Page 1

E N T I D N I N G F R Å N FA L U E N E R G I & VAT T E N

No1 2 0 1 4

Stormen Ivar gjorde byar strömlösa • Lugnet blir Sveriges modernaste sportarena Krönika om Faluns vatten • Inspirationslådor till Falu Förskola • Lampguiden hjälper dig välja rätt


Fyll på din energidepå! Den sprakande våren är här och sommarens varma vindar gör sig påminda – vi har en härlig tid framför oss. På Falu Energi & Vatten innebär sommaren, precis som för många av er övriga, en tid för ledighet och chansen att kunna njuta av grönskan. För mig är sommaren den tid på året då jag kan lägga kalendern åt sidan och ta dagen som den kommer. Det är också den tid på året då jag får mer tid att umgås med både familjen och mina vänner. Sommarens stora utmaning blir att istället för en semestertur med motorcykeln, göra en semesterresa i Sverige med en elbil. Det kommer att kräva en viss planering och det ska bli spännande att se hur det kommer att gå. Jag återkommer med en rapport!   I det här numret av Omtanke berättar elmontörerna Jan-Olov och Tony om sina upplevelser av stormen Ivar. Falu Energi & Vatten deltar i ett nationellt samarbete mellan elnätsföretag som aktiveras när det finns risk för till exempel naturkatastrofer. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpa varandra i arbetet med att återställa elförsörjningen. Men har du sett förödelsen som blir efter en storm? På sidorna 6–7 hittar du bilder.   I november körde vi igång försäljningen av el och i skrivande stund har 1 000 kunder valt oss som sitt elhandelsföretag. Det är en positiv siffra för oss, men också för klimatet. Att välja elavtal är inte enkelt, marknaden är stor och ibland svår att förstå sig på. Vi har tagit hjälp av Konsumenternas energimarknadsbyrå för att få svar på några av de vanligaste frågorna som kunder har kring elhandel. På sidan 5 får du hjälp på vägen.   Avslutningsvis vill jag ta några ord om den årliga undersökningen Nils Holgersson. Att ha en måttstock för hur våra priser är jämfört med övriga landet är viktigt. Under åtta år har vi förbättrat oss från plats 210 till den senaste placeringen, 74. Det visar att våra prisökningar varit klart lägre än genomsnittet i landet. Läs artikeln om Nils Holgersson. Nu vill jag önska er en riktigt skön sommar!

4 Enklare och bekvämare. Bostadsrättsföreningen Dalkarlen satsade på fastighetsnära insamling.

5 Byta elavtal. Expert svarar på vanliga frågor kring elhandel.

9 Vad gör vi egentligen? Titta på våra filmer och lär dig mer om Falu Energi & Vatten.

11 10 Vattenförbrukning. Gör det enkelt, rapportera på webben.

Vindspel! Gör egen musik med vinden och vinn scuba-bag.

Bengt Gustafsson, VD

spaning Har du funderat kring hur mycket el olika produkter drar? Med mobilappen Elräknaren kan du snabbt ta reda på hur mycket en pryl eller vitvara kommer att kosta i elanvändning. Elräknaren finns tillgänglig för både Android- och iPhone-telefoner.

2

Omtanke produceras av Falu Energi & Vatten AB och skickas till samtliga hushåll i Falu kommun. Den kommer ut tre gånger per år. Nästa nummer kommer hösten 2014. Redaktionsansvarig: Mikaela Trapp 023-77 49 39 OMSLAGSFOTO: Ulf Palm. FOTO: Falu Energi & Vatten, Ulf Palm, Henrik Hansson, Pelle Danielsson, Erik Trygg. PRODUKTION: 26 TRYCK: Henningsons Tryckeri AB. UPPLAGA: 33 000 ex. Omtanke är tryckt på ett miljövänligt papper.

Omslagsbild: Tony Östh är en av våra elmontörer. Julen 2013 åkte han upp till Jämtland för att hjälpa till i arbetet med att återställa elen efter stormen Ivar. FA L U E N E R G I & VAT T E N


”Den bästa VM-sändningen någonsin” Bertil Dikman ser över kopplingarna i ett av teknikskåpen för fibernätet vid Lugnet.

– Den här typen av infrastruk-

Flera liknande skåp ligger längs med skidspåren.

tur gör Lugnet till en mycket

Vi bygger framtidens uppkopplade arena En mil fiberkabel grävs just nu ner vid Lugnet och i den omgivande skogen längs med skidspåren. Det gör Lugnets sportarena till den modernaste i Sverige för tv-produktion och internetanvändning. Under Skid-VM 2015 kommer man att kunna producera sport-tv av aldrig tidigare skådat slag.

attraktiv arena att göra tv på. Jag ser det som en anläggning av dignitet, säger Adde Granberg som är produktionsutvecklingschef vid Sveriges Television. Under 2000-talet har tekniken på kamerorna förändrats avsevärt. På många håll har infrastrukturens utveckling inte kunna hålla jämna steg med kamerornas teknikutveckling. Men här kommer Lugnet att få ett försprång.

