Page 1

SPT-Tijdingen Nieuwsbrief van het Sint-Pietersinstituut editie maart 2014

v.u. Jan Roels, Jubileumlaan 1 - 2300 Turnhout tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 www.sint-pietersinstituut.be - info@sint-pietersinstituut.be


2


België – Belgique P.B. 2300 Turnhout 8/5607 P708475

SPT-Tijdingen

Postkantoor van afgifte 2300 Turnhout 1 NIEUWSBRIEF VAN HET SINT-PIETERSINSTITUUT T R I M E S T E R I E E L

T I J D S C H R I F T ,

T W E E E N D E R T I G S T E

J A A R G A N G M A A R T

Woordje van de directie

2 0 1 4

Belangrijke data 2 APRIL:

Beste ouders en leerlingen, beste collega’s en oud-collega’s

VERTREK ITALIE 6DE JAAR 3 APRIL:

De maatschappij staat niet stil en dus veranderen ook de verwachtingen van het onderwijs. Ook wij proberen daar gepast op in te spelen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 bieden we meer keuze aan in onze eerste graad. Op die manier willen we de leerlingen de kans bieden om hun interesses beter te ontdekken en hun talenten te verstevigen. We maken ook tijd voor extra ondersteuning voor wie het nodig heeft.

VERTREK LONDEN & BERLIJN 6DE JAAR 28 APRIL: INFOAVOND NIEUWE LEERLINGEN

29 APRIL:

Naast de gebruikelijke keuze tussen ‘Latijn’ en ‘Moderne’ voorzien we in de ‘Moderne’ drie opties:  uitbreiding van de vakken Nederlands, wiskunde en Frans: we creëren zo ruimte voor verdieping in deze vakken en de mogelijkheid om te remediëren bij leerlingen die dit nodig hebben. Daarnaast voorzien we enkele (vakoverschrijdende) projecten.  project ‘wetenschappen, techniek en informaticawetenschappen’ met extra uur wiskunde: aan de hand van uitdagende probleemstellingen ontwikkelen de leerlingen onderzoeksvaardigheden in deze vakgebieden. Dit project past in de aandacht voor STEM-vakken (Science, Technology, Engineering en Mathematics). De leerlingen maken daarbij ook kennis met concrete programmeervraagstukken en leren zo informatica beter begrijpen en beheersen.  project ‘mens en maatschappij’ met extra uur Frans: in deze keuze komen onderwerpen uit de economische, sociale en politieke wetenschappen in projectvorm aan bod. Het extra uur Frans biedt ook hier ruimte voor verdieping en remediëring. In de verschillende keuze-uren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en werken ze aan attitudes. Na het eerste jaar en na de eerste graad blijven alle mogelijkheden nog open. Met deze keuzemogelijkheid willen we onze leerlingen ook helpen om na de eerste graad een goede studiekeuze te maken. We willen ook volop de digitale kaart trekken als ondersteuning van het leerproces. Dat las je mogelijk al in de pers. Daarom investeren we fors in een nieuw ICT-netwerk. Tegen 1 september 2014 zal de school over een professioneel netwerk beschikken dat klaar is voor de hoge snelheden van de toekomst. Technisch ingrijpende aanpassingen in het serversysteem staan garant voor een optimaal en continu internetverkeer. De school ging hiervoor een samenwerking aan met VanRoey.be en Siegers Technics.

3

INFOAVOND STUDIEKEUZE (2DE EN 4DE JAAR) 10 MEI: OUD-LEERLINGENAVOND 11 MEI: LENTEFEESTEN 5 JUNI: BEGIN PW 6DE JAAR 6 JUNI: BEGIN PW 3DE, 4DE & 5DE JAAR

13 JUNI: BEGIN PW 1STE GRAAD

In dit nummer: WOORDJE VAN DE DIRECTIE

4-5

WEGWIJZER

6-7

KUNSTBENDE

9

WELZIJNSWEEK & VRIENDSCHAPSDAG

1011

L100D BEZINNINGSDAGEN

12 13-

KLASDAGEN POËTISCHE VERWONDERING

161922

OUD-LEERLING

23


Alle klassen zijn al enkele jaren voorzien van een computer en beamer. Bovendien is er al een beperkt draadloos netwerk. In het nieuwe netwerk zal iedereen op elke plaats op school op een veilige manier draadloos online kunnen. De leerlingen kunnen aan de slag met eigen toestellen (tablet, smartphone of laptop) of met toestellen die leerkrachten uitlenen in het Openleercentrum. Uiteraard maken we hierover de nodige afspraken en stelt de school een gedragscode op. Daarnaast zal elke leerling een persoonlijke inlogcode en een Microsoftlicentie krijgen zodat hij/zij ook thuis de professionele Office-toepassingen zoals Word en Excel kan gebruiken. Op deze manier is het Sint-Pietersinstituut klaar om de nieuwe technologieën verder in te schakelen in het leerproces en de leerlingen te leren deze digitale technieken goed te gebruiken. Zo wil de school nog beter werk maken van het ontwikkelen van vaardigheden die onze jongeren sterk moeten maken voor de eenentwintigste eeuw. De nieuwe technologieën laten de leerlingen toe creatiever te werken, te communiceren en online te reflecteren met anderen of snel informatie op te zoeken. Het gebruik van individuele toestellen laat ook toe om persoonlijke leerpaden aan te bieden en gedifferentieerder te werken. Enkele concrete voorbeelden: 

flip the classroom: een werkvorm waarbij men klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Zo komt er meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, voor individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek;

leerlingen kunnen snel zelf iets (leren) opzoeken;

peer-learning: een werkvorm waarbij leerlingen elkaar, bv. via een blog, feedback geven op eerder geleverd werk;

smartphones en tablets laten toe om in de klas individueel geluids- en filmfragmenten op te nemen van mondelinge oefeningen waarop de leerkracht (of een medeleerling) achteraf feedback kan geven;

