De complete carnavalskrant voor Nijmegen 2020

Page 1

DE COMPLETE CARNAVALSKRANT

VOOR NIJMEGEN 2020

PRINS MARK 1 VAN KNOTSENBURG

JEUGDPRINS SEM 1 VAN KNOTSENBURG

11 JAAR WERMBLOASEN

44 JAAR BOERENBRULLOF

MET HET OFFICIËLE KNOTSENBURGSE CARNAVALSPROGRAMMA 2020Beste Knotsenburgers Hierbij leest u mijn laatste bijdrage voor de Carnavalskrant van Knotsenburg!

Daarnaast hebben wij als bestuur ook een nieuwe weg ingeslagen voor de jeugd van Knotsenburg. In 2014-2015 zijn we begonnen met een Tienerbal wat nu als naam draagt, 024-party. Ook de kindermiddagen zijn van nieuw elan voorzien waardoor er een breed fundament is neergelegd voor de toekomst. Persoonlijk ben ik er trots op dat ik vanaf mijn eerste jaar de leden van ex-Jeugdkabinetten betrokken heb bij de installatie van het nieuwe Jeugdkabinet. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er weer een nieuw Jeugdkabinetten Convent is (2.0), waarin de ex-jeugdprinsen en ex-jeugdpages zitting nemen.

Uiteindelijk wil iedereen dat wij over tien jaar nog steeds Carnaval vieren in de oudste stad van Nederland! Inmiddels staan wij aan de vooravond van deze bestuurlijke en organisatorische verandering. Op 1 mei van dit jaar willen we hiermee starten. Tot die tijd zullen er nog behoorlijk wat bijeenkomsten en gesprekken gevoerd moeten worden om een goed fundament te hebben om vanaf 1 mei verder te bouwen aan de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen. Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren ondersteund heeft en die met mij gezamenlijk de kar getrokken heeft. U als Knotsenburger bedankt voor het vertrouwen in al die jaren en ik weet zeker Carnaval in Nijmegen blijft bestaan. Tot slot wens ik alle Knotsenburgers heel veel plezier toe tijdens de komende Carnavalsdagen en vergeet één ding niet, Carnaval vier je niet alleen, maar dat doe je met elkaar! Wilfred Jansen Voorzitter Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Ook binnen het bestuur hebben wij ieder jaar getracht het beste voor te hebben voor alle Knotsenburgers. Het was niet altijd even makkelijk om het iedereen naar zijn/haar zin te maken. Wij hebben immers impopulaire keuzes moeten maken om het financiële huishoudboekje van de SOCN weer gezond te krijgen. Ik kan met een gerust hart de voorzittershamer doorgeven aan mijn opvolger! Het jaar 2020 zal ook in het teken staan van de ‘naamswijziging’ van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen naar Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen. Al bijna 2 jaar is het bestuur bezig om de Federatie van de grond te krijgen. Er is behoorlijk wat water door de Waal gegaan om alle Carnavalsverenigingen en groeperingen die aangesloten zijn bij het Openbaar Carnaval in Knotsenburg aan tafel te krijgen. De een wat positiever dan de ander en de een wat sceptischer dan de ander.

LEKKER UIT JE DAK MET CARNAVAL Zelfs in de oudheid wist men het al: ‘Het is heerlijk op zijn tijd gek te doen’. Zo sprak de Romeinse dichter Horatius al in de 8e eeuw voor Christus. Hij vond namelijk dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Een prima lijfspreuk die nu, vele honderden jaren later nog net zo toepasselijk is. Op een leuke manier ‘uit je dak gaan’, je dagelijkse zorgen vergeten en lekker feesten. Daar gaat het om bij carnaval. Carnaval is bij uitstek ook een sociaal samenzijn. Dat vier je met vrienden, bekenden, collega’s, familie. Met je (klein)kinderen en zelfs met je oma. Leeftijd kent geen grenzen tijdens deze dolle dagen. Integendeel: carnaval is een feest van verbroedering. Voor jong en oud, waar je ook geboren bent. Een feest van samenzijn en verbroedering, van nieuwe mensen ontmoeten en oude bekenden weerzien. Kort gezegd: In Knotsenburg is het altijd bal! Voor iedereen die mee wil doen. Ik wens iedereen een fantastisch carnaval. En ik weet zeker dat ook deze editie weer de geschiedenis ingaat als een geweldig feest. Alaaf! Drs. H.M.F. Bruls Burgemeester van Nijmegen

3 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Ik ben er wederom trots op dat voor u een geheel nieuwe Carnavalskrant zichtbaar is. De commissie heeft hier vele maanden aan gewerkt en vanaf deze plaats wil ik hen hiervoor bedanken! Als voorzitter van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen zal ik na 6 jaar stoppen. Ik heb dan 2 termijnen van 3 jaar erop zitten en vind het dan goed voor het openbaar carnaval om mijn stokje door te geven. In deze 6 jaar is er veel gebeurd binnen Knotsenburg. Zelf ben ik er enorm trots op dat in mijn eerste jaar het ‘Prinsenweekend’ is ontstaan. Tot aan de dag van vandaag vieren wij de beide Prinsenproclamaties in Concertgebouw de Vereeniging.


Proost! Jac. Bongers Dranken zorgt ook dit jaar weer voor de gevulde glazen!

Groothandelsweg 10 6515 AJ Nijmegen

T (024) 34 88 220 F (024) 34 88 250

E info@bongersdranken.nl www.bongersdranken.nl

THE PERFECT SERVE TASTES BETTER

32026.CC_ADV_PerfectServe_190x130.indd 1

© 2016 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola”, the “Coca-Cola script logo” and the design of the “Coca-Cola Contour Bottle” are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

J Ac. B o N G E r s d r A N k E N w E N s T A l l E c A r N AvA l s v i E r d E r s E E N G E z E l l i G c A r N AvA l !

15-04-16 13:45


PRINS MARK I: ’Carnaval vier je niet alleen’

Prins Mark I Buck is niet de eerste Knots enburgs e prins die geen authentiek of aangeleerd Nimweegs accent in zijn toespraken doet . Hij werd 28 jaar geleden geboren in Kerk rade en daar vier je carnaval van de wieg tot het graf. Het Knots enburgs e carnaval leerde hij ruim tien jaar geleden omarmen in de warme omgeving van Sint Anneke, waar van hij de af gelopen vier jaar president was . Mark I is ook niet de eerste ‘politieke’ prins: Ad I, Ronald I, Theo IV en Jaap I – alle vier uit de CDA-stal – gingen hem voor. Zelf is hij voorzitter van de CDA-fractie in de huidige gemeenteraad. Zijn Kerkraadse familie leverde in het verleden al een staatssecretaris en een voorzitter van de Eerste Kamer op. Vier dagen na zijn proclamatie stemde de Nijmeegse gemeenteraad tegen een uitbreiding van de subsidie aan het Knotsenburgse carnaval; de kersverse prins stemde niet mee ‘om belangenverstrengeling te voorkomen’, maar in zijn hart was hij vóór geweest. ‘Carnaval is bij uitstek een feest om samen te vieren’, zegt hij. ‘Carnaval vier je niet alleen. Het is een geweldig feest waarop mensen uit alle geledingen samenkomen en even lekker anders doen om zichzelf te zijn.’ Hij ziet het als zijn taak en die van zijn kabinet om het Knotsenburgs carnaval uit te dragen en door te geven aan de toekomst. ‘ We willen het plezier uitstralen dat we zelf ervaren en hopen van harte dat dat aanstekelijk werkt.’ In zijn vrije uren is Mark I als teamleider Organisatieadvies verbonden aan Verus in Woerden, een vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland waarbij rond 4000 scholen zijn aangesloten. Dat staat niet op zijn prinsenonderscheiding. Wél prijkt daarop de Molenstraatskerk, waar hij actief is bij het collectantencollege. En het stadhuis aan de

Burchtstraat waar hij politiek actief is. En het fraaie monument Hommage van Toon Heijmans tegenover het stadhuis. En de onderscheidingen van Ed I en Peter I, prinsen van weleer die voortkwamen uit Sint Anneke en die de Knotsenburgse variant van het Rheinische carnaval aan Mark I doorgaven.

Waoterjokers is in Knotsenburg bekend als winnaar van het Schlagerfestival, staat op het punt om bij zijn vereniging als Dijkgraaf aan de slag te gaan en is in het dagelijks leven actief in de marketing bij autobedrijf Ekris. Ex-prins Lars Hut (2019) is de door de wol geverfde chef protocol.

Met heel veel plezier kijkt Mark terug op de avond van zijn proclamatie. Als lid van de proclamatiecommissie maakte hij alle repetities mee tot en met de generale. De proclamatie-act van zijn voorgangers uit het Prinsenconvent noemt hij onverbloemd ‘de beste sinds jaren’. ‘En dan al die mensen in de zaal, waaronder familie en vrienden. Ik heb wel vaker op het podium gestaan en een zaal toegesproken, maar hier kreeg ik kippenvel van.’

‘Carnaval moet je beleven; het is een aaneenschakeling van plezierige momenten die je samen mag meemaken. Samenwerken, samen vieren en samen plezier ervaren, daar gaat het om. Als carnaval in Nijmegen wil blijven bestaan moet je elkaar bij de hand vastpakken. Het zijn geen gemakkelijke tijden, ook in Limburg en Brabant niet. Het is allemaal niet meer vanzelfsprekend. En al zijn de straten en pleinen in Nijmegen niet meer helemaal gevuld met carnavalvierders, daar waar ze samenkomen is het een warm bad. Met de mooie Nimweegse liedjes als bindmiddel’, aldus Prins Mark I. Hij ziet uit naar evenementen als de carnavalsmis in ‘zijn’ Molenstraatskerk en naar de zaterdag waarop het carnaval van start gaat met de sleuteloverdracht. Die zal wat later op de dag zijn, want eerst wordt het bombardement van 22 februari 1944 herdacht, waarbij – ook op een carnavalsdag – in Nijmegen zoveel slachtoffers vielen.

Het kabinet van Prins Mark I bestaat uit de pages Quinty van den Berg en Danique Wolf en de adjudanten Sjoerd van den Broek en Kevin Koppers. Quinty (21) was al jeugdpage, is dochter van ex-prins Bart I, studeert nog en is doorgaans met carnaval actief in het Marikenpaleis; dit jaar dus even niet. Danique (22) danste bij De Nieskes, zat in de organisatie van de dameszitting, is een zusje van jeugdprins Ryan I (2017) en studeert nog. Adjudant Sjoerd van den Broek (47) is de nestor van het kabinet en is coördinator bij het ROC; bij de Platte Knip in Brakkenstein is hij verantwoordelijk voor het jeugdcarnaval. Kevin Koppers (31) van de

Harry Janssen

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

5


Choose and share Hoofdgerecht à la carte keuze uit:

• 12 vlees - vis - vega • 8 groenten • 9 aardappel - rijst - bulgur enz.

Grote Markt 38-40, Nijmegen T 024 - 360 3000

E welkom@hotelkarel.nl www.hotelkarel.nl

KOM PROEVEN LUNCH, BORREL EN DINER 11:00 - 23:00 UUR (MAANDAG GESLOTEN)

eet • drink • luister • geniet

stadsschouwburgendevereeniging.nl


De ballen van Knotsenburg

Met carnaval denken we bij ‘een bal’ toch op de eerste plaats aan lichaamsbeweging. Zonder zwieren en zwaaien is het al gauw een saai feestje en dan is er geen bal aan. Dansen, in welke vorm dan ook, verjaagt immers depressies en somberheid. Het houdt je jong, is goed voor je geheugen en voorkomt zelfs dementie en alzheimer! Bovendien is dansen ook sjansen en da’s toch een aangename bezigheid. Kortom: het is de bedoeling dat je helemaal uit je bol gaat. De dansende derwisjen uit Turkije komen met hun ritmisch gedraai zelfs rechtstreeks in contact met het goddelijke. Als je niet op zoek bent naar het bovennatuurlijke maar meer romantisch bent ingesteld is de weense wals een uitstekend alternatief. Als je die goed uitvoert kom je met je partner ook ‘los van de grond’ . En daar gaat het met carnaval om: even loskomen van alle dagelijkse beslommeringen en zorgen. Zo’n honderd jaar geleden was bij de deftige burgerij in de carnavalstijd het poepsjieke bal masqué in de Nijmeegse Vereeniging uitermate populair. Nu hoef je gelukkig niet meer zo heel deftig te zijn om in de vele Knotsenburgse gelegenheden je favoriete bal te vinden. Al sinds de middeleeuwen raakte het gewone volk op een andere manier in extase. Een uitzinnig, hossende menigte ging drie dagen lang de straat op om helemaal los te gaan, stoom af te blazen en de uitzichtloze armoede even te vergeten. Hossen is onlosmakelijk met carnaval verbonden. Op de klanken van een dweilorkest of op de zware discodreunen van House of Techno, het maakt niet uit. Loskomen zul je!

