Den Eventyrlige Ide - 2016 - 25 års jubilæumsbog

Page 10

Susannes historie – kapitel 3

Eventyret tager fart

Fra en til tre På trods af vores første succes, var alle de voksne noget usikre på fremtiden. Men som altid i Eventyrteatrets Fra en til tre forestillinger historie viste der sig en udvej: Kort efter ”Snehvide” blev På trods af vores første succes var jeg usikker på fremtiden. jeg kontaktet af Cirkusrevyens direktør, Torben Træsko, Men som altid i Eventyrteatrets historie viste der sig en udvej: som ville have os til at opføre en musical i Revyteltet, Kort efter ”Snehvide” blev jeg kontaktet af Cirkusrevyens og lidt senere bad Amager Centret os om at underholde direktør, Torben ”Træsko” Pedersen, som ville have os til at børnefamilierne med en julekalender det følgende år. opføre en musical i Cirkusrevyteltet den følgende sommer, Få måneder efter vores debut stod vi pludselig med tre og lidt senere bad Amager Centret os om at underholde forestillinger i 1993: Sommerforestillingen ”Jorden Rundt børnefamilierne med en julekalender det følgende år. i 80 minutter” i Cirkusrevyens telt på Bakken, vores anden Få måneder efter vores debut stod vi pludselig med tre store eventyrmusical ”Klods Hans” i efterårsferien på forestillinger i 1993: Sommerforestillingen ”Jorden Rundt i 80 Amager Scenen og julekalenderen ”Jul i Eventyrland” i minutter” i Cirkusrevyens telt på Bakken, vores anden store Amager Centret.

N. Zahles Seminarium Med hele tre forestillinger i vores andet år kunne vi ikke fortsætte med at være spredt over hele hovedstaden på syv N. Zahles Seminarium forskellige øvesteder. Heldigvis var en af børnenes forældre Med hele tre forestillinger i Eventyrteatrets andet år kunne vi ikke ansat på N. Zahles Seminarium ved Nørreport, hvor vi fik fortsætte med at være spredt over hele hovedstaden på syv formulighed for at leje gymnastiksalen og yderligere tre klasskellige øvesteder. Heldigvis var en af børnenes forældre ansat på selokaler året efter. På den måde blev Zahle fra 1993-96 N. Zahles Seminarium ved Nørreport, hvor vi fik mulighed for at vores faste tilholdssted. Her fortsatte vi også vores forsøg leje gymnastiksalen og senere yderligere tre klasselokaler. På den med at undervise børnene ind imellem prøvearbejdet, som måde blev Zahle fra 1993-96 det faste tilholdssted, hvor vi også året efter blev sat i system på Eventyrteatrets Dramaskole. fortsatte med at undervise børnene ind imellem prøvearbejdet.

