Europörssi 9/2016

Page 1

MAARAKENNUS

UUSI UUSI

23. vsk

NOSTOKONEET

METSÄKONEET

Suo lue men tuin

UUSI HYÖTYAJONEUVOT UUSI

www.europorssi.com 9/2016

so Kat 132 sivu

1 Europörssi

PALVELUHAKEMISTO

UUSI STRALIS, JOSSA ON JOPA 11 % PIENEMPI POLTTOAINEEN KULUTUS, KÄYTETTÄVYYSAJAN UUSI STRALIS, JOSSA ON JOPACO 11% PIENEMPI TAKUU JA PIENEMMÄT 2-PÄÄSTÖT POLTTOAINEEN KÄYTETTÄVYYSAJAN UUSI STRALIS, KULUTUS, JOSSA ON JOPA 11% PIENEMPI UUSI STRALIS, JOSSA ON JOPA 11 PIENEMPI -PÄÄSTÖT TAKUU JA PIENEMMÄT CO UUSI STRALIS,KULUTUS, JOSSA ON JOPA 112% % PIENEMPI POLTTOAINEEN KÄYTETTÄVYYSAJAN

POLTTOAINEEN KULUTUS, KÄYTETTÄVYYSAJAN KÄYTETTÄVYYSAJAN POLTTOAINEEN KULUTUS, TAKUU JA PIENEMMÄT CO2-PÄÄSTÖT TAKUU JA JA PIENEMMÄT PIENEMMÄT CO CO22-PÄÄSTÖT -PÄÄSTÖT TAKUU

JOPA 11% PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS Kokonaisvaltaisin valikoima polttoaineenkulutusta vähentäviä JOPA 11% PIENEMPI ominaisuuksia ja palveluita POLTTOAINEENKULUTUS kaukokuljetuksiin.

ERINOMAISTA KÄYTTÖVARMUUTTA

KÄYTETTÄVYYSAJAN TAKUU

TCO 2 LIVE

HUOLTOVERKOSTO on sitoutunut tarjoamaan mahdollisimman pitkän käytettävyysajan. KÄYTETTÄVYYSAJAN TAKUU

Uusi palveluvalikoima liikennöitsijöille

Tehokkaaksi todistettu HI-SRC -teknologia ja uusittu voimansiirtojärjestelmä, mm. täysinERINOMAISTA uusi Hi-Tronic -vaihteisto on KÄYTTÖVARMUUTTA suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden HUOLTOVERKOSTO ja suorituskyvyn takaamiseksi on sitoutunut tarjoamaan mahdollisimman Tehokkaaksi todistettu HI-SRC -teknologia ERINOMAISTA KÄYTTÖVARMUUTTA KÄYTETTÄVYYSAJAN TAKUU pitkän käytettävyysajan. ja uusittu voimansiirtojärjestelmä, mm. todistettu HI-SRC -teknologia HUOLTOVERKOSTO täysinTehokkaaksi uusi Hi-Tronic -vaihteisto on ja uusittu voimansiirtojärjestelmä, mm. KÄYTETTÄVYYSAJAN TAKUU ERINOMAISTA on sitoutunut tarjoamaan mahdollisimman suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden 2täysin uusi Hi-Tronic -vaihteisto on pitkän käytettävyysajan. KÄYTTÖVARMUUTTA KÄYTETTÄVYYSAJAN ERINOMAISTA ja suorituskyvyn takaamiseksi suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden HUOLTOVERKOSTOTAKUU

