Page 1

FASHIONPHILOSOPHY

Fot.: Wiktor Franko

FASHION WEEK POLAND


www .fashionweek . pl

PLAN STREFY Fashionphilosophy Fashion week Poland E

E

E

E E

E E Emergency Exit


fashionphilosophy fashion week poland fashionphilosophy

3


www .fashionweek . pl

PATRONI MEDIALNI FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND:

PARTNERZY FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND: 速

4


fashionphilosophy fashion week poland fashionphilosophy

PATRONI MEDIALNI OFF OUT OF SCHEDULE:

PATRONI medialni young fashion photographers now:

sponsor let them know:

PATRONI medialni let them know:

PATRONI medialni showroom:

PArtnerzy showroom/ let them know:

5


fashionphilosophy

Szanowni Państwo, To już 9 edycja FashionPhilosophy Fashion Week Poland, te lata to wiele zmian na rynku mody w Polsce. Cieszy nas, że moda wreszcie staje się biznesem i zyskuje coraz silniejszą pozycję wśród jej adresatów. Powstawanie nowych showroomów czy sieci butików jak Mysia3 i Mokotowska w Warszawie, Off Piotrkowska w Łodzi czy SkyTower we Wrocławiu to dowód że mamy do czynienia z „modą na modę”. Nowe wydarzenia, spotkania i warsztaty poświęcone pracy w branży odbywają się dziś w całej Polsce. Będąc organizatorami jednej z pierwszych imprez w kraju, tak kompleksowo podchodzącej do zagadnienia mody, wierzymy że część tych inicjatyw to zasługa naszej imprezy. Zainteresowanie polskimi projektantami i ich twórczością widoczne jest coraz częściej w liczbie kierowanych do nich zaproszeń na najważniejsze pokazy, wydarzenia, wystawy i targi na świecie. To właśnie liczny udział na Fashion Week Poland międzynarodowych dziennikarzy, buyerów, krytyków i przedstawicieli mody jest jednym z priorytetów naszej imprezy. Święto Mody w Łodzi to nie tylko pokazy Designer Avenue i Off Out Of Schedule, ale również rosnąca strefa Showroom i Concept Store, bogaty program szkoleń Let Them Know i prezentacja młodych fotografów podczas wystawy Young Fashion Photographers Now. Mamy nadzieję, że wydarzenie w którym Państwo dziś uczestniczą będzie doskonałym przedsmakiem dziesiątej jubileuszowej edycji, a przygotowane przez nas atrakcje jak Salon prezentujący czołowych polskich projektantów to jedynie zapowiedź planowanych na wiosnę wydarzeń. Korzystając z przywileju słowa wstępnego chcemy również podziękować wszystkim naszym współpracownikom, partnerom, sponsorom, radzie programowej i gościom za współtworzenie Polskiego Tygodnia Mody. Z wyrazami szacunku, Irmina Kubiak i Jacek Kłak Szefowie projektu FashionPhilosophy Fashion Week Poland

6


fashionphilosophy fashionphilosophy

Ladies and Gentlemen, This is the 9th edition of FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Those years brought many changes in the fashion market in Poland. We are glad that fashion has finally become a real business and that it has gained a stronger position among its recipients. The creation of new showrooms and networks of boutiques such as Mysia3 and Mokotowska in Warsaw, Off Piotrkowska in Lodz and Skytower in Wroclaw proves that “fashion becomes fashionable”. New events, meetings and workshops related to working in this branch of industry are nowadays held throughout the country. Organizing one of the first event in the country that approaches fashion issue so comprehensively, we believe that some of the above mentioned initiatives are the merit of our event. The interest in Polish designers and their work is reflected in the increasing number of invitations to the most important shows, events, exhibitions and fairs in the world that are addressed to them. The strong participation of international journalists, buyers, critics and representatives of fashion world at Fashion Week Poland is one of the priorities of our event. Fashion Festival in Lodz is not only about the Designer Avenue and Off Out Of Schedule shows, but also a growing showroom and concept store area, an extensive program of Let Them Know trainings and presentation of young photographers during the Young Fashion Photography Now exhibition. We hope that the event in which you participate will be an excellent foretaste of the 10th anniversary edition and that the attractions prepared by us such as the Lounge presenting leading Polish designers are just the preview to the events planned for spring. Taking the opportunity to compose the foreword, we would like to thank all of our employees, partners, sponsors, program council and guests for co-creating Polish Fashion Week. With best regards, Irmina Kubiak i Jacek Kłak Heads of FashionPhilosophy Fashion Week Poland Project

7


8


Szanowni Państwo Zapraszam na kolejną edycję FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Dzięki temu przedsięwzięciu Łódź jest modna – nie tylko z każdą jego edycją, ale przez cały rok. Prasa światowa nazwała Łódź - która na odzieżowej mapie Polski była i jest miejscem wyjątkowym - stolicą mody Europy Środkowej. Nasze miasto ukształtowane zostało przez tradycje włókiennicze. Teraz staramy się swój tekstylny potencjał wykorzystywać w nieco inny sposób - stawiamy na modę, niebanalny styl i młodych projektantów, znakomitych absolwentów łódzkich szkół artystycznych. Jestem przekonana, że polska i łódzka moda dzięki takim wydarzeniom jak FashionPhilosophy Fashion Week Poland mają szansę podbić świat. Każda edycja łódzkiego tygodnia mody jest inspiracją dla designerów i artystów różnych branż. Pobudza wyobraźnię studentów i absolwentów łódzkich uczelni artystycznych oraz przyciąga znanych projektantów. FashionPhilosophy Fashion Week stał się łódzką marką i doskonałym nośnikiem idei przemysłów kreatywnych. Nagrody dla tej imprezy i miasta pokazują, że słusznie postawiliśmy na przemysł związany z modą, bo jesteśmy w tym dobrzy. Jestem przekonana, że równie długotrwała będzie moda na Łódź. Serdecznie witam Państwa w Łodzi i ufam, że mile spędzicie tu czas, bawiąc się i poznając historię oraz atrakcje miasta.

Ladies and Gentleman, Welcome to the next edition of FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Thanks to this investment Lodz is fashionable – not only with each edition of it, but throughout the whole year. Worldwide press called Lodz – which on the clothing map of Poland was and still is – the fashion capital of Central Europe. Our city has been shaped by the textile traditions. Now we are trying to use our textile potential in a bit different way – we focus on fashion, original style and young designers, remarkable graduates of Lodz’s School of Fine Arts. I am convinced that Polish and Lodz’s fashion, thanks to the events like FashionPhilosophy Fashion Week Poland have a chance to conquer the world. Each and every edition of FashionPhilosophy Fashion Week Poland is an inspiration for designers and artists from various industries. It stimulates the imagination of students and graduates of Lodz’s arts universities and attracts well known designers. FashionPhilosophy Fashion Week Poland became a brand of Lodz and an excellent medium beinging the ideas of creative industries. Prizes for the event and the city show that we justly focused on fashion industries, because we are good at it. I am convinced that trend for Lodz will be long lasting as well. I would like to welcome you in Lodz and I believe, that you will enjoy your time here getting to know history and attractions of the city.

Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi - Mayor of the City of Łódź

9


fashionphilosophy fashion week poland

SPIS TREŚCI WSTĘP/INTRODUCTION.........................................................................6 ŁÓDŹ MODNE MIASTO/ŁÓDŹ CITY OF FASHION............................12 DESIGNER AVENUE...............................................................................20 SALON.....................................................................................................52 OFF OUT OF SCHEDULE.......................................................................56 CONCEPT STORE...................................................................................84 S IVORY POP UP STORE.....................................................................108 SHOWROOM........................................................................................110 LET THEM KNOW................................................................................140 YOUNG FASHION PHOTOGRAPHERS NOW....................................150 FASHION FILM FESTIVAL...................................................................158 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE/ADDITIONAL EVENTS...............160 RESTAURACJE/RESTAURANTS/CLUBS…........................................170

10


fashionphilosophy


ŁÓdź modne miasto Łódź to niezwykłe miasto na mapie Polski - pełne wyjątkowych przestrzeni architektonicznych, z aspiracjami do bycia centrum przemysłów kreatywnych i próbujące na nowo wykorzystać potencjał branży tekstylnej. Miasto, które do niedawna było kojarzone z zagłębiem fabryk, dziś zaskakuje odważną rewitalizacją i twórczym wykorzystaniem unikatowej architektury. Zmieniając swoje oblicze staje się centrum mody, przemysłów kreatywnych i nowoczesnych technologii. Jednak Łódź to nie tylko wyjątkowe, historyczne przestrzenie. To kreatywni ludzie, przekonani o wyjątkowym potencjale miasta, w którym mieszkają. Patrzymy w przyszłość – realizujemy największą publiczną inwestycję europejską - Nowe Centrum Łodzi. Jego kluczowy element to wielopoziomowy, podziemny dworzec. Razem z nim powstanie multimodalny węzeł transportowy, wraz z nowym układem dróg, komunikacji publicznej i systemu parkingów. Jestem pewna, że dzięki temu Łódź – miasto w centrum Europy - już wkrótce stanie się najlepiej skomunikowanym miejscem w tej części kontynentu. W Łodzi wspieramy programy, związane z nowoczesnym spojrzeniem na przemysł odzieżowy. Sukces FashionPhilosophy Fashion Week to najlepszy dowód, że szukając swojej szansy rozwojowej, słusznie postawiliśmy na modę, odważnie podążając za nowymi trendami współczesnego wzornictwa i designu.

12


#MicraAttitude

WSZYSTKO PO TWOJEJ MYŚLI.

NOWY NISSAN MICRA Z INTELIGENTNYM KLUCZYKIEM I-KEY. KONIEC POSZUKIWAŃ. NissanConnect

|

I-Key

|

Niskie zuz˙ ycie paliwa. Juz˙ od 4,3 l/100 km

NOWY NISSAN MICRA. WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE. OD 9 999 ZŁ W KREDYCIE 4X25% RRSO dla Kredytu 4x25% wynosi 5,58% dla następującego, reprezentatywnego przykładu: model Micra w cenie 39 996,00 zł, okres finansowania 36 miesięcy, wpłata własna 9 999,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowana opłata przygotowawcza 899,91 zł. Wysokość raty 11 531,76 zł. Całkowita kwota kredytu: 29 997,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 33 362,48 zł. Stan na dzień 01.09.2013. Kredyt 4x25% oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,3 l/100 km, emisja CO2: 99 g/km.


ŁÓdź city of fashion Lodz is a remarkable city on the Polish map – full of exceptional architectural space with aspirations to become a centre of creative industries and trying to re-use the potential of the textile industry City, that until recently was associated with factory basin, now suprises with bold revitalization and creative use of unique architecture. Along with changing its image it becomes a centre of fashion, creative industries and modern technologies. However, Lodz is not only about unique, historical spaces but also about creative people, convinced of the exceptional potential of the city that they live in. We look to the future – we implement the biggest european public investment – New Centre of Lodz. Its key element is multilevel, underground train station. Along with it, there will be new, multimodal road system, public transportation and parking system. I am convinced that together it will soon make Lodz – a city in the centre of Europe – the best transport communicated place in this part of the continent. In Lodz we support programs related to the modern perspective on the fashion industry. Success of FashionPhilosophy Fashion Week Poland is the best proof that looking for its opportunity of development, we rightly focused on fashion, couragesly following new trends of contemporary design.

14


Łódź/Lodz

16


Łódź/Lodz

18


DESIGNERS AVENUE 17–20. 10. 2013 ŁSSE, UL. TYMIENIECKIEGO 22/ 24, ŁÓDŹ Perfekcyjnie przygotowane pokazy DA to esencja polskiego tygodnia mody. Tu prezentowane są najlepsze kolekcje na przyszły sezon. Perfectly prepared Designer Avenue shows are the essence of Fashion Week Poland. Here the best collections for the next season are presented.


harmono g ram desi g ner avenue / off schedule

17.10 CZWARTEK/THURSDAY

19.10 SOBOTA/SATURDAY

DESIGNER AVENUE

OFF OUT OF SCHEDULE

16:00 LABEL2

11:00

KUBALAŃCA

17:00 SOWIK MATYGA

11:30

JANKOWSKA & TOMASZEWSKI

18:00 MALGRAU

12:00

HERZLICH WILLKOMMEN

19:00 KĘDZIOREK

12.45

IMA MAD

20:00 LE GIA 21:00 MARTA WACHHOLZ-BICZUJA

DESIGNER AVENUE

18.10 PIĄTEK/FRIDAY

15:00

JAROSŁAW EWERT

16:00

KAMIL SOBCZYK

17:00

MOHITO

18:00

MICHAŁ SZULC

OFF OUT OF SCHEDULE 11:00

MOMI-KO

19:00

NATALIA JAROSZEWSKA

11:30

PAULINA MATUSZELAŃSKA

20:00

NENUKKO

12:00

KAS KRYST

21:00

MMC STUDIO

12:30

MONIKA BŁOTNICKA

22:00

DAWID TOMASZEWSKI

20.10 NIEDZIELA/SUNDAY

DESIGNER AVENUE 15:00

JOANNA STARTEK

16:00

ODIO I JAKUB PIECZARKOWSKI

17:00

AGA POU

12:00

JIVIKA BIERVLIET

18:00

PTASZEK

13:00

PODSIADLO

19:00

GRZEGORZ KASPERSKI

14:00

MAISON ANOUFA

20:00

NATASHA PAVLUCHENKO

15:00

WHITE TENT

21:00

ŁUKASZ JEMIOŁ BASIC

16:00

WOJTEK HARATYK

22:00

POKAZ SPECJALNY - EVA MINGE

17:00

AGNIESZKA ORLIŃSKA

DESIGNER AVENUE

22


fot.: materiały prasowe

pokaz otwarcia-fashionphilosophy fashionweek poland-opening show

20.00

junko koshino

wt/tue

WWW.junkokoshino.COM Projektantka na stałe mieszka w Tokio. W latach 1978-2000 uczestniczyła w Paris Collection. W 1985 roku jej pokaz mody był największym zorganizowanym tego roku w Pekinie. W kolejnych latach pokazywała swoje kolekcje: w Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku (1990), w Wietnamie (1994), na Kubie (1996), w Polsce (1997), w Birmie (2009), a także w wielu innych miejscach na całym świecie. Spektrum działalności projektantki jest bardzo szerokie. Junko Koshino m.in. projektowała kostiumy do oper („Zaczarowany Flet”, „Madame Butterfly”), musicali – np. wystawiany na Broadway’u „Pacific Overtures” (nominowany do Nagrody Tony) czy „Kuninusubito” Mansai Nomury. Artystka projektuje także wnętrza i odzież sportową. Ostatnio Koshino zaprojektowała kostiumy dla grupy bębniarzy The Art Of Japan Drum „TAO” i wyreżyserowała spektakularny pokaz fajerwerków RYUKYU – KAIENSAI w Okinawie. The designer lives in Tokyo. In the years from1978 till 2000 she participated in the Paris Collection. In 1985, her fashion show was the biggest one organized that year in Beijing. In subsequent years, she presented her collections in the Metropolitan Museum in New York (1990), Vietnam (1994), Cuba (1996), Poland (1997), Burma (2009), as well as in many other places around the world. The spectrum of activities of the designer is very broad. Junko Koshino designed the costumes for operas (“The Magic Flute”, “Madame Butterfly”), musicals - issued on Broadway “Pacific Overtures” (nominated for the Tony Award) and “Kuninusubito” directed by Mansai Nomura. The artist also designs interiors and sportswear. Koshino recently designed the costumes for a group of drummers from The Art Of Japan Drum “TAO” and directed a spectacular fireworks show RYUKYU - KAIENSAI in Okinawa.

23


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

16.00

cz/thu

LABEL2

WWW.label2.blogspot.com Projektanci Andrea Popovic z Bośni i Hercegowiny oraz Alen Pinku z Serbii, spotkali się po raz pierwszy w Mediolanie, gdzie ukończyli Akademię Sztuk Pięknych Brera. Razem prezentują oni kolekcję o nazwie Label2. Jej nastrój odzwierciedla czasy dojrzewania, jest to inspiracja zaczerpnięta z własnych doświadczeń autorów. Cięcia są płynne, natomiast forma jest dość sztywna i symetryczna. W kolekcji wykorzystano neopren, bawełnę, nylon oraz gotowaną wełnę. Dominujące kolory to czarny, szary, beżowy / kolor skóry, jasny zielony oraz łososiowy. Designers, Andrea Popovic from Bosnia and Herzegovina and Alen Pinku from Serbia, met for the first time in Milan, where they both graduated in Academy of Fine Arts Brera. Together they present the collection named LABEL2. Its mood recalls the past growing up times, taken from their experience. The cut is fluent, with the construction and the form is quite rigid and symmetric. The materials used, are neoprene, cotton, nylon, boiled wool. The colors are black, grey, beige/skin color, light green and salmon pink.

