Page 1

Eurodesk Brussels Link B u l l e t i n Οκτώβριος 2012

Προθεσμίες μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013 Χρήσιμα Εγχειρίδια Ευκαιρίες στην Ευρώπη Highlights Προσεχή Γεγονότα


Προθεσμίες μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013 Υπενθύμιση Προθεσμιών: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 Reference Προθεσμία Τίτλος Προγράμματος number EU0010000494

26 Οκτωβρίου 2012

EU0010000087

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000263

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000234

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000150

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000267

31 Οκτωβρίου 2012

Traineeships at the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade marks and Designs) Internship programme at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights European E-learning Award – EureleA

EU0010000528

31 Οκτωβρίου 2012

Competition - Show Me Inclusion

EU0010000372

1 Νοεμβρίου 2012

Euro-Med Youth Programme

EU0010000528

1 Νοεμβρίου 2012

Student Grants Programme

EU0010000381

7 Νοεμβρίου 2012

EU0010000165

7 Νοεμβρίου 2012

EU0010000178

15 Νοεμβρίου 2012

EU0010000082

15 Νοεμβρίου 2012

EU0010000320

15 Νοεμβρίου 2012

EU0010000322

15 Νοεμβρίου 2012

EU0010000493

16 Νοεμβρίου 2012

Culture (2007-2013) : Strand 3 - Support for analysis and dissemination activities Culture (2007-2013) : Strand 1 - Support for Cultural Actions Translation Traineeships at the European Parliament YOUTH IN ACTION - Action 4.1 - Support to bodies active at European level in the field of youth Traineeships at the European Free Trade Association - EFTA Europe for Citizens - Active Civil Society for Europe (Action 2) MEDIA 2007-Audiovisual Festivals

EU0010000050

22 Νοεμβρίου 2012

People (FP7) - Marie Curie Actions

EU0010000522

22 Νοεμβρίου 2012

European Research Council (ERC) Advanced Grants

EU0010000091

30 Νοεμβρίου 2012

Traineeships at the Council of Europe

EU0010000031

3 Δεκεμβρίου 2012

Lifelong Learning - COMENIUS

EU0010000331

8 Ιανουαρίου 2013

Researchers night

EU0010000358

15 Ιανουαρίου 2013

EU0010000413

15 Ιανουαρίου 2013

Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York Bogliasco Fellowships Programme

European Economic and Social Committee (EESC) Civil Society Prize-2012 Financial support for European environmental organisations Internships at the World Bank

2


Χρήσιμα Εγχειρίδια

Η έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία 2012 Η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η υγεία και η ευημερία των νέων είναι οι κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία υιοθετήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η έκθεση η οποία γίνεται κάθε τρία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηρίξουν περισσότερο τους νέους και να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η έκθεση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ και προγραμματίζεται να υιοθετηθεί ως Κοινή Έκθεση Συμβουλίου- Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Νοέμβριο του 2012. http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm Βασικά Στοιχεία σχετικά με τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη 2012 Σύμφωνα με την έκθεση της Eurydice/Eurostat, η οποία έγινε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία, οι περισσότεροι μαθητές ξεκινάνε να μαθαίνουν γλώσσες από την ηλικία των 6-9 χρονών. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα Αγγλικά είναι πλέον η πιο ευρέως διδασκόμενη ξένη γλώσσα σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλη διαφορά από τα Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ρώσικα. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή ένας αυξανόμενος αριθμός μαθητών μαθαίνει δύο γλώσσες, για τουλάχιστον ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η έκθεση επιβεβαιώνει κάτι ιδιαίτερα εκπληκτικό: λίγες χώρες απαιτούν από τους ασκούμενους καθηγητές γλωσσών να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN. pdf Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις: Τετράμηνη Έκθεση της ΕΕ 2012 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΕ «Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις», κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου του 2012, η κατάσταση στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων είναι πολύ σοβαρή. Η ανεργία αυξάνεται, όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών χειροτερεύει και η παιδική φτώχεια αυξάνεται. Η ΕΕ βρίσκεται σε ύφεση την οποία προσεγγίζει από τα τέλη του 2011 και οι γενικές οικονομικές προσδοκίες είναι οι χαμηλότερες των τελευταίων τριών ετών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές εξεύρεσης εργασίας παραμένουν φτωχές σε σύγκριση με τις χρονιές πριν την κρίση. Το πρώτο τέταρτο του 2012 η Ελλάδα και η Αυστρία παρουσίασαν τον υψηλότερο αριθμό ωρών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στην Ευρώπη, ενώ το χαμηλότερο αριθμό παρουσίασαν η Φιλανδία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en UNESCO e-Άτλαντας για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Με πάνω από 120 χάρτες, γραφικές παραστάσεις και πίνακες, ο Παγκόσμιος Άτλαντας της UNESCO για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να απεικονίσουν την πορεία των κοριτσιών και των αγοριών σε όρους πρόσβασης, συμμετοχής και προόδου από την προδημοτική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf

3


πη

Βίντεο –Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, Κύπρος Η Τρίτη φάση του Διαρθρωμένου Διαλόγου η οποία είχε ως θέμα η «Ενεργός Συμμετοχή των Νέων και Κοινωνική Ενσωμάτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο», ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κοινές συστάσεις μπορείτε να βρείτε από το βίντεο της συνόδου: http://www.youtube.com/watch?v=ljxZKxRNFAw http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/education-youthculture-and-sport/eu-youth-conference Ανανεωμένη πύλη e-Twinning Η ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση για δασκάλους οι οποίοι συνδέονται στο διαδίκτυο με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας μέσα από διάφορα έργα και την ανταλλαγή ιδεών στην Ευρώπη, έχει αναδομηθεί τελείως. Νέα διάταξη, καλύτερη πλοήγηση και πιο φιλικό περιβάλλον εργασίας για το χρήστη. http://www.etwinning.net Μοιράζομαι το Μάθημά μου Διαδικτυακή πύλη η οποία περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας διδακτικό υλικό σε διάφορες μορφές και είναι δωρεάν (εικόνες, ιστοσελίδες, pdf, μουσική, αρχεία) για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι τη μέση εκπαίδευση. Επιπλέον υπάρχει μία ενότητα για μαθητές με αναπηρίες. Μέσω της διαδικτυακής κοινότητας, που υπάρχει στην ιστοσελίδα, οι δάσκαλοι μπορούν να συνεργάζονται και να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλο. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν να κατεβάσουν και να μοιράζονται υλικό που δημιουργήθηκε από τους χρήστες δωρεάν. http://www.sharemylesson.com Προετοιμασία για Εργασία Λόγω της μη πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι νέοι στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά δεν αποκτούν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν στην οικογενειακή, πολιτική και κοινοτική ζωή. Αυτή η βάση δεδομένων δεν περιέχει υλικό μόνο για άτομα που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας και στα προγράμματα δεξιοτήτων ζωής (life skills programmes) αλλά επίσης συγκεντρώνει το συγκεκριμένο υλικό έτσι ώστε να είναι άμεσα και εύκολα διαθέσιμο για σύγκριση, επανεξέταση και λήψη. http://www.preparing4work.org