Steeds willen we daarbij onze missie niet uit het oog verliezen. Voor onze nieuw website hebben we die samen gevat in kernwoorden: Een hartelijk en open schoolklimaat, een zeer goed studiepeil, een brede en harmonische vorming en een sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding in eigentijdse lokalen. Jan Roels

Informatieavond ouderraad - Jongeren en sociale media Op woensdagavond 12 maart luisterden een honderdtal ouders naar de boeiende uiteenzetting van Bert Van Leemputte. Op een bevlogen manier loodste hij de aanwezigen door de vele sociale media waarmee onze jongeren in contact komen. Hij belichtte de contactmogelijkheden en het delen van foto’s, filmpjes, documenten. Maar de eenvoudige manier om de toepassingen te gebruiken houdt ook heel wat risico’s in. De aanwezigen kregen ook hiervan een beeld en ze kregen kapstokken om jongeren weerbaar te maken. Het belang om het onderwerp thuis (en op school) bespreekbaar te houden werd daarbij sterk in de verf gezet. Veel kapstokken, een heleboel nuttige tips, kortom: een geslaagde informatieavond!

4


In memoriam Jef Van Rooy 18 juni 1959 - 13 januari 2014

Op 13 januari 2014 is Jef Van Rooy, leerkracht Duits onverwacht overleden. We leven mee met de familie van Jef en zijn dierbaren. Op de afscheidsviering sprak directeur Jan Roels de volgende woorden voor Jef: Jef Je bent niet echt dood, dood ben je pas als wij je zijn vergeten. In 1983 zijn we samen in onze school beginnen lesgeven. We waren allebei oud-leerlingen maar we kenden elkaar amper, we gaven totaal verschillende vakken, we hadden eigenlijk ook totaal verschillende karakters en toch klikte het tussen ons op één of andere manier meer dan gemiddeld. Het was een waar genoegen, een voorrecht om met jou vele jaren de Praagreis te kunnen organiseren. Ik zie ons nog zitten met koffie en gebak in het representatiehuis. We vulden elkaar zo goed aan. Ik misschien eerder de organisator en beheerder van de centen, jij was de echte bezieler, jij legde de contacten. Jij leerde hiervoor zelfs Tsjechisch en ging vele malen ook alleen naar Praag. Steeds stuurde je een kaartje. Ik denk ook aan onze eerste buitenlandse reis met leerlingen naar Oost-Duitsland. Op een avond vonden we geen enkel café open in Dresden. Jij voelde je verantwoordelijk en hebt ons in het hotel geanimeerd met je verhalen, situatiehumor over vallen bij ijsgang, de kaarsenverkoop in Lourdes. Je was een meesterlijke verteller, vaak met een ondertoon van tristesse, af en toe theatraal en pathetisch, soms schrijnend. Als iets je bezig hield, dan liet dat je niet los. Dat kon een aandachtspunt op school zijn dat je dan in elk gesprek ter sprake bracht en waar je kon op blijven hameren. Je had zo je passies, een hele periode dus Praag, maar ook auto’s, film, muziek, de westhoek. Je maakte me regelmatig attent op een mooi toneelstuk, een boek, een artikel in de krant of een film. Zelf kon je zonder problemen een film meermaals gaan bekijken. En muziek natuurlijk. Vooral in klassieke muziek vond je rust maar ook levenswijsheid. Samen gingen we in juni nog naar de opera. Die passie gaf je ook door aan je leerlingen. Je was hun leraar Duits maar veeleer zullen zij je verhalen en aanpak herinneren. Je durfde moeilijke onderwerpen ter sprake brengen, je ging de discussie aan. Je wilde hen ook als mens vormen. Geïnteresseerde leerlingen nam je mee naar toneel en film. De sfeer op school, het welbevinden van de collega’s lag je nauw aan het hart. Je nam het op voor leerlingen en collega’s die het moeilijk hadden. Met een nachtelijk mailtje of sms-je maakte je me daar regelmatig attent op. Het gaf aan hoeveel je daar thuis nog mee bezig was. Ik zal die berichtjes missen, Jef. Vanuit je grote betrokkenheid was je ook breekbaar. Je had niet altijd zoveel energie als je zou willen. Je leefde intens maar kort, veel te kort. Lieve Jef, je bent niet echt dood, dood ben je pas als wij je zijn vergeten. Dank je wel voor al wat je voor de school, voor je leerlingen, voor mij hebt betekend. We zullen je nooit vergeten.

5


Wegwijzer Activiteitenkalender derde trimester schooljaar 2012 - 2013 Datum

Klassen

Activiteit

Week 21 april

1ste jaar

Klasuur ‘Leren leren’

2de jaar

Klasuur ‘Schoolloopbaanbegeleiding’

Woensdag 23 april

Iedereen

Atletiek, voetbal (miniemen), volleybal (miniemen)

Vrijdag 25 april

3de graad

Galabal

1ste en 2de graad

Groene Trakteur

1LAa, b (19-20), MOa (19-22)

Geneeskundig onderzoek

2GL, LAa, MOd, e, f

Excursie Xanten

2LAb, MOa, b, c

Excursie ZW-Nederland

3de jaar

Excursie Mechelen/Den Bosch

4GL, LAa, b, Hua

Excursie Liereman

2LAb, MOa, b, c

Excursie Xanten

2GL, LAa, MOd, e, f

Excursie ZW-Nederland

1MOb, c, d en e (19-21)+ afwezigen

Geneeskundig onderzoek

2de en 3de graad

Leerlingenraad

5WEWic, d

Excursie Mercatormuseum en Saeftinghe

Dinsdag 29 april

Maandag 5 mei Dinsdag 6 mei

Dinsdag 6 mei - Dinsdag 13 mei

Uitwisseling Italië

Woensdag 7 mei

Miniemen

Voetbal, volleybal

Donderdag 8 mei

5WEWia, b, e, MTWE

Excursie Mercatormuseum en Saeftinge

Vrijdag 9 mei

1ste en 2de graad

Groene Trakteur

Zaterdag 10 mei

Oud-leerlingen

Lentefeesten: oud-leerlingenavond

Zondag 11 mei

Iedereen

Lentefeesten

Week 12 mei

2de jaar

Klasuur ‘Sociale Vaardigheden’

