Page 1

ОН ЕД

НА

НЕ РИ НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕНИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

ФАКОМ АД - Скопје

ИЈА

КОМ

ОР А

ПРЕДАВАЊЕ И ТРКАЛЕЗНА МАСА

КОНСТРУИРАЊЕ ЗА НАЈНИСКА ЦЕНА НА ЧЕЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ COST EFFECTIVE DETAILING OF STEEL STRUCTURE Скопски саем, Дипломатик сала Понеделник, 20.09.2010

1


ОН ЕД

НА

НЕ РИ НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕНИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

ФАКОМ АД - Скопје

ИЈА

КОМ

ОР А

m-r Goran Todoroski, dipl.grad.in`.

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA DESIGN OF STEEL STRUCTURE AS TOPIC INFLUENCE ON COST EFFECTIVE DESIGN 2


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

PROIZVOD PROIZVODSTVO STVONA NA TE[KI TE[KIMETALNI METALNI KONSTRUKCII KONSTRUKCII Kontinuirano zgolemuvawe na produktivnosta na firmite ● Voveduvawe na sovremeni ma{ini za obrabotka na metali ● Se pomalo u~estvo na manualnata rabota vo proizvodstvoto ● Se poskap raboten ~as poradi zgolemenite re`iski tro{oci ● Generalna promena vo strukturata na tro{ocite ● Varijabilna struktura na tro{oci kaj razni Proizvoditeli ●

INVESTITOR INVESTITOROT OTGO GOINTERESIRA INTERESIRA KKRAJNA RAJNATA TA CENA CENA

minimum minimum cost cost effective effective v.s. v.s. minimum minimum weight weight design design 3


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

R

40

PROIZVOD PROIZVODSTVO STVONA NA TE[KI TE[KIMETALNI METALNI KONSTRUKCII KONSTRUKCII R

30

40

Cenata na trudot raste TI A 30 OG PA TI O B  Cenata na ~elikot e relativno GA R stabilna O U B G EV GU 

20 10

O MN

A N D A ZAP10 20

A OP R V O AE MN I ADN P A[ N ZA M O SI R

NI [ A OM SI R

NI I ROMA[ MNOGU S

NI A[ 1970 M O 1960 R I S U OG MNweight (minimum design) 1945

Minimalna te`ina  Minimalna krajna cena (minimum cost effective) 1945 1960 1970 1980 

P r e se ~n a c e n a n a 1 r ab o t en s o r e ` i j a

1980

INVESTITOR R = OT INVESTITOR OTGO GOINTERESIRA INTERESIRA KKRAJNA RAJNATA TA CENA CENA n a b a v n a c en a n a 1 k g ~ e l i k 4


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZA NA NA SITE SITETRO TRO[OCI [OCIZA ZA KONSTRUKCI KONSTRUKCIJATA JATA Nabavka na materijali ● Rabotilni~ki crte`i ● Izrabotka na konstrukcija ● Povr{inska za{tita ● Transport do gradili{te ● Monta`a na konstrukcijata ●

600 do 850 €/t 30 do 300 €/t 200 do 1.400 €/t 0 do 500 €/t 30 do 100 €/t 100 do 400 €/t

1,5 pat 10 pati 7 pati pove}epati 3 pati 4 pati

PROEKTANTOT MORA DA IMA BAZI^NI POZNAVAWA PROEKTANTOT MORA DA IMA BAZI^NI POZNAVAWA ANALIZA TA NA TRO[OCITE DENES PRETSTAVUVA ANALIZATA NA TRO[OCITE DENES PRETSTAVUVA PPREDMET REDMETNA NA BROJNI BROJNINAU^NI NAU^NI ISTRA ISTRA@UVAWA @UVAWA 5


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

RAZLI^NI RAZLI^NI PRISTAPI PRISTAPIVO VOPROEKTIRAWETO PROEKTIRAWETO Tradicionalen na~in na proektirawe ● Konzistenten pristap vo proektiraweto ● Kombiniran pristap ● Moderen pristap so polukruti jazli ●