Van bal masqué naar bal gehakt ‘In Knotsenburg is het altijd bal’, betekent ook dat er altijd wel iets aan de knikker is. Vaak gaat het over de organisatie van carnavalsactiviteiten. Wie organiseert wat? Organiseren we wel genoeg of juist te veel? Moet het niet helemaal anders? Het organiseren van carnaval is toch vooral antwoorden te vinden op de vragen wat het mag kosten en wie het zal betalen. Het ene na het andere balletje wordt opgegooid, aan het rollen gebracht en vakkundig doorgespeeld. Als men de bal misslaat en die wordt teruggekaatst

dan begint het genuil. Gelukkig weten de carnavalisten de bal toch in de ploeg te houden en lossen de problemen zich meestal wel op want de Knotsenburgse balletjes hebben de eigenschap dat ze raar kunnen rollen. Uiteindelijk betalen de carnavalisten het helemaal zelf. Nou ja, helemaal zelf ? De gemeente Nijmegen draagt voor alle activiteiten maar liefst 7500 Euro bij. Die Euro’s vloeien grotendeels wel weer terug naar de gemeente aan verplichte vergunningen en het plaatsen van dranghekken. En dat voor het grootste meerdaagse feest na de Vierdaagse waar alle uitingen van volkscultuur elkaar vinden en voor echt alle inwoners zonder ook maar iemand uit te sluiten. De grootste zorg is de carnavalsoptocht die in zeer zwaar weer zit en letterlijk op de tocht staat: géén dak meer boven het hoofd om droog aan de wagens te bouwen, geen opslagruimte meer en sterk gestegen onkosten. Jammer want de optocht is toch de saus over de carnavalsstampot, waar zeer vele carnavalisten honderden uren werk in steken en die jaarlijks duizenden toeschouwers trekt. Stel je de Vierdaagse eens voor zonder intocht en het Gebroeders van Lymborch Festival zonder Blijde Incomste. Over blije inkomsten gesproken: deze organisatie kreeg de afgelopen jaren - 2016 t/m 2018 - een gemeentelijke subsidie van telkens 85.000 Euro voor al haar activiteiten! Ten einde raad klopten enkele carnavalsbestuurders uit naam van honderden Knotsenburgse vrijwilligers met knikkende knieën aan op de deur van het stadhuis, toch het gemeenschappelijk huis van alle Nijmegenaren. Helaas wél de deur die voor Knotsenburgers al jarenlang letterlijk en figuurlijk potdicht zit. Men werd zowaar binnengelaten en er werd in de raadsvergadering zelfs een motie ingediend -‘Laot Knotsenburg nie krupe’ - om de gemeentelijke subsidie te verhogen naar 25.000 Euro; een stijging van 0,07 % op de hele gemeentelijke begroting, in verhouding één pilsje meer. Helaas voor Knotsenburg: Groen Links, D’66, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen en die hebben de meerderheid. Deze partijen hebben klaarblijkelijk niets met carnaval, ze hebben geen historisch besef van dit eeuwenoude Nimweegs volksfeest, of ze kiezen willens en wetens voor de rol van Bal Gehakt. Maar ook al moet de optocht dit jaar roeien met te korte riemen, hij rolt hoe dan ook door. Net zoals trouwens alle feestjes, want In Knotsenburg is het altijd bal. Voor iedereen, zelfs voor politici die deze bal volkomen misslaan. Karel Hermsen

Bronnen:

Financieel jaarverslag 2018 Stichting Maeswael van Lymborch Nijmegen Raadsbesluiten en raadsnotulen gemeente Nijmegen 13-11-2019

7 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

‘In Knotsenburg is het altijd bal’, is het motto van dit jaar. Leuk bedacht. De woorden ‘altijd’ en ‘bal’ geven een permanente dynamiek aan. En dynamisch is ons carnaval in alle opzichten. De bal kan namelijk naar alle kanten rollen. Je kunt met dit motto dus ook alle kanten uit. Of je er nou een wervelend feest, een stevig partijtje voetbal tijdens de Knotsenburg Cup - of sarcastisch - het eeuwige Nimweegs genuil mee bedoelt, het past allemaal. De optochtjury krijgt er een zware dobber aan om de wagen, groep of individuele deelnemer te selecteren die dit motto het beste weet uit te beelden. Deelnemers hebben het gelukkig wat makkelijker. Je verkleedt je met je club als een exotische Sambagroep, of de fine fleur van het Weense Hofbal, of voor mijn part als lambal, biljartbal of slijmbal. Zo kostbaar is zo’n vermomming niet en voor sommigen zelfs helemaal gratis.


Janssen Juweliers Al 5 generaties lang een schitterende collectie sieraden, horloges, klokken en trouwringen. Tevens het adres voor al uw reparaties! Burchtstraat 59 Nijmegen 024-8458123

bouw service/onderhoud interieurbouw schilderwerken installatietechniek timmerfabriek

Cuppens +zn bouwt vertrouwd Degelijkheid, kundigheid, vertrouwen en samenwerken zijn de belangrijkste kernwoorden waar Cuppens +zn mee werkt.

www.cuppens.nl

Cuppens + zn Lagelandseweg 46 6545 CE Nijmegen T. 024 - 3778856

Workshops | Babyshowers | Kinderfeestjes Vrijgezellenfeesten | Personeelsfeesten

Lievepief Kerkstraat 30 6606 AJ Niftrik

+31 6 106 05 227 ragna@lievepief.nl www.lievepief.nl

! S I T A GR VAN NKOOP bij AA k l krui x 0,35

2

Verkrijgbaar bij uw slijter Actie geldt zolang de voorraad strekt

Geen 18, geen alcohol


Jeugdprins Sem I: ‘cool, gaaf en super vet’

Jeugdprins Sem I Sk inner (15) is er in zijn proclamatie heel duidelijk over. Zijn uit verk iezing noemt hij heel eigentijds ‘cool, gaaf en super vet ’. Dat lijken geen superlatieven, maar dat zijn ze in het jeugdjargon wel degelijk en daar laat het jeugdk abinet ook geen enkel misverstand over bestaan. Meteen na de zomervakantie van 2019 maakten ze kennis met elkaar en toen begon een moeilijke tijd want er moest regelmatig een smoes verzonnen worden als ze iedere week bijeenkwamen om te repeteren en de proclamatie voor te bereiden. ‘Dat was wel eens lastig want ik liep toen stage bij Roy Jacobs,’ zegt Sem, leerling van klas 3 van het Maas-Waalcollege in Wijchen. Roy Jacobs is de vader van Jeugdprins Luc I, de voorganger van Sem. Heel het jeugdkabinet 2020 was opgelucht toen de dag van de proclamatie eindelijk was aangebroken en het grote nieuws van de daken kon worden geschreeuwd. Jeugdprins Sem I Skinner was ongeveer 7 jaar toen zijn vader als Prins Colin I (20102011) de Knotsenburgers mocht voorgaan. Hij vierde met zijn ouders carnaval bij de Sint Stevenskrupers en in huize Skinner wordt behalve over carnaval vooral ook over de Formule 1 autoraces en Max Verstappen gepraat. Sem zelf heeft onder meer al races in België en Oostenrijk bezocht. Verder vindt hij mountainbiken in het bos leuk en heeft hij al enkele keren meegedaan aan de optocht op carnavalszondag.

Zijn pages zijn Amber Schipperheijn en Meadow Fellinga. Amber (13) viert carnaval bij de St. Stevenskrupers, zit in klas 3 van het Mondial College en speelt hockey bij HCQZ. Meadow (13) zit ook in klas 3 van het Mondial College en zoekt haar toekomst in de economie of de bouw. Ze houdt van shoppen en afspreken met vriendinnen, viert carnaval bij de Deurdrievers en danst bij de Waalsterretjes, die ze volgend seizoen mee wil gaan trainen. De adjudanten Frank van Beckhoven (50) en Joost van den Broek (48) staan voor de derde en laatste keer het jeugdkabinet terzijde. Na dit seizoen willen ze weer wat meer tijd vrijmaken voor hun eigen vereniging: Frank voor Kiek ze Kieke, Joost voor De Feestplekkers en het Knots Kollektief. Ook voor chef protocol Pascal Rutten (39) is het de laatste keer. Hij blijft actief bij Kiek ze Kieke en De Gùrdel Familie. Het kabinet van Jeugdprins Sem I gaat er een heel seizoen lang zijn best voor doen dat meer kinderen in Knotsenburg carnaval gaan vieren, dat er meer kinderen zich aansluiten bij verenigingen en bij de Waalsterretjes.

Zo willen ze op de scholendag, vrijdag voor het carnaval, het Knotsenburgse carnaval promoten. ‘Op die scholendag zijn er altijd heel veel kinderen die wel degelijk carnaval vieren,’ zegt Sem, die hoopt dat er straks ook veel kinderen op de 024-party in De Waagh (zondagavond van het carnaval) en op de kindermiddag van dinsdag aanwezig zullen zijn. In de gang in huize Skinner hangen nu de foto’s van Colin en Sem in prinsenpak naast elkaar. Net als zijn ‘grote broer ’ Prins Mark I hamert Jeugdprins Sem I op samenwerking binnen het Knotsenburgse carnaval. ‘Samenwerking is tegenwoordig de trend; zorg dat je als vereniging hier deelgenoot van bent ’, luidt een oproep in zijn proclamatie. Dat Knotsenburgse carnaval heeft die samenwerking hard nodig, zeker ook in de richting van de jeugd. Want, zo roept het jeugdkabinet bij alle bezoeken uit: ‘Rio de Janeiro of Venetiaans Bal, het mooist blijft toch het Knotsenburgs carnaval’. Harry Janssen

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

9


Op zoek naar een betrouwbare partner voor aanschaf en/of onderhoud van jouw geluid-, licht- of beeldinstallatie? an experience for ears and eyes! | 085-2221756 • info@av-install.nl • www.av-install.nl

samen zijn we sterker


Feestelijke opening Carnaval op ‘blauwe’ maandag 11-11 Kennen we in Nijmegen al roze woensdag en sinds enkele jaren ook blauwe dinsdag (de dag van Elst tijdens de Vierdaagse), afgelopen jaar is daar ‘ blauwe maandag’ aan toegevoegd.

Natuurlijk was ook de harde kern van het SOCN-bestuur aanwezig en niet te vergeten de kersverse Prins Mark I met zijn gevolg. Niet geheel onbelangrijk want prinsen worden geacht van adel te zijn en dus over blauw bloed te beschikken. Geheel onbevreesd om een blauwtje te lopen, beklom de nieuwe Prins van Knotsenburg de sokkel met het beeld van Mariken en tooide haar met – hoe kan het ook anders – een blauw versierde hoed. Daarmee was het carnaval in Knotsenburg voor het seizoen 2019/2020 officieel geopend.

Zelfs Omroep Gelderland was met een cameraploeg aanwezig om met eigen ogen te zien en vast te leggen, hoe dit initiatief van de Blauwe Schuit voor het 3e jaar op rij groeit in omvang en populariteit. Ook al kan Nijmegen zich qua omvang niet meten met Den Bosch of andere zuidelijke carnavalsbolwerken, carnavalsbloed van welke kleur dan ook stroomt er nog voldoende door de aderen van de Nijmeegse carnavalisten. Frank van Raaij

11 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Blauw van de kou waren de carnavalisten tijdens de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen op maandag 11 november (2019), beter bekend als de elfde van de elfde. Maar bovenal was het blauw op de Grote Markt door een hoog gehalte Blauwe Schuiters, trouwe ‘volgelingen’ van ex-Prins Hans (Hartelo) III. Geflankeerd door zijn immer jeugdig ogende hofdame en ex-boerin Brigitte van der Spank, sprak de voorzitter van de oudste carnavalsvereniging van Nijmegen de aanwezige ‘diehards’ toe. Want diehards zijn het, carnavalisten die na een lang en zwaar Prinsenweekend op maandagochtend in de snijdende kou acte de présence geven, om te midden van de marktlieden en andere burgers en buitenlui het carnaval officieel om 11.11 uur te openen.


