Page 1

EUROGLAS Produkty, dane techniczne Wydanie 3


1

EUROGLAS

1

2

EUROFLOAT – niepowlekane szkło bazowe

2

3

EUROLAMEX – szkło laminowane foliami

3

4

5

4

SILVERSTAR – powlekane szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne

5

EUROGLAS SOLAR – szkło powlekane dla przemysłu fotowoltaicznego

6

LUXAR – szkło antyrefleksyjne

6

7

FIRESWISS FOAM – szkło ognioodporne

7

8

Wskazówki dodatkowe, dane techniczne

8

9

Dane teleadresowe

9 1


Wszystkie informacje zwarte w tej książce, wraz z opisami produktów, tabelami danych technicznych i programem produkcyjnym zostały zestawione zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Na podstawie zamieszczonych informacji nie mogą być wyciągane żadne wnioski prawne ani roszczenia. EUROGLAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. W przypadku pytań i uwag do zawartości niniejszej publikacji prosimy o kontakt. Wszystkie zamieszczone dane techniczne bazują, o ile nie podano inaczej, na obliczeniach wynikających z pomiarów standardowych budów. Pomiary te wykonano zgodnie z obowiązującymi na dzień zamknięcia składu redakcyjnego normami i wytycznymi, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. O ile nie podano inaczej dane dotyczące światła i energii bazują na normach europejskich EN, zaś dane dotyczące wielkości współczynnika przenikania ciepła U na normie DIN EN 673. Żadna z gwarantowanych wielkości technicznych nie może być przenoszona na indywidualnie wytwarzane produkty. Każdorazowo należy przestrzegać odnośnych przepisów prawa zależnych od sposobu zastosowania. Podane wymiary odpowiadają standardowemu programowi dostaw. W przypadku produktów specjalnych należy zwrócić się z zapytaniem do producenta lub jego partnerów handlowych. Ograniczenia w zastosowaniu mogą być spowodowane między innymi poprzez niżej wymienione przyczyny: Metoda i materiały stosowane do obróbki i przetwórstwa Kombinacja funkcji Normy, wytyczne, przepisy budowlane i prawa Zastosowanie np.: obciążenia wiatrem, śniegiem czy warunkami termicznymi Niniejsza książka jest chroniona prawem autorskim. Przekroczenie granic prawa autorskiego bez zgody firmy EUROGLAS GmbH jest karalne, zwłaszcza w przypadku kopiowania, mikrofilmowania, tłumaczenia i przetwarzania w formie elektronicznej, jak również w przypadku wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem. Wydano staraniem firmy EUROGLAS Skład zamknięto w sierpniu 2010 - zastrzega się prawo do wprowadzania zmian Opłata ochronna wynosi 5,– €

2


3


4


Partnerstwo - Jakość - Postęp

Szkło jest nie tylko najstarszym materiałem ludzkości, jest również innowacyjnym, przyjaznym środowisku, poddającym się recyclingowi higienicznym tworzywem, które cieszy się coraz większym powodzeniem w budownictwie i przyczynia się do podniesienia komfortu życia. Efektem zaawansowanej technologii i potencjału innowacyjnego reprezentowanego przez EUROGLAS są produkty, których w dobie coraz większych wyzwań budowlanych i architektonicznych nie sposób pominąć. Od wielu lat EUROGLAS jest synonimem najwyższej jakości produktów. W tym czasie dzięki konsekwentnej polityce wewnętrznej, nastawionej na potrzeby klientów, EUROGLAS osiągnął status wiodącego, niezależnego europejskiego producenta szkła. Rodzinna firma z wieloletnią tradycją oferuje dzisiaj dla każdego projektu architektonicznego perfekcyjne rozwiązania: od szkła bazowego EUROFLOAT poprzez EUROWHITE – odbarwione szkło float, EUROWHITE SOLAR – specjalnie optymalizowane szkło dla przemysłu solarnego, EUROLAMEX – szkło bezpieczne z opcją ochrony przed hałasem i EUROLAMEX Metallic – designerskie szkło laminowane aż do szkieł ciepłochronnych i przeciwsłonecznych marki SILVERSTAR. Produkty z firmy EUROGLAS umożliwiają wielorakie zastosowania w architekturze i nie tylko. Nowością w rodzinie naszych produktów jest szkło solarne – półfabrykat dla cienko powłokowych produktów przemysłu fotowoltaicznego. Niniejsza książka opisuje dla przetwórców i architektów rodziny naszych produktów z danymi technicznymi i ich własnościami. Bützberg, wrzesień 2010 Erich Heinz Trösch Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Spółki

5


Spis treści 1 1.1 1.2

EUROGLAS Jak to się zaczęło Nasze zakłady

9 11 12

2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

EUROFLOAT Proces produkcji szkła float Produkty EUROFLOAT – Niepowlekane szkło float EUROWHITE – Odbarwione szkło float Własności fizykochemiczne EUROFLOAT i EUROWHITE Program dostaw i pakietowanie Wymiary i tolerancje

19 23 28 28 29 30

2.3 2.4

3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2

31 34

EUROLAMEX Produkcja szkła EUROLAMEX Produkty EUROLAMEX – szkło laminowane foliami EUROLAMEX PHON – dźwiękochronne szkło VSG 3.2.3. Program dostaw i pakietowanie 3.2.4 EUROLAMEX Metallic

37 41 44 44 45

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2

53 57 60 62 62 64 66 68 69 71 71 72

6

SILVERSTAR Proces nakładania powłok SILVERSTAR SILVERSTAR SILVERSTAR ENplus SILVERSTAR ENplus T SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII E SILVERSTAR ZERO Kombinacje Powłoki SILVERSTAR COMBI SILVERSTAR COMBI Silver 48 T SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21

47 48


4.4 4.5

Powłoki SILVERSTAR SUNSTOP T SWISSPANEL – panele podokienne

79 82

5 5.1 5.2

EUROGLAS SOLAR EUROGLAS PV Flat EUROGLAS PV Hy TCO

85 86 88

6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3

Produkty specjalne z HY-TECH-GLASS Produkcja szkła LUXAR Produkty Szkło antyrefleksyjne LUXAR Szyby zespolone LUXAR Szkło z powłoką lustrzaną Program dostaw i pakietowanie

91 92 93 93 97 100 105

7 7.1 7.2 7.3

FIRESWISS FOAM Sposób działania szkła FIRESWISS FOAM Produkty bazowe FIRESWISS FOAM Pakietowanie

107 110 112 113

8 8.1 8.2 8.2.1

115 117 121

8.3 8.4 8.5

Wytyczne dodatkowe i dane techniczne Transport i pakowanie Wytyczne przetwórstwa Szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne SILVERSTAR Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR SUNSTOP T Szkło ogniochronne FIRESWISS FOAM Wskazówki techniczne do zastosowań szkła ciepłochronnego i przeciwsłonecznego Normy dotyczące szkła w budownictwie Wytyczne Przegląd danych technicznych szyb zespolonych

9 9.1

Kontakty Mapa kontaktów

147 148

8.2.2 8.2.3 8.2.4

121 127 134 135 141 143 144

7


1 EUROGLAS

1


10


1.1 Jak to się zaczęło Historia szkła liczy sobie tyle lat, co historia rozwiniętych kultur. Musiały jednak minąć tysiąclecia żeby zostały opracowane przemysłowe metody produkcji szkła, które uczyniły je integralną częścią naszej codzienności. Możliwości zastosowania szkła są tak różnorodne jak bogactwo myśli – wszelkiego typu dobra konsumpcyjne, materiały budowlane, surowce dla przemysłu czy dzieła sztuki. Utrzymanie jakości i ciągłości procesu produkcji szkła nie jest jednak możliwe bez doświadczenia w przygotowywaniu indywidualnych receptur, bez umiejętności sterowania procesem topienia i bez know-how w jego uszlachetnianiu.

Doświadczenie, wydajność i innowacyjność – to są nasze korzenie.

11

1


1.2 Nasze zakłady

2 1

8 5 7 9

1 EUROGLAS Aachen 2 EUROGLAS Haldensleben 3 EUROGLAS Osterweddingen 4 EUROGLAS SOLAR 5 EUROGLAS Hombourg 6 EUROGLAS Ujazd 7 GLAS TRÖSCH AG Silverstar Bützberg 8 GLAS TRÖSCH Alsace S.A. – Silverstar Burnhaupt le Haut 9 GLAS TRÖSCH AG Buochs

12

4 3

6


EUROGLAS Aachen EUROGLAS Vertriebs-GmbH z siedzibą w Aachen jest pomostem komunikacyjnym pomiędzy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi firmy EUROGLAS i łącznikiem z klientami. To właśnie tutaj zbiega się sieć informacyjna łącząca partnerów handlowych w całej Europie. Ścisły kontakt z zakładami produkcyjnymi gwarantuje najnowszy stan przekazywanych informacji. Kompletnością programu produkcyjnego jesteśmy zorientowani na szczególne wymagania naszych średniej wielkości klientów zarówno w Niemczech, jak i w Europie oraz na całym świecie.

EUROGLAS Haldensleben Zimą 1997 roku, w pobliżu Magdeburga, z myślą o szybko rosnących rynkach Europy północnej i środkowowschodniej, uruchomiliśmy naszą drugą hutę szkła float. Od wiosny roku 1999 w Haldensleben produkowane jest nie tylko szkło EUROFLOAT, ale część wyprodukowanego, czystego szkła float jest na miejscu uszlachetniana. Asortyment produkowanego szkła rozszerzył się o szkło ciepłochronne z grupy produktów SILVERSTAR oraz o szkło laminowane foliami EUROLAMEX. Od roku 2002 w naszej hucie produkowane jest również odbarwione szkło float znane pod nazwą EUROWHITE. Od roku 2000 nasz zakład jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

13

1


EUROGLAS Osterweddingen Na terenach przemysłowych w Osterweddingen, niedaleko od Magdeburga w roku 2006 uruchomiliśmy naszą trzecią, bardzo nowoczesną, hutę szkła float. Poprzez uruchomienie tego zakładu wzmocniliśmy naszą pozycję w sercu Europy i zyskaliśmy bezpieczeństwo dostaw nie tylko dla naszych niemieckich klientów ale również dla klientów z północnej i środkowowschodniej Europy. Przy wydajności dobowej sięgającej 700 t szkła produkujemy szkło float do grubości 19 mm, również w wymiarze przedłużonym w stosunku do jumbo. Od roku 2007 zakład jest certyfikowany wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

EUROGLAS SOLAR Wraz z budową nowego zakładu uszlachetniania szkła w zakresie cienkich powłok weszliśmy do kręgu firm przemysłu solarnego. Ciekawy architektonicznie obiekt, w którym znajduje się zakład, wybudowaliśmy w dziewięć miesięcy tak, że latem 2009 roku można było rozpocząć produkcję. Nośnikiem powłok jest EUROGLAS PV Flat – wyjątkowo czyste szkło spełniające najwyższe wymagania jakościowe. Szkło zewnętrzne EUROGLAS PV HY TCO pokryte jest powłoką redukującą odbicie światła, która podnosi efektywność działania modułów solarnych.

14


EUROGLAS Hombourg U zbiegu granic Francji, Niemiec i Szwajcarii produkujemy od początku roku 1995 codziennie ponad 500 ton szkła float. Codziennie, to znaczy 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Dostarczamy do Państwa nasze szkło w grubościach od 3 do 10 mm, krojone na zadany wymiar, na stojakach wielokrotnego użytku i w skrzyniach. Nasz bardzo nowoczesny zakład wyposażyliśmy w najnowsze technologie ochrony środowiska. Emitowane do atmosfery spaliny są odsiarczane, odpylane i pozbawiane resztek gazów trujących. Od roku 1998 zakład jest certyfikowany wg ISO 9001.

EUROGLAS Ujazd W miejscowości Ujazd (Polska) w roku 2009 wybudowano najmłodszy z zakładów Grupy GLAS TRÖSCH. Jest to prawdziwy rekordzista. Nie tylko najnowocześniejszy w Europie ale i największy piec na świecie. Z wydajnością do 1000 ton na dobę piec ten może pokryć zapotrzebowanie klientów w Polsce, w Europie centralnej, północnej, południowej i wschodniej. Oprócz czystego szkła float w Ujeździe produkuje się szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne.

15

1


GLAS TRÖSCH AG Silverstar Bützberg W 1987 roku w Bützberg (Szwajcaria) rozpoczęliśmy produkcję szkła powlekanego. Po certyfikacji wg normy ISO 9001 w 1996 roku zakład znajduje się pod stałym nadzorem instytutów certyfikujących. Latem 2003 roku został tu uruchomiony nowy, nowoczesny magnetron MAG 6. W Bützberg produkowane są przede wszystkim wysokiej jakości szkła przeciwsłoneczne SILVERSTAR COMBI oraz innowacyjne szkła SUNSTOP T.

GLAS TRÖSCH Alsace S.A. – Silverstar Burnhaupt le Haut W 1990 roku w Alzacji (Francja) utworzona została firma Glas Trösch Alsace – SILVERSTAR. W latach 1992 i 1995 uruchomiono tu dwa magnetrony. Od 1997 roku, po certyfikacji wg normy ISO 9001, zakład znajduje się pod stałą kontrolą europejskich stacji kontrolnych. Podstawowym produktem jest wysokiej jakości szkło powlekane z rodziny SILVERSTAR. W 2001 roku uruchomiony został piec hartowniczy (4500 x 2300 mm) aby szybciej realizować zlecenia na formatki.

16


GLAS TRÖSCH AG FIRESWISS Buochs W roku 2003 uruchomiona została w Buochs w Szwajcarii firma GLAS TRÖSCH AG, FIRESWISS. Przy użyciu najnowocześniejszego parku maszynowego produkowane jest tu wielowarstwowe szkło ogniochronne o odporności EI. Własne laboratorium badawcze zabezpiecza stały rozwój produktów. Nasze produkty rozwijane są we współpracy z producentami systemów ram. Produkcja szkła FIRESWISS FOAM podlega najostrzejszym kryteriom jakościowym oraz kontroli zewnętrznych instytutów badawczych.

17

1


Budynek biurowy Kรถnigstrasse, Stuttgart (D) EUROWHITE

18


2 EUROFLOAT® Niepowlekane szkło bazowe

2


20


EUROFLOAT – różnorodność Szkło jest materiałem o bardzo bogatej tradycji i jeszcze większej przyszłości. Jego znakomite własności techniczne, przejrzystość, odporność na starzenie się i wytrzymałość stanowią o wykorzystaniu w budownictwie. Szkło nie rozprzestrzenia ognia i jest niepalne. Jego jednorodna, gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dlatego szkło jest wyjątkowo higieniczne. Raz ukształtowane nie podlega zmianom postaciowym. Szkło jest niepodatne na mróz i temperaturę powietrza. Od ponad 4000 lat ludzkość zna szkło. Od tego czasu podstawowe surowce, takie jak pasek, wapń i soda nie zmieniły się, ale procesy produkcyjne są stale ulepszane. Dzisiaj produkcja szkła budowlanego odbywa się na całym świecie prawie wyłącznie według technologii float, którą zaczęto stosować w latach 60tych XX wieku. Dzięki temu uzyskuje się szkło o szczególnie wysokiej jakości pozbawione praktycznie zniekształceń optycznych. EUROGLAS produkuje szkło float pod nazwą bazową EUROFLOAT. Do rodziny szkieł EUROFLOAT należą niepowlekane szkło float i odbarwione szkło EUROWHITE.

21

2


22


2.1 Proces produkcji szkła float Długa, ciągła wstęga szkła to produkcja szkła float w nowoczesnej hucie. Tylko najwyższa precyzja na całej, liczącej 400 m linii produkcyjnej może zagwarantować utrzymanie znakomitej jakości szkła z firmy EUROGLAS.

2

1

2

3

1 Zasypnik 2 Wanna szklarska 3 Float

4

5

6

4 Sterownia 5 Odprężanie 6 Rozkrój

60 % piasku kwarcowego, 19 % sody, 15 % dolomitu (wapień) i 6 % innych surowców zmieszanych według receptury i po dodaniu 20 % czystej stłuczki szklanej jest dostarczanych jako surowiec na linię produkcyjną. Dzięki dodawaniu stłuczki szklanej w wewnętrznym obiegu uzyskuje się 100 % recycling.

