Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

Vijf maanden

Van vrijwilliger naar patiĂŤnt v.v.

Afscheid

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 19 - nummer 11 - november 2012

1e RRR film uitgereikt


November

Cliënttevredenheid

Steeds weer puzzelt de redactie om alle informatie die medewerkers en vrijwilligers u willen geven te verdelen over de vaste rubrieken en pagina’s. Het lukt altijd, het MOET lukken. Soms is de informatie beknopter en de foto kleiner of minder leuk dan gewenst. In overleg kiest en knipt Dodo; zij krijgt dus ook het commentaar. Daarnaast de verhalen van revalidanten. Revalideren is hard werken. Ook Ellen Buijs (cliënten vertrouwenspersoon) ondervond dat aan den lijve, ‘je overgeven’ is haar advies. Maar dat het niet altijd lukt, weet ze als geen ander. Een verhaal van ouder worden en mee bewegen.

Ter voorbereiding op 2013 hebben we met de directie afgesproken dat wordt doorgegaan met de kwartaalinterviews in het kader van cliënttevredenheid.

Wij wensen u veel leesplezier.

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 nov. ’12 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

Ondanks dat bewoners vier interviews per jaar soms veel vinden. Hopen wij dat u wél enthousiast wilt blijven meedoen. Het gaat maar om een half uurtje per keer. Op de bijna laatste dag van oktober hebben wij met de Raad van Toezicht ons jaarlijks gesprek. Wij informeren u hierover volgende maand. Iedere tweede dinsdag van de maand gaan we graag met u in gesprek om te horen waar u pluspunten of verbeterpunten signaleert. Wij kunnen daar mogelijk iets mee doen. Wij zitten dinsdag 13 november a.s. aan de ronde tafel in het Trefpunt. De koffie staat altijd klaar!

Wie? Anne Haanappel Hoe oud? 44 jaar Doet wat? Werkt als vrijwilliger samen met de gastvrouwen in het Trefpunt en is vanaf eind oktober iedere maandagmorgen als vrijwilliger op het vrijwilligerskantoor. Voor wie? voor bewoners en revalidanten van het RRR. Hoe is dat? ‘Ik vind het heel erg leuk allemaal. Behalve het vrijwillige werk geef ik trainingen in en naar ontspanning; aandacht- en lachtrainingen. Deze combinatie van werken met mensen geeft mij een heerlijk gevoel van voldoening. Ik voel dat ik als mens enigszins van betekenis kan zijn voor mijn medemens. Heeft u nog vragen voor en aan mij kom gerust naar mij toe of mail mij via adatra.trainingen@gmail.com. Verder wens ik u elke dag minstens één mooi moment!’


Wist u dat? Klanttevredenheid U wilt goede zorg en behandeling ontvangen. Dat willen zorgverzekeraars en de overheid namens u ook. De accommodatie en sfeer waarin dat plaatsvindt spelen daarbij een rol. Verschillende onderzoeken bij organisaties zoals het RRR zijn erop gericht hiervoor een waardering te geven. Het RRR heeft drie verschillende bedrijven onder één dak. De waardering voor de geleverde verpleeghuiszorg wordt bepaald door een interview met cliënten die hiervoor in aanmerking komen (geen cognitieve beperkingen en minimaal één maand opgenomen). In het RRR neemt een extern bureau dit klanttevredenheidsinterview ieder kwartaal af. In september jl. werden 15 mensen ondervraagd. De score liet een gemiddelde waardering zien. Zo’n resultaat past niet bij de ambitie van het RRR en vraagt om actie. Wij gaan duidelijker afspraken met u maken. Wij leggen vaker aan u uit welke zorg en dienstverlening hoort bij uw indicatie (uw reden van opname) en wát wij extra (al dan niet tegen betaling) kunnen organiseren. Wij hopen u daarmee handvatten voor onze beoordeling te geven.