24


fot.: Paweł Burchardt, modelka: Karolina Cieliczka

desi g ner avenue

17.00

sowik matyga

cz/thu

Martyna Sowik i Mila Matyga, to studentki trzeciego roku ASP Łódź na kierunku: Projektowanie Ubioru. Kolekcja „2026” stanowi swoiste opowiadanie science fiction. Bohater nie jest tu jednorodny, to hybryda wielu zjawisk przyszłości. W kolekcji odnajdujemy czyste, futurystyczne formy, militarne akcenty, a także druki nawiązujące do kosmologii i mistycyzmu.

Martyna Sowik and Mila Matyga, are the third-year students of Fashion Design in Lodz Academy of Fine Arts. The ‘2026’ collection is a kind of science fiction story. The hero here is not homogeneous, it is a hybrid of many future events. In the collection we find clean, futuristic forms, military accents and prints inspired by cosmology and mysticism.

25


fot.: Bartosz Modelski, makijaż: Karolina Markowska, modelka: Daria Małobłocka

desi g ner avenue

18.00

cz/thu

malgrau

WWW.malgrau.COM Marka Malgrau została stworzona z myślą o silnych, niezależnych kobietach, szukających komfortowych rozwiązań na każdą okazję. Kolekcja Opposites Attract jest próbą uchwycenia atmosfery nadmorskiego kurortu. W kolekcji można znaleźć delikatne sukienki, kobiece szorty, powłóczyste spódnice, a także swobodne spodnie i kurteczki. Styl elegancki i kobiecy został wzbogacony sportowymi elementami.

The Malgrau brand has been designed for strong, independent women looking for comfortable solutions for every occasion. The Opposites Attract collection is an attempt to capture the atmosphere of a seaside resort. The collection includes delicate dresses, women shorts, long, loose skirts and very comfortable pants and jackets. Elegant and feminine style has been enriched with sport elements.

26


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

19.00

Kedziorek

cz/thu

WWW.kedziorek.pl Ja to ktoś inny, powiedział kiedyś o sobie enfant terrible poezji francuskiej, Artur Rimbaud. Z modą jest podobnie, prawda i rzeczywistość jest nieco inna od naszych wyobrażeń o nich.

“I am someone else”, Arthur Rimbaud, the enfant terrible of French poetry said once, we can say the same about the fashion industry, the truth and the reality is a bit different from what we imagine.

27


desi g ner avenue

20.00

cz/thu

le gia

WWW.le-gia.COM Le GIA to ekskluzywna marka, którą tworzy duet projektantki Sandry Kpodonou oraz współwłaścicielki marki Ewy Kutyby. Marka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kobiet biznesu na niepowtarzalne, eleganckie stroje zarówno do pracy, jak i na spotkania prywatne. Ubrania wykonane są z najwyższej jakości tkanin i skór. Charakteryzują się wysoką jakością szycia i dbałością o detale. Kolekcja stworzona jest do noszenia przede wszystkim na co dzień dając poczucie komfortu i wyjątkowej elegancji. Dopełnieniem kolekcji są unikatowe torby wykonane ręcznie techniką skręcania śrubami. „Celebruj swoje życie” to kolekcja inspirowana Japonią. Tkaniny: kaszmir w kolorze: czarnym, wojskowej zieleni i brązowym, a także jedwab w kolorze bordo. Le GIA is an exclusive brand created by the duo of designer Sandra Kpodonou and co-owner Ewa Kutyba. The brand is a response to the demand of business women for unique, elegant clothing for both work and private meetings. Clothes are made from the highest quality fabrics and leather. They are characterized by high quality tailoring and attention to details. Collection designed to be worn mostly on a daily basis in order to give a sense of comfort and exceptional elegance. The fulfillment of the collection are unique handmade bags that are held together thanks to the screwing technique. “Celebrate Your Life” is a Japan inspired collection. Fabrics used: black, brown and military green cashmere, also burgundy-colored silk.

28


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

21.00

marta wachholz- biczuja

cz/thu

Najnowsza kolekcja to próba połączenia form opartych na przeciwieństwach męskiego i damskiego ubioru. Wykorzystano dżinsową tkaninę, len i różnorodną bawełnę. Melanż typowo męskich tkanin w elementach damskiego ubioru niezwykle podkreśla kobiecość. Dominujące kolory to czarny, biały, niebieski i czerwony. Inspiracją jest męska koszula i kobiece falbanki.

The latest collection is an attempt to connect the forms based on contrasts of male and women’s clothing. Denim, linen and cotton were used. The combination of typically masculine fabrics in women’s clothing items extremely emphasizes femininity. The dominant colors are black, white, blue and red. Inspired by men’s shirt and women’s cuffs.

29


fot.: Jakub Kurzaj, model Rafał Czajka

desi g ner avenue

15.00 pt/fri

joanna startek

WWW.joannastartek.COM Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru, zdobywczyni Nagrody Głównej Rektora ASP w Łodzi za najlepszą kolekcję dyplomową oraz Tytułu Debiut Roku 2012, przyznanego przez Fashion Magazine. Dwukrotna finalistka konkursu „Złota Nitka” oraz finalistka konkursu „Oskary Fashion”. Marka oferuje nowatorskie i świeże spojrzenie na modę. Jest propozycją dla mężczyzn pragnących wyróżnić się swoim wyglądem oraz ceniących sobie najwyższą jakość. A graduate of the Department of Textile and Clothing at the Lodz’s Academy of Fine Arts. A winner of the Fine Arts Academy’s rector grand prize for the best graduating collection and Debut of the Year 2012 Title, awarded by Fashion Magazine. A Two-time finalist of the “Golden Thread” and the finalist of the “Fashion Oscars”. The brand offers a fresh and innovative approach to fashion. It is a proposal for men who appreciate the highest quality and want to stand out in their appearance.

30


fot.:photo: Peteris Sprogis /models: Dominika Wycech, Roksana Chrząstowska, Daniel Uzdowski

desi g ner avenue

16.00

odio i jakub pieczarkowski

pt/fri

Projekt zainspirowany indywidualnymi działaniami projektantów w obszarze mody. Kolekcja Rat Salad składa się w głównej mierze z ubrań o prostej formie, opartych na bogatych, innowacyjnych zdobieniach wykonanych ręcznie metodami sitodruku klasycznego i eksperymentalnego z użyciem technik: puff, folia lakiery, druki 3d.

Project inspired by the designers individual actions in the field of fashion. The Rat Salad collection consists mostly of clothes in a simple form, based on the rich, innovative ornaments made with the silk-screen printing method with classical and experimental techniques including : puff, foil ,varnish, 3D prints .

31


fot.: Justyna Gieleta make-up: Anna Piechocka hair: Anna Pichocka model: Anna Sakowicz

desi g ner avenue

17.00 pt/fri

aga pou

WWW.agapou.COM Aga Pou absolwentka ASP w Łodzi, projektantka i właścicielka firmy odzieżowej „Na Pokaz”. Laureatka Talent Warsaw Fashion Street 2011 oraz Fashion Culture. Jej ubiory cechuje wysoka jakość wykonania oraz dbałość o detal. Inspiracją dla pokazywanej kolekcji było uwikłanie współczesnego człowieka pomiędzy dwoma skrajnymi pragnieniami: ciągłą pogonią za nowymi technologiami i cyfryzacją życia w otoczeniu szkła i betonu, a dążeniem do współistnienia z naturą.  Materiały to połączenie naturalnych tkanin produkowanych przy użyciu najnowszych technologii, z jutą będącą jedną z najbardziej ekologicznych i najprostszych w produkcji tkanin.  Konstrukcja ubiorów nawiązuje do prostych, geometrycznych form zaczerpniętych z architektury. Aga Pou - graduated from the Academy of Fine Arts in Lodz, designer and owner of “The Show” clothing company. Winner of the Talent Warsaw Fashion Street 2011 and Fashion Culture. Her clothes are characterized with high quality and attention to detail. The inspiration for the displayed collection was the entanglement of a modern man between two extreme desires: the continuous pursuit of digitalisation and new technologies and of life in a glass and concrete, and the desire to co-exist with nature. Material is a combination of natural fabrics produced using the latest technology and jute which is one of the most environmentally friendly and easiest to manufacture fabrics. The design of clothing refers to simple geometric forms borrowed from architecture.

32


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

18.00 pt/fri

ptaszek

WWW.ptaszek.shwrm.com

#LATO#NOWE#SURF#CALI#PRZYJACIELE#KOLORY#KWIATY#SERFERZY#WIOSNA#FACECI

#SUMMER #NEW #SURF #CALI #FRIENDS #COLORS #FLOWERS #SURFERS #SPRING #BOYS

33


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

19.00

pt/fri

grzegorz kasperski

WWW.facebook.COM/grzegorzkasperski Kolekcja„42” nawiązuje do numeru ulic Nowy Jorku. Najnowsza kolekcja to owoc współpracy z marką Maybelline dla której to właśnie Nowy Jork stanowi swoistą wizytówkę. Kolekcja zbalansowana została pomiędzy nowojorskim stylem lat 40-tych, 50-tych a współczesnością. Styl projektanta miesza się pomiędzy holywood glamour a inspirowanym Nowym Jorkiem urban chic. Pojawiający się w nadrukach kot, będący symbolem indywidualizmu i tajemnicy, w luźny sposób nawiązuje do inspiracji projektanta. W większości kreacji z kolekcji„42” mogłaby wystąpić bohaterka kultowej ekranizacji„Śniadanie u Tiffany’ego”. Holly, zagrana przez Audrey Hepburn to synonim klasyki, idealnie wpasowany w wielkomiejski klimat Nowego Jorku. Jej kot symbolizuje indywidualizm, jest pewnego rodzaju metaforą. The collection“42”refers to the number of streets in New York City. The latest collection is the fruit of collaboration with the brand Maybelline for which New York is a kind of business card. This collection was balanced between the New York style of the 40’s, 50’s and the present. Designer style is a combination of Hollywood glamour and inspired by New York urban chic. The cat icon appearing in the overprints, a symbol of individualism and mystery, refers to the inspiration of the designer. The majority of “42” collection outfits could by worn by the protagonist of cult movie “Breakfast at Tiffany’s”. Holly, played by Audrey Hepburn is a synonym of classics that fits perfectly into the urban atmosphere of New York. Her cat symbolizes individualism, it is a kind of metaphor.

34


fot.: Emil Bilinski/EMILBILINSKI.COM AltaRomaAltaModa/Catwalk

desi g ner avenue

20.00

natasha pavluchenko

pt/fri

www.natashapavluchenko.pl Projektantka każdego roku swoim nazwiskiem sygnuje dwie kolekcje haute couture oraz dwie, oparte na nich, kolekcje ready-to-wear. Rzym, Madryt, Moskwa, Mińsk, Praga, Budapeszt czy Dusseldorf to tylko niektóre z miast, w których projektantka zaprezentowała dotychczas swoją pracę. Dzięki udziałowi w Alta Roma Alta Moda stała się jednym z najmłodszych przedstawicieli „wysokiego krawiectwa” na świecie. Jej projekty dostrzeżone zostały przez międzynarodową publiczność, a jej nazwisko pojawia się coraz częściej w najważniejszych światowych magazynach o modzie m.in. Vogue Italy. „Senses S/S 2014 ready to wear "– kolekcja ta powstała jako komercyjna linia basic kolekcji Haute Couture , zaprezentowanej w lipcu 2013 w Rzymie podczas AltaRomaAltaModa. Each year the designer , signs her name under two haute couture collections and another two ready-to-wear collections based on them. Rome, Madrid, Moscow, Minsk, Prague, Budapest and Dusseldorf are only some of the cities where the designer presented her work so far. By participating in Alta Roma Alta Moda she became one of the youngest representatives of the “highest tailoring level” in the world. Her work has been recognized by the international audience, and her name started to appear frequently in major international fashion magazines such as Vogue Italy. Senses S / S 2014 ready to wear - this collection was established as a commercial line of basic Haute Couture clothing, it was presented in July 2013 in Rome during Alta Roma Alta Moda.

35


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

21.00

pt/fri

lukasz jemiol basic

WWW.jemiol.COM.pl Część kolekcji Basic to limitowana linia t-shirtów by Warner Bros zainspirowana 4 postaciami - bohaterami z kultowych kreskówek: Batmanem, Supermanem, Strusiem Pędziwiatrem i Królikiem Bugsem. Każdy T-shirt oddaje w pełni klimat danej postaci w dodatkach, konstrukcjach i kolorach. Miękkie i wygodne ubrania, nadające sylwetce luźnego charakteru z tematem przewodnim, który odnajdziemy w cięciach i tkaninach. Materiały z których powstała kolekcja, poddawane są specjalnej obróbce i oddają charakter bohatera. Kolekcja ma miejski charakter, świetnie nadaje się do noszenia na co dzień, natomiast niektóre jej elementy świetnie sprawdzą się w wieczorowych stylizacjach. Łukasz Jemioł Basic - part of the collection is an limited line of t-shirts inspired by Warner Bros four characters - the iconic cartoon heroes: Batman, Superman, Coyote and Road Runner and Bugs Bunny. Each T-shirt fully reflects the climate of the character in designs and colors. Soft and comfortable clothing, loose silhouette fit with the theme of nature that we find in cuts and fabrics. The materials composing the collection were created from are subject to special treatment and reflect the character of the hero. Collection is urban in nature, perfect for everyday wear, while some of its looks are especially good as an evening outfit.

36


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

22.00

pokaz specjalny- Eva Minge

pt/fri

WWW.evaminge.COM Najwyższa jakość materiałów, precyzja w odszyciu i własne DNA marki sprawiło, że została doceniona przez szerokie grono klientów. Świat poznał kreatywność i wyobraźnię Evy Minge dzięki kolekcjom pokazywanym podczas paryskiego Tygodnia mody Haute Couture. Dwa razy w roku marka bierze udział w Mercedes FASHION Week w Nowym Yorku i Moskwie. Proste formy, szlachetne materiały i subtelne detale dopełniające kreację nadają najnowszej kolekcji kobiecej aury i zmysłowości. Jak podkreśla projektantka kolekcję można dowolnie łączyć, tworząc zestawy w zależności od potrzeb.

The highest quality fabrics, precision in tailoring and individual DNA of the brand made it appreciated by a wide range of customers. The world recognized Eva Minge creativity and imagination thanks to the collections being shown at the Paris Haute Couture Fashion Week. Twice a year the brand participates in the Mercedes Fashion Week in New York and Moscow. Simple forms, noble fabrics and subtle details complementing creation give to the latest collection women’s aura and sensuality. As pointed out by the designer, the collection can be combined freely, in order to create sets adjusted to one’s needs.

37


fot.: Adam Pysklak/ modelka: Olga Solińska

desi g ner avenue

15.00

so/sat

jaroslaw ewert

www.jaroslawewert.pl Prezentowane stroje to odwaga w konstrukcjach, oryginalność wykorzystywanych materiałów oraz świeżość w podejściu do mody. Lata twórczości pozwoliły projektantowi wykształcić unikalny styl. Tworzone kolekcje męskie i damskie charakteryzują się mnogością detali, różnorodnością form i świetnym krawiectwem. Kolekcja „Twilight" to nowa, łamiąca stereotypy elegancja. Nonszalancja ubrana w ramy futurystycznego formalizmu. Ascetyczna rezygnacja z przepychu, odejmowanie i dzielenie znanych już kształtów w celu osiągnięcia nowych. The designs of presented clothing are characterized by courage, originality of the fabrics and a fresh approach to fashion. Years of experience have allowed the designer to develop a unique style, collections created for men and women are characterized by a multitude of details, a variety of forms and great tailoring. The newest “Twilight” collection breaks the stereotypical view on elegance. It’s pure nonchalance held up in a frame of futuristic formalism, an ascetic withdrawal from glamour, subtracting and dividing already known shapes in order to reach new ones.