4


Ευκαιρίες στην Ευρώπη

E

Πρόγραμμα Υποτροφιών Danceweb 2013 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 10 Ιουλίου - 14 Αυγούστου 2013 στη Βιέννη, στα πλαίσια του φεστιβάλ ImPulsTanz. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 65 νέους επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους, κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από μη Ευρωπαϊκές χώρες, να συμμετάσχουν σε ένα ταχύρρυθμο πολυεθνικό πρόγραμμα κατάρτισης. Η υποτροφία προσφέρεται κυρίως σε χορευτές και χορογράφους ηλικίας 22-30 χρονών, από ευρωπαϊκές και μη-ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επαγγελματικές φιλοδοξίες. Το υπόβαθρο του υποψηφίου σχετικά με το χορό, είναι το κύριο κριτήριο για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71 "Σχετικά με την Ικανότητα!" Διαγωνισμός Βίντεο για Νέους Κάθε χρόνο η UNICEF δημοσιεύει την έκθεση «Η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο». Την επόμενη χρονιά το θέμα είναι τα παιδιά με αναπηρίες, είτε σε προσωπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα βίντεο πρέπει να είναι διάρκειας ενός λεπτού από δράμα μέχρι κωμωδία, επιστημονικής φαντασίας ή ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια ή ζωντανή δράση. Μία κριτική επιτροπή από επαγγελματίες και νέους από όλο τον κόσμο θα ανακηρύξουν το νικητήριο βίντεο το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσμο. Προθεσμία: 15 Δεκεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html Διεθνής Διαγωνισμός: Ο κόσμος των 7 Δισεκατομμυρίων Διαγωνισμός βίντεο δημόσιου ενδιαφέροντος διάρκειας 30-45 δευτερολέπτων από όλο τον κόσμο το οποίο θα απεικονίζει τη σύνδεση μεταξύ του παγκόσμιου πληθυσμού των επτά δισεκατομμυρίων σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Ασφάλεια Φαγητού, η παγκόσμια θέση των γυναικών των κοριτσιών και ή Άγρια Ζωή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή σε ομάδες. Για κάθε κατηγορία θα υπάρξουν τρεις νικητές οι οποίοι θα λάβουν χρηματικά βραβεία. Προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.worldof7billion.org/student_video_contest

5


Highlights Βραβεία Eurodesk 2012 "Πρωταθλητές Πληροφόρησης στην Ευρώπη" Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, απονεμήθηκαν τα βραβεία Eurodesk 2012 «Πρωταθλητές Πληροφόρησης στην Ευρώπη» κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου των Πολλαπλασιαστών του Eurodesk στις Βρυξέλλες. Το Eurodesk κατοχύρωσε αυτά τα βραβεία το 2011 για να γιορτάσει την καθημερινή δουλειά που γίνεται από τους τοπικούς πολλαπλασιαστές, οι οποίοι βοηθούν τους νέους να ανακαλύψουν και να αδράξουν τις άπειρες ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη. Μία κριτική επιτροπή από ειδικούς βράβευσε τρεις τοπικούς εταίρους/πολλαπλασιαστές για την εξαιρετική προσφορά τους στην πληροφόρηση καθώς επίσης και για δραστηριότητες διάχυσης των πληροφοριών που πραγματοποίησαν τον προηγούμενο χρόνο. Επιπλέον, ένας τέταρτος εταίρος έλαβε ένα ειδικό βραβείο αναγνώρισης για την προσφορά του. Το βραβείο «Πρωταθλητής Πληροφόρησης και Διάχυσης Πληροφοριών» απονεμήθηκε στο «aha - Tipps & Infos für junge Leute, Dornbirn» (Αυστρία) το οποίο παρέχει υπηρεσίες περιεκτικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σχετικά με θέματα κινητικότητας σε νέους. Κατά τη διάρκεια του έργου "Globehopper", το «aha» ενημέρωσε πάνω από 2,700 νέους στην περιοχή του Vorarlberg: κατά τη διάρκεια μίας γιορτής ενημέρωσης, παρέχοντας συμβουλές μέσω διαδικτύου σχετικά με ευκαιρίες κινητικότητας. Η κριτική επιτροπή εκτίμησε ιδιαίτερα ότι οι νέοι έχουν ενθαρρυνθεί να ενημερώνουν τους φίλους τους σχετικά με ευκαιρίες στην Ευρώπη. Το βραβείο «Πολυμέσα και Διαδικτυακή Δραστηριότητα» απονεμήθηκε στο «Oficina Municipal de Información Juvenil Ayuntamiento de Jaca» (Ισπανία).