Tijdloze uitspraken Uit de preek van Sjef Martin Carnavalsmis 2002 Beminde Knotsen-van-burgers en Knotsenburgeressen: Een van de grootste geboren carnavalisten, Professor Willem Asselbergs, bekend onder de schuilnaam Anton van Duinkerken, heeft Nijmegen omschreven als: “Nijmegen is een stad die behoort bij het zuiden, want ze vieren er Carnaval. Maar toch hoort Nijmegen bij het Noorden. Want ze kennen er niks van!” Die had ons vandaag hier moeten kunnen zien ...... Wat een feest! Hij zou zijn uitspraak onmiddellijk gecorrigeerd hebben. Zelfs in een Jezuïetenkerk van de Molenstraat een Carnavalsmis! Gelukkig zijn Ignatius en Petrus Canisius heilig, althans verklaard, zodat zij zich niet boos mogen noch kunnen maken over leuk vinden? Pastoor Drion zou het prachtig hebben gevonden, maar ja, die is ook niet heiligverklaard!!? Zelfs in de Bijbel vinden we rechtvaardiging voor deze blijmoedige viering. U hoorde het zojuist uit het Boek Prediker: “Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd: een tijd om te rouwen en verdrietig te zijn, een tijd om feest te vieren en te dansen. En daarom lijkt het voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Want als hij kan genieten is dat immers een gave van God. Geniet dus van het leven zolang het kan! Want niemand kan je laten genieten van wat na je komt”. Herinnert u zich dat schilderij op school en in de kerk: een driehoek met het grote oog van God! Dat zoals de Mona Lisa je aankeek, overal waar je liep ... je kwam er niet onderuit. En het keek door je heen ... En tegenwoordig? Onlangs bij een doop waar een stel kinderen bij waren, antwoordde Tim, mijn neefje van een jaar of zes, toen ik hem wees naar de koepel van de kerk, waar ook dat grote oog stond in die driehoek en hem vroeg: wat is dat? “Ome Sjef, Onze Lieve Heer heeft een oogje op jou!” .... Als je zo tegen Onze Lieve Heer kunt aankijken, past Carnaval ook heel goed in de kerk!

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

12

Op een vrijdag voor Carnaval assisteerden twee keurige “misdinettes” mij met kruis, wijwater en wierook bij een uitvaart. Na de mis zeiden die twee in de sacristie: “ Vanmiddag vieren wij op school Carnaval....kijk maar!” Ze deden hun toogjes uit. Daar stonden een heuse Prinses in glitter-grijs en rood-fluweel. De ander was Dansmarieke in wit-blauw fluweel, goud gebiesd! Prachtig-stralend-glunderend. Ik dacht: “Ja, je hoeft je maar te verkleden en je bent een ander mens. Zouden mensen daarom, ook al heel jong, zich zo graag verkleden? En met Carnaval dan zijn wie je zou willen zijn ... Of om eens niet te hoeven zijn zoals je anders bent of moet lijken te zijn? Wat een contrast, die twee en ik trouwens ook. Ik stond daar nog verkleed in mijn rol als voorganger in een liturgische outfit, droevig-paars en zij met onder hun zwarte kleding in een stralend carnavals-kostuum. Die twee hebben heel die rouwdienst elkaar ondeugend zitten aankijken onder het glimlachende oog van God! .... Verdriet en vreugde liggen dan wel heel dicht bij elkaar. Zelf dacht ik bij de voorbereiding: Als ik nu zondag in de Carnavalsmis eens optrad in mijn vakantie-burger-kloffie: een beige-ribcorduroy­semi-intellectuelevrije-tijds-broek, een coltrui en gel in mijn haar als voorganger. Het zou even lachwekkend zijn als wanneer iemand uwer dit liturgisch gewaad van mij zou aantrekken. Je moet in je eigen rol blijven maar wel goed in de gaten houden dat je je soms evenzeer aanstelt als al die anderen. Maar al of niet-verkleed: ons aller levensopdracht is om te WORDEN wie wij ZIJN, ons leven lang. Hartverwarmend mens te zijn met en voor elkaar. En wat is een mens waard?? Niet door WAT hij is maar door WIE hij is. En dat zit hem niet hier (verstand) noch hier (praten als pater Brugman) maar hier (in zijn hart!)! Er bestaat een spreuk: “ Wees u zelf, sprak ik tot iemand. Maar hij kon niet, want hij was niemand!” Wees u zelf en blijf u zelf hoe u zich in deze dagen ook zou vermommen! Mijn wens voor U allen in drievoud namens deze drie altaar­carnavalisten is een oude Brabantse spreuk: “Houdt God steeds voor ogen en elkaar in den erm, ‘t een is goed, ‘t ander is werm! “ Alaaf!


Carnavalsmis 2020: onmisbare opmaat Kanttekeningen bij de ‘ thuiswedstrijd’ van Prins Mark I

De Eucharistieviering in de Petrus Canisiuskerk is voor Knotsenburgers inderdaad al enkele decennia de onmisbare opmaat voor een hele (zon) dag feestvieren. Weliswaar heeft de burgemeester de sleutels van de stad al een dag eerder overgedragen aan de Prins van Knotsenburg, en heeft de Hofraad al op vrijdagavond met het Hofbal de carnavals-vijfdaagse officieus ingeluid. Maar voor hele, halve en nog-niet-Knotsenburgers is de Carnavalszondag de dag van onbetwiste hoogtepunten: eerst een feestelijke Mis, dan een opzienbarende optocht, gevolgd door korte of lange dweilerijen. Dat de Carnavalsmis een (h)echte plaats heeft veroverd op de Knotsenburger Agenda, is te danken aan even godvruchtige als enthousiaste Knotsenburgers als Lex Hubers, Hans van Os en Paul Geerling. Die mannen van het eerste en elfde uur vonden, kennelijk kijkend naar de KRO, dat ook Knotsenburgers de (Carnavals) Dag des Heren moesten beginnen met een vrolijke en toch serieuze Eucharistieviering. De Maria Geboortekerk, parochie van de initiatiefnemers bleek een geschikte plaats. Maar na enkele vieringen op de Berg en Dalseweg leidde enig verschil van inzicht met het (nieuwe) pastoraat tot een verhuizing naar de Molenstraatkerk, slechts een schlager verwijderd van de Grote Markt. De eerste Carnavalsmis in de Petrus Canisiuskerk in 2002 bleek meteen een schot in de roos, dankzij de onvergetelijke preek van vicaris Sjef Martin, die als een volleerd buutreedner de beminde Knotsenburgers verraste met rake kwinkslagen. Ook opvolger Leo Raymakers S.J. wist van wanten via een middenweg tussen ingetogenheid en uitbundigheid.

Het voorgangerschap ging in 2004 over op de priester die in Nijmegen en elders zijn sporen dubbel en dwars heeft verdiend: Bernard van Welzenes, geestrijk adviseur van het Prinsenconvent. De schippersaalmoezenier liet af en toe een concelebrant aan zijn zijde toe. Of een lekepreker, want de ‘Aal’ kreeg voor stichtelijk woorden soms hulp van buitenaf. Ik denk aan Nijmegen-kenner Jan Roelofs en minister Maria van der Hoeven. Intussen vragen Knotsenburgers zich af, of ze weer een mis met drie heren krijgen. In 2019 werd Bernard van Welzenes immers bijgestaan door twee bescheiden jezuïeten: Joop van Banning en Eduard Kimman. Past hun bescheidenheid wel bij de befaamde orde? Of tekent hun dienstbaarheid de waardering voor het forse werkveld van de aalmoezenier, die zijn pastoraat zag uitgebreid met circusartiesten en kermisklanten? Of worden salesianen en jezuïeten vanzelf eensgezind door de gezamenlijke opdracht om Knotsenburgers geestelijk te voeden voordat zij zich in het carnavalsgewoel storten? Het ja-woord spreekt vanzelf. De vraag naar twee of drie voorgangers blijft onbeantwoord. Eduard Kimman is op Carnavalszondag te gast in de Sint Stevenskerk bij het afscheid van Ds. Henk Grol: een teken van samenwerking met de protestante kerkgemeenschap, en uit dank voor de toestemming de start van het Petrus Canisiusjaar in 2021 te houden in de vroegere parochiekerk van Petrus Kanis. De kans bestaat, dat pater Kimman na een korte maar eenzame pelgrimstocht van de Sint Steven naar de Petrus Canisiuskerk – al dan niet in kazuifel – zich nog voor de preek van Prins Mark I op zijn eigen priesterkoor meldt. Hij zal toch willen horen wat de Prins van Knotsenburg te zeggen heeft, niet als lector noch als collectant maar als welbespraakt aanvoerder van Knotsenburg in het nu al historische jaar 2020. Dat Mark I de Molenstraatkerk een goed hart toedraagt, blijkt overigens uit zijn fraaie prinsenorde. De Toren van de Petrus Canisiuskerk torent hoog uit boven het Stadhuis en de Sint Stevenskerk, zoals verbeeld in de Hommage van Toon Heijmans. Of dat ook geldt voor zijn ‘Prinsenpreek’ staat niet vast. Want sommige voorgangers – Ronald II, Stasiu I en Lars I bij voorbeeld– bleken ook behoorlijk te kunnen preken. Mark I weet zich natuurlijk gesterkt door de bekende grond onder zijn witte schoenen, en door het unieke beeld van zijn Prinsenorde: de eerste onderscheiding waarop de Petrus Canisiuskerk in volle glorie prijkt: een even vroege als fraaie knipoog naar de 499 jaar geleden geboren Peter Kanis. De ene thuiswedstrijd is de andere niet. Ad Lansink

13 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Weten de Knotsenburgers, dat de Carnavalsmis naast de Nachtmis de best bezochte liturgische viering in de Petrus Canisiuskerk is, een Mis die ogenschijnlijk al jaren gevierd wordt? Toch ligt de oorsprong – althans volgens overlevering – niet in het gebied van het Rijnlandse carnaval, maar boven de grote rivieren, waar sommige Brabanders en Limburgers terecht waren gekomen. Die mensen dachten rond het carnavalsweekeinde met nostalgie aan hun zuidelijke verwanten. Gevolg: eenvoudige carnavalsfeesten in parochiehuizen, en later: grootsere zaken als optochten en vieringen in parochiekerken, vooral in de Kromme Rijnstreek, waar ingestroomde bewoners actieve geloofsgemeenschappen hadden gevormd. Denk aan Odijk, Bunnik en Cothen. Carnaval kreeg daar wel een Hollandser, dus serieuzer karakter. De pastoor van de St Jozefkerk aan de Utrechtse Draaiweg droeg daar in 1979 voor de eerste keer een heuse Carnavalsmis op. In de jaren tachtig zond de KRO op zondagmorgen die Mis uit. Zo ontstond een nieuwe traditie, die zich snel uitbreidde. De Carnavalsmis is intussen in noordelijke streken verdwenen, maar bleef in het zuiden, ook in Nijmegen een bloeiende traditie.


CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

14


De Optocht mot blieve Al decennialang is de stadsoptocht op Carnavalszondag in Knotsenburg een happening waar duizenden mensen op af komen. In een kleurrijk lint trekt een bonte stoet aan wagens, groepen, eenlingen en muzikanten aan het publiek voorbij. De landelijke en lokale politiek, de kerk of actuele gebeurtenissen in de stad worden op een ludieke manier op de hak genomen. Kinderen verzamelen zakken vol snoep, mandarijntjes en carnavaleske hebbedingetjes die worden uitgedeeld. Lentejool

Donkere wolken

Helaas gooide de grote watersnoodramp van februari roet in het eten. In het hele land werden de carnavalsactiviteiten afgeblazen. Nico Grijpink verschoof de hele optocht naar het voorjaar. Onder de naam ‘Lentejool’ werd op 19 april een groots lentefeest georganiseerd waarbij carnavalsverenigingen uit het hele land zich aansloten. Er kwamen maar liefst 150.000 bezoekers uit het hele land naar Nijmegen!

Centjes

Uit deze Lentejool zijn later de Nijmeegse zomerfeesten voortgekomen. Nico Grijpink was daarbij opnieuw de belangrijkste initiator.

Optocht 2.0

Vanaf 1954 trok op carnvalszondag de ‘grote stadsoptocht’ door het centrum. En die optocht groeide en bloeide. Honderden carnavalisten ontwierpen, timmerden en schilderden maandenlang in hun vrije tijd aan de pronkwagens. Oude kranten werden verzameld en omgetoverd in reusachtige koppen van papier-maché en nijvere handjes produceerden kilometerslang kleurrijke kleding. Voor deelname aan de optocht werden er zelfs aparte verenigingen opgericht. De stadsoptocht werd een absoluut hoogtepunt in het Knotsenburgse carnaval, dat nu jaarlijks minstens 30.000 bezoekers trekt. Ondanks een ‘dip’ in het eerste decennium van deze eeuw neemt het aantal deelnemers en bezoekers de laatste jaren weer toe. Twee jaar geleden kreeg onder de noemer ‘Optocht 2.0’ – gesponsord door Woonboulevard Nijmegen – de stadsoptocht een impuls om de optocht nog meer leven in te blazen; meer versiering, meer dweilorkesten, meer wagens, meer verklede volwassenen en kinderen, én de invoering van een mottoprijs. Deze verbeteringen geven de optocht in Knotsenburg nog meer glans.