Kraven på att göra sportevenemang mer tittarvänliga har ökat enormt de senaste åren. Inte minst på grund av idrottens ökande kommersialisering. Därmed ökar även de tekniska kraven på tv-produktion. Infrastruktur för fibernät, bredband och elektricitet är en viktig del för att allt ska fungera.

upp till de kontaktstationer som finns utplacerade och därifrån överförs bilden direkt till tv-producenten via fibernätverket.   – Det räcker med att placera ut personal vid spåren. Sedan kan de från sin plats skicka ljud och bild från spåret direkt till en producent i Stockholm, säger Bertil Dikman.

Landets modernaste sportarena

Bättre möjlighet till internet

  Adde Granberg är mycket

På Lugnet pågår just nu en av de största satsningarna någonsin i Sverige för att tillmötesgå kraven. Lugnet kommer att bli den mest moderna sportarenan i Sverige för tv-produktion.   – I dag vill tittarna ha möjlighet att följa de tävlande i varje ögonblick och gärna med så mycket närbilder som möjligt. Man vill kunna se skidåkarnas ansiktsuttryck när de kämpar uppför mördarbacken, säger Bertil Dikman som är fiberprojektör på Falu Stadsnät och ansvarig för utbyggnaden av infrastrukturen vid Lugnet.   Utbyggnaden gör det möjligt att följa skidåkarna längs med hela spåret. Kamerorn kopplas

Så många som 60–70 kameror kommer att kunna vara utplacerade i spåren och vid hoppbacken. Tidigare har bolagen fått dra kablar kors och tvärs, vilket är ett omfattande arbete och säkerhetsproblem ur ett publikperspektiv.   Utbyggnaden innebär dessutom förbättrade möjligheter till internetanvändning för åskådarna. Nätet kan hantera 15 000 wifi-användare, samtidigt.   – Totalt sett gör våra satsningar arenan ännu mer attraktiv för framtida evenemang, säger Bertil Dikman.

entusiastisk inför tv-sändningarna

  – Det är samma typ av svartfiber i Lugnetanläggningen som finns inne i våra nya kameror, vilket underlättar för oss. Infrastrukturen gör också att vi slipper dra en massa kablar ute i skogen och kan skicka stora mängder data på distans.

av det kommande VM-arrangemanget och de goda möjligheterna att göra bra och publikvänliga sportsändningar.   – Jag tycker det är mycket roligt att Falun satsar och säkrar för framtida evenemang. Det kommer med all säkerhet att vägas in i bedömningar om Falun söker värdskap i framtiden. SVT siktar på att detta blir den bästa VM-sändningen någonsin.

FALU ENERGI & VAT T EN

3


Fastighetsnära insamling lyfte bostadsområdet För att göra sopsortering enklare erbjuder Falu Energi & Vatten en fastighetsnära insamling. Bostadsrättsföreningen Dalkarlen i centrala Falun har sett stora fördelar med möjligheten att samla in förpackningar i nära anslutning till bostaden. – När du köper en förpackad vara är en liten del av priset en avgift som producenten betalar för att samla in och återvinna förpackningen. Det är den avgiften som bekostar återvinningsstationerna som är utplacerade i hela Sverige, säger Micael Grandin, affärsutvecklare vid Falu återvinning. Många kastar i brännbart

I dag är det många som inte väljer vägen förbi återvinningsstationerna, utan slänger förpackningar i brännbart-kärlen hemma. Så mycket som 30 procent av allt som slängs i brännbart är förpackningar, trots att det är otillåtet. För att råda bot på problemet erbjuds bland annat samfälligheter och bostadsrättsföreningar fastighetsnära insamling. Konceptet ska göra sortering och insamling mycket enklare, bekvämare och i många fall billigare än den vanliga sophämtningen. – Fastighetsnära insamling betyder att vi ställer ut kärl för alla sorters förpackningar vid fastigheten, vilket gör att det blir enklare och bekvämare att sortera sina förpackningar, säger Micael Grandin.

sorteringskärl som behövs och tydlig märkning för vad som ska slängas var, berättar han. Alla är mycket nöjda med hur det har blivit. Nu slipper de boende åka kors och tvärs med olika sopor. Allt finns inom räckhåll utanför husen. – Dessutom har det blivit billigare än tidigare då alla sopor hämtades vid varje dörr. Jag tror att det har ökat attraktiviteten för vår bostadsrättsförening generellt, säger Sören von Knorring.