23


Na początku mamy do dyspozycji surowce, które po dokładnym zważeniu i zmieszaniu w sposób ciągły dostarczane są do wanny szklarskiej. W wannie szklarskiej, czyli piecu o szerokości 12 m i długości 60 m znajduje się jednorazowo do 1900 t stopionego

szkła o temperaturze ok. 1550ºC. W strefie topienia surowce doprowadzane są do stanu płynnego. W strefie klarowania wytrącane są z masy szklarskiej pęcherzyki powietrza. Dopiero wówczas płynne szkło przepływa przez strefę chłodzenia.

24


Następnie szkło wpływa do floatu, gdzie znajduje się roztopiona cyna. Ponieważ szkło jest lżejsze od cyny to przepływa po jej powierzchni. Dzięki temu powierzchnia szkła jest absolutnie gładka i płaska.

Grubość i szerokość wstęgi szkła ustalana jest przez rolki prowadzące. Przy cienkim szkle rolki rozciągają wstęgę szkła, dla uzyskania grubego szkła ściskają ją do środka.

25

2


Wszystkie procesy na linii produkcyjnej są ciągle nadzorowane i dokumentowane przez system kamer i sensorów. W centralnej sterowni załoga ma pełny obraz procesu producyjnego.

Wstęga szkła przemieszcza się do strefy chłodzenia o długości ponad 100 m. Stale kontrolowany proces chłodzenia od około 600ºC do 60ºC służy wprowadzeniu do szkła niskiego, równomiernego stanu naprężeń.

26


2

Wstęga szkła jest stale kontrolowana laserowo pod kątem wykrywania najmniejszych nawet błędów. Następnie szkło jest krojone na wymiary handlowe i odstawiane na stojaki. Całkiem odrębna linia pozwala również na krojenie szkła na wymiar dokładnie określony przez klienta.

27


2.2 Produkty 2.2.1 EUROFLOAT Niepowlekane szkło float

1)

Ra

Indeks odtwarzania barw

LRi

Odbicie światła do wewnątrz [%]

LRa

Odbicie światła na zewnątrz [%]

LT

Przepuszczalność światła [%]

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

LT

Przepuszczalność światła [%] Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.6

5.5

EUROFLOAT

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

28

10 mm

12 mm

1.1 0.99 79 18 7 75 96 8 8 88 79 88

1.1 1.02 81 16 7 77 97 8 8 89 81 88

1.1 1.04 83 13 7 80 97 8 8 89 83 89

1.1 1.06 85 10 8 83 98 8 8 90 85 89

1.0 1.07 86 9 8 84 98 8 8 90 86 90

1.0 1.09 87 7 8 85 98 8 8 90 87 90

1.0 1.10 88 5 8 87 98 8 8 91 88 91

obliczony dla szyby zespolonej z dwóch 4 mm szyb float. 15 i 19 mm na zapytanie

51

ET

Przepuszczalność energii [%]

55

ER

Odbicie energii, w %

58

EA

Absorpcja energii [%]

63

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

65

b

Wskaźnik zacienienia1)

69

S

Selektywność

72

TUV

Przezroczystość promieniowa UV [%]

U

Dane produktu

Światło

Energia

S, TUV

Dane techniczne


2.2.2 EUROWHITE Odbarwione szkło float

1)

Ra

Indeks odtwarzania barw

LRi

Odbicie światła do wewnątrz [%]

LRa

Odbicie światła na zewnątrz [%]

LT

Przepuszczalność światła [%]

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

LT

Przepuszczalność światła [%] Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

5,8

5,8

5,8

5,7

5,7

5,6

5,5

EUROWHITE

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

1.0 1.10 88 5 8 87 98 9 9 90 88 90

1.0 1.11 89 4 8 88 98 9 9 91 89 90

1.0 1.12 89 3 8 88 98 9 9 91 89 91

1.0 1.12 90 3 8 89 98 9 9 91 90 91

1.0 1.12 90 2 8 89 98 9 9 91 90 91

1.0 1.13 90 2 8 90 98 9 9 91 90 91

1.0 1.13 91 1 8 90 98 9 9 91 91 91

73

ET

Przepuszczalność energii [%]

75

ER

Odbicie energii, w %

77

EA

Absorpcja energii [%]

80

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

81

b

Wskaźnik zacienienia1)

83

S

Selektywność

84

TUV

Przezroczystość promieniowa UV [%]

U

Dane produktu

Światło

Energia

S, TUV

Dane techniczne

obliczony dla szyby zespolonej z dwóch 4 mm szyb float. 15 i 19 mm na zapytanie

29

2


2.2.3 Własności fizykochemiczne EUROFLOAT i EUROWHITE

Gęstość

γ = 2,49 - 2,51 g/cm3

Przewodność cieplna

λ = 0,71 - 1,5 W/m2K

Pojemność cieplna

C = 700 - 830 J/kgK dla 20 - 100 °C

Współczynnik rozszerzalności termicznej

α20 - 300 = 90 - 105*10-7K-1

Wytrzymałość przy ściskaniu

700 - 900 N/mm2 Wytrzymałości na zginanie odpowiadają „Zasadom technicznym wykorzystywania przeszkleń podpartych liniowo” Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 130 +/- 28 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Liczba Poisson’a

μ = 0,13 - 0,32

Moduł sprężystości podłużnej

Ε = 40 - 90 GPa

Moduł sprężystości poprzecznej

G = 15 - 36 GPa

Twardość wg Vickers’a

4,95 +/- 0,9 kN/mm2

Twardość w skali Knoop’a

ok. 470 HK 0,1/20

Twardość w skali Mohs’a

ok. 5-6 jedn.

Współczynnik załamania

ND = ok. 1,52

Oporność właściwa

10 - 10 Ω

Odporność hydrolityczna

Klasa hydrolityczna 4

30

9

20


2.3 Program dostaw i pakietowanie Program dostaw (BM – jumbo)

EUROFLOAT Wymiary (mm x mm)

Grubości (mm)

3210 x 6000

3 - 12

3210 x 5100

3 - 12

3210 x 4500

3 - 12

2

EUROWHITE Wymiary (mm x mm)

Grubości (mm)

3210 x 6000

3 - 12

Niestandardowe długości i grubości 15 i 19 mm.

Program dostaw (GBM – skrzynie i splity)

EUROFLOAT Wymiary (mm x mm)

Grubości (mm)

3210 x 2550

3 - 12

3210 x 2250

3 - 12

3210 x 2000

3 - 12

EUROWHITE Wymiary (mm x mm)

Grubości (mm)

3210 x 2550

3 - 12

3210 x 2250

3 - 12

3210 x 2000

3 - 12

Niestandardowe długości i grubości 15 i 19 mm.

31


Masa

32

41

32

25

21

16

13

10

4

5

6

8

10

12

2.5 t

10

13

16

21

25

32

41

2.5 t

10

13

16

21

25

32

41

2.5 t

6

7

9

11

14

18

-

2.5 t

6

7

8

10

12

15

21

2.5 t

5

6

7

10

12

15

18

2.5 t

8

10

12

16

20

25

34

5t

3210 x 2000 3210 x 2250 3210 x 2550 3210 x 4500 3210 x 5100 3210 x 6000 3210 x 6000 mm mm mm mm mm mm mm Ilość tafli Ilość tafli Ilość tafli Ilość tafli Ilość tafli Ilość tafli Ilość tafli w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie

3

Grubość w mm

Pakietowanie

EUROFLOAT / EUROWHITE BM/ GBM


EUROFLOAT / EUROWHITE – wymiar specjalny (FD)

Endcaps

Wysokość w mm

Grubość w mm

Ilość tafli

E 01

800 - 900

3

73

E 02

901 - 980

3.1*

70

E 03

981 - 1060

4

55

E 04

1061 - 1140

5

44

E 06

1141 - 1280

6

36

E 07

1281 - 1370

8

27

E 09

1371 - 1520

10

22

E 10

1521 - 1600

2

*na zapytanie Maksymalna długość: 2520 mm

33


2.4 Wymiary i tolerancje Tolerancje grubości szkła

Grubość nominalna (mm)

Tolerancja grubości szkła

EUROFLOAT

EUROWHITE

Dopuszczalna odchyłka (mm)

3

3

+/- 0.2

4

4

+/- 0.2

5

5

+/- 0.2

6

6

+/- 0.2

8

8

+/- 0.3

10

10

+/- 0.3

12

12

+/- 0.3

Grubości nominalne i tolerancje wg EN 572.

Cięcie i wymiary Cięcie prostokątnych tafli odbywa się z następującymi tolerancjami w odniesieniu do długości i szerokości: Grubość od 3 do 12 mm:

+/- 5 mm

Dokładność przekątnej (mierzona na obydwu przekątnych) wynosi: BM:

+/- 10 mm

GBM:

+/- 10 mm

Szerokość produkcyjna zarówno w przypadku BM jak i GBM wynosi 3210 mm. Docięcie szkła na wymiar specjalny można zamawiać u nas po uzgodnieniu.

34


2

Most ze szkła. Schwäbisch Hall (D) VSG EUROWHITE

35


Główna siedziba UEFA. NYON (CH) SILVERSTAR SELEKT

36


3 EUROLAMEX® Szkło laminowane

3


38


EUROGLAS – bezpieczeństwo Szkło ochronne jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek. To właśnie niezabezpieczone powierzchnie okien i fasad są preferowane dla uzyskania niekontrolowanego dostępu do obiektów. Przy zastosowaniu szkła EUROLAMEX problem ten można efektywnie zminimalizować. Służy do tego specjalnie opracowana linia produktów EUROLAMEX nadająca się do zastosowania zarówno w obiektach biurowych jak i w domach jedno- i wielorodzinnych. Stosowane dzisiaj laminaty odpowiadają wg klasyfikacji EN klasom oporu od P2A do P5A. W niektórych sytuacjach przepisy budowlane zmuszają wręcz do stosowania tego typu szkła (obiekty użyteczności publicznej), czyniąc je produktem nie do zastąpienia. Szkło to pozwala na kształtowanie ścianek działowych, barierek i poręczy oraz daszków nad wejściami. Dzięki szerokiej palecie produktów można dobrać szkło dostosowane do stopnia ryzyka. EUROLAMEX (VSG) jest szkłem składającym się z dwóch tafli szkła float połączonych w sposób trwały za pomocą folii poliwinylo-butyralowej (PVB) odpornej na rozrywanie i rozciąganie. Przy obciążenia przekraczających dopuszczalne obciążenia mechaniczne pęka szkło ale jego kawałki pozostają przyklejone do nieuszkodzonej folii. Dzięki tej własności ryzyko okaleczenia odłamkami jest zminimalizowane prawie do zera a przeszklony otwór pozostaje zamkniętym dzięki wytrzymałości resztkowej. Do rodziny laminatów EUROLAMEX należą również inne laminaty oferujące dodatkowe własności. Są to laminaty z foliami dźwiękochronnymi EUROLAMEX PHON oraz przeznaczone do zastosowań wewnętrznych laminaty EUROLAMEX Metallic Design – GLAS.

39

3


40


3.1 Produkcja szkła EUROLAMEX W naszym zakładzie w Haldensleben jest produkowane szkło laminowane foliami VSG. Instalację produkcyjną przygotowano w ten sposób, że możliwe jest przetwarzanie wymiaru jumbo (BM 3210 x 6000 mm).

1

2

3

1 Dostarczanie surowca 2 Mycie 3 Pomieszczenie laminowania

4

5

3

6

4 Laminowanie wstępne 5 Autoklaw 6 Odbieranie VSG

41


Surowiec dostarczany jest za pomocą sztaplarki portalowej, która pracuje w 30 sekundowym cyklu i ma możliwość załadunku szkła w taflach z 4 różnych stojaków. W myjce szkło jest dokładnie myte. Zanim jednak szkło wjedzie do myjki, zespół wirujących szczotek usuwa ze szkła środek rozdzielający. Grubość nadjeżdżajacej tafli jest automatycznie mierzona i stosownie do grubości automatycznie ustawiane są parametry linii.

W pomieszczeniu laminowania automatycznie kompletuje się szkło z folią. Krawędź folii PVB wystająca poza szkło jest automatycznie odcinana. Ponieważ folia PVB jest bardzo wrażliwa na temperaturę i wilgotność, a jednocześnie każdy pyłek powoduje naruszenie optycznej jakości szkła, to pomieszczenie laminowania wykonane jest jako klimatyzowane pomieszczenie „czyste”.

42


W piecu do wstępnej laminacji następuje wstępne połączenie szkła i folii PVB. W trakcie tego procesu tafle szklane są rozgrzewane do odpowiedniej temperatury i sprasowane walcami razem z folią. Pod wpływem ciśnienia i temperatury tafle szkła zostają trwale połączone z folią. W ten sposób ze wstępnie połączonego półproduktu powstaje gotowa tafla VSG.

Po procesie autoklawizacji przeprowadzana jest 100 % optyczna kontrola produktu. Po dokonaniu pełnej kontroli gotowe szyby VSG odstawiane są na stojaki.

43

3


3.2 Produkty 3.2.1 EUROLAMEX – Szkło laminowane foliami

‹3 1.16 1.06 0.24 0.82 77 21 7.7 71 98 9.3 9.3 89 77 5.7

89

‹3

8.4

1.14 1.06 0.21 0.85 78 18 7.9 74 98 9.3 9.3 89 78 8.2

PHON

1.17 1.06 0.26 0.79 75 23 7.8 69 97 9.3 9.3 88 75

1.13

5.7

12.1

1.17 1.06 0.26 0.79 75 23 7.4 69 97 9.1 9.1 88 75 88

1.06

5.5

10.1

1.12 1.06 0.21 0.85 79 18 8.1 74 98 9.5 9.5 89 79 89

0.21

5.6

8.1

1.11 1.05 1.05 0.16 81 14 8.5 77 99 9.7 9.7 90 81 90

0.85

5.7

6.1

79

89

5.7

Budowa szkła

18

88

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

8.0

LT

Przepuszczalność światła [%]

74

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

98

LT

Przepuszczalność światła [%]

9.4

LRa

Odbicie światła na zewnątrz [%]

9.4

LRi

Odbicie światła do wewnątrz [%]

89

Ra

Indeks odtwarzania barw

79

ET

Przepuszczalność energii [%]

89

ER

Odbicie energii, w %

5.7

EA

Absorpcja energii [%]

8.2

g

Całkowita przepuszczalność energii [%]

‹3

bK

Wskaźnik zacienienia promieniowania krótkofalowego

‹3

bL

Wskaźnik zacienienia promieniowania długofalowego

‹3

b

Wskaźnik zacienienia

‹3

S

Selektywność

‹3

TUV

Przezroczystość promieniowa UV [%]

U

Dane produktu

Światło

Energia

S, TUV

Dane techniczne

Wskazówka: Folia nie może bezpośrednio łączyć się z materiałami uszczelniającymi!

44


3.2.2 EUROLAMEX PHON – dźwiękochronne szkło VSG Szkło dźwiękochronne dla lepszego komfortu akustycznego. Nasze środowisko staje się coraz bardziej głośne. Nie tylko hałas lotnisk czy głównych traktów komunikacyjnych ale po prostu rosnący poziom hałasu w tle codziennego życia stanowi problem. Problem, który stawia człowieka w sytuacji stresowej. Coraz częściej jest to przyczyna schorzeń psychicznych i fizycznych. EUROLAMEX PHON jest skutecznym rozwiązaniem wyraźnie zmniejszającym hałas. Szkło laminowane ze zintegrowaną folią dźwiękochronną pozwala na zmniejszenie współczynnika tłumienia Rw o 3 dB. Szkło EUROLAMEX PHON jest przetwarzane jak zwykłe szkło laminowane VSG i posiada również jego własności jak np. łączenie odłamków przy rozbiciu. Możliwe jest stosowanie zarówno jako szkło pojedyncze wewnątrz pomieszczeń jak również w zespoleniu z innym szkłem.