U L O GA

SLU^AJ A

SLU^AJ B1

SLU^AJ B2

P RO E K T I R AW E N A E L E M E NT I TE

P RO E K T AN T

P RO E K T AN T

I ZV E D UV A ^

P RO E K T I R AW E N A J AZ L I TE

I ZV E D UV A ^

P RO E K T AN T

I ZV E D UV A ^

I ZV E D B A NA RA M KA T A

I ZV E D UV A ^

I ZV E D UV A ^

I ZV E D UV A ^

6


RA M K A

НА

JA Z L I

( GE O ME T R I J A , T I P P R E S E C I )

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ОН ЕД

И

И

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

K O N C E P C I JA Z A K O N S T R UK C I J A T A И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

( ZGL OB N I i l i K R U T I )

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA ^ ek o r 1

P R E S M E T K A N A T O V A R I TE

ИЈА

КОМ

ОР А

^ ek o r 2

( P R E )P R O E K T I R A W E I ZB O R I

K L A S I F I K A C I J A NA E L E M E N T I T E

^ ek o r 3

U S V O J U V A W E GL O B A L N A A N A L I ZA

PROEKTIRAWE PROEKTIRAWERAMKI RAMKI SOGLASNOST SOGLASNOST EUROCODE EUROCODE33 V R A M U V A W E : Z GL O B N O i l i

K O N T I N U A L NO

^ ek o r 4

O D GO V O R N A K O N S T R U K C I J A T A GR A N I ^ N A S O S T O J B A ( TO V A R I , D E F O R MA C I I ) UL S, SL S

P RO E K T N I

K R I T E RI UM I

( P OM E S T L I V A / N E -P OM E S T L I V A ) ( E L A S T I ^ E N - P L A S TI ^ E N )

^ ek o r 5

Proektant na ramkata

O D L UK A :

NE

OSNOVEN PROEKT

GR A N I ^ N A S OS TO JB A & P R O E K T N I K R I TE R I U MI

P RV A F A Z A

Z AD O V O L U V A?

^ ek o r 6

DA

REVIZIJA

P R E S M E T U V A W E N A J A ZL I T E T I P N A J AZ E L ( J A ^ I N A , K R UT O S T , DU K T I L N O S T )

V TO R A F A ZA

K O R I S T E W E : P R E S M E T K I - P R OP I S I , T A B L I C I , S O F T V E R

^ ek o r 7

O D L U K A: N E , M O R A D R U GI

E L E M E NT I

P R E S ME T K A T A N A JA Z L I T E

ZA D O V O L UV A ?

N E , D RU G T I P N A J A Z E L

Izveduva~ na ramkata IZVEDBEN PROEKT

^ ek o r 8

DA K RA J

7


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

KONKRETNO KONKRETNOKAJ KAJVRSKITE VRSKITEGREDA-ZA-STOLB GREDA-ZA-STOLB

F

PANEL ZONA

M VRSKA

b

Fc Fb 

p

K A J

JAZEL

cOMENTZAGREcDA NOSI VM

M

A K E "M

M 

Fb

Fp o

 90 

FST c =ROTACI ONAKRUTOST KRUTO  Panel zona;Vrska;Jazel Rotaci jaF R-2otaci jaF T E M V S O = IN ^ A J

F

2

10 rad

3 DUKTI LNOST=ROTACI ONENKAPACI TET 8

M


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

Ti p na r amka

Dol na gr ani ca

Gor na gr ani ca

5%

INTERAKCIJATA: PROEKTANT -- IZVEDUVA^ Ukr ut ena r amka 8S EI 8 EI INTERAKCIJATA: PROEKTANT IZVEDUVA^ j,app b b t oga{ Ako e: S ≥ S S ≥ (Braced frame)

j,ini

+S

10 EI

j,ini

L

j,ini

Lb

≤∞

b b PRI MER 2: 1: Pr oekt i r aw ej,appr amki so kr polutukr i jazl ut10iSi jazl i EI

Mj

PR RO OE EK KT TA AN NT T P Neukr ut ena S j,app

(Unbraced frame)

S j,appS=j,app oo - Sj,app - Sj,ini

Mj

S

j,ini

voEspr EU RO C O D 3 ot i vno:

EU RO C O D E 3

gor na gr ani ca

24S

30 EI

b

j,app +S

EI

b

j,app b S j,ini ≤ I Z V E D U V A ^ 8I EIZ V − S D UL V A ^ b Ej,app b

M jj

24EI b S j,app Ako e: S j,ini ≥

j,app b> S j,ini L

8EIb L b Lb vo spr ot i vno: S

j,ini

dol na gr ani ca dol na gr ani ca

S j,ini S

t oga{ S j,ini ≤ ∞ j,ini

30 S

24 EI

b

j,app

−S

EI

b

L j,app b

apr oki smat i vna kr ut ost na jazel (pr esmet ka na po~et nat a kr ut ost ) st var nat a po~et na kr ut ost

modul na el ast i ~nost i moment na i ner ci ja na gr edat a F na gr edat a F F dol ` iana b na r amkat Obl Kontrrol ol aana nausvoena usvoena Anal -iLza Obl ast ast na navar vari irrawe aw e Kont - EIb

kr utukr i jazl so pol ut i i jazl i

na spored ed (ES3) (ES3) nakr krututost osta spor

po~etna nakr krut utost ost po~et

9


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZATA TA NA NA TRO TRO[OCI [OCI OTVORA OTVORA NOVI NOVI POGLEDI POGLEDI     

Edna nova tema za na{ata po{iroka tehni~ka javnost Potrebna pomo{-sorabotka so Metaloprerabotuva~ite Postojat nau~ni soznanija, bazi na podatoci, METODI Golema pridobivka za Proektantite i Izveduva~ite Pratewe na soodnosot R me|u rabotniot ~as i ~elikot

PROEKTANTOT PROEKTANTOTMORA MORADA DA““@IVEE @IVEE““SO SOTRO[OCITE TRO[OCITE

10


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZATA TA NA NA TRO TRO[OCI [OCI OTVORA OTVORA NOVI NOVI POGLEDI POGLEDI     

Edna nova tema za na{ata po{iroka tehni~ka javnost Potrebna pomo{-sorabotka so Metaloprerabotuva~ite Postojat nau~ni soznanija, bazi na podatoci, metodi Golema pridobivka za Proektantite i Izveduva~ite Pratewe na soodnosot R me|u rabotniot ~as i ~elikot

PROEKTANTOT PROEKTANTOTMORA MORADA DA““@IVEE @IVEE““SO SOTRO[OCITE TRO[OCITE

11


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZATA TA NA NA TRO TRO[OCI [OCI OTVORA OTVORA NOVI NOVI OBVRSKI OBVRSKI MINATAVA NEDELA se bara{a ponuda za 140 toni konstrukcija, bez crte`i, bez detali, no pi{uva vaka : ... izvedba krovni re{etki raspon...od kutijasti profili ... vo soglasnost so statikata od proektot, komplet so za{tita na profilite so minium dva pati i so masna nezapaliva boja po izbor na proektantot. “

PROEKTANTOT PROEKTANTOTMORA MORADA DAGI GI““NAJAVI NAJAVI““TRO[OCITE TRO[OCITE

12


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZA NA NA TRO TRO[OCITE [OCITEZA ZA TIPI^NI TIPI^NIDETALI DETALI      

Detaq na ankerna plo~a Vrski greda-za-stolb so zavaruvawe Vrski greda-za-stolb so zavrtki Promena na presekot kaj pojasite od zavareni nosa~i Vkrutuvawa za rebroto ili so podebelo rebro Vuti - trapezni i zakriveni

PROEKTANTOT PROEKTANTOTIMA IMADIREKTNO DIREKTNOVLIJANIE VLIJANIEVRZ VRZSITE SITE 13


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZA NA NA TEHNOLOGIJATA TEHNOLOGIJATA NA NA ZAVARUVAWE ZAVARUVAWE      

Debelini na {avovi pri zavaruvawe na avtomat Debelina na {avovite za drugite tehnologii Korekcija na forma so greewe - ispravawe so gas Redosled na zavaruvawe Kontrola na prsnatini Predgrevawe na osnovniot materijal

PROEKTANTOT NEKOI PROEKTANTOTDIREKTNO DIREKTNOVLIJANIE VLIJANIEVRZ VRZ14 NEKOI


ОН ЕД

НА

НЕР И НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕ НИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA

ИЈА

КОМ

ОР А

ANALIZA ANALIZA NA NA STRATEGIJA STRATEGIJA ZA ZA KORISTEWE KORISTEWEZAVRTKI ZAVRTKI        

Iskustvoto so “modata “ - prednapregnati zavrtki Pomalku razli~ni zavrtki na lager: po kvalitet, d, L Mala razlika vo cenata na 5.6 i 8.8 Mala razlika vo cenata me|u d=22 (kon d=20 i 24) Barawe za dol`ini “+10“ mm za obi~nite zavrtki Upasuvani ili inektirani zavrtki Otvori so bu{ewe, re`ewe, probivawe (kade, koga) Tolerancii, mo`nosti od gre{ki pri vgraduvawe

PROEKTANTOT NEKOI PROEKTANTOTDIREKTNO DIREKTNOVLIJANIE VLIJANIEVRZ VRZ15 NEKOI


TIPI^EN DETAQ: ANKERNA PLO^A Jaka ankerna plo~a bez ukrutuvawe  Potenka ankerna plo~a so ukrutuvawe 

HE B 300

HE B 300

300

16


TIPI^EN DETAQ: VRSKI SO ZAVARUVAWE

w

t 2 + f

tw

t

tf

tf

b = t 7

w

t 2 +

f

t 2

Potreba i na~in na zajaknuvawe - op{to Zavareni vrski (ne)imaat potreba od zajaknuvawe Otkrivawe na generatorot na smaluvawe krutost Izbor na parcijalno ili integralno zajaknuvawe Zajaknuvawe so (ne)zavareni plo~i ili so rebra Kompromis me|u in`enerski i ekonomski “rezon”

17


TIPI^EN DETAQ: VRSKI SO ZAVARUVAWE l om vo zat egnat at a zona - obat a pojasi Vf -

Vw

b en d i n g

pl ast i f i kaci ja vo pojasot od gr edat a - c o m p r es s io n

l om v o pr i t i snat a zona - r ebr ot o na st ol bot Vf -

b en d i n g

zona na gme~ewe vo r ebr ot o od st ol bot Vw

Vw

- c o m p r es s io n

- c o m p r es s io n

18


k o nt ur i n a d e f l e k s i ja

TIPI^EN DETAQ: VRSKA SO ZAVRTKI T

sl obod na i vi ca

T

T

m n m n m Potreba i na~in na zajaknuvawe - op{to B B  Zajaknuvawe vo zategnata zona f i ksi r ana F = Σ B -T /2 i vi ca zavar eni vr ski  Zajaknuvawe vo pritisnata zona M =F n < M M = M B B  Zajaknuvawe na panelot n

t

ΣB t M 1

F p ry

T

1

M 2

m

si met r i ~no

n'

 

+ M no s

 

+ Q = T /2 Q= 0

- Q = T /2

nos

nos

Bt

t

a) M ehani zam 1: L om p r ek u zav r t k i

T T Izborot na zavrtki Slabi zavrtki dkeof n lt ue rk is i nj aa M M M M M M M M M Sredno - jaki zavrtki DETAQ " A8" ef ekt na l ost Jaki zavrtki n < m => B >T B =T T /2 > B > T F Q Ispituvawa na P.Zoetemeijer preku spoj nanuv 2T aw e na r ebr o zajak Q F B 1

2

1

2

2

1

t

t

F pQr y , m a x 1R

f i ksi r ana i vi ca Q ΣB 2t L

M 1

T

/2

sl obod na i vi ca

M =0

-M nos

T

- M no s

p ry

2

t

n

t

p ry

+ M nos

/2

Bt

t

1

1

1

t

t

p ry

p ry

T

+ M nos

Sl aabi zavr t ki - M r ebr za nukr m ut uv aw a

B dokol k u i ma potT r eba T

1L

Bt T

F p ry

Q F p r y , m2 La x= Σ B t - T / 2 M 2 = M 1 = F p r y ,m a x n = M n o s

Q1 R

1L

/2

vr ski so zavr t ki Q1 R

Q2L

t

F p ry

Sr edno jaki zavr tutki Jaki zavr so plh ao~i so ukr uvawa bez uk r utt ki uv aw a b ) M e n i z a m 2 : L o m p r e k u p o j a s o t si met r i ~no n' Par ci jal no zajaknuvaw e I nt egr al no zajaknuvaw e M 2