Dinsdag 13 mei

3de jaar

Excursie Mechelen/Den Bosch

4EC, HUb

Excursie Liereman

Iedereen

Dassen en Pruiken

Miniemen

Voetbal (4-4)

1ste graad

Leerlingenraad

6LA, WEWIb, c, MTWE

Excursie Ruimtelijke ordening (Turnhout)

5de jaar

Amsterdam, Parijs

6WEWIa, ECMT, HU

Excursie Ruimtelijk ordening (Turnhout)

5de jaar

Amsterdam, Parijs

Zaterdag 17 mei

Iedereen

Klokskeskermis (SPT - Zevendonk)

Dinsdag 20 mei

Schoolraad

Schoolraad 17.00 u.

Woensdag 21 mei

Kadetten en scholieren

Golf

Vrijdag 23 mei

6MTWE

Literaire wandeling

Woensdag 14 mei Donderdag 15 mei

Vrijdag 16 mei

6


Wegwijzer Datum

Klassen

Activiteit

Zaterdag 24 mei

Iedereen

VM inlichtingen & inschrijvingen

Week 26 mei

1ste jaar

Klasuur ‘Leren leren’

2de jaar

Klasuur ‘Schoolloopbaanbegeleiding’

Woensdag 28 mei

6GRLA, LAMT, LAWIa, b

Literaire wandeling

Donderdag 5 juni

1ste graad

Leerlingenraad

Dinsdag 10 juni

1ste graad

Groene trakteur

Maandag 23 juni

6de jaar

Inleveren handboeken

Maandag 23 juni - woensdag 25 juni

Iedereen

Deliberaties

Woensdag 25 juni

6de jaar

20.00 u. Proclamatie

Vrijdag 27 juni

1ste t.e.m. 5de jaar

Inleveren handboeken, herinschrijving

Vrijdag 29 augustus

Nieuwe leerlingen

Onthaal nieuwe leerlingen

Proefwerken, rapporten, oudercontacten en informatieavonden Datum

Klassen

Activiteit

Donderdag 24 april

Iedereen

Oudercontact

Maandag 28 april

Nieuwkomers

Infoavond nieuwe leerlingen

Dinsdag 29 april

4de jaar

Infoavond studiekeuze

2de jaar

Infoavond studiekeuze

Dinsdag 6 mei

3, 4, 5, 6 LAT (1ste-2de uur)

PW Latijn vertaling

Vrijdag 23 mei

3, 4, 5, 6

Rapport

Donderdag 5 juni

6de jaar

Begin proefwerken

Vrijdag 6 juni

1ste graad

Rapport

3de, 4de, 5de jaar

Begin proefwerken

Donderdag 13 juni

2GL

PW Grieks

Vrijdag 13 juni

1ste graad

Begin proefwerken

Vrijdag 20 juni

1ste t.e.m. 6de jaar

Einde proefwerkenreeks

Donderdag 26 juni

1ste t.e.m. 5de jaar

Rapport - oudercontact

Dinsdag 19 augustus

Bijkomende proeven

Vrije dagen Datum Maandag 7 april - Maandag 21 april

Paasvakantie

Donderdag 1 mei

Vrijaf

Donderdag 29 mei - Vrijdag 30 mei

Hemelvaart - vrijaf

Maandag 9 juni

Pinkstermaandag

30 juni - 31 augustus

Zomervakantie 7


Welzijnsweek & Vriendschapsdag

Plan(t) de toekomst In 2050 zullen er naar schatting 9 miljard mensen zijn, 2 miljard meer dan vandaag. Als al deze mensen een paar keer per dag de beentjes onder de tafel –of een variant daarvan- willen schuiven, zullen we dus meer voedsel nodig hebben dan vandaag. Maar met enkel meer voedsel zal noch het hongerprobleem, noch de armoede in 2050 opgelost zijn. Zeker zo belangrijk is de vraag door wie en hoe het wordt geproduceerd … Broederlijk Delen ziet hierbij een cruciale rol weggelegd voor de kleinschalige familiale landbouwers in het Zuiden. Een combinatie van hun lokale kennis en ervaring met de inzichten van wetenschap en technologie, kan leiden tot een duurzaam én zeer productief landbouwmodel. Deze boodschap bracht Jo Daleman tijdens een uiteenzetting voor een aantal 6dejaars tijdens onze Dag voor Mondiale Vorming. Samen met Broederlijk Delen klimt Sint-Pieter dit jaar dan ook graag in het zadel tegen honger. Kijk maar eens naar de korenbloemblauwe fietszadels met witte letters die je dezer dagen her en der in de brede omgeving van Turnhout kan opmerken! Plan(t) je de toekomst zelf graag mee? Neem dan een kijkje op http://www.broederlijkdelen.be/ boerzoekttoekomst

8


Welzijnsweek & Vriendschapsdag

De leerlingen van 1LAb en 1MOa maakten kennis met het bananenspel: productie en handel in bananen Enkele reacties van de leerlingen: Leuk spel omdat het realistisch was. Ik was een arbeider en was vaak gefrustreerd omdat ik mijn bananen niet verkocht kreeg. Zo is de werkelijkheid in het zuiden. Heel tof om te kopen en verkopen. Ik heb de hele tijd bananen “gemaakt”, maar er kwamen geen kopers. Ik had een leuke job en leerde ook mensen kennen. De arbeiders zaten erg dicht bij elkaar en konden daarom amper werken. De bananen moesten perfect zijn, niet te groot, niet te klein, niet te breed, niet te smal. We mochten een boekhouding bijhouden. Dit spel is zeker voor herhaling vatbaar! Dit spel was het leukste van de dag! Nu weten we hoe de bananenhandel werkt, arbeider zijn is hard werken!

