Den Eventyrlige Ide - 2016 - 25 års jubilæumsbog

Page 12

Susannes historie – kapitel 4

Eget hus – og nyt teater Eventyrhuset på Spontinisvej I foråret 1996 begyndte jeg at lede efter et sted, hvor vi kunne leje os ind til en rimelig pris og få vores eget Eventyrhuset ved Valbyparken Eventyrhus. Efter måneders søgen fandt jeg omsider nogle I foråret 1996 begyndte jeg at lede efter et sted, hvor vi kunne egnede lokaler på Spontinisvej i Kbh. SV ved Valbyparken. leje os ind til en rimelig pris og få vores eget hus. Efter måneders Placeringen var fin i forhold til offentlige transportmidler, søgen fandt jeg omsider nogle egnede lokaler på Spontinisvej i og der var også en stor prøvesal og flere andre faciliteter. København SV ved Valbyparken. Placeringen var fin i forhold til Desværre var lokalerne i en forfærdelig stand og trængte offentlige transportmidler, og der var også en stor prøvesal og til en meget kærlig hånd. Denne gang trådte forældre, flere andre faciliteter. Desværre var lokalerne i en forfærdelig venner og eventyrbørn virkelig til og hjalp helt fantastisk stand og trængte til en meget kærlig hånd, men både med at gøre lokalerne eventyrlige. forældre, venner og eventyrbørn hjalp med til at gøre lokalerne eventyrlige.

Nye muligheder I august 1996 kunne vi omsider indvie vores eget Eventyrhus ved en uforglemmelig fest i de nyistandsatte Nye muligheder lokaler. De følgende år gav den uvante plads mange nye I august 1996 kunne vi omsider indvie vores eget ”Eventyrhus” muligheder: Vi kunne etablere både børne- og voksenkor med en uforglemmelig fest i de istandsatte lokaler. De følgende samt kurser i teaterteknik og en ungdomsdramaskole. år gav den uvante plads mange nye muligheder: Vi kunne udvide Desuden blev Eventyrsalen flittigt brugt til mindre og etablere både børne- og voksenkor samt kurser i teaterteknik forestillinger og koncerter for familie og venner, og da det og en ungdomsdramaskole. Desuden blev Eventyrsalen flittigt blev muligt at leje flere lokaler i ejendommen, kunne vi brugt til mindre forestillinger og koncerter for familie og venner, også udvide Dramaskolen til 200 elever. De næste ti år blev og da det blev muligt at leje flere lokaler i ejendommen, kunne Eventyrhuset et vidunderligt samlingssted for hundredvis vi også udvide Dramaskolen fra 150 til 200 elever. De næste 11 år af unge talenter, og for mig var det en stor befrielse, at blev Eventyrhuset ved Valbyparken et vidunderligt samlingssted administrationen blev flyttet fra mit hjem. for hundredvis af unge talenter, og for mig var det en befrielse, at administrationen blev flyttet fra mit hjem.

Hun synes så godt om teatret og de unge talenter, at hun tilbød mig at formidle lejligheder til de ældste eventyrbørn

Eventyrlejligheder Kort efter vi flyttede ind på Spontinisvej, blev jeg kontaktet Eventyrlejligheder af en venlig, ældre dame, som havde en udlejningsejendom Kort efter indflytningen blev jeg kontaktet af en venlig ældre i nærheden. Hun synes så godt om teatret og de unge dame, som havde en udlejningsejendom i nærheden. Hun synes talenter, at hun tilbød mig at formidle lejligheder til de så godt om eventyrbørn, teatret og de unge talenter, at hun tilbød mig at ældste når de flyttede hjemmefra. Denne formidle lejligheder til de ældste eventyrbørn, nårarvede de flyttede ordning fortsatte også efter at datteren huset, og hjemmefra. Denne ordning fortsatte, da datteren arvede fortsatte frem til 2009. Igennem 13 år har over 45 tidligere ejendommen, og fortsatte frem til 2009. I de 13 år fik mindst eventyrbørn fået en lejlighed i ejendommen, hvor flere af 45 tidligere eventyrbørn en lejlighed i ejendommen, hvor nogle dem fortsat bor i dag. fortsat bor, selvom ejendommen er solgt til anden side.

Ny scene – i sidste øjeblik NyEfter sceneat – ivisidste øjeblik i efteråret 1996 havde opført ”Askepot” for Efter at vihuse, i efteråret 1996direktørskifte havde opført ”Askepot” for Scenen. fulde fulde var der på Amager Vi huse, vari der direktørskifte på Amager Scenen. I første omgang blev første omgang tilbudt at fortsætte vores succesrige samarbejde, men i foråret 1997 meddelte den men nye direktør blev vi tilbudt at fortsætte vores succesrige samarbejde, i pludselig, at han selv ønskede atpludselig, lave en familiemusical foråret 1997 meddelte den nye direktør at han selv i efterårsferien. For første gang i fem år stod Eventyrønskede at lave en familiemusical i efterårsferien. For første teatret uden De følgende måneder kontaktede jeg gang i fem år stodscene. Eventyrteatret uden scene. De følgende forgæves alle etablerede teaterscener i København, måneder kontaktede jeg forgæves alle etablerede teaterscenerhvor Tivoli var hvor blandt devar mange, takkede I sidste øjeblik i København, Tivoli blandtder de mange, dernej. takkede Niels Bo Valbro Detos NyatTeater nej.tilbød I sidsteteaterdirektøren øjeblik tilbød teaterdirektør Niels Bopå Valbro atNy leje den store scenemed med pladsdobbelt til næsten dobbelt så lejeos Det Teaters store scene næsten så stor mange publikummer. tog selvfølgelig imodmen tilbuddet publikumskapacitet. Jeg togJeg selvfølgelig imod tilbuddet men havde flere betænkeligheder: Kunne havde også flereogså betænkeligheder: Kunne vi virkelig sælgevisåsælge så mange billetter? Og kunne efter fem på sæsoner mange flereflere billetter? Og kunne vi, efter vi fem sæsoner samme på samme teater uden videre skifte scene? teater, uden videre skifte scene?

Feer byder velkommen i det nye Eventyrhus.

Feer byder velkommen i det nye Eventyrhus.

10

Eventyrlige rammer Med sin unikke og smukke arkitektur passede Det Ny Teater perfekt til vores eventyrlige familiemusicals. Også den fortryllende foyer var en vidunderlig ramme om Eventyrteatrets Parade, hvor 25 børn og unge med små eventyrlige tableauer bød publikum velkommen før forestillingerne og talte med gæsterne i pausen. Oplevelsen af at have talt med en fe, trold, ridder eller prinsesse har gennem årene haft en egen magisk kraft. Og især for de yngste blandt publikum har Paraden været en stor oplevelse på højde med selve forestillingen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.