Frivillige hjælpere Som følge af teatrets meget usikre økonomi måtte vi Derfor var næste skridt at etablere selvfølgelig spare, hvor vi kunne. Derfor blev de fleste eventyrmusical ”Klods Hans” i efterårsferien på Amager Scenen breve bragt ud af forældre, der boede i nogenlunde en dramaskole, hvor eventyrbørnene og julekalenderen ”Jul i Eventyrland” i Amager Centret. Karlo Kanin nærhed af modtageren. Rekvisitter og stof til kostumerne kunne udvikle deres aftalent ogog modtage I ”Jorden Rundt i 80 minutter” blev den eventyrlige blev lånt eller doneret forældre venner, og mange Karlo Kanin jordomrejse kædet sammen af figuren Karlo Kanin, som lagde biler til de flere transportopgaver og hjalp til undervisning afstadig professionelle teaterfolk Ivar ”Jorden Rundt i 80 minutter” blev den elskede eventyrlige jordomrejse en levendegørelse af min søns tøjdyr. Lige siden med at sælge billetter. I 1995 dannede en gruppe forældre kædet sammen af kanin figurenværet Karlo Kanin, som var en maskot. levendegørelse har den kække Eventyrteatrets Til støtteforeningen Eventyrteatrets Venner, som nu i 16 år Dramaskolen af min søns elskede tøjdyr. I mange år var den kække kanin glæde for mange børn og voksne har Karlo Kanin hvert har hjulpet med et utal af praktiske opgaver og desuden Efter tregange vellykkede forestillinger i den anden sæson var nyheder vi Eventyrteatrets maskot,og og igangsat til glæde for bådeeventyrmusicals børn og efterår præsenteret vores fire årligt udgiver Eventyr Tidende med om nu sikre på, at der var et trofast publikum til Eventyrteatrets voksne præsenterede og igangsatte Karlo Kanin vores store med trylleformularen ”Lapinus, Vitaminus, Karot”, og for teatret til foreningens medlemmer. familiemusicals. Derfor var det næste skridt at etablere en familiemusicals med trylleformularen ”Lapinus, Vitaminus, mange eventyrbørn, både piger og drenge, har det været formaliseret Dramaskole, hvor eventyrbørnene kunne udvikle Karot”. mange eventyrbørn, både piger en storFor ære at spille netop denne rolle.og drenge, har det Dramaskolen deres talent modtage undervisning af iprofessionelle været en stor ære at spille netop denne rolle. Efter tre og vellykkede forestillinger vores anden sæson var teaterfolk. I efteråret var der optagelsesprøve fortilnye vi nu sikre på, at 1993 der var et trofast publikum EventyrKarlo Kanin med lille Karlo Kanin. elever, og i januar 1994 kunne vi åbne dørene Eventyrteatrets teatrets familiemusicals. Derfor var detfor næste skridt at Dramaskole, de 150 udvalgte børn gennemførte et kunne 10 etablere hvor en Dramaskole, hvor eventyrbørnene ugers undervisningsforløb i sang, dans, drama, stunt og sminke. udvikle deres talent og modtage undervisning af professionelle teaterfolk. I omdannet efteråret til 1993 lykkedes det at Samtidig blev Eventyrteatret en selvejende rekruttere af engagerede og dygtig undervisere og institution meden en stab bestyrelse. der blev afholdt optagelsesprøve for nye elever. I januarhjælpere 1994 kunne vi åbne dørene for Dramaskolen, hvor Frivillige 150 børn var udvalgt at deltage ugershvor undervisSom følge af teatrets usikretil økonomi måttei 10 vi spare, vi ningDerfor i sang, dans, stunt ogudsminke. Samtidig kunne. blev de fldrama, este breve bragt af forældre, der blev Eventyrteatret til en selvejende institution boede i nogenlundeomdannet nærhed af modtageren. Rekvisitter og stof med en bestyrelse. til kostumerne blev lånt eller doneret af forældre og venner,

Karlo Kanin med lille Karlo Kanin.

og mange lagde biler til de stadig flere transportopgaver og hjalp med at sælge billetter. I 1995 dannede en gruppe forældre støtteforeningen Eventyrteatrets Venner, som lige siden har hjulpet med et utal af praktiske opgaver og desuden, frem til 2014, udgav Eventyr Tidende med nyheder om teatret til foreningens medlemmer fire gange årligt. Bijob På trods af nye indtægter fra Dramaskolen måtte jeg alligevel de næste par år fortsætte med at arbejde ved siden af. Da jeg brugte de fleste vågne timer på teatret, måtte jeg tage det freelancearbejde, der kunne passes ind: Sangerinde i et danseorkester ved Nykøbing Falster Revyen, tjener på Lindenborg Kro og instruktør på Børnekanalen på Kanal 2 var nogle af mine bijobs, indtil Eventyrteatret kunne blive et fuldtidsprojekt for mig. Desuden var jeg med til at etablere og undervise showholdet i eventfirmaet Marienlund.

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.