Maar er tekenen zich donkere wolken af boven de carnavalsoptocht. En niet alleen in Knotsenburg. Steeds meer kampen carnavalsverenigingen met een gebrek aan bouwruimte voor hun wagens. In Nijmegen is de situatie meer dan nijpend. Jarenlang stelde de gemeente leegstaande ruimtes ter beschikking waar naar hartenlust geknutseld kon worden. Deze ruimtes zijn er niet meer of aan anderen vergeven. Zelfs in Lent – Nijmegen Noord – hebben de bouwers een steeds groter probleem; de meeste kassen zijn verdwenen. Jammer want wagens uit de omgeving kwamen graag naar Knotsenburg al was het maar om mee te dingen in de prijzenpot. Alhoewel een ‘geldprijs’ voor de wagenbouwers slechts een druppel op de plaat is in hun totale onkostenplaatje. Gelukkig is het geld niet de belangrijkste drijfveer. Het is ook een sportieve competitie; ‘winnen’ is het belangrijkst.

Een ander probleem zijn de sterk gestegen kosten. De voorzitter van de SOCN Wilfred Jansen deed een dringend beroep op de gemeente om ofwel snel voor bouwruimte te zorgen of de gemeentelijke subsidie te verhogen zodat men zelf een loods kan bouwen. Helaas was dit verzoek aan dovemans oren gericht. De huidige coalitiepartijen zijn tegen. Om financieel quitte te kunnen spelen kan het bestuur van de SOCN helaas de komende optocht geen geldprijzen meer ter beschikking stellen. Er worden alleen bekers uitgedeeld. Of dat invloed heeft op het aantal deelnemers? We zullen zien. Misschien zijn er minder wagens en hoogstwaarschijnlijk wat meer groepen en individuelen die op ludieke wijze invulling geven aan het motto ‘In Knotsenburg is het altijd bal’. Toch heeft de stadoptocht een stabiele ondergrond nodig.

Samen

Daarom doen de SOCN en alle Knotsenburgers een dringend beroep op alle Nijmegenaren, potentiele sponsoren, en vooral onze politici, om de stadsoptocht als kers op de taart van dat verbindende culturele festijn dat carnaval heet voor nu en de toekomst te behouden. Voel je aangesproken, want.... DE OUDSTE STAD VAN NEDERLAND HOUDT VAN HAAR OUDSTE FEEST! Mart de Beer

15 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

De huidige stadsoptocht dateert uit 1953. In 1953 vierde carnavalsvereniging De Blauwe Schuit haar eerste lustrum. President van de Schuit en latere grootvorst van Knotsenburg Nico Grijpink wilde groots uitpakken en de bestaande wijk- en kinderoptochten samenvoegen tot één grote optocht. Daarmee grepen de organisatoren ook terug op de roemrijke Nimweegse Knotsendragers die tijdens de godsdiensttwisten in 1566 de protestantse stadsbestuurders in optocht de stad uit knuppelden.


wij zien u zondag 23 februari graag vanaf 14.00 uur bij de optocht (en op de woonboulevard nijmegen natuurlijk)! iedereen heel veel plezier gewenSt en uiteraard delen we weer leuke attentieS uit!

StadSoptocht WijchenseWeg 150-190 elke zondag geopend 12.00 - 17.00 uur

woonboulevardnijmegen.nl


Prinsenconvent pakt groots uit met Venetiaanse proclamatie-act ‘ Misschien wel de beste proclamatie-act sinds jaren’ Een lust voor oog en oor, spectaculair, indrukwekkend en groots. Superlatieven schieten tekort voor de Venetiaanse proclamatie-act die op 9 november 2019 werd verzorgd door het Prinsenconvent Knotsenburg. Net als vorig jaar toverden de ex-prinsen weer een grootste act tevoorschijn. Bijzonder was ook dat hun partners dit jaar deel uitmaakten van het bonte theatergezelschap, want kleurrijk en feestelijk was het zeker.

Prins Mark-I staat als nieuwe voorzitter van de proclamatiecommissie voor een enorme uitdaging, de lat voor de volgende proclamatie-avond ligt ongelofelijk hoog!

Frank van Raaij

17 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Misschien wel de beste proclamatie-act in de Knotsenburgse geschiedenis, ook al dingen meer acts naar deze eretitel. Back to the Sixties bij voorbeeld. Of Eerbewijs aan Graodus fan Nimegen, met zeventien dubbelgangers. Vergeet de oeract niet, bedacht door John I (Bertine) begin jaren tachtig: de Eregarde van (Klu) Sousaphones. De proclamatie van Willem I (Arns) in 1992 mag zeker ook groots en spectaculair worden genoemd. Toenmalig president van de Slufers – ex-Prins Bas Teurlings – liet zich inspireren door de musical Les Misérables en bedacht en regisseerde de spectaculaire proclamatie van Willem I. Niet geheel toevallig dat juist deze beide oud-Slurfers gezien mogen worden als het creatieve brein achter de proclamatie-act van onze nieuwe Prins Mark I. Maar hoe creatief het brein van Willem en Bas ook mag zijn, het is de combinatie van alle talenten die het Prinsenconvent tot een zo bijzonder genootschap maakt.


NATUURSTEENBEDRIJF SINDS 1926

G. VAN LEEUWE B.V. Tarweweg 15 NIJMEGEN T. 024-3774776

een.nl

.nl • www.g.vanleeuwe-natuurst

info@g.vanleeuwe-natuursteen

Echt carnaval begint in Knotsenburg

Echte smaak begint bij Robbert, De Echte Bakker

“Wij wensen u veel plezier met het buitenzetten van de Bloemetjes” www.hetmolentje.com Berg & Dalseweg 340 • Nijmegen • t: 024-3229279

Olround_123deal_2015_A5_HR.pdf

Als het op kwaliteit aankomt! C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Gas, water, sanitair en c.v. Dakbedekkingen, koper- en zinkwerk

Wolfskuilseweg 267, 6542 AA Nijmegen 024-3771592, www.hartogbv.nl, info@hartogbv.nl

K

1

26-01-15

22:11


Leer mij ze (weer) kennen .....

de Knotsenburgers,

Ad Lansink

19 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Nazaten van Batavieren en Romeinen, die destijds al wisten wat feestvieren betekende, maar zich niet voor braspartijen hoefden te verkleden. In de waarden rond Nijmegen zijn drinkbekers gevonden: een aanwijzing dat in de verre oudheid alcoholische waardenvrijheid evenmin haalbaar was als vandaag. Dat in het schrikkeljaar 2020 sommige carnavalisten zich als een stoere Batavier uitdossen of een volbloed Romein willen verbeelden, is ongetwijfeld een eerbewijs aan de gewaardeerde voorouders. ooo Over ouders gesproken: Knotsenburg kent vaders en moeders, die hun kroost al vroeg de geneugten van carnaval leren, geen bier of wijn, wel door hun verklede kinderen mee te tronen naar een ongedachte omgeving: kleurrijk Knotsenburg, waar zij zich even iemand anders kunnen wanen: stripfiguur, beeldschone prinses, sportieve cultfiguur of de ambachtsman, die zij later willen worden. Want dromen zijn niet altijd bedrog, evenmin als verlangens naar een beter leven. ooo Wie in Nijmegen als eerste carnaval heeft gevierd staat niet vast, ondanks de vermetele verwijzing naar Batavieren en Romeinen. Knotsenburgers van nu houden het liever op de moderne geschiedenis: het begin van Knotsenburg, kort na de oprichting van de Blauwe Schuit door grootvorst Nico Grijpink. Dat in de middeleeuwen al narrenschepen door Nijmeegse dreven voeren, wil hij wel geloven, net zoals overleveringen uit de 18e en 19e eeuw. Wat telt, is wat met eigen ogen is waargenomen, of met eigen oren gehoord. Vandaar de betekenis van mooie beelden en dito verhalen, uit eigen of andermans koker. ooo De bede – leer mij ze kennen, de Knotsenburgers van gisteren, vandaag en morgen – wordt na de eerste reeks in de Carnavalskrant 2019, gevolgd door een tweede serie Nijmeegse carnavalisten, jong en oud door elkaar, die aan elkaar en aan toevallige voorbijgangers tonen, dat zij zich een ander mens voelen, met of zonder masker. Neem de allerhande optochtfiguren, die zich vermaken zonder te weten, dat zij te koop lopen; of als dieren applaus incasseren zonder te tonen, dat zij zich opgelaten voelen. Of lopers die zich elkaar vermaken, zonder enig besef van tijd en plaats. ooo Wie Knotsenburgers echt wil leren kennen, sluit zich aan bij ‘ Van Café naar Café, de dweilerij van de Sint Stevenskrupers: een voettocht van enkele vrolijke uren, waarbij verzamelen van stempels het ultieme doel is. Sommige carnavalisten doen overigens meer moeite voor gedrukte inkt dan voor goudgeel gerstenat. Dat het omgekeerde – weinig inktvlekken op de kaart, maar veel bier van binnen – ook voorkomt biedt een mooie kijk op de karakterverschillen van Knotsenburgers. Met volle stempelkaarten valt een prijs te verdienen, met een gevulde blaas niet. ooo Bier biedt meer aanknopingspunten voor kennismaking met ware Knotsenburgers, tenminste zolang in Nijmegen de bierschaamte nog niet is toegeslagen. Zou het nog lang duren voor de burgemeester op de Blauwe Steen alleen nog maar alcoholvrij bier uit het gemeentevat tapt? Knotsenburgers die bij de biertapperij van de Eerste (Knotsen) Burger voorop staan, mijden dan ongetwijfeld de 0,0 % versie van het gemeentepils, met als voordeel: geen gedrang meer. Hopelijk keert het schaamtetij, zodat Knotsenburger enkelingen, tweetallen, driespannen en wat meer rondtrekt echt bier en elkaar kunnen blijven liefhebben, tot in alle eeuwigheid, Amen.


Programma ca Knotse VRIJDAG

21 FEBRUARI

GROOTSE OPENING CARNAVAL IN DE GROTE STRAAT CV de Deurdrievers

Le Café 19:50 – 20:11 uur

CARNAVAL IN HET MARIKENPALEIS MET SUMMERLAND Marikenpaleis

Marikenpaleis 20:00 – 01:00 uur

BEZOEK SCHOLEN KNOTSENBURG MET JEUGD- EN STADSKABINETTEN, DWEILORKESTEN, WAALSTERRETJES EN KNOTSIE SOCN

Diverse scholen, 09:00 - 15:00 uur

WERMBLOASEN MET DE DWEILORKESTEN EN DIVERSE KNOTSENBURGSE ZANGERS EN ZANGERESSEN Dweilorkesten

Marikenpaleis, 20.00 - 00.00 uur CARNAVALSAVOND 55+ CV De Platte Knip

Roomsch Leven, 20.00 - 01.00 uur FEESTPLEKKERSBAL MET LIVE MUZIEK VAN DANNY VAN INGEN CV De Feestplekkers

’t Nimweegs Feestcafé, 20:11

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

20

28e HOFBAL De Nijmeegse Hofraad

De Vereeniging, 21:00 uur FRIDAY PARTY Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer, 22:00 uur

ZATERDAG 22 FEBRUARI 11E MARIKEN BIERFEST Marikenpaleis

Marikenpaleis 13:00 – 18:00 uur

CARNAVALSBAL MET DIVERSE FEESTARTIESTEN CV De Waoterjokers

De Waotermolen (café van Buren) 20:00 uur CARNAVALSFEEST CV St. Stevenskrupers

Café de Derde Kamer 20:11 uur BAL MASQUÉ CV De Deurdrievers

Le Café 20:11 uur GROOTS CARNAVALSBAL IEN ’T HĖRT VAN KNOTSENBURG! CV Het Geberste Kruukske, ‘t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh 20:11 uur

DE BLAUWE SCHUIT Feestavond De Blauwe Schuit

Café Daen 20:30 uur

KNOTSENBURGSE ARTIESTENAVOND! De Keulse Pot

Café Daen 20:30 uur

SENIORENMIDDAG CV Kiek ze Kieke

Kolpinghuis 14:00 uur OPENING KNOTSENBURGSE JEUGD- EN KINDERCARNAVAL SOCN + CV’en Knotsenburg De Waagh