Stor förbättring hos Dalkarlen

Bostadsrättsföreningen Dalkarlen i centrala Falun har upplevt en stor förbättring sedan de införde fastighetsnära insamling. Sören von Knorring satt i styrelsen för föreningen när de tog beslutet att låta Falu Energi & Vatten hantera installationen och insamlingen. – Vi offrade två gästparkeringar och byggde ett soprum med de Skaffa fastighetsnära insamling Vill du som fastighetsägare ansluta dig till fastighetsnära insamling?

Sören von Knorring och Micael Grandin är mycket nöjda med "Dalkarlens"

Kontakta oss på info@fev.se - märk mejlet med Fastighetsnära insamling.

satsning på fastighetsnära insamling.

Kreativt miLjötänk i Faluns förskolor I höstas startade samverkansprojektet Re Doo i en lokal på Ingarvet i Falun. Projektet ska stimulera till ökad kreativitet, konstruktion och skapande i Falu Förskola. Bakom kraftsamlingen i Re Doo står Falu Förskola, Arbetsmarknadsoch integrationskontoret samt Falu Energi & Vatten. Re Doo får överskottsmaterial från lokala företag i Falun. Materialet hämtas sedan av pedagoger från Falu Förskola. Det ger förskolebarnen möjlighet att möta annorlunda material samtidigt som kunskapen om hållbar utveckling ökar. På Re Doo finns också deltagare från andra delar av världen som alla vill utveckla sina språkkunskaper, vilket ger ökad integration och möjlighet till praktik och arbete.

4

FA L U E N E R G I & VAT T E N

En del av verksamheten på Re Doo är att leverera inspirations- och materiallådor till Falu Förskola. Tanken med lådorna är att öka kreativiteten, men också stärka miljömedvetenheten genom att olika material får ett nytt eller förlängt liv. Helt enkelt visa att gamla saker kan användas på nytt. De 50–60 lådor som skickas ut innehåller allt från återvunnet papper och rörbitar till tygremsor, mosaik, garn och mycket mer. Bara fantasin sätter gränser. Vid återvinningscentralen på Ingarvet finns också en större låda där besökare kan skänka material till Re Doo.


2015 får Faluborna sitt dricksvatten från Lennheden och Badelundaåsen.

Elhandel – en djungel av olika avtal Går du i tankarna att byta elhandlare? Att välja eller byta kan bli en krånglig historia om du inte gör rätt från början. Bara att behöva välja bland över hundra elhandlare skapar huvudbry hos många. Vi ringde upp Bo Hesselgren från Konsumenternas energimarknadsbyrå för att få svar på några av de vanligaste frågorna om elhandel. Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i en ny bostad?

– Det viktigaste rådet jag kan ge är att du skaffar ett tydligt avtal kring ditt elpris. Om du inte har det så får du ett så kallat ”anvisat pris” från det elhandelsföretag du blir anvisad till. Priset kan i många fall ligga mer än 20 procent över ett avtalat elpris.

än du tänkt dig då alla tar ut avgifter om kunder avbryter ett avtal i förtid. Kontrollera även uppsägningstiden, ibland är den flera månader.

”Det viktigaste rådet jag kan ge är att du skaffar ett tydligt avtal kring ditt elpris.” Bo Hesselgren, Konsumenternas energimarknadsbyrå Finns det risk att bli lurad när man

Hur skaffar jag ett bra elavtal?

väljer elhandlare?

– Du kan gå in och jämföra bolagen på webbsidor för elprisjämförelse och kolla vilket som ligger lägst i pris. Elpriskollen.se är en oberoende och icke-kommersiell webbtjänst som Energimarknadsinspektionen ligger bakom. Det finns också flera kommersiella prisjämförelsesajter.

– Ja, och det är ett av de vanligaste samtalen vi får. Jag råder dig att vara på din vakt när bolagen söker upp dig för att sälja elavtal. Ingå inga förhastade avtal under telefonsamtal eller när någon ringer på dörren. Fundera själv först, jämför med andra och ta ditt beslut i lugn och ro. Fråga alltid efter jämförpriset*. I det ska allt du betalar till elhandlaren ingå.

Ska jag ha rörligt eller bundet pris?

– Det är svårt att ge ett generellt svar eftersom det kan bero på många faktorer. Det varierar mellan olika perioder vad som varit billigast. Men vill du känna tryggheten i att kunna överblicka din ekonomi i framtiden så är bundet att föredra. Hur ligger prisnivån på elhandeln för närvarande?

– Det är ett väldigt lågt prisläge för både rörligt och bundet just nu. Utifrån det kan man resonera att det kan vara läge att binda sitt elavtal om man vill känna sig trygg. Men därmed inte sagt att det bundna blir billigare på sikt. Vad är det första jag ska tänka på om jag vill byta elavtal?