1e RRR film

Hobby

Ellen Buijs nam in oktober het eerste revalidatiefilmpje in ontvangst. Het filmpje laat therapieën zien en oud revalidanten vertellen hoe zij binnenkwamen en op welke manier zij hebben gerevalideerd. Het filmpje staat ook op de website.

Vanaf 1 november verhuist de hobby-instuif! Op maandag wordt er gehandwerkt op Mozart 1, op vrijdag op Strauss 3. Ella den Hond en Susanne Buijk zijn hierbij respectievelijk de vaste medewerkers. De vaste vrijwilliger, mevrouw Hantelman verhuist ook mee.

Ellen werd in week 38 opgenomen vanuit het SFG waar zij een heupoperatie onderging. Ellen Buijs is een bekend gezicht in het RRR. Zij komt als vrijwilliger en vertrouwenspersoon al ruim vijf jaar in het RRR. Ellen zegt: ‘Ik wilde graag naar het RRR om intensief en verantwoord te trainen en weer 100% zelfstandig te zijn. Het bevalt goed en gaat goed!’

De activiteit vond jarenlang plaats in het Trefpunt. De vaste deelnemers zijn persoonlijk geïnformeerd. Iedereen die een kijkje wil nemen bij de activiteit is ook op de afdelingshuiskamers van harte welkom. Mw. Nicodem verzorgt het ‘afwerken’ van de werkstukken. Zij is hiervoor op dinsdag van 10 tot 12 uur in het Trefpunt.

Vanaf nu krijgen alle revalidanten bij opname het filmpje. De DVD komt in de introductiemap voor revalidanten.

‘De goede oude tijd is de tijd toen het onze voorouders zo slecht ging.’ Cees Buddingh (1918-1985)

140 plekken voor verpleeghuiszorg of revalidatie in het RRR


Van vrijwilliger naar patiënt v.v. Ellen meldde zich ruim vier jaar geleden in het RRR. Zij was altijd erg actief geweest; o.a. in de gemeentelijke politiek als bestuurslid en als ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij bracht een enorme hoeveelheid levenservaring mee. Na het overlijden van haar man wilde zij, niet ver van huis en met een zekere regelmaat en betrokkenheid actief blijven. Via de vrijwilligers kreeg zij al snel de rol van cliënten vertrouwenspersoon. Het contact met mensen, het voeren van serieuze gesprekken met een luchtige ondertoon (of andersom!) is haar op het lijf geschreven. Iedere woensdagochtend is

Ellen in het RRR. De rol van luisterend oor en soms bemiddelaar bij problemen past haar als geen ander. ‘Ik ben ook geen twintig meer’, zegt Ellen wanneer zij achter haar lap-top naast haar tijdelijke bed in het RRR zit. Ellen werd op haar uitdrukkelijk verzoek opgenomen in het RRR nadat zij in het SFG een nieuwe heup kreeg. Ellen vertelt: ‘ik woon alleen en ik weet dat je direct na zo’n operatie niet veel zelfstandig kunt. Hulp organiseren en thuis zijn is een mogelijkheid maar snel en doeltreffend revalideren leek mij een veel betere optie. De donderdag na mijn operatie kwam ik dus als patiënt in plaats van vrijwilliger naar binnen. Omdat ik wekelijks met

bewoners en/of revalidanten praat had ik wel een voorstelling van een opname en een verblijf. Wanneer je zelf lijdend (of leidend) voorwerp bent kan het natuurlijk anders zijn……’ Revalideren in het RRR is topsport. Terwijl je moe bent en je zou willen terugtrekken moet je door, je grenzen verleggen en DOEN. Een ervaren team therapeuten onder aanvoering van artsen staat klaar maar als revalidant moet je zelf werken. Bijzonder in het RRR is dat er behalve een revalidatie arts ook specialisten ouderen geneeskunde zijn. Voor ouderen die vaak met verschillende ziektebeelden kampen is dat erg belangrijk. Tijdens haar opname kreeg Ellen het eerste revalidatiefilmpje uitgereikt(zie ook: pg 3).


