med 100 € in 130 €, obstaja tudi paket novih učbenikov po ugodni ceni, ki se ga lahko dobi v knjižnici. Razmerje med prakso in teorijo je po moji oceni nekje 60:40 v prid teorije. Meni najljubša predmeta sta bila Uvod

v računovodstvo in Mikroekonomija. Svetujem prisotnost na predavanjih in vajah, saj se tam odnese največ znanja od zelo izkušenih profesorjev. Na EF imaš odlične opcije za študij v tujini, svetujem udeležbo na tekmovanjih, organiziranih s strani društev. Delam že od 1. letnika in mi to ne predstavlja problema, nasprotno, še bolj spoznaš stvari, ki se jih na faksu učimo. Sem član Management Group, ene šestih društev na fakulteti – preko katere zbližujemo študente s potencialnimi delodajalci.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA UPRAVO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, organiziran kot e-študij na daljavo, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.200 €, možno je bilo obročno odplačevanje. Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

38


UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA – (interdisciplinarni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta računalništvo, matematika ali fizika (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: informacijska podpora javnemu sektorju. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 63 (2020), omejitev vpisa (2019)

študentov. To je zelo dober način za pridobivanje zapiskov, poleg tega obstaja FB skupina ter oktobra sejem rabljene literature. Predavanja so sicer neobvezna, a priporočljiva, saj je dobro spremljati snov, profesorji dajejo naloge za doma, ki pripomorejo k lažjemu opravljanju izpitov. Najtežji izpiti so izpiti iz pravnih predmetov, torej Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravni spor in Upravni postopek. So zelo obsežni in pomembno je sprotno učenje. V 1. letniku težave povzroča tudi Informatika, za katero priporočam sprotno ponavljanje. Če delaš sproti, je priprava na izpit veliko lažja in ne povzroča preveč preglavic.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Melanie Križman, program: UN Upravljanje javnega sektorja »Vpisala sem se, ker študijski program nudi raznovrstnost predmetov, ki zagotavljajo širok nabor znanja iz različnih področij. Je dobra popotnica tako za strokovni kot osebni razvoj. Prijazen urnik pa študentom omogoča, da se poleg študija ukvarjajo s kakšno drugo dejavnostjo ali študentskim delom. Študentska organizacija FULpovezani organizira dogodke in dejavnosti, med drugim imajo svojo spletno stran, kjer dobimo zapiske, ki so posredovani s strani

FAKULTETA ZA ŠPORT ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): KINEZIOLOGIJA, ŠPORTNA VZGOJA, ŠPORTNO TRENIRANJE Kandidate na vseh treh programih izbirajo po naslednjem ključu: vsi kandidati morajo imeti opravljeno splošno maturo (ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli srednješolski program) ter uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo konec junija; preizkus velja le za vpis v tekočem letu. V primeru omejitve vpisa se upošteva: 40 % preizkus, 45 % splošna matura in 15 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. KINEZIOLOGIJA (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2021/2022: 4.000 € za letnik. Zaposlitev: vodenje športnih programov za zdravo populacijo v fitnes centrih, v športnih društvih in klubih, v turizmu, v zdraviliščih ter rehabilitacijskih centrih. Število potrebnih točk za sprejem na redni študij v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 85,38 (2021), 85,75 (2020), 80,53 (2019) ŠPORTNA VZGOJA (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2021/2022: 4.000 € za letnik. Zaposlitev: vodenje športnih interesnih in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Za poučevanje športa oz. športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah je potrebno končati magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 77,68 (2021), 70,27 (2020), 71,44 (2019) ŠPORTNO TRENIRANJE (redna in izredna mesta); šolnina za izredna mesta za študijsko leto 2021/2022: 4.000 € za letnik. Zaposlitev: vodenje trenažnega procesa na vseh nivojih izbranega športa (od športa mladih do vrhunskega športa) v okviru športnih društev, klubov, zvez in na področju storitvenega sektorja. (Kandidati se vpisujejo na enega od razpisanih športov, za katerega se zahtevajo tekmovalne ali trenerske izkušnje, kar dokazujejo z ustrezno športno anamnezo; vpis za začetnike v določenem športu ni mogoč). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 73,84 (2021), 75,56 (2020), 71,42 (2019)

39


Ines Kavčič, program: UN Kineziologija, podiplomska študentka »Za vpis je treba opraviti sprejemne izpite, ki prinašajo 40 % vpisnih točk. Kandidat jih pridobi glede na to, na katerem mestu je končal pri posameznem gibalnem preizkusu, v primerjavi z ostalimi. Vsi predmeti so izvedljivi, menim pa da sta najtežja Gimnastika in Živčno-mehanske osnove gibanja. Opravljanje obveznosti olajša sprotno učenje in sprotna vadba praktičnih predmetov. Sama sem se za večino

predmetov učila pred izpitnim rokom. Udeležba na študijskih obveznostih je uradno 100 %, vendar je v praksi odvisna tudi od profesorja. Vedno pa se prisotnost preverja na vajah. Od starejših kolegov lahko dobimo glavnino gradiva, ki je večinoma elektronsko. Med študijem sem lahko redno obiskovala treninge in kasneje tudi delala, še najmanj prostega časa sem imela v 2. letniku. S sošolci smo bili dobro povezani in se družili izven predavalnic, ob športnih aktivnostih. Študentska organizacija se trudi z izvajanjem zanimivih dogodkov, študentski žuri naše fakultete veljajo za ene boljših žurov.«

PEDAGOŠKA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

ENOPREDMETNI UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (4 leta): RAZREDNI POUK, SOCIALNA PEDAGOGIKA, SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: Socialna pedagogika – v študijskem letu 2021/2022 šolnina znaša 2.325 €; Specialna in rehabilitacijska pedagogika – v študijskem letu 2021/2022 šolnina znaša 2.488 €. Zaposlitev: osnovne šole, delo z mladimi s posebnimi potrebami, vzgojno varstveni zavodi, stanovanjske skupine, dijaški domovi, vrtci, zdravstvene ustanove, svetovalni centri itd. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Razredni pouk: 67 (2021), 68 (2020), 64 (2019); Socialna pedagogika: 86,6 (2021), 86,6 (2020), 81 (2019); Specialna in rehabilitacijska pedagogika: 92,5 (2021), 88,5 (2020), 88,5 (2019); izredni študij v zadnjih treh letih brez omejitve. UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): DVOPREDMETNI UČITELJ z vezavami smeri: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija, Matematika – Računalništvo ter Matematika – Tehnika. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: šole, delo z otroki in mladostniki. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): LIKOVNA PEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za program Likovna pedagogika se opravlja preizkus likovne nadarjenosti, ki velja samo za tekoče leto. 70 % preizkus, 20 % splošna matura in 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in enim predmetom splošne mature (likovna teorija ali umetnostna zgodovina), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 70 % preizkus, 10 % poklicna matura, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % uspeh pri predmetu splošne mature. Izredni študij: ne Zaposlitev: šole, delo z otroki in mladostniki. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, min. za 2. in 3. 69,8 (2021); 56,67 (2020); 52,88 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: za program Logopedija in surdopedagogika se opravlja komunikacijski preizkus, ki velja samo za tekoče leto. 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, sociala. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 96,4 (2021), 96,4 (2020), 94,6 (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura (poklicna matura v programih vzgojitelj predšolskih otrok ali zdravstveni tehnik) in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, v študijskem letu 2021/2022 šolnina znaša 2.229 €. Zaposlitev: delo z otroki, vzgojno-varstveni zavodi, vrtci, osnovne šole. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redni: 90 (2021), 90 (2020), 91,8 (2019); izredni: brez omejitve, min. za 2. in 3. željo 76 (2021); brez omejitve, min. za 2. in 3. željo 70 (2020); 67 (2019)

40


Klemen Šorak, program: UN Dvopredmetni učitelj – Matematika-računalništvo, »Za sprotno delo na fakulteti porabim 1 uro na dan, pred posameznim izpitom pa par dni, po nekaj ur bolj intenzivnega dela. Večini študentov so najtežji matematični predmeti, predvsem Algebra, ki se iz 1. letnika nadaljuje tudi v višje letnike ter didaktični predmeti. Dobro je, če si prisoten pri matematičnih in računalniških predmetih (vaje), pri didaktičnih pa lahko snov prepišeš, če kdaj izostaneš. Glede gradiva

priporočam skripte, ki se jih natisne in med predavanji dopolnjuje, pametno se je učiti iz starih testov, saj so izpiti pogosto precej podobni. Na našem faksu se res trudijo, da se počutiš domače in prijetno, zato ti pride pod kožo, postane tvoj drugi dom. Ob študiju ostane veliko prostega časa, sicer se vedno nekaj dogaja, od kulturnih prireditev do žurov. Fakulteta ima tudi klub alumnov (bivši študentje, ki iščejo zaposlitev), o delovnih mestih pa študente obvešča tudi karierni center PEF.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FILOZOFSKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ANGLISTIKA – Anglistika – enopredmetna smer, Anglistika - dvopredmetna smer, ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI, ARHEOLOGIJA, AZIJSKE ŠTUDIJE – Sinologija – enopredmetna smer, Sinologija – dvopredmetna smer, Japonologija – enopredmetna smer, Japonologija – dvopredmetna smer, Koreanistika – dvopredmetna smer, BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA - Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer, ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA – Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer, Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer, FILOZOFIJA – Filozofija – enopredmetna smer, Filozofija - dvopredmetna smer, GEOGRAFIJA - Geografija – enopredmetna smer, Geografija – dvopredmetna smer, GERMANISTIKA - Germanistika – enopredmetna smer, Germanistika – dvopredmetna smer, PREVAJALSTVO, MUZIKOLOGIJA, PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA – Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer, PSIHOLOGIJA, SLOVENISTIKA – Slovenistika – enopredmetna smer, Slovenistika – dvopredmetna smer, SOCIOLOGIJA KULTURE, UMETNOSTNA ZGODOVINA – Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer, ZGODOVINA – Zgodovina – enopredmetna smer, Zgodovina – dvopredmetna smer. DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, FRANCISTIKA, GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, POLONISTIKA, PORTUGALSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, RUSISTIKA, SLOVAKISTIKA, SOCIOLOGIJA, SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, (vpisati je mogoče tudi dvopredmetni študijski program Filozofske fakultete in razpisani dvopredmetni študijski program Teološke študije Teološke fakultete) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi programi. To so: 1. splošna matura, 2. v vse univerzitetne študijske programe prve stopnje razen na programe Portugalski jezik in književnost, Prevajalstvo, Primerjalna književnost in literarna teorija, Psihologija ter Rusistika se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo ter opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta (v nekaterih primerih je predmet določen); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravljal pri poklicni maturi. Izbirni postopek: za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na: 1. splošni uspeh pri splošni maturi (izražen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posame¬znem izpitu splošne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole. Kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na: 1. splošni uspeh pri poklicni maturi (izražen v točkah), 2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature, 4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, če je tako določeno s študijskim programom. Odstotkovno določeni pogoji in kriteriji bodo objavljeni v Razpisu za vpis za študijsko leto 2022/2023. Za uspešno vključitev v študij tujih jezikov je potrebno predznanje tega jezika. Izredni študij: v študijskem letu 2021/2022 je bil izredni študij razpisan na vseh programih, razen ANGLISTIKA – Anglistika – enopredmetna smer in dvopredmetna smer, BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA – Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer in dvopredmetna smer, ETNOLOGIJA IN KULTURNA AN¬TROPOLOGIJA – Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer, GERMANISTIKA – Germanistika – enopredmetna smer in dvopredmetna smer, PREVAJALSTVO, PSIHOLOGIJA, RUSISTIKA, UMETNOSTNA ZGODOVINA – Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer in dvopredmetna smer, ZGODOVINA – Zgodovina – enopredmetna smer. Šolnina za letnik znaša v študijskem letu 2021/2022 3.000 €.

41


Možne zaposlitve diplomantov: kustos v muzeju, zavod kulturne dediščine, znanstvene institucije, etnografski muzej, pokrajinski muzeji, inštituti, znanstveni delavec, kritik, novinar, raziskovalne ustanove, vladna ali občinska uprava, planerski zavodi, turistične agencije, zavod za varstvo okolja, svetovalec, (post)penalne službe, zavod za zaposlovanje, javni mediji, redaktor, časnikar, kritik, kadrovske službe, šolstvo, klinična praksa, šport, promet, lektor, korespondent, urednik, sociološko-kulturna znanstvena dejavnost, kulturološka, izvedenska, upravna, politična dela, kulturna animacija, mediji, znanstvene knjižnice, arhivi.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Enopredmetni UN redni: Anglistika: 79 (2021), 76,5 (2020), 62,5 (2019); Japonologija: 77 (2021), 69 (2020), 68,5 (2019); Pedagogika in andragogika: 66 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72,5 (2020), 49 (2019); Psihologija: 95,8 (2021, 2020), 95,2 (2019); Zgodovina: 68,5 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5 (2020), brez omejitve (2019), Umetnostna zgodovina: 68,5 (2021). Ostali programi v zadnjih treh letih niso imeli omejitve vpisa. Dvopredmetni UN redni: Anglistika: 71 (2021), 81 (2020), 82 (2019); Filozofija: minimum za 2. in 3. željo je 72 (2021), Geografija 42,5 (2020), Japonologija: 72,5 (2021), 83 (2020), 66 (2019); Kulture Vzhodne Azije 63 (2020), 84,5 (2019); Pedagogika in andragogika: 65,5 (2021), 64,5 (2020), brez omejitve (2019); Rusistika: 34 (2019); Španski jezik in književnost: brez omejitve (2019); Umetnostna zgodovina: 85,2 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 73 (2020), breza omejitve (2019); Zgodovina: 63 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63 (2020), 58 (2019), Azijske študije – Koreanistika: 88,5 (2021). Ostali programi v zadnjih treh letih niso imeli omejitve vpisa.

Nataša Martina Pintarič, program: UN Grški jezik, knjiž. in kult. in Latinski jez., knjiž. in kult. »Učenje jezika zahteva veliko sprotnega dela, kakšno uro dve na dan v prvih dveh letnikih, sploh za tiste brez predznanja. Za večino študentov je najtežja grška skladnja, ker zahteva celovito znanje tako oblikoslovja kot skladnje, nekaterim povzroča težave tudi metrika, kjer je potrebnega tudi malo »posluha«. Nekaj učbenikov in delovnih zvezkov se da kupiti v knjigarni FF, prevode

in komentarje h grškim besedilom se najde v knjižnici, zapiske pa si študentje pogosto delimo med seboj, saj je oddelek majhen in se dobro poznamo. Udeležba na predavanjih ni obvezna, medtem ko na vajah je. Prostega časa je gotovo dovolj, če si delo ustrezno porazdeliš in izkoristiš čas, namenjen učenju. Če je Filozofska fakulteta pisan mozaik, je Oddelek za klasično filologijo tisti pozlačen košček, ki ga zanimivega delajo predani profesorji oz. ljudje, ki znajo v tem koščku prepoznati pravi zaklad.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

UNIVERZA V MARIBORU

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN PODATKOVNE TEHNOLOGIJE, TELEKOMUNIKACIJE, MEDIJSKE KOMUNIKACIJE, MEHATRONIKA (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet. Izredni študij: ne Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike, mehatronike; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike in tehnologij komuniciranja; telekomunikacijska industrija; diplomanti študija Medijske komunikacije imajo možnosti zaposlitve v radijskih, televizijskih, produkcijskih hišah, marketinških organizacijah, založnikih interaktivnih medijev, ponudnikih internetnih storitev in v industriji na področju trženja preko spleta ter v univerzitetnih ustanovah za obnavljanje lastnega kadra za izvajanje študijskega programa. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Medijske komunikacije: 64 (2021, 2020), 68 (2019); Računalništvo in informacijske tehnologije: 64 (2021), 60 (2020), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 (2019); Mehatronika: brez omejitve (2021, 2020, 2019); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve. Program Informatika in podatkovne tehnologije se bo v študijskem letu 2022/2023 izvajal prvič. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA, MEHATRONIKA (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.

42


Izredni študij: ne Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike in telekomunikacij; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike in tehnologij komuniciranja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Elektrotehnika: brez omejitve (2021), 69 (2020), 63 (2019); Računalništvo in informacijske tehnologije: 76 (2021), 77 (2020), 72 (2019); Mehatronika: 76 (2021), 73 (2020), 79 (2019); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve

Tine Šuster, program: UN Informatika in tehnologije komuniciranja, absolvent »Za FERI sem se odločil, saj me področje ITK zanima, ker je odličen faks in ker je zaposljivost na tem področju trenutno zelo dobra. FERI ti prinese odlično strokovno podlago in širino, ter predstavlja super odskočno desko za kariero na teh področjih. Sam sem imel do zdaj veliko pozitivnih izkušenj, negativnih pa bolj ali manj nič, prav tako so vsi profesorji in asistenti, ki sem jih srečal na svoji študijski poti res strokovnjaki in vedno

pripravljeni pomagati študentom. Zanimivost predmetov je čisto odvisna od posameznika, je pa kljub veliki širini področja informatike pokritost kar velika in se mi zdi, da vsak najde vsaj par predmetov, ki so mu zanimivi. V povprečju so predavanja in vaje relativno izenačene, mogoče je malo več poudarka na vajah. Moj nasvet za bodoče študente: če vas to področje zanima, se vpišite, ob študiju se fajn angažirajte in verjemite, da vam niti iz vidika osebnega, niti kariernega razvoja, ne bo žal.«

Valentin Podkrižnik, program: UN Mehatronika, 1. letnik podiplomskega študija »Za vpis sem se odločil, da bi pridobil dodatno znanje iz svojega področja – zanima me razvoj in tehnologija. Skozi študij sem že prišel do višjega položaja v podjetju (tehnolog proizvodnje), kjer so me med časom študija zaposlili. Dnevno porabim za urejanje

zapiskov, pregled sprotne snovi, pisanje poročil/domačih nalog od 2 do 3 ure. Poskušam se učiti sproti in vsaj 1 teden pred pisanjem izpita. Večji poudarek je na teoriji – nekaj praktičnih primerov se izvede na vajah. Za večino študentov so najtežji predmeti Energetska elektronika, Izbrana poglavja iz matematike ter Robotski sistemi. Fakulteta že nekaj časa ponuja možnost naročanja na portal e-Gradiva, kjer imamo študenti dostop do vseh skript, učbenikov. Letni znesek naročila znaša 45 €.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

43


FAKULTETA ZA ENERGETIKO, KRŠKO IN VELENJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije ipdb.). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, okvirni znesek šolnine 2.550 € Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije ipdb.). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Nejc Friškovec, program: VS Energetika, 3. letnik »Dnevno delo za faks obsega pregled snovi, izdelavo zapiskov, ki ti pridejo zelo prav za izpite oz. kolokvije. Učim se sproti, pred kolokviji oz. izpiti pa primerjam zapiske s predavanj z objavljenim gradivom ter poskušam stvari čimbolj razumeti. Prostega časa mi vseeno ostane dovolj, kdaj več, kdaj manj. Najljubša predmeta iz 1. letnika sta

44

mi bila Elektronika v energetiki ter Merilna tehnika v energetiki. Pri večini strokovnih predmetov imamo tako laboratorijske kot tudi avditorne vaje, kjer teorijo preizkusimo z različnimi vajami, bodisi računskimi bodisi eksperimentalnimi. Ena izmed prednosti te fakultete je v tem, da dejansko ni potrebno zapraviti veliko za samo literaturo, saj je pri večini predmetov le-ta zagotovljena in objavljena v spletni učilnici. Večina profesorjev je za svoje predmete pripravila skripto, ki vsebuje vso potrebno snov za izpit.«


Denis Batiuk, program: UN Energetika, 3. letnik »Pri izbiri študija me je vodila želja po znanju energetike in študij v tujini. Vsi predmeti so mi zanimivi, še posebej predmeti, ki so povezani z elektroniko, saj svojo prihodnost vidim na tem področju. Imamo predavanja, kjer prejmemo teoretično znanje, imamo pa tudi računske ter laboratorijske vaje, kjer lahko pridobljeno znanje uporabimo v praksi. Najtežja predmeta sta bila v 2. letniku, in sicer Hidravlični

energetski sistemi I in II, saj je bila zelo obsežna in zahtevna snov. Moj nasvet bodočim študentom je, da pri predmetu, pri katerem imajo največ težav, poiščejo nekaj zanimivega, saj bo na ta način študijski proces potekal z večjim entuziazmom. Vso gradivo za potrebe učnega procesa kot tudi dodatno gradivo se dobi v knjižnici, večinoma ga dobimo že pri predavateljih. Ostane mi ogromno prostega časa za hobije. Faks organizira poučne ekskurzije, tečaje in predavanja gostujočih profesorjev.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, PROMETNO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: GRADBENIŠTVO: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. PROMETNO INŽENIRSTVO: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. ARHITEKTURA: Kandidati za program Arhitektura morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki velja le za tekoče leto. Končna izbira kandidatov se izvede po naslednjem ključu: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 20 % splošna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), pri čemer velja: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 15 % točk poklicna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 5 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: GRADBENIŠTVO: vodenje in organizacija graditve objektov; projektiranje gradbenih in infrastrukturnih objektov; zasnova ter načrtovanje tehnologij in izvajanje nadzora pri graditvi objektov ter podobnih nalog; zahtevnejše strokovno in raziskovalno delo na področju visokih in nizkih gradenj, prometa, hidrotehnike, preskrbe z vodo, vodenje gradbenih podjetij; dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov; načrtovanje, projektiranje in upravljanje prometnic, zasnova in načrtovanje ter graditev vodnogospodarskih objektov. PROMETNO INŽENIRSTVO: načrtovanje in upravljanje prometnih sistemov; načrtovanje in vzdrževanje prometnic; upravljanje s prometom in prometnimi tokovi; samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz; načrtovanje in izvajanje prevozov; povezovanje načel trajnostnega razvoja, ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve; problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilno¬sti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva.