– Jag råder alla som vill byta att först kolla över sitt nuvarande avtal. Eventuellt sitter du fast i ett långtidsavtal. Risken är att det blir dyrare

Om jag ändå har råkat tackat ja till ett nytt elavtal?

– Du har en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar efter det att du får den skriftliga bekräftelsen på avtalet. Agera snabbt så hinner du få bekräftat att avtalet är återkallat. Om möjligt, skicka alltid dina klagomål eller dina uppsägningsuppgifter via mejl. Då är det lättare att bevisa att du har protesterat eller ångrat i rätt tid. * Ett jämförpris innehåller pris per kilowattimme el, årseller månadsavgift, faktureringsavgift, energiskatt och moms samt eventuella övriga kostnader som till exempel uppläggningsavgift.

Så funkar Elpriskollen.se Gå in och se instruktionsfilmen för hur du som elkund kan jämföra priser och avtal mellan olika elhandlare.

Prata el med Falu Energi & Vatten Lördagen den 10 maj finns vi på Falu återvinning klockan 10–14. Kom dit och ställ dina frågor kring våra elavtal. Det går också bra att teckna ett avtal. Vi bjuder på kaffe och bulle!

Det är ett viktigt steg mot ett tryggare vatten och ett nytt kapitel i kommunens vattenhistoria. Det vill vi uppmärksamma med en bok om vattnets väg till Falun. I den här krönikan berättar författarinnan Ann-Louise Ebberstein mer om projektet.

Tillbakablick

Att börja en krönika med att säga tack kanske inte är vanligt, men jag bara måste. Jag måste säga tack till alla människor som bidragit med spännande berättelser, berättelser som är stommen i boken om Faluns vatten. På min väg till Falu Energi & Vatten har jag gått genom centrala Falun. Jag har valt olika vägar. Ibland har jag vandrat på Faluåns västra sida, ibland på den östra. Då och då har jag tagit omvägen över Elsborg och genat över slagghögarna vid Falu Gruva upp mot Ingarvet.   Strövtågen har tagit mig tillbaka i historien när Falun var en av Sveriges största städer och koppargruvan blomstrade. Många av de gamla trähusen står kvar, speglar sig i Faluåns vatten, som skiftar färg med årstiderna. Tittar jag riktigt noga så kan jag se människorna som passerat. De som slitit i gruvan och hyttorna, de som gett staden kraft att växa.   Boken om Faluns vatten lyfter fram enstaka händelser som haft betydelse för stadens utveckling där vattnet är centralt i varje berättelse. Boken kryddas också med anekdoter. För vad vore Falubrännvin utan vatten? Och vilken tur att landshövding Gustaf Duwall snubblade över Surbrunn, den mineralvattenkälla som satte Falun på kartan. Och tänk vilka förmåner arbetarna på vattenverket hade i slutet av 1800-talet! Full lön vid sjukdom den första månaden, vid längre tids frånvaro diskuterades ersättningen. Å andra sidan var arbetarna livegna, då vattenverket aldrig fick lämnas obevakat.   Våren 2015 får Falun sitt nya grundvatten. 125 år tog det för planerna att bli verklighet. FALU ENERGI & VAT T EN

5


r epor tage

Elmontörerna Jan-Olov Gullnäs och Tony Östh har fått uppleva stormen Ivars framfart på nära håll. Tillsammans med andra elföretag fanns de på plats i Jämtland för att få igång elförsörjningen.

6

FA L U E N E R G I & VAT T E N


Härjeåns bilder efter stormen Ivar.

”Det var som att gå in i en spökstad” Natten till lucia förra året drog stormen Ivar in över Skandinavien. Vindarna uppmättes till orkanstyrka och effekten blev förödande. Hela områden av skog blåste ner, tak blåste sönder och vägar stängdes av. Tiotusentals hushåll blev strömlösa i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten. Dalarna klarade sig lindrigt undan Ivars framfart, men två elmontörer från Falu Energi & Vatten fick ändå uppleva förödelsen på nära håll. Ett nationellt samarbete mellan elföretagen drog igång för att hjälpa de drabbade regionerna att återfå elförsörjningen. Hela byar utan ström