‘Sta positief in het leven!’ Ellen vertelt dat zij zich erop had ingesteld te doen wat haar werd gezegd. ‘Met een nieuwe heup mag je in eerste instantie niet alle bewegingen maken. Hierover had ik vooraf al tips gekregen. Het revalideren viel me niet zwaar maar ik vond het wel erg vermoeiend. Een dag met maar één activiteit was dan ook een verademing. Ik merkte dat mijn vertrekpunt hielp: ‘doen wat je gevraagd wordt’. Ik deed zo goed mogelijk de oefeningen die ik kreeg. De beloning voor mijn inspanning heb ik gekregen. Zoals gepland kon ik na bijna

BIO Naam: Ellen Buijs-van Riet Geboortejaar: 1933 Opleiding: universitaire studie rechtsgeleerdheid Rol: cliënten vertrouwenspersoon In RRR sinds: 2008 Lijfspreuk: ‘Probeer positief in het leven te staan. Dan heb je het zelf ook makkelijker!’

drie weken zelfstandig terug naar huis.’ Ellen sliep op een vierpersoonskamer, had haar laptop met internet verbinding en een verzameling boeken meegebracht. ’s Middags en ’s avonds at zij in het Trefpunt. ‘De sfeer onderling was goed’, zegt Ellen. ‘Maar, je moet het ook zelf een beetje gezellig maken. Wanneer je door een zwarte bril naar het hier en nu of naar de toekomst kijkt blijft alles somber. De kunst om, juist onder minder rooskleurige omstandigheden, iets te maken

van de actualiteit is een grote uitdaging. Over medewerkers hoor je soms vervelende berichten. Ik heb op de verschillende afdelingen vooral aardige jonge mensen getroffen. Waar veel verschillende mensen (revalidanten/bewoners en medewerkers) hard moeten werken is begrip voor elkaar belangrijk. Met een kwinkslag kom je vaak een heel eind. Dat geldt voor alle partijen. Vanaf november zal ik weer wekelijks als cliënten vertrouwenspersoon in huis zijn. Mijn eigen opname ervaringen kan ik goed gebruiken!’


Griep

Vervoer

Het RRR is een zelfstandige organisatie die zijn rol in de ouderenzorg serieus neemt en dus veel overleg en samenwerking zoekt met anderen. Ziekenhuizen, huisartsen en collega instellingen moeten weten welke mogelijkheden het RRR biedt.

Alle cliënten en medewerkers in het RRR, krijgen deze maand de influenza vaccinatie aangeboden. Vaccinatie is belangrijk voor de cliënten omdat zij tot de kwetsbare groep van ouderen behoren. Verder is vaccinatie belangrijk voor medewerkers en bezoekers omdat zij- zonder zelf ziek te zijn!- toch een cliënt kunnen besmetten. Jaarlijkse vaccinatie leidt tot verhoogde weerstand tegen de verschillende griepvarianten! In een vaccin zitten dode stukjes virus. Als die in het lichaam komen, gaat het lichaam daar afweerstoffen tegen maken. Krijgt u het echte virus, dan herkent uw lichaam dit virus en weet het hoe het moet worden ‘om’ gebracht. De al aanwezige afweerstoffen worden geactiveerd waardoor de ziekte na vaccinatie vaak sneller voorbij kan gaan en milder verloopt.

Samenwerking

Wekelijks voeren vrijwillige chauffeurs met de eigen vervoermiddelen van het RRR verschillende ritten uit met cliënten. Vanzelfsprekend wordt dit ook in de komende decembermaand gedaan. Om wensen van cliënten en mogelijkheden van chauffeurs zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen wordt u gevraagd uw wensen uiterlijk op 24 november a.s. kenbaar te maken. Het aanvraagformulier levert u in bij het vrijwilligerskantoor of in het postvak van de vrijwilligers. Tijdens de kerstdagen kunt u ritten aanvragen tussen 09.30 en 20.30 uur. Op oudejaarsdag van 09.00 tot 18.00 uur en op nieuwjaarsdag vanaf 11.00 uur. Bij barre weersomstandigheden kan de chauffeur besluiten NIET te rijden. Degene die rijdt beslist op basis van zijn/haar gegevens en inschatting.