14:11 – 16:30 uur

CARNAVALSOPTOCHT BRAKKENSTEIN CV De Platte Knip

Brakkenstein 15:00 uur

BLAUWE STEEN HAPPENING, AANSLUITEND SNERT ETEN IN CAFÉ DAEN CV De Blauwe Schuit

Op de Blauwe Steen 17:00 uur SLEUTELOVERDRACHT SOCN

Marikenpaleis 18:00 uur WE GAAN BEGINNEN! Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 18:00 – 00:00 uur

Centrum 14:30 uur

OPTOCHT KIEKE MET DJ RICHIE Marikenpaleis

Marikenpaleis 14:30 uur

DWEILMIDDAG IEN ’T HÈRT VAN KNOTSENBURG! CV Het Geberste Kruukske, ’t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh 15:33 uur

RADJE VOOR DE (CARNAVALS)SFEER – 16+ PARTY

El Sombrero 21:00 uur AFTERPARTY Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 00:00 uur

HET OPTOCHTPRIJSVERBRASFEEST CV De Keulse Pot

Café Daen 16:00 uur

CARNAVAL MET SUMMERLAND Marikenpaleis

Marikenpaleis 17:00 uur

ZONDAG

23 FEBRUARI

DE FEESTPLEKKERS Live muziek DJ Willy

‘t Nimweegs Feestcafé vanaf 13:11 uur

GROTE WOONBOULEVARD STADSOPTOCHT KNOTSENBURG 2.0 SOCN

CARNAVALSMIS SOCN

PRIJSUITREIKING WOONBOULEVARD STADSOPTOCHT KNOTSENBURG 2.0 SOCN

De Waagh 17:00 uur

DWEILEN MET BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN SOCN

start 17:30 uur

Petrus Canisiuskerk 11:00 uur 3 UURKES VEURAF Marikenpaleis

024PARTY MET LEUKE DJ (TOEGANG 11 T/M 16 JAAR) SOCN

De Waagh 19:11 – 23:00 uur

Marikenpaleis 11:11 uur ODE AAN GRAODUS SOCN

KNALPARTY Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 20:00 uur

Beeld Hommage 12:30 uur OPTOCHT KIEKE Café De Derde Kamer

DEURDRIEVERS CARNAVALSBAL CV De Deurdrievers

Le Café 20:11 – 01:00 uur

Café De Derde Kamer 13:00 uur GROOTS CARNAVALSBAL IEN ’T HÈRT VAN KNOTSENBURG! OPTOCHT KIEKE MET LIVE MUZIEK VAN DEAN MOLENAAR CV De Feestplekkers

‘t Nimweegs Feestcafé 13:11 uur

CV Het Geberste Kruukske, ‘t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh 20:11 uur AFTERPARTY MET DJ’S VAN KNOTSENBURG Café De Derde Kamer

OPTOCHT IN DE MOLENSTRAAT MET AANSLUITEND OPEN HUIS CV De Waoterjokers

De Waotermolen (café van Buren) 14:00 – 19:00 uur

Café De Derde Kamer 00:00 uur


arnaval 2020 enburg

DINSDAG

25 FEBRUARI BOERENBRULLOF “ALLEMAAL VERZAMELEN” SOCN

Valkhofkapel, 11:15 uur

AFTERPARTY MET DE DJ’S VAN KNOTSENBURG Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 00:00 uur

WOENSDAG 26 FEBRUARI

BOERENBRULLOF “DE ONECHTVERBINTENIS” SOCN

Valkhofkapel, 12:15 uur

HARINGHAPPEN VAN 2 TOT 2 Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer, 14:00 - 02:00 uur BOERENBRULLOF ‘RECEPTIE’ SOCN

Marikenpaleis 13:30 uur

24 FEBRUARI

Café De Derde Kamer, 19:00 uur KINDERMIDDAG CV de Deurdrievers

Le Café 13:30 uur

HEILIGE MIS MET ASKRUISJE MET AANSLUITEND HARINGHAPPE CV Het Geberste Kruukske

KNOTSENBURGSE JEUGD- EN KINDERMIDDAG SOCN en CV’en Knotsenburg

Kolpinghuis, 19:00 uur

De Waagh, 14:11 uur

PRINSENONTBIJT MET TOM MEUWESE CV Kiek ze Kieke

Marikenpaleis, 10:49 uur START VAN 21E EDITIE GA MEE VAN CAFÉ NAAR CAFÉ St. Stevenskrupers

Marikenpaleis 12:11 uur GA MEE VAN CAFÉ NAAR CAFÉ ST. STEVENSKRUPERS ’t Nimweegs Feestcafé, De Waagh, Café de Derde Kamer, Café Lenthe, Café de Mug, Sjors en Sjimmie, Café De drie Gezusters, Café van Buren, Café van Ouds, Café de Fuik, Irishpub The Shamrock, Café Daen, Café Goossens, Café Next Level en Le Café.

Start alle kroegen, 13:11 uur KOM KRUPE BIJ DE WAOTERJOKERS CV De Waoterjokers

De Waotermolen (van Buren) 13:30 – 19:00 uur KINDERMIDDAG CV De Platte Knip

Roomsch Leven 14:00 uur UITREIKING ‘DE VEURSTE DWEIL 2020’, AANSLUITEND MEEZINGFEEST ‘WAT HEB JE GEDAAN DAEN’ CV De Keulse Pot

Café Daen 17:00 uur

KINDERMIDDAG CV De Platte Knip

Roomsch Leven, 14:11 uur GROOTS CARNAVALSBAL IEN ‘T HÈRT VAN KNOTSENBURG! CV Het Geberste Kruukske, ‘t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh, 14:11 uur MARIKEN DRAOIT DEUR MET DIVERSE ARTIESTEN Marikenpaleis

Marikenpaleis, 14:30 uur BOERENMETWORSTPARTY CV De Keulse Pot

Cafe Daen, 15:00 uur ONTLUISTERING VAN HET JEUGDKABINET SEM I SOCN

De Waagh, 16:11 uur AFSLUITING CARNAVAL MET EEN ‘HARTIG’ SLOT CV De Keulse Pot

Café Daen, 17:00 uur

CARNAVAL MET SUMMERLAND Marikenpaleis

Marikenpaleis, 18:00 uur FINALE GA MEE VAN CAFÉ NAAR CAFÉ St. Stevenskrupers

Marikenpaleis 18:00 uur WE DRAAIEN DEUR Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 20:00 uur DEURDRIEVERS CARNAVALSBAL CV De Deurdrievers

Le Café 20:11 – 01:00 uur

GROOTS CARNAVALSBAL IEN ’T HÈRT VAN KNOTSENBURG! CV Het Geberste Kruukske, ‘t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh 20:11 uur CARNAVALSBAL CV De Platte Knip

LETSTE ZOTTENAVOND MET LIVE MUZIEK VAN MARCEL VAN SAS CV De Feestplekkers

’t Nimweegs Feestcafé 19:11 – 23:11 uur DEURDRIEVERS LETSTE LOODJES BAL CV De Deurdrievers

Le Café, 19:30 - 00:00 uur SLOTBAL CV De Waoterjokers

De Waotermolen (Café van Buren), 20:00 uur GROOTS CARNAVALSBAL IEN ‘T HÈRT VAN KNOTSENBURG! CV Het Geberste Kruukske, ‘t Swerte Schaop & St. Anneke

De Waagh, 20:11 uur

Roomsch Leven 21:00 uur AFTERPARTY MET DE DJ’S VAN KNOTSENBURG Café De Derde Kamer

Café De Derde Kamer 00:00 uur

AFSCHEID KABINET PRINS MARK I SOCN

Marikenpaleis 23:00 uur

21 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

MAANDAG

DE DJ’S VAN KNOTSENBURG Café De Derde KamerMAKKELIJK BETALEN MET KNOTSEN IN KNOTSENBURG Tijdens carnaval kan bij alle aangesloten cafés en horecabedrijven betaald worden met de SOCN-Knots. Deze muntjes (knotsen) zijn voor € 2,60 per stuk te koop en behouden hun geldigheid tot en met carnaval 2021. Het voordeel van betalen met muntjes is dat carnavalsvierders zich niet met contant geld in het feestgedruis hoeven te storten. Ook verloopt het afrekenen in cafés en bars wat vlotter omdat er in de aangesloten locaties een eenheidsprijs wordt gehanteerd. De onderstaande horecagelegenheden accepteren de SOCN-Knots tijdens carnaval:

• • • •

Grand-Café Karel Kolpinghuis Roomsch Leven De Vereeniging

• • • •

Mariken Paleis Biezantijn Snackwagen Denies Clubhuis Trekvogels

Uiteraard wordt de Knots óók geaccepteerd in alle deelnemende cafés aan Ga Mee Van Café Naar Café op maandag 24 februari:

3 GEZUSTE Molenstraat 7

CAFE DE FUIK Eerste Walstraat

RS

NEXT LEVE

9

Smetiusstraat

6

HE ENT L E CAF estraat 5 Grot

CAFE

Grote

GH E WAA

D

arkt 26

Grote M

OUDS CAFE VANstraat 23 Augustijnen

L

9

é Le Caf t 6

aa Grotestr

D

AE Markt N 23

CAFE ER DE DERDE KAM Grote Markt 34

SHAMROCK Smetiusstraat 17

DE MUG

CAFE VAN BUREN

Pauwelstraat 9

9

Molenstraat 8

SJORS & SJIMMIE Koningstraat 21

EEGS NIMW AFE C FEEST 6 t4

rstraa Bloeme

CAFE GOOSS

ENS

Grote Markt 31 A

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

23


al mo we

krupe

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

24

Tom se e

die

w u e

M

Schlage r Bruder samen met AMWK

Zaterdag 22 februari 2020

Van 13:00 tot 18:00 uur

Marikenpaleis

Sleuteloverdracht

van 18:00 - 18:30 uur

GRATIS ENT REE ! “Bedankt ”

NL

.

evenementenmakelaars

“Bedankt ”


Elf jaar ‘Wermblaosen’, elf jaar ‘Marikenbierfest’ Marikenpaleis in jubileumstemming Het Marik enpaleis op de Grote Mark t , het k loppend har t van Knot s enburg, beleeft dit jaar t wee carnavals jubilea. Zowel de star t van het feest op de vrijdagavond voor carnaval – het intus s en traditionele ‘ Wermblaos en’ als het ‘ Marik enbier fest ’ op de zaterdagmiddag staan voor de elfde k eer op het programma.

Zaterdagmiddag 22 februari om half twee barst in het Marikenpaleis het elfde Marikenbierfest los. Ex-prins Bart I van den Berg, kastelein van Café De Derde Kamer en gastheer van het Marikenpaleis, stond samen met dweilorkest ‘Al Mo We Krupe’ aan de wieg van dit evenement waarin het Rheinische Carnaval, de Bierfeste van oktober in München en de wijnfeesten van Cochem samengaan. Het Marikenbierfest, dat elf jaar geleden in de plaats kwam van ‘Pulle vulle’ met de Blue Mops, belooft ook dit jubileumjaar een spetterende invulling te krijgen, onder meer door de presentatoren Tonnie und Jeannette, optredens van ‘ Wir sind Spitze’ – Party Award 2019 voor de populairste Duitse act –, die Schlagerbrüder en Tom Meuwese. En natuurlijk door de aanwezigheid van een groot publiek in Lederhosen en Dirndl-jurken. Zaterdagmiddag tussen 18.00 en 18.30 uur vindt in het Marikenpaleis de sleuteloverdracht plaats door burgemeester Hubert Bruls aan Prins Mark I. Natuurlijk wordt de Prins van Knotsenburg vergezeld door jeugdprins Sem I en de beide kabinetten. In het gevolg van Mark I brengt page Quinty van den Berg een bezoek aan het Marikenpaleis, waar ze dit jaar de werkzaamheden overlaat aan de rest van de familie en haar collega’s. De sleuteloverdracht is dit jaar op een later tijdstip dan gebruikelijk in verband met de herdenking van het Bombardement van Nijmegen in 1944. Zaterdagavond vanaf 20.00 uur wordt in het Marikenpaleis een groot carnavalsbal gehouden met huisorkest Summerland. Speciaal wordt uitgekeken naar een optreden van Mart Hoogkamer, een jonge artiest die getipt werd als ‘beste talent voor volksmuziek in Nederland’. Voor het carnavalsbal van zaterdagavond zijn entreebewijzen nodig. Alle andere evenementen in het paleis zijn gratis toegankelijk. Zondagmorgen (23 februari) om 11.11 uur wordt er in het Marikenpaleis afgetrapt voor de ‘Drie uurkes veuraf ’ met DJ Richie. En na die drie uurkes passeert daar de Optocht. Het avondbal vanaf 20.00 uur wordt weer opgeluisterd door huisorkest Summerland.