50

Tłumienie (dB)

45

40

35

30

8.2 Standard VSG* 8.2 EUROLAMEX PHON*

25

Częstotliwość (Hz) 20 100

160

250

400

630

1000

1600

2500

4000

*Szyba pojedyncza

45

3


Wyciąg z aktualnego programu produkcji Zmierzona wartość tłumienia (dB) RW,P

Szyba zespolona z EUROLAMEX SC PHON EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 14 AR / 4

37 dB

EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 16 AR / 4

39 dB

EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 16 AR / 6

40 dB

EUROLAMEX SC PHON 8.2 / SZR 20 AR / 8

43 dB

EUROLAMEX SC PHON 12.2 / SZR 20 AR / 8.2

49 dB

Szyba zespolona z EUROLAMEX SI PHON

Zmierzona wartość tłumienia (dB) RW,P

EUROLAMEX SI PHON 8.1/ SZR 16 AR / 4

36 dB

EUROLAMEX SI PHON 6.1 / SZR 16 AR / 8

41 dB

EUROLAMEX SI PHON 8.1 / SZR 16 AR / 10

45 dB

Program dostaw EUROLAMEX SC/SI PHON Grubość w mm:

SC PHON SI PHON

8.2 / 10.2 / 12.2 / 16.2 6.1/8.1/10.1/12.1

Pakowanie EUROLAMEX SC/SI PHON

Grubość w mm

3210 x 6000 mm Ilość tafli w pakiecie

8.2

15

7

10.2

12

5

12.2

10

4

16.2

8

-

Inne pakowanie na zapytanie.

46

3210 x 2250 mm Ilość tafli w pakiecie


1.98

2.23

9

2.67

t

Ilość tafli

t

5.35

7

t

Ilość tafli

Ilość tafli 18

9

2.48

Ilość tafli

2.52

t

Ilość tafli 20

t

Ilość tafli 20

t

6

18

18

18

9

9

18

7

7

5.49 5.78

18

2.75 2.82

9

2.34 2.52

9

2.46 2.46

19

2.17 2.17

19

1.93 1.93

19

0.76 1.52

6

6.4

8

8.2

15

15

15

7

7

14

5

5

5.51 5.62

14

2.89 2.75

7

2.38 2.45

7

2.51 2.56

15

2.21 2.26

15

1.97 2.01

15

0.38 0.76

8

8.1

10

10

13

12

12

12

12

12

12

5

5

5

5

10

10

5

4

4

5.84 4.90 4.98

14

2.87 2.92 2.45

7

2.27 2.22 2.27

7

2.31 2.50 2.54

13

2.03 2.20 2.24

13

1.81 1.96 1.99

4

5.14

10

2.57

5

2.38

5

2.40

12

2.12

12

1.88

12

1.52

10

3

4.69

8

2.34

4

2.21

5

2.49

10

2.20

10

1.95

10

0.38

12

10

10

8

-

-

8

-

-

10

4

4

-

-

4

-

-

4

8

3

3

4.75 4.88

8

2.38 2.44

4

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2.25 2.34 2.35 2.38

4

2.52 2.33

10

2.23 2.06 2.35 2.38

10

1.98 1.83

10

20

7

8

3

4

3

-

-

3 2.8 2

2

2

-

-

2.83

3

2.12 2.15

-

-

2.45

7

-

-

2.45 2.48

-

-

2.45

20

0.38 0.76

-

16

16 1.52

12

16

12

2

-

-

2.86

3

2.18

3

-

-

2.52

7

-

-

1.52

20

16.4 20.1 20.2 20.4

0.76 1.52 0.38 0.76

10.1 10.2 10.4 12.1 12.2 12.4 16.1 16.2

1.52 0.38 0.76

8

8.4

t 2.62 2.69 2.83 2.5 2.55 2.66 2.52 2.56 2.64 2.27 2,3 2.37 1.98 2.0 2.04 2.49 2.52 2.56 Wynikające z podanej wyżej budowy szkieł ich grubości należy rozumieć jako grubości nominalne. Grubość pojedynczej folii PVB wynosi 0,38 mm. Przy większej ilości folii grubość folii stanowi wielokrotność grubości folii pojedynczej. Dla uzupełnienia dostaw możliwe jest przygotowanie pakietów o masie 1,2 t. Inne budowy szkła na zapytanie.

8000 mm

6000 mm

6000 mm

Folia

Ilość tafli 20

6

0.38

Szkło

6.2

Szerokość w (mm):

4500 mm

2550 mm

2250 mm

2000 mm

6.1

Budowa

3.2.3 Program dostaw i pakietowania Program dostaw EUROLAMEX 3210

47

3


3.2.4 EUROLAMEX Metallic Szkło EUROLAMEX Metallic to połyskujące metalicznie szkło laminowane foliami, które wypełnia wszystkie normowe wymagania typowych laminatów. Estetyczna kolorystyka Siła wyrazu naturalnych kolorów od zawsze oddziaływuje na nasze codzienne życie. Życie, które coraz częściej jest też źródłem skojarzeń i inspiracji do nadawania i przekazywania pomieszczeniom charakterystycznej atmosfery. EUROLAMEX PHON to design, który odpowiada charakterystycznym trendom w kształtowaniu wnętrz mieszkalnych. Dzięki prawdziwości matowo połyskujących kolorów szkło EUROLAMEX Metallic nadaje pomieszczeniom wyjątkowy charakter. Naturalna kolorystyka EUROLAMEX Metallic jest dostępny w siedmiu naturalnych odmianach kolorystycznych.

Metallic dymny kwarc

Metallic różowy kwarc

Metallic akwamaryna

Metallic cytrynowy

Metallic tytan

Metallic perłowy

Metallic turmalin

48


Szerokie spektrum zastosowań wewnętrznych okładziny meblowe wypełnienia drzwi ściany działowe i podziały pomieszczeń okładziny ścienne i sufit płyty stołowe wykładziny podłogowe

3

Wykorzystanie awangardowy design ciepłe bądź chłodne klimaty możliwe podświetlenie od tyłu obustronne zastosowanie dzięki refleksyjności od drugiej strony inne możliwości: SABLE (satynowanie), dekor – Lars Contzen

Charakterystyka refleksyjna optyka przy 3 % przepuszczalności światła metalicznie pobłyskująca naturalną kolorystyką matowo jedwabista powierzchnia grubość: 6, 8 (standard), 10, 12, 16 mm rozmiar tafli: BM 3210 x 6000, 3210 x 2250 mm 49


Kombinacje Naturalna kolorystyka i możliwość przetwarzania w szybach zespolonych włącznie z różnymi możliwościami w zakresie napylania powłok SILVERSTAR sprawia, że EUROLAMEX jest idealnym szkłem laminowanym VSG w każdego typu zastosowaniach. Mieszane ładunki Wszystkie typy szkła EUROLAMEX można dowolnie łączyć ze wszystkimi innymi typami szkła z programu produkcji. Nowy design Zgodnie z panującymi obecnie trendami w zakresie kolorystyki i możliwości swobodnego tworzenia w przestrzeni opracowaliśmy produkty z foliami kolorowymi i matowymi. Nie stanowi dla nas problemu uzyskanie dowolnego koloru od zupełnie jasnych aż do w pełni wysyconych mocnych odcieni. Decydującą zaletą jest to, że w tym samym momencie, decydując się na EUROLAMEX, mamy w jednym ręku dwa decydujące czynniki – barwę i bezpieczeństwo.

50


3

Bosch Shop, Berlin (D) VSG EUROLAMEX

51


SAP, Walldorf (D) SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32

52


4 SILVERSTAR® Powlekane szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne

4


54


SILVERSTAR - komfort życia Przez długi czas okna były zimą „czarną dziurą“ dla ciepła, podczas gdy latem życie za szklaną przegrodą stawało się udręką. Przyczyną jest to, że przez szkło przenika prawie bez zakłóceń nie tylko ludzki wzrok, ale również przenoszące ciepło promieniowanie podczerwone. Dla zredukowania tej wady używamy dzisiaj w budownictwie przeważnie szkieł powlekanych. Zadaniem powłok jest takie kształtowanie własności transmisyjnych szkła, żeby lepiej spełnione były wymagania energetyczne. Różnorodność form architektonicznych budynków i budowli, począwszy od budynków mieszkalnych, poprzez kompleksy biurowe aż do ogrodów zimowych wymusza różnorodność spektrum wymagań, jakim odpowiadać muszą nowoczesne szyby zespolone w zakresie przepuszczalności energii i światła. Stosownie do tego nie istnieje uniwersalna powłoka, nadająca się do każdego przypadku, lecz cały, precyzyjnie ukształtowany program powłok ciepłochronnych i przeciwsłonecznych. Produkty te należą do grupy produktów SILVERSTAR.

55

4


Chong Hing Finance Center, Shanghai SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T

56


4.1 Proces nakładania powłok SILVERSTAR Od wielu lat szkło jest uszlachetniane przez światłoprzepuszczalne i odbijające ciepło powłoki. Na całym świecie zdobyła uznanie metoda nanoszenia powłok w atmosferze próżni w urządzeniu zwanym magnetronem. Wszystkie powłoki SILVERSTAR są produkowane tą metodą.

1

2

3

4

5

4 1 Dostarczanie surowca 2 Mycie 3 Powlekanie

4 Kontrola procesu 5 Odstawianie

Od końca 1998 roku EUROGLAS powleka szkło we własnym zakładzie. Zainstalowany w Haldensleben magnetron w sposób optymalny nanosi powłoki na szybach własnej produkcji w rozmiarze jumbo. Przede wszystkim nacisk jest położony na powłoki ciepłochronne ale mogą być tu również wytwarzane powłoki przeciwsłoneczne, w tym także powłoki typu COMBI. Cały proces jest sterowany i nadzorowany komputerowo. Każda z powłok jest w sposób ciągły poddawana kontroli własności optycznych. Dzięki temu powłoki SILVERSTAR mogą być w dowolnym czasie replikowane.

57


Podajnik portalowy nakłada szkło z 4 stojaków na linię. Przetwarzane może być szkło o grubości 3 – 15 mm i w formatach od 3210 x 1500 do 3210 x 6000 mm. Powlekane mogą być również wymiary specjalne, które umieszcza się pomiędzy formatami typowymi.

Tafle szklane są bardzo dokładnie czyszczone. Dwa następujące po sobie agregaty myjące pracują w zamkniętym obiegu wody i gwarantują niezbędną czystość powierzchni. Zastosowana woda jest w 100 % ponownie wykorzystywana, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia wody o 70 %.

W atmosferze wysokiej próżni, za pomocą technik prądu stałego średniej częstotliwości nanoszone są powłoki na szkło. Elastyczna, otwarta konstrukcja naszego magnetronu, w którym poszczególne katody mogą być szybko wymienione, pozwala nam naszą linię w bardzo krótkim czasie przestawić. Również w przyszłości bardziej kompleksowe systemy powłok mogą być realizowane w tym systemie.

58


Kontrola procesu prowadzona jest przez spektrometry mierzące transmisję w trakcie procesu powlekania. Wszystkie katody są wyposażone w monitory emisji plazmy pozwalające na regulację parametrów powłoki. Kontrola szyb następuje na całej ich szerokości poprzez pomiar spektrum odbicia i emisji oraz grubość powłoki srebra.

Hartowalność naszych powłok jest podczas produkcji regularnie testowana za pomocą małego pieca hartowniczego.

4

W 45 sekundowym cyklu na 5 stojaków odstawia się gotowe, powleczone szyby. Składowanie prowadzone jest w systemie „powłoka do stojaka” lub „powłoka do ssawek” – w zależności od potrzeb.

59


4.2 SILVERSTAR Powłoki ciepłochronne Szkła znane pod nazwą SILVERSTAR poprawiają ciepłochronność poprzez redukcję współczynnika przenikania ciepła U. Powłoka ciepłochronna działa poprzez redukcję przepuszczalności promieniowania podczerwonego, które jest odpowiedzialne za transport ciepła. Ponieważ powłoki ciepłochronne w zakresie promieniowania cieplnego (podczerwonego) są silnie refleksyjne lub niskoemisyjne, to nazywane są one powłokami lowe od angielskiego „low emmisivity”. Jednocześnie krótkofalowe promieniowanie słoneczne jest swobodnie przepuszczane do wnętrza pomieszczenia, co pozwala na wykorzystanie energii słonecznej. Straty energii poprzez szybę zespoloną można zredukować przy pomocy szkła ciepłochronnego SILVERSTAR.

SILVERSTAR Powłoka ciepłochronna

Energia słoneczna

Zysk ciepła Wartość g

Odbicie ciepła Wartość U

60


Efekt ochrony przed utratą ciepła osiągany jest poprzez zastosowanie powłoki ze srebra, której grubość wraz z innymi warstwami liczy się w nanometrach. Powierzchnia szkła dzięki naniesionej powłoce staje się elektrycznie przewodząca, co pozwala w obrębie pewnego zakresu częstotliwości na odbicie promieniowania elektromagnetycznego. Przetwarzanie szkła ciepłochronnego SILVERSTAR w procesie produkcji szyb zespolonych jest w każdym przypadku niezbędne. Powłoka winna być zastosowana na pozycji 3 (na wewnętrznej szybie od strony przestrzeni międzyszybowej). Zastosowanie szkła SILVERSTAR jako pojedynczego jest niemożliwe. Naszą reakcją na wymagania przyszłości w zakresie ochrony przed utratą ciepła jest szkło dwukomorowe SILVESTAR TRIII oraz SILVERSTAR TRIII E. Dzięki wysokiej neutralności kolorystycznej odbicia i światła przepuszczonego szkła ciepłochronne SILVERSTAR są dzisiaj prawie nie do odróżnienia od zwykłego szkła EUROFLOAT. Oprócz znakomitych parametrów w zakresie ciepłochronności i przepuszczalności światła SILVERSTAR podnosi komfort cieplny pomieszczeń. Nieprzyjemne poczucie zimna w pobliżu okien jest w dużym stopniu wyeliminowane, a temperatura wewnętrznej powierzchni szyby wyrównuje się z temperaturą wnętrza pomieszczenia. W przetwórstwie szkieł z powłokami ciepłochronnymi SILVERSTAR obowiązują wytyczne zamieszczone w rozdziale 8.2.

61

4


4.2.1 SILVERSTAR ENplus Nowy standard ochrony cieplnej łączy w sobie efektywność energetyczną i optyczną elegancję. Zalety na pierwszy rzut oka Innowacyjność szkła SILVERSTAR ENplus w rzędzie produktów ciepłochronnych SILVERSTAR polega na połączeniu efektywności z elegancją optyczną. bezproblemowe osiąganie wartości U =1,1 W/m2K wg EN 673 przy standardowej budowie szyby zespolonej lepsze oświetlenie dzięki wysokiej przepuszczalności światła lepsza wartość g dla poprawienia uzysku ciepła oczywista neutralność kolorystyczna dzięki wysoko rozwiniętej technologii SILVESTAR Dodatkowe zalety ujawniają się podczas przetwórstwa: ekonomika produkcji dzięki zastosowaniu standardowego dystansu między szybami i rezygnacji z drogich gazów szlachetnych wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do 90 % zapewnia stałość parametrów produkcyjnych na linii szyb zespolonych

4.2.2 SILVERSTAR ENplus T Dzięki SILVERSTAR ENplus T łączymy zalety szkła ciepłochronnego o wyjątkowych parametrach optycznych i energetycznych z zaletami szkła hartowanego. W ten sposób argument o szybszych dostawach od konkurencji jest argumentem już chybionym. Szkło SILVERSTAR ENplus T musi być zawsze hartowane.

62


4 / 16L / 4

4 / 18L / 4

4 / 20L / 4

4 / 12AR / 4

4 / 14AR / 4

4 / 16AR / 4

4 / 18AR / 4

4 / 20AR / 4

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

1.2

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.4

1.5

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

DIN 67 507

L = powietrze, AR = argon

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

62 62 62 62 62 62 62 62 62

LRa %

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Ra

Odbicie światła Wskaźnik odtna zewnątrz warzania barw

62

EN 410

wartość g %

Całkowita przepuszczalność energii

Dane techniczne SILVERSTAR ENplus T odpowiadają danym technicznym SILVERSTAR ENplus.