Daarnaast deelt het RRR graag haar kennis en ervaring met collega’s. Overkoepelend moet de toekomstige patiënt en zijn familie geïnformeerd zijn over de specifieke mogelijkheden van het RRR. In de plaatselijke media doen we daarom graag verslag van onze activiteiten en zijn we ook in de wijk actief. Deze maand start een Artrosegroep in HillegersbergSchiebroek waaraan ook het RRR een bijdrage levert en in de wijkkrant werd de film voor nieuwe revalidanten uitgebreid genoemd. In oktober waren collega’s uit Friesland op bezoek, voerden we gesprekken over mogelijkheden met revalidatiecentrum Rijndam, het SFG, Yssellanden Havenziekenhuis. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het RRR? Bezoek onze website en volg onze nieuwsberichten www.rrr.nl.


In oktober werd Madurodam bezocht en het Pluimveemuseum in Barneveld. Tijdens de dagtocht naar Madurodam was het niet zulk mooi weer. Het Pluimveemuseum gaf iedereen leuke ervaringen met kippetjes. De lunch in de Orangerie bij het museum was erg geslaagd.

De daguitstappen worden mogelijk gemaakt dankzij de Stichting Vrienden.


Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.00 -17.00 uur vanaf 10.30 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.30 - 17.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 nov.

KADOKRAAM Schilderen met Lizzy en / of Wim Fietsen in de multifunctionele ruimte

Trefpunt

Fitness OPENING NIEUWE EXPOSITIE GALERIE ‘R’

Fitnesszaal Hal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. ds. L. Geluk

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. mw. G. Martens

Trefpunt

3 nov. 4 nov. 5 nov.

Dinsdag

6 nov.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur 16.00 uur Vrijdag 10.00-17.00 uur 11.00 - 12.15 uur

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

2 nov.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur 20.00 uur Vrijdag 10.00-17.00 uur 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.00 -16.30 uur 15.00 – 20.00 uur Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

VERKOOP PARFUM Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

VERKOOP SIERADEN / DAGTOCHT BIESBOSCH Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)

Trefpunt Door het hele huis.

7 nov.

8 nov.

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond VERKOOP ANGEL, BEADS EN GIFTS. Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper Herdenkingsbijeenkomst

Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy en / of Wim Fietsen in de multifunctionele ruimte

Trefpunt

Fitness Optreden ‘Mag geen naam hebben’ DAG VAN DE MANTELZORG

Fitnesszaal Trefpunt

FEYENOORD – RODA.JC. Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. ds. J. de Jong

De Kuip Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis.

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond Verkoop Sieraden Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper Mosselavond

Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy en / of Wim Fietsen in de multifunctionele ruimte

Trefpunt

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1 B

9 nov. 10 nov.

11 nov.

12 nov. Mozart 2 (huiskamer

13 nov. 14 nov.

15 nov.

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer) Trefpunt

16 nov.


Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

17 nov.

Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

18 nov.

Maandag

19 nov.

10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur Dinsdag 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.00-17.00 uur 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 UUR

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. pastoor H. Egging

Trefpunt

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop ANGEL, BEADS AND GIFTS Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

23 nov. Schilderen met Lizzy en / of Wim Fietsen in de multifunctionele ruimte

Trefpunt

Fitness SINTERKLAASFEEST - PERSONEELSVERENIGING

Fitnesszaal Trefpunt

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. ds. A. Schipper

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Trefpunt Door het hele huis Strauss 3 (huiskamer)

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

Schilderen met Lizzy en / of Wim Fietsen in de multifunctionele ruimte

Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

24 nov.

26 nov.

Mozart 2 (huiskamer

27 nov.