nos

19


PRAKTI^NI PRIMERI: PRETPOSTAVKI  

  Cr t . r .br

Brojni primeri za tro{oci vo proizvodstvo Konverzija na tro{ocite na 1 kg nabaven ~elik Pravila na konverzija - za potro{en materija 1 sm3 {av = 0,7 kg ~elik - za rabotna raka za 1 sm3 {av = 0,7 kg ~elik - za sekoja zavrtka = 2 kg ~elik (treba i pove}e) Analizirani se mal broj od vkupnite tro{oci Eve del od ciprilo`enata Opi s nakako t abel aizgleda r azl i ki po pozi i svedeni na 1 tabela kg nabavena konst r ukci ja Spor edba pr eku poz

t e` i na konst

mat .{ avovi 3

zavar uvaw e

bu{ i , zavr t

suma

edi ne~ni mer ki

kg

kg

cm

kg

kg

kg

kom

kg

kg

1

kol ona br . 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ref er ent .det aq 1

2

Det aq br .2

-43+22

-21

188

132

132

+243

3

Det aq br .3

-57+50

-7

302

211

211

+415

101

20


PRIMERI: 1 1 -8 1 8 a8 nk 80 er PRAKTI^NI na p p ll k o~ a ag a nk nk er er na p ll k o~ SPOREDBI o~ a a 1 2 a nk er na o~ a na p o~ o~ 4 5 27 4 55 0 0 k g + 5 1-3 1 9k g k gaag 1 3 2 036 kaa nknk+ + gerer3 8nana0 1pp ll 8 1+ 652 r i r ir i gr gr e dead aL =L =2 51 4met r i 17141 grgrgreeedddaaadLLo==l 2ga 52 gr gre dead aL =L =2 51 4met 1541met met met 0 mer ti r i d a d o1l16 ga 1 0 me t r i 1 0 met r i 35 8+112 9 gr e+ 1 0 1 k g 4 3 k g 4 1 k g 18 k g +49 k g +112 k g H E B 300 H E B 160

H E B 300 H E B 160

06 2 3 0

H E B 300 H E B 160

P4 P2

G b p =6 0 x 3, 5x 0 ,8 x 0 ,6 =1 00 ,8 k g G b p =6 0 x 3, 5x 0 ,8 x 0 ,6 =1 00 ,8 k g