4 / 14L / 4

SILVERSTAR ENplus

1.6

LT %

W/m2K

mm

4 / 12L / 4

Przepuszczalność światła

Wartość Ug wg EN 673

Budowa

SILVERSTAR ENplus

Typ

Dane techniczne

4

63


Program dostaw

3210 x 6000 mm Ilość tafli w pakiecie

Grubość w mm

3210 x 2250 mm Ilość tafli w pakiecie

4

30

13 / 24

5

24

10 / 19

6

20

8 / 15

8

15

6 / 11

10

12

5 / 10

12

10

4

Program dostaw dla SILVERSTAR ENplus i SILVERSTAR ENplus T. Inne wymiary, grubości i pakowanie dostępne po uzgodnieniu. Dla ochrony powłoki każdy pakiet posiada taflę okrywającą z floatu 4 mm lub w przypadku powlekanych laminatów ze szkła VSG 6.1.

4.2.3 SILVERSTAR TRIII Dla nowej generacji dwukomorowych szyb zespolonych z mniejszym zużyciem energii, lepszym komfortem cieplnym i lepszą ochroną klimatu. Zalety na pierwszy rzut oka

• • • • • •

niższa wartość Ug dla optymalnej ochrony cieplnej niższa emisja CO2 dla lepszej ochrony klimatu redukcja zapotrzebowania na energię grzewczą lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń idealne zarówno dla nowych budynków jak i dla renowacji lepsza ochrona przed hałasem specjalna ochrona przed włamaniem dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa

64


mm 36 36 36 36 36 36

mm TRIII 4 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4 TRIII 4 / 12 AR/KR / 4 / 12 AR/KR / TRIII 4 TRIII 4 / 12 KR / 4 / 12 KR / TRIII 4 TRIII 4 EW / 12 AR / 4 EW / 12 AR / TRIII 4 EW TRIII 4 EW / 12 AR/KR / 4 EW / 12 AR/KR / TRIII 4 EW TRIII 4 EW / 12 KR / 4 EW / 12 KR / TRIII 4 EW

SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII SILVERSTAR TRIII

Przepuszczalność światła wg EN 410 LT % 71 71 71 73 73 73

Wartość Ug wg EN 673 W/m2K 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5

Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do poziomu 90%. Powłoka na pozycji 2. i 5. (Dane przeszkleń na podstawie świadectwa nr 410 354 16/1 z ift Rosenheim. AR = argon, KR = krypton, L = powietrze; EW = EUROWHITE

Grubość elementu

Budowa szyby

Typ

g% 51 51 51 54 54 54

Wartość g wg EN 410 LRa % 17 17 17 18 18 18

Odbicie światła na zewnątrz

Dane techniczne

4

65


4.2.4 SILVERSTAR TRIII E Potrójne oszklenie, trzy razy bardziej przyjazne dla klimatu, potrójna ochrona, trzy razy lepsza ochrona cieplna – SILVERSTAR TRIII E to odpowiedź na rosnące koszty energii z dodatkowym plusem zwiększonym uzyskiem energii słonecznej. Zalety na pierwszy rzut oka Wyjątkowo wysoka wartość g = 64 % dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej Maksymalna przepuszczalność światła Lt = 75 % dla lepszego oświetlenia pomieszczeń Polepszona ochrona cieplna w stosunku do nowoczesnych szyb jednokomorowych Efektywna redukcja kosztów ogrzewania dzięki niskiej wartości Ug W zależności od koncepcji klimatyzacji istnieje możliwość dalszej optymalizacji wartości Ug i g Możliwość wykorzystania w kombinacjach ze szkłem przeciwsłonecznym, bezpiecznym i dźwiękochronnym Idealnie nadaje się do domów pasywnych i niskoenergetycznych oraz do renowacji SILVERSTAR TRIII E poprawia ochronę cieplną o 80 % w stosunku do nowoczesnych szyb jednokomorowych. Zwiększony o 9 % w stosunku do SILVERSTAR TRIII współczynnik znacznie poprawia pozyskiwanie energii słonecznej. SILVERSTAR TRIII E nadaje się szczególnie do tych obiektów, gdzie liczymy się z wysokimi kosztami klimatyzacji i wskazane jest optymalne wykorzystanie energii słonecznej i światła dziennego. Dotyczy to zarówno obiektów nowych jak i poddawanych renowacji oraz w szczególności domów pasywnych.

66


Budowa szyby

mm 36 36 36 36 36 36

Grubość elementu Przepuszczalność światła wg EN 410 LT % 73 73 73 75 75 75

Wartość Ug wg EN 673 W/m2K 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6

Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem do poziomu 90 %. Powłoka na pozycji 2. i 5. (Dane przeszkleń na podstawie świadectwa nr 410 354 16/1 z ift Rosenheim AR = argon, KR = krypton, L = powietrze; EW = EUROWHITE

mm SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4 SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 / 12 AR/KR / 4 / 12 AR/KR / TRIII E 4 SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 / 12 KR / 4 / 12 KR / TRIII E 4 SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 EW / 12 AR / 4 EW / 12 AR / TRIII E 4 EW SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 EW / 12 AR/KR / 4 EW / 12 AR/KR / TRIII E 4 EW SILVERSTAR TRIII E TRIII E 4 EW / 12 KR / 4 EW / 12 KR / TRIII E 4 EW

Typ

g% 60 60 60 64 64 64

Wartość g wg EN 410 LRa % 19 19 19 20 20 20

Odbicie światła na zewnątrz

Dane techniczne

4

67


4.2.5 SILVERSTAR ZERO Za pomocą SILVERSTAR ZERO mogą być spełnione szczególne wymagania ochrony cieplnej zwłaszcza przy użyciu standardowych szyb zespolonych. Zalety na pierwszy rzut oka Niskie zużycie energii pozwalające na oszczędność kosztów ogrzewania dzięki optymalnej ochronie cieplnej oraz współczynnikowi Ug = 1,0W/m2K W porównaniu z obecnie stosowanymi szybami jednokomorowymi podwyższona temperatura szyby zewnętrznej zwiększa komfort wewnątrz pomieszczenia Uniwersalne zastosowanie w oknach, drzwiach, ogrodach zimowych i fasadach Dostępne również w wersji z EUROWHITE i z powłoką antyrefleksyjną LUXAR dla uzyskania wyższej przepuszczalności światła i lepszego współczynnika g Możliwość kombinowania z funkcjami przeciwsłoneczną, bezpieczną i dźwiękochronną

Dane techniczne Budowa szyby zespolonej: Float 4 mm / OMS 16 mm z 90 % Ar / 4 mm SILVERSTAR ZERO

Przepuszczalność światła

71 %

Całkowity współczynnik przepuszczalności energii wg EN 410

50 % Wartość Ug wg EN 673

4/OMS 16/4 z 90 % wypełnieniem argonem

1.0 W/m2K

4/OMS 10/4 z 92 % wypełnieniem kryptonem

0.9 W/m2K

4/OMS 16/4/OMS 16/4 z 90 % wypełnieniem argonem

0.5 W/m2K

4/OMS 10/4/OMS 10/4 z 90 % wypełnieniem kryptonem

0.4 W/m2K

W szybie jednokomorowej powłoka na pozycji 3 W szybie dwukomorowej powłoka na pozycjach 2. I 5

68


4.2.6 Kombinacje EUROLAMEX SILVERSTAR / EUROLAMEX PHON SILVERSTAR Wszystkie powłoki SILVERSTAR mogą być nanoszone na szkło typu EUROLAMEX lub EUROLAMEX PHON. W ten sposób możemy łączyć funkcje: ciepłochronną z bezpieczeństwem lub ochroną przed hałasem. Dane techniczne produktów wykonanych na laminatach są zbliżone do odpowiednich danych produktów wykonanych przy użyciu szkła monolitycznego.

EUROWHITE SILVERSTAR Wszystkie grubości i wymiary szkieł SILVERSTAR są dostępne jako naniesione na ekstra białym szkle EUROWHITE. Dane techniczne poprawią się wówczas o: Powłoka na EUROWHITE

Przepuszczalność światła

Całkowity stopień przepuszczalności energii

SILVERSTAR ENplus

+1%

+3%

SILVERSTAR ZERO

+1%

+1%

SILVERSTAR TRIII

+2%

+3%

SILVERSTAR TRIII E

+2%

+4%

69

4


70

EUROFLOAT 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROWHITE 4 mm

SILVERSTAR ENplus EUROFLOAT 4 mm

SILVERSTAR ENplus EUROWHITE 4 mm

SILVERSTAR ENplus EUROFLOAT 4 mm

SILVERSTAR ENplus EUROWHITE 4 mm

SILVERSTAR ZERO EUROWHITE 4 mm

SILVERSTAR TRIII EUROWHITE 4 mm

SILVERSTAR TRIII E EUROWHITE 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROWHITE 4 mm

EUROWHITE 4 mm

Szyba 2

Budowa szyby zespolonej

Szyba 1

szkłem EUROWHITE.

83 %

81 %

72 %

81 %

81 %

81 %

80 %

83 %

83 %

82 %

75 %

67 %

51 %

65 %

65 %

62 %

62 %

83 %

79 %

78 %

Przepuszczalność energii

Wartość wg EN 410

Przepuszczalność światła

W szybie zespolonej, w przypadku użycia szkła EUROWHITE SILVERSTAR, uzyskamy następujące wartości:

Możliwe są również kombinacje szkła EUROLAMEX PHON SILVERSTAR ze


4.3 Powłoki SILVERSTAR COMBI Wielofunkcyjne, wysokowydajne energetycznie powłoki COMBI to połączenie powłok przeciwsłonecznych i ciepłochronnych. Powłoki wielofunkcyjne przejmują główną rolę w zmniejszaniu transmisji energii słonecznej i zapewnieniu maksymalnej przepuszczalności światła. Produkowane są w przyjaznym środowisku w procesie nanoszenia powłok w magnetronie. Szkło typu SILVERSTAR COMBI pozwala na skuteczną ochronę przeciwsłoneczną latem i efektywną ochronę środowiska zimą dzięki niskiemu współczynnikowi Ug, a w konsekwencji redukcji kosztów ogrzewania. Umieszczone w poniższych tabelach poszczególne typy szkła SILVERSTAR COMBI zbudowane są ze szkła EUROFLOAT, na które jednostronnie naniesiono selektywną powłokę na bazie srebra. 4.3.1 SILVERSTAR COMBI Silver 48 T Hartowalne szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR COMBI Silber 48 T oferuje oryginalny wygląd fasady w połączeniu z komfortem wewnątrz obiektu. Szkło to charakteryzuje się wyraźnym srebrnym refleksem. Zalety na pierwszy rzut oka Wspaniała gra kolorów dzięki odbiciu kolorystyki otoczenia w każdych warunkach pogodowych Jednakowa kolorystyka pod każdym kątem obserwacji dzięki innowacyjnej technologii SILVERSTAR Szerokie spektrum zastosowań dzięki użytecznemu designowi – od wielkoformatowych przeszkleń fasad do przykryć dachowych Kombinacje szkieł hartowanych i niehartowanych dzięki optymalnemu zbliżeniu kolorów Krótkie terminy dostaw dzięki hartowalności powłoki Efektywna redukcja kosztów energii dzięki niskiemu współczynnikowi g latem i Ug = 1,1 W/m2K zimą 71

4


Efektywna ochrona przeciwsłoneczna minimalizująca nagrzewanie się pomieszczeń przez co podnosi się jakość stanowisk pracy Dostępne są panele podokienne – zaleca się wcześniejsze sprawdzenie próbek 4.3.2 SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21 Maksymalna ochrona przeciwsłoneczna połączona z optymalną ochroną cieplną dla wielkoformatowych przeszkleń fasad i dachów. Zalety na pierwszy rzut oka Znakomita estetyka zewnętrzna z lekko niebieskim połyskiem Jednakowa kolorystyka pod każdym kątem obserwacji dzięki innowacyjnej technologii SILVERSTAR Wyraźne obniżenie kosztów klimatyzacji dzięki niskiemu całkowitemu współczynnikowi przepuszczalności energii Optymalna ochrona przeciwsłoneczna pozostawia upały na zewnątrz i pozwala na tworzenie przyjemnego klimatu dla pracy Niski współczynnik przepuszczalności energii w połączeniu z wysoką przepuszczalnością światła daje bardzo wysoką selektywność Oszczędność kosztów energii dzięki dobremu współczynnikowi Ug Szerokie spektrum zastosowań dla szkieł niehartowanych dzięki niskiej absorpcji energii – 48 % Możliwość łączenia funkcji bezpieczeństwa i dźwiękochronnej Przetwarzanie szkła wielofunkcyjnego SILVERSTAR COMBI w procesie produkcji szyb zespolonych jest w każdym przypadku niezbędne. Powłoka winna być zastosowana na pozycji 2 (na zewnętrznej szybie od strony przestrzeni międzyszybowej). Zastosowanie szkła SILVERSTAR COMBI jako pojedynczego jest niemożliwe.

72


Program dostaw Szkło SILVERSTAR COMBI SILVERSTAR COMBI Neutral 41/ 21 SILVERSTAR COMBI Neutral 51/ 26 SILVERSTAR COMBI Neutral 61 / 32 SILVERSTAR COMBI Neutral 70 / 35 SILVERSTAR COMBI Silver 48 T SILVERSTAR SELEKT / SILVERSTAR SELEKT T

Wymiar w mm

Grubość w mm

BM 3210 x 6000

6, 8, 10, 12 15 na zapytanie

GBM 3210 x 2250

6, 8, 10, 12 15 na zapytanie

Wymiar specjalny FM - szkło hartowane (ESG)

6, 8, 10, 12 15 na zapytanie

Wymiar specjalny FM - szkło częściowo hartowane (TVG)

6, 8, 10, 12

4

Wymiary specjalne FM grubości 19 mm na zapytanie

73


Wymiar jumbo (BM) dostarczany jest w taflach o wymiarach handlowych 3210 x 6000 mm. Z przyczyn produkcyjno-technicznych możliwe jest redukowanie szerokości użytkowej tafli. Dostarczony wymiar jumbo (BM) i powierzchnia użyteczna dostarczonej tafli nie zawsze są identyczne. Każdorazowo powierzchnię użyteczną można odczytać z dokumentów dostawy. Wszystkie typy szkieł SILVERSTAR COMBI mogą być dostarczane jako VSG o maksymalnej grubości 12 mm. Wysyłka wymiarów jumbo (BM) prowadzona jest w pakietach o masie 2,5 tony. Możliwe jest, po uzgodnieniu, przygotowanie specjalnych pakietów. Szyby na stojakach są ustawiane zgodnie z zasadą „powłoka do stojaka”. Na życzenie możemy pakiety pakować odwrotnie. Wysyłka wymiarów specjalnych (FM) prowadzona jest na stojakach wielokrotnego użytku. Szkło opakowane jest folią i zabezpieczone środkiem osuszającym. Dostawy realizowane są jako pełnosamochodowe lub jako doładowanie do innych szkieł z grupy SILVERSTAR.

74


Wartość Ug wg EN 673 Panel podokienny

Budowa szyby Przepuszczalność światła Odbicie światła Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania Stopień odbicia promieniowania Stopień absorpcji promieniowania Wtórne odbicie ciepła do wewnątrz Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410 Wskaźnik zacienienia b (wartość g wg EN 410/ 0.8) Selektywność Indeks odtwarzania barw Ra

32

1.9 87

1.0 W / m2K BD 70

1.0 W / m2K BD 70

28 %

22 %

25

2%

3%

1.8 86

25 %

35 % 40 %

20 %

32 % 48 %

6 – 16AR – 4 51 % 16 %

SILVERSTAR COMBI Neutral 51/ 26

6 – 16AR – 4 41 % 18 %

SILVERSTAR COMBI Neutral 41/ 21

35 % 33 % 32 % 2% 37 % 42 1.9 95 1.0 W / m2K BD 70

31 %

3% 34 % 39 1.8 94 1.0 W / m2K BD 62 S

6 – 16AR – 4 70 % 14 %

6 – 16AR – 4 61 % 13 %

28 % 40 %

SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35

SILVERSTAR COMBI Neutral 61 / 32

Dane techniczne

Szyby zespolone z powłokami SILVERSTAR COMBI.