Maandag 24 februari begint in het Marikenpaleis met het Prinsenontbijt om 11.11 uur. Daarna start daar het dweilfeest ‘Ga mee van café naar café’ dat enkele uren later eindigt in een grote finale met het Feestteam en The Crazy Party DJ’s, de met de Party Award voor de beste DJ-act van Nederland onderscheiden Jacco Silver en René Verkerk. Maandagavond is Summerland weer aan de beurt vanaf 20.00 uur. Dinsdag 25 februari is de dag van de Boerenbruiloft in Knotsenburg, waarvan de feestelijke receptie gehouden wordt in het Marikenpaleis. Aansluitend heet het ‘Mariken draait door’, een muzikaal spektakel met diverse artiesten van binnen en buiten Knotsenburg. Onder meer zal een nieuw nummer over Mariken ten gehore worden gebracht door Het Feestcafé. Het avondbal, opgeluisterd door Summerland, eindigt met de ontluistering van Prins Mark I en zijn kabinet, die het ondanks het schrikkeljaar 2020 moet doen met een regering van honderdnegen dagen. Als op woensdag het Marikenpaleis wordt leeg- en schoongeveegd staat in café De Derde Kamer alles klaar voor het haringhappen. Harry Janssen

25 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Aan het ‘ Wermblaosen’ op vrijdagavond 21 februari (vanaf 20.00 uur) nemen weer de gerenommeerde Nimweegse dweilorkesten deel. Het evenement kwam elf jaar geleden tot stand op initiatief van Jan Verhofstadt, jarenlang voorzitter van de Knotsenburgse Dweilorkestencommissie. Van de elfde editie willen de toeteraars en blazers iets bijzonders maken door hun optredens af te wisselen met die van toppers uit de geschiedenis van het Knotsenburgse schlagerfestival. Daarmee wordt het avondje ‘om er een beetje ín te komen’ dit jaar een avond bomvol Nimweegse carnavalsmuziek, gebracht door Nimweegse muzikanten, zangers en zangeressen.


CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

26


Jeugdkabinettenconvent 2.0 laat nieuwe balletjes rollen Dat ze weten wat carnaval vieren is hebben de jeugdkabinetten van Knotsenburg al lang bewezen. Anders waren ze immers niet gevraagd als Jeugdprins of Page van Knotsenburg. De meeste jongelui werd carnaval thuis al met de paplepel ingegeven. Als prins of page van het jeudkabinet leerden ze alle aspecten van het

Uitnodigingen voor optredens op de zittingsavonden van Sint Anneke, ‘t

Knotsenburgse carnaval kennen; talloze bezoeken aan pronkzittingen,

Swerte Schaop, en tijdens de carnavalsdagen bij andere verenigingen zijn

sociale avonden in verzorgings- en ziekenhuizen, scholenbezoeken, kinder-

alweer gepland. ‘En daar hebben we ontzettend veel zin in’, aldus Chiara.

en jeugdactiviteiten, meegedaan aan het straatcarnaval en de optocht om er maar eens een paar te noemen. En dan altijd als stemmingmakers in het

Juultje van Raaij, page van ex-jeugdprins Thijs I, bedacht, filmde en mon-

middelpunt van de belangstelling. Steeds voorop met de handjes de lucht

teerde het openingsfilmpje voor de prinsenproclamatie; een grote skippybal

in en altijd goed voorbereid met het juiste praatje voor de juiste mensen.

stuiterde en rolde langs alle Knotsenburgse carnavalslocaties en eindigde

Ook als je er even geen zin in hebt, want als lid van een kabinet heb je dan

voor de deuren van de grote zaal in de Vereeniging. Juultje: ‘Hartstikke leuk

geen keuze, al ‘bin je so muui as ‘n maoi’ .

dat ik hiervoor gevraagd werd. Het kostte me wel heel veel werk, maar ik kreeg veel positieve reacties. Zoiets wil ik best vaker doen.’

De prinsen en pages weten na afloop van hun regentschap dat al die activiteiten niet zomaar uit de lucht komen vallen en dat er heel wat uurtjes van

Feestavond in El Sombrero

heel veel mensen in de voorbereiding worden gestoken. En al die vrijwilli-

Enthousiast zijn de jongelui zeker: ‘ We hebben een leuke club met elkaar.

gers genieten vooral als de mensen voor wie ze het doen plezier hebben.

En je hoeft echt niet in een jeugdkabinet gezeten te hebben. Er zitten ook al

Daar doe je het voor!

andere vrienden en vriendinnen bij. We hoeven ook geen uniforme kleding of iets dergelijks. We hebben gekozen voor een speldje als herkenningsteken (het speldje wordt wel alleen door leden van ex-jeugdkabinetten

carnaval in Knotsenburg helemaal begrepen hebben en als groep ook een

gedragen) en dat is voorlopig genoeg. We willen ons vooral richten op de

blijvende bijdrage willen leveren. In dit ‘Jeugdkabinettenconvent 2.0’, zoals

middelbare schooljeugd. Voor jongere kinderen wordt er al veel georgani-

deze groep jongelui zich noemt barst het in ieder geval van het talent.

seerd, maar voor mensen van onze leeftijd (16+) zijn er nog niet zo heel veel activiteiten. Daarom zijn we bezig om in El Sombrero voor deze groep een

Talenten

groot carnavalsfeest ‘Radje voor de Carnavalssfeer’ te organiseren.’ Deze

Op zondag 7 juli jl. waren de jeugdprinsen en pages te bewonderen in de

avond vindt plaats op zaterdag 22 februari a.s. vanaf 21:00 uur.

arena op de Grote Markt bij het mini voetbaltoernooi om de Knotsenburg Cup. Ex-jeugdprins Ryan Wolf: ‘ Veel aansporing was er niet nodig, want de

Luc Jacobs, ex-jeugdprins werkt hiervoor nauw samen met het marketing

ex-jeugdprinsenkabinetten hadden er zin in om tegen carnavalsverenigin-

en communicatieteam van El Sombrero. De diverse talenten die deze jeugd

gen en blaaskappellen te spelen’.

in zich heeft wil het JKC 2.0 verder op talloze andere momenten in het Knotsenburgse Carnaval tot uiting brengen.

Daarnaast namen ze deel met het liedje ‘Maak de C’ op het 55e schlagerfestival van Kiek ze Kieke. Met dit lied zingen de leden van het JKC over

De club bestaat uit Quinty van de Berg, Dionne van der Steenstraten,

het mooiste feestje dat bestaat en waar ze wekenlang naar toe leven.

Tije Duppen, Ryan Wolf, Chiara Smeeman, Thijs Wolf, Merre Duppen,

‘ Vier dagen uit de band springen want het is weer carnaval want waar het

Juultje van Raaij, Luc Jacobs, Marit Rosmalen en Lisa Kirkenier.

feest is, daar staan zij met de neus vooraan’. Chiara Smeeman, page van

Marion Benders begeleidt het JKC 2.0 vanuit de SOCN.

ex-jeugdprins Ryan: ‘we waren zeer verrast door het enthousiasme van het publiek voor ons lied waarna we uitgenodigd zijn om op het podium van de

We zullen ze nog vaak tegenkomen en we zullen nog veel van ze horen!

Vereeniging tijdens de prinsenproclamatie en jeugdprinsenproclamatie ons lied ten gehore te brengen.’

Karel Hermsen

27 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Het siert de jeugdprinsen en hun pages van de afgelopen jaren dat ze het


A V L A 2 N 0 R 20 A C ALLE DA GRATIS GEN ENTREE MET UITZO

HIE C I R J D DO N A M DJ AR RCK A M J &D

NDER ZATERDAGAVING VAN OND

VOL =VOL

C A R N A V A L IN HET MARIKEN PALEIS ALLE DAGEN ONZE EIGEN HUISBAND SU MM ER LA ND

VRIJDAGAVOND 21 FEBRUARI 11e WERMBL OASEN

ZATERDAGMIDDAG 22 FEBRUARI

MA RI KE NB IE RF ES T

WIR SIND SPITZE • TOM MEUWESE • AMWK 18.00 UUR SLEUTEL OVERDRACHT

ZATERDAGAVOND 22 FEBRUARI MART HOOGKAMER alleen op zaterdagavond toegang met een kaart/entree 18+ € 14.-

ZONDAG 23 FEBRUARI 3 UURKES VEURAF

OPTOCHT KIEKE • DJ RICHIE • DJ ARMANDO • DJ MARCK GEBROEDERS KNIPPING • SUMMERLAND

MAANDAG 24 FEBRUARI • PRINSENONTBIJT

GA MEE VAN CAFÉ NAAR CAFÉ

HET FEESTTEAM • TOM MEUWESE • MAAK DE C DJ RENÉ VERKERK & JACCO SILVER• HET FEESTCAFÉ

SUM ME RLA ND

DINSDAG 25 FEBRUARI Boerenbruiloft SUMMERLAND

13.00 UUR

MET DIVERSE ARTIESTEN OA HET FEESTCAFÉ

WE VIEREN CARNAVAL IN HET VAN KNOTSENBURG SAMEN MET HET KABINET VAN PRINS MARK I MET ONZE EIGEN QUINTY. QUINTY.

MARIKEN DRAAIT DOOR

JEUGDKABINET SEM I. “Bedankt”

NL

.

evenementenmakelaars

“Bedankt”


Knots Kollektief 5 jaar aan de bal! In april 2014 kwamen drie dappere Knotsenburgers - Liesbeth Boef, Rosanne van der Heijden en Marcel Raemakers – bij elkaar om een wild idee om te zetten in daden: het moest toch mogelijk zijn om met een aantal volwassen mannen en vrouwen afkomstig uit diverse Knotsenburgse verenigingen een dansgroep te starten. Het lukte! Slechts vier weken later stonden acht mannen en acht

senburgse verenigingen haar bestaansrecht meer dan bewezen. Eenheid

vrouwen onwennig bij elkaar om hun eerste optreden vorm te geven.

en betrokkenheid wordt gesmeed door juist de verschillen te verbinden.

Spannende maanden volgden. Iedereen weet dat er in Knotsenburg veel

Mannen én vrouwen en verschillen in leeftijd; van 20 tot bijna 60 jaar oud.

en goed gezongen wordt. En dansen, dat werd al jaren gedaan vooral door leuke kleine meisjes. Nu zou er een dansact komen van zestien

Inkomsten vanuit optredens tijdens zittingsavonden zijn er praktisch niet.

volwassen mannen en vrouwen.

Ook daarbij slaat het echte Knotsenburgse hart. Men weet maar al te goed dat de carnavalsverenigingen het al moeilijk genoeg hebben. Dus

Vol vertrouwen ging de groep aan de slag; elke week trainen en afzien.

dragen de leden zelf een steentje bij en gelukkig is er een sponsor die de

Eerst de basispassen maar eens onder de knie zien te krijgen en het sprin-

club af en toe ondersteunt.

gen goed oefenen. Dat lijkt ogenschijnlijk heel eenvoudig, maar probeer het De leden van Knots Kollektief hebben vijf jaar lang heel veel plezier beleefd

gebeuren en er bewegingen uit de heupen bij komen. Uiteraard moest er

om gezamenlijk te bouwen aan iets unieks. Grote dank gaat uit naar ie-

ook spetterende muziek bij. Al doende werd alles aaneengesmeed tot een

dereen die de dansgroep ondersteund heeft en de verenigingen die Knots

wervelende choreografie.

Kollektief bij al die zittingen een podium hebben gegeven.

In februari 2015 tijdens het zittingsweekend van ‘t Swerte Schaop vond het

Na vijf jaar en vijf dansen verder wordt het tijd om na te denken over de

gedenkwaardige eerste optreden plaats. De club was hartstikke zenuwach-

toekomst. De komende maanden gaat men daarmee aan de slag. Omdat

tig maar ook blij enthousiast om te laten zien waarvoor men al die maanden

er een aantal mensen stopt met dansen is men op zoek naar nieuwe

zo keihard getraind had en natuurlijk reuze nieuwsgierig hoe iedereen het

enthousiaste leden die hun schouders willen zetten onder dit mooie stukje Knot-

zou vinden. Een oorverdovend applaus was de beloning. Er werd zelfs om

senburgse samenwerking. Aanmelden kan per mail via mraemakers@home.nl,

een toegift gevraagd. Daarmee was Knots Kollektief een feit.

maar je kunt natuurlijk ook rechtstreeks een van de leden van Knots Kollektief benaderen.