Οι “Rural Youth Facilitators” παρέχουν μία συγκεκριμένη δράση μητυπικής μάθησης για νέους σε αγροτικές περιοχές της Αραγόν έτσι ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας μέσω διαδικτύου. Το έργο "Vozcasters" δίνει τη δυνατότητα στους νέους να διαχέουν πληροφορίες για τοπικές και ευρωπαϊκές ειδήσεις οι οποίες σχετίζονται με την στήριξη των επαγγελματιών στο χώρο της πληροφόρησης και με τα άτομα που εργάζονται στο χώρο της νεολαίας. Το βραβείο «Πρωταθλητής Εμπλοκής Εθελοντών» απονεμήθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Izmit “Genç-iz” (Τουρκία) για την παρουσίαση μίας σαφούς μεθόδου εμπλοκής των νεαρών εθελοντών στη διάχυση πληροφόρησης. Μέσα στα πλαίσια του έργου εκπαιδεύτηκαν ήδη 100 νεαροί εθελοντές, οι οποίοι θα δρουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, επομένως υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση πληροφόρησης και ενεργούς συμμετοχής μέσω του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια του έργου οι νεαροί πολλαπλασιαστές επισκέπτονται πανεπιστήμια και σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ενημερώνοντας έτσι όλο και περισσότερους νέους σχετικά με ευκαιρίες στην Ευρώπη. Το Ειδικό Βραβείο Αναγνώρισης απονεμήθηκε στο «Centre Europa Jove, Consell Comarcal del Barcelonès» (Ισπανία) για την ιδιαίτερη έμφαση που έδωσαν στην παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους νέους σχετικά με την απασχόληση και ευκαιρίες απόκτησης περισσότερων δεξιοτήτων. Η συνολική πληροφόρηση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι πλήρεις και επαγγελματικές. Επομένως, αποτελεί, ένα παράδειγμα καλής πρακτικής σχετικά με την ορθή χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης (π.χ. διαδικτυακό κέντρο εργασίας και διαδικτυακό βίντεο με συμβουλές σχετικά με ευκαιρίες στην Ευρώπη στους τομείς

6


της κατάρτισης, της μάθησης και της απασχόλησης), το οποίο είναι συμπληρωματικό εργαλείο της «κλασσικής» πληροφόρησης η οποία γίνεται εκτός διαδικτύου. Τα βραβεία απένειμαν οι Chiara Gariazzo (Διευθύντρια για τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Carmen Paun (European Youth Press), Peter Matjašič (Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας) και Reinhard Schwalbach (Πρόεδρος Eurodesk). http://youtu.be/4_v84gpn_m0 http://www.flickr.com/photos/eurodes kbrusselslink/sets/721576316382115 17 Κανένα αποτέλεσμα από την 9η Σύνοδο των αρμοδίων Υπουργών για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης Η 9η Σύνοδος των αρμοδίων Υπουργών για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2012. Απέτυχε να καταλήξει σε τελική διακήρυξη ενώ οι αντιπρόσωποι της νεολαίας, είχαν σημαντική εμπλοκή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με την καλύτερη πρόσβαση των νέων στα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη νεολαία. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και το Συμβουλευτικό Σώμα για τη Νεολαία, εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν τη δουλειά τους, σχετικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματά τους σε όλα τα επίπεδα και να διασφαλίσουν ότι η έλλειψη συναίνεσης στην τελική διακήρυξη δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη δουλειά που έγινε σ’ αυτό τον τομέα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τόσο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας όσο και το Συμβουλευτικό Σώμα για τη Νεολαία συμφώνησαν να οικοδομήσουν τη μελλοντική τους επιχειρηματολογία στις καλές προτάσεις που αναδύθηκαν από την εκδήλωση νεολαίας.