4

75


1)

2)

76

Wartość Ug wg EN 673 Panel podokienny

Budowa szyby Przepuszczalność światła Odbicie światła Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania Stopień odbicia promieniowania Stopień absorpcji promieniowania Wtórne odbicie ciepła do wewnątrz Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410 Wskaźnik zacienienia b (wartość g wg EN 410/ 0.8) Selektywność Indeks odtwarzania barw Ra

6 – 16 AR– 4 48 % 46 % 33 % 45 % 22 % 3% 35 % 44 1.3 96 1.1 W / m2K BD 77

39 % 28 % 33 % 3% 42 % 52 1.7 95 1.1 W / m2K BD 72

SILVERSTAR COMBI Silver 48 T

6 – 16AR – 6 72 % 12 %

SILVERSTAR SELEKT 1) 2)

Dane techniczne

SILVERSTAR SELEKT jest nazwą handlową dla produktu oznaczonego jako SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40. SILVERSTAR SELEKT jest również dostępny w wersji hartowalnej jako SILVERSTAR SELEKT T. Dane techniczne szkła SILVERSTAR SELEKT T odpowiadają danym szkła SILVERSTAR SELEKT. Szkło SILVERSTAR COMBI Silver 48 T jest hartowalne.


38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

CN 70/35 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4

CN 61/32 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4

CN 51/26 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4

CN 41/21 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4

SELEKT 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4

CN 70/35 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4

CN 61/32 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4

CN 51/26 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4

CN 41/21 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII E 4

mm

mm

SELEKT 6 / 12 AR / 4 / 12 AR / TRIII 4

Grubość elementu

Budowa szyby zespolonej

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

W/m2K g% 38 34 31 25 20 39 34 31 25 20

LT % 64 63 55 46 36 65 64 56 46 37

Wartość Przepuszczal- Wartość g ność światła wg EN 410 Ug wg EN 410 wg EN 673

Stopień wypełnienia gazem 90 %, powłoka na pozycji 2. i 5. AR=argon, KR=krypton, EW= EUROWHITE

SILVERSTAR TRIII SELEKT SILVERSTAR TRIII COMBI Neutral 70/35 SILVERSTAR TRIII COMBI Neutral 61/32 SILVERSTAR TRIII COMBI Neutral 51/26 SILVERSTAR TRIII COMBI Neutral 41/21 SILVERSTAR TRIII E SELEKT SILVERSTAR TRIII E COMBI Neutral 70/35 SILVERSTAR TRIII E COMBI Neutral 61/32 SILVERSTAR TRIII E COMBI Neutral 51/26 SILVERSTAR TRIII E COMBI Neutral 41/21

Typ

20

17

16

18

16

19

17

16

17

15

LRa %

Odbicie światła na zewnątrz

Dane techniczne

77

4


Pakowanie Szerokość tafli w mm: Długość tafli w mm: Grubość w mm:

3210 2250 / 6000 6 / 8 / 10 / 12 / 15

Ilość tafli w pakiecie Wymiar w mm

6

8

10

12

15

2250

20

15

12

10

8

6000

8

6

5

4

4

78


4.4 SILVERSTAR Powłoki SUNSTOP T Paleta produktów SILVERSTAR SUNSTOP T charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem przepuszczalności energii oraz neutralną estetyką refleksów. Wzorcowo niskie wartości odbicia prowadzą do niskiego zużycia energii w urządzeniach klimatyzacyjnych a tym samym do obniżenia kosztów eksploatacji. Szkła SILVERSTAR SUNSTOP T są docinane, zadrukowywane i hartowane w zakładzie przetwórczym szkła hartowanego. Powstaje dzięki temu elastyczność logistyczna, która oznacza przede wszystkim krótkie czasy dostaw. Design palety SILVERSTAR SUNSTOP T składa się z trzech zróżnicowanych kolorystycznie i jednego neutralnego produktu. Powłoki te nanoszone są w warunkach wysokiej próżni technicznej w urządzeniu magnetronowym podczas procesu absolutnie neutralnego dla środowiska. W kombinacji z typowymi neutralnymi powłokami ciepłochronnymi w szybie zespolonej stanowią znaczący wkład w ograniczenie strat ciepła. Produkty SILVERSTAR SUNSTOP T można przetwarzać dalej w szyby zespolone, szkło laminowane i w panele podokienne. Dla przetwarzania szkieł miarodajne są wytyczne zamieszczone w rozdziale 8.2.

79

4


Program dostaw Szkło SILVERSTAR SUNSTOP T SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T SILVERSTAR SUNSTOP Blue 50 T SILVERSTAR SUNSTOP Blue 30 T SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T

Wymiar w mm

Grubość w mm

BM 3210 x 6000

6, 8, 10, 12 15 na zapytanie

GBM 3210 x 2250

6, 8, 10, 12 15 na zapytanie

Wymiar BM 3210 x 6000 mm jest wymiarem podstawowym, z przyczyn produkcyjno technicznych możliwa jest zredukowana szerokość użyteczna. Wysyłka wymiaru BM realizowana jest w pakietach o masie 2,5 tony. Pakiety specjalne możliwe są po uzgodnieniu. Szkło w pakietach zorientowane jest powłoką do stojaka. Na specjalne zamówienie możliwe jest odwrotne zorientowanie szkła. Dostawy realizowane są jako cało samochodowe lub jako doładowanie do innego typu szkieł.

80


Wartość Ug wg EN 673 Panel podokiennyBD 66 S

Budowa szyby Przepuszczalność światła Odbicie światła Bezpośredni stopień przepuszczalności promieniowania Stopień odbicia promieniowania Stopień absorpcji promieniowania Wtórne odbicie ciepła do wewnątrz Stopień całkowitej przepuszczalności energii wg EN 410 Wskaźnik zacienienia b (wartość g wg EN 410/ 0.8) Selektywność Indeks odtwarzania barw Ra

6 – 16AR – 4 43 % 21 %

29 %

20 % 51 %

6%

35 %

40

1.2 96

1.1 W / m2K BD 60 S

30 %

16 % 54 %

6%

37 %

43

1.2 97

1.1 W / m2K BD 62 S

SILVERSTAR SUNSTOP Blue 50 T

6 – 16AR – 4 45 % 14 %

SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T

1.10 94 1.1 W / m2K

1.2 93 1.1 W / m2K BD 64 S

17 %

22 % 20

5%

5%

25

25 % 63 %

24 % 58 %

12 %

6 – 16AR – 4 18 % 29 %

6 – 16AR – 4 26 % 28 % 17 %

SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T

SILVERSTAR SUNSTOP Blue 30 T

Dane techniczne

Szyby zespolone z dodatkową powłoką SILVERSTAR ENplus.

4

81


4.5 SWISSPANEL Panele podokienne Dla umożliwienia harmonijnego kształtowania fasad dostępne są pasujące panele podokienne. Nadają się one do fasad zimnych i ciepłych i są z zasady hartowane. Minimalna wielkość paneli wynosi 300 x 800 mm. Szkło SWISSPANEL nie nadaje się do przetwarzania w szybach zespolonych. Wraz z przeciwsłonecznymi i ciepłochronnymi szybami zespolonymi z grupy SILVERSTAR COMBI szczególnie szklenie strukturalne fasad zyskało całkiem nowy wymiar optyczny. Harmonijne kształtowanie fasad wymaga zgrania elementów przeziernych i nieprzeziernych, czyli paneli podokiennych. Obecnie nowe panele podokienne SWISSPANEL pasujące do palety SILVERSTAR COMBI oferują w wyglądzie zewnętrznym odpowiednią optykę. W zależności od doboru paneli można uzyskać harmonijny tzw. street appeal lub, jeśli trzeba, kontrast.

Zalecenia dla kombinacji Kolorystyka zmienia się w zależności od grubości szkła. Z punktu widzenia estetyki wybór pasujących paneli podokiennych nie zawsze jest łatwy i powinien być przeprowadzany wspólnie przez architekta, inwestora i przetwórcę szkła. Panele podokienne SWISSPANEL pasujące do szyb zespolonych SILVERSTAR COMBI są dostępne jako nieprzezierne, monolityczne szkło hartowane.

82


4

Carl Zeiss AG, Oberkochen (D) SILVERSTAR SUNSTOP Blau 50 T / SWISSPANEL BD 62

83


84


5 EUROGLAS SOLAR Szkło dla cienko powłokowych ogniw fotowoltaicznych

5


5.1 EUROGLAS PV Flat Idealnie płaska powierzchnia naszą siłą Nowego typu proces produkcyjny prowadzi do wyjątkowego ultra płaskiego szkła hartowanego z extremalnie małymi odkształceniami i zniekształceniami optycznymi. Zalety dla klienta EUROGLAS PV Flat umożliwia używanie w dalszym przetwarzaniu wyjątkowo cienkich folii co jest podstawą do dużych oszczędności podczas procesu zamykania paneli. Jednocześnie niski poziom odkształceń umożliwia szybką i dokładną obróbkę laserową. Życzenie klienta ma priorytet Bez względu na stopień skomplikowania obróbki krawędzi czy precyzję otworowania – szkło przygotowywane jest zawsze według wymagań klienta. Rozbudowana kontrola jakości Nowoczesny system kontroli szkła dba o dokładność wymiarów, precyzję obróbki krawędzi i jakość powierzchni szkła. Odpowiednie skanery dbają o właściwy rozkład temperatur w piecach hartowniczych. Wyjątkowa technologia gwarantuje stałość parametrów w trakcie całego okresu użytkowania.

86


6 + 8 mm

szkło float

0.3

0.3

0.3

‹EN

0.3 0.3

0.1 0.1

0.2

0.2

0.2

0.5

0.1

EUROGLAS PV Flat 0.15

‹EN

Odkształcenie miejscowe w mm na 300 mm

0.1

EUROGLAS PV Flat

Odkształcenie całkowite w % na 1 m

(Wartości odkształceń są znacznie niższe od wartości wymaganych przez DIN 12150 czy też EN 1863) * Przy grubości 2 mm szkło produkowane jest jako TVG. Na dzień dzisiejszy nie istnieją normy precyzujące odchyłki dla tej grubości szkła, tak że wiążące są dane dla EUROGLAS PV Flat. Grubość nominalna 10 mm może być wyprodukowana na zamówienie.

3 mm

4 + 5 mm

szkło float

2 mm*

szkło float

szkło float

Grubość nominalna

Typ szkła

Dane techniczne

EUROGLAS PV Flat

5

87


5.2 EUROGLAS PV Hy TCO Skok technologiczny Swoboda kształtowania powierzchni, wpływa na parametry optyczne i elektryczne i możliwość łączenia systemu powłok ze szkłem EUROGLAS PV Flat czynią z EUROGLAS PV Hy TCO innowacyjny produkt wysokiej klasy. Zalety dla klienta Z uwagi na możliwość kształtowania powierzchni zewnętrznej szkło EUROGLAS PV Hy TCO podnosi wydajność baterii, a co za tym idzie wzrasta wydajność modułów fotowoltaicznych. Szlifowanie powierzchni szkła nie jest już konieczne co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów. Szyby umożliwiają łatwe przetwórstwo i optymalną transmisję energii dzięki zastosowaniu szkła EUROWHITE Solar. Życzenie klienta ma priorytet W zależności od wymagań klienta szyby EUROGLAS PV Hy TCO są dopasowywane do dowolnego typu baterii lub modułu. Jednocześnie optymalizowana jest przepuszczalność poszczególnych długości fali świetlnej dla zwiększenia zjawiska trampingu światła. Jednocześnie klient może podać wymagany poziom oporu powierzchniowego. Zapewnienie jakości Zarówno po powlekaniu jak i po kształtowaniu powierzchni każda szyba poddawana jest pomiarom optycznym i elektrycznym. Jednocześnie gwarantowana jest stałość parametrów w całym okresie użytkowania szyby.

88


4 mm

Tsol** 69 % 70 % 71 %

Tvis*

81 %

81 %

82 %

Dane techniczne - światło

8-20 Ω

8-20 Ω

8-20 Ω

Dane techniczne oporność

(Podane wartości są wartościami modelowymi. Dokładne wartości uzyskuje się w fazie optymalizacji z produktem klienta!) * Transmisja światła widzialnego ** Transmisja światła słonecznego w bliskiej podczerwieni wg EN 410

3,2 mm

Eurofloat

4 mm

Eurofloat

EUROWHITE Solar

Grubość nominalna

Typ szkła

Dane techniczne

EUROGLAS PV Hy TCO

5

89


Witryna Muzeum EtnograďŹ cznego, Berlin (D) LUXAR

90


6 Produkty specjalne z HY-TECHGLASS. Szkło antyrefleksyjne, szkło szpiegowskie

6


6.1. Proces produkcji w HY-TECH-GLASS Dotychczas powłoki antyrefleksyjne redukujące odbicie światła na styku powierzchni szkła z powietrzem nie znajdowały wystarczająco dużego zastosowania, co leżało w dużej mierze w sferze kompleksowości technologii i możliwości technicznych. Aby zmienić tę sytuację opracowano produkt pod nazwą LUXAR. Zmiany w urządzeniu magnetronowym i użycie bliźniaczych katod umożliwiły efektywne nanoszenie powłoki antyrefleksyjnej na szkło. Dla zapewnienia możliwie najlepszych warunków gwarantujących znakomitą jakość LUXAR produkuje się w tzw. Czystym pomieszczeniu klasy 10.000 (lub 100). Całkowicie zautomatyzowany proces powlekania kończy się nałożeniem folii ochronnej na odstawiany produkt. W ten sposób czystość pomieszczenia przenosi się na powłokę.

Zielone Kopuły Drezno (D) EUROWHITE VSG 10.2 LUXAR

92


6.2 Produkty 6.2.1 Szkło antyrefleksyjne LUXAR® Nowy wymiar szkła antyrefleksyjnego LUXAR jest nowym produktem grupy Glas Trösch, jest szkłem z powierzchnią praktycznie pozbawioną refleksu. Dzięki szkłu LUXAR z naniesioną w magnetronie powłoką antyrefleksyjną (poniżej 0,5%) mówimy „stop” niepożądanym odbiciom. Optycznie LUXAR jest prawie niezauważalny. LUXAR stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczna jest przegroda, ale powinna ona pozostawać niezauważalna: Okna wystawowe Tablice wskaźnikowe Ramki obrazów Ekrany podświetlane Rozdzielnie Witryny itp.

6

93


Dane techniczne

Grubość

2 - 12 mm

Maks. wymiary szkła gr. 2 mm

1900 x 1475 mm

Maks. wymiary szkła gr. 3 – 12 mm

3005 x 1900 mm

Program dostaw

Powlekany jednostronnie (do produkcji laminatów) Powlekany dwustronnie (EUROFLOAT, EUROWHITE), szkło barwione w masie

LUXAR może być dalej przetwarzany na:

VSG, ESG, szkło gięte, szkło z sitodrukiem, szyby zespolone, TVG, COLOR PRINT, Hard Coat Low-e;

Wierność odtwarzania barw przy przezieraniu

niezakłócona

Kolor resztek refleksu

neutralny - niebieskawy, specjalne kolory na zamówienie

Szyba zespolona LUXAR

Typowa szyba zespolona

99.5 %*

0.5 %

* bez uwzględniania absorpcji

94

92 %*

8%


Zalety na pierwszy rzut oka Szkło antyrefleksyjne powlekane magnetronowo Brak przeszkadzających refleksów Minimalny poziom refleksu Wzrost przepuszczalności światła o ponad 10 % w szybie zespolonej Brak zniekształceń kolorystycznych przy przezieraniu Dostępny jako EUROFLOAT, EUROWHITE i float barwiony w masie Powłoka jest twarda i odporna Przetwarzanie na ESG, VSG, szkło gięte Można pokrywać sitodrukiem System powlekania – twarda, wielokrotnie nakładana powłoka na bazie powłok magnetronowych – zachowuje się jak twarda powłoka Jako szkło pojedyncze z obustronną powłoką wykazuje refleks 0,5 %. W przypadku szyby zespolonej z powłoką LUXAR na wszystkich powierzchniach odbicie światła wynosi 1 %. W szybie zespolonej z powłoką ciepłochronną SILVERSTAR ENplus Neutral, wykazuje refleks 3 %.