10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.00 -17.00 uur vanaf 10.30 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

De Kuip Fysiotherapie

22 nov.

Maandag

10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag

FEYENOORD – WILLEM II Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. ds. A. Aantjes

21 nov.

25 nov.

Woensdag

Fitnesszaal

20 nov.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag

Fitness

28 nov.

Trefpunt Trefpunt

29 nov.

30 nov. 1 dec.


Vijf maanden na een beroerte Deze maand deelt de 86 jarige mw. Nieuwland haar verhaal met de lezers van het JouRRRnaal. Voor het beantwoorden van de vragen heeft mevrouw hulp gekregen van therapeuten. Als gevolg van een hersenbloeding heeft zij moeite met praten en mist zij delen uit haar geheugen. Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Ik ben thuis door mijn zoon op de grond gevonden. Ik was helemaal buiten westen. Per ambulance ben ik naar het ziekenhuis vervoerd en hier werd duidelijk dat ik een beroerte had doorgemaakt. De rechterkant van mijn lichaam was verlamd en ik kon niet praten. Deze informatie heb ik allemaal van horen zeggen, want ik kan me hiervan niets herinneren. Ook niet van de eerste periode in het RRR.’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘In april kreeg ik de hersenbloeding. Begin mei ben ik opgenomen in het RRR. Nu dus al ruim 5 maanden.’


‘Rondscharrelen in mijn eigen huis’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘Nou, eigenlijk niet veel, ja veel lopen met de rollator en kopjes afwassen. Dat is niet zo, maar dat is wat ik me kan herinneren. Van het begin weet ik niets meer, maar het blijkt dat ik wel geoefend heb om de overstap te maken van bed naar stoel en het weer op beide benen kunnen staan. Ik had geen aandacht voor de rechterzijde van mijn lichaam en ik werd gestimuleerd goed te kijken naar rechts. In de eerste fase kon ik ook niet goed slikken en kreeg ik sondevoeding. Met behulp van de logopedie heb ik langzamerhand weer leren slikken en praten. In augustus gebeurde nog iets naars, ik kreeg weer een beroerte. Gelukkig viel het mee en ben ik maar kort in het ziekenhuis geweest. Ik kon de therapie in het RRR gelijk weer oppakken.’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘Ik vond het eerlijk gezegd niet moeilijk, want ik ben 86 en wat verwacht je dan? Ik heb het maar te accepteren. Je kunt wel klagen, maar daaraan heb je niets.’ Wat heeft u het meest geholpen? Deze vraag wordt beantwoord door de ergotherapeute, omdat mw. Nieuwland aangeeft dat ze door het gat in haar geheugen en de spraakproblemen hierop geen antwoord kan geven. ‘Mw. Nieuwland is zoals we dat noemen een langzame revalidant. Niet omdat ze zelf langzaam is, maar omdat het herstel langzaam plaatsvindt. Maar mw. Nieuwland blijft, met kleine stapjes, vooruitgang boeken. Het is erg knap dat mevrouw na zo’n lange tijd nog steeds de motivatie heeft om alle therapieën trouw te volgen! De grootste resultaten zijn geboekt met de nieuwste manier van behandelen, waarbij de fysiotherapeut en de ergotherapeut samen strategieën aanleren. Een

voorbeeld; de rechter arm van mw. Nieuwland leeft als het ware een eigen leven; beweegt zonder dat zij dit wil. Het lopen was hierdoor gevaarlijk, alle aandacht ging naar de rechter arm en niet naar het lopen of naar de omgeving. De therapeuten hebben de rechter hand een tijdje vast getapet aan de rollator. Op deze manier kon zij het lopen trainen zonder afgeleid te worden door de arm. Inmiddels kan zij zonder de tape haar aandacht bij het lopen houden. De arm blijft nog wel een kleine stoorzender.’ Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Ik ben nog niet klaar met revalideren en het is ook nog niet 100% zeker dat ik weer naar huis ga, maar ik ga hier eigenlijk wel van uit. Ik kijk er naar uit weer lekker bezig te kunnen zijn, rondscharrelen in mijn eigen huis. Ik besef me dat ik wel afhankelijk zal blijven van hulp, maar ben al blij als ik weer iets kan doen thuis.’ Wat zal u missen? ‘Dat kan ik niet zeggen. Misschien weet ik dat pas als ik thuis ben.’