38


fot.: Studio Loko Aleksander Kaczmarek, model Mateusz Cieślak

desi g ner avenue

16.00

kamil sobczyk

so/sat

www.kamil-sobczyk.com Buntownicza estetyka, pomieszanie klasyki z awangardą - to charakteryzuje projekty Kamila Sobczyka. Jego styl został zauważony już podczas pierwszego pokazu męskiej kolekcji („MANDU" w 2013 roku). W nadchodzącym sezonie projektant proponuje proste fasony wzbogacone o mocne elementy wykończenia. Kolekcja „YAGER" oparta na modułowych elementach, pozwala każdemu pokazać swój indywidualny styl.

Rebel esthetics, mixing classic with avant-garde designs are the main characteristics of Kamil Sobczyk. His style has been noticed already in his first men’s collection show (“Mandu” in 2013). In the coming season the designer offers simple styles enhanced with strong finishes. The “YAGER” collection is based on modular components what allows everyone to show their individual style.

39


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

17.00

so/sat

mohito

WWW.mohito.COM W sezonie wiosna - lato 2014 marka Mohito  mierzy się z nową  dla siebie definicją kobiecości. Technologiczne tkaniny, często o  sportowym charakterze pozwoliły na uzyskanie kolekcji , której  motywem przewodnim jest forma i konstrukcyjne ciecia . Dominują krótkie topy oraz  zaokrąglona linia ramion. Wszystko w jak najprostszym wydaniu.  Precyzja i zabawa proporcjami dały  niepowtarzalny miks mody  sportowej i nowoczesnej elegancji zrealizowanej  w czarno białej tonacji wzbogaconej  akcentami intensywnego  pomarańczu i złota. Nowoczesny, wielkomiejski klimat kolekcji podkreślony został poprzez kontrastowe   zestawienie różnych  struktur  materiałów  i przezroczystości a także poprzez liczne  detale w postaci zamków. In the 2014 spring-summer season MOHITO will confront themselves with the new definition of femininity . Technological fabrics, with sporty character made it possible to produce a collection whose theme is the form and design of cuttings. Dominated by short tops and a rounded shoulder line, everything in the simplest issue. Precision and fun aspect gave a unique mix of sports fashion and modern elegance executed in black and white colors enriched with heavy accents of orange and gold. Modern, urban atmosphere of the collection has been highlighted by contrasting materials and structures a lot of details made with zippings.

40


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

18.00

michal szulc

so/sat

WWW.michalszulc.COM Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Ubioru ASP w Łodzi, był  dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentowana kolekcja bazuje na charakterystycznej dla projektanta sylwetce wykorzystującej figurę odwróconego trójkąta. Gama kolorów zawężona została do bieli, czerni, granatu i szarości. 

He received a degree of the Department of Fashion Design Academy of Fine Arts in Lodz, he was awarded two scholarships from the Minister of Culture and National Heritage. This collection is based on a form very characteristic in this designers work - the inverted triangle figure. The range of colors has been narrowed down to the white, black, dark blue and gray.

41


fot.: Caroline Anielewska & Irek Kamieniak

desi g ner avenue

19.00

so/sat

natalia jaroszewska

WWW.jaroszewska.eu Jej projekty określane są jako„200 procent kobiecości”. Cechuje je lekkość, ruch i najwyższa jakość. Projektantka od lat ubiera gwiazdy polskiego show biznesu, współpracuje z mediami modowymi, pokazuje kolekcje w Polsce i za granicą. Jest znana jako ekspert od historii mody. Najnowsza kolekcja„Summer of Love” nawiązuje do słynnego Lata Miłości z 1967r w Haight-Ashbury. Śródziemnomorski klimat, w którym mieszka projektantka, stał się główną inspiracją do stworzenia kolekcji wygodnych, miękkich i ultrakobiecych sukienek, lekkich bluzek i szortów w stylu boho. Miękkie dżerseje i jedwabie w tonacji pudrowego różu zostały przełamane akcentami rockandrollowej czerni. Jak zwykle w kolekcji projektantki pojawiają się skórzane detale, które eterycznym kobiecym sylwetkom dodają niepokornego charakteru. Her designs are described as “200 percent of femininity”. They are characterized by lightness, movement and the highest quality of materials used. The designer has been dressing Polish celebrities for years, working with various fashion medias, presents her collections in Poland and abroad. She is known as an expert on the history of fashion. The latest “Summer of Love” collection refers to the famous year 1967 in the Haight-Ashbury. The Mediterranean climate in which the designer resides, has been a major inspiration to create a collection of comfortable, soft and ultra-feminine dresses, lightweight blouses and boho-style shorts. Soft jersey and silk in shades of powder pink were broken with black, rock and roll accents. As usual, in her collections we can see details that add rebellious character to the ethereal female body.

42


fot.:pszemekdzienis.com

desi g ner avenue

20.00

nenukko

so/sat

WWW.nenukko.COM Marka odzieżowa, której styl odwołuje się do uniseksualnej prostoty, jest dedykowany indywidualistom i wynika z twórczego nastawienia do wzornictwa. Celem projektantów jest wizualna innowacyjność oraz przekraczanie istniejących konwencji stylistycznych. Moda rozumiana jest przez nich jako wielowątkowy proces zmiany, w którego przebieg włączają się z zachowaniem własnej artystycznej wizji. Kolekcja „Quit” SS 2014 jest wynikiem rewizji ‚metody’ twórczej przyjętej przez markę. „To, co podobne, gdzieś znikło, pochowało się po kątach przed tym co nie było już o takie ‚po prostu różne, lecz totalnie przeciwstawne, niemożliwe do pogodzenia, a wręcz kompletnie się wykluczające.” (D. Masłowska, „Kochanie, zabiłam nasze koty”, Noir sur Blanc, 2012) NENUKKO clothing brand style is dedicated to individualists, referes to the unisexual simplicity and results from a creative attitude towards design. The designers’ main purpose is the visual inventiveness and reaching beyond the classical stylistic conventions. In this way, fashion is understood as a multithreaded process of change, in which the authors include themselves preserving their own artistic vision. The SS 2014 “Quit” collection is a result of the revision of the designer’s creative ‘method’. “The similar has vanished somewhere, hidden in the corners from what was not just ‘simply different’, but totally opposite, impossible to reconcile, or even mutually exclusive.”  (D. Masłowska, “Kochanie, zabiłam nasze koty”, Noir sur Blanc, 2012)

43


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

21.00

so/sat

mmc studio

WWW.mmcstudio.pl Najnowsza kolekcja Ilony Majer i Rafala Michalaka to mix minimalizmu lat 90-tych z mocno rokowym stylem londyńskiej ulicy początku lat 70-tych. MMC zawsze stawia nacisk na nowoczesność i ekskluzywność tkanin i krojów. Tym razem projektanci odkrywają oryginalne teflonowane wełny i jedwabie dające efekt sportowego miejskiego szyku. Tonacja kolekcji została ograniczona do kilku podstawowych kolorów dających efekt nowoczesnej purystycznej całości.

The latest collection of Ilona Majer and Rafal Michalak is a mix of minimalism of the 90’s with a rock London street style of the early 70’s. MMC has always put emphasis on modernity and exclusivity of fabrics and styles. This time, designers are discovering the original teflon wool and silk giving their project a sporty and urban feeling . The collection is limited to few basic colors giving the effect of a modern purist look.

44


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

22.00

dawid tomaszewski

so/sat

WWW. dawid - tomaszewski. COM Dawid Tomaszewki to nowoczesna, luksusowa marka uosabiająca innowacyjny high-end design, przykładający szczególną wagę do jakości i detali. Jego projekty balansują na krawędzi nowoczesnego designu. Pragnieniem projektanta nie jest to, by stać się komercyjną marką ale twórcze życie w sztuce. Klasyczne, ponadczasowe piękno lejących się tkanin, wyszukanych haftów i połyskliwych metali przedstawione zostało w kolekcji „Summer 2014 by Dawid Tomaszewski”. Neutralne kolory – od kremowych, pudrowych, wszystkich odcieni bieli, a także typowej dla projektanta czerni – dominują w kolekcji „Lithum”. Tematem przewodnim kolekcji jest przenikanie motywów miękkich zwiewnych tkanin i prostej graficznej mody. Dawid Tomaszweski is a contemporary, luxury german brand encapsulating innovative high-end design attention to details and quality. His clothes are experimental with an innovative design edge. He does not just want to become a commercially viable label but also a creative force within the arts. Classic, timeless beauty with flowing fabrics, intricate elaborate embroideries and shiny metals is shown in the summer collection 2014 by Dawid Tomaszewski. Neutral tones - from cream, light tones of powder, shades of white, to - as well as - usual for Tomaszewski - black dominate the collection “Lithium”. Main focus of this collection is the interplay of soft fluttering airy fabrics with very straightforward and graphic fashion.

45


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

12.00

nd/sun

jivika biervliet

WWW. jvikabiervliet.COM Jivika Biervliet jest projektantem odzieży męskiej mieszkającym w Holandii. W 2010 roku ukończyła studia na HKU, gdzie jej specjalizacją było Fashion Communication. W 2012 roku rozpoczęła działalność jako niezależny projektant i oraz zaperzentowała swoje kolekcje „Forever Young” (2012) i ​​„J.Flintstone” (2013), podczas Tygodnia Mody w Amsterdamie. Jej upodobanie do odzieży męskiej powstało z poczucia, że moda męska ​​posiada więcej zasad. Jivika Biervliet szuka istniejących granic w celu przekroczenia ich. Charakterystyczne dla jej projektów są materiały używane, czyste linie, jak również swawola w kolekcji. Stroje są konceptualne, eksperymentalne, a jednocześnie gotowe do noszenia. Jej nowa kolekcja jest inspirowana kulturą hip-hop. Jivika Biervliet (1986) is a Menswear designer based in The Netherlands. In 2010 she graduated at the HKU where she was specialized in Fashion Communication. In 2012 she started as an independent designer and showed her collections ‘Forever Young’ (2012) and ‘J.Flintstone’ (2013) during the Amsterdam Fashion Week. Her strong preference for menswear arose from the feeling that menswear have more rules. Jivika Biervliet searches for existing borders in order to exceed them. Characteristic for her designs are the materials used, the clean lines and also the playfulness within the collection. The pieces are conceptual, experimental and wearable at the same time. Her new collection is inspired by the Hip-hop culture.

46


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

13.00

podsiadlo

nd/sun

Swoją przygodę z modą rozpoczął od studiów na University for the Creative Arts, w czasie których zdobywał doświadczenie w domu mody Alexander Mcqueen. Debiutował w konkursie Off Fashion, który wygrał zdobywając nagrodę główna, oraz 3 wyróżnienia. Projektant krąży wokół luksusowego sportswearu, a jego ciągłymi inspiracjami są ulica i kultura hip-hopowa. Punktem wyjściowym dla najnowszej kolekcji„HOLD ME TIGHT”, stał się film„Streetwise’’ w reżyserii Martina Bell’a oraz twórczość Christo & Jeanne - Claude. Głównym konceptem kolekcji jest próba ukazania lekkości powietrza, oraz swobody jaką daje. Do lekkości powietrza nawiązują także nadruki, wykonane w kolaboracji z polskim artystą, Pawłem Eiblem. He began his journey into the world of fashion starting studies at the University for the Creative Arts, at te same time he has been gaining experience in the fashion house of Alexander McQueen. He made his debut in the Off Fashion event, where he won the main award and three honorable mentions. His projects revolve around luxury sportswear with the street and hip-hop culture as his main inspirations. The starting point for his latest “HOLD ME TIGHT” collection, became the film “Streetwise’’ directed by Martin Bell and the work of Christo & Jeanne – Claude. The main concept of the collection is an attempt to show the lightness of air and the freedom that comes with it. Everything is complemented with the work of Pawel Eible - a Polish artist.

47


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

14.00

nd/sun

maison anoufa

WWW.maisonanoufa.fr Paryski projektant pracowal ponad 10 lat w USA tworząc kolekcję jeansów: Fubu, Seven Jeans, Juicy Couture, Energi. W 2009 roku wrócił do Paryża, gdzie przejął po dziadku dom mody couture „ MAISON ANOUFA”. Od 3 lat regularnie pokazuje swoją kolekcję na Haute Couture w Paryżu, jest też dyrektorem artystycznym stacji FashionTV i projektantem lini I Love Fashion. Projektant jest wynalazcą nowych technik nadruku, malarzem i rzeźbiarzem. Kolekcja „Effervescence” jest łagodną propozycją stylu glam-rock. W kolekcji znajdziemy ciekawe łączenia jak tweed i łańcuchy, skóra i wełna, pióra i metal. This Parisian designer has worked over 10 years in the U.S. creating a jeans collection: Fubu, Seven Jeans, Juicy Couture, Energi. He returned to Paris in 2009 where he took over the couture fashion house “MAISON ANOUFA” from his grandfather. For the last 3 years he has regularly presented his collection at Haute Couture in Paris, he is also the artistic director of FashionTV station and the designer of I Love Fashion clothing line. The designer is the inventor of new printing techniques, painter and sculptor. The collection “Effervescence” is a mild glam-rock style suggestion. In this collection you will find interesting combinations such as tweed and chains, leather and wool, feathers and metal.

48


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

15.00

white tent

nd/sun

WWW.white-tent.COM Zaprojektowany przez Evgenia Tabakova i Pedro Noronha FEIO. Projektanci pochodzący odpowiednio z Rosji i Portugalii, poznali się w Londynie podczas studiów w zakresie mody i tekstyliów na Central St Martin oraz London College of Fashion. White Tent został stworzony w 2007 roku, z myślą o marce odpowiadającej „koczowniczemu” stylowi życia, która jest w stanie istnieć i działać w dowolnym miejscu na świecie. Na sezon SS14 White Tent czerpie inspiracje ze strojów Judo. Technika tie-dye i barwniki roślinne odgrywają ważną rolę w tym sezonie. Paleta kolorów rozciąga się od indygo do bladego różu i bieli.

Designed by Evgenia Tabakova and Pedro Noronha Feio. From Russia and Portugal respectively, they have met whilst studying fashion and textiles in London at Central St. Martin’s and London College of Fashion. White Tent was created in 2007, with the pair thinking of a brand with a “nomadic” lifestyle – being able to exist and to work anywhere in the world. For SS14 White Tent took on Judo outfits as the base inspiration for their collection. Tye-dye and vegetable dye play a major part this season. The color palette ranges from indigo blue to pale pink and white.

49


fot.: Maciej Nowak Model. Borys Starosz Make up: Wiktoria Sadowska

desi g ner avenue

16.00

nd/sun

wojtek haratyk

WWW.wojtekharatyk.COM Wojtek Haratyk projektuje kolekcje zarówno damskie jak i męskie. Klasyczna moda w nowoczesnym, miejskim wydaniu. Dla projektanta ważniejsza od modowych eksperymentów jest tkanina, zawsze najwyższej jakości. Kolekcja „Contr-revolution” jest kontynuacją myślenia o ubiorze męskim w sposób wieloaspektowy, a skierowana jest do tych, którzy nie lubią być skrępowani sztywnymi konwenansami. Po raz kolejny projektant w sposób konsekwentny i bardzo spójny miesza tkaniny printowane bawełny, dzianiny, jedwab oraz zamsz. Wojtek Haratyk designs collections for both women and men. It’s classic fashion in a modern, urban version. For the designer more important than fashion experiments is the quality of fabrics. The “Contrrevolution” collection is a continuation of thinking about men’s clothes in a multi-faceted, and is addressed to those who do not like to be constrained by rigid conventions. Once again, the designer in a very consistent and compact way combines cotton, knitted fabrics, silk and suede.