De leerlingen van 1MOd maakten bloemen uit afvalblikjes: Enkele reacties van de leerlingen: Ik vond het een leuke opdracht want we mochten samenwerken en het resultaat was mooi Origineel, maar wel gevaarlijk voor je vingers. Ik wist niet dat je zo’n mooi resultaat met afval kon krijgen. De resultaten hangen in de refter.

9


L100D - fotoreportage

10


Kunstbende Teddy’s Death Ja.. Derde plaats fotografie Kunstbende, opvolger van Noémie Boone (6LAWIb) die vorig jaar op dezelfde plaats strandde, wat kan je daar meer over zeggen? Ik bezit de kunst van de rede helaas niet, in tegenstelling tot Max Van de Ven (6MTWE) die zomaar even een eerste plaats TXT (tekst) in de wacht sleepte. Na urenlang zwoegen met die loodzware kodak rond mijn nek, kwam er dan toch een klein momentje van roem. Een cadeautje, applausje, drie kussen, en niet te vergeten, een groot compliment voor mijn artiestennaam: ‘Buxus’ (de plant, jawel) ,van ‘Buhck’, snapt u hem? Indien niet, vind het antwoord ergens in het verre Poppel, ergens in een kroeg. Daar is de naam immers ontstaan. Laat ik mij eerst eens verantwoorden. Vanwaar de zieke ideeën om een teddybeertje te gaan doodmaken op elk mogelijk verzinbare manier? Wel, op een mooie zomerdag vertrok ik met de familie op een gezellig reisje richting Italië. Vanaf het moment dat we de oprit van ons huisje afreden tot het moment waarop we diezelfde oprit terug opreden, een week later, vond mijn broertje het nodig om met zijn knuffeltjes te spelen... Tot vervelens toe, en wel meer dan dat. Volledige autorit heen én terug hebben mijn broertje en zusje afschuwelijke dialogen zitten voeren met nog vreselijkere stemmetjes. Ik werd gek, sloeg door en vond niets beter dan de beertjes op een deskundige manier te elimineren. Dit is, kort samengevat, mijn inspiratie geweest om deze fotosessie te maken. Het “gek worden” en “doorslaan” zijn mogelijk wel wat overdreven, maar zonder deze haatgevoelens te hebben kunnen afreageren was dit wellicht gebeurd. Inspiratie was er dus genoeg, u hoeft daarbij alleen maar eens op wikipedia ‘doodstraf’ in te typen, en u krijgt een waaier van gruwel door en voor de mens gemaakt. In dit geval dus voor een teddybeertje. Ook dit bevat een kleine vorm van maatschappijkritiek. U vind het wellicht gek dat ik een teddybeertje stenig, maar de realiteit is dat dit ook gebeurt met mensen. Dat stenigen vond ik persoonlijk één van de uitdagendste scenario’s om op foto vast te leggen. Het steentje vastleggen, al vliegend richting doel, bleek toch tegen te vallen. Desondanks, de vele pogingen maakten het projectje juist zo leuk. De inleving, die ik met m’n al even inspiratievolle vader had tot het uitvoeren van de talloze executies, was gewoonweg prachtig (en misschien een beetje ziekelijk, maar een aan te raden vader-zoon activiteit). De steentjes gooien, de brandstapel maken, met de motorzaag spelen,… Ik zei het reeds, u kan het zo gek niet bedenken. Tim Buhck, 6HU

11


Bezinningsdagen zesdejaars Bouwkamp Met een groep die alleen uit jongens bestond, zijn we maandagochtend bijeengekomen bij de Wereldwerf in Olen. We zagen een bejaardentehuis en kinderopvang die blijkbaar volledig met behulp van vrijwilligerswerk zijn opgebouwd en zonder winstoogmerk. We werden vriendelijk verwelkomd door Charles die ons zijn project uitlegde en de motivatie erachter; dat was namelijk tot stand gekomen toen zijn vader jaren geleden door TBC op sterven lag in het ziekenhuis onder mensonwaardige omstandigheden. Hij had het wonder boven wonder overleefd, maar hij besloot om oude mensen van alle klassen een aangename omgeving te bieden waarin ze niet als nummers op een lopende band, maar als échte mensen worden begeleid tot hun laatste dag. Jaren later, toen zijn vader helaas toch al overleden was, is Charles er uiteindelijk in geslaagd om het project van de grond te krijgen en het bejaardentehuis te openen. Maar daar wilde hij het niet bij laten; hij had namelijk het idee om de jongste generatie dicht bij de oudsten te brengen, dus begon hij vervolgens een kinderopvang. Nadat dit af was, wilde hij beginnen aan een kleuterschool, hij heeft zelfs een huis dichtbij het domein gekregen waar hij dit kon realiseren. Wij hebben onze twee dagen in de tuin gespendeerd waar we allerlei koterijen moesten slopen om de weg vrij te maken voor een speeltuintje voor de kleuterschool. Voor Sander Neeckx kwam aan het harde werk al vlug een eind toen er een betonnen paal op zijn been viel. Nadat we de gewonde hadden afgevoerd gingen we weer aan de slag en we wisten er af en toe toch wat plezier tussen te gooien door een videoclipje te maken, met rotte eieren te gooien, meneer Andreas Van Rooy z'n "harde inspanningen" te bespotten of door voor de camera te poseren als echte werkers van de gemeente (tijdens één van de vele pauzes dus). We werden volop verwend door onze gastheer met meer eten en drinken dan we op konden. Na afloop gingen we naar een jeugdherberg in Westerlo en daar zijn we voor het slapen gaan bowlen met meneer Dieter Eelen en meneer Andreas Van Rooy (in een bowlingbaan vlakbij de "Reflex"). De volgende dag zijn we terug naar Olen gegaan om een tweede dag zwaar sloopwerk te verrichten. Nadat we veel muurtjes en betonnen platen hadden afgebroken moest al het puin natuurlijk opgeruimd en afgevoerd worden naar een containerpark. Terwijl we daar een halfuur waren opgesloten door gemeentewerkers, zijn we op rust gekomen en hebben ik, Damien Van Meir, Jonathan Janssens en Jacob Jansen ons toch weten te amuseren tussen het groot huisvuil. Daarna hebben we nog een laatste inspanning geleverd en bekeken we de tuin die helemaal onherkenbaar is geworden door onze korte, maar waardevolle bijdrage. We keken allemaal vol trots terug op het steentje dat we hadden bijgedragen aan dit geweldig project. Maar we keken vooral uit naar een warm bad en een goede, welverdiende nachtrust! Ayoub Malkaoui, 6WEWIa