45


ARHITEKTURA: povezovanje temeljnih in specifičnih znanj z veščinami, potrebnimi za opravljanje del in nalog arhitekturnega oblikovanja, arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja ter prostorskega planiranja; poznavanje osnov zasnove konstrukcij ter tehnologije gradnje in gradbenih materialov z vidika tehničnih in oblikovno-estetskih zahtev s ciljem zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Arhitektura: omejitev vpisa; Gradbeništvo in Prometno inženirstvo: brez omejitve VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 3.500 €. Zaposlitev: GRADBENIŠTVO: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in uporaba objektov; industrija gradbenega materiala; samostojno delo v upravnih službah na področju gradbeništva oz. v povezavi z gradbeno problematiko; samostojno delo kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi pri vodenju in organizaciji graditve objektov; svetovanja s področja gradbeništva, organizacije in tehnologije grajenja. PROMETNO INŽENIRSTVO: sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane; samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostih načrtov; sodelovanje pri dimenzioniranju prometnic, prometnih površin in terminalov; planiranje vzdrževanja cestne infrastrukture; samostojno analiziranje gibanja prometnih tokov, železniška infrastruktura, vodenje in organiziranje železniškega prometa, zase¬denost kapacitet ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi; samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz in prognoz; sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije ter rentabilnosti poslovanja; samostojno dogovarjanje poslov in sklepanje pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO (program se izvaja skupaj z Ekonomsko–poslovno fakulteto UMB) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: opravljanje različnih tehničnih in poslovnih nalog v gradbenih podjetjih, planiranje in vodenje gradbenih projektov pri investitorjih, inženiring oz. svetovalnih podjetjih in v javni upravi; vodenje gradbišč; izvajanje nadzora gradnje objektov; izdelovanje projektne dokumentacije; opravljanje tehnične in finančne kontrole v proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov; delovanje na področjih upravljanja nepremičnih ter v sektorjih bančništva in zavarovalništva; izvajanje del zagotavljanja in kontrole kakovosti. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

46

Jernej Osvald, program: UN Arhitektura, 1. letnik podiplomskega študija »Za vpis je treba opraviti preizkus nadarjenosti, ki je sestavljen iz praktičnega (risanje) in teoretičnega dela. S prvim preizkusijo kreativno plat in inovativnost, pri teoretičnem delu pa komunikativnost in splošno razgledanost. Pozitivne lastnosti so dobra komunikacija z asistenti in profesorji, veliko ekskurzij, ter možnost opravljanja predmetov s kolokviji. Negativna

lastnost je strošek nakupa opreme za študij (računalnik, material za makete…). Najbolj zanimiva predmeta sta Arhitekturno projektiranje I in II, saj se prvič srečaš s kreativnim delom v arhitekturi. Na vaje in predavanja je potrebno hodit, ker se preverja prisotnost. Za večino študentov so najtežji gradbeno-tehnični predmeti, saj se pri teh predmetih pridobiva največ specifičnega znanja, ki zahteva nekaj matematičnih in logičnih sposobnosti. Večina gradiva se dobi pri profesorjih/asistentih v obliki skript in prezentacij. Ostalo gradivo dobimo knjižnici ali pri višjih letnikih.«

Mateja Pifer, program: UN Gospodarsko inženirstvo – gradbeništvo, 3. letnik »Faks bi opisala kot razgiban in zelo uporaben. Pozitivna stran mojega študijskega programa je ta, da sem pridobila znanja iz gradbeništva kot tudi ekonomije, ki skupaj v sinergiji sodelujeta nepogrešljivo. Meni se najbolj dopadejo predmeti v 3. letniku – Betonske konstrukcije in Lesene konstrukcije, saj se končno v celotnem procesu študija srečamo z dejanskimi primeri konstrukcij, na katerih

tudi računamo. Glede na to, da je ta smer tehnična, bi rekla da je zelo pomembno, da se učiš z razumevanjem ter sproti. Zame sta med najtežje predmete v 1. letniku spadala Fizika in Gradbena Statika I, predvsem zaradi primanjkovanja predznanja ter tempa predavanj, ki jih imata predavatelja teh dveh predmetov. Predavanja in vaje načeloma niso obvezna, doprinese pa ogromno, če jih obiskuješ. Na dan mi ostane vsaj 6–8 ur prostega časa. Poleg študija opravljam tudi študentsko delo.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA LOGISTIKO, CELJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LOGISTIKA SISTEMOV Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidati z opravljeno poklicno maturo morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 1.980 €. Izredni študij se v študijskem letu 2021/2022 izvaja v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27 (če je dovolj vpisanih). Zaposlitev: na področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 1.817 €. Zaposlitev: na operativnem področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Jovana Koldzić, program: VS Gospodarska in tehniška logistika, 3. letnik »Na fakulteti je velik nabor predmetov iz različnih področij logistike, zato je težko odgovoriti na vprašanje, kateri predmet je najbolj zanimiv. Za večino študentov pa predstavlja največji problem Matematika. Najboljše je, da se učimo vse leto, tako da imamo dovolj časa, da predelamo vso snov. Po drugi strani pa

obiskovanje predavanj še dodatno olajša delo. Udeležba na večini predavanj in vaj je obvezna. Visokošolska smer ima prakso v šestem semestru, medtem ko univerzitetna smer prakse nima. So pa naši profesorji zelo ažurni in obveščajo vse študente (obe smeri) vsakič, ko se pojavi nov oglas za študentsko delo ali prakso. Fakulteta pogosto organizira obiske podjetij, ki se ukvarjajo z logistiko, da bi nam približali, kako izgleda ukvarjanje z logistiko v praksi. Prav tako vsako leto organizirajo izlete v tujino, kjer obiščemo različna podjetja.«

47


Neja Gracej, program: UN Logistika sistemov, 3. letnik »Za to fakulteto sem se odločila na podlagi mojega zanimanja za transport/špedicijo. Skozi študij sem ugotovila, da si želim delati v morskem transportu, kar nameravam tudi uresničiti. Najbolj pozitivna stran fakultete je njena majhnost, ni veliko študentov, tako da je stik s profesorji bolj dostopen. Čas učenja za izpite je popolnoma odvisen

od predmeta, saj pri nekaterih potrebujem le nekaj ur, pri drugih pa nekaj dni. Večina predavanj ni obveznih, jih je pa zelo dobro obiskovati, saj profesorji povejo veliko, kar se ne nahaja na PowerPoint predstavitvah. Prav tako mnogokrat omenijo kaj bo na izpitu. Vaje in laboratorijske vaje so obvezne, brez udeležbe na njih ni mogoče pristopiti k izpitu. Ostane mi nekaj prostega časa. Na fakulteti sem vodja tutorjev študentov, tako da mi ta vloga zasede kar nekaj časa, saj sodelujem na različnih prireditvah, projektih, evalvacijah.«

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): KEMIJA, KEMIJSKO INŽENIRSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, uspeh v 3. in 4. letniku 40 % oz. 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet (matematika ali tuji jezik). Izredni študij: ne Zaposlitev: kemijski inženirji pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: kemijski tehnologi pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Maj Virant, program: UN Kemijska tehnologija »Najbolj so mi všeč predmeti, kjer se kemija povezuje z računalništvom. Mislim, da je v tem prihodnost kemije in veliko priložnosti na delovnem trgu. Obvezne so le vaje, saj prakse v kemiji ne moremo študenti sami nadoknaditi doma. Povprečno ne porabim več kot 1,5 ure na dan, z izjemo izpitnega obdobja. Večina sprotnega dela sestavlja pisanje poročil laboratorijskih vaj, učenje za prihajajoče izpite ali kolokvije in sprotno obnavljanje snovi zahtevnejših predmetov. Že sodelovanje in razumevanje snovi med

predavanji pomeni dobro znanje na kolokviju ali izpitu. Sprotno učenje faks podpira, saj so pri večini predmetov kolokviji, snov pišemo tko v treh ali dveh delih, in ne vse naenkrat med izpitnim obdobjem. Najtežji predmet je Matematika, za nekatere Fizika. Gradivo je na voljo v knjižnici fakultete ali na spletnih povezavah, ki jih običajno delijo profesorji na prvi uri. Študentje višjih letnikov, še posebej tutorji, delijo stare teste, zapiske predavanj. Lahko se vključimo v raziskovalne in znanstvene projekte, ki jih vodijo profesorji. V 2. in 3. letniku težavnost študija nekoliko upade, kar pomeni več prostega časa in priložnost za pridobivanje prakse ter novih kompetenc. «

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): BIOLOGIJA, EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM, FIZIKA, MATEMATIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa BIOLOGIJA in EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM se lahko vpiše kandidat, ki je: a) uspešno opravil splošno maturo ali b) uspešno zaključil poklicno maturo v katerem od srednješolskih izobraževalnih programov: Farmacevtski tehnik, Gozdarski tehnik, Hortikulturni tehnik, Kemijski tehnik, Kemijski tehnik (DV), Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine, Veterinarski tehnik, Zdravstvena nega, Zdravstvena nega (SI) ter Živilsko prehranski tehnik in ima opravljen peti predmet splošne mature izključno iz nabora predmetov Biologija, Kemija ali Fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

48


Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a), b) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa FIZIKA se lahko vpiše kandidat, ki je: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo na srednješolskih programih Elektrotehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik ali Strojni tehnik in izpit iz predmeta splošne mature, ki mora biti ali Fizika ali Matematika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo: kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh pri predmetu iz splošne mature (40 % točk). V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa MATEMATIKA se lahko vpiše kandidat, ki je: a) kdor je opravil splošno maturo b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk), uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20 % točk).

Lana Kuzman, program: UN Biologija, 3. letnik »Gre za zelo zanimiv in interdisciplinaren faks, kjer spoznaš zelo širok nabor področij biologije. Tudi vzdušje na faksu je zelo prijetno, profesorji so razumevajoči in vedno pripravljeni poiskati rešitev ali kompromis za morebitne težave. V 1. letniku so najzahtevnejši predmeti Matematika, Fizika ter Sistematika in filogenija višjih rastlin. Zelo zanimiv predmet mi je bil Biologija človeka,

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

ENOVITI MAGISTRSKI PEDAGOŠKI PROGRAM PREDMETNI UČITELJ (5 let), vezava dveh predmetnih usmeritev: IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA, IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO, IZOBRAŽEVALNA FIZIKA, IZOBRAŽEVALNA KEMIJA, IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA, IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA V enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo (velja za poljubne kombinacije usmeritev), b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskih programih; izbrati je mogoče le tisto kombinacijo dveh usmeritev, kjer izpolnjujete vpisne pogoje za obe usmeritvi. Seznam srednješolskih programov v katerih morajo kandidati opraviti poklicno maturo, lahko preberete na spletni strani fakultete, v razpisu ali na portalu DijaskiSvet. si. S poklicno maturo se ni možno vpisati na usmeritev Izobraževalna matematika. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati izberejo 2 predmetni usmeritvi, s katerima se specializira za določeno študijsko področje. Predmetne usmeritve je mogoče med seboj vezati. Kandidati v prijavi navedejo obe izbrani usmeritvi kot eno željo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) pa glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Izredni študij: ne Zaposlitev: matematiki: organizacije, ki razvijajo programsko in drugo računalniško opremo, delovanje v skupinah, ki se ukvarjajo z vodenjem in upravljanjem poslovnih sistemov, delo v interdisciplinarnih projektih v naravoslovju ter na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov; fiziki: industrijske aplikativne raziskave, razvoj in implementacija novih tehnologij, razvojni industrijskih projektih, pri aplikaciji ekonofizike na področju vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov, vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov, raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki in farmaciji; ekologi naravovarstveniki: v javnih zavodih, gospodarstvu in zasebnem sektorju, pri prijavljanju aplikativnih projektov in naravovarstvenih projektov, sodelovanje z naravovarstvenimi nevladnimi organizacijami, vodenje delovnih skupin različnih profilov; biologi: na področju biologije, biotehnologije, mikrobiologije, kmetijstva, naravovarstva in zdravstva v povezavi z projektnim, laboratorijskim in terenskim delom; diplomanti izobraževalnih študijskih programov: v izobraževalnih ustanovah (šole in drugi programi izobraževanja); projektno delo (organiziranje družbenih dogodkov in procesov); delo v raziskovalnih institucijah; delo v naravoslovnih institucijah (profitnih in neprofitnih); mediji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (Biologija: omejitev za 2. prijavo)

kjer smo laboratorijske vaje izvajali na medicinski fakulteti. Na predavanjih prisotnost ni obvezna, bi pa jo priporočala za večino predmetov. Skoraj pri vseh predmetih imamo tudi praktične oz. laboratorijske vaje. Učim se le pred izpiti, si pa razporedim izpite tako, da imam za vsakega vsaj par dni intenzivnega učenja. Rabljene knjige na faksu niso na voljo, je pa predpisana literatura taka, da jo lahko najdeš tudi v knjižnicah. Stare teste in skripte nam pogosto posredujejo študenti višjih letnikov, a ne priporočam zanašanja samo na te.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

49


FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): AGRIKULTURA IN OKOLJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih in podjetjih, v tehnoloških oddelkih podjetij povezanih s kmetijsko pridelavi in predelovalno industrijo, v zadružnih organizacijah, v turističnih podjetjih, v trgovskih podjetjih in v skupnostih izvajalcev strojnih uslug v kmetijstvu in pri vzdrževanju okolja, v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v kmetijskem šolstvu, v razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in pridobivajo energijo z obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI 1. STOPNJE (3 leta): AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA, AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE, BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO, ŽIVINOREJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v kmetijskem šolstvu, v razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in pridobivajo energijo z obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Maxim Dovečar, program: VS Agronomija, 3. letnik »Za to fakulteto sem se odločila zato, ker me zanima delo v naravi. Fakulteta omogoča veliko izkušenj z različnimi področji in zanimivimi predmeti. Zelo zanimiv predmet je Genetika. Ker smo šola praktičnega pouka je večji poudarek na terenskih in laboratorijskih vajah. Predavanja niso obvezna, vendar so priporočena. Vse vaje so obvezne in se preverja prisotnost študentov. Dnevno za študij porabim od 2 do 3 ure. Pred izpitom se

učim približno 2–3 dni prej in to več ur na dan. V 1. letniku predstavlja največji problem predmet Matematika in statistika. Predmet je precej zahteven zaradi obsežne snovi in ker precej študentov nima toliko izkušenj s statistiko. Knjige lahko dobimo v šolski knjižnici. Večino gradiva nam profesorji naložijo na Moodle, stare teste in zapiske pa dobimo od tutorjev študijskih smeri.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO, OKOLJSKO INŽENIRSTVO, OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI (samo izredni študij) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet, ki ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi (MAT, FIZ, MEH, RAČ, ELEK, TJ ali likovna teorija – Strojništvo; MAT, FIZ, MEH, RAČ, ELEK, TJ, KEM, BIO –Okoljsko inženirstvo; KEM, MAT, FIZ, RAČ ali TJ – Oblikovanje in tekstilni materiali). Izredni študij: da, program Oblikovanje in tekstilni materiali, šolnina v letu 2021/2022 je znašala 4.200 €. Zaposlitev: Strojništvo: razvoj, raziskovanje, svetovanje, konstruiranje, analiza, proizvodne tehnologije, energetika, okoljevarstvo, procesna tehnika, računalniške simulacije, oblikovanje, državna uprava; Okoljsko inženirstvo: temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil in široka teoretična znanja, za zaposlitev na različnih področjih okoljskega inženirstva v gospodarstvu in javnih službah, v različnih vejah industrije, tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in čiščenjem odpadnih vod, ali se ukvarjajo s načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije, ter z raziskavami in razvojem okolju prijaznih virov energij; Oblikovanje in tekstilni materiali: v oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, modnih studiih, tekstilni industriji, konfekcijskih podjetjih, v javnih službah, zastopništvih in raziskovalnih inštitucijah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

50


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO, TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, Strojništvo in Tehnologije tekstilnega oblikovanja; šolnina v letu 2021/2022 je znašala 4.200 €. Zaposlitev: Strojništvo: vodenje tehnoloških in energetskih procesov, analiziranje kvalitete procesov, sodelovanje pri projektiranju in konstruiranju strojev in naprav, priprava, organizacija in nadzor dejavnosti, kjer je strojna stroka osnova za izvedbo procesa; Tehnologije tekstilnega oblikovanja: zaposlitev v modnih studiih, oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, trgovskih centrih, v malem gospodarstvu, v tekstilnih in konfekcijskih podjetjih, v raziskovalnih ustanovah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Strojništvo: 67 (2021), 67 (2020), 69 (2019); Tehnologije tekstilnega oblikovanja brez omejitve v zadnjih treh letih

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER STROJNIŠTVO (program se izvaja skupaj z Ekonomsko–poslovno fakulteto Maribor), MEHATRONIKA (program se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu, ki ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo: mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika, tuji jezik, likovna teorija; Mehatronika: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika. Izredni študij: ne Zaposlitev: Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo: vodstvena dela v inženirskih podjetjih, načrtovanje in vodenje poslovnih ter proizvodnih procesov, razvoj novih izdelkov, tehnologij ter storitev, vodenje naložbenih dejavnosti, podjetnik, projektni menedžer, prodajni inženir, produktni vodja, državna uprava; Mehatronika: vodenje, upravljanje, načrtovanje in izvajanje procesov, razvoja in projektov v strojništvu, elektrotehniki, avtomatizaciji in robotizaciji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve INTERDISCIPLINARNI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MEHATRONIKA (program se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: v vejah industrije, ki so povezane s stroko mehatronike, strojništva in elektrotehnike, in izven njih. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 76 (2021), 73 (2020), 79 (2019)

Gorazd Stolec, program: UN Gospodarsko inženirstvo, podiplomski študent »Program je zanimiv, saj poleg znanja strojništva dobimo še znanje ekonomije. Edina negativna stvar je to, da imaš predavanja in vaje razporejena preko celega dneva. Dnevno porabim 2 uri za sprotno delo, to je za pregled snovi, pisanje seminarskih nalog. Najbolj zanimiv predmet mi je bil Projektni praktikum, saj smo pri predmetu znanje prenesli v prakso in razvili nov izdelek. Najtežji predmeti v 1. letniku so Mehanika I in II, Termodinamika in Tehniška dokumentacija. Zahtevne jih naredi predvsem količina

snovi in sprotno delo. Predavanja niso obvezna so pa priporočljiva. Vaje, kjer so majhne skupine so obvezne, drugače ne. V oktobru je sejem na fakulteti, kjer lahko kupiš rabljene knjige in skripte. Skripte se lahko naroči na fakulteti. Stara izpite se dobi v večini primerov od starejših letnikov ali tutorjev. V vseh treh letih sem zapravil za gradivo maksimalno 200 €. Poleg študija je študentsko delo oteženo zaradi predavanj, ki so tekom celega dneva. Sodeluješ pa lahko v različnih projektih na faksu (Formulat Student, ADUM). Prav tako je veliko društev, v katerih si lahko aktiven.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta Zdravstvena nega. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: a) splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,

51


b) splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Zdravniško potrdilo: Izbrani kandidati morajo ob vpisu (ne ob prijavi) predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Obrazec DZS 8,204 bodo izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji. Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 3.240 € (omogočeno tudi plačilo šolnine na obroke). Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, socialno varstveni zavodi (domovi za starejše občane). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta na rednem študiju: 81 (2021) 84 (2020), 83 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Žan Tanacek, program: VS Zdravstvena nega »Najbolj zanimiva predmeta na fakulteti sta mi bila Obravnava vitalno ogroženega pacienta ter Nujna medicinska pomoč. Najtežji predmet je Zdravstvena nega v 1. letniku, saj zahteva kompleksno učenje celotnega procesa zdravstvene nege in tudi pristopa k pacientu. Dnevno sem porabil za sprotno delo po predavanjih vsaj uro in pol, da sem preletel snov, ki smo jo obravnavali na seminarjih. Del učenja je izdelava seminarskih, ki

smo jih predstavljali in svoje ugotovitve delili s kolegi. Poleg seminarjev je obvezno obiskovanje praktičnega dela in delo v kliničnem okolju po katerem smo za 2 ali 3 tedne dobili primer iz katerega smo morali napisati učno negovalno dokumentacijo. Gradivo sem si priskrbel od starejših letnikov, saj sem tako imel lažji pregled nad tem, kar me pravzaprav čaka za učenje v prihodnjem letu. Podali so nam veliko mero gradiva preko internetnih povezav. Od začetka 3. letnika sem hodil delat preko napotnice v UKC Maribor. Načrti po diplomi so vpis na magisterij na II. stopnjo zdravstvene nege in zaposlitev v Urgentnem centru v UKC Maribor.«

MEDICINSKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): SPLOŠNA MEDICINA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet – biologija, fizika ali kemija). Izredni študij: ne Zaposlitev: ambulante, bolnišnice, zavod za varstvo zdravja. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 84,3 (2021), 83,7 (2020), 86,7 (2019)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): DENTALNA MEDICINA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet – biologija, fizika ali kemija). Izredni študij: ne Zaposlitev: zdravstveni domovi, bolnišnice, zavodi za varstvo zdravja Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku: 82,5 (2021)

Vito Novak, program: UN Splošna medicina »Zahtevno je biti sprejet, zahteven je študij, a ga ne bi zamenjal. Gre za študij na eni najbolj sodobno opremljenih fakultet daleč naokoli. Imamo vse, kar potrebujemo za razvoj v uspešnega zdravnika. Študij zahteva relativno veliko sprotnega dela – k temu te praktično ''prisilijo'' sprotni kolokviji, ki jih moraš opraviti, da sploh lahko pristopiš k izpitu (ne pri vseh predmetih). Kot najtežji predmet 1. letnika bo skoraj

vsak študent medicine izpostavil Anatomijo s histologijo in embriologijo. Gre za zelo obsežen predmet, ki postavlja temelje za celotno nadaljevanje. V 3. letniku se začne praksa v UKC Maribor, ki se kombinira z veliko teorije na fakulteti. Na fakulteti je zelo dobro organizirano in aktivno Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM), pod okriljem katerega delujejo mnogi projekti, kjer se ukvarjamo z marsikatero temo, kot je npr. šport in rekreacija, ozaveščanje o pomenu prve pomoči.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet (matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 1.990 €.