95

6


LUXAR Classic Specialnie przeznaczony do ram obrazów Refleks poniżej 1 % Przy szkle odbarwionym 2 mm, obustronnie LUXAR 3 mm, obustronnie LUXAR VSG 2-2-1 (4.38 mm), obustronnie LUXAR VSG odbarwione z podwyższoną ochroną przed UV, absorpcja UV 99 % Wymiary: 1900 x 1475 mm, 950 x 1475 mm Przykład zastosowania: przeszklenie obrazu

Obraz odlustrzony

96

Obraz nieodlustrzony


2)

1)

88 3 61

93

1

72

Przepuszczalność światła %

Całkowity stopień przepuszczalności energii %

Odbicie światła %

ciepła Ug w W/m2K

1.1

SILVERSTAR ENplus / 4 / LUXAR

16Ar

LUX AR/ 4 / LUXAR

50

3

82

1.1

LUXAR/ 4 / LUXAR

16Ar

LUX AR/ 4 / SILVERSTAR SELEKT

LUXAR / SILVERSTAR LUXAR / SILVERSTAR ENplus1) SELEKT2)

2.6

LUXAR/ 4 / LUXAR

16Ar

LUX AR/ 4 / LUXAR

LUXAR / LUXAR

Współczynnik przenikania

Szyba 2

Odstęp między szybami OMS

Szyba 1 zewnętrzna

Opis

6.2.2 Szyby zespolone LUXAR

Dane techniczne LUXAR szyba zespolona ciepłochronna

6

Ochrona przed utratą ciepła Podstawowa ochrona przeciwsłoneczna i przed utratą ciepła (wysoce przejrzysta i selektywna)

97


Odbicia światła od obustronnie powlekanej szyby LUXAR

12

Odbicia w %

9

6

3

0 350

Długość fali (nm)

400

450

500

Szyba zespolona LUXAR

550

600

650

700

Typowa szyba zespolona

98 %*

2%

* bez uwzględniania absorpcji

98

85 %*

15 %

Ug = 1.1 W/m2K

750

Ug = 3.0 W/m2K


Przykład zastosowania szkła LUXAR

6

TOYS-R-US, New York (USA) LUXAR

99


6.2.3 Szkło szpiegowskie i lustra półprzepuszczalne Szkło szpiegowskie Szkło szpiegowskie to jednostronnie pokryte lustro półprzepuszczalne, które wykorzystywane jest jako rozdzielenie pomieszczenia obserwowanego od pomieszczenia obserwatora. Stopień odbicia światła od strony powlekanej jest wyższy od odbicia od powierzchni szkła, w ten sposób obserwator może zaglądać do jasno oświetlonego pomieszczenia nie będąc jednocześnie stamtąd widzianym. Zalety Szkło szpiegowskie spełnia wymagania standardów ISO w zakresie ścieralności, przyczepności, wilgotności, temperatury i odporności na rozpuszczalniki. Typowe zastosowania Szkło szpiegowskie oferuje bez mała nieograniczone możliwości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Znajduje ono zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność zastosowania dyskretnego nadzoru. Szkło szpiegowskie o przepuszczalności światła 20 % wykorzystywane jest na ekrany informacyjne. Informacje dodatkowe Stosunek natężenia oświetlenia pomiędzy rozdzielanymi pomieszczeniami winien być jak 1:5 (dla szkła 20 % jak 1:10). Szkło szpiegowskie produkowane jest z przepuszczalnością światła 1 %, 12 % i 20 %. Inne wersje (np. 30 % lub 40 % na zamówienie). Wymiary 190 x 300.5 cm, grubość szkła od 3 do 12 mm.

100


Dane techniczne Szkło szpiegowskie Szkło szpiegowskie 20 %

Szkło szpiegowskie 12 %

Szkło szpiegowskie 1%

Przepuszczalność światła

20 %

12 %

1%

Odbicie światła (od strony szkła)

24 %

34 %

48 %

Odbicie światła (od strony powłoki)

35 %

46 %

52 %

Przepuszczalność promieniowania UV

8%

8%

0%

neutralny

neutralny

neutralny

niezmieniony

niezmieniony

złoty

Kolor światła odbitego Kolor światła przechodzącego

Sposób patrzenia

6

Ekran pracuje. Obserwator widzi obrazy bez przeszkód

Ekran wyłączony. Widoczne jest lustro

101


Lustra półprzepuszczalne Lustra półprzepuszczalne to produkt z optyczną powłoką interferencyjną. Część światła padającego jest odbijana a druga część przepuszczana. Zalety Lustra półprzepuszczalne spełniają wymagania standardów ISO w zakresie ścieralności, przyczepności, wilgotności, temperatury i odporności na rozpuszczalniki. Dodatkowo są odporne na czynniki atmosferyczne i mają wyjątkowo niską absorpcję. Typowe zastosowania Lustra półprzepuszczalne są stosowane w celu neutralnego i niskoabsorpcyjnego rozdziału światła laserów, w metrologii optycznej i technice telewizyjnej jako ekrany i telepromptery. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne są również co raz częściej stosowane w architekturze. Informacje dodatkowe Lustra półprzepuszczalne produkowane są o przepuszczalności światła 70 % i 50 %. Inne wartości dostępne po uzgodnieniu. Wymiary 190 x 300.5 cm, grubość szkła od 3 do 12 mm

102


Dane techniczne Lustra półprzepuszczalne Lustro półprzepuszczalne 70/30

Lustro półprzepuszczalne 50/50

Przepuszczalność światła

70 %

50 %

Odbicie światła (od strony szkła)

30 %

50 %

Odbicie światła (od strony powłoki)

29 %

49 %

Przepuszczalność promieniowania UV

50 %

35 %

neutralny

neutralny

niezmieniony

niezmieniony

Kolor światła odbitego Kolor światła przechodzącego

6

103


Przykład zastosowania lustra półprzepuszczalnego: projekcja 3D

104


6.3 Program dostaw i pakietowanie Szkło specjalne HY-TECH-GLASS

mm

Wymiary

Skrzynki ilość w sztukach

Pakiety ilość w sztukach

2

1900 x 1475 mm

60*

30

3

3005 x 1900 mm

42

21

4

3005 x 1900 mm

32

16

5

3005 x 1900 mm

24

12

6

3005 x 1900 mm

20

10

8

3005 x 1900 mm

16

8

10

3005 x 1900 mm

12

6

12

3005 x 1900 mm

10

5

* dodatkowo 2 sztuki tafli okrywających: float 4 mm Produkty transformowane jako VSG na zamówienie

Dalsze informacje uzyskać można na stronie internetowej www.hy-tech-glass.ch. Produkty HY-TECH-GLASS są zawarte również w programie glaCE 3.0 i nowszych.

6

105


Strefa wejล›ciowa Glas Trรถsch AG, FIRESWISS, Buochs (CH)

106


7 FIRESWISS FOAM Szkło ogniochronne

7


108


FIRESWISS FOAM – ochrona przed ogniem Stale rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa podnoszą również poziom wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie. Nowoczesna architektura co raz częściej wymaga przejrzystych przegród przeciwpożarowych. Odpowiednio zastosowane szkło przeciwpożarowe z właściwymi, sprawdzonymi systemami profili i ram chroni życie ludzkie i przedmioty przed niszczycielską siłą ognia. Glas Trösch produkuje szkło przeciwpożarowe dla wymagań w klasach EI pod nazwą FIRESWISS FOAM. FIRESWISS FOAM jest produktem uniwersalnym i oprócz własności przeciwogniowych posiada wiele innych ważnych własności: można je m.in. przetwarzać jako szkło ochronne i o podwyższonej odporności na rozbicie w różnych obiektach i w ochronie osób przed wypadnięciem. Może być stosowane jako monolityczne i w postaci szyb zespolonych.

7

109


7.1 Sposób działania szkła FIRESWISS FOAM Pod bezpośrednim wpływem temperatury warstwy termicznie transformowalne, umieszczone pomiędzy szybami float, spieniają się i dzięki własnościom powstrzymywania ognia i znakomitej ogniotrwałości tworzą tarczę ochronną przed temperaturą. W trakcie wymaganej klasy ognioodporności (30, 60 lub 90 minut) termicznie transformowalne warstwy po kolei pęcznieją i przejmują energię pożaru.

Budowa z warstwami termo transformowalnymi TTS

Zachowanie się podczas pożaru

Float Warstwy termo transformowalne

100 K

Temperatura w pomieszczeniu ogarniętym pożarem to około 1000ºC podczas gdy temperatura powierzchni szyb po stronie chronionej podnosi się tylko o około 100ºK.

110


Elastyczność w obróbce Konstrukcja szkła FIRESWISS FOAM umożliwia elastyczność w obróbce i docięcie na właściwy wymiar. Skutkuje to krótkimi terminami dostaw.

7

111


Własności / kombinacje

Przejrzysty

Przejrzysty, folia matowa, folie kolorowe, COLORPRINT

Przejrzysty

Przejrzysty, folia matowa, folie kolorowe, COLORPRINT

Przejrzysty

Przejrzysty, folia matowa, folie kolorowe, COLORPRINT

Przejrzysty

Przejrzysty, folia matowa, folie kolorowe, COLORPRINT

Typ

FIRESWISS FOAM 15-11

112

FIRESWISS FOAM 15-15

FIRESWISS FOAM 30-15

FIRESWISS FOAM 30-19

FIRESWISS FOAM 45-19

FIRESWISS FOAM 45-23

FIRESWISS FOAM 60-23

FIRESWISS FOAM 60-27

27-32

23

23-28

19

19-24

15

15-20

11

mm

Łączna grubość

EW 60 EI 60

EW 60 EI 60

EI 45

EI 45

EW 30 EI 30

EW 30 EI 30

EW 20 EI 15

EW 20 EI 15

Klasyfikacja wg EN 13501-2

I, A

I

I, A

I

I, A

I

I, A

I

Zastosowanie Wewnątrz (I), Zewnątrz (A)

1500 x 2500

1500 x 2500

1500 x 2500

1500 x 2500

2000 x 2840

2000 x 2840

1500 x 2500

1500 x 2500

mm

Największa przebadana próbka

7.2 Produkty bazowe FIRESWISS FOAM


FIRESWISS FOAM 60-27

FIRESWISS FOAM 60-23

FIRESWISS FOAM 45-23

FIRESWISS FOAM 45-19

FIRESWISS FOAM 30-19

FIRESWISS FOAM 30-15

FIRESWISS FOAM 15-15

FIRESWISS FOAM 15-11

Produkt bazowy

Typ

2.718 2.718 2.504 2.504 2.652 2.652 2.669

11

11

8

8

7

7

6

kg

kg

2.904

2.887

2.887

2.739

2.739

2.953

2.953

2.953

Masa brutto na skrzynię

Maksymalna masa szkła

2.718

Uwagi

15

Maksymalna liczba tafli w skrzyni

7.3 Pakietowanie

Skrzynie drewniane

7

113


Santander Consumer Bank, Mรถnchengladbach SILVERSTAR SELEKT

114


8 Wytyczne dodatkowe i dane techniczne

8


116


8.1 Transport i pakowanie Transport Transport specjalizowany Szybki czas załadunku i wyładunku Zabezpieczenie ładunku wewnątrz naczepy (Hydro push) Maksymalny tonaż 23,2 t Transport dużych formatów do wymiaru 3210 x 9,000 mm

Maxi-Trailer Możliwy transport BM 3210 x 6000 mm Stojak chowany w podłodze

Trailer Stojaki i skrzynie w jednym bloku (zdjęcie obok) Dodatkowe zabezpieczenie ładunku taśmą, pasami itp Maksymalny tonaż 22,5 t Załadunek suwnicą lub wózkiem widłowym 117

8


Kontener ładowany od góry Najekonomiczniejszy sposób załadunku dla transportu morskiego Zabezpieczenie ładunku drewnem, taśmą stalową i pasami transportowymi Załadunek i wyładunek za pomocą dźwigu, suwnicy Maksymalny tonaż 22 t (w zależności od kraju)

Kontener ładowany od góry

118


Pakowanie

Stojak typu L Jednostronne ładowanie Maksymalna masa 22,5 t

Stojak typu A Obustronne ładowanie Lepszy dostęp do różnych typów szkła Maksymalna masa 22,5 t

Kontener na stłuczkę Do odbioru stłuczki od klientów Masa 2 t

8

119


Skrzynie Możliwe składowanie bez stojaków Ochrona krawędzi podczas składowania Rozładunek możliwy również bez specjalnego oprzyrządowania

120


8.2 Wytyczne przetwórstwa 8.2.1 Szkło ciepłochronne i przeciwsłoneczne SILVERSTAR Pakowanie Szkło dostarczane jest w wymiarach JUMBO (BM) 3210 x 6000 mm lub jako GBM w wymiarach 3210 x 2250 mm. Szkło może być pakowane według życzenia klienta według poniższych schematów:

Powłoka do ssawek: żółta nalepka

Powłoka do stojaka: niebieska nalepka

Pomiędzy poszczególnymi taflami znajduje się warstwa proszku akrylowego. Pakiety na życzenie są zabezpieczane na obwodzie specjalną taśmą klejącą, a na krótszych bokach, dla ochrony przed wilgocią, pod taśmą klejącą umieszczone są taśmy ze środkiem osuszającym.

121

8


Składowanie Dostarczone szkło ciepłochronne pod żadnym pozorem nie może być składowane na wolnym powietrzu ani też poddawane bezpośredniej operacji słonecznej. Szkło ciepłochronne musi być składowane w suchym miejscu (wilgotność powietrza 60 %). Dopuszczalny czas składowania: Pakiety nieotwarte (zabezpieczone): Pakiety otwarte (lub niezabezpieczone):

6 miesięcy 2 miesięcy

Postępowanie z powłoką Powłoki nie należy dotykać gołymi rękoma. Podczas wszystkich operacji wykonywanych ze szkłem miękkopowłokowym powinno się używać czystych rękawic specjalnych (patrz źródła zaopatrzenia). Krople śliny, które podczas mówienia lub kaszlu dostaną się na powłokę, mogą doprowadzić do oksydacji powłoki. W przypadku wykorzystywania szkła pakowanego powłoką do ssawek należy ssawki wyczyścić miękką, czystą i suchą, irchową szmatką. Stronę powlekaną rozpoznać można przy pomocy testera powłok lub po odbiciu źródła światła lub otoczeniu na szybie.

122


Cięcie Szkło miękkopowłokowe musi być układane na stole do cięcia powłoką do góry. Należy używać zalecanych przez nas olejów do cięcia. Szkło miękkopowłokowe jest zawsze cięte od strony powłoki. Pocięte formatki mogą być łamane ręcznie lub mechanicznie. W przypadku łamania mechanicznego rolki łamiące muszą być utrzymywane w idealnej czystości lub pokryte irchowymi ochraniaczami.

Składowanie międzyoperacyjne W przypadku składowania międzyoperacyjnego dla uniknięcia zarysowań nie wolno przesuwać szyb jedna po drugiej. Różne wielkości formatek winny być oddzielone od siebie np. papierowymi taśmami. Na wózkach do przewożenia szkła powłoka winna być zlokalizowana do zewnątrz. Składowanie międzyoperacyjne pociętych formatek przed zespoleniem winno być możliwie jak najkrótsze. Szkło ciepłochronne winno być przetworzone w ciągu 8 godzin. Uwaga: Nie dotykać szkła gołymi rękoma, unikać wilgoci i kontaktu z ciałem.

8

123


Szkło w formatkach FM Dostarczone formatki szkła miękkopowłokowego (float, ESG, VSG lub laminowane żywicą) nie mogą być składowane na wolnym powietrzu ani wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W magazynie formatek wilgotność powietrza musi być niższa od 60 %. Czas składowania 2 tygodnie. Po otwarciu opakowania, z uwagi na niebezpieczeństwo korozji, formatki należy przetworzyć w czasie 8 godzin. Uwaga: Nie dotykać szkła gołymi rękoma unikać wilgoci i kontaktu z ciałem.