Μία εκδήλωση νεολαίας πραγματοποιήθηκε πριν τη Σύνοδο Υπουργών στην Αγία Πετρούπολη και συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Ρωσίας, το Συμβουλευτικό Σώμα για τη Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Στη σύνοδο συμμετείχαν 100 άτομα από όλα τα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων των εθνικών αντιπροσωπειών, διεθνών ΜηΚυβερνητικών Οργανώσεων νεολαίας και πολλές ρώσικες Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, συνεισφέροντας άμεσα στη σύνοδο. Οι απόψεις που ακούστηκαν στην εκδήλωση νεολαίας περιλαμβάνουν αναφορές στη δημιουργία «εγγυήσεων για την νεολαία», την προώθηση μηχανισμών συνδιαχείρησης, οι οποίοι θα εμπλέκουν τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης καταπολέμησης της κατευθυνόμενης βίας, τη βελτίωση της κινητικότητας των νέων με τη μείωση των περιορισμών της βίζας, τη μείωση του ορίου για το δικαίωμα ψήφου στα 16 και την ανάγκη θεμελίωσης ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των νέων. http://www.youthforum.org/images/s tories/Documents/067512_COEMinConf_YouthEvent_Conclusi ons.pdf

7


Πάφος (Κύπρος) και Άαρχους (Δανία): Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες Νεολαίας 2017 Η Πάφος (Κύπρος) προτάθηκε για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2017 από μία ανεξάρτητη επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου. Η άλλη πόλη της Κύπρου που συναγωνίστηκε την Πάφο ήταν η Λευκωσία. Η άλλη πόλη που προτάθηκε είναι το Άαρχους της Δανίας. Η επίσημη ανακήρυξη των δύο νικητήριων πόλεων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2013 από το Συμβούλιο της ΕΕ. http://tinyurl.com/95u8ata ‘Ναι Ευρώπη’ θα διατηρούσε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα νέα γενιά σε δράση Στις 19 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνήλθε για να συζητήσει την πρόχειρη έκθεση της κας Doris Pack, Ευρωβουλευτή, σχετικά με την πρόταση «Erasmus για Όλους». Η πρόταση κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2014. Πριν, όμως το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να τροποποιήσει την πρόταση. Η Doris Pack, ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, ηγήθηκε της συνεδρίας χαιρετίζοντας την απλοποίηση της δομής του νέου προγράμματος, εκφράζοντας παράλληλα και τις ανησυχίες της. Οι εισηγήσεις της Doris Pack περιλαμβάνουν τη μετονομασία του προγράμματος σε ‘YES Europe’ («Ναι Ευρώπη»), από τα αρχικά των λέξεων youth (νεολαία), education (εκπαίδευση) και sports (αθλητισμός). Αυτό θα αποτρέψει τη μεγάλη σύγχυση που έχει προκαλέσει το υφιστάμενο όνομα. Είναι σημαντικό ότι η πρόταση της Pack επικεντρώνεται και στην ανάγκη για διαφορετικά υπο-προγράμματα, τα οποία θα διατηρηθούν ως ξεχωριστές οντότητες. Σε αυτό το σημείο η Pack