52


Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA EKONOMIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 1.990 €. Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Pina Slaček, program: UN Ekonomske in poslovne vede, 3. letnik »Za ta faks sem se odločila, ker me področje ekonomije zelo zanima in ker sem po pripovedih starejših študentov ugotovila, da mi bo dal ta faks dovolj znanja in spretnosti, da bom nekoč na tem področju gradila svojo kariero. Pozitivna stvar mojega študijskega programa je definitivno to, da profesorji

predavajo na visokem nivoju, sledijo novostim v ekonomskem svetu in vključujejo študente v sam študijski proces. Vsak dan porabim približno 2 uri za sprotno delo za faks. V to je vključeno delanje raznih poročil, oddaja nalog, delanje zapiskov, pisanje seminarskih nalog. Za izpit ali kolokvij se začnem učiti približno 7–10 dni pred samim preverjanjem znanja, saj rada počasi predelam snov in ne vse naenkrat. Večino gradiva si izposodim v knjižnici, nekatere zapiske starejših študentov kupim ob začetku semestra na sejmu gradiva.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV (Izvedba: visokošolski strokovni programi: redni in izredni študij ter univerzitetni študijski programi: redni študij.) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: univerzitetni programi: 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; kandidati z opravljeno poklicno maturo in maturitetnim predmetom: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu; visokošolski programi: 60 % splošna/ poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.100 €. Zaposlitev: Inženiring poslovnih sistemov za zaposlitev gospodarstvu in negospodarstvu; upravljavci vodstvenih, temeljnih in podpornih procesov v organizaciji. OM kadrovskih in izobraževalnih sistemov obvladovanje kadrovske dejavnosti ter skrb za trajno in usmerjeno rast zaposlenih ter njihovega delovnega ter socialnega položaja. OM informacijskih sistemov znanja s področij računalništva in informatike, sistemske analize, programiranja, baz podatkov, spletnih tehnologij, sistemov za podporo odločanju, uporabe in uvajanja IKT ter kibernetske varnosti. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT V ŠPORTU (Izvedba: izredni študij.) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša šolnina 3.000 €. Zaposlitev: možnosti zaposlitve v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, v športnih društvih in klubih, športnih zvezah, na lokalni kot na državni in mednarodni ravni; kot operativni kader na področju izvajanja poslovnih funkcij (nabava, prodaja, marketing, kadrovanje) in na področju vodenja in upravljanja (upravljavci ali sodelavci infrastrukturnih objektov in projektov, kot: projektni vodje, trženjski in finančni vodje, koordinatorji ali sodelavci in kot predstavniki za odnose z javnostmi, ipd.). Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRIZNI MANAGEMENT (Izvedba: izredni študij) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša šolnina 3.000 €. Zaposlitev: področje kriznega managementa, potreba po diplomantih je v vseh pokrajinah velika. V gospodarskih in negospodarskih organizacijah, na področju vodenja in upravljanja: v državnih organih, gospodarskih organizacijah, državnih in javnih podjetjih, nevladnih organizacijah, občinah idr. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku v zadnjih dveh letih: brez omejitve

53


Sara Debenec, program: VS Inženiring poslovnih sistemov, 3. letnik »Pozitivna stvar faksa je to, da je veliko dela od doma in posledično tudi veliko samostojnega dela. Za študij dnevno porabim okoli 2h. Običajno se učim le pred izpitom in za to porabim nekje 10h. S profesorji se lahko dogovorimo za predroke in sproti opravljamo izpite ter si s tem olajšamo izpitno obdobje. Imamo zelo prijazne, dostopne in prilagodljive profesorje, ki nam

vedno priskočijo na pomoč. Na fakulteti je večinoma samo teorija, pri kateri so podani konkretni primeri iz delovnega okolja. Zanimivi so vsi predmeti, ki se navezujejo na realno delovno okolje. Najtežji predmeti so povezani z matematiko in statistiko, se pravi v 1. letniku predmeta Osnove kvalitativnih metod I in II. Fakulteta in univerza organizirata veliko različnih dogodkov, tečajev in izobraževanj, ki se jih lahko udeležiš in ti lahko pomagajo pri karieri. Poleg študija lahko tudi delaš, če se dobro organiziraš.«

FAKULTETA ZA TURIZEM, BREŽICE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60% splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Kandidati s poklicno maturo bodo izbrani glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.850 € (v kolikor je vsaj 10 prijav). Zaposlitev: v podjetjih s/z: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost podeželskega in gorskega turizma, prireditvenega in kongresnega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavnoedukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne uprave, javne uprave in lokalne samouprave; STO, TIC na lokalni ravni. Število potrebnih točk za sprejem v zadnjih treh letih: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.800 € (v kolikor je vsaj 10 prijav). Zaposlitev: v podjetjih s/z: termalno termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost kmečkega in planinskega turizma, sejemskega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavnoedukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v vseh podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe, na področju javne uprave s področja turizma na lokalni ravni in v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih. Število potrebnih točk za sprejem v zadnjih treh letih: brez omejitve

Nika Kramžar, program: VS Turizem »Izdelujem svoje zapiske, vendar jih ne delajo vsi študentje, saj imajo gradivo v spletni učilnici Moodle. Pri nekaterih predmetih dobivamo sprotne naloge (teh ni veliko). Pred posameznim izpitom se aktivno učim 3–5 dni. Najtežja predmeta sta Zgodovina in Kulturna dediščina, saj sta dokaj obsežna predmeta iz 1. letnika. Skripte dobimo v Punktu, sredi Brežic. Stare teste od starejših študentov, prav tako obsežnejše zapiske. Predavanja in vaje so izredno povezane s prakso, saj tudi večina profesorjev

prihaja iz gospodarstva. Na vaje je obvezno treba hoditi, na predavanja ne. Nekatera predavanja so sestavljena iz predavanj in seminarjev, slednje je treba obiskovati. Fakulteta je enostavno najboljša, najbolj »ftrgana« fakulteta v Sloveniji. Da smo majhna fakulteta je izredna prednost, saj je veliko več možnosti, da se vključiš v projekte, sodeluješ na dogodkih in podobno. Ob študiju delam, sodelujem na projektih, pri katerih sodeluje fakulteta, sem članica študentskega sveta, kjer organiziramo različne žure in se trudimo omogočiti čim bolj zabaven in študentu prijazen študij.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, LJUBLJANA bo imela v študijskem letu 2022/20232 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

54

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVOSLOVJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 57 (2021), 48,5 (2020, 2019)


VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): VARNOST IN POLICIJSKO DELO, INFORMACIJSKA VARNOST Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za prvi letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.190 €. Zaposlitev: Varnost in policijsko delo: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti; Informacijska varnost: proučevanje in zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Varnost in policijsko delo: 72 (2021), 68 (2020), 66 (2019); Informacijska varnost: 63 (2021), 56 (2. in 3. želja 2020), 66 (2019)

Urša Kohek, program: UN Varstvoslovje, diplomantka »Odločila sem se za študij varstvoslovja, saj me je od vedno zanimalo delo preiskovalcev kaznivih dejanj in psihološki vidik storilcev dejanj. Pritegnil me je tudi predmetnik. Zelo zanimive so vaje pri kriminalistični taktiki in tehniki, kjer smo odvzemali prstne odtise in zavarovali kraj »kaznivega dejanja«. Tudi Forenzična psihologija, ki ti da vpogled v zaslišanja, serijske morilce in Kazensko pravo, kjer smo imeli super vaje, saj smo preučevali primere iz prakse. Predavanja načeloma niso

obvezna, ampak jih zaradi lažjega učenja priporočam, hkrati so tudi zares zanimiva. Med zahtevnejše predmete spadajo pravni predmeti (Pravna ureditev javne uprave, Človekove pravice v kazenskem pravosodju, Kazensko pravo), kjer je problem predvsem to, da nismo vajeni pravne terminologije. Dnevno za študij porabim približno eno uro (včasih več, včasih manj). Dnevnega dela je več, kadar so na urniku vaje, kjer dobimo naloge tudi za delo doma. Ob študiju ti kljub vsemu ostane dovolj časa za delo ali hobije. Vsako leto je tudi spoznavni žur v enem izmed ljubljanskih klubov.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

FILOZOFSKA FAKULTETA bo v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GERMANISTIKA, PSIHOLOGIJA, SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Germanistika: Študijska povezava ni možna z univerzitetnim študijskim programom Nemški jezik in književnost in katerimkoli drugim jezikovnim programom istega jezika (Prevajalske študije - nemščina) Zgodovina: Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz predmeta splošne mature zgodovina. Slovenski jezik in književnost: Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka. PSIHOLOGIJA: Vpiše se lahko, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni C2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka. Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet slovenščina pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval oziroma potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2. UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): Univerzitetne dvopredmetne študijske programe prve stopnje je možno vezati z univerzitetnim dvopredmetnim študijskim programom Teološki študiji, ki ga razpisuje Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature tuji jezik (angleščina), c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Študent za dvopredmetno povezavo ne more izbrati programa Prevajalske študije – angleščina. GEOGRAFIJA: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija, fizika, biologija ali kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

55


PEDAGOGIKA,SOCIOLOGIJA, PREVAJALSKE ŠTUDIJE – ANGLEŠČINA, PREVAJALSKE ŠTUDIJE – NEMŠČINA Kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Prevajalske študije – angleščina: Za dvopredmetno povezavo ne more izbrati študijskega programa Angleški jezik in književnost. Prevajalske študije – nemščina: Za dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega dvopredmetnega programa Nemški jezik in književnost in univerzitetnega enopredmetnega Študent ob programu Prevajalske študije – nemščina kot dvopredmetne vezave ne more izbrati univerzitetnega dvopredmetnega programa Nemški jezik in književnost in univerzitetnega enopredmetnega programa Germanistika.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

FILOZOFIJA, MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO, NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, UMETNOSTNA ZGODOVINA, ZGODOVINA, SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Nemški jezik in književnost: Študijskega programa ni mogoče študirati v povezavi s katerimkoli drugim študijskim programom istega jezika (Prevajalske študije - nemščina in Germanistika). Zgodovina: Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz predmeta splošne mature zgodovina. Slovenski jezik in književnost: Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka. Izredni študij: ne Zaposlitev: v izobraževalnih ustanovah, v državnih in občinskih upravah, v medijih in založniških dejavnostih, raziskovalnih institucijah, gospodarstvu in povsod tam, kjer potrebujejo univerzitetno izobražene strokovnjake s področij humanizma, družboslovja in izobraževanja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Enopredmetni UN redni: Psiholo¬gija: 92,5 (2021 in 2020), 91,8 (2019) in Zgodovina: 55 (2021), minimum za 2. in 3. željo 52 (2019). Ostali enopredmetni programi v zadnjih treh letih brez omejitve vpisa. Dvopredmetni UN redni: Angleški jezik in književnost: Pedagogika: 60 (2020), omejitev - brez točk (2019), Zgodovina: 57 (2021), 52,5 (2020); Sociologija: prvi rok (2020). Ostali dvopredmetni programi brez omejitve vpisa.

Barbara Mušič, program: UN Pedagogika, 3. letnik »Za ta študij sem se odločila, ker me veseli delo z ljudmi oz. otroki. Najbolj sem zadovoljna s profesorji, saj nam res nudijo široko znanje, ne samo v smislu izobrazbe, ampak tudi prispevajo k našemu osebnemu razvoju ter gledanju na svet. Dnevno porabim za faks približno 2 do 3 ure, delo si poskušam porazdeliti čez cel teden. Vedno mi ostane prosti čas za športne aktivnosti in hobije, potrebno se je le dobro organizirati in delati sproti. Med težje predmete

bi lahko uvrstila Metodologijo, saj zajema predvsem delo s tehnologijo. Sistem na naši fakulteti delujejo tako, da profesorji večino gradiva naložijo v spletno učilnico, gradivo si potem študenti sami skopiramo. Sicer je v knjižnici na voljo vsa dodatna literatura, ki jo potrebujemo in do nje pridemo brez problema. Tako sicer porabim nekaj denarja za kopiranje gradiva, vendar nikoli preko 20 € na leto. Zelo mi je všeč, da nam faks ponuja dodatne možnosti učenja in uživanja na raznih področjih, od kulturnih prireditev do zabav in tečajev.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PEDAGOŠKA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (4 leta): GLASBENA PEDAGOGIKA, LIKOVNA PEDAGOGIKA, RAZREDNI POUK Vpisni pogoji: Glasbena pedagogika opravljena splošna matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta Glasba ter opravljen preizkus glasbenih sposobnosti; Razredni pouk opravljena splošna matura; Likovna pedagogika: opravljena splošna matura ali poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta Umetnostna zgodovina ali Likovna teorija (izbrani predmet ne sme biti predmet pri poklicni maturi) ter opravljen preizkus likovne sposobnosti. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Glasbena pedagogika: 50 % uspeh pri preizkusu glasbene sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; Likovna pedagogika: 50 % uspeh pri preizkusu likovne sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 10 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; Razredni pouk: 60 % splošna matura ter 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: ne Zaposlitev: Razredni pouk lahko zaposlili kot drugi učitelj v prvem razredu oz. v skladu z določili ZOFVI. Likovna

56


pedagogika bo omogočal široko paleto zaposlitvenih možnosti v izobraževanju lastne in sorodnih strok. Vodili bodo likovne delavnice in tečaje, likovno pedagoško delo v okviru galerij, muzejev, raznih zavodov, domskih oskrb s posebnimi programi, bolnišničnih šol, različne oblike samozaposlovanja. Glasbene pedagogike kot kulturni animatorji vodje glasbenih delavnic in tečajev, glasbeni pedagogi v raznih zavodih, domovih; v okviru glasbenih šol in umetniških institucijah pa kot korepetitorji, zborovodje, zborovski pevci, inšpicienti, šepetalci, organizatorji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Glasbena pedagogika: brez omejitve (2021, 2020, 2019); Likovna pedagogika: 2021: omejitev vpisa (min. 50), 2020, 2019 – brez omejitve vpisa; Razredni pouk: brez omejitve (2021, 2020, 2019)

Luka Kotnik, program: VS Športno treniranje, 3. letnik »Sprejemni izpiti za vpis na ta program so obvezni. Doseg ustreznega števila točk na sprejemnih izpitih ni zahteven, vsak športnik bi ga moral doseči brez problema. Za večino študentov je predmet Medicina v športu in športne poškodbe v 2. letniku najtežji. Meni je bil to najbolj zanimiv predmet, zaradi predavatelja in samega učnega gradiva. Predavanja na faksu niso obvezna, nekateri profesorji sicer preverjajo prisotnost.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROG. I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA, ŠPORTNO TRENIRANJE Vpisni pogoji: Predšolska vzgoja opravljena splošna matura, zaključni izpit oziroma poklicna matura v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja oz. zdravstvena nega; Športno treniranje opravljena splošna matura ali poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu, vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Predšolska vzgoja: 60 % splošna/poklicna matura (poklicna matura v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja oz. zdravstvena nega), 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; Športno treniranje: 30 % preizkus motoričnih sposobnosti, 40 % splošna/poklicna matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 1.900 € (Predšolska vzgoja); 2.000 € (Športno treniranje). Zaposlitev: Predšolska vzgoja – vzgojitelj v oddelkih predšolske vzgoje in v prvem razredu devetletne osnovne šole ter v podaljšanem bivanju otrok, ravnatelja vrtca, pedagoškega svetovalca in strokovnega sodelavca. Športno treniranje v športnih organizacijah za delo v selektivnih programih, s kakovostnimi vrhunskimi športniki, v športnih šolah nacionalnega ali regijskega pomena, v strokovnih športnih asociacijah, v športnih dejavnostih, kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu in v drugih dejavnostih na področju športa. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Predšolska vzgoja (redni): min. 84,5 (2021), min. 92,5 (2020), min. 87 (2019); (izredni študij): brez omejitve v zadnjih treh letih; Športno treniranje (izredno): brez omejitve (2021); omejitev vpisa (2020, 2019)

Vaje so obvezne in se prisotnost vedno preverja. Študij je veliko lažji, kot sem pričakoval. Dobro je, da ni ustnih izpitov. Urnik je zelo preprost, izpitnega obdobja pa ni, saj se predmeti opravljajo sproti. Skripte nam pošiljajo profesorji, stare teste dobimo slikane od prejšnjih študentov. Za knjige nisem ničesar zapravil, do zdaj še in bilo nakupa kakršnegakoli dodatnega gradiva.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PRAVNA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): PRAVO Kandidate v primeru omejitve vpisa, izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.390 €. Zaposlitev: pravosodje, gospodarstvo, državna uprava. Pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu sta končani 1. in 2. stopnja programa Pravo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku in s 1. željo za zadnja tri leta: brez omejitve

Marija Topić, program: UN Pravo, 3. letnik »Pravo je ta(pravo). Gre za slogan naše fakultete in tudi sama sem ga nekoliko ponotranjila, saj menim, da je izbira tega študija zagotovo ena najboljših odločitev v mojem življenju in vedno bolj se zavedam privilegija širine, ki ga nudi pravo. Naš faks je po naravi bolj teoretično naravnan, vendar imamo na voljo številna tekmovanja in prakse, kjer se lahko praktično preizkusimo v raznih

izzivih. Večini študentov sta posebej zanimiva predmeta Kazensko procesno pravo in Kazensko materialno pravo. Za težje izpite veljajo Rimsko pravo, Obligacijsko pravo, Civilno procesno pravo in Mednarodno zasebno pravo, saj terjajo veliko razumevanja nekoliko bolj abstraktnega znanja, prav tako pa so po količini snovi nekoliko bolj obsežni. Za gradivo imamo dobro vzpostavljen sistem, saj je vsako leto organiziran sejem literature, kjer si študenti lahko priskrbijo potrebne knjige oz. učbenike. Za ostalo gradivo se lahko vedno zanesemo na starejše študente.«

57NOVA UNIVERZA FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik ali Administrator upravno administrativni tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. Zaposlitev: Študijski program »Javna uprava« zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic diplomantom nudi pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Miran Murnik, program: UN Javna uprava, podiplomski študent »Predavanj sem se udeleževal redno, saj mi je to olajšalo sprotno učenje, za katerega sem, skupaj s pisnimi izdelki, porabil okoli 1 uro na dan. Na težje izpite sem se pripravljal 1 mesec, za druge je bilo dovolj 10–14 dni. V 1. letniku sta mi največ časa vzela predmeta Sodno in ustavosodno varstvo ter Osnove prava. Predavanja niso obvezna in kadar čas ne dopušča lahko zamujeno nadoknadiš. Medtem ko se pri vajah preverja prisotnost. Sejma rabljenih knjig sicer nimamo, vendar profesorji pri večini predmetov naložijo literaturo

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNO PRAVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi uspeha 3. in 4. letnika. Izredni študij: da Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Upravno pravo« se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz upravnega prava ter delovanja institucij EU vedno cenjeni. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

v e-učilnico. V študentskem svetu fakultete vsako leto organiziramo tudi projekt »Izmenjava izkušenj in zapiskov«, na katerem študentje od višjih letnikov izvedo izkušnje o profesorjih in predmetih ter dobijo gradivo in zapiske. Fakulteta nudi brezplačni redni študij, ki je primeren tudi za zaposlene, saj predavanja potekajo od 16.30 do 20.30. Fakulteta organizira jesenske, spomladanske, poletne šole, okrogle mize, kjer poleg znanj, študentje pridobijo kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta (3KT). Všeč mi je, da nismo le številka, ampak si te profesor zapomni po imenu in tako potekajo predavanja bolj sproščeno. Izpostavil bi, da se splača hoditi k: prof. dr. Avbelj, lekt. Kecman, as. Hudej, doc. dr. Justinek, izr. prof. Letnar Černič.«

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. Zaposlitev: Zaradi široke uporabnosti znanja se diplomantom odpirajo zaposlitvene možnosti v javni upravi in v gospodarstvu, na področjih projektnega upravljanja kadrovskega upravljanja, zunanjih odnosov in v ekonomiji. Diploma na prvi stopnji omogoča nadaljevanje študija prava na drugi stopnji. Uspešno zaključen študij na prvi in drugi stopnji Prava omogoča opravljanje pravosodne prakse in Pravniškega državnega izpita, ki je zahtevan za opravljanje poklicev sodnika, odvetnika, pravobranilca in notarja. Za več informacij o možnostih zaposlitve se obrnite na Karierni center fakultete. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

59


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi ter na podlagi uspeha v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Pravo in management infrastrukture in nepremičnin« se zaposlujejo predvsem pri podjetjih, ki se ukvarjajo z nepremičninami, gradbeništvom, energetiko, infrastrukturo ter na položajih srednjega in višjega managementa v večjih podjetjih. Zaposlitvene možnosti se vsem diplomantom fakultete odpirajo tudi v javnih podjetjih, državni upravi, zavodih, gospodarstvu in drugih dejavnostih, kjer se zahteva specifično znanje s področja prava ali prava in managementa nepremičnin. Za več informacij o možnostih zaposlitve se obrnite na Karierni center fakultete. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Matic Mlakar, program: UN Pravo, podiplomski študent »Najpomembnejša mi je energija in volja profesorjev, ki so željni predati znanje svojim študentom in jih spodbujajo k debatiranju in razmišljanju. Prisotnost profesorji preverjajo le pri nekaterih predmetih. Menim da je teorije malce več, saj če želimo diskutirati o praktičnih primerih, moramo prej poznati teorijo. Na primer pri predmetu Pravne veščine smo pretvorili dejansko znanje v končni pravno formalni izdelek. Pregled predavanj in priprava domačih nalog so mi vzeli 2 uri na dan. Odvisno je tudi od predmeta, saj smo morali pri nekaterih pregledati določene vsebine že pred predavanjem. Pripravi na

posamezen izpit sem namenil večinoma 7 do 10 dni učenja, po 2 do 4 ure na dan. Upam si trditi, da težji izpiti, med katere sodijo Kazensko pravo, Rimsko pravo in Pravoznanstvo, predstavljajo trn v peti študentom zaradi obsežnosti vsebine. Paket gradiva smo pridobili v knjižnici po ugodni ceni, sejma rabljene literature pa nimamo. Na Facebook-u imamo skupino »Ius farma«, kjer objavimo svoje izkušnje in priporočila, kako se čim bolje pripraviti na izpit. Vpisal sem se, saj sem iskal fakulteto, ki bi mi poleg študija omogoča, da postanem bolj neodvisen in samostojen, torej iskal sem študijski program, ob katerem lahko poleg študija tudi delam.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje dodiplomske študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SLOVENSKI ŠTUDIJI Javno veljaven triletni program, ki je prvi in edini študijski program slovenoslovja v Republiki Sloveniji. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Naravovarstveni tehnik ali Gastronomija in turizem pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: da Zaposlitev: Program je praktično usmerjen in vodi k inovativnemu delu na različnih področjih, zato lahko diplomanti bistveno prispevajo k lokalnemu in globalnemu razvoju. Diplomantom so ponujene odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski upravi, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko, kot učitelji, predavatelji in sodelavci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu in kot raziskovalci področja slovenskih študij. Ustvarjalni in ambiciozni diplomanti bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Majda Potočnik, program: UN Slovenoslovje »Dnevno porabim 1,5 ure za sprotne obveznosti. Če ne moreš na predavanje, lahko poslušaš posnetke, vendar so srečanja, debate s sošolci in profesorji nekaj najbolj živahnega in zaželenega. Vsi profesorji z nami delijo predloge za gradiva. Predmeti so odlično in pestro izbrani, a je študij nov in starih testov še ni. Pred izpiti se učim 5 dni. Le o redkih predmetih že nekaj vem, in zato so mi bližji. Navdušili so me predmeti Kreativno pisanje, Okoljski vidiki, Osamosvojitev Slovenije 1991 in Slovenska