Zeszlifowanie powłoki

Przed zespoleniem powłoka w obrębie zespolenia musi być mechanicznie usunięta z powierzchni szkła. Niedokładne usunięcie powłoki prowadzi do korozji powłoki wykonanej ze srebra. Kontrola dokładności usunięcia powłoki może być przeprowadzana testerem do powłok. Usuwanie powłoki można przeprowadzać ręcznie lub maszynowo.

124


Mycie szkła Zestaw szczotek i cała myjka do szkła musi być utrzymywana w absolutnej czystości. Mycie winno być przeprowadzane całkowicie uzdatnioną wodą. Wodzie w ostatniej i przedostatniej sekcji myjki stawia się następujące wymagania: Przewodność < 40 mikrosiemensów Zalecana temperatura wody 40°C Brak środków myjących W sekcji mycia wstępnego należy używać miękkich szczotek o grubości włosa od 0,15 do 0,25 mm. Jeżeli stosuje się inne szczotki, to w trakcie mycia winny być one odsuwane (np. przy pomocy sensorów magnetycznych).

Aby uniknąć zarysowań w sekcji mycia zasadniczego od strony powłoki należy używać również miękkich szczotek o grubości włosa od 0,15 do 0,25 mm. Zaleca się konserwację w stałych, krótkich odstępach czasu ponieważ dysze często się zatykają. Po myciu szkło powlekane musi być optycznie kontrolowane przy dobrym oświetleniu. Formatki z wyraźnie widocznymi zarysowaniami, plamami i zabrudzeniami należy odrzucić, nie dopuszczając do zespolenia. 125

8


Montaż szyb zespolonych Montaż zestawów szkła z miękkimi powłokami nie odbiega od standardowego montażu. Powłoka winna być w przypadku szkła SILVERSTAR umieszczona na wewnętrznej tafli szyby zespolonej od strony przestrzeni międzyszybowej tj. na pozycji 3. W przypadku szkieł SILVERSTAR SELEKT i COMBI powłoka jest z reguły na pozycji 2 ponieważ wbudowanie na pozycji 3 zmienia wartość współczynnika przepuszczalności energii g.

Pozycja 1

Pozycja 2

Pozycja 3

Pozycja 4

Od zewnątrz

126

Od wewnątrz

SILVERSTAR SELEKT -, SILVERSTAR SUNSTOP T i COMBI powłoki Powłoki SILVERSTAR


8.2.2 Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR SUNSTOP T Informacje ogólne SILVERSTAR SUNSTOP T jest hartowalnym szkłem przeciwsłonecznym. Produkowane są 4 zróżnicowane kolorystycznie typy szkła SILVERSTAR SUNSTOP T Neutral 50 T, Blau 50 T, Blau 30 T, i Silber 20 T. Dla każdego typu szkła SILVERSTAR SUNSTOP T parametry optyczne pomiędzy szkłem hartowanym i niehartowanym są bardzo zbliżone. Uwaga: SILVERSTAR SUNSTOP Blau 50 T i SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T są w zależności od oświetlenia bardzo trudne do rozróżnienia gołym okiem. Zaleca się dokładne etykietowanie szkła w trakcie całego procesu przetwarzania i transportu tak, by nie doszło do zamiany szkła.

Dane techniczne Parametry techniczne szkła SILVERSTAR SUNSTOP T ulegają w trakcie procesu hartowania zmianie. Parametry te nie zależą tylko od powłoki ale od całego łańcucha operacji: składowanie, cięcie, obróbka krawędzi, mycie oraz oczywiście od samego hartowania. Właściwie opanowanie wszystkich operacji gwarantuje utrzymanie się parametrów szkła w granicach tolerancji.

8

127


Kontrola jakości Glas Trösch sprawdza w procesie produkcji parametry optyczne i elektryczne niehartowanych szkieł SILVERSTAR SUNSTOP T. Z każdej kampanii produkcyjnej pobierane są próbki, które po zahartowaniu poddawane są kontroli. Sprawdzane są m.in.: Parametry kolorystyczne (L, a*, b*) w odbiciu i w przepuszczaniu Opór powierzchniowy warstwy funkcyjnej Rozproszenie światła (haze) Obciążalność mechaniczną Obciążalność chemiczną W ten sposób Glas Trösch dba o powtarzalność parametrów produkowanych szkieł przeciwsłonecznych.

Wymagania procesu hartowania Ogólnie Przy szkłach z dużym refleksem nawet małe zadrapania będą wyraźnie widoczne. W związku z tym należy obchodzić się ze szkłem szczególnie ostrożnie. W szczególności należy w miarę możliwości unikać kontaktu z powłoką. W odróżnieniu od zwykłego szkła przeciwsłonecznego przy szkłach hartowanych nawet te uszkodzenia i zanieczyszczenia powłoki, które nie są widoczne gołym okiem po zahartowaniu są wyraźnie widoczne.

128


Czas składowania i przetwarzania Dla hartowalnych szkieł typu SILVERSTAR SUNSTOP T przewidziane są następujące reżimy czasowe: Składowanie do czasu przetworzenia Składowanie pociętych formatek

‹ 12 miesięcy ‹ 24 godziny

Transport i obchodzenie się ze szkłem SILVERSTAR SUNSTOP T jest szkłem stosunkowo mało wrażliwym i trwałym. Jeżeli na zahartowanym szkle pojawiają się odciski palców lub ślady po ssawkach należy wdrożyć następujące zasady: Należy unikać kontaktu z powłoką Jeżeli występuje konieczność transportu za pomocą ssawek od strony powłoki, to ssawki te winny być wyczyszczone i odtłuszczone oraz wyposażone w pokrowce ochronne Operacje manualne przeprowadzać w miękkich i czystych rękawicach Po cięciu szkło może być zesztaplowane i tak transportowane, ponieważ na powierzchni szkła znajduje się jeszcze środek rozdzielający. Po operacji mycia szkło musi być jednak rozdzielone za pomocą papieru, kartonu korków lub itp. środków.

8

129


Linia cięcia Pozostałości oleju do cięcia nie dają się całkowicie usunąć ze szkła w procesie mycia. Po procesie hartowania mogą one być widoczne w postaci plam na szkle. W każdym przypadku należy maksymalnie skracać czas pomiędzy cięciem a obróbką krawędzi i myciem.

Obróbka krawędzi i mycie przed hartowaniem Po wymaganej obróbce krawędzi szkło musi być natychmiast umyte. Należy uniknąć wyschnięcia pozostałości po obróbce krawędzi na powierzchni szkła. Podczas mycia szkło winno być uprzednio dokładnie spłukane aby zmyć pył szlifierski zanim rozpoczną pracę szczotki. Niezbędna jest dobra jakość wody do mycia oraz regularne, dokładne mycie myjki do szkła. Szkło z myjki powinno wyjść absolutnie suche bez jakichkolwiek pozostałości pakowania (środek rozdzielający), cięcia (resztki oleju) oraz obróbki krawędzi (pył poszlifierski).

130


Piec do hartowania Uwagi ogólne W każdym przypadku szkło transportowane, rozgrzewane i hartowane jest przez urządzenie powłoką do góry (strona ogniowa). Zasadniczo w pierwszym kroku można użyć do hartowania programu hartowania szkła float. Powłoka przeciwsłoneczna może być zniszczona przez zbyt wysoką temperaturę lub zbyt długi czas grzania. Chodzi o to, by proces hartowania przeprowadzić w możliwie niskiej temperaturze. Temperatura pieca nie powinna wówczas przekraczać 700 ºC. SILVERSTAR SUNSTOP T może być hartowany aż do grubości 19 mm.

Wsparcie konwekcją SILVERSTAR SUNSTOP T może być hartowany zarówno w piecu bez konwekcji jak i w piecu z konwekcją.

8

131


Czyszczenie pieca hartowniczego Czysty piec tworzy warunki do prawidłowego hartowania szkła SILVERSTAR SUNSTOP T. Zaleca się używanie pieca bez dodatku SO2 lub z jego minimalną ilością. Przed hartowaniem szkła przeciwsłonecznego wskazane jest hartowanie w piecu szkła ornamentowego tak, by związać znajdujące się na rolkach i w piecu cząsteczki kurzu. Należy zwracać uwagę na to, by w stacji hartowania nie znajdowały się luźne drobiny szkła, które w trakcie chłodzenia mogą być nadmuchiwane na szkło powlekane i uszkadzać powłokę.

Heat soak test Podczas testu należy zwracać uwagę na to, by elementy dystansowe nie były zbyt mocno przyciśnięte ciężarem własnym szkła, ponieważ wówczas powstają wyraźne, nie dające się usunąć odciski tych elementów. Dalsze szczegóły wg EN 14179-1.

132


Kontrola jakości Ocena jakości hartowanego szkła powlekanego przeprowadzana jest wizualnie zgodnie z normą EN 1096-1

Pakowanie Jeśli szkło SILVERSTAR SUNSTOP T nie jest dalej przetwarzane na miejscu hartowania, to należy je dokładnie zapakować. Pomiędzy szybami należy umieścić przekładki i w miarę możliwości unikać przekładek korkowych. SILVERSTAR SUNSTOP T może być gięty na promieniu do 2000 mm w dowolną stronę, tak jak szkło float, ESG i TVG. Sukces i mniejsze promienie zależne są od procesu gięcia. Każdą taką operację należy poprzedzić próbami.

8

133


8.2.3 Szkło ogniochronne FIRESWISS FOAM Transport, składowanie i pakowanie Transport, składowanie i pakowanie muszą być realizowane zgodnie ze wskazówkami producenta. Powierzchnie szkła, które weszły w kontakt ze szlamem cementowym lub płynami zanieczyszczonymi szlamem cementowym muszą być natychmiast dokładnie spłukane czystą wodą, nie wolno tych powierzchni ścierać. Nieprzestrzeganie warunków transportu, składowania i pakowania może prowadzić do uszkodzeń lub zniszczenia wyrobów. Reklamacje takie będą przez EUROGLAS / Glas Trösch odrzucane. Pełną wersję wytycznych przetwarzania i wizualnej oceny produktów można otrzymać w Glas Trösch lub w Euroglasie.

134


8.2.4 Wskazówki techniczne do zastosowań szkła ciepłochronnego i przeciwsłonecznego Kryteria oceny jakościowej szkła zespolonego przeciwsłonecznego oraz paneli podokiennych Ocenę przeprowadza się wg normy DIN EN 1096-1. Dopasowanie kolorów Z powodów technologicznych szkło powlekane w zakresie koloru i odbicia może wykazywać nieznaczne różnice. Jest to spowodowane różnym kątem patrzenia, otoczeniem lub różnymi warunkami świetlnymi. Nie stanowi to podstawy do reklamacji. Całkowity efekt estetyczny jak i własności funkcjonalne nie są w tym przypadku w żaden sposób zakłócone. Płaszczyznowość Nieznaczne odchyłki od płaszczyzny mogą powstawać zarówno w wyniku przetwórstwa jak i przez zmiany ciśnienia w komorze szyby zespolonej. Deformacje powierzchni szyb, które prowadzą do zdeformowanego odbicia nie mogą być reklamowane. Dla zmniejszenia efektu zmiany ciśnienia w komorze szyby zespolonej zaleca się dobór zewnętrznej, refleksyjnej, szyby jako grubszej. W przypadku szyb hartowanych termicznie z przyczyn technicznych są możliwe deformacje powierzchni. Deformacje te nie stanowią podstawy do reklamacji.

8

135


Dane techniczne Wszystkie dane techniczne są określane w wyniku badań przeprowadzanych przez niezależny Instytut badawczy. Jeżeli nawet inne Instytuty dojdą w wyniku przeprowadzanych badań do innych wyników to miarodajnym wynikiem dla producenta pozostają wyniki zleconych przez niego badań.

Niebezpieczeństwo pękania pod wpływem obciążeń termicznych Ochrona przed pękaniem szyb pod wpływem temperatury Pęknięcia termiczne powstają w wyniku obciążenia szkła różnicą temperatur w obrębie jednej tafli. Szkło przeciwsłoneczne jest na tego typu obciążenia bardziej wrażliwe od szkła zwykłego, ponieważ część promieniowania słonecznego jest przez nie absorbowana. Powoduje to silniejsze nagrzewanie się szkła. Niebezpieczeństwo pękania daje się prawie całkowicie wyeliminować poprzez termiczne hartowanie szkła. Wysoki stopień absorpcji W kombinacjach szyb o stopniu absorpcji powyżej 50 % szkło przeciwsłoneczne powinno być hartowane.

136


Częściowe zacienienie Szyby, które są częściowo zacienione, a częściowo wystawione na operację słoneczną podlegają dużym obciążeniom termicznym i są narażone na pękanie. Stopień zagrożenia zależny jest od sposobu zacienienia. Szczególnie zagrożone są np. szyby, które są zacienione mniej niż na 25 % swojej powierzchni, ale zacienionych jest więcej niż 25 % ich obwodu.

Błędy pozorne przy wytwarzaniu szkła zespolonego Wyłączone z postępowań reklamacyjnych są następujące zjawiska: Interferencja Zmiana objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej Anizotropia Wielokrotne odbicia Kondensacja pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb zespolonych

8

137


Interferencja Sporadycznie na szybach zespolonych mogą występować obrazy interferencyjne. Ich występowanie jest związane z wzajemnym oddziaływaniem światła i idealnie równoległych szyb float, co jest warunkiem przezierności wolnej od zniekształceń. Interferencje występują w postaci mniej lub bardziej intensywnych pierścieni, prążków lub plam widocznych w kolorach tęczy. Przemieszczają się one na powierzchni szyby zespolonej pod wpływem nacisku na jedną z szyb zestawu. Interferencje nie zakłócają w żadnym przypadku ani przezierności, ani funkcji zestawu. Są one zjawiskiem fizycznym i nie podlegają jako takie reklamacji. Przez obrót lub zmianę kąta nachylenia zestawu szkła izolacyjnego w wielu wypadkach można usunąć występowanie interferencji. Zmiana objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej Ciśnienie gazu w przestrzeni międzyszybowej jest uwarunkowane lokalizacją zakładu wytwórczego na określonej wysokości nad poziomem morza, ciśnieniem atmosferycznym oraz temperaturą powietrza w czasie produkcji. Zmiana dowolnego z wymienionych czynników powoduje zmianę objętości gazu w przestrzeni międzyszybowej. Powoduje to wybrzuszenie lub wklęśnięcie powierzchni szyb zestawu, co prowadzi do zniekształceń odbicia na szybach.

138


Jakość szkła izolacyjnego, jego funkcje i przezierność nie są w żaden sposób zmienione. Dla poprawienia wrażenia estetycznego przy zastosowaniu szkła przeciwsłonecznego należy stosować zewnętrzną szybę grubszą od wewnętrznej. Różnica ciśnień jest przejmowana wówczas przez szybę cieńszą, więc szyba grubsza – sztywniejsza – nie zmienia swojej płaszczyzny. Zaleca się jednak ostrożność przy małych szybach lub niekorzystnym stosunku boków. Znacznie szybciej występuje w tych przypadkach przekroczenie dopuszczalnych naprężeń, co powoduje pękanie szkła. Zmiana objętości przestrzeni międzyszybowej jest zjawiskiem fizycznym i jako taka nie może być podstawą reklamacji.

Anizotropia Anizotropia występuje tylko w przypadku szyb, które były poddane procesowi hartowania. W strefach naprężeń występuje tzw. podwójne załamanie światła. W przypadku występowania światła spolaryzowanego anizotropie obserwuje się jako obłoczki w kolorach tęczy.

8

139


Wielokrotne odbicie Na poszczególnych powierzchniach szkła izolacyjnego mogą ukazywać się wielokrotne odbicia, różne co do intensywności. Na szybach o zwiększonym refleksie efekt ten się może intensyfikować. Ponieważ jest to naturalna właściwość szkła efekt ten nie może być podstawą reklamacji.