AFSCHEID Op 20 oktober overleed Ds. Dies Duisterhof. In het RRR was hij zes jaar lang gesprekspartner en luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan had.

D

e eerste keer dat ik Dies Duisterhof ontmoette herinner ik me nog goed. Hij kwam mijn kamer binnen en vertelde dat hij zich graag wilde inzetten voor de mensen in ons huis. Als collega geestelijk verzorger had hij dat jarenlang gedaan in het Sint Franciscus Gasthuis en hij wilde ook na zijn pensionering, als vrijwilliger, troost brengen aan mensen die het moeilijk hadden. Ik was blij verrast met dit aanbod en het was het begin van een harmonieuze samenwerking die bijna zes jaar zou duren. Op vrijdag was hij er meestal al als ik binnenkwam en dan bespraken we wie hij zou bezoeken en hadden we het over ‘de dingen des levens’. Hij was een belezen, filosofisch ingestelde man. Zijn levensbeschouwelijke belangstelling ging veel verder dan alleen de bijbel. Andere religies hadden zijn interesse en ook het humanisme boeide hem. Hij zocht vooral naar datgene wat mensen bond ondanks de verschillende overtuigingen die ze hadden. Hij wist ook veel van kunst en van geschiedenis en hij kon hier prachtig over vertellen. In de maandelijkse bijbelkring op vrijdagmiddag vertelde hij gloedvol over het oude testament. Hij vroeg me dan van tevoren of ik op internet een mooie bijpassende afbeelding wilde zoeken.

Altijd was hij weer verbaasd dat er dan zo gemakkelijk een plaatje van een prachtig schilderij uit de printer kwam rollen, want van computers had hij geen kaas gegeten. Dies Duisterhof had in zijn werk, maar ook in zijn eigen leven, intensief te maken gehad met ziekte en dood. Vanuit die ervaring wilde hij mensen nabij zijn. Ik weet dat er velen hier in huis zijn geweest die hij op deze manier troost heeft kunnen bieden. Een paar maanden geleden werd mij gevraagd om een oecumenische kerkdienst te organiseren om het vijftigjarig bestaan van het RRR te vieren. Dies was toen de eerste bij wie ik te rade ben gegaan. Vol enthousiasme heeft hij samen met Pastoor Henri Egging handen en voeten gegeven aan het thema ‘de barmhartige Samaritaan’. Wat was het wrang dat hij niet bij deze kerkdienst kon zijn, waar hij zo naar had uitgekeken. De week erna zou zijn vijftigjarig predikantschap gevierd worden, maar ook daar kon hij niet meer bij zijn. Ik zal Dies missen als collega en denk met genegenheid aan hem terug.


EXPOSITIE IN RRR Zaterdag 3 november om 15.30 uur wordt de nieuwe expositie geopend. Otto Seher zal dit met pianospel omlijsten. Deze keer wordt veel textiel ten toon gesteld! Anneke Strak maakt prachtige patchwork kleden, met veel kleur en mooie patronen en figuren. Daarnaast heeft ze drie ‘poppenhuizen’ gemaakt. Eén daarvan is een stoffenwinkel, met name voor patchwork stoffen. Tussen dit werk hangen de schilderijen van Marianne Schellevis. Zij schildert veel buiten haar atelier; in de natuur onder andere op het eiland Terschelling. De vitrinekasten worden gevuld met de viltkunst van Brigitte Eertink. Zij maakt prachtige broches, sjaals, tassen, armwarmers, enzovoorts. Het wordt een heel fleurige expositie. Kom kijken en kom in de verleiding om iets te kopen.