50


fot.: materiały prasowe

desi g ner avenue

17.00

agnieszka orlinska

nd/sun

Projektantka w łączy znajomość trendów i doskonały warsztat konstrukcji i krawiectwa. Od ponad 10 lat projektuje na indywidualne zamówienia. Jej projekty są jednocześnie romantyczne i nowoczesne. Autorka konsekwentnie kontynuuje charakterystyczną dla swojej twórczości grę skrajnościami. W prezentowanej kolekcji zestawia surowy styl beatników z przepychem strojów cyrkowych . Styl Beat Generation widać w fasonach inspirowanych męska garderobą, prostych cieciach i geometrycznych sylwetkach. Inspiracje bogatym stylem cyrkowym przewijają sie w sylwetkach damskich - sukienkach, delikatnych bluzkach . Orlińska z kunsztem ręcznie naszywa koronki i zdobienia , czyniąc każde ubranie prawdziwym unikatem . W kolekcji dominuje zimny błękit. The designer connects knowledge of the trends and excellent design and tailoring skills. For more than 10 years she has been designing for individual orders. Her designs are both romantic and modern. The author consistently continues the game of extremes, which is typical for her work. In this collection she combines raw beatnik style with sumptuous circus costumes. Beat Generation style can be seen in forms inspired by men’s wardrobe, straight cuts and geometric figures. Inspiration coming from the rich circus style is presented in women’s figures - dresses and delicate blouses. Orlińska masterfully hand-sews lace and ornaments, making each outfit truly unique. The collection is dominated by cold blue.

51


SALON SHOWROOM PIOTRKOWSKA 87

Ekskluzywny showroom we wnętrzach jednej z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej to miejsce spotkań przedstawicieli biznesu i mediów z prezentowanymi projektantami. W tym roku do projektu zaproszono: EvĘ minge, Joannę Klimas, Agatę Wojtkiewicz, markę Hector&Karger i Mariusza Przybylskiego.

Exclusive showroom inside one of the old-fashion houses on Piotrowska street is a meeting point of business, media and designers presented. This year, the project invited Eva minge, joanna klimas, Agata Wojtkiewicz, Hector & Karger brand and Mariusz Przybylski.


SALON


salon

A g ata wo j tkiewicz

hector & kar g er

Agata Wojtkiewicz, projektantka wielokrotnie wyróżniana w konkursach Złota Nitka MTŁ i Złota Fastryga MTP. Nominowana do tytułów Damy Sukcesu (2005) oraz Projektanta Roku (2005, 2006). Zwyciężczyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasadę Brytyjską, w którym nagrodą jest obecność podczas jednej z najważniejszych imprez modowych na świecie – London Fashion Week 2011. Projektantka co roku prezentująca swoje kolekcje na Fashion Week Poland. Jej wiosenno-letnia kolekcja „6 AM” obecna była także podczas Vienna Fashion Week 2011. Stroje projektantki zostały zaprezentowane w finale polskiej edycji ‘Top Model’, a jej kolekcja ukazała się w magazynie Donna Collezioni wiosna/lato 2011.

Hector & Karger to duet projektantów powstały w 2010 roku. Hector Świtalski jest absolwentem znanej szkoły mody London College of Fashion, dostał się również do Central Saint Martins w Londynie. Robert Karger zdobywał edukację na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. „W tym sezonie zainspirował nas… doberman. Silny i rasowy pies, którego spora popularność przypada na lata ‘90-te”. Skojarzenia, które wywołał, tchnęły również do analizy tamtego okresu w kontekście mody, muzyki i filmu. A sam doberman – policyjny pies żandarm, dostojny i kontrowersyjny stał się symbolem kolekcji.

Agata Wojtkiewicz, designer of numerous awards in Golden Thread MTL competition and Gold Tacks MTP. Nominated to Lady of Success (2005) and the Designer of the Year (2005, 2006). Winner of the Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organized by the British Council and the British Embassy, were the prize is the presence in one of the most important fashion events in the world - London Fashion Week 2011. The designer every year presents her collections at Fashion Week Poland. The spring-summer collection „6 AM” was also present during the Vienna Fashion Week 2011. Swimwear was presented in the final of the Polish edition of ‚Top Model’, and her collection appeared in Collezioni Donna Spring / Summer 2011 magazine.

Hector & Karger, designer duo formed in 2010. Hector Switalski is a graduate of the famous fashion school -London College of Fashion, he also got accepted to Central Saint Martins in London. Robert Karger graduated from the University of Arts in Poznan. „In this season we were inspired by ... Doberman. Strong and purebred dog that was considerably popular in the 90’s”. Associations caused by this animal, provoked the analysis of this period in the context of fashion, music and film. And the Doberman itself - police dog, eminent and controversial became a symbol of the collection.

54


salon fashionphilosophy

j oanna klimas

mariusz przybylski

Joanna Klimas -dwukrotnie uznana za jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet sztuki i biznesu przez magazyn „Home&Market”, jej projekty znalazły się w najlepszej polskiej publikacji o modzie „Tysiąc Lat Ubiorów w Polsce” autorstwa Anny Sieradzkiej. W 2012 podczas gali Doskonałość Roku Twojego Stylu została uhonorowana tytułem Projektantki z Klasą. Kolekcja wiosna/lato 2014 o nazwie „Logo Game” składa się z trzech części. W pierwszej Joanna Klimas próbuje w nowy sposób spojrzeć na klasyczną formę jaką jest marynarka i żakiet. Wprowadza mocne i wyraźne kolory, głównie czerwień. Druga część ma charakter streetwear, gdzie projektantka pokazuje nowe wykorzystanie własnego logo na tkaninach, tworząc kolekcję dla osób ceniących niepowtarzalność i design. Ostatnia część będzie wyrazem poszukiwania przez projektantkę oryginalnych rozwiązań dla kreacji wieczorowych i ślubnych.

Mariusz Przybylski zafascynował się modą w Liceum Plastycznym i swoją pasję rozwijał podczas studiów na ASP w Łodzi. Jego pierwszy autorski pokaz odbył się w 2005 roku - debiutancka kolekcja spotkała się z bardzo dużym uznaniem i od tego momentu Przybylski podąża w jasno określonym kierunku tworzenia unikatowej aczkolwiek luksusowej mody przede wszystkim dla mężczyzn. W 2009 roku stworzył pierwszą linię dla kobiet, którą konsekwentnie i z pasją rozwija. Kolekcje Mariusza Przybylskiego uszyte są z najszlachetniejszych tkanin i charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, a także misterną dbałością o detale. Jego estetyka łączy ze sobą nowatorskie podejście do mody z klasyką. To z jednej strony bardzo zdecydowana, nonszalancka twórczość, która splata się z nostalgią i wielką wrażliwością.

Joanna Klimas - twice nominated to be one of the 50 most influential women in art and business by magazine „Home & Market”, her collections were in the best Polish fashion publication „Thousand Years of Suits in Poland” by Anna Sieradzka. In 2012, during the gala Excellence Award of Style was named to Designer of the Class award. Collection spring / summer 2014 called „Logo Game” consists three parts. In the first Joanna Klimas is trying a new way to look at the classical form which is jacket and coat. Introduces a strong and clear colors, especially red. The second part is a streetwear, where the designer shows new use of its logo on fabric, creating a collection for those who appreciate the uniqueness and design. The last part is an expression of the search for solutions to the original designer evening gowns and dresses.

Mariusz Przybylski was fascinated by fashion at the College of Fine Arts and he developed his passion while studying at the Academy of Fine Arts in Lodz. His first solo show took place in 2005 - debut collection was highly appreciated, Since that moment Przybylski moves in a clearly defined direction to create a unique but above all, luxury fashion for men. In 2009, he created the first line for women, which he develops with consistency and passion. Mariusz Przybylski collections are sewn from the noblest fabrics, they are characterized by high quality of workmanship and attention to details. His aesthetic combines innovative approach to fashion with classics. It is a determined, nonchalant work interweaving with nostalgia and great sensitivity.

55


OFF OUT OF SCHEDULE 18–19. 10. 2013 CENTRUM PROMOCJI MODY, ul. WOJSKA POLSKIEGO 121, ŁÓDŹ Off to miejsce dla odważnych kolekcji, awangardowych projektantów i intrygującej wizji przyszłości. Tu wyznaczane są nowe trendy w projektowaniu. Off is a place for the adventurous collections of avant-garde designers and intriguing visions of the future. The new trends in design are determined here.


foto: Daniel Jaroszek, Modelka: Magda Lamek / Gaga Models, MUA : Aga Kopańska

off out of schedule

11.00

pt/fri

www.momi-ko.pl Kolekcja Moniki Misiak-Kołsut -Nekobukuro „Welcome to the Cat`s house” inspirowana jest podróżą do Japonii. Część kolekcji zaprojektowana została jeszcze przed wyjazdem, jako wizja tego, co możliwe do zobaczenia, a następnie została wzbogacona i przekształcona już po powrocie. Prezentowane sylwetki to mieszanka inspiracji zaczerpnięta z różnych tokijskich subkultur. Efektem jest ugładzony styl mangi połączony m.in. z kimonem gejsz, co dało efekt seksapilu i świeżości. W kolekcji część projektów powstała poprzez ręczne zaplatanie włóczek na krośnie. Dodatkiem są min maskotki oraz breloki w kształcie ryb i kotów. Monika Misiak-Kołsut’s collection - The Nekobukuro “Welcome to the Cat` s house “ is inspired by her trip to Japan. Part of the collection was designed before leaving, as a vision of what is possible to see, and then after her return was extended and transformed. Presented clothes are a mixture of inspiration drawn from a variety of Tokyo’s subcultures. The result is a gentle style of manga combined with geisha kimonos, which gave the effect of sex appeal and freshness. Part of the projects are created by hand braiding yarns on a loom. Everything is complemented with mascots and pendants in the shape of fish and cats .

58


foto: Agata Opalińska Model: Magdalena Ciesielska, Agnieszka Plama Nowak, make up: Patrycja Skórzak

off out of schedule

11.30 pt/fri

Proces projektowania kolekcji przebiega tu wieloetapowo – od poszukiwania inspiracji, przez ich intensywnsywne adoptowanie i swoistą, subiektywną transkrypcję, do wyboru surowców i zaplanowania sposobu odszycia wszystkich elementów. Bodźcem do powstania kolekcji „HOMELY” jest natura. Proste formy o miękkich i obłych konturach. Luźne nie krępujące ciała kształty w odcieniach zieleni, czerni, bieli i kobaltu. Organiczności i subtelności całej kolekcji nadają druk wypukły, hafty oraz pikowania.

The designing of this collection is separated to few stages - from the inspiration research, through their extensive adoption and specific, subjective transcript, the choice of raw materials and finally to a plan how to combine all the elements. The impulse for the creation of the “homely” collection is nature. Simple forms of soft and rounded contours. Loose shapes in shades of green, black, white and cobalt. The relief printing, embroidery and quilting gave the entire collection an organic and subtle feeling.

59


fot.: Daniel Jaroszek, Dawid/AMQ, Aleksa/AMQ, makeup&włosy Dorota Chajdacka

off out of schedule

12.00

pt/fri

www. kaskryst.com Katarzyna Kryst - młoda, polska projektantka. Studentka ostatniego roku Projektowania Ubioru w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. Opis kolekcji: #latasześćdziesiąte #latasiedemdziesiąte #lataosiemdziesiąte #styluliczny #paski #kwadraty #diamenty #niebieski #biały #czarny #różowy #skóranaturalna #nylon #bawełna #oraz #wieleniekonwencjonalnychmateriałów #zabawa #przestrzeń #prawda #przeciwieństwa #seksowny #geometryczny #kosmos #ostry #szkło Katarzyna Kryst - young Polish designer. Final year student of Fashion Design in the International School of Costume and Fashion Design in Warsaw. Collection description: #60’s #70’s #80’s #streetstyle #stripes #squares #diamonds #blue #white #black #pink #naturalleather #nylon #cotton #and #manyunconventionalfabrics #fun #space #true #opposites #sexy #geometry #cosmos #sharp #glass

60


fot.: Monika Motor

off out of schedule

12.30 pt/fri

www. blotnicka.com „Projektuję ubrania dla kobiet, które sama chciałabym nosić". Fascynuje ją kultura i sztuka japońska oraz konstrukcyjne, warstwowe i przestrzenne formy. Kolekcja „Super nova", inspirowana jest gwiezdnym wybuchem. Niezwykłą jasnością, energią i kolorystyką, która towarzyszy temu zjawisku. Sztuką nowoczesną i wizją przyszłości przedstawioną w graficznych wzorach oraz fotografiach szklanych miast. Widzimy rodzaj „kosmicznego looku” połączonego ze sportowym szykiem. W kolekcji dostrzegamy dużo przejrzystości i prześwitów oraz zestawienia niespotykanych tkanin jak organza jedwabna i gumowany ortalion w kolorowe paski. Oprócz sztucznych tkanin w kolekcji zostały wykorzystane też szyfon, żakard jedwabny i bawełna. Fashion is her passion, designing her pleasure. She designs women’s clothes that she would like to wear. She is fascinated by Japanese culture, art and design, layered, spacious forms. The Super nova collection is inspired by the explosion of a star - an unusual clarity, energy and color that accompanies this phenomenon. A great inspiration for the designer - the vision of the future presented in graphic designs and photographs of glass cities. We see the cosmic look combined with a sporty flair. In the collection we can see a lot of clarity and unusual fabrics as silk organza and rubberized nylon with colorful stripes. In addition to the synthetic fabrics in the collection she used chiffon, jacquard silk and cotton.

61


fot.:Monika Jelińska

off out of schedule

11.00

so/sat

www. kubalanca.com W 2013 roku projektantka stworzyła markę sygnowaną jej nazwiskiem, w której zasady są proste: „Projektując myślę o Kobiecie : wyjątkowej, wymagającej, kreatywnej. Pracując z formą, surowcem i kolorem staram się stworzyć produkty funkcjonalne, wysokiej jakości, sprzyjające codzienności, wywołujące radość klientek i przyjemność użytkowania.” Kolekcja „SIMPLE THING" to obszar wolności, komfortu i relaksu. Powrót do prostoty, celebracji małych momentów, przeżywania chwili powoli, bez odniesień do czasu.

In 2013, the designer has created the brand signed with the name. The policy of this brand is simple: “Designing clothes for a unique, challenging and creative women. Working with form, fabric and color, I try to create high quality, functional clothes that are a pleasure to wear. And cause a delight on customer faces”. The “SIMPLE THING” collection is an area of freedom, comfort and relaxation. A return to simplicity, celebrating small moments, experiencing them slowly, without reference to time.

62


fot.:Marta Streng, models: Klaudia von Loski, Ch. Kamiński, make-up Marta Miazga, hair: K. Siux Ilecka

off out of schedule

11.30

so/sat

www.emilia-jankowska.pl / www.heruss.pl

Kolekcje duetu projektantów ubioru i biżuterii należą do odważnych i mało konwencjonalnych, charakteryzują się przestrzennymi formami i kontrastującymi połączeniami. Motywy grafiki francuskiego artysty Jeana Cocteau w najnowszej kolekcji ujęte są w ręcznie malowanych wzorach na ubiorach oraz elementach biżuteryjnych. Widzimy kontrastowe zestawienie folii przemysłowej z bawełną matową, drukowaną organzą i szyfonem. Całość dopełnia biżuteria wykonana z przeźroczystego plastiku, bursztynu, srebra i miedzi. Kolorystyka kolekcji to przeźroczystość łączona z kremami, podkreślona akcentami w kolorze intensywnej żółci i ciemnego granatu.

Those designers duo collections of clothing and jewelry are very unconventional, characterized by spacious forms and contrasting connections. Illustrations by French artist Jean Cocteau are printed on clothes and jewelry items. We see the combination of the industrial foil with matte cotton, printed organza and chiffon. It is complemented by jewelry made from transparent plastic, amber, silver and copper. The coloring is transparency combined with cream, with rich accents of yellow and dark blue.

63


fot.:model: Gamou/AMQ

off out of schedule

12.00

so/sat

www.herzlichwillkommen.pl Marka założona przez Alicję Saar i Małgorzatę Wójcicką - absolwentki łódzkiej ASP. Projektantki korzystają z prostych form, nawiązujących w dyskretny sposób do ubrań sportowych. Pragną osiągnąć idealne połączenie mody ulicznej z elegancją. Transparentność to motyw wiodący najnowszej kolekcji. Efekt nakładania warstw różnego rodzaju materiałów został wykorzystany na wiele sposobów. Użyte tkaniny mają charakter techniczny, czasem lekko futurystyczny. Dopełnieniem są miękkie dzianiny i bawełna, które ocieplają ten zestaw i podkreślają wygodny, sportowy charakter kolekcji.

Brand founded by Alicja Saar and Małgorzata Wójcicka - both graduates of Lodz’s Academy of Fine Arts. Designers use simple forms, referring in a discreet way to sport clothes. They want to achieve a perfect mix of street fashion and elegance. Transparency is the leading theme of their latest collection. The layering of different materials has been used to achieve many effects. Fabrics used in this collection are technical in nature, sometimes slightly futuristic, complemented by soft fabrics and cotton, which warms the set and emphasize a comfortable, sporty character of the collection.