60

kulturna dediščina. Vpisanih je malo študentov in po navadi lahko pridobimo štipendijo. Preizkusila sem že študij na Filozofski fakulteti, a študij slovenoslovja nudi več kot zgodovino ali poznavanje jezika in slovnice. Profesorji so aktivni v javnem življenju. Faks pripravlja akademske forume, kjer poslušamo avtorje najnovejših knjig. Organizirajo tudi praktične dneve, kot so okoljski dan v Zatoku in Strunjanu, ogled muzeja v Novem mestu in Kostanjevici na Krki, v NUK-u, v galerijah. Sem nekoliko starejša od sošolcev, imam službo in družino, a me študijska snov veseli, in vem da zmorem opravti vse.«


UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letnik. Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/22 znaša 3.500 €. Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, zdravilišča, domovi za starejše občane. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Izola: 82 (2021) 74 (2020), 70 (2019); Vipava: brez omejitve (2021) Nova Gorica: 60 (2020), brez omejitve (2019) VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.400 €. Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, domovi za starejše občane, hotelih, farmacevtski industriji, turizmu, športno rekreativni centri. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 76 (2021), 80 (2020), 74 (2019)

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v naslednjih srednješolskih programih: Ekonomski tehnik, Elektrotehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Kemijski tehnik, Kozmetični tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Tehnik računalništva, Tehnik laboratorijske biomedicine, Veterinarski tehnik, Zdravstvena nega, Živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posameznik že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: a) kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi (70 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %); b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (40 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %), uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (30 %); c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu (70 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %). Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih aktivnosti. Kandidati bodo morali pred preizkusom predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.800 €. Zaposlitev: na področjih, ki se ukvarjajo z zdravjem, športom, turizmom in prostim časom: v zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo, domovih za starejše občane, wellness in fitness centrih, hotelski in potovalnih dejavnostih, dejavnostih osebnega treniranja, športnih klubih in društvih. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 64 (2021), brez omejitev, sprejeti so bili kandidati, ki so opravili preizkus gibalnih sposobnosti (2020, 2019) UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Zdravstvena nega in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: biologija ali fizika. V kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila: a) kandidati, ki so opravili splošno maturo, bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri maturi 70 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 %;

61


b) kandidati, ki so opravili poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta, bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 %, uspeh pri maturitetnem predmetu 30 %; c) kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu 70 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 %. Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela. Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 3.750 €. Zaposlitev: osnovnem zdravstvu, specialističnih ambulantah, splošnih in specialnih bolnišnicah, v klinikah in zdraviliščih, v ustanovah za javno zdravje. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnji dve leti: 90,7 (2021), 85 (2020), 83 (2019)

Katja Brlek, program: UN Aplikativna kineziologija, 3. letnik »Če si telesno aktiven, sprejemni izpiti niso zahtevni in se nanje z lahkoto primerno pripraviš. Za to študijsko smer sem se odločila zato, ker povezuje zdravstvene in pedagoške vsebine. Je veliko dinamičnih strani ter vključuje številna področja, kjer se po končanem študiju lahko zaposliš. Razmerje med teorijo in prakso je 70:30. Najbolj zanimiv predmet je Aktivnosti v naravi, ker je veliko adrenalinskih in praktičnih stvari. Prisotnost na

predavanjih ni obvezna, na seminarjih in vajah pa je po navadi 80 %. Za večino izpitov so dovolj zapiski oziroma PowerPoint, ki jih pripravijo profesorji. Nekaj knjig se da kupiti na fakulteti, vendar se večina uči iz raziskav/ člankov. Ostane mi veliko prostega časa, ki ga preživim s prijatelji, tako, da gremo kam na izlet, ali se ukvarjam s športom (plezanje, skejtanje, plavanje…). Po končanem dodiplomskem študiju želim iti za eno leto v tujino, pridobiti različne izkušnje in se nato vrniti na faks ter narediti magisterij.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (FAMNIT) bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): MATEMATIKA (slovenska in angleška izvedba), MATEMATIKA V EKONOMIJI IN FINANCAH, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (slovenska in angleška izvedba), BIOINFORMATIKA (slovenska in angleška izvedba), VARSTVENA BIOLOGIJA, BIOPSIHOLOGIJA VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SREDOZEMSKO KMETIJSTVO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošna/poklicna matura, uspeh v 3. in 4. letniku, uspeh pri maturitetnem predmetu. Pogoji za študijske programe so podrobneje opisani na spletni strani fakultete. Izredni študij: ne Zaposlitev: Matematika: računalniška in ostala podjetja ter ustanove, urad za statistiko, zavarovalnice, banke, borza, borznoposredniške hiše, na področju teorije iger na srečo (npr. na loteriji), ter na področju izobraževanja; Matematika v ekonomiji in financah: banke, zavarovalnice, borze in borzno-posredniške hiše, pokojninski in zdravstveni skladi, javna uprava in agencije, logistični in industrijski sektor in področja, kjer je potrebno temeljno poznavanje ekonomike in financ ter analitične sposobnosti, npr. v strateški in logistični oddelki večjih podjetij; Računalništvo in informatika: računalniška in ostala podjetja ter ustanove, sistemska administracija, programiranje, snovanje informacijskih sistemov, izobraževanje; Bioinformatika: javna uprava, zdravstvene ustanove in farmacevtske družbe, zasebni in javni laboratoriji, nacionalne in mednarodne nevladne organizacije, pridelovalni in prehrambeni sektor, računalniška in ostala podjetja ter ustanove, pedagoško in raziskovalno področje; Varstvena biologija: upravne ustanove, znanstveno raziskovalne institucije in javna podjetja, zbornice, agencije, zavarovana območja (parki, rezervati, zaščitena območja), muzeji, nacionalne in mednarodne nevladne organizacije, rutinski in raziskovalni laboratoriji, podjetja z dejavnostjo varstva okolja in narave, storitvene dejavnosti, pedagoško in raziskovalno področje; Biopsihologija: psihološko svetovanje, raziskovalno-razvojna dejavnost, gospodarstvo in zasebni sektor (trženje, kadrovanje, razvoj), javni sektor (zdravstvo, šolstvo, socialno skrbstvo), nevladne organizacije, državna uprava; Sredozemsko kmetijstvo: področje pridelave rastlin in trženja, specializirane kmetije, kleti, zadruge, proizvodnja sadilnega materiala, drevesnice, trsnice, semenarne, žlahtniteljski centri, podjetja za projektiranje hortikulturnih objektov in trajnih nasadov, podjetja za krajinsko projektiranje, nacionalni parki, botanični vrtovi, zavarovana območja s kmetijsko pridelavo, zootehnika, spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, javne službe (referent v institucijah za kontrolo pridelave in prometa s hortikulturnimi rastlinami, v zbornicah, agencijah, pristojnih ministrstvih in kmetijsko-svetovalni službi), kot samostojni podjetnik, pridelovalec, svetovalec, storitvena dejavnost v agrarnem turizmu. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Biopsihologija: 76 (2021), 64,5 (2020), 63 (2019); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve vpisa

62


Mojca Pungerčar, program: UN Varstvena biologija »Vpis priporočam vsem, ki imajo radi naravo, jo radi spoznavajo in jo želijo varovati. Snov se mi kopiči hitreje, kot jo uspem predelati, se vseeno učim sproti. Študiju dnevno namenim nekaj ur. Za pomoč pri študiju so nam na voljo tutorji. Rabljeno gradivo lahko dobimo od študentov višjih letnikov. Kot pozitivno stran fakultete bi izpostavila naše profesorje, ki so mladi, odprtomiselni, iskreni in pripravljeni pomagati. Prakse imamo več kot sami predavanj, je pa res, da se

moraš naučiti vseeno več teorije za izpit, kot pa praktičnih vsebin za kolokvij. Predmeti so obsežni, a razumevanje ni zahtevno, predvsem pa je veliko novih strokovnih izrazov. Med težjimi predmeti so Splošna in Sistemska zoologija ter Sistemska botanika. Za vsak strokoven predmet potekajo laboratorijske vaje, za Zoologijo in Botaniko pa še terenske vaje. Fakulteta je aktivna na področju projektnega dela, preko katerega lahko nekaj celo zaslužiš. Društvo varstvenih biologov Biodiva aktivno izvaja raznorazne tečaje, okrogle mize in dogodke.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA MANAGEMENT ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT (tudi v angleščini) – Koper Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošen uspeh pri maturi (60 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %) oziroma pri poklicni maturi po program Ekonomski tehnik (40 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %) ter maturitetnem predmetu (20 %) oziroma pri zaključnem izpitu (60 %) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %). Izredni študij: ne Zaposlitev: Diplomanti Fakultete za management imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji ali najdejo izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Vedno pa so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ, managementa trajnostnega razvoja ter prava za management. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Urška Orel, program: VS Management, podiplomska študentka »Na predavanjih obravnavamo teorijo, ki jo na vajah praktično podpremo. Fakulteta nam preda dobre teoretične temelje, ki jih lahko nato brez težav prenesemo v prakso. Študij je organiziran kvartalo, torej študijsko leto je razdeljeno na 4 dele. Na enkrat poslušamo 2–3 predmete, na koncu pa opravljamo izpite iz teh predmetov. Prisotnost na predavanjih in vajah je ključna, da lažje opravimo vse

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT – Koper Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %). Izredni študij: da (plačljiv) Zaposlitev: Diplomanti Fakultete za management imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji ali najdejo izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Vedno pa so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ, managementa trajnostnega razvoja ter prava za management. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

izpite, vendar je večinoma neobvezna. Študentje, ki skozi kvartale sproti opravljajo obveznosti in hkrati aktivno sodelujejo na predavanjih, predmete brez težav opravijo. Posamezni kvartali so resda natrpani, a nas silijo k sprotnemu delu. Zato pa imamo po kvartalu obilico prostega časa, ki ga lahko izkoristimo za študentske žure. Vsako leto nestrpno pričakujemo Fish piknik, ki se odvija na ladjici, ki pluje ob slovenski obali. Ostane nam dovolj časa za dodatno izobraževanje, delo in hobije.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

63


PEDAGOŠKA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna/poklicna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.550 € za letnik študija. Lokacija študija: Koper, Slovenske Konjice (izredno); Koper (redno) Zaposlitev: vrtci, šole, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Koper (redni): 83,5 (2021), 83,5 (2020), 84 (2019); Koper (izredni): brez omejitev (2021, 2020, 2019); Novo mesto (izredni): brez omejitve (2021), / (2020,2019); Škofja Loka (izredni): brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 90,5 (2021), 70 (2020), / (2019); Nova Gorica (izredni): / (2021), brez omejitve (2020, 2019), Slovenske Konjice (izredni): / (2021), brez omejitve, zapolnjen s 1. željo (2020, 2019)

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Turistični tehnik (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature (psihologija, sociologija, filozofija ali zgodovina) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: ne Zaposlitev: vzgojno-izobraževalne institucije, vzgojno-varstvene organizacije, ustanove za delo z mladostniki, ustanove za delo s starejšimi, raziskovalne in kulturne institucije, podjetja, društva, mediji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 45,5 (2021), brez omejitev (2020), 65 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): RAZREDNI POUK Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Turistični tehnik (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: ne Zaposlitev: šole, vrtci, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja. Za poučevanje od 1. do 5. razreda osnovne šole je ustrezna izobrazba zaključen magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 57,25 (2021), 52 (2020), 51,25 (2019) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SOCIALNA PEDAGOGIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature (psihologija, sociologija, filozofija ali zgodovina) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: ne Zaposlitev: Diplomant se bo po zaključenem študiju lahko zaposlil v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, vzgojno-varstvenih organizacijah, ustanovah za delo z mladostniki, ustanovah za delo s starejšimi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 78,4 (2021), 68,25 (2020) UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: - splošna matura: uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk), - poklicna matura: uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri po¬klicni maturi (4 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (3 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (3 % točk) (poklicna matura - Aranžerki tehnik, Fotografski tehnik, Grafični tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja, Tehnik računalništva, Tehnik steklarstva,

64


Ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz enega od predmetov splošne mature (umetnostna zgodovina, likovna teorija, sodobni ples, glasba, zgodovina, filozofija, psihologija, sociologija ali računalništvo) - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) Kandidati morajo obvezno opraviti preizkus nadarjenosti. Izredni študij: ne Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnje leto (program se izvaja prvič v študijskem letu 2021/2022): redni – 64,6 (2021), izredni – brez omejitve (2021)

Matija Jenko, program: UN Razredni pouk »Fakulteto bi opisal kot študentu prijazno, še posebej zaradi odnosov med študenti in profesorji. Vsi se nekako poznamo med seboj, si pomagamo in vzdržujemo odlične odnose. Študij obsega veliko sprotnega dela, v obliki izdelkov, učnih pripravi in nastopov. V 1. letniku imamo tudi najtežji predmet študija, to je Slovenski jezik 1, ima ogromno snovi in visok kriterij za pozitivno oceno. V višjem

letniku kot si, manjši del končne ocene predstavljajo pisni izpiti in več je prakse. Večkrat na teden gremo v šole, vrtce ali zavode na hospitacije ter nastope. Obvezen je nakup le enega učbenika, učimo pa se večinoma iz zapiskov in skript, ki nam jih posredujejo predavatelji. Ob študiju nam ostane dovolj čas za delo, dodatna izobraževanja in tečaje. Že fakulteta in študentski svet organizirata najrazličnejše dogodke, od kulturnih, izobraževalnih in športnih do izletov in zabav.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GEOGRAFIJA, KOMUNICIRANJE IN MEDIJI, MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE, SLOVENISTIKA, ZGODOVINA UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ARHEOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ZGODOVINA UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): ITALIJANISTIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. Letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu. Izredni študij: ne Zaposlitev: učiteljski poklic, delo v turističnih javnih in zasebnih organizacijah, vodenje muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, planiranje družbenih politik in strategij, založništvo, mediji, tehnični sodelavci, komunikacijske storitve, komentatorstvo in novinarstvo, (ne)vladne organizacije, oglaševalske agencije, arhivisti, samostojni raziskovalci, svetovalci analitičnih ustanov, funkcionarji v državnih in mednarodnih ustanovah, diplomacija, kulturni menedžerji, upravljanje kulturnih ustanov, državni uslužbenci itd. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Ema Krebs, program: UN Geografija, 3. letnik »Za študij geografije sem se odločila, ker sem se nad predmetom navdušila že tekom gimnazije in sem želela razširiti razumevanje o fizično- in družbeno-geografskih procesih, ki se dogajajo povsod okoli nas. Po zaključku študija želim poučevati geografijo. Študij geografije je odlična izbira zaradi velikega števila ur, namenjenih terenskim vajam in seminarjem, ki jih imajo druge smeri manj in to je naša velika prednost. Najbolj zanimivi so predmeti, ki

vključujejo geografski informacijski sistem (GIS), saj s pomočjo programa ArcMap pridobimo kompetence za samostojno izdelovanje zemljevidov. Študijska praksa je kot predmet za študente geografije predvidena v 3. letniku, se pa izvajalci vseh predmetov trudijo v svoja predavanja vključevati aktualne primere iz prakse in za nas organizirajo tudi terenske vaje. Poleg terenskih vaj se v 2. in 3. letniku organizirata po dva terenska seminarja na leto. Terenski seminarji so večdnevni, trajajo 3–4 dni.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK V ŠTUDENTSKEM MESTU

D

i Dijaskisvet.si Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

65


FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo po srednješolskem programu: Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Fotografski tehnik, Gastronomija, Gastronomija in turizem, Grafični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Logistični tehnik, Medijski tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Predšolska vzgoja, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik oblikovanja, Tehnik računalništva, Tehnik varovanja, Zdravstvena nega, Živilsko prehranski tehnik, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (sociologija, zgodovina ali geografija oziroma kateregakoli drugega predmeta splošne mature, v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: ne. Zaposlitev: turistične in s turizmom povezane organizacije: potovalne agencije, gostinska podjetja, hoteli in drugi nastanitveni obrati, organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, krajevne in regijske turistične organizacije, razvojne agencije, v Slovenski turistični organizaciji ter v drugih državnih organih in organizacijah, ki pokrivajo področje turizma in njegovega razvoja. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ, MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/22 znaša 2.520 €; izvaja se za program Management turističnih destinacij v Ljubljani, za program Management turističnih podjetij v angleščini na sedežu fakultete v Portorožu ter za izredni študij v Mariboru (vpis diplomantov višjih šol s področja gostinstva in turizma), šolnina za to lokacijo znaša 2.740 €. Zaposlitev: potovalne in turistične agencije, turistični sektor, nastanitveni in prehrambni gostinski obrati, trgovina, transport, srednje/višje/gostinske šole, organizacije za promocijo turizma, oglaševalske agencije, kulturne ustanove, organizatorji prireditev, festivalov, sejmov, lokalne in regijske turistične organizacije. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Marko Zaro, program: VS Management turističnih podjetij, 3. letnik »Sprejemnih izpitov na naši fakulteti ni. Dnevno za študij porabim od 1 do 2 uri, da opravim vse sprotne obveznosti (predstavitve, raziskave, seminarske naloge). Z učenjem začnem 3–4 dni pred izpitom, odvisno od zahtevnosti in obsežnosti izpita. Veliko ljudi ima težave z Računovodstvom v 1. letniku, a menim, da je to le stvar pristopa in sprotne vaje. Sam sem imel največ težav z APA

stilom in pisanjem seminarskih nalog. Menim, da sem od predavanj odnesel veliko in še veliko bom. Ker se ukvarjam oz. delam v gostinstvu in turizmu, lahko naučeno takoj apliciram. Najbolj zanimiva so mi bila predavanja g. Brezovca, saj je njegov pristop do predavanj najbolj interaktiven s študenti in nas sili k razmišljanju. V 3. letniku nimam nič prostega časa saj se mi je nakopalo veliko delovnih obveznosti poleg študija. Kar pa ostane porabim na šport in izobraževanje izven faksa. «  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE ima v študijskem letu 2021/2022 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIKA IN ASTROFIZIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru da je več vpisanih kot je razpisanih mest): 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu, 40 % uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2020/2021 znaša 3.000 €. Zaposlitev: Področja dela diplomantov niso prilagojena zgolj za delo v akademskem okolju, temveč tudi na drugih področjih, kot so na primer razvoj industrijskih projektov, reševanje okoljskih problemov, kontrola

66


in nadzor zahtevnejših proizvodnih procesov, fizikalne meritve, aplikativne raziskave v industriji, medicini, farmaciji in zavarovalništvu, zato se lahko diplomanti zaposlijo tako na raziskovalnih inštitutih, kot tudi v industriji, zdravstvenih ustanovah in v državni upravi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Matej Stanič, program: UN Fizika in astrofizika, 3. letnik »Svoj faks bi opisal kot zelo dober, saj je presegel moja pričakovanja. Kot najbolj zanimiv predmet bi izpostavil izbrana poglavja iz meteorologije, saj je snov izjemno zanimiva, poleg tega je bilo pri tem predmetu veliko praktičnih primerov. Dnevno porabim za študij približno 1-2 uri za sprotno ponavljanje snovi, pisanje domačih nalog in laboratorijskih poročil, ter pripravo na kolokvije. Za posamezen izpit se učim približno teden dni, kar obsega ponavljanje računskih vaj

in učenje teoretičnega dela predmeta. Zapiski in stari izpiti se dobijo od starejših študentov. Najtežji predmeti na moji fakulteti so tisti bolj teoretični, ki nastopijo v višjih letnikih, ker so malce bolj abstraktni, npr. mehanika kontinuuma. Prostega časa ostane dovolj za hobije in ostale dejavnosti. V zadnjem letniku opravljal tudi delo demonstratorja matematike in fizike na univerzi, za kar sem zelo hvaležen, saj sem dobil izkušnje iz poučevanja in predajanja znanja na mlajše generacije.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

Manja Bodiroža, program: VS Gospodarski inženiring, diplomantka »Težki predmeti so mi bili predvsem Tehniška fizika, Elektrotehnika, Energetika in Kemija, saj nisem imela veliko predznanja. Profesorji prisotnost preverjajo le pri nekaterih predmetih. Vendar je priporočljivo snov slišati v živo, kaj vprašati in si napisati opombe. Slednje so mi pri učenju zelo pomagale. Na izpite sem se pripravljala nekaj dni pred rokom, na način