12


Bezinningsdagen zesdejaars Migranten Op het moment van vertrek vermoedden we al dat we er een gezellige tweedaagse van zouden maken met onze geliefde leerkrachten, Herman Van Gorp en Dominique Truyen. Al gauw bleek dat deze tweedaagse meer dan alleen gezellig zou zijn, zeer leerrijk zelfs! Na ons te installeren in de jeugdherberg Pulcinella, verwierven we onze eerste voorkennis over migranten in de Chicagoblokken. Een zeer nobele vrouw wist ons te vertellen dat migratie vaak voor veel problemen zorgt. Wij, Belgen, denken vaak dat we hierdoor zelf problemen krijgen, fout! Vooral de migranten zelf ervaren vele problemen: organisatie, acceptatie, integratie, aggregatie en adaptatie. Het zijn obstakels waar geen enkele migrant omheen kan. Voor de ene migrant verloopt deze weg makkelijker dan voor de andere. Voor deze laatst genoemden zijn er gelukkig enkele organisaties en sympathisanten die het pad voor hen openmaken. Ze helpen de migranten door zelf niets te doen of te regelen, maar door de migranten te begeleiden. Ze geven elke migrant de juiste informatie, zodat deze alles zelf kan doen. Zo leert hij meteen omgaan met de Belgische gewoonten, maakt hij kennis met het Nederlands en wat vooral belangrijk is: komt hij in contact met mensen. Mensen, met andere visies, talen en afkomst. Hiervan zagen we een goed voorbeeld in ’t Werkhuys waar we deelnamen aan de Stadsklap. We genoten van een groepsgesprek (met een ervaren tolk natuurlijk) met Berbers waarin we verschillende stellingen bespraken en elkaar vragen konden stellen. Dit was zeer leerrijk, want nu konden we het migratieverhaal langs de andere kant horen, de kant van de migrant zelf. ’s Avonds werden we door de Turkse Alevieten, een warm en open gezelschap, welkom geheten in hun cultureel centrum. Zij vertelden alles over hun geloof en dit was zeer interessant. Zo leerden we dat zij een tak waren van de islam, maar dat hun tradities en visies zeer verschillend zijn van vele andere takken van de islam. Na deze bom vol informatie, speelden ze een lied op de saz, hun typisch snaarinstrument, en lieten ons een voorbeeld zien van hun speciale dans. Een aangenaam staaltje ontspanning! De volgende ochtend vertrokken we te voet naar het gloednieuwe Red Star Line museum. Dit museum heeft als onderwerp de massale migratie van Europa naar Amerika met de Red Star Line tussen 1873 en 1934. Hierdoor werd duidelijk dat migratie niet alleen nu plaatsvindt, maar dat migratie van alle tijden is! In de namiddag kregen we nog een woordje uitleg van twee buurttoezichters uit Antwerpen. Zij vertelden ons wat meer over hun werk en over de problemen die zij soms ervaren tussen Antwerpenaren en allochtonen en hoe onverdraagzaam sommige mensen kunnen zijn. Gelukkig wist deze zogenoemde ‘vredespolitie’ vele aanslepende conflicten op te lossen. Het was een heel leerrijke maar vooral amusante tweedaagse. We hebben veel bijgeleerd, voornamelijk meer inzicht gekregen in het leven van de migrant, maar zelf ook een ruimer denkbeeld verworven. Project Migratie, u bent een aanrader! Hanne Vaernewyck Viktor Verbraeken

13


Bezinningsdagen zesdejaars Leven met een beperking: bezoek aan ‘Den Leeuweric’