64


fot.: Marcin Kosakowski

off out of schedule

12.30

so/sat

Najnowsza kolekcja „I’ prayed for rain i’ve got bitter tears”, to projekt eksperymentalny łączący dwa odmienne podejścia do projektowania. Jest to próba odpowiedzi na pytanie o źródło naszych ekscytacji i fascynacji. Inspiracją są tu rysunki dzieci w wieku 5-7 lat o tematyce: konflikt, kłótnia, nieporozumienie. Kolekcja kładzie nacisk na pytanie o przekraczane granice w kontekście człowieka jako narzędzia. Są to historie wierzących w nieśmiertelność kobiet, które naiwnie tkają swoim potomkom płaszcze chroniące przed ich własnymi decyzjami. 

The latest “I prayed for rain I’ve got bitter tears” collection is an experimental project combining two different designing approaches. It is an attempt to answer the question about the source of our excitement and fascination. Inspired by drawings of children aged 5-7 with themes concentrated around: conflicts, quarrels and misunderstandings. The collection focuses on the question of crossed borders in the context of man as a tool. These are the stories of those who believe in the immortality of the women who naively weave coats to protect their children from their own decisions.

65


www.etap-sofa.pl

NEW DE SIG N

IMS SOFA Sp. z o.o. ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz, Poland e-mail: etap@etap-sofa.pl, www.etap-sofa.pl


NEW


TELEFON TEL AVIV#57

JULIA POGREBIŃSKA KONRAD PAROL MICHAŁ PIRÓG NORMAN LETO WHITE LIES

K MAGAZINE moda dizajn kultura wrzesień 2013 issN 1899-9891 indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

KAROL RADZISZEWSKI ZUZA KRAJEWSKA KONRAD ĆWIK MAŁGA KUBIAK ROBERT GŁOWACKI FACEHUNTER AGATA POSPIESZYŃSKA ADAM PLUCIŃSKI

BONNIE & CLYDE #55-56 MAGDA WUNSCHE & SAMSEL K MAGAZINE styl kultura sztuka LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

AUSTRA YULKA WILAM MASSADA ALUNAGEORGE FACEHUNTER GRETA GERWIG KIM GORDON & THURSTONE MOORE KONRAD ĆWIK ODETA MORO-FIGURSKA & MICHAŁ FIGURSKI ALEKSANDRA URBAN TOM CHADZINSKI ZUO CORP. WACHOWSCY

ŚNIADANIE U TIFFANY’EGO #53

DISCLOSURE BARTEK WIECZOREK LINKOBAN TERRIBLE FEELINGS ANDRZEJ SOBOLEWSKI ŁUKASZ DZIEWIC ELLIPHANT MAGDALENA ŁAWNICZAK FASHION WEEK POLAND K MAGAZINE styl kultura sztuka CZERWIEC 2013 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

AGNIESZKA ŻULEWSKA

ANNA KARENINA

ALEKSANDRA POPŁAWSKA GIVENCHY

K MAGAZINE styl kultura sztuka MAJ 2013 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

TAM, GDZIE ROSNĄ POZIOMKI #54 EDWARD DWURNIK GUS GUS RYSZARD GRZYB

RUSSIAN GIRLS ISSUE #51 PUSSY RIOT JOANNA DROZDA DAVID BOWIE

BASIA BAŃDA THE XX TRUMAN CAPOTE

KATARZYNA BOSACKA MARCIN KEMPSKI ANDRZEJ POLAN ANIA KUCZYŃSKA ELIZA MÓRAWSKA ŁUKASZ ZIĘTEK

K MAGAZINE styl kultura sztuka LUTY 2013 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

#48-49 MATERIAL GIRL

BASIA METELSKA ANNA ORSKA MARCIN RÓŻYC MAGDALENA ŁAWNICZAK SONIA SZÓSTAK ŁUKASZ ZIĘTEK

ZUZA KRAJEWSKA BONIECKI & KRACIUK MACADEMIAN GIRL

#47 WYWIAD Z WAMPIREM

JULIETT KUCZYNSKA

JADWIGA SAWICKA KAMP! LECH MAJEWSKI MARTYNKA WAWRZYNIAK RAFAŁ ANTOS TOMEK RYGALIK OLKA OSADZIŃSKA

K MAGAZINE styl kultura sztuka GRUDZIEŃ 2012 /STYCZEŃ 2013 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl

WOODKID DASZA ZHUKOVA YVAN RODIC

JOANNA KULIG

JESSIE WARE OLIVIA ANNA LIVKI

JAN KALLWEJT KIRSTEN DUNST ASHLEY BATHGATE ŁUKASZ ZIĘTEK ROMAN ROGOWIECKI MONIKA RICHARDSON KASIA BURZYŃSKA AGATA POSPIESZYŃSKA GRZEGORZ ADAMSKI K MAGAZINE styl kultura sztuka LISTOPAD 2012 ISSN 1899-9891 Indeks 250570 9.99 PLN (8% VAT) www.kmag.pl


zawsze w modzie


M AG A Z I N E

DUSZ A

W FO R M AC I E A 3

MAGAZINE FREE PL/ANG


zdjęcie: KAMIL ZACHARSKI

SUBIEKTYWNY ŻURNAL ONLINE


concept store 17–20.10. 2013 ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24, ŁódŹ Concept Store to idealne połączenie mody z biznesem, jego celem jest poznanie filozofii prezentowanych tu marek. A perfect blend of fashion and business, that is what the Concept Store is all about. Its main goal is to learn about the philosophy of the fashion brands.

17.10 / cz 18.10 / pt 19.10 / so 20.10 / nd

godz. godz. godz. godz.

14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 11.00 - 17.00


concept store

86


concept store

ALLComP ANTBAG BY ANiA BERYL BiANCA CAVATTi BiG STAR BooGiE BookoFF BRYLoVE CAhA CLARA VERiTAS CoFFEE BAR ComFoRTUm CozTo.PL dEEzEE dYNomiGhTY EGEo PoLSkA EhAiR ELLE FAShioN TV FAShioNwEARE.Com GLiTTER hiGh FAShioN hoTEL kRASiCki kmAG kNk-kANAkA komoNo kRESz NooTEBoom TEXTiEL B.V. LABoLAToRiUm/35 LE GiA

36 42 34 31 8 33 29 14 26 44 20 1 40 30 9 19 43 49 6 11 2 10 12 32 17 25 19 27 41 45

LEE LoT mAdE BY hEART mAko BAGS mARiUSz PRzYBYLSki mARmoRiN BY EVA miNGE NEw BALANCE NiSSAN ÖGoN dESiGNS PERSYL PTAk oUTLET RAdio ESkA STREFA PREzENTACJi PRoJEkTANTÓw dESiGNER AVENUE STREFA PREzENTACJi PRoJEkTANTÓw oFF wEwood woJNARowSCY zALANdo zAmEk dESiGN

87

23 39 50 21 18 47 28 37 7 35 24 19 22 46 48 4 5 38 3 19 16 13 16


concept store

3

4

Fashionweare.com http://fashionweare.com/rynek_mody info@fashionweare.com +48 22 622 41 31

Radio ESKA Ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa www.eska.pl

6

7

ELLE ul. Warecka 11a 00-034 Warszawa www.elle.pl

MOTYLE PRACOWNIA BIŻUTERII Daria Jankowiak-Byczkowska www.motyle.net motyle@autograf.pl +48 502 510 137

88


concept store

8

9

BIANCA Cavatti Fashion Modular Jewellery www.biancacavatti.com bc@biancacavatti.com +48 42 710 15 59 +48 698 883 993

DeeZee DeeZee Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Balicka 100 30-149 Kraków www.deezee.pl deezee@deezee.pl; marketing@deezee.pl +48 531 806 595

10

11 12

VERSION: 001 • 10 / 2010 • fashiontv ©

HIGH FASHION www.highfashion.pl info@highfashion.pl facebook.com/highfashionpl

Glitter Glitter Polska Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, IV p. 02-653 Warszawa tel.: +48 22 243 11 83 www.glitter.pl

FASHION TV www.fashiontv.com 89


concept store

13

16

Zamek Design Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Brukowa 16 tel./fax: +48 (42) 653 25 48 www.zamekdesign.pl ZALANDO Barbara Franzreb www.zalando.pl piotr.wodkiewicz@zalando.pl +49 302 000 88111

Wojnarowscy Sp.z o.o. ul. Gospodarcza 16 40-432 Katowice tel.: +48 32 735 06 00

17

18

KMAG MAGAZYN ul. Czerniowiecka 4b 02-705 Warszawa ww.kmag.pl

MADE BY HEART www.madebyheart.pl marketing@madebyheart.pl +48 506 130 306

90


concept store

19

20

Clara Veritas Krystyna Wyspiańska pl: kew@clara-veritas.pl; eng: roman@clara-veritas.pl pl: +48 606 497 197 eng: +48 602 504 531 www.clara-veritas.pl

FRESH CASH Fresh Cash Katarzyna Percha ul. E. Orzeszkowej 1b/39 83-000 Pruszcz Gdański tel: +48 691 554 111 e-mail: freshcash@freshcash.pl www.freshcash.pl

21

DYNOMIGHTY Fresh Brand Distribution +48 691-554-111 e-mail: hello@freshbrands.pl KOMONO Fresh Brand Distribution +48 691-554-111 e-mail: hello@freshbrands.pl OGON DESIGNS Fresh Brand Distribution +48 691-554-111 e-mail: hello@freshbrands.pl

ŁUKASZ JEMIOŁ BASIC www.jemiol.pl

WEWOOD WeWood Polska +48 605-251-916 e-mail: hello@we-wood.pl 91


concept store

22

23

Persyl Fabryka Zamków Błyskawicznych Al. Piłsudskiego 143 92-236 Łódź www.persyl.pl; persyl@persyl.pl tel.: +48 42 676-28-7(1-4) fax: +48 42 676 47 09 

LEE www.lee.com http://eu.lee.com/

24

25

NISSAN www. nissan.pl

KNK - Kanaka www.knk-kanaka.pl knk-kanaka@knk-kanaka.pl +48 42 636 05 59

92


concept store

26

27

Kresz sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 39, 81-856 Sopot www.kresz.pl; kresz@kresz.pl +48 58 551 15 71

Brylove Marta Kaźmierczak ul. Żegiestowska 3 50-542 Wrocław www.brylove.pl; kontakt@brylove.pl +48 71 756 99 61

NOOTEBOOM TEXTIEL B.V. , KRANENBERG 6 , 5047 TR TILBURG , HOLLAND . www.nooteboomtextiel.nl

29

28

agnieszka pastuszak | BOOGIE 94-248 Łódź, perłowa 26. Poland T. +48 668 11 77 33 F. +48 422 11 11 94 pastuszak@boogie-design.pl boogie@boogie-design.pl www.boogie-design.pl

Mariusz Przybylski http://www.mariuszprzybylski.com info@mariuszprzybylski.com

93


concept store

30

31

COZTO.PL ul. Kopernika 53 90-553 Łódź biuro@cozto.pl +48-42-233-54-02 www.cozto.pl

BERYL ul. 19 Stycznia 5 97-400 Bełchatów beryl.jewellery@wp.pl +48 609 814 008

32

33

HOTEL KRASICKI Pl. Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński www.hotelkrasicki.pl hotel@hotelkrasicki.pl + 48 89 537 17 00

big star Kalisz, Al. Wojska Polskiego 21/21a www.bigstarjeans.com marketing@bigstar.com.pl tel +48 62 76 52 100 fax +48 62 76 52 202 94


concept store

34

35

AKADEMIA Sztuk Pięknych w Łodzi ul Wojska Polskiego 121 91-726 Łódź www.asp-lodz.pl promocja@asp.lodz.pl +48 42 25 47 404

NEW BALANCE Ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, Polska www.newbalance.pl

36

37

ALLCOMP POLSKA SP. Z O.O. ul. Krakowska 1 40-391 Katowice www.allcomp.pl; biuro@allcomp.pl tel. +48 32 3538401 fax. +48 32 3538400

MARMORIN by Eva Minge www.marmorin.pl office@marmorin.pl +48 65 549 68 50

95


concept store

39

40

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. ul. 17 stycznie 39, 00-906 Warszawa www.lot.pl

Comfortum ul. Traktorowa 126 lok. 103 91-204 Łódź www.comfortum.pl; biuro@comfortum.pl +48 42 631 02 03

41

42

Labolatorium/35 Szymon Buczyński http://lab35.pl info@lab35.pl +48 608 649 964

Antbag BY ANIA www.antbags.com; hello@antbags.com +48 600 222 500 96


concept store

43

44

EGEO POLSKA www.egeopolska.com.pl egeopol@egeopolska.com.pl +48 42 640 45 50

CAHA Transformers Studio Krzywdy Rzewuskiego 33 B 05-800 Pruszków www.caha.pl; caha@caha.pl +48 781 200 212

45

46

Stowarzyszenie “Przyjaciele Świata” 91-116 Łódź, ul. Traktorowa 23 A tel.: +48 42 640 55 17 fax: +48 42 650 66 31 mobile: + 48 607 14 20 23 www.przyjacieleswiata.pl

Le GIA Ewa Kutyba ewa@le-gia.com.pl www.le-gia.com

97


concept store

47

48

MAKO BAGS Anna Sękowska www.makobags.pl info@makobags.pl (+48) 508 917 138 (+48) 503 009 439

PTAK OUTLET http://www.ptakoutlet.pl/ kontakt@ptakoutlet.pl +48 42 235 26 30 

49

50

Ehair ul. Armii Poznań 1 62-030 Luboń www.ehair.pl; www.3stopnie.pl biuro@ehair.pl +48 61 855 22 76

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź www.lsse.pl 98


145x190_Move_Your_Lee.pdf 1 2013-10-01 14:28:22

concept store

99


concept store

3stopnie należą do firmy eHair Sp. z o.o., która od 2009 roku zajmuje się dystrybują profesjonalnych kosmetyków do włosów marek TIGI i Fudge. Firma poszerzyła swoją działalność o nowo powstały Concept Store 3stopnie, które posiada w swoim zapleczu profesjonalne studio fotograficzne, showroom, salon fryzjerski, sklep z kosmetykami do włosów. Kontakt (61) 855 22 76 biuro@3stopnie.pl www.3stopnie.pl

ul. Armii Poznań 1 Luboń k. Poznania

100


concept store

101


concept store

102


concept store

103


concept store

104


concept store

105


partner concept store/showroom

106


P artner concept store/showroom/Let T hem Know

Sprzedaż online dla firm i projektantów Szkolenia e-learning dla mody Aktualności z branży mody

reklama Fashion Week.indd 1

107

info@fashionweare.com tel. 22 622 41 31

2013-03-21 15:54:29


S ivory pop up store Idealne miejsce dla stylistów i miłośników mody. Tu znajdziesz i kupisz najciekawsze kolekcje polskich projektantów, takich jak: Aleksandra Kmiecik, Arkadiusz Taraska, Black Bow, Confashion, DUD.ZIN.SKA, Gravika, Grome Design, HANGER, Joanna Hawrot, Kamila GawrońskaKasperska, Kasia Miciak, Kędziorek, Łucja Wojtala, Łukasz Jemioł, Mako Bags, Maria Wiatrowska, Marita Bobko, Milczarek&Pierzchalska, Monika Błotnicka, Neogotik, Paulina Plizga, PtASZEK , Wojtek Haratyk An ideal place for stylists and fashion lovers. Here you can buy the most interesting collections of Polish designers, such as: Aleksandra Kmiecik, Arkadiusz Taraska, Black Bow, Confashion, DUD.ZIN.SKA, Gravika, Grome Design, HANGER, Joanna Hawrot, Kamila GawrońskaKasperska, Kasia Miciak, Kędziorek, Łucja Wojtala, Łukasz Jemioł, Mako Bags, Maria Wiatrowska, Marita Bobko, Milczarek&Pierzchalska, Monika Błotnicka, Neogotik, Paulina Plizga, PtASZEK, Wojtek Haratyk


S IVORY POP UP STORE


showroom 17–20. 10. 2013 ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24, ŁódŹ Kilkaset metrów kwadratowych wypełnionych modą, która jest w zasięgu reki. Tu zobaczysz i kupisz nie tylko ubrania, ale również buty, torby i biżuterię z najnowszych kolekcji niezależnych projektantów i marek. Several hundred square meters filled with fashion at your fingertips. Here you can check and buy not only clothes, but also shoes, bags and jewelry from the latest collections of independent designers and brands. 17.10 / cz 18.10 / pt 19.10 / so 20.10 / nd

godz. godz. godz. godz.