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKI INŽENIRING Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.800 €. Zaposlitev: zaradi interdisciplinarnih znanj imajo diplomanti zelo široke možnosti za zaposlitev v podjetjih in drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. S hkratnim poznavanjem tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih vidikov poslovanja so usposobljeni za naloge, kot so upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov, trženje storitev in izdelkov, razvijanje tehnoloških procesov, vodenje računalniško podprtih sistemov, vodenje projektov in skupin. Pri vsem navedenem znajo s pridom izkoristiti sodobne možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, kar dodatno zvišuje njihovo zaposljivost. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

da sem prepisovala snov, saj se sama tako veliko več naučim. Gradivo so nam večinoma poslali profesorji. Izpiti so pogosto sestavljeni iz vaj. Program fakultete mi je zanimiv, ker se dejansko učiš za več različnih poklicev. Pridobiš znanje iz številnih področij in se zato lažje prilagodiš raznim situacijam v podjetjih. Študij popestrijo okrogle mize, izleti in srečanja, ki jih organizira fakulteta. Imela sem kar veliko prostega časa za druženje in hobije, študentsko delo pa sem opravljala le med vikendi.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): SLOVENISTIKA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku, 10 % ocena iz slovenščine v 3. in 4. letniku. Za kandidate s poklicno maturo: 60 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % uspeh pri maturitetnem predmetu (zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/23 bo predvidoma znašala 2.800 €. Zaposlitev: S premišljeno kombinacijo teoretične podlage in praktičnih slovenističnih znanj ter z dodatnim interdisciplinarnim in digitalnim poudarkom vodi program diplomante do odlične pripravljenosti na vstop na trg dela. Kot pisci in oblikovalci govorjenih, pisnih in večpredstavnostnih besedil, kot lektorji, publicisti,

67


novinarji, uredniki, oglaševalci, kulturni delavci, učitelji v jezikovnih tečajih, in ob nadaljevanju na ustreznem drugostopenjskem programu, učitelji v osnovnih in srednjih šolah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta): KULTURNA ZGODOVINA Na študijskem programu Kulturna zgodovina I. stopnje za študijsko leto 2022/2023 načrtujejo spremembe, zato preverite morebitne novosti v razpisu, spletni strani fakultete ali na DijaskiSvet.si. Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura ter 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 60 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % uspeh pri maturitetnem predmetu (zgodovina; če je kandidat zgodovino opravil že pri poklicni maturi pa geografija, umetnostna zgodovina, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/23 bo predvidoma znašala 2.800 €. Zaposlitev: delo v javni upravi, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, izobraževanje posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši brezposelni), delo pri zemljiški knjigi, delo v notarskih pisarnah, turistično delo, časopisne organizacije. Z izbiro pedagoških predmetov lahko študent poučuje na osnovnih in srednjih šolah. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Urban Makorič, program: UN Kulturna zgodovina »Za študij dnevno porabim približno 2 uri, za ponovitev snovi, pisanje seminarskih in domačih nalog. Med najtežja predmeta verjetno sodita Lektorat nemškega jezika 1 in 2. Gre za predmeta, ki obsegata veliko slovnice, besedišča in domačih nalog. Ker je velika večina izpitov ustnih, je še toliko bolj pomembno, da čim več informacij pridobimo od starejših kolegov. Študij Kulturne zgodovine je izjemna odskočna deska za bodoče zgodovinarje. Večji del študija je teoretske narave, kar je opazno tudi na predavanjih in

vajah. V 3. letniku pa imamo tudi 80 ur prakse v arhivu. Profesorji so dobri predavatelji in radi odgovarjajo na vprašanja, zato tudi priporočam obiskovanje vseh predavanj. Fakulteta sodeluje na mednarodnih projektih ter ponuja zelo veliko možnosti za opravljanje študija v tujini. Ostane mi dovolj prostega čas za šport in druženje. Poleg študija sem delal tudi v muzeju, kar mi je dalo še več priložnosti za študij zgodovine.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA UMETNOSTI bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM (3 leta): DIGITALNE UMETNOSTI IN PRAKSE (izbire modulov: Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi mediji) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti (mapa in razgovor), 5 % splošna/poklicna matura, 5 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.500 €. Zaposlitev: TV in produkcijske hiše, tiskani, elektronski in interaktivni mediji, interdisciplinarne kreativne skupine, galerije, muzeji, samostojni kreativni profili – avtorji ali sodelavci (s statusom samozaposlenega v kulturi ali s. p.). Število potrebnih točk za sprejem za zadnja tri leta: brez omejitve

Nika Karner, program: VS Digitalne umetnosti in prakse, 3. letnik »Na naši fakulteti so sprejemni izpiti. Niso zahtevni, saj na njih prineseš svoj portfolio ter imaš kratek pogovor z dekanom in izbranimi profesorji. Iz letnika v letnik je manj izpitov, saj delamo večinoma na posameznih projektih. Pozitivna stran tega faksa je ravno to, da lahko delaš na svojih projektih s pomočjo dobrih mentorjev. Za izpite se po navadi učim en teden pred rokom, saj večina ni tako zahtevnih, snov za izpit pa

68

si urejam sproti. Razmerje med teorijo in prakso je enako, le v 3. letniku imamo skoraj 70 % prakse. Meni osebno je najbolj zanimiv predmet Animacija, saj je to tudi eden izmed razlogov, da sem se vpisala na to fakulteto. Ker sama rada animiram in ustvarjam, mi seveda ta predmet dovoljuje vse, kar počnem že v prostem času. Mislim, da se večina strinja, da so predmeti v zvezi s fotografijo najtežji. Zahtevne jih naredi sama literatura, saj je je ogromno in je zelo zahtevna. Poleg teoretičnega dela je zelo zahtevno tudi praktično delo.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM (3 leta): DIGITALNE UMETNOSTI IN PRAKSE Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: opravljena splošna matura ali pred 1.6.1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; 09: Zdravstvo in socialna varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.000 €. Zaposlitev: v podjetjih, ki morajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetjih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem in predelavo odpadkov, v podjetjih s področja vodooskrbe in čiščenja komunalnih vod, v pooblaščenih laboratorijih za meritve onesnaženosti okolja, meritve emisij oz. za izvajanje programov monitoringa, v zavodih, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja in na raziskovalnih inštitutih, v lokalnih in državnih upravnih organih in v nadzornih službah za področje okolja, v zavodih ali samostojnih podjetjih, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila in ocene vplivov na okolje; v raziskovalni dejavnosti po končani II. stopnji. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Urša Pipan, program: UN Okolje »Zanima me vse v povezavi z okoljem, zato sem vpisala ta študij. Najtežji je 1. letnik, ki pa je osnova za nadaljevanje študija. Kemija in Fizika sta mi bila zaradi obširnosti najtežja predmeta. Študij vključuje veliko laboratorijskega dela in projektov. Učenju, urejanju zapiskov, domačim in seminarskim nalogam dnevno namenim 2–3 ure. Izpitom se posvetim intenzivneje teden dni pred rokom. Med študijskim letom so zatišja, ko je več kot dovolj časa za zabavo, sicer pa

fakulteta študentom ponuja tudi vključitev v različne projekte, prireja znanstvene večere s predavatelji iz stroke. Menim da imamo dobro razmerje med teorijo in prasko, na 3–5 ur imamo 2 uri vaj. Gradivo nam običajno posredujejo profesorji, v veliko pomoč pa so univerzitetna knjižnica in spletni strokovni članki (PubMed). Za najbolj zanimiva predmeta izpostavljam Mikrobiologijo in Biotehnologijo, saj vključujeta veliko laboratorijskih vaj.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTO Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % poklicna matura/splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.000 €. Zaposlitev: kot vodje vinogradniško-vinarskih kmetij, v laboratorijih za analizo vina, enotekah, zadružnih kleteh, kot vodje vinogradniških posestev, kot enologi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Matic Ferjančič, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo, diplomant »Večino gradiva nam posredujejo predavatelji, v pdf obliki in e-knjige, zato za študijsko gradivo ne zapravimo veliko denarja. Bodočim študentom svetujem sprotno učenje, predvsem se tukaj nanašam na razumevanje snovi ter redno udeležbo na predavanjih in vajah, kljub temu da je prisotnost obvezna ne pri nekaterih predmetih. Kateri predmeti so najtežji, je odvisno tudi od predhodne izobrazbe študentov, menim da so v 1. letniku to Kemija,

Matematika in Biologija. Med najbolj zanimive predmete uvrščam Vinogradništvo, Vinarstvo in Marketing. Naš faks je najboljši s področja vinogradništva, vinarstva ter vsega kar potrebujete za uspešen razvoj lastnega vinogradniško-vinarskega posestva v Sloveniji. Ob študiju se da delati še marsikaj, ostane nam prosti čas, saj je faks zelo prilagodljiv.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

69UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJE IN SISTEMI Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

napisali profesorji. Zapiske ali knjige dobimo od starejših letnikov. Na fakulteti imamo tudi knjižnico. Strokovna praksa je v 2. letniku in traja 3 tedne. V 3. letniku pa traja 8 tednov. Obvezne so vaje, predavanja pa ne. Fakulteto bi opisal kot študentu zelo prijazno, saj se zaradi manjšega števila študentov veliko bolje in lahko tudi večkrat razloži snov. Vlada čudovit odnos med profesorji, referatom in študenti, tako da se vse takoj reši. Vpisal sem se, ker sem srednjo šolo končal kot strojni tehnik in me je zelo zanimal študij v tej smeri. Ob sprotnem delu je prostega časa kar veliko in lahko uživaš polno študentsko življenje.«

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Jure Levstik, program: VS Tehnologije in sistemi, 3. let. »Predavanja imamo večinoma popoldne, po 4 ure. Za sprotno delo dnevno porabim približno 2 uri. Pri skoraj vsakem predmetu pripravimo seminarsko nalogo. Pred izpitom se poglobljeno učim teden do dva. Za večino študentov sta najtežja predmeta Matematična fizika in Repetitorij iz fizike, ki sta že v 1. letniku. Gradivo nam pošljejo profesorji, pri nekaterih predmetih so na voljo knjige, ki so jih

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA, FIZIOTERAPIJA, FITOTERAPIJA Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku. ZDRAVSTVENA NEGA: Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. Zaposlitev: zdravstveni zavodi na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redni 68 in izredni 53 (2021), redni 63 in izredni 49 (2020), brez omejitve (2019), redni 66 (2018); izredni brez omejitve (2018) FIZIOTERAPIJA: Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij. Zaposlitev: vsi nivoji zdravstvene dejavnosti, zdravilišča, možnosti samozaposlitve. Število točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnji dve leti: brez omejitve (2021, 2020), izredni 72 (2019) FITOTERAPIJA: Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij. Zaposlitev: zelene lekarne, nadgradnja zeliščarske dejavnosti na kmetijah, možnosti samozaposlitve. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnje leto: brez omejitve (2021)

Sara Cizelj, program: VS Zdravstvena nega, 3. letnik »Bodočim študentom svetujem sprotni hiter pregled snovi, ki jo predavatelji izpostavijo. Učimo se iz lastnih zapiskov. Pri skoraj vsakem predmetu je treba pripraviti pisni izdelek. Z njim se po navodilih profesorjev že pripravljamo na pisanje diplomske naloge. Profesorji nas sproti pripravljajo na izpite z ustnim preverjanjem znanja in poudarjanjem pomembnih dejstev ter spodbujanjem k aktivnemu vključevanju v diskusije. Malo bolj zahtevno je izpitno obdobje, ki poteka

v času opravljanja kliničnega usposabljanja, zato se v tem času od nas pričakuje dobra organizacija individualnega dela. Profesorji nam večinoma snov oz. izročke posredujejo. Pri seminarskih vajah je obvezna 80 % udeležba, pri kabinetnih in laboratorijskih je celo 100 %, medtem ko je obisk predavanj obvezan v 60 %. Priporočam prisotnost pri predmetih, ki so pogoj za vpis v višji letnik, kot so Anatomija, Fiziologija, Patologija in Biokemija. Profesorji vsako prisotnost tudi zabeležijo. Praktičnega pouka je veliko, in se sorazmerno dopolnjuje s teorijo. Predavajo nam izkušeni profesorji, ki so nam vedno na voljo. Organizirane so tudi strokovne ekskurzije in ogledi zdravstveno-socialnih ustanov.«

71


FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, POSLOVNA INFORMATIKA (Program ima dve smeri Poslovna informatika ter Računalništvo in informatika) Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. Zaposlitev: Upravljanje in poslovanje - gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava. Poslovna informatika diplomanti smeri predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave. Računalništvo in informatika - diplomanti smeri so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Benjamin Urek, program: VS Upravljanje in poslovanje, 3. letnik »Prisotnost na predavanjih in vajah profesorji zabeležijo. Pogoj za pristop k izpitu je 80 % udeležba. S profesorji imamo odprt odnos in nismo le številka. V 1. letniku sta najtežja predmeta Makroekonomija in Mikroekonomija, predvsem zaradi zahtevnega pisanja seminarskih nalog. Posamezna naloga zajema obilico znanja z ekonomskega področja, katerega pa študentje ob vstopu na fakulteto še nimamo dovolj. Vendar izdelava ni tako zahtevna in študent na koncu doseže dober rezultat, tudi ob trudu in pomoči profesorice ter

študentov višjih letnikov. Pogosto se študentje ustrašijo še Poslovne matematike in Poslovne angleščine, pri teh predmetih vestno delo in redna udeležba odženeta strah. Prednost študija je v tem, da zaključujemo obveznosti na fakulteti do 13.30, tako imamo dovolj časa za delo in druge aktivnosti. Poudaril bi aktivnosti, ki jih pripravimo študentje (okraševanje novoletne jelke, pust, kvizi, druženja, okrogle mize, igre brez meja). Študiju dnevno namenim 1–2 uri. Ta čas namenim zapiskom in nalogam, za katere profesorji povedo, da bodo na izpitu. Menim da je dovolj, da se ob vestnem sprotnem delu, za posamezen izpit začneš učiti en teden pred rokom. Poudarek je na povezovanju predmetov med seboj in učenju, kar pa ni »učenje na pamet«, ampak se učimo snov povezovati v življenjske situacije.«

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE bo imela v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE Z OKOLJEM Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij. Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo. Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnje leto: brez omejitve (2021)

Iva Starc, progam: VS Upravljanje z okoljem, 1. let. »Dnevno za študij poleg predavanj in vaj porabim 3 ure. Učim se sproti, pred izpitom le bolj intenzivno ponovim snov. Predavatelji zahtevajo sprotno delo, zato je pričakovana samodisciplina, a so predavatelji tudi zelo prijazni in radi pomagajo, zato nikoli nimaš občutka, da je delo preveč zahtevno. Učbeniki so na voljo v knjižnici. Če kakšne knjige ni, predavatelji pomagajo najti gradivo. Prisotnost na predavanjih in vajah je obvezna; vsaj 80 %. Profesorji se posvetijo vsakemu študentu posebej in splete se kolegialna vez. Študijski program je odlično zasnovan, saj prepleta teorijo in prakso in je sodoben ter atraktiven. Pogosto

72

imamo na predavanjih tudi goste iz tujine. Za vpis sem se odločila, ker menim, da je dandanes varovanje in upravljanje z okoljem velik izziv. Nujno potrebno je, da se spodbuja preudarna raba prostora in naravnih virov, če želimo svet in naravne vire , ki nam jih ponuja Zemlja, ohraniti tudi za naše zanamce. Tega se zavedajo tudi podjetja, saj se vedno pogosteje odločajo za razvoj izdelkov, ki so trajnostni, in na tem področju iščejo in zaposlujejo strokovnjake. Zraven študija lahko delaš, vendar v večini primerov ne dopoldne, saj so predavanja in vaje dopoldne, udeležba pa obvezna. Imamo veliko različnih opcij za dodatno izobraževanje, okrogle mize, gostujoča predavanja, mednarodne znanstvene konference ter sodelovanje na različnih projektih.«  ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.


hišaeu_3.pdf 2 22. 11. 2021 09:59:33

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K


SEZNAM SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV Vir: https://portal.evs.gov.si/visokosolski-zavodi-brskanje.

Poleg fakultet, ki spadajo pod univerze, pa lahko izbirate tudi med samostojnimi visokošolskimi zavodi. Ti prav tako izvajajo univerzitetne in visokošolske dodiplomske študijske programe, ki trajajo tri leta. Oglejte si seznam teh zavodov in njihove dodiplomske študijske programe. Alma Mater Europea – Evropski center, Maribor Visokošolski študijski programi: Arhivistika, Fizioterapija, Zdravstvena nega, Socialna gerontologija, Ekoremediacije, Management poslovnih sistemov, Spletne in informacijske tehnologije Klara Trček, program: VS Fizioterapija, 2. letnik »Za vsak predmet in izpit se poskušam učiti sproti in učinkovito. Nekateri predmeti veljajo za selektivne, a jih z vztrajnostjo in sprotnim delom naredi vsak. Najtežji predmeti 1. letnika nudijo podlago za razumevane snovi v višjih, to so Anatomija s histologijo, Funkcionalna anatomija in kolokvij Manualno testiranje mišic pri predmetu Fizioterapevtska ocena. Najzahtevnejši je 2. letnik, nadgrajuje pridobljeno znanje in poleg nove snovi zahteva veliko povezovanja različnih vsebin. Primarno gradivo so zapiski in prosojnice, ki običajno zadostujejo za učenje. Za lažje razumevanje uporabljamo anatomski atlas. Večina literature je enaka kot na drugih fizioterapevtskih fakultetah, zato se lahko kupi v njihovih založbah, če naša fakulteta učbenika nima. Tutorji pomagajo pri pripravi na izpit in razumevanju snovi. Je izredni študij, ki je v prvi vrsti namenjen (redno) zaposlenim, posledično se zahteva veliko samostojnega dela. Prisotnost na predavanjih se preverja s pisanjem in oddajo povzetkov, medtem ko se prisotnost na vajah preverja s prijavo v sistem pred začetkom in odjavo ob koncu. Študent 1. letnika opravi dva tedna kliničnega usposabljana, v 2. letniku šest in v 3. letniku osem. Učimo se od fizioterapevtov, ki izhajajo iz svoje prakse in nudijo vpogled v realno stanje bolnika ter ustanov. Vsem, ki se bodo odločili za vpis svetujem, da naj študija ne podcenjujejo, saj zahteva veliko učenja, hkrati naj se vključujejo v raziskave in projekte fakultete, da pridobijo pestre izkušnje. V marcu fakulteta gosti Svetovno znanstveno konferenco, kjer študenti in strokovnjaki predstavijo najnovejše raziskave, članke pa nato objavijo v znanstveni reviji.« B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod Visokošolski študijski programi: Management, Poslovna informatika, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Visokošolski študijski programi: Menedžment v sodobnem poslovanju, Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, Menedžment v sociali in izobraževanju, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment vseživljenjskega izobraževanja, Uporabna psihologija

74

Akademija za vizualne umetnosti, AVA Visokošolski študijski program: Vizualne umetnosti (smer: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora) Alma Mater Europea – Akademija za ples, samostojni visokošolski zavod Visokošolski študijski program: Ples, koreografija Alma Mater Europea – Fakulteta za humanistični študij Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana Visokošolski študijski programi: Humanistični študiji AREMA - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina Visokošolska študijska programa: Evropski regionalni management, Management transportne logistike B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod Visokošolski študijski program: Varstvo okolja Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski študijski program: Fizioterapija Žiga Kopač, program: VS Fizioterapija »Študentje smo navdušeni nad predmetom Ortopedska manualna medicina, ki ga predava priznan nizozemski strokovnjak Rede De Bruijn. Med študenti burita duhove predmeta Anatomija in Anatomija lokomotornega sistema. Poznavanje anatomije je osnova za opravljanje fizioterapevtskega poklica. V 1. semestru je opazen poudarek na bazičnem znanju, nato sledijo fizioterapevtski predmeti, ki vsebujejo praktične vaje, laboratorijsko usposabljanje in klinična usposabljanja v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih in drugih zavodih. Študij je moderen, strokoven in študentu prijazen, zanj sem se odločil še kot vrhunski športnik. Fizioterapevtika se hitro razvija, da smo študentje na tekočem, zavod enkratno mesečno organizira brezplačno srečanje z naslovom Tribuna znanja. Med študenti je veliko športnikov in tistih, ki študiramo ob delu. Med študijem sem spoznal, da je fizioterapija veliko več kot le zdravljenje poškodb. Časa imamo dovolj, le organizirati si ga moramo znati. Pri fizioterapevtskih predmetih je prisotnost obvezna. Skrbim, da se učim sproti, tako lahko snov pred izpitom samo ponovim. Gradivo me ni stalo veliko, saj se učim večinoma iz elektronskih knjig in povzetkov. Predavatelji nam prvo uro predstavijo učno gradivo, ki je večinoma dostopno v elektronski obliki. Učbenike naših profesorjev in tujih predavateljev najdemo v šolski knjižnici ali jih naročimo v referatu.«


David Trofenik, program: VS Fizioterapija, 3. letnik »Študij fizioterapije usklajujem s treningi, ki jih imam dvakrat dnevno. Zame tako predstavlja organizacija pomemben del študija. Sprotno delo, učenje in prisotnost na predavanjih mi olajšajo študij, tako vedno pristopim k izpitu v prvem roku. Pri predmetu Funkcionalna anatomija je največji novih izrazov in veliko razumevanja delovanja telesa. Je pa to snov, ki menim, da jo potrebuješ kot fizioterapevt. Literaturo imamo v informacijskem sistemu VIS in v naši knjižnici na VZF. Študentje se med letniki veliko povezujemo in družimo, tako se tudi prenašajo knjige, literatura, zapiski in ostala gradiva med študenti. Sam hodim na vsa predavanja, ker mi to olajša učenje. Profesorji so zelo prijazni dobro sodelujemo med predavanji. Večina predmetov je podprtih z laboratorijskimi vajami ter klinično prakso. Predmet naredijo zanimiv in razumljiv, s tem pa je tudi učenje bolj zabavno. Vsi se poznamo med seboj in si pomagamo, tako da majhnost predstavlja prednost. Vrhunski športniki nikoli nimamo veliko prostega časa, vendar se vedno najde tudi za kakšen dober študentski žur. Študentski svet vsako leto organizira tudi žur študentov Fizioterapevtike. Šport lahko povezujem s študijem brez večjih težav, kar je zame zelo pomembno, saj je to hkrati tudi moja služba. Dodatne dejavnosti v času študija nam omogočajo pridobitev dodatnih znanj in novitet v fizioterapiji. Mislim, da je fizioterapija poklic, ki ga nadgrajujemo skozi celotno poklicno pot.« Fakulteta za medije (FaM) Visokošolski študijski program: Mediji in novinarstvo Fakulteta za pravo in poslovne vede (FPV) Univerzitetni študijski program: Poslovne vede Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) Študijski programi: Socialni menedžment (UN in VS), Psihosocialna pomoč (VS)