κάνει αναφορά στο Grundtvig, το Leonardo καθώς επίσης και στο Νέα Γενιά σε Δράση. Σχετικά με το τελευταίο, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, έκανε έκκληση για επιπλέον στήριξη των νέων που εμπλέκονται σε εθελοντικές δραστηριότητες και υλοποιούν δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης. Η πρόταση της Pack έχει ληφθεί θετικά από την επιτροπή. Η τελική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα θα πραγματοποιηθεί αρχές Δεκεμβρίου. http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOM PARL%2bPE494.473%2b01%2bDOC%2bPDF%2b V0%2f%2fEN Εθελοντές της ΕΕ για Ανθρωπιστική Βοήθεια: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα παγκόσμια ανθρωπιστική πρωτοβουλία Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τα σχέδια της σχετικά με την ανάπτυξη παγκόσμιας πρωτοβουλίας η οποία θα δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού σε ανθρωπιστικές αποστολές για περίπου 10,000 άτομα από το 2014-2020. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα ανοίξει το δρόμο σε Ευρωπαίους πρόθυμους να παρέχουν βοήθεια σε πρακτικό επίπεδο όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Ο αριθμός των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών ανά το παγκόσμιο έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια και αυτή η τάση πιθανόν να συνεχιστεί. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις χρειάζονται καλύτερα προετοιμασμένο προσωπικό το οποίο θα τους παρέχει στήριξη και παροχή βοήθειας σε κοινότητες που κτυπήθηκαν από καταστροφές. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης εθελοντών σε ανθρωπιστικά προγράμματα, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία θα προετοιμάζουν τους εθελοντές για ανάπτυξη. Μόνο οι καλά

8


προετοιμασμένοι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν ως «Εθελοντές της ΕΕ για Ανθρωπιστική Βοήθεια» (EU Aid Volunteers) σε ανθρωπιστικά προγράμματα. Η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες τηρούν τις προδιαγραφές και χρειάζεται να πιστοποιηθούν ως «οργανώσεις αποστολής».

Αυτές οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν κυρίως διατάξεις για την ασφάλεια των εθελοντών, κυρίαρχη προτεραιότητα των ανθρωπιστικών αποστολών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ή μόνιμοι κάτοικοι ΕΕ άνω των 18. http://ec.europa.eu/echo/news/2012/ euaidvolunteers_en.htm

9


Προσεχή Γεγονότα

24-26 Οκτωβρίου 2012: Διεθνές συνέδριο Νεολαίας Μηδενικά Απόβλητα Φλοριανάπολις, Βραζιλία Το συνέδριο στοχεύει να προωθήσει και να ενδυναμώσει τη συζήτηση σχετικά με ιδέες και προσεγγίσεις για τα θέματα των μηδενικών αποβλήτων και της βιωσιμότητας, ανάμεσα σε νέους από διάφορες χώρες. Θα ενδυναμώσει φοιτητές, αντιπροσώπους νεολαίας, οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών και κυβερνητικούς οργανισμούς να αναζητήσουν εναλλακτικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ομάδων νεολαίας και Κοινοτήτων Μηδενικών Αποβλήτων (Zero Waste Communities). Κόστος εγγραφής: 25$. Μάθε περισσότερα: http://www.zerowastemeeting.org/2012/en/index.php 12-18 Νοεμβρίου 2012: Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας Για μία εβδομάδα, εκατομμύρια νέοι από όλο τον κόσμο θα έρθουν σε επαφή με μία πληθώρα επιχειρηματιών με σκοπό την προαγωγή νέων ιδεών και την αναζήτηση καλύτερων λύσεων. Για τη φιλοξενία της Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά άτομα από πολλές χώρες. Η εβδομάδα είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία κινητοποίησης των νέων όσον αφορά στους τομείς της καινοτομίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.unleashingideas.org 22-23 Νοεμβρίου 2012: 6η Διάσκεψη για Θέματα Ίσης Μεταχείρισης, Λευκωσία, Κύπρος Η σύνοδος θα θίξει θέματα ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων για όλους στην ΕΕ. Θα είναι μία καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης όλων των μορφών διάκρισης. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στα θέματα διακρίσεων τα οποία σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκεία και πίστη, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό και κοινωνικό φύλο. Συμμετοχή μόνο με πρόσκληση. Μάθε περισσότερα: http://ec.europa.eu/justice/events/equality-summit-2012/index_en.htm 27-28 Νοεμβρίου 2012: Ευρωπαϊκό Φόρουμ Απασχόλησης, Βρυξέλλες, Βέλγιο Το φόρουμ απευθύνεται σε οποιοδήποτε εμπλέκεται στον τομέα της απασχόλησης, είτε προέρχεται από εθνική ή τοπική κυβερνητική υπηρεσία, περιφερειακό φορέα, κοινωνικό ή επιχειρησιακό φορέα. Στη 19η έκθεση θα παρακολουθήσετε ένα εύρος εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ) και από οργανώσεις από το φάσμα της απασχόλησης. Το θέμα του συνεδρίου είναι «Δημιουργία θέσεων εργασίας για ανάπτυξη», θα συζητηθούν τα καίρια ζητήματα της ανεργίας, περιλαμβανομένου του γερασμένου εργατικού δυναμικού, διασυνοριακή κινητικότητα των νέων και βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μάθε περισσότερα:http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.php