14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 11.00 - 17.00


showroom

strefa concept store

112


showroom

aleksandra markowska 17 aGnIeszka martInI desIGn 9 alchImIonek 10 Bajer ola - Bola 13 Butterworth 8 cocho 2 colorshake 41 dIana jankIewIcz 42a dvorus 3 ennBow 1 jakuB pIeczarkowskI 11 lamBear 18 lena lotten 14 madoX desIGn 5 malGrau 16 marGo 95 messo 42 moXos 7 nah-nu 15 nswe 4 odIo 12 she/s a rIot 6

Bodyych Bodyych detoXdesIGn fruIt BIjouX joanna domInIak joccos desIGn june desIGn latulI kahuna mIsIurI Id.for.fun mythInG oohandy.com unIkke desIGn

64 65 68 72 66 73 67 74 75 78 79 71 69 70

8mn BanaIs BanGBanG Be my mIa cahlo dataaura dualIa fof By nath frenchy store GeBel GIrls love shoppInG GraB-me by olga Grabowska GudIes hanGer harmnnI horny Bow IkI rowk keyce kInIa calIk la falda la falda lazy canGoo luIza kImak m. unIque maGdalena kozIej marthu mytshIrtdress naked noyz nanu never ever noh8 sdct nuBee paulIna ptashnIk pms suIts you redI rIlke rushdnm tomaszek unIq art

113

93 83 82 29 38 94 39 30 45 80 63 35 23 92 27 84 26 25 90 76 77 33 36 90 20 19 40 91 22 46 44 43 28 21 32 31 37 24 34

lodka nanook desIGn studded

55 49 61 54 53 60 50 62 96 51 48 47 59 56 57 58 52

lamama lof ju love & love stanGelowe.pl

88 89 85 86 87

BarBara wysocka Bow style Bozka Busy monday laB fun In desIGn kelly at larGe kropkashoes.com la BoBa la rosa mamu BaGs manamana mIlate mysh collectIon


showroom

1

2

ENNBOW Piotr Piasecki www.ennbow.pl k.piasecki@ennbow.com +48 784 303 871

COCHO Olga Idzik www.cocho.pl olgaidzik@cocho.pl +48 507 305 149

3

4

DVORUS Mirka Dworak Magda Trzaskowska www.dvorus.com magda@dvorus.com; mirka@dvorus.com + 48 606 455 959

NSWE Paulina Śliwińska www.sliwinskapaulina.pl pasliw@poczta.onet.pl +48 517 609 501

5

6

MADOX DESIGN Damian Nowacki www.madoxdesign.com info@madoxdesign.com +48 605 880 288

SHE/S A RIOT Ewelina Kustra shop.shesariot.com contact@shesariot.com + 48 608 395 795 +48 22 623 81 34

7

8

MOXOS Małgorzata Knopik Skibińska www.moxos.pl moxos.mks@gmail.com +48 509 470 684

BUTTERWORTH Agnieszka Butterworth www.butterworth.pl aga@butterworth.pl +48 506 449 717

114


showroom

9

10

AGNIESZKA MARTINI DESIGN Agnieszka Martini www.agnieszkamartini.com agnieszkamartinidesign@gmail.com +48 509 033 706

ALCHIMIONEK Alicja Alchimionek www.alchimionek.com alchimionek@gmail.com +48 507 498 157

11

12

JAKUB PIECZARKOWSKI www.facebook.com/jakubpieczarkowski jakub.pieczarkowski@gmail.com +48 795 177 260

ODIO Aleksandra Ozimek www.facebook.pl/odiotees; odiotees.com a.o.ozimek@wp.pl +48 517 764 969

13

14

BAJER OLA - BOLA Bajer OLA www.facebook.com/bolafashion www.bajerola-bola.com b-o-l-a@o2.pl +48 517 543 152

LENA LOTTEN Maria Dojutrek www.lenalotten.pl contact@lenalotten.com +48 602 473 008

15

16

NAH-NU Katarzyna Skorek www.nah-nu.com skorek.katarzyna@nah-nu.com +48 604 077 724

MALGRAU Iga Szuchiewicz www.malgrau.com biuro@malgrau.com +48 697 033 073

115


showroom

17

18

ALEKSANDRA MARKOWSKA www.aleksandramarkowska.com kontakt@aleksandramarkowska.com +48 605 149 082

LAMBEAR Dagmara Lesiak www.lambear.com contact@lambear.com +48 509 603 184

19

20

MYTSHIRTDRESS Paulina Grajek www.mytshirtdress.pl sklep@mytshirtdress.pl +48 500 395 446

MARTHU Konrad Urbaniak www.marthu.com info@marthu.com +48 668 178 624

21

22

PMS SUITS YOU www.facebook.com/pages/PMSsuits-you/449999888411228 pms.suits.you@gmail.com +48 508 748 904

NANU Dominika Federowicz www.nanunanu.pl sklep@nanunanu.pl +48 663 833 303

23

24

GUDIES Iwetta Kielasińska www.gudies.eu; www.facebook.com/ gudies.clothes i.kielasinska@gudies.eu +48 533 222 887

tomaszek Anna Tomaszek www.missu-design.com tomaszek@missu-design.com +48 600 900 100

116


showroom

25

26

KEYCE Dorota Próchnicka www.keycestore.com kontakt@keycestore.com +48 509 975 856

IKI ROWK Wioleta Rosińska www.facebook.com/ikirowk; www.shwrm.com/marki/iki-rowk fioletaroslinska@poczta.fm +48 609 041 724

27

28

HARMNNI Anna Sosnowik Monika Robaszewska www.harmnni.com office@harmni.com +48 660 901 875, 604 650 981

PAULINA PTASHNIK www.facebook.com/paulinaptasznik.fashion paulina.ptasznik@gmail.com +48 504 95 96 97

29

30

BE MY MIA Joanna Kaczmarek Monika Wieczorek www.facebook.com/bemymia bemymia@gmail.com +48 500 053 697

FOF BY NATH Natalia Penar www.fuckofffashion.com natalia.penar@op.pl +48 798 477 809

31

32

RILKE Rilla Pawlaczyk www.rilkephilosophy.blogspot.com www.facebook.com.rilkephilosophy rilla@poczta.onet.pl +48 500 008 612

REDI Ewa Piątek www.facebook.com/redi.dizajn?ref=hl www.redidesign.com.pl redi.dizajn@gmail.com +48 782 412 212 117


showroom

33

34

LAZY CANGOO Karolina Kaczmarek, Ewa Gralak www.lazycangoo.pl sklep@lazycangoo.pl +48 503 065 616

UNIQ ART Artur Stępień www.uniqart.pl; www.facebook.com/uniqartpl uniqpoland@gmail.com +48 697 698 281

35

36

GRAB-ME by Olga Grabowska Olga Grabowska www.grab-me.pl info@grab-me.pl +48 602 229 979

LUIZA KIMAK www.facebook.com/LuizaKimak luikima@gmail.com +48 504 480 788

37

38

RUSHdnm Rafał Lejman www.rushdnm.com rushdnm@gmail.com +48 604 124 444

CAHLO Anna Knittel www.cahlo.pl cahlo@cahlo.pl +48 692 998 899

39

40

DUALIA Karolina Półchłopek www.dualia.pl dualia@wp.pl +48 517 188 114

NAKED NOYZ Damian Węglarski www.nakednoyz.com kontakt@nakednoyz.com + 48 603 851 412

118

NAKED

NOYZ


showroom

41

42

COLORSHAKE Ewa Konstantynowicz www.colorshake.pl ewa@colorshake.pl +48 500 094 911

MESSO www.messo.pl kontakt@messo.pl +48 509 437 052

42A

43

DIANA JANKIEWICZ www.dianajankiewicz.com info@dianajankiewicz.com +48 691 591 700

NUBEE Natalia Miziołek www.nubee.pl nubee.polishbrand@gmail.com +48 728 333 899

44

45

NOH8 SDCT Monika Madej www.noh8.eu office@noh8.eu +48 885 767 767

FRENCHY STORE Patrick Stanisławski www.frenchystore.pl sps@o2.pl +48 500 541 473

46

47

NEVER EVER www.neverever.pl nevereverbrand@gmail.com +48 608 085 718

MILATE Anna Wowkonowicz-Kozicka www.milate.pl milate@milate.pl + 48 606 193 375

119


showroom

48

49

MANAMANA Marcelina Rozmus manashop.pl pracownia@manamana.com.pl +48 515 526 666

BOW STYLE Monika Stawczyk www.bowstyle.pl biuro@bowstyle.pl +48 511 668 530

50

51

KROPKASHOES.COM Milena Brózda-Nikiel www.kropkashoes.com milena@kropkashoes.com +48 668 484 420

MAMU BAGS www.mamu.com.pl mamubags@gmail.com +48 514 659 467

52

53

STUDDED Olga Kudryk www.studded.pl studded.shop@gmail.com +48 535 008 470

FUN IN DESIGN Paweł Kocon www.funindesign.pl kontakt@funindesign.pl +48 728 794 327

54

55

BUSY MONDAY LAB Katarzyna Pokszan www.busymondaylab.com office@busymondaylab.com +48 609 139 934

BARBARA WYSOCKA www.barbarawysocka.com kontakt@barbarawysocka.com +48 694 529 204

120


showroom

56

57

NOWIŃSKA Maria Nowińska www.nowinska.com.pl torebki@nowinska.com.pl +48 606 110 181

LODKA FUNDACJA RE-ACT www.re-act.pl b.urbanczyk@sbs-pr.pl +48 510 275 405

58

59

NANOOK DESIGN Marzena Rostkowska www.nanookdesign.com kontakt@nanookdesign.com +48 660 697 083

MYSH COLLECTION www.myshcollection.com biuro@myshcollection.com +48 792 250 111

60

61

KELLY AT LARGE Dominika Gulczyńska www.etsy.com/shop/kellyatlarge kellyatlarge@gmail.com +48 691 933 821

BOZKA Katarzyna Zagajewska www.bozka.eu info@bozka.eu +48 609 801 840

62

63

LA BOBA Katarzyna Szegidewicz www.laboba.pl studio@laboba.pl +48 519 520 534

GIRLS LOVE SHOPPING www.facebook.com/GirlsLoveShopping www.girlsloveshopping.pl info@girlsloveshopping.pl +48 661 471 230

121


showroom

64 65

66

BODYYCH Andrzej Bodych www.bodyych.com info@bodyych.com +48 516 035 802

JOANNA DOMINIAK www.joannadominiak.com Joanna_dominiak@hotmail.com +48 693 525 529

67

68

JUNE DESIGN Katarzyna Wójcik www.junedsgn.com kwojcik@junedsgn.com +48 795 755 600

DETOXDESIGN Joanna Ciepielewska www.detoxdesign.pl ; www.fb.com/detoxdesignLOVE shop@detoxdesign.pl +48 606 899 772

69

70

OOHANDY.COM www.oohandy.com info@oohandy.com +48 505 289 210

UNIKKE DESIGN Olga Guzik www.unikkedesign.com unikke@unikkedesign.com +48 506 075 358

71

72

MYTHING Katarzyna Kępa wwww.mything.eu info@mything.eu +48 607 445 762

FRUIT BIJOUX Szymon Ciechorski www.fruit-bijoux.com fruit.bijoux@gmail.com +48 505 999 052

122


showroom

74

73

LATULI Aleksandra Błońska www.latuli.pl biuro@latuli.pl +48 501 212 670

JOCCOS DESIGN Patrycja Kwiatkowska www.joccos.com personal.style2009@gmail.com +48 791 841 143

75

76 77

KAHUNA Katarzyna Kieraś-Kędziak http://www.kahuna-art.blogspot. com/ kahuna@wp.pl + 48 505 949 376

LA FALDA Natalia Gębarowska www.lafaldashop.pl lafaldashop@gmail.com +48 601 053 399

78

79

MISIURI Marta Misiuro www.misiuri.pl misiuro.bartek@gmail.com +48 500 551 807

ID.FOR.FUN Magdalena Szadkowska Jarosław Borek www.idforfun.com contact@idforfun.com +48 603 600 045, 603 600 045

80

81

GEBEL Dominika Gebel www.gebel.pl dominika@gebel.pl +48 504 274 115

M. UNIQUE Małgorzata Kredens www.munique.pl munique@munique.pl +48 605 622 336

123


showroom

82

83

BANGBANG Izabela Gredka www.bangbang-fashion.com izabellla89@gmail.com +48 792 509 289

BANAIS Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska www.banaisonline.com contact@banaisonline.com +48 693 796 333

84

85

HORNY BOW

LOF JU Inga Sosna www.lofju.pl info@lofju.pl +48 605 627 607; 600 366 016

Agnieszka Hasik, Ewa Łukowska, Jakub Ksiąszczyk

hornybow.blogspot.com, agahasik.blogspot.com agneshasik@gmail.com; e.lukowska.88@gmail.com; +48 660 274 021

86

87

LOVE & LOVE Joanna Kaczmarek www.loveandlove.pl pracownialoveandlove@gmail.com +48 500 288 662

STANGELOWE.PL www.stangelowe.pl kontakt@stangelowe.pl +48 510 105 445

88

89

CZARY MARYŚ www.czarymarys.pl list@czarymarys.pl +48 501 083 988

LAMAMA Monika Munoz Wasztyl www.lamama.sklep.pl, www.facebook.com/LamamaWytworPolski monika.lamama@gmail.com +48 602 396 230 124


showroom

90

91

KINIA CALIK kiniacalik.pl kinia.calik@gmail.com +48 601 569 998

MAGDALENA KOZIEJ magdalenakoziej.com; facebook.com/MagdalenaKoziejFashionDesigner koziejm@gmail.com +48 604 922 380

92

93

HANGER www.h-anger.com fashionbyhanger@gmail.com +48 500 090 096; +48 500 227 309

8MN Monika Namiestnik monika.namiestnik@gmail.com +48 664 278 845

94

95

DATAAURA Joanna Borowska, Krzysztof Syruć www.dataaura.com dataaurablog@gmail.com +48 696 042 616

MARGO Margarita Bosenko margaret_ne@mail.ru +38 098 413 8209

96 LA ROSA Renata Różycka www.bombkireklamowe.com.pl biuro@bombkireklamowe.com.pl +48 508 325 201

125


showroom

126


showroom

127


showroom

128


showroom

129


showroom

superďŹ ne contemporary jewellery 100 % handcrafted in Warsaw

www.junedsgn.com 130


showroom

131


showroom

132


showroom

133


showroom

134


showroom

135


showroom

136


showroom

137


showroom

138


showroom

139


let them know 15–20.10. 2013 ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24, ŁódŹ Cykl profesjonalnych szkoleń i wykładów przeznaczonych dla projektantów, producentów, właścicieli firm odzieżowych oraz specjalistów ds. marketingu, chcących poszerzyć kompetencje z zakresu branży odzieżowej. A series of professional training and lectures intended for designers, manufacturers, owners of clothing companies and marketing professionals who want to expand their expertise in the clothing industry

15.10 / wt godz. 17.10 / cz godz. 18.10 / pt godz. 19.10 / so godz.

10.00 - 16.00 14.30 - 15.30 10.00 - 15.00 10.45 - 13.15


LET THEM KNOW


l et them k now

Let Them Know schedule: 15.10.2013 / TUESDAY - Conference Room, ŁSSE, Closed Lectures 10.00 am. -12.30 pm. PR made to measure // Marta Kalinowska Marta Kalinowska – fashion journalist, professor at Academy of Fine Arts in Warsaw, stylist, educated designer. Has been working as a stylist for “Twój Styl” magazine. She also co-created the concept of fashion editorials and magazine covers for “Trendy” magazine. In 2007-2010 she held the Chief Executive position of fashion department at “Elle” magazine. During next step in her fashion carrier she was and active co-creator of a new Fashion Cathedral at Academy of Fine Arts in Warsaw. Co-author in many advertising campaigns, she was working for leading companies like Levis, Avon, Gino Rossi, and Wolford Swarovski. She has been a member of the Curriculum Council for Fashion Philosophy Fashion Week Poland for five years. She regularly co-creates the image and communication for Boundary, Kate&Kate and brand House. This workshop is about creating a brand’s image in media. The subjects is a Public Relations as an international part of the marketing strategy. During the training the participants will find out how to successfully communicate the fashion brand and how to create its desired image. They will also learn how to cooperate with publishers, when to initiate PR operations by themselves, and when to hire a professional agency.