Elmontörerna, Tony Östh och Jan-Olov Gullnäs, fick frågan på luciamorgonen och begav sig till Jämtland för att vara med i återställningsarbetet. Har man inte varit med om att bli strömlös under årets mörkaste dagar är det kanske svårt att föreställa sig känslan. – Hela byar blev utan ström. Det är en märklig känsla att komma till ett nedsläckt samhälle där inte en enda lampa lyser i fönstren. Det var som att gå in i en spökstad, säger Tony om upplevelsen. Efter stormen Gudrun, som drog fram genom Småland i januari 2005, insåg man behovet av en samverkan mellan elföretag. Jan-Olov var med även den gången och röjde vid nedblåsta elledningar. – Det känns verkligen att du befinner dig i ett katastrofområde. Många människor är uppgivna och genom de nersläckta städerna kommer lastbil efter lastbil åkande med förnödenheter och materiel för återuppbyggnad. Ungefär som man föreställer sig hur det är i krig, berättar han. Plockepinn i jätteformat

Att leta efter nedblåsta kraftledningar i en skog som ser ut som ett plockepinn i jätteformat är ett fysiskt krävande och ibland riskfyllt arbete.

– Vi träffar andra arbetare från olika delar av Sverige och arbetsviljan är mycket stor. Men hur mycket vi än vill jobba så måste vi vara noga med säkerheten. Det är riskfyllda miljöer med träd som ligger i spänn och dolda elledningar. Är du för trött och utarbetad kan olyckor lätt uppstå, säger Tony. Under de kaotiska dagarna efter stormen märkte Tony och Jan-Olov en stor entusiasm bland befolkningen att hjälpa varandra och att stå till tjänst. – Vi fick hela tiden frågor från folk om när elen kommer tillbaka och många var oroliga. Men de flesta tog det ganska lugnt och frågade om de kunde hjälpa till. Alla var mycket tacksamma för vår hjälp. Det känns verkligen att man gör skillnad för den lilla människan på plats, säger Jan-Olov. Många vill ställa upp

Elsamverkan bygger på systemet SUSIE (Samverkan under störning inom elförsörjning) som aktiveras redan när SMHI utfärdar en varning om storm. Ett sms skickas ut till nätföretagen som via webben får möjlighet att se kartor med rödmarkeringar där strömmen slås ut. Utifrån det tar sedan företagen ställning till om det är möjligt att skicka frivilliga. – Viljan att ställa upp i krisarbete är stor. Stormen Ivar inträffade strax före jul då många vill vara lediga och förbereda inför högtiden. Men trots det var det inga problem att rekrytera, säger Per Dahlberg, chef för elnät på Falu Energi & Vatten.

FALU ENERGI & VAT T EN

7


Årets Nils Holgersson-rapport "Placering 50 är ett rimligt mål" Hur står sig våra priser för el, värme, avfall och vatten mot övriga Sverige? Undersökningen Nils Holgersson är en viktig måttstock för att jämföra kostnadsutvecklingen. – Vår målsättning sedan 2005, att klättra fem placeringar per år, har vi klarat med råge. 2013 tog vi bara en placering, men det känns ändå mycket bra. Speciellt att vi kan fortsätta klättra uppåt eftersom det blir tuffare och tuffare ju närmare toppen vi kommer, säger Per Dahlberg, vice vd för Falu Energi & Vatten. Ökat med 60 kronor

Rapporten bygger på en undersökning där ett påhittat flerbostadshus med femton lägenheter ”flyttas” mellan landets olika kommuner. Den visar och jämför kostnader för avfall, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I jämförelse med 2012 års undersökning har snittkostnad för en lägenhet på 67 kvadratmeter i Falun ökat med sextio kronor. Från 1 623 kronor till 1 683 kronor i månaden. – Vi ökade priset något för de flesta nyttigheter inför 2013, men till exempel avfallspriser var oförändrade. Anledningen till de ökade priserna är att vi gör stora investeringar för att ytterligare förbättra leveranskvaliteten, säger Per Dahlberg och ger exempel: – Vädersäkring av elnätet genom att gräva ned ledningar i marken och bygget av vatten- och fjärrvärmeledningar mellan Falun och Borlänge. Att vi ändå klättrar uppåt visar att vi trots stora investeringar faktiskt har lägre prisökning än andra energiföretag.

inget som Falu Energi & Vatten siktar på. Det långsiktiga målet är att hamna på plats 50 i Sverige. – Det viktiga är att vara kostnadsmedvetna utifrån de förutsättningar vi har och att säkerställa våra system genom kloka investeringar. Vi jobbar alla utifrån olika förutsättningar. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Det betyder till exempel längre elledningar och längre körsträckor för att hämta avfall. Vi har också ett område med sämre tillgång av billig spillvärme. Placering 50 är ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.