10


28-30 Νοεμβρίου 2012 – Σύνοδος «Online Educa» Βερολίνο, Γερμανία Η σύνοδος δίνει έμφαση στην ενίσχυση ενός λαμπρού μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τη δια βίου μάθηση όπου οι τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, ανά τον κόσμο, να βελτιωθούν. Κάτω από τη θεματική «Φθάνοντας πέρα από το αύριο» θα διερευνηθούν τα αποτελέσματα των ποικίλων επιπτώσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, διότι οι εκπαιδευόμενοι και οι εμπειρογνώμονες στα θέματα μάθησης καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας. Μάθε περισσότερα: http://www.online-educa.com 6-11 Ιανουαρίου 2013: 25η Διεθνής Σύνοδος Νεολαίας με θέμα την Ηγεσία, Πράγα, Τσεχία Η σύνοδος θα διαρκέσει μία εβδομάδα και θα θίξει τα θέματα της παγκόσμιας πολιτικής, διεθνών σχέσεων και δικαιοσύνης. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 120 μαθητές από περισσότερες από 35 χώρες και θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να δοκιμάσουν τις ηγετικές ικανότητές τους, να συζητήσουν για τρέχοντα ζητήματα, να κάνουν ομιλίες, να πάρουν αποφάσεις εκτελεστικού χαρακτήρα και να συνειδητοποιήσουν μέσα από την εμπειρία την περιπλοκότητα των διεθνών σχέσεων. Οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται σε διάφορους γύρους, η προθεσμία λήγει κάθε 10 ημέρες (10η, 20η και 30η ημέρα κάθε μήνα). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεως, κόστος συμμετοχής και προθεσμίες: http://www.iylcprague.org Ευρωπαϊκή Πολιτότητα - Σεμινάρια Κατάρτισης 2013 Τα σεμινάρια κατάρτισης στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων που εργάζονται με νέους (youth workers) και των ηγετών νεολαίας (youth leaders) ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Ευρωπαϊκής Συνείδησης και να τους ενθαρρύνουν να την ενσωματώσουν πρακτικά στην εργασία τους. Κατάλογος προτεινόμενων σεμιναρίων κατάρτισης για το 2013: •Σεμινάριο Κατάρτισης 6: ECTC-TR, Τουρκία (8-14 Απριλίου 2013) Η προθεσμία θα ανακοινωθεί. • Σεμινάριο Κατάρτισης 7: ECTC-PT, Πορτογαλία (13-19 Μαΐου 2013) Η προθεσμία θα ανακοινωθεί. •Επιπλέον: ECTC-FR, Γαλλία (25 Φεβρουαρίου 3 Μαρτίου 2013) Η προθεσμία θα ανακοινωθεί. Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/europeancitizenship Salto-Youth: Training Calendar Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης περιέχει τα τρέχοντα σεμινάρια τα οποία προσφέρονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις, όπως το SALTO, τις Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται με νέους στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε νέους, ηγέτες νεολαίας, μέντορες, εκπαιδευτές νεολαίας και σε άλλους ειδικούς. Μάθε περισσότερα: http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90

11

EBL Bulletin October 2012: Greek Translation  

Deadlines up to 15 January 2013 Documentation European Opportunities Highlights...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you