1.30 pm. - 4.00 pm. Measurements of the future. Overview of the fall/ winter 2014/2015 trends. // Olga Nieścier Olga Nieścier – designer, artist, professor. Living and working in Tuscany, Italy, she is a consultant and designer for Giorgio Armani, Fratelli Rossetti, Burberry and Valentino. Pert-a-portet collections are her specialty. She also cooperates with POLIMODA International Institute of Fashion Design & Marketing in Florence. She is curriculum director of postgraduate studies of Polish and Italian Institute of Design and Management VIAMODA in Warsaw. This lecture will show her point of view on 2014/2015 Fall/Winter season in the context of trends that will create the mood of esthetics for the modern fashion – styles arising from social behaviors: escapism, depth, collage, and experiment. The theoretical “tomorrow” is always better that today. What will happen if we succumb to the doubt that tomorrow will be more interesting?

17.10.2013 / ThurSDAY - Conference Room, ŁSSE, open Lectures 2.30 pm. – Bloggers and brands collaboration: what’s the deal? // Ivan Rodic

Yvan Rodic – Facehunter, creator of one of the first and the most popular blog about street fashion. Author well - known as a travel – lover, during which he documents street fashion and modern sense of style. The lecture will explain what it means to be a professional blogger, the bloggers net, and how to cooperate with agents and brands.

142


l et them k now

HARMONOGRAM Let Them Know: 15. 10. 2013 / wtorek – Sala Konferencyjna, ŁSSE, szkolenia ZAMKNIĘTE 10.00-12.30 PR skrojony na miarę // Marta Kalinowska Marta Kalinowska - dziennikarka mody, wykładowca na ASP w Warszawie, stylistka, z wykształcenia designer. Pracowała jako stylistka dla magazynu „Twój Styl”, współtworzyła koncepcję edytoriali modowych i okładek dla magazynu „Trendy”. W latach 2007 - 2010 pełniła stanowisko szefa działu mody w magazynie „Elle”. Na kolejnym etapie modowej przygody, aktywnie zaangażowała się we współtworzenie nowopowstającej Katedry Mody na warszawskiej ASP. Współautorka wielu kampanii reklamowych - pracowała dla takich marek jak: Levis, Avon, Gino Rossi, Wolford Swarovski. Od 5 lat jest członkiem Rady Programowej FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Regularnie współtworzy wizerunek i komunikację dla Arytonu, Kate&Kate i marki House. Warsztaty poświęcone będą budowaniu wizerunku marki w mediach. Poruszane zagadnienia będą obejmowały PR jako integralną część strategii marketingowej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie komunikować markę fashion i jak stworzyć jej pożądany wizerunek. Zdobędą też wiedzę jak współpracować z wydawnictwami, czy  warto prowadzić działania PR na własną rękę i kiedy jest czas na wynajęcie agencji.  

13.30-16.00 Wymiary czasu przyszłego. Przegląd trendów jesień/zima 2014/2015 // Olga Nieścier Olga Nieścier - projektantka, artystka, wykładowca. Mieszka i pracuje w Toskanii we Włoszech. Jest konsultantką i projektantką dla: Giorgio Armani, Fratelli Rossetti, Burberry i Valentino. Zajmuje się tworzeniem kolekcji pret-a-porter. Aktywnie współpracuje z florenckim POLIMODA International Institute of Fashion Design & Marketing. Jest także dyrektorką programowym studiów podyplomowych Polsko-Włoskiego Instytutu Designu i Managementu VIAMODA w Warszawie. Wykład to spojrzenie na sezon A/W 2014/2015 w kontekście trendów kształtujących nastroje estetyczne współczesnej mody - zachowania społeczne i wynikające z nich style: eskapism, głębia, kolaż, eksperyment. Teoretycznie „jutro” zawsze jest lepsze od dziś. Co, kiedy pewność ciekawszej przyszłości poddana jest w wątpliwość?

17. 10. 2013 / czwartek – Sala Konferencyjna, ŁSSE, wykŁady otwarte 14.30 – What’s the deal? o współpracy marek i bloggerów // Yvan Rodic Yvan Rodic - twórca jednego z pierwszych i najbardziej znanych blogów o modzie ulicznej Facehunter. Autor doskonale znany z zamiłowania do podróży po całym świecie, podczas których dokumentuje modę uliczną i współczesny styl. Co to znaczy być zawodowym bloggerem,co to jest sieć bloggerska, jak to jest mieć agenta i w jaki sposób współpracować z markami? Kilka przykładowych projektów nad którymi autor pracował z markami, by zademonstrować ich oczekiwania.

143


l et them k now

18.10.2013 / friday Conference Room, ŁSSE, open Lectures 10.00 am. - 1.00 pm. – OptiTex - design your future // Magdalena Krupińska and Alexandra Vassilaki (workshop ALLCOMP Polska) Magdalena Krupińska, a graduate of Fabric’s Design and Clothing Department at Academy Of Fine Arts in Lodz, will be the main speaker at this Workshop. She is a specialist of Opitx in Poland, and has received many awards as a designer (including Golden Thread Award.) The guest speaker will be Alexandra Vassilaki, the main designer Opitex worldwide. The main part of the workshop will be 3D presentations. The use of 3D technology will make visualization of the projects possible. 3D is perfect to design cloths. Even before producing it we can see our design on the mannequin! The 3D visualization Optitex shows how the fabric will look and how stretched it will be at different points of designing, which helps prevent constructional mistakes.

1.15 pm. – 2.00 pm. – Real aspects of using the image of a well know person in fashion companies. // Grzegorz Choromański Grzegorz Choromański – Solicitor: the past few years he has specialized in preventing and solving conflicts in the entertainment industry, especially in Fashion Industry law. This lecture will give directions how to create relations between famous people and companies, paying the most attention to cases in the fashion industry. The presence of the well known person in the commercial is designed to draw more attention from the public to the product. This kind of advertizing is considered as an element of the persuasional technique and the image of the famous person participating in the campaign is the main carrier of information.

2.15 pm. – 3.00 pm. – Positives and negatives in fashion designer’s job – custom made: the cooperation between the designer and a private client // Agata Wojtkiewicz Agata Wojtkiewicz – Awarded many times at contests such as “Golden Thread” and “Golden Sewing”, nominated to the title “Lady of Success” (2005) and the Designer of the Year (2005, 2006), winner of the competition Young Creative Entrepreneur-Design and Fashion Award, organized by British Council and the British Embassy. The prize for such awards was an invitation to one of the most important fashion events in the world – London Fashion Week 2011. The lecture will discuss problems a young designer may encounter in their carrier path in the fashion industry and in personalized fashion. At the meeting she will talk about preparing the workshop and a place for meetings with clients, how to choose co-workers and how to plan the collection preparing time.

144


l et them k now

18. 10. 2013 / piątek – Sala Konferencyjna, ŁSSE, wykłady otwarte 10.00-13.00 – OptiTex - design your future // Magdalena Krupińska oraz Alexandra Vassilaki (warsztat ALLCOMP Polska) Warsztat przeprowadzony zostanie przez Panią Magdalenę Krupińską – Specjalistkę OptiTex na Polskę. Gościnnie wystąpi Alexandra Vassilaki - Główna Designerka Optitex na Świat. Magdalena Krupińska to wielokrotnie nagradzana (w tym Złotą Nitką) projektantka. Jest absolwentką Wydziału Projektowania Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Głównym modułem warsztatu to wizualizacja 3D. To wykorzystanie zaawansowanych technologii 3D umożliwiających wizualizację projektów. 3D doskonale sprawdza się w projektowaniu odzieży. Jeszcze przed uszyciem możemy „zszyć” i zobaczyć nasze dzieło na manekinie ! Wizualizacja 3D Optitex pokazuje układ materiału oraz jego napięcie w poszczególnych partiach projektu, co pozwala nam uniknąć błędów konstrukcyjnych.

13.15 – 14.00 – Prawne aspekty wykorzystania wizerunku znanej osoby w reklamie produktów podmiotów z branży modowej // Grzegorz Choromański Grzegorz Choromański - radca prawny, specjalizujący się w zapobieganiu, a także rozwiązywaniu konfliktów w branży rozrywkowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa mody. Przygotowany wykład ma na celu udzielenie wskazówek pomocnych przy kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy znanymi postaciami a reklamodawcami, z uwzględnieniem specyfiki branży modowej. Udział znanej postaci w reklamie produktu ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania u jej odbiorcy. Ten rodzaj reklamy, uznawany za element technik perswazyjnych, a głównym nośnikiem informacji jest tu wizerunek osoby biorącej w niej udział.

14.15 – 15.00 – Blaski i cienie pracy projektanta w segmencie mody- custom made, czyli współpraca z klientem indywidualnym // Agata Wojtkiewicz Agata Wojtkiewicz - wielokrotnie wyróżniana w konkursach Złota Nitka MTŁ i Złota Fastryga MTP. Nominowana do tytułów Damy Sukcesu (2005) oraz Projektanta Roku (2005, 2006). Zwyciężczyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasadę Brytyjską, w którym nagrodą jest obecność podczas jednej z najważniejszych imprez modowych na świecie – London Fashion Week 2011. Wykład ma na celu naświetlenie problemów, które może napotkać młody projektant, decydując się na prace w segmencie mody i ubrań personalizowanych. Poruszone zostanę aspekty dotyczące przygotowania warsztatu pracy oraz miejsca spotkań z klientami, kryteriów doboru współpracowników oraz schematów pracy przy projekcie.

145


l et them k now

19.10.2013 / saturday - Conference Room, ŁSSE, open Lectures 10.45 am. – 11.30 am. –“Mass customization” individualization of the product according to clients needs – is it possible and affordable in the fashion industry? // Marzanna Lesiakowska – Jabłońska Marzanna Lesiakowska – Jabłońska – protector of Viamoda Industrial Graduate School and a professor at the Polish and Italian Institute of the Design and Management VIAMODA in Warsaw. Expert of Fashion School Fashionweare. Author of technology of producing publications, designing and the structure and quality of clothes, and specialist of innovation technology in the fashion industry. The XXI century allowed the fashion industry to sway from serial production and to return to individual products focused on client’s needs, which requires matching with the taste of the costumer, as well as his individual needs and measurements. This lecture presents the opportunity to realize the idea of mass customization in sectors of fashion industry as well as providing examples of technological innovations and brands that have already begun this practice.

11.45 am. – 12.25 am. – // Dandy Diary – David Kurt Karl Roth and Arturo Martinez Steele David Kurt Karl Roth (* 11984) is an author and creator of Dandy Diary. He graduated with a diploma in fashion journalism, and boasts insightful knowledge as a stylist, editor and a designer. He lives in Berlin, Germany. Arturo Martinez Steele (* 1983), video-artist. He works for FashionDaily.TV as a “Head of Video” in Dandy Diary. His plastic series of photos and videos got the attention of the German public. Arturo lives in Berlin. The lecture will show different projects from Dandy Diary (FashionDaily.TV), in which the authors were trying to combine fashion from different parts of the fashion world. For example, pornography, soccer, games and the life of the farmers. All of the projects will be accompanied by films and photos. This lecture will also explain how to succeed in the World Wide Web using Dandy Diary as an example. 12.30 am. - 1.30 pm. Kmag’s Magazine Discussion

146


l et them k now

19. 10. 2013 / sobota – Sala Konferencyjna, ŁSSE, wykłady otwarte 10.45 – 11.30 –„Mass customization” indywidualizacja produktu na potrzeby klienta  - czy to możliwe i opłacalne w przemyśle mody // Marzanna Lesiakowska – Jabłońska Marzanna Lesiakowska – Jabłońska - prorektor Viamoda Industrial Szkoły Wyższej oraz wykładowca  Polsko-Włoskiego Instytut Designu i Managementu VIAMODA w Warszawie. Ekspert Szkoły Mody Fashionweare. Autorka publikacji z zakresu technologii wytwarzania, projektowania, struktury i jakości odzieży oraz specjalista od innowacyjnych technologii w branży mody. XXI w dał odwrót od produkcji seryjnej na rzecz indywidualizacji produktów na potrzeby klienta, co w branży mody wymaga dopasowania wyrobu do gustu odbiorcy, jego indywidualnych wymiarów i potrzeb. Wykład prezentuje możliwość realizacji idei mass customization w sektorach mody i  innowacje technologiczne, które temu służą oraz przykłady marek, które prowadzą takie działania.

11.45 – 12.25 – // Dandy Diary - David Kurt Karl Roth i Arturo Martinez Steele David Kurt Karl Roth (* 1984) jest autorem i twórcą Dandy Diary. Posiadając dyplom dziennikarstwa modowego zdobył wiedzę jako stylista, edytor i projektant w świecie. David mieszka w Berlinie Arturo Martinez Steele (* 1983), video-artysta. Pracuje dla FashionDaily.TV i jako „head of video” w Dandy Diary. Jego plastikowa seria zdjęć i filmy zyskały uwagę w Niemczech. Arturo mieszka w Berlinie. Wykład pokaże różne projekty Dandy Diary (+ FashionDaily.TV), w których autorzy starali się połączyć modę z różnych obszarów nie modowych, takich jak pornografia, piłka nożna, gry i życie rolników. Wszystkim projektom towarzyszyć będą filmy i zdjęcia. Na podstawie Dandy Diary będziemy wyjaśniać jakie mogą być czynniki uzyskania sukcesu w sieci World Wide Web.

12.30 - 13.15 - Debata magazynu Kmag

147


l et them k now

148


l et them k now

149


YOUNG FASHION PHOTOGRAPHERS NOW 17–20.10. 2013 ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24, ŁódŹ Prezentacja młodych i zdolnych fotografików będących nową falą polskiej fotografii mody. Presentation of the young and talented photographers who are the new wave of Polish fashion photography 17.10 / cz 18.10 / pt 19.10 / so 20.10 / nd

godz. godz. godz. godz.

14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 14.00 - 21.00 11.00 - 17.00


Y oun g fashion photo graphers now

Urodzony w 1993 na Śląsku. W swoich zdjęciach poprzez kształt i kolor skupia uwagę na modzie. Obecnie pracuje w Londynie, studiując fotografię na University of the Arts London. Born in 1993 in Silesia. In his images he concentrates on fashion through shape and color. Currently living in London, studying photography at the University of the Arts London.

adam kaniowski anna zyskowska Kilka lat temu szukając sposobu na nudę, natrafiłam na fotografię i okazała się ona doskonałym wypełniaczem mojego wolnego czasu. Od tamtej pory wciąż szukam inspiracji do kolejnych działań, które dają mi możliwość poznawania coraz większej ilości niezwykle kreatywnych ludzi. W obecnej chwili nie wyobrażam sobie życia bez fotografii i mam nadzieję, że tak już pozostanie. A few years ago, looking for a way out of boredom, I came across a photograph and it turned out to be a great occupation of my free time. Since then, I’m still looking for inspiration for the next steps that give me the opportunity to meet a growing number of highly creative people. At the moment I cannot imagine living without photographs and I hope that it will never change.

152


Y ou n g fashion photo g raphers now

Samouk. Aparat towarzyszył mu od najmłodszych lat. Utalentowany, pełen pasji. Dziś specjalizuje się w fotografowaniu mody. Jego przepis na udane zdjęcie to historia i nietypowa uroda modeli. An autodidact. The camera accompanied him from an early age. Talented and passionate he specializes in fashion photography. His recipe for a successful picture is history and the unique beauty of models.

bartłomiej chabalowski daniel stelmaszak Urodzony w deszczowy poranek w Sydney roku 1984. Absolwent Łódzkiej Filmówki. Brał udział w wystawach m.in. TIFF we Wrocławiu. Stale publikuje w polskich i zagranicznych pismach jak: KMag, Zwierciadło, PHOENIX. Oprócz fotografii modowej ma zamiłowanie do dokumentotowania codzienności. Dużo pali. Ma słabość do śpiewania w samochodzie. Born on a rainy Sydney morning in 1984. A graduate of the Lodz Film School. He continuously publishes his work in Polish and foreign magazines such as KMag, Zwierciadło, PHOENIX. In addition to fashion photography has passion for documenting the everyday. A heavy smoker. He loves to sing in his car.