m 0 i2 ko se a n 3 P 6

m 0 i2 sko a n P 1 b re 5

6 30 20 0

1 P

3 P

3 10 60 0

ss amo amo a a gol gol n n ii {{ av av ov ov ii

∆ G p l =( 2 x 7, 3x 2,6 ∆ - 0, G 6x =6 17 0 4,x8) 1,x5x 0 ,8 0 ,8 x 10 x0 ,0 ,6m = =-44-x3, 560 35 2k,3kgxg 1 ,3 )x 0, 8x 4∆,5 G =( 2 28 ∆ x 6, G 5x =6 1,50-x0,2,5x 0x=( 97 04,8 ,0x)x 0 ,6 0, = 8x 0, 7,)x0m 6k g8x = - 23 2k g GG =(=( xx1-015,3 0,0, ∆ G bb pp =3 2 x 1, 2x 0 ,8 ∆x∆0 ,3 8k,0 g x 0 ,8 )x 0, 8x 2 ,5=p=l- -11 ∆ Gkkbbggpp =3 2∆x∆G 1, 0 ,8 0 ,3,02= -,8 9,)x 8k g 8x31,5,6==- -8180 4- 9, x 38 2 43 Gp2x 4xxx60 38 55kkgg p l 2= l =( pl pl G r ib s (=216) 0,0 x 160 ,0 x∆ 0, G28x 1=06,0k+5 omxx110,5,xox 1 x 0, ,5 8x x(021,8x ,7=50, =+ 2= 1+ 5021 k g,64k1g c∆mG r ib s = 1∆0,0 G x 1 =,02xL1+ 0, 2k 8x 1om 0 ),0 x=6+6 0,(xox 1 0, 1 ,5 x 1, x30, x 0, 8xx8x 0,2 0 ,9 = 7+=+ 501,0 k gk g L∆ bu = 2x =1 L1, 0) 60 =2 c26 ∆ G ff aa0ss ttc=m6 k om x 1 2, 0x 08 = ,3 +=1 4 ,5 ∆ G ff aa st = 4 ,5+ o(4mx 34x 2 ,ox 1,0-00x ,8 xx20, =32+0010 t_ w Lbu1 t,0 _ wx 0 ( 1,8x 2) 0, =4x 4x 38 5 2k g cm Lfi fil l_l2l_wkw(4 ) =4x (2150 40 1050 60 2) =7 )12 =420 cm,0 m kg st bu t _ w 3 3 3 2x 10 00 3c m ( 4) = L ( 4) = 5 x 2x 1 7 ∆ 5+ V 2 ( k 1 + 5) 9x = 2 6k x 1 om 0= 3 x 98 15 0 ,o c x m 1 ,5 x 0, 75 = +1 0 1 L L 6 x 2x ( 6) 9 7 = +2 6 x x 2x 1 00 2 0 0+ +2 11 x 1 x 00 2x + 10 4x =3 6 0+ 3 84 8 x 20 c m = 84 0 c m33 3 V bfi lu_w ( 2 6) = 12 0x ∆2,V6b u/ t2= ( (21,8 0)2)x== 0x ,6,6/2 mm( 4) =∆6∆VxVf2x (4(4) )=x=72 00 4x 0,0,4142= ==411 52c cm cm m _w 4(k05 fi /2 l _w== 62 10c)m= 6k ∆ om 024 ,4 1x =2x+2,1, 15 c21m L6fifi6llc_w 443 8+ 4xxx0, 32 + 8x 64 ∆VVbxbu8ut ,0 15 2x 14 c 20 0, 4x 6 91 t _w _wx 0 i l l_1w2 +2 bu t _ w _w t _w f2 i l l_ w 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 =c +3 ∆ V f i l _w ( 4) = 39 8 0x∆0V,4 = (+6)6=406kc om m x 2 x 20 ,o 0,=602 =c m + 87 ∆= V = 33 8(4x 6) = 0 ,4 84 0 = x+0, 56 41 m0x01, 2 c2m3 ( 2x6) (c cem l a l ∆aVme a (d4) mm) f i ll_w ∆ V ff ii ll _w ( 4) = 6k om xV2b xu 12 ∆ V2 ff6ii ll _w ( 4)V=b u46 4 x( 10,3) 4 = =12+7 4 c3m / 2= 1 01 c m t _w ,o x 0, 4 = + 23 c m t _w _w _w

21


PRIMENA NA METODOLOGIJATA 1. Kontrola na proizvodnite tro{ocite  Optimalni tro{ocite preku varijantni re{enija  Koristewe internacionalni banki na podatoci  Avtomatizacija na presmetkata za tro{ocite  Izvedbeniot proekt prema tehnolo{kite mo`nosti 2. Formirawe konkurentna cena  Faza 1: Pred-proektni tro{oci, to~nost do 20%  Faza 2: Indikativni tro{oci, to~nost do 10%  Faza 3: Detalni tro{oci, to~nost do 5%  Tenderi - Ponudi, konkurentnost na stranski pazar

Interakcijata me|u Proektiraweto i Izvedbata 22


ОН ЕД

НА

НЕ РИ НА МА ЖЕ ИН К

ЛАСТЕНИ А ОВ РХ

И И ОВЛАСТЕ КТ Н ТЕ

И

И

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

ФАКОМ АД - Скопје

ИЈА

КОМ

ОР А

m-r Goran Todoroski, dipl.grad.in`.

PROEKTIRAWETO - KLU^EN FAKTOR ZA KRAJNATA CENA NA KONSTRUKCIJATA DESIGN OF STEEL STRUCTURE AS TOPIC INFLUENCE ON COST EFFECTIVE DESIGN 23

CostEffectDesign-2  

CostEffectDesign-2

Advertisement