Tijdens onze bezinning hebben we een bezoekje gebracht aan ‘Den Leeuweric’. Al bij de aankomst werden we vriendelijk ontvangen door de bewoners. We mochten in groepjes plaatsnemen aan de tafels samen met een aantal bewoners van ‘Den Leeweric’, wat ons al direct hielp om elkaar beter te leren kennen. Al tijdens de kennismaking merkten we dat de bewoners op een enorm vriendschappelijke manier met elkaar omgingen, iets wat bij ons vaak niet het geval is. Daarom voelden we ons direct op ons gemak en kon de vragenronde beginnen. We kwamen erachter dat het niet simpel was een goede verblijfplaats te vinden en dat de bewoners vaak metersdik papierwerk en ellenlange wachtlijsten hebben moeten doorstaan. Hier zijn ze gelukkig, en dat komt natuurlijk door de geweldige steun van de mensen die zowel dag als nacht voor hen klaarstaan. Aan dat werk zijn voordelen en nadelen verbonden. Voordelen zijn dat je enorm veel voldoening uit je werk kunt halen en dat je een sterke vriendschap met de bewoners kunt ontwikkelen. Nadelen dan weer zijn dat je soms in het weekend zal moeten werken en dat je geen toploon zoals de bazen van CEO’s ontvangt. Als begeleider moet je ook over vele capaciteiten beschikken. Zo zijn geduld, vertrouwen en vriendelijkheid onmisbare eigenschappen. Doorheen de geschiedenis hebben mensen met een beperking het ook niet makkelijk gehad. Velen in onze samenleving bekijken hen nog altijd door een zwarte bril en zeggen dat ze lui zijn, lomp zijn of dat ze vuil zijn. Ze worden uitgescholden voor sukkels, lompe koeien of profiteurs. Dit zijn kwetsende woorden die absoluut niet laten zien hoe deze mensen werkelijk zijn. Er werd gediscussieerd over hoe ze het liefst genoemd wilden worden. Het liefst van al wilden ze mensen met een beperking genoemd worden maar de mooiste reactie hierop vond ik toch wel ‘We hebben een naam, spreek deze dan toch gewoon uit!’. Tijdens de vragenronde kregen we koekjes en koffie aangeboden, iets dat we zeker niet aan onze neus lieten voorbijgaan. Tussen de verschillende vragen door werd er ook een pauze ingelast, waardoor we de tijd kregen om de bewoners beter te leren kennen. Ze stellen één grote gezellige familie voor en hebben respect voor ieder individu. Dit vond ik zelf zeer intrigerend aangezien wij vaak enorm afstandelijk en nep tegen elkaar doen zonder er zelf bij stil te staan. Na de vragenronde mochten we iets gaan drinken met de gasten. Sommige leerlingen moesten nog enkele taken uitvoeren zoals de tafel klaarzetten en het eten gereedmaken. Op café konden we goed met elkaar lachen en de sfeer was top. Hierna mochten we terug in ‘Den Leeuweric’ bij de gasten aan tafel schuiven om tezamen spaghetti te eten. Op het einde van het avondmaal las Eddy zijn speech voor, een goede afsluiter van de dag. Als aandenken hebben we nog met z’n allen een groepsfoto gemaakt. Ik ben zelf, en waarschijnlijk nog verschillende anderen, gegrepen om vrijwilligerswerk te gaan doen in deze sector. Ik hoop dat de gasten en hun begeleiders hebben genoten van ons bezoek, want dat hebben wij zeker gedaan! Lien Bruyninckx, 6MTWE

14


Klasdagen vierdejaars Twee dagen, vliegende treinen! Op 13 en 14 februari maakte het vierde jaar Brugge en Leuven onveilig. Ze zullen het daar geweten hebben, dat we er waren met SPT, want het was een goed gekruid programma. Hier volgen een paar impressies, geknipt uit een schrijftaak Engels.

Leuven: kennismaken met ‘M’, de unief en … elkaar I think that this excursion was very nice and well planned! I learned a lot about Louvain and got to know my classmates even better than I already knew them. (Luna Verdickt) What I liked most of the excursion was the trip to the KUL. We had a lesson in geography in a very big classroom. Then we saw some experiments. There was one experiment where the professor froze a train. The train flew! (Bart Van Balkom) I liked our visit to the “M” museum most because there were some magnificent artworks. I enjoyed myself every single moment of that visit. (Axel Maes) The best moments of the excursion were when we were allowed to stroll through Louvain. And also when we had to find our own lunch. (Amber Van den Heuvel) One of the best moments was Thursday evening. We played a lot of games and talked with each other. Then we went to our rooms and went to bed. (Arne Van Miert) Brugge: an awesome Black Box! I had lots of fun during this excursion. I would have liked to stay a little longer. I will definitely remember this trip for a very long time! (Amber van Heerebeek) The youth hostel was very modern. The furniture and decoration were colourful. The rooms were big enough. It was nice to share this room with my best friends. The breakfast we ate the next morning was very tasty. (Isra Bashir Dar) It was a lot of fun. We still didn’t have enough time there, though. The Historium was one of the most wicked museums I’ve ever seen. That was my highlight of the trip. (Ellen Müller) The short movie in the Historium was one of the best moments, but most of all just being together with your classmates and strolling around the city were my favourite parts of the excursion. (Jente Dresselaerts) One of the best moments was the bowling! And just travelling with friends is also nice! On Tuesday, in the evening, we did a little game, ‘Black Box’. It was really funny! Our two-day excursion was awesome! (Marie Hanssens) I think the teachers showed us that we are young adults now by giving us a lot of freedom. (Martijn Segers)

15


Klasdagen vierdejaars Enkele reacties van de leerlingen die op klasdagen gingen naar Leuven: Vooraf verwachtte ik van de klasdagen dat ze even tof en leerrijk gingen worden als de vorige klasdagen. Van het museum dacht ik dat het interessant ging zijn, maar wel saai, omdat de gids oud zou zijn en het op een verkeerde manier gebracht zou worden. De jeugdherberg zou gezellig en leuk zijn. Bij een jeugdherberg stel ik me altijd een houten hut voor. Mijn kamergenoten gaan tof zijn, want we mochten ze zelf kiezen. Ik hoop dat we op de universiteit interessante proefjes gaan doen. Achteraf bleken de klasdagen inderdaad tof en leerrijk. De twee gegidste rondleidingen waren interessant. De gidsen waren oud, maar ze waren niet saai. Beiden waren zelfs een beetje grappig, elk op hun eigen manier. De jeugdherberg was een stenen gebouw en het was er gezellig. Mijn kamergenoten waren tof, maar dat wist ik al. In de universiteit zijn proefjes gedaan, dat vond ik prachtig. Bart Van Balkom, 4WEb Op deze afbeelding zie je mijn groepje waarmee ik de fotozoektocht moest doen. Als je van links begint te kijken heb je Eline, Anne, Noor, Frauke, ik en Gaby. We staan voor het smalste huisje in Leuven. Ze noemen het huisje “het streepje” omdat het zo smal is. Sophie Schoeters, 4WEb

Enkele opdrachten van de leerlingen die op klasdagen gingen naar Brugge: In Brugge niet alleen oude gebouwen, nee, ook kunst uit de twintigste eeuw, en wel van de hand van Salvador Dali. De leerlingen kregen de opdracht om een schilderij dat ze apprecieerden en een kunstwerk dat ze maar niets vonden, uit te zoeken en te bespreken. Een aantal resultaten.