Lägsta, medel och högsta kostnaderna Placering Kommun 1 74 290

Luleå Falun Tanum

Kostnad för lägenhet på 67 kvm

1 258 kronor per månad 1 683 kronor per månad 2 169 kronor per månad

Medelkostnad i Sverige är 1 777 kronor per månad och ger placering 139 i Nils Holgersson-rapporten 2013. Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna, har gett ut rapporten sedan 1996. Uppgifterna kommer från respektive kommuns tekniska kontor, energi- eller

Jobbar utifrån olika förutsättningar

elföretag, Energimarknadsinspektionen och Statistiska centralbyrån. Du kan

Att nå en toppplacering i Nils Holgersson-undersökningen är

läsa mer om prisjämförelserna på www.nilsholgersson.nu

Syskonstäderna närmar sig varandra Varje dag närmar sig syskonstäderna Falun och Borlänge varandra. Arbetet med att bygga en gemensam vattenledning för de båda städerna pågår för fullt och hösten 2014 ska de ha en gemensam vattenförsörjning. I samma schakt som vattenledningarna läggs även fjärvärmeledning. Detta för att Falun och Borlänge ska kunna använda den för stunden billigaste produktionen samt uppnå flera miljö- och samverkansfördelar. – Tidsplanen går helt enligt förväntan. Vi räknar med att vara klara med markentreprenaden i höst och då ska vi börja trimma in vattenledningen, säger Mats Petterson som är projektledare för vattenledningen. Till månadsskiftet april/maj räknar man med att vatten-

8

FA L U E N E R G I & VAT T E N

ledningarna på borlängesidan kommer att vara framme vid Kvarnsvedsvägen och från faluhållet kommer man att ha nått ungefär till Karlsvikspåfarten. – För fjärrvärmens del har byggnationen av de två pumpstationerna startat. Just nu är plattorna gjutna och i början av maj så startar vi med huskonstruktionerna. De är ungefär lika stora som en tvåplansvilla, säger Mathias Bjurman, produktionschef på Grundledningen HB, som är Falun och Borlänges gemensamma bolag för fjärrvärmeprojektet.


Elbilen – inte längre en framtidsfråga

Filmtajm!

En stor utmaning för att skapa en hållbar framtid är att minska beroendet av fossila bränslen vid transporter. Sedan 2009 har vi jobbat aktivt med att testa hur elbilar fungerar i Falun och kartlagt vilka problem vi kan hjälpa till att lösa. I år startar en större satsning inom företaget kring vår egen fordonspark. Bilar som drivs med bensin eller diesel kommer att slussas ut och ersättas med eldrivna fordon eller elhybrider. Dessutom kommer vi att förstärka och modernisera laddinfrastrukturen runt om i kommunen. Satsningen är ett sätt att samla erfarenheter och skapa ökad medvetenhet och intresse för elbilar i samhället. Vi vill bidra till att fler vågar skaffa elbil!

Läs mer om satsningen på www.elbilfalun.se

Vad är det egentligen vi gör på Falu Energi & Vatten? Och hur fungerar Faluns energisystem? Nu har vi tagit fram filmer som berättar mer om oss.   På webbplatsen Youtube kan du söka på Falu Energi & Vatten. Där hittar du filmerna Välkommen till Falu Energi & Vatten och Energisystem.

Vinn badlakan! Vi gör vårt allra yttersta för att till exempel el, värme, vatten och återvinning ska fungera på bästa sätt. Nu skulle vi vilja veta hur ni möter oss i er vardag. När är det som godast att dricka vatten? Smarta lösningar för sopsortering. Eller kanske ett tips för att spara energi. Skicka in bilder och berättelser från din vardag. Vi kommer att dela med oss av era uppleverser på fev.se och i Omtanke.

Lugnetelever testade trådlöst arenanät Under vintern har Falu Stadsnät testat kapaciteten på det trådlösa arenanätet som installerats på Lugnet inför skid-VM 2015. Några som hjälpt oss lite extra är elever på Lugnetgymnasiet. De antog utmaningen att belasta nätet på skidstadion så mycket som möjligt under 30 minuter. Alla medel var tillåtna. Platsen var på vallen mittemot skidstadion. Eleverna lyckades belasta nätet med 70 gigabyte. Det är en mycket stor datamängd och motsvarar cirka 70 timmars tittande på SVT-Play. Resultatet blev positivt – nätet klarade belastningen väldigt bra. Vi kryddade testet med en tävling, där eleverna som belastade nätet med mest gigabyte vann pris. Isak Andersson vann med 17 gigabyte.

Tips inför slamtömning – Slambilen behöver breda vägar. Stora tunga fordon kräver bredd och bärlager. – Inga hinder i vägen. Se till att träd, buskar, grenar, staket, murar, bilar och husvagnar inte försvårar arbetet. – Max 20 meter slangdragning från brunn eller tank. – Lätta brunnslock. Undvik betongblock.