Dit eerste succes smaakte naar meer en na vijf jaar is Knots Kollektief niet meer weg te denken uit het Knotsenburgse carnaval. Met een paar kleine wijzigingen heeft deze hechte club carnavalisten afkomstig uit vele Knot-

Karel Hermsen

29 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

maar eens. Best ingewikkeld als daar ook nog eens iets met de armen moet


ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.

Met zorg voor ons milieu

Met zorg voor ons water

Dé topklasse in auto wassen!

 APK keuring

Zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

Met liefde gewassen

ANACcarwash.com

 Autoverhuur

Personen- en bestelauto’s

 Onderhoud en Reparatie  Occasions

Ruime voorraad personenen bestelauto’s

Haal en breng service / Leenauto service

 3D Uitlijnen

Banden uit voorraad leverbaar

 Schadeherstel Uw auto weer als nieuw

Klaphekstraat 25a 6644 CL Ewijk T: (0487) 521508 autobedrijf-vanhemmen.nl

Wij verhuren: • • • • • • •

• • • • • • •

partykramen glaswerk stoelen parasols bestek tafels enz.

Industriepark 4a - Wijchen, Tel: (024) 641 76 89, Tel. 06 - 51 38 96 42 Internet: www.jkpartyverhuur.nl, E-mail: info@jkpartyverhuur.nl

Hatertseweg 54 | 6533 AP Nijmegen | 024 350 5902

Adv-Korsten.indd 1

partytenten serviezen biertonnen palmen buffettafels verlichting sta-tafels

24-01-19 09:47

MANNENMODE- en bedrijfskleding hogelandseweg 44 Nijmegen 024-3773905

hét adres voor gelegenheidskleding openingstijden di t/m Vrijdag 9 tot 17.30u Zaterdag van 9.00 tot 16.00u

U kunt bij ons terecht voor:

• • • • •

3-gangen keuzemenu incl. drankafkoop Lunch-, diner- en borrelmogelijkheden Bruiloften, promoties en vergadermogelijkheden 3 multifunctionele zalen voor 30, 80 en 150 personen Feestarrangementen van 20.00u -01.00u al vanaf € 25,- p.p.

Cadeaubonnen


44e boerenbrullof met boerenbal Ze zijn er maar wat trots op dat ze dit jaar het boerenbrullofspaar mogen zijn. Marieke en Jeroen van den Bosch. Marieke en Jeroen zijn in 1992 getrouwd en hebben twee kinderen. Jeroen is senator bij St. Anneke en is ook actief lid bij het Swerte Schaop. Hij liep jarenlang mee bij de helaas ter ziele gegane Knotsemarij, danst bij het Knots Kollektief en is lid van de werkgroep ‘Knotsenburg in Beeld’. Marieke is ook al jaren lid van St. Anneke en het Swerte Schoap.

Tenslotte leggen we het boerenbrullofspaar enkele prangende vragen voor:

Dochter Imke van 22 danst al jarenlang bij de Waalsterretjes en is nu hun trainster. Ze is ook page van de president van St. Anneke, lid van

• Prins of Prinses:

het Schoap en lid van de Proclamatiecommissie. Zoon Joris is 20 jaren

Dit maakt beiden niet zo veel uit. Maar verandering is niet slecht en het

jong, heeft iets minder carnavalsbloed, maar gaat wel regelmatig mee.

zou best leuk zijn om naast een prins ook eens een prinses te hebben.

Het Knotsenburgse carnavalsbloed stroomt dus breed door alle aderen van dit gezin en dat maakt pa en ma tot perfecte kandidaten voor een

• Kroegen of Feesttent:

boerenbrullofspaar.

Het gezelligste carnaval vier je in kroegen. Maar er moet ook een gelegenheid zijn voor de jongeren. En die voelen zich toch het meest thuis in

Op de vraag wat ze het leukst vonden ‘carnaval vieren of carnaval orga-

een tent als het Mariekenpaleis. Daar kunnen ze zich helemaal uitleven

niseren’ was Jeroens uitgesproken antwoord ‘organiseren’. Marieke was

en daar wordt hun muziek gedraaid.

ook heel stellig: ‘vieren’. En zo vult dit echtpaar zich ook op carnavalsge-

• SOCN of Federatie:

het 44e Knotsenburgse boerenbrullofspaar. ‘ We kennen verschillende

Ons bruidspaar is uitermate eensgezind: ‘een Federatie biedt nieuwe

boerenbrullofsparen van de afgelopen jaren persoonlijk, maar vinden

kansen. Verenigingen moeten steeds meer samenwerken. Financieel

het een hele eer om nu als een écht paar bij dit jubileum persoonlijk

laat de gemeente carnaval behoorlijk in de steek. En dat voor een feest

te zijn gevraagd. Kennelijk zijn we door alle leden van de commissie

dat voor verbroedering zorgt tussen alle lagen van de samenleving.

unaniem voorgedragen. We zijn nu 27 jaar getrouwd en het is hartstikke

Alleen door samenwerking gaan we het redden. Samenwerking zorgt

leuk om onze huwelijksdag op deze manier nog eens over te doen.’

ook voor verjonging en die komt er gelukkig steeds meer. Denk maar

Aan de eigen voorbereiding zal het niet liggen. De kleren zijn gekocht,

eens maar eens aan de huidige Prins Mark I, die in het dagelijkse carna-

de eigen kinderen zijn getuigen en een achternichtje van vier, Elvira

valsleven president van St. Anneke is.’

Kouwenberg, is bruidsmeisje.

• Toekomstwensen: ‘ We laten het gewoon over ons heenkomen, we laten ons verrassen’, aldus

Marieke: ‘carnaval altijd blijven vieren’. Jeroen: ‘Ach, dit is al heel mooi.

de bruidegom. ‘ We hebben wel een wens. We zouden na de receptie graag

Het verenigingsleven blijft sowieso trekken, maar voor prins of adjudant

het boerenbal houden in de Waagh, de thuisbasis van St. Anneke, de

mogen ze me altijd bellen.’

Kruuk, en het Schaep. Boerenbal hoort bij het motto net zoals trouwens het voetbaltoernooi om de Knotsenburg Cup. En natuurlijk nodigen we alle

Knotsenburg kan gerust zijn. De boerenbrullof wordt met dit koppel een

Knotsenburgse carnavalisten uit om de hele dag met ons te vieren. Vanaf

onvergetelijk jubileum.

de huwelijksvoltrekking in bijzijn van beide prinsenkabinetten in die prachtlocatie, de St. Nicolaaskapel, de inzegening bij de ‘Hommage’, de receptie in het Mariekenpaleis en daarna het boerenbal. We weten dat de dinsdag niet de makkelijkste dag is, maar wel heel erg leuk. Het wordt bere-gezellig.’

Mart de Beer

31 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

bied uitstekend aan. Ze zijn ook in hun nopjes met hun uitverkiezing tot


KNOTS GEKKE Woonboulevard Nijmegen • Wijchenseweg 150-190 WIJCHENSEWEG 150-190 WOONBOULEVARD NIJMEGEN www.woonboulevardnijmegen.nl ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR ElkeWWW zondag geopend van 12.00 tot 17.00.uur . WOONBOULEVARDNIJMEGEN NL

DAGEN VOLOP VARIATIE

OP EEN

TOPLOCATIE WijchenseWeg 150-190

wOONbOulEvArDNijmEGEN.Nl

elke zondag geopend 12.00 - 17.00 uur Allerlaatste trends...

Leukste ideeën... Mooiste voorbeelden... uw EiGEN DE PAASHAAS OPluNCHrOOm? DE WOONBOULEVARD TE Huur: SCHITTERENDE LOCATIE VOOR LUNCHROOM, Het bekende muzikale Grey & ZONDAG 14 & 21 APRILduoENLieke 2 E PAASDAG MET DOORGANG NAAR WINKELCENTRUM DUKENBURG

William Smulders zorgt voor extra sfeer! VAN 12.00 TOT& 17.00 UUR ZaterdaG 25 mei ZondaG 16 juni vOOr vErDErE iNliCHTiNGEN: BESTUUR 06 53 35 68 71 Op beide dagen vanEEN 12.30 - 16.30TRAKTATIE uur VOOR ALLE KINDEREN LEUKE

wONENbEGiNTbijONS vOlOPvAriATiEOPEENTOPlOKATiE


In de Spotlights: Bart Burghouts In de spotlights staat Bas Burghouts, rasechte Nijmegenaar en Knotsenburger pur sang. Na een periode van 14 jaar eerst als lid van de optochtcommissie en daarna van de proclamatiecommissie, waar van de laatste drie als voorzitter, is het nu tijd om het stok je door te geven. Bart raakte min of meer toevallig besmet met het carnavalsvirus toen

zoek naar Knotsenburgse talenten die voor een invulling kunnen zorgen.

hij eens niet op wintersport ging. Hij vierde carnaval zoals zo velen in

Acts van eigen bodem zijn voor ons erg belangrijk en gelukkig steeds

de hostent en werd lid van Kiek ze Kieke waarvoor hij al snel allerlei

meer aanwezig. Ze spreken het publiek ook meer aan dan ingehuurde

hand-en-spandiensten verrichtte.

artiesten. Zo zijn we heel blij met het gentlemensagreement met het Prinsenconvent om toekomstig elk jaar de proclamatie act te willen

Met twaalf vrienden werden De Duvelse 13 opgericht waarvan hij 7 jaar

verzorgen.’

tevens voorzitter is geweest. Natuurlijk sloot deze club zich aan bij de Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Bart: ‘Jarenlang waren er

gen. Al snel kwam hij in de optochtcommissie terecht. In het seizoen

klachten over het geluid. Nu hebben we eindelijk een goed geluidbedrijf

2010 - 2011 werd hij adjudant in het kabinet van Prins Colin I. In deze tijd

en was alles voor iedereen heel goed verstaanbaar. Elk jaar is het op-

floreerde de carnavalsvereniging nog, maar later bleek daar het draag-

nieuw een huzarenstukje om de financiën rond te krijgen. Het is geen

vlak toch van verdwenen. Wat overbleef was de zanggroep ‘Kwartetje

vetpot. Voor elke act hebben we maar beperkt budget ter beschikking.

Gezellig’, volgens Bart dé manier om met carnaval heel doelgericht en

De rest betalen de artiesten zelf. Het steekt ook dat de huur van de

toch heel gezellig toe te werken naar zo’n 5 optredens per jaar. ‘ Welis-

Vereeniging - de grootste onkostenpost - door de Stichting opgehoest

waar zonder enige vorm van sponsoring, maar het plezier maakt alles

moet worden. Eigenlijk is carnaval - ook in Knotsenburg - een sociaal

goed’, aldus Bart.

gebeuren dat alle groepen van de samenleving met elkaar verbindt.’

Proclamatiecommissie

Keuzedilemma’s:

Tot 2014 was Bart commissielid van de optochtcommissie. Toen volgde

Carnaval vieren of organiseren: ‘ Vieren is heel leuk, maar om te

de overstap naar de proclamatiecommissie. De laatste drie jaar in de

kunnen vieren moeten dingen goed georganiseerd zijn en daar

functie van voorzitter.

moet je je bijdrage aan leveren.’

Herenzitting of ‘dweilen van café naar café’: ‘Het laatste, maar

‘De optochtcommissie was leuk, maar in de proclamatiecommissie

ook hier geldt weer: Carnaval hoort voor alle groepen bereik

kun je toch meer creativiteit kwijt. Wij zijn met 7 mensen, die zich eerst

baar te zijn.’

vooral bezighielden met de programmering. Naast het beheer van de

Stichting of Federatie: ‘Een Federatie is denk ik de enige manier

financiën en de regie doen we nu alles samen. Het is de taak van de

om momenteel verder te gaan, om financieel overeind te blij

voorzitter om het hele zaakje te coördineren en te zorgen voor een goe-

ven, maar het Stichtingsbestuur heeft wel keihard gewerkt.’

de communicatie. De voorzitter is het cement die alles bij elkaar houdt.’

Kroegen of feesttent: ‘Ik wil niet kiezen. Van elk moeten er meer

Bart vervolgt: ‘De prinsenproclamatie rond de 11e van de 11e in de

zijn om het draagvlak voor Carnaval in Knotsenburg te vergroten.’