TCO 2 LIVE Uusi palveluvalikoima liikennöitsijöille

Kokonaisvaltaisin valikoima JOPA 11% PIENEMPI TCO2 LIVE polttoaineenkulutusta vähentäviä POLTTOAINEENKULUTUS Uusi palveluvalikoima ominaisuuksia ja palveluita valikoima JOPAKokonaisvaltaisin 11% PIENEMPI TCO LIVE liikennöitsijöille 2 kaukokuljetuksiin. UUSI STRALIS XP: TCO -MESTARI polttoaineenkulutusta vähentäviä POLTTOAINEENKULUTUS JOPA 11%ja PIENEMPI LIVE UusiTCO palveluvalikoima 2 LIVE ominaisuuksia palveluita kaukokuljetuksiin. JOPA 11% PIENEMPI TCO KÄYTETTÄVYYSAJAN TAKUU ERINOMAISTA 2 POLTTOAINEENKULUTUS KÄYTTÖVARMUUTTA Tutustu valikoima UUTEEN STRALIKSEEN, jossa kokonaan uusittu voimansiir tojärjestelmä, ja elektroniikkajärjestelmä sekä uudet jaon suorituskyvyn on sitoutunut tarjoamaansähkömahdollisimman Tehokkaaksi todistettu HI-SRCtakaamiseksi -teknologia liikennöitsijöille Kokonaisvaltaisin POLTTOAINEENKULUTUS HUOLTOVERKOSTO KÄYTTÖVARMUUTTA Uusi palveluvalikoima HUOLTOVERKOSTO Uusi palveluvalikoima pitkän käytettävyysajan. ja uusittu voimansiirtojärjestelmä, mm. polttoaineenkulutusta pienentävät ominaisuudet. Euro 6 HI-SRC-moottoriteknologialla varustettu UUSI STRALIS vähentää polttoaineenkulutusta vähentäviä on sitoutunut tarjoamaan mahdollisimman Tehokkaaksi todistettu HI-SRC -teknologia liikennöitsijöille Kokonaisvaltaisin valikoima on sitoutunut tarjoamaan mahdollisimman Tehokkaaksi todistettu HI-SRC -teknologia liikennöitsijöille Kokonaisvaltaisin valikoima uusi Hi-Tronic on ominaisuuksia ja STRALIS palveluita pitkän käytettävyysajan. jatäysin uusittu mm.ja pienentää TCO:ta UUSI XP: TCO -MESTARI polttoaineenkulutusta vähentäviä polttoaineenkulutusta jopa 11 %, vähentää CO-vaihteisto kaikissa kuljetustehtävissä. Ivecon HI-SCR-moottori 2voimansiirtojärjestelmä, 2-päästöjä pitkän käytettävyysajan. ja uusittu voimansiirtojärjestelmä, mm. polttoaineenkulutusta vähentäviä suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden kaukokuljetuksiin. täysin uusi Hi-Tronic -vaihteisto on ominaisuuksia ja palveluita uusi on Hi-Tronic -vaihteisto on sillä Tutustu STRALIKSEEN, jossa ontäysin kokonaan uusittu voimansiirtojärjestelmä, sähköja elektroniikkajärjestelmä uudet polttoaineenkulutusta pienentävät takaaUUTEEN myös turvallisen työskentelyn vaarallisilla alueilla, aktiivista regenerointia eisekätapahdu. IVECON uusien palvelujen ominaisuuksia jaUUTEEN palveluita jajossa suorituskyvyn takaamiseksi Tutustu STRALIKSEEN, kokonaan uusittu voimansiir tojärjestelmä, sähköja elektroniikkajärjestelmä sekä uudetja suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden kaukokuljetuksiin. suunniteltu täydellisen käyttövarmuuden ominaisuudet. Euro 6 HI-SRC-moottoriteknologialla varustettu UUSI STRALIS vähentää polttoaineenkulutusta jopa 11 %, vähentää CO2-päästöjä ja pienentää TCO:ta kaikissa kaukokuljetuksiin. HUOLTOVERKOSTON ansiosta STRALIS XP:n käytettävyysaika on taattu. ja suorituskyvyn takaamiseksi polttoaineenkulutusta pienentävät ominaisuudet. Euro 6 HI-SRC-moottoriteknologialla varustettu UUSI STRALIS vähentää ja suorituskyvyn takaamiseksi kuljetustehtävissä. Ivecon HI-SCR-moottori takaa myös turvallisen työskentelyn vaarallisilla alueilla, sillä aktiivista regenerointia ei tapahdu. IVECON uusien palvelujen ja STRALIS XP, TCO ja pienentää TCO:ta kaikissa kuljetustehtävissä. Ivecon HI-SCR-moottori polttoaineenkulutusta jopa 11 %,XP:n vähentää CO2-päästöjä HUOLTOVERKOSTON ansiosta STRALIS käytettävyysaika on taattu. STRALIS XP, TCO2-mestari. 2-mestari.

UUSI XP: TCO 2-MESTARI takaa STRALIS myös turvallisen työskentelyn vaarallisilla alueilla, sillä aktiivista regenerointia ei tapahdu. IVECON uusien palvelujen ja UUSI STRALIS XP: TCO 2-MESTARI UUSI STRALIS XP: TCO HUOLTOVERKOSTON ansiosta STRALIS XP:n käytettävyysaika on taattu. Tutustu UUTEEN STRALIKSEEN, jossa on kokonaan uusittu voimansiir tojärjestelmä, sähkö- ja elektroniikkajärjestelmä sekä uudet 2-MESTARI

Tutustu UUTEEN STRALIKSEEN, on uusittu voimansiir ja uudet polttoaineenkulutusta pienentävätjossa ominaisuudet. 6 HI-SRC-moottoriteknologialla UUSI STRALISsekä vähentää STRALIS XP, TCO Tutustu UUTEEN STRALIKSEEN, jossa on kokonaan kokonaanEuro uusittu voimansiir tojärjestelmä, tojärjestelmä, sähkösähkö- varustettu ja elektroniikkajärjestelmä elektroniikkajärjestelmä sekä uudet 2-mestari. polttoaineenkulutusta pienentävät ominaisuudet. Euro 6 HI-SRC-moottoriteknologialla varustettu UUSI STRALIS vähentää -päästöjä ja pienentää TCO:ta kaikissa kuljetustehtävissä. Ivecon HI-SCR-moottori jopa 11 %, vähentää CO 2 polttoaineenkulutusta pienentävät ominaisuudet. Euro 6 HI-SRC-moottoriteknologialla varustettu UUSI STRALIS vähentää pienentää kaikissa kuljetustehtävissä. Ivecon HI-SCR-moottori polttoaineenkulutusta 11 %, vähentää CO2-päästöjä takaa myös turvallisenjopa työskentelyn vaarallisilla alueilla, ja sillä aktiivistaTCO:ta regenerointia ei tapahdu. IVECON uusien palvelujen ja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.