Kondensacja pary na powierzchniach szyb zespolonych Kondensacja na powierzchni wewnętrznej Punkt rosy na powierzchni wewnętrznej jest uwarunkowany współczynnikiem przenikania ciepła U zestawu szkła zespolonego, wilgotnością powietrza, temperaturą wewnętrzną i konwekcją powietrza w pomieszczeniu. Obecnie stosowane okna wykazują dużo większą szczelność od starych systemów okiennych. W ten sposób zmniejsza się nie tylko straty ciepła, ale również ogranicza wymianę powietrza wewnątrz pomieszczenia. Wzrasta wówczas w pomieszczeniu poziom wilgoci i po osiągnięciu określonego poziomu wilgoć osadza się na wewnętrznej powierzchni szyby. Wietrzenie pozwala na ograniczenie występowania tego zjawiska. Kondensacja na powierzchni zewnętrznej Kondensacja na powierzchni zewnętrznej szkła zespolonego jest spowodowana zmniejszonym nagrzewaniem się szyby zewnętrznej przez podniesienie współczynnika U. Temperatura zewnętrznej powierzchni szyby, zwłaszcza nocą, obniża się znacznie i przy niskich temperaturach zewnętrznych szyba zewnętrzna pokrywa się kondensatem pary wodnej.

140


8.3 Normy dotyczące szkła w budownictwie Niniejsze zestawienie dotyczy norm jakimi posługiwano się przy opracowaniu niniejszego wydawnictwa DIN EN 356: Glass in building Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack DIN EN 410: Glass in building Determination of luminous and solar characteristics of glazing DIN EN 572: Glass in building Part 1/2/8/9: Basic soda lime silicate glass products DIN EN 673: Glass in building Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method DIN EN 674: Glass in building Determination of the thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method DIN EN 1096: Glass in building Parts 1-4: Coated glass DIN EN 1279: Glass in building Parts 1-6: Insulating glass units DIN EN 1863: Glass in building Parts 1/2 Partially tempered glass DIN EN 12150: Glass in building Parts 1/2 Thermally toughened soda lime silicate safety glass DIN EN 12543: Glass in building Parts 1-6: Laminated glass and laminated safety glass

141

8


DIN EN 12600: Glass in building Pendulum tests, impact test method and classification for flat glass DIN EN 13363: Solar protection devices combined with glazing Teil 1/2 calculation method DIN EN 20140-3: Acoustics Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 3: Laboratory measurement of airborne sound insulation of small building elements DIN 1055-5: Design loads for buildings Live loads; snow load and ice load DIN 1249-10: Glass for use in building construction Chemical and physical properties DIN 4102 Fire behaviour of building materials and building components DIN V 4108-4: Thermal insulation and energy economy in buildings DIN 4109 supplentary sheet 1 / A1: Sound insulation in buildings DIN 18032-3: Testing of safety against ball throwing Sport halls - Halls for gymnastics, games and multi-purpose use DIN 18516 part 4: External enclosures of buildings, made from tempered safety glass panels Requirements and testing DIN 18545: Glazing with sealants Part 1 – 3

142


DIN 52210: Airborne impact and sound insulation DIN 52294 Determination of the loading of desiccants in multiple-walled insulating glazing units DIN 52460: Sealing and glazing Terms DIN 52611 Determination of thermal resistance of building elements DIN 52612: Testing of thermal insulating materials Determination of thermal conductivity by the guarded hot plate apparatus; test procedure and evaluation DIN 52619 Determination of the thermal resistance and the thermal transmission coefďŹ cient of windows DIN 53122 Determination of water vapour transmission DIN 58125: Construction of schools Constructional requirements for accident prevention TRLV Technical rules for the use of linear supported glazing

8.4 Wytyczne TRLV - techniczne zasady stosowania szyb liniowo podpartych

8

Wytyczne Instytutu w Hadamar Wytyczne wizualnej oceny jakoĹ&#x203A;ci szyb zespolonych

143


Przestrzeń międzyszybowa w mm

Szyba 1 w mm

144

12L

16L

18L

12AR

14AR

16AR

16AR

EUROFLOAT 4

EUROFLOAT 4

EUROFLOAT 4

EUROFLOAT 4

EUROWHITE 4

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

EUROWHITE SILVERSTAR

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

SILVERSTAR ENplus 4

90

90

90

90

100

100

100

Stopień wypełnienia gazem w %

EUROFLOAT 4

Typ szkła zespolonego 1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.6

65

62

62

62

62

62

62

g

13 13 13 13 13 13 14

80 80 80 80 80 81

LT

80

LRa

Przepuszczalność światła w %

SILVERSTAR ENplus

Wartość Ug wg EN 673 w W/m2K U

Odbicie światła na zewnątrz %

Szkło ciepłochronne SILVERSTAR EUROFLOAT 4 SILVERSTAR ENplus

wewnętrz

Całkowity współczynnik przepuszczalności energii wg EN 410 w %

OMS

98

98

98

98

98

98

98

Ra

Wskaźnik odtwarzania barw

na zewnętrz

8.5 Przegląd danych technicznych szyb zespolonych

Szyba 2 w mm


16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

16AR

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26

SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32

SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35

SILVERSTAR SELEKT

SILVERSTAR COMBI Silver 48 T

SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T

SILVERSTAR SUNSTOP Blue 50 T

SILVERSTAR SUNSTOP Blue 30 T

SILVERSTAR SUNSTOP Silver 20 T

LUXAR / LUXAR

LUXAR / SILVERSTAR SELEKT

L = powietrze, AR = argon, KR = krypton

LUXAR / LUXAR

LUXAR

16AR

6

SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21

Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR

8

145

90 90 90 90

EUROFLOAT 4

EUROFLOAT 4

EUROFLOAT 6

EUROFLOAT 4

LUXAR 4 LUXAR

SILVERSTAR ZERO E LUXAR

LUXAR 4 LUXAR

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

SILVERSTAR ENplus

90

90

90

90

90

90

90

90

EUROFLOAT 4

SILVERSTAR ENplus

90

EUROFLOAT 4

1.1

1.0

2.6

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

50

61

72

17

23

36

38

35

42

37

34

28

22

82

90

93

18

26

43

45

48

72

70

61

51

41

86 87 94 95 95 96 97 96 93 94

98 97 98

18 16 13 14 12 46 14 21 28 29

1 3 3


GroĂ&#x;er Burstah, Hamburg (D) SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35 Architect: KPW Hamburg

146


9 Kontakty

9


9.1 Mapa kontaktów 1 Niemcy Jürgen Servais Euroglas Vertriebs-GmbH Neuenhofstraße 116 D-52078 Aachen Tel. +49 (0)241/92 03 03-0 Fax +49 (0)241/92 03 03-26 aachen@euroglas.com

4 Dania, Norwegia Euroglas GmbH Dammühlenweg 60 D-39340 Haldensleben Tel. +49 (0)3904/638-0 Fax +49 (0)3904/638-1100 haldensleben@euroglas.com

5 Szwecja, Finlandia, Estonia 2 Niemcy Christian Winter Euroglas GmbH Dammühlenweg 60 D-39340 Haldensleben Euroglas AG Euroglas Straße 101 D - 39171 Osterweddingen Tel. +49 (0)3904/638-1210 Fax +49 (0)3904/638-1100 c.winter@euroglas.com

3 Niemcy, Austria

Olle Raitaniemi Glass Compass OY Puolukkapolku 29 FIN-28400 Ulvila Tel. +358 2 537 919 0 Fax +358 2 537 919 9 Mobil +358 4 051 290 32 olle@glasscompass.fi

6 Lotwa, Litwa Juris Baumanis Regional Sales Manager Euroglas Polska Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 65 PL-97-225 Ujazd Tel. +371 291 50 430 Mobil +371 672 136 12 Mobil +371 291 504 30 j.baumanis@euroglas.lv

Heinz Lisenko Euroglas GmbH Dammühlenweg 60 D-39340 Haldensleben Tel. +49 (0)3904/638-1215 Fax +49 (0)3904/638-661100 Mobil +49 (0)171/351 16 60 7 Białoruś, Gruzja, Rosja h.lisenko@euroglas.com Zdzisław Kocot Regional Sales Manager 3 Niemcy Euroglas Polska Sp. z o.o. Detlef Zülow Osiedle Niewiadów 65 Euroglas GmbH PL-97-225 Ujazd Dammühlenweg 60 Tel. +48 44 719 40 00 D-39340 Haldensleben Fax +48 44 719 40 68 Tel. +49 (0)3904/638-0 Mobil +48 514 600 338 Fax +49 (0)3904/638-1111 z.kocot@euroglas.com Mobil +49 (0)173/627 63 80 d.zuelow@euroglas.com

3 Niemcy Petra Kuchel Euroglas GmbH Dammühlenweg 60 D-39340 Haldensleben Tel. +49 (0)3904/638-1253 Fax +49 (0)3904/638-1111 Mobil +49 (0)173/626 59 95 p.kuchel@euroglas.com

148

15


5 4

5 5

16

7

6

4 6 17

7 3 2

16

1

9 8

10

14

10 3

13 12

9 8

9

8

8 8

15

8 11 11

8 Węgry, Rumunia, Ukraina, Bośnia Hercegowina, Bułgaria, 9 Polska, Mołdawia, Słowenia Chorwacja, Serbia Jacek Matuszek Robert Podsiadlo Export Manager Euroglas Polska Sp. z o.o. Euroglas Polska Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 65 Osiedle Niewiadów 65 PL-97-225 Ujazd PL-97-225 Ujazd Tel. +48 44 719 40 00 Tel. +48 44 719 40 00 Fax +48 44 719 49 99 Fax +48 44 719 49 99 Mobil +48 514 600 290 Mobil +48 514 600 293 r.podsiadlo@euroglas.com ujazd@euroglas.com

9 Polska Przemysław Krajewski Commercial Director Euroglas Polska Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 65 PL-97-225 Ujazd Tel. +48 44 719 40 00 Fax +48 44 719 49 99 Mobil +48 514 600 292 p.krajewski@euroglas.com

9 Polska Przemysław Ziaja Regional Sales Manager Euroglas Polska Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 65 PL-97-225 Ujazd Tel. +48 44 719 40 00 Fax +48 44 719 49 99 Mobil +48 514 600 331 ujazd@euroglas.com

149

9


9 Polska

12 Włochy Marek Czupkiewicz Andreas Taibon Regional Sales Manager Piavestraße 80 Euroglas Polska Sp. z o.o. I-39012 Merano Osiedle Niewiadów 65 Tel. +39 0473/490 072 PL-97-225 Ujazd Fax +39 0473/490 073 Tel. +48 44 719 40 00 Mobil +39 335/695 951 5 Fax +48 44 719 49 99 euroglas@rolmail.net Mobil +48 514 600 310 m.czupkiewicz@euroglas.com 13 Szwajcaria, Arabia Saudyjska Fabian Zwick Glas Trösch AG Silverstar 9 Polska Marcin Gasinski Industriestrasse 29 Regional Sales Manager CH-4922 Bützberg Euroglas Polska Sp. z o.o. Tel. +41 (0)62/958 52 10 Osiedle Niewiadów 65 Fax +41 (0)62/963 22 43 PL-97-225 Ujazd silverstar@glastroesch.ch Tel. +48 (0)228 395 591 Fax +48 (0)605 690 735 14 Francja Mobil +48 (0)514 600 279 Philippe Kraska m.gasinski@euroglas.com Glas Trösch Alsace SA ZI de la Doller 2, rue du Ballon d'Alsace 10 Czechy, Słowacja Kamil Chovanec F-68520 Burnhaupt-le-Haut Regional Sales Manager Tel. +33 389 831 896 P.O. Box 68 Fax +33 389 831 006 CZ-14901 Praha Mobil +33 688 058 675 Fax +42 0267/91 54 61 p.kraska@glastroesch.com Mobil +42 0777/15 26 94 k.chovanec@euroglas.cz 15 Portugalia, Hiszpania Elie Benmergui Glas Partners Solution 11 Grecja, Turcja, Kazachstan, Kurdystan 18 Rue Maryse Bastié Bersan Yorgancilar Parc d'activités de Maignon Yesil Pinar Sok. Imar Sitesi, F-64600 Anglet A/5 Tel. +33 608 696 883 34007, K.cseme, Besiktas e.benmergui@gps-glass.com Istanbul, Türkei Tel. +90 212 265 77 77 Fax +90 212 265 77 27 Mobil +90 532 311 743 6 bersany@yahoo.com

150


16 Benelux, Irlandia Maarten Smit Euroglas Benelux Dorpstraat 88 NL-4851 CN Ulvenhout Tel. +31 (0)76/560 093 5 Fax +31 (0)76/561 357 4 Mobil +31 (0)65/109 892 0 euroglas@cf.nl

17 Wielka Brytania Stephen Rogers Euroglas "The Hollies" 91, Hazelwood Road GB-Duffield Derbyshire DE 564 AA Fax +44 (0)1332/840 099 Mobil +44 (0)7788/424 875 s.rogers@euroglas.co.uk Liban, Kraje Zatoki Perskiej Joseph Sayegh Commercial Manager Glas Trösch ME Representation Office for the Middle East Tel.+ Fax 009 61-3-828 868 Tel.+ Fax 009 61-1-485 722 Mobil 009 61-3-828 868 Mobil 009 61-3-576 950 j.sayegh@glastroeschME.com Japonia Euroglas GmbH Dammühlenweg 60 D-39340 Haldensleben Tel. +49 (0)3904/638-0 Fax +49 (0)3904/638-1100 haldensleben@euroglas.com

Indie Euroglas Vertriebs-GmbH Neuenhofstraße 116 D-52078 Aachen Tel. +49 (0)241/92 03 03-0 Fax +49 (0)241/92 03 03-26 aachen@euroglas.com Chiny, Hong Kong Wing Chung Yui ORIENT IMAGE LTD. 21st & 22nd Floor, Professional Building 19-23 Tung Lo Wan Road, Causeway Bay, Hong Kong Tel. +852 283 278 10 Fax +852 283 498 25 ipa@netvigator.com USA, Kanada, Meksyk Max Hals Intercontinental Glass Technologies 10239 East Shangri La Scottsdale, Arizona 85260, USA Tel. +1 480/767 822 0 Fax +1 480/767 826 7 Mobil +1 602/284 178 6 igtglass@cox.net

EUROGLAS - centra produkcji i przedstawicielstwa EUROGLAS - przedstawicielstwa

9 151


Adresy kontaktowe

Euroglas Polska Sp. z o.o., PL-97-225 Ujazd Tel. +48 44/719 40 00, Fax +48 44/719 49 99 ujazd@euroglas.com Euroglas Vertriebs-GmbH, D-52078 Aachen Tel. +49 (0)241/92 03 03-0, Fax +49 (0)241/92 03 03 29 aachen@euroglas.com Euroglas GmbH, D-39340 Haldensleben Tel. +49 (0)3904/638-0, Fax +49 (0)3904/638-1100 haldensleben@euroglas.com Euroglas AG, D-39171 Osterweddingen Tel. +49 (0)3904/638-0, Fax +49 (0)3904/638-4150 osterweddingen@euroglas.com Euroglas S.A., F-68490 Hombourg Tel. +33 (0)389/83 35 00, Fax +33 (0)389/26 08 08 hombourg@euroglas.com www.euroglas.com Glas Trösch AG Silverstar, CH-4922 Bützberg Tel. +41 (0)62/958 52 10, Fax +41 (0)62/963 22 43 silverstar@glastroesch.ch Glas Trösch AG, HY-TECH-GLASS Bützberg, CH-4922 Bützberg Tel. +41 (0)62/958 54 00, Fax +41 (0)62/958 53 94 hytechglass@glastroesch.com Glas Trösch Alsace S.A. – Silverstar, F-68520 Burnhaupt le Haut Tel. +33 (0)389/83 12 12, Fax +33 (0)389/83 10 06 silverstarburnhaupt@glastroesch.com Glas Trösch AG, Fireswiss, CH-6374 Buochs Tel. +41 (0)41/624 56 56, Fax +41 (0)41/624 56 57 fireswiss@glastroesch.ch www.glastroesch.com

www.palmapress.pl

Podręcznik  

Dieses Buch beschreibt die Werte und Eigenschaften unserer Produkte und gibt Hinweise über deren richtige Anwendung. Es erläutert die Produk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you