Opdracht: Dali Tijdens de wandeling doorheen het museum sprak het schilderij ‘de 4 seizoenen’ van de surrealistische schilder Salvador Dali mij meteen aan. Op het doek vind je gedetailleerde zaken terug die verwijzen naar de vier seizoenen. Links bovenaan zie je enkele trossen groene druiven hangen zoals we ze kunnen waarnemen in de herfst. Aan de rechterzijde fladderen twee blauwe vlinders rond, net alsof de lente net begonnen is. Centraal en rechts onder bevindt zich een compositie van geel en bruin, volgens mij verwijzend naar het geel van de zon en het bruin van het strand in de zomer. Rondom de compositie heeft Dali losse blauwe lijnen geverfd wat voor mij dan de zee betekent. Links onderaan liggen een paar winterkastanjes omgeven door blauwe vegen, wat mogelijk de regen voorstelt. Julie Janssen, 4LAb

16


Klasdagen vierdejaars Opdracht Salvador Dali Dit kunstwerk sprak mij het meeste aan, mede door het feit dat er op dit schilderij duidelijk herkenbare vormen aanwezig zijn. Je ziet een soort van geest die uit een pot tevoorschijn komt die een persoon laat schrikken. De geest heeft vooral een roodachtige kleur, waarschijnlijk om zijn woede of bloed te benadrukken. De andere persoon wordt in het zwart afgebeeld om zijn schrik of zelfs zijn naderende dood aan te geven. Dit tafereel speelt zich schijnbaar af op een strand. Mogelijk heeft de zwarte persoon met zijn bootje die pot gekocht in een ander gebied, niet wetende wat er in zou kunnen zitten.

Vreemd, dat is het woord waarmee ik dit werk zou omschrijven. Ik kon er geen verhaal in achterhalen of een boodschap in vinden, wat logisch is omdat er alleen een bloem afgebeeld wordt. De uitheemse bloem is erg gedetailleerd en van een tekort aan kleur kan men ook niet spreken. De materialen die Salvador Dali hier gebruikt zijn niet zo verschillend wat het toch minder interessant maakt. Ook het afbeelden van een ‘onbeweeglijke’ plant zonder andere gebeurtenissen rondom draagt hiertoe bij. Bij het eerste werk maakt Dali een groot contrast. Hij gebruikt heel lichte maar ook heel donkere kleuren. Ook gebruikt hij zowel potlood als waterverf wat dit kunstwerk toch nog net iets aantrekkelijker maakt. Het schilderij daagt je uit om ontdekt te worden in tegenstelling tot het tweede. Daar krijg je te maken met een statisch werk, geen actie, geen emoties. Dali gebruikt er zachte kleuren en creëert daardoor een slaperige toestand terwijl je bij het andere werk benieuwd bent naar de afloop. Een bloem is voor mij ook niet het meest interessante voorwerp dat geschilderd kan worden, doe mij maar een flinke portie actie zoals bij het eerste werk. Mats Hooyberghs, 4LAb

17


Poëtische verwondering Het thema ‘Verwondering’ van de Poëzieweek 2014 heeft weer tot heel wat creativiteit en uiteraard tot VERWONDERING OVER VERWONDERING aangezet. Want, zeg nu zelf, hoe ontroerend mooi kunnen sommige leerlingen de alledaagse dingen opeens kleur geven?

Ooit al eens nagedacht? (Laura Verhoeven, 4GL)

Dan is er geen verwondering nodig (Silke Willemse, 4LAa)

Zittend op de grond Naar de buitenwereld starend Denken over alle dingen Elk detail wordt interessant

Er zijn vele dingen waar een mens verwonderd over kan zijn. Van de eerste stapjes van een peuter Tot een zonsondergang op een mooie avond.

Ooit al eens nagedacht, Nagedacht over wie we zijn, Wat we doen

Maar soms is het juist verwonderlijk dat mensen verwonderd zijn. Verwondering zit in kleine dingen, In letten op details. Een prachtige schelp op het strand Of een madeliefje in een veld van rozen.

En over al de waaroms Over wat gelukkig zijn is, Wat pijn is, Waarom we bang zijn van de meest onnozele dingen

Sommige mensen kijken, maar zien niet, Of zien alleen wat ze verwachten te zien.

of er nog dingen zijn, buiten alle kennis die nog nooit ontdekt zijn en nooit zullen worden.

Anders waren ze niet verwonderd geweest. Dan hadden ze misschien gezien Dat de glimlach van dat altijd vrolijke meisje Snel verdwijnt als er niemand kijkt. Dat de jongen die altijd bandjes om zijn polsen heeft Die misschien draagt om iets anders te verbergen. Dat de persoon bij wie ze uithuilen Misschien zelf iemand nodig heeft. Dat de man die altijd lacht Eigenlijk geen reden meer ziet om te lachen.

En moet er wel een antwoord zijn voor al deze dingen, hebben we het nodig want wat is nodig hebben? Is het niet beter en leuker om onze gedachten te laten gaan, te blijven zitten en staren en ons te blijven verwonderen

Misschien zouden mensen daarom Minder verwonderd zijn, Als datgene gebeurt wat ze niet verwachten. Dan is er geen verwondering nodig.