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod Visokošolski študijski programi: Dizajn (Vizualne komunikacije, Notranja oprema, Moda in tekstilije, Dizajn management, Nakit) Klemen Ožbolt, program: UN Dizajn management »Vpisni pogoj je opravljanje sprejemnega izpita, ki se mi ni zdel zahteven. Bolj bi ga opisal kot nekakšen uvod v študij. Pozitivna stran študijskega programa je to, da gre za poklic prihodnosti. Negativna pa je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s tem tudi velikokrat razlagam, kaj sploh ta študij je. Veliko vsebin je povezanih z oblikovanjem in managementom. Dijakom priporočam vpis zaradi zanimivega procesa študija. Veliko je praktičnega dela, manj teorije. Na vsaki smeri so težji predmeti, meni so to tisti, katere se moram naučiti in ''napiflati''. Na moji smeri je bil najtežji predmet Uvod v materiale. Študijske obveznosti na fakulteti potekajo štirikrat tedensko, med njimi si probam čim več zapisati, da imam lastne zapiske. Gradivo si sposojam, zato zanj nisem zapravil veliko. Poiščem ga tudi na spletu, hkrati imamo dobro založeno knjižnico. Udeležba na vajah je obvezna oz. 100 %, na predavanjih 80 %. Bodite prisotni, saj tako dobite veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno dobri in z veseljem pomagajo. Na fakulteti imamo karierni center, v katerem nas usmerjajo pri načrtovanju kariere in še pri mnogo drugih stvareh. Po študiju si želim ustanoviti svoje podjetje. Ob študiju lahko delam, hkrati sodelujem v študentskem svetu ter hodim na delavnice in seminarje, kajti dizajn me izjemno zanima.« ERUDIO Visokošolsko središče Visokošolski študijski programi: Podjetništvo in mednarodno poslovanje, Trajnostni turizem Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Študijska programa: Inženiring in vozila (VS in UN)

75


Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) Visokošolska študijska programa: Menedžment kakovosti, Menedžment v turizmu Vanja Savić, program: VS Menedžment kakovosti,

2. letnik

»Za učenje je potrebno v povprečju 2–3 uri dnevno delati sproti. Skoraj pri vsakem predmetu izdelamo seminarsko nalogo. Vsak predmet vključuje obvezne domače naloge, s katerimi se še dodatno poglobimo v naše znanje iz predavanj. Predmeti se zaključijo s predstavitvijo seminarske naloge profesorju ter sošolcem pred izpitom. Profesorji se maksimalno trudijo, da nam razložijo in približajo snov, predstavijo osebne izkušnje, ki so povezane s samimi vsebinami. Predmete naredijo zahtevne seminarske naloge, kjer se moramo študentje poglobiti v literaturo tujih avtorjev. Za učenje nam je na voljo študijska knjižnica. Veliko literature profesorji naložijo v spletne učilnice, ki so na voljo celotno študijsko leto, zato gradiva ni potrebno kupovati. Za nakup sem porabila le 5 €, ker sem za nalogo dobila temo, ki me je izredno privabil naslov in sem želela to knjigo obdržati tudi po opravljeni nalogi. Prva 3 predavanja pri posameznem predmetu po navadi profesorji namenijo teoriji, nato sledijo vaje, ki se izvajajo v manjših skupinah ali posamično. Najbolj zanimiva predmeta do sedaj sta bila Trženje in Nabava, ker sem spoznala, da v življenju neprestano

76

tržimo in nabavljamo, a se tega sploh ne zavedamo. Za študij sem se odločila na podlagi priporočil takratnih študentov, zaradi obogatitve znanja, ki prispeva osebnemu razvoju ter zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem za opravljanje službenih obveznosti. Nekaj prostega časa ostane, vendar ga je definitivno manj, saj poleg študija hodim v službo.« Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec Visokošolski študijski program: Zdravstvena nega GEA College – Fakulteta za podjetništvo Visokošolski študijski programi: Podjetništvo, Digitalni marketing, Premoženjsko svetovanje, Podjetništvo v perspektivnih panogah IAM Visoka šola za multimedije Visokošolski študijski prog.: Multimedijska produkcija IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana Visokošolski študijski prog.: Mednarodno poslovanje MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana Visokošolski študijski program: Management in pravo Šola za risanje in slikanje Visokošolski študijski program: Slikarstvo Visoka šola Ravne na Koroškem Visokošolski študijski prog.: Inovativni razvoj izdelkov


Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) Visokošolski študijski program: Tehnologija polimerov Leonita Etemaj, program: VS Tehnologija polimerov, 3. letnik »Dnevno porabimo 1 uro, da si izpišemo zapiske iz predavanj. Za izpite se začnemo učiti kakšen teden prej po 1–3 ure pred izpitom oz. kolokvijem. Večina študentov prihaja iz naravoslovnih oz. kemijskih srednjih šol, zato so nam najtežji strojniški predmeti, o katerih imamo malo osnovnega znanja. V 1. letniku je bil najtežji predmet Uvod v proizvodnjo polimernih materialov, ker je najbolj tehnični predmet o polimerih. Gradivo nam pošljejo profesorji, dodatna gradiva dobimo v knjižnici. Nekateri profesorji pošljejo stare izpite, če ne jih dobimo od starejših kolegov. Zanimiv predmet je Tehnologija predelave polimernega materiala, ker zavzema najboljšo osnovo polimerne tehnologije in smo imeli res dobrega profesorja za razlago. Hkrati smo veliko prakse, kjer smo teorijo, preizkusili v laboratorijih, kakor pri večini premetov. 3D modeliranje bi izpostavila, še posebej praksa oz. vaje na računalnikih. Prisotnost ni potrebna, je priporočena, še posebej pri predmetih, pri katerih se veliko računa. Udeležba na vajah je pogoj za pristop na izpit. Profesorji in osebje se posvečajo vsem študentom in poslušajo naše prošnje in kritike. Vpisala sem se, ker sem že kemik, in sem se želela preizkusiti še na tehnološkem področju, tako sem izbrala sem faks, ki vsebuje oboje. Med tednom se ne da delati zaradi predavanj, razen če imaš fleksibilen urnik na delu. Sodelujem pri promocijah in projektnem delu na faksu, imamo tudi veliko delavnic, ki nam bodo pomagale v karieri.«

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) Študijska programa: Ekonomija v sodobni družbi (UN), Poslovanje v sodobni družbi (VS) Aleksandra Klampfer Žičkar, program: Poslovanje v sodobni družbi, 3. letnik »V 1. letniku sem imela predavanja 4x na teden, dopoldan ali popoldan, v 2. in 3. letniku se je obseg zmanjšal. Predmete smo lahko opraviti z dvema kolokvijema in tako nismo rabili pisati izpita. Nekatere predmete je možnost opraviti s seminarskimi nalogami in predstavitvami. Za kvize in naloge sem porabila največ 2 uri, za seminarske naloge malo več. Snov sem pred izpitom še ponavljala med 7 in 14 dni. Rabljene knjige in delovne zvezke prodajajo študentje višjih letnikov, med seboj si pošiljamo stare teste, naloge, primere seminarskih nalog. Profesorji primere izpitov objavijo v e-učilnico ali jih predstavijo. Med zanimivimi predmeti so Spletni marketing, Podjetništvo in Poslovno komuniciranje. Poučno je bilo delo na podjetju, ki smo ga analizirali, postavljali mnenja in rešitve, postavili pravila bontona, predlagali oglaševanje podjetja. Prisotnost je pomembna pri Poslovni matematiki, Statistiki, Ekonomiki podjetij, Ekonomiji in Poslovnih financah, ker se jih sam, brez razlage, težko lotiš. Faks je prilagodljiv, poučen in odlična vstopnica za življenje. Na predavanjih sodelujejo gostujoči predavatelji, ki predstavljajo njihove dobre prakse in podajo nasvete za prihodnost, koristni so tudi izleti v podjetja zaradi načrtovanja kariere.«

Visoka šola na Ptuju (VŠP) Visokošolski študijski program: Bionika v tehniki

Visoka šola za računovodstvo in finance Visokošolski študijski prog.: Računovodstvo in finance

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Nove univerze Visokošolski študijski program: Gradbeništvo

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) Študijski programi: Informatika v sodobni družbi (VS in UN), Računalništvo in spletne tehnologije (VS)

77


Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) Visokošolski študijski programi: Komerciala, Poslovna informatika, Turizem, Varnostni menedžment Nino Čurman, program: VS Varnostni menedžment, 1. letnik »Približno v 3 urah na dan ponovim snov, ki smo jo imeli na predavanjih in pripravim seminarske naloge. Pri nekaterih predmetih se učim sproti, pri drugih je dovolj dan pred izpitom. Kot najtežji predmet v 1. letniku ocenjujem Poslovno informatiko, kjer moraš vložiti obilico truda, da predelaš obsežno snov. Največ učnega gradiva sem našel na internetu ter v mestni knjižnici. Med predavanji obravnavamo teorijo, kar podkrepimo s primeri iz prakse, pri katerih potem izmenjavamo različna mnenja in poglede na sam izziv. Za vpis na FKPV sem se odločil, ker lahko študijske obveznosti opravljam ob službi. Trenutno imamo večino predavanj in vaj na daljavo, kar mi leži, saj se tako lažje udeležim vseh predavanj. Pozitivna stran so strokovni predavatelji, saj prihajajo iz različnih področij, tako dobimo širšo sliko o tem kaj zajema Varnostni Menedžment in kje se ga uporablja. Prostega časa mi ostane malo, saj imam družino in sem redno zaposlen. Glede urnikov in rokov za oddajo nalog so predavatelji prilagodljivi, kar zaposleni študenti zelo cenimo.«

Wo Matevž, program: VS Komerciala, 1. letnik »Vso študijsko gradivo študenti dobimo v spletni učilnici, kjer so objavljene skripte gradiv ter skripte nalog z rešitvami. Ponujena nam je bila tudi možnost, da si gradivo naročimo na fakulteti. Sama za gradiva nisem zapravila nič, saj si ga iz spletne učilnice skopiram doma. Določeni predmeti zahtevajo obvezno sprotno delo, ki ga moraš opraviti, da lahko pristopiš k izpitu. Takšen način dela ogromno pripomore, da se lahko učim le pred posameznim izpitom. Že v srednji šoli sem se vedno učila par dni pred izpitom, kar lahko počnem še sedaj. Po predavanju postorim obvezno delo, ki mi vzame okvirno 15–30 min, s tem tudi ponovim oz. osvežim snov. FKPV označujem kot izjemno prilagodljivo fakulteto. Obveznosti lahko opravljamo poleg službe, družine ali celo drugega študija. To je bil tudi razlog, da sem se vpisala, saj lahko kljub študiju vsak dan hodim v službo in imam popoldne še zmeraj dovolj časa za študijske obveznosti in ostale dejavnosti. Pouk imamo namreč le 2x na teden v popoldanskih urah, po dobre 3 ure. Ni nobenega problema, če kdaj manjkaš oz. izpustiš predavanje, saj so vsa predavanja posneta in si jih lahko brez problema prevrtiš nazaj.«

INFORMATIVNI DAN 11. in 12. februar

Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec

78


Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) Visokošolska študijska programa: Zdravstvena nega, Fizioterapija Adrianna Melev, program: VS Zdravstvena nega, 3. letnik »2–3 ure na dan namenim učenju za sprotno snov in pisne izdelke, kot so seminarske naloge. Za posamezen izpit se običajno začnem učiti vsaj 10 dni prej, odvisno od zahtevnosti predmeta, lahko tudi več. Spomnim se Anatomije v 1. letniku, za katero sem porabila 2 meseca učenja. Učim se sproti, če ne ostane preveč snovi za izpitno obdobje. Najtežji predmeti so v 1. letniku (Anatomija, Farmakologija, Diagnostično terapevtski postopki) zaradi obsežne snovi. Študentje smo med seboj izjemno organizirani, gradivo stalno shranjujemo in ga konec leta posredujemo nižjim letnikom. Profesorji priskrbijo gradivo v obliki PowerPointov, člankov in pdf knjig. Literaturo si lahko izposojamo v založeni knjižnici. Velik obseg prakse študenti pohvalijo, saj je tudi potrebna za naš bodoči poklic. Poteka v različnih učnih bazah, ki so idealna okolja za pridobivanje praktičnega znanja (UKC, Klinika Golnik, Splošna bolnišnica Jesenice, Porodnišnic Kranj, zdravstveni domovi, domovi za starejše). Za redni študij je potrebna 50 % prisotnost na predavanji in 100 % prisotnost na seminarjih in kliničnih vajah, prisotnost se vedno tudi preverja. Med tednom nimam veliko časa, prost dan si vzamem za vikend, sem namreč koordinatorka tutorjev in tudi sama tutorka nižjim letnikom, članica Študentskega sveta in Senata.«

Lovro Krumpestar, program: VS Fizioterapija, 3. letnik »Večino dni imamo predavanja od jutra do večera, veliko časa za sprotno učenje ni. Učim se izključno pred izpiti v izpitnem obdobju. Veliko je sprotnega dela (seminarske naloge, predstavitve, priprave na vaje, poročila). 1. letnik se mi je zdel glede sprotnega dela najobsežnejši, saj smo imeli veliko seminarskih nalog in predstavitev, ki ti vzamejo precej časa a se s tem že pripravljaš na pisanje diplomske naloge. Verjetno se bodo tudi sošolci strinjali, da so izpiti, ki so nam povzročali največ težav Funkcionalna anatomija, Biofizika in trojček: Anatomija, Fiziologija ter Patologija. V višjih letnikih so tudi težji izpiti, a smo bili študenti že navajeni sistema dela. Veliko tiskane literature za smer fizioterapije sploh ne obstaja. Učim se iz prosojnic, ki nam jih posredujejo predavatelji. Stare teste dobimo od kolegov. Razmerje med teorijo in prakso je ustrezno, že od 1. letnika imamo obvezno in izbirno klinično usposabljanje, kjer teorijo preneseš v prakso. Najbolj zanimiv predmet mi je Manualna terapija, ker me ta smer fizioterapije izjemno zanima in po končanem študiju in pripravništvu nameravam nadaljevati izobraževati področju manualne terapije. Za vse, ki razmišljate o tem študiju, razmislite ali ste pripravljeni obravnavati paciente z najrazličnejšimi težavami, saj je fizioterapija mnogo več kot le obravnava profesionalnih športnikov, kot nas je večina mislila pred vpisom na faks. Fizioterapija je poklic, ki osrečuje oba-pacienta in terapevta.«

79Regijsko študijsko središče Celje, Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) Visokošolski študijski program: Varstvo okolja in ekotehnologije Špela Hvastja, program: VS Varstvo okolja, 3. letnik »V 1. letniku so za večina študentov najtežji predmeti Matematika, Kemija in okolje in Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja. V 2. letniku pa Statistika ter v mojem primeru Ekotoksikologija. Do 3. letnika sem kupila knjigo za strokovni tuji jezik in skripto za laboratorijske vaje (oboje skupaj je prišlo 30 €). Za ostale predmete so nam profesorji zagotovili dokumente gradiva, skripte, vprašanja za boljšo predstavo in pripravo na izpit. Prav tako ima fakulteta knjižnico. Pri večini predmetov je prisotnost neobvezna, ampak so izjeme. Faks je osredotočen na trenutno dogajanje, obremenjevanje in problematiko z onesnaževanjem okolja, raziskovanje posledic ter iskanje rešitev zanj, kar vključuje ozaveščanje ljudi o tem kako zelo povezano je vse med nami in okoljem ter zakaj je pomembno za takojšnje ukrepanje. Pozitivne strani so: faks je prijeten in zelo zanimiv; imamo praktično usposabljanje, ki vam omogoči izkušnje, boljše razumevanje delovnega mesta in morda bodočo službo; prav tako pridobiš obširen spekter znanja ter zaradi nižjega števila prostih vpisnih mest nam omogoča individualno in kvalitetnejšo komunikacijo ter pozornost od profesorjev. Negativne strani so, da urnik ni fiksen za vsak teden (odvisno je tudi katere predmete si si izbral). Fakulteta organizira pestre dejavnosti in zanimive projekte.« Regijsko študijsko središče Celje, Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje (VŠPI) Visokošolski študijski program: Sodobno proizvodno inženirstvo Tomaž Tisel, program: VS Sodobno proizvodno inženirstvo, 3. letnik »Snov dobro obdelamo med poukom, zato se pred izpitom ni treba veliko pripravljati, ampak jo samo ponoviš. Večina profesorjem preko Moodla z nami deli predavanja, ki po navadi zadostujejo za učenje za izpit, tako da za literaturo nisem zapravil niti evra. Če že kaj potrebujem, grem v knjižnico. Ko se vpišeš na fakulteto si hkrati včlanjen tudi v knjižnico v Celju. Največja prednost te fakultete je, da večino profesorjev dejansko dela v industriji, kar pomeni, da nam podajajo praktično znanje s prve roke. Tako tudi suhoparna teorija postane zanimiva in podkrepljena s primeri iz prakse. To je tudi razlog, da so predavanja zanimiva, niso pa obvezna. Obvezna je 80 % prisotnost na vajah in 100 % na laboratorijskih vajah. Ker je večina študentov zaposlenih, so profesorji razumljivi, če kdaj ne moreš na kakšno obvezno stvar. Oddelki zelo mali, kar pripomore k boljšemu razumevanju in več možnosti razlage. Po zaključku študija bom nadaljeval delo na delovnem mestu, ki ga imam zdaj, a z veliko večjimi možnostmi za napredovanje.

Dijakom svetujem, da se naj vpišejo, če hočejo dobiti praktično znanje, ki ga bodo dejansko lahko uporabili v bodoči službi. Študij nudi odlične pogoje, da zraven delaš, predavanja so vedno popoldan. Fakulteta organizira tudi izlete in gostovanja v podjetjih.« Regijsko študijsko središče Celje, Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE) Visokošolski strokovni program: Zdravstvena nega Sara Uštar, program: VS Zdravstvena nega, 3. letnik »Poskušam biti vestno prisotna na predavanjih in si že tam čim več zapomniti, z učenjem običajno pričnem 10 dni pred izpitom, če je snov predmeta obsežnejša pa potrebujem še kakšen dan več. Vsak predmet svoj namen, četudi se nam kdaj zdi da »kaj bom pa to v življenju potreboval. Mislim, da so najtežji predmeti vsi, ki obsegajo zdravstveno nego posameznega področja. To so predmeti, ki so zelo obsežni in zahtevni, hkrati pa za študente zdravstvene nege tudi zelo pomembni. V 1. letniku sta mi najtežja Anatomija in Zdravstvena nega. Gradivo, ki pride v poštev pri študiju in pri samem izpitu nam posredujejo profesorji sami, običajno so avtorji literature. Sejma rabljene literature na samem faksu ni, smo pa študenti letnikov, tudi tisti, ki so že zaključili študij, povezani med seboj, vedno je kdo, ki nekoga pozna, da nam posreduje svoje izkušnje, na kateri snovi je največ poudarka itd. Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva, saj je priprava na izpit zato lažja. Seminarske vaje, kabinetne in laboratorijske vaje pa so obvezne. Kar nekaj predmetov je takšnih, da je prisotnost na predavanjih priporočljiva; Anatomija, Fiziologija, Biokemija in biofizika, Interna medicina. Imamo urejene in polno opremljene kabinete za praktične vaje, kjer »treniramo« na lutkah, ki so po izgledu in funkciji skoraj kot pravi bolniki. Treniramo s pripomočki in materiali, ki jih lahko v praksi najdemo na bolnišničnih oddelkih. Pozitivna stran je vsekakor pridobitev in razširitev dodatnega znanja. Dijaki, ki razmišljate o vpisu na našo fakulteto: »Vzemi stvari v svoje roke, organiziraj se, uspelo ti bo, 3 leta so mimo kot bi mignil!« Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana Študijski programi: Psihoterapevtska znanost, Psihologija, Psihoterapevtska propedevtika Ivana Mrdović, program: UN Psihoterapevtska znanost, specializantka sistemske psihoterapije (pod supervizijo) »Eden izmed pogojev za vpis je znanje angleškega jezika. Znotraj programa psihoterapevtske znanosti nimamo klasičnega izpitnega obdobja. Izpiti se izvajajo tekom študijskega leta, približno tri tedne po zadnjem predavanju sledi izpit. Tako se sproti pripravljamo na izpite. Statistika je tisti predmet, ki povzroča največ težav, saj smo večinoma družboslovci. Večji del učnega

81


gradiva je objavljen na interni spletni strani ali ga posredujejo predavatelji. Pri določenih predmetih nas spodbujajo, naj kupimo kakšno knjigo, saj bo to gradivo zmeraj aktualno. Teorijo spoznavamo preko predavanj, medtem ko so vaje izkustveno naravnane. Pomemben steber je praksa (v prvih treh letnikih je to psihosocialna praksa), ki jo je možno opraviti v različnih ustanovah. Pomemben del so tutorske skupine, v katerih študentje reflektiramo študijski proces. Osebna izkušnja študentom omogoča izkusiti psihoterapevtske metode na lastni koži, osebnostno rastemo; to je posebnost našega študija. Bodoči psihoterapevt mora sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti. Na predavanjih je potrebna 80 % udeležba, na vajah 100 %. Želim si nabrati čim več izkušenj dela s klienti in odpreti zasebno psihoterapevtsko prakso. Študij omogoča, da imamo dovolj čas zase, svoje prijatelje in družino ter opravljanje študentskega dela. Znotraj fakultete je organizirano društvo, v katerem se študentje medsebojno povezujemo.« Ana Osvald, program: UN Psihologija, 3. letnik »Za sprejem je treba opraviti tridnevni uvodni seminar, na katerem se zberejo vsi bodoči študentje. Vodja skupine spodbuja udeležence k samorefleksiji; k nečemu, kar sem že takrat čutila, da je izjemno pomembno preveriti, če se želiš v prihodnosti udejstvovati kot psiholog. Tekom seminarja spoznaš, na kak način si se z osebnimi izzivi spopadal sam in ali bi bil posledično sposoben pomagati drugim. Dobivamo sprotno delo, kamor spadajo analize znanstvenih ali