153


Y oun g fashion photo graphers now

19-letnia łodzianka, samouk. Na swoim koncie ma kilka wystaw, okładek płyt oraz publikacji w magazynach. Fascynuje ją odmienność ludzkiej urody i unikatowy sposób przedstawiania jej na zdjęciach. Uwielbia kobiecość i naturalność. Inspiruje się pędem życia codziennego, własnymi snami oraz muzyką Tiersena. She’s a 19-year old autodidact. She did a couple of shows, album covers and editorials in her past. She is fascinated by the diversity of human beauty and the unique way of presenting it in her pictures. She loves femininity and naturalness. Inspired by a rush of everyday life, her dreams and Tiersen’s music.

dorota deka dorota szafrańska krzysztof kowalski “Naszym staraniem jest ukazać minimalizm i dynamizm w czasoprzestrzeni kadru, eksponując elementy nadzwyczajności w modelce, stroju, lokalizacji oraz chwili”.

“Our effort is to show minimalism and dynamism in a frame, exposing the exceptional model’s elements, costume, location and time”.

154


Y ou n g fashion photo g raphers now

Urodzony w 1983r. Ukończył ASP w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej. Studiował również w NTU School of Art and design w Nottingham. Od kilku lat pracuje jako fotograf we Włoszech. Poza komercyjnymi realizacjami tworzy niezależne projekty prezentowane w galeriach. Born in 1983. He graduated from Academy of Fine Arts at the Faculty of Multimedia Communication. He also studied at NTU School of Art and Design in Nottingham. For several years he has worked as a photographer in Italy. In addition to commercial productions he creates independent projects presented in galleries.

kamil strudziński krzysztof waszak Rocznik 1993. Niezależny fotograf mody/portretu. Głównie pracuje z modelami. Tworzy wyjątkowe publikacje dla wielu magazynów internetowych. Born in 1993. Independent fashion photographer. Mainly working with models. Creates unique publications for many online magazines.

155


Y oun g fashion photo graphers now

Rocznik 1992. Fotografuje od niespełna trzech lat. Poprzez swoje prace pokazuje to, czego nie potrafi wyrazić słowami. Motto którym kieruje się w życiu i twórczości to “forever young”. Na koncie ma m.in. publikację w magazynie Vogue Italia i wystawę pod jego patronatem w Mediolanie. Born in 1992. Shooting for less than three years. Through his work he shows what he cannot express in words. His motto which guides him in his life and work is “forever young”. His work was published in Vogue Italia he also had an exhibition under its patronage in Milan.

marcin nagraba monika jelińska Fotograf pochodzący z Łodzi. W swoim rodzinnym mieście ukończyła PWSFTiT. Jej prace przedstawiają unikalną perspektywę wizualną ale jednocześnie przepełnione są eksperymentem i atmosferą, a czasem niepokojem. Często prezentują fascynację Jelińskiej wieloma różnymi sposobami przedstawiania współczesnych kobiet w obiektywie. Dla firmy SWATCH stworzyła model Transition. Photographer originally from Lodz. In her hometown she graduated The Polish National Film, Television and Theatre School. Her works represent a unique visual perspective but at the same time they are full of experiment and the atmosphere and sometimes anxiety. They also represent author’s fascination related to many different ways of presenting modern women in the lens. She created the Transition model for SWATCH brand.

156


partner Youn g fashion photo g raphers now

157


F ashion fi l m festiva l

158


fashion fi l m festiva l

FASHION FILM FESTIVAL

Fashion Film Festival – Preview To przedsmak kwietniowej 4. edycji Fashion Film Festival i wspomnienie najlepszych filmów 3. edycji festiwalu. Wydarzenie to łączy tradycję miasta włókienniczego z Łodzią filmową. Fashion Film Festival – Preview to promocję młodych twórców i prezentację uznanych międzynarodowych produkcji filmowych zainspirowanych tematami modowymi w etiudach i filmach krótkometrażowych. Fashion Film Festival – Preview is a foretaste of the 4th edition of Fashion Film Festival that will take place in April and a reminder of the best films of its 3rd edition. The event is a link between fashion and film industries, both of which have been important for the identity of Lodz. The main goal of the Fashion Film Festival – Preview is to present and promote short, fashion-inspired films of young artists and filmmakers to a wide audience.

159


wydarzenia towarzyszace/accompanyin g events

„Bogowie” - Monika Wyłoga przedstawia współczesne polskie gwiazdy jako dwunastu głównych bogów olimpijskich. W ich obrazie autorka przemyca dawne atrybuty, które pełnią ważną wizerunkową funkcję. Dopasowując wyobrażenia o postaciach z pierwszych stron kolorowych magazynów przedstawia każdą w roli konkretnego boga. W ten sposób powstaje cykl dwunastu portretów bogów rządzący poszczególnymi sferami życia, takimi jak jedzenie, ubiór czy gust.

„bogowie” - Monika Wyłoga presents contemporary Polish stars as the twelve main Olympian gods. In this picture the author smuggles old attributes that play an important image-related role. By matching the idea about the main characters from the front pages of glossy magazines, she presents each of them as a specific Olympian god. In this way, she creates a series of twelve portraits of gods ruling different areas of life, such as food, clothing or taste.

160


wydarzenia towarzyszace/accompanyin g events

Cykl wydarzeń prezentowany na terenie Łodzi w ramach FashionPhilosophy Fashion Week Poland. A series of events presented throughout the city of Lodz under the FashionPhilosophy Fashion Week name.

accompanying events GALA DYPLOMOWA 2013

- pokaz kolekcji dyplomowych katedry ubioru asp CPM, łódź, ul. wojska polskiego 121

„BOGOWIE” - Monika Wyłoga wystawa malarstwa Mały pikuś, łódź, ul. nowomiejska 10

161


wydarzenia towarzyszace/accompanyin g events

G A L A DYP L OMOWA 2 0 1 3

Graduation Gala 2013

POKAZ NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW KATEDRY UBIORu Akademii Sztuk Pięknych im.wł. Strzemińskiego w łodzi

presentation of the best graduation collections of the Fashion Department of Academy of Fine Arts in Lodz

16.10.2013 godz. 20.00, Centrum promocj mody asp

16th of October 2013 8:00 p.m. Fashion Promotion Centre

Gala Dyplomowa Katedry Ubioru ASP w Łodzi jest pokazem najlepszych kolekcji dyplomowych prezentującym różnorodne postawy i osobowości. W tym roku wydarzenie ma charakter szczególny. Po raz pierwszy kolekcje pokażemy w auli Centrum Promocji Mody, które powstało przy Akademii Sztuk Pięknych. Budowę profesjonalnej sali pokazowej zrealizowano dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź to najbardziej modowe miejsce w Polsce. Tutaj odbywa się polska edycja Fashion Week, z którą Katedra Ubioru ściśle współpracuje promując młode talenty. Fundatorami nagród są Rektor ASP, sponsorzy oraz patroni medialni. Pokaz realizowany jest dzięki wsparciu Wydziału Promocji Urzędu Miasta Łodzi. Gala Dyplomowa to najlepsza wizytówka polskiego młodego wzornictwa, początek nowego etapu w życiu jej uczestników, to spełnienie hasła „Łódź kreuje”.

Graduation Gala of Fashion Department of Academy of Fine Arts in Lodz is a fashion show that includes the best collections of graduates presenting different attitudes and personalities. This year’s event has a special character. For the first time Gala will take place in the auditorium of Fashion Promotion Centre, that was created at the Academy of Fine Arts. Creation of the professional fashion show venue was implemented thanks to the support of the European Union under the Operational Program for the Region of Lodz. Lodz is the most fashion-oriented city in Poland. It is the home of Fashion Week Poland, an event which in cooperation with the Department of Fashion Design aims at promoting young talents. Benefactors of the prizes are the Dean of the Academy of Fine Arts, sponsors and media partners. The Show is carried out with the support of the Department of Promotion of the City of Lodz. The Gala is the best evidence of the young Polish design, the beginning of a new stage in life of its participants, realisation of the sentence “Lodz creates”.

prof. ASP dr hab. Dorota Sak Kierownik Katedry Ubioru

Projektanci / Designers : 1/ Dobrawa Sapińska 2/ Monika Gromadzińska 3/ Katarzyna Pasek 4/ Magdalena Koziej-Podsiadły 5/ Natalia Giza 6/ Paulina Matuszelańska 7/ Agnieszka Gajos

prof. ASP dr hab. Dorota Sak Head of Department of Fashion Design

8/ Anna Kmieć 9/ Hubert Kolański 10/Lidia Schabowska 11/ Paulina Śliwińska 12/ Michalina Szurgot 13/ Iwona Rosińska

162


wydarzenia towarzyszace/accompanyin g events fashionphi l osophy

1 12

7 5 11

6 13

3 10

9

4

2 163

8


Pack Art Bags Sp. z o. o. sp. k. www.packart-bags.eu


restaurants/c l ubs

RESTAURACJE / Restaurants analogia /20%/ ul. stary rynek 2 www.analogialodz.pl

Restauracja, w której odnajdujemy klimat domów łódzkich z tradycyjnymi daniami kuchni polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej. Trzy sale o odmiennych aranżacjach połączone spacerowym korytarzem tworzą niepowtarzalny nastrój restauracji, której nie obca jest działalność o charakterze klubowym.

anatewka /20%/ ul. 6 sierpnia 2/4 ul. jana karskiego 5 manufaktura

Restauracja mieści się przy ulicy Piotrkowskiej. Miejsce, w którym zetkniesz się z unikalnością i czarem kuchni łódzkich Żydów. Wnętrze czarowne, pełne starych mebli z rodzinnym klimatem. Codziennie muzyka na żywo, przygrywa gościom„skrzypek na dachu” lub akordeonista tworząc niezapomnianą atmosferę.

bagdad cafe /20%/ ul. jaracza 45 tel. 42 639 97 99 www.bagdadcafe.pl

Pierwszy klub postsocjalistycznej Rzeczpospolitej powstały w 1990 r., ulokowany w zabytkowej Willi Stillera, od lat najbardziej klimatyczne i tolerancyjne miejsce na rozrywkowej mapie Łodzi. W weekendy imprezy taneczne, projekcje i wystawy. Latem zapraszamy na grilowane dania.

gossip /10%/ ul. piotrkowska 80 www.klubgossip.pl

klub spadkobierców /15%/ ul. piotrkowska 77 tel. 42 633 76 70 www.klub-spadkobiercow.com.pl

malinowa /10%/ ul. piotrkowska 72 tel. 042 633 99 20 www.grandlodz.pl

Połaczenie paryskiej ekstrawagancji oraz londyńskiego minimalizmu ze szczyptą berlińskiego szaleństwa. Tak w skrócie można określić nowopowstały klub w samym centrum Łodzi. Na dwóch poziomach i ponad 300 m2 powierzchni stworzono wyjątkowy mix przestrzeni dance i klimatycznych zakątków do szeptania i relaksu.

Wykwintne potrawy serwowane w przepięknych, zabytkowych wnętrzach restauracji przenoszą gości lokalu do wspaniałych czasów XIX - wiecznej, przemysłowej Łodzi. Smakosze mogą tu skosztować wyśmienitych dań kuchni polskiej i europejskiej. Restauracja może pochwalić się bogatym menu gdzie królują ryby, dziczyzna i bogaty wybór mięs przyrządzanych według tradycyjnych receptur.

Pomimo upływu czasu, dystyngowana „Malinowa” wciąż uwodzi swym wdziękiem. Wnetrza restauracji, zachwycające pokolenia klienteli, nierzadko z pierwszych stron gazet, podziwiać można podczas degustacji dań kuchni własnej Grand Hotelu, majacej zaspokoić najbardziej wyrafinowane podniebienia Gości.

170


restauracje/ kluby Jedyny taki restobar w mieście. Miejsce spotkań z różnofashionphi l osophy

MITMI restobar /10%/ Piotrkowska 138/140, Łódź (OFF Piotrkowska Center) www.facebook.com/MITMIrestobar

restauracja polska /25%/ ul. piotrkowska 12 tel. 42 633 83 45 www.restauracjapolska.net1.pl

satyna /20%/ pl. komuny paryskiej 5a tel. 42 235 41 42 / 509 343 701 www.restauracjasatyna.pl

TAPAS Y VINO /20%/ ul. Moniuszki 4a (wejście od ul. Hotelowej przy Traugutta), Łódź, Poland

rodną kuchnią, muzyką i sztuką współczesną inspirowane multikulturowością Nowego Jorku. Mieści się w murach dawnej Fabryki Ramischa (Off Piotrkowska Centre), w której obecnie skupiają się offowe inicjatywy kreatywne. W menu - sztuki mięsa i wege-pomady, w szkle - mocne drinki i oryginalne combo-shoty, a na parkiecie - dzikość serca.. Rabat: 10% na całe menu (jedzenie w ciągu dnia oraz drinki w czasie wieczornych imprez). W karcie propozycje przygotowane specjalnie na Fashion Week.

Wizyta w Polskiej to cudownie spędzony czas w stylowym wnętrzu, wśród fotografii przywołujących atmosferę ulicy Piotrkowskiej lat trzydziestych, czasu wytwornych dam, nigdy niekończących sie rautów i wielkich karier. Charakter tego miejsca podkreślają wy -kwintne staropolskie dania, których walory smakowe i estetyczne zostały docenione przez najwieksze autorytety kulinarne kraju przyznaniem tytułu najlepszej restauracji w mieście. Mamy przyjemność zaprosić Panstwa do niezwykłego miejsca o satynowym uroku i kryształowym blasku. W stylowym, ciepłym wnętrzu i komfortowej atmosferze można delektować się smakami Europejskiej kuchni. Restauracja została stworzona z myślą o poszukujacych nowości koneserach smaków, dla których równie ważne jak wrażenia smakowe, są doznania estetyczne.

Tapas y Vino to nowe, niesamowite miejsce na mapie Łodzi, gdzie można zjeść tradycyjne hiszpańskie przekąski, zarówno na ciepło jak i na zimno, a także napić się wielu gatunków doskonałych hiszpańskich win oraz piw. Atutem baru są posiłki przygotowywane z produktów pochodzących prosto z Hiszpanii oraz świeże, wypiekane na miejscu pieczywo.

u szwajcara /15%/ ul. tymienieckiego 22/24 tel. 42 674 05 64 www.uszwajcara.com.pl

Parterowy ceglany budynek na Księżym Młynie nie budzi zachwytu. Warto jednak zajrzeć do środka. W tych skromnych murach można całkiem smacznie zjeść. Dookoła opuszczone fabryki, niewielki ruch - czas jakby się zatrzymał. Nazwa nie jest przypadkowa, mieści się w starej portierni zwanej szwajcaria. Wnętrze jest niewielkie, ale bardzo eleganckie.

varoshka /20%/ ul.traugutta 4 www.varoska.pl

Restauracja Varoska charakteryzuje się wyrafinowanym smakiem oraz aromatem serwowanych dań kuchni węgierskiej. Niewielki, przytulny lokal z niespotykaną atmosferą i klimatem.

mały pikus ul.nowomiejska 10

Otwarte codziennie od 22.00 do 4.00

171


www.fashionwee k .p l

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH pracowników i WOLONTARIUSZY Fashionphilosophy fashion week poland SPECIAL THANKS TO ALL EMPLOYEES AND VOLUNTEERS OF FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND

Moda forte grupa kreatywna ul. a. struga 78 lok. A24 90-557 ŁÓDŹ TEL.: +48 42 636 36 76, FAX: +48 42 636 59 41

FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND ul. a. struga 78 lok. A24 90-557 ŁÓDŹ, POLAND TEL/F.: +48 42 636 36 76, OFFICE@FASHIONWEEK.PL, HOTLINE: +48 517 602 422

autor zdjęć użytych w identyfikacji Fashionphilosophy - Wiktor franko autor zdjęcia użytego w ID off out of schedule - michał polak

172


fashionphi l osophy fashion wee k po l and

www.fashionweek.pl partner strategiczny :


Fashion Week Poland - catalogue - IX 2013  

Catalogue IX/2013 – FashionPhilosophy Fashion Week Poland FashionPhilosophy Fashion Week Poland, 15-20.10.2013 www.fashionweek.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you