Läs mer om slamtömning på www.fev.se/slamtomning

Många tvättade bilen Snart är det dags att göra bilen vårfin och ren från vägsalter och vintersmuts. Många passade på förra helgen då den rikstäckande kampanjen Biltvättarhelgen genomfördes runt om i Sverige.   I Falun gav alla bensinstationer med tvätthall, i samarbete med Falu Energi & Vatten, ett erbjudande till de 140 första som tvättade bilen på macken. Som tack för att de bidrog till en renare miljö fick de en hink med bra bilprylar. TIPS! Det bästa alternativet för att få bilen ren är att välja en biltvätt. Där finns oljeavskiljare och reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.

FALU ENERGI & VAT T EN

9

TÄV L I NG

Andrapristagaren Niklas Karlsson (till vänster i bild) och vinnaren Isak Andersson.

Alla bidrag är med i utlottningen av 10 badlakan. E-posta bidraget till mikaela.trapp@fev.se. Eller skicka det till Falu Energi & Vatten, Box 213, 791 25 Falun, senast den 13/6 2014. Märk mejlet eller kuvertet med Badlakan.


Lämna din förbrukning på webben!

Lampguiden 2009 beslutade EU att den traditionella glödlampan ska fasas ut. Men hur fungerar dagens lampor och vad säger energimärkningen på förpackningarna? Med rätt lampor på rätt plats får du bra och effektiv belysning. Bra för dig, och inte minst miljön. Energimyndigheten har tagit fram mobilappen Lampguiden. Den hjälper dig att hitta rätt lampa och tips på belysning för olika rum och funktioner. Appen är gratis och finns för både iPhone och android-telefoner. Sök i App Store eller Google Play.

Har du fått ett vattenavläsningskort hem i brevlådan? Då går du in på www.fev.se/vattenmatare. Där hittar du mer information om hur du rapporterar in dina siffror direkt via vår webbplats.

Handla jord och grus! Passa på när du ändå har släpkärran med dig vid ditt besök på Falu återvinning och handla pellets, gårdsgrus, jord och stenmjöl. Läs mer på www.fev.se/forsaljning

Succé för Sopakuten

Under hösten 2013 och början av 2014 har 70 föreställningar av vår återvinningsteater genomförts i skolorna samt fyra öppna föreställningar under sportlovet. Teatern har varit mycket uppskattad och är en viktig del i arbetet med att informera barn och ungdomar. Vill du också se Sopakuten? Då har du möjligheten under Miljödagarna i juni.

Julgransinsamlingen i siffror Sommarens ljumma vindar är på intågande, men vi vill ändå snacka julgranar. Även i år körde vi en julgransinsamling i Falu kommun, men vet ni hur det gick? Insamlade granar: 5100 (3 500) granar*. Fjärrvärme till RIA-Stugan: 15 300 (10 500) kr. Minskade koldioxidutsläpp: 6,5 (5,2) ton. *I år lämnade Faluborna in cirka 4 350 granar. Insamlingsområdet var utvidgat till Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika som ställde in 770 granar i containrar. Förra årets siffror inom parentes.

10

FA L U E N E R G I & VAT T E N

En av alla fina teckningar som vi fått från förskoleklassen i grupp gul på Södra Skolan i Falun. Teckningen visar Sopakutens skådespelare Patrik ”Putte” Johansson och hans följeslagare björnen Tage.

Dags för miljödagar – kom och träffa oss! I början av juni går de populära Miljödagarna av stapeln. I år kommer vi att besöka fyra områden tillsammans med Kopparstaden och Maserfrakt. Massor av aktiviteter utlovas, bland annat återvinningsteatern Sopakuten. Rensa dina förråd och låt oss återvinna dina saker. Välkommen!

2 juni Bojsenburg

9 juni Nedre Norslund

3 juni Herrhagen

10 juni Järnet


Hurra för björnen tage! Den 26 april firade Faluns starkaste återvinnare sin första födelsedag.

TÅRT A RE D

O

KREA O TIV V E

www.

fev.se

FISK

DAM

M

T A G RKSTAD 2 6 A P ES K R A L A IL FA L U ÅT S ERV IN N IN KL 1 0 - 1 4G HALLON SAFT

Gör egen musik med vinden Härliga tider! Snart är sommaren här och med den kommer tid för… experiment! Brukar du lyssna på vinden? Om inte så har vi ett förslag – bygg ett vindspel och skapa vindmusik. För att göra det enkelt. Börja hemma i köket. Leta efter vispar, träslevar, grillspett, grytlock eller annat som kan låta. Du skulle till exempel kunna använda metallburkar eller metallock. Leta i era återvinningskärl – där kanske du hittar det bästa ”musikinstrumentet”.