ZOETE HERINNERING In het Trefpunt ontstaat een schilderij met en over Wim van Dam. Wim is 83 jaar en heeft een hoofd vol indrukken. Bijvoorbeeld een bezoek aan Blijdorp toen hij 6 jaar oud was, of zijn werk als machinist op een schip dat tabac en thee vervoerde naar Indonesië. Voeg daarbij zijn betrokkenheid bij het leven van zijn zoon in de Verenigde Staten. En dan nu, zijn vraag waar menig RRR-client over piekert: ‘Hoe ziet mijn leven eruit na revalidatie in het RRR?’ Wie piekert heeft te veel aan zijn hoofd. Orde scheppen in herinneringen legt een rustige bodem voor de gedachten in het hier en nu. Het is een uitdaging om de herinneringen chronologisch te schilderen. De ‘Rivier van Wim’s leven’ begint in 1929. Op het schilderij is een boerderijtje te zien achter de dijk in Gouderak met een bedstee waarin een baby ligt. Gevolgd door een gele lijnbus uit 1935 en een Duits gevechtsvliegtuig boven de dijk in Gouderak. Wim was 11 en kon de gezichten van de piloten onderscheiden, zo laag vlogen ze! ‘In Indonesië, waar ik door de archipel voer, struikelde je aan dek over geiten, eenden en opeengepakte inlanders. Soms werd er aan boord een baby geboren’. Waarheen zal de levensrivier verder stromen? Als Wim in het Trefpunt vertelt en zijn herinneringen opdiept wordt het leuk. Andere komen erbij om mee te kijken en mee te praten. Een collectief geheugen ontvouwt zich, de verhalen blijven komen…….


Teamwork maakt fit REVALIDANT: Mw. M. v. GELDEREN

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen mevrouw Van Gelderen, Marco Aedo, en Margot Verdoorn:

Waarom bent u hier opgenomen? ‘Ik was net ongeveer anderhalve week uit het gips (ik heb een maand in het gips gezeten in verband met een gebroken knie) en brak toen mijn heup.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg fysiotherapie en fitness voor het verbeteren van de spierkracht en de conditie.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Heel goed! Bij de geringste twijfel volgt er direct overleg onderling.’ Wat hebt u tot nu toe bereikt ? ‘Ik heb ontzettend veel bereikt omdat het allemaal zo goed gegaan is. Het lopen met de krukken en nu dan met 1 kruk. We zijn zelfs aan het trainen voor het traplopen. En dat heb ik allemaal in zes weken bereikt!’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Die vraag hoef ik niet te beantwoorden want we weten allemaal wat we moeten doen om gezond te leven. Maar als ik dan toch iets moet noemen dan is dat: blijf positief en houd je doel voor ogen. Ook al moet je soms van de weg afwijken: houd je doel altijd voor ogen.’


SPECIALIST: MARCO AEDO

SPECIALIST: MARGOT VERDOORN

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben specialist ouderengeneeskunde met als superspecialisme geriatrische revalidatie.’

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben verpleegkundige, EVV-er en binnenkort ga ik ook de wondcare doen.’

Waarom dit vak? ‘Het vak is dynamisch; ieder dag is anders. Boeiend is dat je het hele revalidatietraject van de cliënt volgt in tegenstelling tot het ziekenhuis waar je de cliënten maar kort ziet.’

Waarom dit vak? ‘Ik werk heel graag met mensen, werk graag samen met collega’s en heb een uitdaging nodig. Een vriend van me lag in het ziekenhuis en toen is mijn interesse voor de zorg gewekt.’