18


PoĂŤtische verwondering

19


Poëtische verwondering Lach (Nele Fraiponts, 2 MOe)

Die eerste keer (Amelien Allard, 4WEa)

Een warme zon, een babylach, een grote kleurrijke luchtballon. Witte sneeuw, mooie bloemen, een grote prachtige leeuw. Een vrolijk lied, een lief cadeau, een lekkere grote friet. Vrede na een lange strijd, een omhelzing na een lange tijd, sommige dingen verbazen je altijd.

Al springend in de duisternis Weggezogen van het licht Angstig van de toekomstige fouten Die alles zullen veranderen Mijn hart dat adrenaline bleef pompen Het duiveltje op de schouder Op de bodem van een bodemloze Put vol nachtmerries van jou en mij Wetend dat het zou komen Dat het moment moest aanbreken Jarenlang beangstigd door Bozige duivels, heksen Bedrogen door mijn eigen verlangen Verlangend naar mijn angsten Verbaasd dat wanneer ik de put zal bereiken Ik het paradijs zal vinden

Bewondering voor verwondering (Florence Poiron, 2 LAb)

Bewondering voor verwondering, Voor het leven. Want helaas leven we maar even. Dus hap, slik een beetje lucht. Hou maar even op met dat gezucht. Ik bewonder mijn verwondering voor het leven, Want het duurt maar even, maar voor wie het niet beseffen zal, Het bewijs is overal

Bezoek ook onze eigen SPT-poëzieblog op http://gedichtenweekspt2014.wordpress.com/ De keuze van onze leerlingen en het waarom van hun poëtische (alweer!) … verwondering. 20


Simon Van Gorp

Spot on …

6WEWIa 2001-2002

Van Oosthoven naar Genève Simon passeerde zijn jeugd in Oosthoven (Oud-Turnhout), dicht bij de Liereman, bekend bij jonge wetenschappelijke onderzoekers van onze school. Simon had in die biotoop een zorgeloze jeugd, samen met twee jongere zussen en een jongere broer. Na de lagere school ontdekte hij al snel zijn voorliefde voor wiskunde en wetenschap. Talen waren duidelijk minder zijn ding. Zo was hij er niet van te overtuigen dat je in het Engels de k van know beter niet uitspreekt… Simon heeft vele goede herinneringen aan het SPT. Door de legerverhalen van wiskundeleraar Geert Goyens vlogen de lessen voorbij. Met medeleerlingen werd heftig gediscussieerd over de echte oorzaak van het blauwe oog en de hechtingen van leerkracht Rik Dierckx. Fysicaleerkracht Jos Van Raak maakte zijn vraagstukken bijzonder interessant door ze te verpakken in grappige verhaaltjes. De uren van Leo Jansen, leraar Nederlands en Engels, waren een verademing. Vooral omdat hij Simon ook vele levenslessen bijbracht. In zijn laatste jaar maakte Simon moeilijke tijden door. De leerkracht godsdienst, Martin Otten, ondersteunde en hielp hem enorm. Simon blijft hem eeuwig dankbaar. De universitaire opleiding begon met een kleine omweg: informatica in Antwerpen bleek niet de ultieme roeping en werd afgebroken en gevolgd door fysica in Leuven. Het niveauverschil én het feit dat Simon twee jaren combineerde maakten ook de nieuwe start zwaar. Maar, alles kwam in orde en de Leuvense periode werd mooi afgerond in de specialisatie nucleaire fysica. Voor zijn doctoraat spendeerde

Simon veel tijd in het CERN in Genève. Hier deed hij zijn experimenten, werkte hij hard en leerde zowel in team als zelfstandig te werken. Het doctoraat werd in maart 2012 afgerond. Sindsdien werkt onze wetenschapper voor Yasunori Yamazaki, een Japanse professor, die Simon in het CERN onderzoek laat doen naar anti-materie. Simon prijst zich zeer gelukkig met deze droomjob voor de onderzoeksinstelling RIKEN, die hem in Genève stationeerde. Het onderzoek waarmee Simon bezig is, is niet eenvoudig uit te leggen. We proberen het toch. De centrale vraag is: waar komt anti-materie vandaan? Als antimaterie en materie elkaar tegenkomen, verdwijnen ze en zetten ze zich om in energie (Einsteins fameuze E=mc²). Volgens het Standaard Model is er even veel materie als anti-materie gecreëerd tijdens de Big Bang. Onmogelijk, want dan zouden beide verdwenen zijn. En er is duidelijk materie overgebleven. Wat er mis is aan bovengenoemd model van de fysica wordt nu door Simon en zijn collega’s ijverig onderzocht. Wonen en werken in Genève heeft voor Simon nog een aardig pluspunt. Skigebieden zijn vlakbij en snowboarden is meer dan een passie. Zoontje Jules is nog wat jong voor de sneeuwsporten, maar kan al mee op de lange bergwandelingen. We wensen Simon veel geluk toe in Genève. En we kijken uit naar de onderzoeksresultaten van onze jonge Einstein! Herman van Gorp

Omdat oud-leerlingen belangrijk zijn… … willen wij in de SPT-Tijdingen nieuws brengen over oud-leerlingen die boeiende dingen doen op gelijk welk vlak: in de wereld van de media, cultuur, wetenschappen, het bedrijfsleven, vrije tijd, gastronomie, sport … De lezers van de SPT-Tijdingen en de oud-leerlingen zelf kunnen ons daarbij helpen. Hebt u nieuws over oud-leerlingen van het Sint-Pietersinstituut? Wij zijn zeer geïnteresseerd in wat onze oudleerlingen bezighoudt. Laat het ons weten: info@sint-pietersinstituut.be 21


22

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Advertisement