82

strokovnih člankov, ogled poučnih videoposnetkov, pisanje esejev ipd., kar ne vzame več kot par ur tedensko. Zaključna ocena je v večini primerov sestavljena iz dveh delov: iz seminarske naloge in ustnega ali pisnega izpita. Gradivo najdemo v mestnih knjižnicah ali v SFU knjižnici. Če ocenimo, da bi nam kateri od učbenikov koristil za nadaljnjo delo, se njihove cene gibljejo med 30–50 €. Pri iskanju knjig v tujem jeziku nam pomaga tudi spletna stran Library Genesis. Poudarek je na teoriji, praksa je neobvezna, lahko se odločiš za njo in ne rabiš opravljati izpitov pri treh rednih predmetih. Pozitivna plat je, da lahko vložiš prošnjo za avstrijsko štipendijo, če ti tekom leta uspe ohraniti določeno povprečje. Vpisala sem se, ker je program enak kot v Avstriji, a v slovenskem jeziku ter omogoča opravljanje dveh predmetov na Dunaju. Sem tutorka, včlanjena sem v Društvo študentov psihologije (kamor pozivam, naj se včlanijo vsi bodoči študentje psihologije) in se dodatno izobražujem z obiskovanjem neobveznih predavanj.« Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visokošolski podeželja

študijski

program:

Upravljanje

Sašo Obolnar, program: VS Upravljanje podeželja »V kolikor se boste vpisali na Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto po končani višji šoli s sorodno vsebino, je odvisno od priznanih predmetov možen vpis tudi neposredno v 2. letnik študija, diferencialne izpite pa lahko narediš


do konca študija. Največ dnevnega dela obsegajo raziskovalne naloge, v katere je treba integrirati tudi študijsko vsebino. S tem sproti utrjujem znanje, tako da učenja pred izpitom niti niso naporna. V 2. letniku je študij podkrepljen s strokovno prakso, ki jo lahko opravljaš tudi znotraj ustanove, ki ima bogat poligon praktičnih vsebin. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih pa večinoma zaželena. Bodite prisotni na predavanjih, saj vam razlaga in diskusija bistveno olajša učenje doma. Študij na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je ravno zaradi pristopa podajanja vsebin in široke infrastrukture, ki omogoča praktične izkušnje, enostavno zakon. Modularni koncept in bogat predmetnik mi omogočata, da sooblikujem usmeritev študija v smer, ki si jo želim. Po zaključku nameravam znanje vnovčiti pri svojem delu izvajanja trajnostnih vsebin na podeželju preko zasebnega zavoda, saj sem si v času študija preko raziskovalnih nalog že izoblikoval delovne projekte in jasno vizijo. Ob študiju lahko nemoteno delam, tako v službi kot tudi doma, na kmetiji. Vsebina študija se mi povezuje z delom, kjer sproti prelivam teorijo v prakso. Znotraj ustanove se je možno udejstvovati na dodatnih izobraževanjih in tečajih, sam sem se med drugim udeležil tečaja varnega dela s kmetijsko mehanizacijo in motorno žago.«

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) Visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem, Zdravstveni turizem Emanuela Logar, program: VS Zdravstveni turizem, 3. letnik »Vsakodnevno za študij porabim približno 2 uri, večinoma za ponavljanje in utrjevanje snovi. Nekaj dni pred posameznim izpitom se intenzivneje pripravljam nanj. Večini študentov se zdita Pravni predpisi v 1. letniku in Poslovne finance in računovodstvo v 2. letniku zahtevna, saj obsegata veliko snovi, ki je večini študentov nova. Vendar je mogoče z malce več učenja oba opraviti. Gradivo imamo na voljo v spletni učilnici oziroma nam ga pošlje predavatelj. Fakulteta daje poudarek na teorijo, saj na smeri Zdravstveni turizem ne prakticiramo vaj. Predavanja niso obvezna, je pa priporočena udeležba. Program Zdravstveni turizem je primeren za vse, ki jih zanima delo v zdraviliščih in medicinskem turizmu. Predmetnik je pester, vsebuje mnogo novih, koristnih predmetov in v celem študiju se naučimo gledati iz različnih zornih kotov. Ravno to me je privabilo, da sem se vpisala. Profesorji se posvetijo vsakemu študentu, ko jih ta prosi za nasvet in pomoč. Negativna lastnost, ki se bo sčasoma izničila, je ta, da je zdravstveni turizem na splošno v Sloveniji dokaj nova smer , kljub svojemu potencialu. Vsem dijakom svetujem, naj sledijo svojim sanjam in naj delajo kar jih veseli, saj bodo le tako imeli kar največ motivacije za učenje. Fakulteta ponuja izredni študij, zato lahko ob študiju tudi delam.«

83VIST – Fakulteta za aplikativne vede Visokošolski študijski progami: Fotografija, Podologija

Kozmetika,

Kaja Kristan, program: VS Kozmetika, 3. letnik »Študij je časovno zelo razgiban, redni študenti imamo predavanja in vaje tako dopoldan kot popoldan, izredni študenti pa samo popoldan. Nismo hudo obremenjeni, kar se tiče dnevnega dela. Pred vajami se poizkusim pripraviti vnaprej, da lažje sledim in sodelujem. Urnik nam omogoča sprotno učenje. Eden težjih predmetov 1. letnika mi je bil Izbrana poglavja iz kemije I – le zato, ker si s kemijo nisva blizu že od OŠ, vendar sem se z odlično razlago uspela naučiti vsega. Organizirajo dodatne konzultacije pri predmetih, ki so nam težji. Literaturo pridobimo od profesorjev preko skript ali v knjižnicah. Imamo interno šolsko knjižnico, vsi pa smo avtomatično včlanjeni tudi v Centralno tehniško knjižnici. Na vajah se preverja prisotnost, saj so obvezne. Zelo so zanimivi vsi predmeti s področja kozmetične nege obraza in telesa, prav tako se ta znanja dobro dopolnjujejo s predmeti kot so Limfna drenaža, Aromaterapija in Masažne tehnike. Veseli me področje pedikure, zato sem izbrala tudi Napredno pedikuro kot izbirni predmet v 3. letniku. Posebej bi izpostavila osebni pristop. Zelo se čuti VIST-ov trud, da nam predajo čim več znanja za uspešno poklicno pot. Prostega časa mi ostane dovolj, da lahko preživljam dneve tudi brez kakšnih hudih obremenitev. Ob študiju je možno delo, nekatere študentke so celo redno zaposlene. Imam veliko priložnosti za pridobivanje izkušenj, sama sodelujem pri raziskovalnih projektih ter pomagam na vajah.« Anja Mitrovič, program: VS Podologija, 1. letnik »Najboljše je sprotno učenje, saj je potem pridobljeno znanje lažje uporabiti in razumeti na vajah ter pri drugih predmetih, ki se med seboj povezujejo. Med zahtevnejše predmete v 1. letniku spada Anatomija in Fiziologija z osnovami iz patologije, ki terja največ časa za učenje. Gradivo objavljajo predavatelji, lahko si ga natisnemo in pišemo zapiske, knjige pa si izposodimo v Centralni tehniški knjižnici. Na začetku študija se pretežno pridobiva teoretična znanja, kasneje pa se obseg prakse poveča. Predavanja so zanimiva in jih je smiselno poslušati, saj olajšajo razumevanje snovi. Vaje so obvezne in zahtevajo pisanje poročil. Študij kozmetike daje širše možnosti za zaposlitev, tako na področju kozmetike ali velnesa kot na sorodnih področjih. Pridobljena teoretična znanja lahko enostavno povezuješ s prakso in se usmeriš tudi v ožje področje. Pričakujem zanimivo prakso v 3. letniku pri predmetu Pedikura in manikura II, kjer se vsebina še poglobi. Zaključila sem že študij Kozmetike na tej fakulteti, a sem se odločila, da se vpišem še na Podologijo, saj želim nadgraditi znanje in se seznaniti z najnovejšimi metodami dela. Poleg rednega učenja sem opravljala občasna dela v pedikerskem salonu. Danes vodim svoj salon, kjer je ob meni zaposlenih še pet sodelavk in se pretežno ukvarjamo z zahtevnejšimi pedikurami.«

Jure Horvat, program: VS Fotografija, diplomirani fotograf »VIST ponuja vsesplošno, a zelo napredno podlago za potencialnega profesionalnega fotografa. Študij je poseben, ker so na kupu osebe z res podobnimi interesi. Zaradi števila študentov (cca. 20 na letnik) je na šoli izvrstna ustvarjalna energija in medsebojni odnosi. Pri študiju vzamejo največ časa vsebine, ki terjajo kreativni pristop, npr. pri praktičnih predmetih, kjer sistematično gradimo konceptualne fotografske serije. Največ preglavic povzročajo predmeti, ki niso vezani na kreativno ustvarjanje, temveč dajejo teoretične osnove za fotografsko ustvarjanje (predmeti s področja tehničnih osnov fotografije, teorije in zgodovine fotografije, računalniških tehnik ipd.). Razmerje v odstotkih med prakso in teorijo je 60 : 40. Pri študiju koristi sodelovanje med študenti, tako pri formiranju zapiskov kot pri projektih. Za literaturo in knjige nisem zapravil niti centa. Študij pokriva praktično vsa glavna področja fotografije in tudi precej videa, a moji najljubši predmeti so bili s področja reklamne in modne fotografije, in sicer tako zaradi strokovnih predavateljev kot zaradi mojega polja interesa. Večina študija poteka v popoldanskem času, dvakrat do trikrat tedensko, kar študentom omogoča dovolj prostega časa, možnosti dodatnega dela, obštudjskega ustvarjanja in apliciranja pridobljenih znanj. Za študijske projekte, individualno delo in priprave na izpite imamo na voljo studio, temnico, računalniško učilnico z opremo in pomoč VIST-ove ekipe. Svetujem vam, da fotografijo jemljete skrajno resno. Gre za poklic (in ne hobi), ki združuje mnogotere veščine tehničnega, konceptualnega, kreativnega znanja, dela z ljudmi in vztrajnosti.«

KOLOFON Medij Priročnik Fax Vpisnik 2022 izdaja družba Mogenas d.o.o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden Prelom: David Rupčič Tiskano v Sloveniji, naklada 16.000 izvodov, 2021

85SEZNAM JAVNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL Pripravili smo pregled višjih strokovnih šol s študijskimi programi, ki jih izvajajo. Programi obsegajo 2 leti študija, so evropsko primerljivi, bolj praktično naravnani in so nastali na osnovi kadrovskih potreb iz gospodarstva. Navajamo šole iz seznamov dostopnih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Skupnosti višjih šol in v razpisu 2021/2022 Višješolske prijavne službe, v tekočem letu so možne spremembe, zato preverite v razpisu za študijsko leto 2022/2023, ali je šola razpisala vpisna mesta. JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola Študijski programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana Manca Grčar, program: VSŠ Naravovarstvo, 2. letnik »Za študij dnevno porabim dve uri za pisanje seminarskih nalog in vaj ter izdelavo raziskav. Pred izpiti pa v povprečju en teden za posamezen predmet. Med težje predmete sodijo v 1. letniku Ekonomika in menedžment, Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora, v 2. letniku Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije. Pri omenjenih predmetih in še pri nekaterih drugih strokovnih predmetih, je treba vložiti več časa v učenje in raziskovanje. Sejma rabljene literature pri nas ni, saj pri predmetih uporabljamo večinoma le gradivo, ki ga posredujejo predavatelji (elektronski viri, skripte, prosojnice). Po-

udarek je na pridobivanju praktičnega znanja, zato imamo vsako leto 400 ur praktičnega izobraževanja, vsak predmet pa ima nekaj ur namenjenih pridobivanju praktičnih znanj, samostojnemu raziskovanju, laboratorijskim vajam ali delavnicam. Predavanja niso obvezna, a so priporočljiva, saj predavatelji vključijo v razlage svoje izjemne praktične izkušnje, pri nekaterih predmetih pa snov težko nadoknadiš (Podjetništvo in trženje, Varstvo narave in urejanja prostora, Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja). Ostane mi dovolj prostega časa, da ob študiju lahko delam, saj so predavanja običajno štirikrat na teden v popoldanskih urah. Sodelujem tudi v Green labu (laboratorij za inovacije in ekosistem za študente), kjer oblikujemo trajnostne rešitve, podjetniške ideje in raziskave.«

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola Študijski programi: Ekonomist, Organizator socialne mreže, Varovanje (izredni)

87


Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Živilstvo in prehrana Nina Gačnik, program: VS Gostinstvo in turizem, 2. letnik »Zapiske si pišem v predpisane skripte, da jih na koncu dneva le ponovim, kar mi olajša učenje, saj ne potrebujem več različnih zvezkov. Za izpit se začnem pripravljati 1 teden prej, več niti ni potrebno, ker profesorji dovolj počasi razlagajo snov, da sproti ponavljamo med urami. Vsak predmet zajema vaje, kjer ponavljamo in nadgrajujemo znanje skozi praktične primere. Za večino so najtežji obsežnejši izpiti Pravni predpisi, Osnove gastronomije in Kongresni turizem. Literaturo dobimo v spletni učilnici, stare teste od višjih letnikov, pa tudi pri tutorjih je vredno poskusiti V 1. letniku je več poudarka na teoriji, razen pri Kuharstvu in strežbi ter tujem jeziku je več ur vaj. V 2. letniku se že čuti večji poudarek na vajah. Prisotnost na vajah omogoča pristop k izpitu. Študentje smo najbolj veseli učenja preko ekskurzij, tudi izven Slovenije. Faks je perspektiven, ponuja platformo za iskanje zaposlitve in nabiranje izkušenj, pa tudi osebje vedno pomaga, da smo na naših področjih uspešni. Meni je najbolj všeč Botanični vrt poleg faksa, na Kultu 316 pa svoje znanje prenesemo v prakso, saj ta obsega učno kuhinjo, konferenčno dvorano, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji, hotelsko sobo, restavracijo, kavarno, vinsko klet in mikro-pivovarno. Ostane mi nekaj prostega časa, zato lahko ob študiju delam. Veliko je priložnosti sodelovanja pri projektih, turističnih produktih in mednarodnih tekmovanjih, kjer so se naši študentje že zelo izkazali. Gostili so znane chefe, pogosto so na voljo vrhunski tečaji in delavnice za osebno rast.« Pia Fistrovič, program: VS Živilstvo in prehrana, 2. letnik »Za študij porabim 1–3 h na dan za urejanje zapiskov, pisanje seminarskih ali laboratorijskih nalog in ponavljanje snovi. Pred izpitom se čas priprav poveča na 3–4 h na dan. Raje se pripravljam sproti, saj sem tako bolj mirna in samozavestna. Končala sem srednjo šolo za živilstvo in prehrano, zato mi nobeden od predmetov ni predstavljal izzivov. Drugi študenti so imeli težave v 1. letniku z Živilsko kemijo z analizo živil (snov zajema veliko kemije v živilstvu in računanje) in s Živilsko mikrobiologijo in biotehnologijo (poudarek na mikrobiologiji v živilstvu). Nakup knjig ni potreben, natisniti si je treba le kakšno skripto za vaje. Razmerje med teorijo in prakso je približno enako. Pri vseh premetih so poleg predavanj še obvezne vaje (na vajah je obvezna najmanj 80 % prisotnost). V 2. letniku imamo izbiro med dvema moduloma – Tehnologije v živilstvu ali Prehrana, dietetika in gastronomija. Ob koncu leta je treba opraviti 400 ur prakse pri delodajalcu. Na voljo so aktivnosti, kot so živilsko tekmovanje Ecotrophelia, degustacije in strokovne ekskurzije, kjer se okuša različna bučna olja,

88

mesne izdelke, penine, vina. Med študijem spoznaš nove izdelkov, razlikuješ med kvalitetnimi živili, znaš narediti jedilnik za vsako bolezen ali motnjo, analiziraš ali so podatki na embalaži resnični ali ne, spoznaš tehnološke postopke živil, ki jih lahko pripraviš sam doma.« Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Informatika Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola Študijski programi: Živilstvo in prehrana Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola Študijski program: Balet Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola Študijski programi: Lesarstvo, Oblikovanje materialov Prometna šola Maribor, Višja prometna šola Študijski programi: Logistično inženirstvo, Varstvo okolja in komunala, Ekonomist (izredni), Informatika (redni) Šolski center Celje, Višja strokovna šola Študijski programi: Gradbeništvo, Mehatronika, Strojništvo, Avtoservisni menedžment Šolski center Kranj, Višja strokovna šola Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Elektroenergetika, Ekonomist, Organizator socialne mreže (izredno), Varovanje Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola Študijski programi: Strojništvo, Informatika, Elektronika, Varstvo okolja in komunala, Kozmetika, Lesarstvo, Logistično inženirstvo (izredni), Mehatronika Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola Študijski programi: Ekonomist, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine, Bionika (redni) Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola Študijska programa: Mehatronika, Strojništvo Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Poslovni sekretar, Informatika Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola Študijska programa: Fotografija, Oblikovanje materialov (kamen)VIŠJA STROKOVNA ŠOLA VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

VELNES EKONOMIST Z znanjem do uresničenih sanj!

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA BREŽICE, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice

Strokovno izobraževalni center Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola Študijski program: Ekonomist, Velnes Simona Rožman, program: VSŠ Ekonomist, 2. letnik »Predavanja so potekala tako, da smo imeli za določen predmet predavanja in nato izpit. Učila sem se sproti s poslušanjem in sodelovanjem na predavanjih, nato še sama doma. Vsak predmet je bil po svoje težak, ampak na nek način moraš najti zanimanje za njega. Predmete naredi zahtevne neznanje in nezanimanje za predmet. Učnega gradiva nam ni bilo treba kupovati, saj smo si ga natisnili iz e-asistenta. Vsako predavanje, ki ga poslušamo na predavanjih je koristno. Podlaga je teorija, ki jo nato nadgradimo še v praksi. Meni je bil najbolj zanimiv tuji jezik – Angleščina, ker imam zelo rada jezike. Izkušnja študija Ekonomist na Višji strokovni šoli Brežice zelo cenim, predavatelji so krasni, ogromno gradiva je bilo

90

www.vssbrezice.si

povedanega iz prakse. Prostega časa mi je sicer ostalo bolj malo, študentskih žurov se nisem udeleževala, ker sem študirala ob delu. Zahtevnost študija zame ni izhajal iz samega predmetnika, saj je ta super, ampak ker sem po opravljeni službi obiskovala v popoldanskem času še predavanja trikrat na teden.« Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Medijska produkcija Laura Prosenik, program: VSŠ Medijska produkcija, 2. letnik »Sprejemni izpiti niso zahtevni. V prvem delu kandidat pripravi medijsko sporočilo – izdelek, ki je lahko: vsebinsko zaokrožena serija fotografij, grafika, video ali avdio sekvenca, spletna stran ali animacija. V drugem delu izdelek predstavi pred komisijo ter dokaže kreativne sposobnosti. Dnevno delo za faks bi opisala kot občasno pisanje seminarskih nalog in priprava


na predstavitve, dokončevanje izdelkov iz šolskih vaj, domače naloge in učenje med izpitnim obdobjem. Ocenjevanje je večinoma sestavljeno iz praktičnega in teoretičnega dela, tako da ni težko dobiti visoko oceno. "Medijci" smo bolj navdušeni nad praktičnimi predmeti. Profesorji v spletno učilnico naložijo priporočeno gradivo in PowerPointe z vsebino predavanj. Prisotnost na vajah je 80 %, predavanja pa niso obvezna. Fakulteta pripravlja predavanja zunanjih predavateljev in pestre dogodke, ki študente spodbujajo k samostojnosti po šolanju. Ob študiju ostane nekaj časa za študentsko delo, bolj med vikendi, saj imamo čez teden predavanja včasih popoldne. Sama med tednom čas raje izkoristim za hobije in dodatna izobraževanja.« Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola Študijski programi: Gostinstvo in turizem, Upravljanje podeželja in krajine, Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo Šolski center Škofja loka, Višja strokovna šola Študijska programa: Lesarstvo, Strojništvo Šolski center Velenje, Višja strokovna šola Študijski programi: Informatika, Mehatronika, Elektronika, Gostinstvo in turizem, Geotehnologija in rudarstvo Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET), Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Telekomunikacije

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola Študijski programi: Gostinstvo in turizem, Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo Manca Kavšček, program: VSŠ Gostinstvo in turizem, diplomantka »Predmet, ki študentom dela največ preglavic je Gastronomija, pri njem se učimo o beljakovinah, maščobah, sestavi menija, vrstah prehrane, dietah. Vendar, če aktivno sodeluješ na predavanjih, predmeti niso težki. Večina snovi je izjemno uporabne. Predavatelji nam posredujejo interna gradiva ali pošljejo spletno povezavo do njih. Zaključenim predavanjem pri predmetu sledi kolokvij ali izpit, zato je učenje sprotno. Na šoli ni organiziranega sejma literature, imamo pa veliko povezavo starejših in mlajših študentov. Udeležba na vajah je obvezna, na predavanjih zaželena. Predavanja in vaje se velikokrat povezujejo, na primer pri tujih jezikih. Poudarek je na praktičnem izvajanju, tekom študija smo imeli kar nekaj strokovnih ekskurzij, v okviru katerih smo imeli priložnost spoznati realno okolje dela. Za sprotni študij porabim 1,5 ure dnevno, pred izpiti se pospešeno učim 3 dni. Predavanja potekajo večinoma v dopoldanskem času. Na šoli organizirajo tudi kulinarične večere, skupne izlete in tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja. Z eno besedo bi šolo opisala, kot zaupanja vredno; je prijazna študentom in jih spodbuja. Zaposleni so prilagodljivi in strokovni. Študij sem izbrala, saj nudi odlično znanje stroke in hkrati tudi širše znanje.«

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA z vami že 20 let UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE GOSTINSTVO IN TURIZEM NARAVOVARSTVO Obiščite nas:

www.vs.grm-nm.si

@grm.vss

91


2022/2023

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola Študijska programa: Hortikultura, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja Sara Pečnik, program: VSŠ Inženir hortikulture, 2. letnik »Dnevno porabim v povprečju 5 šolskih ur za sprotne obveznosti. Večino snovi hitro osvojim, saj redno spremljam predavanja in delam vaje. Zato se pred izpiti učim približno teden do maksimalno dva, po uro do dve na dan. Pravzaprav se mi noben predmet ni zdel težak, mogoče mi je edino Statistika delala manjše preglavice. Na šoli nimamo starih pol na izposojo, je pa več profesorjev takih, da pošljejo izpite prejšnjih generacij ali vzorce. Odkar je šola na daljavo nam pošiljajo (po večini) tudi svoje predstavitve. Letos imamo jesensko in spomladansko prakso, kar mi je bolj všeč kot lani, saj je razdeljena, hkrati jo lahko opraviš pri dveh delodajalcih in nabereš različne izkušnje. Lani je program zahteval