Waarom jouw interesse voor ouderen ? ‘Dat heeft denk ik te maken met mijn cultuur. Ik kom uit Ecuador en wij zien de ouderen als wijze mensen die binnen de maatschappij een heel bijzondere status hebben.’ Wat mag je van een specialist ouderengeneeskunde in het RRR verwachten? ‘Onze kracht zit in de kennis die wij hebben van multi-problematiek. Als iemand weer goed wil kunnen functioneren dan moet hij of zij niet alleen fysiek weer beter zijn, cognitie en sociale aspecten zijn ook belangrijk. Bij mevrouw van Gelderen zijn in de behandeling diverse aspecten aan bod gekomen.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Het is effectief, productief en komt ten goede aan de kwaliteit van je handelen.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Geniet van de dingen die je op dit moment hebt!’

Wat mag je van een EVV-er in het RRR verwachten? ‘Ik geef extra begeleiding aan mijn cliënten. Als er problemen zijn of als er behoefte is aan een praatje. Ook vraag ik geregeld of ze iets nodig hebben. Mw. Van Gelderen had vooral in het begin veel vragen en wensen. Ik heb haar toen en beetje wegwijs in het RRR gemaakt.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Ik vind het gezellig om met collega’s samen te werken en voor de kwaliteit van de revalidatie is het belangrijk dat de neuzen dezelfde richting op wijzen.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Blijf altijd zelf je hersens gebruiken. Ga er niet automatisch vanuit dat een ander het beter weet. Dat kan je leven redden.’


…. Maak ik een afspraak met de dokter?

Handhygiëne

Uw behandelend arts is één keer per week op de afdeling aanwezig voor een visite. Uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of de beschikbare verzorgende zorgt ervoor dat de arts bij u langs komt wanneer u dat wilt. Stel uw EVV’er of de zorg dus op de hoogte van uw wens om de dokter te spreken. Wanneer de visite net geweest is en u toch wat wilt weten kunt u, ook via de zorg, tussentijds uw vraag stellen. De eindverantwoordelijke verpleegkundige (222) komt dan bij u langs om uw vraag te bespreken mogelijk dat 222 dan alsnog de behandelend arts (of een andere arts) inschakelt. De eindverantwoordelijke verpleegkundige (222) is altijd (zeven dagen per week 24 uur per dag) in huis. Bij acute medische problemen kan 222 altijd een arts inschakelen. De eindverantwoordelijke verpleegkundige is intern via telefoonnummer 222 altijd oproepbaar.

de basis van uw gezondheid!

De klacht Ik kan in het RRR niks kopen als ik op bezoek kom. De achtergrond Via de idee- en verbeterpuntkaarten kwamen er deze maand verschillende vragen naar een ‘winkeltje’ of ‘restaurantvoorziening’. Helaas zijn onze financiële en ruimte mogelijkheden hiertoe op dit moment te beperkt. De toko in het Trefpunt is van 09.00 tot 20.00 uur open. In de toko kunt u koffie/thee, verschillende dranken, zoetige en hartige snacks kopen. In de centrale hal kunt u gekoeld water tappen en op de verpleegafdelingen zijn behalve water- ook saptappunten beschikbaar. Al het vloeroppervlak is intensief in gebruik. Voor een permanent ‘winkeltje’ is geen plek. In de nieuwbouw wordt hiermee wel rekening gehouden.

Visie ouderen RRR Wim van Deventer (directeur RRR) presenteerde tijdens een internationale conferentie vanwege het Europese jaar voor de actieve ouderen en solidariteit tussen generaties, de visie op ouderen vanuit het oogpunt van het RRR. Van Deventer: ‘Ouderen worden ten onrechte neergezet als een probleem. Maar niets is minder waar. Ouderen kunnen juist een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Ze moeten uitgedaagd worden en zo lang mogelijk gezond blijven. Mochten ze ziek worden, dan moeten we zorgen dat ze snel beter worden, zodat ze weer mee kunnen doen. Dat vraagt om een metamorfose van zowel de samenleving als de ouder wordende mensen zelf. Preventie is het sleutelwoord en mens én maatschappij hebben daarin een rol.’ In het RRR wordt duurzaam gerevalideerd. De focus richt zich op die beperkingen die terugkeer naar huis in de weg staan.

JouRRRnaal november 2012  

JouRRRnaal november 2012