Vereeniging is toch een absoluut hoogtepunt voor Knotsenburg. De verwachtingen zijn hooggespannen. Natuurlijk wil iedereen weten wie de

Wat Bart gaat doen na de proclamatiecommissie weet hij nog niet zeker.

nieuwe Prins wordt, maar ook het programma moet klinken als een klok.

Wat wel zeker is dat de huidige prins Mark I zijn opvolger wordt. Mis-

Voor de commissie is het ondanks alle uren van voorbereiding een hele

schien gaat Bart meehelpen aan de organisatie van het 22-jarig jubileum

zenuwenklus om de 200 mensen die meedoen op het juiste moment op

‘ Van Café naar Café’, van zijn huidige vereniging de St. Stevenskrupers.

de juiste plek te krijgen. Gelukkig heeft het publiek dat niet in de gaten.

Hij zit immers al in de zogeheten denktank van deze jubileumeditie.

We evalueren voor de advent en beginnen direct na carnaval met de voorbereidingen voor het komende jaar. Met halfvasten is het nieuwe

We zullen Bart Burghouts in ieder geval nog jarenlang in Knotsenburg

motto bekend en gaan we aan de slag met het nieuwe programma. We

tegenkomen. Van het carnavalsvirus komt hij niet meer zo gauw af!

komen dan zo vaak als nodig bij elkaar. Mart de Beer Een deel van de avond wordt standaard gevuld met protocollaire en vaste onderdelen. Daarnaast proberen we ook regelmatig iets nieuws uit of laten we bewust iets weg. Al brainstormend bedenken en ontwikkelen we rond het motto een samenhangend programma. Daarna gaan we op

33 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

SOCN en zo raakte Bart betrokken bij het openbaar carnaval in Nijme-


NA HET ENORME SUCCES

DE GOUDEN 5-STERRENSPONSORS, DE ZILVEREN 4-STERRENSPONSORS EN DE BRONZEN 3-STERRENSPONSORS VOOR HET MOGELIJK MAKEN VAN DE 35 e HERENZITTING. TEVENS BEDANKEN WIJ DE AMBASSADEURS RUUD BOEKHOORN EN JACK BONGERS.


VAN DE 34 e HERENZITTING! PRINS MARK I: ’Carnaval vier je niet alleen’

DE 35 e HERENZITTING VINDT PLAATS OP 16 FEBRUARI 2020 IN DE VEREENIGING TE NIJMEGEN. Na afloop van de Herenzitting is er een ‘Big After Party’ in de Keizer Karel foyer en de grote bovenzaal. De muziek wordt verzorgd door de band MMOOZZ. Toegang tot de ‘Big After Party’ uitsluitend op vertoon van de speciale Big After Party entreekaart. WWW.NIJMEEGSEHERENZITTING.NL

NIJMEGEN DE OUDSTE STAD VAN NEDERLAND

DE OUDSTE HERENZITTING VAN NEDERLAND

TOEGANG VANAF 18 JAARHeeren van Knotsenburg, Veurste Dweilen en andere rolmodellen Rolmodellen worden zij vaak genoemd: acteurs, kunstenaars, verzetshelden, spor tlieden soms zelfs politici met een voorbeeldfunctie voor Jan en alleman. Gangmakers, die navolging verdienen, meestal om meer redenen: doorgeven van culturele verwor venheden, bereiken van mooie doelen, enthousiasmeren van kleine of grote gemeenschappen, saamhorigheid versterken. CV Sint Anneke zocht en zoekt het bij de ‘ Toppers van Toen’ in het

meer hoedanigheden - voor de Nijmeegse carnavalsgemeenschap

verleden, maar vlak het heden niet uit: TV-maker en Kolping-kenner

een lichtend voorbeeld zijn of waren. De harde kern van Knotsenburg

Fons de Poel alsmede schrijver Thomas Verbogt zijn fraaie voorbeelden.

denkt dan meteen en terecht aan de Heeren van Knotsenburg, de tot

Over verleden gesproken: minister Norbert Schmelzer vertelde mij vaak,

nu toe uitsluitend mannen, die zich sinds 1949 - het begin van het

dat het Topper van Toen-schap hem uitstekend was bevallen. Ook de

nieuwe Nijmeegse carnaval - verdienstelijk hebben gemaakt voor

Nijmeegse Hofraad besefte, dat met de presentatie van een BN-er het

Knotsenburg, in eigen kring maar vaak ook daarbuiten. Het is een lange

Hofbal nog meer uitstraling zou krijgen. Dat de N zowel voor Nederland

reeks van ‘voorbeeldige’ carnavalisten, van Gerry van de Ing sr (1969)

als Nijmegen kon staan, was mooi meegenomen, wanneer de Ridder in

tot Karel Hermsen (2019). Wie de lange lijst leest, treft de namen van

de Orde van de Hofraad op beide ‘eNNen’ kon bogen. Vandaar de eerste

drie ex-prinsen: Nico I Grijpink (1973), Theo I Eikmans (1987) en Toon

Ridders: Loek Hermans en Fons de Poel, waarna de steven alsnog volle-

I Heijmans (2018), het enige lid van het (latere) Prinsenconvent dat de

dig naar Knotsenburg werd gewend.

Gouden Knots heeft ontvangen. Toen de ex-prinsen van Knotsenburg zich eenmaal verenigd hadden in het Prinsenconvent werd besloten, dat

Voluit Knotsenburgse rolmodellen; dat zijn de carnavalisten, die lid zijn

het adagium - prins voor even, ex voor het leven – voldoende was voor

van het Genootschap van Veurste Dweilen, bedacht en ingevuld door de

een andere, zelf opgerichte eregalerij: het Convent van Ex-Prinsen. Geen

mannelijke carnavalsvereniging De Keulse Pot. Vanaf 2003 is een keur

Knotsenburger ontkent overigens de voorbeeldfunctie van de Prins van

aan echte Knotsenburgers voorzien van een fraaie, door Veurste Dweiler

Knotsenburg, ook na zijn eenjarig verblijf in de aangename warmte van

Toon Heijmans ontworpen en gebakken keramische onderscheiding:

zijn volgelingen. Niettemin blijft de Eereloge het domein van de plurifor-

een waar kunstwerk, waarmee befaamde carnavalisten die ‘Altied’

me rolmodellen. De He(e)ren van Knotsenburg hebben zich verenigd in

aanwezig zijn, er altijd ‘vol Veur gegoan’ zijn, als ‘voorbeeldige carna-

wat de Eereloge heet, wellicht om open te houden dat ooit een Vrouw

valisten’ worden getekend. Wie de lijst met 16 Veurste Dweilen beziet,

van Knotsenburg een Gouden Knots ontvangt.

ontdekt een bont gezelschap van Knotsenburger rolmodellen: journalisten als Rob Hoogveld, Harry Janssen en niet te vergeten fotograaf

De vraag of naast de Eereloge en het Prinsenconvent andere genoot-

Jan van Teeffelen, de eerste Veurste Dweil, in leven de onvergetelijke

schappen bestaan, waarin rolmodellen een plaats hebben gevonden,

stadsfotograaf, die menig Knotsenburger op de toen nog gevoelige plaat

vergt een genuanceerd antwoord: wel een ja, maar met kanttekeningen.

heeft vastgelegd. Dat diverse ex-prinsen ook na het prinsdom ‘veurop

In de Knotsenburger oertijd haalde De Blauwe Schuit af en toe de krant

blieven lopen’ ligt voor de hand. Andere opvallende namen zijn die van

door bekende Nederlanders Erekanselier te maken: geen Knotsenbur-

Hent Brouwer, Gerry Meeuwsen en Gerard van Groningen: een veelzij-

gers, wel buitengewone rolmodellen als Toon Hermans en Ted de Braak.

dig rolmodel. Zou Knotsenburg zonder rolmodellen kunnen bestaan?

’t Swerte Schaop gooide het over een andere boeg: bekende maar tege-

Waarschijnlijk wel. Maar ‘voorbeeldige carnavalisten’ kunnen trekken en

lijk miskende figuren werden met steek en onderscheiding opgenomen

duwen. Knotsenburg vaart er wel bij, ook in 2020. Of niet soms?

in de Broederschap van ’t Swerte Schaop: het criterium van de miskenning bracht diverse ministers naar Nijmegen, maar ook sportlieden en burgemeesters tot onze eigen burgervader Frans Hermsen toe. ’t Swerte Schaop richtte de schijnwerper ook op echte Knotsenburgers: zelfs drie ex-prinsen (Nico I Grijpink, Dick I Huisman en John I Bertine), verder een Heer van Knotsenburg - Jo Holland - en zowaar een adjudant: Huub Schuurmans.

Ad Lansink

37 CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Ook Knotsenburg kent zijn rolmodellen: carnavalisten, die - vaak inAlle SOCN-SPONSOREN en ADVERTEERDERS wensen u een geweldige carnaval toe! 123 Belettering & Drukwerk

Jupiler

ABInBev Nederland N.V.

Lievepief

Adviesbureau Korsten

Mariken Paleis

ANAC

Nijmeegse Herenzitting

Autobedrijf van Hemmen

Olround Bowling

AV-Install

Partyservice Megens

Beck Beveiliging

Patrick van den Berg schilderwerken

Bloemisterij ’t Molentje

Restaurant Valdin

Café De Derde Kamer

rmic / onweerstaanbare marketing

Carnavalsmode

Robbert, De echte Bakker

Coca Cola

Ruud de Vries Juwelier

Cuppens + zn

Schrobbeler

DJ Richie

Snackwagen Denies

D’r Carnavals Niks

Spete ICT diensten

F-Graphics

Stadsschouwburg en Concertgebouw De

Frits Wolf Tuinmeubelen

Vereeniging

Gemeente Nijmegen

Supplies4All

Grand-Café Hotel Karel

Tom Meuwese

G. van Leeuwe B.V.

VDP beveiliging

Installatietechniek Hartog

Votex

Ivanti

Wanddecoratieplaza.nl

Jac. Bongers Dranken

Waterfilterexpert.nl

Janssen Juweliers

Woonboulevard Nijmegen

Colofon St uk s k es s ch r iev er s Ha rry Jan sse n, Ka rel He rm sen , Ad La ns ink en Ma rt de Be er Pla ot jes Kn ots en bu rg in Be eld K leu r de r en op s mu k F-G rap hic s

Dr uk we r k rm ic / on we ers taa nb are

knotsenburg online

Vrienden en vriendinnen van Knotsenburg Wilfred Jansen

Winfried en Ineke Smolders

cv De Blauwe Schuit

Franc Korsten

Jo de Bruin

Ton Janssen

Karin Kalmar

Wout en Wendy Engelaar

Daniel de Grood

Michel Maessen

Chrisje Staal

Remco Arts Derks

Harry Janssen

Charel en Diana van Megen

Philip van Vliet

Het Feestcafe

Theo Gerritsen

Roel Martinus Claus

Harry Wolf

Hans en Marjo Albers

Marion Benders

Wouter Fremery

OOK VRIEND OF VRIENDIN WORDEN? Stuur een mail naar info@socn.nl onder vermelding van uw naam en geef aan hoe u vermeld wilt worden (eigen naam, bedrijfsnaam, vereniging, groepering of anoniem). U kunt het bedrag (minimaal 50 euro) overmaken naar rekeningnummer: NL52 INGB 0681 2647 13 ten name van STICHTING OPENBAAR CARNAVAL NIJMEGEN, onder vermelding van

ma rke tin g

CARNAVALSK RANT 2019 - 2020 |

Jaa p La me rs & Fra nk van Ra aij

JK Party Verhuur

‘ VRIEND OF VRIENDIN VAN KNOTSENBURG’ met uw voor- en achternaam.

39

Ein dr e da c t eu r


HET O FFICIËLE INNO V ATIE- EN KENNIS P LATFO RM V AN DE ZO RG

NR. 1 FEBRUARI | MAART 2020

Kavita Parbhudayal, zorgwethouder Den Haag

‘Gemeente makelaar tussen sociaal domein en high tech sector’ Zorg op afstand kruipt dichterbij Fenna Heyning, Gabrielle Speijer:

‘AI verankeren in zorg: gemakkelijker gezegd dan gedaan!’ ICT&health bestaat 5 jaar! ICT&HEALTH BEREIKT, INFORMEERT EN VERBINDT: OVERHEID, GEMEENTES, BESTUURDERS, MEDICI, ZORGPROFESSIONALS, ERVARINGSDESKUNDIGEN, HOOFDEN INKOOP / FINANCIEN / INVESTERINGEN / ICT, BEDRIJVEN EN KENNISINSTITUTEN

Wat is er allemaal veranderd in deze periode? Blz. 00

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | www.f-graphics.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.