92

400 ur prakse skupaj. Prisotnost preverjajo pri vseh vajah, pri predavanjih pa po navadi ne. Šola slovi po ustvarjalnosti, všeč mi je ker se vedno nekaj dogaja v smislu praznikov in okraševanja, pa tudi ekskurzij. Vsake toliko se razstava slik na hodniku spremeni, kjer si lahko spočiješ oko. Profesorji vam bodo pomagali, če boste le pokazali zanimanje. Sicer še nisem odločena kaj točno si želim delati v prihodnosti, morda bom imela svoje malo podjetje, kjer bom načrtovala plane za zunanjo okolico. Letos smo profesorici predlagali ogled sejma v Avstriji, katerega bomo poskusili izvesti.« Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola Študijska programa: Strojništvo, Avtoservisni menedžment Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Velnes


Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola Študijska programa: Mehatronika, Oblikovanje materialov (les, kovina)

Elisabeth Sambolec, program: VSŠ Gozdarstvo in lovstvo, 2. letnik »Sem študentka drugega letnika gozdarstva in lovstva, z velikim zanimanjem za ekologijo in sem prišla na to šolo z velikimi pričakovanji. Ne samo, da so jih izpolnili, šola je nadrealistična. Vrhunsko podajanje znanja profesorjev z izkušnjami, ki so zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije, Gozdarskem inštitutu Slovenije, Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Gospodarski zbornici Slovenije, Arboretumu Volčji Potok, občinah ali drugih šolah ipd. To so predavatelji, ki so tudi vodiči, politiki, inšpektorji, pisatelji knjig. Njihova predavanja (po Zoom-u jih je rada poslušala cela moja družina) so izredno poučna, s projektnimi nalogami se začneš zavedati sebe in okolice, terenske vaje pa so prava doživetja in učenje v naravi. Profesorji in drugi zaposleni so spoštljivi, odzivni, organizirani in vedno pripravljeni pomagati. Vsa čast in hvala vodstvu, da je združila vse te ljudi in mislim, da bi morala tukaj delovati še visoka šola, kompetence definitivno imajo. Kar se učenja tiče, s sprotnim delom gre vse gladko. Med izobraževanjem sem dobila tudi navdih za svoj blog, kjer objavljam zgodbe in slike iz narave.«

Rok Špeh, program: VSŠ Mehatronika, 2. letnik »Dnevno delo doma, ki običajno terja 2 uri časa, obsega pripravo konkretnih zapiskov, učenje obravnavane snovi, izdelavo projektov in naloge. Pred izpitom se učim vsaj 1 teden za posamezni predmet. Med najtežjimi je predmet Strojništvo, najbolj zanimiva pa je bila meni osebno robotika. Menim, da sta teorija in praksa enakomerno porazdeljeni. Študijsko gradivo, kot so skripte in ostali potrebni viri so objavljeni v spletni učilnici. Profesorji ne preverjajo prisotnosti pri vseh predmetih, je pa priporočljivo, da smo prisotni, saj z malo truda lahko odneseš veliko znanja. Profesorji so vedno na voljo za dodatna vprašanja in spodbujajo razmišljanje študentov, tako pri teoriji kot skozi praktične primere. Za to šolo sem se odločil, ker že imam tehnično izobrazbo. Poleg študija tudi delam, zaposlen sem v orodjarskem podjetju. Zase mi ostane dovolj časa, tako za hobije, druženje s prijatelji kot za dodatno izobraževanje. Študentski žuri na naši šoli niso organizirani.«

Študijski programi: Gozdarstvo in Poslovni sekretar (izredno), Strojništvo

lovstvo,

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Študijska programa: Gostinstvo in turizem, Velnes

93


ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

ZASEBNE ŠOLE S KONCESIJO DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor Študijski programi: Poslovni sekretar (redni in izredni); Ekonomist, Informatika, Kozmetika, Komerciala, Organizator socialne mreže, Varstvo okolja in komunala, Velnes (izredno) Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja šola za multimedije Ljubljana Študijski program: Medijska produkcija

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE BREZ KONCESIJE (VSI PROGRAMI IZREDNI) B2 d.o.o. , Višja strokovna šola, Ljubljana Študijski programi: Ekonomist, Informatika, Poslovni sekretar, Varovanje, Logistično inženirstvo, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja, Organizator socialne mreže, Velnes B2 d. o. o., Višja strokovna šola, enota Maribor Študijski programi: Ekonomist, Informatika, Poslovni sekretar, Varovanje, Logistično inženirstvo, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja B & B, Izobraževanje in usposabljanje d. o. o., OE Višja strokovna šola v Kranju Študijski programi: Ekonomist, Logistično inženirstvo, Poslovni sekretar

ICES - Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola Študijski programi: Elektroenergetika, Strojništvo Izobraževalni center Geoss d. o. o., Višja strokovna šola Študijski programi: Organizator socialne mreže, Strojništvo, Ekonomist, Logistično inženirstvo, Poslovni sekretar, Informatika Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Logistično inženirstvo Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, Enoti Koper in Dutovlje Študijska programa: Ekonomist, Logistično inženirstvo LAMPRET CONSULTING d. o. o., Višja strokovna šola Študijska programa: Ekonomist, Poslovni sekretar LEILA, Višja strokovna šola d.o.o. Študijski program: Poslovni sekretar MUCH, izobraževanje, d.o.o. Višja strokovna šola Študijski program: Ekonomist PARATUS d.o.o., Višja strokovna šola Študijski program: Ekonomist

B & B, Izobraževanje in usposabljanje d. o. o., OE Višja strokovna šola v Ljubljani Študijski program: Logistično inženirstvo

PRAH, Izobraževalni center d. o. o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina Študijski program: Logistično inženirstvo

Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana Študijski programi: Ekonomist, Gradbeništvo, Informatika, Poslovni sekretar

SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike Študijski program: Ustni higienik

EDC Kranj, Višja strokovna šola Študijska programa: Gradbeništvo, Varstvo okolja in komunala ERUDIO Višja strokovna šola Študijski programi: Ekonomist, Gostinstvo in turizem, Varstvo okolja in komunala, Gradbeništvo, Organizator socialne mreže, Logistično inženirstvo, Mehatronika, Informatika, Medijska produkcija, Strojništvo, Kozmetika, Velnes GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o. Študijski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Gostinstvo in turizem, Organizator socialne mreže, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja, Informatika

94

GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o., Podružnica na Ptuju Študijski program: Ekonomist

Višja šola za računovodstvo in finance, Višja strokovna šola Študijski program: Računovodstvo Višja strokovna šola ACADEMIA Maribor Študijski programi: Ekonomist, Informatika, Gradbeništvo, Strojništvo, Varovanje, Medijska produkcija Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana Študijska programa: Velnes, Kozmetika Policijska akademija, Višja policijska šola Študijski program: Policist Višja vojaška strokovna šola Študijski program: Vojaški menedžment


ABITURA, d. o. o., Celje, Višja strokovna šola Študijski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Varovanje, Velnes, Informatika, Gostinstvo in turizem, Organizator socialne mreže Oscar Gregorovič, program: VSŠ Informatika, 2. letnik »Dnevno porabim okoli 1 uro za učenje ali 4 dni odlašam in nato opravim v enem dnevu vse za nazaj. Pred izpitom se po navadi učim en teden skupaj. Najtežji predmet je Programiranje. Če se študent še ni srečal s tem, je kot da bi odkrival nov periodni element. Kljub zahtevnosti je Programiranje še vedno najbolj zanimiv predmet, saj ko se ga naučiš nudi neomejene možnosti. Zahteven je še predmet Operacijski sistemi zaradi programov in kratic, ki so včasih zelo zanimive. Rabljene knjige pri informatiki pridejo v poštev samo v 40 % ali manj, ker se področje vsako leto v taki meri posodobi, da knjige niso več primerne. Razmerja med prakso in teorijo so pomembna, saj če ne poznaš teorije enostavno v praksi šepaš. Študij na Abituri je kot gejzir IT znanja za bodoče računalničarje. Imamo odličen kolektiv in profesorje, ki se spustijo na valovno dolžino študenta in mu tudi po domače razložijo stvari, kadar se pojavijo težave. Na vsa predavanja je zaželeno hoditi. Če sproti delaš, ti ostane dovolj prostega časa za delo in ostale hobije. Šola ima odličen režim vodenja študentov, od izobraževanja do svetovanja pri iskanju praktičnega usposabljanja.«

Lea Špiler, program: VSŠ Organizator socialne mreže, 2. letnik »Predmeti iz vsakdanjega življenja so mi vzeli manj časa, strokovni pa so mi bolj tuji in so tako zahtevali več dela, tudi po 2 uri na dan. Pri projektnem delu svoj čas zahtevata raziskovanje in obisk knjižnice. Rada si uredim barvne zapiske ter pripravim odgovore na vprašanja, delo si tudi razdelimo v skupini in nato vse skupaj združimo ter razpravljamo o napisanem. Zame je bil najtežji predmet Pravo in vodenje dokumentacij v sociali, ker nimam rada učenja na pamet, a sedaj bolje berem zakonodajo in njihove člene. Knjig nisem kupovala, saj smo učno gradivo dobili na faksu. Profesorji so naložili v spletno e-učilnico drsnice, vzorce seminarskih ter posredovali spletne naslove, kjer smo si lahko poiskali dodatne razlage ali pogledali posnetke filmov. Najbolj uživam v praksi, ker sem rada med ljudmi, jim pomagam in svetujem. Zavedam pa se, da je predhodno pomembna teorija. Predavanja niso obvezna, so pa zaželena. Vendar se jih le udeležujte, saj si tako veliko zapomnimo in imamo manj dela doma. Vpisala sem se, ker sem si želela dodatnega znanja, da bi lažje pomagala pomoči potrebnim in spoznala delovanje socialnih organizacij. Po končanem študiju bom verjetno še vedno opravljala trenutno delo, znanje pa mi bo koristilo tudi v osebnostnem razvoju. Vsem bodočim študentom svetujem: če želite pomagati ljudem in ste empatični, ne razmišljajte preveč, odločite se za program Organizator socialne mreže in postanite del naše mreže.«

N I D.A N V 0 I 3 6 T R M A 022, ob 1 9.00

ar 2 , ob I N FkO febru uar 2022 , 11. br pete a, 12. fe t sobo

95


Recenzija: Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba

KOLEDAR ZA VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

96

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga izpolnite, natisnete, podpišete in ga s priporočeno pošto pošljete do roka (pomemben je poštni žig na kuverti). POMEMBNI ROKI: do 1. februarja 2022: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje 11. in 12. februar 2022: informativni dan od 15. februarja do 18. marca 2022: prvi prijavni rok do 28. aprila 2022: VPS na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa do 15. junija 2022: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti od 28. junija do 8. julija 2022: kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah do 21. julija 2022: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka do 22. avgusta 2022: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v prvem prijavnem roku 24. avgusta 2022: VPS in VSŠ na svojih spletnih straneh objavijo podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok od 25. do 31. avgusta 2022: drugi prijavni rok do 9. septembra 2022: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti do 23. septembra 2022: kandidati prejmejo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka do 30. septembra 2022: VPS sprejema morebitne pritožbe kandidatov do 1. oktobra 2022: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v drugem prijavnem roku do 28. oktobra 2022: naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta

OGLAS_137x100.indd 1

17/11/2021 13:13


VPIS NA FAKULTETO V TUJINI

• Če se vpisujete na dodiplomski študij, iščite »bachelor programe (undergraduate)«, ki so namenjeni dijakom po končani srednji šoli. • O študijskih sistemih v državah, ki so članice Evropske unije (EU), spremljajte portal Ploteus na spletni strani www.ec.europa.eu/ploteus. Podatki za evropske države, ki ne spadajo v EU, so objavljeni na Eurydice (www.eurydice.si, iščete lahko tudi Eurypedia). Podatki za neevropske države, pa so objavljeni na spletnih straneh mednarodnega združenja univerz. • V pomoč pri vpisu na fakulteto v tujini vam je lahko tudi portal studyportals.com, kjer lahko iščete med dodiplomskimi programi izobraževalnih ustanov iz petdesetih držav, najdete različne štipendije ter si preberete mnenja starejših študentov. Priročen portal je tudi studyineurope.eu, • V pomoč vam je lahko Društvo VTIS, spletne strani kot

so www.integraledu.si, www.lv-prospects.si. • Prepričajte se, da sta študij in program akreditirana (to pomeni javno veljavna). To je osnovni pogoj za začetek procesa vrednotenja oziroma priznavanja izobrazbe v Sloveniji. Kje preveriti javno veljavnost programa? Direktno pri instituciji, na tuji pristojni državni instituciji (npr. ministrstvo pristojno za izobraževanje), prek pisarne ENIC-NARIC. • Pozornost posvetite prijavi in rokih za prijavo (preverite, ali so morda roki za tuje študente drugačni). • Pozanimajte se o dokumentaciji: prevedena in overjena potrdila o šolanju in uspehu, priporočila profesorjev, dobro motivacijsko pismo ipd. • Preverite, ali morate opravljati dodatne teste – jezikovne, sprejemne in druge; različne oblike sprejemnih izpitov so stalnica umetniških programov in medicine; izpiti so pogosti pri sprejemu na študij v ZDA. • Pri iskanju možnosti ocenjujte z različnimi vnaprej določenimi kriterij – način poučevanja, vsebina programa, možnost raziskovalnega, terenskega dela ali prakse, obštudijske aktivnosti, razmerje med številom študentov na profesorja. • Kakšne so možnosti financiranja: štipendije doma in v tujini, posojila, možnost dela v tujini. • Stroški pred odhodom in v času študija: stroški izpitov in prijav, prevodov, potni stroški, v času študija pa šolnine, bivanje, prehrana, zavarovanje, pri čemer pa upoštevajte vsa leta trajanja programa.

Recenzija: Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM in Društvo VTIS

Prijava na tujo fakulteto ne ovira prijave na slovenske fakultete. Na večino univerz se je treba prijaviti nekaj mesecev prej, poskrbite za pravočasno oddajo dokumentacije za vpis, npr. prevedena in overjena potrdila o šolanju, potrdila o znanju tujega jezika, priporočila pedagogov. ZAČNITE ZGODAJ – približno leto in pol pred načrtovanim začetkom študija. Pol leta namenite iskanju informacij po spletu in pri institucijah o izobraževalnih sistemih, šolah in programih ter o postopku prijave, rokih in potrebnih dokazilih.

• • • • • • • •

i 97


KOLEDAR ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE 2022 Recenzija: Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

31. januar 2022: objava Razpisa za vpis v dodiplomski študij 2022/23, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si), spletnih straneh vpisnih služb univerz in na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis). 11. in 12. februar 2022: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale informativne dneve, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Od 15. februarja do 18. marca 2022: prvi prijavni rok za oddajo prijave za vpis. V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih. Od 24. junija do 8. julija 2022: preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo za študijski program Glasbena umetnost – 20. maj 2020). Od 12. do 21. julija 2022: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 22. julija boste prejeli elektronski sklep o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto. Od 25. julija do najkasneje 17. avgusta 2022: vpis sprejetih v prvem roku. Od 19. do 23. avgusta 20222: drugi prijavni rok za oddajo prijave za vpis. Od 7. do 9. septembra 2022: preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih (drugi rok). Od 16. do 20. septembra 2022: izbirni postopek za drugi prijavni rok. Do 21. septembra boste prejeli elektronski sklep o rezultatih izbirnega postopka drugega roka. Od 22. do 30. septembra 2022: vpis sprejetih v drugem prijavnem roku. Od 22. do 23. septembra 2022: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih. Do 30. septembra 2022: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest. Rokovnik velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije. 2 Drugi prijavni rok bo skrajšan na pet dni, če bo novost sprejeta s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. 1

Recenzija: Katarina Jerman, dr.med. specialistka ginekologije in porodništva

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O ZAŠČITI Kontracepcijske tabletke ali kondom? Ginekologi svetujejo zaščito z obema, pred nezaželeno nosečnostjo in preprečitev prenosa spolno prenosljivih bolezni. 1.

2.

3.

4.

98

Od katerega trenutka po začetku uporabe so kontracepcijske tabletke učinkovite? Zaščita pred zanositvijo se začne že prvi dan jemanja kontracepcijskih tabletk, če prvo tabletko vzamete na prvi dan menstruacije. Stranski učinki uporabe kontracepcije: Med najbolj pogoste stranske učinke spadajo glavobol, napetost v dojkah, občutek napetosti v spodnjem delu trebuha, rahla slabost, nihanje v razpoloženju in možnost vmesnih krvavitev (predvsem prve 3 mesece), ki nastopijo v času med dvema menstruacijama, manjši libido, redkeje tudi izpadanje las. Večina učinkov v nekaj mesecih izzveni ali se omili. Spolni odnos, ki se začne brez kondoma in konča z njim: Priporočljivo je, da ima partner kondom ves čas odnosa, saj se prevečkrat zgodi, da semenska tekočina pred končnim izlivom botruje neželeni zanositvi. Vpliv uporabe kontracepcije na telesno težo: Za skoraj vse vrste tabletk in drugih oblik kontracepcije (maternični vložek ali vaginalni obroček) raziskave trdijo, da se telesna teža, ki kontracepcijo uporablja, ne spremeni. Če se ženska zredi, se mora vprašati, ali je morda spremenila slog življenja, ali je zmanjšala

5.

6.

7.

telesno aktivnost in ali uživa večje obroke. Obstaja pa majhen delež tistih, ki pridobijo na telesni teži. Vmesne krvavitve med uporabo kontracepcije: Vzrok je lahko pozabljena tabletka ali pa premalo močna tabletka – v tem primeru je treba zamenjati trenutne tabletke za tabletke z več estrogena ali uporabiti kakšno drugo obliko, na primer vaginalni obroček. Kaj narediti v primeru, če pozabite vzeti tabletko? Če pozabite 1 tabletko, jo lahko nadomestite v naslednjih 12 urah brez posledic za morebitno manjšo učinkovitost. Če pa je pozabljenih več tabletk, se je treba v istem ciklusu zaščiti s kondomom. Tabletke uporabite do konca tablice. Ko v naslednjem ciklusu ponovno pravilno jemljete tabletke, ste spet varne. Ali lahko vaginalni obroček izpade iz nožnice? Takšni primeri so zelo redki, vzrok je lahko premalo globoko vstavljen obroček ali zelo močna menstrualna krvavitev.

Če kondom med spolnim odnosom poči? Treba je vzeti tabletko za nujno kontracepcijo (tabletko z ulipristalacetatom v 120 urah po spolnem odnosu, tabletko z levonorgestrelom v 72 urah po spolnem odnosu, v obeh primerih najbolje čim prej po nezaščitenem spolnem odnosu), ki jo lahko brez recepta kupite v lekarni.Strokovnjakinji: Katarina Jerman, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva in Primarij Darija Strah, specialistka ginekologije, Diagnostični center Strah

KONTRACEPCIJA O izbiri kontracepcije se pogovorite s svojim ginekologom, ki bo pretehtal med koristjo in tveganjem določenega sredstva ter vam tudi omogočil, da se boste ob varni zaščiti počutile dobro, svobodno in imele čim manj stranskih učinkov. Kontracepcija je zanesljiva zaščita pred neželeno nosečnostjo, v primeru pravilne in redne uporabe. Zaščita pred neželeno zanositvijo ni zaščita pred spolno nalezljivimi boleznimi! Na slovenskem trgu obstaja več vrst kontracepcijskih sredstev. Izbirate lahko med: • različnimi vrstami kontracepcijskih tabletk; • med bakrenim ali hormonskim materničnim vložkom; • vaginalnim obročkom; • kontracepcijskim obližem; • kontracepcijskimi injekcijami; • moško in žensko sterilizacijo; • pregradnimi metodami (kondom, ženski kondom, spermicidi ali diafragma). Slednje naj bi bile manj zanesljive, saj kar 20 % žensk ob rednih spolnih odnosih zanosi. KONDOM ALI DRUGE OBLIKE KONTRACEPCIJE Pred izbiro se vprašajte, ali gre za kontracepcijo pri nestalnih partnerjih ali pri stalnih partnerjih. Pri nestalnih partnerjih ni varne spolnosti brez kondoma. Kondome

10 0

lahko kupite v marsikateri trgovini. Njihova zanesljivost je manjša, so pa edino kontracepcijsko sredstvo, ki varuje pred spolno prenosljivimi boleznimi. Če je kondom počil, lahko v lekarni kupite urgentno kontracepcijo. Pri stalnih partnerjih imate možnost izbire drugih metod. Najpogostejše so kontracepcijske tabletke in maternični vložki. Izberete lahko tudi hormonski vaginalni obroček. Je mehak in tanek ter prijeten za uporabo. Vsebuje hormone v zelo nizki koncentraciji, veliko manj kot pri vseh oblikah tabletk. Hormonska kontracepcija se izdaja na recept in je na voljo brez doplačila. Od katerega trenutka po začetku uporabe so kontracepcijske tabletke učinkovite? Če tabletke začnete jemati 1. dan menstrualne krvavitve, ste takoj zaščiteni pred nosečnostjo. Če začnete z jemanjem od 2. dneva menstrualne krvavitve dalje, pa se svetuje uporaba dodatnega kontracepcijskega sredstva v času jemanja 1. škatlice (npr. kondom). Kako se prepričati, če menite, da ste zanosili? V lekarni lahko kupite test nosečnost, kar nekaj jih je na tržišču. Če je nosečnost zaželena, takoj začnite jemati tudi folno kislino. Pokličite svojega izbranega ginekologa, ki vas bo naročil na prvi pregled – ugotavljanje nosečnosti.


kakovostne sobe, izbrani sostanovalci (uspešni študenti) vsa infrastruktura v bližini; bus, trgovina, bankomat, restavracija, pizzerija, fitness, sauna, lekarna, bar, bowling, nakupovalno središče, igrišče, zelene površine hiter dostop do fakultet v Centru ter za Bežigradom (bus = 15 min do centra) stroški so med najnižjimi v LJ in so za vašo varnost navzgor omejeni

101


102


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.