När du hittat ett par saker, prova att slå dem mot varandra och lyssna hur det låter. Sedan kan du välja vilka som ska hängas upp. Häng upp föremålen med ett snöre på en pinne eller grenen till ett träd. Använder du en pinne kan du även knyta fast ett snöre från varje sida av pinnen och sätta upp vindspelet på verandan. Sedan är det bara att vänta på vinden, och musiken.

Hur blev ditt vindspel? Vi är jättenyfikna på hur era vindspel funkade och framför allt vilka saker ni använt! Skicka in bilder eller filmklipp på ditt vindspel. Vi kommer sedan att visa upp dem på fev.se och i nästa nummer av Omtanke. Mejla ditt eller dina bidrag till mikaela.trapp@fev.se Och du – glöm inte att skriva vad du heter, din adress och hur gammal du är. Vi vill ha ditt bidrag senast den 13 juni 2014. Alla som lämnar in bidrag är med i utlottningen av fem scuba-bagar. En vattentät väska som passar perfekt för sommarutflykter vid vattnet!

FALU ENERGI & VAT T EN

11


Vad ger dig energi under sommaren?

Vi är 170 personer som jobbar på Falu Energi & Vatten. Inom företaget finns det många olika yrken och arbetsuppgifter. Här får du möta några av våra medarbetare.

Hej, Anita Andersson!

Hur är det att arbeta

– 60 plus.

i vattenbranschen?

– Jag är kartingenjör inom vatten och avlopp. Mina arbetsuppgifter är till exempel att lägga in nya vatten- och avloppsledningar i VAsystemet, genomföra fastighetsutredningar, servitut, ledningsrätter och avtal.

Du har gjort många år i företaget…

– Det var när företaget bildades 2003. Kommunens vatten- och avloppsverksamhet blev då en del i vårt kommunägda företag. Vad har du jobbat med tidigare?

Vad gör du när du är ledig?

– Jag har jobbat på Gatukontoret på Falu kommun, Länslantmäteriet i Falun och Vägverkets markavdelning.

– Jag ägnar mycket tid till familjen och trädgården. Sedan tycker jag om att måla, tillverka silversmycken och dansa.

VArför sökte du dig till företaget?

Sommaren är på intågande, vilket är

– Som jag nämnde tidigare så blev min dåvarande arbetsplats på kommunen en del i Falu Energi & Vatten. Det blev en stor förbättring med kortare beslutsvägar och en närmare dialog med andra kollegor som arbetar med ledningsdragning.

ditt smultronställe?

Falu Energi & Vatten?

– Vädret och ledigheten. Under sommaren kör jag gärna en sväng med min Harley Davidson, Buicken

– Jag upplever mig som en viktig pusselbit i infrastrukturen kring vatten. Det skulle bli väldigt kännbart om det vi gör inte skulle fungera. Utan vatten blir det svårt att överleva.

Ja, det har varit en otrolig resa! Ett exempel är den tekniska utvecklingen som gått från penna till tangentbord. När jag startade min yrkeskarriär ritades alla planer och profiler för vatten och avlopp med tuschpenna. I dag använder jag mig av dataprogram för motsvarande arbetsuppgifter.

När började du att arbeta på

på Elnät:

från 1965 eller båten.

HUR GAMMAL ÄR DU?

Vad jobbar du med?

Janne Hellström, 58 år, montör

– Mitt eget smultronställe är sommarstugan vid Balungen. Med egen strand och skog så finns det många möjligheter till både avkoppling och arbete.

Pia Svahn, 58 år, kundansvarig för elförsäljning på Marknadsavdelningen: – Familjen, vänner och vårt lilla sommarhus på Sollerön. Jag tycker om att träna och vid huset finns en underbar natur för löpning och skidåkning.

Lena Pålsson, 31 år, mätvärdeshanterare på Supportavdelningen: – Min häst. Att ta en ridtur i solnedgången är något som ger mig massor av energi. Och mina barn!

Vi finns till för dig

Falu Energi & Vattens kundtjänst har till uppgift att hjälpa dig och svarar på frågor om våra olika verksamheter. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Växel................ 023-77 49 00 Mån– fre............. kl 8 –16 Fax...................... 023-77 49 50 E-post................. info@fev.se Kundtjänst....... 023-77 49 00 Mån– fre............. kl 8 –15

Falu Energi & Vatten AB Box 213 791 25 Falun www.fev.se

FELANMÄLAN Måndag – fredag, kl 8 –16 Vid allvarliga fel på elnät, fjärrvärme eller vatten/avlopp. Växel................ 023-77 49 00

När växeln är stängd kopplas ditt samtal vidare till SOS Alarm. Gäller din felanmälan bredbandstjänster ska du kontakta din leverantör av dessa tjänster.

Omtanke nr 1 2014  
Omtanke nr 1 2014  
Advertisement